Stránku si prezeráš sám... FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
832 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
10:44:21 30.10.2018 [6622] Nevhodný príspevok?
Už veľmi dlhé obdobie sme svedkami zo strany kandidáta na kreslo primátora, Ing. Dušana Šimku, ako sa snaží uplatniť v našom meste zvláštnu charakteristiku našich ľudí, ktorú pozorujeme ako charakteristiku dvojakého (ých) metra (ov). Inak povedané, zvykol si tento kandidát aj so svojim bratom Marianom na to, že čo je dovolené im, nemá byť dovolené iným. Alebo inak . Čo iní robia proti nim sa im nepáči, ale spokojne to dovoľujú robiť voči iným (napr. lavidovi). A tak je pre nich podstatné najmä to, aby to vyhovovalo ich aktuálnym záujmom, motiváciám a v súčasnosti aj povedzme preferenciám k voľbe za primátora.No, to ešte je zavčasu hodnotiť. Žiadna pokora, žiadna úcta. Nič, len oni, tak ako to vyplýva, napr. i z kauzy o vydieraní, ktorej účastník a teraz kandidát na primátora Ing. Dušan Šimka prehral spor a i napriek tomu jeho brat a dvojča Marian Šimka kade tade píše, stále dookola o údajnom vydieraní. Vôbec mu nevadí, že jeho brat Ing. Dušan Šimka, akceptoval Rozsudok okresného súdu v Prievidzi, vydaný k tejto kauze. Keďže je uvedený Rozsudok OS v Prievidzi právoplatný a vykonateľný, tak sa musel Ing.Dušan Šimka verejne ospravedlniť protistrane a aj sa ako vidíte ospravedlnil (!),dokonca na tejto stránke www.novaky.com.
Hoci je to už za nami, ako holý fakt, jeho bratovi Marianovi,však nikto z jeho okolia nič neporadí, že ak píše ešte aj v súčasnosti o vydieraní, ako „o údajnom“ a spája to s osočovaním mnohých ľudí priamo,nepriamo,alebo vôbec nezainteresovaných, verte mi, ozaj mnohých ľudí, píše zbytočne a sám sa vystavuje na pranier týchto ľudí, keďže jeho brat, ako vidíte, ako neúspešná strana v tomto spore sa ospravedlnil, čím akceptoval Rozsudok OS v Prievidzi, že v žalovanej veci fabuloval o konaní protistrany! No, hanba na celý svet. Nielenže tento spor prehral, ale Ing. Dušan Šimka podal podnet na základe ktorého odvysielala TV Markíza v investigatívnej relácii „Paľba“ šot a na základe jeho bezbrehých vyhlásení odvysielaných v investigatívnej relácii „Paľba“ sa musela táto komerčná televízia verejne, prostredníctvom televíznej obrazovky, v televíznom vysielaní ospravedlniť miestnemu podnikateľovi A.K. Hoci kandidát na primátora Ing.Dušan Šimka si stále neuvedomuje svoje morálne zlyhanie a trvá na kandidatúre na post primátora , tak mu pripomenieme ďalší prehratý spor v pracovnoprávnej veci so zamestnankyňou Spoločného obecného úradu oddelenie školstva pani PaedDr. M.G.. No klinec v procese prehratých sporov je kauza „Futbalové ihrisko s umelou trávou“. Rovnako v poradí tento štvrtý spor, ktorým dával najavo, že on je nositeľom pravdy, a že nikto nemôže mať väčšiu pravdu ako on a jeho brat Marian.(???) Nehovorím a ani nepíšem už o sporoch v ich rodine. Ako ináč . Pre nich prehratých. A tak z pohľadu na tieto „úspechy“ sa dá domnievať, že Ing. Dušan Šimka prehráva aj morálne právo, stáť v čele nášho mesta Nováky. A keďže slávime 100. výročie vzniku Československej republiky, spomenul som si v tejto súvislosti tiež na citát syna prvého prezidenta ČSR Jana Masaryka , neskôr ministra zahraničných vecí ČSR , ktorý povedal, že: „Pravda zvíťazí, ale dá to fušku.“ Áno bola to a ešte aj je fuška, najmä pre ľudí, ktorých obaja bratia zamestnávali trestnými oznámeniami, a Marian hoci neustál ani jednu vec ním podanú, stále osočuje , komplikuje život svojmu bratovi a kandidátovi na post primátora Ing. Dušanovi Šimkovi tým, že rozširuje rámec ľudí, ktorých osočuje, vstupuje im do života, práce a ich dôstojnosti, dehonestuje ich profesionálne znalosti. Neuvedomujú si, že uvedené kauzy boli len prehrievaním vzájomných vzťahov a vyplývali najmä z absencie pokory k ľuďom, s ktorými Ing. Dušan Šimka viedol kauzy , či už ako zástupca mesta, alebo ako súkromná osoba. Ľudia, ktorí sa stali terčom jeho káuz však obstáli v boji proti jeho bohorovnosti a netočiac sa okolo neho (Ing. Dušana Šimku) ako okolo osi zemegule svoju pravdu dostatočne preukázali a spory vyhrali. No, peniaze a náklady vynaložené v súvislosti s prehratými kauzami nikto mestu a určite ani jemu nevráti. A jeho brat Marian Šimka, už ozaj nenávistne, bez sebakontroly, bez sebareflexie píše, stráca súdnosť a už len to, čo o nás píše kdekade a kandidát na primátora Ing. Dušan Šimka ho neupozorní, že píše o nás , o jeho spoluobčanoch , ktorým sa on chce zaviazať, že im chce slúžiť a ich zastupovať a nekoná nič, aby v tom prípade svojmu bratovi Marianovi zamedzil takéto ponižovanie spoluobčanov, stráca morálne právo stať sa pre týchto ľudí , ale i ďalších občanov primátorom nášho mesta. Za podmienok negatívnej energie, ktorá okolo týchto dvoch neskutočne bažiacich po moci bratov –dvojčiat, nemožno nič iné urobiť len Ing.Dušana Šimku nevoliť za primátora mesta Nováky. A ja ho voliť za daných okolností nemôžem a ani nebudem PB
Hodnotenie: 3   1
19:45:21 29.10.2018 [6621] Nevhodný príspevok?
Reakcia primátora mesta RNDr. Daniela Daniša
-----------------------------------------------------------

Vážení spoluobčania,

dovoľte mi prihovoriť sa vám aj touto formou so zhodnotením, čo sa nám v Novákoch za 4 roky počas môjho vedenia podarilo a čo chcem ponúknuť v rámci ďalšieho volebného obdobia.

Pekný večer.
RNDr. Daniel Daniš

-----------------------------------------------------------
Hodnotenie: 6   0
11:25:56 29.10.2018 [6620] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Ak si v týchto dňoch pripomíname 100-é výročie vzniku Československa nie je možné, aby naša generácia občanov prehliadla a najmä neposunula pre mladšiu generáciu od nás , množstvo dobrých a vzácnych myšlienok ,ktoré vyslovili zakladatelia spoločného štátu Čechov a Slovákov – Československa v období jeho vzniku. A tak len na margo súčasných volieb pripomeniem slová T.G. Masaryka, ktorý upozorňoval, na už v tom čase problém populizmu a zlý vplyv populistov na mladý novovznikajúci štátny útvar. Keďže si myslím, že populizmus v istej, samozrejme v menšej , takpovediac v komunálnej časti správy, či riadenia našej republiky sme zažili i v našom meste, ako vzniknutý a rastúci jav, opakovanou voľbou Ing. Dušana Šimku za primátora mesta Nováky, mali by sme sa vari vyvarovať pred opätovným nástupom populizmu, keďže si exprimátor opäť zamanul, že chce byť primátorom. Nebolo by múdre dopomôcť k moci človeku, ktorý podľahol tejto charakteristike vlády - populizmu a v našom meste zaviedol prvky populizmu. Následkom je preto z jeho strany riziko, ktoré číha za každým rohom v uplatňovaní jeho politiky ako populistu a vyníma sa pred nami obrovský zdvihnutý varovný prst – „nečakaj pomoc od nikoho“. Odôvodniť to možno i takto. Musím sa priznať, že nie som veľký nadšenec sledovania televíznych programov . A tak, okrem správ, sem tam špičkového športu, som nechtiac zasadol do kresla a odpozeral takmer celý film, ktorý bol nie tak dávno prezentovaný istou televíziou a mal názov „ 10 000 pred Kristom“. Faktom je, že ma na ňom nič výnimočné neohúrilo, nevyrazilo dych a ani nenadchlo. Skôr sa zdalo, že všetko to, čo som sa učil v dejepise, by sa podľa deja v tomto filme zdalo byť zbytočné. Ale som ho odpozeral a výsledkom je jedna, jediná myšlienka, ktorá vznikla tam z niektorého dialógu a keďže ma zaujala, tak som si ju poznačil. S dávkou parafrázovania jej znenie je asi takéto: „ Sú ľudia, ktorí okolo seba nakreslia malý kruh, kde sú len oni a starajú sa len o seba. Potom sú ľudia, ktorí nakreslia väčší kruh, v ktorom sú oni a ich rodina a starajú sa len o nich. No a nakoniec existujú aj ľudia, ktorí nakreslia taký veľký kruh, v ktorom je celé spoločenstvo ľudí a o všetkých sa starajú“. Možnože je to moja naivná predstava o tom, akí by mali mať budúci poslanci, primátor vzťah k sebe, k svojim rodinám a koniec koncov k nám ostatným, k spoločenstvu ľudí, teda všetkým občanom mesta. Ing. Dušan ŠIMKA, kandidát na kreslo primátora Ing. Dušan ŠIMKA, svojim konaním a činmi dal voličom jasnú správu, že za 24 rokov jeho vlády v našom meste neprekročil hranice druhého kruhu ani o milimeter. Ak chcú kandidáti na poslanca, nedajbože ak sú to kandidáti na kreslo primátora, získať od voličov mandát k ich zastupovaniu počas štyroch rokov sa domnievam, že voliči by si mali do volieb všimnúť, slová vyplývajúce z môjho parafrázovania ktoré som vyššie uviedol a s kľudným svedomím sa môžu nazvať aj ako kritériá pri rozhodovaní sa komu vo voľbách 10.novembra dám svoj hlas. Nebudem nikomu ponúkať rady. Alebo radšej áno. Myslím si, že by sme mali voliť takých ľudí, ktorí dokážu okolo seba nakreslil tretí kruh, teda taký kruh, v ktorom by bolo celé spoločenstvo mesta. A tak, ja už v tejto chvíli, môžem s kľudom Angličana vyhlásiť, že Ing Dušana Šimku voliť nemôžem a ani ho voliť nebudem , pretože nad populistami nevyhráme, kým jasne nepovieme, že aj my sme tu, v našom mestečku doma.PB.
Hodnotenie: 1   0
09:59:03 29.10.2018 [6619] Nevhodný príspevok?
Mátička ježišná,konečne normálny človek,čo nemá strach ísť s kožou na trh.
Ak som doposiaľ vo svojich príspevkoch hovoril len o kandidátoch na primátora,rozhodne pokladám za dôležité,aby občania poznali aj predstavy a názory kandidátov na poslancov MZ.Výsledok ,ktorý tu budeme mať na konci volebného obdobia v mnohom záleží aj na kvalite ich práce a predovšetkým spolupráce.
Hodnotenie: 0   0
08:43:56 29.10.2018 [6618] Nevhodný príspevok?
Ľubomír Hvojnik - kandidát na poslanca do Mestského zastupiteľstva v Novákoch vo volebnom obvode č.2. Nie som členom žiadnej politickej strany. Politická strana SNS mi dala dôveru a preto kandidujem na jej kandidátnej listine.

67 ročný, ženatý, mám 2 deti, 3 vnukov a 2 vnučky. Som rodený Nováčan – áno v čase, keď som sa narodil ja, sa deti rodili doma .
Celý svoj život, s krátkymi prestávkami pre štúdium a základnú vojenskú službu, som prežil v rodnom meste.
Pracoval som takmer vo všetkých odvetviach hospodárstva v Novákoch – V NCHZ, ako elektrikár a majster výroby O2 a chladiarne, v bývalom bytovom podniku ako jeho riaditeľ, na bývalom MsNV ako jeho tajomník, v bývalej SSE Žilina ako elektrikár a technik prevádzky a údržby. Ako praktikant v časoch štúdia dokonca na NUB.

Narodil som sa na Železničnej, býval na Hviezdoslavovej, 2x na Chemikov, Rastislavovej, Bernolákovej, Mateja Bela, teraz na Suvorovovej. S kľudným svedomím môžem povedať, že moje rodné mesto a jeho problémy poznám dokonale.

Aktívne som sa zapájal aj do verejného života. Od roku 1988 do 1993 som pôsobil ako predseda futbalového klubu TJ CHZWP / neskôr NCHZ / a klub pod mojim vedením, za toto krátke obdobie, postúpil z I. triedy do III. ligy. Klub ako jeden z prvých na Slovensku, zriadil na krytie športových výdavkov vlastnú s.r.o.
Aktívne som pracoval aj v nedávnom období a od marca 2014 do júna 2016 som vykonával funkciu prezidenta FK Iskra Nováky.

Ostatné volebné obdobie som pracoval v ekonomickej komisii. Podporoval som také riešenia, o ktorých som bol presvedčený, že budú pre naše mesto potrebné.


Aj napriek dôchodkovému veku cítim, že mám stále dostatok síl, vedomostí a skúseností, ktoré môžu byť pre moje rodné mesto prospešné. Stále pracujem a pomáham v súkromnej spoločnosti FullHouse ako rozvozca.

Moje konkrétne predsavzatia a predstavy o výkone poslaneckého mandátu vo volebnom období 2019 – 2022 zverejním v krátkej dobe.
Hodnotenie: 3   1
11:41:48 27.10.2018 [6612] Nevhodný príspevok?
Blížia sa voľby a vzhľadom na svoj vek už viac desaťročí sledujem politický vývoj na Slovensku. Aj v Novákoch po roku 1990 nastali pokusy, akosi nastaviť optimálnu orientáciu v zložitých súvislostiach súčasnosti, ktorá by nasmerovala našu občiansku spoločnosť tak, aby zodpovedala hodnotovej orientácii mne, vám ostatným, teda všetkým nám. No, čo z toho vzniklo, ste boli svedkami a aj ste, keďže tu žijeme ,že mesto viedli pomerne dlhú dobu ľudia, ktorí manipulovali s verejnou mienku až tak, že ich možno prirovnať k ľuďom podliehajúcim k tendencii “kazateľov jedinej pravdy“. Aj v Novákoch, po prehre vo voľbách v roku 2014, ,teraz už exprimátor Ing. Dušan Šimka spolu s bratom Marianom Šimkom, a ďaľší niektorí naši spoluobčania, naviac s pridanou hodnotou(niekoľkých poslancov MsZ) začali teatrálne ohlupovať občanov, navyše ich niekoľkokrát vydali napospas internetu, televíziám a tzv. médiám hlavného prúdu, či už v mestskej, regionálnej alebo v celoslovenskej pôsobnosti. Ja netvrdím, že to v iných krajinách najmä v kruhoch vyššej politiky tak nie je, ale vidíte, že nie sú nám vzorom ani tie krajiny, ktoré sme si zidealizovali ako náš vzor a spoločenský ideál. Takýto stav aj v našom meste priniesol úpadok morálnych autorít a nielen to, ale tým pádom deficit takých morálnych vzorov, ktoré nás kedysi viedli k pozitívnej inšpirácii v živote nášho mesta. Ak nám to dlhoročný politik a vedúci predstaviteľ nášho mesta ,Ing.Dušan Šimka, teraz sa opakovane pokúšajuci o mandát primátora neposkytoval a musela prísť mladšia garnitúra občanov, ktorá jednoducho primátora, ktorý nebol pre nich inšpirujúcim vzorom odmietla ,pretože sa nestotožnili s jeho ambíciami, ktoré predovšetkým spočívali len v tom, ako si získať moc a udržať si ju čo najdlhšie, aby mal z toho osobný komfort a mohol si užívať kvetnatý submisívny obdiv od občanov. Ak však si občan,občania dovolili to, že otvorili tému , ktorá nemala byť verejnosti známa, to druhé dvojča Marian Šimka nastúpil do šoŕy a ťal hlava, nehlava. Až tak veľmi z toho, čo popísal tento človek v tomto volebnom období už nemá význam hodnotiť, však čo už, je len tiež občan, ako aj ja , my a napokon ,hoci mohol , nekandiduje. Mám však za to, že nielen podľa môjho názoru – ale i názoru druhých občanov, bolo a je potrebné otvorene, bez zábran a predsudkov otvárať témy, ktorým sa Nováky , rovnako tak, ako je to i inde na Slovensku nemôžu vyhnúť. Ja netvrdím, že nemožno diskutovať, ale predsa, ako to z mojich slov vyplýva a veľakrát som už o tom písal, a aj pred nedávnom niekde čítal, že diskusia v záujme hľadania možno hodnotových orientácií v našom meste neznamená uvoľňovať priestor povrchným zjednodušeniam a úsudku nekompetentných kritikov, ktorí chceli i z tejto internetovej stránky urobiť žumpu, ktorí si urobili kabaret zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva a píšu nezmysly a možno budú v tom pokračovať pod rôznymi anonymami v printových médiách, z ktorých si urobili nástroj manipulácie. Aj preto píšem, ako píšem, že aké dôvody ma viedli a vedú k tomu, že Ing. Dušana Šimku nemôžem voliť, pretože ako vidieť mu žily netrhá, ako budeme v tomto meste i naďalej spolunažívať. PB
Hodnotenie: 2   1
16:32:17 26.10.2018 [6611] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Vážení spoluobčania, ak je nesporné že spoločne žijeme v jednom meste, ktoré je z hľadiska investovania z mnohých, dnes už vieme, že aj veľmi neovplyvniteľných, súčasným vedením nášho mesta dôvodov, negatívnym konaním zopár občanov do rozvoja nášho mesta dlhodobo zanedbávané, alebo ako to konštatujú, niektorí kandidáti slovom „stagnácia“. Ak všetci zdieľame názor, že v jednote je sila, tak verte, že len a iba spolu môžeme tieto neovplyvniteľné dôvody odstrániť a veci pohnúť dopredu. Každý máme istú, svoju skúsenosť z vlády Ing. Dušana Šimku a ja sa v prípade jeho zvolenia už k takýmto skúsenostiach nebudem a verte ani sa mi nežiada vracať. Zanechal nám obrovský balík dlhodobo neriešených problémov, sformuloval si ciele, bez reálnej možnosti ich zrealizovať, a keď sme požadovali k nim vysvetlenie, lietali sme po polícii, boli sme mnohí nedôstojne osočovaní, jeho bratom Mariánom nedôstojne pranierovaní, rádovo, celé rodiny. Kto dal právo jednému , dvom občanom vstupovať do našich rodín a kradnúť im pohodu v rodinnom kruhu so svojimi blízkymi? Verím, že nikto. A tak si dovolím nesúhlasiť s ambivalentným názorom p. Dzuráka, v príspevku č. 6609, v ktorom uviedol nasledovné:“ Osobne verím, že po komunálnych voľbách, nech už dopadnú akokoľvek, budú riadiť mesto ľudia, ktorí budú nielen podporovať akcie týchto organizácií, ale vytvoria im ešte lepšie podmienky na skvalitnenie ich činnosti“. Ja sa osobne domnievam, že ľudia, voliči, sa musia jednoznačne vyhraniť voči zlu, ktoré pred rokom 2014 bezdôvodne, ako následok zneužívania svojej moci, ktorú sme ,teraz už viem, že omylom zverili Ing. Dušanovi Šimkovi, ktorý si zvykol na obdarenosť svojej neomylnosti, nekritizovateľnosti, nedotknuteľnosti a na to, že je boh a os našej zemegule, okolo ktorej sa vraj my, občania máme povinnosť točiť . Ja, Ing. Dušana Šimku voliť nebudem, pretože mám záujem, aby som ja a moja rodina, moji priatelia, žili v tomto meste životom spokojného občana. Jeho ohováranie, osočovanie a nedôstojné správanie a vystupovanie voči občanom, neobjektívne kritizovanie všetkého a všetkých, už skutočne nemá nič spoločné so slobodným rozhodovaním občanov. A preto sa musíme zjednotiť a nevoliť ho. PB
Hodnotenie: 2   0
07:43:49 25.10.2018 [6607] Nevhodný príspevok?


Ing. Dušana Šimku voliť nebudem - pokračovanie č.3
Šesť volebných období, teda 24 rokov sa mu darilo vo voľbách za primátora mesta. Jeho to napĺňa hrdosťou, a často sa tým i hrdí, čo mu v podstate ani nezazlievam. Že by to ale svedčilo aj o jeho mimoriadnej odbornosti v oblasti správy verejných vecí na komunálnej úrovni si ja teda vôbec nemyslím a už som raz, ba možno i viackrát napísal, že ani po toľkých rokoch primátorovania nevie o čom to vlastne je. Dokonca si myslím, že v istom období boli jeho ambície oveľa vyššie ako funkcia primátora v štvortisícovom meste. Jeho pričasté služobné cesty v Bratislave boli kryté funkcionárčením v ZMOSe. (Združenie miest a obcí Slovenska) Veď načo inak by bolo treba chodiť po Bratislave, keď mesto je v zmysle zákona samostatný územný samosprávny a správny celok. Napovedá tomu tiež aj údajné jeho politické "dobrodružstvo" v politickej strane Slobodné fórum a dnes sa chce tváriť, že je nestrannícky, teda nezávislý a stačili by mu aj Nováky.
Zdá sa, že aj keď ako sám vraví, má veľmi dobrú prácu, táto sa asi nevyrovná práci primátora. Vyrazil teda prakticky od samého začiatku prebiehajúceho volebného volebného obdobia do boja za znovuzískanie stratenej pozície. Vôbec nič by som nenamietal, keby nepoužíval aj tzv. podpásovky, teda argumenty na prvý pohľad veľmi pavdivé, v skutočnosti polopravdy, čo v konečnom dôsledku znamená lži. Inak to nie je ani v prípade eurodotácie 850 tis. € na rekonštrukciu polikliniky.
V apríli t. r. sa v Dome kultúry konalo zhromaždenie občanov, zvolané primátorom mesta za účelom prezentácie zámeru výstavby novej polikliniky. V rámci diskusie vystúpil aj exprimátor Ing. Dušan Šimka. Záznam je verejne dostupný na internete a je možné si ho kedykoľvek prehrať a teda o to viac sú zarážajúce argumenty, s ktorými vystúpil v súvislosti s eurodotáciou na rekonštrukciu starej polikliniky.( Čo bolo vastne mimo témy zhromaždenia.) Po úvodnej časti v ktorej vyhodnotil hlavne jeho vlastné zásluhy , doslova poprosil prítomých občanov, aby dobre vnímali, čo povie a následne povedal asi toto: V rámci celej Slovenskej republiky bolo úspešných iba päť miest, mesto Nováky-mestská poliklinika, Košice-krajské mesto, Žilina-krajské mesto, Kysucké Nové mesto a Štúrovo. Z týchto piatich miest sme dostali druhú najvyššiu sumu peňazí- mali sme schválenú dotáciu vo výške 850 tis. €. Dodal ešte, že plus jedna obec - Likavka pri Ružomberku. Nasledovalo pár slóv "sebeuznania" za pridelenie tak významnej sumy dotácie a konštatovanie RTVS a Markízy, že štyri mestá a jedna dedina - obec všetko zrealizovali a jediný kto odstúpil od projektu svojvoľne a zrušil projekt bol primátor Daniš s prednostom Oršulom. (Koniec prepisu časti vystúpenia Ing. D. Šimku.)
O uvedenej záležitosti som svoje názory a poznatky popísal v príspevkoch č. 5604 a č. 5645 a nebudem sa opakovať, dovolím si zvýrazniť aspoň niečo. Zaujal ma napríklad pomerne nízky záujem subjektov vlastniacich tzv. zdravotnícku infraštruktúru o dotácie na jej rekonštrukcie. Ono totiž nešlo len o obce a mestá, tak ako sa to snažil prezentovať exprimátor a ani nie v rámci celého Slovenska, pretože Bratislavský kraj je z možnosti získania eurodotácii vylúčený. Celkom o dotácie prejavilo záujem "až" 13- slovom trinásť uchádzačov, z toho bolo šesť miest a obcí, ostatní uchádzači boli iné právnicke osoby. Úspešné boli 2 mestá (Nováky a Kysucké Nové Mesto) plus obec Likavka pri Ružomberku a tri právnicke osoby, z ktorých určite zaujímavé sú dve -Prvá súkromná nemocnica a.s. Košice Šaca a súkromná s.r.o. Medcentrum Žilina (podnikateľské firmy) - teda nie krajské mestá, ako ich uviedol exprimátor. Pritom si dal tak záležať, aby bol dôležitý a v skutočnosti bol jemne povedané dosť nepresný, alebo úmyselne klamal. Veď ako sa vraví, účel svätí prostriedky.
Pokračovanie nabudúce.
V. Richter
Hodnotenie: 2   1
20:50:59 24.10.2018 [6606] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Marian Šimka neustále, neúnavne rozposiela maily po inštitúciách,doručuje našim poslancom, len preto, aby prisolil do negatívneho prostredia, spoločenského bahna v našom meste, ktoré pre nás dvojčatá, bratia Šimkovci, roky, rokúce vytvárajú. Marian Šimka zachorel nostalgiou. Marianovi Šimkovi sa cnie za bezplatnými výletmi, možno takými, ktoré spolu so svojim bratom, vtedy primátorom Ing. Dušanom Šimkom absolvovali za účelom prehliadky Svetovej výstavy v nemeckom Hannoveri ( čo tak hovoriť o latentnej korupcii !?). Je preto záhadou, prečo spolu s primátorom Ing. Dušanom Šimkom cestoval jeho brat Marian Šimka a nie niektorý zo zamestnancov Mestského úradu, čoby ako za odmenu pre pracovnú aktivitu v prospech Mestského úradu????? Hoci všetci vieme, že to bolo nekompetentné rozhodnutie primátora, v rozpore s pravidlami boja proti latentnej korupcii v samospráve , z akých dôvodov tak rozhodol exprimátor, vie len on sám. Zdá sa, ako to vyplýva z aktivity Mariana Šimku v súčasnosti, že sa mu asi cnie tiež za výhodami, ktoré spočívali v uprednostňovaní jeho rodiny, ako občana žijúceho na Ul. Kollárovej tým, že sa prednostne táto v podstate nepatrná časť Kollárovej ulice vyasfaltovala, prednostne sa vybudovala kanalizácia na odvedenie splaškov z jeho rodinného domu, na úkor dôležitejších úloh pre občanov v iných častiach mesta, ale najmä v centrálnej časti mesta. Je verejnosti známe, že jeho brat a kandidát na primátora Ing. Dušan Šimka nedotiahol kanalizáciu mesta v tejto časti mesta do konečnej fázy . Pardox, ktorý takto v Lelovciach riešenou kanalizáciou vznikol je známy tým, že jeden z bratov Šimkových odvádza splašky zo svojho rodinného domu do rieky Nitra a druhý z bratov dvojčiat Šimkových, ktorý bol bezprecedentne uprednostnený v odkanalizovaní ulice, kde žije, za odvádzanie splaškov do siete mestskej kanalizácie, neplatí už roky ani cent. Zdá sa tiež, že Marianovi Šimkovi sa cnie za verejnou, mestskými médiami vytvorenou angažovanosťou jeho brata , vtedy primátora Ing. Dušana Šimku, keď sa teraz už exprimátor verejne angažoval za svojho brata Mariana Šimku v pracovnoprávnom spore s jeho zamestnávateľom – ČSAD!!!. Angažovanie primátora jeho bratovi nepomohlo a použitie Mestskej televízie na obhajobu svojho brata Mariana Šimku a zneváženie jeho bývalého zamestnávateľa sa dá považovať za zneužitie mestského telemédia. Marian Šimka však i napriek tomu musel zo zamestnania odísť. Či bol nezamestnaný istú dobu, som neskúmal.Ja sa takými peripetiami občanov na rozdiel od neho nezaoberám ,čisto z morálneho princípu. Máš len jedno šťastie Marian Šimka, brat Dušana Šimku, že (použijem Tvoj slogan údajne) údajne nevieš nič viac, nemáš navrch a tak sa ti „darí“(?), na poste riaditeľa OD Prior v Piešťanoch, keďže si z postu ani neklesol, ani si ťa nikto nevšimol, aby si mal za 23 rokov, nejaký pracovný postup. Zamestnal si sa aj s bratom Dušanom desiatky kilometrov mimo nášho mesta a ohováraš zbytočne občanov. Veď ako sa hovorí, psy brešú a karavána ide ďalej. Si na smiech už len preto že vstupuješ do rodín, ktoré ťa nechcú, ak diskredituješ ľudí, ktorí ťa o to nežiadajú a čo je najsmutnejšie, teraz už neviem či možno najveselšie, ale ty si ani neuvedomuješ, že ohováraniami , táraninami, zatiaľ všetkým kandidátom na post primátora nášho mesta Nováky len pomáhaš a si pre nich veľkým prínosom, pretože tvoje reakcie a požiadavky a komentáre neskutočne negatívne pôsobia, ako to ja sledujem a z názorov ľudí aj vyplýva. Aby som bol presný, pôsobíš ako ponorka Nautilus, o ktorú je priviazaný kandidát na post primátora, tvoj brat, tvoje dvojča, Ing. Dušan ŠIMKA s jeho volebnými sľubmi, ktoré sú tak pravdivé ako kŕdeľ holubov, že po voľbách uletia neznámo kam(veď máme skúsenosti) a statočne ho ťaháš pod vodu a ako vyplýva z posledných tvojich mailov, už teraz ste obaja na samom morálnom dne. Do volieb ho možno potiahneš pár metrov pod dno, pretože to, čo produkuješ a teraz použijem tvoju obľúbenú hantírku na moju osobu, „s totalitným podpredsedom Okresného výboru Socialistického Zväzu Mládeže v Prievidzi“, ( ďaľšia verejnosť a súčasní poslanci Mestského zastupiteľstva obdržali rovnako malily od Mariana Šimku a tak majú vedomosť o čom píšem) ktorého životopis sa začína od roku 1990, tvojim bratom Dušanom Šimkom, tú neskutočnú negatívnu energiu, ktorú rozosievate medzi ľudí, len znásobuje v ľuďoch odpor dať hlas tvojmu bratovi a kandidátovi na primátora, tvojmu dvojčaťu Ing.Dušanovi Šimkovi. Tvoja výbava nechápe a nikdy nepochopí, že tvojou nekorektnosťou, tvojim odpudivým prejavom a nedôstojným chovaním sa k ľuďom, si pre svojho brata a jednovaječné dvojča Dušana Šimku záťažou a prekážkou k jeho zvoleniu. A my sme radi. Tak len píš a aj lajkuj si, ako to napokon robíš. Vážení čitatelia. Som neskutočne rád, že konečne končí predvolebné obdobie komunálnych volieb. Tak, ako na celom Slovensku je to obdobie neskutočných sľubov a ohovárania protikandidátov, prečo však občanov(?), no v našom meste sa nám to zásluhou dvoch jednovaječných dvojčiat a aj bratov Šimkovcov výnimočne dobre darí. Ich ohováranie, osočovanie a kritizovanie všetkého a všetkých, už skutočne nemá nič spoločné so slobodným rozhodovaním občanov. PB
Hodnotenie: 2   1
11:00:50 24.10.2018 [6605] Nevhodný príspevok?
Zdravím. Ďakujem za podporu môjho názoru, či mi však veríš, alebo nie, ani som nepochyboval, že tak urobíš. Držím palce. PB
Hodnotenie: 0   0
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
Bojnice majú novú atrakciu. Návštevníkov odvezie turistický vláčik
Turistický vláčik odvezie ľudí na dvoch trasách.
zobraziť podrobnosti »
09.05.2019
Nebezpečné znečistenie. Bývalý zamestnanec odhalil nekalé praktiky
NOVÁKY / Rybári už niekoľko rokov upozorňujú na znečistenú vodu v rieke Nitra. Tá je najmä v úseku pod Novákmi plná chemických látok. Do redakcie TV JOJ sa ozval bývalý hasič, ktorý pracoval v tamojšej chemičke. Informoval o tom, ako tam zneškodňovali ortuť.
zobraziť podrobnosti »
20.03.2019
VIDEO: Prievidza má letisko. Ani Federer už nemusí dosadať na trávu
Lúka s ďatelinou bola dlhých sedemdesiat rokov letiskom v Prievidzi. To sa teraz zmenilo. Trávu nahradil asfalt. Pomôcť to môže celému regiónu.
zobraziť podrobnosti »
19.03.2019
Budú sa preverovať výsledky volieb: Neúspešní kandidáti žiadajú o prepočítanie hlasov
NOVÁKY - Jeden z neúspešných kandidátov na primátora Novák v novembrových voľbách do orgánov samosprávy obcí požiadal Ústavný súd (ÚS) SR o prepočítanie hlasov. Podanie odôvodnil tesným rozdielom hlasov voličov medzi ním a zvoleným kandidátom.
zobraziť podrobnosti »
28.11.2018
Hlasuj za ZŠ Nováky a vyhraj
V hre sú 3x plne vybavené počítačové učebne s interaktívnou tabuľou v hodnote 21 000 € pre tvoju školu a viac ako 120 vecných cien pre teba, hlasovanie prebieha do 31.12.2018
zobraziť podrobnosti »
22.11.2018
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.