Online 6 ľudí. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
773 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
15:05:23 24.01.2018 [6334] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň.Pozrite si prosím na You tube príhovor primátora mesta Nováky Rndr.Daniša zo dňa23,11,2017. Hneď na začiatku príhovoru hovorí o “určitých” ľudoch,ktorých jediným jasným cieľom je poškodiť záujmy nášho mesta.
Takéto absolútne nekonkrétne obvinenie určitých ľudí a úplne bez poukázania na konkrétne skutky tých určitých ľudí z úst predstaviteľa mesta má len ten dôsledok,že si občania môžu len domyslieť,čo konkrétne mal primátor na mysli pochopiteľne aj s tou možnosťou,že to,čo si domyslia,môže byť od skutočnosti vzdialené na míle ďaleko.
Ak by som to mal zhodnotiť z politického hľadiska,tak podľa mňa predstaviteľ mesta “hodil do pľacu”akúsi neurčitú konšpiračnú teóriu na spôsob-máme tu akéhosi vnútorného nepriateľa /domyslite si koho /a ten nám tu robí zlotu/domyslite si akú/.
´Dalej pokračuje v zmysle,že kandidoval do funkcie so zámerom zmeniť negatívne vzťahy a nálady,ktoré tu vládly donedávna.Posťažoval sa na bezdôvodné útoky bývalého primátora a jeho brata na zasadnutiach MZ.
Ako občan mesta vôbec nehodnotím vystúpenia bratov Š.na zas.MZ ako bezdôvodné osobné útoky.Hodnotím ich počínanie ako v dnešnej dobe /viď korupčné kauzy vo veľkej politike/veľmi potrebnú kontrolnú činnosť opozície razantne a účinne poukazujúcu na konkrétnu činnosť a postupy radnice,ktoré môžu zakladať podozrenie na neekonomické nakladanie s finančnými prostriedkami mesta v samospráve.
Svoje tvrdenia dokladajú aj konkrétnymi dôkazovými materiálmi a z pohľadu občana bolo od počiatku veľkou politickou chybou vedenia mesta ,že sa z mne nepochopiteľných dôvodov nevyjadrovalo ku kritike opozície a tento prístup aj vnímam ako tiež hodnou mierou nápomocný k súčasnej situácii,ku ktorej sa primátor vo svojom príhovore vyjadruje a kriticky hodnotí.
.Pokiaľ hodnotím kriticky politiku vedenia mesta nemôžem vynechať ani samotný poslanecký zbor,ktorý svojou mnou ako občanom vnímanou nečinnosťou a či skôr vlažnou činnosťou v riešení kritických pripomienok občanov,takisto svojim dielom prispel k tomu,že teraz keď voľby sú za dverami,tu máme nie príliš dobré vzťahy.
Kto pozeráva záznamy zo zas.MZ tak musel mať z videného dojem,že prítomní poslanci absolútne nereflektujú na občanmi uvádzané kritické skutočnosti, akoby štýlom,veď nech si tu občania rozprávajú čo chcú.Ako keby nebolo ich povinnosťou sa takými vecami zaoberať,ako keby sa ich to netýkalo.

V druhej časti svojho príhovoru primátor vyjadril názor,že sa “v rámci poslaneckého zboru vytvorila skupina poslancov,ktorá sa rozhodla nepodporovať a bojkotovať takmer všetko,čo vedenie mesta pripravilo a ponúka v záujme rozvoja mesta”.
Opäť z pohľadu občana mesta vnímam tohto primátorom označeného a opäť anonymného ďalšieho “nepriateľa “mesta a jeho zdarného napredovania za veľmi chybné vyhodnotenie politickej situácie,ktoré sa dá porovnať s dobou nedávnou minulou,keď bolo zlým zvykom v spoločnosti poukazovať na vnútorného škodlivého nepriateľa.
Skutočnosť je ale taká,že v tom aký je výsledok práce celého zastupiteľstva sú zastúpení všetci “neodpárateľne”.Príslovie hovorí:”Aký otec,taký syn”.“Aký primátor ,takí poslanci”.A ryba smrdí vždy od hlavy,preto je označenie niektorých poslancov za tých zlých,čo to brzdia, politicky chybné hodnotenie.Naopak práve primátor má byť tým hráčom na ihrisku čo dáva hre ten správny “drive”a dokáže tím zjednotiť na spoločných stanoviskách.K tomu je potrebná okrem iných morálnych vlastností aj vrcholná osobná aktivita/žiť pre mesto 24h/, entuziazmus a zainteresovanosť.V umení dokázať ľudí zjednotiť na spoločných stanoviskách sa preukazuje skutočná sila otca mesta.Označovať niektorých občanov za tých ,čo mestu škodia,trpí na nedostatok širokospektrálneho spoločensko-demokratického rozhľadu,nehovoriac o tom,že dnešný občan vďaka slobodným médiám,už je o pár tried zorientovanejší v "kalných vodách" aj tej vysokej a aj tej samosprávnej politiky.
Dianie na našej mestskej politickej scéne mi pripomína nedávnu situáciu v našom parlamente,keď SNS jednostranne a nečakane vypovedala koaličnú zmluvu s koaličnými partnermi z dôvodu nespokojnosti so spoluprácou v koalícii,kedy bolo vyčítané Smer-u,že rozhoduje sám bez patričnej spolupráce s koaličnými partnermi.Skrátka aj tu u nás to má byť v prvom rade o spolupráci a kto iný, ak nie primátor má mať leví podiel na dobrých spoločenských výsledkoch.


Hodnotenie: 0   0
22:14:01 10.01.2018 [6332] Nevhodný príspevok?
Rád by som som poďakoval Petrovi Bošiakov za reakciu na záver článku o nováckej Poliklinike, ktorý bol uverejnený tento týždeň v okresných novinách MY. Sám som chcel zareagovať na polopravdy a neoverené fakty p. Ďurejeho. Samozrejme moju reakciu by brali čitatelia ako zainteresovanú, možno až tendenčnú. S tým žiaľ nič neurobím. Naopak, chem veľmi jasne povedať, že budem zo všetkých síl a svojich schopností presadzovať, aby sa zámer vybudovania novej Polikliniky mesta s Unipharmou sa stal aj skutočnosťou. Aj preto sa sústredím len a len na presadenie tohto zámeru, lebo som hlboko presvedčený, že po novej, modernej poliklinike túži drvivá väčšina občanov Novák. To je aspoň pre mňa osobne ďaleko dôležitejší argument, ako to čo napísal p. poslanec TSK. Samozrejme viem, že toto nie je náhoda a takýchto reakcí príde ešte veľa a budú priamo aj z nášho mesta. To ťažšie nás teda ešte len čaká.
Významný etik, filozof, lekár Albert Schweitzer povedal : Kto chce vykonať niečo dobré, nemôže sa spoľahnúť na to, že mu ľudia pomôžu odstrániť všetky balvany z jeho cesty. Skôr musí rátať s tým, že sa vždy nejakí nájdu, ktorí mu tam ešte nejaké prikotúľajú. Poliklinika, to je novácka cesta. Pevne verím, že väčšina občanov bude tie balvany odpratávať. No treba rátať aj s tým, že sa nájdu aj takí, ktorí ich tam s radosťou prikotúľajú. No čo už. Aspoň budeme vedieť, kto je kto.
Ďakujem Ti Peťo.
Ľubo Dzurák
Hodnotenie: 3   0
18:07:03 10.01.2018 [6331] Nevhodný príspevok?
Zdravotné problémy nikto z nás nemá rád. Ak už nastanú, je veľmi dôležité vedieť, kde a na koho, či na ktoré a ako vybavené zdravotnícke zariadenie sa obrátiť, aby vám bola poskytnutá taká odborná starostlivosť, ktorá vám najlepšie pomôže. Regionálne noviny zverejnili článok „Nováky podpísali memorandum s Unipharmou“. Nuž, takto nejako to vyplýva aj z posledného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Novákoch. Za podpory občanov, krajských poslancov, doslova väčšina tam prítomných obyvateľov nášho mesta „ tlakom svojich očí „ a svojimi vystúpeniami v záujme zatlačiť na mestských poslancov, teda poslancov tunajšieho mestského zastupiteľstva , aby v súlade s ich poslaním a všeobecným záujmom občanov- ich voličov, prijali názor väčšiny ľudí a nielen prítomných v rokovacej miestnosti a schválili podpísanie Memoranda. A tak, zdá sa ruka v ruke, by samospráva mala podľa spomenutého Memoranda vystupovať so spoločnosťou Unipharma – 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť, ktorá má sídlo v Bojniciach. Ako sa píše v regionálnom periodiku My Horná Nitra , cieľom podpísaného memoranda medzi mestom Nováky a spoločnosťou Unipharma – 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť má byť vybudovanie novej Polikliniky v Novákoch. O výhodnosti spolupráce so spoločnosťou Unipharma prišli „skupinku poslancov“ mestského zastupiteľstva presviedčať aj traja poslanci a naši zástupcovia v krajskom parlamente, teda krajskí. Ich prítomnosť na zasadnutí Mestského zastupiteľstva nasvedčuje základnému pokroku vo vývoji spolupráce zástupcov VÚC a našej samosprávy, pretože doterajšia absencia zástupcov Vyššieho územného celku v ich záujmoch o naše mesto, celé volebné obdobia späť dostávala naše mestečko do podvedomia okolitého sveta, ako nešťastné mesto , ktorému chýba iskra šťastia a vzájomného porozumenia a tak sme v tom, poväčšine zlom ponímaní boli ozaj celé roky odkázaní na seba a nemohúcu samosprávu, ktorá sa nijako politicky asertívne a angažovane z istých dôvodov, mimo mesta primerane nepresadila. Už dlhšiu dobu sme nemali zástupcu na župnej úrovni, nemali sme zástupcu na parlamentnej celoslovenskej úrovni , ani vo vládnych a straníckych špičkách a žiaľ ani v súčasnosti nemáme. A hoci z radov našich občanov nikto nášmu mestečku dvere do sveta neotvára, mnohí o nás potom aj píšu, ako o spoločenstve uzavretom pred svetom, takpovediac o spoločenstve vo svojom vlastnom svete a ako čítate navyše rozhádanom ,bez solidarity vzájomnosti . A to nie je celkom správne a v súčasnosti ani nie veľmi vhodné. Príspevky istého občana nášho mesta, ktorý v založených diskusiách k obsahu jednotlivých článkov v celoštátnych, alebo regionálnych periodikách sa pripája svojimi jednostrannými tvrdeniami sú už natoľko rušivé, že mnohí z nás si ich už nevšímame, pretože nie sú to informácie motivujúce, objektívne hodnotiace stav. Nič nehovoriace informácie o našom meste, občanoch, funkcionároch založené len na jeho a jedine na jeho pravde, sú už tvrdeniami ošúchanými, s opoznanými frázami a výrokmi, či interpunkčnými znamienkami. Je však smutné, ak vraj na požiadanie občanov a svoje myšlienky k výstavbe Polikliniky v Novákoch bez akejkoľvek rekognoskácie v teréne, prípadne rozšírenou diskusiou s viacerým občanmi pretavil do výrokov, ktoré zverejnil v tomto periodiku nezávislý poslanec kraja pán Michal Ďureje. Vysypal zo seba podľa mojej mienky výroky jeho osobu diskvalifikujúce, ktoré okrem toho, že nie sú pravdivé, objektívne s ohľadom na komparáciu problematiky nášho mesta s okresným mestom Prievidza, keďže celé generácie mestá nášho okresu trpeli z dôvodu uprednostňovania záujmov okresného mesta. Už prvá veta , citujem: „„Môj názor je opačný. Treba povedať, že súčasná poliklinika je majetkom kraja a je predpoklad, že vybudovaním novej polikliniky začne chátrať. Rovnaký problém nastal aj v Prievidzi. Kraj bude mať problém s prebytočným majetkom, do ktorého Nováky investovali značné finančné prostriedky,“ povedal Ďureje. Nováky podľa neho dávajú príliš lukratívne podmienky súkromnej spoločnosti a memorandum je pre mesto nevýhodné.“potiaľ citát. A zatiaľ čo krajský poslanec takto hovorí, občania celej Prievidze nedbajúc na jeho slová využívajú služby lekárov v Uniklinike, ktorá patrí Unipharme aj preto, že majú nové prístroje, a aj preto že je spokojnosť aj pacientov, nielen Prievidžanov s daným zariadením a tiež s tým, čo všetko sa tam vykonáva. No a o to nám občanom v Novákoch by malo ísť. Či vari nie? PB
.
Hodnotenie: 3   1
20:01:09 09.01.2018 [6330] Nevhodný príspevok?
Áno, nedá sa inak, len súhlasiť s Vladimírom. Okrem uvedeného, je potrebné asi ešte podčiarknúť , že kauza Futbalového ihriska s umelou trávou, ktorá zaznela v spomenutej relácii sa mohla ako rezíduum vlády exprimátora riešiť v inom prostredí než na súde , keby bolo viac vzájomného porozumenia medzi ním a jeho zástupcom, zodpovednejšia príprava celej investície s primeraným určením zodpovedných osôb, dôslednejšieho výkonu vtedajšieho kontrolóra mesta a zásadný výkonný a kontrolný postoj primátora v manažovaní týchto zamestnancov radnice. Ak by tomu tak bolo, tak pohľad vyplývajúci z investigatívnej relácie s názvom „Reportéri“ na kauzu futbalového ihriska s umelou trávou by bol minimálne rozporuplný. Atmosféra mocenského boja o kreslo primátora, keďže bolo obdobie pred komunálnymi voľbami, ktorá dala akože zelenú vzniku predmetnej kauzy ( netvrdím, že dôvod, k tomu sa vyslovili a rozhodli na svojej úrovni iné orgány) len potvrdila občanom hustotu atmosféry na samotnej radnici a išlo najmä o to presadiť sa, kto má väčšie politické svaly a naplní si ambíciu stať sa primátorom mesta. Jednoducho, dalo sa to očakávať, pretože ticho pred búrkou a konanie kandidátov to naznačovalo, že spor vznikne. Vznikol. O tom zamestnanci radnice vedeli svoje. Samozrejme, píšem o období, keď súčasní poslanci a súčasný primátor mohli len pozorovať čo sa deje okolo FŠ a futbalu, a boja o post primátora, alebo pokiaľ ich futbal zaujímal, len konštatovať jeho pád, t.j. futbalu na dno a odsunutie najviac ambiciózneho súpera primátora (zhodou okolností práve zástupcu primátora) na marginálu záujmu voličov. A tak sa dá domnievať, že v dôsledku predvolebného boja kandidátov na post primátora už išlo o to, komu bude stavba Futbalového ihriska s umelou trávou slúžiť, ako volebný bonbónik a tiež ako reputácia za vypadnutie nášho futbalového mužstva z II.ligy na dno, pretože vypadnutímm z tejto relatívne vysokej súťažnej výšky sa na dlhú dobu z nováckeho futbalu stal futbalový Titanic, ktorý kľudne mohol začať súťaž na zelenej lúke s pasúcimi sa kravičkami. Zároveň išlo tiež o to, kto si užije niekoľko minút slávy „ pri strihaní pásky „ ale a to je najdôležitejšie, kto ďalšie štyri roky aj s podporou tohto bonbónika pobudne na poste primátora. A tak to, že sa takýmto investigatívnym štýlom zaoberala RTVS je pochopiteľné len vtedy, ak pochopíme aktuálnosť už mnou na tejto stránke citovaného výroku, ktorého autorom je slávny francúzsky politik a diplomat Talleyrand, ktorý znie:“ Nič sa nenaučili a nič nezabudli“. Podstatu primeranosti výroku k situácii som vysvetlil v príspevku č. 6319. A na záver k tejto téme len toľko, že i napriek tomu, že sa investigatívna relácia „Reportéri“ vo veci Futbalového ihriska s umelou trávou nakoniec pre niekoho áno , pre niekoho nie minula účinkom, aj tak ona svedčí o tom, že to nie je len o slovíčkach, ale že je to aj o povinnostiach, zodpovednosti a právach k Futbalovému štadiónu, ktorý aj keď ho mesto do majetku nadobudlo „za neho“, a dostalo takpovediac do vienka, i tak Futbalový klub je zaviazaný na jednej strane právami, na strane druhej voči mestu povinnosťami. Aj mesto musí práva a povinnosti rešpektovať, najmä ak tieto veci niekto odovzdáva a niekto iný ich prijíma v dobrej viere, že všetko je tak, ako má byť , že sa bude starať o majetok mesta so starostlivosťou riadneho hospodára. Nemôžeme si určovať vzťah k majetku nášho mesta a k nášmu mestu len tak, ľahostajne. Tým najlepším spôsobom nášho vzťahu k tomto mestu by malo byť to, že budeme k nemu kritickí, pretože tento vzťah by mal byť určený pocitom zodpovednosti. Lopta je však v Novákoch rovnako guľatá aj dnes, hoci ťažko sa odrážajúca od umelej trávy sporného ihriska v x-tej lige,x-tej triedy , ako aj keď šantila len pred nedávnom v II.lige a navyše bez ihriska s umelou trávou. Ale to hovorím len o lopte. Tým dávam opakovane za pravdu, človeku , ktorého v samom úvode spomínam, že keby nebolo na strane kandidátov na primátora veľkých predvolebných očí, kauza nemusela byť. Boj o post primátora však napísal svoje dejiny. Píšem to preto, že dejepis treba uzatvoriť, lebo ľudia – voliči sa budú musieť znova o pár mesiacov zamyslieť, ako tu budeme žiť. Na poslednom zasadnutí Mestského zastupiteľstva prebehlo vyše trojhodinové rokovanie k výstavbe Polikliniky, ktoré nijako nemožno považovať za bezproblémové, hoci za prijatie memoranda hlasovali všetci prítomní poslanci. Treba len dúfať, že súc poučení sa táto stavba pripraví manažérsky, stavebne , zákonne a odborne tak, že nevznikne podobná kauza, ktorá by beh tejto dobrej vízie spomalila, nebodaj ovplyvnila tak, že sa nebude stavať. Kandidáti na poslancov, na primátora budú musieť byť v strehu, lebo za pár mesiacov na deň, dva bude v našom meste pánom volič. PB

Hodnotenie: 1   0
20:13:28 08.01.2018 [6329] Nevhodný príspevok?
Nemal som pravdu?
V príspevku č. 6024 dňa 17.03.2017, som napísal svoj názor na reláciu RTVS Reportéri, uverejnenú dňa 13.3.2017.
Dnes ma na SME upútal článok s takýmto nadpisom:
„Rezník stopol v RTVS investigatívnu reláciu Reportéri.“
Dovolím si nižšie uviesť autentickú kópiu časti predmetného článku:

Podľa slov hovorkyne bol taktiež nejasný tematický rámec Reportérov, keďže sa pohybovali od občianskej problematiky cez podnikateľskú, politickú až po historickú.
"Uchopenie tém bývalo problematické z hľadiska smerovania, záberu, výberu a vyváženosti zastúpenia strán, v reportážach sa vyskytovalo mnoho faktografických chýb a nenáležitých uzáverov, čo generovalo čoraz vyšší počet oprávnených sťažností a žalôb zo strany dotknutých subjektov, čo následne stálo a stojí ďalších zamestnancov i celú RTVS nemálo času, energie a financií na urovnanie sporov," dodala Rusnáková.
Čítajte viac: https://domov.sme.sk/c/20733395/reznik-stopol-v-rtvs-investigativnu-relaciu-reporteri.html#ixzz53cORmAjK
(Koniec kopírovaného textu.)

Prosím čitateľov tejto stránky prečítať si znova môj príspevok. No povedzte, nemal som pravdu?
V. Richter
Hodnotenie: 4   0
10:57:09 08.01.2018 [6327] Nevhodný príspevok?
Viete pán(i) surikata ,to je tak. Keď vy napíšete príspevok v anonymnom autorstve , už tým je jeho význam devalvovaný, či už je ladený ako pozitívny, alebo negatívne. Svojou anonymitou preukazujete len to, že môžete bez problémov viac, ako tí neanonymní, si na osobnosť tu prispievajúcu pod svojim občianskym menom „vyšlápnuť“ , siahnúť, niekedy až na hranu ,inokedy za hranu zákona, ktorým je osobnostné právo tohto človeka chránené v domnienke, že je vecou toho človeka, ak sa vystavil nebezpečenstvu hrozby svojej osoby a vystupujúpil pod občianskym menom . To je neodkšriepiteľný fakt. Fakt je však tiež aj to, že diskusia i na tejto stránke vedená ,pokiaľ sa dotýka problematiky nášho mesta, sa dá gradovať v prvom rade aj slušným spôsobom. Len je potrebné sa vyjadrovať vecne , bez zapájania rušivých momentov do predmetnej diskusie. Keby ste si archivovali príspevky a aspoň jedenkrát za rok by ste ich vyhodnotili, dali by ste mi za pravdu, pretože obsah niektorých príspevkov nie, že nie je nespôsobilý na zverejnenie, ale hnoj. A tak potom, ak prispievatelia prispievajúci pod rôznymi nickami bezdôvodne nekriticky poukazujú na prispievateľa , ktorý sa podpisuje svojim občianskym menom, vám nevadí, že tým, ak ho bez zábran ( pocit vašej anonymity vám vaše zábrany ešte znižuje) vystavujete verejne bezdôvodnej, zvýrazňujem, bezdôvodnej diskreditácii, tým samozrejme napr. minimálne vystavujete diskreditácii aj jeho blízkych a jeho rodinu tu žijúcu ? A verte mi, že vtedy niet dôvodu, aby som vám uhol, pretože vtedy si práve hovorím, musíš sa zasadiť ako strom vedľa rieky pravdy a povedať: „ Nie, ty uhni“. Preto ani v tejto chvíli nemôžem ináč ako citátom: „ Milujem citáty, pretože mi spôsobujú radosť spoznávať myšlienky, ktoré človek môže mať, nádherne vyjadrené niekým, kto je považovaný za múdrejšieho ako ostatní“. Marlene Dietrichová. Surikata a tak to zhrniem , aby som sa dopracoval k definícii: - Citát, je doslovne uvedené miesto z diela spisovateľa alebo doslovne opakovaný výrok. Slúži na vysvetlenie alebo potvrdenie vlastného názoru. – Výrok, je výraz, ktorý má práve jednu pravdivostnú hodnotu. Výrokmi nie sú opytovacie, rozkazovacie, zvolacie a neúplné vety, no a nakoniec –Bonmot surikata, je vtipný výrok, slovná hračka. A tak, ak sa vám nepáčia vyjadrenia múdrych slávnych a vynikajúcich osobností k tomu, aby ste sa z nich poučili , ako vám ja môžem pomôcť? Ak vás rozčuľujú citáty, výroky, bonmoty, tak asi ak viete čítať knihy, čítajte ich - vráti sa vám to. Krásne myšlienky, spomienky. Spomienky nielen na knihy. Ale aj na ich obsah. A p. surikata, sme pri koreni vašej neúprimnosti. Ak máte vedomosti o stave v meste , prečo sa nechcete poučiť, keď naozaj, niektoré veci treba rozlišovať. Veď napokon, tak či tak na to reagujete, akurát že miešate jablká s hruškami. Zámerne? No nech, stáva sa. Ale prečo podráždene, bez protiargumentov a navyše sarkasticky. Ja som písal nie tak dávno o výrokoch svätého otca ,pápeža Františka v súvislosti s príspevkom, takpovediac z vášho pera, to sa nedá vždy, pretože je to predstaviteľ cirkvi, v ktorej myšlienkach a viere žijú i naši spoluobčania, ale pasovalo to fantasticky na vystupovanie niektorých ľudí na mestskom zastupiteľstve, či už súčasnom, alebo ešte v nedávnom porevolučnom období. Takto je to aj s výrokom slávneho francúzskeho politika a diplomata Talleyranda, ako odozva k výroku prispievateľa bobor. Porovnanie s výrokmi prispievateľa bobor s výrokom Charles Maurice de Talleyrand-Périgorda (1754 – 1838), ktorý pochádzal z aristokratickej rodiny a v politike pôsobil v čase francúzskej revolúcie sadlo lepšie ako som ja definoval. Len kvôli kultúrnemu prejavu som nepoužil na našom Slovensku bežný spôsob prirovnania. A tak po tomto exkurzenech mi je odpustené ako píšem, ale ja nemôžem s vami súhlasiť, lebo ja som sa týmto výrokom vyjadril vecne a už aká je vaša mentálna výbava to pochopiť (hoci ,bol by som neúprimný ak by som si myslel, že to nechápete) , myslím obsah môjho príspevku s reálnou pravdou? Čo ja s tým mám? Surikata, nebudem vám radiť ako máte písať. Ale ma potom neriešte, ak píšete len preto, aby ste písali. Vaša úloha s takýmto zameraním a vašou anonymitou bude však, ak budete takýmto spôsobom pokračovať i naďalej márna, pretože nie ja mojimi príspevkami, ale vy, rozdeľujete i naďalej našu občiansku spoločnosť, nás občanov v tomto meste až tak, ako to tu čítame. A tak, ako vždy na záver. P.surikata, to mi verte, že pre mňa moja a snaha pár nadšencov nevyznieva po decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva až tak komicky (!), ako sa to snažíte vy označiť. Veľa občanov po decembrovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva určite pochopilo to, o čom doposiaľ len počúvali. To by ste museli ozaj skutočne, niektorých spoluobčanov rôznej vekovej kategórie však najskôr si napr. názory na skupinku a tímlíderku pár poslancov nášho zastupiteľstva vypočuť. P.surikata, pri sobášnych aktoch sme mali jednu perfektnú recitátorku, p.učiteľku MŠ. Jej meno neuvediem, ale i napriek mnohým okolnostiam sa domnievam, že nielen výber básne, ale i jej prednes mal istú kvalitu a originalitu. A tak aspoň jeden odstavec z tej básne Jána Kostru, ktorej názov je „Každý deň“. „ Každý deň stretnúť človeka. Človeka stretnúť každodenne. .... Človeka stretnúť, ktorého srdce v tebe bije. Ak toho stratíš na púšť sa zmenia ulice zaľudnené. A skúste sa za započúvať do slov našich spomenutých poslancov ( pusto, prázdne slová) a skúste sa za súmraku prejsť po Novákoch (pusto, prázdne mesto). To niečomu napovedá. PB
Hodnotenie: 3   0
22:07:46 07.01.2018 [6325] Nevhodný príspevok?
Dobrý večer surikata.

Niekedy sa stane, že aj samotní používatelia požiadajú o zmazanie svojho uverejneného príspevku. V takomto prípade sme vždy vyhoveli. Nastalo to aj dnes.

Samozrejme chceme dať možnosť vyjadriť sa každému (okrem pána Mariána Šimku a jeho ďalším 14 profilom, ktoré tu má založené: Mariánn, novačania 2, Tono, Michal 2, Miroslav 7, Filip, Zoltan, občan Novak, názor obcana, novacan 001, Rolo, obcan Novak 2, Anika, pavel).

Niektorí sa tu snažia manipulovať, či už pri hlasovaní, hodnotení príspevkov, alebo písaní názorov do diskusie a tomu sa snažíme zabrániť.

Vám ďakujeme zatiaľ za vecné príspevky, otázky a pevne veríme, že nám zachováte priazeň.

Pekný večer.

Webmaster
Hodnotenie: 2   0
17:22:42 07.01.2018 [6324] Nevhodný príspevok?
Vážený webmaster. Vaša stránka vznikla počas úradovania pána Šimku. Dali ste možnosť občanom slobodne a verejne sa vyjadriť. Niektoré príspevky ste v poslednej dobe zmazali. Je na to pádny dôvod? Ste stále ešte platformou, kde človek môže slobodne vyjadriť svoj názor....respektíve rôzne názory, nie len jednostranné? Verím, že si udržíte svoj doterajší kredit.
Hodnotenie: 2   0
20:41:03 06.01.2018 [6321] Nevhodný príspevok?
Nájdu sa medzi nami diskutujúci, ktorí berú tu uvádzané fakty značne osobne. Treba sa trošku odosobniť a vyjadrovať sa vecne. Potom príspevky takýchto "dotknutých" plné urážok zaobalených do citátov vyznievajú komicky.
Hodnotenie: 0   0
11:40:54 06.01.2018 [6319] Nevhodný príspevok?
Vždy som si myslel, že sa patrí byť slušným občanom a nezačínať najmä s nástupom Nového roka viac ako emočnou, či voľbou takejto zbytočne rozhádanej komunikácie. Bol som pripravený výchovou z domova na prianie šťastia, zdravia, lásky medzi ľuďmi, presne tak, ako ľudia mojej generácie píšuci na túto stránku a tak teraz ,keď už som vekom k tomu naučený si myslím, že generácia o nejakých pár rôčkov odo mňa mladšia, má k takémuto nástupu do Nového roka tiež blízko. No, zdá sa , že ich to nikto nenaučil, alebo oni sa k takémuto spôsobu občianskeho a kresťanského spolunažívania nechcú učiť. A tak mi prichodí takto odpovedať v prípade príspevku prispievateľa bobor, pod rovnakou istou rodinnou značkou a ktorý odrazu vystúpil z rovnakého radu a zákrytu, sťa by ich jedna mater mala a napísal to, čo čítate v príspevku č. 6318.Nedávno som kdesi čítal istý výrok, ktorý preukazuje dostatočnú odpoveď na to , čo vyperlil pán bobor vo svojom príspevku č.6318 a ktorého autorom je slávny francúzsky politik a diplomat Talleyrand. A tak si dovolím pomôcť si čosi z istého načítaného článku, pretože nemá zmysel si hlavu turbovať nad jeho hlúpymi rečami a tak, aby som mohol dať odpoveď pánovi bobrovi jemu svedčiacu. Talleyrand hovorí,„Nič sa nenaučili a nič nezabudli“. Je možné, že to možno diplomat Talleyrand nevyriekol, nenapísal, ale sa mu minimálne tento výrok zvykne pripisovať. Talleyrandov výrok je totiž výnimočný najmä svojou zdanlivou protirečivosťou (nenaučiť sa vs. nezabudnúť), ktorá britko charakterizovala dobu po páde Napoleona a reštaurácii Bourbonovcov. Hovoril o tom, že časť aristokracie po návrate z emigrácie a obnovení kráľovstva nebola schopná brať do úvahy zmeny, ktorými Francúzsko prešlo počas Francúzskej revolúcie a Napoleonovej vlády a ktoré krajinu zásadným spôsobom a natrvalo zmenili (nič sa nenaučili), a zároveň prechovávala zúrivú nenávisť a túžbu po pomste voči všetkým aktérom revolúcie a napoleonskej éry (nič nezabudli). A na záver. To, že nemajú výroky pána bobra Talleyrandov ostrovtip , by sme mu mohli ľahko odpustiť. Horšie je, že Talleyrandov výrok, resp. bonmot p.bobrovi a jemu podobných sedí, ak sa nechcem vulgárne vyjadriť, ako nos medzi dve uši. A ja si preto myslím, že správnou cestou nie je nenávisti ustupovať, ale postaviť sa jej. Na tom postoji nie je nič diskvalifikujúce, či spochybňujúce. Nech si už pán bobor a spol. myslia,píšu a hovoria v "mestskej TV" čo chcú.PB
Hodnotenie: 1   1
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
Budú sa preverovať výsledky volieb: Neúspešní kandidáti žiadajú o prepočítanie hlasov
NOVÁKY - Jeden z neúspešných kandidátov na primátora Novák v novembrových voľbách do orgánov samosprávy obcí požiadal Ústavný súd (ÚS) SR o prepočítanie hlasov. Podanie odôvodnil tesným rozdielom hlasov voličov medzi ním a zvoleným kandidátom.
zobraziť podrobnosti »
28.11.2018
Hlasuj za ZŠ Nováky a vyhraj
V hre sú 3x plne vybavené počítačové učebne s interaktívnou tabuľou v hodnote 21 000 € pre tvoju školu a viac ako 120 vecných cien pre teba, hlasovanie prebieha do 31.12.2018
zobraziť podrobnosti »
22.11.2018
Mestské zastupiteľstvo zo dňa 29. októbra 2018
Video-záznam.
zobraziť podrobnosti »
04.11.2018
Komunálne volby 2018 - kandidáti
Zoznam kandidátov.
zobraziť podrobnosti »
09.10.2018
Novácke noviny 2018
Vyšlo nové číslo Nováckych novín - prečítajte si ich online.
zobraziť podrobnosti »
24.09.2018
Mail:
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa.