Online 8 ľudí. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
826 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
11:56:28 03.02.2018 [6356] Nevhodný príspevok?
Tak pridám aj ja citát, adresát sa spozná okamžite. Valér Vedrinský:" Pýcha človeka nezdobí, lebo je svedectvom prázdnoty." Haruki Murakami: "Je dosť tenká stena medzi zdravým sebavedomím a nezdravou pýchou."
Hodnotenie: 0   0
18:35:50 02.02.2018 [6348] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. V Nemecku sa vraj čoraz vo väčšom množstve udomácňuje anglicizmus. Dalo by sa povedať, že až tak , že vyhodnocujú slová najviac používané v prostredí virtuálnych komunikácií a tak v Nemecku anglicizmom roka sa stalo vraj anglické slovo „influencer“. Influencer je slovo, ktoré v preklade do nášho jazyka znamená „ ovplyvňovač“. V súčasnom prostredí virtuálnych komunikácií sa zdá, že i na tejto stránke už dlhšiu dobu má tendenciu sa presadzovať prispievateľ , ktorý hoci ešte sa má čo - to učiť, ale sa snaží svojim správaním na tejto stránke správať „akoby influencer“ , a ktorý svoje príspevky píše, skrývajúc sa za anonymitu a svoj nickname spájajúci so životom. Totižto primárnou činnosťou influencera je samozrejme, pôsobiť na ľudí. Nič proti tomu, pretože ako sa mu darí, alebo nedarí sa dá vychádzajúc z obsahu príspevkov zjavne rozlišovať a nemám dôvod to hodnotiť. No, možno i tak mohlo byť, že keby bol písal objektívne, tak mohol získať medzi občanmi popularitu a aj nezávislú podporu od tých občanov, ktorí si nedajú svoje názory, ako sa povie len tak vtláčať medzi mantinely. Zradilo ho však to, že píše na pokyn ľudí z takej komunity, ktorí majú záujem na tom, aby tento influencer za nich zapracoval a záujmy ostatných občanov, či ľudí tu píšucich, pre ľudí z jeho komunity ovplyvňoval. Akú formu influencer si vyberie ,však sami vidíte, resp. čítate. Nuž, ale ako vidieť, predsa len je badať, že je to len šedá myšička, ktorá sa baví na účet voľného času(!) pomocou sociálnej siete. Totižto, dnes už úplne priehľadne svojimi príspevkami dáva najavo, odkiaľ smerujú jeho kroky nabalené informáciami (ktoré podľa môjho názoru bežný občan nepotrebuje k životu, k tomu tak či tak sú až voľby, lebo len vtedy je občan kráľom), aby napokon na tejto stránke vystúpil pod hlavičkou influencera a masíroval v mene niekoho, takto získanými informáciami čitateľskú obec zaujímajúcu sa o obsah tejto webovej stránky. A tak na margo pochybností o vzdelaní krátky citát od Galéna a tento lekár a spisovateľ žil v rokoch niečo sto rokov po Kristovi, takže: „Je hanba, že sa niekto namáha mnoho rokov, aby sa stal dobrým lekárom, obhajcom, učiteľom, alebo geometrom a pritom nie je ochotný namáhať sa príslušne dlhý čas, aby sa stal dobrým človekom.“ Možno vtedy ešte ekonómia neexistovala. V roku 1990 na Právnickej fakulte UK už existovala literatúra a boli skúšky ,ktoré sa dotýkali vzniku a činnosti obchodných spoločností. Povedzte, ste úplne presvedčený, že všetci absolventi VŠ ekonomickej univerzity končiaci VŠ dva- tri roky po roku 1980 mali také vedomosti v oblasti obchodného práva, aké si agenda vzniku a vedenia s.r.o.-čiek a akciových spoločností vyžadovala, ak sa učili mentorovať ekonómiu príslušnú k predchádzajúcemu režimu? Ja už som tu napísal, že nie som obhajca nikoho z radnice, ale nepíšte nezmysly. Najmä ak čitateľ, v tej ktorej chvíli zablúdil na túto stránku a čo, to si prečítal, tak či tak je vôľa božia , k akej verzii sa „ nahne“, alebo lepšie povedané prikloní. A tak niet ďalej pre mňa dôvodu pokračovať v príspevku, ak absentuje v myšlienkach pisateľa lavidu rácio a u mňa to, že ma racionálne presvedčil. A tak celkom na záver k prispievateľovi, na ktorého reagujem, vedzte, že: „Každý , kto mi lichotí, je mojím nepriateľom. Každý, kto ma kritizuje, je mojím učiteľom.“ Čínske príslovie PB .
Hodnotenie: 1   1
18:43:29 01.02.2018 [6345] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Hoci ja osobne mám vedomosť, čo skratka PHSR v politike nášho mesta znamená, ale určite nie je veľa občanov, pri všetkej mojej úcte k nim, ktorí poznajú význam slova PHSR tak, aby porozumeli , čo má prispievateľ z uvedeného príspevku na mysli, keďže prispievateľ v príspevku č. 6342 ani jeden krát neoznačil menovaný program celým názvom, teda tak, ako má znieť podľa zákona a považuje za holý fakt, že vyše štyritisíc občanov nášho mesta, by akosi malo vedieť o čom píše. Mimochodom PHSR je skratka, s ktorou sa už niektorí občania určite niekde stretli resp. zachytili v lokálnych, prípadne v celoštátnych médiách, totižto po rozmenení na drobné, pod touto skratkou rozumieme Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej teda len "PHSR"). Aby čitateľ pochopil účel, pre ktorý bol PHSR nášho mesta vypracovaný, si môže tento dokument vyklikať pokiaľ máte záujem oň, na stránke nášho mesta. A tak, hoci sa to nezdá a už je to tiež minulosťou, ak sme vytýkali bývalému primátorovi možno pred piatimi rokmi, že z nášho pohľadu exprimátor nevenuje PHSR dostatočnú pozornosť a že plnenie a vyhodnocovanie PHSR nebolo v dostatočnej miere z jeho strany zabezpečované tak, ako je to uvedené vo vete z úvodu predmetného programu ...,“ Úlohou obce (mesta) podľa zákona je vypracúvať, schvaľovať, vyhodnocovať a zabezpečovať jeho plnenie“, čítame reakcie, ktoré sa k sebe nijako nepribližujú. V minulosti sa exprimátor nevyjadroval k téme PHSR, alebo len nesystémovo, sporadicky. Viac mlčal a ak v minulosti veľmi sporadicky zaraďoval do programu na rokovania zastupiteľstva vyhodnocovanie PHSR, tak dnes s údivom pozorujeme, ako táto téma v súčasnosti rezonuje a práve v jeho a vystúpeniach, rovnako aj jeho brata na verejnosti v akejkoľvek forme, no a tiež na tejto stránke. A tak otázky a opatrenia o rozhodnutiach naväzujúce na popol minulosti, môžu síce vyvolať v súčasnosti oheň a podnietiť záujem o prácu radnice ,ale malo by to byť korektné a len v tom prípade ak, majú zodpovední ľudia za činnosť na radnici aspoň ako takú sebareflexiu a dokážu zo seba vytlačiť racionálne závery ,myšlienky. Metodika na vypracovanie PHSR mesta, obce/ VÚC bola platná od 04.08.2014 a jej prílohy boli publikované 18.08.2014, avšak voľby nového zastupiteľstva a primátora sa uskutočnili až v novembri roku 2014. Čo sa dovtedy dialo s prípravou PHSR na obdobie po roku 2013 až do odchodu bývalého prednostu Ing. Martinu z radnice, myslím, že to bol mesiac marec 2015 nevieme nič, alebo len málo? Ako sa povie na smeč mi nahral vo svojom príspevku Ľubomír, pretože ak nástroj č. 10.2.2.uvedený v PHSR do roku 2013 ( str. 116) - „ Vytvorenie priestoru na diskusiu medzi volenými predstaviteľmi mesta a občanmi a jeho opatrenie 10.2.2.1. - Organizovanie verejných diskusií obyvateľov mesta na aktuálne témy a tiež ďalšie jeho opatrenie 10.2.2.3. - Prevádzkovanie anketového fóra na webstránke mesta (výmena názorov obyvateľov mesta na vybrané témy) a odkazového formulára na webstránke mesta sa nezriadili , neuviedli do života a úloha sa nesplnila, tak je tu namieste otázka, kde by Základná škola zverejňovala svoje úspechy? No nikde. A tak je tu zase jeden paradoxný názor. Ľubomír víta zverejňovanie výborných výsledkov Základnej školy na tejto stránke , iný občan túto stránku osočuje, iný občan sa súdil kvôli nej a iný stránku spája s cenzorstvom. Takže ako naložíme s pravdou v tvrdeniach Ľubomíra a ostatných občanov? Som presvedčený, že pravdou je, že ak by exprimátor zriadil webovú stránku mesta v lehote tak, ako mu to ukladal PHSR, ktorý si sami pripravili a nechali schváliť poslancami MsZ , tak táto webová stránka, na ktorú dnes píšeme, by so stopercentnou istotou nebola vystavená takým neskutočným množstvám osočení, ponížení, trestných oznámení zo strany istej skupinky našich občanov, voči webmasterovi a pár občanom, ktorých osočovali kvôli prispievaniu na túto stránku, hoci vystupovali pod svojim občianskym menom. V prípade zriadenia mestskej webovej stránky počas vlády exprimátora, by sa občanov majúcich záujem o politiku mesta vyššie mnou spomínané problémy nedotkli. Je tiež samozrejmé, že by sa tejto stránky nedotkli ani rôzne konšpirácie, či útoky na etický kódex tejto stránky a považovanie nepravdivých, osočujúcich a neetických, teda v rozpore s etickým kódexom tejto stránky príspevkov a nezverejnenie príspevkov, ktoré boli napísané v rozpore s etickým kódexom, by sa nepovažovalo za akúsi diskriminačnú cenzúru. Často o nej píše aj prispievateľ príspevku č.6342, najmä v prospech M.Š. Som presvedčený, že zriadením mestskej webovej stránky s takýmto zameraním sa mohlo odstrániť mnoho aj nami odžitých nepríjemností a skúseností spojených s aroganciou moci v našom meste. No a dá sa len domýšľať, že prečo nebola webová stránka mesta zriadená. Je to veľmi prozaické, jednoduché uhádnuť. Bolo by to o zodpovednosti za obsah príspevkov, o ne - servítkoch pred ústami pri anonymných prispievateľoch , no a za to by niesol zodpovednosť pán exprimátor a na to všetko by musel pán, teraz už exprimátor odpovedať a to by mu popularitu nijako nepodporilo. Povedzte, kto by si v tom čase vzal z radnice takéto čosi na zodpovednosť? A tak na záver, John Fitzgerald Kennedy bývalý prezident Spojených štátov: „Ten, kto zabúda na svoju minulosť, nemá ani budúcnosť.“ PB.
Hodnotenie: 3   0
13:54:10 25.01.2018 [6338] Nevhodný príspevok?
Reakcia prednostu MsÚ Mgr. Milana Oršulu:
-----------------------------------------------------------------------

Dobrý deň lavida.

Mesto má v súčasnosti predĺžený PHSR a to z dôvodu, že neboli vypracované podporné dokumenty pre jeho odborné spracovanie. V súčasnosti však prebieha výzva na dodávateľa predmetného dokumentu. Čiže mesto potrebuje aktualizovať plán pretože nastali v meste hlavne vo veci jeho rozvoja skutočnosti, ktoré je nutné do tohto plánu zaradiť. Hovoríme tu o takých aktivitách ako je budovanie nového objektu polikliniky, vybudovanie DSS, modernizácia a rekonštrukcia CZT. Zákon 539/2008 Z. z v §8 ods. 4 hovorí citujem: „Aktualizácia programu rozvoja obce sa vypracúva podľa potreby.“

Tieto veci vyplynuli z rozvojových strategických dokumentov ako Komunitný plán sociálnych služieb alebo energetická koncepcia mesta Nováky.

Každopádne ani táto aktualizácia nezaručuje ešte to, že strednodobý strategický dokument ako je PHSR sa do budúcna nebude musieť opätovne dopracovávať a to z dôvodu, aby sa do záväzného dokumentu dopracovali opatrenia, ktoré budú vyplývať z Akčného plánu trvalo udržateľnej energie a prispôsobovanie sa zmene klímy odvolávajúc sa na vyššie uvádzaný paragraf zákona.

Pán lavida sa špatne domnieva, že mesto koná na základe upozornení pána Dušana Š. a už vôbec mesto Nováky nie je vystavené takto neblahým dôsledkom pri VO. Od roku 2015 mesto nekoná nijak inak, len aby zosúladilo svoju stratégiu tak, aby vynakladané finančné prostriedky boli vynaložené zmysluplne a efektívne. My ako mesto si nemyslíme, že by sme nejakým spôsobom porušovali zákon a všetky zákonné podmienky sme si splnili.

Ak môžem uvediem príklad nekoncepčnej chyby, ktorá sa diala od roku 2002, keď začala modernizácia CZT. Mesto v tej dobe až do roku 2015 preinvestovalo cca 820.000 eur t.j. cca 24.700.000 SKK do CZT a na strane konečného odberateľa to neprinieslo žiadne úspory. Musím konštatovať, že mesto konalo správne, že túto investíciu schválilo a vykonalo, pretože v zmysle zásad o hospodárení mesta je povinné sa starať o vlastný majetok, len si myslím, že bez vypracovania koncepcie a energetického auditu nedosiahli to čo bolo možno ich zámerom a následne dochádzalo k ďalšiemu odpájaniu od centrálneho zdroja. Napríklad v rokoch 2001-2003 došlo k odpojenie BD „Účko“ kde poklesol odber tepla o 4.000 GJ a bolo odpojených 46 bytových jednotiek. A pritom obchodné priestory pod správou mesta ostali v danom BD napojené na CZT čím sa vo všeobecnosti všetkým domácnostiam napojeným na CZT táto strata spočívajúca na prevádzke celého zariadenia CZT napočítala do fixnej zložky. Taktiež následne bolo nekoncepčné riešenie pri výstavbe bytoviek na Kukučínovej ulici, že nedošlo v týchto bytovkách k napojeniu CZT, taktiež bytovky, ktoré buduje spoločnosť Pátio neboli dohodou taktiež napojené na CZT. Dnes koncepcia rozvoja v oblasti tepelnej energetiky jasne zadefinovala odporúčania technických riešení rozvoja energetiky v meste. Prikladám link str. 106-107, stať 6.2
https://www.novaky.sk/download/rozpocet/KRMTE_Novaky_tlac20022017.pdf

Na základe prijatia takéhoto dokumentu by mesto dnes CTZ nemalo, verím tomu, v stave, v akom sa dnes nachádza. Teraz si môžete pán lavida dať otázku:
„Na akej úrovni odbornosti sme mali vypracovaný PHSR, keď došlo ku takémuto kolapsu CZT?“,
„Na akom podklade bola odsúhlasená investícia od roku 2002 vo výške cca 24.000.000 SKK čo predstavuje zhruba 796.000 eur?“ a pod.
Pozrite si prosím závery PHSR strana 49, stať 7.3.2 aké strohé závery, návrhy a odporúčania nám prináša PHSR.
https://www.novaky.sk/download/rozpocet/phsr.pdf

Tento záver môže vyplývať len z nedostatočných odborných podkladov v danej časti strednodobého strategického dokumentu. Dopad na tento nedostatok v tak závažnom dokumente pozorujeme ako vedenie mesta na každom kroku. Minimálne sa stať 7.3.2 mala odvolávať na odborné posudky či audit a mohli by sme tvrdiť, že tých 24 mil. SKK bolo vynaložených efektívne.

Ak dovolíte k tejto odpovedi si dovolím aj trochu svojho názoru na konanie pána Dušana Š..

Pán Dušan Š. v súčasnosti len svojím konaním poškodzuje záujmy a zámery mesta a tým koná v neprospech mesta a jeho občanov. Domnievam sa, že jeho konanie súvisí s jeho povahovými a osobnostnými poruchami, ktoré si nesie od doby kedy ho občania nezvolili do funkcie primátora, na ktorú si za celé tie roky zvykol.

Pekný deň.

Mgr. Milan Oršula
Prednosta MsÚ Nováky
-----------------------------------------------------------------------
Hodnotenie: 0   1
20:40:19 24.01.2018 [6337] Nevhodný príspevok?
Lavidovi.
Ale pán Lavida, prekvapujete ma. Moja otázka predsa nemala ten zmysel, že kvôli reportáži o nejakej málo významnej nováckej kauze, generálny riaditeľ RTVS zrušil reláciu „Reportéri“. Takých zbabraných reportážií bolo totiž vyrobených a odvysielaných viac, ako to vyplýva z vyjadrenia (hovorkyne) p. Rusnákovej. Ja som vo svojom príspevku č. 6024 predmetnú reláciu vyhodnotil ako zmanipulovanú, teda patriacu medzi také, o akých sa p. Rusnáková vyjadrila.
Dúfam, že som moju rečnícku otázku „dovysvetlil“.
V. Richter
Hodnotenie: 2   0
15:19:24 24.01.2018 [6335] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň.Pokiaľ je to možné,privítal by som tu na stránke odpoveď niekoho zodpovedného/možno p.Prednostu/ ,čo znamená to vypísanie cenovej ponuky na vypracovanie Plánu rozvoja mesta.Pokiaľ sa dobre pamätám ,tak na zasadaní MZ bolo na upozornenie občana p.D.Š./bývalého primátora/,že mesto neschválením nového Plánu rozvoja mesta porušuje zákon a vystavuje sa tak neblahým dôsledkom pri verejnom obstarávaní.
Vtedy bolo povedané,že to nie je tak a že mesto má schválený Plán rozvoja takým spôsobom,že bolo schválené predĺženie toho starého Plánu.
Ak teraz mesto potrebuje nový Plán rozvoja,tak je na mieste otázka,že prečo?
Hodnotenie: 0   0
15:05:23 24.01.2018 [6334] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň.Pozrite si prosím na You tube príhovor primátora mesta Nováky Rndr.Daniša zo dňa23,11,2017. Hneď na začiatku príhovoru hovorí o “určitých” ľudoch,ktorých jediným jasným cieľom je poškodiť záujmy nášho mesta.
Takéto absolútne nekonkrétne obvinenie určitých ľudí a úplne bez poukázania na konkrétne skutky tých určitých ľudí z úst predstaviteľa mesta má len ten dôsledok,že si občania môžu len domyslieť,čo konkrétne mal primátor na mysli pochopiteľne aj s tou možnosťou,že to,čo si domyslia,môže byť od skutočnosti vzdialené na míle ďaleko.
Ak by som to mal zhodnotiť z politického hľadiska,tak podľa mňa predstaviteľ mesta “hodil do pľacu”akúsi neurčitú konšpiračnú teóriu na spôsob-máme tu akéhosi vnútorného nepriateľa /domyslite si koho /a ten nám tu robí zlotu/domyslite si akú/.
´Dalej pokračuje v zmysle,že kandidoval do funkcie so zámerom zmeniť negatívne vzťahy a nálady,ktoré tu vládly donedávna.Posťažoval sa na bezdôvodné útoky bývalého primátora a jeho brata na zasadnutiach MZ.
Ako občan mesta vôbec nehodnotím vystúpenia bratov Š.na zas.MZ ako bezdôvodné osobné útoky.Hodnotím ich počínanie ako v dnešnej dobe /viď korupčné kauzy vo veľkej politike/veľmi potrebnú kontrolnú činnosť opozície razantne a účinne poukazujúcu na konkrétnu činnosť a postupy radnice,ktoré môžu zakladať podozrenie na neekonomické nakladanie s finančnými prostriedkami mesta v samospráve.
Svoje tvrdenia dokladajú aj konkrétnymi dôkazovými materiálmi a z pohľadu občana bolo od počiatku veľkou politickou chybou vedenia mesta ,že sa z mne nepochopiteľných dôvodov nevyjadrovalo ku kritike opozície a tento prístup aj vnímam ako tiež hodnou mierou nápomocný k súčasnej situácii,ku ktorej sa primátor vo svojom príhovore vyjadruje a kriticky hodnotí.
.Pokiaľ hodnotím kriticky politiku vedenia mesta nemôžem vynechať ani samotný poslanecký zbor,ktorý svojou mnou ako občanom vnímanou nečinnosťou a či skôr vlažnou činnosťou v riešení kritických pripomienok občanov,takisto svojim dielom prispel k tomu,že teraz keď voľby sú za dverami,tu máme nie príliš dobré vzťahy.
Kto pozeráva záznamy zo zas.MZ tak musel mať z videného dojem,že prítomní poslanci absolútne nereflektujú na občanmi uvádzané kritické skutočnosti, akoby štýlom,veď nech si tu občania rozprávajú čo chcú.Ako keby nebolo ich povinnosťou sa takými vecami zaoberať,ako keby sa ich to netýkalo.

V druhej časti svojho príhovoru primátor vyjadril názor,že sa “v rámci poslaneckého zboru vytvorila skupina poslancov,ktorá sa rozhodla nepodporovať a bojkotovať takmer všetko,čo vedenie mesta pripravilo a ponúka v záujme rozvoja mesta”.
Opäť z pohľadu občana mesta vnímam tohto primátorom označeného a opäť anonymného ďalšieho “nepriateľa “mesta a jeho zdarného napredovania za veľmi chybné vyhodnotenie politickej situácie,ktoré sa dá porovnať s dobou nedávnou minulou,keď bolo zlým zvykom v spoločnosti poukazovať na vnútorného škodlivého nepriateľa.
Skutočnosť je ale taká,že v tom aký je výsledok práce celého zastupiteľstva sú zastúpení všetci “neodpárateľne”.Príslovie hovorí:”Aký otec,taký syn”.“Aký primátor ,takí poslanci”.A ryba smrdí vždy od hlavy,preto je označenie niektorých poslancov za tých zlých,čo to brzdia, politicky chybné hodnotenie.Naopak práve primátor má byť tým hráčom na ihrisku čo dáva hre ten správny “drive”a dokáže tím zjednotiť na spoločných stanoviskách.K tomu je potrebná okrem iných morálnych vlastností aj vrcholná osobná aktivita/žiť pre mesto 24h/, entuziazmus a zainteresovanosť.V umení dokázať ľudí zjednotiť na spoločných stanoviskách sa preukazuje skutočná sila otca mesta.Označovať niektorých občanov za tých ,čo mestu škodia,trpí na nedostatok širokospektrálneho spoločensko-demokratického rozhľadu,nehovoriac o tom,že dnešný občan vďaka slobodným médiám,už je o pár tried zorientovanejší v "kalných vodách" aj tej vysokej a aj tej samosprávnej politiky.
Dianie na našej mestskej politickej scéne mi pripomína nedávnu situáciu v našom parlamente,keď SNS jednostranne a nečakane vypovedala koaličnú zmluvu s koaličnými partnermi z dôvodu nespokojnosti so spoluprácou v koalícii,kedy bolo vyčítané Smer-u,že rozhoduje sám bez patričnej spolupráce s koaličnými partnermi.Skrátka aj tu u nás to má byť v prvom rade o spolupráci a kto iný, ak nie primátor má mať leví podiel na dobrých spoločenských výsledkoch.


Hodnotenie: 0   0
22:14:01 10.01.2018 [6332] Nevhodný príspevok?
Rád by som som poďakoval Petrovi Bošiakov za reakciu na záver článku o nováckej Poliklinike, ktorý bol uverejnený tento týždeň v okresných novinách MY. Sám som chcel zareagovať na polopravdy a neoverené fakty p. Ďurejeho. Samozrejme moju reakciu by brali čitatelia ako zainteresovanú, možno až tendenčnú. S tým žiaľ nič neurobím. Naopak, chem veľmi jasne povedať, že budem zo všetkých síl a svojich schopností presadzovať, aby sa zámer vybudovania novej Polikliniky mesta s Unipharmou sa stal aj skutočnosťou. Aj preto sa sústredím len a len na presadenie tohto zámeru, lebo som hlboko presvedčený, že po novej, modernej poliklinike túži drvivá väčšina občanov Novák. To je aspoň pre mňa osobne ďaleko dôležitejší argument, ako to čo napísal p. poslanec TSK. Samozrejme viem, že toto nie je náhoda a takýchto reakcí príde ešte veľa a budú priamo aj z nášho mesta. To ťažšie nás teda ešte len čaká.
Významný etik, filozof, lekár Albert Schweitzer povedal : Kto chce vykonať niečo dobré, nemôže sa spoľahnúť na to, že mu ľudia pomôžu odstrániť všetky balvany z jeho cesty. Skôr musí rátať s tým, že sa vždy nejakí nájdu, ktorí mu tam ešte nejaké prikotúľajú. Poliklinika, to je novácka cesta. Pevne verím, že väčšina občanov bude tie balvany odpratávať. No treba rátať aj s tým, že sa nájdu aj takí, ktorí ich tam s radosťou prikotúľajú. No čo už. Aspoň budeme vedieť, kto je kto.
Ďakujem Ti Peťo.
Ľubo Dzurák
Hodnotenie: 3   0
18:07:03 10.01.2018 [6331] Nevhodný príspevok?
Zdravotné problémy nikto z nás nemá rád. Ak už nastanú, je veľmi dôležité vedieť, kde a na koho, či na ktoré a ako vybavené zdravotnícke zariadenie sa obrátiť, aby vám bola poskytnutá taká odborná starostlivosť, ktorá vám najlepšie pomôže. Regionálne noviny zverejnili článok „Nováky podpísali memorandum s Unipharmou“. Nuž, takto nejako to vyplýva aj z posledného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Novákoch. Za podpory občanov, krajských poslancov, doslova väčšina tam prítomných obyvateľov nášho mesta „ tlakom svojich očí „ a svojimi vystúpeniami v záujme zatlačiť na mestských poslancov, teda poslancov tunajšieho mestského zastupiteľstva , aby v súlade s ich poslaním a všeobecným záujmom občanov- ich voličov, prijali názor väčšiny ľudí a nielen prítomných v rokovacej miestnosti a schválili podpísanie Memoranda. A tak, zdá sa ruka v ruke, by samospráva mala podľa spomenutého Memoranda vystupovať so spoločnosťou Unipharma – 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť, ktorá má sídlo v Bojniciach. Ako sa píše v regionálnom periodiku My Horná Nitra , cieľom podpísaného memoranda medzi mestom Nováky a spoločnosťou Unipharma – 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť má byť vybudovanie novej Polikliniky v Novákoch. O výhodnosti spolupráce so spoločnosťou Unipharma prišli „skupinku poslancov“ mestského zastupiteľstva presviedčať aj traja poslanci a naši zástupcovia v krajskom parlamente, teda krajskí. Ich prítomnosť na zasadnutí Mestského zastupiteľstva nasvedčuje základnému pokroku vo vývoji spolupráce zástupcov VÚC a našej samosprávy, pretože doterajšia absencia zástupcov Vyššieho územného celku v ich záujmoch o naše mesto, celé volebné obdobia späť dostávala naše mestečko do podvedomia okolitého sveta, ako nešťastné mesto , ktorému chýba iskra šťastia a vzájomného porozumenia a tak sme v tom, poväčšine zlom ponímaní boli ozaj celé roky odkázaní na seba a nemohúcu samosprávu, ktorá sa nijako politicky asertívne a angažovane z istých dôvodov, mimo mesta primerane nepresadila. Už dlhšiu dobu sme nemali zástupcu na župnej úrovni, nemali sme zástupcu na parlamentnej celoslovenskej úrovni , ani vo vládnych a straníckych špičkách a žiaľ ani v súčasnosti nemáme. A hoci z radov našich občanov nikto nášmu mestečku dvere do sveta neotvára, mnohí o nás potom aj píšu, ako o spoločenstve uzavretom pred svetom, takpovediac o spoločenstve vo svojom vlastnom svete a ako čítate navyše rozhádanom ,bez solidarity vzájomnosti . A to nie je celkom správne a v súčasnosti ani nie veľmi vhodné. Príspevky istého občana nášho mesta, ktorý v založených diskusiách k obsahu jednotlivých článkov v celoštátnych, alebo regionálnych periodikách sa pripája svojimi jednostrannými tvrdeniami sú už natoľko rušivé, že mnohí z nás si ich už nevšímame, pretože nie sú to informácie motivujúce, objektívne hodnotiace stav. Nič nehovoriace informácie o našom meste, občanoch, funkcionároch založené len na jeho a jedine na jeho pravde, sú už tvrdeniami ošúchanými, s opoznanými frázami a výrokmi, či interpunkčnými znamienkami. Je však smutné, ak vraj na požiadanie občanov a svoje myšlienky k výstavbe Polikliniky v Novákoch bez akejkoľvek rekognoskácie v teréne, prípadne rozšírenou diskusiou s viacerým občanmi pretavil do výrokov, ktoré zverejnil v tomto periodiku nezávislý poslanec kraja pán Michal Ďureje. Vysypal zo seba podľa mojej mienky výroky jeho osobu diskvalifikujúce, ktoré okrem toho, že nie sú pravdivé, objektívne s ohľadom na komparáciu problematiky nášho mesta s okresným mestom Prievidza, keďže celé generácie mestá nášho okresu trpeli z dôvodu uprednostňovania záujmov okresného mesta. Už prvá veta , citujem: „„Môj názor je opačný. Treba povedať, že súčasná poliklinika je majetkom kraja a je predpoklad, že vybudovaním novej polikliniky začne chátrať. Rovnaký problém nastal aj v Prievidzi. Kraj bude mať problém s prebytočným majetkom, do ktorého Nováky investovali značné finančné prostriedky,“ povedal Ďureje. Nováky podľa neho dávajú príliš lukratívne podmienky súkromnej spoločnosti a memorandum je pre mesto nevýhodné.“potiaľ citát. A zatiaľ čo krajský poslanec takto hovorí, občania celej Prievidze nedbajúc na jeho slová využívajú služby lekárov v Uniklinike, ktorá patrí Unipharme aj preto, že majú nové prístroje, a aj preto že je spokojnosť aj pacientov, nielen Prievidžanov s daným zariadením a tiež s tým, čo všetko sa tam vykonáva. No a o to nám občanom v Novákoch by malo ísť. Či vari nie? PB
.
Hodnotenie: 3   1
20:01:09 09.01.2018 [6330] Nevhodný príspevok?
Áno, nedá sa inak, len súhlasiť s Vladimírom. Okrem uvedeného, je potrebné asi ešte podčiarknúť , že kauza Futbalového ihriska s umelou trávou, ktorá zaznela v spomenutej relácii sa mohla ako rezíduum vlády exprimátora riešiť v inom prostredí než na súde , keby bolo viac vzájomného porozumenia medzi ním a jeho zástupcom, zodpovednejšia príprava celej investície s primeraným určením zodpovedných osôb, dôslednejšieho výkonu vtedajšieho kontrolóra mesta a zásadný výkonný a kontrolný postoj primátora v manažovaní týchto zamestnancov radnice. Ak by tomu tak bolo, tak pohľad vyplývajúci z investigatívnej relácie s názvom „Reportéri“ na kauzu futbalového ihriska s umelou trávou by bol minimálne rozporuplný. Atmosféra mocenského boja o kreslo primátora, keďže bolo obdobie pred komunálnymi voľbami, ktorá dala akože zelenú vzniku predmetnej kauzy ( netvrdím, že dôvod, k tomu sa vyslovili a rozhodli na svojej úrovni iné orgány) len potvrdila občanom hustotu atmosféry na samotnej radnici a išlo najmä o to presadiť sa, kto má väčšie politické svaly a naplní si ambíciu stať sa primátorom mesta. Jednoducho, dalo sa to očakávať, pretože ticho pred búrkou a konanie kandidátov to naznačovalo, že spor vznikne. Vznikol. O tom zamestnanci radnice vedeli svoje. Samozrejme, píšem o období, keď súčasní poslanci a súčasný primátor mohli len pozorovať čo sa deje okolo FŠ a futbalu, a boja o post primátora, alebo pokiaľ ich futbal zaujímal, len konštatovať jeho pád, t.j. futbalu na dno a odsunutie najviac ambiciózneho súpera primátora (zhodou okolností práve zástupcu primátora) na marginálu záujmu voličov. A tak sa dá domnievať, že v dôsledku predvolebného boja kandidátov na post primátora už išlo o to, komu bude stavba Futbalového ihriska s umelou trávou slúžiť, ako volebný bonbónik a tiež ako reputácia za vypadnutie nášho futbalového mužstva z II.ligy na dno, pretože vypadnutímm z tejto relatívne vysokej súťažnej výšky sa na dlhú dobu z nováckeho futbalu stal futbalový Titanic, ktorý kľudne mohol začať súťaž na zelenej lúke s pasúcimi sa kravičkami. Zároveň išlo tiež o to, kto si užije niekoľko minút slávy „ pri strihaní pásky „ ale a to je najdôležitejšie, kto ďalšie štyri roky aj s podporou tohto bonbónika pobudne na poste primátora. A tak to, že sa takýmto investigatívnym štýlom zaoberala RTVS je pochopiteľné len vtedy, ak pochopíme aktuálnosť už mnou na tejto stránke citovaného výroku, ktorého autorom je slávny francúzsky politik a diplomat Talleyrand, ktorý znie:“ Nič sa nenaučili a nič nezabudli“. Podstatu primeranosti výroku k situácii som vysvetlil v príspevku č. 6319. A na záver k tejto téme len toľko, že i napriek tomu, že sa investigatívna relácia „Reportéri“ vo veci Futbalového ihriska s umelou trávou nakoniec pre niekoho áno , pre niekoho nie minula účinkom, aj tak ona svedčí o tom, že to nie je len o slovíčkach, ale že je to aj o povinnostiach, zodpovednosti a právach k Futbalovému štadiónu, ktorý aj keď ho mesto do majetku nadobudlo „za neho“, a dostalo takpovediac do vienka, i tak Futbalový klub je zaviazaný na jednej strane právami, na strane druhej voči mestu povinnosťami. Aj mesto musí práva a povinnosti rešpektovať, najmä ak tieto veci niekto odovzdáva a niekto iný ich prijíma v dobrej viere, že všetko je tak, ako má byť , že sa bude starať o majetok mesta so starostlivosťou riadneho hospodára. Nemôžeme si určovať vzťah k majetku nášho mesta a k nášmu mestu len tak, ľahostajne. Tým najlepším spôsobom nášho vzťahu k tomto mestu by malo byť to, že budeme k nemu kritickí, pretože tento vzťah by mal byť určený pocitom zodpovednosti. Lopta je však v Novákoch rovnako guľatá aj dnes, hoci ťažko sa odrážajúca od umelej trávy sporného ihriska v x-tej lige,x-tej triedy , ako aj keď šantila len pred nedávnom v II.lige a navyše bez ihriska s umelou trávou. Ale to hovorím len o lopte. Tým dávam opakovane za pravdu, človeku , ktorého v samom úvode spomínam, že keby nebolo na strane kandidátov na primátora veľkých predvolebných očí, kauza nemusela byť. Boj o post primátora však napísal svoje dejiny. Píšem to preto, že dejepis treba uzatvoriť, lebo ľudia – voliči sa budú musieť znova o pár mesiacov zamyslieť, ako tu budeme žiť. Na poslednom zasadnutí Mestského zastupiteľstva prebehlo vyše trojhodinové rokovanie k výstavbe Polikliniky, ktoré nijako nemožno považovať za bezproblémové, hoci za prijatie memoranda hlasovali všetci prítomní poslanci. Treba len dúfať, že súc poučení sa táto stavba pripraví manažérsky, stavebne , zákonne a odborne tak, že nevznikne podobná kauza, ktorá by beh tejto dobrej vízie spomalila, nebodaj ovplyvnila tak, že sa nebude stavať. Kandidáti na poslancov, na primátora budú musieť byť v strehu, lebo za pár mesiacov na deň, dva bude v našom meste pánom volič. PB

Hodnotenie: 1   0
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
Mestské zastupiteľstvo zo dňa 29. októbra 2018
Video-záznam.
zobraziť podrobnosti »
04.11.2018
Komunálne volby 2018 - kandidáti
Zoznam kandidátov.
zobraziť podrobnosti »
09.10.2018
Novácke noviny 2018
Vyšlo nové číslo Nováckych novín - prečítajte si ich online.
zobraziť podrobnosti »
24.09.2018
Poézia všednosti
Radi by sme Vám uviedli do pozornosti výstavu výtvarného umenia „Poézia všednosti“, na ktorej predstavia tvorbu významných výtvarníkov so svojimi obrazmi. Výstava má filantropický rozmer a dobrovoľná finančná zbierka bude pre neziskovú organizáciu Plamienok - detský mobilný hospic v dňoch 14.9. až 6.10.
zobraziť podrobnosti »
18.09.2018
VIDEO: Mestské zastupiteľstvo zo dňa 19. februára 2018
www.video.novaky.sk
zobraziť podrobnosti »
14.04.2018
Mail:
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa.