Online 2 ľudia. FullHouse Slavio VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
931 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
10:12:03 07.05.2020 [7268] Nevhodný príspevok?
Rád by som vedel,aké relevantné dôvody mali tí poslanci,ktorí hlasovali proti predaju nehnuteľného majetku mesta,pokiaľ bolo povedané,že mesto nemá a ani v budúcnosti nebude mať prostriedky na rekonštrukciu týchto objektov a ich zmysluplné využitie.Jediný argument z úst poslanca Mištinu bol návrh ohľadom rekonštrukcie gastra na nájomné byty.V tejto súvislosti je odôvodnená otázka,akým spôsobom by mala byť financovaná takáto investičná akcia.
Rozhodnutie časti poslancov zahlasovať za schválenie dotácie pre športové kluby z rozpočtu mesta v plnej výške ako bola navrhovaná pred vypuknutím pandémie aj napriek informáciám o dopadoch pandémie na ekonomiku štátu a obcí a ochote primátora v skrátenej výške dotáciu poskytnúť aj v súlade s budúcimi možnosťami mesta považujem za krátkozraké.Z toho dôvodu považujem rozhodnutie primátora nepodpísať poslancami schválený návrh za správne.Je potrebné zobrať do úvahy pre porovnanie postup mesta Handlová,kde boli škrtnuté dotácie na šport komplet,pritom to nie je len prípad Handlovej a takisto dôležité je brať do úvahy,že v súčasnosti vlastne žiaden klub činnosť nevykonáva z dôvodu opatrení stanovených štátnymi orgánmi pre boj proti dôsledkom pandémie.
Na otázku poslanca Jakubisa v bode rôzne,prečo ho primátor vyhodil z rokovania mestskej rady ,keď mu to umožňuje mestom schválené opatrenie,primátor odpovedal,že také opatrenie bolo schválené v dobe keď nebol primátorom a on o tom nič nevedel.Aj napriek nevedomosti primátora o takom opatrení považujem jeho konanie za nešťastné a kontroverzné svedčiace o osobnej averzii a neochote spolupracovať s poslancom,ktorého je možné na základe jeho vystúpení na MsZ označiť za opozičného.Tež je tu otázka ,prečo dotyčný poslanec neargumentoval spomínaným opatrením priamo na rokovaní,z ktorého bol vylúčený.
Hodnotenie: 0   0
07:10:49 07.05.2020 [7267] Nevhodný príspevok?
Komu slúži toto mesto?

SENIOROM - NIE ! Dlhodobo neriešená otázka, ktorú vedenie mesta ani nemá záujem riešiť. Ľudia, ktorí tu žili, pracovali a zostarli chodia dožívať do zariadení mimo svojho rodného . Bez možnosti prechádzať sa po miestach, s ktorými sú zrastení a stretávať ľudí, s ktorými prežili kus života. Čiže pre niekoho bezcenná skupina obyvateľov.

DEŤOM - NIE ! Najnovšie neschválenie finančného príspevku pre športové kluby muselo rodičov absolútne zdvihnúť zo stoličiek. Takže už aj naše deti budú doplácať na neschopné vedenie mesta. Nehovoriac o tom, že školy nemajú žiadne kvalitné športové krúžky, ktoré by mohli deti navštevovať po vyučovaní, najnovšie nedostanú peniaze ani športové kluby !!!! Ešte spomeniem skupinu malých detí s jedným detským ihriskom pri hudobnej škole, cez leto absolútne nevyužitým, nakoľko by sa deti na priamom slnku upiekli. Pri fontáne, v parku, pri obytných domoch žiadna jednoduchá šmýkala, hojdačka....nič !
OBČANIA ekonomicky poškodení COVID pandémiou - NIE. Dávnejšie som kládol otázku, či bude mesto nejakým spôsobom nápomocné občanom, ktorých sa bytostne dotkla pandémia. Už máme v meste rodiny, ktorých živitelia sa museli vrátiť na Slovensko, sú bez príjmu, v rodinách sú malé deti. Rodiny už nedisponujú finančnými prostriedkami, nemajú na nájomné. Rieši mesto túto situáciu s firmou Benet ? Budú takýto občania vypísaní na tabule hanby? Budú od nich vymáhané peniaze exekútorom ? Rieši túto otázku mesto s bytovým podnikom ? Možno sa dostanú tieto rodiny do situácie, že budú mať problémy s holou existenciou, vie byť mesto nápomocné ? /ľudia nápomocní z vlastnej iniciatívy sú v tomto meste totiž pranierovaní/

MESTSKÝ ROZHLAS - ja ako občan považujem spôsob využívania tohoto komunikačného prostriedku ako zásah do vlastného súkromia. Niekoľko krát denne s náležitou dávkou hlasitosti mi je oznamované, čo si mám vlastne myslieť, čo kto urobil a kto škodí tomuto mestu. Neviem, či spôsob používania mestského rozhlasu nehraničí so zákonom, nakoľko sú v ňom vyhlasovaní konkrétni občania, pranierovaní, osočovaní a za svoju aktivitu lynčovaní. Osobne tento spôsob považujem za ŠIKANU vlastných občanov zo strany vedenia mesta. Nežijeme na lazoch, kde je potrebné vyhlasovať každú informáciu mestským rozhlasom a jeho využívanie považujem za INDOKTRINÁCIU obyvateľov Novák zo strany primátora.
Hodnotenie: 2   0
17:15:05 06.05.2020 [7266] Nevhodný príspevok?
Ahojte.

Podľa toho čo počas týždňa znie ulicami mesta z rozhlasu usudzujem, že niekto tu už na 100% stratil rozum. Niekto a teda mám na mysli primátora mesta Nováky. Nič iné mi nevychádza z toho čo počujem a z toho čo hovoria ľudia v mojom okolí.

Modlime sa za lepšie zajtrajšky, nech prídu čo najskôr.

Pekný deň.

Janka
Hodnotenie: 1   0
22:19:02 04.05.2020 [7264] Nevhodný príspevok?
Pán Ľubomír.

Napísal ste, že sa Vám zdali posledné reakcie na zastupiteľstvo ostré. To boli reakcie od ľudí, ktorí si dali tú námahu a odsledovali zastupiteľstvo celé. Ako ste sa vyjadril, vydržal ste to sledovať 15 minút. Plus ste mal KOREKTNÝ telefonát od primátora. Takže nemôžete mať reálny obraz, čo sa v tomto meste deje . Odsledujte si prosím celé zastupiteľstvo, až potom môžete napísať relevantnú reakciu...
Hodnotenie: 2   0
22:17:41 04.05.2020 [7263] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Priatelia, istotne ste si všimli ,že ako radový občan mesta Nováky pozorne sledujem ako nás, občanov, nami volení zástupcovia – páni poslanci a sám pán primátor mesta zastupujú, najmä teraz v období pandémie koronavírusu. A i po poslednom, len v nepatrnej časti (nedalo sa viac) odpozeranom zázname z posledného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Novákoch, ono nepredstavuje pre mňa nijakú výraznú zmenu klinického obrazu života v našom meste. Avšak musím priznať a výrokom často proklamovaným súčasným primátorom mesta, že som šokovaný z jeho vystúpenia, ako hlavného protagonistu zasadnutia Mestského zastupiteľstva (MsZ), ktoré nechal zverejniť prostredníctvom YouTube.
Primátor nášho mesta opakovane preukázal, že nechápe v akej ťažkej dobe žijú mnohé rodiny - obyvatelia nášho mesta, nehovoriac o tých rodinách, ktorých sužuje navyše ochorenie Covidom 19.!!! Veď, ak si spomeniete na jeho vystupovanie, čoby ešte občana Ing. Dušana Šimku , v období rokov 2014-2018, ktoré bolo postavené výlučne na často ostrej konfrontácii s vtedajším vedením mesta, tak vari nespochybníte, že v ňom pokračuje i po jeho zvolení za primátora mesta, hoci za daných okolností, z titulu celosvetovej pandémie koronavírusu, by sa mal správať málinko, ak nie oveľa viac inak, rozvážnejšie.
Z toho ,čo uverejnil primátor je zjavné, že mnohí, naozaj obyčajní ľudia, si viac, než primátor nášho mesta uvedomujú, že pandémia komplikuje ich život, život spoločnosti a politiky a že tento, nemožno to nazvať inak ako jeho akt pomsty, postavený na vlastnej ješitnosti a túžbe po revanši (dal sa očakávať), je nedôstojný, bez úcty a pokory k obyvateľom, ktorí jeho prejavy odmietajú, byť aj niektorí viac, iní menej, a niektorých to vôbec, alebo len okrajovo zaujíma. Prejavy jeho nechutných, urážajúcich komentov, k niektorým poslancom MsZ, k obyvateľom, alebo obyvateľkám, ktoré by si zaslúžili väčšiu úctu od jeho osoby, čoby primátora mesta, to len potvrdzujú.
Ak sa však primátor pokúšal o zvýraznenie svojho ega, nuž mám za to, a nielen ja, pán primátor, nepodarilo sa!!! Naozaj sa vám to nepodarilo!!! V skutočnosti ste si vyrobili , nemôžem si pomôcť, zahanbujúci BLACKPÍÁR. Teda, pre obyvateľov nášho mesta to znamená, že primátor svoje ego nasilu povyšuje predvedeným spôsobom tak, že jeho vystúpenie je sprevádzané nie vždy citlivým zásahom do osobnostných práv obyvateľov mesta, ovplyvňujúci ich život, život v ich rodinách, život v komunite kde žijú, v ich práci, pokiaľ môžu, alebo je im umožnené v tejto pandemickej dobe pracovať. Napokon, dá sa v tejto súvislosti rozmýšľať o dôvode vzdania sa mandátu pána poslanca D.Ž.
Po tom, čo som naozaj, len chvíľami odpozeral spomenuté zasadnutie MsZ ( doposiaľ som priebeh zastupiteľstva z istých, osobných dôvodov nepozrel kompletne a ako mám už poznatky od ľudí, že sa to ani nedá odpozerať) ma pochytil a ako počúvam, nielen mňa, des a hrôza.
To si niekto naozaj myslí, že takáto atmosféra ,ktorá nemá nič spoločné s dôležitosťou predloženej k prejednaniu problematiky o potrebách ľudí, je obyvateľom na prospech v tejto pandemickej dobe ??? Veď to nie je o živote v našom meste a hoci sme na všeličo u pána primátora zvyknutí a nachystaní, ale toto, čo sa zrodilo pod jeho vedením a uverejnil to, musel naozaj dlho vymýšľať!!!.
A tak si položme otázku. Však, ako je to v živote? Predsa, ak sú problémy prirodzené, alebo nezvratné, si myslíme, že sú i cesty ich normálneho vyriešenia. No a kto si dobre všímal vystúpenie primátora mesta v daných prípadoch, vo väčšine ide z jeho strany o akési nekonečné umelé problémy, ktoré ani nemohli a nemuseli byť a ak vraj vznikli, samotný ich vznik, svedčí o ich umelom charaktere.
Aj v čase takej zložitej situácie, v akej sme sa v meste ocitli v súčasnej dobe, pracujú v našej nováckej mediálnej sfére zavedenej nazvime to“ Jehotelevíziou“ na plné obrátky rôzne špekulácie typu, „ako by to bolo, keby bolo“, alebo dokonca porovnávania s činnosťou samosprávy v obci Fekišovce. Chápete to??? Porovnávajú sa Nováky !!!
A tak prečo je to tak??? Nuž pravdepodobne preto, že za neúspech pri nenaplnení predstáv o svojom Volebnom programe, treba niekoho obviniť, to na jednej strane a na strane druhej, niekoho vyzdvihnúť, ako zachraňoval po utíšení koronavírusu zdevastované mesto. No a koho si na to vybral vážení čitatelia, ste mohli sledovať aj sami, že ide o časť súčasných poslancov mestského zastupiteľstva a časť ľudí z predchádzajúceho vedenia mesta a všetkých spája s ostatnými členmi ich rodín a ich životom založenom v Novákoch.
Pán primátor, prosíme, aspoň v tieto ťažké dni, nielen pre obyvateľov nášho mesta, nájdite v sebe silu, dôstojnosť, zodpovednosť a najmä pokoru. Ja osobne som zhrozený. z rozporuplného, až zahanbujúceho vášho vystupovania počas niekoľkohodinového rokovania s poslancami Mestského zastupiteľstva v Novákoch, keďže po jeho čiastočnom možno tiež krátkodobom vzhliadnutí už naozaj vôbec netuším, v akej korelácii chcete navzájom byť s tými ľuďmi do budúcna, s ktorými by ste mali spoločne zabezpečovať potreby nášho mesta, či potreby jeho obyvateľov. Aké môže mať dojmy novozvolený pán poslanec, ktorý do vašich rúk zložil sľub? Bude vystupovať ako mažoretka s ostatnými, submisívnymi vám tromi, štyrmi poslancami? Alebo sa bude rozhodovať podľa vlastného vedomia a svedomia? No, uvidíme.
Totižto, ako vyplynulo z vášho predvádzania sa, sme sa o tejto, vašej úlohe z hry, ktorú ste zahrali, takmer nič dôležité nedozvedeli, alebo v úvodzovkách dozvedeli viac, ako sme chceli. Minimálne to, či sa vám to páči, alebo nie, ste sa osvedčili nie ako líder, ale vy, ako primátor mesta Nováky, namiesto spájania našej ,mestskej ,či občianskej spoločnosti a upokojovania situácie v tomto pandemickom období, rozoštvávate ľudí medzi sebou. Naozaj už vyrušujete celé rodiny, odpudzujete si celé rodiny, rozosievate strach z vás, aby ľudia vedeli, že ešte čosi (v talóne) máte voči tým, ktorí nesúhlasia s vašim, nie vždy kompetentným názorom .
Nepochopiteľné, ako vám vyhovuje mať každého za nepriateľa, kto prejaví vlastný názor. Je nepochopiteľné a už sa vari na to nedá pozerať, nieto ešte počúvať, ako pri každej príležitosti hádžete vinu na niekoho iného.
A tak, ak ste úplne vy sám, svojim voličom vyhlásili, že vraj nebudete praktizovať vo svojej práci štýl „pokus-omyl“, je v súčasnosti preukázateľné, že sme svedkami prešľapávania na mieste, v štýle jeden krok vpred, jeden vzad, potom otočka o 180 stupňov.
No, a tak nám vysvetlite, ako nám, obyvateľom tohoto mestečka, vaše konanie môže dodávať naozaj v týchto preťažkých časoch istotu, ktorú tak naozaj nevyhnutne obyvatelia potrebujú. Pán primátor, naozaj sa vnútorne vzchopte a dajte funkcii primátora, ktorú ste tak veľmi, veľmi túžili zastávať, trochu normálne prirodzenej dôstojnosti. Viac pokory, ako dôstojnosti, viac úcty k obyvateľom mesta, ktorého ste z vôle voličov štatutárny zástupca !!!.
Vaše vystúpenie v niektorých fázach rokovania MsZ, je flagrantná urážka obyvateľov nášho mesta. Podľa niektorých obyvateľov nášho mesta, ide o neprijateľné konanie a urážku obyvateľov, ktorí pristúpili k volebným urnám a si zvolili súčasných poslancov, aby ich zastupovali. Veď predsa počet hlasov majú poslanci, ktorých nemáte rád viac ,ako ste získali vy, od svojich voličov. Niektoré hodnotenia a vaše postoje ako primátora k občanom, k časti poslancov sú prejavom papalášizmu, politikárčenia a politickej korupcie. Veď pán primátor, nie vy ste sa mali zastávať časti poslancov, ako detí v materskej škôlke, ale ak sa cítili poslanci dotknutí konaním inej skupiny z radov poslancov, že ich vo veci založenia účtu neoslovili , alebo v akejkoľvek inej veci, mali sa sami ohradiť voči ich konaniu a nie sa nechať vami, primátorom mesta suplovať, ako malé deti z materskej škôlky. Veď každý vie, že skupina poslancov, ktorej ste sa zastávali sú vaši politickí koaličníci, je to tá skupina poslancov, ktorá je vám a vami vedenej samosprávnej politike maximálne submisívna.
Prejav slobodného rozhodnutia, rozhodovanie podľa vlastného vedomia a svedomia, platí u poslancov podľa pána primátora len vtedy, ak o tom rozhodne primátor? Neuveriteľné. Prečo a kedy by sa mali poslanci názorovo spájať, je však v zákone ustanovené málinko inak, pán primátor. Sľub poslanca: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca mestského zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“
Naozaj, neurážajte oplzlo všetkých, ktorí majú iný názor. Uvedomte si, že reprezentujete celé mesto, ako vyplýva zo živého prenosu Mestského zastupiteľstva aj navonok, do celého sveta a doprajte nováckym ľuďom pocit, že sa za svojho primátora naozaj nemusia hanbiť.
A celkom na záver, ak bude bežať v televízii niečo podobné ako seriál „Jednoducho Mária“, tak som presvedčený, že to pre mnohých obyvateľov nášho mesta bude príjemnejšie sledovanie, ako rokovanie Mestského zastupiteľstva v Novákoch, najmä vtedy, ak ste vy ten, ktorý zasadnutie poslancov Mestského zastupiteľstva riadi tak, ako riadi. Už sa v Novákoch naozaj aj tak cítime ako v nejakom Švejkostane..PB
Hodnotenie: 3   0
09:14:01 04.05.2020 [7261] Nevhodný príspevok?
Primátor Šimka zase klame!
Vážení priatelia, predkladám vám dôkaz ďalšieho klamstva primátora z rokovania Mestského zastupiteľstva, v ktorom sa uchyľuje k manipulácii a klamstvu len preto, aby mohol iného obviniť z manipulácie klamstva a dokonca podvodu, teda úmyselne ho poškodiť v očiach širokej verejnosti. V časti rokovania zastupiteľstva, v TV zázname v čase 36:50 , hovorí: „.... hrubá manipulácia, podvody, zo strany Radoslava Oršulu. Voči tomu sa ohradzujem a preukazujem to, čiže preto máte celú zmluvu, (myslí zmluvu na základe ktorej sa inštalovala kamera aj v telocvični Základnej školy a ktorú Šimka podpísal) lebo tento človek neustále manipuluje a klame.....“ Toľko citát z príhovoru primátora. Skutočnosť. Na základe informácie nemenovaného poslanca síce predložil poslancom predmetnú zmluvu ale akosi zabudol priložiť aj prílohy v tejto zmluve uvedené, verejne dostupné a z právneho hľadiska ťažko spochybniteľné. V časť jednej z týchto príloh je popísané aj o kamere v telocvični ZŠ. Tak kto v tomto meste manipuluje, klame a podvádza, nie len nás občanov, ale hlavne poslancov, ktorí sa majú rozhodovať na základe pravdivých informácii a údajov. Tento dôkaz potvrdzuje klamlivý úmysel nášho primátora a nie nášho spoluobčana.
M.O.
Hodnotenie: 2   0
16:48:56 03.05.2020 [7260] Nevhodný príspevok?
Definícia psychopata = Definícia Dušana

#1 Psychopat nemá žiadne emócie
Podľa Scotta Bonna, doktora psychológie, psychopat nie je schopný rozoznať smútok v tvárach ostatných. Ale zato vie dobre imitovať emocionálnu odpoveď. Takže, ak si uvedomí, že niekto je smutný, môže povedať niečo milé, potľapkať ho po ramene, dokonca objať. Ale žiaden z týchto prejavov sa neodrazí v jeho tvári.
Štúdie dokazujú, že skutočný psychopat netuší, čo ľudia cítia, keď sa boja. Doktori skúmali jednu vrahyňu a tá im povedala: „Neviem, čo tá emócia znamená, ale viem, že ju ľudia majú v tvári, keď sa na nich pozerám."

#2 Nepotrebuje veľa spánku
Štúdie dokazujú, že väčšina psychopatov spia menej ako bežní ľudia. Zvyčajne spia 4 až 6 hodín. Je to preto, že sú neustále z niečoho vzrušení a je pre nich ťažké upokojiť sa a zaspať. Vravíš si, že aj ty hocikedy ponocuješ a neznamená to, že si hneď psychopat? Rozdiel oproti bežným ľuďom spočíva v tom, že ak psychopat poriadne nespí, vôbec sa necíti vyčerpaný.

#3 Tešia sa z pocitu viny iných
Psychopat nikdy neprizná svoju chybu. Prekrúti situáciu tak, aby bol vinný niekto iný. Napríklad môže tvrdiť, že ich partner je prehnane žiarlivý, dokonca aj v prípade, že s niekým viditeľne flirtoval. Alebo ťa môže vyprovokovať k porušeniu pravidiel a potom ťa preto súdiť. Jednoducho provokuje ostatných, aby ukázali svoje zlé vlastnosti. Prečo? Lebo ho jednoducho to baví.

#4 Ich obľúbené miesto je v stredobode pozornosti
Psychopat vie byť očarujúci. Zbožňuje, keď je „vo svetle reflektorov". Je to herec. Nasadí priateľskú masku a získa si tvoju dôveru. Ak sa zoznámi s niekým novým, presvedčí ho, že toho majú veľa spoločného, dáva mu množstvo komplimentov a zaujíma sa o jeho osobný život. Nerobí to ale len tak bezdôvodne. Jeho cieľom je zblížiť sa s človekom, aby s ním mohol v budúcnosti ľahšie manipulovať.

#5 Len ja a nikto iný
Psychopat v každej situácii urobí to, čo je najlepšie preňho. Šliape ľuďom na päty, ale pritom je vždy o krok pred nimi. V spoločnosti sa prezentuje svojimi úspechmi a veľmi dobre si pamätá zlyhania ostatných. Umožňuje mu to pôsobiť na ľudí lepšie a priťahovať väčšiu pozornosť.

#6 Klamstvo ako hobby
Klame, aby zmanipuloval iných a dosiahol to, čo práve chce alebo potrebuje. Vie sa vynájsť v každej situácii a každého zaslepiť. Tiež je známe, že ozajstný psychopat je na svoje klamstvá hrdý a nerobí si starosti s tým, že ho niekto odhalí. Pýtaš sa prečo? Pretože si vie rýchlo a jednoducho vymyslieť nové klamstvo, ktorým vysvetlí to predošlé.

#7 Vždy bez viny
Psychopat nepovie nikdy nič zlé o svojom správaní. Vždy odmieta zodpovednosť za svoje činy a ich dôsledky. Vie rýchlo zhodiť vinu na niekoho iného alebo jednoducho povie, že v tejto situácii sa nedalo nič iné robiť a bohužiaľ to bolo jediné možné riešenie.

#8 Pravidlá sú na to, aby sa porušovali
Toto je snáď najbežnejší znak psychopatov. Psychopat je veľmi narcistický a nedodržiava zákony. Je príliš dobrý na to, aby preňho platili rovnako ako pre všetkých ostatných. Porušuje pravidlá a núti do toho aj svoje „obete".Nemôžem si pomôcť, ale po odpozeraní záznamu z MsZ som nadobudol už definitívny pocit a so 100% istotou tvrdím, že ten náš Dušan má všetky tieto príznaky. Neliečil sa on už niekedy niekde? Môže psychopat byť v takejto funkcii?
Hodnotenie: 2   0
11:25:38 28.04.2020 [7256] Nevhodný príspevok?
Dal som si včera tú námahu a snažil sa pozrieť gro mestského zastupiteľstva. Zo strany primátora to vnímam ako čistý TOTALITARIZMUS. Bezbrehé klamanie a manipulovanie. Ten "kakadu" efekt opakovania sa dokola už musí otravovať aj jeho fanúšikov.
Vyjadrujem podporu šiestim poslancom, ktorí tvoria opozíciu súčasnému primátorovi a sú stupídne napádaní, nielen slovne, ale i právne.
Pán primátor neustále hovorí o slušnosti, tak do tej kategórie nespadá náš primátor. Za slušných ľudí považujem dotknutých šiestich poslancov.
Pokiaľ tam vydrží Ing. Dušan Šimka do konca volebného obdobia, v nových voľbách už zvolený nebude. Prajem si, aby nové vedenie mesta malo toľko razantnosti, guráže a zbavilo mesto celej garnitúry, ktorá nám občanom škodí, tým mám na mysli aj zištných poslancov, ktorí primátorovi sekundujú, čušia a vedú análnu politiku.
Ešte na záver, pani Horná sa vyjadrila, že dúfa, že zastupiteľstvo sleduje čo najmenej ľudí, nakoľko ten " Ein kessel buntes" pripomína virálne zastupiteľstvo z Fekišoviec. Včerajšie zastupiteľstvo ho predčilo, a náš pán primátor tú pani starostku tiež. Pochopiteľne, pani Horná, ako pravá ruka Ing.Šimku zmysel Fekišoviec myslela ináč....tak trochu jej to nevyšlo.

Pekný deň nováčania.
Hodnotenie: 2   0
00:59:27 28.04.2020 [7254] Nevhodný príspevok?
Občania, prosím vás, hľadajú sa dôležite silné lieky, ktoré malý Duško stratil včera okolo 15tej hodiny. Vzhľadom na to, že ich nemohol užiť, bol nasledujúcich takmer 10 hodín úplne nepríčetný a prispaný. Ak ich nájdete, dajte Duškovi vedieť na primator@novaky.sk. Vopred ďakujem.
Hodnotenie: 0   0
19:19:13 27.04.2020 [7253] Nevhodný príspevok?
Presne pre toto si radšej pozriem MZ na YouTube,tam si to môžem posunúť...obdivujem tých poslancov aj riaditeľky škôl,že tam musia sedieť...tiež si vážim poslancov,ktorým na srdci leží osud Novák a ich občanov...prajem veľa trpezlivosti,možno raz...
Hodnotenie: 3   0
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
V Prievidzi spustili prvý automat na rúška
Okrem rúšok automat ponúka dezinfekčný gél či sladkosti. Dobrovoľníci budú rúška priebežne dopĺňať.
zobraziť podrobnosti »
31.03.2020
AKTUÁLNE: Dobrovoľní hasiči začali v Partizánskom s dezinfekciou verejných priestorov!
V týchto dňoch majú dobrovoľní hasiči z Partizánskeho plné ruky práce. Okrem toho, že pomáhajú seniorom s nákupmi, v spolupráci s mestom sa v pondelok 30. marca pustili do ďalšej aktivity. Boj proti koronavírusu zobrali doslova od podlahy – čistením verejných priestranstiev.
zobraziť podrobnosti »
30.03.2020
Usmernenie k nakladaniu s odpadmi: Kam vyhadzovať rúška a respirátory?
V zmysle stanoviska ÚVZ SR sa použité ochranné prostriedky, ktoré vznikajú občanom v domácnosti alebo zamestnancom v bežných prevádzkach – rúška, respirátory, rukavice, vreckovky likvidujú ako bežný odpad. Špeciálny postup sa tu teda neuplatňuje. Tento odpad sa ukladá len do zmesového odpadu.
zobraziť podrobnosti »
30.03.2020
Nových pracovníkov chce prievidzská radnica zamestnať v rámci spoločného projektu s mestami Handlová a Bojnice.
Cieľom tohto projektu je posilnenie koordinačných a implementačných kapacít v týchto troch mestách. Hlavným partnerom je mesto Prievidza, ďalšími dvoma partnermi sú mestá Bojnice a Handlová. Výška finančného príspevku, ktorý budeme žiadať, bude pravdepodobne až 500.000 eur
zobraziť podrobnosti »
28.03.2020
Web pre rodičov: ucimenadialku.sk
V spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a MŠVVaŠ SR vznikla táto webová stránka ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách a prerušenej prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu. Cieľom webovej stránky je pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, manažmentu a zriaďovateľom škôl, ale i žiakom, študentom a rodičom zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení, ako aj pomôcť všetkým aktérom počas prerušenia vyučovania či prezenčnej výučby nachádzať riešenia vzniknutej situácie.
zobraziť podrobnosti »
25.03.2020
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.