Online 2 ľudia. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
986 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
09:43:16 02.12.2017 [6263] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Je možno pravda , že svet sa akosi za posledných pätnásť -dvadsať rokov zmenil rýchlejšie. Je tiež viac ako isté, že zmeny nášho sveta budú akcelerovať možno exponenciálne i naďalej. Lavida, podľa mňa je však veľmi otázne, keďže vás nepoznám, aká je limitná rýchlosť zmien vaša osobná (ak taká u vás vôbec existuje a možno ďaľších dvoch-troch občanov), keď teda ste v myšlienkach taký, až futuristicky supermoderný. A tak mi prepáčte, keďže sa vraj moje bytie nestretlo s tým správnym časovým obdobím a položil som si otázku, kedy sa človek ešte dokáže adaptovať, alebo ako rýchlo sa meniaci svet je ešte pre človeka v mojom veku znesiteľným svetom, hoci vy už zatvárate bane, končíte výrobu elektrickej energie v blízkosti nášho mesta vybudovanej elektrárne a výrobu horúcej vody pre vykurovanie kompletného niekoľkotisícového sídliska v našom meste a v okresnom meste Prievidza. Mám za to, že naše mesto stratiac likvidáciou priemyslu pre seba istý príjem, ktorý nie je zanedbateľný, sa tým pádom zaradí medzi obce s nevyváženým štandardom, skôr nižším ako vyšším, navyše so zdevastovaným životným prostredím a to sa áno, bude musieť niečim nahradiť. Ale skôr to nepôjde, ak si neuvedomíme, že nielen fabriky, ( mimochodom, prečo vynechávate stále chemičku ), že sa musí začať od nás občanov, teda aj od tých, ktorí svoje splašky zo svojho rodinného domu odvádzajú do rieky Nitry a nemali by, hoci vy tomu nekladiete žiadny, alebo len malý význam. Vedzte, že čítam pozorne vaše príspevky a hoci nepopieram, že vy mladší, môžete byť aj vcelku inteligentní, no nech mi je odpustené, nie však, ako to čítam a vychádzajúc z vašich príspevkov, až takí múdri. Na múdrosť lavida, treba dozrieť. A preto si vždy, ako zverejníte svoj príspevok, tento najskôr prečítajte pre seba a viackrát po sebe. A aj preto si dovolím vám odporučiť, aby ste si prečítali diskusné príspevky od Mariánnnnnnnna uverejnené na tomto linku k článku, čítaj tu:https://myhornanitra.sme.sk/c/20707335/dve-obce-hornej-nitry-aj-kraj-maju-ukazkove-webstranky.html?ref=njctse. Ak sa rozhodnete si prečítať článok, na ktorý vás odporúčam, všimnite si aj reakciu diskutéra Štefana Kráľa a ďaľšiu reakciu na ňu od Mariánnnnnnnna. Nemá to chybu. Každopádne, ja som sa veľmi pobavil. A nech mi je odpustené lavida, aj vy sa svojimi diskusnými príspevkami, pohybujete veľmi blízko myšlienkových pochodov Mariánnnnnnnna. Vo vašich príspevkoch genius loci nevykazuje žiadne znaky vašej nejakej veľkej závislosti ako osobnosti, od nášho nováckeho prostredia. Nie ste transparentný a ste mimo reality, mesto vám bolo, je a bude ukradnuté a tak sa aj takým istým spôsobom bavíte, na účet súčasnej garnitúry na našej radnici tak, ako to bolo aj v minulosti, lebo ak by bol záujem o vaše návrhy u bývalého primátora, tak sa vozíme z Vtáčnika na kolobežkách do nášho mesta. Na váš žiaľ, v jeho Volebnom programe na roky 2014-2018 nebol ani jeden váš návrh akceptovaný. Takže snažte sa byť bližšie k realite, pretože ste tak, ako aj vaši donori, od reality tvrdo odtrhnutý. A tak záverom. Lavida, otázkou pre nás starších nie je to, čo mi odkazujete vo svojich neomalených príspevkoch, ani môj názor na rýchlosť zmien, ale či sa náhodou v Novákoch niečo ľudské nevytráca z našich životov. „ Na múdrosť lavida, treba dozrieť“. PB
Hodnotenie: 1   0
13:06:44 01.12.2017 [6261] Nevhodný príspevok?
Vážený pán primátor,p.poslanci,chcel by som sa niektorých p.poslancov spýtať aký majú záujem,alebo dôvod aby nepodporili výstavbu novej polikliniky pod záštitou Unipharmy s ktorou súhlasia aj lekári ordinujúci v starej poliklinike a podporujú tento zámer.Vytvorili sa dve skupiny poslancov:jedni pracujú pre mesto a teda aj občanov ale sa mi zdá že druhá skupina(asi šiesti poslanci) sledjú viac svoje osobné záujmy a bránia výstavbe modernej polikliniky s novým vybavením a rozšírením lekárskej starostlivosti pre občanov mesta a spádových oblastí. preto by som ich chel aj touto formou vyzvať aby sledovali záumy občanov,voličov,ktorým by odpadlo chodenie po doktoroch kde tade a uľahčílo a ušetrilo času keby tu bola nová poliklinika.Nech nezabúdajú že idú proti svojim voličom.
Hodnotenie: 7   0
17:29:34 30.11.2017 [6259] Nevhodný príspevok?
Reakcia prednostu MsÚ Mgr. Milana Oršulu:
-----------------------------------------------------------------------
Reakcia na príspevok č 6238 nick meter.

O činnosti KCMN n.o. som v minulosti viackrát informoval MsZ, ako predseda komisie kultúry a športu. Podstatnou vecou, ktorá bola v tom čase problémom pre mnohých spoluobčanov bola forma a spôsob preukazovania nakladania s finančnými prostriedkami v predmetnej organizácii zriadenej mestom.

Čo sa týka nákladov MsÚ po uvedení KCMN do likvidácie, sú zapracované priamo do rozpočtu mesta. Keď nebudeme do nákladov počítať mzdy, energie, investície, tovary a služby, boli v rozpočte na uvádzané roky vynaložené nasledovné náklady

2015 - 385 €
2016 – 16.621 €
2017 – 20.151 €

Mesto čerpaním tejto položky je obmedzené rozpočtom a zákonom, čiže nad rámec tejto položky nemôžeme čerpať nič, pokiaľ to poslanci neschvália aktualizáciou rozpočtu. Čiže keď sa na kultúrnych podujatiach vykáže akýkoľvek zisk, tak my tieto prostriedky nemôžeme už použiť.

KCMN nebolo takto obmedzené. Okrem dotácie na kultúrne podujatia z mesta , pričom na kultúru bolo zúčtované v roku

2011 – 31.568 €
2012 – 30.000 €
2013 – 30.000 €
2014 – 30.000 €

malo možnosť opakovane použiť zisk z kultúrnych podujatí, ako i hospodárskej činnosti s majetkom mesta (nájomné a pod.) spätne na nákup ďalších kultúrnych podujatí alebo na inú činnosť, ktorá nebola krytá dotáciou z mesta. Zisky za uvedené roky sa pohybovali nasledovne

2011 – 56.000 €
2012 – 58.000 €
2013 – 52.000 €
2014 - 54.000 €

Čiže KCMN malo možnosť točiť zisk z kultúrnych podujatí v danom roku bez akéhokoľvek obmedzenia, práve naopak bolo to jeho zákonnou povinnosťou. Toto v súčasnosti mesto nemá, po vyčerpaní rozpočtovej čiastky na kultúru, napríklad jedným kvalitným podujatím, už ďalšie objednať nemôže, aj keby sme dosiahli 100 % zisk za dané kultúrne podujatie. V prípade, že sme takto minuli prostriedky na jedno podujatie, už mestu v danom roku zostanú len náklady na mzdy zamestnancov a energie.

Predpokladám, že toto je cieľ navrhovateľky, aby krátením v aktualizácii rozpočtu na kultúru, blokovala možnosti jej skvalitnenia v takýchto obmedzených podmienkach. Natíska sa nám preto otázka, že prečo bývalý primátor dal do likvidácie KCMN n.o.? Chcel pomôcť mestu? Chcel mestu znepríjemniť činnosť v oblasti kultúry? Chcel niečo zakryť v hospodárení KCMN n.o.? Odpoveď nechám na vás.

Pekný večer.

Mgr. Milan Oršula
Prednosta MsÚ Nováky
-----------------------------------------------------------------------
Hodnotenie: 1   0
17:02:40 30.11.2017 [6258] Nevhodný príspevok?
Reakcia prednostu MsÚ Mgr. Milana Oršulu:
-----------------------------------------------------------------------
Dobrý večer.

Pán lavida nebudem reagovať na všetko, ale dovolím si Vám teda zaslať informáciu o rozvojových projektoch o ich realizácii a zrealizovaných projektoch.

O veciach, ktoré sa udiali a dejú v meste sme si dovolili občanov informovať osobne na stretnutiach s občanmi dňa 23.5.2017 a 29.6.2017. V prílohe mojej reakcie si Vám dovoľujem preto zverejniť prezentácie.

K ďalším rozvojovým zámerom, ktoré mesto pripravuje a už aj prezentovalo poslancom sa vyjadrovať nebudem, pretože zjavne z ich strany vôľa nie je. Mám na to svoje dôvody, ktoré ja osobne vysvetľovať nechcem, pretože bol by to môj subjektívny názor a ten by bol zjavne na tejto stránke niektorými ľuďmi zbytočne potieraný. Každopádne jednalo sa o rekonštrukciu miestnych komunikácii, výstavba novej polikliniky, modernizácia a rekonštrukcia centrálneho tepelného rozvodu, cyklotrasy, vodozádržné opatrenia a podobne. Tieto zámery boli poslancom predstavené aj spolu s možnosťami o financovaní. Viac by ste sa mali pýtať aj poslancov poprípade si viem k tejto problematike s Vami sadnúť ja sám osobne, v prípade požiadavky aj za účasti primátora alebo odborných zamestnancov.

Pekný večer.

Mgr. Milan Oršula
Prednosta MsÚ Nováky


Realizácie mesta Nováky v roku 2016:


Realizácie mesta Nováky v roku 2017:


-----------------------------------------------------------------------

Hodnotenie: 3   0
21:29:45 28.11.2017 [6256] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Veď áno lavida , ale ak píšete o tom, čo točíte, tak vám na rovinu kladiem otázku, čím a ako chcete vy, občan s jedným hlasom a vašou skrytosťou za anonymné meno lavida, rozhodovať o volebnom programe kandidátov na post primátora, navyše bez akejkoľvek interakcie občianskeho spoločenstva v našom meste. To jednoducho nebude možné, ak sa nevrátite a nielen vy, k občianskej interakcii. Nie však takej akú produkujete,ale na báze etosu, morálky a spolupatričnosti, čo znamená, aby sa nikto a najmä nie ten, komu sme dali do rúk moc nám vládnuť, nad nikým nevyvyšoval , aby ten, ktorému sme dali do rúk moc nám vládnuť, nikoho bez dôvodov neponižoval, aby všetci tu žijúci ľudia cítili istotu, istý postoj hrdosti k tomu, že sú občania tohto mesta a môžu sa vyjadriť slobodne. Ja viem, že sa vám to ťažko počúva, ale lavida, vy pre to, aby to bolo možné, ste sa doposiaľ ani slovkom vo svojich príspevkoch, o takom správaní občanov nezmienili a navyše odvádzate pozornosť úplne niekam inam, k akémusi turistickému futurizmu. My, na rozdiel od vás, opakovane na takéto pomýlené správanie predstaviteľa mesta , ktorého rezíduá znášame do dnešného dňa, reagujeme a budeme reagovať, lebo sme si toho užili, najmä v období spred roka 2014 až , až. Lavida a tak ako chcete presvedčiť spoluobčanov o vašej úprimnosti, že názormi vo vašich príspevkoch chcete pomôcť nášmu mestu, chcete si počkať na človeka, ktorý nás „povedie k svetlej budúcnosti“? A tak nedá sa inak, ak si myslím, že presvedčiť ľudí, že vaše názory sú prioritou pre život nováckej mestskej komunity verte, či neverte, tak ako doposiaľ, dá sa len konštatovať, že sú to prázdne slová, fabulácie a zavádzanie , omyl a skončíte tak, ako aj v roku 2014, hoci ste sa veľmi, veľmi, veľmi snažili. Veď ani váš osobný kandidát , ktorého ste podporovali vo svojich príspevkoch vaše myšlienky a návrhy vo svojom Volebnom programe neakceptoval a musel skončiť na poste primátora. Zopár jeho volebných sľubov, ktoré sme aj na tejto stránke uviedli, sme pre ich neakceptovateľnosť podrobili kritike. Nuž lavida , a tak potom zase môžete točiť ďaľšie štyri roky okolo volebných programova čakať na vyriešenie splaškov, keďže vás teraz nezaujímajú ďalších desať rokov. Záverom lavida, točte o tom, ako a kde vziať peniaze, lebo to je viac povinnosť, ako túžba každého z nás, ja Vám držím palce, aby ste boli ten jediný, ktorému svoje vízie a plány potenciálni kandidáti na post primátora vyštebotajú a vy svojim jediným hlasom rozhodnete , kto nám bude v tomto meste vládnuť a odovzdáte im svoj patent na výrobu peňazí. Možno som zamrzol v istom čase, pretože v takomto vydaní, ako v súčasnosti existuje medzi občanmi názorová rozpoltenosť občanov nášho mesta, navyše vzťahy medzi časťou poslancov a vedením mesta, som ozaj vo svojej praxi a možno v živote nezažil a čo je horšie, ľudia za to zodpovední, ľudia ktorí vytvorili túto prazvláštnu atmosféru, nechcú niesť zodpovednosť a hoci by nemali, sa opakovane vystavujú verejnosti, neomalene diskutujú na mestských zastupiteľstvách, urážajú ,osočujú a opakovane prilievajú do pohára spolupatričnosti nevraživosť a jedovaté prísady. Lavida, chcel by som vám rozumieť, ale nedá sa. PB
Hodnotenie: 1   0
13:57:26 28.11.2017 [6255] Nevhodný príspevok?
Ale veď isteže p.Bošiak,aj pokosiť treba,aj upratať,aj budovy a majetok mať na poriadku,aj dom pre seniorov a domy pre mladých.
A ja točím o tom,kde na to všetko a na omnoho viac iného vziať.Toť vsio.
Čo sa týka Vašej otázky splaškov,počkám si na budúce MZ,kde avizoval bývalý Primátor,že bude reagovať na apeláciu súčasného Primátora.Ale pravdupovediac táto otázka je na marginále môjho záujmu.Väčšiu váhu dávam na blížiace sa voľby a zvlášť volebné programy kandidujúcich občanov.Aké rozvojové programy z "ponuky" budem zvlášť preferovať,to už viete.Tak sa majte a pridajte si trochu na radiátoroch,lebo sa nemôžem zbaviť dojmu,že ste tak trochen zamrzol v čase.
Hodnotenie: 0   1
08:14:04 28.11.2017 [6254] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Parfém chloe, idete ruka v ruke s ostatnými ši......mi. Veď áno,kde končia argumenty,začínajú urážky. Často sme o vašom spôsobe a spôsobe reakcie pisateľov z vašej komunity už písali. Takže niet o čom, ale mimochodom, zo slovenčiny som mal vždy jednotku, aj na maturitnom vysvedčení. Nech sa vám darí osoba skrývajúca sa nick chloe. PB
Hodnotenie: 0   0
23:15:17 27.11.2017 [6252] Nevhodný príspevok?
Dobrý večer, veď áno chloe, sloboda, ľahkosť a ženskosť – to sú princípy, ktoré značka Chloé ctí už od svojho založenia a nerobí brepty, však vieš ako kto. Chloé lavida a nie lavina. PB
Hodnotenie: 0   0
21:51:54 27.11.2017 [6249] Nevhodný príspevok?
Dobrý večer. Lavida svojim príspevkom statočne odpútava pozornosť od centra problémov v našom meste . Jeho príspevok o.i. je zbytočne siahodlhý . Po zverejnení mojich príspevkov chvíľu pomlčí, nepíše, čaká na reakciu a potom zrazu píše. Však nič by na tom nebolo, keby písal k veci. Zatiaľ baníci sú tu, zatiaľ aj elektráreň funguje a my, tu niektorí žijeme so svojimi deťmi a naše deti s nami. A bývalý predstaviteľ mesta, neeticky, nemorálne, niekoľkokrát ponížil naše deti verejne a rovnako niektorých rodičov detí - jeh spoluobčanov, ktorí mu nesadli do oka rovnako verejne, v tzv. mestskej televízii a mestskom rozhlase , aby hlboko citovo zasiahol do hĺbky našich a ich duší a ako vidieť, tento marazmus nevraživosti sa preniesol i do dnešného obdobia na ďaľších, nášho mesta obyvateľov a lavida nemá iné problémy, ako budovať lanovku z elektrárenského komína na Vtáčnik a chce spájať ľudí pre túto vec. Takže lavida, aj iní vedia čosi o cestovnom ruchu z dobrej i zlej stránky. Z tej zlej, že som pomáhal ľuďom, ktorí sa domáhali nápravy, ak im niektoré cestovky vzali všetky ilúzie z dovolenky, pretože cestovný ruch, to jediné vám za pravdu je tvrdý biznis. Ostatné si načítajte z odbornej literatúry. Prečo však potom a z akých dôvodov sa samo mesto za exprímátorovej vlády zbavilo akejkoľvek propagácie miestnej tradície, ľudovej, revolučnej a pod. aj keď sa to nazývalo Izba revolučných tradícií? Prečo sa nezvládla zákonná starostlivosť mesta o budovu tzv. Hotela, ako jedinečnú stavebnú, ale i technickú pamiatku prvorepublikovej architektúry a táto budova je pomaly na pokraji zchátrania z dôvodu nesprávneho rozhodnutia, či voľby mestských činiteľov o jeho využívanie. Prečo sa mesto v minulosti nevhodne postavilo po asanácii mestskej časti Laskár (z titulu tam vykonávanej hlbinným spôsobom banskej činnosti) k zachovaniu tejto lokality ako miesta s patričnou úctou, kde žili naši spoluobčania, a tak prečo mesto túto mestskú časť dalo zaviesť odpadom , ale tiež prečo sa nedostatočne za dvadsaťštyri rokov nevyužili možnosti vyplývajúce s dostatočným až nadštandartným rozpočtom mesta v porovnaní s objemom financií v rozpočtoch v okolitých obciach ? Myslíte si, že si vymýšľam? K takémuto názoru ma evokujú jednoznačne lepšie výsledky v rozširovaní majetku, v rekonštrukcii majetku a estetického vzhľadu a údržby, či starostlivosti o obec v okolitých obciach, ako v našom meste. Už sme písali o aké mestské budovy a zariadenia sa jedná a to veľmi veľa krát. Lavida, namiesto toho, aby ste sa ku kauze splaškových vôd postavili ako chlap a priznali, že je to flagrantné porušenie zákonov, k ne - platbe za odvedenie splaškových vôd z kanalizácie brata bývalého primátora, ku kauze Mestská plaváreň, ku kauze Ihrisko za pekárňou, ku kauze Futbalového ihriska s umelou trávou, ale aj ku kauze poliklinika a mnohým ďaľším, svojim objektívnym a odborným názorom , opakovane hľadáte vinníkov, hoci niekto za slušný plat, opakujem za slušný plat spravil za svoje dvadsaťštyriročné pôsobenie na poste primátora len to, čo sa dá spočítať na prstoch ruky a vy meditujete. Ale centrum problémov akosi obchádzate a hľadáte chyby v práci súčasného vedenia mesta a podmienky, za akých , aj vplyvom negatívnych pôsobení exprimátora a urazenej možno ambicióznej poslankyne toto vedenie do dnešného dňa funguje, vidieť nechcete. Stále je to o tom brvne v oku. Lavida povedzte, ako tu žiť a vybudovať pešiu zónou po brehoch rieky Nitra, či vybudovanou tam cyklotrasou, keď do rieky vliezajú splašky z domov našich mestských exčiniteľov a s odporom sa k tejto skutočnosti stavajúci občania, sú podľa vás tí najhorší ,lebo na to poukazujú. A títo ľudkovia bez sebareflexie, nereagujú. A vy nič. Chcete sa rovnať „perle Hornej Nitry, Bojniciam, ktoré na svojom území majú krásny zámok, novoobjavené a v rozmachu Kúpele a my postavíme v centre mesta Lidl, hoci v iných mestách budujú okolo takýchto historických budov v centre mesta, ktorého architektúru si predstavujeme málinko inako , vybudujú napríklad park. Ako sa mám prechádzať so svojimi priateľmi, ktorí prídu napr. z Kanady, Nemecka po ulici S. Chalupku, keď je tam semenište odpadov a buriny a dnes je to už súkromný pozemok a kde kto sa len smeje. Ále lavida, škoda mlčať, ako sa vraví v Novákoch. Lavida, dal som vám k budúcim voľbám témy, môžete sa pripraviť a kandidovať za primátora, pretože ak ich otvoríte a navrhnete riešenie aj so zodpovednosťou za porušenie zákona budete chlap. PB
Hodnotenie: 1   0
18:31:34 27.11.2017 [6247] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň.Čo nevidieť sú tu nové komunálne voľby a myslím ,že nastal ten správny čas na predstavenie sa kandidátov na posty poslancov MZ a Primátora mesta.Na zasadaní MZ 13 novembra ako prvý ohlásil svoju kandidatúru na Primátora p.Gombarčik.
Bez ohľadu na to,ktorí občania sa predstavia ako kandidáti na zodpovedné posty v najbližších voľbách,chcel by som ako občan mesta vyjadriť predstavu toho,čo budem preferovať vo volebných programoch občanov kandidujúcich do funkcií v samospráve mesta.
V pár predchádzajúcich mojich príspevkoch som vyjadril ľútosť nad skutočnosťou,že naše mesto nijakým spôsobom neprofituje z rozvoja turistického ruchu,hoci má na to dobré predpoklady vyplývajúce z blízkosti Bojníc,ktoré sú vďaka svojim lákadlám vychytenou turistickou atrakciou.
Bohužiaľ veľká časť turistov,ktorí navštevujú Bojnice cez naše mesto len tranzituje a nezastavia sa tu pretože im nemáme čo ponúknuť.Pardon mal som povedať,že to,čo môžeme ponúknuť,si môžeme tak akurát strčiť do zadku.Toto treba radikálne zmeniť a už konečne začať v našom meste chovať tú turistickú pipku,čo všetkým chápajúcim a príčinlivým ľudom znáša zlaté vajká.
Teda moju predstavu o kandidátoch na vedúce posty budú napĺňať takí ľudia ,čo povedia,že vo funkcii urobia všetko preto,aby sem turisti radi chodili a tým pádom aj plnili mestskú kasu.Budem preferovať takých ľudí,čo prídu s racionálnym programom rozvoja turistického ruchu.Nebude mi vadiť,ak povedia,že sa spoja aj s diablom,len aby z tohto mesta bolo trebárs Las Vegas,alebo Slušovice,alebo čokoľvek iné,len aby sme sem dostali turistov a z toho plynúce profity pre ďalší rozvoj.S nadšením budem podporovať ľudí ,ktorí nebudú váhať rozbúravať zažité konvencie a žiaden podnikateľský nápad nehodia len tak za hlavu.
Uvedomujem si,že v posledných riadkoch niektorí ľudia budú vidieť aj kus bláznovstva,ale uvedomujem si aj to ,že v histórii ľudstva sa nájde dosť príkladov ľudí,ktorí boli vo svojej dobe pokladaní za nenormálnych a uletených a ktorí sú teraz považovaní za veľkých vizionárov a zakladateľov pokroku.
Aby to,čo píšem nebolo zle pochopené,nie ja sa považujem za takého,ale ja si len prajem,aby sa tu u nás taký človek/ľudia/ našli a mesto potiahli z tohto prešľapovania razantne dopredu.Myslím,že je najvyšší čas,lebo baňa a elektráreň nám tu naveky nevydržia a kam asi pôjdu všetci tí ľudkovia,keď ten biznis skončí?Pôjdu do..preč a tunáka to zdochne nadobro.Ledaže by verchuška zariadila pre tých neschopákov na Hornej Nitre nejakého toho investora,čo bude potrebovať muklov na24 hodín denne plus sviatky bez príplatkov na to,aby si naplnil vrecká.Svoje vrecká pochopiteľne,nie tých muklov.
Resumé: Myšlienka je myslím jasná.Mesto potrebuje vo svojom čele ľudí s nápadmi a podnikateľským duchom,ktorí sú schopní myslieť nie len za hranice chotára,ale aj poriadne ďalej.
Sústreďme /zhromaždime/ nápady,ako začať kŕmiť tú turistickú pipku,čo znáša zlaté vajká a keď sa rozhodneme ako ju budeme kŕmiť,teda čo a ako konkrétne chceme v turistickom priemysle podnikať,tak do toho poďme naplno.
Ak sme dobre investovali,tak sa to musí odraziť v mestskej kasičke a potom už by nemal byť problém s ivestovaním do ďalších rozvojových programov,tak,aby raz Nováky boli hlavným mestom,nie vývozu toho čo spomínal vo svojom príspevku p.Bošiak,ale ukážkovo využitých možností súčasnej doby.

Hodnotenie: 0   0
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
VIDEO: Mestské zastupiteľstvo zo dňa 19. februára 2018
www.video.novaky.sk
zobraziť podrobnosti »
14.04.2018
VIDEO: Vyjadrenie primátora mesta k aktuálnemu dianiu
VIDEO: Vyjadrenie primátora mesta k aktuálnemu dianiu
zobraziť podrobnosti »
21.03.2018
Počas likvidácie vetracej šachty nastali problémy (+FOTO)
KOŠ. Pri likvidácii bývalej vetracej šachty v Koši došlo v piatok k poškodeniu jedného z potrubí. Technickú poruchu, v súvislosti ktorej sa ľahko zranili traja zamestnanci Hornonitrianskych baní Prievidza (HBP), už odstránili. Informovala hovorkyňa spoločnosti Adriana Siváková.
zobraziť podrobnosti »
12.03.2018
Zemianskymi Kostoľanmi sa od včera šíri neznámy zápach
Včera vo večerných hodinách zaznamenali obyvatelia obce neznámy zápach. „Približne od osemnástej hodiny sme dostávali od občanov informácie o šírení zápachu. Postupne sme ho mali hlásený zo všetkých častí obcí,“ informovala starostka Zemianskych Kostolian Jana Školíková.
zobraziť podrobnosti »
08.03.2018
VIDEO: Koncert k 60. výročiu založenia umeleckého školstva v Novákoch
Ak máte čas a chuť, určite si pozrite záznam z koncertu k príležitosti 60. výročia založenia umeleckého školstva v Novákoch.
zobraziť podrobnosti »
31.01.2018
Mail:
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa.