Stránku si prezeráš sám... VEPOS Novaky.sk VOĽBY 2022
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
1086 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
10:08:43 05.08.2020 [7336] Nevhodný príspevok?
Majthényiovci sa môžu v hrobe obracať.
Budova Mestského úradu v Novákoch bola pôvodne kaštieľom rodu Majthényiovcov-pánov hradu Sivý kameň. Nechcem sa tu zapodievať históriou, kto by mal záujem, odporúčam článok https://myhornanitra.sme.sk/c/22208791/panmi-siveho-kamena-boli-majthenyiovci.htm .
Nie som rodený Nováčan, no viaže ma k tejto budove zvláštne puto. V čase, keď som nastúpil do práce do MsÚ na pozíciu prednostu, sa budova nachádzala v štádiu nedokončenej prístavby obradnej siene. Následne bolo potrebné vykonať ešte viacero nadväzujúcich prác modernizačného či údržbového charakteru na pôvodnej budove, vrátane brizolitovej fasády- ktorá bola po necitlivej prestavbe v päťdesiatych rokoch už značne ošumelá. Aj keď nie som architekt, môj technický cit ma nútil premýšľať o tom, ako prinavrátiť budove aspoň kúsok jej pôvodnej krásy. Trochu neskromne tvrdím, že sa to podľa mojich inštrukcii šikovným stavbárom aj podarilo. Dokonca sa o novej fasáde pochvalne vtedy vyjadril aj istý architekt z Bratislavy, v tom čase v našom okrese veľmi dobre známy.
Žiaľ to, čo sa s budovou deje v súčasnej dobe, nemožno nazvať inak, ako obyčajné barbarstvo. Doteraz som sa nikde nedočítal a ani som nepočul, že by sa niekde nobasilom zatepľovala budova kaštiela s kamennými múrmi o hrúbke asi 90 cm. Pracoval som medzi tými múrmi 16 rokov a nemyslím si, že ich zateplenie, má nejaký racionálny zmysel. Jediné čo sa tým dosiahne je podľa mňa ďalšia devastácia historickej pamiatky a minutie dotačných peňazí. Uvedomujem si síce, že budova nie je evidovaná ako chránená kultúrna pamiatka, no natíska sa mi tu otázka - nemala by byť chánená? Veď bola kedysi vlastníctvom toho istého panstva ako chránené nepatrné zbytky hradu Sivý kameň v neďalekom Podhradí.
Zaujímavé tiež je, že aj v roku 1992, keď bola budova „vypeknená“ bol a aj teraz je ten istý primátor mesta. Myslím, že aj to o niečom hovorí.
V. Richter
Hodnotenie: 2   0
17:57:46 03.07.2020 [7329] Nevhodný príspevok?
Zaujímalo by ma, z akého dôvodu je zatvorený mestský úrad od 2.7.2020. Na webovej stránke mesta je uvedené z technických príčin. Ale neviem, čo je tou technickou príčinou, to už mestský úrad neuvádza. Občanom táto informácia patrične zdvihla tlak. Predpokladajú, že príčinou je obava pána primátora z nákazy coronavírusom, ktorý sa vyskytol u prevádzkovateľa zmrzliny. Mesto má slúžiť obyvateľom, nech primátor vybaví zamestnancov rúškami a štítmi a nech pracuje pre ľudí. A pokiaľ sa obáva pán Šimka, nech pracuje z domu, možno to mestu aj prospeje. Plné nasadenie prezentuje primátor na siahodlhých zastupiteľstvách, kedy sa zaoberá len sám sebu, svojim egom a uráža a znevažuje všetkých okolo / okrem svojich agilných/.....ale keď má odovzdávať niečo občanom, zamkne zo strachu celý úrad. Trápne.
Hodnotenie: 0   0
19:44:22 28.06.2020 [7325] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň priatelia. Všetci to vedia, len pán primátor to netuší. Silou mocou nám preukazuje, aby sme si zvykli na to, že i v Novákoch plati, kto z poslancov, obyvateľov a slušných ľudí zasvieti svetlo, tak je zlý, je PODVODNÍK , CVOK, PSYCHICKY LABILNÝ ČLOVEK, a napokon vraj PRE SPOLOČNOSŤ NEBEZPEČNÝ ČLOVEK. Takže, takto boli i v minulosti, takto sú i v súčasnosti, nepravdivými skutkovými tvrdeniami, resp. nepodloženými hodnotiacimi jeho úsudkami hodnotení občania nášho mesta . Tak to asi pán primátor vidí, a aby som bol presnejší spolu s ním, aj jeho bývalí a súčasní nadbiehači a obľúbenci.
Prečo? Nuž preto, že pán primátor v každej svojej ONE MAN SHOW chce tmu, ktorá jeho nadbiehačom a obľúbencom a aj jemu samotnému vyhovuje. Kto však z voličov v Novákoch očakával svojou voľbou v komunálnych voľbách v osobe súčasného primátora nášho mesta zmenu, či ako sa dnes často opakuje, „novú tvár“ a uveril mu, musí byť určite sklamaný.
Veď napokon po odpozeraní naživo - rokovania zastupiteľstva, mnohí vnímame, že je to z jeho strany, celé zle. Aby som bol presný, je to celé zle s poukazom na ním produkovaný papalášizmus ,na jeho politickú nekultúru v riadení zasadnutia MsZ, ale i radnice a chod mesta, na ním porušované ZÁKLADNÉ ETICKÉ,MORÁLNE, SPOLUOBČIANSKE PRAVIDLÁ a v neposlednej miere ,v tom ktorom prípade, či momente bez SEBAREFLEXIE A POKORY a navyše zasahujúce do osobnostných práv občanom.
Je to naozaj HANBA na celý svet (!!!), ak to tomuto svetu, sám primátor mesta ukazuje, prostredníctvom priameho prenosu, ako v Novákoch, pod jeho riadením rokuje Mestské zastupiteľstvo, ako pod jeho riadením v súčasnosti radnica a mesto funguje a zmysluplnosť odôvodňuje slovami ,cit. „ aby ľudia videli“. Nuž, možnože to naozaj je dobré k tomu, aby ľudia videli, pretože je to naozaj čoraz viac, zo strany pána primátora NEKOMPETENTNÉ a je to naozaj čoraz viac o jeho neschopnosti spojiť záujmy – dnes už akoby nespojiteľných ľudí v našom meste.
Zdá sa, že pán primátor je naozaj nepoučiteľný. Nespomína pri konfrontácii s poslancami (veď aj na čo?), neuvedomuje si, že by mal byť naozaj pokornejší, a sebakriticky priznať svoje neúspechy v sporových kauzách, morálne svoje prešľapy. Veď už má vari dostatok dokumentov, aby sa spamätal, dokumentov preukazujúcich jeho pochybenia, ktoré len dotvárajú jeho neúspešnosť. Sú to uzavreté súdne spory - jeho osobné, vedené proti svojim spoluobčanom,susedom, či v rámci jeho funkcie primátora v ním zavedených kauzách, resp. súdnych sporoch, ako štatutár mesta, či dnes už právoplatných a vykonateľných súdnych rozhodnutí, počnúc rozhodnutiami najnižších súdnych inštancií, okresných súdov a naposledy, len nedávno mu doručeným Uznesením Najvyššieho súdu SR.
Je to naozaj z jeho strany celé zle.
Ak primátor mesta sa hrdí, že sa ním stal z vôle voličov vo voľbách a popritom á priori, jedným dychom úplne, naozaj úplne difamujúco uráža poslancov zvolených rovnako, ako bol zvolený on, v demokratických voľbách, popierajúc im hrdosť na vôľu svojich voličov, je celé zle. To by mu občania –voliči poslancov, pri najbližších voľbách nemali odpustiť.
Je to naozaj tragédia. Jeho prejav v riadení posledného naživo odvysielaného rokovania poslancov bol nehodný primátora mesta. Nedá sa mu poprieť a nikto ani nepopiera, že mu ľudia, voliči dali mandát. Nuž, naozaj mandát dostal, ale ako vidieť, ANI NETUŠÍ, na aký účel!!! Naozaj ho nedostal k tomu , čo stvára s poslancami na rokovaniach Mestského zastupiteľstva!!!
Rovnako mu vari voliči nedali mandát k tomu, aby občanom, celým rodinám, i rodinným príslušníkom poslancov MsZ zasahoval do zákonom chránených práv na ochranu osobnosti, znižoval ich ľudskú dôstojnosť,vážnosť, profesijnú a občiansku česť a dobré meno a tiež nemá mandát od svojich voličov uvádzať nepravdivé skutkové tvrdenia, resp. tvrdenia ničím nepodložené, hodnotiacimi úsudkami.
Písať o občanoch, rozprávať takéto reči, nepatrí ani do krčmy. Veď napokon nám je známe, že ak používa silné slová, na prekrytie samotnej podstaty problému, tak je to už čitateľné, lebo vždy keď má problém, hľadá nepriateľa. Veď tí občania, ktorí roky sledujú a sledovali aj posledné rokovanie poslancov ,to napokon videli a môžu posúdiť.
Výroky z úst pána primátora neomalene , bezprízorne vypúšťané v živom vysielaní rokovania poslancov do verejného priestoru, takmer bez sebaovládania, bez sebareflexie, bez štipky náznaku použiť vo svojom prejave istú politickú kultúru, dnes už naozaj nikoho z občanov nášho mesta nezaskočili. Je však naozaj celé z jeho strany zle, ak jeho výroky produkoval bez náznaku sebaovládania, bez náznaku naplniť princípy etiky, morálky a pokory.
Veď napokon sú neprehliadnuteľné výroky primátora, keďže i naďalej vyslovuje neoprávnené hodnotiace úsudky o občanoch, ktorými tak zasahuje do ich osobnostných práv a popritom je mu úplne jedno, či sú na rokovaní poslancov MsZ občania prítomní, alebo nie. Pre nás, obyvateľov mesta Nováky to znamená, že v žiadnom prípade nemožno trpieť takúto politickú nekultúru, paplášizmus zo strany predstaviteľa mesta - primátora mesta a nemožno považovať jeho difamačné výroky za správny postoj.
Z našich poslankýň a poslancov len ten, kto chce vidieť tmu a nechcel zasvietiť, nevidl, že pán primátor vo svojich výrokoch, vystúpeniach, odôvodneniach bol nekompetentný, nekompetentne argumentoval, nepresvedčivo preukazoval oprávnenosť svojich tvrdení a napokon tak, ako to označilo konštatovania Hlavného kontrolóra mesta Nováky Ing. Peťa Baláka, ktoré vyplynuli z pasáží jeho Správy vykonaných kontrolách, len potvrdzujú to, že nie sú naše názory márne, ak tvrdíme, že primátor Mesta Nováky bol a je nekompetentný. Je to zahanbujúce riadenie mesta. Je to tma. PB
Hodnotenie: 3   1
22:03:27 18.06.2020 [7323] Nevhodný príspevok?
Pán lavida, zatiaľ platí, ako som uviedol v predchádzajúcom príspevku:,, Neboj sa svojich nepriateľov, môžu ti vziať maximálne tvoj život. Je to však stále omnoho lepšie, než médiá. Tých sa boj, pretože ti ukradnú tvoju česť.“ Potiaľ citát Marka Twaina. A v týchto slovách je veľmi veľa pravdy. Takej pravdivej pravdy. Nie vašej pravdy, primátorovej pravdy a pravdy ľudí v jeho okolí.
Je to tak preto, že jeho pravda je pre vás a jeho okolie voda, ktorá vás drží nad vodou, hoci je kalná ,mútna. Je to voda, ktorá vás živí, ako následok jeho sebastrednosti, spríjemňuje vám a pár ľuďom v jeho okolí život v tomto meste a pomáha vám obchádzať problémy, ktoré iným občanom spôsobil primátor a musia ich so zaťatými zubami zvládať. Lavida nahrám vám na smeč.
Asi sa zdá, že vám vyhovuje takýto vzťah medzi samosprávnymi politikmi a občanmi. Teda, idem na to. Niektorí občania sa z nevysvetliteľných dôvodov domnievajú, že ich úlohou je vládnuť. Aj keď sprostredkovane, prostredníctvom svojho zástupcu. Dokonca svojich volených zástupcov pozorujú, či niečo robia. Takýto prístup občanov k nášmu politikovi, alebo k niektorým poslancom je podľa vás nekorektný. Veď komu by neliezlo na nervy, keby vás ustavične niekto pozoroval?
Aj zástupcovi občanov, pánovi primátorovi, by sa vládlo podstatne vyrovnanejšie, keby vedel, že občania mu, i koaličným poslancom dajú svätý pokoj. Je to vraj preto, že úlohou občanov nie je vládnuť, ale vyvoliť si svojich zástupcov. A tak hneď po vykonaní volebného aktu účasť občana, na správe vecí verejných, podľa vás končí. Až do najbližších volieb.
Čo z toho vyplýva? Nuž to, že sa takto občania delia i v Novákoch na dve skupiny:“ občania spokojní – pán primátor a politici pozostávajúci z časti poslancov , občania nespokojní-ostatní(okrem vás). To je vaša predstava o politikovi a občanoch v našom meste. Ak áno, nič sa nedá naozaj robiť. Veď i preto máte ďaleko, naozaj ďaleko od odbornej, spôsobilosti sa vyjadrovať k veciam verejným
1. A tak lavida, v minulosti nie tak dávnej ste mi radili ,ako mám klikať na google. A tak vám takto odpoviem k autu. Nuž ja som tiež nebol proti nákupu auta, ale po googlovaní som dospel k názoru, že prečo by mal mať primátor nášho mesta s počtom obyvateľov okolo štyritisíc, auto v nadštandartnej výbave a v cene (zámerne ju už neuvádzam), na ktorú sa všetci skladáme? A tak si nagooglite, v ktorých mestách, v podstatne s väčším počtom obyvateľov a podstatne nižšou cenou za jeho nákup sa vozia primátori, starostovia. Podľa môjho názoru je to správna pripomienka. Nehospodárny nákup!!!.A poslanci? Nuž schválili tak kúpu auta, ako i predaj pozemku podnikateľovi v centre mesta(rovno na námestí).Boli zavedení?
2. Lavida , ak stále pripomínate Volebný program, tak už konečne bod po bode s konkrétnymi úlohami(nie pseudoúlohami) zverejnite jeho Volebný program, či je v súlade s jeho sľubmi, čo sa podarilo cca za dvadsať mesiacov od volieb pripraviť a čo splniť tak, že sa to považuje za splnenú úlohu, ktorú si vo VP uložil, ktorú svojim voličom sľuboval. Zanedbateľné nie je ani to, v akej korelácii záujmov občanov , poslancov, tej ktorej časti mesta je plnená ním úloha a najmä napíšte termíny ukončenia úloh.
3. Submisivitu, nechápete ,pretože je nami niektorými a by ste sa čudovali, keby chceli hovoriť, koľko ich je, že zotrvanie pána A. H. na oddelení výstavby je výsmech nielen Etickému problému, ale aj zákonu. Pre vás ako občana ,ktorý si neuvedomuje, že Mesto Nováky ,nie je s.r.o.-čka pána primátora, že môže konať ako šéf firmy, že čo je dovolené. Pán primátor nie je majiteľ mesta, ale je verejný činiteľ, ex lége povinný, dodržiavať ako orgán moci Ústavu a zákony.!!! Ostatné vám dávam k dispozícii k vlastnému zamysleniu sa nad personálnou politikou na našej radnici.
4. Lavida, doposiaľ som v ničom nekonšpiroval a tak sa čudujem, že prečo ma obviňujete z takej hlúposti? Nuž lavida, som za a verím, že kritika napriek tomu, že bolí, je potrebná, ale vraj ju nesmie hovoriť politik.A to absolútne platí v Novákoch. Musí si nájsť slabšieho jedinca jednotlivca, ktorého na kritiku nahucká. Ďalej nemá zmysel sa touto vecou a vašim podozrievaním mojej osoby o konšpiráci zaoberať.Je to nezmysel a je to naozaj pod moju úroveň sa ďalej tomu venovať.
5. Lavida, čo vám vadí na príspevku Jany 1234, ak ste zástanca slušnej kritiky. Tak neosočujte ju. Sám ste ma upozorňovali na inštitút „argumentum ad hominem“. Nebuďte podráždený, veď naozaj ja určite a ani vy neviete, kto to píše pod nickom Jana 1234. Myslím si, že to bolo od nej úprimné a korektné. Ak vás dráždi jej vyjadrenie o mojej osobe, zverejnite svoje curricullum vitae. Je to o poznaní ľudí.
6. Čo vy splietate o Marianovi Mištinovi. Bude zastupiteľstvo a osobne si to sním vybavte. Že vás hanba nefackuje z takejto neúcty k jeho rodičom!!! Pokiaľ sa týka vašej výtky k poslancom je zarážajúce, že ste si vybrali práve p. Mariana Mištinu. Prečo si myslíte, že by Klub kanoistov nemohol poďakovať pánovi primátorovi a prečo by kriticky nemohol poslanec vystúpiť k zaujatosti pán primátora voči Klubu kanoistiky. Je to len otázka slušného vzájomného komunikovania a pochopenia,či argumentácie. A k tomu sa pán primátor nie veľmi rád približuje. A tak prečo práve vy, vyťahujete primátorské listy s poďakovaním mu za podporu, alebo platí bod 4.?
7. Lavida, veď áno utiera poslancov. Lavida, rozumiete vy vôbec tomu, ako zákon ukladá viesť primátorovi diskusiu na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva ,zastupovanie a vystupovanie vo verejnom priestore? Ale nechajme to tak, už teraz viem, že to nechápete.
8. K Materskej škôlke sa vyslovím najskôr týmto bonmotom , ktorý vo všeobecnosti platí pre politikov. Charakter politika sa prejaví, keď končí v politike. Väčšina ľudí nie je so svojim povolaním spokojná a chcú ho zmeniť. Politik by nemenil za nič na svete. A to, že mal náš pán primátor v sebe po prerušenej piesni v období rokov 2014-2018 to, čomu sa hovorí „ťah za mocou“, nuž ,čo už?
9. Lavida, axióma je výrok, ktorý je absolútne pravdivý. Axióma je preto axiómou lebo platí. Punktum. Avšak nechápem tomu, že prečo jasáte, ak si strelil v súvislosti s rekonštrukciou MŚ, s prehratými súdnymi spormi, sám priznávate s umiestnením kamery v škole atď. atď. pán primátor gól do vlastnej brány rovnako tak, ako sme boli svedkami už po mnohokrát v minulosti. Veď áno, kritiku nemáme radi ani lživú, nieto ešte pravdivú.
Lavida, je preto pre mňa preto vaše hodnotenie, jeho politického marketingu na podklade ako tvrdíte mailov, ktoré dostávate k dispozícii od neho, nedôveryhodné. A asi aj preto tak na naše príspevky absurdne reagujete, alebo ste nám odpísali (bod 4)...No a hodnotiac podľa vášho príspevku celú situáciu som presvedčený, že vašu nenávisť ,ktorú neviete v sebe potlačiť a vychádza z vašich vnútorných pohnútok , neviete jej zamedziť, a ktorá ako prameň prýšti z vašich príspevkov, zverejňujete a spájate s človekom, ktorý verejne prezentuje svoju nenávisť voči skupine ľudí, hoci z jeho postavenia by mala vyplynúť iná úloha, a tou je úloha konať v záujme spájania ľudí. A to je váš problém. Je mi vás ľúto.A tak v závere si dovolím Vám položiť otázku. Vy nemáte obavu z pohľadu na tento fotozáber? Pekne si ho obzrite aj v reáli. Po dnešných opakovaných meteorologických výstrahách v správach v Televíznych novinách dávam z dôvodu na dnešné prognózy meteorológov do pozornosti vám a pánovi primátorovi , či vám nevadí, neprekáža tento záber, ak sa predpokladá v istých lokalitách veľké množstvo spadnutých vodných zrážok a hrozba záplav, a nikde nie je napísané, že to musí obísť naše mesto. PB
Hodnotenie: 0   1
08:56:14 18.06.2020 [7322] Nevhodný príspevok?
Primátor podľa vás  „ nevie ... kde, čo a ako „?A to je čo za argument? Mňa ako občana v prvom rade musí a aj zaujíma,ako plní svoj volebný program.
Auto mu schválili poslanci,takže pre mňa no problema.Že robí na úrade opatrenia,ktoré sa dotkli aj ľudí?Mal to vo volebnom programe?Mal.Takže pre mňa no problema.
Absolútna submisivita? A to je čo prosím?Aký to má vo výsledku súvis s prácou úradu pre mňa ako občana?Ja ako občan potrebujem,aby sa na úrade ku mne správali slušne,úctivo a s rešpektom a aby som bez problémov vybavil to,čo potrebujem.Teda submisivita je pre mňa takisto no problema.
„uvedomujem si,že ma chytáte na háčik“ ….Viete kam si môžete strčiť vaše konšpiračné háčiky?
….„ A tak sa nesmieme čudovať, že po 30 rokov, ako správne podotkla Jana1234 od nežnej revolúcie, to v našom meste nefunguje. „
Babička od Boženy Němcovej by řekla:“I jdi někam ty jeden brepto“.Ja si myslím,je to tak,že niečo funguje a niečo nie.To,čo v meste podľa mňa nefunguje,je relevantná politická opozícia.Písačky na tejto stránke sú z môjho pohľadu triviálne./“primátor okráda občanov“/Na zasadnutiach MsZ „utiera“primátor interpelujúcich poslancov ako nič.Viď príklad s pánom Mištinom,keď vyslovil názor,že primátor chce potierať šport v meste a zvlášť kanoistov,na čo primátor vytiahol ďakovný list za podporu práve od tých kanoistov.Tomu ja hovorím argumentácia par excellence a pochopiteľne je to pre mňa aj dôkazom kompetentnosti primátora a nekompetentnosti opozičného poslanca.A skutočnosť,že poslanci v návale emócií nedodržiavajú rokovací poriadok a skáču primátorovi do reči,je pre mňa viac frustrujúca,ako obsah toho,čo nakoniec povedia.
Prijateľným dôkazom napríklad v prípade kauzy škôlka by bolo vyjadrenie zodpovedných pracovníkov z ministerstva.Bolo by zaujímavé vedieť,či niektorý z pánov opozičných poslancov,či z radov občanov žiadal na príslušných miestach informácie podľa zákona.Bohužiaľ ako sa zdá,nič sa od Šimku za tie roky nenaučili.Šimka ani po volebnom neúspechu zo scény neodišiel.Bol neustále prítomný ako občan a zviditeľňoval sa prácou pre mesto a pre občanov.A čo robí taký pán Daniš?A ako sa zviditeľňujú prípadní kandidáti na primátora v budúcich voľbách?
….“Bez vzájomných úprimných medziľudských vzťahov to ani asi nepôjde. „
Ale pôjde to ,pôjde.Aj to ide a aj to pôjde.O to ja strach nemám,lebo vždy to nejako šlo,teda to aj nejako pôjde.:)sme se šebe pobavili? :)
Medziľudské vzťahy sú v mnohom determinované kvalitou komunikácie.V tomto smere mohla veľa pomôcť táto stránka,ktorá si dala do vienka motto:“Najlepšie je všetko si povedať“,ale realita je bohužiaľ niekde inde.Príspevky sa mažú jedna radosť.A keď taký zmazaný príspevok pošlem mailom,tak reakcia je „no interes“a zdvihnutý výhražný prst.Tiež ak sa opýtam z akého dôvodu bol príspevok zmazaný,odpoveďou je:“skúste porozmýšľať“.Opozičný poslanec sem prispel tuším dvakrát.Ale vraj sa chystá oficiálna fasabúková stránka mesta.Uvidíme.
Tunajšia opozícia sa od Šimku naučila len jedno-neustálu prítomnosť,ale kvalitou politiky sa mu ani nepribližuje.Nekonkrétnosť,slabá práca so zvýraznením a poukázaním na detail,zaoberanie sa nepodstatným v štýle mnoho kriku pre nič.Ale aby som bol korektný,takým prístupom sa sem tam prejavil aj primátor.Napr.v kauze kamery v telocvični.Tiež neschopnosť prezentovať svoj pohľad na dianie verejne na zasadnutiach MsZ,napriek verejným pozvaniam primátora.To opozíciu diskvalifikuje v očiach občana a robí jej politiku bezzubou.To na čo v našich malomestských podmienkach občan napokon pred voľbami reflektuje sú výsledky práce,ktoré vidí v meste na vlastné oči.Z toho dôvodu aj mňa bude v prvom rade zaujímať primátorský odpočet naplnenia volebného programu a pochopiteľne aj spôsob ,ako sa k nemu postaví opozícia.
Hodnotenie: 1   0
10:50:38 17.06.2020 [7321] Nevhodný príspevok?
Však áno lavida. Veď o to ide. Už sme si tu svoje odrecitovali a mohli by sme odložiť klávesnicu a odísť od počítača. A čo ďalej??? Ak sa však občania, ako píšete navyše pragmatickí domnievajú , že konanie človeka, ktorého voľbou poverili, aby ich zastupoval a preto mu zverili do rúk svoju moc ,nemal by si tento človek nezmysluplne namýšľať ,že už je cár, a že mi ostatní sedliaci. Hoci ja osobne mám sedliakov v úcte, pretože nie sú dosť učení na to, aby tárali dve na tri.
Ak však zo slovníkov vyplýva, že slovo pragmatický znamená - vecný, praktický, zodpovedajúci potrebám praxe; dbajúci o vnútorné súvislosti; rozumne a chladne uvažujúci a ja sa vraj k tomu, o čom píšem staviam podľa vás pragmaticky, dokonca mnohokrát v tom dobrom slova zmysle prispôsobivo , v čom a v kom je problém? Každý máme svoj štýl písania. Napokon existuje taký bonmot o štýle,že :“ : “Tí, ktorí píšu tak ako hovoria, píšu zle, aj keď hovoria veľmi dobre”. Potiaľ cit. Vyberte si .
Ale ak po šiestich volebných obdobiach primátor nevie ... kde, čo a ako ..., ako mu naznačíte ,poradíte, usmerníte, najmä ak je samostredný, ak je ako ten kráľ z rozprávky, ja sám, ja sám. Ako mu pomôžete, ak je zaťažený neskutočnou nenávisťou voči pomerne veľkej skupine ľudí, teda ľuďom žijúcim v tomto meste a neuhasína v ňom plameň pomsty.
Lavida, ja si uvedomujem,že ma chytáte na háčik, ale napíšem to. Len taká maličkosť ,napr. ako je možné, že na vedúcom poste obrazne povedané , neprežila manželka poslanca ,čoby zamestnankyňa Mestského úradu a musela ne-dobrovoľne odísť z úradu, hoci spĺňala všetky kritéria k funkcii, ktorú zastávala, len poslanec-jej manžel nebol vždy názorovo zhodný s výkladom, názorom a postojom pána primátora? To na jednej strane. Na strane druhej, ako je možné že po odstúpení vedúcej stavebného oddelenia povýšil do tejto funkcie zamestnanec, ktorý porušil stavebný zákon, uprednostnil osobný záujem pred verejným záujmom tak, ako pán primátor, pri stavbe rodinného domu,a nespĺňa kvalifikačné predpoklady jeho predchodkyne a naviac jeho manželka je v súčasnosti viceprimátorka a ako bývalá riaditeľka KCMN,n.o. túto organizáciu spolu s pánom primátorom zrušili, bez vyvodenia osobných konzekvencií. (Nález z kontroly NKÚ). Absolútna submisivita.A vy mlčíte o dôveryhodnosti týchto ľudí.
Nechce sa mi znova o funkcii prednostu, ani o kamerovom systéme v ZŠ a neskutočných bezdôvodných osočovaní občanov bez, v tejto prekérnej situácii (v súvislosti s vraždou vo Vrútkach) akejkoľvek pokory a ospravedlnenia bývalej pani riaditeľke ZŠ,pani zástupkyni ZŠ, a nechce sa mi vyjadrovať k našim učiteľom, z ne- solidarity našich učiteľov vyjadrených do verejného priestoru. Nuž, tak to chodí .
A tak sa nesmieme čudovať, že po 30 rokov, ako správne podotkla Jana1234 od nežnej revolúcie, to v našom meste nefunguje. (samozrejme dávam na vedomie,že to nemám v úmysle paušalizovať) To, o čo ľuďom má ísť… je naozaj hospodárenie... ...hospodárenie, ...hospodár a tí čo hospodária …ale naozaj hospodária a nie bašujú…. v hospodárskych jednotkách rodina, firma, samospráva ,...
Bez vzájomných úprimných medziľudských vzťahov to ani asi nepôjde.
Je rozdiel iba v tom, že mňa zaujíma, ako sa hospodári s mojimi, s vašim dovolením, vašimi peniazmi!!! Existujúcimi. Nie v lufte. A prečo je v tom problém? Počnúc od kúpy nového s plnou výbavou vybaveného automobilu a atď.,aď. Až po naposledy ambivalentnú rekonštrukciu jeho úradovne. Prečo nie Materská škôlka? Čo si ľudia o tom majú myslieť, aby neprekročili prah pochybovania o poznaní rodičovstva ? A rodičia? Mlčia.Prečo? A keď napíše niekto čosi, tak si to odrecitujeme tu, my sami, akurát, že sme vystavení okrem vás,vari všetci ostatní, neskutočnej zlobe pána primátora a jeho okolia. Ale i pre nich platí, že tu žijú mnohí rodičia a ich deti,či vnúčatá. PB
Hodnotenie: 0   1
18:59:32 16.06.2020 [7320] Nevhodný príspevok?
Cit.z prísp.:"Naozaj si myslím, že sa dajú s istotou potvrdiť názory, či závery jednej i druhej Janky, ale žiaľ, len tie negatívne, pretože tie pozitívne, ako aj oni potvrdzujú, v Novákoch nie sú.."
Bojužiaľ nemôžem súhlasiť s týmto názorom pána PB.Nie je to pravda,pretože sú tu aj pozitíva.Tento názor pána PB a aj oboch Janiek je neobjektívny.Zo strany Janiek vnímam dominanciu emócií nad objektivitou a pragmatizmom
a zo strany pána PB je vec hodnotenia myslím jasná.Tam je pragmatizmus a účelové zameranie nepopierateľné.
To pochopiteľne neznamená,že jeho vnútorné pohnútky nechápem,ale taktiež to neznamená,že s ním bojujem,alebo osočujem,alebo bohvie čo všetko mi tu povyčítal v tých svojich elaborátoch.
Hodnotenie: 0   0
12:18:41 16.06.2020 [7319] Nevhodný príspevok?
Mám rád citáty. Nie je ich veľa, ale viac je tých, ktoré som si zapamätal na zvýraznenie, podčiarknutie významu svojich slov, pretože niektoré citáty povzbudia, motivujú, nútia zamyslieť sa nad životom, inokedy pozdvihnú náladu, keď je človek smutný a potrebuje napríklad nakopnúť, aj v úplne obyčajný deň. Ale sú aj také, ktoré človeka rozladia, demotivujú a preto ich uplatňovanie v živote ,naozaj nie je ošúchaný slovný zvrat, či múdro povedané, žiadne klišé.
A tak mám za to, že výroky od múdrych ľudí, nech i naďalej pôsobia. V súčasnosti mi často rezonuje citát Marka Twaina, cit.:,, Neboj sa svojich nepriateľov, môžu ti vziať maximálne tvoj život. Je to však stále omnoho lepšie, než médiá. Tých sa boj, pretože ti ukradnú tvoju česť.“ Potiaľ citát Marka Twaina.
Neskutočná pravda, ktorá platí veľmi dlhé obdobie od času vyslovenia jeho autorom.A mám za to, že platí aj pre Nováky. A pán primátor to vie, i so svojimi ľuďmi, excelentne využiť. Cez média. Čože využiť, zneužiť. Bez bázne a ľútosti k človeku, k ľuďom, k rodičom, deťom rodičov, rodinám ,ktorých si vzali na paškál. A tak sme mnohí len oči otvárali ,keď nám známi, priatelia, ale aj pokrytci s istou dávkou irónie, pri stretnutiach pripomenuli, aby sme si všimli tú a tamtú tlač, periodikum, pozreli televíziu, lebo sa tam o nás hovorí, píše.
A hoci vo svojich, pre neho vraj nespochybniteľných tvrdeniach viac ako je mnohokrát, pochybil a čo sa stalo? Nič. Komu sa ospravedlnil? Nikomu. Ááno ospravedlnil sa ,dopadli na neho v dôsledku jeho nezmyselných výrokov konzekvencie, pretože súdne orgány od najnižšej až takmer po najvyššiu inštanciu rozhodli, že voči druhej strane pochybil, porušil zákon. Ale a zase nič. Možno nejakú nemajetkovú újmu druhej strane zaplatí,resp. zaplatil, resp. verejne sa ospravedlnil a nič. A ďalej nám tento človek cáruje, kraľuje a vládne si, ako vraj verejný činiteľ. A my nič. Vraj sa len hádame ,vadíme sme nekritickí a tiež bez výsledku, lebo nikto nedosiahne nič. Tak je to v Novákoch. Kto tomu rozumie ,nech vysvetlí.
A deti mnohých, dotknutých, tu žijúcich obyvateľov, prichádzali domov smutné zo školy ,z hier medzi priateľmi, staršie z práce. A niektorí dospelí s dávkou pochopenia a ľútosti, niektorí so skrytou iróniou sa tvárili, že prečo s tým niečo nerobíme, alebo v tom rozporuplnejšom prípade, prečo sa na to nevykašleme, či tak nám treba.
A tí, ktorí si hovoria, že môžu všetko a že len oni majú pravdu, či patent na pravdu, bez sebareflexie kydali a kydajú na ľudí s kritickým myslením, na naše deti, spoluobčanov. Mlčíte, zle je, vzopriete sa i tak je zle. Kto potrebuje neustáli boj? Veď to čítate. Práve títo ohovárači, fabulátori a difamátori, ako čítate i na tejto stránke sami sa hlásili k spoluobčanom a nanucovali im osobnými hovormi, telefonickými hovormi ( pokiaľ im to dovolili), písomne, že budú, ak neotočia obsah písania (ak vynechám moju osobu) o nich hovoriť, písať atď. Obyčajne lož a nepravdu a s dávkou difamácie a záujmom poškodiť občiansku česť, profesijnú česť, vážnosť. To vám poviem, to je sila, v Novákoch takto žiť. A to Mark Twain je už na pravde božej 110 rokov.
A nás tu zabáva svojou pseudotvorbou nejaký lavida, ktorý tu žije a baví sa, a vstupuje do života cudzím ľuďom bez toho, že ak by tu možno s ním spolunažívali jeho príbuzní, blízki, teda takí ľudia, ktorí by možno chápali, že však kritizovať áno, kriticky myslieť áno, ale možno by ho upozornili , zdvihli obočie, varovný prst, že prečo cez médiá, bez akéhokoľvek zachvenia, váhania znižovať ľudskú dôstojnosť (Veď už sa takto lavida prezentoval, ako prispievateľ – začiatočník, pred niekoľkými rokmi, pri vstupe na túto stránku prideľovaním psychiatrických diagnóz oponentovi ), vážnosť, profesijnú a občiansku česť a dobré meno, len preto, aby nám dali najavo svoju sebastrednosť a papalášske maniere, že oni môžu všetko. A primátor si užíva titul, verejný činiteľ.
Veď predsa ten, kto sa ním stane, lebo mal o to záujem, kandidoval a zvolili ho, by si to mal uvedomiť. A tak ,ako vidíte, stačilo len pár rokov po Nežnej a Ihrisko za Pekárňou sa vyparilo, ako gáfor, nekompetentným rozhodnutím predstaviteľa mesta a s ním aj možnosť vykonávať voľnočasovú činnosť v prírode na čerstvom vzduchu a na trávniku. Zrušilo sa Mestské KINO. Znefunkčnila sa MESTSKÁ PLAVÁREŇ, atď.,atď.
Dnes by som nešiel už ani do telocvične, veď technika napreduje, čo ak sú tam minikamery? Ále žarty nabok. Už ani v telocvični ZŠ, hoci kamerový systém osadený v rohu telocvične je tam pri porovnaní so zabezpečením školy vo Vrútkach naozaj oprávnený to nie je také veselé,zábavné. Lebo treba najskôr okukať,či ma niekto nešpehuje, alebo si byť istý,že či mi chráni bezpečnosť.
Dnes vstúpiť na akúkoľvek zelenú plochu, bez súhlasu vlastníka, je takmer nemožné. Ja som síce súhlasil s návrhom lavidu, lebo sa mi zalieča sedenie na Lelovských vŕškoch, ale i pre toto územie ,to z pohľadu vlastníctva k pozemkom platí rovnako.
Ťažko sa hľadajú slová na povzbudenie, ak populizmus, papalášizmus a nekompetenciu mnohí z nás bagatelizujeme, neberieme vážne, hoci práve dnes vychádzajúc z takýchto charakterových čŕt, sa máme mať na pozore pred nenávisťou, ktorá môže byť naozaj ničivejšia, ako globálna pandémia.
Naozaj si myslím, že sa dajú s istotou potvrdiť názory, či závery jednej i druhej Janky, ale žiaľ, len tie negatívne, pretože tie pozitívne, ako aj oni potvrdzujú, v Novákoch nie sú..
Podľa istej známej osobnosti ,si dovolím parafrázovať jeho slová , že v našom meste, si ja, Jana K.,Jana1234,webmaster,Ľubomír,lavida a ďalší môžeme medzi sebou všeličo vyrecitovať tak, alebo onak, ale i tak Ing. Dušan Šimka je najlepší primátor, akého teraz máme. Jeho štýl sa dá prirovnať k predsedovi, ktorý vraví: „Ak budem chcieť vedieť tvoj názor, tak ti ho poviem…“ .
Milé Janky, dúfam, že ste to pochopili, a i preto sme tu, aby sme dospeli k tomu jednému zrnku z misy plnej hrachu, postupne prekladali do druhej misky, až sa táto naplní a až podľa počtu názorov, keď bude mať väčšina voličov navrch náš názor, nemôže v tom prípade nikto na radnici odmietnuť tak ,ako to bolo aj v súlade so zákonom, vybudovať si domovú ČOV-ku k RD pána primátora a možno s pohľadu estetik voči kupujúcim y okolitých obcí odstrániť hromadu betónového odpadu pred OD LIDL-om atď.
Takže nebojujme proti sebe, my sme tí, ktorí sme splnomocnili pána primátora, aby robil robotu pre mesto za nás všetkých, hoci ehm, volila ho len 1/6-ina voličov z celkového počtu voličov oprávnených. On však zabúda na to podstatné – tých 14 % nedostal preto, že by ho ľudia milovali. Boli to do veľkej miery hlasy ľudí, ktorí nevedeli, koho voliť, alebo nešli k urnám, alebo volili škodoradostne a iracionálne. PB
Hodnotenie: 1   1
14:04:52 15.06.2020 [7318] Nevhodný príspevok?
Ahojte, pozdravujem všetkých.

Ja plne, vedome a pri zmysloch súhlasím s Jana1234. Nikoho v meste nezaujíma milión krát spomenutý ten či onen, či Daniš, Oršula a nekonečne veľa krát spomínaný nejaký Ing. Oršula. Ale absolútne nikoho. Do dnes nebolo odpovedané na množstvo otázok, ktoré tu boli uvedené a boli zaslané primátorovi mesta Nováky. Pozrela som si priamy prenos zo zastupiteľstva a hlavne bod informácie primátora, taktiež som si pozrela na internete videonoviny s titulkom - primátor informuje a ani v jednom z jeho vystúpení neodzneli odpovede na otázky, na ktoré občania čakajú, že im budú zodpovedané, už od MARCA! Takéhoto ignoranta nemá žiadna obec na Slovenksu.

Pán Šimka, kedy bude najbližšie mestské zastupiteľstvo? Do tretice už môžeme očakávať, že budete odpovedať na otázky, ktoré tu odznievajú od nás občanov už od marca? A veľmi ma zaujíma ako vysvetlíte, že ste poslancov oklamali ohľadne rekonštrukcie a výzvy na zatepľovanie mestských budov a povedali ste že to sa vzťahuje len na budovy mestských úradov. Tá škôlka nikdy nebude zateplená, keď takto vedome klamete.

Pán Šimka, znovu si prečítajte:
http://www.novaky.com/?list=forum&prispevok=7172
http://www.novaky.com/?list=forum&prispevok=7173
http://www.novaky.com/?list=forum&prispevok=7175
http://www.novaky.com/?list=forum&prispevok=7177
http://www.novaky.com/?list=forum&prispevok=7178
http://www.novaky.com/?list=forum&prispevok=7179
http://www.novaky.com/?list=forum&prispevok=7180

Veľmi som nahnevaná čo sa v našom meste deje a naozaj táto komunita v meste je rozhádaná a ustráchaná len kvôli jednému bláznovi bláznivému, ktorý je doslova posadnutý Oršulovcami. Aby mestský rozhlas takmer dva týždne hlásil skutočne hlúposti. Fekišovce sú nič proti Novákom, ako pani Horná povedala.

Ahojte a prajem pekný slnečný deň.

Janka
Hodnotenie: 0   0
11:07:12 15.06.2020 [7317] Nevhodný príspevok?
No tak teda, i keď sa mi veľmi nechce ísť do debát smerujúcich do suterénu spoločnosti, nedá mi neodpovedať na tú poslednú vetu, v ktorej ste ma vyzvali o podanie vysvetlenia. Zároveň chválim myšlienku s ktorou ste pán lavida prišli ohľadne tých Horných Leloviec. Ja si veľmi dobre pamätám na tieto udalosti. Vatra na LELOVSKÝCH vŕškoch. Smerovalo tam vždy veľa krokov zo všetkých kútov Novák. Nebolo by na škodu, keďže spoločenstvo v Novákoch je rozhádané začať od detí pokračovať športovcami a vytvoriť si NOVÉ NOVÁKY. Tieto súčasné sú jak rozhádaní manželia, ktorí sa nikdy neposunú ďalej. Nech je ktokoľvek v kultúre, nech čokoľvek usporiada, ľudia sú ako mŕtvou vodou obliaty. Keby sa čokoľvek usporiadalo, príde pár divákov aj z toho páru je jeden kritik. Smutné. Ale zase tisíckrát opakovaní hádzania hrachu o stenu sa snáď jeden hrášok uchytí.
A teraz k tej vete, za ktorou si stojím.
Ing. Dušan Šimka na pozíciu primátora nastupuje mladý muž plný elánu, jedno zo šikovných dvojičiek Šimkových. Zoznamuje sa s agendou s ľuďmi, obklopuje sa poradcami, staršími, zrelšími Nováčanmi od ktorých si nechá aj poradiť. Má svojich tzv. poslancov, s ktorými sa pekne posúva ďalej. Nováčanov si berie za svoje deti, Nováky za svoj domov. Dnes musí uznať, žeby nebol dobrým rodičom, lebo deti ho neposlúchajú. A veru ani ten dvor nevie dobre poupratovať. Zabúda na tých najmenších, ktorý mohli byť jeho pokračovateľmi. A to sú deti, deti nás ľudí žijúcich v Novákoch. Začína sa správať tak, akoby nik nečakal, a sám sebe podkopáva nohy. Hľadá vinníkov v ľuďoch, ktorí mali byť nápomocní v celej tej 30 ročnej ére Novák. To by vedeli rodiny rozprávať. A nie len rodiny, ale aj riaditelia podnikov. S ľuďmi s ktorými mal mať úctivé rozhovory, pracovné porady a tak svoje mesto posunúť do nedotknutých výšav. Veď ten pomer priemyslu-daní-počet obyvateľov, nemal snáď nikto a dovolím si povedať v Československej republike, nie len na Slovensku. Vedel, že sú zákonom schválené reštitúcie, vedel, že komu patrila časť Novák ako aj kaštieľ v ktorom sídli, ale i napriek tomu si dovolil rozoštvať Nováčanov proti sebe. Platili sme všetci najdrahšieho právnika i keď veľmi dobrého, ale zákon nepustil. A ten príbeh o právnikoch ako sa syn chváli otcovi ako rýchlo vyriešil prípad, toho sa asi držal aj sám pán právnik. Máme v meste podnikateľa, ktorý má okrem iného aj stavebnú činnosť, ale prečo by s ním mal spolupracovať, keď útočiť je jednoduchšie. Mesto, ktoré malo byť spádovou oblasťou pre ľudí od Oslian až po Valaskú Belú či už ako úrady, tak aj centrum obchodov a bez pochyby zdravotné stredisko plné lekárov odborníkov. Predmestie Prievidze. Dnes nás už aj dediny predbehli. Ľudia tu chodili do závodov boli tu naučený. O škole nehovoriac. Lebo keby bol naozaj vsadil a venoval čas deťom, dnes tu mohla byť lukratívna vyhľadávaná škola, ktorá sa mohla zamerať na jazyky a šport, ktorá by pokračovala športovým jazykovým gymnáziom. Športovcov, ktorý vyrástli a robia dobré meno až na olympijskej úrovni, tých máme v Novákoch aj dosť. Nemuseli deti chodiť až do Trenčína mohli byť v Novákoch. Ale to tiež by museli byť na pozíciách schopní, a aj keď chceli byť, tak sme ich odohnali. Akosi sa všetko rieši tak úradnícky a bez srdca, t.j. „ako sa to nedá“ . Vytratila sa ľudskosť a dôvera neexistuje, všade sa vidí zlo. Úprimne. Je mi ho ľúto. Nebudem viac písať nemám rada dlhé články v ktorých sa človek stratí. Dnes vlastne žne, čo zasial, lebo tak to jednoducho v tom živote chodí.
Ale zase vie, že nedať kontajnery ľuďom, ktorí si potrebujú upratať svoje obydlia, nezametať chodníky, nečistiť od snehu je najväčšia hlúposť. Sú to jeho ľudia, jeho poplatníci a je to jedna z vecí, ktorá je tak viditeľná a citeľná. Veď nie každý má auto, prívesný vozík, aby vedel svoje smeti zaniesť do zberného dvora.

RNDr. Daniel Daniš. Tak dlho čaká na túto udalosť, už to hádam ani sám nečakal. Keď už dostane príležitosť, keď má veľmi, veľmi zvážiť kým sa obklopí tak si za prednostu Novák dá, prepáčte za vyjadrenie ale žalúdočný vred staronového primátora. Kam sa chcel posunúť? A nehnevajte sa urobiť budovu domu služieb s výhľadom, že sa mi investície vrátia na nájme je ako keď ja každý mesiac rozdeľujem výhru z jackpotu, ktorý ani nepodám. Pumptrakové ihrisko, dobre áno, ale tam? Čo tak urobiť z tej budovy denný stacionár a pekný park okolo. A tá posilňovňa kanoistov s príspevkom mesta. Áno mal ten prednosta športového ducha, ale čo tak rozmýšľať za všetkých športovcov. Demolácia starej plavárne, kde hrozí naozaj nebezpečenstvo a je to otázka času kedy sa niečo stane, sa mohlo stať prekrásnou posilňovňou s trenažérom aký potrebujú pre tréning kanoisti, ako aj celý saunový svet. Slúžil by naozaj všetkým športovcom, vedľa je národné centrum. Nováky mohli prekvitať športovými aktivitami.

A to zbúranie „tzv.amfiteátra? „ pár dní pred voľbami. A všetky útoky lebo Šimka, prečo nevoliť Šimku. Však mu robili kampaň za ktorú nemusel vyhodiť ani cent. Keby ľuďom vysvetlili, že dostali podnet z vodárenskej spoločnosti, že musia okamžite zbúrať tú čiernu stavbu, lebo v prípade žeby došlo k niečomu sú celé Nováky bez vody. Všetko je o komunikácii.

Takže do budúcna keď sa niekto rozhodne ísť za starostu tak aj so svojou osádkou poslancov. Skúste začať detičkami, posedenie pri kaplnke je top. Ľudia si radi idú opiecť, škoda že zabudnú upratať. Ale napr. v Lelovciach je ihrisko, ktoré môže slúžiť mládeži na šport, môžu sa vyzývať triedy, kluby, ulice na zápasy. Dajte tam aj basketbalové koše ktoré museli byť zlikvidované z iných ihrísk, lebo rušili starých ľudí. Skúste tam urobiť aj zo dve ohniská, kde si rodičia prídu s malinkými deťmi opiecť a urobiť si oslavu. Je tam na autobusovej zastávke nevyužitý priestor, kde šikovný podnikateľ bude vedieť čo ponúknuť, lebo tam budú ľudia radi chodiť. Skúste si dať malé výzvy.

Atď, atď, atď.....

Neživme sa minulosťou tá sa už nevráti, zlé rozhodnutia sa však dajú napraviť. A nezabúdajme, že tá zatrpknutosť je zrkadlom vašej duše a je veľmi čitateľná na tvári.
Hodnotenie: 2   0
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
Bane na hornej Nitre skončili, banskí záchranári sú v pohotovosti naďalej. Je otázne dokedy
Banskí záchranári pomáhajú i pri rôznych nešťastiach.
zobraziť podrobnosti »
12.01.2024
FOTO: Elektráreň Nováky odstavila poslednú turbínu, skončila sa tak výroba elektriny z uhlia
Výroba elektriny a tepla z domáceho hnedého uhlia v Elektrárni Nováky po 70 rokoch definitívne skončila.
zobraziť podrobnosti »
21.12.2023
Final coal mining cart pulled from Nováky mine
More trains for Christmas holidays, Bratislava outskirts teeming with culture, and a recipe for Christmas baking.
zobraziť podrobnosti »
21.12.2023
Z nováckej bane vyťažili posledný vozík uhlia, o zamestnanie prídu stovky ľudí
Uzatváranie bane potrvá roky.
zobraziť podrobnosti »
21.12.2023
VIDEO: Karol Mikuláš: Baník, povstalec aj politický väzeň
VIDEO: Karol Mikuláš: Baník, povstalec aj politický väzeň
zobraziť podrobnosti »
15.03.2023
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.