Online 4 ľudia. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Kultúra / Školstvo Mestský dom kultúry, Centrum voľného času, školy... 27 príspevkov OTVOR TÉMU >
Nováky pozitívne Uveďte udalosť alebo čin, ktorý Vás v Novákoch zaujal a ktorý považujete za príkladný. 48 príspevkov OTVOR TÉMU >
Pohostinstvo Jedáleň, reštaurácia, krčma, bar... 1 príspevok OTVOR TÉMU >
Politika Primátor, mestský úrad, podnikanie v meste... 120 príspevkov OTVOR TÉMU >
Pouličné športy Freestyle, mtb, bmx, skateboard, freerun, le-parkour a podobne... 0 príspevkov OTVOR TÉMU >
Primátor / Poslanci Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov. 855 príspevkov OTVOR TÉMU >
Rôzne / Iné Váš príspevok sa nehodí do žiadnej otvorenej témy? Šup s ním sem... 148 príspevkov OTVOR TÉMU >
Šport Tenis, futbal, plávanie, vodne pólo, kanoistika, karate, lyžovanie... 49 príspevkov OTVOR TÉMU >
Ak máte návrh na vytvorenie novej témy, prosím kontaktujte nás.

Ďakujeme za pochopenie.


Najnovšie príspevky
Posledných 30 príspevkov v diskusnom fóre
13:16:02 24.02.2020 [7163] Nevhodný príspevok?
Zdravé uvažovanie vs. Emócie a vášne

Dobrý deň, vážení spoluobčania.
Aj keď sa tento príspevok bezprostredne nedotýka nášho mesta, no myslím si, že na túto stránku patrí, lebo voľby do NR SR sa týkajú nás všetkých. Bez ohľadu na to, či pôjdeme voliť, alebo zostaneme doma.
Osobne sa teším, že o pár dní bude po voľbách. Štýl politiky, ani samotní politici sa síce nezmenia, ale aspoň bude chvíľu kľud. Z toho, čo sa deje v posledných dňoch v parlamente, čo sa dozvedám v médiách o tých, čo nás majú reprezentovať a zastupovať v NR SR v ďalšom období, nemám dobrý pocit. Rozhádaná koalícia, ktorej pri posledných prieskumoch upadali preferencie, dáva šancu na úspech súperom. Opozícia nie je na tom o nič lepšie. V predstieranej jednote ich držia hlavne dve veci. Zničenie Smeru a vidina moci. To je tmel, ktorý ich zatiaľ drží spolu. Dokedy? To dnes naozaj ťažko odhadnúť. Zvlášť, keď istých favoritov na zostavovanie vlády predbieha ten, s ktorým sa najmenej počítalo. Slovenská politika už naozaj stráca logiku. Sme pár dní pred voľbami, no málokto si dovolí odhadnúť presnejší výsledok. Stretávam veľa ľudí, píšu mi mnohí. Jedno majú všetci spoločné. My vieme, koho nevoliť, no nevieme, koho voliť. A to ideme do finále. Politikom, a to je jedno, či tým koaličným, či opozičným, sa podarilo dokonale dezorientovať jeho veličenstvo voliča. Možno, je to úmysel, či taktika. Ľudia už prestávajú veriť. Programy, triezve uvažovanie, sa dostáva na vedľajšiu koľaj. Naopak, vypadá to tak, že rozhodujúce slovo budú mať vášne, emócie, možno i sympatie. Strany a hnutia sú totižto málo čitateľné, hodnotovo nevyvážené a ľudia na ich kandidátkach ešte menej. Nakoniec asi nie je ani dôvod, aby tomu bolo inak. Drvivá väčšina strán, ktorá neprekročí 5%, aj tak po voľbách zanikne. Bez členskej základne a vybudovaných straníckych štruktúr je to prirodzené. Ľuďom sa snažím vysvetliť, že stranícka politika sa úplne zmenila. Ľudia už totiž prakticky nevolia strany, ale len ich názvy. Strany bez členských základní a štruktúr nie sú stranami v pravom slova. Dokonca aj tie strany, ktoré majú akú takú členskú základňu, ju vôbec nevyužívajú. Voliči teda prakticky volia zakladateľov strán, resp. ľudí v pozadí. Strany sú dnes výplodom marketingu. Čím lepší marketing, tým väčšia šanca na úspech vo voľbách. Dnes som osobne presvedčený, že aj Smer-SD je produktom marketingu a vznikol účelovo pre ľudí v pozadí. Aj preto sa dnes ťažko dá určiť, kto je vpravo, kto vľavo, kto v strede. No a kde niet členov, nie sú jasné ani hodnoty, podľa ktorých by sme sa mohli orientovať. Dôkazom toho sú kandidátky jednotlivých strán. V drvivej väčšine sú na nej ľudia, ktorým je stranícka práca cudzia, resp. ukradnutá. A ich hodnoty? O tom radšej pomlčím. Takže aj to je jeden z dôvodov, prečo si myslím, že zásadnou zmenou po voľbách, bude zrejme len zmena politických značiek vládnej koalícii.
Takže ako ďalej??? Nevidím to do budúcnosti veľmi ružovo. Stranícky systém riadenia spoločnosti zavrhli samotné strany. Ak to bude takto ďalej, umožní to ešte viac vstupovať do politiky tretiemu sektoru. Záujmové združenia, rôzne spoločnosti, spolky, mimovládne organizácie financované z rôznych domácich, či zahraničných zdrojov sa síce budú dlhý čas tváriť ako apolitické, no pred dôležitými voľbami sa budú premenovávať na politické strany, resp. ich apolitickí predstavitelia sa budú pravidelne objavovať na kandidátkach rôznych strán. Bude sa teda pokračovať v trende, že kandidátky sa budú tvoriť z ľudí, ktorí so stranou nemali v predchádzajúcom období nič spoločné a sú na kandidátkach len preto, že sa to niekomu hodí, resp. že by ten dotyčný kandidát mohol priniesť hlasy, potrebné pre prekročenie 5% hranice.
Vážení priatelia verím, že moja úvaha vás neznechutí a v sobotu nezostanete doma. Práve naopak, mali by ste ísť voliť s jasnou predstavou a hlavne vnútorným presvedčením, že volíte tých najlepších. Slovensko je totiž stále národom múdrych, vzdelaných a hodnotových ľudí. To by sme mali v sobotu aj spoločne dokázať.
A ty občan, voľ v tomto svete divokom, byť či nebyť otrokom.
Želám vám všetkým v sobotu pri voľbe šťastnú ruku.

S úctou
Ľubo Dzurák
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 1   0
lavida na tému Politika
09:32:50 19.02.2020 [7162] Nevhodný príspevok?
https://myhornanitra.sme.sk/c/22328982/na-podporu-transformacie-regionu-ma-ist-z-europskej-unie-500-milionov-eur.html
Už nejaký ten čas tu píšem o tom,že svet praje aktívnym.Ešte stále je čas na vypracovanie zmysluplných projektov schopných presadiť sa v náročnom výberovom procese pri prideľovaní prostriedkov potrebných pri transformácii regiónu Hornej Nitry.
Jednou z oblastí,ktorou sa zaoberá aj akčný plán transformácie regiónu je aj oblasť podpory podnikania v turistickom ruchu.Turistický ruch je tou oblasťou ekonomiky,ktorá je za určitých podmienok generovať nemalé ekonomické profity.Tými podmienkami sú také projekty,ktoré sa môžu hrdiť prívlastkom svetové.Niektoré príklady takých projektov som tu už v minulosti prezentoval.Sú to teda projekty vyžadujúce síce veľký objem investícií potrebných na vybudovanie,ale schopné generovať v dnešnej dobe očakávaný zisk.
No mám obavu,že sa v radoch občanov,podnikateľov ,politikov v tomto meste nenájdu takí,ktorí by plne pochopili význam a možnosti v široko spektrálnych spoločenských a ekonomických dopadoch tohoto odvetvia ekonomiky. Mám obavu,že sa budeme dívať,ako nás stále bude predbiehať okolie a tí ,ktorí si tú dôležitosť dokážu uvedomiť.
Pochopiteľne je tu aj otázka,že prečo ja sám v tom smere niečo nepodnikám? Odpoveď je jednoduchá.Ja sám na všetko stačiť nemôžem.Toto sú veci,ktoré potrebujú venovať sa tomu naplno najmenej 24 hodím denne a ja okrem iných objektívnych prekážok jednoducho nemôžem ignorovať tých,čo sú na mne zavislí.
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 0   0
21:46:44 17.02.2020 [7161] Nevhodný príspevok?
A tak si tu žijeme. Poslanie, vízie a ciele mesta . Poslanie je komplexná a všeobecná definícia objasňujúca mandát mesta Nováky. Poslanie opisuje podobu, o akú sa mesto Nováky usiluje, prezentuje základné služby a aktivity jej obyvateľov, miestnych podnikateľov, záujmové združenia a pod. Poslanie vyjadruje základný dôvod existencie mesta Nováky a odpovedá na tri otázky: Čo mesto robí? Prečo to robí? Pre koho to robí? Takto roky rokúce je definované aj poslanie mesta Nováky.
Mesto Nováky vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s nehnuteľným, hnuteľným a finančným majetkom. Rozhoduje vo veciach daní a poplatkov, usmerňuje podnikateľské zámery, vydáva stanoviská. Zabezpečuje výstavbu a údržbu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, cintorínov, kultúrnych a športových zariadení, zdravotného strediska, nájomných bytov, nebytových priestorov, škôl a mestských budov.
Mesto Nováky spravuje kultúrne pamiatky , pamätníky, vykonáva prenesené výkony štátnej správy v školstve, stavebníctve, matričného úradu, civilnej ochrany, sociálnej a zdravotnej starostlivosti.
Základným dokumentom strategického plánovania je Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorý definuje komplexnú predstavu mesta v oblasti investičnej, ekonomickej, sociálnej, športovej a kultúrnej.
Tak, takto sa píše v jednom dokumente o poslaní, víziách a cieľoch Mesta Nováky . Ako je to s merateľnými výsledkami, hodnotami ,teda s merateľnými ukazovateľmi len málokto vie, pretože ak by sa ktokoľvek dotazoval na radnici osobne, či na základe písomnej žiadosti o poskytnutie informácie podľa Infozákona, bude s istotou považovaný za triedneho nepriateľa, alebo persona non grata. Teda niektorí určite ,lebo majú osobné skúsenosti. Však máme skúsenosti ľudí, ktorým ich žiadosť poskytol odpoveď pán primátor. Je úplne jedno, či sa jedná o férovú žiadosť, alebo fabulovanú. Nerozlišuje sa. A tak sa pýtam, nie lavidu, ale pána primátora čo s týmto urobíte a kedy začnete ?

Mestské KINO


Budova Mestského KINA, roky , rokúce zanedbávaná, bez primeranej starostlivosti o tento majetkový fond, poznačený historicky tým, že si ho ako stánok kultúry nováčania postavili vlastnoručne, s financovaním na základe vlastnej zbierky a vynaloženej práce.
V interiéri budovy sa začínajú prejavovať znaky jeho poškodenia z titulu zanedbávania o vnútorné priestory Mestského KINA, nikto nevie v akom stave sa nachádza v súčasnosti vybavenie KINA, či vôbec môže v tomto stave slúžiť svojmu cieľu, poslaniu . nikto nevie ako sa naložilo s premietacou technikou (nemáme vedomosť, ako s ňou bolo naložené, je dosť možné, že by na súčasnú technológiu v premietaní filmovej produkcie bola nepoužiteľná, ale to je starosť mesta, ako sa s týmto problémom vysporiada) .
Z vonkajšieho pohľadu na budovu Mestského KINA je očividne zjavné poznať, že obvodové múry sú postupne nadmernou vlhkosťou v stave rozpadávania sa. Ak je Mesto Nováky bez Mestského KINA, je naozaj v súčasnosti neželateľný stav i napriek tomu, že sme už v minulosti konštatovali, že mnohé vidiecke, malé kiná zanikli. Nie všetci v Novákoch sa však stotožňujú s takouto neodbornou, nekompetentnou starostlivosťou o zverený majetok Mesta Nováky našim zástupcom, v komunálnych voľbách zvolených .

Bývalé futbalové ihrisko na Ul. Sama Chalupku.


Tak v takomto stave, roky rokúce, s takouto starostlivosťou (???) vlastníka pozemku, teraz už tretej osoby o vzhľad pozemku, tiež bez kontroly ,ale s toleranciou radnice mesta Nováky (zaburinené, zaplevelené, zarastené kriačinou ) zanechalo jedno „ťapnutie si rukou“ medzi primátorom mesta a topmanažérom bývalých NCHZ, Nováky v minulých rokoch Futbalové ihrisko, ktoré zo zákona o reštitúciách nepodliehalo vydaniu pôvodnym majiteľom pozemku až do doby pokiaľ sa „neťaplo rukou“ (!) a do hracej plochy sa nezahryzli ťažké stavebné mechanizmy bez zabezpečenia možno právnym ošetrením, aby sa mohlo konať mohlo i naďalej slúžiť k športovaniu obyvateľom mesta !!!
Futbalové ihrisko na ul. S.Chalupku „Za Pekárňou“, však dnes už nezvratne, len ako zanedbaný súkromný pozemok ,kedysi používaný, ako slušný športový areál, pre bývalý FO DUKLA Nováky, neskôr ISKRU Nováky, ale tiež najmä na hodiny telesnej výchovy pre strednú školu, základné školy a športujúcich obyvateľov mesta a dokonca oddielu kynológie .

Mestská časť Laskár


Na Laskár, bývalú mestskú časť Nováky, čoby oázu oddychu pre starousadlíkov dnes nie je pekný pohľad Čo vy na to pán primátor? Aj vy si myslíte, že v tejto časti mesta v dôsledku pribúdania nelegálneho odpadu ,ktorý je navážaný na pozemky lokality bývalej mestskej časti Laskár s vašim vedomím a mestských orgánov , sa už dávno nemali vykonať opatrenia na ochranu životného prostredia a opatrenia na ochranu spodných vôd pred poškodzovaním v tejto lokalite . Nemali tu byť už dávno použité fotopasce ? Z akého dôvodu nekonáte pán primátor, a ak konáte tak ako????
A lavida nám odporúča, či nás upovedomuje o tom, že jedna z foriem ako získať informácie, je rozhovor s pánom primátorom v jeho pracovni na radnici. Nuž, to už v žiadnom prípade, radšej sa prejdem po Laskári, ak za naše peniaze nakúpil špiónkamery a doposiaľ sa nevyjadril k akému účelu??? Osobne si myslím, že sa len vyhranil ,ako má občan zaujať pri rozhovore s ním pozornosť a skúmať, kde vás v štýle v súčasnosti medializovanej v mainstreamových periodikách vo svojej kancelárii usadí . No, už ako by bolo, tak by bolo, minimálne sa nesmiete vŕtať v nose.
Mestská plaváreň .Spomenie si niekto z Vás podľa týchto záberov na pokojné plávanie v dnes už podľa záberov v totálne zanedbanej a devastovanej Mestskej plavárne ?

Exteriér bývalej Mestskej plavárne, chýba len vari pohľad na strechu budovy, ktorú už ani nepoškodzujú, už len na nej rastú náletové dreviny, ktoré sa v streche mestskej plavárne zakorenili.


Interiér bývalej Mestskej plavárne


Vážení, v čom sa zmenil vonkajší vzhľad základných škôl v pohľade na budovu ZŠ Ul.J.C.Hronského, a ul. Pribinovej v očiach dnešných sedemdesiatnikov? Začiatok prevádzky v tejto budove radíme do obdobia celkom na začiatok päťdesiatych rokov. Takmer v ničom, alebo len málinko oproti pôvodnému vzhľadu.
Vonkajší vzhľad Základných škôl, ktorých zriaďovateľom sú obce v spádovej oblasti k nášmu mestu je vo veľkej väčšine renovovaný s primerane zateplenou, vynovenou, modernejšou vonkajšou fasádou , obvodových múrov.


A tu sú zábery bývalej II.ZDŠ , dnes ZŠ na ul. J.C.Hronského


Nedá sa poprieť, ak v minulosti sa Nováky zapájali do rôznych súťaží s inými mestami o najkrajšiu kvetinovú výzdobu, či rozsah a úpravu verejnej zelene, tak skutočne pravdou v súčasnosti je ,že naše mesto je z tohto pohľadu v kategórii miest nášho okresu na tom v poradí v kvetinovej výzdobe najhoršie. Niet o tom sporu.
Samozrejme je vecou primátora nášho mesta, ako sa s vecou vysporiada, ale je to naozaj k zamysleniu sa hodné, ak k poskytovaniu týchto služieb nemá mesto založenú vlastnú povedzme príspevkovú organizáciu s príslušným technickým vybavením a personálom?
Pán primátor, kde sa stratila všetka technika , ktorú mali bývalé TS mesta Nováky v správe? Narážam na skutočnosť, že kúpeľné mesto Bojnice ešte stále používa na zalievanie záhonov a kvetinových váz, či skrápanie komunikácií počas horúčav staručkú autocisternu Š- 706, myslím ,že taký to bol typ


Sme naozaj spokojní, ak sa presadil zámer vybudovať v našom meste OD LIDL. No sklamanie zo strany jeho návštevníkov-kupujúcich nielen zo strany obyvateľov nášho mesta, ale aj obyvateľov zo spádovej oblasti vykonávajúcich v OD LIDL nevyhnutné nákupy sa očividne nedá zaprieť zahanbujúci pohľad, či otvorená kritika ak sa pozrú na tieto betónové dielce a roky neodstránené pozostatky základových pásov po skleníkoch bývalých Technických služieb mesta Nováky. Nič by na tom nebolo, keby sa to všetko nenachádzalo v centre mesta. Jednoducho , je to naozaj niekoho lajdáctvo. A tak pre tento krát vari len toľko. Možno nabudúce. Ale nedá mi na záver doložiť, že táto kopa betónového odpadu nám krášli okolie vyše 300 ročnej kúrie – Kultúrnej pamiatky ,o ktorej hovorca mesta na tejto stránke vraví, že je to hnilá búda. A to pár metrov od OD LIDL. Naozaj nám chýba v sebe hrdosť, chýba nám GENIUS LOCI? A tak si nám všetkým, vari treba zapamätať, že dôležité je, že občania sa zobúdzajú, konečne pochopili, že by už bolo načase povedať ľuďom dosť, nebojte sa ! Otvorte oči a všímajte si svoje okolie v našom meste.
Veď napokon čítajte. Takto sa vyjadruje na svojej webovej stránke primátorka mesta Prešov .

Prešovský hradobný múr nad Záhradou umenia poškodzujú náletové dreviny, ktoré sa v ňom zakorenili. Povinnosťou mesta Prešov je ochrániť túto národnú kultúrnu pamiatku, a preto tieto dreviny musíme odstrániť.
Na Kmeťovom stromoradí máme aj mechanicky poškodené dreviny, ktoré nemôžu viac vyrásť a ďalšie stromy infikované hnilobou alebo napadnuté škodcami.
Tie chceme nahradiť 55 zdravými mohutnými pagaštanmi a lipou.PB
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 0   0
17:00:29 16.02.2020 [7160] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Ako sa ľudia rozhodujú? Nuž žiaľ, že rozum často prehráva. Možno naozaj niekedy je dôležité okrem iskrivých , čoby úprimne kritických, na tejto stránke napísaných slov, vystúpiť aj s požiadavkami, ako naposledy sa ku mojim myšlienkam pripojili Ľubomír, či Dezider, alebo Acickwep, alebo možno naopak ja k ich myšlienkam s úmyslom pozitívne , s kritickým myslením zasiahnuť do nášho života v tomto meste, kde doposiaľ sa dá konštatovať, že zdochol pes a akosi pokynúť obyvateľom intenzívnejší záujem o naše mesto slovami a činmi„ poďme sa ľudia posunúť“.
K tejto mojej úvahe ma vedie najmä výrok o strate rozumu, vedomosť, ku ktorému dospel lavida, ktorý vo svojom príspevku uviedol, že: ."Viete čo je najväčší paradox na svete? To, že v hlave sa stráca všetok rozum.(lavida), potiaľ lavidova genialita. Však naozaj, čo keby to bolo v inej časti ľudského tela. Nuž, neuveriteľné lavida.
Veď všetci máme rovnaké práva, ak už máme teda ten kapitalizmus, ako napísal, keď ho spoznal, keď mu padli klapky z očí v roku 1989, aby dospel k takémuto geniálnemu názoru sa vyjadriť . A tak , ak sa chceme vyjadriť k realite dneška, niet vari s odpustením okrem neho nikoho, kto by sa jeho návrhmi zaoberal, nečudoval sa, čo dokáže tento človek vo svojej opustenosti, pridanou fantáziou v jeho mysli, najmä však v jeho clivote zosnovať. A ako píše Ľubomír, nedalo sa neusmiať nad neochotou lavidu pozrieť sa, hoci už s padnutými klapkami na reálny život a naozaj na akútne potreby obyvateľov nášho mesta. A tak sa i lavida len on vie, že prečo, akože v poslednom jeho príspevku presadil v lavici bližšie k realite a prisunul myšlienky z tvorivej časti jeho mozgu k potrebám mesta. Asi napokon preto, že zistil, čo je pre súčasnosť a stav v meste naozaj nosná téma . Veď všetci sme rovnakí, ako sme sa narodili a máme všetky práva rovnaké. Niekto má, ale zlé cítenie a niekto dobré. Potom sa to zladí a zlí idú so zlými a dobrí s dobrými. Ak robíte zlo, obyčajne máte okolo seba zlých ľudí. A tak je tiež pravdou, že kto chce byť čo i len málo poctivý, nejde medzi zlých. Veď to poznáte. Rovný rovného si hľadá, vrana k vrane sadá, to vieme, že je to tak od veky vekov. Každý, kto len málinko kdesi, kohosi riadil individuálne, alebo celý kolektív ľudí, ba i mnohí panovníci vedeli, že musia mať pri sebe aj takých, čo hovoria pravdu a netliapu ako, ách.
A tak v tejto chvíli niet lepšieho odporúčania, ako byť radšej dobre naladený na poctivosť a pravdivosť a nenechajme sa rozladiť zlom a ľapotaním. Aby sme na tejto matičke Zemi prežili, užívajme si, že celý Vesmír je vyvážený, hoci napriek tomuto poznaniu a danej nám možnosti, my si tu na Zemi a v Novákoch obzvlášť nevieme vyvážiť ani len naše medziľudské, občianske vzťahy? Ak by som zhrnul celý príspevok do jednej vety, asi by mi vyšlo nasledovné konštatovanie, že rozhodujeme sa podľa emócií, rozum používame až v druhom rade, aby nám ospravedlnil naše emočné rozhodnutia.
Už nejdem viacej o rozume písať, aby som sa až tak veľmi nedotkol lavidu, no platí to, čo som napísal, že mňa len zaujíma, ako by mal predstaviteľ mesta konať, aby sa zlepšil súčasný život pre obyvateľov nášho mesta. Veď napokon, len jeden dva riadky nad posledným príspevkom lavidu je všetkým jasné z článku SME -čku (nie, nie, nie je to o havarovanom lietadle) , čo nás čaká a čo neminie a nechajme pohorie Vtáčnik turistom a lesnej zveri k úžitku a my, ktorí sa zaraďujeme k odberateľom tepla a teplej vody na základe ich výroby v ENO, čo sa týka budúcnosti zachovania ENO, ak nezabojujeme, ak sa nebudeme ozývať a vyjadrovať ku rokovaniam, konaniam o nakladaní s uhlím, odpadmi a elektrárňou, či o cenu tepla a naozaj nevynecháme z našej mysle lavidove myšlienky k elektrárenskému komínu, a plastike významných vraj osôb, vydlabaných do vápenca, či sopečnej vyvreliny pohoria Vtáčnik, pripravme si finančné zdroje na prípadné marketingové šachy s cenou za výrobu a dodávku tepla a jej vplyvu na rozpočet pre nás a naše rodiny!!!!!!!!!!!!!!!!
Ako nás však bude radnica obhajovať, som doposiaľ len veľmi málo čítal ,počul, hoci ja sám som už minimálne dva krát k tejto problematike písal. Lavida však nečíta tieto veci, lebo lavida nám svojimi fantasmagóriami naznačuje, že môžeme, ba čo, musíme byť kľudní, nemať stresy a nesmieme hovoriť mu, im pravdu, že na základe odbornosti a angažovanosti v tejto najvýznamnejšej problematike, či téme Hornej Nitry akou je otázka zániku baníctva , je predstaviteľ nášho mesta v hlbokom zákryte anonymne za aktívnymi primátormi ostatných miest nášho regiónu. Už i z tohto dôvodu mňa a možno i iných obyvateľov mesta nemusí pán primátor osobitnou pozvánkou pozývať na zasadnutia mestského zastupiteľstva, aby vystavil nielen mňa mediálnemu lynču, len aby sme ako obyvatelia mesta mlčali, pretože menovite ja podľa jeho slov vraj najviac píšem na túto webovú stránku. Nuž voľakedy mi počítali koľko som toho napísal, ale od začiatku tohto roku , je mi ľúto, že sklamem pána primátora, som nie ja v pozícii pisateľa s najväčším počtom príspevkov na tejto webovej stránke od začiatku roka, ale predstavte si, nám známy l a v i d a. Bojuje v mene viery svojich donorov ako lev.
A tak na záver. Naozaj nám chýba v sebe hrdosť, chýba nám GENIUS LOCI!!!! No, dôležité je, že občania sa zobúdzajú, konečne pochopili, že by už bolo načase povedať ľuďom dosť, nebojte sa ! Ak vieme vybudovať obytné domy, rekonštruovať cesty, chodníky, nemyslím si, že by sme sa mali chovať macošsky k staršiemu vekom, majetku nášho mesta a predávať, napr. Hotel, búrať bývalú Mestskú plaváreň, či mať špatné nevizionárske zámery s budovou Mestského Kina a pod. Je až neskutočné, skúšať tu bojovníkov za zachovanie Parku, čoby nováckeho klenotu dejín a pritom, ak sme zrušili, či celkom odstránili a doposiaľ neobnovili Izbu revolučných tradícií, alebo nech je po vašom izbu tradícií, odkiaľ má brať mládež poznatky o svojej identite a na základe čoho má nadobudnúť vzťah k svojmu mestu???????????? Nič sme sa nerozvinuli ,nepohli sa ďalej. Podľa porovnávania počtu obyvateľov sme, pokiaľ sa týka v počte obyvateľov približne na rovnakej úrovni ako pred tridsiatimi rokmi. Genius loci pre nás teda v súčasnosti predstavuje len zanedbanú starostlivosť o dedičstvo generácií našich predkov - nášho ducha miesta. PB
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 1   0
21:05:13 14.02.2020 [7159] Nevhodný príspevok?
Pridám ku bodom pána Lubomíra aj ja nejaké.Byty/nájomné bývanie/,kanalizácia,kúrenie,ekológia,smart city,cyklotrasy,dokončiť,dobudovať protipovodňové opatrenia na Nitre,vyhliadka na kostolnej veži,vyhliadka na Lelovských vŕškoch,nový laskár,Za Carcoustickom je vybudovaná ulica,prečo tam nestavajú ľudia domy?Priemysel nech sa ťahá vedľa cesty.V novom PHSR je napísané vybudovanie múzea energertiky a baníctva celoslovenského významu.
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 1   0
19:41:59 14.02.2020 [7158] Nevhodný príspevok?
Nie! Nie sme toľkokrát ľuďmi, koľko rečí ovládame!


V rozhlase bývajú často rozhovory s mnohými šikovnými mladými ľuďmi, ktorí sa dokázali úspešne presadiť v zahraničí. Bránou k úspechu sa im okrem iného samozrejme stala ich znalosť reči, ba dokonca znalosť viacerých cudzích jazykov. Na prvý pohľad sa teda naozaj zdá, akoby to potvrdzovalo známe slová: koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom. Toto úslovie je však v skutočnosti zavádzajúce a nepravdivé! Koľko jazykov totiž vieš, toľkokrát nie si vôbec človekom! Toľkokrát sa len zväčšujú tvoje možnosti a príležitosti uplatniť sa. Toľkokrát sa ale človekom vôbec nestávaš, pretože pravými ľuďmi sa stávame prostredníctvom niečoho úplne iného, v čom množstvo zvládnutých jazykov vôbec nerozhoduje.

Viac sa dozviete na:
http://kusvetlu.blog.cz/2002/nie-nie-sme-tolkokrat-ludmi-kolko-reci-ovladame
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 0   0
19:51:35 13.02.2020 [7157] Nevhodný príspevok?
Lavida, Vy ste ale koumak.
Dobrý večer vážení spoluobčania.

Musím priznať, že posledné príspevky od lavidu, čítam naozaj s potešením. Upresním, teda to, čo sa týka rozvoja cestovného ruchu v našom meste. Úprimne naozaj mi zlepšia náladu a vyvolajú úsmev na tvári. Nemám nič proti jeho fantázii, ani tvorivému duchu, no nie som si celkom istý, že práve toto potrebuje naše mesto. Ako vidím nielen v názoroch, ale aj v tom čo mesto potrebuje, sa akosi rozchádzame. Aby som len nekritizoval iných, tak sa pokúsim napísať, niečo o tom, čo si myslím, že nášmu mestu dnes najviac chýba. Nebudem písať o neznášanlivosti, zlej atmosfére a medziľudských vzťahoch v Novákoch. O tom sa tu už hodne popísalo a určite ešte aj popíše. Pokúsim sa poukázať na problémy, ktoré sa tu nedarí vyriešiť dlhšie obdobie a sú pre nás určite momentálne z môjho pohľadu dôležitejšie, ako tie od lavidu.
1. Nováky si zaslúžia novú modernú polikliniku. Nováčania a ich deti roky žili v nezdravom prostredí, ktoré zapríčinili fabriky na našom území. Aj preto dnes potrebujeme dôstojné priestory a moderné prístroje na diagnostiku.
2. Niektoré spoločenské organizácie, ktoré združujú našich občanov, potrebujú pre svoju činnosť nové, väčšie priestory.
3. Máme tu v dezolátnom stave kedysi pýchu mesta GastroPolo a rovnako zrejme aj ubytovne v DK. Pritom mestu chýba nielen takéto zariadenie, ale aj dôstojné ubytovacie priestory.
4. V centre mesta roky chátra budova kina. Pritom nám chýba izba tradícií a úspechov mesta, v ktorej by sa obyvatelia i návštevníci mohli niečo dozvedieť o minulosti i súčasnosti nášho mesta o výnimočných rodákoch, športovcoch, tradíciách.....
5. Máme tu chátrajúce budovy bývalého učilišťa, ktoré síce vlastní TSK, no myslím si, že pri rokovaniach s predstaviteľmi TSK, by ich mesto mohlo využiť.
6. Nováky sa vplyvom stavebného uzáveru v minulosti stali mestom starších ľudí. Je smutné, že práve naše mesto nemá zariadenie pre umiestnenie starších ľudí. Dnes to v okrese majú nielen všetky mestá, ale aj mnohé obce.
7. V dezolátnom stave je bývalá hracia plocha za pekárňou a mám obavy že ešte aj dlhé roky bude.
8. Rovnako roky chátra aj bývalá plaváreň. Možno by sa dala využiť ako viac účelová hala.

Tých vecí čo by mesto dnes potrebovalo, by sa našlo určite aj viac. Mňa osobne však trápia práve tieto. Možno práve toto videnie mojich problémov, pobaví lavidu tak, ako tie jeho mňa. No čo už. Rôznosť názorov však mnohokrát posúva veci dopredu, lebo je tu snaha ponúknuť to najlepšie riešenie. Potom je už len na tých, ktorí spravujú mesto, ktorí majú právomoc rozhodovať, aby sa rozhodli pre to najlepšie a najpotrebnejšie riešenie pre naše mesto. No uvidíme, čím nás radnica prekvapí a či nás vôbec niečím prekvapí.

S úctou
Ľubo Dzurák

[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 2   0
lavida na tému Politika
10:46:36 13.02.2020 [7156] Nevhodný príspevok?
Práve som si prečítal v Sme-čku článok o lietadle,ktoré havarovalo pred časom na bratislavskom letisku a ktoré vraj majú postupne rozobrať a zlikvidovať.Tak si myslím,že takú mašinu len tak zlikvidovať a nevyužiť jej potenciál by bola chyba a plytvanie .Rozmýšľam o tom,keby sa tak našiel u nás nejaký podnikavý človek,čo by to lietadlo naložil,previezol do Novák a nainštaloval ho niekde na vhodnom mieste,trebárs hore na Lelovských vŕškoch na mieste s výhľadom na mesto,alebo na Jazere a urobil z neho reštiku,alebo niečo iné,čo by prilákalo turistov.To by bol zrejme dobrý podnikateľský zámer.Ono to lietadlo už len samotné by lákalo.Určite by to prilákalo aj tých turistov,ktorí sú ochotní zacvakať 8€ za výhliadku nad Bojnicami.Na každej pohľadnici z Novák by to lietadlo bolo na prvom mieste a na akúsi zhnitú kúriu by nikto ani nepomyslel.A možno aj nejakí svetoví režižéri/chyba v pravopise zámerná/by tu natočili nejaké scény do tých svojich akčákov,alebo romanťákov.Napokon aj Las vegas začínalo ako diera v púšti a aha ho,keď sa chce,tak ide všetko.A rozmýšľať a snívať sa dá aj ďalej.Taká vyradená zaoceánska loď zakotvená na Jazere ,to by bol riadny „gól“.Myslím turisticky svetovo zaujímavý gól.No neviem ,neviem.Nájsť v tejto „slovenskej dedine,“vizionársko-realisticky mysliaceho človeka podobného Baťovi,Jobsovi,Murgašovi,Štefánikovi,Edisonovi,Teslovi,Kopernikovi a im podobných,ktorí sa museli vo svojej dobe boriť s konzervativizmom v myslení väčšiny,hmm ,ťažká to dilema! To,na čo je ale dôležité nezabudnúť,že sú tu Bojnice so zámkom,ktorý priťahuje pozornosť turistov z celého sveta a cez naše mesto len tranzitujú.Keby sme im ponúkli takéto svetové atrakcie,tak by na nejakú kúriu ani nekukli,akože na ňu ani nekukajú.Kukali by na ňu a to som si stopro istý,keby sme ju pozlátili,ale to by asi stálo viac,ako tie vyššie spomínané „ľapotiny“
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 0   0
lavida na tému Politika
19:15:43 12.02.2020 [7155] Nevhodný príspevok?
Keď som dočítal príspevok od PB,spomenul som si na jeden aforizmus od Lavidu."Viete čo je najväčší paradox na svete? To,že v hlave sa stráca všetok rozum.(lavida)
Hodnotenie: 0   0
Pbošiak na tému Politika
12:19:34 12.02.2020 [7154] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Tak som sa opakovane (už po koľký krát) dočítal v príspevku lavidu, čo chýba našim obyvateľom k zviditeľneniu sa nášho mesta. Ako vždy, merito veci však obišiel a keďže sa mi páči výraz ním použitý, tak si dovolím ho použiť, že lavida len ľaptal. Aj v tomto prípade, je to od lavidu skok na vlastné hrable. Svejka mu už nepripomínam, zjavne pointu nepochopil, alebo až veľmi ju chápe.
Horšie to je u lavidu s chápaním samosprávnej politiky, hrá hru, ktorou len natvrdo preukazuje, že náš pán primátor nemá témy, nemá vyšpecifikované žiadne ciele vo svojom programe, topí sa ako Titanic, ak už nie je možno s víziou o svojich projektoch, (teda ak existujú), možno pár metrov pod morským dnom. Pán primátor tápe v bezmocnosti, bez taktiky, stratégie, či plánovania a výsledkov. Aj PHSR lavida mu je dnes už len na dve veci, hoci sám viete, ako zaň aj s vami horoval.
No a preto lavida so svojimi príspevkami, ktoré preukazujú iba podstatu vzájomnej korelácie medzi ním a pánom primátorom a hádže svojim pisateľským štýlom háčiky na lanku k sebe pripnutých s očakávaním, že mu predhodia na smeč podľa neho virtuálni prispievatelia aspoň ohlodanú kostičku, ktorú by slohovo upravil a zverejnil ako svoj príspevok na zahmlievanie nečinnosti mestských orgánov a primátora, ako čosi pod zub, teda nejakú tému, ktorá by stála za reč.
Takže, jak je libo. Lavida, blafujete s ne - dostupnosťou informácií pre vaše ľapoty na tejto stránke. Veď načo tajiť, stretávate sa so šimkovcami ,píšete ako šimkovec (tak ich totižto menujete). Vzájomne sa potrebujete ako protóny a elektróny. Jeden bez druhého nemôžete existovať, najmä, keď vlastne nič okrem vecí, ktoré si nikto rozumný v Novákoch neželá, ponúkate riešenia pre voličov, obyvateľov, ktorí v dôsledku zlej voľby predstaviteľa mesta, nemajú iné východisko, len čakať, ako k podnikateľským aktivitám hrnúci sa bohatí podnikatelia, ktorí namiesto do slovenských veľhôr Nieder,či Höhen Tatra a Bratislavy prídu realizovať lavidove návrhy do Novák.
Momentálne však reálne by vari mali pre potreby obyvateľov začať tým, že odstránia novácku raritu, „ozdobnú kopu betónového odpadu“ pred Lídlom, vedľa staručkej kúrie, v ktorej i napriek vašim názorom lavida , hovoriac o nej, ako o hnilej búde, sídlia úrady štátu a slúži, obyvateľom spádovej oblasti rádovo v počte cez dvadsaťťtisíc ľudí,niektorí ju pravidelne navštevujú. Okrem iného aj nazerajú na ocikávanie kúrie a jej okolia ľuďmi chtivých nákupov z okolitých obcí a okolia, ktorí nutne potrebujú „na malú“. Možno lavida, vy to vyriešite.
Naozaj lavida aj ja s vami a vari všetci očakávame, že títo veľkopodnikatelia sa nahrnú do Novák, aby zlikvidovali ťažké tony komunálneho a iného rôzneho odpadu navezené v mestskej časti Laskár, teda odpadu, ktorý znečisťuje pôdu, likviduje vzácne stromy a navozený odpad je silná otrava pre spodné vody . A toto všetko je radnicou a mestskými orgánmi tolerované a nazýva sa to mestom tolerovaná kontaminácia pôdy a spodných vôd ako následok neriadenej skládky odpadu!!!. Kde sú fotopasce viete len asi vy.
Lavida, viete aké povinnosti a záväzky sú súčasťou volebného programu politickej strany, ktorej lídrom je Dr. Harabín v prípade pochybenia verejného činiteľa? Pošepkám vám. Ručiť svojim majetkom! Zabudli ste akosi na náklady (cca 140 000,-€, alebo možno viac) pre mestskú kasu v prípade zbytočnej platby (trovy konania) za prehratý súdny spor vo veci Futbalového ihriska s umelým trávnikom ? Zabudli ste, kto sa nedohodol s dodávateľom diela podľa Zmluvy o dielo za vybudovanie Futbalového ihriska s umelým trávnikom , kto prehral súdny spor v uvedenej veci???
Ak ma pamäť neklame lavida , v minulosti ste nás na tejto stránke cvičili so švajčiarskym modelom demokracie, s referendom. Zabudli ste? Už to mladí ľudia v našom meste skúšali, takže neposmieval by som sa, možno to mne už nebude cťou pripraviť, ale verte, že po voľbách ak sa nič nezmení, mladí ľudia , ktorí ako váš syn, odmietnu odísť mimo mesta, naozaj môžu pohnúť nebom a Zemou.
Lavida, ak ste toto nechceli čítať, nemusíte. A tak ako vždy lavida, z vašej strany nič konkrétne, je to od vás aj v tomto prípade, len ľapotanie. Varíte samú vodu. Pravdou však je, že ani ja sám nechápem, že prečo aj napriek tomu, že politici nesplnili predvolebné sľuby, občania stále volia už sľubo –politikov. Neskutočné lavida, čo v tej vašej opustenosti dokážete vydumať . Stránka www.novaky.com ma etické pravidlá, inak nazývané ETICKÝ KÓDEX a ten ľaptanie nepripúšťa.
A tak lavida, vaša argumentácia, že ľaptáte o antišimkovskej kampani je zavádzajúci pojem a považujem váš názor za fabuláciu a za vašu konšpiráciu, pretože ak v súvislosti so záujmom Ing. Dušana Šimku stať sa primátorom (nebudem sa zmieňovať o etike jeho volebnej kampane a štvorročnom vystupovaní voči orgánom mesta), sa tento nechal zvoliť a bol zvolený, platí pre neho rovnako to, že Európsky súd pre ľudské práva(ESĽP) rozšíril hranice prípustnej kritiky reprezentanta štátnej moci v porovnaní s kritikou súkromnej osoby vo svojich záveroch až tak, že: „Človek, ktorý vstúpil do politického života si musí uvedomiť, že jeho súčasťou je aj určité obmedzenie jeho práva na súkromný život a môže byť vo verejnom záujme predmetom širšej i ostrejšej kritiky, nie len zo strany novinárov, ale aj svojich politických oponentov.“
Takže sa netrápte s mojou osobou lavida, ja neriadim mesto, ale uznáte, vy neustále kritizujete mňa a ďalších a my pána primátora. No perla z vašej hlavičky, cit: Takisto som skeptický aj v tom,že by Šimka reflektoval na tých pár virtuálnych hlasov na tejto stránke volajúcich po jeho odstúpení. Ale to sú tiež obyvatelia mesta a odpovedať im zo strany primátora je predsa o slušnej výchove a pertraktovanej, avšak pre vás žiaľ, vami nepochopenej demokracii. To je asi rozdiel medzi vašim ľaptaním a našim kritickým myslením.PB
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 2   0
lavida na tému Politika
10:28:20 11.02.2020 [7152] Nevhodný príspevok?
To Accickvep.O zákaze informovať na tejto stránke pre prednostu neviem nič,takže no comment. Len tak na okraj mi to nepripadá ako pravdepodobné,lebo v prípade ,že by prednosta informoval anonymne,tak s tým Šimka nič neurobí a tiež o anonymných informáciách viem svoje.Ale pochopiteľne ak je to s tým zákazom pravda,tak to normálne nie je.Pravda je ale aj to,že bez dôkazu sa pohybujeme len v ríši dohadov!
Či sa na tejto stránke niekedy objaví aj Ing.D.Šimka sa tiež rád nechám prekvapiť,ale po tom všetkom,čo sa v minulosti dialo,myslím tým celú tú antišimkovskú kampaň či už na tejto stránke,alebo šírenie tlačovín, alebo tú kauzu s vydieraním a následne súdom stanovená povinnosť verejne sa ospravedlniť tejto stránke za údajné krivé obvinenie,tak som v tomto skôr skeptický.Takisto som skeptický aj v tom,že by Šimka reflektoval na tých pár virtuálnych hlasov na tejto stránke volajúcich po jeho odstúpení.(To asi Pbošiak skôr pohne nebom a Zemou:))
Čo sa pani Hornej týka,to si zle vysvetľuješ,že ja ju už pchám na miesto Šimku.Ja som len TEORETICKY uvažoval v intenciách tvojej požiadavky na odstúpenie Šimku,lebo ak by Šimka teraz odstúpil,tak podľa zákona nastupuje namiesto neho Horná.Pokiaľ by to odmietla,tak potom čo? Nové voľby a kto za primátora?Je nám tu treba také experimenty?Podľa toho,čo píšeš o Danišovi,tak by si ho asi volil znovu.Nič proti tomu.Tvoj občiansky názor má takú istú legitimitu,ako aj názory ostatných občanov.Len či by mal Daniš ešte záujem zopakovať si to „dobrodružstvo“ je otázne,lebo však statočne odoláva Šimkovým pokusom,na zasadania nechodí,k ničomu sa verejne nevyjadruje,skrátka vyzerá to tak,že už rezignoval.
No a ten zbytok tvojeho príspevku? Nehnevaj sa kamoš,ale už je po voľbách a takto sa argumentuje pred nimi.S riešením tvojho /nie môjho/problému-požiadavky na odstúpenie Šimku z dôvodu kauza kamera,to podľa mňa nemá nič spoločné.
Asi by si sa fakticky mohol zamyslieť,či by nebolo správnejšie využiť na presadzovanie svojho legitímneho občianskeho názoru tie možnosti,ktoré ti k tomu účelu môžu poslúžiť omnoho efektívnejšie.Mám na mysli verejné vystúpenie na zasadnutí MsZ.Poťažne predostri svoju požiadavku na odstúpenie svojmu poslancovi s tým,že ho zaviažeš verejne ju predniesť.Síce sa ukazuje podľa toho,čo čítam vo volebných programoch strán uchádzajúcich sa o hlasy voličov v blízkych parlamentných voľbách,že si uvedomujú stále väčšiu dôležitosť diskusií na internetových fórach a ich vplyv a dopad na presadzovanie sa rôznych názorových prúdov a nálad v spoločnosti,ale v prípade tejto stránky momentálne uvažovať o nejakých veľkých revolučných náladách v nováckej občianskej verejnosti sa myslím hovoriť nedá.Hoci ja byť na mieste Šimku,tak by som rozhodne príspevky občanov na tejto stránke čítal a nebral na ľahkú váhu.A možno ak čítal aj on volebné programy jednotlivých subjektov kandidujúcich v parlamentných voľbách,prehodnotí svoj postoj na možnosť vyjadrovať sa ku dianiu v meste na tejto stránke. Ja by som rozhodne nebol proti a to sa pochopiteľne týka aj poslancov MsZ.
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 0   2
16:18:46 10.02.2020 [7151] Nevhodný príspevok?
Joj Lavida Štefan, zabudol som.

Čo sa týka tej lanovky na komín, alebo vyhliadkovej veže na komíne, alebo horolezectvu na komíne, ja som za, pevne verím, že Nováky po tom čo schátrajú a Šimka odíde, začnú rozkvetať aj týmto turistickým smerom. Ale to až po Šimkovi.

Len to som ti chcel, aby si si nemyslel, že som stále proti tebe.
Hodnotenie: 1   0
16:09:44 10.02.2020 [7150] Nevhodný príspevok?
Cenzúra? Áno cenzúra, ale zo strany primátora, ktorý zakázal prednostovi Martinovi odpovedať na otázky, ktoré tu boli uverejnené. Takže áno, máš pravdu, tá cenzúra v Novákoch je, ale zo strany Ing. Dušana Šimku. Povedz, je normálne aby niekto zakázal niekomu odpovedať občanom na otázky? Nie, nie je to normálne.

Tak ak teda nie si ty hovorca a neexistuje cenzúra, tak sa pýtam Ing. Dušana Šimku, ako je to s tou kamerou, ktorú tam on objednal a poosočoval občanov a povyhrážal sa trestnými oznámeniami. Ako občan žiadam primátora aby sa tu vyjadril písomne. Vopred ďakujem.

A áno podporujem ťa v tvojej „kampani“ za demokratizáciu pomerov a teda žiadam teraz primátora, aby sa tu, písomne vyjadril. A uvidíme, či sa teda vyjadrí, a či mu bude niečo zmazané. Necháme sa Lavida prekvapiť, či mi odpovie.

Tvrdíš, že „je ešte „v hre“ viceprimátorka pani D.Horná.M“, myslíš, tú čo dotiahla KCMN aj s majetkom mesta, ktoré tam mesto previedlo za korunu do likvidácie? To akože naozaj? Lavida, čím viac píšeš tým ma utvrdzuješ, že si buď riadne mimo, alebo že ťa niekto riadne klame v tom čo považuješ za dôkazy. Myslíš, že občania tohto mesta zabúdajú? Horná? Neskutočne sa smejem. Tej teraz ide len o to, aby sa všetka kultúra konala len v Prievidzi, kde je riaditeľkou DK.

Mám ďalšiu otázku na pána Ing. Dušana primátora Šimku, koľko príjmov bolo zo vstupného na ples a koľko boli výdavky na ples? Vieme že Vondráčkova za menej ako 6000€ vystúpenie neponúka. A vieme aj koľko bolo vstupné. Ale radšej si počkajme na „fakty“ od primátora. Vopred ďakujem.

Lavida ako vravíš „Teda nemyslíš,že by bolo z každého ohľadu správnejšie adresovať svoju požiadavku aby sa primátor vyjadroval na tejto stránke priamo jemu a nie mne?“ máš pravdu, adresujem ju primátorovi a teda čakám na odpoveď. Aby sme vyvrátil jeho konanie ako cenzuruje informácie tým, že zakázal prednostovi odpovedať občanom na otázky.

Čo sa týka Daniša, vidím na https://www.danieldanis.sk/volebny-program/ že počas 4-ročného obdobia preinvestovalo mesto 3,9 milióna eur (aby aj Dušan Šimka pochopil, tak je to 117,49 milióna Slovenských korún) a z toho 2,4 milióna eur (aby aj Dušan Šimka pochopil, tak je to 72,3 milióna Slovenských korún) získal Daniš z externých zdrojov. Ja sa pýtam Dušana Šimku primátora mesta, koľko získal z externých zdrojov v roku 2019 a koľko preinvestoval? Vyrovná sa Danišovi, keďže Šimka má 24 ročné skúsenosti na poste primátora? Lavida, čísla nepustia, uvidíme teda obaja čo nám Dušan odpovie.

Po Šimkovi nám tu vždy ostali len schátrané budovy (Kino, MDK, Kúria, ...). Po Danišovi ostalo aspoň niečo opravené zrekonštruované, veď si prečítaj na jeho stránke. Toľko moje skromné krátke hodnotenie.

Podľa môjho názoru (osobného) Dušan neodpíše, lebo nechce, alebo možno aj nevie, alebo je zbabelec.
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 1   0
lavida na tému Politika
09:17:52 10.02.2020 [7149] Nevhodný príspevok?
To Accickvep.Ani sa ti nečudujem ,že sa tak pýtaš,teda že“aká cenzúra?“Pokiaľ sa ti nestalo,že tvoj príspevok je zmazaný a keď sa opýtaš prečo,tak ti niekto napíše : „skúste sa zamyslieť“.Tomu ja hovorím diskusia slepého s hluchým,hoci ak napíšem,že ma ten niekto má za hlupáka,čo nie je schopný uvedomiť si zjavnú manipuláciu,tak by to bolo lepšie vystihnuté.
No a čo sa označenia mňa ako hovorcu týka,tak to už si v ríši fantastiky kamoš.Pravdepodobne sa nemýlim,ak sa domnievam,že ma považuješ za hovorcu terajšieho primátora Šimku.Ak je tomu tak,tak seš vedle jak ta jedle.Názory,ktoré tu píšem,sú mojimi názormi a odrážajú len a len moje subjektívne reflektovanie toho,čo sa deje na našej mestskej politickej miniscéne.Vyvodzovať z miery komparativity mojich subjektívnych názorov s reálnou situáciou odrazenou vo verejne prístupných informáciách akúkoľvek spojitosť so mnou,ako hovorcu terajšieho primátora,je to isté,ako prisúdiť mi úlohu hovorcu Donalda Trumpa,lebo skutočnosť je taká,že na získavanie informácií využívam dostupné zdroje a možnosti.A nevidím žiadnu prekážku v tom,aby si nemohol tie isté možnosti využiť aj ty.To znamená okrem iného aj to,že ma môžeš podporiť v mojej „kampani“ za demokratizáciu pomerov na tejto stránke ohľadom zmazávania príspevkov,teda nie len mojich,ale aj Ing.M.Šimku,alebo si ich vyžiadať od neho,tak ako som to urobil aj ja v snahe mať všetky dostupné informácie.A zober na to jed,že to nerobím preto,aby som drukoval terajšiemu primátorovi,ale preto,lebo drukujem sebe ako občanovi a chcem,aby vo funkcii primátora pôsobil ten najlepší možný človek.Napokon aj výsledok volieb v novembri len potvrdil,že nie som vo svojich postojoch sám.
Ak sa môj názor ,že terajší primátor Ing.D.Šimka je momentálne pre tú funkciu ten najlepší nezhoduje s tvojím,tak sa môžeme baviť o tom,kto teda by to mal a či mohol byť.Po kandidátoch ktorí kandidovali v novembrových voľbách,nie je ani vidu ,ani slychu.Potom je ešte „v hre“ viceprimátorka pani D.Horná.Môžeme ju tu rozoberať do chuti,koľko sa len zmestí,ale ani v radoch poslancov som nazaregistroval návrh v tom smere.Teda ak budeme uvažovať v intenciách princípov demokratického spoločenského zriadenia a teda poslanci reprezentujú názory svojich voličov,tak potom je jasné,že občania voliči sú s primátorovaním Ing,D.Šimku vcelku spokojní.Tých pár virtuálnych hlasov aj s prihliadnutím na účelové mazanie na tejto stránke ,teda z toho pohľadu nepadá na váhu.
Teda nemyslíš,že by bolo z každého ohľadu správnejšie adresovať svoju požiadavku aby sa primátor vyjadroval na tejto stránke priamo jemu a nie mne?
Žiadne nové informácie o kamere v telocvični nemám.Čakám čo bude.V Tvojom názore na odstúpenie z dôvodu kauzy kamera sa s tebou nestotožňujem,lebo v podstate nejakú kameru v telocvični mám v paži a aj politické tančeky okolo.Vieš prečo? Lebo vidím v médiách,že krikľúňov po odstúpení politikov a zmenách a to v podstatne závažnejších kauzách je ako maku to po prvé a po druhé,nikde som nezaregistroval,že by si žiadal odstúpenie Rndr,Daniša počas jeho primátorovania na základe jeho neporovnateľne závažnejších káuz.V tomto máš jasné potvrdenie toho,že ja sa snažím udržať si aj napriek rôznym vplyvom v posudzovaní reality rezervu a nadhľad a rozhodne sa vyvarovať v kritickom myslení negatívnemu vplyvu emócií.Do akej miery som „in“ či „out“ je už o inom.
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 0   1
09:49:52 09.02.2020 [7146] Nevhodný príspevok?
Štefan, hovorca, už máš teda konečné závery o kamere v telocvični? Informuj. Či už sa vzdá Šimka funkcie aj s Mokrou, alebo čo teda. Kedže primátor sa tu ešte nezaregistroval, lebo je zrejme zbabelec a bojí sa s nami komunikovať, podaj hlásenie ty, keďže máš zrejme informácie z prvej ruky.
Hodnotenie: 2   1
09:36:25 09.02.2020 [7145] Nevhodný príspevok?
Štefan aká cenzúra? Pokiaľ viem, tak ešte ani raz tu nebol príspevok od Dušana Šimku primátora. Alebo bol? Či je taký negramotný, že sa tu nevie zaregistrovať a odpovedať na otázky občanov? Keď som registráciu zvládol ja, tak určite ju zvládne aj on. Ale možno ako zakázal prednostovi Martinovi, aby odpovedal na otázky tu uvedené, dal taky pokyn aj sebe :-) Prečo tu s nami otvorene nediskutuje? Štefan prečo?
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 3   1
lavida na tému Politika
09:08:46 08.02.2020 [7144] Nevhodný príspevok?
Reagujem na niektoré názory v príspevku PB z pohľadu občana a zodpovedného voliča,za ktorého sa považujem.
….“Pripadalo mi to trošku smiešne a napokon sa dalo predpokladať, že to zdezorientuje voličov. „
Rozoberiem túto vetu Pbošiaka z môjho voličského pohľadu.Po prvé pochybujem o tom,či mu bolo čosi smiešne na predvolebnej kampani pred komunálnymi voľbami v novembri 2018.Práve naopak,vážnejší už Mgr.PBOšiak ani byť nemohol.Však sme videli a čítali.Nezainteresovaný človek musel mať z jeho príspevkov dojem,že ide o to,pohnúť zemou a svetom.Druhá časť vety o dezorientácii voličov je pravdivá ak použijem jeho vlastné slová o tom,že prianie je otcom myšlienky,je pravdivá v tom,že on sám bol vo veľkej miere strojcom tej dezorientácie a ako sa jemu a jeho spolupracovníkom v kampani darilo aj napriek ich enormnému úsiliu vieme všetci.Ak by sme mali hodnotiť mieru snahy presadenia sa v predvolebnom súperení subjektov aktívne kampaňujúcich,tak viedol pán Šimka,čo sa mu aj vyplatilo a jeho spolukandidáti za ním zaostali.Napokon ,aby som bol presný,tak ako bolo vidieť,pán Šimka po neúspechu vo voľbách 2014 z komunálnej politiky neodišiel,ale neustále bol účastný na scéne,ako aktívna opozícia.Mimochodom nikdy som nezaznamenal,že by sa v jeho slovníku objavili slová žiadosti o odstúpenie úradujúceho vedenia z dôvodu nekompetentnosti.
V tej súvislosti je myslím potrebné povedať,že ako občan mesta by som rád videl,že na riešení problémov v meste sa aktívne podieľajú aj prípadní kandidáti v budúcich voľbách,pretože aktivovať sa len v predvolebnom čase,-taký aspekt tiež zaváži na mojom rozhodovaní,komu dať svoj hlas.
…...“ Preto rovnako si myslím, že s nikým nesúperiť, treba stmeľovať ľudí a ako sa povie aj pre tých ostávajúcich 5/6-ín obyvateľov, jeho nevoličov - voličov(?) makať(!!!!).
Plne sa stotožňujem s dovetkom,že by som rád videl „súperenie“myšlienok a vízií z pohľadu rozvoja mesta a hlavne podpory rozvoja v podnikaní v oblasti turistického ruchu,pretože ako sa ukazuje na príkladoch z okolia tak tam,kde plne pochopili ekonomický význam a spoločenský prínos tohto odvetvia ekonomiky a investovali do zmysluplných projektov profitujú.Pre zaujímavosť uvediem aj príklady takých projektov a budem dúfať,že to nejakých odvážnych podnikateľov osloví a zoženú kapitál potrebný na ich realizáciu trebárs aj v Číne.
Teda tu sú príklady: -V oblasti mesta postaviť projekt ktorý sa bude môcť hrdiť prívlastkom „naj“ na svete.
-V skalnom masíve Vtáčnika zrealizovať obdobu amerického Mount Rushmore s podobizňami našich svetovo známych celebrít.
-No a pochopiteľne nevynechám ani PB obľúbený komín ENO,ktorý k nám naťahuje ručičky a hovorí nám ….tu som ,čo nevidíte,koľko prachov by som vám mohol priniesť,keby ste na mne postavili plošinu s využitím pre adrenalínové športy a vyhliadku? Celý svet by sem chodil a v prachoch by ste sa topili!
Ale to len tak na okraj,aby som neodbočoval a držal sa toho merita.
…..“nie politik, ale profesionálny manažér „
Je tu istý zádrhel.Ak tu platí nejaká legislatíva,tak by sa musela zmeniť,lebo si neviem predstaviť,podľa akých kritérií by za dnešného stavu občania volili?Ako by sa zodpovedne rozhodovali,ktorý z kandidátov je pre mesto ten lepší profi manažér?Napokon dnes platná legislatíva je v mnohom pokračovaním historického vývoja a takisto je v mnohom podobná v legislatívach okolitých štátov,hlavne tých v ktorých neprebehol komunistický experiment.Tým nechcem nijako evokovať spojitosť PB s minulým režimom,napokon je známe,že v tom smere som ako občan nemal k jeho práci vo funkcii žiadne výhrady.
…….“  ja obyvateľ mám súperiť s niekým o to, aby sa mi tu dobre žilo?“
Nuž život a naše predstavy,ako ho dobre žiť sú mnohokrát odlišné od tých,ktoré si nosia v makoviciach iní.A to je potom zdroj neustáleho konfliktu.Vlastne je to normálny stav.Nič nie je statické a stav sa mení a prispôsobuje podľa toho,ako sa darí jednotlivým „hráčom“ na ihrisku hru ovplyvňovať.Plne platí aj to,že akú paradajku si zasadíš,takú budeš jesť!V prípade PB sťažujúceho sa na konanie svojich oponentov nie je teda možné vylúčiť tú starú pravdu o paradajke z kontextu. Psychológovia v takých prípadoch radia,že je dobré zvážiť maličkú zmenu postoja.Nie názoru,hodnoty,len postoja v smere prístupu,rétoriky,aby nebolo príliš okaté,že emócie prevládajú nad ráciom.Ja viem ,ťažko radiť.Ja sa sťažujem len na prístup adminov mažúcich moje príspevky,nevediac z akého relevantného dôvodu tak robia a preto ani nemám tušenie,v akom smere mám korigovať svoj postoj a či rétoriku,lebo žijem v presvedčení,že nijako neporušujem kódex prispievateľa a to isté sa týka aj prispievateľa M.Š.Ale v jeho prípade je to len moja fabulácia,lebo netuším,či sa so mno v tomto názore stotožňuje.Ale ak tento príspevok bude zverejnený a budem tam vidieť od neho palec hore,tak to bude jasné.
Vrátim sa k Pbošiakovi.Kto sleduje,čo si tu v rámci dostatku voľného času dôchodcovského stavu vypisujeme,tak vie,že PB sa viackrát prejavil vo svojich názoroch na mňa povedzme že dosť rozporuplne.Bol som už v jeho hodnoteniach všeličo.Šedá myš baviaca sa na účet mesta a najnovšie ideologický šéf jeho oponentov.Vlastne by ma to mohlo tešiť,myslím ten posun v mojom hodnotení,keby „okakávací“ kontext nebol taký výrazný.Pravda je aj potrebné v záujme korektnosti povedať,že som mu v mnohom neostal nič dlžný,ale ja sa na rozdiel od neho nesťažujem. Moja / ak môžem/ rada v smere tej psychológmi odporúčanej maličkej zmeny postoja.Možno ak by PB podporil moju snahu o demokratizáciu konania adminov tejto stránky čo sa týka mazania príspevkov mojich a pána M.Š.tak by si pravdepodobne ušetril tie problémy,ktoré sa ho následne dotýkajú vtedy ,keď sa M.Š.dôsledne snaží presadiť svoje ústavné práva na slobodu prejavu.Teda by sa tu v tom smere v konečnom dôsledku zrejme nám obi trom a možno aj všetkým občanom lepšie žilo.Či?
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 1   3
Pbošiak na tému Politika
12:52:18 07.02.2020 [7143] Nevhodný príspevok?
Priatelia, dovolím si predostrieť malú úvahu , keď nie na politický boj, tak aspoň na súperenie v samospráve. Ak hovoríme o demokracii , tak ju musíme správne definovať, ak hovoríme o samospráve pred voľbami a napokon po voľbách, mali by sme rovnako správne definovať pojmy spojené so životom občanov nášho štátu. Teda dostal som sa k prvému pojmu. Ja si osobne myslím, že ak o ľuďoch vo vzťahu k štátu, tak hovoríme o občanovi a vzťahu občana k štátu, tak je to v poriadku. Ak sa dostaneme k pojmu samospráva, tak sa domnievam, že pri vzťahoch v samospráve, v jednotlivých regiónoch, tak myslíme tým vzťah obyvateľov obce, mesta a samosprávu.
A tak si spomeňme na predvolebnú kampaň súčasného nášho pána primátora. Nepripadala vám takpovediac v istej analógii, ako cez kopír s terajšou volebnou kampaňou, ktorú produkujú politické subjekty-strany? Skoro, ako keby sme volili NR. Veď tá technika, YouTube, periodiká, opozičná angažovanosť v meste, ktorá takmer rozvrátila vzťahy a život členov jednotlivých rodín, no a kandidáti, tak tí sa tvárili, ako keby boli uchádzači o štátnu moc.
Pripadalo mi to trošku smiešne a napokon sa dalo predpokladať, že to zdezorientuje voličov. Totižto správanie sa zástupcov politických strán, či nezávislých(?)kandidátov sa snažilo nám predstaveniami (!) najmä v tom predvolebnom boji divokom priblížiť, aby sme hlasovali na základe akýchsi ideologických preferencií. Čo je však absurdné, nikto, takmer nikto z kandidátov nepredložil ,že ak chce, aby voliči za neho hlasovali , jednoducho predloží voličom také hľadisko praktických dôvodov a záujmov voličov, ktoré by im, ako obyvateľom nášho mesta priblížili také mestské politiky, aby ľudia mali záujem o veci verejné. A oni sa tvárili ako uchádzači o štátnu moc.
Nič sme sa v Novákoch za tridsať rokov demokracie nenaučili. Jednoducho preto, že ak volíme podľa parlamentnej demokracie, tak politické strany, ktoré zvíťazia, len tie majú právo meniť zákony a vykonávacie vyhlášky, či pravidlá, aby mohli realizovať zámery prostredníctvom štátnych orgánov. Aj na základe uvedeného možno by som opatrnejšie nakladal s inštitútom a významom samosprávy hodnotiac jej význam ako moc. Vari sa nedá oprávnene domnievať, ba tvrdiť, že samospráva je iba to, čo ľudia robia sami pre seba?????. Vo vzťahu k samospráve ľudia nie sú občanmi , samozrejme v rozumnom slova ponímaní, pretože za takého sa označujú ,ako som povedal, ľudia vo vzťahu so štátom. Ľudia vo vzťahu k samospráve sú obyvateľmi danej obce, mesta, lokality. A tak sa mení aj „uhol pohľadu na víťazstvá vo voľbách, keď ako v našom meste zvíťazí kandidát na post primátora s počtom volebných hlasov v 1/6-ine z celkového počtu možných voličov. Preto rovnako si myslím, že s nikým nesúperiť, treba stmeľovať ľudí a ako sa povie aj pre tých ostávajúcich 5/6-ín obyvateľov, jeho nevoličov - voličov(?) makať(!!!!).
Podľa môjho názoru v súčasnosti hrať sa na ľavicovú,či pravicovú politiku asi nie je možné a to len z dôvodu, že ako sme svedkami na vzájomné poukazovanie ,pretože to platí rovnako pre naše mesto v samospráve, resp. na jej úrovni môžeme konštatovať len to, či máme dobré alebo zlé hospodárenie!!!.
A tak by som sa možno prikláňal v rámci zodpovednosti a kompetencie samospráv k tomu, že na ich čelo by mal byť zvolený ,nech mi je odpustené nie politik, ale profesionálny manažér so zmyslom stmelovať obyvateľov pre prácu v meste a zvyšovanie úrovne všetkých politík mesta, pre všetkých obyvateľov mesta. Či to tak naozaj je, nemám záujem v tejto chvíli posudzovať, pretože pre mňa nemôže byť ani jeden človek, teda či obyvateľ, funkcionár, či úradník sediaci na radnici súper(???), ale musí slúžiť mne ako obyvateľovi tohto mesta a to, keď sa nechali zvoliť, tak samozrejme trvám na nulovej tolerancii!!! .
A tak priatelia pár slov k väčšine víťaza volieb ,povedzme i v našom meste Nováky. Je vlastne jedno i v našom prípade ,či máš alebo nemáš skúsenosti, ak sa neporadíš s vlastným rozumom, keďže ako sa povie, ak si bol „v civile štyri roky (???)„ a nič za tebou, ma napadli slová, ktoré som si poznačil ,ich autor je asi dopisovateľ do periodika Slovo Ferdinand Vrábel „ Premýšľajúceho človeka... prekvapuje to úžasné sebavedomie – ja zmením všetko... Pritom sa nemôžu ničím pozitívnym zo svojho minulého pôsobenia predstaviť, ale napriek tomu do toho idú“. (Lavida, vy viete, čím sa štyri roky živil víťaz volieb, ak napísal, že bol supervízor, koho, čo kontroloval, aké úspechy v práci dosiahol, ktoré by ho oprávňovali požadovať od voličov opätovne po štyroch rokoch mandát na post primátora, alebo si aj vy myslíte, že to torzo radnice, ten nepokoj poslancov, hovoríte o demokracii a menujete troch prispievateľov, ktorí s vašim názorom nesúhlasia, alebo vice versa je OK(?)
Človek by si naivne mohol myslieť, No dobre, však voľby skončili ,aj cirkus okolo nich. A ako badáme, veľmi rýchlo sa vytratilo , že samospráva – to sme my, že my by sme tu mali rozhodovať, že sami tvoríme územné orgány, ktoré by mali pracovať iba v náš prospech. Ale ako, ak ja obyvateľ mám súperiť s niekým o to, aby sa mi tu dobre žilo?
Včera prechádzajúc sa po meste s manželkou sme stretli bývalú kolegyňu mojej manželky, ktorá bola na domovej schôdzi ohľadom zateplenia obytného domu. Bola smutná, že sa x-tý krát nedohodli obyvatelia domu
A teraz naozaj vážne si myslím, že správa obytného domu, je v našom meste zatiaľ tá najčistejšia demokracia!!! Prečo? Nuž preto, že má právny základ. v zákone 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Keďže aj ja bývam a žijem v obytnom dome, všetci sa v ňom cítime ako primárna bunka samosprávy nepokazenej politizáciou. My obyvatelia, samostatne rozhodujeme o spoločných otázkach, z ktorých jednou z hlavných je výber správcu – firmy, ktorá profesionálne vykonáva prevádzku, údržbu, opravy a napokon sme firme BENET s.r.o. Nováky, vďační. Obyvatelia bytovky, ako spoločenstvo s ňou uzatvorilo dohodu a ak treba kontrolujeme jej činnosť. Píšem to preto, že vari len v takomto spoločenstve je to, čo vari treba na zabezpečenie normálneho, bežného života ľudí a je tu aj bod sústredenie spoločných záujmov. Nemáme žiadnych úradníkov, nie je miesto pre politické strany, nie je moc, ale je spoločná vôľa obyvateľov v rámci ich záujmov. Tu je presne to, čo čakáme od miestnej samosprávy. Žiadnych súperov. Mám 73 rokov, čo mám celý život bojovať?
A na záver:“ Jean-Jacques Rousseau v 18 storočí skúmal tuto otázku a dospel k záveru, že pod vplyvom konkrétnych okolností môžu ľudia úmyselne (alebo vynútene) odovzdať moc nad sebou do cudzích rúk alebo pasívne s tým súhlasiť. Pritom však nestrácajú suverenitu schopnú prejaviť sa, keď vzniknú iné podmienky. Spoločenská zmluva, podľa ktorej občania akceptujú existujúci poriadok, nie je ustanovená navždy a môže sa meniť, keď občania aktívne vyjadria svoju vôľu,to na podporu slov prispievateľa Dezidera PB
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 3   0
lavida na tému Politika
01:24:05 07.02.2020 [7142] Nevhodný príspevok?
Prispievateľ Dezider sa naozaj pýta? A či len konštatuje nejaké svoje domnienky? Pochopiteľne je treba sa presvedčiť a nie všetkému veriť,ako veriaci v kostole farárovi.
Teda stačí si do vyhľadávača naťukať slová kompetencie primátora a arogancia moci
a hneď je človeku jasné,že Dezider má pravdu len v tom referende a petícii .Teda ma nepresvedčil,že konanie primátora je možné hodnotiť z pohľadu arogancie moci,ale skôr ako občan mesta vnímam jeho konanie ako napĺňanie volebného programu.Apropo Dezider sa ani neobťažoval nejakými zmysluplnými argumentami doložiť ,že mesto je paralyzované.To si pravdepodobne pomýlil z čínskym Vu hanom.Či?
Prispievateľ Pbošiak píše svoju obvyklú znôšku.Nič iné som ani nečakal,lebo už dávno som pochopil,že v debate o rozdieloch medzi zdaním a realitou očakávať od neho väčšiu vnímavosť,je ako čakať na zmilovanie božie .
Prispievateľ Milan O predviedol,že jeho zámerom nie je to,ako riešiť problémy v meste,ale vytasil sa s hodnotením môjho mentálneho stavu.Prečo to takto vidím? Lebo keby mu išlo o to ,aby obhájil svoje konanie v pozícii prednostu,tak by pozvánky terajšieho primátora na účasť v diskusii nebral na ľahkú váhu,ale s plnou vážnosťou.
No a ešte keď si človek pospomína čo všetko sa pohovorilo a aj nepohovorilo,lebo však účelová cenzúra,všakáno?Či len tak plano kecám pán Milan O?No kecať môžem do chuti,ale výsledok nie môjho konania je jasný.Protest prokurátora pre neprijatie nového PHSR a potom už len neblahé následky pre mesto a našich občanov.Pekných pár miliónov a projektov je v ťahu a .......Milan O pojednáva o mojom mentálnom stave.Jdu ven blejt velebnosti!
Teda pane úplne na rovinu, z pohľadu elementárnej logiky.Nemôžete napísať,že je treba si vypočuť aj názor druhej strany/lebo dve strany mince/ a neobťažovať sa ísť na MsZ a predostrieť svoj pohľad.Ale budiš,nechcete ísť ,tak nechoďte.Využite teda možnosti tejto stránky,radím Vám ja spolu s pánom Lubomírom.Som presvedčený,že vám to nezmažú ako mne a M.Šimkovi.
Záverom len toľko. Nikoho,kto tu píše svoje názory a oponuje mi v mojich,nevnímam ako osobného nepriateľa,hoci by sa to niekedy mohlo zdať.Píšem tak,ako to produkuje môj nedokonalý makovicový softvér a teda sorry. Tiež na druhú stranu,nech sa na mňa nikto nehnevá,ale urobiť stránku,napísať krásne vetičky....stránka občanov mesta a najlepšie je všetko si povedať a potom zmazávať príspevky neporušujúce kódex prispievateľa podľa kohosi ľubovôle,to jednoducho nežeriem! "Demokracia je diskusia" (T.G.Masaryk).
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 0   2
19:15:24 06.02.2020 [7140] Nevhodný príspevok?
„Ľudia s postavením a mocou si často zvykajú na vedomie svojej neomylnosti, čím často preceňujú svoje možnosti a schopnosti.“ Volkogonov

Dobrý podvečer, vážení spoluobčania.
Som si vedomý, že týmto príspevkom si u niekoho nešplhnem a bude zase palec dole. Nevadí, naozaj nepíšem sem príspevky preto, aby ma niekto potľapkal po pleci. Ešte pred nedávnom som chodil na túto stránku sporadicky, tak raz do týždňa. Dnes som tu takmer každý druhý deň. Dôvod je veľmi jednoduchý. Začína sem písať, čím ďalej viac ľudí a som teda zvedavý, ako vnímajú život v našom meste. Čítam všetko, podpísaných i tých, čo píšu pod nickom. Som rád, že práve táto stránka sa stáva akýmsi zrkadlom života v našom meste. O zvýšenom záujme svedčí aj fakt, že ľudia pri náhodných stretnutiach so mnou debatujú o tom, čo sa na tejto stránke píše. Trošku ma mrzí, keď povedia, že by aj oni písali, ale nechcú mať nepríjemnosti, čo aj chápem.
Priatelia, vážme si to, že demokracia nám umožňuje verejne sa vyjadrovať aj takouto formou. Viem, že sa tu niekto snaží podsunúť názor, že táto stránka je mafiánska. Keby tomu tak bolo, tak určite je už dávno zrušená, čo by si niekto možno veľmi prial. Pre demokraciu ako takú je však najdôležitejšia práve slobodná prezentácia názorov. Niektorí názory prezentujú na zastupiteľstve, iní na tejto stránke, ďalší pri osobných stretnutiach. Takže všetci máme slobodný výber na prezentáciu názorov. Aj preto neviem celkom pochopiť, prečo napr. mňa, niekto obviňuje zo zbabelosti, ak mu nedvihnem, resp. nedokáže pochopiť, že nevystúpim na zastupiteľstve. Opakujem to už po stý krát. Zastupiteľstvo nie je na to, aby sa tam prezentovali rétorické cvičenia. K tomu môže slúžiť aj táto stránka. Vážme si, že je tu, že máme kde prezentovať svoje názory. Dokonca aj Lavida, by mal byť veľmi vďačný, že táto stránka existuje. Veď len vďaka nej občania Novák vedia, že nejaký Lavida existuje. Takže Lavida, mali by ste napísať niečo pozitívne o tejto stránke. Osobne by som chcel poďakovať aj jednému z dvojičiek, lebo predovšetkým on svojimi postojmi zvyšuje čítanosť i popularitu tejto stránky.
Vážení spoluobčania, vážme si naozaj každú možnosť prezentovania názorov. Neberme toho, kto má iný názor ako nepriateľa, ale súpera. Možno sa opakujem, ale zdôrazňujem, že pre mňa nie sú nepriatelia ani dvojičky, ani Lavida. Sú to len ľudia s iným názorom a teda aj v určitom slova zmysle moji súperi. Aj preto sa snažím nereagovať na jednotlivé príspevky na tejto stránke. Naopak som rád, že sú protichodné a my občania si určite z nich vyberieme to, čo sa nám zdá správne. Ľahostajnosť plodí zlo, tak som nazval svoj ostatný príspevok v Slove. No a „Lichotníci a pritakávači sú skazou veľkých a mocných.“ To nie je z mojej hlavy. To je myšlienka Immanuela Kanta, nemeckého filozofa z 18. storočia. A platí i dnes.

S úctou
Ľubo Dzurák
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 2   0
18:53:21 06.02.2020 [7139] Nevhodný príspevok?
Lavida, pochopte, že samosprávna politika v pravom slova zmysle, je nad vašu a vašich donorov sily a o úrovni vašej a vašich donorov ani nehovoriac. Je nepochopiteľné, ako sa lavida dokáže prispôsobiť fabuláciám svojho donora. A tak ako vždy lavida aj vo vašom poslednom príspevku, je to od vás aj v tomto prípade skok na vlastné hrable.
Priatelia, ako vždy, nie priamo k veci, ale tak, ako som mu v mnohých predchádzajúcich, ale i nie tak dávno mi uverejnenom príspevku naznačil, že lavida, ako jeden z tých, pre ktorého platia v súčasnosti „mrazivo aktuálne slová významného slovenského poeta a politika Laca Novomeského, ktoré napísal o Haškovom Švejkovi, ako o zrkadle hlupákom, udavačom a prisluhovačov“ platia aj slová určené lavidovi v závere môjho príspevku o Švejkovi, ktoré znejú, že „ Prianie (želanie) je otcom myšlienky !!!!!!!!!!!!!!!“.
Lavida, ak ste nepochopili význam príslovia, tak s dovolením, príslovie hodnotí zámer, ktorý sa nepodarilo uskutočniť, alebo hodnotí postoj človeka, ktorý uveril niečomu , čo si želal, ale nebola to pravda!!!!!!!!!!!!!!!!!!. Lavida, neberte to osobne, ale napísať, že: “Ja hovorím, nechajte Mariana tuná ľaptať to svoje a možno zhovädí v očiach voličov brata tak, že si už v politike neškrtne do smrti“ potiaľ lavidove slová je od vás naozaj totálne OBLUDNÁ požiadavka.
Lavida, prepáčte mi moju opovážlivosť, ale to znamená, že podľa vás by sme všetci, tu v Novákoch žijúci ľudia a najmä však tí, čo dokážu myslieť s kritickým myslením, mali čakali na tú chvíľu, že kedykoľvek by si tento vami označený človek zamanul ľaptať, tak ako máme skúsenosti s jeho, ich, vašimi výrokmi vyľaptané doposiaľ pred verejnosťou, vo verejnom priestore, máme strpieť podľa vás voči spoluobčanom jeho, ich vašu slovnú výbavu typu zbabelci, gauneri, zlodeji, klamári, podvodníci, mamonári, mafiáni, alebo možno kočnerove opičky a pod.???????? Lavida vari máte málo dôkazov o jeho doterajšom použijúc vaše slová ľaptaní, máte málo dôkazov o vyvolávaní nenávisti, o prenasledovaní a mediálnom lynčovaní, zosmiešňovaní, hrubých atakov a osobných urážok ľudí a ich rodinných príslušníkov, etc.etc., i ich deti a vnúčat????????????? Lavida, my nie sme ovce, ak tvrdíme, že to presiahlo hranicu únosnosti !!!!!!!!!!!!!!!. Však to sám čítate. Lavida už i preto,že nikto z nás, sa s ani koňom nezrazil!!!!!!!!!!!!!!!!.
Lavida v koho mene vás nesie vlna zúfalej nenávisti, voči niektorým občanom nášho mesta???? V mene vlastnej rodiny, svojich detí, vnúčat, alebo bojujete za spoločenstvo Canis lupus familiaris, Nelze vyhověti lavida, najmä preto, že stránka www.novaky.com ma isté ,inak nazývané ETICKÉ PRAVIDLÁ, alebo ETICKÝ KÓDEX a tak sa na tejto stránke, ako vyplýva z ETICKÉHO KÓDEXU ľaptanie nepripúšťa. A tak si zapamätajte lavida. Dôležité je, že občania sa zobúdzajú, konečne pochopili, že by už bolo načase povedať ľuďom dosť, nebojte sa ! I v Novákoch!!!!!!!!!!!
A na záver slovami Antona Srholca, ktorý povedal: „Môžeš rozprávať čo chceš a akokoľvek sväto a pekne. Ak za tým nestoja skutky, sú to len prázdne reči. Dnes jedno gesto znamená viac ako celé litánie“ A to platí aj v politike. A ukazujú to aj moje skutky. Takže to povedal Anton Srholec. Lavida, Lavida a skutek utek, rok za nami a mnoho vecí aj pripravených je fuč. A nepripravené veci, ktoré by bolo v Novákoch potrebné realizovať je na desiatky popísaných listov a tiež nič.PB
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 2   0
MilanO na tému Politika
07:35:03 06.02.2020 [7138] Nevhodný príspevok?
Pán lavida sedeli ste u mňa jedného krásneho dňa niečo vyše hodiny. Téma PHSR a všetky zámery mesta som Vám predostrel. Pozerali ste sa bez akejkoľvek reakcie a mal som pocit, že moje podklady a argumentácie Vám postačili, aby ste si vytvoril obraz o celej situácii. Pán lavida, ja viem, že nemáte zjavne mentálne kapacity na to aby ste si vaše sprostoty čo tu píšete overili, pretože pán Šimka dokáže dokonale zavádzať a hovoriť polopravdy. No bolo by dobré ráno vstať a pozrieť sa do zrkadla a spýtať sa sám seba "myslíš si že máš dostatok informácií a môj príspevok sa naozaj zakladá na skutočnostiach, tak ako ich popisuje pán Šimka?" Ja by som Vás rád pán lavida upozornil, že každá minca má dve strany a je nutné si vypočuť aj tú druhú stranu. Nemyslite si, že pán Šimka, ktorý porušoval stavebný zákon, využíva výhod vo funkcii primátora pre svoj vlastný prospech, by mal takýto post opustiť? Odpovedať nemusíte len sa zamyslite. I keď si myslím, že toto si ujsť nenecháte, že?
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 2   0
18:22:25 05.02.2020 [7137] Nevhodný príspevok?
Dovolím si pár otázok.
Mǒže sa primátor mesta správať ako majiteľ súkromnej s.r.o a robiť personálne zmeny, prepúšťať svojvoľne kompetentných zamestnancov len tak "mirnix dirnix"?
Mǒže dosadzovať do vedúcej pozície zamestnanca bez kvalifikačného predpokladu na vykonávanie funkcie vedúcich oddelení?
Móže šliapať po hrdosti občana, prenasledovať ho a ohrozovať jeho živobytie?
Móže presadzovať aroganciu moci?
Nemá sa zodpovedať nám, občanom?
A ešte odkaz pre nováčanov. Aj Vy móžete priamo hlasovať o dóležitých otázkach samosprávy mesta cez miestne referendum, a tiež móžete podpísať petíciu v prípade, že už budete mať takéhoto vládnutia a paralyzovania nášho mesta plné zuby !!!!!
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 3   0
Pbošiak na tému Politika
14:16:24 05.02.2020 [7136] Nevhodný príspevok?
Vždy, keď z lavidu niečo " vyletí", je to čaro nechceného a vyznie to ako sebakritika. Keď doteraz nezmúdrel, už sa mu to nestane.
Hodnotenie: 2   0
lavida na tému Politika
19:53:38 04.02.2020 [7135] Nevhodný príspevok?
No ako vidím,ty si si konečný záver už urobil Accickvep.To ja sa tak ponáhľať nebudem a ešte počkám.Po tých skúsenostiach,keď Daniš hovoril Šimkovi,aby nerobil divadlo a prednosta sa uškŕňal,že pán Šimka vaše reči tu nikto počúvať nebude a to bolo tuším už v 2017-tom roku.Už vtedy Šimka upozorňoval na povinnosť urobiť nový PHSR a oni sa zachovali tak,ako sa zachovali a teraz sa ukázalo,že sa riadne sekli a mesto prišlo o možnosti realizovať verejné projekty.Tak ja s konečnými závermi ohľadom kamier na škole radšej ešte počkám,aby ma potom trebárs taký PB neobvinil,že tu čosi fabulujem.
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 0   3
13:34:55 03.02.2020 [7134] Nevhodný príspevok?
Štefan, tak otváram oči do korán a teda predpokladám aj ja že kauza kamery, bude mať pokračovanie a že primátor mesta Nováky Ing. Dušan Šimka sa vzdá funkcie z dôvodu, že očiernil toto mesto na celé Slovensko, za to že klamal, za to že zahmlieval. Taktiež verím, že aj pani poslankyňa Mokrá sa vzdá funkcie poslanca, keďže tiež nikomu z občanov tohto mesta svojim vystúpením nepomohla, priam naopak, taktiež poškodila, ako sám pán veľkomožný.

Áno a platí čo si povedal: "Zatiaľ stále platí to,čo som napísal pred časom,že si v tomto prípade primátor nasral do vlastného hniezda."
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 2   0
Pbošiak na tému Politika
09:41:24 01.02.2020 [7132] Nevhodný príspevok?
Nedajú sa poprieť niektoré, najmä úvodné slová prispievateľa Srdcom Nováčan, ktorý vo svojom príspevku píše o skepse v nováckej spoločnosti Na margo jeho príspevku si dovolím uviesť, čosi málinko ľavicovejšie. Nie tak dávno, som čítal v istom slovenskom magazíne komparáciu stavu súčasnej spoločnosti a doby, do akej dorástol hlavný hrdina románu Jaroslava Haška „O dobrom vojakovi Švejkovi, Josef Švejk.
Autor, článku nazvanom „Mrazivo aktuálne slová Laca Novomeského (významného slovenského politika a poeta) , ktorý o Haškovom Švejkovi, ako o zrkadle hlupákom, udavačom a prisluhovačov“, poukazuje na to, že Ladislav Novomeský, už pred niekoľkými desaťročiami uviedol slová, ktoré odhaľujú genialitu Jaroslava Haška a takto píše: „ a čo Švejk, do akej doby dorástol Josef Švejk? Umrela azda jeho povesť s Haškovou krčmovou slávou? „ Prestal byť časový, nepristane do nášho dneška tak, ako prostredie jeho obľúbeného lokálu U kalicha?...
Mám rád Haškove bonmoty vtelené do Švejka aj v Haškovom románe Osudy dobrého vojaka Švejka a tak vari nič špatné nenapíšem, ak so slovami autora sa stotožním, že dnes Josef Švejk je ešte lepšie časový, než kedykoľvek predtým… ...dnešok dáva Osudom dobrého vojaka Švejka novú časovosť a takú novú tendenciu, o akej sa ich autorovi ani nesnívalo, pretože on nemal na mysli typ tak natoľko večný, aká večná je ľudská neuvedomelosť, ľudská hlúposť, tuposť a z nich plynúce svinstvá a gaunerstvá
.... Švejk nie je smiešna, ani blbá figúra. Iba v pomere k svojmu okoliu sa stáva Švejk príslovečným Švejkom. Blbcom úradne nazývaným sa stáva až vtedy, keď poslušne a ochotne prijíma, spĺňa a navlas zobrazuje zmysel nad ním prevažujúcej úradnej prísnosti, ktorá sa, pochopiteľne stáva idiotským nezmyslom vo Švejkovom úzkostlivo svedomitom výkone.
Švejk sám nie je nič viac, než drobnohľad, ktorý ukazuje normálnemu oku rozmery i hĺbku vrchnostenských nezmyselností práve tak, ako ľudských slabôstok, úbohosti, vystrašenosti a hlúposti. To sú v krátkosti aktuálne slová Laca Novomeského o Haškovom Švejkovi, o zrkadle hlupákom, udavačom a prisluhovačov.
Ak teda nahliadneme naozaj na spoločenský stav a náladu ľudí žijúcich v našom mestečku ,niet potom divu, že i v našom mestečku Nováky sa život niektorým a zrejme obyvateľom, čoby mladšej generácie v dôsledku už spomenutej skepsy naozaj nepáči a chcú vrátiť isté hodnoty nielen nášmu mestu, ale ako píše občan píšuci pod nickom Srdcom Nováčan aj našej Vlasti. A podľa mňa právom.
A tak záverom malý odkaz : „ Prianie býva otcom myšlienky“ , ale čo tak uplatňovať zásadu, že „sloboda prejavu platí, presne potiaľ, odkiaľ začínajú iné práva fyzických osôb, napríklad právo na rešpektovanie Európskym dohovorom o ochrane základných práv a ľudských slobôd a Ústavou SR zaručenú prezumpciu neviny. !!! Takže tak lavida, tak, tak. PB.
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 2   0
00:30:28 01.02.2020 [7130] Nevhodný príspevok?
Milí priatelia,
skepsa, ktorá panuje v Novákoch ale aj na Slovensku, dúfam nebude trvať večne...každý z nás má veľkú silu meniť veci k lepšiemu... k životu v národno sociálnej vlasti a spoločnosti, založenej na princípe spolupatričnosti, láske a tradíciách, morálnych a kresťanských hodnôt. Zárukou je práve naša strana Vlasť......všetko dobré Vám praje Kamil Petriska.
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 2   0
lavida na tému Politika
18:40:31 31.01.2020 [7129] Nevhodný príspevok?
Accickvep tie konšpirácie si strč pekne za klobúk.Na to sa ja nehrám.Predpokladám,že kauza kamery na škole ešte bude mať pokračovanie.Čosi sa mi donieslo,tak uvidíme,ako sa to vyvrbí. Dovtedy radšej nič nehodnotím.Zatiaľ stále platí to,čo som napísal pred časom,že si v tomto prípade primátor nasral do vlastného hniezda.A teraz sa kukni na veci zrakom orla.Napísal by som niečo také,keby ma niekto platil,alebo vydieral?Odpoveď je jasná.Takže oči dokorán Accickvep a nie emócie,ale viera,že pravda zvíťazí.
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 0   1
14:23:46 31.01.2020 [7128] Nevhodný príspevok?
Štefan, už si naozaj trápny. Píšeš „Že Šimka stále iba klame? Uviedol tu niekto konkrétne dôkazy?Trt makový uviedol.“. Buď ťa za to platia, alebo si obeť vydierania kvôli tomu, že vedľa Dušana vyrastá dom tvojej rodiny? Neviem, ako môžeš napísať takúto hlúposť. Napríklad už len to video na úvode tejto stránky, hovorí za všetko. Klamal, klame a vždy klamať bude, ten sa už nezmení. Radšej už ani nepíš, lebo čo tvoj príspevok, to perla. Najlepšie by bolo keby ťa zablokovali, aby si sa vykúpil z toho otroctva, ktoré ťa núti aby si obhajoval Dušana.
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 1   1
Meno:
Heslo:
Farebné noty pre deti - vhodné pod stromček.
Jednou vetou povedané: 8 nôt má 8 farieb, ktorými sú zapísané známe piesne. Notová osnova má 5 čiar a na jej začiatku je husľový alebo basový kľúč. Ak chceme zahrať pieseň podľa nôt, potrebujeme na to hudobné vzdelanie. Každá nota má svoju dĺžku (iný tvar) a výšku (iné umiestnenie na notovej osnove).
zobraziť podrobnosti »
13.12.2019
Prievidza peniaze na novoročný ohňostroj pošle do Prešova
Vedenie okresného mesta chce finančne pomôcť ľuďom postihnutým nedávnym výbuchom v bytovke na východe Slovenska. Pridať sa plánujú aj Nováky.
zobraziť podrobnosti »
13.12.2019
Slovenské mestá rušia silvestrovské ohňostroje. Peniaze chcú radšej venovať Prešovčanom
Prešovu pomáha celé Slovensko, ako sa len dá. Banská Bystrica a Liptovský Mikuláš rušia ohňostroj a peniaze radšej venujú metropole Šariša.
zobraziť podrobnosti »
12.12.2019
Bojnice majú novú atrakciu. Návštevníkov odvezie turistický vláčik
Turistický vláčik odvezie ľudí na dvoch trasách.
zobraziť podrobnosti »
09.05.2019
Nebezpečné znečistenie. Bývalý zamestnanec odhalil nekalé praktiky
NOVÁKY / Rybári už niekoľko rokov upozorňujú na znečistenú vodu v rieke Nitra. Tá je najmä v úseku pod Novákmi plná chemických látok. Do redakcie TV JOJ sa ozval bývalý hasič, ktorý pracoval v tamojšej chemičke. Informoval o tom, ako tam zneškodňovali ortuť.
zobraziť podrobnosti »
20.03.2019
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.