Online 3 ľudia. FullHouse Slavio VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Kultúra / Školstvo Mestský dom kultúry, Centrum voľného času, školy... 27 príspevkov OTVOR TÉMU >
Nováky pozitívne Uveďte udalosť alebo čin, ktorý Vás v Novákoch zaujal a ktorý považujete za príkladný. 62 príspevkov OTVOR TÉMU >
Pohostinstvo Jedáleň, reštaurácia, krčma, bar... 1 príspevok OTVOR TÉMU >
Politika Primátor, mestský úrad, podnikanie v meste... 126 príspevkov OTVOR TÉMU >
Pouličné športy Freestyle, mtb, bmx, skateboard, freerun, le-parkour a podobne... 0 príspevkov OTVOR TÉMU >
Primátor / Poslanci Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov. 945 príspevkov OTVOR TÉMU >
Rôzne / Iné Váš príspevok sa nehodí do žiadnej otvorenej témy? Šup s ním sem... 184 príspevkov OTVOR TÉMU >
Šport Tenis, futbal, plávanie, vodne pólo, kanoistika, karate, lyžovanie... 48 príspevkov OTVOR TÉMU >
Ak máte návrh na vytvorenie novej témy, prosím kontaktujte nás.

Ďakujeme za pochopenie.


Najnovšie príspevky
Posledných 30 príspevkov v diskusnom fóre
18:56:58 19.11.2020 [7478] Nevhodný príspevok?
Slovensko ako testovacie laboratórium síl temna!

Prečo sa v druhej vlne svetovej pandémie pristúpilo k celoplošnému testovaniu obyvateľstva jedine na Slovensku? Prečo toto testovanie prezentoval premiér Matovič ako našu jedinú záchranu od cesty do pekla? Prečo sa ceste do pekla nerozhodol zabrániť prostredníctvom podobného testovania nikto iný?

Viac sa dozviete na:

http://vaznost-doby.bloger.cz/Vystrahy/Slovensko-ako-testovacie-laboratorium-sil-temna
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 0   0
17:12:27 10.11.2020 [7477] Nevhodný príspevok?
Príspevok je schovaný!
Príspevok je dostupný len pre prihláseného používateľa.
12:06:52 10.11.2020 [7476] Nevhodný príspevok?
Cit...." Ako obvykle je to znôška poloprávd, ktoré tvoria v konečnom dôsledku lož a nejdem ich všetky vyvracať, lebo sa nemienim znížiť na jeho úroveň."
Domnievam sa,že pán Vladimír sa tu dopustil toho,čomu sa hovorí zavádzanie a teda toho,čo v podstate kritizuje u primátora,lebo ako sa hovorí v detailoch je diabol ukrytý a práve preto je dôležité ak sa chceme zodpovedne dobrať objektívnej pravdy,aby boli všetky polopravdy jasne označené, formulované a vysvetlené.Totiž je viac ako isté,že na nedôslednosť sa niekedy aj umiera.
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 0   0
10:10:41 10.11.2020 [7475] Nevhodný príspevok?
Nevedomosť či úmysel?
Nepredpokladal som, že sa ešte vrátim k téme „Dom služieb“, ktorej som venoval príspevok č. 7460, avšak som k tomu donútený videom zo dňa 4.11.2020 pod názvom „Primátor informuje“, ktoré natočil a zverejnil primátor Ing. D. Šimka účelovo na dehonestáciu mojej dcéry. Ako obvykle je to znôška poloprávd, ktoré tvoria v konečnom dôsledku lož a nejdem ich všetky vyvracať, lebo sa nemienim znížiť na jeho úroveň. Video je znova ukončené zábermi na potrubia vzduchotechniky v Dome služieb s jeho zavádzajúcim - sugestívnym komentárom. V spomenutom príspevku som už naznačil, že vec sa má dosť inak oproti tomu, ako to pochopil a neustále prezentuje on. Ide o akési nóvum, realizované podľa Zákona o energetickej efektívnosti, ktorý platí asi ešte len 6 rokov.
Chápem, že musel byť veľmi sklamaný súdnoznaleckým posudkom od ÚSI Žilina, pretože ho pred poslancami dlhšiu dobu zatajoval. Keď na rokovaní mestského zastupiteľstva dňa 27.4.2020, poslanec Branislav Adamec vyžadoval posudok aj pre poslancov, primátor im oznámil svoj zámer pozvať na konzultáciu autora posudku a predniesol takúto duchaplnú vševysvetľujúcu reč. Citujem:
Dámy a páni, ja vám chcem dať čo najobjektívnejší pohľad, čiže nebudeme vám odpovedať my na otázky, ale ten tvorca ktorý to robil čiže, aby vám odpovedal na detailné otázky. Mne ide o odbornosť. Ja nie som odborníkom v tomto znalectve a nebudem posudzovať ja Dom služieb. (Koniec citátu, viď video z rokovania mestského zastupiteľstva dňa 27.4.2020,4. hod. 30. min.)
Keď sa vrátim naspäť až do obdobia pred komunálnymi voľbami - vtedajší kandidát na funkciu primátora mesta Ing. D. Šimka si do svojho volebného programu dal takýto záväzok:
„Okamžité vypovedanie zmluvy na rekonštrukciu Domu služieb, na základe ktorej má mesto zaplatiť, teda všetci občania nášho mesta neskutočných cca 673 000 € (20,3 mil. Sk)“
Kolaudačné nedorobky – nezamurované otvory prechodov vzduchotechnického potrubia cez steny, po nainštalovaní vzduchotechniky v Dome služieb, znova zvýraznil tým, ako bol zhrozený a šokovaný keď ich uvidel ešte aj mesiac po kolaudácii. Povedal by som, že mu dobre poslúžili na útok proti vtedajšej vedúcej oddelenia výstavby MsÚ. O tom, ako sa mu podarilo v súlade so svojim predvolebným záväzkom narušiť zmluvný vzťah s poskytovateľom predmetnej služby, vo videu nehovorí, tým sa nechváli. Svedčia o tom možno iba údaje v záverečných účtoch mesta za roky 2018 a 2019, v bode 3 – Prehľade o stave a vývoji dlhu mesta, v ktorom v obidvoch rokoch je evidovaná rovnaká suma 672 737,48 €, ako dodávateľský investičný úver z VSE. Nezaškodilo by teda, keby si dôkladne prečítal predmetnú zmluvu a nadväzne aj súdnoznalecký posudok od ÚSI Žilina. Len nie som si istý, či na to vôbec má, aby to pochopil.
My občania mesta, sa celkom oprávnene môžeme obávať, že nedotiahnutie projektu zníženia energetickej náročnosti objektu Domu služieb cez garantovanú energetickú službu, čo je konštatované v závere súdnoznaleckého posudku, môže mať súdnu dohru a nedaj boh s neblahým, či šokujúcim dopadom aj na rozpočet mesta, teda na peniaze nás všetkých.
Dá sa k tomu ešte niečo dodať? Možno iba výrok Bertolda Brechta:
Kto pravdu nepozná je iba hlupák, ale kto ju pozná a vedome zatajuje, je zločinec.
V. Richter[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 4   0
19:31:30 07.11.2020 [7474] Nevhodný príspevok?
Príspevok je schovaný!
Príspevok je dostupný len pre prihláseného používateľa.
08:19:49 07.11.2020 [7473] Nevhodný príspevok?
Príspevok je schovaný!
Príspevok je dostupný len pre prihláseného používateľa.
19:40:02 06.11.2020 [7472] Nevhodný príspevok?
Dnes priatelia, musím opatrne začať písať, pretože ma človek z BUBLINY lavida, čoby významný exegéta (vykladač) práva a textov zmlúv, tentoraz konkrétne Zmluvy o garantovanej energetickej službe uzatvorená v zmysle § 17 a 18 a nasl. Zákona o energetickej efektívnosti.
Nebojím sa otvorene, nekompromisne tvrdenia lavidu voči Vladimírovi odmietnuť ako nekompetentné, bezvýznamné, bez právnej relevancie a napokon i zavádzajúce, ak tvrdí to, čo Vladimír nikdy nepotvrdil ,keďže mu odpovedal tak, ako lavida požadoval. To hneď na úvod, aby sme boli spravodliví.
Už hneď v úvode musím pripomenúť , že primátor Šimka niekoľko krát na odôvodnenie svojich pochybných záverov,konštatovaní, poukazoval na to, že ho mal, ak nejaké pochybnosti zo strany poslancov vznikli vtedajší Hlavný kontrolór upozorniť, ak sa ku čomsi Šimka nesprávne vyjadril .
Nuž mal, či nemal. Prečo? Pretože právne vedomie Šimku ,primátora mesta, má byť kvalifikovanejšie ako u bežných občanov mesta (tým je aj vyvrátené nespravodlivé tvrdenie lavidu voči mojej osobe,keďže som bežný občan mesta, už dôchodca, a hoci Šimka mal dostatok informácií prostredníctvom svojho okolia a osôb mu blízkych poskytnutých, že som absolvent PF UK, nikdy ma nepožiadal o akúkoľvek radu, skôr naopak, dehonestovali) primátor podľa § 13 ods.2 zákona o obecnom zriadení sľubuje, že pri výkone funkcie bude uplatňovať právne predpisy a podľa odseku 10 citovaného ustanovenia si primátor mesta prehlbuje vedomosti potrebné na výkon svojej funkcie.
Aj v prípade, ak primátor neovláda všetky predpisy alebo si ich nesprávne vyloží, postupuje sa povedzme v prípade trestnej veci podľa Trestného zákona tak, že primátor je znalý práva (nevyvratiteľná domnienka), a pokiaľ by išlo o negatívny právny omyl, buď je právne bezvýznamný alebo výnimočne sa posúdi podľa zásad o skutkovom omyle (kde pre zodpovednosť za skutok postačí zavinenie z nevedomej nedbanlivosti).
Veľmi dôležité je v tejto veci zdôrazniť,že primátor má o.i. v povinnostiach zavedené tie povinnosti , ktoré vyplývajú z ustanovenia § 8 zák.č.369/1990 Zb. o obecnom zradení v znení neskorších predpisov a zo zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov : všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom obce musia mať písomnú formu, inak sú neplatné, orgány obce sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať, najmä udržiavať a užívať majetok, chrániť ho pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím, včasne uplatňovať svoje práva, viesť majetok v účtovníctve podľa osobitného predpisu a iné.
Tak naozaj ,ak by sme sa vrátili k Protokolu o odovzdaní a prevzatí funkcie primátorov o jeho kvalite a obsahu, nehovoriac o nonkonformnosti pri odovzdávaní a preberaní funkcie medzi odchádzajúcim primátorom a preberajúcim primátorom z dôvodu vzájomnej animozity oboch súperov, to by sme sa točili dookola a napokon,čo ja s tým mám.
Bol som však exegétom lavidom posmešne vyzvaný a tak si položme otázku, ako chodil Šimka,primátor pripravený na rokovania Mestského Zastupiteľstva,ak požadoval od kontrolóra upozornenia pri jeho pochybeniach???
A tak je na mieste otázka, prečo Dr.Lukačovič oficiálny právny zástupca mesta Nováky, s ohľadom na jeho právny výklad, analýzu v kauze Futbalové ihrisko s umelým trávnikom , ktorý bol dlhú dobu v negatívnej optike cieľom Šimku , brával účasť na rokovaniach MsZ ????? Nuž, nemajte mi to za zlé, keďže sa mi pýta do klávesnice otázka, kde je právny zástupca mesta, ak neberie účasť na zasadnutiach MsZ? K tejto otázke sa ešte možno vrátim, myslím právneho zastupovania mesta.
Prečo toľko o kontrole a kontrolórovi??? Peťo prepáč,to nie ja som začal. Teda ešte raz ,nuž prepáč Peťo, ak si bol poslanec v tom čase a mal si sa vyjadriť k Zmluve a jej právnej relevancii, prečo si nepripomienkoval jej neplatnosť? Ako si chodil pripravený na rokovania Mestského zastupiteľstva? A teraz Šimka šikanuje mladú ženu, tvoju kolegyňu a všetci ste v rekonštruovanej budove MsÚ ticho.
Matku troch detí ,zahanbujúco, urážlivo jej rodinu ,ktorá je v našom meste vážená a napokon pre zdravie obyvateľov aj svojim postavením a ochotou tu v našom mestečku žiť významná. Kto mu dal k takémuto konaniu,postoju kredit, mandát, na neetický,nemorálny a neprijateľný postoj chlapa, dokonca v rozpore so zákonníkom práce. muža, ktorý sa tvári, že je džentlmen???
Mimochodom Peťo, načítaj si čosi o význame Zálohovej faktúry , a kto a ako môže s ňou nakladať a kto zodpovedá za majetok mesta!!! Vyššie som ti už čosi naznačil. A tiež porovnaj a urči rozdiel v starostlivosti a zveľaďovania o budovy Domu služieb a budovami Mestskej plavárne, Kina, zatepľovanie základných škôl,Ihrisko za Pekárňou, Dom kultúry etc.etc. Všetky obce na okolí majú školy zateplené. Snaž sa pochopiť filozofiu zákona a nevšímaj si len veci negatívne. Voľakedy som čítal od jedného českého politika knihu Mráz prichádza z Kremľa ako dôsledok rokov 68-ych. Nechcem komparovať, ale je mi niekedy z pohľadu na MsÚ zle, zima.
Aj keď je to, naozaj všetko dôsledok indoktrinovanej túžby Šimku po moci a spoločenskej pomste (ak niekto počul, že Šimka povedal o minulom vedení mesta čosi pozitívne ,nech mi pošepne, budeme sa spolu tešiť, ale nepredpokladám a už vôbec nie o spoluobčanoch, rozpomeňte si na rúška a odmenu od neho iniciatívnym občanom) , osobne sa domnievam, že naozaj hľadajme skôr pozitívum , a až ako negatívne veci riešme následne prosím ťa. Starali sa o zveľadenie majetku ?????. Starali!!!!. A malo sa v tom racionálne pokračovať. To,čo sa deje okolo Domu služieb bez ohľadu na to , ako to skončí doposiaľ iracionálne,v rozpore so starostlivosťou zákona o majetku mesta.
Nuž a ako je to, tak prosím s lavidom spolu nám vysvetlite ,ak primátor ako verejný činiteľ , neoboznámi poslancov s dôležitým dokumentom – Znaleckým posudkom č.152/2019 vo veci posúdenia realizácie rekonštrukcie objektu domu služieb v meste Nováky zrekonštruovaného v zmysle zmluvy o garantovanej energetickej službe č. EXT 085/2018 zo dňa 23.9.2019,ktorý vypracoval renomovaný Ústav,ktorého vyjadrenia akceptuje i Najvyšší súd SR - zamlčí ho (!!!!!) na viac ako pol roka. Čo vy na to – je, alebo nie je to marenie úlohy verejným činiteľom, keď odporúčanie renomovaného ústavu je , klikni na link: http://www.novaky.com/dokumenty/20200923_dom_sluzieb_152_2019_ZP_mesto_Novaky.pdf. Dobre čítaj,tak ako mne radí Šimka vo svojich difamujúcich e-meiloch.
Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí majetok obce ( mestá) tvoria nehnuteľné veci a hnuteľné veci vrátane finančných prostriedkov, ako aj ( pohľadávky!!!) a iné majetkové práva, ktoré sú vo vlastníctve obce podľa citovaného zákona, alebo ktoré obec nadobudne do vlastníctva prechodom majetku štátu, alebo vlastnou činnosťou.
A lavida mieša jablká s hruškami. Porovnávať služby v starostlivosti o zeleň a o službu podľa Zmluvy o garantovanej energetickej službe uzatvorenej v zmysle § 17 a 18 a nasl. Zákona o energetickej efektívnosti je absurdné !!!!
Tak mal, či nemal, kontrolór radiť Šimkovi? . Právne vedomie starostu obce má byť kvalifikovanejšie ako u bežných občanov obce, starosta obce podľa § 13 ods.2 zákona o obecnom zriadení sľubuje, že pri výkone funkcie bude uplatňovať právne predpisy a podľa odseku 10 citovaného ustanovenia si starosta obce prehlbuje vedomosti potrebné na výkon svojej funkcie. Ak aj starosta neovláda všetky predpisy alebo si ich nesprávne vyloží, postupuje sa podľa Trestného zákona tak, že starosta je znalý práva (nevyvratiteľná domnienka), a pokiaľ by išlo o negatívny právny omyl, buď je právne bezvýznamný alebo výnimočne sa posúdi podľa zásad o skutkovom omyle (kde pre zodpovednosť za skutok postačí zavinenie z nevedomej nedbanlivosti).
Platí, že „mesto hospodári so svojím majetkom samostatne alebo prostredníctvom správcu majetku mesta, ktorým je predovšetkým v našom prípade primátor mesta. Nakladanie s majetkom mesta je v kompetencii orgánov mesta, pričom podrobné podmienky hospodárenia Mestské zastupiteľstvo upravilo v zmysle ustanovenia §9 ods.1 zákona o majetku obcí v zásadách hospodárenia s majetkom obce, na ktorých spracovanie sú kladené vysoké požiadavky kvality, zmysluplnosti a zrozumiteľnosti.“
Významným ustanovením je § 8 zákona o obecnom zriadení, ktorý určuje, že majetok obce slúži na plnenie úloh obce, má sa zveľaďovať (!!!!!) a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote a zásadne nezmenšený zachovať a má slúžiť na verejné účely , je verejne prípustný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie obec neobmedzila.
Nie som dokonalý,ale určite by som vzal do úvahy pri riešení tejto pre mnohé obce,mestá ,zariadenia,školske ,mestské ľudskejší a racionálnejší prístup voči svojim podriadeným a požičal by som im svoj osobný automobil ,aby sa odviezli namiesto márnivého míňania benzínu primátorom mesta do tých organizácií a zariadení, kde to funguje a možnože s väčšími chybami,ako v Novákoch, pretože je to nóvum a každý sa učíme za pochodu. Len sa čudujem, že nenaliehali na take služobky. PB
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 3   0
15:17:08 06.11.2020 [7471] Nevhodný príspevok?
„ To, že nás nemá niekto rád a máme aj nepriateľov dokazuje, že máme aj zásluhy. Borne „

Dobrý deň vážení spoluobčania.

Myslím si, resp. sa snažím nepoučovať ľudí, ktorí toho v živote dosiahli viac, ako ja. Naopak, vážim si ich za to čo dosiahli, čo pre iných spravili. No niekedy sa nevyhnem tomu, aby som im niečo neporadil. Vladko Richter je môj, dovolím si povedať priateľ a vážim si, že aj ja som jeho priateľ, teda aspoň dúfam. Je to človek, ktorý pre naše mesto urobil nesmierne veľa. Keby sme všetci urobili len polovicu z toho čo on, tak život a nažívanie v Novákoch je úplne v inom leveli. Keďže možnosť stretnúť sa v dnešnej dobe je takmer nulová, tak využívam túto stránku a dovolím si mu dať, takto verejne jednu radu. Vladko nereaguj na nejaký, nič nehovoriaci nick. Drž sa jedného síce starého, ale veľmi poučného výroku, ktorý vyslovil v dávnej dobe rímsky filozof a politik Seneca. „Nikdy nehovor pravdu tomu, kto si ju nezaslúži.“ Vladko ver, nejaký nick si ju nezaslúži.
Ja som dnes ráno dostal od jedného občana dve SMSky. Jedna sa týkala niektorých ľudí v Novákoch, v druhej pisateľ spomínal nejakého "hornonitrianskeho Kočnera." Neviem prečo to poslal mne? Že by tým myslel mňa??? Samozrejme, že som mu neodpovedal, lebo mi to jednoducho nestálo za to. Preposlal som ju však, pár dobrým priateľom nielen v regióne, ale aj na Slovensku. Úmyselne som však neuviedol meno tvorcu tejto správy, aby ich to neovplyvnilo pri reakcii. Odpovede nedali na seba dlho čakať. Nebudem ich teraz zverejňovať, lebo ani táto osoba si nezaslúži vedieť to, čo si o úrovni jeho SMSky, tým aj jeho myslenia, moji skutoční priatelia a ľudia, čo toho v živote veľa dokázali, myslia. Nakoniec, teraz by to nemalo ani žiadny význam. No obe SMSky som si uložil, ako aj odpovede mojich priateľov. Možno raz? No uvidím?
Teraz si zrejme mnohí z Vás položia otázku : Čo týmto chcel básnik povedať? Chcel som len vyzdvihnúť silu priateľstva, ktorá je vzácna hlavne v zložitých a ťažkých životných chvíľach. Práve rady priateľov, ich podpora ich otvorenosť, je v takýchto chvíľach neoceniteľná. Nakoniec o tom hovorí aj výrok neznámeho autora.
„ Dobrí a úprimní priatelia sú ako hviezdy na nebi. Aj keď ich nevidíme, vieme, že tam sú.“

S úctou Ľubo Dzurák
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 3   0
10:37:19 06.11.2020 [7470] Nevhodný príspevok?
Po prečítaní príspevku bývalého prednostu úradu p.Richtera je nepochybné,že v kauze Dom služieb sú mi ako občanovi a voličovi predložené dva protichodné právne názory.Jeden od hlavného kontrolóra Ing.Baláka podopretý uvedenými citáciami príslušných zákonných ustanovení a druhý od p.Richtera podopretý jediným silne polemickým argumentom o tom,že pokiaľ bol zámer rekonštrukcie Domu služieb schválený jednomyseľne poslancami MsZ,tak primátor už ďalej mohol konať podľa svojho uváženia.
Mám k tomuto názoru p.Richtera tieto pripomienky.Prvá je,že to vyzerá tak,akoby p.Richter výsledok kontroly hlavného kontrolóra nečítal dostatočne,resp.má problém s jeho pochopením v plnom rozsahu.
Teda pokiaľ HK napíše cit…:“ktorým MsZ schválilo vypracovanie súťažných
podkladov k verejnému obstarávaniu na rekonštrukciu formou EPC sa opieralo o finančnú analýzu
neskoršieho víťaza verejného obstarávania, spoločnosti Východoslovenská energetika, ktorá nacenila
práce na predmetnej rekonštrukcii na cca 180 000 € s tým, že konečná cena by sa mala pohybovať okolo
280 000 € vzhľadom na skutočnosť, že úspešný uchádzač mal zabezpečiť kompletnú projektovú
dokumentáciu, rekonštrukciu, všetky administratívne kroky a aj následné meranie a reguláciu v objekte
počas doby trvania zmluvy.
Po vyhodnotení verejného obstarávania však vtedajší primátor mesta podpísal s úspešným
uchádzačom zmluvu, ktorej hodnota bola 734 330,28 € s DPH.
Podľa názoru hlavného kontrolóra tak urobil svojvoľne bez akejkoľvek opory v rozhodnutí
poslancov mestského zastupiteľstva.“
Tak potom je nanajvýš podivné,že p.Richter má iný názor.Tiež ak by som teoreticky prijal argumentáciu p.Richtera,tak potom by bolo úplne v poriadku,keby MsZ schválilo zámer mesta uzavrieť zmluvu s firmou na údržbu mestských pozemkov v sume 200000€ a dnešný primátor Ing.Šimka by bez ďaľšieho schválenia uzavrel zmluvu na údržbu a kosenie mestských pozemkov s nejakou firmou na sumu 1000000€ a bolo by to úplne OK,pretože ide o službu a nie o nakladanie s majetkom mesta a poslanci by nemali na to žiadny dosah,hoci by to bolo zjavné neefektívne nakladanie s majetkom mesta.
Teda domnievam sa ,že sa p.Richter vo svojom úsudku zmýlil.
Druhá moja pripomienka je tá,že je tiež podivné,že p.Richter nepovažuje za dôležité sa bez opory náležitej argumentácie vyjadriť ku tomu do očí bijúcemu rozdielu medzi cenami projektového zámeru a cenou konečnou,ktorý je myslím dostatočným dôvodom na vznik oprávnených pochybností a určitých podozrení o celkovom priebehu a realizácii celého projektu.
V súčasnosti je na Youtube stránke mesta zverejnené video na ktorom terajší primátor Ing.Šimka informuje okrem iného aj o konaní vtedajšej vedúcej stavebného oddelenia Ing.Trojanovej v súvislosti s kauzou Domu služieb a ktoré tiež dotvárajú podobu obrazu,ktorý si môže občan utvoriť v súvislosti s predmetnou kauzou.
Taktiež skutočnosť,že verejné pozvánky terajšieho primátora mesta adresované bývalému vedeniu mesta na vyjadrenie sa ku prerokovaným problémom neboli dotknutými doteraz akceptované,svedčí v ich neprospech.
Taktiež je domnievam sa nepochybné,že v súvislosti s predmetnými problémami skutočnosť,že píšem svoj názor anonymne na internetovej stránke nijako nesúvisí,pretože len slobodne vyjadrujem svoj občiansky názor na každému verejne prístupné informácie.
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 0   0
20:27:44 05.11.2020 [7469] Nevhodný príspevok?
Príspevok je schovaný!
Príspevok je dostupný len pre prihláseného používateľa.
17:26:33 05.11.2020 [7468] Nevhodný príspevok?
Lavidovi – môj názor
Ako som sľúbil aj konám, hoci sám sebe sa divím, že som sa zaviazal reagovať na nemiestnu výzvu anonyma Lavidu, ktorý sa na tejto stránke prezentuje ako nekritický zástanca primátora mesta D. Šimku. Môj názor je nasledovný:
Áno, exprimátor RnDr. D.Daniš bol oprávnený podpísať Zmluvu o garantovanej energetickej službe v zmysle Zákona o energetickej efektívnosti, §17,18 a nasledujúcich. Išlo o službu mestu a nie o nakladanie s majetkom mesta v zmysle Zákona o obecnom zriadení, ako sa to niekto snaží prezentovať. Dokonca nekonal tak bez vedomia mestského zastupiteľstva, ktoré mu zámer schválilo jednomyselne, uznesením č.542/2017, na zasadnutí dňa 27.2.2017. Nevyjadrujem sa k cene a ani k výberu poskytovateľa, ktorý je na môj vkus až príliš zbyrokratizovaný.
V.Richter
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 4   0
10:32:21 05.11.2020 [7467] Nevhodný príspevok?
Lavida,je zaujímavé,že vybublinkujete vo svojej BUBLINE svoje táraniny a ako páchnuce splašky z rodinného domu istej rodiny v našom meste, odvediete ich ako kanalizačná stoka takto páchnuce a navyše posilnené svojou toxickou slinou, opľúvate všetko a všetkých, ktorí si dovolia tvrdiť, že pravda je niekde inde.
V tomto prípade nie do rieky Nitry, ale ich zverejňujete do verejného priestoru. Je zaujímavé, že sa na túto stránku prihlásite s príspevkom len málinko po tom, ako sa primátorove extemporé ku mojej osobe (a nie len ku mojej osobe) ukončí,v e-meilových jeho zábavkách, mne a ostatným doručovaných v e-meilovej od neho pošte, čo teda ľudia nemôžu vidieť a vedieť. Tak, teraz už vedia. ????????????????
V niečom sa však s vami dá dá súhlasiť, že je naozaj načim postupne (veď voľby sa blížia) začať našim spoluobčanom ukazovať ,kde je sever, aby pochopili, že nie vy ,ale naši spoluobčania rozhodnú!!!!!! PB
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 4   0
08:36:36 05.11.2020 [7466] Nevhodný príspevok?
Lavidovi.
Už som sa v minulosti raz vyjadril, že nebudem reagovať na Vaše príspevky. Momentálne nemám na to čas, ale sľubujem, že sa vyjadrím.
V. Richter
Hodnotenie: 4   0
22:01:33 04.11.2020 [7465] Nevhodný príspevok?
Ako pozerám,tak sa nám náš najväčší mestský odborník na samosprávu po hromade prázdnych kecov v príspevku č.7458 z nepochopiteľných dôvodov odmlčal.Žeby onemel hneď potom ako si dočítal celú správu hlavného kontrolóra?On totiž kontrolór v tej správe konštatuje viaceré skutočnosti,nad ktorými môže občan len neveriacky krútiť hlavou a vyzerá to tak,že tu sú dôvody aj na nejaké to oznámenie tým správnym orgánom.A náš najväčší mestský odborník ani ťuk.Tsss,tsss,to sú mi veci.Ku všetkému má rečí ako koza bobkov a včuleky nyšt.Je ticho ako voš pod chrastou.
Ale aby som len tak plano nekecal,tak nech je naša reč na biblický spôsob priama a rovná.Teda vo vzduchu tu lietajú otázky,na ktoré je treba v súvislosti so správou hlavného kontrolóra dať jasné a zreteľné odpovede,aby občania mali v hlavách jasno,kde je sever.
Chcem sa teda spýtať dvoch odborníkov na samosprávu - právnika Mgr. P.Bošiaka a jeho priateľa bývalého prednostu Vladimíra Richtera či bol bývalý primátor mesta Nováky Rndr.D.Daniš oprávnený podpísať zmluvu s firmou Východoslovenská Energetika, a.s. na sumu 734 330 EUR - bez schválenia v Mestskom zastupiteľstve? 
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 0   0
18:38:07 01.11.2020 [7464] Nevhodný príspevok?
Tiež som išla na testovanie pod nátlakom,aj keď momentálne do práce chodiť nemôžem,ale čo ak budúci týždeň budem môcť avšak kvôli netestovaniu by som nemohla...našťastie,všetko bolo dokonale zorganizované...ja zas nesúhlasim s chodením menších detí do škôlky a na prvý stupeň ZŠ...stráca sa mi tu logika...vlastne-OČR!!!
Hodnotenie: 0   0
09:43:50 01.11.2020 [7463] Nevhodný príspevok?
Dovolím si reagovať ako rodič, ktorí prezentuje názor viacerých rodičov. Nepodporujeme testovanie, nepodporujeme testovanie pedagógov a nepodporujeme testovanie našich detí na druhom stupni. Ponímame to ako ohrozenie našich detí, ohrozenie pedagógov, je viacero škôl na Slovensku, ktoré našli oporu v zákone, ktoré našli podporu u starostov a primátorov. Pokiaľ je covid pandémia tak smrteľná, nemali byť naše deti ohrozované, nemali sa zúčastňovať celoplošného testovania. Podporujem týmto pedagógov, ktorí sú zodpovední, boli ochotní vyučovať v desaťdňovej karanténe nariadenej štátom . Stanovisko školy, stanovisko mesta nám je absolútne ako rodičom nesympatické /prezentujem názor rodičov, ktorí nie sú stotožnení s opatreniami školy, nie všetkých rodičov/.....skutočne mám dojem, že pandémia má politický charakter, pretože pokiaľ by by bola tak smrteľná, ako sa nám verejne prezentuje, tak by nebolo možné realizovať takého masové podujatie ako testovanie. Naše deti na druhom stupni sú doma, majú dištančné vyučovanie, pokiaľ sa pedagóg rozhodol netestovať a vyučovať dištančne, na čo MÁ PODĽA ZÁKONA NÁROK a zákon neporušuje, dúfam, že nájde podporu u vedenia školy a taktiež u primátora, Takéhoto pedagóga považujeme za absolútne ZODPOVEDNÉHO. !!!!
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 1   1
11:36:16 31.10.2020 [7462] Nevhodný príspevok?
Pozrel som si posledné mestské zasadnutia a bol som sklamaný ich priebehom,ktorý zodpovedal tak nejakej osade.Krik a vrieskanie miesto argumentov.To šermoanie papiermi na obrazovku poznáme a je to len snaha dokázať svoju pravdu aj keď nikto z toho nič nemá.Nebudem obhajovať primátora pretože nesúhlasím s jeho reakciami,ktoré vedú k ďalšej konfrontácii bez dôkazu kto má vlastne pravdu.Pán primátoir by si mal uvedomiť,že len dôkáz a prešnými argumentami dokáže umravniť poslancov ktorí sa vo väčšine spolčili proti nemu z dôvodu straty ich osobných záujmov.Ľudove sa hovorí,že bobo spapal cici.Až pán primátor chce občanov presvedčiť,tak musí zvoliť cestu argumentov.Tie argumenty sa nachádzajú v rozpočte mesta,ktorý je asi najbohatší na počet obyvateľov na Slovensku.Mal by si vziať rok za rokom a dokázať občanom mesta ako bývalé vedenie hospodárilo počas štyroch rokov.Možno by sa mu podarilo otvoriť oči občanom aj poslancom,alebo by misel uznať,že konfrontácia k ničomu nevedie.
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 0   0
19:37:40 29.10.2020 [7461] Nevhodný príspevok?
Koronavírus ako trest Boží so všetkými dôsledkami!


Tento článok by nevznikol, keby som náhodou nezachytil názor na súčasnú koronavírusou krízu, ktorý sa začína čoraz viacej rozširovať medzi obyčajnými ľuďmi. A prostí ľudia hovoria, že je to trest Boží. Že nás to Boh trestá.

Viac sa dozviete na:

http://vaznost-doby.bloger.cz/Vystrahy/Koronavirus-ako-trest-Bozi-so-vsetkymi-dsledkami
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 0   0
15:16:28 29.10.2020 [7460] Nevhodný príspevok?
Kde je pravda?
Na rokovaní mestského zastupiteľstva dňa 23.9.2020 si primátor mesta celkom bez hanby „kopol“ do mojej dcéry aj v súvislosti s kolaudáciou rekonštrukcie Domu služieb. (viď videozáznam rokovania, 2.hod. 37. min.) Dokonca „notbúkom“ predviedol na kameru aj staršie video na ktorom on sám prezentoval vykonané práce . Vo videu dokonca priznal vylepšený vzhľad objektu, čo je však vraj iba akési „pozlátko“ oproti obrovským dieram, či nedorobkom a nevykonaným opravám vo vnútorných priestoroch objektu.
Nezainteresovaný človek, keď si pozrie uvedené video nemôže nedať mu za pravdu. Lenže veci sa v skutočnosti majú asi celkom inak. Už samotný názov akcie v zmluve medzi a.s. Východoslovenská energetika Košice ako tzv. „poskytovateľom“ a mestom Nováky ako tzv. „prijímateľom“ znie takto:
„Zmluva o garantovanej energetickej službe uzatvorená v zmysle § 17 a 18 a nasl. Zákona o energetickej efektívnosti.“
Primátor mesta celkom vedome a zrejme aj úmyselne vo videu odviedol predmetnú akciu v Dome služieb na inú koľaj, ako je ona koncipovaná. Tu nešlo o nejakú generálnu opravu objektu, vrátane opravy schodov, výmeny dlažby, maľovanie, či opravu WC a pod., to sú predsa bežné práce údržby, ktoré by mal priebežne zabezpečovať správca objektu. V skutočnosti tu išlo o komplexnú modernizáciu energetického vybavenia objektu, v záujme zefektívnenia jeho energetiky . Uvedená zmluva obsahuje popis v akom energeticky neefektívnom stave sa objekt nachádzal a čo sa má v prospech zvýšenia energetickej efektivity objektu urobiť. Je mi jasné, že primátor chcel svojim teátrom niekoho v očiach verejnosti významne zdiskreditovať, len nechápem, že si k tomu vybral osobu, ktorá do toho mala najmenej čo hovoriť. Dokonca jej vytkol aj financovanie akcie. Z obsahu predmetnej zmluvy, ktorá je zverejnená na stránke Digitálne mesto Nováky a zverejneného znaleckého posudku od Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline z 23.9.2019 (viď www.novaky.com, príspevok č. 7456) je možné zistiť, že na Dome služieb menovite boli zrealizované nasledovné opatrenia:
1. Bol zateplený celý objekt vrátane strechy, vonkajších podhľadov výmeny všetkých okien a vonkajších dverí.
2. Kotle Viadrus-2ks, každý o výkone 42 kW boli nahradené novými-modernejšími kondenzačnými kotlami.
3. Úplne nanovo bola namontovaná vzduchotechnika vrátane rekuperačnej jednotky.
4. Bol zrekonštruovaný systém ochrany pred bleskom.
5. Na streche objektu bola namontovaná fotovovoltická elektráreň o výkone 10 kW.
Už pohľad na uvedené opatrenia hlása, že ide o opatrenia na dosiahnutie energetickej úspory a efektivity. Primátor vo svojej „videoscénke“ z uvedených opatrení prezentoval len prvé opatrenie (pozlátko- pekná fasáda), ostatné štyri ho vôbec nezaujímali, resp. predvádzal si to, čo on sám chcel-presne podľa porekadla, „čo sa babe chcelo, to sa babe snilo“.
Je zvláštne, že poslanci si museli na rokovaní mestského zastupiteľstva takmer „vyžobroniť“ predmetný znalecký posudok, ktorý už asi rok ležal v „šuplíku“ na mestskom úrade,
aby sa z neho dozvedeli, že projekt zabezpečenia zníženia energetickej náročnosti objektu je potrebné cez garantovaciu energetickú službu dotiahnuť do úspešného konca pre obidve zainteresované strany.
V.Richter


[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 5   0
23:29:36 27.10.2020 [7459] Nevhodný príspevok?
Priatelia, ja osobne si myslím, aby mala pre voličov táto obsiahla správa istú zmysluplnosť , vari mala začať tým, že v majetku mesta Nováky v roku 2017 sa nachádzali budovy, stavebné objekty, ktoré samospráva mala v pláne stavebne revitalizovať, rekonštruovať. Normálne s kľudným svedomím sa takto plánovať mohlo len za podmienky, že bol na tom verejný záujem, pretože do zrušenia „ Stavebnej uzávery „z titulu štátom podporovanej banskej činnosti a jej vplyvov na stavebnú činnosť na území mesta Nováky ,verejný záujem bol niekde inde a v takom stave sa nachádzala aj objektová sústava budov a zariadení, ktoré ex lége po zmene verejnej správy a vzniku samospráv, prešli po revolúcii do vlastníctva samosprávy nášho mesta.
Aj preto nemala stavba Mestskej Polikliniky štandartnú štruktúru stavby,čoby murovaného objektu,ale bola to skladačka kovových prvkov s pórobetónovou výplňou jednotlivých stien, priečok vo vnútri interéru stavby, použitím systému BAUMS od výrobcu Rudné doly Jeseník a to len z toho dôvodu,že sa už vtedy myslelo na čo najnižšie náklady náhrady škody vyvolanej banskou činnosťou, ktorá by určite prevýšila hodnotu, ako klasická stavba za náhradu tejto stavby s kovovou konštrukciou.
To len na okraj, keďže rovnako takúto rekonštrukciu vyžadovala aj stavba DOMU SLUŽIEB a ďalšie stavby. Pravdou tiež je, že v dôsledku negociačného programu o rozvoji banskej činnosti v rokoch 80-tych ešte predstavitelia mesta a iné orgány dokázali na čas odložiť ,ochrániť pred banskou činnosťou, čím sa zachránilo aj Futbalové ihrisko na ulici Rastislavovej a pozemky pri poliklinike, ktoré mali slúžiť k výstavbe náhradného futbalového štadiona, boli pridelené občanom na zriadenie záhradok .
A vedeniu mesta, ktoré nastúpilo po roku 1990 do vlády v meste žiaľ s vedomím štátu zostalo množstvo budov, objektov so značne zanedbaným exteriérom a interiérom na krku, napr. aj v takom stave, keď mi akosi ironicko- nevtipne vytkol súčasný pán primátor,že nastúpil do kancelárie v ktorej boli ešte akumulačné kachle. To sa od neho nepatrilo , pretože ani na ich rodičovskom dome v tom čase nemali zabudovaný kolektor na ohrev vody. Ale čo už?
Ako sa s mnohými budovami vysporiadalo vedenie za primátorovania Ing.Dušana Šimku a Dr.Daniela Daniša sme tu písali mnohokrát, nie vždy medzi nimi so vzájomným pochopením a empatiou pri bežnej demokratickej „výmene stráží“ po voľbách v roku 2014 medzi nimi dvoma a je na škodu veci,že táto morozita trvá podnes. A tak je rovnako len na škodu veci,že všelijakými obštrukciami ,žabomyšími vojnami sa nedospelo k dohode v zastupiteľstve a nespojili sily na výstavbe takmer na podnose pripravenej novej modernej Polikliniky.
Takže sa vráťme najskôr k vysvetleniu hlavnej podstaty, ktorá podľa môjho názoru spočíva správnom rozhodnutí využiť existujúci Zákon č. 321/2014 Z.z. – Energetické služby, keď od 1. decembra 2014 je pojem energetická služba definovaný v zákone č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov takto. Teda čo je energetická služba ? Ešte raz opakujem,že ide o energetickú službu, tento pojem si treba naštudovať vzákone!!!
Energetickou službou sa rozumie služba poskytovaná na základe zmluvy uzatvorenej medzi poskytovateľom energetickej služby a prijímateľom energetickej služby, v dôsledku ktorej dochádza k preukázateľne overiteľným a merateľným alebo k odhadnuteľným úsporám energie a k zlepšeniu energetickej efektívnosti a ktorá umožňuje dosiahnuť finančnú alebo materiálnu výhodu pre všetky zmluvné strany získanú energeticky účinnejšou technológiou alebo činnosťou, ktorá zahŕňa prevádzku, údržbu alebo kontrolu potrebnú na poskytnutie energetickej služby.
Takže to na podporu uskutočnenej kontroly projektu Ing.Peťom Balákom nestačí, ak neuvedie expressis verbis dôvod, spočívajúci v tom, že vedenie nášho mesta v období rokov 2014-2018 hľadalo svoju vlastnú cestu (keďže prechod a odovzdanie moci z rúk Ing.Dušana Šimku do rúk víťaza vo voľbách v roku 2014 bolo také, aké bolo) možnosti pre uplatnenie úloh, ktoré si naplánovali.
Ja si uvedomujem, že teraz by ma mohli kritici znosiť pod čiernu zem za Mestskú polikliniku, ale to sme si vysvetlili mnohokrát, že argumentovať s Poliklinikou možno len za predpokladu, že by dnes súčasný pán primátor nebol presvedčený, v čase jej prípravy k realizácii, že nebude úspešný vo voľbách. A vidíte. Opak bol pravdou. A poliklinika, ako jeho bonbónik vo Volebnom programe skončil tak,ako skončil. Aký podiel viny a a kto nie je môj problém.
Ospravedlňujem sa, že som zatiaľ nestihol dôkladne si prečítať závery celej Správy, ale pán kontrolór by nemal zabiehať mimo ustanovenia zákonov, ak teda aj pre funkciu, ktorú zastáva platí, že kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie. To znamená, že nič na veci nemení, ak má on sám vysokoškolské vzdelanie a funkcia HK ho dobre živí. Len sa čudujem, že si doposiaľ nevšimol, že PaedDr.Árpád Érsek ,počas 3. vlády Roberta Fica a vlády Petra Pellegriniho bol ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a že tento pán je absolventom Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 1984 získal titul doktora pedagogiky. Pôsobil ako reprezentačný tréner slovenskej reprezentácie v šerme!!!.
Hodnotiť absolventa Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave.tak ponižujúco, ako ho hodnotia ľudia z BUBLINY je nesprávne a v súčasnej spoločenskej atmosfére nespravodlivé najmä z toho dôvodu, že súčasná nízka spoločenská prestíž a finančné ohodnotenie, nevedie týchto absolventov poväčšine smerujúcich k pedagogickej činnosti k práci vo svojom odbore, ale k migrácii do iných oblastí spoločenskej praxe. Takže málinko treba dospieť aj HK. Zatiaľ len toľko PB
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 2   0
18:26:03 27.10.2020 [7458] Nevhodný príspevok?

Page 1
Správa z kontroly legitímnosti postupu bývalého vedenia mesta pri podpise zmluvy o garantovanej energetickej službe so spoločnosťou Východoslovenskáenergetika a.s., ktorej predmetom bola rekonštrukcia a energetické zefektívnenieDomu služieb.Kontrola bola vykonaná na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 269/2019 zo dňa2.12.2019, ktorým mestské zastupiteľstvo v zmysle § 18f ods. 1 písm. h) uložilo hlavnémukontrolórovi vykonať kontrolu legitímnosti postupu bývalého vedenia mesta pri podpise zmluvyo garantovanej energetickej službe so spoločnosťou Východoslovenská energetika a.s., ktorejpredmetom bola rekonštrukcia a energetické zefektívnenie Domu služiebCieľom kontroly bolo preskúmať jednotlivé kroky bývalého vedenia mesta smerujúcek podpisu zmluvy so spoločnosťou Východoslovenská energetika a.s., ktorej predmetom bolarekonštrukcia Domu služieb.Podkladmi k vykonanej kontrole boli spisové materiály nachádzajúce sa na Oddelení výstavbya rozvoja mesta Nováky. Počas kontroly s hlavný kontrolór zameral na nasledovné oblasti:- Proces verejného obstarávania- Analýza podpísanej zmluvy o garantovanej energetickej službe- Schvaľovací proces v MsZ smerujúci k uzatvoreniu zmluvyI.Proces verejného obstarávania.Verejné obstarávanie bolo realizované spoločnosťou BMS Energy s.r.o., Na Kopci 2, 811 02Bratislava-Staré Mesto na základe objednávky vystavenej mestom Nováky dňa 12.5.2017. Mesto siu uvedenej spoločnosti objednalo verejné obstarávanie zákazky „Dodávka energetickej služby EPCpre objekt Dom služieb mesta Nováky“). Uvedené verejné obstarávanie bolo vykonané formounadlimitnej zákazky obstaranej postupom v zmysle § 66 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnomobstarávaní, čiže verejnou súťažou. Za realizáciu verejného obstarávania spoločnosť BMS Energyvystavila mestu faktúru vo výške 1900 €, ktorá bola dňa 3.10.2018 uhradená.Dňa 15.5 doručilo mesto spoločnosti BMS Energy požiadavku na verejné obstarávanie z ktorejje zrejmé, že:- Mesto plánuje financovať predmet zákazky z prevádzkových prostriedkov a prostriedkovz platieb za nájom, pričom investícia do rekonštrukcie má byť financovaná z budúcichúspor energie.- Predpokladaná cena má byť maximálne vo výške predpokladanej hodnoty zákazky(417 170,50 € bez DPH)
Page 2
- Mesto od uchádzačov požaduje poskytnutie záruky dosiahnutia očakávanýchekonomických prínosov počas celej doby platnosti zmluvy (180 mesiacov)- Mesto požaduje minimálne ročné úspory vo výške 16 000€- Mesto požaduje vybudovanie fotovoltickej elektrárne s výkonom 9,80 – 10,00 KWpNásledne spoločnosť BMS Energy stanovila predpokladanú hodnotu zákazky z nasledujúcichpoložiek:Stavebné úpravy:Náklady na zateplenie obvodovej steny:38.237,50 €Náklady na povrchovú úpravu obvodovej steny:9.104,31 €Náklady na zateplenie strechy:11.583,33 €Náklady na výmenu stavebných otvorov:38.458,33 €Náklady na výmenu kotlov:7.916,67 €Náklady na vyregulovanie sústavy:4 469.35 €Náklady na výmenu prvkov tepelnej sústavy18.967.99 €Náklady na ohrev teplej vody:7.791,67 €Náklady na kompletnú dodávku fotovoltaiky:4.250,00 €Náklady na rozvody a elektroinštaláciu:11.110,80 € 5Náklady na vzduchotechniku15.260,50 €Ostatné neocenené náklady:10.020,05 €NÁKLADY CELKOM:177.170,50 €Bilancia úspor:Úspory za energie / predpokladané ušetrenie za rok v objekte:vykurovanie8.883,00 €ohrev vody443,40 €elektrická energia437,90 €elektrická energie na ohrev vody- 367,70 €Spolu9.432,60 €Výpočet úspory za energie za obdobie platnosti zmluvy 9.432,60 x 15 = 141.486,00 €.Vklad mesta z finančnej hodnoty za prenájom objektu za obdobie 15 kalendárnych rokov saočakáva v celkovej hodnote 98.514,00 €.Výpočet predpokladanej hodnoty zákazky:V súlade s § 6 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazkysa vychádzalo z ekonomickej časti dokumentu „Technicko-environmentálne posúdenie budovy“ abilancie úspor.
Page 3
Výsledná sume predpokladanej hodnoty zákazky bola stanovená ako súčet uskutočnených opatrenína zníženie energetickej náročnosti objektu (realizácia stavebných prác v rámci investície do objektuv sume 177.170,50 € bez DPH) finančnej hodnoty dosiahnutých úspor vo výške 141.486,00 € bez DPHa finančného vkladu z prenájmu vo výške 98.514,00 € bez DPH. Spolu bola predpokladaná hodnotazákazky stanovená na 417.170,50 € bez DPHPo stanovení predpokladanej hodnoty zákazky spoločnosť BMS Energy vypracovala súťažnépodklady na výber poskytovateľa služby predmetu zákazky „Zvýšenie energetickej efektívnostiobjektu Domu služieb v meste Nováky formou poskytnutia garantovanej energetickej služby“Uvedená zákazka bola zadaná formou nadlimitnej zákazky postupom verejnej súťaže.Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo zaslané Publikačnému úradu EÚ dňa 16.11.2017a dňa 18.11. 2017 bolo na stránke Publikačného úradu zverejnenéDňa 21.11.2017 bolo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania zverejnené vo Vestníkuverejného obstarávania Slovenskej republiky číslo 229/2017 pod značkou 16274-MSSV ten istý deň bolo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania formou verejnej súťaže spoločne spodkladmi zverejnené aj na webovom sídle mesta NovákyV súťažných podkladoch sú na 90 stranách podrobne rozpísané pokyny pre uchádzačov, opis predmetuzákazky, spôsob určenia ceny, návrh zmluvy, podmienky účasti, kritéria na hodnotenie ponúka prílohy.Počas lehoty na predkladanie ponúk (do 5.1.2018 do 11:00 hod.) si na základe žiadostivyžiadalo súťažné podklady šesť subjektov a to:Východoslovenská energetika a.s., KošiceENGIE Services a.s., BratislavaENESA a.s., Praha, ČRGREBS s.r.o., Banská BystricaKOOR s.r.o, BratislavaSiemens, s.r.o., BratislavaNásledne tri subjekty požiadali o dodatočné vysvetlenie požiadaviek uvedených v súťažnýchpodkladoch.ENESA a.s., Praha žiadala okrem iného aj o informáciu, či je možné prekročiť predpokladanú hodnoustavebných prác za predpokladu, že celková predpokladaná hodnota zákazky prekročená nebude.V odpovedi oznámil verejný obstarávateľ uchádzačovi, že očakávanú hodnotu stavebných prác jemožné prekročiť, za predpokladu, že celková predpokladaná hodnota zákazky prekročená nebude.Skutočné náklady a úspory z projektu vložené do ponuky by nemali prekročiť predpokladanúhodnotu zákazky.
Page 4
Východoslovenská energetika a.s., Košice nežiadala vysvetlenie, ale navrhovala zmeny v súťažnýchpodkladoch. Uchádzač navrhoval aby boli prípustné referencie nie za posledné tri roky ale zaposledných sedem rokov. Uvedenému návrhu verejný obstarávateľ nevyhovel.Ďalej uchádzač navrhoval, aby sa splatnosť faktúr v celých podkladoch zmenila z 90 dní na 30 dní.Uvedenému návrhu verejný obstarávateľ vyhovel.Uchádzač navrhoval aj doplnenie ustanovenia o predčasnom ukončení zmluvy, podľa ktorého by pripredčasnom ukončení zmluvy bola splatná celá zmluvná cena diela naraz. Ani tomuto návrhu verejnýobstarávateľ nevyhovel.KOOR s.r.o., Bratislava požadoval doručenie presných rozmerov a umiestnenia okien, nakoľko to zozverejnenej dokumentácie nebolo zrejmé. Uvedenej požiadavke verejný obstarávateľ vyhovel.Všetky vysvetlenia boli zaslané aj všetkým známym uchádzačom, boli zverejnené v profileverejného obstarávateľa aj na webovej stránke mesta.Dňa 18.12.2017 sa uskutočnila obhliadka domu služieb za účasti zástupcov uchádzačov:Siemens s.r.o., KOOR s.r.o. a ENESA a.s.Dňa 3.1.2018 bolo zverejnené oznámenie o zmene v súťažných podkladoch, konkrétne išloo skrátenie splatnosti faktúr z 90 na 30 dní v zmysle návrhu jedného z uchádzačov.Dňa 4.1.2018 bol zverejnené oznámenie o zmene v súťažných podkladoch, ktorým sa vypustilapovinnosť uchádzačov predložiť vo svojej cenovej ponuke ocenený zoznam položiek podľa prílohy č.8, teda ocenený zoznam položiek stavebných úprav.Dňa 5.1.2018 o 11:00 hod. uplynula lehota na predkladanie ponúk. V stanovenej lehote boliverejnému obstarávateľovi doručené dve cenové ponuky uchádzačov a to: Východoslovenskáenergetika a.s., Košice a KOOR s.r.o., Bratislava.Následne primátor mesta, RNDr. Daniel Daniš, zriadil v zmysle § 40 ods. 14 a § 51 ods. 1zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní komisiu na vyhodnotenie splnenia podmienok účastia vyhodnotenie ponúk v nasledovnom zložení:Predseda komisie s právom vyhodnocovať ponuky:Ing. arch. Miloslav ŠimánekČlen komisie s právom vyhodnocovať ponuky:Mgr. Milan OršulaČlen komisie s právom vyhodnocovať ponuky:Ing. Peter BošiakČlen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky:Ing. Miroslav MuškaČlen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky:Ing. Zdeněk BenešV spisových materiáloch však neboli dohľadané dokumenty preukazujúce splnenie podmienkyzakotvenej v § 51 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, v zmysle ktorej je verejnýobstarávateľ povinní na vyhodnotenie ponúk zriadiť najmenej trojčlennú komisiu. Členovia komisiemusia mať odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky alebo koncesie.V podkladoch k zriadeniu komisie u jedného z členov komisie s právom hlasovať chýbali akékoľvekpodklady, predseda komisie doložil štrukturovaný životopis s odbornou praxou a vysokoškolský
Page 5
diplom v odbore inžinier architekt. Ďalší člen komisie s právom vyhodnocovať ponuky predložilvysokoškolský diplom v odbore telesná výchova a šport, špecializácia: plávanie a plavecké športy.Jeden z členov komisie bez práva vyhodnocovať ponuky predložil štrukturovaný životopis s odbornoupraxou a druhý člen vysokoškolské diplomy v odbore vojenskopolitickom a riadeniev poľnohospodárstve, špecializácia krízový manažment.Komisia však v uvedenom zložení nezasadla ani raz. Ing. Bošiak bol zo všetkých zasadnutíospravedlnený. Prvýkrát komisia zasadla a dňa 10.1.2018 o 14:30 hod. otvorila časť ponúkuchádzačov označených ako „ Ostatné“ Vyhodnotenie splnenia všetkých náležitostí vyplývajúcich zosúťažných podkladov prebiehalo v niekoľkých etapách, z ktorých boli vyhotovené štyri zápisnice.Výsledkom bolo konštatovanie, že obaja uchádzači splnili podmienky účasti vo verejnom obstarávanía zároveň aj ich ponuky spĺňajú požiadavky na predmet zákazky.Dňa 1.2.2018 komisia zasadla a otvorila časť ponúk uchádzačov označenú ako „Kritériá“. Nazasadnutí komisie sa zúčastnil aj zástupca uchádzača Východoslovenská energetika a.s., Ing. RóbertJuščík. Po otvorení obálok členovia komisie konštatovali, že obaja uchádzači splnili formálnepožiadavky na označenie a predloženie ponuky. Po vyhodnotení ponúk prítomní členovia komisiekonštatovali nasledovné návrhy ceny jednotlivých uchádzačov:Východoslovenská energetika a.s.:734 330,28 €KOOR s.r.o.306 000,00 €Poslednýkrát zasadla komisia dňa 18.4.2018. Z uvedeného zasadnutia bola vyhotovenázápisnica č. 6, z ktorej je zrejmé, že komisia sa venovala záverečnému hodnoteniu ponúk a stanoveniaporadia uchádzačov. Na základe predložených ponúk komisia v zmysle §53 ods. 1 zákona o verejnomobstarávaní požiadala uchádzačov o dodatočné vysvetlenie nejasností v ich ponukách.Uchádzač Východoslovenská energetika a.s. mal objasniť princíp cenotvorby vo svojej ponuke.V odpovedi uchádzač uviedol, že:- suma 374 500,00 € bez DPH je suma za rekonštrukciu domu služieb- suma 560 614,57 € bez DPH je suma za rekonštrukciu navýšená o prirážku zaFinancovanie- suma 51 327,33 € bez DPHje platba za služby za obdobie 15 rokovUchádzač KOOR s.r.o. mal objasniť:- neobvykle nízku cenu- zapojenie programu MunSEFF 3- nedeklarovanie úspor vo výške min 16 000 € bez DPH- nezrovnalosti v špecifikácii stavebných prácVo svojej odpovedi uchádzač predložil orientačnú kalkuláciu založenú na skúsenostiach svojichrozpočtárov. Cena stavebných úprav bola vo výške 170 000 € bez DPH. Uchádzač vysvetlil aj
Page 6
zapojenie programu MunSEFF 3 poskytnutého Európskou bankou pre obnovu a rozvoj. Z uvedenéhoprogramu bolo možné čerpať 10 – 15 % objemu plánovanej investície o ktoré ponížili svoju ponuku.Na otázku minimálnych požadovaných úspor reagoval uchádzač citáciou zo súťažných podmienokkapitoly B, state 5.5.3, kde verejný obstarávateľ požadoval celkové ročné úspory vo výške min. 9432,60 € bez DPH, čo uchádzač splnil. Vo svojej ponuke garantoval úspory vo výške 11 800,00 € bezDPH.K otázke nezrovnalostí v špecifikácii stavebných prác sa uchádzač nevyjadril. Vo svojej ponuke totižuvádzal, že plánuje len zateplenie severnej steny objektu a aplikáciu fasádneho ochranného náteru,pričom v opise predmetu zákazky bolo exaktne stanovené, že verejný obstarávateľ požaduje zatepleniecelej fasády, strechy a výmenu otvorových konštrukcií.Po doručení vysvetlenia uchádzača komisia konštatovala:- uchádzač nepredložil presnú cenovú kalkuláciu investičných nákladov- uchádzač nesplnil podmienku verejného obstarávateľa v časti zateplenia obvodovej stenybudovy a zateplenia strechy- komisia berie na vedomie informácie o programe MunSEFF 3- verejný obstarávateľ požadoval vypracovanie vlastného projektu na dosiahnutie min.ročných úspor vo výške 16 000 € bez DPHNa základe uvedeného komisia ponuku uchádzača KOOR s.r.o. nehodnotila z dôvodu, že uchádzačnesplnil základné požiadavky na opis predmetu zákazky v zmysle vyššie uvedeného zdôvodneniaa navrhuje verejnému obstarávateľovi ponuku vylúčiť v zmysle § 53, ods. 5 písm. b) ponuka nespĺňapožiadavky na predmet zákazky uvedené v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky.Následne komisia stanovila na základe výpočtu koeficientu ekonomickej výhodnosti poradieuchádzačov a zároveň upozornila verejného obstarávateľa, že ponuka uchádzača č. 1Východoslovenská energetika a.s. je o 194 771,40 € vyššia ako bola predpokladaná hodnota zákazky.Po vyhodnotení ponúk uchádzačov verejný obstarávateľ oznámil spoločnosti KOOR. s.r.o. vylúčeniejej ponuky a spoločnosti Východoslovenská energetika a.s. prijatie ponuky. Úspešný uchádzač bolnásledne dňa 9.5.2018 vyzvaný na súčinnosť pri uzatvorení zmluvy.Stanovisko hlavného kontrolóra k procesu verejného obstarávania:- Mesto Nováky ako verejný obstarávateľ stanovilo v požiadavke na verejné obstarávaniezákazky ako aj v súťažných podkladoch v KAPITOLE A HLAVA I. čl. 2 bod 2.4podmienku, že predpokladaná hodnota zákazky (417 170,50 € bez DPH) je maximálna.Uvedenú skutočnosť potvrdilo aj vo vysvetlení zaslanom uchádzačovi ENESA a.s, Praha,ČR, ktorému uviedlo: „ Očakávanú hodnotu stavebných prác je možno prekročiť zapredpokladu, že celková predpokladaná hodnota zákazky nebude prekročená“. Hlavnýkontrolór zastáva názor, že podanie predmetného vysvetlenia a následné prijatie ponuky,ktorá je o 194 771,40 € vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky je v rozpore so zásadoudodržiavania princípu rovnakého zaobchádzania, princípu nediskriminácie hospodárskych
Page 7
subjektov a princípu transparentnosti, ktoré je verejný obstarávateľ povinný v zmysle § 10ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní dodržiavať.- Požadovanie presných investičných nákladov od uchádzača KOOR s.r.o. považuje hlavnýkontrolór za neoprávnené, nakoľko povinnosť predložiť uvedený dokument bolaoznámením o zmene podmienok verejného obstarávania zo dňa 4.1.2018 vypustená.- S nesplnením požiadavky verejného obstarávateľa v časti zateplenia obvodovej stenya strechy sa hlavný kontrolór stotožňuje, ale dáva do pozornosti zápisnicu z vyhodnoteniaponúk č. 4 zo dňa 30.1.2018, v ktorej komisia hodnotila ponuku uchádzača KOOR s.r.o.z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky. Z uvedenejzápisnice vyplýva, že zateplenie severnej obvodovej steny minerálnou vlnou , U= 0,22 W(m2.K), ako jedno z opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti budovy komisiavyhodnotila ako splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky.V záverečnej zápisnici č. 6 však už komisia udáva túto skutočnosť ako dôvod vylúčeniaponuky z verejného obstarávania.- Hodnota minimálnych požadovaných ročných úspor je v súťažných podkladoch v kapitoleB bode 5.5.3 stanovená na 9 432,60 € bez DPH a v kapitole F bod 2 zase 16 000,00 € bezDPH. Hlavný kontrolór zastáva stanovisko, že takto stanovené podmienky boli preuchádzačov zmätočné.- Hlavný kontrolór dáva do pozornosti aj skutočnosť, že uchádzač Východoslovenskáenergetika a.s. nepredložila v procese verejného obstarávania vlastné referencie, alereferencie spoločnosti AUSTYN International s.r.o., ktorá jej zmluvne poskytla svojekapacity. Podľa zoznamu subdodávateľov mala uvedená spoločnosť realizovať 56%-nýpodiel plnenia zmluvy, čo sú práce v hodnote 343 639,92 € bez DPH. Podľa kalkuláciepredloženej v cenovej ponuke spoločnosti Východoslovenská energetika a.s. malavzhľadom na uvedenú sumu spoločnosť AUSTYN International s.r.o. vykonaťpravdepodobne všetky stavebné práce.- Na základe uvedených skutočností zastáva hlavný kontrolór názor, že verejnéobstarávanie malo byť v súlade s ustanovením KAPITOLY A, HLAVA VII, ods. 33, bod33.2 súťažných podkladov zrušené z dôvodu navrhovanej ceny prevyšujúcejpredpokladanú hodnotu zákazky.II. Analýza zmluvyNa základe výsledkov verejného obstarávania podpísal verejný obstarávateľ s úspešnýmuchádzačom dňa 4.7.2018 zmluvu o garantovanej energetickej službe.Kontrolou podpísanej zmluvy bolo preukázané, že ide o zmluvu totožnú s návrhom zmluvy zosúťažných podkladov procesu verejného obstarávania doplneným o údaje z víťaznej cenovej ponuky.Analýzou uvedenej zmluvy identifikoval hlavný kontrolór nasledovné podstatné skutočnosti:V zmysle čl. I. bod 1.7. mala byť mestom ustanovená osoba, ktorá vykonáva funkciu dozoru. Dozormal vykonávať zmluvou určené povinnosti. Mal napr. schvaľovať zmeny v stavebných prácach,
Page 8
návrhy, majú mu byť doručované správy a má zabezpečovať komunikáciu medzi zmluvnýmipartnermi. Osobu dozoru sa však hlavnému kontrolórovi nepodarilo stotožniť. Všetky písomnosti,ktoré mali byť adresované dozoru boli doručené na adresu mestského úradu.V zmysle čl. V. bod 8.1 zodpovednosť za údržbu nového technického vybavenia a modernizovanéhotechnického vybavenia má prijímateľ (mesto). Údržba sa uskutočňuje na zodpovednosť a nákladyprijímateľaV zmysle čl. VI. bod 3 návrh na zmenu subdodávateľa musí Poskytovateľ predložiť Dozoru najneskôr3 pracovné dni pred začatím plánovanej subdodávky. Dozor má právo zmenu odmietnuť, ak nie súsplnené podmienky uvedené v bode 2. tohto Článku.Čl. VII. bod 1.1 Poskytovateľ zaručuje, že akékoľvek zariadenia a výrobky dodané Poskytovateľompodľa tejto Zmluvy budú bez akýchkoľvek funkčných chýb Táto záruka na zariadenie a dodanévýrobky nadobudne účinnosť Dňom skončenia Modernizácie, a je platná na obdobie 24 mesiacov odoDňa skončenia, s výnimkou zariadení, u ktorých ich výrobca garantuje dlhšiu záručnú lehotu ako dvaroky. Ak sa počas tohto záručného obdobia ukáže, že akékoľvek zariadenia alebo výrobky súnefunkčné, je Poskytovateľ povinný ich buď opraviť alebo vymeniť. Poskytovateľ sa zaväzuje, že odukončenia záručnej lehoty podľa tohto bodu až do ukončenia Zmluvy, že zabezpečí dostupnosťnáhradných dielov a autorizovaného servisu na náklady Prijímateľa.Čl. VII. bod 2.3 Ak podľa ročného vyhodnotenia príde k Výpadku úspor, Zmluvné strany sa zaväzujúvyriešiť tento problém rokovaním bez zbytočného meškania, pričom uplatnia nasledujúce pravidlá:2.3.1 ak boli takéto nižšie Skutočné ročné úspory zapríčinené výlučne zo strany Poskytovateľa,zatiaľ čo Prijímateľ splnil všetky svoje záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy, Poskytovateľ jepovinný uhradiť finančnú hodnotu Výpadku úspor vypočítanú podľa Prílohy č. 2 Zmluvy,2.3.2 ak boli takéto nižšie Skutočné ročné úspory zavinené oboma Zmluvnými stranami,Zmluvné strany sa bez zbytočného meškania dohodnú na svojom podiele zodpovednosti;Poskytovateľ je v takomto prípade povinný odškodniť Prijímateľa len do výšky svojhozavinenia.2.4 V prípade, že nedôjde k dohode Zmluvných strán v otázke výšky a podielu ichzodpovednosti, Zmluvné strany predložia, prv než sa obrátia na príslušný súd, spor Dozoru. AkZmluvné strany akceptujú rozhodnutie Dozoru, odškodnenie sa uskutoční do štyridsiatichpiatich (45) dní po odsúhlasení zodpovednosti Poskytovateľa za neplnenie Garantovanýchročných úspor.Čl. VIII. Bod 1.1 Celková Cena za Obdobie príprav (Etapa I) a Obdobie modernizácie (Etapa II) je:449.400 EUR s DPH, Cena zahŕňa spracovanie Detailnej špecifikácie technického riešenia a realizáciuModernizácie1.2 Cena podľa bodu 1.1 Zmluvy zvýšená o prirážku za financovanie (splatnosť ceny je v 180mesačných splátkach je: 672.737,48 EUR s DPH,1.4 Cena Služieb v Období garancie (Etapa III) je: 4.106,19 EUR s DPH ročne
Page 9
ČL. VIII: ods. 2 Platobné podmienky:2.1 Vznik nároku na úhradu:2.1.1 Ceny za Obdobie príprav (Etapa I) a Obdobie modernizácie (Etapa II) bez DPHPoskytovateľovi vzniká po podpísaní Protokolu,2.1.2 Ceny Služieb Poskytovateľovi vzniká po doručení priebežnej monitorovacej správypodľa Článku V., bodu 4 tejto Zmluvy Prijímateľovi.;2.1.3. Finančnej hodnoty Výpadku úspor Prijímateľovi vzniká po odsúhlasení ročnéhovyhodnotenia podľa Článku VII., bodu 2.2 tejto Zmluvy, v ktorom bol Výpadok úsporvyčíslený.Čl. XIII ods. 3: poskytovateľ má však právo od tejto Zmluvy odstúpiť aj v prípade:3.1 ak je Technické vybavenie značne poškodené alebo zničené a nie je Prijímateľom v primeranejlehote zodpovedajúcej rozsahu a charakteru poškodenia alebo zničenia opravené alebo úplnenahradené,3.2 ak sa podstatne zmenilo užívanie Budovy a / alebo sa podstatne zmenila spotreba energie vporovnaní so stavom v čase vydania Podkladov, a to z dôvodov ktoré nespočívajú v realizácii Projektualebo jeho časti,V prílohách zmluvy v čl. II. bod 2.1 je zadefinovaná celková výška garantovaných úspor vo výške209 464 € bez DPH ročne. Uvedený údaj je v rozpore s prílohou zmluvy č. 6 Bilancia úspor a platieb,kde je uvedená ročná výška garantovaných úspor vo výške 19 076,98 € bez DPH . Na základepochybností hlavný kontrolór preveril uvedené údaje aj v originálnej cenovej ponuke doručenejverejnému obstarávateľovi v rámci procesu verejného obstarávania a konštatuje, že uvedené hodnotysú totožné s doručenou ponukou uchádzača. Na základe ustanovení zmluvy o garantovaní dosahovaniadeklarovanej výšky úspor by bola spoločnosť Východoslovenská energetika povinná mestunedosiahnuté úspory každoročne vracať.V prílohách zmluvy v čl. IV. bod 4.3 sú dodatočné úspory stanovené ako súčet objemov jednotlivýchdruhov Dodatočných úspor stanovených podľa nasledovných bodov:4.3. Úspory na nákupe elektriny vyplývajúce z inštalácie fotovoltických článkov. Ročný objemDodatočných úspor na nákupe elektriny vyplývajúcich z inštalácie fotovoltických článkov (FVE) budestanovený ako súčin uvažovanej výroby elektriny z FVE v kWh a priemernej ceny elektriny v roku2016 (0,107 EUR/kWh bez DPH). Uvažovaná výroba elektriny sa určí ak súčin inštalovanéhovýkonu FVE (v kWp) navrhnutého Poskytovateľom v jeho ponuke a priemernej doby slnečnéhosvitu na Slovensku (1000 hod).4.3.2 Úspory nákladov na opravu a údržbu. Ročný objem Dodatočných úspor na nákladoch na opravya údržbu budovy Dom služieb mesta Nováky je stanovený Prijímateľom v sume 2.500,00 EUR bezDPH/rok.Z uvedeného jednoznačne vyplýva, že mesto má vo forme tzv. dodatočných úspor platiť za elektrickúenergiu, ktorá sa potenciálne vyrobí ale nespotrebuje, nakoľko reálna spotreba elektrickej energiev objekte domu služieb sa pohybuje zhruba na polovici inštalovaného výkonu fotovoltickej elektrárne.
Page 10
Navyše uvedený výpočet sa neopiera o reálny výkon uvedenej elektrárne, ale len o výrobcom udávanýmaximálny výkon dosiahnutý pri testovaní v optimálnych podmienkach. Na cenu splátok nebude maťnavyše vplyv ani postupný pokles výkonu fotovoltickej elektrárne zapríčinený morálnymopotrebovaním uvedeného zariadenia.Z prílohy zmluvy č. 6 Bilancia úspor a platieb sú zrejmé nasledovné skutočnosti:- Ročná splátka mesta na základe uvedenej zmluvy predstavuje: 48 954,46 € s DPH- CELKOVO ZA 15 ROKOV:Garantované +dodatočné úspory:449 400,00 € s DPHPrirážka za financovanie:223 337,48 € s DPHCena služieb:61 592,80 € s DPHSPOLU:734 330,28 € s DPHNa základe vyššie uvedených skutočností hlavný kontrolór konštatuje, že uzatvorená zmluvao garantovanej energetickej službe je vo viacerých ohľadoch pre mesto nevýhodná. Taktiež dáva dopozornosti ekonomickú kalkuláciu neúspešného uchádzača spoločnosti KOOR s.r.o., podľa ktorej bysa dvojpodlažný objekt určený na komerčné využitie o rozlohe podlahovej plochy 300+370 m2 dalpostaviť za náklady v sume 700 €/m2. Postavenie úplne nového objektu s rovnakými parametrami akomá súčasný Dom služieb by teda mesto stálo (300+370) x 700 = 469 000 € bez DPH. Pričomnovopostavená budova by spĺňala požiadavky na energetickú náročnosť na úrovni významneobnovovanej verejnej budovy zaradenej do kategórie A1.Výhodnejšou alternatívou na financovanie rekonštrukcie domu služieb by bol aj klasický investičnýbankový úver vo výške predpokladaných stavebných úprav, ktorý by mesto vzhľadom na vtedajšiuvýšku úrokových sadzieb prakticky nepreplatilo.Analýzou zmluvy o garantovanej energetickej službe uzatvorenej medzi mestom Novákya Východoslovenskou energetikou a.s. dospel hlavný kontrolór k nasledovnému záveru:Pre mesto zjavne nevýhodné podmienky zakotvené v uvedenej zmluve by nemali mať vplyv najej platnosť, nakoľko bývalý primátor mesta vo funkcii štatutára mesta svojim podpisomdeklaroval, že v zmysle čl. XIX. Ods. 10 uvedenej zmluvy bolo znenie zmluvy určitéa zrozumiteľné a že obsah zmluvy bol v súlade s jeho skutočnou slobodnou vôľou a na dôkazvyššie uvedeného ako jedna zo zmluvných strán túto zmluvu podpísal.III. Analýza schvaľovacieho procesu smerujúceho k uzatvoreniu zmluvyMsZ v minulom volebnom období dostalo niekoľko materiálov a informácií o tom, že vedeniemesta navrhuje, aby rekonštrukcia Domu služieb bola vykonaná formou EPC.Prvýkrát zazneli informácie o pripravovanom zámere 24.1.2017 na komisii výstavby, kde ichodprezentoval Ing. Arch. Šimánek a Mgr. Milan Oršula
Page 11
Vzhľadom na vysokú nákladovosť objektu domu služieb navrhovalo vtedajšie vedenie mesta dvealternatívy riešenia – buď z vlastných zdrojov vo výške 186 000 € alebo systémom EPC projektov dovýšky 240 000 €, vzhľadom k tomu, že k ďalšiemu riešeniu tohto projektového zámeru bude nutnézobrať bankový úver – prednosta MsÚ požiadal o hlasovanie k danému zámeru, či sa má pokračovaťv prípravných prácach alebo nie; (členovia komisie výstavby jednohlasne odsúhlasili pokračovanie vprípravných prácach projektového zámeru domu služieb)Následne na rokovaní MsZ dňa 27.2.2017 bolo prijaté uznesenie č. 542/2017 v znení:„MsZ schvaľuje zámer rekonštrukcie Domu služieb. Pripraviť návrh podmienok koncesnej zmluvyrespektíve podmienky systému EPC. Predložiť do najbližšieho rokovania MsZ náklady súvisiace sprípravnými prácami ako PD, inžiniering a pod..“Výsledok hlasovania: Počet poslancov: 11 Počet prítomných: 11 Za: 11 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Ospravedlnení:0Dôvodová správa: Pri niekoľkých fyzických obhliadkach objektu Domu služieb, bolo zistené, že objektako taký je pre ďalšie fungovanie ako nájomného objektu veľmi v zlom technickom stave. Objekt jeprenajatý zväčša spoločnostiam zabezpečujúcich pre mesto nevyhnutné služby, ktoré obyvatelia Novákyvyužívajú ako nevyhnutnú súčasť každodenného života. Tento technický stav v súčasnosti nevyhovuje uždnes bežným štandardom, ktoré si môžu predmetné spoločnosti zabezpečiť v objektoch v rámcisúkromného sektora, no stále veria, že mesto ako prenajímateľ bude mať tiež záujem na udržaní týchtoslužieb vo svojom objekte. Pre zachovanie objektu a zvýšenie kvality služieb ale aj pre zníženieenergetickej náročnosti objektu sa mesto už v roku 2015 pokúsilo o získanie dotácie formou envirofondu.Táto dotácia však neprešla a realizácia sa neuskutočnila. V tej dobe bol pre túto budovu vypracovanýenergetický audit, ktorý vypočítal potrebu tepla vo výške 209 MWh/ rok.Následne v roku 2016 spoločnosť VSE ponúkla mestu zámer rekonštrukcie Domu služieb, kde z ichstrany bola vypracovaná dokumentácia, kde sa odhadovala ročná potreba energii vo výške 211 MWh/ rok.Z oboch dokumentov je jasné, že budova z energetického hľadiska je v súčasnej dobe neefektívna a tonehovoríme o absolútnom diskomforte nájomcov ale aj ich zákazníkov .Viac informácii prikladáme nižšiev texte.Finančné vyhodnotenie energetického auditu:- Náklady na rekonštrukciu:110.785,00 eur.- Úspory za energiu:9.432,60 eur- Návratnosť:11,7 rokaFinančné vyhodnotenie ponuky spoločnosti VSE:- Náklady na rekonštrukciu:179.850,00 eur.- Úspory za energiu:8.145,00 eur- Návratnosť:22,00 rokov
Page 12
V oboch prípadoch nie sú v rámci návratnosti započítané príjmy z prenájmu priestorov, ktoré v danom rokudosahujú 7.323,24 eur. To znamená, že v oboch prípadoch by sa návratnosť krátila cca o 50 %. Pre mestov prípade, že dodrží sa zámer prevedenia výšky úspor za energie do výšky nájmu za priestory, je tátoinvestícia z pohľadu návratnosti významná a oprávnená.Táto dôvodová správa však ešte neobsahuje formu verejnej súťaže a formu financovania:Navrhuje sa nasledovné: v súčasnej dobe najvýhodnejším spôsobom súťaže pre túto investíciu je formadodávky služby na energie. To znamená, že mesto nebude obstarávať dodávku stavebných prác atechnológie, ale súťažiť službu na dodávku energii do predmetného objektu z čo najvyššou úsporou s tým,že celá navrhovaná investícia by sa splácala z úspor. V tomto prípade súťaže by sa vyriešila aj formafinancovania a to cez koncesnú zmluvu (inak aj ako nepomenovanú zmluvu) alebo cez systém EPC. Taktiežsa nevylučuje v súčasnosti ani forma bankového úveru.Tieto postupy výhodnosti budú predložené zastupiteľstvu.Najbližšie riadne rokovanie MsZ sa konalo 27.4.2017.Medzi materiálmi pre poslancov bola aj dôvodová správa pre rekonštrukciu energetického hospodárstvametódou EPC v budovách mesta Nováky, ktorá nepojednávala konkrétne o Dome služieb, ale všeobecneo budovách, ktoré by sa mohli v budúcnosti realizovať. V tomto materiály je aj konštatovanie, žeposkytovatelia EPC na vlastné náklady realizujú počiatočný energetický audit, spracujú návrh riešenia,projektovú dokumentáciu, vykonajú rekonštrukciu a očakávajú preto finančnú odmenu vo forme ziskovejmarže.Keďže výška tej marže je obmedzená a EPC firma do spracovania ponuky investuje značný čas a úsilie, jesilno motivovaná rozpracovaný projekt napokon uskutočniť.Ostatné bolo prezentované ústne prednostom, ktorý zopakoval, že náklady s prípravnými prácami znášarealizátor projektu a uviedol, že pre túto investíciu počítali s objemom 260 - 270 tisíc eur a pôvodnásuma okolo 180 tisíc bola len práca. Odhadovaná návratnosť projektu je deväť rokov“. Prečo je potrebnépoužiť formu EPC bolo zdôvodnené tým, že Dom služieb je mestská budova zameraná na podnikanie, tým,že mestu z nej plynú peniaze za nájom, ročne na úrovni 12 000 € a preto na ňu nie je možné čerpať inégranty.MsZ na základe predložených materiálov a informácií prijalo 27. apríla 2017 Uznesenie č. 608/2017:„MsZ schvaľuje formu financovania zámeru rekonštrukcie Domu služieb a ukladá MsÚ spracovaťpodklady k výzve na verejné obstarávanie v zmysle financovania formou EPC.“Výsledok hlasovania: Počet poslancov: 11 Počet prítomných: 9 Za: 9 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Ospravedlnení:2Po spracovaní podkladov bolo vyhlásené verejné obstarávanie a postupne od 18. novembra 2017do 22. novembra 2017 boli zverejnené výzvy, ktoré mali názov „Zvýšene energetickej efektívnosti objektuDom služieb v meste Nováky formou poskytnutia garantovanej energetickej služby“. Zverejnené bolipostupne vo vestníku Úradu pre úradné publikovanie Európskej únie, vo Vestníku Úradu pre verejnéobstarávanie a na stránke novaky.sk. Výsledkom predmetného verejného obstarávania bol podpis zmluvyo garantovanej energetickej službe medzi mestom Nováky a Východoslovenskou energetikou v hodnote734 330,28 € s DPH za obdobie 15 rokov.
Page 13
Stanovisko hlavného kontrolóra k priebehu schvaľovacieho procesu.Analýzou schvaľovacieho procesu dospel hlavný kontrolór k záveru, že vedenie mesta malolegitímny zámer energeticky zefektívniť fungovanie mestského objektu, nakoľko jeho prevádza bolaekonomicky nerentabilná. Postupne bolo na zasadnutiach komisií a mestského zastupiteľstvaodprezentovaných niekoľko možností riešenia popísaného stavu, z ktorých sa nakoniec akonajprijateľnejšie javilo riešenie prostredníctvom metódy EPC, ktorá by zabezpečovala financovanierekonštrukcie z vyprodukovaných úspor. Na základe odprezentovaných ekonomických kalkulácií získavalzámer rekonštrukcie jednohlasnú podporu ako na zasadnutiach komisií tak aj na zasadnutiach mestskéhozastupiteľstva. Posledné uznesenie (č. 608/2017), ktorým MsZ schválilo vypracovanie súťažnýchpodkladov k verejnému obstarávaniu na rekonštrukciu formou EPC sa opieralo o finančnú analýzuneskoršieho víťaza verejného obstarávania, spoločnosti Východoslovenská energetika, ktorá nacenilapráce na predmetnej rekonštrukcii na cca 180 000 € s tým, že konečná cena by sa mala pohybovať okolo280 000 € vzhľadom na skutočnosť, že úspešný uchádzač mal zabezpečiť kompletnú projektovúdokumentáciu, rekonštrukciu, všetky administratívne kroky a aj následné meranie a reguláciu v objektepočas doby trvania zmluvy.Po vyhodnotení verejného obstarávania však vtedajší primátor mesta podpísal s úspešnýmuchádzačom zmluvu, ktorej hodnota bola 734 330,28 € s DPH.Podľa názoru hlavného kontrolóra tak urobil svojvoľne bez akejkoľvek opory v rozhodnutíposlancov mestského zastupiteľstva.Pri svojom stanovisku sa hlavný kontrolór opiera o Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republikysp. zn. 5Obdo/44/2018 (a ďalších: sp. zn. 2 Cdo 284/2006, sp. zn. 5 Obdo/45/2013, ako aj sp. zn. 1Sžo/283/2008), v ktorom Najvyšší súd SR okrem iného konštatuje:„ Štatutárny orgán právnickej osoby, ktorou bez pochýb je aj obec, vystupuje navonok vo všetkýchveciach právnickej osoby, okrem vecí, ktoré zákon zveruje iným orgánom právnickej osoby, alebo ktorému zákonom zakazuje zveriť“V kontexte s uvedeným hlavný kontrolór cituje ustanovenie § 11 ods.4 písm. a) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, podľa ktorého je mestskému zastupiteľstvu vyhradené najmä:„ určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva,schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním“Uznesenie najvyššieho súdu SR ďalej uvádza:„Preto ak je pre nakladanie s majetkom v rozsahu určenom samotnou obcou potrebné schváleniepríslušným orgánom obce (obecným zastupiteľstvom), predstavuje schválenie právneho úkonupodmienku platnosti právneho úkonu obce.“Hlavný kontrolór poukazuje na ustálenú rozhodovaciu prax najvyššieho súdu SR, podľa ktoréhouznesení:„ kým obecné zastupiteľstvo nerozhodlo o majetkovom právnom úkone a prijaté uznesenie nebolopojaté do zápisu o priebehu schôdze obecného zastupiteľstva, nevznikol prejav vôle spôsobilý založiťprávnym úkonom vznik, zmenu alebo zánik právneho vzťahu. Majetkovoprávne úkony o ktorých
Page 14
rozhoduje obecné zastupiteľstvo, a ktoré by urobil len starosta bez predchádzajúceho platnéhorozhodnutia obecného zastupiteľstva, by nezaväzovali obec, pretože by tu chýbal prejav vôle obce.Starosta obce nemôže urobiť bez prejavu vôle obce majetkovoprávny úkon, ku ktorému sa vyžadujepredchádzajúce rozhodnutie obecného zastupiteľstva a zaviazať ním obec, pretože mu k tomu zákono majetku obce s príslušnými predpismi nedáva oprávnenie, takže jeho právny úkon by ani nevyvolalprávne účinky.“S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti zastáva hlavný kontrolór názor, že zmluvao garantovanej energetickej službe uzatvorená medzi mestom Nováky a spoločnosťouVýchodoslovenská energetika a.s. je neplatná a jej neplatnosti sa možno domáhať súdnoucestou.ZáverKontrolou procesov predchádzajúcich uzatvoreniu zmluvy o garantovanej energetickej službemedzi mestom Nováky a spoločnosťou Východoslovenská energetika a.s. bol zistených niekoľkopochybení.V procese verejného obstarávania:Išlo najmä porušenie zásady dodržiavania princípu rovnakého zaobchádzania, princípunediskriminácie hospodárskych subjektov a princípu transparentnosti, ktoré je verejný obstarávateľpovinný v zmysle § 10 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní dodržiavať.Taktiež došlo k prekročeniu predpokladanej hodnoty zákazky o 194 771,40 € napriek skutočnosti, žev súťažných podkladoch bolo stanovené, že uvedená hodnota zákazky je maximálna.Analýza podpísanej zmluvyOdhalila niekoľko ustanovení nevýhodných pre mesto, podľa ktorých- sa údržba nového technického vybavenia a modernizovaného technického vybavenia odukončenia záručnej lehoty (24 mesiacov) uskutočňuje na zodpovednosť a nákladyprijímateľa.- Celková cena obsahuje aj prirážku za financovanie vo výške 223 337,48 € s DPH, čovysoko prevyšuje úrokové sadzby komerčných bánk v tom období.- V prílohách zmluvy sú zmätočne zadefinované garantované ročné úspory, ktoré sú udávanévo výške 209 464 € bez DPH ročne ale aj vo výške 19 076,98 € ročne.- Poskytovateľ má právo od zmluvy odstúpiť aj v prípade ak je technické vybavenie značnepoškodené alebo zničené a nie je prijímateľom v primeranej lehote zodpovedajúcej rozsahua charakteru poškodenia alebo zničenia opravené alebo úplne nahradené- Ročný objem Dodatočných úspor na nákupe elektriny vyplývajúcich z inštaláciefotovoltických článkov (FVE) je stanovený ako súčin uvažovanej výroby elektriny z FVEv kWh a priemernej ceny elektriny v roku 2016 (0,107 EUR/kWh bez DPH). Uvažovanávýroba elektriny sa určuje ako súčin inštalovaného výkonu FVE (v kWp) navrhnutéhoPoskytovateľom v jeho ponuke a priemernej doby slnečného svitu na Slovensku (1000
Page 15
hod). Z čoho vyplýva, že mesto zaplatí aj za elektrickú energiu, ktorá sa vyrobí lenpotenciálne, nakoľko kapacita fotovoltickej elektrárne cca dvojnásobne prevyšuje spotrebuelektrickej energie v dome služieb.Analýzou schvaľovacieho procesudospel hlavný kontrolór k záveru, že vtedajší primátor mesta nebol oprávnený podpísať zmluvuo garantovanej energetickej službe medzi mestom Nováky a spoločnosťou Východoslovenskáenergetika a.s. Svoje stanovisko odvodil na základe vyššie uvedených listinných podkladov zozasadnutí komisií a mestského zastupiteľstva ako aj na základe uznesení Najvyššieho súdu SR,z ktorého uznesenia citoval v časti III. Analýza schvaľovacieho procesu smerujúceho k uzatvoreniuzmluvy. Na základe uvedených skutočností sa stotožňuje s názorom Najvyššieho súdu SR, že „kýmobecné zastupiteľstvo nerozhodlo o majetkovom právnom úkone a prijaté uznesenie nebolo pojaté dozápisu o priebehu schôdze obecného zastupiteľstva, nevznikol prejav vôle spôsobilý založiť právnymúkonom vznik, zmenu alebo zánik právneho vzťahu. Majetkovoprávne úkony o ktorých rozhodujeobecné zastupiteľstvo, a ktoré by urobil len starosta bez predchádzajúceho platného rozhodnutiaobecného zastupiteľstva, by nezaväzovali obec, pretože by tu chýbal prejav vôle obce. Starosta obcenemôže urobiť bez prejavu vôle obce majetkovoprávny úkon, ku ktorému sa vyžaduje predchádzajúcerozhodnutie obecného zastupiteľstva a zaviazať ním obec, pretože mu k tomu zákon o majetku obces príslušnými predpismi nedáva oprávnenie, takže jeho právny úkon by ani nevyvolal právne účinky.“Odporúčania:Na základe skutočnosti, že súdne domáhanie sa neplatnosti zmluvy je časovo náročné a povyhlásení zmluvy za neplatnú by mesto čelilo žalobe za bezdôvodné obohatenie, na základe ktorej bymuselo žalovateľovi zaplatiť cenu vykonaných prác, hlavný kontrolór navrhuje zvolať stretnutiezástupcov Východoslovenskej energetiky a.s., vedenia mesta ako aj poslancov MsZ. Cieľomuvedeného stretnutia by malo byť odprezentovanie postoja mesta a snaha o dosiahnutie dohodyo mimosúdnom vyrovnaní. V prípade nedosiahnutia konsenzu hlavný kontrolór odporúča, domáhať saneplatnosti uzatvorenej zmluvy súdnou cestou.V Novákoch, dňa 24.4.2020
Ing. Peter Balák Hlavný kontrolór mesta Nováky
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 0   0
23:41:02 26.10.2020 [7457] Nevhodný príspevok?
Domnievam sa,že formulácia v príspevku Webmastera,že primátor je značne proti dokončeniu projektu, je nepresná.Totiž okrem tohoto posudku bola k uvedenému projektu vypracovaná aj správa hlavného kontrolóra mesta v ktorej sú konštatované závažné zistenia na základe ktorých bolo rozhodované pri ďaľšom postupe v projekte.
Hodnotenie: 0   0
19:27:02 26.10.2020 [7456] Nevhodný príspevok?
Primátor mesta Nováky Ing. Dušan Šimka disponoval posudkom už v Septembri 2019, s výsledkom sa však nestotožnil a poslancom posudok zatajil. Poslanci si zaslanie posudku vyžobrali a dostali ho v Máji 2020. Primátor je značne proti dokončeniu projektu.

Uverejňujeme znalecký posudok, ktorý malo MsÚ k dispozícii už v Septembri 2019, poslanci takmer o rok neskôr.
http://www.novaky.com/dokumenty/20200923_dom_sluzieb_152_2019_ZP_mesto_Novaky.pdf
http://www.novaky.com/dokumenty/20200923_dom_sluzieb_ZP_152_2019_doplnok.pdf

O jeho výsledku sa primátor nechcel podeliť s poslancami asi z dôvodu, že výsledkom je odporúčanie, dokončiť rekonštrukciu do úspešného konca.


Zostrih z videa z MsZ konaného 27.04.2020:

V novom okne: https://www.youtube.com/watch?v=0KioSnS2K_4
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 2   0
16:21:58 26.10.2020 [7455] Nevhodný príspevok?
Priatelia, naozaj to už Ing.Dušan Šimka nezvláda. Hektický víkend, v ktorom si umanul nás držať „u huby, sa mu vymkol niekoľko krát z rúk a tak sa dajú poskladať čriepky vhodné ku pobaveniu, ale aj na vážnejšie rozhodnutia a síce podať trestné oznámenie za ohováranie, pričom ide o skutkovú podstatu trestného činu podľa § 373 ods.1 Trestného zákona „ Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
Alebo použiť druhú možnosť - občiansko právne konanie a podanie žaloby na ochranu osobnosti, keďže podľa § 11 Občianskeho zákonníka Fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy
Teda takú podobnú žalobu aj s predmetom žaloby, v ktorej Ing. Dušan Šimka, ako fyzická osoba, ako žalovaná strana už viackrát neuspel a tak, ako sme uviedli, musel sa žalobcom ospravedlniť, však ste to čítali v záhlaví tejto stránky, kde to bolo prezentované ako Ospravedlnenie Ing.D.Šimku, ng.radoslavovi Oršulovi, alebo je povinný ďalšiemu žalobcovi,(pánovi A.K.) resp. v ďalšom spore zaplatiť po neúspešnom dovolaní sa Ing. Dušana Šimku na Najvyšší súd Slovenskej republiky finančnú náhradu - nemajetkovú újmu 4.000€. Nuž a títo ľudkovia na základe istého emocionálneho prejavu niektorých voličov vo voľbách v roku 2014 nám vládnu .
Takže aspoň jeden čriepok z víkendovej e-meilovej show pána primátora. Úsudok si priatelia urobte sami.
Totižto takáto prebehla medzi mnou a primátorom komunikácia ako reakcia Ing.Dušana Šimku na môj príspevok č.7452

Podvodník a klamár!!!!
Doručená pošta

primator@novaky.sk
16:21 (před 25 minutami)

komu: mně, ..... ostatných prijímateľov si dovolím nezverejniť


http://www.novaky.com/?list=forum&prispevok=7452

Už musím použiť oslovenie,, gauner" Mgr. Peter Bošiak!!!! A neuveriteľný klamár a,, podvodník"?!!!
Kde a kedy som sa, ako primátor mesta Nováky, vyjadril o Kúrii, že je to pre mňa len,, hnilá búda"?!!!!!!!!
Gauner vždy zostane iba gaunerom!

Ing. Dušan Šimka, primátor mesta Nováky

Peter Bošiak <peterbosiak@gmail.com>
16:29 (před 17 minutami)

komu: primator@novaky.sk, ... ostatných prijímateľov si dovolím nezverejniťDušan, čo zúriš, už Ťa zase nervy berú. Upokoj sa a lepšie čítaj, .tých gaunerov, je už toľko, že naozaj by si už mohol prestať a tak čítaj:

...Totižto nie tak dávno, keď som písal o význame úcty k domovu ,o „GENIUS LOCI“, teda i k historickým objektom, ktoré pretrvali roky, aby nám možno preukazovali schopnosti ľudí žijúcich v Novákoch povedzme pred tristo,štyristo rokmi , menovite ku kaštielu, kde je v súčasnosti sídlo Spoločného obecného úradu, tak vyjadrenie na adresu tejto budovy od lavidu bolo neskutočne „ odborné,múdre a neprekonateľne čarovné“. Totižto o tejto budove sa vyjadril ,že je to pre neho „hnilá búda!!!???.“ Nezaujímavá....
No a potom mi pán primátor poslali tento e- meil.

Totálna,, CVOKÁREŇ" Mgr. Petra Bošiaka!!!!!
Doručená pošta

primator@novaky.sk 16:24 (před 27 minutami)
http://www.novaky.com/?list=forum&prispevok=7451 ,, CVOKÁREŇ" Mgr. Petra Bošiaka!!!!!


Peter Bošiak <peterbosiak@gmail.com>
16:46 (před 5 minutami)

komu: primator@novaky.sk


Dušan na dnes už vari toho bolo dosť. Prestaň zúriť,upokoj sa a oddychuj.Je nedeľa.Prajem Ti pekný zbytok dňa.

ne 25. 10. 2020 v 16:24 odesílatel primator@novaky.sk <primator@novaky.sk> napsal:

Takže naozaj platia slová v úvode príspevku č.7453 od môjho priateľa Ľubomíra: A tak sa tu máme.
Mnohí z vás čítajúcich túto stránku nemáte ani tušenia, ako dokáže nakladať s integritou iných osobností. Sú ľudia, o ktorých odborníci na duševné zdravie hovoria, že vykazujú príznaky poruchy osobnosti, ktorá sa nazýva zhubný narcizmus. Toť vsjo.
PB.
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 3   0
12:41:04 26.10.2020 [7454] Nevhodný príspevok?
V Novákoch je to naozaj tak, ako píše môj priateľ Ľubomír. Naozaj je na neuverenie , čo si dovoľuje Ing.Dušan Šimka, súčasný primátor mesta, ktorého niektorí voliči volili z dôvodov takých, aké mali (tam sa naozaj nedá nič robiť) ak ľuďom nadáva, uráža, difamuje, ohovára, vyhráža sa, že to čo o nás povie , bude vidieť celé Slovensko a pod., s jediným cieľom, poškodiť ľuďom ,ktorí sa mu nepáčia, ktorí mu hneď nepritakávajú a majú svoje kritické myslenie a tým pádom aj iný názor na vec,na rozdiel od neho .
Aby toho však nebolo málo, negatívne vstupuje do osobnostného práva – osobnej integrity (vyrovnanosti) ľudí, nielen on osobne, ale aj osobami jemu blízkymi, či ľuďmi z BUBLINY. Lavida, už som tu písal, začnite počítať a spievať si spolu so spevákom Richardom Müllerom známy jeho hit „Spočítaj ma ... Ako vidíte, to nie je len o mne (jedine,že by som bol váš obľúbenec, vy nemravník).
Horí primátorovi mesta za ušami? Má ešte vôbec nejakú autoritu? Ťažká otázka, ešte ťažšia odpoveď. Viac by azda mal platiť na primátora apel. Pán primátor,už prestaňte ľudí strašiť!!! Prestaňte s nimi zaobchádzať ako s malými deťmi!!! Prestaňte z nich robiť nepriateľov, ak majú iný názor!!! Prestaňte rozdeľovať Nováky!!! Prestaňte škodiť!!! Už sa nevyhrážajte, pán Šimka, prestaňte s tou komédiou, prestaňte s tou aroganciou... konečne ODSTÚPTE, alebo sa venujte svojej práci, či testovaniu ľudí o prítomnosti Covidu 19 a poskytujte informácie obyvateľom mesta.
Nuž a napokon k jeho,ich e-meilom? Nič múdreho sa z obsahu jeho e-meilov nedozviete, keďže z nich poväčšine vyplýva len to, že svojim konaním a výrokmi Ing. Dušan Šimka, primátor mesta Nováky bez akejkoľvek opory v preukazovaní svojich nepravdivých skutkových tvrdení a neoprávnenou kritikou, nám podľa môjho názoru, v značnej miere zasahuje, najmä tu niektorým píšucím a ich rodinným príslušníkom do zákonom chránených práv na ochranu osobnosti, čím nielen nám, ale aj našim rodinným príslušníkom znižuje našu ľudskú dôstojnosť, vážnosť, profesijnú a občiansku česť a dobré meno nielen u našich spoluobyvateľov, ale i v jeho oficiálnych vyjadreniach ako verejného činiteľa ,napísaných na hlavičkovom papieri s erbom mesta a jeho vlastnoručným podpisom!!!
Jemu je úplne jedno, či list použije v prípade osobnej potreby, alebo ho pošle ústrednému orgánu Slovenskej republiky. Bez hanby, zodpovednosti a bázne. Načo nám je taký primátor??? Z jeho strany i naďalej sa jedná o čistú demagógiu a manipuláciu, či o snahu zvýšiť si svoju klesajúcu podporu u občanov nášho mestečka, ale musím zdôrazniť, že mu každopádne ako silne indoktrinovanému človeku bažiacemu po moci ide len o moc, s pridanou hodnotou o spoločenskú pomstu za prehru vo voľbách v roku 2014 a tak sa pomstiť niektorým ľuďom, občanom mesta.
Moc je pre Ing. Dušana Šimku, primátora mesta Nováky a jemu blízkym osobám v ich ťahu, uspieť v politike ópiom.

Sú ľudia, o ktorých odborníci na duševné zdravie hovoria, že vykazujú príznaky poruchy osobnosti, ktorá sa nazýva zhubný (malígny) narcizmus.
A tak na záver: „ Rozumné myslenie je najväčšia cnosť a múdrosť: pravdu hovoriť a v duchu pravdy aj konať na základe poznania povahy vecí.- Hérakleitos., PB
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 3   0
10:30:14 26.10.2020 [7453] Nevhodný príspevok?
A tak sa tu máme.

Dobrý deň vážení spoluobčania.
Tak sa zdá, že víkendové dni budú vybraní občania včítane mňa, obšťastňovaní aj nevyžiadanými e- mailami od nášho p. primátora. Napriek tomu , že ho mnohí upozorňujú, že si to neželajú a žiadajú od neho, aby ich mailovú adresu vymazal zo svojho adresára, p. primátor to akosi nie a nie akceptovať. Vypadá to tak, že si na to budeme musieť zvyknúť, čo však neznamená, že sa s tým máme zmieriť a nekritizovať takúto prax . Len verím, že p. primátor pri výberovom konaní, komu zaslať svoje maily, neporušuje žiadne predpisy. Teraz je totiž každý tender ostro sledovaný. Bol by som naozaj nerád, keby mala z toho hlava mesta nejaké problémy. No nie sú to len nevyžiadané maily, ale aj nechcené telefonáty. Už 2x som na tejto stránke napísal, že určitému občanovi nebudem zatiaľ dvíhať telefón. Telefón však vyzváňa ďalej. Je to vytrvalý chlapec. Veď priatelia, kto z vás, keby som mu cca 50 krát nezdvihol telefón, by mi zavolal aj 51 krát???? Mnohí mi radili zablokovať číslo, ale on je taký vynaliezavý, že mi volá aj z iného mobilu. Tak sa s tým netrápim. No uvažujem, že by som p. primátorovi napísal list so žiadosťou, aby tohto pána prijal na úrade a ocenil ho cenou primátora za vytrvalosť. Myslím, že by si to zaslúžil.
Vrátim sa však k atmosfére žitia v našom meste. Kto si pozorne prečítal zdôvodnenie Peťa Bošiaka, prečo nemá ani najmenší záujem diskutovať o čomkoľvek s p. primátorom a kto dokáže čítať aj medzi riadkami, veľmi ľahko pochopí v akej atmosfére tu žijeme. A to občania, ešte našťastie nepoznajú obsah víkendových mailov od p. primátora. Kdeže je ten predvolebný sľub o akejsi hrubej čiare? Zrejme v komunálnych voľbách vsadil terajší primátor na osvedčené heslo :“ Občania voľte mňa, lebo to čo ja vám sľúbim, to vám nikto nesplní.“ Rešpektujem však to, že žijú v meste občania, ktorí sú spokojní s tým, čo sa v Novákoch deje a možno majú aj radosť z toho, ako tu p. primátor niektorých občanov dehonestuje, uráža, ako im ubližuje. No na druhej strane a to by si mal p. primátor uvedomiť a rovnako ako ja rešpektovať, že sú tu aj občania, ktorí jednoducho s jeho krokmi a spôsobmi spravovania mesta nesúhlasia. Tak sa bránia a v rámci svojich možností to aj kritizujú. No a dovolím si povedať, že na rozdiel od p. primátora veľmi slušne a adresne. Veď aj ja by som sa mohol vyjadriť k tomu, čo v mailoch p. primátor píše, že sú to obyčajné ....... , nie nebudem sa vyjadrovať ako on. Raz mi priateľ povedal. Ak niečo odsudzuješ, tak pri reakcii na to, nikdy neklesni na tú istú úroveň, lebo potom budeš rovnaký. Priatelia, ja naozaj nechcem byť rovnaký. Radšej sa budem vždy snažiť nájsť z takýchto situácií nejaké východisko. Takže ako ďalej v našom meste? Momentálne nevidím šancu na nejakú výraznú zmenu. Niektorí budeme naďalej dehonestovaní a trestaní za svoje názory a postoje, čo zrejme budeme musieť pretrpieť, no môžeme a budeme sa brániť. Nie však tak, ako by nám to rád niekto nariadil. Využijeme k tomu svoje možnosti a hlavne svoju slušnú úroveň, tak ako doteraz. No a do budúcna? Pre zlepšenie atmosféry v meste vidím zatiaľ len dve možnosti. Buď p. primátor vymení neposlušných občanov, alebo neposlušní občania sa pokúsia vymeniť primátora.
Na záver opäť niečo z tej mojej múdrej knihy,
„ Zmyslom života ľudí, by malo byť navzájom si pomáhať. Ak to nedokážeme, tak by sme nemali aspoň ubližovať.“ Dalai Lama

S úctou
Ľubo Dzurák,
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 6   0
13:31:55 25.10.2020 [7452] Nevhodný príspevok?
Priatelia ,tlačový atašé našej radnice ,lavida, sa do dnešného dňa ani len čiarkou, nie to ešte čoby slovom ,nedotkol témy a odôvodnenosti zatepľovania budovy Mestského úradu v Novákoch. Nedotkol sa rozporuplného záujmu Ing. Dušana Šimku,primátora mesta Nováky minúť nešetrne 100 000€ z eurofondov. Prečo sa vraciam k tejto téme? Totižto nie tak dávno, keď som písal o význame úcty k domovu ,o „GENIUS LOCI“, teda i k historickým objektom, ktoré pretrvali roky, aby nám možno preukazovali schopnosti ľudí žijúcich v Novákoch povedzme pred tristo,štyristo rokmi , menovite ku kaštielu, kde je v súčasnosti sídlo Spoločného obecného úradu, tak vyjadrenie na adresu tejto budovy od lavidu bolo neskutočne „ odborné,múdre a neprekonateľne čarovné“. Totižto o tejto budove sa vyjadril ,že je to pre neho „hnilá búda!!!???.“ Nezaujímavá.
Možno by to mohla byť pravda,avšak ak má obec , mesto na svojom území zachovalú historickú budovu ktorá má vek 300 -400 rokov, teda nie je to až tak veľmi zanedbateľný vek, aby si nezaslúžila od mesta ochranu a obdiv. A div sa svete ,k bývalému kaštieľu ,vekovo možno rovnako starej stavbe, kde v súčasnosti sídli Mestský úrad a ktorú si rozporuplne zahrnul náš sporovlivý primátor do úloh v rámci volebného programu, prispievateľ lavida ani ťuka, Nuž, asi prečo, sa pýtam? Odpoveď nie je ťažká.
Priatelia, nemyslím si, že písať na túto stránku je celý, tak ako to vidí lavida, skutočný môj život. Ubezpečujem Vás, že ani zďaleka. Pravdou však je, ak by som nemal záujem o chod mesta, o život v meste, ktorý sme sem tam rozoberali v debatách s priateľmi (čo je však už naozaj dácno,však korona) ako píšete, teda nie pre nadobudnutie jednostranných poznatkov, tak ako ich lavida od človeka z bubliny dostáva, vedených o téme nášho mesta k situácii v meste ,my naopak od vás lavida a pána primátora, triezvo vo svojich príspevkoch sme hodnotili stav v meste, postoje ľudí z Bubliny voči nám, našim rodinám, priateľom a napokon aj vo vzťahu k ostatným občanom ,ale i k majetku mesta a nakladania s financiami.
Lavida, aby ste pochopili, kladiem vám otázku, k čomu by to všetko bolo, aby som si napr. ja osobne koledoval o útočné a dehonestujúce, s obrovskou dávkou spoločenskej pomsty vedenej proti mne a mojej rodiny zo strany primátora mesta, difamačné blogy, statusy v Diskusiách k článkom v rôznych printových médiách, ktoré ste ako ľudia z BUBLINY písali a nepochopiteľne si pripisujete humánny,ľudský, inšpiratívny a morálny či etický prístup, lebo vraj dodržiavate Etický kódex???.
No, ako sa presviedčame ich vymazávaním webmstermi jednotlivých periodík,je na vašu hanbu,lavida, je na vašu hanbu. A tak vari uznáte, že taký naivný nie som, naopak od vás, že si uvedomujem, že nechápete naše myšlienky, ich podstatu a tak vám nezostáva nič iné, len to že váš prejav je konfúzny ,pretože “ žijete v BUBLINE a tak musíte aj konať“.
Možnože by som vás mal upozorniť, ale to ponechám na vašom rozhodnutí, že „ vyť spolu s vlkmi, ešte nie je garanciou, že nás nezožerú.“ PB
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 4   0
11:50:08 25.10.2020 [7451] Nevhodný príspevok?
Priatelia, lavida, tlačový atašé Mestského úradu sa prihlásil k môjmu poslednému príspevku,tak sa patrí odpovedať. Len dúfam, že mi to webmaster uverejní, veď už som takéto čosi sem napísal,avšak bez reakcie primátora.Už v tom je medzi mnou a primátorom rozdiel. Ja som mu na jeho pozvanie reagoval,primátor však ani jeden krát neprečítal moju odpoveď , ktorou reagujem na jeho pozvanie. Takže s dovolením, priatelia:
Vážený pán primátor,
Dňa 23.11.2019 som od Vás obdržal list, v ktorom mi oznamujete, že sa dňa 02.12.2019 uskutoční zasadnutie mestského zastupiteľstva . Dôvodom na rokovanie má byť podľa slov v pozvánke verejne Vaše vystúpenie s vyjadrením vraj Vašej nespokojnosti k počtu mojich príspevkov, ktorými som prispel na stránku www.novaky.com a aj k obsahu spomenutých príspevkov, keďže podľa Vášho názoru vedome píšem o Vás ako primátorovi mesta Nováky.
Najskôr začnem pán primátor s Vašim dovolením asi takto. V súvislosti s Vašou pozvánkou mi prišiel na um Váš povzdych pri istej príležitosti a slová, ktorými Ste Váš povzdych sprevádzali a zneli jednoducho: „ To je politika“. Áno pán primátor, svet politiky je už taký, len Vy ste si to predstavovali ako v rozprávke z filmu “Pyšná princezná“, že Ste vstúpili do kráľovstva kráľa Miroslava, kde vládne iba spravodlivosť.Áno, verte mi, že by som Vám to zo srdca doprial, ale... „ V zemi krále Miroslava sevšem žije dobře, protože panovník je laskavý, spravedlivý a moudrý „.
Pán primátor, neviem čo si predstavujete pod Vašou štábnou kultúrou,aké sú Vaše myšlienkové pochody, ale ak nemáte pocit, že mi účasť nariaďujete, alebo ak máte pocit, že ma nepozývate ako súkromná osoba, ale ma pozývate ako primátor mesta, mám za to, že by som si zaslúžil ako občan podieľajúci sa na budovaní tohto mesta, mimochodom tiež ako Váš predchodca na Mestskom národnom výbore, ako ma tituluje Váš brat Marian vo funkcii „ ako bývalý komunistický predseda“ kultúrnejšie pozvanie po dvadsiatich šiestich rokoch Vášho pontifikátu a určite okrem tohto posledného pozvania, aj pri iných príležitostiach tak, ako je to zvyklosťou v iných mestách a obciach.
Ak ste pochopili diskusiu na webe ako diskusiu o Vás, ak ju nechápete ako kritiku v istých prípadoch Vášho nezmysluplného konania voči poslancom, občanom nášho mesta, ktorých nemáte rád, tak potom sa vážne pýtam s očakávaním Vašej odpovede, načo také divadlo a hystéria, keďže Ste Vy a Váš brat Marian okrem iného,podali na moju osobu nezmysluplnétrestné oznámenia a ja som k týmto veciam podával výpovede orgánom činným v trestnom konaní . Ak teda si myslíte, že neviete dôvody môjho konania a chcete ich vedieť, odporúčam Vám,spomeňte si, lebo ja ešte chvalabohu mám pamäť dobrú. A tak sa len čudujem Vašej namyslenosti, že beriete na seba úlohu vyšetrovateľa ,prokurátora, či sudcu. Som však hlboko presvedčený, že táto úloha Vám v mojom prípade,najmä voči mojej osobe a mojej rodine neprináleží!
Musím však konštatovať, že pravdou tiež je, že až takú pozornosť , ako občan mesta som si nezaslúžil, pretože celé Vaše praktizovanie takéhoto vysielania, musíte mi uznať , sa mi naozaj nemusí páčiť, naozaj sa mi nemusia páčiť Vami určované pravidlá, a keďže sa mi ani jedno také vysielanie Vami manažované doposiaľ nepáčilo ,oznamujem Vám ,že sa ho nezúčastním (!) vo Vami určenom dni, keďže je to vysielanie z pracovného zasadnutia poslancov a primátora mesta, teda Vás. Pre moju osobu, ako občana však nezáväzné, opakovane tvrdím nič nehovoriace o Vašej práci, ktorú hodnotím i naďalej ako slabú ,bez významných výsledkov.
Som však absolútne presvedčený, že ani moja prítomnosť, ani moja neprítomnosť Vám nezabráni tomu, čo vyslovíte, lebo už niekde som napísal, že nemáte cit na korektné vedenie rôznych hovorov, ani hovorov v orgánoch mesta a to ani vo voľnej debate, ani hovorov v priamom prenose. Nemáte trpezlivosť vypočuť názor druhého a neviete byť zdržanlivý po vyjadrovaní sa iných diskutujúcich, v podstate neznesiete akúkoľvek a najmä opodstatnenú kritiku voči Vašej osobe v postavení primátora mesta Nováky.
A na záver Vám rovnako oznamujem, že nie som taký naivný, aby som nepochopil, že som sa pre Vás stal objektom, na ktorom chcete postaviť kostru ďalších svojich postojov a výrokov, ako aj kostru svojho predmetného vysielania, ako svoj blackpiár, či svoje promo.
Vážený pán primátor, doposiaľ Vám Vaše ponuky na debatu a podávanie Vašej ruky cez televíznu obrazovku takmer všetci bývalí priatelia odignorovali, tak Vašu ponuku s „ ľútosťou“ keďže som nebol nikdy a teraz už naozaj ani nechcem byť Váš priateľ ,odmietam aj ja. Ak nájdete pán primátor v sebe odvahu , prečítajte moju odpoveď na Vaše „pozvanie“. Ale i tak Vám za Vaše „pozvanie“ ďakujem.
S úctou

Mgr. Peter BOŠIAK, dôchodca
P.s.:
• čl. 26 Ústavy SR • Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. • Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu. Sloboda slova alebo aj sloboda prejavu je právo slobodne prejaviť vlastný názor, rovnako ako aj počúvať/sledovať názory ostatných. Je jedna z občianskych slobôd; zakladá sa na slobode myslenia. V dnešnej dobe slobodu slova chápeme širšie ako pôvodný termín, preto sa niekedy používa termín sloboda vyjadrovania sa.

• ESĽP rozšíril hranice prípustnej kritiky reprezentanta štátnej moci v porovnaní s kritikou súkromnej osoby. Záver ESĽP: „Človek, ktorý vstúpil do politického života si musí uvedomiť, že jeho súčasťou je aj určité obmedzenie jeho práva na súkromný život a môže byť vo verejnom záujme predmetom širšej i ostrejšej kritiky, nie len zo strany novinárov, ale aj svojich politických oponentov.“

Mimochodom lavida,kde je debata k Volebnému programu.Stratili ste reč?
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 4   0
07:33:51 25.10.2020 [7450] Nevhodný príspevok?
….cit.“ Ja netvrdím, že všetko čo uvádzam na tejto stránke vysvetľujem na odbornej úrovni (hoci sa naozaj o to snažím ) a už vôbec mi nejde o akési inteligentské zabŕdanie do práce primátora tak, ako to on s celým jeho ansámblom z Bubliny vníma, vrátane lavidu. „
…..cit. “ korektne uznám, že čiastočná slepota sa naozaj bez zatĺkania nevyhýbala ani nám,“
Domnievam sa,že tieto dva citáty z príspevkov pána PB korešpondujú s vyjadrením terajšieho primátora mesta Ing.Šimku,ktorý už viackrát označil jeho písačky ako „bláznovstvá“.Ja som síce od takého hodnotenia „tvorby“ pána PB ďaleko,ale rozhodne zastávam názor,že v drvivej väčšine nie je možné považovať jeho kritické postrehy za vzor objektívneho vnímania diania na mestskej politickej mini scéne.
Taktiež domnievam sa je možné s veľkou dávkou pochopenia súhlasiť s názorom z pléna,že ak tu niekto robí dusno ,tak je to práve pán PB.Osobne to vnímam tak,že kritika je rozhodne v poriadku,pokiaľ je objektívna,ale rozsah kritiky pána PB je mnohokrát mimo toho ,čo by sa aj s prižmúrenými očami dalo nazvať objektívnou kritikou.Napokon aj z tých dvoch na začiatku uvedených citátov je zrejmé,že aj sám PB si tú skutočnosť uvedomuje.
Pre občana a voliča je tým najrelevantnejším signálom svedčiacim v prospech primátorovho tvrdenia o“bláznovstvách“ z klávesnice pána PB aj skutočnosť,že napriek viacerým primátorovým verejným výzvam na obhajobu svojich názorov pred kamerou,pán PB nepovažoval za potrebné takú dobrú možnosť využiť.
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 0   0
13:31:15 24.10.2020 [7449] Nevhodný príspevok?
Priatelia, hneď v úvode moja reakcia na príspevok lavidu, ktorý s poukazom o nezmysluplnosti mojich slov k Volebnému programu primátora, čoby kandidáta na post primátora v roku 2018 je takáto, hoci som mienil použiť tvrdšie slová, zvládol som to,a tak k veci. Ja netvrdím, že všetko čo uvádzam na tejto stránke vysvetľujem na odbornej úrovni (hoci sa naozaj o to snažím ) a už vôbec mi nejde o akési inteligentské zabŕdanie do práce primátora tak, ako to on s celým jeho ansámblom z Bubliny vníma, vrátane lavidu. Však to sledujeme, ako sa on predvádzal, zabŕdal bez akéhokoľvek náznaku sebareflexie pred kamerou vo volebnom období rokov 2014-2018 aj s jeho bratom štyri roky a pokračujú v tom, ako napokon čítate, v sprostých e- meiloch sem,tam za podpory lavidu naďalej.
Ale ak spolu s ostatnými občanmi sledujete scénu, teda naozaj je pravdou, že už nejaký ten piatok, nám diktujú, komplikujú život v meste dôsledky Pyrhovho víťazstvo Ing.Dušana Šimku hoci nás to mnohých zaskočilo a aj prekvapilo. Nuž, taký je život. A pán primátor si hýčka a opatruje svoj vraj Volebný program systematicky už veľa rokov a súperov jednoducho porazil práve tým, že mal isté opatrenia s väčšou skúsenosťou arogantného tlaku a masáže mozgov voličov pred voľbami.
Pravdou však tiež je ,že nie celkom presvedčivý je jeho Volebný program, pretože niektorí chceli vidieť taký program, iným ako vidieť, len o desať voličov čo do počtu,ktorí pomohli primátorovi k voľbe ho videli inak, napr. ako lavida. I napriek tomu,čo som teraz uviedol je to napokon o volebných emóciách a nie vždy pochopenom význame volebného programu. Aj tak si osobne myslím, že tieto – primátorove - riešenia sú však spravidla v abstraktnej forme a nie je úplne zrejmé, akými opatreniami je ich možné dosiahnuť. Iba ak spôsobom pokus-omyl.
Ja osobne som však a to mi verte, nebol v extatickom vytržení v žiadnom prípade, čo sa týka počtom a konkrétnosťou opatrení ,ktoré si na voličov súčasný primátor pripravil. Pravdou je, že ja osobne nepožadujem ,nepotrebujem siahodlhý „checklist“, ale osobne ja naozaj, by som chcel vidieť program ,v ktorom primátor jednoznačne demonštruje úlohu záujmov všetkých obyvateľov mesta. Možno teraz zabŕdnem, ale mám za to, že by to nemalo byť bez uprednostňovania záujmov istej skupiny občanov, pred inou skupinou občanov, za použitia všelijakých“ amatérskych“ neprehliadnuteľných trikov, povedzme ako skrátiť rekonštrukciu jednej štátnej cesty o cca 300 bm z technických príčin a na jej konto opraviť druhú štátnu cestu o cca takých istých bm ( presunom, kde je povedzme prevládajúca voličská základňa primátora mesta). Keď vám poviem, že ja by som vybavil obidve akcie tak, aby sa vykonali bez toho,že sa skráti obnova jednej štátnej cesty (v centre mesta) a presunie sa technika na druhú štátnu cestu,uveríte mi. Je to teda o tom, že rokovania o ceste a plánovanie s Investorským útvarom malo za cieľ čo? Mimochodom,mám odpoveď Investorskej organizácie, že v rekonštrukcii cesty v Horných Lelovciach nepochybila.Tak čo? Tým nechcem tvrdiť,že som proti tomu, že sa to dorobilo, ale zásadne som proti tomu,akým spôsobom!!! A rovnako je to aj o kanalizačnej stoke v Lelovciach.Amaterizmus.
No a ešte k lavidovmu linku,v ktorom je priblížený volebný program primátora mesta. Takže lavida, vyhodnotenie v akejkoľvek fáze volebného obdobia musí mne ,nám občanom mesta predložiť primátor mesta, nie jeho podržtaška, alebo čoby mluvčí radnice, s odkazom na link.
Ja, my, sme občania, voliči a nemáme dosah na vecné a finančné plnenie akejkoľvek investície, teda ani na vyhodnotenie vecné a finančné. Na to je primátor a jeho aparát. O vaše informačné služby nestojím, sú od samého počiatku nástupu vašej osoby na scénu tejto stránky zavádzajúce,neodborné a neobjektívne, bez ohľadu, že ich čítam, lebo sa nedá uveriť primátorovi a tak sa napr. rozpamätajte na slová Ing.D.P. bývalej vedúcej stavebného oddelenia MsÚ vo vystúpení v relácii Reportéri, keď sa bránila slovami, že rozpočet sme navýšili skôr, pre prípad, že by nám ho poslanci neschválili.
Lavida, lavida, toľko sme tu napísali slov o význame pravdy,etiky,morálky,pokory a vy stále v duchu narcizmu. Volebný program je vážna vec, ktorou sa primátor preukazuje o svojej spôsobilosti, najmä v tom slova zmysle, aby sme vedeli porovnať milióny eur za primátora Dr.Daniša ,ktoré mu vyčítate a „Milióny(?) „ preinvestované doposiaľ za Dušana Šimku. Takže výzva je,dajte ,who is who v číslach, ale aj so stratou na majetku mesta? Napr. budovou Kina,ako to je a prečo to tak je? A etc.,etc. PB
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 4   0
Meno:
Heslo:
Ľudia, ktorí sa nezúčastnili prvého kola testovania, môžu prísť na druhé
Možnosť tento víkend majú aj tí, ktorí sa uplynulý víkend celoplošného testovania nezúčastnili. „Účasť na druhom kole testovania antigénovými testami spadá pod neodkladné vyšetrenie, môžu sa ho preto zúčastniť aj občania bez certifikátu z 1. kola celoplošného testovania,“ povedal minister zdravotníctva SR Marek Krajčí.
zobraziť podrobnosti »
06.11.2020
Bojnická nemocnica prosí o pomoc, chýbajú jej zdravotníci
Nemocnica vo štvrtok reprofilizovala desiatky ďalších lôžok.
zobraziť podrobnosti »
06.11.2020
V Prievidzi spustili prvý automat na rúška
Okrem rúšok automat ponúka dezinfekčný gél či sladkosti. Dobrovoľníci budú rúška priebežne dopĺňať.
zobraziť podrobnosti »
31.03.2020
AKTUÁLNE: Dobrovoľní hasiči začali v Partizánskom s dezinfekciou verejných priestorov!
V týchto dňoch majú dobrovoľní hasiči z Partizánskeho plné ruky práce. Okrem toho, že pomáhajú seniorom s nákupmi, v spolupráci s mestom sa v pondelok 30. marca pustili do ďalšej aktivity. Boj proti koronavírusu zobrali doslova od podlahy – čistením verejných priestranstiev.
zobraziť podrobnosti »
30.03.2020
Usmernenie k nakladaniu s odpadmi: Kam vyhadzovať rúška a respirátory?
V zmysle stanoviska ÚVZ SR sa použité ochranné prostriedky, ktoré vznikajú občanom v domácnosti alebo zamestnancom v bežných prevádzkach – rúška, respirátory, rukavice, vreckovky likvidujú ako bežný odpad. Špeciálny postup sa tu teda neuplatňuje. Tento odpad sa ukladá len do zmesového odpadu.
zobraziť podrobnosti »
30.03.2020
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.