Online 3 ľudia. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Kultúra / Školstvo Mestský dom kultúry, Centrum voľného času, školy... 27 príspevkov OTVOR TÉMU >
Nováky pozitívne Uveďte udalosť alebo čin, ktorý Vás v Novákoch zaujal a ktorý považujete za príkladný. 55 príspevkov OTVOR TÉMU >
Pohostinstvo Jedáleň, reštaurácia, krčma, bar... 1 príspevok OTVOR TÉMU >
Politika Primátor, mestský úrad, podnikanie v meste... 122 príspevkov OTVOR TÉMU >
Pouličné športy Freestyle, mtb, bmx, skateboard, freerun, le-parkour a podobne... 0 príspevkov OTVOR TÉMU >
Primátor / Poslanci Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov. 881 príspevkov OTVOR TÉMU >
Rôzne / Iné Váš príspevok sa nehodí do žiadnej otvorenej témy? Šup s ním sem... 149 príspevkov OTVOR TÉMU >
Šport Tenis, futbal, plávanie, vodne pólo, kanoistika, karate, lyžovanie... 50 príspevkov OTVOR TÉMU >
Ak máte návrh na vytvorenie novej témy, prosím kontaktujte nás.

Ďakujeme za pochopenie.


Najnovšie príspevky
Príspevky [36] v diskusnom fóre za posledných 14 dní
15:53:10 02.04.2020 [7216] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Pre súčasnosť je charakteristické, že za niečo pekné, čo sa všetkým páči a má význam pre nás všetkých obyvateľov Novák, považujú rozumne uvažujúci ľudia skutočnosť, že naši obyvatelia si navzájom pomáhajú. Ako to sledujeme, niektorí šili a šijú rúška, iní nosia seniorom jedlo či nákupy. Začali sa vyrábať dezinfekčné prostriedky a ochranné odevy. Významne u nás pokročila disciplinovanosť a zodpovednosť . Akceptujeme fakt, teda aspoň ako to ja vnímam už u väčšiny ľudí rešpektujeme ochranné opatrenia . Správame sa zodpovedne, dokonca my, starší, sme doma!!! Nebolo by korektné, ak by som opomenul, že i mesto pomáha. Však to čítate. I preto si myslím a sa nebojím povedať , bude dobre.
I napriek uvedenému mi prosím nezazlievajte, ak vyjadrím svoj názor a prihovorím sa týmto statusom. Ing. Dušan Šimka dnes, už nie je človek natáčajúci si seba do iPhonu (aby sa doma na gauči kochal nad svojou filmovou úlohou)svoje vystúpenia v úvode zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Novákoch (ďalej MsZ), má už z našich daní plateného kameramana. Teda za naše peniaze. K jeho vystúpeniam čo do pripomienkovania no, nechcem byť Paľom Haberom (volajú ho vraj kat talentov z jednej show) a veru ho niekedy museli teraz už nášho primátora naši mestskí policajti. aj „vypoťkať“, či spisovne dali ho vyviesť z miestnosti , v ktorej sa konalo zasadnutie zasadnutia MsZ za neslušný, nevhodný jeho prejav.
Ing.Dušan Šimka je však dnes už primátor mesta. Boli voľby. Ale dobre, čo už? A mnohí sme odrazu precitli. Však to poznáte. A práve preto je dôležitejšie, a o to ide vari i občanom s kritickým myslením, nevynímajúc niektorých poslancov, že práve v dôsledku znova nadobudnutého postavenia, by mal vážiť slová vypustené z jeho úst do verejného priestoru. Mal by upustiť z jeho nabubrenosti, papalášizmu a jajákania. Už by to mal vari ovládať, keďže účinkoval na poste primátora niekoľko období. Veď memento by malo pre neho byť to ,že už mu voliči vymazali raz noty, aby mu prerušili „Pieseň o moci“. To by ho azda mohlo, ba malo evokovať k väčšej pokore, najmä k ľuďom tu žijúcim.
A napokon, naozaj nikto by nemal využívať súčasnú situáciu k upevneniu si svojej vlastnej moci, takýmito bezprecedentnými výrokmi a vyhláseniami, ktoré som si vypočul v odpozeranom vysielaní na portále mesta (v nadväznosti na zákon o GDPR, možno aj na hrane uvedeného zákona), ale úsilie by malo u každého z nás smerovať k boju proti pandémii spôsobenej koronavírusom COVID 19. A k tomu i naďalej je potrebné pripustiť u každého z nás naozaj veľa dobrej vôle. Ale kričať do éteru, ja by som aj, ale oni poslanci nechcú, je metóda, na ktorú chceme zabudnúť, a z ktorej ešte stále chodí mráz po našom chrbte tak, ako aj pri spomienke na ním podávané nezmyselné ,nepravdivé udania, trestné oznámenia na mladých poslancov. Veď sa naozaj naubližoval, niekoľko rokov späť až,až.
Diskreditujúce vyhlásenie a jeho ľahkovážne zverejnenie o negatívnom prístupe poslancov MsZ, vraj s nesúhlasným stanoviskom k nákupu rúšok, naviac výslovne poslancov dehonestujúco podľa mena vyšpecifikovaných, je poľutovaniahodné primátorovo konanie voči poslancom. Je vecou poslancov, aký postoj zaujmú, avšak si myslím, že by mali reagovať na obsah primátorovho vyhlásenia, ktorého fabulatívny, difamačný charakter nie je prijateľný. Takže po poriadku.:
Orgánmi obce(mesta) sú: a) Mestské zastupiteľstvo,b) Primátor mesta .
Postavenie primátora je v zák.č. 369/1990Zb.O obecnom zriadení je definované v §-e 13, napr. v bode 1.takto:
• Predstaviteľom (v našom prípade) mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta je primátor obce je starosta... ... Primátor je štatutárnym orgánom mesta. ..
Postavenie MsZ je definované v §-e 11 vyššiecitovaného zákona
• MsZ je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta na štyri roky, najmä je mu vyhradené:
„určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním
Z uvedeného postavenia Mestského zastupiteľstva sa dá odôvodniť, že MsZ nič nezanedbalo, ak by pán primátor nekonšpiroval a aplikoval zákon do praxe, pretože tak by mnohým nedorozumeniam sa mohlo predísť. Treba zdôrazniť, že jeho vyhlásenie je nekompetentné, ak poukazuje na postup poslancov, naviac ako badať ním zavedená metóda práce, ho jeho samého, v niektorých jeho výrokoch od samého začiatku diskvalfikovala.
Viete, mnohokrát sme ho upozorňovali, aby obyvateľov nerozdeľoval, aby ich spájal, že len táto symbióza občianskeho spolunažívania môže mestečku pomôcť. Nebrali to vážne a výsledok sa prejavuje.
A tak pokračujme. Hoci pán primátor vyjadril počudovanie nad informáciou od občanov, že časť poslancov zverejnila výzvu k spolupráci a finančnej pomoci v tejto neľahkej situácii a na otázku, ktorú si pán primátor sám položil, že prečo neinformovali ostatných poslancov je naozaj jednoduchá odpoveď, pretože ten, kto dôsledne sleduje rokovania MsZ a vystupovanie, nazvime to koaličných poslancov, vari nikto nepochybuje, že z rôznych dôvodov je to o daromnom úsilí venovať snahe čas, najmä z dôvodu, že v súčasnosti zo strany absolútne submisívnych, bez vlastného názoru konajúcich koaličných poslancov k pánovi primátorovi ,by bolo márne plytvanie energiou. To vari vedia všetci aj dôvody. Vari sa bolo treba na problém zamerať inou, než deštruktívnou optikou.
Je otázne, (či z obavy objednať rúška, či z alibizmu zakryť si konanie poslaneckými kývnutiami hlavou) že prečo pán primátor ako výkonný orgán a štatutár mesta v časoch tejto pandémie vyvolanej koronavírusom COVID 19 nekonal, keďže „RUKY MAL VOĽNÉ“, teda bolo na ňom či zakúpi RÚŠKA alebo nezakúpi, pretože poslanci MU UMOŽNILI, ako som uviedol v predošlom príspevku, tým, že schválili Zásady o hospodárení s majetkom mesta, ktoré boli schválené uznesením MsZ č. 644/2017 zo dňa 26. 06. 2017. a primátor mohol konať do nadobudnutia majetku v sume 20.000.-€. Z uvedeného vyplýva, že poslanci si úlohu splnili a to, čo robili a ako robili podľa môjho názoru bola užitočná nadpráca a ich slobodný prejav k pomoci na riešenie vzniknutej pandemickej situácie.
Mám za to, že pán primátor by mal pochopiť, že poslanci a najmä ich rodinní príslušníci vnímajú citlivejšie takéto nekorektné a etickým zásadám odporujúce vyhlásenie z jeho strany, práve v tejto nešťastnej dobe. V meste žijú rodiny poslancov, ich deti a takéto reči primátora nastavujúce režim rôznych podozrení v jeho vyhláseniach, ich majú právo v tejto dobe vyrušovať. To nie je hra na fazuľky. Hoci množstvo jeho ľahkovážnych vyhlásení, ako uvádzam, poznáme i z obdobia jeho minulých pontifíkátov a nebolo ich málo, len aby osočil, ponížil, zastrašil ,sa domnievame, že v súčasnosti proti tomuto jeho špecifiku, sa ľudia, obyvatelia mesta, ktorým bolo primátorom ublížené, musia začať nevyhnutne vyhraňovať.
Ak pán primátor jeden, dvakrát čosi tresne, no dobre, pritrafí sa, však aj on je len človek. . Ale teraz je naozaj doba, aby neklamal, neosočoval, nevychádzal z jeho nesystémovej práce, bez opory v zákone nevystavoval mladých ľudí bez dokonalej negociácie verejnému pranieru, aby normálne vysvetlil, spájal ľudí a v pokore vystupoval v rozhovoroch s poslancami, občanmi, pretože ako to nedokáže, tam by sa mala ich tolerancia, ako to už poslanci MsZ naznačili, skončiť. Pretože dôsledok jeho rozhodnutí môže byť po zmiernení, či ukončení boja proti koronavírusu pre mesto bolestivý. A vo všeobecnost,i ako to, ho poznáme, sa dá očakávať znova, ako vždy opakovane, to nie ja ,to oni poslanci, občania, to štát? Nemyslím si, že súčasní poslanci by mali brať, že budú takéto výhovorky tolerovať. A vari ani obyvatelia.
A tak mi vari ešte dovoľte s úsmevom pripomenúť príspevok č. 7168 zverejnený na tejto stránke od anonymného,( ja naozaj nemám tušenia o koho sa jedná), prispievateľa píšucom pod nickom Dezider, ktorý zverejnil 10.3. 2020, ktorého text znie: „ Chcel by som apelovať na primátora Novák. Pokiaľ sleduje dianie v Európe a Taliansku, na rýchlosť šírenia sa Korona vírusu, či neuvažuje o nariadení uzavretia škol. Je to v jeho právomoci. Pred piatimi týždňami corona vírus v Takiansku podcenili a za tento čas nabral obludné rozmery a paralyzuje krajinu. Je to v právomoci primátora. Neviem, či je nutné v takejto situácii čakať na prvé obete a nakazených.....alebo čakať na pokyn štátu.“ Potiaľ Dezider. Neviem teda, kto a čo bolo skôr? Kura ,alebo vajce??? Ostatné výroky pána primátora boli len ozdobou jeho rétoriky, sú vetrom odviate a treba na ne zabudnúť.
Totižto, mali by sme si uvedomiť a všetko tomu krok za krokom nasvedčuje, však to čítate v periodikách, že ak by sme mali akýsi „ekonomický mikroskop“ a mohli tak detegovať účinky súčasnej pandémie ,možno by sme zistili pod drobnohľadom, že v prísune finančných prostriedkov bude mesto Nováky z počtu miest v tomto regióne Hornej Nitry ,posledným kolesom u voza. Napokon, ja som o tom, pri takomto riadení mesta, presvedčený. Primátor, ktorý má byť v ťažkých časoch lídrom a prijímať zodpovednosť za naše mesto, by si mal uvedomiť, že je to jeho práca, nemal by skúšať poslancov, obyvateľov a hrať svoje marketingové hry a teda nemal by hádzať zodpovednosť na poslancov. Mesto sa nedá riadiť nekontrolovateľným jeho konaním, a v časoch krízy už tobôž nie. Záverom prajem všetkým pevné zdravie a v rámci možností pozitívnu energiu, však ktohovie kedy vírus zmizne! PB
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 0   0
16:59:44 31.03.2020 [7215] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Tak, naozaj ako to sledujeme, dejú sa veci v tejto dobe skúšok ľudstva, zasiahnutého celosvetovou pandémiou, ohrozením vírusom COVID-u 19 už naozaj nepochopiteľné a to dokonca i v našom meste. Nielenže sú nepochopiteľné, ale bránim sa myšlienke, dať jej pravdivý kabát, keďže zaodieť dôvody do rozhodnutia ostatných troch miest Hornej Nitry, uzatvoriť partnerský spolok v prospech svojich obyvateľov v riadení regionálnej politiky, vychádzajúcej zo zastavenia ťažby uhlia, resp. útlmu banskej činnosti bez nášho mesta ako seberovného člena je pre naše mesto a jeho predstaviteľa zahanbujúce. Je to naozaj smutné.
A tak asi opakovane budeme pokorne tvoriť len komparz, keďže naozaj nevedno aké dôvody vedú čelných predstaviteľov troch miest zo štyroch miest nášho regiónu Horná Nitra ,teda mesta Prievidza, Handlová a Bojnice k takémuto postoju, vynechať naše mesto z partnerstva. Ale spomenuté dôvody sa tušiť dajú. To je fakt. Pretože ak si prečítate oznámenie primátora , ktoré nechal zverejniť ku konaniu 6-ich poslancov Mestského zastupiteľstva nášho mesta, na portále mesta Nováky, ani sa nečudujem ich reakcii . Teda našich spomenutých a primátorom vylicitovaných poslancov. Prečo? Nuž preto, že ich diskreditácia zo strany pána primátora a vystavenie pánov poslancov verejnému pranieru, je podľa môjho názoru nedomyslené konanie, so snahou istého revanšu voči poslancom, ba i bez opory v zákone.
Totižto, ten kto z vás nazrie do zákona č. 369/1990 Zb.O obecnom zriadení, dospeje k poznaniu , že z ustanovenia §-u 12 tohto zákona vyplýva, alebo dá sa pochopiť nasledovné: Obecné (v našom prípade mestské) zastupiteľstvo mesta Nováky je zastupiteľský zbor mesta zložený z 11 poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta. Funkčné obdobie mestského zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva na štyri roky. Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mesta. Mestské zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore (!!!). Rokovania sú zásadne verejné. Ale Mestské zastupiteľstvo vyhlási rokovanie vždy za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov.
Takže ja byť na mieste primátora by som rozhodnutie o diskreditácii poslancov buď vôbec nevykonal, alebo im oznámil a skutočne systémovo vysvetlil potrebu odobrenia návrhu pána primátora. Písal som už o osobnej zodpovednosti primátora za rozhodnutia v tejto dobe. Vari netreba nikomu pripomínať i zodpovednosť voči dodržiavaniu zákonov.

Či bolo preto potrebné zo strany primátora, obracať sa v týchto krušných chvíľach na Mestské zastupiteľstvo si myslím to , že o predloženom jeho návrhu mohol rozhodnúť sám. Kompetencie mu k tomu poskytujú schválené ZÁSADY o hospodárení s majetkom mesta Nováky, ktoré nájdete v priečinku, alebo ako to nazvať s názvom RIADIACE DOKUMENTY MESTA . Tak si pozrime Článok 7 NADOBÚDANIE MAJETKU DO VLASTNÍCTVA MESTA
• prevodoch hnuteľného majetku rozhodujú : a) do hodnoty 20 000,-€ bez DPH (dvadsaťtisíc Eur) jednotlivej veci primátor mesta, b) v hodnote nad 20 000,-€ bez DPH vrátane (dvadsaťtisíc Eur) do hodnoty 33 500,-€ vrátane (tridsaťtritisíc päťsto Eur) jednotlivej veci, primátor mesta po odporučení mestskej rady, c) v hodnote nad 33 500,-€ vrátane (tridsaťtritisíc päťsto eur) jednotlivej veci mestské zastupiteľstvo.

Článok 19 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 1. Zásady o hospodárení s majetkom mesta boli schválené uznesením MsZ č. 644/2017 zo dňa 26. 06. 2017. 2. Zmeny a doplnky týchto Zásad schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Novákoch. 19 3. Uznesením č. 646/2017 zo dňa 26. 06. 2017 MsZ zrušilo Zásady o hospodárení s majetkom mesta schválené uznesením č. 34, bod B/4 dňa 23. 02. 2010. Dodatok č. 1 k Zásadám o hospodárení s majetkom mesta Nováky, schválený 17. 01. 2012 uznesením č. 139/2012. Dodatok č. 2 k Zásadám o hospodárení s majetkom mesta Nováky, schválený 15. 03. 2013 uznesením č. 310/2013.
Je však paradoxné a už končím, že NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY Číslo poverenia: 221/01 Počet výtlačkov: 2 Zo dňa: 18.09.2012 Výtlačok číslo: 1 Počet strán: 19 Počet príloh: 0, spísal z kontroly vykonanej na Msú Nováky P R O T O K O L o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch územnej samosprávy na základe doručených informácií, poznatkov a odporúčaní od zainteresovaných a kompetentných orgánov, parlamentu, poslancov, inštitúcií verejnej správy, organizácií a občanov Mesto Novák , čítaj viac:https://www.nku.gov.sk/documents/10157/3b548184-3a42-4bea-afa1-3156708ccbe3 a ak si ho prečítae, ešte dnes by sa s výsledkami kontroly mal pán primátor zaoberať. Prešli vari do zabudnutia časy jeho rozhodnutí pred rokom 2014, alebo ako?
Takže toto je môj postreh a vôbec sa nebudem čudovať, ak sa budú páni poslanci za diskreditáciu im udelenú pánom primátorom brániť, keď aj právnou cestou ,pretože to nie je sranda v tejto chvíli,takto si primátor nemá robiť píár.
V predchádzajúcich príspevkoch som upozorňoval na to, že sú to vážne veci a tie sa naozaj musia riešiť dnes pri celosvetovom probléme pandémie Koronavírusu odborne, kompetentne, maximálne zodpovedne, s rozvahou, korektne a empaticky a nie ješitne s príchuťou paplášizmu . Je nutné v spoločenských vzťahoch pristupovať s pokorou v srdci.
Aj preto sú v tejto chvíli pre mňa zo strany pána primátora takéto diskreditačné vyhlásenia neprijateľné. Veď a to myslím si, že už dávno mal verejne poďakovať našim ženám a mužom ba i poslancom za iniciatívnu činnosť v meste na ochranu života našich spoluobčanov v šití rúšok a ich distribúcii . Oni totižto za túto pokornú prácu neberú plat . Prajem všetkým spoluobčanom veľa, veľa zdravia .S úctou PB
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 2   0
14:57:33 31.03.2020 [7214] Nevhodný príspevok?
Vyjadrenie poslancov k tvrdeniam primátora mesta Ing. Dušana Šimku:
======================================================================
Hodnotenie: 3   0
19:17:46 30.03.2020 [7213] Nevhodný príspevok?
Koronavírus ako nástroj vyššej Moci! Kam nás tlačí?

Všetko, čo sa deje okolo nás, nám chce niečo povedať. Chce nás niečomu naučiť. Chce, aby sme niečo pochopili. No a takýmto posolstvom je aj súčasná koronavírusová kríza. Skúsme sa preto pozrieť na to, k čomu nás chce dotlačiť. Lebo celosvetová dôraznosť, s akou sa tak deje, si nevyhnutne vyžaduje naše plné pochopenie situácie.

Viac sa dozviete na:
http://kusvetlu.blog.cz/2003/koronavirus-ako-nastroj-vyssej-moci-kam-nas-tlaci
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 0   0
16:54:08 30.03.2020 [7212] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Prečo zase mimo všetkých ostatných? Či vari bude vždy tak, že nás, ako som už napísal niekde, ostatní postavia pred hotovú vec? Ako to máme chápať, pán primátor, a keď to aj pochopíme, nezdá sa vám, že tak, ako vždy, na Nováky sa akosi pozabudne bez pocitu straty cti a vášho svedomia, Alebo postavia sa obyvatelia nášho mesta pred fait accompli ( pred hotovú vec)???
Kvôli čomu a či komu sa ku nám stavajú ostatné tri mestá Hornej Nitry tak veľmi okato nepartnersky (a máme im to vôbec zazlievať?) , keďže ako čítame nás nezaradili, alebo ak sme sa my, naše mesto nezaradili, či ak napokon nás, ako čítame nepovažujú za partnerov??? Alebo vari naše mesto má už na všetko spojené s uvedenou problematikou hotový projekt???
Nerozumiem tomu. I preto také pozastavenie nad článkom s názvom „Prievidza chce prijať nových pracovníkov pre oblasť regionálneho rozvoja“ Čítajte viac: https://myhornanitra.sme.sk/c/22359221/prievidza-chce-prijat-novych-pracovnikov-pre-oblast-regionalneho-rozvoja.html uverejneným v periodiku My Horná Nitra zo dňa 23.3.20202, z ktorého viacmenej, alebo celkom vyzneli pre mňa ,pre naše mesto a jeho obyvateľov slová sklamania.
Neviem, že prečo, ale pripadá mi to akosi ,ako nechcená spolupráca medzi našim mestom, ktorého ste pán primátor predstaviteľ a ostatnými mestami Hornej Nitry. Veď ako inak sa dajú pochopiť nasledovné výroky z článku, cit: ...„Mesto Prievidza chce prijať nových pracovníkov, ktorí sa budú venovať príprave projektov financovaných z fondov Európskej únie a regionálnemu rozvoju. Personálne kapacity plánuje posilniť v rámci transformácie hornej Nitry cez projekt financovaný z Operačného programu Efektívna verejná správa.
Nových pracovníkov chce prievidzská radnica zamestnať v rámci spoločného projektu s mestami Handlová a Bojnice. "Cieľom tohto projektu je posilnenie koordinačných a implementačných kapacít v týchto troch mestách. Hlavným partnerom je mesto Prievidza, ďalšími dvoma partnermi sú mestá Bojnice a Handlová. Výška finančného príspevku, ktorý budeme žiadať, bude pravdepodobne až 500.000 eur," načrtol vedúci referátu pre projekty a investície mesta Ivan Benca.
Prievidzská samospráva sa podľa neho na základe možností dohodla s partnermi na tom, že v rámci mesta Prievidza budú posilnené kapacity o štyroch zamestnancov, v Handlovej to budú dvaja a v Bojniciach jeden. "Pre Prievidzu máme celkové oprávnené výdavky na projekt vo výške 317.000 eur, spolufinancovanie je vo výške 16.000 eur," ...
A ďalej sa pokračuje, že projekt má pomôcť samosprávam s transformáciou regiónu hornej Nitry po útlme baníctva. "Bude sa to týkať všetkých projektových zámerov mesta (teda Prievidze), ale prednostne transformácie. Predpokladáme, že bude vyhlásených veľa výziev, preto chceme doniesť do mesta čo najviac mimorozpočtových finančných prostriedkov," ....
Čítajte viac: https://myhornanitra.sme.sk/c/22359221/prievidza-chce-prijat-novych-pracovnikov-pre-oblast-regionalneho-rozvoja.html
A tak sa pýtame, Ing. Dušana Šimku, primátora mesta Nováky. Viete nám podať kompetentné vysvetlenie k tomuto článku a najmä k vyhláseniam v ňom uvedeným? Ako je na tom naše mesto, ako budeme zabezpečovať koordinačné a implementačné kapacity, ktoré budú i z pohľadu personálneho, žiadúce k príprave projektov financovaných z fondov Európskej únie a regionálnemu rozvoju ??? Alebo budeme zase mimo všetkých ostatných??? PB
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 1   0
13:51:53 30.03.2020 [7211] Nevhodný príspevok?
Chcem touto cestou poďakovať Braňovi Gigacovi a jeho výzve “Pomôž zdravotníkom na hornej Nitre” a všetkým, ktorí sa do výzvy zapojili a prispeli.

Cieľom projektu je zabezpečiť 3D tlač minimálne 500ks ochranných štítov pre našich zdravotníkov, ktorí sa dnes vystavujú obrovskému riziku. Na základe dnešnej komunikácie, sme dostali informáciu, že sa počíta s ochrannými štítmi aj pre našich doktorov na Poliklinike v Novákoch.

Zbierka pokračuje a bude sa tlačiť toľko ochranných štítov, koľko umožnia financie a teda bude ich určite už teraz viac ako 500 kusov.

Výzva a zbierka:
https://www.startlab.sk/projekty/1347-pomoz-zdravotnikom-na-hornej-nitre-/

Braňo Gigac:
https://www.facebook.com/BranoGigac/
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 0   0
18:51:50 29.03.2020 [7209] Nevhodný príspevok?
Ahoj Lavida, tak čo hovoríš na to, že primátor Duško Šimka už takmer 10 dní, čo je viac ako týždeň, nie je schopný odpovedať na otázky? Čo hovoríš na takéto správanie? Je ticho, keď ľudia potrebujú prijímať rýchlo informácie a odpovede. A my tu už takmer 10 dní ani nevieme, že máme primátora.
Hodnotenie: 1   0
22:27:05 28.03.2020 [7208] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň, takže som si na odporúčanie z jedného príspevku na tejto stránke , otvoril jedno z najsamprvších televíznych vysielaní po jej vzniku pod názvom Mestská TV. Obsah záznamu TV naplnil moje očakávania, teda asi tak, ako to definoval poslanec Ing.Branislav Adamec. Ja osobne by som doplnil hodnotenie významu zriadenia Jehotelevízie nielen na prospech primátorovho píár, ale povýšil by som ho na jeho black píár.
Totižto, dá sa vychádzať z odpozeraného „najsamprvšieho“ televízneho vysielania, pretože veľmi málo ,alebo vôbec žiadne očakávania obyvateľom mesta Nováky ono to najsamprvšie, ale i tak, ako ďalšie mnohé vysielania nepriniesli, že sa všetko dokonale vyriešilo v prospech obyvateľov, ba naopak usvedčuje aj o nedokonalosti v práci primátora. Viackrát sme o nedostatkoch písali. Hoci sa čosi sem, tam dá odpustiť, veď nikto nespadol z neba múdry, ale čas bol k vyjadreniam občanov v najsamprvšej televízi na Slovensku neúprosný A tak si všímam z prvých vysielaní ľudí tam vystupujúcich, teda zaznamenávané poväčšine požiadavky dnes už tej staršej generácie (však 30 rokov je dlhé obdobie v živote nielen televízie,ale i človeka a to nepustí). Už dávno sa niektorí títo ľudia pominuli ( nech mi je odpustené pán T. z ul. Rastislavovej ak spomeniem jeho prianie, či túžbu dožiť starobu v zariadení pre seniorov vybudovanom v Novákoch) i po tridsiatich rokoch nenašla u otca Jehotelevízie žiadne pochopenie, odozvu. Odložení starí ľudia, Nováčania, sa i naďalej dívajú po dlhých rokoch života v našom meste na svet, z okna zariadení pre seniorov, vybudovaných po okolitých obciach!!! Smutné.
I preto si myslím, pán primátor, primerane, najmä však slušne, pán primátor. Primerane znamená vždy, naozaj vždy to, že sa od vás žiada vystupovať vo verejnom priestore slušne a vyjadrovať sa vhodne, teda primerane. Hovoriť o ľuďoch, poslancoch a členoch ich rodín slušne. Naozaj , vždy sa žiada od vás, primerane a najmä slušne. Vždy sa držať faktov a pravdy. Naozaj pán primátor, primerane !
Je preto úplne jedno, kto obyvateľom mailuje, telefonuje, obskúrne sa vyjadruje, pretože ak niečo vyzerá ako kačka, chodí ako kačka, kváka ako kačka, je to kačka. Vyzerá to ako ??? ... ... správa sa to ako grobian!!!. Čo by to tak mohlo, kto by to tak mohol byť? Žeby kačka?
Je po voľbách i do NR SR. A tak vážení čitatelia, ako ma poznáte, som len opatrne zvedavý, ako to všetko dopadne. Bolo len otázkou času, že kedy sa novácki ľudia prebudia zo sna, ktorí si vysnívali v tej dlhej ,predlhej povolebnej noci. Lož a absenciu pravdy, absencia faktov, i na našej miestnej politickej scéne, verte mi, že nie sú v súčasnosti až taká gurmánska pochutina pre verejnosť. Zvláštna situácia zvýraznila potrebu pokory, zodpovednosti, empatie a spolupatrčnosti medzi nami. Veď napokon, ak ktorýkoľvek volič nazrie na výsledky komunálnych volieb z rokov 2014 a 2018, ktoré sú uvedené na stránkach novaky.com (Voľby/petície) zistí istú paralelu, akú sme sledovali na obrazovkách TV v predvolebnom boji o posty poslancov do NR SR. Volič, bol veľmi ľahko manipulovateľný a náchylný uveriť sľubom možno ešte je zavčasu, falošných prorokov. Toho sme, zdá sa dočkali v Novákoch. Spomeniem napríklad zlomyseľnú nezmyselnosť opakovanej lži o vyhnaní Dr.Daniša zo stoličky primátora voličmi nášho mesta.
Toto tvrdenie je v absolútnom rozpore s faktami a pravdou o komunálnych voľbách v našom meste. V rámci Slovenska v komunálnych voľbách (10.11. 2018) bola účasť voličov na úrovni 48,67%. V Novákoch bola účasť voličov v tom roku 55,02% . Novým primátorom mesta Nováky sa stal Ing. Dušan Šimka a to tak, že z 3 633 zapísaných, ho 533 voličov volilo, čo je 14,67% voličov a Dr. Daniša volilo o 10 voličov menej (!) ,teda plus mínus, čosi málo nad 14% voličov . Žiadne ohurujúce víťazstvo súčasného primátora, ani vyhnanie Dr.Daniša z pozemského raja (radnice) súčasného primátora sa nekonalo. Je to blud. Je to Pyrhovo víťazstvo súčasného primátora.
Ak v súčasnosti o budúcom vývoji mesta Nováky rozhoduje primátor v takýchto číslach zvolený, a ak sledujete situáciu, najmä na sociálnych sieťach, zdá sa, že už v tom je problém. Podľa niektorých ľudí, to predstavuje aj istý morálny problém, pretože len naivný volič si myslí, že takáto percentuálna podpora voličskej základne v Novákoch, pre súčasného primátora, môže úspešne reflektovať aktuálne spoločenské požiadavky všetkých obyvateľov nášho mesta. I preto by som bol zdržanlivejší pri výrokoch „občania mesta sa tešia“.
A tak stojí v tejto súvislosti za úvahu otázka, napr. že koľko stojí, nie kilometer teplovodu, ale kilometer nenávisti, neodôvodnenej intolerancie, absurdného konania , voči opozičným poslancom, ktorí v celej veci nechceli a nechcú mať nič, len jasný postoj primátora k ním zavedenej deštrukčnej politiky, najmä však voči ním, rodinným príslušníkom a voči časti obyvateľov a ich rodín.
To, čo sa dialo na Mestskom úrade v Novákoch s ľuďmi tam zamestnanými, sa nedalo nesledovať a nechať bez povšimnutia. Kto má čo i len málo informácii o stave a atmosfére na našej radnici , len krúti hlavou. Pán primátor si sám rozkladá a možno už rozložil aparát zamestnancov radnice, v dôsledku svojich osobných povahových vlastností, nezvláda diskusiu s poslancami, s názorovými oponentami !. A to len z toho dôvodu, že nič sa v jeho rétorike, nič sa z jeho prístupu k ľuďom po jeho“ historickom a veľkolepom (?) víťazstve a vyhnaní“ Dr.Daniša z radnice nezmenilo.
A tak mu zostala iracionálna, z jeho kuchyne vára „v podobe tvrdenia o vyhnaní „ jeho predchodcu, vraj nami voličmi. Nechápe, že jeho tvrdenia sú v rozpore s výsledkami volieb. No on si i takýmto nezmyslom zachováva kontinuálne rovnaký štýl práce, vyjadrovania, rovnakú pracovnú metódu, akou vládol pred stratou moci v roku 2014 a rovnako i po jej opätovnom nadobudnutí. Hoci sme chceli na takýto spôsob vlády zabudnúť , on nám ju neustále, ako obedné menu zo svojej kuchyne, na náš stôl predkladá.
Primátor o sebe, svojich pochybeniach nepripúšťa nič, on muzikant, avšak s ukazovákom pred kamerou, to oni , v jednom prípade obyvatelia mesta , v inom prípade poslanci MsZ., v treťom prípade vedúci zamestnanci radnice a pod. Dokonca niekoľkokrát vraj , čo ja? A sám si odpovedal, to štát!
No a vidíte. A tak sa sami obyvatelia nášho mestečka chytili iniciatívy v boji rýchlo narastajúcej pandémii Coronavírusu Covid 19. Bez neho. A jemu to vadí!!! Predstavte si, primátorovi mesta vadí pozitívna akcieschopnosť, niektorých flexibilných obyvateľov, poslancov. Veď už dávno mali od neho dostať podporu a poďakovanie, už dávno sa mal deliť s nimi o riadenie a koordinovanosť s obyvateľmi, nositeľmi iniciatívy za šitie rúšok a ich distribúciu a spoločne sa vytešovať a chváliť sa na celý svet, ako sa mu s kolektívom flexibilných, empatických,koordinovaných a disciplinovaných obyvateľov darí chrániť povedzme starších, našich seniorov a ľudí zabezpečujúcich služby pre nás. To nie je o odfláknutom postoji k dnes už nepoužiteľnej Mestskej plavárne,či Mestského kina a pod. To je o zdraví a životoch našich obyvateľov a ich povzbudení a podpore.To sú vážne veci. Ja osobne viem o čom hovorím. Už sa v tomto meste evakuovali obyvatelia. Pán primátor ešte neboli na svete. To je o osobnom postoji a zodpovednosti.
Ako vidieť zo záznamu z posledného zasadnutia MsZ, ktoré veľmi rýchlo, až obdivuhodne rýchlo, už na druhý deň „frčalo „ na YouTube, nikto nerobí nič, len on sa dnes hrá na spasiteľa. Nepripúšťa, že riadenie mesta je v takom žalostnom stave, ako doposiaľ nikdy nebolo. To bolo kriku šmarcu, osočovania, trestných oznámení ,mediálneho lynču v mainstreamových periodikách, vo verejnom priestore, ktoré dokázali ľudia na čele so súčasným primátorom podávať, či zariaďovať do novembra 2018! Áno to dokázali !
Ale vtedy bol ako nezvolený kandidát na post primátora mesta Nováky bez zodpovednosti!!! Len kričali, vypúšťali bubliny do sveta. Prečo ich však dnes vypúšťa? Zdá sa, že červy pochybnosti o jeho vlastných schopnostiach, mu asi občas nedávajú voľne dýchať a musí robiť všetko preto, aby otázky typu "záleží naozaj všetkým obyvateľom Novák na mne, alebo nezáleží ?" sa kdesi odplazili. A tak by som bol opatrnejší ,keď po víťazstve vo voľbách, máte pán primátor na krku zodpovednosť, za výsledky svojej činnosti v riadení a starostlivosti o mesto a jeho obyvateľov, a za vyhlásenia najmä v tomto období.
Veď napokon máme skúsenosti, s vašimi obskúrnymi reakciami a vyhláseniami. Je to žiaľ naozaj skúsenostné a nielen naše poznanie, pretože v mnohých prípadoch v minulosti, ale aj pred nedávnom sme zaznamenali, či boli svedkami, že je úplne jedno, či sa jedná o skúseného vedúceho zamestnanca Mestského úradu, ktorý riadili oblasť sociálnu, oblasť kultúry, či je to poslanec Mestského zastupiteľstva, či obyčajný dôchodca, alebo riaditeľ školy, ale žiaľ i dlhoroční pedagógovia, ktorí sa v našich školách starali o výchovu našich, možno jednu-dve generácie detí, či členov zboru Mestskej polície, či miestni živnostníci, ak mu niekto z nich nebol sympatický , či až vtieravo naklonený, alebo v pokore a poklone pred ním, musel a musia „baliť kufre“. No a rieši to naozaj „decentne“. Na posty vedúcich zamestnancov prijíma dôchodcov, dosadzuje svojich vraj ľudí, hoci s nedostatočným vzdelaním a bez výberového konania a pod.
Vedzte pán primátor, že dialóg je dôležitý znak spolupráce. Dialóg však musí mať isté kvality. Je ňou bezpochyby ochota počúvať a prístup, že nie len vy ste majiteľom pravdy. Nedržte sa starej mantry, že stačí sľubovať, udávať, vyšetrovať a súdiť, že bude lepšie, ale len vtedy, keď to vy urobíte. Nie je na to vhodná doba. Verte mi. Budeme počúvať, ale za predpokladu, že prejavíte v dobrej viere, že to s nami myslíte úprimne a s pokorou k dôvere, ktorú vám voliči prejavili. Moja rada. Ospravedlňte sa ľuďom, ktorým ste bezdôvodne ublížili. Zabudnite na postavenie cára, pretože my nie sme ovce. Na to naozaj zabudnite. PB
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 2   0
22:28:50 26.03.2020 [7206] Nevhodný príspevok?
Dobrý večer. No, tak „už sme v tom aj my“. Ako sme prostredníctvom nielen rozhlasu a televízie , ale aj regionálnej tlače My Horná Nitra z dnešného dňa boli informovaní, prievidzský okres má potvrdený prvý prípad nákazy koronavírusom.
Čítajte viac: https://myhornanitra.sme.sk/c/22368946/horna-nitra-ma-potvrdeny-prvy-pripad-nakazy-koronavirusom.html .
V článku okrem iného sa konkrétne uvádzajú isté obavy z koronavírusu, ktorý môže v konečnom dôsledku pre samosprávy priniesť pozastavenie investícií, či pre obce,mestá nižšie príjmy. A to sú práve tie príjmy, od ktorých sú odkázané naše mestá a obce, Napokon dôvodnosť uvedených obáv vyplýva aj zo záverov štvrtkového mimoriadneho rokovania Rady Združenia miest a obcí hornej Nitry. Samosprávy vraj preto začínajú poverovať svojich ekonómov a účtovníkov, aby pripravili analýzu tejto situácie. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorá monitoruje a hodnotení vývoj hospodárenia Slovenskej republiky, poslala obciam scenáre, ako by ich mohol ovplyvniť koronavírus. Podľa najhoršieho variantu by samosprávy mohli prísť až o štvrtinu peňazí.
Na zasadnutí vyššie citovanej rady ZMO hornej Nitry bolo teda konštatované , že korovanírus sa výrazne dotkne i ekonomiky obcí a miest okresu, teda i nášho mesta, čo je dosť pravdepodobné. To je samozrejme tá smutnejšia správa, hoci je na politickej zrelosti a kompetentnosti primátora nášho mesta, ako bude reagovať na ďalšie situácie s rozvíjajúcou sa a nebezpečnejšou pandémiou a ako sa s touto situáciou vysporiada. To na jeden strane .
Na strane druhej je veľmi potešiteľné, že v takejto forme, ako je uvedená v príspevku č. 7204 na tejto webovej stránke, ale i na sociálnych sieťach je podpora na prekonanie nebezpečnej pandémie v našom meste nevídaná, neslýchaná. Vďaka všetkým tým, ktorí sú menovaní aj nemenovaní a majú zásluhu na solidárnej spolupatričnosti zavedenej ako skupina Pomáhame si v Novákoch, tým občanom, ktorí sa spojili cez sociálne siete a vzájomne si pomáhajúc, šijú a distribuujú rúška pre našich občanov či zdravotníkov, ľudí v službách obyvateľstvu. Vďaka.
Hoci som uviedol dve strany súčasnej situácie, je tu podľa mňa i tretia strana. Je to isté memento, na ktoré by som si predsa len dovolil poukázať. Nedovoľme niektorým spomedzi nás, prekaziť schopnosť spájať sa Vám, dobrým ľuďom v solidárnej spolupatričnosti . Nedovoľme neprajníkom, ktorí majú negatívny postoj brániť vám vo vzácnej schopnosti, ako čítame na tejto stránke, i na sociálnych sieťach sa Vám ,dobrým ľuďom spájať. Nedovoľme im, aby vás vyrušovali a ovplyvňovali negatívnou energiou, aby vás otravovali.
Spojme prosím rovnako spoločne sily na to, ak by niekto chcel zneužiť obdobie pandémie a chcel hľadať vnútorných nepriateľov, rozhodne odmietnime konfrontačný ,osočujúci papalášsky štýl komunikácie, ktorý kontrastuje s pokojným a vecným prístupom. Veď nestačí vedieť písať a čítať, meilovať! Treba napísané a prečítané vedieť pochopiť. Inak znalosť písania a čítania má nulovú hodnotu. No a škola môže človeka pripraviť na využívanie teoretických a praktických poznatkov vedy pri svojej činnosti, nemôže však nikomu dať rozum. Ak niekoho neobdarovala príroda rozumom, môže mať vysoké školy, tituly pred menom i za menom, bude to stále len akýsi robot v ľudskej podobe, neschopný chápania realít a tvorivej činnosti.
Aj preto si vážim vaše slová pán poslanec. Nováky sú malé mesto a primátor dobre vedel, už pred voľbami, že ak opakovane nasadí spôsoby pracovnej metódy (podozrievanie a despotizmus pri riadení mesta, je neakceptovateľný) doposiaľ ním uplatňovanej, že si koleduje u časti poslancov o upustenie od ich bezvýhradnej podpory. Či to bol z jeho strany istý zámer ,alebo nebol , ponechám na ňom. Ja a spolu so mnou, i niektorí ďalší, obyvatelia, si však myslíme svoje. Znechutiť poslancov až tak, že odstúpia, a s očakávaním, že na ich miesto postúpia náhradní poslanci, jemu, primátorovi naklonení. Len dúfam, že k tomu nedôjde,že poslanci odolajú.
No a celkom na záver. Veď vírusy existujú na tejto planéte mnohonásobne dlhšie než ľudia, majú aj väčšiu schopnosť prispôsobovať sa novým podmienkam. Taktiež nerozlišujú medzi tým, či je niekto volič toho, alebo onoho, či je obyvateľ centrálnej časti mesta, mestskej časti Horné Lelovce. Kto to nedokáže pochopiť, nech je aspoň ticho. Komu sa bude ubližovať chráňme ho, pretože vírusové pandémie predstavujú výzvu pre nás všetkých spoločne… PB
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 2   0
21:00:36 26.03.2020 [7205] Nevhodný príspevok?
Uvádzame odpoveď od pána Ing. Branislava Adamca, poslanca, predsedu EK a člena mestskej rady. ===============================================

Zdravím všetkých čitateľov stránky www.novaky.com.

V nedeľu, 22.03.2020., som v mojom príspevku, v ktorom som reagoval na príspevok anonymného pisateľa pod č. 7179, o.i. uviedol, citujem: „Nie je však ani mne a ani iným členom poslaneckého zboru v našom meste (ja + ďalších šesť poslancov) ľahostajný osud našich spoluobčanov a preto koordinovane (v týchto dňoch) podnikáme kroky, aby sme boli reálne nápomocní spoluobčanom nášho mesta. O našej snahe, či konkrétnych výstupoch našej spolupráce, budete v najbližších dňoch informovaní!“.

Na základe vyššie uvedeného, z primárneho dôvodu, aby som dodržal svoj sľub, tak v tomto príspevku chcem uviesť reálny konkrétny výstup spolupráce siedmych poslancov MsZ Nováky v snahe byť nápomocní spoluobčanom nášho mesta. Nakoľko dňa 25.03.2020 v noci (v čase 00:08 hod.) mi prišiel mail od Ing. Mariána Šimka (brata primátora nášho mesta), ktorý bol adresovaný ďalším 12 ľuďom a ktorý bol plný stupídnych invektív (vlastných len jemu samému), tak možno zástupným, či sekundárnym, dôvodom na napísanie tohto príspevku, je aj akási forma odpovede jemu.

No ale k veci: Dohodou nás siedmych poslancov, do istej miery aj v akejsi symbióze so zoskupením ďalších dobrých a empatických ľudí, ktorí sú ochotní nezištne pomáhať našim spoluobčanom (a v niektorých prípadoch nielen našim spoluobčanom) zoskupených v rámci facebookovej skupiny „Pomáhame si v Novákoch“, skrsla v nás myšlienka pomoci, ktorú sme realizovali formou vyzbierania finančných prostriedkov, ktoré sme použili na nákup ochranných rúšok, ktoré sme aj včera, 25.03.2020, distribuovali adresátom. A teda my poslanci (ja a ďalší poslanci v abecednom poradí: Ing. Michal Gogola, Ivan Hvojník, Roman Jakubis, Marián Miština, Juraj Svitok a Ing. Dušan Žiak) sme sa dohodli, že sa vzdáme všetkých svojich finančných odmien, ktoré sme dostali za prácu pre MsÚ Nováky, v čiastkach, ktoré nám boli pripísané na naše účty v januári tohto roku. Zároveň sme sa dohodli, že oslovíme aj ďalších ľudí, ktorí sú ochotní prispieť na tento šľachetný účel. A tak k 25.03.2020 na naše oslovenie (osobným, či telefonickým rozhovorom, príp. sms správou) pozitívne reflektovali tak fyzické osoby ako aj podnikateľské subjekty a to v dobrovoľnej výške, akú oni sami považovali za vhodnú (konkrétne ide o: Vieroslava Hvojníková, Marika Tarnóczyová, Ing. Ľubica Türková, Ing. Radoslav Oršula, Ján Hrnčiar; Elektro Jozef Meluš, TH Stav Tomáš Hvojník, Stolárstvo Hajnovič). Uvedené finančné prostriedky boli sústreďované na bankový účet jedného z poslancov a pokiaľ v nasledujúcich dňoch budú na tento účet pripísané ešte ďalšie finančné prostriedky (od občanov, či podnikateľských subjektov), tak tieto budú takisto použité za účelom vzájomnej pomoci pri predchádzaní rozširovania súčasnej pandémie. Za vyzbierané finančné prostriedky boli zakúpené rúška na ochranu tváre, ktoré sú/boli v týchto dňoch roz/distribuované všeobecným lekárom prvého kontaktu v Novákoch (8 lekárov), Obvodnému oddeleniu PZ v Novákoch, Železniciam SR v Novákoch, Pošte SR v Novákoch, opatrovateľkám a opatrovaným ľuďom v Novákoch a určenému oddeleniu Nemocnice v Bojniciach.

Pôvodne som nemal v úmysle písať viac (ale nakoľko dňa 23.03.2020 vo večerných hodinách, bolo prostredníctvom mestského rozhlasu, vyhlasované upozornenie o šírení sms správ vyzývajúcich na zaslanie finančných prostriedkov na konkrétne číslo účtu, pričom o tejto výzve (podľa textu vo vyhlásení) nemalo vedenie nášho mesta vedomie o predmetnej sms správe, tak pracovníčka MsÚ Nováky, na pokyn nášho primátora mesta, Ing. Dušana Šimka, vyzývala, aby občania neposielali peniaze na predmetné číslo účtu), tak ešte dopíšem niektoré z mojich myšlienok. Podľa môjho súkromného názoru išlo zo strany nášho primátora znovu a zase len o jeho neprofesionálne konanie. A myslím si to minimálne z dvoch dôvodov. Po prvé, pokiaľ by primátor nášho mesta spolupracoval, resp. bol by ochotný vôbec spolupracovať so všetkými poslancami (a nielen so suitou svojich „vyvolených, či servilných“ poslancov), tak by vedel o aktivite aj tých ostatných poslancov a nemuselo by prísť k faux pas aké vedenie nášho mesta vysielaním predmetného príspevku zrealizovalo. Po druhé, neprofesionalitu primátora ponímam v tom duchu, že pokiaľ sa dozvedel o predmetnej sms správe, tak mal predovšetkým zisťovať pôvodcu sms správy (číslo bankového účtu by pravdepodobne „na počkanie“ nezistil) a pokiaľ by tak urobil, tak by veľmi rýchlo a ľahko zistil, že pôvodcom sms správy je jeden z nás (vyššie menovaných poslancov) a krátkym telefonátom mohlo prísť k vysvetleniu a teda určite by sa predišlo horlivým konaním primátora k spomínanému faux pas (vysielaním oznamu v rozhlase). Prečo ale konal primátor tak ako konal, to je len otázka na neho. Jednou z alternatív vysvetlenia jeho konania je, resp. môže byť, práve preto, že iniciatíva pomoci spoluobčanom nevyšla z „jeho hlavy“, tak si túto neosvojil a v konečnom dôsledku tak konal proti záujmom občanov mesta Nováky.

No a keď som už spomenul nespoluprácu primátora nášho mesta s celým poslaneckým zborom (a inými slovami opakujem to, čo som už napísal v príspevku zo dňa 22.03.2020, že poslanci sú volení občanmi nášho mesta a teda občania svoje názory, prostredníctvom poslancov, tak prenášajú na vedenie mesta v snahe ovplyvniť chod mesta), tak poukazujem na ďalšiu činnosť, či skôr nečinnosť, vedenia nášho mesta na čele s primátorom. V čase tejto epidemiologickej situácie by si občania nášho mesta určite zaslúžili aktívnejší a bezprostrednejší prístup zo strany primátora. Na ostatných (predovšetkým pracovných) zasadnutiam mestského zastupiteľstva náš primátor relatívne dosť často spomínal primátorku mesta Handlová a jej konanie. Prečo si z jej konania nezobral príklad a neprihováral sa (resp. neprihovára sa) občanom mesta Nováky prostredníctvom mestského televízneho okruhu (tak ako to ona robí vo vzťahu k občanom mesta Handlová prostredníctvom rozhlasu, či internetu), aby informoval o všetkých najaktuálnejších skutočnostiach v meste a zároveň by sa snažil, rozvážnym slovom, zmierniť možno akýsi psychický tlak u občanov spôsobený stupňom neistoty a prognózou vývoja pandémie, vie asi len on sám. Je zrejmé, že mestský televízny okruh by sa dal využiť aj inými spôsobmi. V čase, keď sú zatvorené škôlky a predovšetkým školy, by určite nebolo na škodu využiť mestský televízny okruh na určitý spôsob alternatívnej výučby predovšetkým žiakov na prvom stupni ZŠ. Verím, že pedagogický zbor ZŠ by nebol proti a našiel by vhodnú cestu ako to realizovať. Je tu aj ďalšia alternatíva využitia televízneho okruhu. Ja osobne som síce ateista, ale keby sa hlavnému predstaviteľovi cirkvi v Novákoch ponúkla možnosť realizovať bohoslužby prostredníctvom mestského televízneho okruhu, tak by sa tomu určite potešili všetci veriaci v meste a predpokladám, že hlavný predstaviteľ cirkvi v našom meste by takúto možnosť tiež s potešením a vďakou využil. Tu sa však celkom jasne javí, že mestský televízny okruh využíva náš primátor len na vlastné „PR“ (angl. public relation – v tomto konkrétnom význame vo voľnom preklade: na vlastné kladné vnímanie samého seba pred občanmi), podľa môjho názoru primátor mestský televízny okruh evidentne zneužíva a aj z tohto dôvodu som ho na mestskom zasadnutí upozornil na to, že svojím konaním náš primátor úmyselne porušuje Zákon č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii v platnom znení. No a takýchto, vyššie uvedených nápadov, by sa dalo určite nájsť viac. Nie všetky vyššie uvedené nápady sú len mojimi nápadmi, sú to nápady aj iných občanov mesta, či nápady, ktoré boli medializované v elektronických, či printových médiách. Stojí preto na zamyslenie, prečo primátor nášho mesta, mesta Nováky, Ing. Dušan Šimka, koná tak ako koná a nesnaží sa urobiť viac pre naše mesto Nováky!

S úctou
Ing. Branislav Adamec,
poslanec, predseda EK a člen mestskej rady

===============================================
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 4   0
20:44:31 26.03.2020 [7204] Nevhodný príspevok?
Poďakovanie za pomoc.

V kríze šírenia koronavírusu sa spojili občania mesta Nováky, nižšie menovaní poslanci MsZ a miestni podnikatelia, aby zabezpečili svojim finančným príspevkom nákup ochranných rúšok na pomoc tým, ktorí sú v prvej línii boja s touto chorobou a pracujú bez ohľadu na možné dôsledky pre dobro nás všetkých.

Týmto ďakujeme menovite:

1. Nasledovným poslancom MsZ v Novákoch, ktorí prispeli sumou vo výške ¼ ročnej odmeny za poslaneckú prácu v r. 2019 -
- Michal Gogola
- Marián Miština
- Ivan Hvojnik
- Dušan Žiak
- Juraj Svitok
- Roman Jakubis
- Branislav Adamec

2. občanom mesta Nováky a miestnym podnikateľom, ktorí prispeli ľubovoľnou sumou
- Vieroslava Hvojniková
- TH Stav - Tomáš Hvojnik
- Marika Tarnóczyová
- Radoslav Oršula
- Elektro - Jozef Meluš
- Ľubica Türkova
- Stolárstvo - Hajnovič
- Ján Hrnčiar

Z tohto finančného daru bolo zakúpených 315 kusov rúšok, ktoré boli následne distribuované takto:

- 50 ks - Opatrovateľky a opatrovaní v Novákoch
- 15 ks - Železnice Slovenskej republiky Nováky
- 15 ks - Pošta Nováky
- 50 ks - Nemocnica Bojnice Mudr. Juraj Svitok
- 25 ks - OO PZ SR Nováky

Poliklinika Nováky
- 20 ks - Mudr. Fomincev
- 20 ks – Mudr. Kohút
- 20 ks - Mudr. Modory
- 20 ks - Mudr.Čverhová

Zdravotné stredisko pri Baňa Nováky
- 20 ks- Mudr. Blahová
- 20 ks - Mudr. Zaťková

Zdravotné stredisko pri Fortischeme
- 20 ks - Mudr. Mundier
- 20 ks - Mudr. Reiterova

Zároveň ďakujeme veľkej skupine občanov, ktorí sa spojili cez sociálne siete a vzájomne si pomáhajúc šijú a distribuujú rúška pre našich občanov či zdravotníkov.

V tejto ťažkej dobe sa naplno prejavilo, že ľudia v Novákoch sú empatickí, obetaví a dokážu si pomáhať v ťažkej chvíli. Ďakujeme Vám, spoluobčania, za pomoc, ochotu i za disciplinovanosť. Iba spoločne sa vyhneme či porazíme túto chorobu a prekonáme zlé obdobie.
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 0   0
17:37:39 26.03.2020 [7203] Nevhodný príspevok?

Človeče! Nedaj sa šikanovať vlastnou mysľou! Poznaj sám seba a ovládni ju!

Nikto z nás by sa nemal nechať svojou mysľou ovládať. Žiaľ, ale práve takáto je realita! Ľudia nie sú pánmi, ale otrokmi, s ktorými si ich vlastná myseľ robí čo chce. Ako sa vymaniť z toho nedôstojného stavu? Veľmi jednoducho. Nájdite si tiché miesto, začnite nezaujato pozorovať svoju myseľ a odhalia sa pred vami skutočnosti, o akých ste ani len netušili.

Viac sa dozviete na:
http://kusvetlu.blog.cz/2003/clovece-nedaj-sa-sikanovat-vlastnou-myslou-poznaj-sam-seba-a-ovladni-ju
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 0   0
13:24:10 26.03.2020 [7202] Nevhodný príspevok?
Nie len Nitrica ale aj okolité dediny, až závidím. Už od narodenie až po úmrtie. A samozrejme medzi tým je život teda dianie v obci. Toto všetko sa objavuje mojej kolegyni. Možno raz nabehnú aj Nováky.
Hodnotenie: 1   0
11:51:00 26.03.2020 [7201] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň Janka.

Vašu otázku sme poslali aj na sekretariat@novaky.sk, odpoveď sme nedostali, ale na webe sa už objavila informácia že podujatia boli zrušené.

16.04.2020 PESNIČKY Z KASÍNA - zrušené
23.04.2020 DÚHALKA V KRAJINE ZA DÚHOU - zrušené

Pekný deň.
Hodnotenie: 0   0
11:44:58 26.03.2020 [7200] Nevhodný príspevok?
AccickVep.......pokiaľ je primátor neschopný riešiť krízovú situáciu a ignoruje občanov, tak bude na to aj legislatíva a možno urýchlené konanie. Ale nie som fundovaný v tejto oblasti. Asi treba niečo robiť. Primátor mesta má byť aj hospodár a mať stratégiu do budúcnosti....tu sa len "gazduje" s daňami od podnikov, vyhadzujú sa zamestnanci MU na ulicku, žiaden plán ohľadom vytvárania pracovných príležitostí....nič. A teraz ticho, keď je čas ukázať svoju kompetentnosť.
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 0   0
08:32:11 26.03.2020 [7199] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň.
Nie všetci občania používame mestský tv kanál, takže sme odkázaný na informácie z "ozveny", čiže mestského rozhlasu. I keď už človek začína byť alergický na tú príšernú znelku a nezrozumiteľné informácie. Obec Nitrica má zriadenú internetovú APPKU , kde sa obyvatelia obce prihlásili a majú
priamo aktuálne dianie vo svojich mobiloch.
Pokiaľ pán primátor momentálne nevystupuje a neprihovára sa svojim občanom, nech ho zastúpi viceprimátorka mesta. Máme pocit, že sme boli kŕmení cez novácke videonoviny donedávna informáciami, ktoré nás nezaujímali a neboli pre nás dóležité a momentálne , keď je čas nastalo ticho
. Mesto može prípadne využiť aj svoj kanál na youtube. Ďakujem
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 1   0
23:19:24 25.03.2020 [7198] Nevhodný príspevok?
Pozdravujem všetkých a aj Lavidu pozdravujem. Tak ako som sa dočítal, tak aj Mariánko odporúča kontaktovať primátora na primator@novaky.sk a že teda primátor odpovie. Ale ako pozerám, tak ani pán Oršula odpoveď nedostal na svoju otázku. Toto sa dá považovať za cenzúru zo strany primátora, že neodpovedá na legitimné a podpísané otázky občanov a to aj napriek tomu, že ich k tomu vyzýva brat primátora Ing. Dušana Šimku. Je to pekná arogancia moci. Občania, nie je čas na petíciu na jeho odvolanie? Čo poviete?
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 1   0
18:37:40 24.03.2020 [7195] Nevhodný príspevok?
Dobrý večer.

Dovoľte mi aby som aj ja ocenil a poďakoval všetkým okolo FB skupiny "Pomáhame si v Novákoch". Sú to prevažne ženy a niekoľko mužov, ktorí už niekoľko dní šijú rúška a zadarmo rozdávajú občanom, doktorom, lekárom. Je to približne 220 ochotných ľudí svojpomocne pomáhať či už s nákupom, výberom liekov, alebo doručovaním rúšok.

Tí ktorí viete pomôcť materiálom ako látky, gumičky, nite, alebo potrebujete pomôcť, pridajte sa do skupiny https://www.facebook.com/groups/518360229112536/ na Facebooku.

Pekný večer.

Rado Oršula

---

Všetky potrebné informácie o koronavíruse nájdete na https://www.korona.gov.sk/

Call centrum Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 0917 222 682.

Trenčín Regionálny úrad verejného zdravotníctva 0911 763 203.

Mestský úrad Nováky 046/512 15 12 a 046/512 15 27.

---

Web pre rodičov ohľadne vzdelávania detí: https://www.ucimenadialku.sk/

---
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 2   0
14:53:56 24.03.2020 [7194] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň.

Ja by som sa chcela opýtať pána primátora, či sa budú konať plánované podujatia? Či už nemá informáciu o ich rušení alebo preložení na iný termín. Podujatie 16.04.2020 PESNIČKY Z KASÍNA a 23.04.2020 DÚHALKA V KRAJINE ZA DÚHOU.

Ďakujem za odpoveď.

Všetkým prajem veľa zdravia a hlavne ďakujem FB skupine Pomáhame si v Novákoch, rúško som si jedno vyzdvihla, je krásne a vidno že zo srdiečka.

Janka
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 0   0
21:14:51 23.03.2020 [7193] Nevhodný príspevok?
Dobrý večer,
priatelia , ak nastali pre nás, mnohých občanov, žijúcich v našom mestečku, naozaj pohnuté časy v dôsledku veľmi rýchlo sa šíriacej pandémie korona vírusu, resp. COVID-u 19, je pre mňa osobne po mnohých rokoch negatívnej, mnohokrát frustrujúcej atmosféry v občianskom spolunažívaní, vzťahoch a vzájomnej občianskej animozity neskutočne milé poznanie, ktoré si dovoľujem Vám predostrieť.
Totižto ide o to, že na Facebooku beží stránka, ktorá vznikla najmä z podnetu našich žien ,ich aktivity, teda z podnetu ápolitickej občianskej iniciatívy „ Pomáhajme si v Novákoch „. Spôsob ich činnosti a najmä predmet ich činnosti v tejto vážnej dobe je veľmi empatický k súčasným k občanom a potrebám občanov mesta Nováky.
Naše spoluobčianky si predsavzali a aj začali v dôsledku veľmi rýchlo sa šíriacej pandémie korona vírusu, resp. COVID-u 19 takú činnosť, v ktorej sa zamerali na zabezpečovanie materiálu na prípravu a šitie rúšok, ktoré po ich vyhotovení rozdávajú dôchodcom , distribujú zamestnancom pracujúcim v organizáciách poskytujúcich služby obyvateľstvu a napokon i tomu, kto doposiaľ si ich nedokázal zaobstarať a požiada si o rúška. Ja osobne oceňujem túto racionálnu a v súčasnosti zmysluplnú činnosť týchto dám a skláňam poklonu. Viac sa dočítate na Facebooku. PB
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 3   0
14:18:20 23.03.2020 [7191] Nevhodný príspevok?
Rado Oršula <***********@gmail.com> Mon, Mar 23, 2020 at 2:16 PM
To: primator@novaky.sk
Cc: sekretariat@novaky.sk

Dobrý deň pán primátor Ing. Dušan Šimka.

Chcem sa opýtať či plánujete svoj mesačný pla využiť na nákup rúšok a dezinfekčných prostriedkov pre občanov mesta. V rôznych TV reportážach odznelo veľa primátorov, ktorí tak už urobili.

Ďakujem za odpoveď.

Pekný deň.

Rado Oršula

---------------------------------

Dobrý deň pán primátor Ing. Dušan Šimka.

Ospravedlňujem sa za chybu v slovnom spojení "svoj mesačný pla využiť" a teda opravujem na "svoj mesačný plat využiť".

Ďakujem za odpoveď.

Pekný deň.

Rado Oršula

----------------------------------

DOPLNENÝ KOMENTÁR:

Aj napriek odporúčaniu občana Mariann Šimka na tému Primátor / Poslanci 21:49:33 21.03.2020 v príspevku [7181]

"...uvediem e-mailovú adresu na primátora mesta Nováky, ABY MOHLI OBČANIA KLÁSŤ legitímne OTÁZKY priamo primátorovi DUŠANOVI ŠIMKOVI... Takže e-mailová adresa primátora mesta Nováky je: primator@novaky.sk. Primátor DUŠAN ŠIMKA určite rád každému občanovi, ktorý mu zašle podpísané legitímne otázky e-mailom, listom, alebo telefonicky, odpovie..."

Zatiaľ som odpoveď od pána primátora nedostal. Zrejme moju otázku nepovažuje za legitímnu, alebo potrebuje viac času na odpoveď.
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 0   0
17:02:58 22.03.2020 [7187] Nevhodný príspevok?
Uvádzame odpoveď na otázku z príspevku 7179 od pána Ing. Branislava Adamca, poslanca, predsedu EK a člena mestskej rady. Týmto chceme aj v mene čitateľov poďakovať za odpoveď.
===============================================

Zdravím všetkých čitateľov stránky www.novaky.com ako aj anonymného pisateľa príspevku pod č. 7179.

Nie som pravidelným návštevníkom tejto stránky, ale nakoľko som bol informovaný (z viacerých zdrojov) na predmetný príspevok č. 7179, tak som sa naň, aspoň v stručnosti, rozhodol reagovať.

Ako predseda Ekonomickej komisie, správy majetku a podnikateľskej činnosti (ďalej len EK) dávam tak anonymnému pisateľovi (ako aj ostatným čitateľom) na vedomie, že samotná EK je v zmysle Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení len poradným orgánom nášho mesta, nemá žiadnu výkonnú právomoc a výstupy z EK majú odporúčací charakter a slúžia predovšetkým pre poslancov. Materiály, ktoré sú prerokovávané na EK, sú pripravované vedením mesta a k nim EK zaujíma stanovisko. Termíny zasadnutí EK sú dané vedením nášho mesta (v dostatočnom časovom predstihu pred plánovaným MsZ, pričom presný termín je navrhnutý mnou ako predsedom EK , ale je upravovaný konsenzuálne s ostatnými členmi EK). Na EK sú ale aj prerokovávané návrhy, či názory, tak moje osobné, ostatných členov komisie ako aj hostí prítomných na zasadaniach EK (ide zväčša o pracovníkov MsÚ Nováky, či zástupcov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti nášho mesta). Je však veľmi smutných faktom, že výstupy z EK (predovšetkým tie, ktoré nie sú do EK predkladané mestom – ide o rôzne situácie, ktorých riešenia by boli v prospech nášho mesta, našich spoluobčanov) aj napriek (predovšetkým mojej osobnej) snahe o ich prezentáciu všetkých občanom (prostredníctvom verejného zasadnutia MsZ) nenachádzajú pozitívnu odozvu u vedenia mesta, kde najvyšším výkonným orgánom je samotný primátor, Ing. Dušan Šimka. Je preto potrebné opýtať sa primátora nášho mesta, prečo si neosvojuje aj názory iných ľudí, obzvlášť keď sú to tiež predstavitelia mesta (poslanec je volený občanmi a jeho názory a hodnotové zmýšľanie je „ocenené“ počtom volebných hlasov našich spoluobčanov, ktorí mu svojou voľbou vyjadrili dôveru).

Na základe vyššie uvedeného je zrejmé, že zvolávať tzv. „mimoriadne“ zasadnutie EK (s akýmkoľvek osožným obsahom pre blaho našich spoluobčanov a to aj v čase súčasnej krízy spôsobenej koronavírusom) by nemalo význam a preto je utópiou si myslieť, že by si akýkoľvek pozitívny výstup z takéhoto mimoriadneho zasadnutia EK primátor mesta osvojil a snažil sa ho aplikovať do praxe v prospech našich spoluobčanov – a je irelevantné, či sú to fyzické osoby alebo podnikateľské subjekty. Predovšetkým teda anonymnému pisateľovi príspevku č. 7179 odpovedám, že z objektívnych dôvodov, nemá EK (či už ja ako predseda, alebo kolektívne spolu s ostatnými členmi EK) možnosť pomôcť živnostníkom, malým podnikom, či podnikateľom v meste – a bude sa tak diať minimálne do času, kým výkonný orgán nášho mesta nezačne reálnejšie akceptovať výstupy z EK.

Vyššie uvedené si myslím aj z toho dôvodu, že v priebehu tohto týždňa som bol v kontakte s „pracovníkom“ (budem používať jednotné číslo v mužskom rode – je asi každému jasné, z akého dôvodu... – ide o ochranu pred možným mobingom a pod.) MsÚ Nováky, ktorého som sa pýtal ako je to s krízovým štábom v našom meste. Dostal som odpoveď, že krízový štáb v našom meste má 13 členov a kvôli súčasnej epidemiologickej situácii zasadal v plnom (alebo takmer plnom) zložení „až“ raz (čítate dobre, slovom jeden krát)! V užšom zložení (primátor, prednosta a ešte nejakí ľudia) to bolo viackrát, pričom výstup zo zasadnutia krízového štábu bol/je zväčša len ten, že boli pretransformované na podmienky mesta len tie úlohy, či rozhodnutia, ktoré urobila vláda SR, či iné ústredné orgány štátnej správy a pod. Keď som sa opýtal na skutočnosť, prečo nie sú na oficiálnej stránke mesta, či vo videotexte mesta konkrétnejšie a aktuálnejšie informácie a bolo by vhodnejšie, aby tam boli konkrétnejšie a čerstvejšie informácie, tak som len dostal odpoveď, že „mesto sa tým bude zaoberať“ (ak to nie je doslovná citácia, tak tá odpoveď je veľmi podobná tej reálnej).

Som v kontakte s niektorými kolegovcami z poslaneckého zboru nášho mesta, ale ani jeden z nich mi nespomenul, že by ho vedenie mesta, či ktokoľvek iný z MsÚ akokoľvek kontaktoval v súvislosti so súčasnou epidemiologickou situáciou, krízovým štábom a pod. v našom meste. Nebol som kontaktovaný ani ja a to som, okrem iného, aj členom mestskej rady. Asi najpravdepodobnejším zdôvodnením tohto konania zo strany vedenia mesta, primátora, je skutočnosť, že ja vo viacerých prípadoch mám opačný názor ako primátor, a preto, keďže primátor nechce počuť „oponentský“ názor, tak mňa (ako člena mestskej rady) radšej ani neoslovil...

Nie je však ani mne a ani iným členom poslaneckého zboru v našom meste (ja + ďalších šesť poslancov) ľahostajný osud našich spoluobčanov a preto koordinovane (v týchto dňoch) podnikáme kroky, aby sme boli reálne nápomocní spoluobčanom nášho mesta. O našej snahe, či konkrétnych výstupoch našej spolupráce, budete v najbližších dňoch informovaní!

No a záverom asi toľko, že ja nezvyknem reagovať na anonymné príspevky. Snažím sa však aj pochopiť anonymného pisateľ príspevku pod č. 7179 prečo sa nepodpísal. Bol by som však rád do budúcnosti, keď už niekto spomenie moje meno v akomkoľvek svojom príspevku (obzvlášť na verejnom portáli) a nemá toľko guráže a slušnosti, aby sa pod svoj príspevok podpísal, tak aby svoj príspevok zároveň poslal (samozrejme aj spolu s podpisom!) aj mne na môj súkromný email (moja súkromná emailová adresa je verejne dostupná a dá sa nájsť na stránke www.novaky.sk)!

S úctou

Ing. Branislav Adamec,
poslanec, predseda EK a člen mestskej rady

===============================================
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 3   0
15:25:16 22.03.2020 [7186] Nevhodný príspevok?
Ponuka od občana.
======================================================

Dobrý deň.

Robím objednávky dezinfekčných sprejov. Sprej má 96% alkoholu, 100ml a kokosovú vôňu. Prikladám aj fotky.

Kontakt: 0949236478 alebo bambulka307@gmail.com
Facebook: Mária Gregorová

Pekný deň.
======================================================
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 0   0
12:16:11 22.03.2020 [7185] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň.

Tí ktorí ste zaregistrovaní na sociálnej sieti facebook.com, pridajte sa do skupiny občanov, ktorí vedia pomôcť, prípadne ktorí vedia o niekom, kto potrebuje pomôcť ohľadne pandémie, ktorá nás zasiahla. Ak šijete rúška, viete pomôcť s nákupom, alebo naopak potrebujete rúška a nakúpiť, pridajte sa.

https://www.facebook.com/groups/518360229112536/
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 1   0
11:45:38 22.03.2020 [7184] Nevhodný príspevok?
Priatelia, vážení spoluobčania, srdečne vás zdravím a pripájam sa do diskusie viac menej z dôvodu, že je obdobie , v ktorom je dôležité si stanoviť určitú spoločenskú dohodu, ktorá stanoví isté, disciplinárne a zodpovednostné takpovediac pravidlá, najmä pre nás samotných občanov. Je to dôležité najmä z toho dôvodu , aby sme po strate významu našich slov neprešli na slová vychádzajúce z „tzv. nahrávok na smeč.“ Na slová jednej strany na druhú a ako sa vraví, skutek utek.
Možno sa moje slová nebudú páčiť, pretože som jeden z tých, ktorí nesúhlasili, aj nie vždy súhlasia, ba i odsudzujú politiku vedenú súčasným primátorom a svoje som si za to od neho odgrgal, možnože zavrhnete môj úmysel klásť súčasnému stavu v ohrození obyvateľstva plnú vážnosť, pretože si neuvedomujeme ,určite mnohí nie, že situácia je vážna, ba za posledné obdobie vyžadujúca absolútnu sústredenosť na prekonanie rýchlo sa šíriacej pandémie vyvolanou Coronavírusom označovaným ako Covid 19 a napokon niektorí budete s mojim názorom vari aj súhlasiť.
Keďže ja osobne beriem stav v zdravotníctve za alarmujúci, nehovoriac o tom, že to isto mi potvrdia ľudia znalí a ovládajúci počítač, teda pohybovať sa na Internetových stránkach, ktorí dokážu oddeliť pravdu od nepravdy, dobro od zla, propagandu, zavádzanie, demagógiu, či konšpiráciu od pravdivej informácie. Možnože moje poznanie je o čosi bližšie k poznaniu, od niektorých, mne vekom blízkych, ale i mladších ostatných spoluobčanov.
Kladiem v tejto chvíli však dôraz najmä na to, aby sme na nami kladené slová, na význam slov, ktoré v tejto chvíli vyslovíme, napíšeme, či použijeme v spoločnej reči, uzatvorili spoločenskú dohodu o spoločnom boji nás všetkých obyvateľov mesta proti nedisciplinovaným ľuďom, proti život ohrozujúcim konaniam týchto nezodpovedných ľudí a tak pod. , pretože možno práve v prípade rýchleho ohrozovania koronavírusom predstavujú problém mladí zdraví individualisti, ktorí uprednostňujú osobnú slobodu pred dodržiavaním karanténnych opatrení.
Hoci vedia, že nákaza je rizikom najmä pre starých a chorých ľudí si naivne myslia , že pre nich samých prinášajú karanténne opatrenia viac zla ako dobra. V súčasnosti sa naozaj nemôžeme správať individualisticky, pretože väčšina ľudí má o nových pandémiách iba málo informácií, spočiatku význam karantény podceňuje a často zvažuje svoje osobné výnosy a náklady bez znalosti veci.
A tak záverom azda len toľko, buďme k sebe úctiví, chápajúci spolupatričnosť, poskytovanie pomoci najmä svojim blízkym, rodičom a starým rodičom, robme veci nezištne a s láskou (najmä pre starších spoluobčanov) , bez nenávisti a so vzájomným pochopením.
Pán primátor :
Zabezpečte, aby všetci ľudia mali vo vchodoch dôležité telefónne čísla, najmä pre volanie o poskytnutie zdravotnej starostlivosti., Štátnej polície, Mestskej polície a Mestského úradu. ( Zvýrazneným aj pre starých spoluobčanov čitateľným písmom)
Zabezpečte parkovanie v našom meste tak, aby zdravotnícke vozidlá,hasičská a iná technika sa bez problémov dostali k ohrozeným objektom opakovanou hliadkou mestskej polície, a až do odvolania .
Zvýšiť režim v počte nasadených policajných hliadok mestskej polície tak, aby sa pohybovali na pridelených viacerých vozidlách. (radnica má k dispozícii viacej vozidiel, prideliť ich mestskej polícii a zamestnancom starajúcich sa o starých ľudí)
Keďže v minulosti som bol prostredníctvom nepochopiteľných osočujúcich e-meilov neopakovateľne mnohokrát objektom stalkingu i z vašej strany, vás žiadam, aby ste tých ľudí , ktorým e-meilové adresy sú vám známe požiadali o možnosť posielať im informácie dotýkajúce sa stavu v zabezpečovaní ochrany pred pandémiou, ktorí by ich mohli pre nefunkčnosť mestského rozhlasu v niektorých častiach mesta ďalej šíriť ,najmä medzi staršími ľuďmi.
I napriek uvedenému som za zavedenú iniciatívu otázok pánovi primátorovi a pripájam sa k výzve spoluobčanov,aby začal reagovať na otázky mu kladené. Tentokrát je to o jeho osobnej zodpovednosti PB
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 1   0
21:49:33 21.03.2020 [7181] Nevhodný príspevok?
Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx XXXXXXXX XXXXXX x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxx, x.x. xx.x. xxxx, xxxxxxx x XXXXXXXXXX (x. XXXX - XXXX) XXX X xx xxxx xx xxxxx xxx. xx xxxxx xxx. ... Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx XXXXXXXXX (XXXXXXXX XXXXXX x xxxx xxxxxxxxx XXXXXXXXXX) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxx. Xxxxxx Xxxxx. Xxxxxxxxx, xx xxxxxx XXXXXX xxxxxxxx xxxxxxxxx XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX (xxxxxxxxx)... X XX XXXXXX XXXXXXXX !!!
Xx xx xxxxxx xxxxxxxxx, XXXXXXX xxxxxxxx XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XX X XXXXXXXXXXX xxxxxxxxxxx X XXXXXXXXXXXXX xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx XX Xxxxxx (xx xxxxxxxxx), xx XXXXXXX XXXXXXX xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx XXXXXXXXX XXXXXXXX xxxxxxxxxxx xx x XX Xxxxxx !!! Xxxxx xx xx xxx - xxx xxxxx - x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, uvediem e-mailovú adresu na primátora mesta Nováky, ABY MOHLI OBČANIA KLÁSŤ legitímne OTÁZKY priamo primátorovi DUŠANOVI ŠIMKOVI... Takže e-mailová adresa primátora mesta Nováky je: primator@novaky.sk. Primátor DUŠAN ŠIMKA určite rád každému občanovi, ktorý mu zašle podpísané legitímne otázky e-mailom, listom, alebo telefonicky, odpovie. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx XXXXX XXXXX) xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx (x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x XX...), xxxxx XXXXXXXX - x xxxxxxxxxx x XXXXXXXXXXXXX - X XXXXXXXXXX XXXXXXXX xxxx XX XXXXX XXXXX XXXXXX !!! Xxxxxxxx x xxx xxxx xxx xx.x. xxxx x xxxxxxxxxx xx xx.x. xxxx xx xx.x. xxxx. X xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx - xxx xx.x. xxxx x xxxx xxx. - xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx XXX XXXXXXXX XXXXX x. Xxxx Xxxxxxxx x xxxxxx XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXX".
BUDE AJ TENTO môj príspevok ZMAZANÝ???
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 0   0
15:35:35 21.03.2020 [7180] Nevhodný príspevok?
Dostáva sa k nám množstvo dotazov a otázok na primátora mesta Nováky Ing. Dušana Šimku. Prosíme primátora mesta aby odpovedal na otázky občanov písomne z bezpečia svojho domova prostredníctvom Internetu. Odpovede môžete napísať po prihlásení na http://www.novaky.com/?list=login po predchádzajúcej registrácií http://www.novaky.com/?list=registracia alebo nám odpovede môžete zaslať na webmaster@novaky.com. Keďže tento web podrobne sledujete, veríme, že aspoň v tejto kritickej situácií budete občanom odpovedať. (otázky boli zaslané aj na primator@novaky.sk)

===============================================

Dobrý deň.

Vlastní mesto Nováky komunikačný kanál, ktorý koordinuje danú situáciu v meste? Nemyslím tým 30 ročnú mestskú televíziu, ktorú už nik z mladšej generácie nepozerá, lebo takýto nepružný formát je pre mladších občanov už totálne zastaralý... myslím na online možnosť s prehľadom kontaktov, čísel, postupov, kde by niekto aj odpovedal na otázky, ktoré by občania mohli klásť... a kde by nečakali sto rokov na odpoveď.... lebo o pár dní už môže byť neskoro..

Ďakujem.

===============================================
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 0   0
14:57:22 21.03.2020 [7179] Nevhodný príspevok?
Dostáva sa k nám množstvo dotazov a otázok na primátora mesta Nováky Ing. Dušana Šimku. Prosíme primátora mesta aby odpovedal na otázky občanov písomne z bezpečia svojho domova prostredníctvom Internetu. Odpovede môžete napísať po prihlásení na http://www.novaky.com/?list=login po predchádzajúcej registrácií http://www.novaky.com/?list=registracia alebo nám odpovede môžete zaslať na webmaster@novaky.com. Keďže tento web podrobne sledujete, veríme, že aspoň v tejto kritickej situácií budete občanom odpovedať. (otázky boli zaslané aj na primator@novaky.sk)

===============================================

Chcem sa opýtať primátora mesta, čo robí Sociálna a zdravotná komisia na čele s poslankyňou Alenou Mokrou (predseda komisie) pre občanov, aké opatrenia.
Chcem sa opýtať primátora mesta, čo robí Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti na čele s poslancom Branislavom Adamcom (predseda komisie) pre živnostníkov, malé podniky a podnikateľov v meste, aké opatrenia?

===============================================
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 0   0
14:23:49 21.03.2020 [7178] Nevhodný príspevok?
Dostáva sa k nám množstvo dotazov a otázok na primátora mesta Nováky Ing. Dušana Šimku. Prosíme primátora mesta aby odpovedal na otázky občanov písomne z bezpečia svojho domova prostredníctvom Internetu. Odpovede môžete napísať po prihlásení na http://www.novaky.com/?list=login po predchádzajúcej registrácií http://www.novaky.com/?list=registracia alebo nám odpovede môžete zaslať na webmaster@novaky.com. Keďže tento web podrobne sledujete, veríme, že aspoň v tejto kritickej situácií budete občanom odpovedať. (otázky boli zaslané aj na primator@novaky.sk)

===============================================

Pýtam sa ako občan na základe tejto informácie - https://myhornanitra.sme.sk/c/22363168/foto-video-na-hornej-nitre-uz-funguje-mobilny-odber-vzoriek.html či primátor kontaktoval zodpovedných s možnosťou prísť robiť odbery aj do Novák alebo sme zas len na okraji....... a pokraji...

===============================================
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 0   0
14:19:37 21.03.2020 [7177] Nevhodný príspevok?
Dostáva sa k nám množstvo dotazov a otázok na primátora mesta Nováky Ing. Dušana Šimku. Prosíme primátora mesta aby odpovedal na otázky občanov písomne z bezpečia svojho domova prostredníctvom Internetu. Odpovede môžete napísať po prihlásení na http://www.novaky.com/?list=login po predchádzajúcej registrácií http://www.novaky.com/?list=registracia alebo nám odpovede môžete zaslať na webmaster@novaky.com. Keďže tento web podrobne sledujete, veríme, že aspoň v tejto kritickej situácií budete občanom odpovedať. (otázky boli zaslané aj na primator@novaky.sk)

===============================================

otázka pre primátora: ako zabezpečuje mesto šitie rúšok a ich rozdávanie? Roznášajú to mestskí policajti alebo čo v tejto situácii robí mestská polícia? Sleduje aspoň pohyb a stretávanie sa v krčmách a iných zariadeniach?

===============================================
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 0   0
13:56:06 21.03.2020 [7176] Nevhodný príspevok?
Pozdravujem všetkých aj Lavidu.

Dal som primátorovi mesiac čas, aby odpovedal na otázky, čo som tu uverejnil, ale teda odpovede nikde. Tak som sa uistil, že pokračuje v cenzúre a teda nemá záujem občanom odpovedať. Dnes tu vidím niekoľko veľmi dobrých otázok (sledujem podrobne) na primátora Duška Šimku, je tam napísané aj to, že otázky mu boli zaslané na jeho pracovný email a teda ak ani teraz už neodpovie občanom, len to potvrdí to že aj v ťažkých chvíľach je mu prednejšie jeho ego a jeho osoba.

Okrem toho, že sledujem túto stránku, tak mi do mailu pribudla informácia, že mesto v týchto ťažkých časoch PRÁVE TERAZ uverejnilo video a teraz VEĽKÝ POZOR!!!! Video k tridsiatemu výročiu založenia TV Nováky, ktoré bude 15.03.2021, pozor v roku 2021, čiže až o rok!!! Čiže Dušan nás v týchto ťažkých časoch, kedy očakávame úplne iné informácie, ide kŕmiť tým, čím nás kŕmi už 30 rokov, že založil TV Nováky. Je to veľmi choré konanie, ktoré nemá vo svete určite nikde obdobu!!!

Video na „júúútúúúbééé“ https://www.youtube.com/watch?v=CvqDMAfUCSg

!!! TOTO JE VRCHOL CHRAPÚŇSTVA !!!

Tak všetci si o ôsmej večer plesknime po čele na jeho konanie!!! Povinne.
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 1   0
13:41:34 21.03.2020 [7175] Nevhodný príspevok?
Dostáva sa k nám množstvo dotazov a otázok na primátora mesta Nováky Ing. Dušana Šimku. Prosíme primátora mesta aby odpovedal na otázky občanov písomne z bezpečia svojho domova prostredníctvom Internetu. Odpovede môžete napísať po prihlásení na http://www.novaky.com/?list=login po predchádzajúcej registrácií http://www.novaky.com/?list=registracia alebo nám odpovede môžete zaslať na webmaster@novaky.com. Keďže tento web podrobne sledujete, veríme, že aspoň v tejto kritickej situácií budete občanom odpovedať. (otázky boli zaslané aj na primator@novaky.sk)

===============================================

Dobrý deň.

otázka na pána primátora, alebo pani Kmeťovu: Pán Lastovka taxi službu robí ako súkromná osoba alebo pod hlavičkou mesta? Ďakujem, občan.

===============================================
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 0   0
12:55:37 21.03.2020 [7174] Nevhodný príspevok?
POĎAKOVANIE

Dovoľte nám aby sme aj touto cestou v mene Webmasterov a v mene občanov mesta Nováky srdečne poďakovali všetkým, ktorí akokoľvek pomáhajú zvládať situáciu s Korona vírusom.

Veľká vďaka patrí tým, ktorí šijú rúška doma a poskytujú ich spoluobčanom. Menovite ďakujeme dámam: Višňovská, Záborská, Abik, Ilenčíková, Chlupíková, Borková, Kohútová a ďalším...

ĎAKUJEME

Všetky potrebné informácie nájdete na vládnom webe https://www.korona.gov.sk/
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 0   0
11:51:34 21.03.2020 [7173] Nevhodný príspevok?
Dostáva sa k nám množstvo dotazov a otázok na primátora mesta Nováky Ing. Dušana Šimku. Prosíme primátora mesta aby odpovedal na otázky občanov písomne z bezpečia svojho domova prostredníctvom Internetu. Odpovede môžete napísať po prihlásení na http://www.novaky.com/?list=login po predchádzajúcej registrácií http://www.novaky.com/?list=registracia alebo nám odpovede môžete zaslať na webmaster@novaky.com. Keďže tento web podrobne sledujete, veríme, že aspoň v tejto kritickej situácií budete občanom odpovedať. (Doplnené 12:20 - otázky boli zaslané aj na primator@novaky.sk)

===============================================

Dobrý deň.

Chcem sa opýtať primátora a krízového štábu, čo robia v tejto neľahkej dobe pre občanov Novák, ako zasadal krízový štáb, čo sa riešilo, kto je v krízovom štábe.

Nestačí dať do schránky 1 alebo 2 rúška, chce to viac nielen pre ľudí nad 70 rokov, ale pre všetkých.
Ďalej sa chcem opýtať primátora mesta Nováky Ing. Dušana Šimku, či sa aj on vzdá platu, tak ako to urobil p. Bozik z Partizánskeho, alebo p. Macháčková z PD?

Obyvatelia Novak.
Ďakujeme.

===============================================
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 0   0
11:45:25 21.03.2020 [7172] Nevhodný príspevok?
Dostáva sa k nám množstvo dotazov a otázok na primátora mesta Nováky Ing. Dušana Šimku. Otázky uverejňujeme, tak, ako nám boli doručené. Prosíme primátora mesta aby odpovedal na otázky občanov písomne z bezpečia svojho domova prostredníctvom Internetu. Odpovede môžete napísať po prihlásení na http://www.novaky.com/?list=login po predchádzajúcej registrácií http://www.novaky.com/?list=registracia alebo nám odpovede môžete zaslať na webmaster@novaky.com. Keďže tento web podrobne sledujete, veríme, že aspoň v tejto kritickej situácií budete občanom odpovedať. (Doplnené 12:20 - otázky boli zaslané aj na primator@novaky.sk)

===============================================

Mohol by zverejniť Krízový štáb mesta Nováky zverejniť zápisnice zo svojich zasadnutí? Celkom by ma ako občana mesta zaujímalo pár vecí:

1. Koľkokrát zasadal tento štáb, kto je jeho členom, na koho sa priamo v meste obrátiť v prípade potreby?

2. S akými závermi, rozhodnutiami, organizačnými podnetmi, opatreniami na pomoc voči občanom mesta (nielen voči pracovníkom mestského úradu) krízový štáb prišiel? Kde si prečítame tieto závery a opatrenia?

3. Kedy bude zorganizovaná zo strany mesta reálna pomoc pre našich najstarších spoluobčanov? Ako bude zabezpečená kontrola osamelých občanov? Kto im zabezpečí rúška, nákupy, lekársku pomoc, informácie?

4. Koľko finančných prostriedkov mesto vyčlenilo na riešenie danej situácie či už z rozpočtu alebo z iných zdrojov? Ako komunikuje mesto s podnikateľmi, prevádzkami obchodov, zamestnávateľmi – teda, ak tu ešte nejakí sú – o ochrane zamestnancov?

5. Ako v tomto režime pracujú poslanci MZ? Ak aj bolo zrušené zasadnutie zastupiteľstva, je predsa možné aktívne pracovať aj online.

6. Sú podľa vedenia mesta dostatočne chránení naši, najmä starší občania, keďže tu stále nemáme Domov opatrovateľskej služby, Domov dôchodcov a pod.? Vieme, že mesto je prestárle. Aké opatrenia teda mesto zabezpečilo pre VÄČŠINU nášho obyvateľstva?

7. Ako pracuje primátor mesta v krízovom režime? Koľko a akých opatrení vydal? Ako komunikuje ohľadom zásobovania, prevencie s úradmi a obchodmi? Ako informuje občanov, ktorí nie všetci počujú mestský rozhlas, o opatreniach, ktoré majú občania dodržiavať?

Otázok je nesmierne veľa.....

Dočkáme sa odpovedí v podobe reálnych skutkov alebo počkáme na prvé úmrtia aj v Novákoch a potom budeme so smutnými očami hovoriť v mestskej televízii, ako nám je to ľúto?

Kde ste, vedenie mesta? Kde ste, krízový štáb?

Byť otcom mesta, byť vo vedení mesta znamená makať pre druhých bez ohľadu na svoju osobu najmä v krízovej situácii. Ak neviete ako, opýtajte sa primátorov Partizánskeho, Prievidze, Handlovej.... Tí vám to ukážu, ako sa to robí.... Či ste málo platený, p. primátor? Alebo to nové drahé auto je nefunkčné a nemôžete sa ním presúvať k občanom?

Rozhorčený občan.

===============================================
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 0   0
08:08:58 21.03.2020 [7171] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň.

Mohlo by mesto umožniť predaj ovocia a zeleniny na "tržnici", na parkovisku pred parkom ako tradične? Nespoplatňovať predajcov? V tejto situácii je bezpečnejšie nakupovať v exteriéry, ako v obchodoch s klimatizáciou a mať dostupné čerstvé potraviny. Ďakujem
Hodnotenie: 0   0
Meno:
Heslo:
V Prievidzi spustili prvý automat na rúška
Okrem rúšok automat ponúka dezinfekčný gél či sladkosti. Dobrovoľníci budú rúška priebežne dopĺňať.
zobraziť podrobnosti »
NOVÉ! 31.03.2020
AKTUÁLNE: Dobrovoľní hasiči začali v Partizánskom s dezinfekciou verejných priestorov!
V týchto dňoch majú dobrovoľní hasiči z Partizánskeho plné ruky práce. Okrem toho, že pomáhajú seniorom s nákupmi, v spolupráci s mestom sa v pondelok 30. marca pustili do ďalšej aktivity. Boj proti koronavírusu zobrali doslova od podlahy – čistením verejných priestranstiev.
zobraziť podrobnosti »
NOVÉ! 30.03.2020
Usmernenie k nakladaniu s odpadmi: Kam vyhadzovať rúška a respirátory?
V zmysle stanoviska ÚVZ SR sa použité ochranné prostriedky, ktoré vznikajú občanom v domácnosti alebo zamestnancom v bežných prevádzkach – rúška, respirátory, rukavice, vreckovky likvidujú ako bežný odpad. Špeciálny postup sa tu teda neuplatňuje. Tento odpad sa ukladá len do zmesového odpadu.
zobraziť podrobnosti »
NOVÉ! 30.03.2020
Nových pracovníkov chce prievidzská radnica zamestnať v rámci spoločného projektu s mestami Handlová a Bojnice.
Cieľom tohto projektu je posilnenie koordinačných a implementačných kapacít v týchto troch mestách. Hlavným partnerom je mesto Prievidza, ďalšími dvoma partnermi sú mestá Bojnice a Handlová. Výška finančného príspevku, ktorý budeme žiadať, bude pravdepodobne až 500.000 eur
zobraziť podrobnosti »
NOVÉ! 28.03.2020
Web pre rodičov: ucimenadialku.sk
V spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a MŠVVaŠ SR vznikla táto webová stránka ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách a prerušenej prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu. Cieľom webovej stránky je pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, manažmentu a zriaďovateľom škôl, ale i žiakom, študentom a rodičom zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení, ako aj pomôcť všetkým aktérom počas prerušenia vyučovania či prezenčnej výučby nachádzať riešenia vzniknutej situácie.
zobraziť podrobnosti »
25.03.2020
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.