Online 7 ľudí. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Kultúra / Školstvo Mestský dom kultúry, Centrum voľného času, školy... 32 príspevkov OTVOR TÉMU >
Nováky pozitívne Uveďte udalosť alebo čin, ktorý Vás v Novákoch zaujal a ktorý považujete za príkladný. 27 príspevkov OTVOR TÉMU >
Pohostinstvo Jedáleň, reštaurácia, krčma, bar... 2 príspevky OTVOR TÉMU >
Politika Primátor, mestský úrad, podnikanie v meste... 74 príspevkov OTVOR TÉMU >
Pouličné športy Freestyle, mtb, bmx, skateboard, freerun, le-parkour a podobne... 1 príspevok OTVOR TÉMU >
Primátor / Poslanci Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov. 1119 príspevkov OTVOR TÉMU >
Rôzne / Iné Váš príspevok sa nehodí do žiadnej otvorenej témy? Šup s ním sem... 93 príspevkov OTVOR TÉMU >
Šport Tenis, futbal, plávanie, vodne pólo, kanoistika, karate, lyžovanie... 60 príspevkov OTVOR TÉMU >
Ak máte návrh na vytvorenie novej témy, prosím kontaktujte nás.

Ďakujeme za pochopenie.


Najnovšie príspevky
Posledných 30 príspevkov v diskusnom fóre
11:35:48 17.02.2018 [6398] Nevhodný príspevok?
V Novákoch je to proste tak.
Včera t.j. v piatok 16.2. som sa zúčastnil na dvoch akciách, ak chcete schôdzach nášho mesta. Tá prvá bola v obradnej sále mestského úradu a týkala sa ďalšieho rozvoja nášho mesta, presnejšie Programu socialneho a hospodárskeho rozvoja nášho mesta. Musím však povedať, že za takmer 40 min. pobytu na tejto akcii, som sa nič o rozvoji Novák nedozvedel. Tak som sa zdvihol a odišiel som na shôdzu záhradkárov, kde som prišiel síce neskoršie, pobudol som tam takiež cca. 40min. no dozvedel som sa všetko čo som potreboval vedieť. Nehovoriac už o tom, že tam bolo viac ľudí ako v obradnej sále. Pri ceste naspäť som videl, že sa ešte v obradnej sále svieti, tak som sa rozhodol, že sa tam vrátim, aby som sa predsa len niečo o rozvoji môjho mesta dozvedel. Aj keď som sa vrátil prakticky až o hodinu v rokovaní nenastala žiadna zmena. Osočovanie, kritizovanie, vzájomné znevažovanie sa. Proste v akom stave som rokovanie opúštal v takom štádiu som ho aj o hodinu našiel.
Niekoľko krát som sa už pozastavil nad nezáujmom, či akousi ľahostajnosťou občanov k tomu, čo sa u nás deje. Dnes sa už tomu prestávam čudovať. Fakt načo chodiť na takéto akcie, na zasadnutie MsZ, kde sa človek akorát môže znechutiť nad všetkým tým, čo sa v Novákoch deje, čo sa o nás píše, ako hľadia na nás občania nášho regiónu? Každý má určite kopec svojich osobných starostí a problémov. Pýtam sa. Potrebuje radový občan nášho mesta vidieť úroveň rokovania zastupiteľstva, správanie sa poslancov a počúvať neustále opakujúce sa tie isté diskusné príspavky niektorých občanov? Drvivá väčšina by odpovedala, že asi nie. Začínam mať nepríjemný pocit, že toto všetko sa deje úmyselne s cieľom, znechutiť občanom záujem o mesto. Rád by som sa v tomo veľmi mýlil, ale....
V tomto roku sa nás všetkých čaká rozhodovanie o ďalšej budúcnosti nášho mesta. Veľmi, naozaj veľmi by som si prial, aby to boli voľby, predovšetkým o kvalitách a prednostiach všetkých kandidátov. Z toho, čo sa dnes v Novákoch deje mám nepríjemný pocit, že to bude skôr naopak. Že to bude hlavne o dehonestácii, znevažovaní a vyčítaní chýb jednotlivých kandidátov. Takže občania sa zrejme budú rozhodovať pre tých, na koho sa toho špinavého popolu vysype najmenej. To by mi však ani nevadilo. Skôr mi bude vadiť, ak by takáto úroveň komunálnych volieb mala znechutiť ísť kandidovať takých občanov, ktorí by určite mali na to, aby toto mesto do z tohto marazmu vyviedli. No uvidíme.

S úctou
Ľubo Dzurák
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 2   0
09:47:20 17.02.2018 [6397] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Dôvody prečo sa nezaujímať o dianie v našom meste sú z roka na rok rovnaké a len málinko od seba sa odlišujúce tým, že nabaľujúce sa ďalšie problémy vznikajúce s dobou, niektorí z nás nechceme vnímať ako dôvody vyžadujúce riešenie, ako sa vraví, že včera bolo neskoro. Dosiahnuť súlad v mene našich detí, vnúčat, v našom meste, je ozaj sizyfovská práca, najmä ak sa stále viac a viac prejavujú názory, pri istých pochybeniach, ktoré by sa nemali stať práve pre to, aby sme tu nažívali v spokojnom a zdravom prostredí v mene dobrého a spokojného vzájomného spolunažívania. Niekedy sa nedá nevychádzať z údivu , tak ako v piatok, teda včera , ak sa uskutočnila schôdza občanov, a ktorí sa jej zúčastnili, pretože mesto ju zorganizovalo z titulu oboznámenia občanov s Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja nášho mesta (PHSR) na roky do budúcna. Roky sa naše mesto borí s enviromentálnou záťažou, ktorej sme vystavení z toho dôvodu, že sme celý život prežili v prostredí naakumulovanou priemyselnou výrobou, v dôsledku ktorej sa roky vytváralo a vytvára znečistené životné prostredie trvalo negatívne vplývajúce na naše zdravie a životy. Na strane druhej je pravdou, že ruka v ruke s negatívamí sústredeného priemyslu s negatívnym vplyvom na naše životné prostredie, možno jedných dychom hovoriť, že tento fakt pozitívne ovplyvnil,napr. štruktúru a výšku v %-tách v zamestnanosti . No zarážajúce je , že postoje občanov nie sú vždy tak ladené ,aby sme to, čo môžeme ovplyvniť, ako zásadné pochybenia ,teda nápravou malých pochybení už zo strany spoluobčanov v oblasti nedodržania občianskych povinností o ochrane životného prostredia , dospieť k náprave väčších pochybení a tak postupne, akoby k ich riešeniu, ako som videl zľahostajneli a rétorikou známou roky rokúce, nechaj to tak, však voľajako bolo, voľajako bude akoby tak nejako odznelo z ich úst, keď som spochybnil vystúpenie exprimátora ku obsahu PHSR. To, že bývalý primátor vystúpil v súlade s možnosťami jemu danými je v poriadku, ale ak sa nevenoval tomu, čo má byť zmyslom PHSR, ak sa vo svojom postavení primátora roky nevenoval vyhodnocovaniu PHSR, je otázna opodstatnenosť jeho vystúpenia, navyše, ak enviromentáne prostredie v Novákoch, na čo sme už niekoľkokrát na tejto stránke upozornili sám porušovaním zákona o vodách roky späť porušuje aj s poukazom na porušenie stavebného zákona a ak sa občan –exprimátor, vo svojom vystúpení nevyjadroval výslovne k oblastiam samotného Programu rozvoja mesta, ale vo všeobecnosti dal najavo svoje poznatky o riešení ,či neriešení administratívno –byrokratického postoja k celému zadaniu, ktoré možno je obklopené istými anomáliami, ale ako vidieť mesto sa s nimi snaží v rámci rámca vysporiadať, čoho zjavne cieľom malo byť i stretnutie občanov je jeho konanie pre mňa nepochopiteľné. No a záverom sa dá len konštatovať, že sme úplne rezignovali na životné prostredie. Veľa o životnom prostredí rozprávame. Pozeráme sa okolo seba vidíme, že niečo nie je v poriadku, ale keď máme začať konať, tak každá snaha skončí pri prvom probléme. Namiesto jeho riešenia sa vrátime späť a skúšame ho obísť. Vraciame sa k skratkám a zabehnutým „riešeniam“ a preto nevieme , ba lepšie povedané, nechceme napredovať.PB.


[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 3   1
07:41:36 16.02.2018 [6396] Nevhodný príspevok?
Niečo z minulosti.
„Zalistoval som si v archíve mojich príspevkov“. Našiel som tento príspevok z marca 2013, ktorý bol na stránke Nováky.com uverejnený pred necelými piatimi rokmi a dovoľujem si ho zverejniť ako dôkaz môjho tvrdenia v závere včerajšieho príspevku č 6394, predposledný odsek v zátvorke, resp. v nadväznosti na príspevok Mgr. Bošiaka č. 6395 :
K Programu hospodárneho a sociálneho rozvoja mesta Nováky.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) predstavuje podľa Zákona o podpore regionálneho rozvoja základný strednodobý dokument regionálneho rozvoja obce (mesta).Úlohou obce (mesta) podľa citovaného zákona je vypracúvať, schvaľovať, vyhodnocovať a zabezpečovať jeho plnenie.
Uvedený text je prvý odsek PHSR mesta Nováky na roky 2008-2013, zverejnený na oficiálnej internetovej stránke mesta. Tento dokument bol schválený mestským zastupiteľstvom, stál asi 500 tisíc SK a bol spolufinancovaný z prostriedkov EU. Dokument má 123 strán vrátane opatrení na 40-tich stranách. Prvá časť druhej vety úvodného odseku evidentne spln ená bola. Neviem však, ako bol PHSR vyhodnocovaný a plnený. Od 25.1.2011do dnešného dňa, malo mestské zastupiteľstvo 18 zasadnutí a ani na jednom nebol PHSR v programe, hoci rok 2013 je posledným rokom prebiehajúceho plánovacieho obdobia. Až v návrhu rozpočtu na rok 2013 som našiel čiastku 10500 eur na vypracovanie PHSR na ďalšie plánovacie obdobie ktoré začne v roku 2014.
Dovolím si otázku: Potrebujeme nový PHSR, keď nevieme ako bol splnený starý? Ja rozumiem tomu, že mesto potrebuje mať pre budúce obdobie platný PHSR, aby sa mohlo uchádzať o dotácie z EÚ, čo je jednou z podmienok. Nebude stačiť aktualizácia starého PHSR, čo musí hravo zvládnuť MsÚ? Vôbec nie som presvedčený o tom, že je nutné 10500 eur dať zarobiť nejakému externistovi či firme. Radšej by som ich venoval školám.
Záverom by som odporučil orgánom mesta a novozvolenému kontrolórovi venovať uvedenej veci náležitú pozornosť.
(Koniec príspevku z marca 2013.)
Podotýkam, že v čase, keď som príspevok napísal, som ani nevedel, že už platil nový zákon o podpore regionálneho rozvoja č. 539/2008, ktorý v § 18 v druhom odseku ukladal povinnosť obciam a VÚC uviesť do súladu s ustanoveniami tohto zákona, PHSR schválené pred 1. januárom 2009 v termíne do 1. októbra 2010.
V. Richter


[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 2   0
21:36:41 15.02.2018 [6395] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Je pravdou , že v Rozpočte mesta Nováky, na roky 2013,2014 sa objavuje plánovaná suma, ako alokácia prostriedkov na účely „Vypracovania PHSR Nováky a p. Vladimír vo svojom príspevku č.6394 , zverejňuje jej sumu ako 10.500,- eur“, na každý rok. A hoci sa použitie prostriedkov neaktualizovalo, i tak ma do úžasu priviedla skutočnosť, že exprimátor nášho mesta so zaradením takejto sumy súhlasil bez toho ,aby si overil aktuálnosť jej výšky v komparácii so samosprávami , podobnými čo do počtu obyvateľstva s našim mestom. Totižto občan Novák M.Š. vyratúva v súčasnosti radnici hlava – nehlava ne –šetrenie nášho mesta v porovnaní s inými mestami s presnosťou na na xy %. No,stačí málinko naklikať a užasnete „ nad záujmom“ exprimátora a bývalého vedenia mesta šetriť. Na porovnanie, mesto Trstená s počtom 7280 obyvateľov vo svojom „ Zámere spracovania PHSR“ plánovalo tak, ako je to uvedené na linku http://www.trstena.sk/download_file_f.php?id=738730 „, že vypracovanie PHSR bude financované z rozpočtu obce v celkovej výške 4000,- EUR ako odmena externému spracovávateľovi. Nuž a tak sa zdá, že nie je všetko zlato, čo sa blyští, ako sa nás snaží presvedčiť svojimi tvrdeniami exprimátor a ako aj to, čo tvrdí M.Š. Ako bonus pridám k tomu, samozrejme veľmi rád ,lebo on toto mesto často dáva nášmu súčasnému vedeniu radnice za vzor, a síce mesto Turčianske Teplice, ktoré na stránke mesta vo svojom zámere uvádzajú, že Spracovanie PHSR mesta Turčianske Teplice bude financované z rozpočtu mesta vo výške - 6.600,- EUR. Okrem iného i Turčianske Teplice majú počet obyvateľov okolo 7.000 obyvateľov, teda takmer o 3.000 obyvateľov viac a o 4.000,-€ menej mali v pláne vynaložiť na vypracovanie PHSR. Ak som už vo svojom príspevku č. 6345 uviedol, že Zámer spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí sa malo riadiť podľa , resp. v súlade s Metodikou na vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC publikovaného dňa 4/8/2014 a jeho príloh publikovaných dňa 18/8/2014 Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR nič iné sa nedá robiť, len súhlasiť so slovami p. Vladimíra, ktorý vo svojom príspevku tak, ako tvrdím i ja, len potvrdzuje fakt, že hoci je to už minulosťou, ak sme vytýkali bývalému primátorovi možno pred piatimi rokmi, že z nášho pohľadu exprimátor nevenuje PHSR Nováky dostatočnú pozornosť a že plnenie a vyhodnocovanie PHSR nebolo v dostatočnej miere z jeho strany zabezpečované, najmä v ostatných rokoch volebných období, v intenciach potrieb a riadenia mesta tak, ako je to uvedené vo vete z úvodu predmetného programu ...,“ Úlohou obce (mesta) podľa zákona je vypracúvať, schvaľovať, vyhodnocovať a zabezpečovať jeho plnenie“. Ak dnes čítame reakcie, ktoré sa k sebe nijako nepribližujú,rovnako sa zase len čudujem. V minulosti sa teda exprimátor nevyjadroval k téme PHSR Nováky, alebo len nesystémovo, sporadicky. Viac mlčal a ak v minulosti veľmi sporadicky zaraďoval do programu na rokovania zastupiteľstva vyhodnocovanie PHSR, tak dnes s údivom pozorujeme, ako táto téma v súčasnosti rezonuje a práve v jeho a vystúpeniach, rovnako aj občana Novák M.Š. na verejnosti v akejkoľvek forme, no a tiež ,ako čítame i sprostredkovane na tejto stránke. A tak otázky a opatrenia o rozhodnutiach nadväzujúcich na popol minulosti, môžu síce vyvolať v súčasnosti oheň a podnietiť záujem o prácu radnice (čo by mi až tak nevadilo),ale malo by to byť korektné, s istou dávkou sebareflexie , pretože aj kritici súčasného stavu (hoci ani ja netvrdím, že všetko je OK) by mali vziať na vedomie ,že Metodika na vypracovanie PHSR mesta, obce/ VÚC bola platná od 04.08.2014 a jej prílohy boli publikované 18.08.2014. Ak voľby nového zastupiteľstva a primátora sa uskutočnili až v novembri roku 2014 , mám za to, že bolo dosť času a priestoru pristúpiť k príprave PHSR, ešte za vedenia bývalého primátora, teda dnes už exprimátora. Čo sa však dovtedy dialo s prípravou PHSR Nováky na obdobie po roku 2013 až do odchodu bývalého prednostu Ing. Martinu z radnice, myslím, že to bol mesiac marec 2015 nevieme nič, alebo len málo. Nuž ,ak sa takto odovzdávala funkcia vrchného manažéra do rúk súčasného prednostu a v tejto súvislosti aj rozpracované úlohy do budúcna na našej radnici, kto by mal niesť zodpovednosť ? Pretože otázka dňa, môže znieť aj ,či vôbec existuje slušný Protokol o odovzdaní a prevzatí funkcie primátora a prednostu radnice a či sa v jeho obsahu nachádza aj rozpracovanie, či zámer PHSR, príp. upozornenie,zmienka na jeho vypracovanie. A tak vieme, že zo strany bývalého primátora, teraz už exprimátora a občana Novák M.Š. ambivalentný odpor, ktorý nastal po prevzatí funkcie novým primátorom, prednostom a jeho pokračovanie podávaním žiadostí podľa zák.č.211/2000Z.z. o poskytovaní informácií ( okolo 400 žiadostí za niečo cez dva roky) , ktoré vyžadovali v súlade so zákonom okamžité riešenie, resp. odpoveď, zaťažil zbytočne radnicu a mohol a zjavne spôsobil, že mnoho vecí sa akosi prevlieklo do istých zauzlení, ktoré síce neznesú v riešení odklad, ale i tak si myslím, že ani do dnešného dňa odpor spomenutých pánov nikomu nepomohol, ba naopak, viac uškodil, najmä ak sa preukazuje, že jeho cieľom je ľudí znechutiť. A tak s odpustením, pripomínajúc slogan prezidenta Spojených štátov J.F.Kennedyho by sme si mali uvedomiť, že :“ „Ten, kto zabúda na svoju minulosť, nemá ani budúcnosť.“ PB
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 2   1
07:45:57 15.02.2018 [6394] Nevhodný príspevok?
„Pozri, kto to hovorí.“
Tak znie názov staršieho amerického filmu. Neviem sa rozpamätať na dej filmu, len ten názov, mi pripadá byť dosť príznačný, pre prejavy niektorých občanov nášho mesta v médiách či na rokovaniach MsZ.
Pánovi Lavidovi chýbajú na tejto stránke príspevky Mariána Š. ktorý sa márne snaží o publikáciu svojich názorov, lebo mu ich webmaster zmaže ihneď po „pridaní.“ Svoje dôvody takéhoto počínania webmaster uviedol vo svojom vstupe pod č.6388. Plne ho chápem a ako som už možno i viackrát napísal, ani sa mu nedivím. Dokonca by som povedal, že je aj tak voči nemu veľmi korektný, keď zverejňuje všetky články týkajúce sa mesta Nováky zo stránky „naša Prievidza.sk“ vrátane jeho diskusných príspevkov, k čomu tieto články on aj usilovne využíva. Teda nemožno hovoriť, že naši občania sú celkom ochudobnení o tieto „skvosty“. Aj na tejto stránke sú však jeho príspevky dosť zmazávané, čo je podľa neho dokonca zarážajúce, pretože, jeho príspevky sú legitímne, on vždy uvádza iba veľmi konkrétne pravdivé skutočnosti s uvedením konkrétnych dôkazov. V úvode svojich príspevkov sa síce aj snaží nadviazať na tematiku článku, na ktorý reaguje, potom však spustí svoje „pesničky“ s kritikou primátora mesta alebo prednostu MsÚ, prípadne kontrolóra, ba dokonca aj právnika, už bez ohľadu na obsah článku. Vôbec mu pritom nevadí, že už tým porušuje kódex diskutujúceho. Ja mu neupieram právo na kritiku, pokiaľ je oprávnená a ani netvrdím, že je všetko ako sa dnes hovorí – OK.
„Top“ témou oboch bratov Š. v poslednom čase, je „Protest prokurátora“, v ktorom sa píše, že PHSR (2008-2013), ktorého platnosť bola predĺžená, nie je v súlade s § 8 odsek 3 a ustanovením § 18a zákona č.539/2008 Z. z., o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov. (Viď príspevok Mariannnnna zo dňa 06.02.2018. na stránke „naša Prievidza.sk“, pod článkom „O budúcnosti hornej Nitry sa začalo diskutovať na najvyššej úrovni“.)
Mne sa žiada túto vec prebrať trochu podrobnejšie. Zákon o podpore regionálneho rozvoja č.539/2008 (nový), bol totiž parlamentom SR prijatý ešte v roku 2008 a nadobudol účinnosť od 1.01.2009. (Týmto zákonom bol zároveň zrušený pôvodný, teda starý zákon č.503/2001, v znení zákona č.351/2004.) Dovolím si uviesť úplné znenie – autentickú kópiu prechodného ustanovenia tohto zákona:
§ 18 Prechodné ustanovenie
(1) Na podpory poskytnuté z fondov spoločenstva v programovom období 2004 až 2006 sa až do ukončenia ich realizácie vzťahuje doterajší predpis.14)
(2) Programy hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyšších územných celkov a programy hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí schválené pred 1. januárom 2009 sú vyššie územné celky a obce povinné uviesť do súladu s ustanoveniami tohto zákona do 1. októbra 2010.
(Koniec kopírovaného textu.)
V rámci novelizácii v rokoch 2014 a 2016 pribudli k predmetnému zákonu ďalšie prechodné ustanovenia - § 18a, § 18b. Prechodné ustanovenie § 18a (uvedené v proteste prokurátora) v podstate hovorí, že obce i vyššie územné celky sú povinné rozvojové programy a ich aktualizácie schválené pred 1. januárom 2015 uviesť do súladu s ustanoveniami zákona účinného od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015. Ustanovenie § 8 vrátane odseku 3 (taktiež uvedené v proteste prokurátora) novelizované nebolo a podľa môjho názoru sa vzťahuje na povinnosť obcí v zmysle § 18 odsek 2, teda už do 1.októbra 2010.
(V predchádzajúcom volebnom období som v mojich príspevkoch viackrát písal aj o PHSR. Mrzelo ma, že tomuto vážnemu rozvojovému dokumentu nevenoval vtedajší primátor náležitú pozornosť. Aby som nebol príliš nespravodlivý, niečo sa predsa len udialo. Pretože platnosť PHSR mala skončiť v roku 2013, v rozpočte mesta bola na aktualizáciu PHSR v rokoch 2013 a 2014 alokovaná čiastka 10500 €, po oba roky. Dopadlo to tak, že aktualizácia sa nekonala, ale pôvodný PHSR bol MsZ na zasadnutí dňa 29.10.2013 „preschválený“- uznesením č. 388/2013.)
Kto teda vlastne pochybil? Odpoveď je podľa mňa v názve filmu spomenutého v úvode.
V. Richter
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 2   1
12:26:23 14.02.2018 [6393] Nevhodný príspevok?
Príspevok je schovaný!
Príspevok je dostupný len pre prihláseného používateľa.
17:38:38 13.02.2018 [6392] Nevhodný príspevok?
Príspevok je schovaný!
Príspevok je dostupný len pre prihláseného používateľa.
11:07:42 13.02.2018 [6391] Nevhodný príspevok?
Príspevok je schovaný!
Príspevok je dostupný len pre prihláseného používateľa.
09:04:55 13.02.2018 [6390] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň.
Výstavba novej polikliniky v meste je rozhodne významným počinom a určite bude prínosom pre život občanov mesta a aj okolitých obcí.
Teraz čaká predstaviteľov mesta dôležitá úloha vyrokovať v tomto projekte pre mesto také podmienky,ktoré by vylúčili v budúcnosti prípadné právne problémy spojené s výstavbou,užívaním,nákladmi na údržbu a prevádzku zariadenia.
Tento typ zmlúv sa obvykle z logických dôvodov uzatvára na roky vopred a je nanajvýš žiadúce,aby úradníci a právnici objavili možné úskalia.
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 2   0
08:52:10 13.02.2018 [6389] Nevhodný príspevok?
Myslím,že ide o to,že pokiaľ sú príspevky p.Š.spojené s jeho názorom na dianie v meste a v tomto prípade je irelevantné či sú ladené pozitívne ,alebo negatívne,kritériom na ich posudzovanie má byť len kódex prispievateľa.
Z tohto pohľadu vnímam aj zmazanie môjho príspevku a preto by som privítal vysvetlenie v čom som porušil kódex prispievateľa,aby som sa mohol podobného konania v budúcnosti vyvarovať.
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 2   0
23:11:03 12.02.2018 [6388] Nevhodný príspevok?
Vážený pán Lavida.

Váš príspevok číslo 6387 v téme Primátor / Poslanci zo dňa 22:17:05 12.02.2018 sme zmazali.

Len v krátkosti zareagujeme na jednu časť Vášho príspevku:
"Vis a vis z uvedeného vyplýva otázka,že prečo je tu upierané právo p.M.Š. vyjadriť svoj názor?
Ako má vnímať bčan ctiaci si základné znaky a princípy demokracie,takýto prístup??

Na to existuje odpoveď len formou otázky:
Ako má vnímať správca portálu, keď mu zhabú počítač, notebook a na vypočúvania k polícií chodí pravidelne len kvôli pánom Šimkovcom?

Úprimne nám odpovedzte: Keby Vám polícia zhabala dva počítače a vrátila po 9 mesiacoch, keby ste neustále chodili na políciu vypovedať a všetko len na základe podnetov pánov Šimkovcov, Vy by ste takých ľudí ešte niekedy pripustili do diskusie?

Odpovedať ani nemusíte. Každému rozumnému človeku je odpoveď jasná, že NIE NIKDY.

A ak naďalej plánujete robiť nejakú propagandu za to, aby sme pánom Šimkovcom uverejňovali ich skreslené a ničím nepodložené informácie, tak potom majte na pamäti, že aj takéto Vaše príspevky budú zmazané. Venujte sa problémom občanov mesta a nie vyhodnocovaniu toho či je, alebo nie je správne nepripustiť pánov Šimkovcov do diskusie.

Zatiaľ ďakujeme za Váš prínos do diskusie a pevne veríme, že prínosom aj ostane.

Pekný večer.

Webmaster.
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 1   1
21:05:34 12.02.2018 [6385] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. No tak lavida, nestrašme sa. Neviem, aké počty chcete počuť, ale ak dvaja ľudia povedzme z radov opozície, hoci nie v rovnakom pomere, dokážu radnicu paralyzovať svojimi žiadosťami počtom okolo 400 žiadostí za dva - tri roky, na základe zákona č. 211/2000 Z.z. o poskytovaní informácií až tak, že využitie pracovnej doby u zamestnancov radnice na racionálne potreby, služby pre občanov mesta sa znížilo o 30%, teda na drobno rozmenené vyhľadávaním podkladov pre dvoch žiadateľov ,aby sa im mohlo odpovedať, sa ukrojilo z fondu pracovnej doby 30 % a už možno i viac, tak váš záujem je prinajmenšom neúprimný až konšpiratívny. Vaše podnecujúce slová o ľahšom vyčarúvaní volebných bodov sympatií voličov v priebehu volebného obdobia,ako v podenkovom čase pár predvolebných diskusií,potiaľ vy lavida, nemôžu ešte platiť, lebo radnicu najskôr čaká veľa práce, ktorú nemohla naplno rozvinúť, keďže ako vidíte 30% z pracovnej činnosti zamestnancov radnice z fondu pracovného času sublimovalo v dôsledku uvedených aktivít členov opozície, niekedy za podpory opozičných poslancov. A tak by som vám odporučil pokoj v duši. Radnica musí dokončiť začaté diela. Podľa môjho názoru však ďaľšou témou, ktorou by sa mala vážne zaoberať radnica v tomto a nastávajúcich obdobiach je téma –„postupné utlmenie banskej výroby“, pretože jedna vec je následok útlmu banskej výroby na zamestnanosť, to na jednej strane, avšak na strane druhej, ak sa baníctvo dotklo veľkou mierou rozvoja nášho mesta ,najmä tým, že sme dlhé obdobie boli viazaný pod zákonným záväzkom stavebnej uzávery sa domnievam, že by sme sa skutočne mali viac kontaktovať na župné orgány, krajských poslancov s cieľom pripraviť pre nich projekty, ktoré by v rámci Hornej Nitry, vrátane nášho mesta zatraktívnili. Aktivity mesta Prievidza sú veľmi ambiciózne a ani naša radnica by ich nemala podceniť,nemala by zostať na marginále projektu, najmä ak významné banské závody pôsobili v regióne nášho mesta a následky ťažby uhlia naši občania znášali rovnako v nemalej miere, najmä čo sa týka obmedzení vlastného rozvoja nášho mesta. No lavida a máte témy. V minulom príspevku som sa zmienil asi takto k ľuďom, ktorí sa nechcú akosi neanonymne podpísať pod svoj príspevok a navyše nechcú pochopiť, že takéto v ich príspevkoch podpásovky, ktoré nemajú v podstate nič spoločné s objektívnym hodnotením situácie v meste (čím nechcem nijako obhajovať radnicu) evokujú otázku, na ktorú mi povedzme oponenti mojich názorov nevedia, či nechcú dať odpoveď a potom , ako sa zdá majú vo vnímaní šimkovcov posunutú hranicu. Prečo nevidia ,nepočujú, nechcú vnímať omnoho viac o ich konaní, o nich? Viem, že je to zbytočné, ak som opakovane argumentoval, vždy to vo svojich písačkách obišli, alebo reagovali mimo veci, teda písali len to, čo im pasovalo. A potom sa čudujú a s istou dávkou zvýšeného adrenalínu, prepísaného do osočovania, pohŕdania, ako keby sa to ich osobne dotýkalo, reaguje, ak niekto skúsenostným výrokom tvrdí asi tak, že „Zlo plodí zlo“ a svoje slová namieri proti niekomu, kto ho páchal, či pácha a upozorňuje týmto páchateľa zla , že si mal uvedomovať, že zlo bolí. Je pravdou, že aj Dobro, ak plodí, alebo sa obráti na dobro, je povšimnutiahodné, ale málokto si to všíma, lebo dobro nebolí. Rovnako som spomenul, že je tu karma, ktorá je a aj sa to rýmuje, celkom zdarma. Nikto si ju neobjednáva, a je jej ozaj, pre všetkých dosť. Ona však sa určite dostaví len asi tak, ako napríklad neželaný leták do vašej schránky. Udalosti potom naberú iný smer a prásk. Prečo to píšem? Možno by som si nemal dovoliť nikoho vychovávať, alebo by mi to mohlo byť šuma fuk, ale nič nepokazím, ak opakovane len potvrdím význam slov, ktorými by sme sa v živote mali riadiť „nerob iným to, čo nechceš, aby robili oni tebe“. V životnej praxi to znamená isté uvedomenie si, že je načim sa správať pán lavida tak, aby nikto nič zlé vracať nemusel. Neviem, či tomu porozumiete. Užili sme si niektorí svoje. Vo vašom vnímaní k nim máte posunutú hranicu, možno z iných dôvodov (dá sa len domnievať z akých), ale v správaní voči nám niektorým ich spoluobčanom sú nám veľmi veľa dĺžni, najmä s očakávaním ich ospravedlnení. Vy asi neviete počty, ktorých spoluobčanov som na tejto stránke narátal, ktorým bolo z ich strany takpovediac ublížené, bez akéhokoľvek dôvodu. A na záver, som presvedčený, že ľudia, naši spoluobčania nakoniec pochopia, že opakovane sa vrátiť k metódam zavedenými exprimátorom do nášho života nie sú požiadavkou dňa a zvážia ich potrebu v našom meste do najbližšieho budúcna. Verím, že to už bude v komunálnych voľbách. Ale skôr , ako k urnám pristúpime, sústreďme sa na hľadanie osobností, ktoré budú spĺňať isté kritériá, najmä dotýkajúce sa úcty k občanovi, rodinám, deťom, angažovaným občanom a zachovávaniu hodnôt, ktoré majú slúžiť občanom mesta a sú majetkom mesta. Dnes som sa prešiel cez Nováky a tma v zariadeniach mesta ma neskonale ranila. Tma v budovách, zariadeniach, v ktorých bol život, lieta vzduch. Potuchnutý vzduch. To je rezíduum doby lavida, ktoré ako oťaže dostali do vienka chalani na radnici. To mi vadí na mojom genius loci. A nová poliklinika poteší srdcia zdravých ľudí a bude liečiť srdcia ľudí chorých. Lavida, ak to nejde po slovensky, hoci to možno presne nebude, ale skúsim aspoň takto: Lavida, je me suis Peter Bošiak. Lavida, you are who? PB.
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 2   1
lavida na tému Politika
18:32:53 12.02.2018 [6384] Nevhodný príspevok?
Myšlienka zlého nakladania s financiami mesta razantne ponúkaná povedzme že opozíciou v priebehu času/volebného obdobia/ a pri ktorej sa kompetentní tvária ,že nič nepočujú,sa zrejme /dá sa predpokladať/ s veľkým rámusom vráti v čase predvolebnom,kedy bude o to ťažšie obhajovať svoje zástoje a konania,lebo však vieme,že pre krátkosť času sa nedá povedať všetko ,čo je treba,aby sa veci dostatočne vysvetlili.
Z toho dôvodu zdá sa byť z pohľadu čistého politického kalkulu výhodnejšou tá prístupová alternatíva,ktorá nemá v merku pozametať špinu a vyhodiť ju do smetí,či tvárenie sa ,že špina vlastne nie je, ale pekne po poriadku tú špinu poctivo likvidovať v priebehu času/volebného/,aby sa na nás potom ,keď to bude na pretrase nevalila prúdom zo všetkých strán.
Inými slovami povedané,je omnoho ľahšie vyčarovávať volebné body sympatií voličov v priebehu volebného obdobia,ako v podenkovom čase pár predvolebných diskusií.
Možno toho adekvátnym príkladom z veľkej politiky by mohol byť prípad Kotleba,ktorého vysvetľovači sa svorne zhodujú v tom,že pôvodcom tohto nešťastného fenoménu je nekonanie a či laxné konanie zodpovedných.
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 1   0
12:15:48 11.02.2018 [6383] Nevhodný príspevok?
Bodka za športovým rokom 2017.

Prvýkrát v histórii mesta Nováky sa dňa 3.2.2018 uskutočnil ples športovcov, v spojení s vyhodnotením najlepších športovcov mesta za uplynulý rok. Športové kluby mohli nominovať svojich najlepších športovcov v troch vekových kategóriách. Návrhy prerokovala komisia športu MsZ a odporučila oceniť.

V najmladšej kategórii do štrnásť rokov boli klubmi navrhnutí a bez uvedenia poradia plaketami ocenení športovci:
Vanesa Kasáková - Klub lyžiarov Nováky,
Nikola Hvojníková - Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky,
Marco Mihál - Klub vodného póla Nováky,
Alex Bendík - Futbalový klub Iskra Nováky,
Andreás Hajnovič - Futbalový klub Iskra Nováky.
Ocenenie menovaným športovcom odovzdali primátor mesta RNDr. Daniel Daniš a člen výboru FK Iskra Nováky p. Dalibor Riziky.


V druhej vekovej kategórii do osemnásť rokov boli navrhnutí športovci :
Marianna Klementová – Klub lyžiarov Nováky,
Matúš Jedinák – Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky,
Matej Čaraj – Klub vodného póla Nováky,
Dávid Hrdý – Futbalový klub Iskra Nováky,
Denis Fábry – Mestský klub v elektronických šípkach Nováky,
a trošku s omylom omladená Marcela Kripnerová - Mestský klub v elektronických šípkach Nováky.
Ocenenie menovaným, spolu s primátorom mesta odovzdal člen komisie športu MsZ a manažér Klubu vodného póla p. Michal Gogola.


Tretia skupina ocenených nad osemnásť rokov bola v zložení:
Barbora Klementová – Klub lyžiarov Nováky, mimochodom prvá účastníčka tohtoročných OH v tohto klubu,
Martin Nemček – Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky,
Róbert Martanovič – Klub vodného póla Nováky,
a Peter Jakubis - Mestský klub v elektronických šípkach Nováky.
Ocenenie tejto skupiny spolu s primátorom mesta vykonal p. Marián Miština, člen komisie športu MsZ a člen výboru Klubu rýchlostnej kanoistiky Nováky.


Na základe rozhodnutia komisie športu MsZ bol za najlepšieho športovca mesta Nováky za rok 2017 vyhlásený a zároveň peknou kryštálovou vázou odmenený Matúš Jedinák, pretekár Klubu rýchlostnej kanoistiky Nováky. Ocenenie spolu s primátorom mesta odovzdal prezident Klubu rýchlostnej kanoistiky p. Milan Oršula.


Celý akt vyhodnotenia ankety športovcov mesta Nováky za rok 2017 sa niesol v slávnostnej plesovej atmosfére pred zaplnenou veľkou sálou DK. Účastníci plesu nezabudli potleskom oceniť výsledky každého športovca, doložené moderátorom podujatia.

Myšlienka ocenenia športovcov na mestskom plese športovcov bola väčšinou účastníkov pozitívne hodnotená. Musím konštatovať, že je to i môj osobný názor a to hlavne z toho dôvodu, že športovci mestských športových klubov si to za pozitívnu reprezentáciu mesta Nováky na území Slovenskej republiky prípadne za jej hranicami, či už na podujatiach v rámci Európy alebo sveta, zaslúžia.

Zostáva nám len dúfať, že to bol pekný začiatok pravidelného každoročného verejného oceňovania tvrdej práce športovcov z našich klubov a tým i zadosťučinenia trénerom, funkcionárom, rodičom ale i sponzorom, ktorí sa na týchto úspechoch podieľali. Dúfam, že týmto podujatím, spojenia plesu športovcov s anketou o najlepších športovcov mesta, bola založená nová tradícia, ktorá sa bude pravidelne opakovať a bude športovcom prinášať radosť z ocenenia za ich dosiahnuté výsledky a občanom zároveň pripomínať, že peniaze mesta boli vynaložené k ich spokojnosti.

Čo sa týka celkovej spoločenskej a kultúrnej úrovne plesu športovcov, musím úprimne poďakovať organizátorom za program ktorý zabezpečili. Verím, že je to i názor väčšiny účastníkov plesu.

Fotogaléria: https://www.novaky.sk/fotogaleria/129/Mestsky-ples-sportovcov-03022018
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 3   0
15:55:13 10.02.2018 [6382] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Franz Werfel rakúsky románopisec, ktorý sa narodil v Prahe, je okrem iných, zaujímavých jeho diel, aj autor známej knihy – románu s názvom „ Das Lied von Bernadette „ v preklade Pieseň (spev) o Bernadette (dostal som ju z vydavateľstva, ktoré mám v obľube a práve v tejto knihe píše takto: „ Kto chce uveriť, nepotrebuje žiadne znamenia ,či dôkazy. Kto nechce uveriť , tomu nebude stačiť ani tisíc dôkazov. Potiaľ autor. Veď áno,život nie je súdna sieň, alebo by aspoň nemal ňou byť. Aj zo života v tomto malom mestečku, ako ukazuje aj táto stránka vyplýva, že celý náš život máme vystavaný na spletitých vzťahoch dôvery jedného k druhému. A tak ak odíde takýto, čo i len jeden vzťah, ktorého dôvera vyprchala a ho strácame, máme možnosť nové vzťahy znova vytvoriť , ak máme záujem. To je o živote. Dlhodobo vydržia len tie, kde sa ich – vzťahy obidve strany snažia neustále zlepšovať. A tak je to aj približovaním sa k pravde. Ak sa teda chceme približovať k pravde, je fakt, že záleží na autorovi a jeho reputácii. Dôvodom tohto tvrdenia môže byť aj skutočnosť, že je nespochybniteľné, že väčšina občanov čítajúcich túto stránku mu totiž (autorovi príspevku) dáva do rúk dôveru, že ich nebude zavádzať o udalostiach a kontexte, ktoré si sám nemá čas (čitateľ)overiť. A tak sa dá tvrdiť , že existujú oblasti, kde už možnosti končia a preto na tých, ktorým odovzdáme svoju dôveru, vždy záleží. Z toho nespochybniteľne vyplýva, či už tomu niekto verí , alebo neverí, záleží nielen teda na mojej, čoby pisateľa reputácii, ale aj na reputácii povedzme maliara bytu, automechanika, lekára, baníka, chemika, ekonóma, právnika. Všetko sa dá robiť povrchne a zle, alebo poctivo a dobre. Potom je namieste otázka, čo vedie ľudí, u ktorých neexistuje žiadny poznatok o ich reputácii vo svojom okolí, ulici, meste, svetadiele, že si prisvojujú právo hodnotiť ľudí, ktorí sa obetujú pre zušľachťovanie hodnôt občianskej spoločnosti v našom meste, na úkor svojho osobného pohodlia, rodiny a so zanedbateľným, ak nie nulovým pôžitkom. A navyše si vyhradzujeprávo na istú názorovú hladinu a konštatuje u tohto spoločensky a občiansky angažovaného človeka stav a hovorí o jeho osobnej animozite k istým občanom. Antagonistické pocity osoby voči inej osobe možno deliť na rôzne druhy osobnej animozity, ale tým sa už prispievateľ lavida nezaoberá, totižto je nad slnko jasné, že osobná animozita sa nezrodí len tak, predsa k tomu nás nikto neučil a tak mám dôvodné podozrenie ,že autor o osobnej animozite v príspevku , v ktorom sa zmienil o p. O. zámerne neuvádza skutočnosť alebo nekladie dôraz na výraznú situačnú intenzitu jej vzniku. A tak z čoho vychádza tento, alebo ktorýkoľvek anonymný prispievateľ, ak hodnotí spoluobčana jeho občianskym menom uvádzaného ,byť aj v iniciálach? Vychádza len z príspevkov uvedených na tejto stránke, alebo z jeho činnosti v prostredí nášho mesta, ulice v našom meste, či zo susedských vzťahov, alebo žije na inom kontinente a z počutia? Keďže sme ozaj malá komunita a mnohí si veľa pamätáme , tak ja by som z pohľadu spätne doporučoval prehodnotiť tvrdenie o osobnej animozite občana – nepolitika. P.O. môže vari za to, že na svoj žiaľ, po neúspechu v posledných komunálnych voľbách sa musel predchodca súčasného primátora zaradiť do normálneho občianskeho života a má potíže sa s touto skutočnosťou stotožniť? A ak mal a navyše aj má občan s politikou vedenou voči jeho osobe, rodine, voči jeho verejnoobčianskej činnosti, angažovanosti s viac ako dobrými výsledkami v oblasti športu v Novákoch zo strany teraz už bývalého expolitika nie dobré skúsenosti,alebo naopak, má byť tento občan, keď je cepovaný expolitikom, či jeho rodinným príslušníkom,a za akých okolnostií k expolitikovi a jemu blízkych konformný, empatický? A tak chválabohu, že tu niektorí aj prispievajúci po „toľkých skúsenostiach“ máme šťastie, ako mi včera jeden priateľ povedal, že nech si robia, píšu, telefonujú, mailujú čokoľvek, aj tak sme kovaní z inej ocele.A to oni nepoznajú. S úsmevom som to od priateľa bral a s prianím veľa zdravia a pozdravov rodinám sme sa rozišli. Dajú sa potvrdiť slová ľudí, s ktorými som viedol rozhovory na rôznej úrovni, že filozofia je fakt úžasná vec. Dajú sa v nej nájsť odpovede na všetky otázky, ak sa správne pýtame. I na tejto stránke som čítal názor prispievateľa na princíp akcie a reakcie. Nuž ozaj ide len o názor každého človeka. Totižto, každý z nás sa asi riadi istou filozofiou. Niekto je hulvát, iný strachopud, ďalší zas nič neočakáva a iný zas očakáva od ľudí, života priveľa. To je práve tá filozofia. V čom v uvedených ľudských povahách ich filozofia spočíva ,nebudem rozoberať. Ale pár ľudí na tejto stránke vystupuje v tom zmysle, že vidia len seba, bez akceptácie života ľudí žijúcich v našom meste v minulosti, či dobe nie tak dávnej, či v súčasnosti a ak sa ich nebodaj len oslovením dotknete nechcú ,alebo nemajú záujem pochopiť, že život tak, ako aj všetko ostatné, má svoje pravidlá a zákony, na ktoré musíme pamätať , myslím si že nie asi, ale vždy. Áno a jedným z pravidiel života je i na tejto stránke spomenutý viac krát a aj pre fyzikov veľmi známy, zákon akcie a reakcie. Niekto tomu hovorí karma, ja to tak nazývam, ale niekto zase povie, že to sú božie mlyny, atď.. Zákon akcie a reakcie , ktorý je iný vo fyzike, nie je to isté, ako spomenutý zákon, ktorý platí v živote. Už asi aj žiaci základnej školy učiaci sa fyziku ho vedia odôvodniť. V reálnom živote to funguje málinko inak. Ak by som nemal pravdu, mnoho ľudí by riešilo svoje životné osudy inak ako alkoholom, drogami, útekom detí z asocálnych rodín a pod. Prečo? Preto, že sa vraví, ak čo životu dáš, sa ti vráti presne také, aké si to dal. Byť pozitívnym človekom znamená, že pokiaľ budem rozdávať radosť, radosť sa bude vracať. Pokiaľ človek, je ale v depresii, okolie , v ktorom žije mu bude taktiež pripadať depresívne. A to je už o inej akcii a reakcii. Život žijeme, sme tu a žijeme, a ak vieme čo na jeho konci príde, tak by sme mali akceptovať slova pána M.O., ak spomínal našich predkov. Vieme, že existuje deň, noc, tma svetlo a mnoho aj pre mňa hoci som všeličo skúsil a mám už ako sa povie svoj vek, ešte nevysvetliteľných vecí, jednoducho - filozofia života.Pokiaľ sa týka mojich príspevkov a aj ostatných , ja tvrdím, že pokiaľ moja snaha napísať objektívne nie je stotožnená s názorom webmastera, treba ho (príspevok) vymazať. Mám rád skvelé občianstvo, mám rád ľudí, ale aj pravdu. A tak k veci lavida. Who is who? A prečo potom vy lavida a ja P.Bošiak?
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 3   0
12:09:59 10.02.2018 [6380] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň.
Blíži sa čas komunálnych volieb v novembri tohto roku,kedy si budú občania voliť svojich zástupcov v samosprávnych orgánoch obcí.
Jedným zo znakov dnešnej doby sa stala verejná diskusia vedená na rôznych diskusných internetových fórach a ako sa zdá ,tak sa takáto forma komunikácie stala dôležitou súčasťou verejnej diskusie o problémoch,ktoré trápia našu spoločnosť.
O tom akú dôležitosť pripisujú takémuto spôsobu komunikácie a verejnej diskusie, svedčia aj príklady našich najvyšších verejných činiteľov a funkcionárov,ktorí sa takýmto spôsobom zúčastňujú na verejnej diskusii a prezentácii svojich názorov na dianie v spoločnosti.
Tento fenomén dnešnej doby sa stal uznávaným do takej miery ,že sa dá povedať,ak nie si na sociálnej sieti,akoby si nebol.
Dôležitosť takejto komunikácie vo vzťahu k občanom mesta si osvojil aj náš p.primátor a ponúkol občanom vo svojom volebnom programe možnosti,ktorými môžu vykonávať svoju občiansku kontrolnú funkciu a zúčastňovať sa tak v rámci demokratických zásad na správe vecí verejných.
To je možné hodnotiť len kladne a je len na občanoch samotných do akej miery budú využívať ponúknuté možnosti uplatniť svoje pohľady na riešenie problémov mesta.
http://www.danieldanis.sk/volebny-program/
Z pohľadu občana mesta a voliča,by sa dalo v oblasti dodržiavania svojho volebného programu p.primátorovi vytknúť,že nekoná v súlade s niektorými zámermi,ktoré si v programe vytýčil.
Cieľom a zámerom môjho diskusného príspevku je prejaviť názor občana ,že by som privítal,keby náš p.primátor začal prispievať aj na tejto stránke a svojim dielom sa tak stal vo väčšej miere účastným verejnej diskusie o súčasných problémoch našeho mesta a prispel tak prezentovaním svojich názorov k lepšej informovanosti občanov.
To by určite prispelo k zvýšeniu jeho dôveryhodnosti v očiach občanov,lebo skutočnosť ,že tu chýba aj jeho pohľad a názory na súčasné dianie v meste,môže byť zdrojom presadenia sa nesprávnych,či dokonca aj nepravdivých informácií a predpokladám ,že o to nemá ani sám p.primátor a ani nikto z občanov žiaden záujem.
Zároveň by som privítal zo strany p.primátora,keby na tejto stránke,ktorá sa prezentovala a etablovala svojou spoluprácou s mestom,keby sa nezdráhal tu zverejniť momentálny odpočet plnenia zámerov obsiahnutých v jeho volebnom programe aj s prípadným výhľadom ich naplnenia do konca volebného obdobia.

[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 0   0
lavida na tému Politika
13:17:20 09.02.2018 [6378] Nevhodný príspevok?
K príspevoku p.O.
Text príspevku je možné označiť za nekonkrétny,manipulatívny a preto zavádzajúci.
Zovšeobecnene označiť niekoho konanie za psychopatické zlo a spojiť ho s fiktívnym názorom celej komunity,je nelogické a nemá nič spoločného s tým ,čo tu je deklarované všetkými prispievateľmi a čo by sa dalo nazvať zdravou diskusiou.
Ide tu o subjektívny názor prispievateľa ,ktorý má len výpovednú hodnotu o osobnej animozite prispievateľa,ale absolútne žiadnu čo do zlepšenia vzťahov v meste a poukázania na konkrétne problémy mesta a ich riešenie.
P.O. je vo svojom príspevku nekonkrétny,neadresný,necháva na čitateľovi,aby si domyslel o čom je reč a popritom ho aj vedie tým ” svojim správnym smerom “.
Otázka potom je ,že prečo je to tak?
Prečo si p.O.myslí.že svojim opisom “skutočných cieľov “ toho ním spomínaného zla, sa jeho fikcia automaticky stáva reálnou pravdou?
Pokiaľ ja naproti tomu poviem,že ja nevidím zlo,ale snahu poukázať na chyby v riadení mesta a nedoložím to konkrétnymi faktami ,tak som tam ,kde aj p.O.,teda opisovateľa vlastného subjektívneho videnia sveta ,ale isto nie skutočnej pravdy.
Na to ,aby sa naše hodnotenia skutočnej pravde aspoň priblížili ,je potrebné dať priestor na vyjadrenie všetkým zúčastneným.
A ja tu nikde nevidím vyjadrenia p.primátora,ani p.Š.,tak ako sa mám k nim vyjadriť?
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 2   0
12:12:44 09.02.2018 [6377] Nevhodný príspevok?
Medzi tými informovanými je o pravde všeobecne známe okrem iných konotácií aj to,že je to predajná xxxxx.
Kto vie o čom hovorím,súhlasne prikývne hlavou,lebo si plne uvedomuje,že dokonca ani neexistuje nejaká stanovená definícia pravdy a ten,kto by si chcel nárokovať na post tej najvyššej pravdy,si neuvedomil,že obhajuje len tú svoju pravdu .
Z toho vyplýva ,že každý máme tú svoju pravdu a záleží len na tom do akej miery sme schopní tú svoju pravdu konkrétnymi dôkazmi obhájiť.
Tá spomínaná naša schopnosť obhájiť svoju pravdu a ktorá je priamoúmerná miere dosiahnutej na stupnici pravdy, /ak sa vôbec dá hovoriť o stupnici pravdy/je teda tým najdôležitejším činiteľom,ktorý sa uplatňuje pri tom ,ako sa tí ktorým je naša pravda určená s tou našou pravdou stotožnia.
V tejto súvislosti sa trebárs v právnej praxi používa aj termín dôkazné bremeno.
V mojom prípade občana mesta dlhodobo čítajúceho a hodnotiaceho príspevky na tejto stránke z pohľadu tej mojej subjektívnej pravdy je absencia príspevkov p.Š vyhodnotená ako pre mesto a z pohľadu dodržiavania princípov demokracie škodlivá cenzúra.
Ak som bol v takomto mojom subjektívnom hodnotení doteraz osamotený,je pre mňa potešujúce,že sa v príspevku p.Lubomíra objavuje názor,ktorý korešponduje s tým mojím.
Po prečítaní príspevku p.Webmastera som opätovne konfrontovaný s tvrdeniami,ku ktorým nie je možné zaujať ani postoj kladný a ani záporný, z toho dôvodu,že sú to iba všeobecné tvrdenia a nič viac.Kto čítal moje príspevky vie,že som tu na stránke už viac krát apeloval na prispievateľ príspevku a na skutočnosť ,že v tom konkrétnom prípade je potrebné doložiť svoje tvrdenia aj faktami ,ktoré podporujú jeho tvrdenia.
Vidím ,že si tento konkrétny príspevok prečítal aj p.Š. ,lebo pod článkom je vidieť aj to ,ako ohodnotil obsah príspevku.
Dovolím si vyjadriť svoj subjektívny názor k obsahu príspevku p.Webmastera z pohľadu p.Š. a znovu opakujem,že si uvedomujem mieru abstrakcie takéhoto vyjadrenia.
K výroku,že : “P.Š.je samotné peklo.”
Pri predstave ,že si toto prečítajú ľudia z okolia p.Š,rodina , susedia,priatelia ,spolupracovníci,široká verejnosť,tak sa mu zrejme zježili všetky vlasy a zrejme to bude považovať za urážku svojej cti a osoby a nečudoval by som sa ,keby pociťoval potrebu obhájiť svoju česť a osobu prinajmenšom tu na stránke,čo mu dúfam bude umožnené.
K výroku:
„Pán Šimka neustále šíri klamstvá aj keď má informácie o tom, že nie sú pravdivé. Či už je to na tomto diskusnom fóre, alebo na iných portáloch alebo v mailovej komunikácií. Preto jeho príspevky a tvrdenia, kde uráža samotných Webmasterov, alebo ich rodinných príslušníkov, ktoré sú skreslené a neustále sa opakujúce, nemajú čo na tomto diskusnom fóre byť uverejnené“
Tu v plnej miere platí ono známe-Quod errat demostrandum!-/čo bolo treba dokázať/,lebo logicky nie je možné posúdiť pravdivosť tohto výroku bez toho ,aby sme sa o tom presvedčili na vlastné oči.Ak tomu tak nie je,tak sa jedná len o subjektívny názor ,ktorého pravdivosť nie je možné posúdiť,pretože nie je ničím podložený.
Teda možno takto nejako by mohol rozmýšľať p.Š. po prečítaní príspevku p.Webmastera.
K výroku: „Zdravá diskusia“
Neviem,do akej miery je príspevok p.Webmastera oficiálny, alebo sa jedná len o subjektívny názor prispievateľa,ale minimálne vo výrokoch „peklo a neustále klame“rozhodne pochybujem o tom,že by boli v tomto prípade naplnené znaky toho,čo ba sme mohli nazvať zdravou diskusiou,lebo to sú výroky ,ktoré je potrebné jasne a zreteľne doložiť dôkazmi takých tvrdení.
A pokiaľ som nechyboval v mojej abstrakcii z pohľadu p.Š.,tak je možné abstrahovať aj tak,že takýmto príspevkom si p.Webmaster nepostupujúc v intenciách „zdravej diskusie“privodil ďalší problém z prípadnej obrannej reakcie zo strany p.Š.
Myslím,že sa dá uzavrieť s ťým,že je dôležité v prípade akejkoľvek diskusie ,akým spôsobom jednotliví diskutujúci prispievajú do diskusie,akým spôsobom podporia svoje názory a hodnotenia ,tak aby sa nedotkli citlivého miesta ,teda neprekročili tú tenkú hranicu,kedy sa spustí obranná reakcia urazených citov.
Zároveň je asi najdôležitejšie uvedomiť si,že inakosť toho našeho názoru neznamená automaticky aj to,že je ten najsprávnejší.A to prajem všetkým prispievateľom tejto stránky a aj diskutujúcim celého sveta,aby sa nám to darilo v čo najväčšej miere.
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 2   0
09:53:25 09.02.2018 [6376] Nevhodný príspevok?
Zlo sa dotýka nás všetkých.
Bolo tu v posledných diskusných príspevkoch písané o zverejňovaní, ale i dôvodoch nezverejňovania príspevkov niektorých prispievateľov. Bolo tu naznačené čosi o ceste do pekla, ale i o pekle samotnom. Taktiež tu bolo napísané o boji proti zlu, ktoré v tomto meste bolo, je a asi aj bude. Dobro aj zlo je súčasť nášho života, nežijeme v raji. Niekto zlo vytvára a niekto proti zlu bojuje. Pre našu občiansku spoločnosť v našom meste je pozitívne, že my do určitej miery už poznáme kto sa snaží zlo vytvárať, aby niekoho poškodil, ublížil, pripravil o zamestnanie, potrestal iného za svoju neúspešnosť, prisúdil inému chyby, ktoré tento zlý človek sám spáchal. Dalo by sa pokračovať aj s príkladmi, ale tie tu už pravdepodobne všetky odzneli. Len by som ich opakoval. Ak niekto však má pochybnosti o konaní zla niektorých spoluobčanov, odporúčam vyhľadať si na internete niečo o psychopatoch. Vyhľadať si všeobecnú charakteristiku takéhoto človeka a skúsiť ju porovnať s konkrétnym človekom, o ktorom si my v našom meste myslíme, že je tvorcom zla. V konečnom dôsledku zistíte aj to, že psychopat je zlý človek. Keď som napísal, že je pozitívne a my do určitej miery poznáme kto sa snaží zlo vytvárať, dočítame sa aj, že zbaviť sa pôsobenia psychopata na naše okolie je prakticky nemožné, čo je to negatívne. Pri zistení, že váš šéf je psychopat je odporúčané vymaniť sa z podriadenosti takéhoto človeka výpoveďou. Čo zostáva nám občanom, my tu máme svoje korene, pochovaných svojich predkov, máme tu svoje rodiny, teda odísť nechceme. Pokiaľ nechceme aby nás zlo pohltilo, zostáva nám len možnosť bojovať proti jeho pôsobeniu, za ktorým je konkrétny človek. Bojovať, napríklad odhaľovaním skutočný cieľov takýchto zlých ľudí. Nie všetci máme toľko odvahy o tom verejne písať a ani hovoriť. Vo verejnom živote však môžeme využiť svoje právo vo voľbách a voliť zlo nebudeme, jednoducho nezostaneme ľahostajní k ubližovaniu človeka človekom, nečakajme, že to za nás niekto zariadi, že sa nás to netýka. Možno teraz nie, ale je len otázka času, kedy sa to týkať bude.
M.O.
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 2   0
22:12:25 08.02.2018 [6375] Nevhodný príspevok?
Milý Ľubko, Dovoľ, aby som zatiaľ takto reagoval na Tvoj diskusný príspevok, hoci proti nemu nemám žiadne zásadné námietky. V prvom rade ťa upozorňujem na holú skutočnosť, že s webmasterom som sa osobne stretol asi jedenkrát v živote a možno , keby mi v tejto chvíli zazvonil pri dverách, tak sa ho opýtam, pane a vy ste kto? A tak k Tvojmu príspevku. V úvode Ti naznačujem, že ak si prečítaš príspevok č. 6272, 6145, a niektoré ďalšie a s prepáčením i niektoré moje príspevky od môjho vstupu na túto stránku, ostatné Ti pošlem v rýchlej pošte, aby si si nemyslel, že kecám, pochopíš mnoho súvislostí, ktoré akoby si prepáč mi moju mienku nechcel vziať v úvahu. Úplne zodpovedne Ti vyhlasujem, že ja osobne mám najmenší dôvod na to, aby som poškodzoval komukoľvek a akékoľvek jeho záujmy o naše mesto, ba o prípadné kandidátstvo na post poslanca ,či primátora (Súhlasím s tebou ,že by to malo byť o súťaži). Ako to však bolo napr. v roku 2002 ti môžem povedať osobne, alebo sa spýtaj terajšieho pána primátora.To po prvé. Po druhé to, keďže píšem na túto stránku s plným vedomím a podpisom svojho občianskeho mena, som presvedčený, že uznáš, že môj záujem je aktuálny a s plnou zodpovednosťou sa venujem obsahu príspevku. Za reakciu druhej strany a jej objektivitu, ak je kritik skrytý za nick sám vieš,že nemôžem niesť zodpovednosť. Ak som chcel sem písať, bol som rovnako , ako ty dnes prinútený vziať na vedomie, že Ich reakcia je na moje vlastné riziko a znášam ho preto, lebo vo väčšine sú anonymné príspevky nestotožnené s pravdou, vecnosťou a zákonnosťou. Tak je na mieste otázka, že prečo? Nuž preto, aby som nevystavil ohrozeniu moju osobu a poškodeniu dobrého mena môjho a mojej rodiny v prípade neadekvátnej reakcie zo strany M. Š. a spol. byť aj trestnoprávnej z jeho strany , ale aj, aby som im, čo i len maličkým prispením zabránil ich návratu na politickú scénu nášho mesta. (Po prečítaní príspevkov určite tvoj názor skoriguješ). Po tretie si je potrebné uplatňovať etický kódex stránky a čo je dôležité Ľubko v súčasnosti treba vziať do úvahy skutočnosť, že patríme do Európy a webmaster v nadväznosti na recepciu eurozákonov a judikátov ES má zvýšenú zodpovednosť za to, čo na svojej webovej stránke zverejní (veď sa ho koniec koncov môžeš opýtať) A tak ešte za horúca napríklad o objektivite. Totižto v diskusii zverejnenej k článku „O budúcnosti hornej Nitry sa začalo diskutovať na najvyššej úrovni „ zo dňa 06.02.2018 sa diskutér Mariannnnnnnnnn sťažuje na to, že ,citujem: Je naozaj nepochopiteľné, že k mnohým článkom - týkajúcich sa konania vedenia mesta Nováky, teda primátora Daniša a prednostu MsÚ Milana Oršulu - nie je otvorená diskusia !!! Teda k ich konaniu, či "nekonaniu" sa občania na tejto stránke (SME-naša Prievidza, resp. myhornanitra.sme.sk) vôbec nemôžu pod tými článkami vyjadrovať !!! Budem však konkrétny a uvediem aspoň niektoré z nich, napr. "Okresná prokuratúra nezasiahla.Primátorovi plat neznížila", "Plynári ustúpili,Novákom časť nákladov uhradia", "Primátor Novák si zníženie platu nepodpísal", "Nováky lávku dokončia až na jar", "Nováky sa púšťajú do ďalšej stavby", "Plynári Novákom nezaplatia ani euro, nemajú dôvod", "Pri rekonštrukcii ulice narazili na plynovod", "Časť poslancov opustila rokovanie" (článok zo dňa 4.9. 2017), "Primátor Novák neuspel. Reportáž RTVS bola podľa Rady pre vysielanie objektívna" - všetky názory občanov sú tu zmazané!!! Pod všetkými týmito článkami o meste Nováky a jeho vedení, nie je otvorená diskusia - teda diskusia je tu zakázaná !!!!!!!!!!!!!!!! Kto z redakcie SME-naša Prievidza, resp. myhornanitra.sme.sk - rozhodol o tom, že občania mesta Nováky sa vôbec pod uvedenými článkami nemôžu vyjadrovať ku konaniu volených predstaviteľov mesta Nováky - teda primátora Daniša, či poslancov MsZ???“ potiaľ diskutér. Avšak článok zo dňa 03.02.2018 s názvom „Greenpeace: Rieka Nitra je znečistená nebezpečnými látkami“ nezaradil medzi vyššiecitované články, hoci tiež nie je k nemu povolená diskusia. Ja jeho dôvody ,že vynechal tento článok zo zostavy článkov samozrejme poznám, ale skús požiadať Mariannnnnnnnnna , či exprimátora, prečo sa doposiaľ k téme priameho vyvedenia splaškov zo svojho rodinného domu (trvá to už dosť dlhé obdobie) do rieky Nitra, doposiaľ nevyjadril a nepožiadal tak, ako to robí M.Š. v prípade u iných organizácií tretieho sektora ( napríklad posiela svoje príspevky Trancparency inernational), aby sa Greenpeace k tomuto porušovaniu zákona zo strany občana nášho mesta vyjadrili. Vieš Ľubko, neber to osobne, ale aj v Novákoch v mestskej časti Laskár boli vzácne stromy-platany. Neviem v akom stave dnes sú (písal som o nich viackrát), ani neviem v akom stave je okolie (už tam z osobných dôvodov radšej nechodím), ale v časoch , keď sa začali vyvážať odpady v relatívne veľkom množstve do tejto mestskej časti, nie som si istý, či najdem odpoveď na moju otázku, že kam sa podela pokora a nielen ľudí z radnice, ktorí to povolili,resp. trpeli,ale aj nás občanov? Totižto osobne si myslím ,že „Renomé“ miesta alebo jeho fyzické črty intenzívne vplývajú na správanie ľudí v priestore, na ich pohyb všeobecne. Pozitívne hodnotený genius loci – duch miesta (angl. sense of place) – zohráva v tom čo som vyslovi veľkú rolu. Bez akejkoľvek úcty k poslancom občanom, rodinám verejne činným ľuďom , k životnému prostrediu, ku kvalite vôd, ak ich to nenaučíme, ctiť si genius loci ,tak to v našom meste nepôjde. Ja nechcem plytvať silami na vybíjaní sa prostredníctvom tejto stránky, ale aby si pochopil, že táto stránka, hoci nič z toho nebolo, ktorej som mal byť vraj členom tímu vedenia mafiánskej stránky, ktorej som mal byť najväčším prispievateľom, v ktorej očividne pár ľuďom vadilo a vadí, že som na ňu prispieval, ktorá bola dôvodom na osočovanie, zosmiešňovanie a iné nezdravé postoje zo strany M.Š. a ďaľších mu naklonených , mi už akosi nevadia, ale vadí mi, že prečo v Laskári sa nikto nepokúsil vybudovať, napr. Akvapark (myslím ,že jeden exemplár štúdie by mal byť aj na radnici), keď sa takáto ponuka v súvislosti s vrtom s horúcou vodou neďaleko navŕtaným ponúkala? Viem, že dnes je to už pase,vybudovali sa skleníky .A istý prispievateľ ponúka nám možnosti, čo by sa mohlo, ako on píše, na pol ceste k Bojniciam (teda v Novákoch) vybudovať v nadväznosti na zvýšenie cestovného ruchu. Musím povedať, že v poslednom príspevku sa lavida (lebo o ňom hovorím) veľmi odborne postavil k otázke cestovného ruchu. Dá sa naozaj súhlasiť. Takéto rozpracovanie úloh v oblasti cestovného ruchu malo však mesto už pred tridsiatimi rokmi. Ale to len na okraj. Ešte veľa vecí by som mohol napísať, ale kto nás mohol počúvať, keď nechcel a kto nás počúva, čo je viem, či chce a Ľubko, kto nás má počúvať, nechcem v súčasnosti predpovedať. Len chcem povedať, že mojim úmyslom bolo vždy brániť zlu, aby nám neprerástlo cez hlavu. Verím, že sme to dokázali i za možností daných touto webovou stránkou a teda s poriadnou dávkou sebazaprenia. Otázka, kto prevezme moc v meste je aj tak ako vždy, vox populi vox dei. Ľubko na jeseň.
S úctou Peter Bošiak
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 3   0
20:46:15 08.02.2018 [6374] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň pán Dzurák.

Ďakujeme Vám za Vaše slová a nám neostáva nič iné len súhlasiť - nie je to ľahké.

Čo sa týka tvrdenia "Dostávam maily i telefonáty, že na tejto stránke vládne nejaká cenzúra."

Môžeme použiť štatistiku. Za rok 2018 bolo pridaných 69 príspevkov a z toho

--- zobrazených - 55 príspevkov (79,71%)
--- zmazaných - 13 príspevkov (18,84%)
--- Schovaných - 1 príspevok (1,44%)

Z 13 zmazaných príspevkov je 9 príspevkov od používateľa Marián Šimka. Podľa nášho názoru tu nie je žiadna cenzúra, len zabraňujeme tomu aby tu jedna osoba, ktorá má na tomto portáli ďalších 14 používateľských profilov, manipulovala verejnú mienku a šírila tvrdenia, ktoré už boli dávno v minulosti vyvrátené a vysvetlené.

Pán Šimka neustále šíri klamstvá aj keď má informácie o tom, že nie sú pravdivé. Či už je to na tomto diskusnom fóre, alebo na iných portáloch alebo v mailovej komunikácií. Preto jeho príspevky a tvrdenia, kde uráža samotných Webmasterov, alebo ich rodinných príslušníkov, ktoré sú skreslené a neustále sa opakujúce, nemajú čo na tomto diskusnom fóre byť uverejnené.

K tvrdeniu "Verte, že ak ľuďom je zakázané prezentovať svoje názory, je to cesta do pekla.", verte nám pán Šimka je samotné peklo.

K tvrdeniu "Občania Novák sú veľmi múdri a určite vedia čítať aj medzi riadkami.", väčšina vie čítať medzi riadkami, ale len odvtedy ako existuje tento portál a dostávajú informácie nie od jednej osoby, ktorou bol bývalý primátor Ing. Dušan Šimka (cez rozhlas, tv, letáky, vystúpenia primátora a podobne...), ale dostávajú informácie aj z iného zdroja.

K tvrdeniu "Zdravá diskusia, zdravá súťaž, zdravá konkurencia, rôznosť názorov, nás môže len a len posúvať dopredu.", súhlasíme, ale zdôrazniť treba slovo ZDRAVÁ a tu zdravú diskusiu musí niekto zabezpečiť, aby tie CHORÉ príspevky nenakazili tie zdravé.

K tvrdeniu "Aj preto som osobne rád, že sa našiel niekto, kto túto stránku zriadil.", áno je to človek, ktorý na polícií už strávil veľa času a všetko na podnety pána Šimku, takže držme sa ZDRAVEJ diskusie, aby tých sedení na polícií bolo čo najmenej.

K tvrdeniu "Medzi zdravou výmenou názorov a nenávistným osočovaním, je veľmi tenká bariéra.", áno je a to veľmi tenká, hlavne v písomnom prejave.

K tvrdeniu "Bude treba už dnes nastaviť jasné pravidlá aj na tejto stránke.", existuje kódex tohto webu a teda pravidlá sú dané.

K tvrdeniu "Či už chcete, alebo nie, aj Diskusné fórum bude mať pomerne výrazný vplyv na budúcnosť nášho mesta. Úprimne Vám želám, aby toto fórum aj Vašou zásluhou, prispelo k ďalšiemu rozvoju nášho mesta.", to že ma vplyv je jasné, hovorí o tom aj samotná návštevnosť. Stále sa snažíme stáť za občanmi a za ich názormi, ale dávame priestor aj mestu aby svoje zámery a záujmy obhájilo.

Momentálne s nami spolupracuje len pán prednosta, žiaľ niektorí poslanci nemajú záujem odpovedať na otázky, ktoré sa tu objavia. Napríklad pani Hornej sme preposlali otázky, ktoré tu uverejnili občania, ale bez odozvy. Pevne veríme, aj my, že zásluhou portálu novaky.com prispejeme raz k tomu, aby v tomto meste bolo čo najviac spokojných občanov a že ich naučíme, že o probléme treba informovať v prvom rade Mestský úrad Nováky (poslancov) a nie len v krčme nadávať pri pive.


PS: Čím viac napíšeme, tým dlhšie budeme sedieť na polícii...


Pekný deň.

Webmaster
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 1   0
19:36:15 08.02.2018 [6373] Nevhodný príspevok?
Vážený pán webmajster,
tento príspevok je určený hlavne Vám, ale ak ho zverejníte nebudem mať žiadne námietky. Dostávam maily i telefonáty, že na tejto stránke vládne nejaká cenzúra. Osobne nie som o tom presvedčený, ale predsa... Myslím si, že som človek dostatočne skúsený a že som prešiel kus ťažkej a zložitej cesty. Verte, že ak ľuďom je zakázané prezentovať svoje názory, je to cesta do pekla. Občania Novák sú veľmi múdri a určite vedia čítať aj medzi riadkami. Veľmi ľahko dokážu rozoznať čo je pravda, čo je lož a čo je len akési predvádzanie sa a upozorňovanie na svoje ego. Ja osobne vítam rôznosť názorov. Na strane druhej odsudzujem, ak niekto osočuje niekoho len preto, že sa niekto odhodlal proti nemu kandidovať, alebo ísť s ním do nejakej súťaže a v tej súťaži prehral. Zdravá diskusia, zdravá súťaž, zdravá konkurencia, rôznosť názorov, nás môže len a len posúvať dopredu. Aj preto som osobne rád, že sa našiel niekto, kto túto stránku zriadil. Samozrejme ak sa to zmení na osočovanie a nenávisť, tak to treba hneď v zárodku zastaviť. Nezávidím Vám, spravovať túto stránku a rozhodovať sa, čo uverejniť a čo nie.. Medzi zdravou výmenou názorov a nenávistným osočovaním, je veľmi tenká bariéra.
Blížia sa komunálne voľby a bude potrebné aj na tejto stránke dať rovnakú príležitosť všetkým, ktorí sa budú uchádzať o priazeň voličov, aj keď s ich názormi nebudete súhlasiť. Bude treba už dnes nastaviť jasné pravidlá aj na tejto stránke. Či už chcete, alebo nie, aj Diskusné fórum bude mať pomerne výrazný vplyv na budúcnosť nášho mesta. Úprimne Vám želám, aby toto fórum aj Vašou zásluhou, prispelo k ďalšiemu rozvoju nášho mesta.
S úctou
Ľubo Dzurák
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 3   0
lavida na tému Politika
14:30:53 08.02.2018 [6372] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň.
Ako sa ukazuje v médiách,zdá sa ,že aj najvyšší predstavitelia našeho štátu si plne osvojili myšlienku prospešnosti odvetvia cestovného ruchu na finančné “zdravie” našej ekonomiky a deklarujú okrem iného aj týmto smerom svoju plnú podporu celospoločenskému rozvoju a takisto deklarujú aj zámer využiť na túto podporu všetky prostriedky,ktoré by mohli taký zámer naplniť.
Táto skutočnosť by mala byť pre nás dostatočným signálom,že už je naozaj najvyšší čas zamyslieť sa,akým spôsobom by sme sa v našom meste mohli pripojiť k iniciatíve vlády, aj konkrétne pripravovanými projektami vedúcimi k naplneniu zámeru podpory cestovného ruchu .
To znamená pre mesto veľkú a vítanú príležitosť profitovať prostredníctvom použitia prostriedkov pripravovaných vládou na podporu príslušných rozvojových projektov.
Na to ,aby bolo možné aktívne sa zapojiť do iniciatívy vlády je teda potrebné zamerať sa na urýchlené vypracovanie konkrétnych projektov v oblasti podnikania v cestovnom ruchu,pretože je zrejmé,že vládou budú prednostne podporené také projekty ,ktoré budú z pohľadu výhodnosti a ekonomickej návratnosti použitých prostriedkov ,čo najviac napĺňať požadované ekonomické ukazovatele.
Dalo by sa to nazvať akousi výzvou súčasnej doby,kedy sa začali naplno presadzovať ekonomické a ekologické požiadavky presadzované v koncepciách štátu a Európskej únie a ktorých prínos na rozvoj spoločnosti je nepopierateľný.
Z vyššie uvedeného vyplýva,že by bolo od dnešných predstaviteľov mesta prinajmenšom nezodpovedné,keby sme nijako nereflektovali na požiadavky súčasnej doby a takpovediac zaspali vývoj.
Preto by som veľmi privítal,keby sa v práci predstaviteľov mesta prejavila zvýšená miera iniciatívy v smere podpory získania a následného vypracovania konkrétnych projektov v oblasti turistického ruchu,ktoré by mohli byť účastné pri vládou gestorovaných rozhodovacích výberových a schvaľovacích
konaniach a ktoré sú rozhodujúce pri rozdeľovaní prostriedkov na konkrétne projekty.
Zvýšená iniciatíva predstaviteľov mesta v tomto prípade získania a vypracovania konkrétnych projektov pre podporu podnikania v turistickom ruchu predstavuje okrem iného aj stretávanie sa a zvýšenú spoluprácu so zástupcami okolitých obcí a jednanie s miestnymi podnikateľskými subjektami.
V tomto smere by som privítal,aj to, keby sa predstavitelia mesta obrátili s takouto výzvou aj na občanov mesta prostredníctvom využita dostupných možností. Totiž ak si uvedomíme,že tu žije veľa občanov,ktorí pobehali svet a veľa takých, ktorí v zahraničí žijú,alebo tam žijú ich príbuzní,tak je možné predpokladať,že takýmto ľudom nebude ľahostajné,ako sa rozvíja ich rodná hruda a snáď by mohli svojim pričinením pomôcť.
Je potrebné si uvedomiť aj to,že naše súčasné snahy budú hodnotiť aj tí,čo prídu po nás a je zrejmé,že chceme,aby nás hodnotili s uznaním.[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 0   0
10:59:56 08.02.2018 [6371] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň.
Otázka,ktorú v tomto mojom príspevku chcem takto verejne položiť našemu najvyššiemu predstaviteľovi mesta,teda p.primátorovi ,sa spája s témou poškodzovania záujmov mesta a ktorá zarezonovala v súvislosti s rozhodnutím poslancov MZ znížiť mu niektoré platové položky,spojené s oceňovaním jeho pracovných výsledkov.
S týmto rozhodnutím poslancov sa p.primátor zjavne nestotožnil a rozhodol sa príslušné uznesenie nepodpísať s odôvodnením,že takéto rozhodnutie poslancov poškodzuje záujmy mesta.
Moja otázka sa teda týka konkrétne toho jeho odôvodnenia a rád by som poznal obšírnejšiu a konkrétnejšiu odpoveď p.primátora na moju otázku:
Ako sa spája spomínané rozhodnutie poslancov s poškodzovaním záujmov mesta?
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 1   0
12:31:52 07.02.2018 [6370] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň.Príspevok p.Lubomíra a to je prinajmenšom zaujímavé,prišiel potom,ako som pred nedávnom stál v hore pod dubom a rozmýšľal o tom,aký je to úžasný organizmus,aká úžasná životná sila sa v ňom skrýva a aký pominuteľný je náš ľudský svet oproti dlhovekosti takého velikána.
Príspevok p.Lubomíra ma inšpiroval k myšlienke,že by sme mohli zorganizovať nejakú akciu,ktorej výsledkom by bol výber toho našeho miestneho naj stromu,ktorým by sme sa mohli popýšiť pred svetom.
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 4   0
23:22:02 06.02.2018 [6369] Nevhodný príspevok?
Dobrý večer vážení spoluobčania.
Aj keď sa asi tento príspevok sem nehodí, lebo sa absolútne netýka života, či problémov nášho mesta, no mohli by sme pomôcť niekomu inému.
V týchto dňoch vrcholí súťaž o Európsky strom roka 2018. Do súťaže je prihlásených niekoľko stromov z celej Európy. Slovensko zastupuje jabloň z nášho kraja - z Bošáce. Pred tromi rokmi uspela v tejto súťazi aj bošácka hruška, ktorá skončila na 3.mieste v Európe. Bol ju pozrieť aj klub zdravotne postihnutých z nášho mesta.
Po hruške po troch rokoch zvíťazila na Slovensku jabloň z Bošáce a tým získala právo isť do európskeho finále. Ako rodák z Bošáce i ako tamojší chalupár ma toto ocenenie stromu z môjho rodiska samozrejme teší. Ako človek činu sa však nechcem len nečinne prizerať, ale i pomôcť. Hľadám rôzne spôsoby ako osloviť ľudí, aby zahlasovali. Aj keď sme malou krajinou oproti iným aj s malým počtom obyvateľov, ak by sme dokázali spojiť sily a zahlasovali, nie sme bez šancí. Naša sila je v jednote a spolupatričnosti. Doslova geniálne to povedal Vladimír Mináč :
" Vždy budeme malým národom, no pokiaľ si budeme chrániť svoju pravdu a hodnoty, nikdy nebudeme bezmocní. Nie moc, ktorá je pominuteľná, ale duch ktorý v nás pretrváva, to je naša cesta, náš zmysel, náš osud."
Tak to je hlavný dôvod, prečo sa dnes vážení spoluobčania obraciam na vás, prečo využívam, alebo ak chcete možno aj zneužívam túto stránku. Je samozrejme na vás, ak toto webmajster zverejní, ako sa rozhodnete.
Všetky potrebné informácie nájdete na : www.bosaca.sk
V prípade, že sa rozhodnete poslať jabloni svoj hlas môžem povedať len jedno - Ďakujem.
S úctou
Ľubo Dzurák
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 4   0
09:15:48 06.02.2018 [6368] Nevhodný príspevok?
Zdá sa ,že si p.Vladimír vysvetlil mnou napísané myšlienky,inak ,ako boli myslené a tak sa to pokúsim v mojej reakcii napraviť a dovysvetliť.
„Vysmievať sa z toho, že súčasný prednosta má vysokú školu s odbornosťou kondičného trénera, považujem za aroganciu. „
Rozhodne sa mýlite,ak si myslíte,že ja sa posmievam p.prednostovi osobne za to ,že dosiahol vzdelanie také,aké má.
Mnou vyslovenú pochybnosť,či je pre náročnosť práce,ktorú predstavuje funkcia prednostu MÚ,dostatočne adekvátne p.prednostom dosiahnuté vzdelanie,nie je možné spojiť s niečím,čo by mohlo byť označené ako výsmech.
Rozhodne nemám chuť rozobrať výrokovú logiku p.Vladimíra s použitím kategórií základnej logiky,či morfológie a syntaxe.Obmedzím to len na poukázanie na fakt,že medzi mnou uvádzaný text a jeho vyhodnotenie p.V ako arogantný,nie je možné dať rovnítko,pretože sa tu nejedná o faktickú skutočnosť,ale len o skutočnosť fiktívnu,ktorá je len produktom podliehajúcim subjektívnej kreativite hodnotiaceho.
Účelom a pravým významom mnou popisovaných faktov,bolo poukázať na konanie p.primátora ,teda na zrejmý rozdiel medzi tým ,čo deklaroval vo svojom verejnom záväzku občanom a tým,ako v skutočnosti konal z hľadiska morálnych zásad a možných dopadov na rozhodnutia voliča.
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 1   1
lavida na tému Politika
08:17:51 06.02.2018 [6367] Nevhodný príspevok?
Považujem za potrebné vyjadriť sa k stiahnutiu môjho príspevku č.6364 .
Plne akceptujem postup Webmastera stránky a aj odôvodnenie,prečo tak postupoval.Neuvedomil som si,že dotyčný príspevok mal byť predmetom súkromnej správy a nemal byť zverejnený na stránke.Bola to zaiste chyba z mojej strany a preto považujem za potrebné sa týmto verejne p.Bošiakovi ospravedlniť.Zároveň ho chcem ubezpečiť,že sa vynasnažím ,aby sa už podobná chyba z mojej strany neopakovala.Ďakujem za pochopenie.

Ale zároveň mi nedá pripomenúť,že pokiaľ má byť zachovaná moja dôvera k dodržiavaniu princípu nestrannosti a rovnosti prístupu ku všetkým prispievateľom tejto stránky,tak by som privítal ,keby bol takisto stiahnutý aj príspevok č.6347,ktorý bol reakciou p.prednostu MÚ na môj príspevok č.6346 a ktorý sa rozhodne nedá označiť za taký,čo by riešil problémy mesta.Ďakujem za pochopenie.
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 0   0
22:04:19 05.02.2018 [6366] Nevhodný príspevok?
„Nič nie je lepšie, ako si všetko povedať“.
Je napísané v záhlaví tejto stránky, mne sa to páči a vrelo s tým súhlasím. Musím teda aj ja reagovať na Vaše „Zdôvodnenie“, pán Lavida a nemám vôbec nič proti Vami prezentovanej internetovej definícii postavenia prednostu obecného úradu.
Píšete ďalej, že niektoré moje názory považujete za správne, iné za nesprávne, resp. polemické. Ja teda neviem, kde ste nadobudli kompetenciu na posudzovanie správnosti mojich názorov. Keby sme boli v takej konštelácii, že Vy ste učiteľ a ja žiačik, nemám žiadne námietky. Napriek tomu, môžem o niektorých veciach s Vami polemizovať. Prácu prednostu som si skúsil celých 16 rokov a trúfam si povedať, že o nej niečo viem. Úmyselne som uviedol celé (veľmi stručné) znenie § 17 zákona, aby bolo zrejmé, že akokoľvek široko by bol ten § koncipovaný, nedokáže obsiahnúť všetko, s čím sa prednosta v práci potýka. Pokiaľ ste to pochopili inak, je to Vaše právo, Váš názor a ja Vám nejdem tvrdiť, či je správny, alebo nesprávny. Pre lepšiu názornosť a porovnanie ,odporúčam pozrieť si §18-a až g, o hlavnom kontrolórovi.
O kvalifikačných predpokladoch pre funkciu prednostu, ako je tiež zrejmé z § 17 , zákon taktiež nič nehovorí. Podľa mňa ja dobré ak má prednosta vysokú školu , bez ohľadu na odbornosť a aby mal, ako sa zvykne hovoriť, nejakú školu života za sebou. Ostané sa časom doučí. V rámci Slovenska pre tento účel funguje niekoľko tzv. regionálnych vzdelávacích centier. Vysmievať sa z toho, že súčasný prednosta má vysokú školu s odbornosťou kondičného trénera, považujem za aroganciu. Obaja jeho predchodcovia boli totiž strojní inžinieri. Ja mám vyštudovanú strojársku technológiu (zváranie, tvárnenie, obrábanie). Občas mi bolo aj do úsmevu, keď ma niektorí kolegovia či občania považovali za stavbára, alebo ekonóma.
Ako si primátor prednostu vyberal, koľko mal typov, či záujemcov, ja neviem, je to jeho právomoc. Ak porušil nejaký vlastný verejný prísľub, môže to byť jeho riziko a teda je to jeho vec. Prednosta je pre prácu primátora najdôležitejší a najbližší človek. Ja by som sa teda veľmi divil, keby si primátor nechal v tom niečo diktovať, alebo vyberať prednostu nejakou anonymnou alebo inou komisiou.
V. Richter

[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 1   0
19:35:00 05.02.2018 [6365] Nevhodný príspevok?
Príspevok číslo 6364 od používateľa Lavida v téme Primátor / Poslanci zo dňa 11:24:54 05.02.2018 bol zmazaný. Prosíme, aby ste pre osobnú komunikáciu a riešenie osobných sporov, ktoré nemajú nič spoločné s mestom Nováky využívali rýchlu poštu. Príspevok bol preposlaný použivateľovi, ktorého sa týka. Ďakujeme za pochopenie.
Hodnotenie: 0   0
Meno:
Heslo:
VIDEO: Koncert k 60. výročiu založenia umeleckého školstva v Novákoch
Ak máte čas a chuť, určite si pozrite záznam z koncertu k príležitosti 60. výročia založenia umeleckého školstva v Novákoch.
zobraziť podrobnosti »
31.01.2018
Baška zložil sľub a začal nové volebné obdobie (+FOTO)
Predseda Trenčianskej župy Jaroslav Baška sa ako prvý z ôsmich predsedov krajských samospráv ujal funkcie na nové volebné obdobie.
zobraziť podrobnosti »
14.11.2017
Výsledky volieb do VÚC
Výsledky volieb do VÚC
zobraziť podrobnosti »
05.11.2017
MsZ - video záznamy
Záznam z MsZ nájdete online na youtube kanáli Mesta Nováky.
zobraziť podrobnosti »
02.10.2017
TB Hornonitrianske bane a.s. - Odmietame kampaň proti baniam, ktorá ohrozuje 11 tisíc miest!
Ing. Rastislav Januščák, predseda Dozornej rady Hornonitrianskych baní Prievidza, a.s., JUDr.Milan Minárik, vedúci právnik Hornonitrianskych baní Prievidza, a.s., Ing.Jaroslav Šinák predseda predstavenstva Prievidzského tepelného hospodárstva, a.s. reagujú na útoky politikov.
zobraziť podrobnosti »
06.06.2017
Mail:
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa.