Online 4 ľudia. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Kultúra / Školstvo Mestský dom kultúry, Centrum voľného času, školy... 28 príspevkov OTVOR TÉMU >
Nováky pozitívne Uveďte udalosť alebo čin, ktorý Vás v Novákoch zaujal a ktorý považujete za príkladný. 43 príspevkov OTVOR TÉMU >
Pohostinstvo Jedáleň, reštaurácia, krčma, bar... 1 príspevok OTVOR TÉMU >
Politika Primátor, mestský úrad, podnikanie v meste... 83 príspevkov OTVOR TÉMU >
Pouličné športy Freestyle, mtb, bmx, skateboard, freerun, le-parkour a podobne... 1 príspevok OTVOR TÉMU >
Primátor / Poslanci Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov. 833 príspevkov OTVOR TÉMU >
Rôzne / Iné Váš príspevok sa nehodí do žiadnej otvorenej témy? Šup s ním sem... 130 príspevkov OTVOR TÉMU >
Šport Tenis, futbal, plávanie, vodne pólo, kanoistika, karate, lyžovanie... 51 príspevkov OTVOR TÉMU >
Ak máte návrh na vytvorenie novej témy, prosím kontaktujte nás.

Ďakujeme za pochopenie.


Najnovšie príspevky
Posledných 30 príspevkov v diskusnom fóre
23:10:54 15.09.2019 [6936] Nevhodný príspevok?
Sedem statočných.
Dobrý večer, vážení spoluobčania.
Chcem aj ja podporiť postoj poslancov ohľadom uznesenia o odvolaní Hlavného kontrolóra. Zrejme už všetci občania Novák vedia, že tu nejde o meno, ani o obhajobu bývalého kontrolóra, ale o uznesenie. Všetci to chápu, len p. primátor akosi nie. Navyše ich ešte aj obviňuje z nejakých komplotov a spojenia proti nemu. Veď kto iný ako on, môže mať v Novákoch pravdu. Za ním stoja občania a za poslancami nikto. Budem sa opakovať, lebo mi nedá pripomenúť, aký je život ohromný scenárista. Vo chvíli keď primátor vyslovil túto vetu, bola za ním naozaj len biela stena. Žiadni občania.
Sám som zvedavý a budem pozorne sledovať ďalší vývoj, dokedy vydržia poslanci prezentovať svoje názory, dokedy dokážu odolávať tlaku primátora. Dali sa na ťažký a zložitý boj. Určite tu bude snaha rozložiť ich, prípadne zvaľovať všetky neúspechy na nich. Niektorí sú noví a mladí. Bude to tvrdá skúška ich charakterov. Ak v nej počas ďalších troch rokoch obstoja, bude to nielen ich veľká životná skúsenosť, ale aj nádej pre budúcnosť tohto mesta. Možno by som im teraz odporučil, aby si prečítali povesť „ O troch Svätoplukových prútoch.“ Je v nej veľa pravdy i poučenia.
Aj keď bolo zastupiteľstvo zrušené, som rád, že si občania začínajú všímať správanie sa primátora k poslancom. Upozornil na to aj jeden občan, keď vyzval primátora, aby sa k poslancom správal s väčšou úctou. Aj ja mám dojem, že p. primátor sa k poslancom správa ako k svojim podriadeným. Ak nezdieľajú jeho názor, už hľadá príčiny nejakého zákulisia, či spiknutiu sa proti nemu a teda samozrejme aj proti nám občanom. Niekedy mám dojem, ako keby on menoval poslancov do funkcií a nie my občania. Žiadny rešpekt pred ich názormi a postojmi.
No a takto nejako vypadajú aj moje telefonáty s dvojičkami. Je to ako postavenie učiteľa k žiakovi, ktorý neposlúcha. Pokiaľ však nebudem dostávať za neposlušnosť trest 100x niečo opísať, tak tie telefonáty budem dvíhať ďalej. Lebo práve tieto telefonáty od dvojičiek ma utvrdzujú, že nemám ísť do žiadnej diskusie ani s jedným z nich. Dám len malú ukážku z posledného telefonátu. Volal mi Marián, no je to jedno, lebo oni sú v rétorike i uvažovaní úplne rovnakí. Takže sme sa naposledy bavili okrem iných vecí aj o vyvádzaní občanov zo zastupiteľstva. Keď som si dovolil povedať, že obaja svojím správaním a vykrikovaním rušili zasadanie, tak mi jednoducho povedal, že klamem. „ Ja som nikdy nevykrikoval!!! Ja som nikdy nerušil zasadnutie!!! Vyviedli ma preto, lebo som slušne a ticho stál pri dverách a ešte mi aj zranili ruku. Čo k tomu dodať. Hádam len poďakovať, terajšiemu primátorovi, že svojim víťazstvom vo voľbách, nás zbavil takej neslobody, kde boli ľudia z MsZ vyvádzaní za to, že sa správali slušne. No čerešničkou na torte bola odpoveď na otázku: Kto začal s tým vyhadzovaním. Uznal síce, že to bol terajší primátor, no vtedy to bolo správne a potrebné. No a potom choďte s nimi do diskusie. Keby radšej p. primátor inicioval diskusiu o rozvoji mesta.
Na záver však aj niečo optimistické. Nevedel som o tom, ale práve v tomto telefonáte ma Marián upozornil na to, že primátor robí mne aj Peťovi Bošiakovi reklamu na nejakej stránke tým, že tam uverejňuje naše články. Osobne som tomu len rád, lebo píšem preto, aby to ľudia čítali. Rovnako som aj rád, keď pri stretnutiach s ľuďmi sa bavíme o tom, čo píšem na tejto stránke. Niektorí mi síce vyčítajú, že píšem príliš jemne a to si terajší primátor nezaslúži. Ja im odpovedám, že kvôli primátorovi nebudem meniť zvyky.
Na úplný záver mám pre Peťa Bošiaka dve správy. Tá dobrá je, že to čo píšeme, číta zrejme stále viac ľudí. Tá horšia je, že to nie je naša zásluha. Koho? Na to čitatelia určite prídu sami.
S úctou
Ľubo Dzurák

[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 0   0
19:18:37 15.09.2019 [6935] Nevhodný príspevok?
Priatelia,hoci som sa chcel venovať platu pána primátora, dovoľte mi, aby som reagoval na nezmyselné obvinenia Ing.Dušana Šimku staronového pána primátora v jeho monológu zverejnenom na Internete.YOUTUBE, v ktorom rozvádza, ako chce mesto zarábať v tomto volebnom období neobvykle, výškou nájomného za nebytové priestory , v ktorých sa poskytovali služby pre obyvateľstvo, výslovne pre bývalé kaderníctvo „ Eva „.
Chválabohu, že tu žijeme a pamätáme. Staronový pán primátor už asi začína naozaj trpieť zábudlivosťou. Však aj v posledných príspevkoch bolo pripomenuté „jeho urazenosti“, kto zaviedol, napr. „vyvádzanie jemu nepohodlných občanov z rokovacej miestnosti, počas zasadnutí Mestských zastupiteľstiev. Staronový pán primátor nemôže odpustiť bývalému vedeniu mesta, že ho napokon karma ,tak ako v mnohých iných, ním zabudnutých konaniach dobehla. Nuž z dôvodu neprimeraného správania a rušenia počas prítomnosti na zasadnutí poslancov MsZ musela aj jeho Ing. Dušana ŠIMKU, dnes staronového pána primátora mestská polícia vyviesť zo zasadnutia MsZ. Prečo? Na to si musí dať staronový pán primátor odpoveď sám tak, ako aj prečo neuspel pri presadzovaní svojho záujmu dostať sa do riadiacich štruktúr v ZMO Horná Nitra, v ZMOS- u. Nemienim hodnotiť jeho ego.
Ako to je aj v prípade nájmov nebytových priestorov v majetku mesta Nováky? Nuž , ako to len on sám osobne odôvodnil, teda čo mu bolo v danom čase a priestore prijateľnejšie, nie však pre mesto ( spomeniem na spory vedené okolo nebytových priestorov BENET,s.r.o, či nebytové priestory bývalej ZBERNE ŠATSTVA v tom samom DOME SLUŽIEB, ktoré sa viedli medzi ním a poslancami MsZ v čase minulom a mohol by som ďalej menovať), ale fakt priatelia nemá to význam, je to o nekompetentnosti, ale i o tom, ako kto a v akej dobe s ním vychádzal. No a však to sledujete.
Aj v súvislosti s kauzou PROTEST PROKURÁTORA , kde i v tomto prípade, sa nekompetentne postavil k úlohe a významnému postaveniu Hlavného kontrolóra mesta, ktorý však žiaľ mlčí, furt mlčí. Nuž, tak sa pýtam a prečo by vás pán primátor nemohol alebo nemal kontrolovať Hlavný kontrolór, ak sú k tomu dané dôvody?
Ing. Dušan Šimka si uvádza v curriculum vitae ,resp. v profesionálnom životopise na stránke Nováky.sk, aj so svojim vyobrazením, že do služieb mesta Nováky nastúpil opätovne po voľbách v roku 2019 z občianskeho zamestnania, z pracovného pomeru v spoločnosti Energochemica Trading a.s. Bratislava, kde zastával funkciu „supervízor pre kontrolu“.
Nuž, vážení priatelia, ak človek, ktorý prišiel z funkcie „supervízora pre kontrolu“ a vo svojom výstupe zverejní a zdôvodní problém tak, ako ho zverejnil Internete - YOUTUBE , opakovane musím konštatovať, že to bol nekompetentný výklad človeka , ktorý žiaľ vedie naše mesto tak ,ako vedie. Ing. Dušan Šimka,staronový pán primátor nášho mesta poslancom a nám obyvateľom doposiaľ nepredstavil svoje ciele, priority a svoje plány, svoj program!!!. A tak čakáme. Bez výsledkov, bez sebareflexie. Z jeho vystúpenia bolo badať zjavnú nervozitu . Je však už mesiac September.
Totižto, aby mohla osoba vystúpiť k danej problematike takým spôsobom, ako staronový pán primátor , v prvom rade nesmie byť bez sebareflexie, bez odbornosti, ku ktorej sa radšej nevyjadrím .
A tak vo vystúpení Ing.Dušana Šimku absentovalo niekoľko významných skutočností, ktoré mali byť prezentované , čiže moje otázky sú nasledovné:
1. Pán primátor, kto podpísal za mesto Nováky prvú Nájomnú zmluvu s pani Evou Miklášovou na poskytovanie služieb v Kaderníctve Eva ?
2. Aká bola dohodnutá výška nájomného v prvej nájomnej zmluve?
3. Prečo ste nezverejnili obsah Nájomnej zmluvy s pani Evou Miklášovou, predpokladám Vami podpísanou?
4. Pán primátor, prečo ste nezverejnili obsah Nájomnej zmluvy, resp. ste nepoukázali, kde si môžu občania obsah nájomnej zmluvy uzatvorenej so súčasným Nájomcom nebytových priestorov prečítať a vaše slová a tvrdenia overiť?
5. Pán primátor, hoci ja nemám nič proti novému nájomcovi, z akých dôvodov ste nezverejnili aké máte referencie o novom Nájomcovi na priestory Kaderníctva,resp. o jeho kreditbilite?
6. Ako zaručíte, že nový nájomca ceny za strihanie vlasov a účesy v dohľadnej dobe nezvýši? Je to v nájomnej zmluve ošetrené?
7. Takže takáto je podpora pána primátora malému podnikateľovi, resp. malej podnikateľke p. Miklašovej? Totálne v rozpore so záujmami veľkej politiky o podpore malých a stredných podnikateľov zo strany štátu.Veď nie sme ovce. A osobný automobil v luxusnej výbave za 40.000,-€??? Ale,ale pán primátor. Tak hrozne mestu chýbali euričká od malopodnikateľky?

Na záver ako vždy, pán primátor, ak si myslíte, že ja nie som občan tohto mesta tak vedzte,že som o 12 rokov dlhšie občanom tohto mesta ako vy a rovnako ako vy, s istým podielom na jeho živote, v prospech tu žijúceho obyvateľstva. Istá miera skromnosti by vám však neuškodila.

Ak nechcete byť kritizovaný, tak choďte robiť supervízora. Vy sám ste sa vystavil kritike z našej strany tým, že ste sa uchádzal o post primátora . Vaše reakcie teda na vami konkretizovaných občanov sú však neprimerané a aj vaše vystúpenie len naznačilo, resp. potvrdilo, že aj nekompetentné. Okrem iného pán primátor, vaša reakcia k problému si myslím, len naznačila záujem o moju osobu, pretože v ostatnom je inak nezmysluplná .S úctou PB
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 1   0
22:12:52 13.09.2019 [6933] Nevhodný príspevok?
Priatelia, nie som smutný, že to našim odvážnym siedmym poslancom Mestského zastupiteľstva (ďalej len MsZ) nevyšlo. Páni poslanci, ktorí sa zomkli ,aby odstránili svojvôľu, obštrukciu Ing. Dušana Šimku, staronového pána primátora, sú i napriek nezdaru aj pre prípad pochybenia v organizovaní mimoriadneho MsZ, ktoré zvolal staronový pán primátor na základe žiadosti poslancov MsZ(málinko pochybenej) na deň 12.09.2019 víťazi, pretože sa zjednotili(konečne!!!) na právnom a vecnom záujme proti istej ľudskej vlastnosti, ktorá sa nazýva nespisovne ješitnosť, a ktorá má blízko k vystatovaniu, ktorá sa prejavuje zdôrazňovaním vlastných predností a snahou o to, aby ho ostatní vnímali, aj keď ich uráža.
Dôvodom zvolania mimoriadneho zasadnutia MsZ na deň 12.09.2019 bola skutočnosť, že na návrh Ing. Dušana Šimku ,primátora mesta bol odvolaný Ing.P.P. z funkcie hlavného kontrolóra a ako sa vraví žiaľ, dôvody im predložené, poslanci MsZ mu „zhltli aj s navijakom“ a k tejto skutočnosti, resp. o odvolaní Ing. P.P. z funkcie HK mesta Nováky prijali Uznesenie č.50/2019 zo dňa 19.02.2019.
Vyššie citované a prijaté na návrh Ing. Dušana Šimku ,primátora mesta Nováky Uznesenie MsZ je však v rozpore s ustanovením §18 ods.9 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení , teda takto to konštatoval na základe podania prokurátor Okresnej prokuratúry v Prievidzi a sám podal proti predmetnému Uzneseniu MsZ č. 50/2019 zo dňa 19.02.2019 v súlade so zákonom O prokuratúre č.153/2001 Z.z. právny prostriedok dozoru „protest prokurátora“. Čítajte viac : file:///C:/Users/Peter/Documents/1560349031_4-protest-prokuratora_hlavny-kontrolor.pdf
A tak pochopiteľne s istou úľavou a s rešpektom nahliadam na našich poslancov MsZ, ktorí sa zišli 12.09.2019 v obradnej miestnosti, aby nás presvedčili, že konečne oni, títo zástupcovia nás - voličov pochopili, že jedinou skutočne účinnou obranou proti nekompetentným rozhodnutiam pána primátora a zvyšku poslaneckej množiny, je zapojiť do hry svoj vlastný názor.
To predovšetkým teda pre pánov poslancov znamená, neprijímať automaticky a nekriticky informácie , ale sústrediť sa na ich zdroj, ich dôveryhodnosť a najmä si ich overovať. Ba ešte dôležitejšie je, byť opatrný s prijímaním napr. až možno príliš jednoznačne vyznievajúcich oznámení, správ, im, poslancom MsZ vo forme informácií poskytovaných pánom primátorom .
No, tiež je dôležité do budúcna sa akosi odpútať, oslobodiť sa od vzmáhajúcich sa emócií, ktoré sú vyprovokované a nenechať sa nimi pohltiť. Jednoducho byť opatrný pri prijímaní informácií a pri ich vstrebávaní a následnej ich činnosti v práci poslanca, pri ich aplikácii do života mesta v prospech ich voličov. No a v konečnom dôsledku sa proti propagande aktívne postaviť , dôsledne ju demaskovať, odhaliť jej metódy a mechanizmy.
Ing. Dušan Šimka, pán primátor nášho mesta poslancom a nám obyvateľom doposiaľ nepredstavil svoje ciele, priority a svoje plány, svoj program!!!. A tak čakáme. Že má problémy s jasnou definíciou svojich cieľov ,priorít plánov a programu dal najavo aj svojou obvyklou reakciou na kritické pripomienky jedného obyvateľa nášho mesta ,prítomného na mimoriadnom zasadnutí. MsZ.
Je to jasné, ako facka. Staronový pán primátor nemá program a tak sa hnevá, ak sú mu kladené otázky na túto tému, jeho nekompetentnosti, neschopnosti. Ale, čo potom naozaj chce ak nemá výsledky, je naozaj pre nás mnohých, nepochopiteľné . PB
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 1   0
10:07:58 13.09.2019 [6932] Nevhodný príspevok?
Teatro

Dobrý deň, vážení spoluobčania.

Tak ako som sľúbil, budem v diskusiách s p. primátorom a jeho prívržencami pokračovať na tejto stránke. Keďže on včera na zrušenom zastupiteľstve spomenul moje meno, tak sa k tomu vrátim aj ja. Ale tak ako vždy, všetko pekne po poriadku.
Musím priznať, že včera p. primátor dokonale využil dve chyby poslancov. Tou prvou bolo to, že na žiadosti o zvolanie mimoriadneho MsZ neuviedli, program, čím nesplnili právne náležitosti na mimoriadne rokovanie. Tá druhá chyba bola úplne zbytočná. Keď sa dozvedeli z úst primátora, že kvôli ich chybe neotvorí zasadnutie, mali vstať a odísť, čím by sa celá vec uzavrela. Oni sa však rozhodli zotrvať na voľnú debatu a na to bol p. primátor veľmi dobre pripravený. Pred kamerou, začal režírovať celé to divadlo. Sám som bol prekvapený, že som tam vydržal byť a počúvať to vyše hodinu. Dozvedel som sa to, čo som už 100x počul a budem asi ešte počúvať tri roky. Ako vedenie pred ním pripravilo mesto o veľké peniaze, aký bol hlavný kontrolór človek, ako on jediný je spravodlivý a obhajuje záujmy nás občanov. Bolo zhodou náhod keď povedal, že za ním stoja občania a za poslancami nikto. Paradoxne práve v tej chvíli, bola za primátorom len stena a za poslancami sedeli občania.
Stále som čakal, kedy do réžie toho divadla zapojí aj mňa. Tá chvíľa prišla, no zase povedal len časť pravdy. Spomenul len to, že som obhajoval položenie telefónu bývalého primátora, nejakej redaktorke RTVS s tým, že som povedal, že už je súkromná osoba. Žiaľ p. primátor nám nejako starne, alebo slabšiu pamäť. Ja som nikdy neobhajoval položenie telefónu. Ja som jasne povedal, že mal na to právo!!! A to verte, že mal!!!!! Rovnako aj teraz tvrdím, že p. bývalý primátor je dnes súkromná osoba! To však neznamená, že by nemal niesť zodpovednosť, za dobu keď spravoval mesto. Toto však nemá nič spoločné s položením telefónu. Žiaden zákon, ani nariadenie neprikazuje, že nesmieme zložiť telefón komukoľvek. Dokonca aj primátor vo funkcii, má právo položiť telefón novinárovi. Všetci to už chápu, len náš p. primátor to nie a nie pochopiť? Verím však, že toto už p. terajšiemu primátorovi nebudem musieť viac krát vysvetľovať.
Ako vie p. primátor dokonale veci skresľovať hovorí aj fakt, keď spomenul, že ako občan bol za kritiku bývalého vedenia, vyvedený z rokovacej miestnosti pri zasadaní MsZ. Ja som bo účastníkom takmer všetkých zasadnutí a môžem zodpovedne povedať, že p. primátor a jeho brat, neboli nikdy za kritiku vedenia mesta, vyvedení zo zastupiteľstva. Boli vyvedení, za nemiestne správanie, pokriky, skákanie do reči, čím rušili priebeh MsZ. Až keď boli viac krát upozornení a oni stále rušili priebeh zastupiteľstva, boli vyvedení. To však vedia všetci občania nášho mesta. O tom však akosi p. primátor zabúda rozprávať. No a keď už tak rád spomína na to, že on zaviedol televízne vysielanie v Novákoch, mal by spomenúť aj to, kto v Novákoch zaviedol vyvádzanie občanov zo zasadnutia MsZ.
No a čo záverom?
Chcel by som poprosiť webmajstra, aby mi uverejňoval príspevky, ak ich uzná za vhodné, až na druhý, či tretí deň po mojom zaslaní. Pri poslednom telefonáte som totiž od jedného z dvojičiek dostal otázku, či viem koľko minút po zaslaní príspevku mi bol článok uverejnený na COMke? Samozrejme som nevedel. Tak mi bolo oznámené, že za 8 min. pričom ostatní to majú uverejnené až na druhý deň. Ak aj toto niekomu vadí, tak to treba jednoducho odstrániť! Veď tých trecích plôch máme v Novákoch aj bez toho dosť.
No a samozrejme teším sa na ďalšie telefonáty a palce dole.

S úctou
Ľubo Dzurák
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 1   0
13:05:35 08.09.2019 [6931] Nevhodný príspevok?
Ako vidieť priatelia moji, ak je tu niečo pokrytecké, potom dozaista je to snaha Dušana Šimku, staronového pána primátora odbúrať stav kritického myslenia, u niektorých obyvateľov majúcich záujem sledovať diania nášho mesta kriticky vecnou optikou. Veď, ako sa zdá ( naozaj nechcem nikoho uraziť pre svoj zástoj a presviedčať), ale s istotou môžem potvrdiť, že i časť voličskej základne, ktorá ho volila, začína vyrušovať jeho nečinnosť a neplnenie úloh, v ktoré uverili, že ich naplní pre prípad, že bude zvolený. Však sami vidia, v čom sa utápa .
Náš pán primátor stále nechápe, nechce, ba odmieta pochopiť, že sa má za to, že z verejných činiteľov predovšetkým vo vzťahu i k politikom v samospráve platí, že hranice povolenej kritiky sú u nich širšie, ako u súkromných osôb. Nechce akosi pochopiť , že on ako samosprávny politik sa tým, že sa nechal zvoliť, vedome vystavuje podrobnému skúmaniu všetkých svojich slov a činov zo strany verejnosti (občanov mesta Nováky, byť aj jeho nevoličov) a vzhľadom na to musí preukazovať väčšiu mieru tolerancie.!!!
A tak naozaj sú pokrytecké jeho vyhlásenia ak navyše má nimi tendenciu zastaviť, odmietnuť, ľudí s kritickým myslením akýkoľvek kritický názor na jeho negatívne konanie , činnosť v riadení, či vo vytýkanej mu nečinnosti pre mesto a jeho obyvateľov. Hoci súčasný primátor svojmu predchodcovi nedal prakticky šancu sa rozbehnúť, on sám teraz netolerantne sa správajúc k obyvateľom, ktorí kriticky poukazujú na jeho neschopnosť naštartovať plnenie jeho „sľubov“ pre potreby nášho mesta sa intolerantne bráni a zubami ,nechtami sa snaží udržať si momentum!!!.
V podstate sa dá dnes už s istotou potvrdiť, že niektorí, podľa môjho názoru jeho voliči, boli naivní najmä v tom, mysliac si, že jeho program, ktorým sa predháňal, hoci bol v skutočnosti jednoduchý a pomerne všeobecný a chýbali v ňom nielen čísla a presné termíny, ale najmä, čo chce urobiť, ak ho zvolia, že zvládne „ľavou zadnou“.
Faktom ostáva, že nič nezvláda. Hnaný túžbou po pomste, nič nezvláda. Vidím však v tom, podľa môjho názoru, istý „politický fígeľ“, keďže o čo menej konkrétne Dušana Šimkove sľuby boli na naše mesto na mieru šité, o to ťažšie sa hodnotí ich plnenie a tak mu nič pre to, aby sa čo najmenej narobil cca za 4.000,-€ mesačnú odmenu a najviac prevozil v ním vysnívanom novučičkom aute za 40.000,-€ nezostáva len, že využíva pre svoj marketing cielene „hry“, ktoré postavil tak, že do hlavnej roli, akoby svojho trápenia a prekážok na jeho ceste „ za svetlejšie zajtrajšky“ stavia predstaviteľov mesta, ktorí viedli mesto v minulom období rokov 2014-2018 a angažovaných i na tejto stránke občanov!!!
A on, ako? Nuž, však to vidíte, sám si vysvetľuje, ako on za nič nemôže. Nemôže za to, že sa štátne cesty nedorobili, nerobia, čo ohlásili, že budú robiť, atď.atď. Prečo??? Nevie nik, lebo ja muzikant!!!
Priatelia, takmer rok po voľbách a nič, naozaj celkom nič. Vie vari niekto niečo , že áno, že sa niečo urobilo také ,čo by sa mohlo hodnotiť ako pozitívna investícia pre naše mesto ??? To vari naozaj si máme myslieť, že je to preto, že staronový primátor použijúc ním sprofanované slovo netuší, aký rozdiel je medzi rečami doma na pohovke a verejnými prejavmi? To je ťažko uveriteľné, to je to naozajstné pokrytectvo. PB
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 1   0
23:28:02 07.09.2019 [6930] Nevhodný príspevok?
Vážení spoluobčania.
Práve som sa chystal na stretávku z SPŠE do Handlovej, keď zazvonil telefón. Tentokrát som bol poctený tým, že mi volal sám pán primátor. Vraj ho upozornili na článok v COM-ke, kde som opäť napísal nezmysly, za čo sa budem musieť ospravedlniť. Čitatelia si určite vedia predstaviť, že to bol telefonát plný poúčaní, o mojej strate rozumu a veciach podobných. Za tú polhodku, pardon za 22:14 min, aby som bol úplne presný, lebo ma niekto opäť obviní z klamstva, že to nebolo polhodku, som sa o sebe a o tom, čo bude v najbližšom čase nasledovať, dozvedel všeličo. Ale ako vždy, pekne po poriadku.
Prvá výčitka smerovala k môjmu poslednému príspevku. „ Vyzvem Ťa, aby si sa za to čo si napísal ospravedlnil všetkým občanom.“ Takže asi takto. Ja som predsa jasne napísal, že neverím, že záznamy z kamier boli zneužité na to, čo sa nám snažil nepriamo p. primátor a p. poslankyňa podsunúť. Neverím, že žijú v Novákoch ľudia, ktorí by záznamy z kamier dokázali zneužívať na pochybné účely. Ak náhodou boli a pán primátor to aj dokáže, tak sa na tejto stránke bez problémov čitateľom ospravedlním, že som veril tomu, že záznamy neboli zneužité. Pokiaľ sa jedná o to, či sa splnili všetky požiadavky pri inštalácii kamier, či boli všade tabule s označením, za to musí niesť zodpovednosť niekto iný. Ja len tvrdím. Neverím, že záznamy boli zneužité, resp. využité na scestné účely. Je pre mňa nepredstaviteľné, aby sa toto sa dialo na pôde školy a iniciovali to pedagogickí pracovníci.
Ďalšia výčitka sledovala k zloženiu telefonátu p. Daniša redaktorke STV. Zopakoval som, že on mal na to právo. Pán primátor, tak ako jeho brat, to nie a nie pochopiť. To však už nie je môj problém, ale jeho.
Samozrejme sme sa venovali, teda hlavne on aj stránke COM. Na zastupiteľstve, v Jeho televízii, dokonca aj v klube zdravotne postihnutých, bude hovoriť, že píšem na mafianskú stránku a podporujem mafiánov a Gaunerov. Vraj som ovplyvnil komunálne voľby v roku 2014 tým, že som podporoval kandidatúru p. Daniša a zmiatol som voličov. S tým samozrejme nič neurobím. Je to jeho právo! Samozrejme, ak klub zdravotne postihnutých uzná jeho argumenty ako opodstatnené, vzdám sa členstva v tejto organizácii, aby som im neškodil. Keď som mu dal otázku, prečo je presvedčený, že stránka COM je mafiánska, okrem iných smiešnych argumentov uviedol aj ten, že zmazávajú príspevky jeho brata. Naozaj veľmi silný argument.
Žiaľ nezhodli sme sa ani na jeho pozvaní do - Jeho televízie. Povedal som mu dopredu, že tam neprídem. Jasne som mu naznačil, že sa ho nebojím, ani nemám z neho strach. No nemyslím si, že by Nováčanov naše rétorické cvičenia zaujímali. Nováky dnes majú úplne iné problémy a starosti. Navyše na rozdiel od neho, sa nepotrebujem pretŕčať v televízii. Až príde čas a ja uznám za vhodné, tak možno jeho pozvánku prijmem. O tom však budem rozhodovať len ja. Dúfam, že to môžem pán primátor??? No povedal som mu, že nech si o mne rozpráva na zastupiteľstve, v Jeho televízii čo chce, ja sa budem brániť na COMke a v diskusiách s občanmi, ak o to prejavia záujem. Sľúbil som mu však, že na zastupiteľstvo, ak budem mať čas určite prídem a vypočujem si ho naživo.
Čo na tomto telefonáte kvitujem je skutočnosť, že som sa aj ja sem tam dostal k slovu. Čo však bude horšie a za to sa Nováčanom naozaj ospravedlňujem, bude to, že zrejme pán primátor bude najbližšie týždne venovať čas mne, čo bude zrejme na úkor riadenia mesta. Prepáčte, ale to naozaj nedokážem ovplyvniť.
Čo na záver?
Myslím si, že čas ako vždy ukáže kde je pravda, rovnako tak, ako aj občania sa slobodne rozhodnú, komu budú veriť. Ukončím to však jednou krásnou myšlienkou môjho priateľa, človeka, ktorého si nesmierne vážim, Akademika Juraja Hraška. Pred mnohými rokmi mi povedal : "Vieš Ľubo, život je mnohokrát krutý, ale často spravodlivý. Vedz, každému z nás na jeho konci pošle faktúru. Ži a konaj tak, aby tá faktúra nebola príliš drahá a bolestná." Éto vsio.

S úctou
Ľubo Dzurák
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 2   0
19:01:28 06.09.2019 [6929] Nevhodný príspevok?
Jednoducho kamera. Ale to tak predsa v Novákoch nemôže ísť. A tak na začiatok len pár slov o ochrane osobných údajov .Mestský úrad vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie odborný referent. Jednou z požiadaviek, kritérií je súhlas (!!!) uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Čo je osobný údaj? Čo sú osobné údaje podľa Nariadenia č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES /všeobecné nariadenie o ochrane údajov/ (ďalej tiež ako „nariadenie GDPR“ alebo „nariadenie o ochrane údajov“)?
Definícia, čo je osobný údaj, nájdeme aj v novom nariadení GDPR. Osobné údaje sú podľa Článku 4 odsek 1 nariadenia GDPR akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); patrí sem aj meno (!!!) Osobným údajom je teda aj emailová adresa, dokonca podľa nového nariadenia GDPR osobné údaje sú aj cookies.
A ja nenachádzam slov, ako sa nakladá pred kamerou na zastupiteľstve s osobnými údajmi obyvateľov mirnix, dirnix zo strany pána primátora , bez zvolenia s osobou oprávnenou. A on ma vraj pozýva na zastupiteľstvo. Môj odkaz. Prídem, ale až keď sa umravní.
Dnešný, už takmer víkendový deň sa pomaličky končí. Situácia v našom meste ,ako ju vykreslil Ľubomír, je ešte vari horšia, ako si myslíte . V deň zahájenia školského roku som sa v doobednajšom čase potuloval po meste. Hneď na začiatku som zamieril na tunajší poštový úrad pre zásielku, ktorá mi na Pošte „trčala“ už tretí deň. Však musela počkať, veď boli ešte prázdniny a ako aj iní starí rodičia, sme boli ešte v zamestnaní.
Po vystúpení z auta na parkovisku pri spomenutej inštancii som zbadal rovnako ako on mňa, tak aj ja jeho, môjho známeho a po chvíli sme po podaní si ruky boli v priateľskej debate. Už ,už sme končili, keď odrazu tvár známeho zbledla a zhrozene, takmer s výkrikom veľmi rýchlym slovosledom , takmer tým smerom ukazujúc rukou mi oznámil, keďže som stál svojim chrbtom na inej strane toto: Aha, tam ide primátor ( zrejme z otvorenia školského roku) . Vravím. Tak sa vari rozlúčime. No, no. Tak ahoj. A rýchlym mu možným krokom odkráčal, asi Kvitákovi a ja na Poštu.
Dnes (06.09.2019) som si v novinách Pravda prečítal komentár Petra Javůrka, ktorý ma veľmi zaujal, teda istá definícia o politikoch. Málinko strapato Vám opíšem čo komentátor píše. Písal, asi takto, cit: „Nie je zločinom „iba“ byť zlý, alebo byť pomstychtivý. Zločinom by bolo, keby niekto zneužíval verejný úrad na to, aby ventiloval svoju zlobu a prenasledoval svojich domnelých či ozajstných oponentov. Už samotné rozvíjanie a šírenie košatých konšpiračných teórií, ktoré má vyústiť do nejakého „nastolenia poriadku“ nemožno potom vnímať inak, než ako istý druh nebezpečného vyhrážania., potiaľ koment komentátora.
A tak si kladiem otázku sebe, Ľubomírovi, a tým, ktorí sa nebudú báť stretnúť sa v mojej, neskôr i našej prítomnosti s pánom primátorom. Čo s tým urobíme priatelia? Ešte vážne neveríte priatelia, že sme na posmech, že si dianie v našom meste všímajú i tí, ktorí v ňom nežijú? Ešte stále si myslíte, že máme len imaginárnych a nie skutočných priateľov, ako píše sem prispievajúci istý milovník psov? Nechápu títo ľudkovia, tak ako poslednou vetou uzavrel svoj komentár Peter Javůrek, že:, cit. zloba a túžba po pomste sú smrteľne nebezpeční politickí poradcovia?,potiaľ cit. Ale obyvatelia si pýtajú, sa pýtajú na výsledky a tie nám akosi absentujú. Niet ich a trištvrte roka fuč. PB
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 0   1
12:10:32 06.09.2019 [6928] Nevhodný príspevok?
Neverím.

Milí spoluobčania,
v týchto dňoch mám viac telefonátov ako obvykle s otázkou, čo sa to u vás v Novákoch deje. Rovnako aj pri stretnutiach s priateľmi sú hlavnou témou kamery v základnej škole. Samozrejme nemám poznatky, kedy, kto, z akých zdrojov a za akým účelom boli umiestnené kamery v celom areály školy, konkrétne v telocvični. Preto nerobím, ani žiadne katastrofické scenáre. Osobne však neverím, že v telocvični bola umiestnená kamera na nejaké pochybné, či dokonca úchylné úmysly. Táto škola bola vyhodnocovaná ako jedna z najlepších. Bývalá p. riaditeľka, bola dokonca z príležitosti Dňa učiteľov pozvaná k p. prezidentovi. Viem, to ešte neznamená, že bolo vždy všetko OK. Neverím však, že by bola kamera v telocvični umiestnená preto, aby bola použitá na nejaké scestné ciele. V Novákoch žijú slušní ľudia a za tým si stojím. Aj preto som bol prekvapený, že p. primátor, sa snažil verejne spochybniť účel kamery. To môžu ľudia v krčme, alebo na ulici, na základe svojich domienok, takto hovoriť. Ale verejne, bez akýchkoľvek dôkazov??? Keby povedal: "Nevedel som o tejto kamere, je mi to divné, že je v telocvični, ale preverím to." To by bol ten správny postoj primátora, ktorý pokiaľ nie sú jasné dôkazy, chráni mesto a všetkých jeho občanov. Ešte viac som bol prekvapený slovami p. poslankyne. Citujem : "To ma vlastne zaráža, či to nebude použité na niečo. Viete aká je doba." Preboha, bez akýchkoľvek dôkazov už verejne podsúva katastrofický scenár. Už dala ľuďom ako sa hovorí, červíka do hlavy. Keby povedala, že si pri cvičení kameru nikdy nevšimla a urobí všetko preto, aby sa vyšetrilo kto a z akých dôvodov ju tam namontoval, tak to beriem. Takto, bez akýchkoľvek dôkazov, očiernila mesto.Takto nás zastupuje?
Takže ako ďalej??? Veľmi si budem priať, aby sa mestu a škole, čo najskôr podarilo vyriešiť tento problém. Čím dlhšie budú pretrvávať pochybnosti a nejasnosti, tým bude situácia v našom meste horšia. Ak bude mať pravdu p. primátor so svojou verziou o čom veľmi, naozaj veľmi pochybujem, tak sa na tejto stránke všetkým občanom verejne ospravedlním. Budem prvý, ktorý bude žiadať, aby niekto za to niesol aj následky. Otázkou pre mňa zostáva, čo spraví p. primátor a pani poslankyňa, ak sa ich verzie nepotvrdia???
S úctou
Ľubo Dzurák
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 2   0
19:58:41 04.09.2019 [6926] Nevhodný príspevok?
Videl som všetky tri spravodajské relácie a teda o čo asi ide? Keďže primátor Duško si so sebou zobral záznamník (zrejme ho násilne vytrhol z nejakej police) a do telocvične chodili neupravené dievky sa naťahovať, tak asi tam spomenutí robili niečo, čo nechceli aby sa dostalo niekde von. :) :) :)

V každom prípade teraz primátor ohrozuje bezpečnosť školy, keďže na celé Slovensko vyzvonil že záznamník má u seba doma alebo v kancelárií... Inak povedané vyzval všetkých zlodejov, že pôda je čista :) :) :) Super teeeda Dušan, dobrá práca! Opäť raz si sa vyznamenal!

A dievky (teda pani poslankyňa), keď chodíte do telocvične neupravené a vadí vám to, tak sa upravte, uvidíte ako to bude potom, keď z nej pôjdete :) :) :)
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 1   1
12:25:12 04.09.2019 [6925] Nevhodný príspevok?
Tomu sa hovorí čaro nechceného. Naše spoluobčianky spolu s pánom primátorom sa vystavili hereckej. Paródia na kamerový systém. A tak si kladiem otázku. Je nám naozaj vari jedno, ak kypí z úst a postojov pána primátora neskutočná túžba po pomste, zraniť zamestnancov školy, členov ich rodín? Či si vari dámy nevedia predstaviť to more sĺz, bolesti a krušných chvíľ v rodinách v prípade akejkoľvek ponurnej situácie??? A tak je len na škodu, nášho ostatného majetku mesta, že naša Mestská plaváreň, mala smolu, pretože nemala nijakú, alebo len slabučkú a nielen kamerovú ochranu, ale i človečenskú, poslaneckú od mestských zástupcov ľudu, poslancov MsZ, že naše Mestské kino, rovnako a ako sa povie jak by smet, že Futbalové ihrisko za Pekárňou(Ul.Chalupkova), novovybudovaná kanalizácia v Horných Lelovciach. Uveríte, že pán primátor ani nevie, z koľkých rodinných domov ľudia neplatia za produkované splašky a zadarmo ich Mestská kanalizácia odvádza cez prečerpávačku (na trovy mesta rovnako fungujúcu) do kanalizačného odvádzača do ČOV-ky vo Fortischeme,a.s.???
Uveríte, že takáto investícia, hoci funkčná, avšak nenaplnená do 100% výkonu je investícia považovaná za zmarenú?
Prečo nemá kamerový systém vybudovaný bývalá mestská časť Laskár, kde geometrickým radom narastá divoká ,neriadená skládka odpadu??? Kedy sa začneme čudovať, čo v Laskári, v chotári nášho mesta na divoko vyrástlo a kto ponesie za to zodpovednosť, bez ohľadu na to, že časť pozemkov v dôsledku poddolovania nadobudli HBP,a.s.? Veď, ale tam sa ľudia rodili, žili a zomierali. Už dávno tam mohol byť vybudovaný nejaký sad s ovocnými stromami.
Veľmi chceli provokovať a nakoniec si zorganizovali trápne stretko pred televíznymi kamerami. Takí sme. Škoda. A tak opätovne Ezopovský odkaz. Je ľahšie brechať medzi ovcami, ako békať medzi vlkmi. Inak by si mnohokrát nedovolili to, čoho sa dopustili a nechali sa zverejniť. Škoda. Tomu sa hovorí, čaro nechceného PB
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 1   1
11:42:33 04.09.2019 [6924] Nevhodný príspevok?
Ako sa zviditeľniť v televízii.
Tak sme sa zase zviditeľnili v celoštátnych televíziách, zviditeľnili na základe snahy nášho súčasného primátora byť neustále stredobodom pozornosti, Čo bolo dôvodom zviditeľnenia, nuž kamera v telocvični objektu Základnej školy na ulici J. C. Hronského, údajne na sledovanie osôb a údajne nebolo na dverách telocvične upozornenie o tejto kamere. Aká je teda pravda? Objekt školy a jej majetok je niekoľko rokov chránený „alarmovým“ systémom, na viac je tento systém doplnený kamerovým systémom, ktorý by mal zaznamenať prípadné poškodenie majetku školy. Jedna kamera tohto systému je skutočne v telocvični, nie je skrytá, je viditeľná a dokonca chránená viditeľným kovovým krytom proti náhodnému poškodeniu pri rôznych loptových hrách. Prečo v telocvični? Aj to je majetok školy a dochádzalo tu k jeho častému poškodzovaniu, hlavne pri futbale, ktorý tam hrávali rôzne skupiny „dospelákov“. Netvrdím, že to bolo úmyselne, obyčajná futbalová lopta po razantnom kope dokáže zlomiť rebriny, agresívna hra hráčov vylomiť dvere a podobne. Toto sa v skutočnosti stávalo. Problém však bol, že sa k týmto poškodeniam spravidla nikto nehlásil a opravy zostali na starosti školy. Tak preto tá kamera v telocvični a nie pre nejakú úchylku sledovania. Dnes ráno som si obišiel školu a predstavte si na všetkých funkčných dverách do budovy sú nálepky upozorňujúce „Pozor! Objekt je monitorovaný kamerovým systémom.“ To čo predvádza súčasný primátor v snahe zviditeľniť sa a pritom niekoho poškodiť ma neprekvapuje. V tom je odborník. Prekvapil ma televízny vstup dvoch dám z Duklianskej, ktoré si asi nikdy nevšimli nálepky na dverách školy upozorňujúce na kamerový systém. Čo nechodili do budovy školy dverami? A vraj keby o tom vedeli tak by tam nechodili. Nuž dámy, mali by ste prestať chodiť aj do Lídla, lebo aj tam sú kamery, ktorými sa snažia chrániť si svoj majetok. Prikladám fotografiu vstupných dverí do objektu telocvične.M.O.
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 3   1
10:59:49 01.09.2019 [6921] Nevhodný príspevok?

Priatelia, vzťahy vo verejnosti môžu byť rôzne. Tí, ktorí si v našich očiach zaslúžia byť považovaní za hrdinov, sú ľudia, ktorí aj z mála čo majú, dokážu žiť dôstojne a slušne. Títo ľudia žiaľ veľmi rýchlo rezignujú, odchádzajú do vnútornej emigrácie svojich záhradiek, hôr, ak si zaopatrili chatku, na chatku. Prestávajú mať záujem o veci verejné. Prestávajú veriť. Ak si však verejnosť zvolí do kresla primátora, politika „s hrošou kožou a so silným „ black PR „ musí vidieť, že v rozhodovaní, ako sa ukazuje, politický štýl aj nášho staronového pána primátora, znova vykazuje znaky malého despotu, nerešpektujúceho etiku, morálku a právny poriadok SR a vytvára si vlastné „ ad hoc normy“ a názory na to, ako má mesto fungovať!!! Že sa niekedy vystaví posmechu sám takýmto konaním, nás presvedčili jeho kuriózne pravidlá o parkovaní, určujúce ako, kedy a v ktorej lokalite, ulici sa má zaparkovať osobný automobil „predom a kedy ricky“. Lavida (vraj v pokoji),ktorý reaguje na accickvep, hrá neskryto po prevalení kauzy pani L. „nenápadnú“ hru na zníženie významu iniciatívy pána primátora v tejto hre a prehadzuje zodpovednosť za celú nechutnú situáciu, na veliteľa mestskej polície. Nuž návštevníci , pôvodom z Novák, vitajte doma. Ak sa vám zdá, že snívate, máte smolu. Je to skutočnosť.
Staronový pán primátor túži po uznaní, ktorého sa mu akosi nedostáva, hoci si presadil, aby ho vysielali v mainstreamových televíziách., STV 1, TV JOJ, TV MARKÍZA. A lavida, ako obvykle ,varí z vody. Nepochybujte však priatelia, ani na sekundu o tom, že opak je pravdou, ak tvrdí, že od primátora tohto mesta, nemá informácie. Mám preto pre lavidu Ezopovský odkaz..Lavida, ľahšie je brechať medzi ovcami, ako békať medzi vlkmi. Inak by ste si mnohokrát nedovilili to, čoho ste sa dopustili i na tejto webovej stránke.
Dr.Michal Kaliňák, hovorca a tajomník rady expertov združenia miest a obcí Slovenska vo svojom blogu,ktorý som nedávno čítal píše,že: „ samosprávy sú základným pilierom vedomostnej spoločnosti, keďže ide o najväčšieho zriaďovateľa v regionálnom školstve a nezabúdajme, že formujú prvotný vzťah ľudí tak k správe spoločných záležitostí, ako aj k ochrane a tvorbe životného prostredia???“. Potiaľ Dr.Kaliňák. Dá sa polemizovať s jeho názorom, pretože jeho slová platia všeobecne, ale za súčasných okolností a stavu občianskeho života neplatia pre naše mesto Nováky!!!!! V našom komunále, ako aj čítate od prispievateľov na tejto stránke, je prakticky v súčasnosti nemožná kritika, pretože reakcie pána primátora a jeho ekipy na kritikov, byť aj so slušným kritickým myslením sú tak toxické, že sa priečia logike. Vôbec netušia, že aký majú na svoje okolie negatívny vplyv. ... ... však to vnímate, keď sledujete záznamy z rokovaní MsZ, alebo čítate statusy a poniektorí e-meily, či absolvujete telefonický rozhovor s nimi. Ešte väčší negatívny vplyv má nedodržiavanie zákonov, ako v ostatných volebných jeho obdobiach, vo väčšom rozpore s pravdou.
Asi ako v tomto príbehu.
„Svojho času zakončil anglický biskup Butler omšu výzvou k veriacim, aby si prečítali sedemnástu kapitola Markovho evanjelia, pretože na nedeľnej omši bude hovoriť o lži. Na ďalšej omši vyzval prítomných, aby zdvihli ruky tí, ktorí si zmienenú kapitolu prečítali. Väčšina rúk sa zodvihla. Biskup povedal: „Budem vám skutočne musieť kázať o lži. Markovo evanjelium žiadnu sedemnástu kapitolu nemá.“
A tak si pripomeňme pravdu, ak pán primátor, Ing. D.P. vedúca stavebného oddelenia MsÚ v Novákoch, pani viceprimátorka, atď.,atď. tvrdili, že oni ani netušili, že na ulici Duklianska nie je kanalizácia na odvedenie splaškov z dvoch rodinných ,novopostavených po roku 1990 domov (???), hoci projekty na kanalizáciu Horných leloviec im na úrade ležali na stole. No a veľmi sa nevyznamenali ani iné orgány. Naozaj sme radi, pri všetkej úcte, k dvom porušovateľom zákona, ktorí po dlhom a hlbokom zvažovaní sa sami rozhodli riešiť svoje invalidné konanie, samozrejme za zvýšeného úsilia tlaku verejnosti. Je potrebné o tom verejnosť neustále informovať! Je to prvá výhra verejnosti i napriek lavidovým rečiam obskúrne vedeným.

Kto však chce veriť v Boha mal by poznať evanjelia z Biblie, lebo ona je zákon. Ona je „ Kniha kníh“ !!! A tak je to aj vo svetskom živote a v občianskej spoločnosti. Kto sa nechá zvoliť, a chce sa obetovať, živiť prácou pre ľudí, musí poznať a riadiť sa svetskými Zákonmi zoradenými v Právnom poriadku Slovenskej republiky. Určuje mu to zákon "O obecnom zriadení" Nemal by, ba nesmie klásť osobný záujem pred záujmom verejným, že zdvihne ruku za ( kvôli svojmu osobnému prospechu),hoci zákon vraví o opaku, pretože také ustanovenie podľa ktorého bolo vydané, napr. Kolaudačne rozhodnutie (ako potvrdili orgány o životnom prostredí)pre pána primátora a pani viceprimátorku v zákone neexistuje, teda ich konanie bolo nezákonné. !!!
Priatelia, som však naozaj prekvapený, ako bráni prispievateľ lavida stavebnú činnosť svojho syna, ktorý na ul. Duklianskej si stavia rodinný dom. A tak nech mi je odpustené, ale ak je podľa lavidu všetko OK, tak načo hus gága? Leda, že by bola trafená? Je tu ešte jedna možnosť. A to taká, že lavida zistil, aké je to nepríjemné, keď sa niekto naváža do detí rodičov, s cieľom znevážiť celé rodiny ,keď chce ponížiť, pokoriť, poukazovaním kto je koho syn, dcéra, zať , otec, atď., alebo keď dehonestuje a znevažuje deti pred rodičmi a urážlivo sa vyslovuje pred deťmi o rodičoch a tak ako vidíte lavida „kapánek zjihnul“. Hoci nepredpokladám takúto empatiu u lavidu ku nám ostatným, ale zdá sa, že aj on má dušu, asi ranenú(?), keď reagoval na stavbu a pozemok, bez výslovnej identifikácie o koho sa jedná, hoci napokon išlo o jeho syna. Lavida cíti, že môžu byť problémy???.
Nemajte obavu lavida, ja sa tak, ako ste sa vy, neznížim k takejto úbohosti. Inak lavida, veľa šťastných chvíľ vášmu synovi v bývaní v Novákoch. Vždy som mal záujem na riešení bytovej otázky pre mladých ľudí v našom meste akoukoľvek formou, okrem tej, že ak užívanie nezákonne skolaudovanej novostavby znečisťuje povrchové vody, a že sa primátorský byt na ul. Čerešňovej zmenil na peniažky pre posledného užívateľa (pána primátora) pred jeho predajom ( hoci sa v byte vykonala rekonštrukcia na náklady mesta) a tak mal zostať podľa verejného vyhlásenia, slov staronového primátora, byt v majetku mesta, ale nie je.. .
Takže v prvom rade sa lavida vskutku svojimi „odbornými zástojmi“ (???) vyjadruje ku „pestúnskej starostlivosti“,o pána primátora, či ku schopnosti pána primátora odpísať žiadateľovi podľa Infozákona informáciu. Lavida, to naozaj nikto nespochybňuje, veď ak by bol opak pravdou a mesto by neodpovedalo, porušilo by mesto zákon a tak, ako sa niektorí ľudia (z jeho rangu) v minulosti odvolávali z titulu porušenia ustanovení Infozákona na prokurátora, tak vari, kto by sa cítil poškodený, sa môže i v súčasnosti obrátiť na prokuratúru. Otázka však stojí lavida na inom a síce vyššom princípe a to, že skromne mlčíte o nepoužiteľnosti a nekompetentnom, nič neriešiacom, zastieracom obsahu, vyplývajúcom z odpovedí pána primátora, na žiadosti podaných v súlade s Infozákonom.!!!!!!!! A to je už predsa naozaj o čomsi inom, lavida!!!
V druhom rade, lavida venujete pozornosť nákupu osobného auta, na ktorom sa vyváža náš pán primátor. O osobnom automobile, možno až neskôr priatelia. Na rade v poradí dôležitosti jednať o správnosti rozhodnutia pána primátora by mali byť poslanci MsZ. Verím, že sa budú dotazovať. Lavida, ostatné všetko sú potom kecy. Naozaj len pre tie malé deti.
A na záver. Lavida rovnako ako vy, aj ja sa osobne domnievam, že porovnávanie je zdravé, mám na mysli vašu komparáciu medzi Dr. Danišom a Ing .Šimkom . Ale čo, ak niekedy kríva? Takže skúste aspoň raz vedenia nášho mesta porovnávať kriticky, s dávkou dobromyseľnosti vediac, že každé porovnanie kríva. Osôb, ktoré sa dokážu porovnávať, sa vari netreba obávať, pokiaľ si na tento účel vyberajú seberovných!!!. Mám na mysli, človeka s dvadsaťštyriročnou praxou a človeka bez praxe , ale vo voľbách mali za sebou rovnaké vox populi a vysoko prehral ten s dvadsaťštyriročnou praxou, aby nastúpil zvolený kandidát s nulovou praxou!!! A akú mu dal šancu, ten čo s ním boj o kreslo prehral? Myslím si, že obavu treba mať vtedy, ak sa osoba začne považovať za jedinečnú, neporovnateľnú a podľa toho, ako vidíme sa aj správa a ľudia vášho typu jej drukujú. Však, načo cikať proti vetru, keď sa môžem mať dobre? PB.
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 0   1
12:04:49 31.08.2019 [6920] Nevhodný príspevok?
Samozrejme že tento prispevok si zasluži kladne hodnotenie za omyl/lajk dole sa ospravedlňujem.
Hodnotenie: 0   0
20:28:34 30.08.2019 [6919] Nevhodný príspevok?


K 75-mu výročiu vzniku Slovenského národného povstania. Je mimoriadne dôležité pamätať a pripomínať si! Je mimoriadne dôležité, naučiť sa ľudí spájať. Veď ľudia, dnes mnohí už nežijúci, ale účastníci, ba tvorcovia historických udalosti , ktoré ani našu obec Nováky, nijako neobchádzali, si to rozhodne zaslúžia.

Je preto naozaj dôležité pamätať a spomínať, ale i naprávať to, čo sa za posledných tridsať rokov vo vedomí a v pamäti národa i v našom meste pokazilo, vymazalo a bez logického zváženia zrušilo. Veď práve naopak, revolučné myšlienky ľudí, z rôznych kútov ČSR v čase predvojnovom, ktorí nachádzali zamestnanie v Novákoch zásluhou etablujúceho sa banského a chemického priemyslu, značne vplývali na myslenie ostatných ľudí a vlievali nádej na lepší život.

Aj preto si myslím, že zrušenie Izby revolučných tradícii v našom meste nebolo šťastné rozhodnutie. Rovnako aj odstúpenie od spolupráce pri organizovaní regionálnych osláv SNP na Sekaninách s obcou Lehota pod Vtáčnikom a Podhradie. V tejto časti obce Lehota pod Vtáčnikom bola vybudovaná základňa Hornonitrianskej partizánskej brigády a predsa vo vedení (členovia štábu) tejto partizánskej brigády boli i naši obyvatelia. Nedomnievam sa, že by sa mohlo považovať znovuobnovenie spoločných osláv s obcami spomenutými
za neskromné želanie.

Už pri prvom výročí Slovenského národného povstania (teda už v auguste v roku 1945) hlásali naše denníky, že duch Slovenského národného povstania žije. Už vtedy však vyslovili potrebu zdôrazniť, že pripomienka Povstania nemôže zostať len oslavou boja proti „vrahom a zradcom národa“, musí byť tiež záväzkom do budúcnosti, opätovným prihlásením sa k antifašizmu. A to mi verte, je myšlienka v súčasnosti ozaj aktuálna. A s ňou, sa v istom slova zmysle i po zapojení sa do SNP, jeho účastníci nádejali, že potomkovia tvoriaci v súčasnosti obyvateľov i nášho mesta, si budú ich historickú úlohu v SNP vážiť a historickú udalosť spätú s revolučnou históriou SNP zapísanú i v dejinách nášho mesta i po 75 rokoch od jej vzniku ocenia, možno s väčším záujmom a úctou.

Obyvateľstvo nášho mesta sa v roku 1944 zaradilo do historických udalostí Slovenského národného povstania a veľmi výrazne, veď na hornej Nitre pôsobili rôzne partizánske skupiny, oddiely a brigády: Hornonitrianska partizánska brigáda, ktorej jadro tvoril oddiel Vtáčnik, jemu podliehali oddiely Major, Dolné Vestenice a Thälmann, partizánska brigáda Jána Žišku, partizánska brigáda A. A. Martynova a partizánsky oddiel Slovan Ráztočno. Oddiely uskutočňovali väčšinou prepady a deštrukčné akcie. Partizánske akcie trvali až do príchodu sovietskej armády na hornú Nitru v apríli 1945.

Dá sa súhlasiť so slovami Ľuba Dzuráka, s jeho výzvou na vzbudenie záujmu u našej mladej generácie o revolučné a pre slovenský národ historicky najvýznamnejšie vystúpenie za svoju slobodu , ktorým jednoznačne je obdobie Slovenského národného povstania.

Zároveň si však myslím, že by to mala byť aj výzva pre naše mestské samosprávne orgány, aby opäť zhromaždili faktografické podklady dokumentujúce revolučnú a kultúrnu históriu nášho mesta, ktorá určite prispeje k edukácii mladšej a najmladšej generácie žijúcej v našom meste. Aby prostredníctvom sústredených dokumentov a faktografických exponátov , dobových dokumentov, fotografií a zbierok si návštevníci vedeli predstaviť históriu našej obce a tradícií v živote jej obyvateľov v komplexe, ako celok PB
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 2   0
16:28:57 28.08.2019 [6918] Nevhodný príspevok?
SNP – Návrat k hodnotám!!!

Národ, ktorý si neváži svoju minulosť a nehlási sa k nej, si nezaslúži lepšiu budúcnosť.

Dobrý deň vážení spoluobčania.

Chcem hneď v úvode poďakovať vedeniu mesta, primátorovi, ZPOZ, za dôstojné oslavy 75 výročia SNP. Takéto výročie by si určite zaslúžilo väčšiu pozornosť obyvateľov nášho mesta. Viac ma však mrzí, že tam neboli mladí ľudia. Teda aspoň ja som to nejako nepostrehol. Je to nezáujem, ľahostajnosť, či znechutenosť?
V dobe, keď mladí ľudia ovládajú niekoľko rečí, otvorený im je celý svet, ovládajú najzložitejšie veci a techniku, ktorú priniesla doba, vďaka internetu majú neobmedzený prístup k informáciám, by nemal byť problém vyznať sa i vo vlastnej histórii a vážiť si ju. Opak je však pravdou. Dnes mladí ľudia o SNP toho naozaj veľa nevedia a to ešte mnohokrát používajú aj poprekrúcané fakty. Žiaľ to je ten najsmutnejší fakt. Nechcem tu dnes na tejto stránke písať o najväčšej a najsvetlejšej udalosti v našich novodobých dejinách. Nechcem písať o hrdinstvách ľudí, ktorí išli do povstania, aby aj za cenu svojich životov, porazili fašizmus, čím zabezpečili, aby ďalšie generácie, samozrejme aj tá naša, mohla žiť v mieri. Ani si len nechcem položiť otázku, koľko ľudí by dnes riskovalo život, za lepšiu budúcnosť ďalších generácií? Našťastie táto otázka je dnes bezpredmetná a verím, že už aj vždy zostane.
Aj preto som privítal prístup vlády SR, NR SR, STV a samozrejme aj môjho mesta k oslavám 75. výročia SNP. Osobne to beriem ako veľké uctenie si pamiatky všetkých účastníkov SNP, samozrejme predovšetkým tých, ktorí položili svoje životy. Verím, že tieto oslavy nebudú len krátkym návratom do nedávnej minulosti Slovenska. SNP nám vyslalo množstvo odkazov nielen o hrdinstve ľudí. Boli to odkazy spájania sa národnosti, uvedomelosti, oddanosti i nádeje pre lepšiu budúcnosť. Dajme si ruku na srdce. Plníme dnes aspoň časť týchto pre Slovensko nesmierne vzácnych odkazov. Spomínať SNP a ľudí, ktorí sa ho zúčastnili, len pri oslavách jednotlivých výročí, je nielen málo, ale doslova trestuhodné. Zato dávame veľký priestor veciam, ktoré sú pre náš život absolútne nepodstatné. Zo života sa nám vytratili hodnoty, resp. sú pomaly ale iste nahrádzané inými. Zaoberáme sa nejakými dúhovými pochodmi, stavaniu stožiarov, sme k sebe zlí a nenávistní. Takéto odkazy nám určite SNP nezanechalo. Za toto určite neriskovali životy účastníci SNP.
Veľmi by som si prial, aby sa práve SNP stalo akosi symbolikou Slovenska. Aby sme si vždy a pri každej príležitosti uvedomili, že za život, ktorý dnes žijeme vďačíme aj tým, ktorí v roku 1944 pochopili, kde je ich miesto.
„Aby tí, čo položili životy za našu slobodu neboli nikdy zabudnutí. Aby tí, čo dnes žijú i tí čo tu budú po nás, na nich nikdy nezabudli.“

S úctou
Ľubo Dzurák
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 2   0
20:08:01 27.08.2019 [6917] Nevhodný príspevok?
Prispievateľ Accickvep nemôžem sa ubrániť dojmu,že Vaša reakcia na môj prípevok patrí do už spomínanej krčmy,čo tu onehdy spomínal PB,ale budiš,každý sme nejaký a reakcie a názory prispievateľov môžu byť rôzne/sto ľudí,sto názorov/,preto sa k Vášmu príspevku pokojne vyjadrím.
V prvom rade je zrejmé,že terajší primátor p.Šimka žiadnu pestúnku nepotrebuje,čoho dôkazom je jeho dlhoročná činnosť a výsledky v komunálnej politike.O tom myslím niet žiadneho sporu,hoci pochopiteľne uznávam ,že aj v tomto prípade bude hrať svoju rolu pluralita názorov vyplývajúca zo subjektívneho hodnotenia .Ja v tomto prípade posudzujem jeho kariéru a zástoje v politike ako celok a tu domnievam sa ,nie je možné nevidieť jej celkovo pozitívny priebeh.
V druhom rade ja pokiaľ môžem posúdiť z vlastnej skúsenosti,tak p.Šimka je rozhodne schopný písomne odpovedať na otázky občanov a aby som nehovoril len o vlastnej skúsenosti,tak toho potvrdením sú aj príspevky p.Bošiaka v ktorých čitateľov informoval o svojich žiadostiach o informácie na základe zákona č.211/2000Z.z.Takisto je tu možnosť verejne na zasadnutiach MsZ interpelovať predstaviteľa mesta s akýmkoľvek problémom dotýkajúcim sa života občanov a tiež práce vedenia mesta a poslancov MsZ.Je teda len na občanoch samotných ,do akej miery využijú túto možnosť podieľať sa na správe vecí verejných.Tiež mi nedá pripomenúť,že terajším predstaviteľom mesta bola odmietnutá prax bývalého vedenia-“5 minút a dosť” a bol daný verejný prísľub,že každému bude umožnené diskutovať podľa individuálnej potreby bez zbytočného stresu kôli malému časovému úseku na diskusiu.Taktiež s uznaním kvitujem,že už skončila prax,kedy boli cenzúrované diskusné príspevky a vystúpenia občanov,ktoré boli z prestížnych politických dôvodov pre bývalé vedenie mesta nevýhodné.
Po tretie,čo náčelník povie,alebo nepovie,je jeho vec.Ak ste sa nepýtal,prečo fabulujete jeho prípadné odpovede?To do objektívnej debaty rozhodne nepatrí.
Čo sa týka pozemku vedľa terajšieho primátora,tak tam nikto nestavia.Majiteľ býva v Novej si a zrejme ho zdedil po otcovi,ktorému bol vrátený v reštitúciách. Môj syn stavia až na druhom pozemku od primátora.Pozemok bol našej rodine takisto vrátený v reštitučnom konaní.
Pokiaľ ide o splašky,nemám šajn ako má primátor projekt riešený.Predpokladám dva možné varianty.Buď vybuduje len samotnú čističku s vývodom do tej istej kanalizácie a v tom prípade je odpoveď na vašu otázku tá,že splašky pôjdu opätovne do rieky,akurát že prebehnú cez čističku,alebo vybuduje aj žumpu bez vývodu do kanalizácie a bude ju musieť podľa potreby dať vyprázdniť /h/rovnocucom.
Tiež mi nie je jasné,prečo hodnotíte celkovo Nováky ako katastrofu.Podľa mňa silne zovšeobecňujúco preháňate a ja sa rozhodne s vami v takom názore nestotožňujem.
Kúpa drahého auta určite nie je žiadna katastrofa.Autá na lízing si ľudia , firmy,alebo obce kupujú bežne a zrejme vedia prečo,keď si zrátajú ekonomiku.Alebo si myslíte,že tým všetkým ,čo po celom svete takýmto spôsobom kupujú autá hrabe?
Na druhej strane katastrofa bol výbuch vo VOP,alebo nešťastia v baniach,kde padli za obeť ľudské životy.To boli skutočné katastrofy a nie kúpa auta na lízing.
Ale keby som chcel prijať vašu rétoriku,tak by som finančnou katastrofou nazval p. bývalým primátorom chystaný projekt novej polikliniky,ktorý by bol pre mesto likvidačný.A to už ani nehovoriac o tom,ako dopadlo celkovo “gazdovanie “ bývalého manažmentu za celé štvorrocné obdobie.Ak hovorím celkovo,tak tým nehovorím,že všetko bolo zle,určite boli aj niektoré podarené projekty,ale bolo ich len málo.Tieto moje slová potvrdzujú aj vyjadrenia p.Bašku predsedu TSK,keď na predvolebnom mítingu p.Baláka na moju otázku prečo už strana Smer SD nekandiduje na post primátora p.Daniša odpovedal protiotázkou “ A vy si myslíte,že tu v Novákoch sa toho urobilo dosť?” Trebárs taký nerealizovaný projekt rekonštrukcie polikliniky bola veľká a zásadná chyba!
Dúfam prispievateľ Accickvep,že som zodpovedal vaše otázky a tiež dúfam,že môj príspevok nepochopíte ako útok a hučanie.Som len radový občan mesta a snažím sa podľa možnosti na základe špatných skúseností si fakty overovať.Robím to len z jediného dôvodu,aby som mal čo najviac relevantných informácií pre rozhodovanie sa vo voľbách,komu dám svoj volebný hlas,pretože si uvedomujem veľký význam a dôležitosť takého konania,veď napokon ide o napredovanie v snahe o lepší život v meste.


[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 1   0
16:36:43 27.08.2019 [6916] Nevhodný príspevok?
Priatelia, súčasná nepriama (zastupiteľská) demokracia i v našom meste by mala spočívať v tom, že slušný občan sa zúčastňuje na politickom rozhodovaní sprostredkovane, delegovaním svojho podielu moci na zvolených zástupcov (primátora a poslancov mestského zastupiteľstva), ktorí napĺňajú jeho vôľu v orgánoch mest. Znamená to pre nás, slušných občanov, že hoci sme my, slušní občania, zdrojom moci, sprostredkovane sú nami zvolení poslanci mestského zastupiteľstva nositeľmi moci!!!.

I napriek uvedenému priatelia, sa začínam vážne zamýšľať nad tým, že prestanem sledovať zverejňované zasadnutia mestského zastupiteľstva, či brať účasť na zasadnutiach MsZ. Považujem to v súčasnosti za zbytočnú stratu času, pretože nielen mne , ale hádam i niektorým vám, to berie drahocenný čas, ktorý môžeme podstatne racionálnejšie užiť v kruhu svojej rodiny a akýkoľvek druh „showbiznisu a one man show“ zo strany staronového pána primátora si môžeme nahradiť sledovaním programu v štátnej televízii, alebo súkromných televíziách s celoplošným záberom Slovenska.

Verte, že spoľahlivo sa dá konštatovať, že medzery vo vedomostiach predstaviteľa výkonnej moci a niektorých členov zboru zastupiteľstva, ako sa má riadiť mesto, z pohľadu sprostredkovanej im moci , z pohľadu etického, morálneho princípu, slušného vyjadrovania sa ,bez osočovania, vulgárnych prejavov zo strany pána primátora, sústavného vyhrážania, spoluobčanom ex post po zasadnutiach MsZ jeho príbuznými a osočovania spoluobčanov mi už, ako sa ľudovo povie „presadá“ ,najmä ako systém a spôsob vedenia nášho mesta. Inými slovami, nefunguje to v našom meste zo strany primátora, poslancov a ešte menej zo strany nás, občanov . Jednoducho nefunguje!!!!!.

Priatelia, kto sa učil s deťmi množiny vie, ak tvrdím, že teória o zastupiteľskej demokracii ako to vidíme u nás, v našom meste sa len veľmi slabo, prekrývajú s praxou, ktorá je realizovaná mestskými volenými orgánmi. Všetci vieme a najmä to vidíme, že predstaviteľ mesta sa nie vždy správa ako náš zástupca. Jeho kroky s podporou pár poslancov, ale najmä vyjadrenia, ktoré sa niekedy nedajú ani len počúvať, nehovoriac nedajbože na ne nazerať, ba ani komentovať, mnohokrát, takmer vždy, nasvedčujú tomu, akoby nám dával najavo, že tu žijeme v monarchii a on je pánom nášho mesta (??? !!!).

Prečo je to tak? Dovolili smemu to!!!. Nekontrolujeme tých, ktorým sme dali hlas. Nespokojnosť sa vyjadrí až vtedy, ak dôjde k niečomu čo dáva možnosť , ako to vidíme zneužiť na ZVIDITEĽNENIE STARONOVÉHO PRIMÁTORA a jemu submisívnych poslancov!!!. Avšak pravidelná kontrola v rámci prevencie žiadna. Nečudujme sa potom, v akom meste to žijeme. Miestni politici necítia sústavný tlak. Ak aj niekedy nejaký príde, veľmi rýchlo zmizne. Niekedy stačí telefonát pána primátora a ľudia zacúvajú, ako auto do garáže. Nuž tak, verte, naozaj, zacúvajú.

Priatelia, naozaj s pochybnosťami vnímam to, ak poukazuje a žiada nás kladivo lavida , že by sme nemali len kritizovať pána primátora, ale ho vraj aj mali chváliť asi za to, že dá opraviť cesty, alebo budovy Z akého zdroja lavida nepíše. Samozrejme, že z peňazí mesta , alebo z peňazí štátu, ktoré má mesto, pán primátor dá vyčistiť ulicu, pokosiť verejnú zeleň, atď. Nuž lavida, nič nové, ale veď si to aj s ďaľšími z vašej ekipy konečne uvedomte, že vaša požiadavka je to isté, ako zatlieskať bankomatu, keď vám vydá vaše peniaze !!!!.

Veľmi mi zdvihli adrenalín ľútostivé slová, ktoré vyslovil pán primátor niekoľkokrát na adresu školopovinných nováckych detičiek,keď chcel poukázať na to, že v oboch budovách Základnej školy nášho mesta budú cvičiť na chodbách. Slová pána primátora mi pripadajú neúprimné a farizejské a bez osobnej pokory!!!

Stačí si prečítať príspevok školy o činností tých detičiek, ktoré pán primátor tak veľmi ľutuje na poslednom mimoriadnom zasadnutí Msz. Tak prosím čítajte: Príspevok má názov „Na životnom prostredí nám záleží... a píše sa v ňom. O tom, že životné prostredie a príroda nám nie je ľahostajná, dokazuje naša škola viacerými aktivitami. Tou poslednou v tomto školskom roku bolo zapojenie sa do projektu „ElektroOdpad-Dopad“. V rámci neho sme vyzbierali z nováckych domácností úctyhodné množstvo elektroodpadu a medzi 12 zúčastnenými školami sme sa umiestnili na 1. mieste. Športové potreby, ktoré sme získali ako odmenu, nás potešili. No najväčšou odmenou pre nás je vedomie, že sme podali pomocnú ruku prírode a aj našou zásluhou elektroodpad neskončí na čiernych skládkach, ale bude ekologicky zlikvidovaný a recyklovaný.“ Potiaľ príspevok školy.

No a ten istý veľmi ľútostivý pán primátor, má o tieto detičky obrovskú, takmer otcovskú obavu, kde a ako budú robiť TELESNÚ POTREBU A TELESNÚ VÝCHOVU,počas povinnej školskej dochádzky na vyučovanie. Ľudia, páni poslanci a vy ste neprotestovali, veď sa zobuďte. Veď pán primátor xy rokov znečisťuje bezprecedentne životné prostredie a vody rieky Nitry tým, že odvádza do rieky NITRA splašky vyprodukované v jeho rodinnom dome, bez ČISTENIA A ZDORAZŇUJEM PLATENIA (!!!) za ich čistenie a likvidovanie kompetentnému správcovi zodpovednému za ochranu vôd podľa zákona. A nakoniec priatelia, paradoxom je, že nie na tlak orgánov stavebných, orgánov na ochranu životného prostredia, orgánov činných v trestnom konaní, ale na náš tlak, verejnosti, sa musel rozhodnúť, že si buduje Domovú ČOV-ku(pripomínam vám priatelia úsudok Volteira) Priatelia, JE TO MOŽNO VAŠA PRVÁ VEĽKÁ VÝHRA!!! A tak či mi veríte, alebo nie, v starostlivosti o detičky naozaj ide len a len o populistické zviditeľňovanie sa pána primátora.

Spomínate si ako kladivo na slušných ľudí - lavida reagoval na prispievateľa acickvep, citujem :“ To Accickvep.Bublinu vyduj -rýchlo-rýchlo,ale daj pozor,aby si kvalitnú vydul,lebo ti vzápätí praskne,bublinár jeden.Stačilo len prečítať si status na “fejsbúku”od pani Lieskovskej ,kde niet ani slovka o nejakom hučaní a máš po bubline.Preto je potrebné informácie si o-ve-ro-váááť/Harabin/,trebárs aj u náčelníka mestskej polície a nie hneď z počutia šírit plané reči! Stačilo len prečítať si status na “fejsbúku”od pani Lieskovskej ,kde niet ani slovka o nejakom hučaní a máš po bubline.

Nuž lavida, naozaj stačilo čítať, ale s očami otvorenými a nie so zakaleným zrakom a krvou podliatymi očami. Pre kladivo lavidu, navyše klamára je takáto na jeho posmešné ohovárajúce slová odpoveď, ktorá zaznela v diskusii pod statusom pani L. citujem :“ Samko ved presne o toto ide. Ze tu niekto vykrikuje z okien a nadava Milanovi do nepeknych slov a takisto mne a mojej mamine. Tak neviem akú spolupatričnosť a slušnosť občiansku tým vyjadruje ... ale existuje take porekadlo že aké požičaj t... potiaľ diskutér. Klamár lavida, kladivo na slušných ľudí , doporučujem vám potrebné informácie si o-ve-ro-váááť/Harabin/,... ... nie hneď z počutia šírit plané reči! Kladivo a klamár lavida, mali by ste sa tým ľuďom ospravedlniť za tie vaše táraniny!!!.

A tak znova k veci. Len dúfam priatelia, že uznáte, že pán primátor nemal iné východisko???. Veď je to naozaj pochopiteľné, lebo však ako vyššie uvádzam, ako by nám inak mohol vládnuť, ak nebude vzorom tým detičkám, ktoré tak veľmi ľutuje, ak nebude dodržiavať on sám zákony, keďže nám chce byť ešte dlho primátor mesta???. A tak priatelia opakujme si neustále:“ Ľudia majú veľkú moc“ !!! A môj apel. Ľudia, verte slušným informáciám.!!!. Ak sa slušným informáciám prestane veriť, je na škodu, že letargia, akou sú obalené Nováky, stále viac a viac nám dáva na vedomie, že v Novákoch naozaj zdochol pes!!!.

Záverom si myslím, že to vezmem asi tak, že žiadny človek v našom meste, na Slovensku a možno ani v Európe a vari aj na svete, nemá večných priateľov a ani odvekých nepriateľov. Raz možno ,ak motyka vystrelí potiahneme i v tomto mestečku všetci za jeden koniec. Takže tak.PB
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 0   1
16:18:13 24.08.2019 [6915] Nevhodný príspevok?
Opäť o jednom telefonáte.

Dobrý deň vážení spoluobčania.

Začnem tak trošku netradične, starým bradatým vtipom. Do redakcie ruského denníka Pravda prišla otázka : Môže radový komunista povedať na členskej schôdzi svoj názor? Na druhý deň bola uverejnená odpoveď. Samozrejme že môže, ale škoda radového komunistu.

Aj ja som mal dnes telefonát s otázkou. Ale idem po poriadku. Dnes doobeda opäť pri káve a práci na počítači, mi zazvonil telefón. Klipko mi ukázalo meno a ihneď som vedel o čom to bude. Napriek tomu som to zdvihol. Meno mu darujem, ale určite ho ihneď uhádnete. Pozeral si včera večer v STV správy? Vieš, ja som to nevidel, ale kolegovia v práci mi hovorili, že brat bol v televízii. Preboha čo ste to tam mali za primátora, veď redaktorke zložil telefón. Videl si to? Odpovedal som, že áno. No a čo hovoríš na to, že jej položil telefón? Neuveriteľné však? Odpovedal som krátko. Je to jeho právo. Čoó. Takto hovorí bývalý poslanec? Tak aby si vedel, budem Ťa citovať, nech všetci vedia, že kryješ podvodníkov, čo okradli mesto. Mal na to právo zopakoval som a vypol som telefón. Nevypol som ho preto, lebo ma bude citovať, ale preto, že do telefónu doslova kričal.
Napriek tomu, ak bude v budúcnosti slušne a racionálne telefonovať, mu ten telefón opäť zdvihnem. Ja jednoducho na seba kričať nedám, ani sa nedám manipulovať. Odkazujem mu však, že na to zastupiteľstvo, ak budem mať čas určite prídem, aj keď dopredu viem o čom bude hovoriť. Predovšetkým o tom, ako znevažujem prácu primátora. Ako bývalý poslanec, kryjem gaunerov, podvodníkov a zlodejov. Chcem mu však už teraz povedať, že reagovať nebudem. Lebo si stojím za tým, keď som povedal: "Že má na to právo." To však neznamená, že obhajujem kroky bývalého vedenia mesta, týkajúcich sa rekonštrukcii ZŠ. Na riešenie celého prípadu sú tu však iné inštitúcie, ako telefonáty. To už by si konečne mali uvedomiť predovšetkým tí, čo spravujú toto mesto. Mesto stagnuje a my sa hrabeme stále v minulosti. Možno to niekomu takto vyhovuje. Ak to vyhovuje vám Nováčania, prosím. Mne istotne nie.
Ako som začal, tak aj skončím. Mám priateľa na východe. Má malú firmu. Nad dverami mu visí nápis: "Do tejto kancelárie prichádza každý so svojim názorom. Odchádza z nej však s mojim." Dúfam, že to nebude inšpirácia aj pre Nováky.
Aby som nezabudol. Dopredu ďakujem za palce dole.

S úctou
Ľubo Dzurák

[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 2   0
14:25:24 24.08.2019 [6914] Nevhodný príspevok?
Priatelia, po odsledovaní naozaj len časti mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo tento týždeň v stredu (ktoré sa naozaj nedalo dopozerať) som si spomenul na filozofa a spisovateľa Francoisa-Marie Aroueta, pozoruhodného to muža, ktorému hovorili Voltaire a ktorého mnohé úsudky zostali nesmrteľné. Medzi tie , ktoré sa mu pripisujú okrem iných múdrych slov, patrí aj táto úvaha : „ V živote stretnete dva druhy zlodejov.“ Obyčajného, bežného zlodeja, ktorý vám ukradne peniaze, vašu náprsnú tašku, hodinky, vášho koňa, atď. . Druhým typom je politický zlodej. Ten vás pripraví o vašu budúcnosť, o vaše sny, o vaše znalosti, ukradne vám i váš zárobok, vaše vzdelanie, vaše zdravie, zbaví vás sily a energie, a nakoniec i vášho úsmevu.

A pokračuje, že: *Veľký rozdiel medzi týmito dvoma druhmi zlodejov spočíva v tom, že: „ obyčajný zlodej si vyberá vás, aby vás pripravil o to, čo vám patrí, zatiaľ čo politického zlodeja, ktorý vás pripraví o všetku vašu životnú perspektívu, si vyberáte vy sami“. Ďalší veľký rozdiel ( a nie posledný ) medzi nimi je ten, že bežný človek je obvykle políciou stíhaný, zatiaľ čo politický zlodej je obyčajne políciou chránený.

Nuž k takémuto poznaniu dospel veľký Voltaire, známy to francúzsky, vari aj najväčší spisovateľ francúzskeho osvietenstva , žijúci v 17.storočí. Svojou literárnou činnosťou výrazne ovplyvňoval verejnú mienku. Pomerne dlhé obdobie od odkazu Voltaira, človeka, ktorý kládol dôraz na ľudský rozum, teda považujúc za základ racionalizmus, nám však žiaľ ukazuje i to, ako málo sa zmenilo za stáročia v myšlienkových pochodoch niektorých „politikov(???)“ a to len preto, že sa rovnako nezmenili ich voliči , najmä tí, ktorí im podľahli.

Ale, v Novákoch je to naozaj tak. Keď istá pani L. , ktorá prišla z Bratislavy navštíviť svoju mamku, nadobudla pri parkovaní auta pred domom svojej mamky poznatky vraj zavedenej „parkovacej politiky“(!!!) v Novákoch, ako svoju novú skúsenosť, vystavila ju možno plná rozhorčenia, na "fejsbúk„. Zrejme jej priateľka ( meno darujem) vtipne ,ale určite úprimne, napísala ako prvá v diskusnom príspevku tieto slová:“ Vitaj doma“. No, nemá to chybu. Je to naozaj tak. Pani L.bola naozaj doma???. Ona však má vari šťastie, že len chvíľu. Bola na návšteve . My, tu však žijeme dennodenne. A tak jej úprimne závidíme. Nevieme, quo vadis Nováky?

Však budeme vidieť. Pravdou je tiež, že chvalabohu nie všetci sú tu ovce, ako to aj z reakcie diskutujúcich na status pani L. vyplynulo. A to ako vidieť, „kladivám“ na slušných ľudí akosi prekáža. I na tejto stránke, paradoxne sa presviedčame a predbiehame v tvrdeniach, že to, alebo ono, nie je pravda. Napríklad vám známy prispievateľ lavida nalieha, aby sme prestali dozorovať (podľa neho, ako píše, aby sme prestali byť kladivom na Šimku) činnosť verejných činiteľov. A tak len pripomeniem múdre slová nášho známeho spisovateľa Dominika Tatarku, že:“ AROGANCIA BÝVA VEĽKOU PASCOU KARIÉRY ... a v inom výroku píše, že:“ PÝCHU ŽIVÍ MOC BEZ KONTROLY“ !!!. Kto už nepochopil tieto slová, nech sedí doma pri peci a ....

A že tej pýchy, ktorú, okrem iných, nie celkom vhodných pre verejného činiteľa v prejavoch na verejnosti (i na poslednom zverejnenom mimoriadnom zastupiteľstve) badáme je priveľa, je fakt.!!! Nedbajúc na uvedené a ako povedal známy básnik R.Fábry, cit.,že: “ Pravdy sú vždy dve, lenže jedna z nich je lož“, lavida nalieha na nás, aby sme si všimli aj dobré veci, ktoré sa v Novákoch vybudovali za pontifikátu Dušana Šimku, staronového pána primátora. Však áno. Nuž vedzte, že ak existujú, tak dobré veci sa sami chvália a zvyšujú spokojnosť obyvateľov tohto mestečka veľmi rýchlo. Ale prečo by sme ho mali chváliť za veci, pre ktoré, aby ich zabezpečil, sa nechal voliť a ľudia ho naozaj zvolili a za to, aby ich plnil poberá aj zásluhou poslancov slušnú odmenu napr. v súčasnosti aj s benefitmy okolo 4.000,-€ mesačne, hoci...???. No povedzte, veď je to jeho práca tak, ako každá iná!!! Ak však sú to naše peniaze, tak máme vari právo kontroly!!!

Mimochodom, naozaj len tak na okraj, usmievam sa, keď vo svojom poslednom príspevku lavida nás infantilne presviedča, ba sa domnieva , že v činžiaku nebudú ľudia vyvreskovať a búchať, robiť okolo seba hluk a že VOLUME pri „náhodnom „ parkovaní bolo bez hlasitosti???. Lavida nebolo tak, ako píšete (čo napokon potvrdzuje tiež jeden diskutujúci). Prečo? Lebo ľudia nechcú počuť svoje vlastné ticho!!!.

Priatelia, vy viete, aké úlohy ( volá sa to VOLEBNÝ PROGRAM) si vytýčil staronový pán primátor a čoho sa dotýkajú??? Vy viete a cítite, že tento jeho Volebný program by mal predstavovať predovšetkým jeho záväzok a zodpovednosť voči všetkým obyvateľom mesta tak, aby viedol k vytvoreniu lepších podmienok pre kvalitný život všetkých slušných občanov nášho mesta. Vy viete, aké postavenie a úroveň v našom meste majú mestské politiky??? Určite neviete a doposiaľ nás o nich nijako nikto neinformoval.

A tak celkom záverom apel na našu mladú generáciu: „Nedajte sa pripraviť o vašu budúcnosť, o vaše sny, o vaše znalosti, o vaše zárobky, vaše vzdelanie, vaše zdravie, urobte všetko pre to, aby vás nezbavili sily a energie, a nakoniec i vášho úsmevu.“ Hovorte s poslancami vo vašom obvode. Hľadajte medzi sebou charakterných spoluobčanov a spojte sa v mene dobra .PB
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 1   1
15:13:26 21.08.2019 [6913] Nevhodný príspevok?
Priatelia, celkom určite odporúčam, aby ste si skutočne tak, ako nám to navrhuje lavida ( náš „ odborník bez odbornej zdatnosti,“ no vyspelý v odbornom táraní, osočovaní (!!!), otvorili „fejsbúk“ a prečítali si status na “fejsbúku”od pani L., ktorú uviedol vo svojom príspevku) a naozaj sa presvedčili, že akú facku si sám sebe takouto vám predloženou informáciou lavida uvalil l!!!. Táranie lavidu nám potvrdzuje diskusia k statusu p. L. od obyvateľov, ktorých sa priamo dotýka „parkovacia politika“ (???) pána primátora, ale najmä od diskutérov pochádzajúcich z nášho mesta, no tiež aj z iných kútov Slovenska. Aspoň zopár príspevkov v strede týždňa na vaše pobavenie. Tak čítajte prosím .

• a to som si myslela že tie susedské prípady na markíze sú sci
• Kde sa hrabe Horna Dolna este su tu Novaky
• mesto budúcnosti , možno sa zakáže na tomto základe cúvať čoskoro v celej EÚ
• To ako really??
• ako nehnevaj ma,toto je fakt možné?!
• To čo za psycho ľudia tam žijú
• Ak raz nedajbože zablúdim na toto čarovné miesto,sa budem báť zaparkovať normálne,po tomto tu čo som si prečítala
• Zákon o CP nepozná takéto obmedzenie rsp.zvlastny spôsob parkovania no mesto môže vo svojom VZN doplniť spôsob parkovania t. z. pozdĺžne, priečne, časovo obmedzené ale predkom ci zadkom??? Pri naštartovaní vozidla je to jedno zafuka a je to v byte. Nemôžu sa dohodnúť občania musí to byť vo VZN o doprave. Inak obetavý primátor..
• To je len výmysel jednej dutej hlavy. Nikto sa nedohodol
• Som si myslel
• ja som len zvedavý či budú niekoho riešiť keď tam zaparkuje elektromobil
• Jou asi by som sa kvalitne zasmial keby mna zacali takto riesit a po cirka 30 minutach by som ich poslal kade lahsie ked tam nemaju ziadnu znacku.

Takže priatelia, takto píšu ľudia k statusu pani L. a aktérom jeho obsahu, ako reakciu na vraj občanmi nášho mesta zavedenej politike parkovania, zverejnené na „fejsbúku“, ktorú vám odporučil lavida. No a osočujúci koment lavidu, ktorým si uľavoval bezdôvodne, bez právneho a vecného dôvodu s urážkami ku mojej osobe ,si zaradím do kolonky na vybavenie, pretože nevidím dôvod, aby ma takýto prízemný v podstate nešťastný človiečik, označil za klamára, keďže som sa výslovne k jeho osobe, ako ste mali možnosť sledovať, značné obdobie nevyjadroval a tak uznáte, že bezdôvodne reagoval osočujúco ku mojej osobe, pretože pravdivosť informácie o budovaní ČOV-ky pre potreby pána primátora je nespochybniteľná!!!.

Záverom priatelia ako vždy istý dovetok, ktorý používam, ak sa stotožní s ne- konaním politika ,ktorý vedie naše mesto a možno sme mu dali našou voľbou do funkcie primátora aj sami na to dôvod. A preto sa domnievam, že ak občan prestane moc dozorovať (lavida tomu hovorí, prestane byť kladivom), politici mu prestanú slúžiť a začnú ho ovládať. A to vari nechceme. Naozaj Ľudia netušia, akú majú moc!!! PB

Hoci si verejne činné osoby i v Novákoch môžu myslieť, že niektoré vyjadrenia zasahujú do ich práva na ochranu osobnosti, vzhľadom na ich DOBROVOĽNÉ ROZHODNUTIE (!!!) O VSTUPE DO POLITIKY, musia takéto zásahy strpieť!!!.Lavida, rozumeli ste tomu??? A bol to práve Európsky súd pre ľudské práva, ktorý išiel v tejto otázke až tak ďaleko, že uviedol, „ že ochrana slobody prejavu sa vzťahuje nielen na informácie a myšlienky, ktoré sú prijímané priaznivo, alebo ktoré sa považujú za neškodné alebo za indiferentné, ale aj na také, ktoré urážajú, šokujú alebo znepokojujú“. A tak si na slušných ľudí našli kladivo. Je ním lavida.PB
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 0   3
22:04:03 20.08.2019 [6912] Nevhodný príspevok?
Ale čo to nevidím. Pestúnka Dušana Šimku sa zobudila :-) :-) :-)

Dušanko ešte stále nie je schopný občanom písomne reagovať na otázky a pripomienky a stále potrebuje pestúnku Štefanka? Stále zakazuje prednostovi Martinovi odpovedať na otázky občanom? Asi je to tak, nie je schopný, aby sám odpovedal a sám napísal ako to v skutočnosti bolo, potrebuje pestúnku, ktorá to zaňho napíše.

Skutočne myslíš Štefanko, že náčelník povie niečo iné ako Duško chce? Veď Duško ho platí, predsa mu nebude protirečiť, alebo bude? Kde je pravda pestúnka?

A aká je pravda o pozemku vedľla Dušanka, kto tam stavia?
Nie je pravda ani to, že Dušanko už konečne nebude vypúšťať splašky do rieky? Kde je pravda? Dušankova pestúnka nám odpovie.

Toto je katastrófa tieto Nováky... S Danišom sa aspoň niečo spravilo, so Šimkom? Jaj, kúpil si auto za milión korún z našich daní a poplatkov. Super!

Dúfam že pesúnka nebude aj na mňa útočiť a "hučať" ako Duško, keď zneužíval právomoci verejného činiteľa na náčelníka.
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 0   2
21:24:39 20.08.2019 [6911] Nevhodný príspevok?

Ako vidieť, zobudil sa vtáčik z dlhého, predlhého sna. A začína znova tak, ako som ho- ich hodnotil v predchádzajúcom príspevku. Naviac, zneužil príspevok prispievateľa AccickVep k tomu, aby sa na mňa „nalepil“ a osočuje. Lavida ste v koncoch? Zúrivosť až tak srší z vášho príspevku. Zdá sa, že sa vás akosi problematika veľmi dotýka. Viete mojim priateľom a čitateľom vysvetliť, že prečo? Je vám asi rovnako špatne z toho, že sme s našou pravdou uspeli??? Už Mark Twain vyslovil myšlienku, že : „Človek s nejakým novým nápadom bude považovaný za blázna dovtedy, kým jeho nápad neuspeje.“ Dávam na zváženie čitateľom, kto je vo veci medzi nami väčší blázon.

Mimochodom lavida ,ak ste nepochopili obsah môjho príspevku, tak vám pripomínam, že môj príspevok bola VECNÁ KRITIKA o nezákonnom konaní pána primátora, ktorá vychádza z reálnych, či pravdivých skutočností a z týchto potom sa vyvodzuje zodpovedajúce závery pre hodnotiaci úsudok.

Pane poprosím Vás, vyjdite zo svojho domu, prejdite sa cez záhradu, prebroďte rieku Nitru, postavte sa na jej breh, zacloňte si dlaňou krvou podliate očká a nazrite pod Lelovské vŕšky na ulicu Dukliansku a napíšte čitateľom čo sa tam deje pane a napíšte aspoň približný dôvod. A nepíšte hlúposti.

Ak vás triafa šľak, že hoci ste už viackrát v minulosti bagatelizovali nezákonnosť v konaní pána primátora ( ako vidieť bez účinku), spočívajúcu v bezprecedentnom odvádzaní splaškov ,teda bioodpadu z jeho rodinného domu priamo do rieky Nitra bez ich vyčistenia , čo vy s tým máte spoločné, že buduje Domovú ČOV-ku. Vari ste mu to nariadili, alebo vám to z inej príčiny vadí?

Ach lavida.Všetko to, čo ste napísali sa zopsulo na tom, že spravodlivosť konečne zvíťazila. Tým pádom je váš koment na smiech. Čudujem sa vám, že ste sa dal na to nahovoriť.

Veď vari vám, myšlienkotvorcovi budúceho rozvoja Cestovného ruchu v Novákoch ( len tak pripomeniem, rozhľadňa z ťažnej veži, , lanovka z komína ENO, vozíčkovanie z kopečka, veď to sú vaše reči), by malo na dodržiavaní noriem o ochrane životného prostredia v tejto následkom priemyselnej výroby zničenej oblasti Slovenska záležať hádam viac, ako mne a ostatným obyvateľom.
A na záver k tomu, že si namýšľate , že ja nemám priateľov. Lavida, mám a veľa, určite viac ako vy, veď som aj starší o čosi od vás ,posilňujú ma, uznávajú moje témy, statusy, ktoré vás uvádzajú do zúrivosti. No musíte si ma viac všímať, chodiť medzi tých dobrých ľudí a rozprávať sa s nimi .

Prezradím vám čosi. Lavida, ľudia sa boja. Odpovedzte mi ,že prečo asi. Tak sa boja, ako aj vy . Schovávate sa za anonymné meno. Prečo?
A tak naozaj celkom na záver. Najväčšie zlo, ktorým trpí svet, nie je sila zlých, ale slabosť dobrých. ROLLAND Romain . PB
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 0   1
19:11:43 20.08.2019 [6910] Nevhodný príspevok?
Príspevok je schovaný!
Príspevok je dostupný len pre prihláseného používateľa.
12:24:05 20.08.2019 [6909] Nevhodný príspevok?
Ľudia netušia, akú majú moc!!!. Len málokto uveril, že naša kritika bude úspešná, ak sme kriticky krok za krokom, trpezlivo ,poukazovali na nezákonné konanie dvoch verejných činiteľov z ul. Duklianskej. Málokto nám veril, že po našej otvorenej kritike, títo dvaja verejní činitelia, ktorí nám lživo nahovárali o zákonnosti ich konania smiešnym vyhlásením, že oni ani netušili, že na ulici, ktorá sa stala ich trvalým bydliskom, nie je vybudovaná kanalizácia na odvedenie odpadových(splaškových) vôd. Len málokto nám uveril, že musia, že si zrazu zacúvajú do svedomia a urobia v pokore (!!!) revíziu svojich pochybení, vo svojom svedomí a hoci veľmi neskoro po dlhom období po rozporuplnej KOLAUDÁCII ich rodinného sídla, až po našej apelácii, urobia radikálnu nápravu v dodržaní zákonnosti, ktorú dlho nedodržiavali.

Je len na škodu a vari i zlé, ak mlčiaca väčšina slušných občanov (lebo sú i iní občania, sú to ľudia pod anonymom občania, občannia, občannnia a obča... s nekonečným nnnn...ia) nám neuverila, nepripojila sa ku nám a mlčala a ticho sledovala, ako ktorí jedni s pochopením, iní s úškľabkom, že tak nám vari treba.

Kto sleduje čo i len málinko slovenskú politiku, iste mu neušli poznatky, ktoré hovoria, že lož je nástrojom politikov, ktorá v dôsledku nevšímavosti slušných ľudí končí ako absolútna arogancia moci. Človeka, používajúceho lož ako pracovnú metódu, väčšinou však vedie k opovrhnutiu od druhých. Spomeňte si na lži, ohľadom podaného trestného oznámenia Dušanom Šimkom, vtedy pánom primátorom na mladých poslancov MsZ v období 2010-2014, vraj z podozrenia z korupcie????. No, opovrhnutia hodné, choré.

Priatelia, priznanie chyby, je však prvým krokom k poučeniu a náprave. Je možno až poľutovaniahodné, ak našim poukazovaním na pochybenie zvolených verejných činiteľov v našom meste ľudia nie vždy uverili. Asi neverili, že verejných činiteľov donútime k náprave ich nezákonného konania a k dodržiavaniu zákonov, k ich doznaniu k chybám, ktoré urobili , napr. i tým, že uprednostnili svoj osobný záujem pred záujmom verejným!!!. Bezprecedentným obchádzaním zákona, či zjavne nezákonným konaním.

PRIATELIA,ĽUDIA NAOZAJ NETUŠIA,AKÚ MAJÚ MOC!!!!. Naozaj si mlčiaca väčšina neuvedomuje to, že KRITIKA SPOLOČENSKÝCH JAVOV JE NIELEN DOVOLENÁ, ALE V PODOBNÝCH PRÍPADOCH, NA KTORÉ POUKAZUJEME, AJ POTREBNÁ??? V istom slova zmysle to už, ako vidno, vari aj naši dvaja verejní činitelia pochopili !!!

A tak k veci priatelia. Mám informáciu, že na ul. Duklianskej, na pozemku pána primátora sa vraj pohybuje bager a kope. Veď ako ináč. Dá sa uveriť, že je to znak toho, že u pána primátora sa možno, ani nie tak pohlo svedomie, ako túžba zotrvať pri moci a kariére, ktorá ho i s našim pričinením prinútila konať a napraviť chyby, ktoré plynuli, vyplývali Z AROGANCIE MOCI (!!!) Totižto, je dosť pravdepodobné, že asi naozaj nadišiel čas, že rieka Nitra, bude o nejaký ten litrík vody málinko čistejšia, aj „zásluhou“ staronového pána primátora a jeho susedy, či obyvateľky rodinného domu v jeho susedstve, dnes jeho zástupkyne.

Dali sme mu možnosť priznať sa, oslobodiť sa a pomaly nadobudnúť rešpekt. A tak je vari správne, ak sa rozhodol, ba že bol donútený, ako producent bioodpadu zmeniť kvalitu odpadovej vody, ktorá je vyvedená z jeho rodinného domu, ktorú roky, niekoľko rokov po rozporuplnej kolaudácii jeho RD vedome (!!!) v rozpore so Stavebným zákonom a zákonom o vodách , jednoducho bez čistenia, vypúšťa priamo do rieky Nitry !!! .

No a najmä je dôležité, že asi pochopili, že predsa nemôžu kázať svojim voličom PIŤ VODU (ani onú vodu z rieky Nitry) A ONI BUDÚ VÍNO PIŤ!!!. Veď, ak by na svojom nezákonnom konaní zotrvali, ako by nám inak chceli nariadiť, prikázať dodržiavať povinnosti o ochrane životného prostredia, či aby zamedzili budovať čierne skládky a či napr. učiť ľudí o separovaní odpadov??? Ako by nám vysvetľovali, nariaďovali, aký máme byť disciplinovaní, aký máme mať my, obyčajní slušní obyvatelia nášho mesta záujem na ochrane životného prostredia, alebo tak, ako píše môjmu príspevku predchádzajúci prispievateľ acickwep na politike parkovania??? Alebo si vari naozaj myslia, že sme „pokrytecká slovenská krčma“ ktorým sa najnovšie pomenúvajú tak ako čítame v periodikách, poctiví, pracujúci obyvatelia Slovenska???

Je len na škodu súčasných čelných predstaviteľov nášho mesta, ak uprednostnili svoj OSOBNÝ ZÁUJEM pred dodržiavaním zákonnosti tak, aby odmietli pripomienky, kritiku nováckej verejnosti pripomienky, keďže novácka verejnosť chránila a presadzovala len a len VEREJNÝ ZÁUJEM !!!.

A tak je konanie predstaviteľov radnice na ich škodu, pretože priatelia, viackrát som upozornil na viaceré rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva, z ktorých vyplýva i to, že : „Sloboda prejavu tvorí jeden z hlavných pilierov demokratickej spoločnosti a jednu z prvoradých podmienok jej rozvoja. Pokiaľ ide o hranice prípustnej kritiky Európsky súd pre ľudské práva vyjadril, že tieto sú širšie, vo vzťahu k politikovi konajúcemu vo svojej funkcii, ako vo vzťahu k súkromnej osobe. A oni nás nebrali vážne. Posmievali sa nám aj so svojou ekipou, urážali nás a vystatovali sa.

A tak málinko ich priatelia poučme, že hoci si verejne činné osoby v Novákoch môžu myslieť, že niektoré vyjadrenia zasahujú do ich práva na ochranu osobnosti, vzhľadom na ich DOBROVOĽNÉ ROZHODNUTIE (!!!) O VSTUPE DO POLITIKY, musia takéto zásahy strpieť!!!. A bol to práve Európsky súd pre ľudské práva, ktorý išiel v tejto otázke až tak ďaleko, že uviedol, „ že ochrana slobody prejavu sa vzťahuje nielen na informácie a myšlienky, ktoré sú prijímané priaznivo, alebo ktoré sa považujú za neškodné alebo za indiferentné, ale aj na také, ktoré urážajú, šokujú alebo znepokojujú“. Takto si to vyžaduje pluralizmus, tolerancia a veľkorysosť, bez ktorých neexistuje „demokratická spoločnosť“.

A na záver . Ako som uviedol :"Kritika spoločenských javov je nielen dovolená, ale aj potrebná. Treba zároveň pripustiť, že v rámci kritiky podľa okolností a povahy konkrétneho prípadu možno strpieť určitú mieru zveličovania, ironizovania, či použitia relatívne ostrejších výrazov, ktoré by mohli byť za iných okolností považované za urážlivé.

U verejných činiteľov je kritika považovaná za nevyhnutnú súčasť ich verejného účinkovania a tieto osoby s kritikou už VSTUPOM DO POLITIKY MUSIA POČÍTAŤ.“

Nemusia však znášať neokrôchané, arogantné , slaboduché až chrapúnske výroky ich kritici, slušní občania, ktoré sme si užili od staronového pána primátora, najmä však bezprecedentne a expresívnejšie, od niektorých členov jeho ekipy, ak nám boli a sú predkladané a je naozaj škoda o nich písať.

Nielenže boli urážajúce, ale najmä ako vidieť nič neriešili a „vyriešili si to“,resp. budú musieť vyriešiť, ako v tomto prípade samotní stavebníci, pretože si zvolili cestu stať sa verejným činiteľom, a aby tak mohli vládnuť a byť pri moci, museli sa očistiť!!!!. Veď je to také jednoduché. No, nesmie sa im snívať, že sú osou zemegule a my ,že sa musíme okolo tej osi točiť???

Vecná kritika je chápaná tak, že vychádza z reálnych či pravdivých skutočností a z týchto potom vyvodzuje zodpovedajúce závery pre hodnotiaci úsudok. To sa však pán primátor, volený zástupca platený občanmi i pani viceprimátorka musia ešte veľa naučiť!!!. A tak priatelia, vyučujme ich , step by step!!!. Veď musia veľa chýb ,ktoré vyrobili naprávať (napr. KCMN). Ospravedlňujem sa za dlhý príspevok PB
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 0   1
19:34:13 19.08.2019 [6908] Nevhodný príspevok?
Človeče! Ty sebecký ničiteľ prírody!


Neviem, či ste zachytili správu, že od 29 júla 2019 začína žiť ľudstvo na ekologický dlh. To znamená, že týmto dňom sme v rámci roka 2019 vyčerpali všetky obnoviteľné zdroje, a od tohto dátumu až do konca roka budeme čerpať zdroje, ktoré už príroda nie je schopná sama obnoviť. Od tohto dňa teda začína naše bezohľadné a trvalo nezvratné drancovanie. Pravda je totiž taká, že v súčasnosti potrebujeme na uspokojenie všetkých svojich potrieb prírodné zdroje dvoch planét, čo značí, že životná úroveň ľudí a ich potreby výrazne prevyšujú možnosti našej planéty.

Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1908/clovece-ty-sebecky-nicitel-prirody
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 0   0
12:30:06 19.08.2019 [6907] Nevhodný príspevok?
Áno, počul som, že primátor "hučal" na celú ulicu ako zmyslov zbavený. Je to len potvrdenie toho o čom sa v Novákoch hovorí medzi ľuďmi a to že niekto tu už má vážny duševný problém. Držím palce náčelníkovi, aby vydržal pracovať pod takýmto nadriadeným. A je mi lúto, že takúto vizitku nám "psychoško" spravil pred svetoznámym DJ. Ale asi si na to treba už zvykať, toto mesto padá na hubu vďaka Šimkovi. Ďakujeme veľmi pekne.
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 0   0
14:10:04 17.08.2019 [6906] Nevhodný príspevok?
Prevzaté z FB:

Hodnotenie: 0   0
11:18:37 15.08.2019 [6905] Nevhodný príspevok?

Že by naozaj Koúrkovo? Nuž tak priatelia, aj vy si myslíte, že obišli nášho staronového pána primátora veľkopanské maniere ? Ak áno, je to vaša vec, ale ak nie, tak je aj podľa vás kóšer a legitímne, ak sa vyváža na luxusnom aute takmer za 40 000,- eur?! Totižto takúto sumu z mestských peňazí, mesto Nováky zaplatí leasingovej spoločnosti !!! Teda, takéto peniaze zaplatí mestečko s počtom obyvateľov niečo málo vyše 4-tisíc ( v roku 2018 4215 obyv.), čo naše mestečko zaraďuje v poradí miest, resp. v rebríčku slovenských miest zhruba na 124. miesto. Aj vám priatelia moji, sa zdá pridrahé? Musíte však uznať, že určite je to zaujímavé prvenstvo!!!

Náš staronový pán primátor sa už pár mesiacov hrdí, možno vskutku zaujímavým prvenstvom. Vyváža sa možno na suverénne najdrahšom služobnom aute (takmer v luxusnej verzii) v rámci ZMO Hornej Nitry - Združenie miest a obcí Hornej Nitry, ale možno i v širšom regióne.

Dá sa domnievať, že popri ňom, budú pravdepodobne aj šéfovia radníc v Prievidzi, Bojniciach či Handlovej, ale aj vidiecke obce s počtom okolo 4000 obyvateľov vyzerať ako obyčajní, chudobní príbuzní!!! Však, čo už!!! No, ak by sa staronový pán primátor odvolával na to, že bývalým primátorom a súčasným staronovým primátorom užívaný starý automobil PASSAT mu nevyhovuje, okrem mnohých hľadísk aj z hľadiska vlastnej bezpečnosti (aspoň tak to zdôvodňoval), je vari potom naozaj trápne, ak staré motorové vozidlo ,posunul do nižšieho levelu a ako sa zdá, využíva ho prednosta MsÚ. Asi sa pán prednosta – dôchodca už nemusí báť o svoju bezpečnosť?????. No, čisté Kocúrkovo. Výsmech bijúci všetkým občanom do očí.

Avšak neuveríte. Mestský úrad má k dispozícii aj ďalšie ,tzv. referentské osobné motorové vozidlo. K čomu slúži??? Nemám tušenia, ale najtrápnejšie situácie zažívame vtedy, ako mi dávate na vedomie, ak dávate svojim známym odpovede na ich skutočne legitímne otázky, či na našej radnici nikto nerozmýšľa, ak referentské vozidlo „ FABIA“ s pripojeným prívesným vozíkom slúži zamestnancom mesta na úseku čistenia mesta, na odvoz a vyprázdňovanie odpadových košov a iného odpadu v meste???!!!

Priatelia, nedá sa mi ani šoférovať, už aj to moje auto sa mi rehoce, aký prepych s autami si na našom Mestskom úrade prežívajú. To je prepych, to vám teda poviem. Nie a nie zaobstarať multikáru, alebo radšej dve (na komunálny odpad a cisterničku, tú zatiaľ ani nie tak súrne, však kvetiniek v meste až tak nieto) (!!!), či také nejaké pre činnosť mesta primerané vozidlo!!! A to už nehovoriac, kto všetko si za volant FABIE sadne, kto všetko možno neoprávnene, riadi predmetné vozidlo, zrejme bez patričných školení.

A tak pán primátor mlčí, pre istotu nereagoval na pripomienku, že kúpiť sa predsa dá kvalitné auto, avšak, za oveľa nižšiu sumu. Odborníci na distribúciu automobilov ŠKODA OCTÁVIA tvrdia , že na účely služobné, s dostatočnou a bezpečnou prevádzkou vozidla pre mesto nášho rangu, pre jeho potreby, je cena osobného automobilu vo výške od 15.000 do 18.000 eur primeraná a vo výbave je zohľadnené všetko čo k bezpečnej jazde prináleží.

A aby ste videli na čom jazdili ostatní na Slovensku vás odporúčam na periodikum PLUS 7, na ktoré nás často na čítanie odporúčala v mene kauzy pána primátora suita staronového pána primátora, aby sme ho čítali (myslím PLUS 7), pravdaže v iných súvislostiach. Nuž, tak aj on nech ho číta. Viac,čítaj https://plus7dni.pluska.sk/ludia/luxus-pre-primatorske-zadky-com-vyvaza-pocas-sluzby-obcanom-nesrovnal-rasi-cizmar/3

Informáciou na PLUS 7 o papalášstve a konaní, či nakladaní predstaviteľa radnice nášho mesta s našimi peniazmi dávam na vedomie najmä preto, že celý systém na našej radnici zachorel. Niekto si naše mesto od samého začiatku mýli so súkromnou firmou, eseročkou a to len vari vďaka tomu, že mu to desiati voliči, ktorých hlasmi vyhral voľby, dovolili. Nie, to nie je o závisti, však si názor prosím, vytvorte sami. Uvidíme, čo na to pán kontrolór, ak si bude zisťovať u autorizovaného predajcu ŠKODA prepychovú, nadštandartnú - takmer v luxusnej verzii výbavu služobného vozidla nášho pána primátora, alebo či budú ochotní a schopní niektorí súčasní poslanci pánovi primátorovi vypočítať, koľko má hodín prejazdených a presedených v pohodlnom aute, na úkor riadenia a starostlivosti o mesto tak, ako v minulosti, keď v aute prejazdil viac času, ako presedel v úrade. Odvolávať sa na pobyt v kancelárii primátora po úradných hodinách do polnoci, či cez víkend , nezakladá vari u nikoho dôvod na domnienku, že je to v prospech mesta, keďže absencia kontaktu obyvateľa s pánom primátorom to absolútne vylučuje. PB
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 0   1
07:01:50 13.08.2019 [6903] Nevhodný príspevok?
Priatelia, no, uznáte mi, že musím odpovedať a budem sa snažiť s väčšou noblesou, s akou sa do mňa „obul“ Dezider v príspevku č. 6901. Ja teda neviem, čo si títo ľudkovia o sebe myslia, ale toľko negatívnej energie, koľkú zo seba vypúšťajú, už začína mať vari vplyv na globálne teritórium a nielen na ľudí v tomto mestečku. Je síce pravdou, že by som si mohol pomôcť istým citátom, cit., že: „ Keď sa niektorí ľudia od teba vzďaľujú , nerob si starosti. To je len odpoveď na modlitbu, ktorá hovorí: „ Zbav nás všetkého zlého. Amen...“

Čo však, ale s tými, ktorých ničotná, nič neriešiaca argumentácia predlžuje neefektívnu polemiku a polemika neskončí a negatívnej energie, akú zo seba títo ľudkovia vypúšťajú kupodivu pribudne.

Ako som v regionálnom periodiku čítal, nemecký spisovateľ Johann Paul Friedrich Richter vo svojich rozhovoroch, na zvýšenie ich vážnosti sa vyslovoval takto, cit.:“ Na cti si najčastejšie zakladajú tí ľudia, ktorí žiadnu nemajú. Potiaľ citácia.

A tak sa zamyslite priatelia nad touto múdrou myšlienkou, ktorú trefne, nadčasovo, excelentne dopĺňa myšlienka, ktorú vyslovil dánsky filozof, teológ Soren Kierkegaard,cit.:“ Zdá sa ,že ľuďom bola daná reč nie preto, aby vyslovili svoje myšlienky, ale aby zastierali, že žiadne nemajú, potiaľ citát. Čistá pravda. Takto naozaj môžeme hodnotiť i miestneho nášho najvyššieho politika (komunálneho), či ako vidieť, ľudí jeho klanu a platí to presne tak, ako majú títo ľudia medzi sebou rozdelené úlohy. Časom vás s nimi oboznámim.

A tak, ako nám to i v rámci veľkej politiky, politici ponúkajú a ich vyhlásenia a konanie sa prenáša do malej komunálnej ,keďže paralelne s veľkou politikou sa i náš miestny politik chce považovať za novú tvár v mestskej politike, pretože jeho túžba po moci je veľká a ešte väčšia je túžba nájsť reči, ako ju zdôvodniť!!!. A najmä tak ,aby mu, im možno „naletelo“ čo najviac, ako sa ľudovo vraví “dobrákov“, z jednej i druhej strany rieky Nitra, pomalými a najmä tiež ich zásluhou špinavými vodami obmývajúcej svoje brehy a plynúcej v diaľ, deliac naše mestečko na dve časti . Čo je však varujúce??? I napriek ich snahe, snahe pána primátora, sú tie ich reči zbytočné a prázdne!!! Však to vidíte, počúvate a čítate. A koľko nepravdivých ? Dobre ich preto priatelia počúvajte a konfrontujte v rozhovoroch medzi sebou, alebo so svojim poslancom.

Lebo ľuďom bez cti a bez myšlienok, pre svoj vlastný „pohodlný ,úspešný a najmä preddôchodkový a dôchodcovský život pána primátora a pána prednostu „ ktorí si pohodlne žijú na mestskej radnici v našom meste, na pravde naozaj nezáleží „ !!!. Akt pomsty pre zvýšenie pohodlia je prednejší.Totižto takto ju citoval spisovateľ Stieg Larsson. „Pomsta je najsilnejšia motivácia „.

A títo ľudkovia si dovolili bez prístupu a uznania,úcty k veku nováckych ľudí nazvať gaunermi, mamonármi, členmi zločineckej skupinky, či dokonca organizovanej skupiny, takmer rovnako povýšenecky, zasahujúc do osobnosti človeka tým, že im ešte dnes ako vidieť stanovujú psychodiagnózy, tak ako vo veľkej politike, dnes niektoré „nové tváre“ , ktorých nazývajú bez cti, bez myšlienok, ako ste mohli čítať v slovenskej tlači, len tak z túžby po moci, nazývajúc oponentov ako vraj „pobúrenou, pokryteckou slovenskou krčmou.“ ???!!!

A tak by sa mali naši radní páni zamyslieť nad sebou, pretože ak si zvolili cestu politiky tak, že kandidovali na posty primátora, poslancov, súhlasili s postom prednostu, viceprimátora ,bola to ich vôľa a vystavili sa tým našej občianskej pozornosti, tak nech nečakajú od nás, že sa nebudeme zaujímať o ich konanie, prácu a že budeme držať ústa. Nebudeme. Mimochodm, kde sa v Novákoch, okrem "pľacu chudobných "môže o práci pána primátora a jeho suity v súčasnosti obyvateľ dozvedieť a bez obáv diskutovať? Kto vám zabránil Dezider napísať na túto webovú stránku a kto vám zverejnil váš príspevok so zohľadnením hlúpostí, ktoré ste napísali? PB
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 0   1
19:38:50 12.08.2019 [6902] Nevhodný príspevok?
Príspevok je schovaný!
Príspevok je dostupný len pre prihláseného používateľa.
Meno:
Heslo:
Bojnice majú novú atrakciu. Návštevníkov odvezie turistický vláčik
Turistický vláčik odvezie ľudí na dvoch trasách.
zobraziť podrobnosti »
09.05.2019
Nebezpečné znečistenie. Bývalý zamestnanec odhalil nekalé praktiky
NOVÁKY / Rybári už niekoľko rokov upozorňujú na znečistenú vodu v rieke Nitra. Tá je najmä v úseku pod Novákmi plná chemických látok. Do redakcie TV JOJ sa ozval bývalý hasič, ktorý pracoval v tamojšej chemičke. Informoval o tom, ako tam zneškodňovali ortuť.
zobraziť podrobnosti »
20.03.2019
VIDEO: Prievidza má letisko. Ani Federer už nemusí dosadať na trávu
Lúka s ďatelinou bola dlhých sedemdesiat rokov letiskom v Prievidzi. To sa teraz zmenilo. Trávu nahradil asfalt. Pomôcť to môže celému regiónu.
zobraziť podrobnosti »
19.03.2019
Budú sa preverovať výsledky volieb: Neúspešní kandidáti žiadajú o prepočítanie hlasov
NOVÁKY - Jeden z neúspešných kandidátov na primátora Novák v novembrových voľbách do orgánov samosprávy obcí požiadal Ústavný súd (ÚS) SR o prepočítanie hlasov. Podanie odôvodnil tesným rozdielom hlasov voličov medzi ním a zvoleným kandidátom.
zobraziť podrobnosti »
28.11.2018
Hlasuj za ZŠ Nováky a vyhraj
V hre sú 3x plne vybavené počítačové učebne s interaktívnou tabuľou v hodnote 21 000 € pre tvoju školu a viac ako 120 vecných cien pre teba, hlasovanie prebieha do 31.12.2018
zobraziť podrobnosti »
22.11.2018
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.