Online 2 ľudia. VEPOS Novaky.sk VOĽBY 2022
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Kultúra / Školstvo Mestský dom kultúry, Centrum voľného času, školy... 27 príspevkov OTVOR TÉMU >
Nováky pozitívne Uveďte udalosť alebo čin, ktorý Vás v Novákoch zaujal a ktorý považujete za príkladný. 69 príspevkov OTVOR TÉMU >
Pohostinstvo Jedáleň, reštaurácia, krčma, bar... 1 príspevok OTVOR TÉMU >
Politika Primátor, mestský úrad, podnikanie v meste... 171 príspevkov OTVOR TÉMU >
Pouličné športy Freestyle, mtb, bmx, skateboard, freerun, le-parkour a podobne... 0 príspevkov OTVOR TÉMU >
Primátor / Poslanci Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov. 1073 príspevkov OTVOR TÉMU >
Rôzne / Iné Váš príspevok sa nehodí do žiadnej otvorenej témy? Šup s ním sem... 256 príspevkov OTVOR TÉMU >
Šport Tenis, futbal, plávanie, vodne pólo, kanoistika, karate, lyžovanie... 51 príspevkov OTVOR TÉMU >
Ak máte návrh na vytvorenie novej témy, prosím kontaktujte nás.

Ďakujeme za pochopenie.


Najnovšie príspevky
Posledných 30 príspevkov v diskusnom fóre
16:59:32 26.08.2023 [7850] Nevhodný príspevok?
Kto mlčí, ten svedčí.
Učebnicový príklad je rekcia p. Studenej na môj príspevok o praktikách v SZZP.
Argumenty nemala žiadne. Ani slovkom nereagovala, ale v rámci svojej samoľúbosti a veľkého EGA, v rámci akéhosi trestu stiahla môj príspevok z legálnej stránky www.novaky.com, vytlačila a vycapila ho na tabulu SZZP – na Námestí SNP. Čo s tým chcela dokázať? Príspevok je veľmi starého dátumu. Je to kritika nešvárov v SZZP. Akurát, že potvrdila iba obsah môjho príspevku. Ďakujem!
Druhý prípad: Pán Dobiaš z Múzea Vtedy v Prievidzi zaujal taktiku mlčiacej menšiny. Vystavuje odcudzené premietačky z kina Nováky a neštíti sa vyberať aj vstupné. Zabudol na premietačku dať pravdivú informáciu:“Podcudzené v Novákoch.“ (Predloha už je v tlači.)
Neviem, či to hraničí s negramotnosťou, alebo je to taktika? Neviem.
Učitelia učia už malé deti v škole :“Slušné je opýtať sa, povinnosť je odpovedať.“
Je pravda aj to, že sa na niekoho všetko nenalepí...Ale o to teraz nejde.
Keď človek neodpovie na jednu vec, môže ísť o nevinné zabudnutie, o výpadok v technike pod.
Tých aspektov je viac.
Ale keď niekto neodpovie na štyri výzvy, nedá odpoveď ani v rámci § 211/2000 Z.z....To je už podozrivé. Nereagoval na príspevok na FB stránke Múzeum Vtedy. Potom jedna pracovníčka múzea spravila na mňa BUBUBU, že je to závisť. (To je závisť vidieť odcudzené veci z Novák a vidieť ich v Prievidzi?“ Moja reakcia padla na úrodnú pôdu, lebo v rámci svojej neschopnosti konať čestne, zachovali sa ako chrapúni a zablokovali ma. Čiže, čítať vedia. Horšie to je s písaním...
Tak riešia problémy tí najväčší inteligenti...
Tým viac, keď som sa dozvedel, že sa mu odcudzené premietačky páčia a on ich nevráti...
(Kto sa dozvie o trestnom čine a neonámi, je spoluvinník..)
Pýtam sa, prečo tam nie sú premietačky priamo z Prievidze? A práve „šrot“ z Novák sa mu páči?
Do tretice: Trochu inak zareagoval bývalý primátor na môj príspevok o odcudzení premietačiek značnej hodnoty z kina Nováky veľkodušným darovaním kamarátovi p. Dobiašovi do Múzea Vtedy v Prievidzi. Konal tak v rozpore s o svojimi kompetenciami, čím spôsobil trestný čin.
Na tej istej web stránke, zaujal však inú taktiku ing. Šimka.. . Zaujal taktiku „mokrého kuraťa“.
„Ja nič, ja muzikant... Horná to vybavila, ja som iba podpísal...“
Citujem slová jeho pravej ruky p. Vidu:
...(P.Dobiaš) podpísal prevzatie s tým, že kedykoľvek to mesto Nováky bude chcieť vrátiť, tak to múzeum VRÁTI !!!!! To bola moja podmienka, s ktorou Michal Dobiaš súhlasil.“
To sú podľa všetkého priamo citované slová ing. Šimku.
Ako to je vlastne?
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 1   0
08:02:11 21.08.2023 [7849] Nevhodný príspevok?

Pozrite sa, kde sú naše ukradnuté premietačky a p. Michal Dobiaš drží "bobríka mlčanlivosti"...

https://www.facebook.com/photo?fbid=10229962466434617&set=pcb.10229962478594921

Vraj je to "šrot" a ten "šrot" vystavuje a vyberá aj vstupné.
Až máte doma nejaký šrot -hrdzavý fúrik, deravý lavór, pánty z maštaľných dverí, odneste to p. Dobiašovi. Pán Dobiaš šrot zbožňuje a s radosťou to prijme a spolu s ing. Šimkom - aj ruky vám z vďačnosti pobozkajú...
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 1   0
14:27:35 11.08.2023 [7848] Nevhodný príspevok?
Tak, ako si politici spravili trhací kalendár z Ústavy slovenskej republiky, majiteľ múzea Vtedy Prievidza, pán Dobiaš si robí trhací kalendár zo zákona. V múzeu Vtedy vystavuje aj odcudzené veci a vyberá vstupné a zároveň ignoruje zákon 211/2000, ktorý vyšiel v Zbierke zákonov.
Ospravedlniteľné by bolo, keby pán Dobiaš bol zdravotne znevýhodnený tým, že by bol negramotný, nezvláda čítať, alebo chápať prečítaný text. Ale aj takým ľuďom je ponúknutá všemocná pomoc v úlohe asistenta, ktorý by vybavoval všetku korešpodenciu.
Keďže neviem, z akého dôvodu pán Dobiaš vystavuje v svojich priestoroch aj odcudzené veci.
Možno sa stal obeťou, ale, keď sa občan o trestnom čine dozvie a do 24 hodín tretný čin neoznámi, stáva sa spoluvinníkom.
Keďže nejde o malú čiastku,na čo bol pán Dobiaš až tri krát upozornený:
6.7.2023
7.7.2023
30.7.2023 keďže nereagoval. Poslal som mu 31.7.2023 žiadosť podľa zákona 211/2000.
Prihliadajúc na ignorovanie žiadosti, obrátil som sa aj na Ministerstvo spravodlivosti – ohľadom ignorovania zákona 211, - odpoveď mám už pred sebou.
Predkladám aj vám milí čitatelia, žiadosť v rámci vyhlášky 211/2000 Z,z. - adresovanú pánovi Dobiašovi, ktorý tento úradný čin žiaľ, ignoroval. Podľa toho, zákony pre p. Dobiaša sú kúskom toaletného papiera a preto veľkodušne zákony ignoruje.
Ako som sľúbil, postúpil som to ďalej!
Pán ing. Šimka. Teraz dokážte, či vaše slová majú nejakú hodnotu (vzhľadom na to, že p. Dobiaš ignoroval aj Vaše zistine, ktoré doslova opísal pán Vida.)
Máte ešte nejakú autoritu, alebo si zase iba kydáte do vlstných úst.
A teraz tá sľúbená žiadosť:
Doslová citácia: (Mám možnosť uverejniť aj originál.)
....................................................................................
Štefan Theis, Hviezdoslavova 12/13, 972 71 Nováky
xxxxxxxx@xxxxx.xx
Múzeum Vtedy (Galéria Jabloň)
M. Falešníka 6),
97101 Prievidza

VEC: Žiadosť o poskytnutie informácií
------------------------------------
Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Žiadam o poskytnutie informácií, kedy vrátite odcudzené premietačky pôvodnému majiteľovi, čiže mestu Nováky.
Informáciu žiadam sprístupniť e-mailom: xxxxxxxx@xxxxx.xx...
Ako je známe, v Novákoch boli svojvoľne odcuzené premietačky, ktoré sa nachádzajú vo vašom múzeu a skúžia ako zárobková činnosť, nakoľko vyberáte vstupné...
Ako už viete, prípad rieši Najvyšší kontrolný úrad Bratislava.
Ide o premietačky:
2x Meopton II z Domu kultúry Nováky
2x MEO X 5 B z budovy kina v Novákoch.
Hodnota premietačiek ohodnotili odborníci. Najde o malú sumu.
Ďaľšie desiatky tisíc eur tvorí príslušenstvo a kompletné technické vybavenie celej FUNKČNEJ premietacej kabíny.
Prístroje boli v dobrom technickom stave. Umiestnené pod strechou, ktorá nepretekala, pod zámkom, istené zabezpečovacím zariadením, takže sa tam nikto nepovolaný nedostal. Ani zlodeji, ani sprejeri...
Sme presvedčení, že sa v dohľadnej dobe premietačky vrátia do Novák, v pôvodnom stave a nepoškodené.
Odcudzené boli to v čase pandémie, keď bol zákaz vychádzok.
Nebola vytvorená komisia na vyradenie.
Nikto ich nevyradil.
Neboli NIKOMU ponúknuté ani na predaj, ani ako dar, jedine vám, čím došlo k hrubému porušeniu zákona.
Stalo sa to v tajnosti, poza chrbát poslancov. (Príspevok 7831)
Premietačky bolo svojvoľne darované (resp. Zapožičané) do vášho múzea,
čo dosvedčujú slová Ing. Šimka : (Príspevok 7837).
Boli ste vyzvaní, aby ste premietačky vrátili, na náklady vinníka, ktorý to spôsobil. Ignorovali ste to.
Chcem vedieť, v akom časovom horizonte premietačky vrátite a v neporušenom stave.
Že nejde o nejaký šrot na úrovni nejakého hrdzavého fúrika zo záhrady) – jasne deklaruje text v červenom rámčeku tzv. Darovacej zmluvy, ktorá–vlastnými slovami tzv. „darcu“...príspevkom č. 7837... stráca svoj účel.
Podľa zákona ste povinný odpovedať do 8 pracovných dní t.j. do 10.08.2023.
Až do 11.08.2023 nedostanem odpoveď, postúpim to na doriešenie NKU pre nedodržanie dohody o vrátení, čo potvrdil aj ing. Šimka.

S pozdravom.
Štefan Theis

Na vedomie:
Najvyšší kontrolný úrad
Priemysekná 2
824 73 Bratislava 26


[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 1   0
10:33:13 21.07.2023 [7847] Nevhodný príspevok?
Cestou na poštu, prechádzajúc cez námestie, stretol som známu pani, ktorá stála pri mojom „pranieri“ zo strany SZZP... „Videl si?“ a ukázala na cvylepený papier formátu a 4, kde svieti veľké „AHA!“
„Jáj? Páči sa mi, že autor vývesky dodržal autorský zákon a uviedol aj zdroj v plnom znení.“
„A hanbíš sa ?“
„Prečo by som sa mal hanbiť?“
„ Počula som, ako ktosi povedal: „Dala som ho na tabulu. Hanbí sa... Už nevypisuje na mafiansku tránku.“...
Moja reakcia? 17 krát HA, HA ...
Prečo by som sa ja mal hanbiť? Nemal by sa niekto iný hanbiť? Napr. Taká rozdávačka cien z tomboly na posedení. Novodobý mecenáš. Vezme si 5-6 balení sponzorských darov. Zo všetkých odtrhne čísla. Postaví sa hrdo. Sleduje priebeh a správa sa ako mecenáš...
Prichádza vyžrebovaný. Sonda. „To je náš človek, tomu dám, tomu dám, tomu dám... obraz...“
Druhý vyžrebovaný: „To je náš človek. Tomu dám...dám vázu...“
Prichádza tretí vyžrebovaný. „Ty nie si náš. Tebe dám špagát.“ Ďaľšiemu kvetináč a pod...
Ani jeden vyžrebovaný neodišiel s cenou, na ktorej by bolo číslo vyžrebovaného čísla... Realita je iná...
Samozrejme, že sa cezpoľní hrnú na základe informácií:“Poď do Novák. Tam je bohatá tombola...“...
Tu by bola na mieste spomenutá „hanba“...
Nemala by sa hanbiť vopred určená Kontrolórka mesta, ktorá po voľbách ostala s dlhým nosom?
Direktíva bola jasná: „Budeme mať novú kontrolórku, treba to iba formálne prispôsobiť, aby to bolo v súlade so zákonom. Je vás 11 poslancov. Pre voľbu je potrebných 6 pozitívnych hlasov. Niečo Oršulovi a najmenej Balákovi. Balák je Kiabovec. Kiaba mu všetko platí...“
Aké však bolo sklamanie, keď pri sčítaní hlasov lietalo v miestnosti:“Do p***, ktorý k**** nedodržal pokyny?“
Boli to pokyny, v rámci gumovania mozgov, deň pred každým verejným zastupiteľstvom“...
Bublina spľasla. Ale to nebolo všetko. Exprimátor si zavolal poslancov, posadil ich za stôl. Každý mal pred sebou papier a musel na papier praviť krúžok. Exprimátor porovnával krúžky poslancov s krúžkom na volebnom lístku p. Oršulu a p. Baláka...
Ja som v tom čase bol na Socialnej poisťovne, vybavoval som si ČID. Tri krát mi pán ex telefonoval:“Pán Theis! Prisahajte, že ste, vy dohodu neporušili.“
Tri krát som odprisahal, že som sa držal pokynov.
Jestvuje jedna osoba, ktorá videla, ako som ja volil.
Pobúchal ma po pleci so slovami:“Správne. Volil si rozumom.“...
Prečo som klamal? Dôvod bol prozaický. Exprimátor mi takticky naznačoval:“Pán Theis! Viete, že pani Tkáčová robí opatrovateľku a opatroovateľky patria pod MÚ.“...
A prečo má trpieť a niesť následky osoba, ktorá s so spomenutou vecou nemá nič spoločné ??? Bolo to moje rozhodnutie. Jedno je isté, že to nebol iba môj hlas. Keď Tkáčová už bola v bezpečí, priznal som sa. Akú som dostal odpoveď?“Neverím. Určite to bol Paľo Oršula, to je jeho rodina.“...
Kto sa má viac hanbiť, ako ja ???
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 2   0
08:24:04 10.07.2023 [7846] Nevhodný príspevok?
Pán Theis tuším na to ideme z nem dobrého konca.Budem rád,ak pochopíte,že ak s vami polemizujem,alebo vám v niečom oponujem,tak to neznamená,že s Vami a Vašimi názormi na bývalého primátora bojujem a už vôbec nie z pozície akéhosi povýšeneckého intelektuála,ako mi v príspevku vytýkate.Domnievam sa,že súc ovplyvnemý osobnou skúsenosťou a verejným nevhodným negatívne emócie a rozdelenie komunity vyvolávajúcim komunikačným štýlom bývalého primátora vnímate veci čiernobielo,zaujate a neobjektívne s pozície emotívne ladenej osobnou skúsenosťou podmienenej animozity ku bývalému primátorovi a občanom či už objektívne,alebo len domnele obhajujúcim jeho konanie.Hádam len uznáte tú možnosť,že moja skúsenosť s ním môže byť úplne iná.Zároveň ale verte,že nem mám problém a zábrany s kritikou kohokoľvek,ak bude bez akýchkoľvek pochýb právoplatne zákonne dokázané,že konal protiprávne.Ak som vás teda v príspevku požiadal o vysvetlenie a konkretizáciu z akého dôvodu mám v súvislosti s kauzou premietačky konať,tak rozhodne neočákávam z vašej strany ad hominem kecy(čo s tým má Jánošík?),ale primeranú,jasnú a zreteľnú komunikáciu:)
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 0   0
22:51:28 09.07.2023 [7845] Nevhodný príspevok?
Nie je to smiešne, aby som ja naučil profesora slovenčiny, čo vedecky analizuje, kopíruje linky a ja mám naučiť vás to, čo ste sa v základnej škole nenaučili - čítať a pochopiť to, čo čítate???
Pre mňa je ponižujúce a strata vzácneho času s takou morálnou nulou komunikovať. Spýtajte sa Jánošíka!
Hodnotenie: 0   0
16:16:14 09.07.2023 [7844] Nevhodný príspevok?
Keď som si pred pár dňami prečítal príspevok pána Theisa,povedal som si na toto nemá zmysel reagovať,ale jedna veta z toho príspevku mi stále vŕta v makovici a budem rád,ak mi ju pán Theis vysvetlí.Táto veta: „Takže je vaša psia povinnosť nie iba žvástať, ale konať“
Pán Theis naozaj netuším,čo ste tým myslel,že je mojou psou povinnosťou konať?Z Vašeho príspevku mi to jasné nie je.Takže prosím buďte konkrétny:)
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 0   0
22:56:35 07.07.2023 [7843] Nevhodný príspevok?
Po prečítaní príspevku diskutéra nováčan7 sa nemôžem zbaviť pocitu,že je akosi zvlášť významne frustrovaný mojou voľbou v komunálnych voľbách 2022 a že ma moja voľba v jeho očiach stavia do pozície nesvojprávneho mentálne subnormovaného podčloveka.Ako sa hovorí,hodím na to kladu,veď sociálne siete sú plné príkladov podobne zmýšľajúcich a nielen bežných občanov,ale aj politikov,teda volených zástupcov občanov.To je bohužiaľ jeden z negatívnych javov plurality názorov vo verejnom priestore majúcich regresívny vplyv na kvalitu vzťahov a celkový vývoj v celej spoločnosti a teda logicky aj v našej nováckej mikro komunite.
Predpokladám,že diskutér používajúci nick nováčan7 je v zásade slušný dobromyselný človek a preto budem štýlom no comment prehliadať simplexnosť a relevanciu jeho ad hominem útokov na moju osobu,ako aj simplexnosť tej ostatnej zrejme prevzatej-zdieľanej účelovo cielenej politicky ako aj obsahovo neobjektívnej argumentácie,ale pretože my insitní politológovia a fizolofi/chyba zámerná/ máme radi diskusiu opierajúcu sa o relevantný rigorózny argument,tak nemôžem prehliadnuť jeho mylné tvrdenie,že som NIKDY verejne nekritizoval konanie bývalého primátora.Teda si dovolím odporučiť do jeho pozornosti moje príspevky z minulosti,ktoré dokazujú,že kredibilita merita jeho tvrdenia je založená na riedkom vzduchu.Ide o príspevky č.7425,7421,7389,7386,7322,7302,7283.
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 0   3
21:25:52 06.07.2023 [7842] Nevhodný príspevok?
Pán veľkoproducent nezmyseľných bludov, podávané v rámci § 211/2000 Z.z..
Keď s vami nebola rozumná reč, podal som aj ja žiadosť v rámci ! 211.2000 Z.z. Zaposmínajte, ako ste zareagovali.
Žiadosť...
Odpoveď...
Samozrejme, že „mesto“ ako také nemalo vedomosti, keď všetky svinstvá , ponižovania a podrazy ste produkovali Vy osobne.
Na jednu otázku som dostal kamuflovanú odveď. Pisateľ nerozoznal audiotechniku a videotechniku. Keď som protestoval, dal som tú istú otázku, dostal som odpoeveď, že mesto nevlastní takú faktúru. Nuž, kto tú faktúru vlastní??? A na poslednú otázku som do dnešného dňa žiadnu odpoveď nedostal... Tak sa riešili odpovede na §! 211/2000 Z.z. za čias bašovania exprimátora...
Dostanem aspoň teraz odpoveď???
Spomenul som medzisúdnu dohodu, dozvedel som sa, že som blázon, diktátor NERO nevie, čo sa v mojej hlave porobilo a že píšem na mafiansku stránku... To bola reakcia generálneho klamára – exprimátora...
Keď som blázon, ktorému niet pomoci, navrhol som riešenie:
Pamätáte, keď ste mi napísali, že som blázon. Vtedy som vám navrhol, že som ochorný podrobiť sa nezávislým odborníkom v lekárskej oblasti, ale spolu s vami. Som ochotný dať sa s vami zavrieť na psychiatrii na požadovanú dobu a viem, že psychiater sa nedá oklamať. Vďaka môjmu bývalémi kolegovi, filmárovi na medzinárornej úrovní (už raz menovaný MUDr. Cyril Šimkanin), ktorého poznali aj v Ženeve a natočil aspoň 30 zdravotníckych filmov, ktoré sú vo vlastníctve RTVS a SFU. Bol som na nejednej akcii. Videl som metódy šetrenia. Nemôžem opísať konkrétnosti, ale jedno vám poviem, že psychiatra neoklamete... Natáčali sme príbeh jedného chlapíka, ktorý zakrýval trestný čin ťažkou diagnózou a stačilo zopár nevinných ťahoch, kde bolo dokázané, že je normálny a trest ho neminul. Plus náklady za liečenie... No a ja som Vám navrhol, že navštívine akékoľvek psychiatrické oddelenie. Dáme sa obaja do rúk odborníkom a ja som VEĽMI zvedavý, aký nález budem mať ja a aký nález budete mať vy. Skrivili ste ústa. To bola vaša jediná reakcia...Všetko má svoje hranice a viete, že zneužitie zákona 211 /2000Z.z. je trestné? Keď prípad preberie Ústav na ochranu verejných činiteľov, oni môžu všetky nezmyselné otázky do detailov uverejniť, aj s menom autora a potom ako budete spievať? V tom prípade nejde nejde o „ochranu osobných údajov“... Až si to myslíte, ste na veľkom omyle. Len tak ďalej!!!
Vo vašich 21-kach píšete superxxxxxiny spĺňajúce kritéria dostať sa do do Guinnesovej knihy rekordov. Odpovede chcete presné, detailné, tisíckrát opakované, čo znamená, že si nepamätáte a nemáte evidenciu, čo ste vlastne písali...
Odvtedy uplynul dosť dlhý čas. Dúfam, že za ten čas ste sa rozpamätali na realitu môjho pôsobenia v TV Nováky – od jej vzniku. Celé Nováky si ma pamätajú, iba vy máte výpadok...
Bude vám príjemné čeliť 17-tym redaktorkám a kameramanom, s ktorými som sa v práci zoznámil???
Chcete vidieť záznam, kde som obsluhoval dve kamery sám?
Viete, prečo musel odísť Ing. Peter Suchý?
Viete prečo odišla redaktorka p. Alena Macková?
Viete, prečo doslova vyhodili p. Alenu Beckovú z televízie?
Viete mi povedať, aká bola realita pri výrobe DVD-čiek s vašim súhlasom? Vraj 300korún Šimkovi a 100 korún "mne". (Pozor! Osoba "mne" sa nevolá Theis.)
Ja som sa nechválil na pošte, že som "zarobil 26 tisíc" . Citujem:
„ Keď mi Dušan nedá chýbajúcich 14 tisíc, poviem Dušanovi také niečo, že s bradou bude rýpať chodník....“ ... Čiže ste boli vydierateľný.
Kto robil prenosy futbalových zápasov na štadióne? Obrazovka bola umiestnená pri dverách "Futbalky"...?
Celé Nováky ma poznajú a vy si "nepamätáte na nič".
Keď sa mi pri digitalizovaní archívuTV Nováky (zadarmo) pokazil prehrávač, poradil som vám, aby ste kúpili "Combo", kým sú ešte v predaji, nakoľko za digitalizáciu by ste platili po 8 € za jednu VHS:
„Hahaha!“ – bola vaša reakcia, „Osem eur?“
To spomenuté Combo ste kúpili, dali ste ho kamarátovi- Kormaňákovi a jemu ste platili 5 € za hodinu... Ja som doma, na vlastnom PC zdigitalizoval vyše 250 VHS-iek a zadarmo...
Aj ako poslanec som nedostal ani korunu – ani cent.“
„Vy ste blázon? Ako vás môžem platiť? Ste vedený na NÚP a ja musím zákon strikne dodržať...
V mali ste to napísali trochu slušnejšie...
Keď som vám predložil výsledky šetrenia z Inšpektorátu práce v Trenčíne:“Haha. Už je to premlčané.“...
To je vaša hierarchia ,ktorá nevie, kde je koniec.
Ale ten koniec je na blízku...
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 1   0
12:04:38 06.07.2023 [7841] Nevhodný príspevok?
Pán Vida! Nevedel som, že ste aj právny analytik. Iba vy máte pravdu a všetci okrem vašej tlupy sú sprostí... Dostali ste zaplatené za právne služby? Ale to je vaša súkromná vec.
Teší ma, že ste dali na plac vyjadrenie exprimátora, že "trvá" na vrátení premietačiek a p. Dobiaš s tým "súhlasí". Z toho sa nedá vycúvať.
Takže je vaša psia povinnosť nie iba žvástať, ale konať a bude pokoj.
Čím viac sa bude záležitosť naťahovať, je predpoklad, že vyplávajú ďaľšie svinstvá, ktoré boli spôsobené. Nie z mojej strany.
Poraďte vašim klientom, aby napravili, čo spôsobili. je to v súlade so zákonom... Právo nepozná pojem:"Tak som to nemyslel."
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 2   0
11:52:38 06.07.2023 [7840] Nevhodný príspevok?
Pán Vida, vy sa nemusíte obhajovať resp. vyviňovať v tom zmysle, že vám nejde o obhajovanie exprimátora Dušana Šimku. Už dávnejšie ste vo svojom príspevku poznamenali, že ste voličom Šimku a od začiatku to dávate aj jasne najavo. Dokonca ešte aj vaše konanie je často zhodné s konaním exprimátora. Ten nezmyselne a neustále zahlcuje primátora a celý MÚ známymi 211kami!! Jednoznačným jeho úmyslom je takto paralyzovať chod úradu! O to menej času má potom primátor s vedením mesta na riešenie skutočných problémov v súvislosti so zlepšovaním situácie v našom meste. Konanie exprimátora Šimku je o to podlejšie a zákernejšie, že podáva oznámenia po rôznych úradoch, ktoré následne musí primátor aj na úkor svojho voľna riešiť!
Pán Vida, okrem náklonnosti k bývalému primátorovi predsa tiež často vyžadujete odpovede na emeily, ktoré zasielate súčasnému primátorovi. Často ste vo svojich príspevkoch uvádzali, že zo strany vedenia mesta je slabá informovanosť o ich činnosti a o krokoch, ktoré podnikajú v plánovaní budúcich projektov. No ja sa novému vedeniu ani nečudujem zvlášť, keď tu máme takú podarenú bratskú dvojicu, ktorá by mohla svojou činnosťou negatívne zasahovať a tým negovať úsilie nového vedenia! Pán Vida, tá vaša náklonnosť k bývalému primátorovi tkvie aj v tom, že ešte ani raz ste sa nevyhranili voči Šimkovi, či už išlo o jeho písaný prejav, alebo ten verbálny na MsZ!
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 4   0
10:01:52 06.07.2023 [7839] Nevhodný príspevok?
Pán Theis,účelom môjho príspevku bolo informovať a nie ako sa mylne domnievate obhajovať konanie bývalého primátora Ing.D.Šimku,alebo vyvolávať vo vás,či v niekom inom negatívne emócie:))
Hodnotenie: 0   3
23:57:22 02.07.2023 [7838] Nevhodný príspevok?
Pán Vida! Obdivujem vašu iniciatívu, zastať exprimátora za každú cenu.
Vy ste znalec na všetko - vy ste jasnovidec. Vy dokážete čítať myšlienky. Vy viete presne, kto-čo povedal pred dvoma rokmi, aj keď ste tam neboli...
Génius na pohľadanie. Alebo ste len nastrčená figurína, marioneta predstavujúca advokáta...
Pýtam sa Vás! Kde ste boli pred dvoma rokmi?
Prečo nie ste napísaný pri darovaní ako svedok?
Prečo tú záležitosť nevysvetlil sám exprimátor? Veď on je tam podpísaný – nie vy...
Viem, on sa nevie obhájiť. Vie iba kydať, ohovárať, osočovať, ponižovať, zosmiešňovať a vy ste jeho prikyvovač...
Exprimátor sa neozval. Nevie, čo má napísať? Prečo nemá vysvetlenie? Vari má hlavu plnú nezmyslov? Očakávam, že sa na MÚ ocitne ďalšia 211-ka s , v ktorej sa napr. bude pýtať:
Koľko kg vážia okná na budove MÚ ?
Koľkokrát bola budova omietnutá od roku 1993? Koľkokrát na jar a koľkokrát na jeseň?
Koľko krokov vykonáva pracovníčka ekonomického oddelenia počas svojej pracovnej doby...?
Fantázia? Nie! 99% realita. Pán veľkoproducent nezmyslov totiž už nevie, akú sprostosť vymýšľať.
A keď napíše e-mail, sú to urážky. Najradšej však telefonuje štýlom:“Ticho! Teraz ja rozprávam! ...Neprerušujte ma! „
Keď na mňa štvrtý krát zodvihol hlas, povedal som: „Keď tak jednáte, ja vás se****.“ A zložil som mobil. Jeho reakcia?“ Došiel mi email: Čo ste si to dovolili? Urazili ste verejne činnú osobnosť a to budem musieť riešiť verejne a pred kamerou.“... Prečo radšej telefonuje? Lebo hovorené slovo sa dá odškriepiť, kdežto, :“Co je psané, to je dané“ a tak sa riadi aj súdnictvo.
„Zle formulovaná veta“...? Prečo ste pána exprimátora na chybu neupozornili hneď, ale až teraz po dvoch rokoch ste na to prišli ? Pán profesor slovenského jazyka! Robíte hanbu skutočným profesorom...
Povedzte mi: Aký rozdiel je medzi darovaním a medzi bezoplatným odovzdaním“? Vysvetlite mi to ! To je také porovnanie, ako keby ste porovnávali faktúry dvoch stavebných firiem:
Jeden napíše – strecha, druhý napíše „zakrytie budovy“... Nezmysel? Áno!
Ale taký nezmysel ste napísali Vy.
Exprimátor dáva ruky preč, vraj: " Pani Horná to vybavila." ...
Pán Vida! Toto povedzte tomu, čo seno žerie a nie mne!.
Mgr.Horná „vybavila“ a Ing. Šimka je podpísaný. Prečo tam nie je podpísaná Mgr. Horná? Lebo ona s tým nič spoločného nemá !!!
A kto sedel v DK, robil rešerše pre vtedajšieho primátora? Nebol tam exot Jánošík? Ako prišli klúče od kina z DK do rúk exprimátorovi ??? Ako viem, Mgr. Horná bola v Prievidzi! Pán Vida! Ja som nechodil do Osobitnej školy. Predpokladám, že ani vy, ale nerozumiem, ako môžte na takú sprostosť naletieť??? Prečo neprotestoval?
Keď sa pred voľbami pohádali a keď Mgr. Hornej nadával „na chrapúňku“, prečo nepovedal, že bol Mgr. Hornou „prinútený“ podpísať darovací protokol, lebo ho „držala pod krkom“ ???
20 rokov mestský rozhlas vyblakoval: “INŽINIER Dušan Šimka zvoláva zasadnutie... INŽINIER Dušan Šimka rozmiestnil v meste veľkokapacitné kontajnery...INŽINIER to a ono...“ A inžinier sa nedovtípil, že je to trestný čin, prevedený počas zákazu vychádzania počas epidémie... Živá duša o tom nevedela. Spravil to poslancom poza chrbát...
Pán Vida! Tie premietačky majú HODNOTU.
Exprimátor nedaroval fúrik z vlastnej záhrady, on v tajnosti daroval hmotný majetok, ktorý patrí mestu a nie jemu... Otvorte oči!
Viem, že som vám zodvihol adrenalín, nuž, môžte si sadnúť za klávesnicu a Kydajte, kydajte, kydajte na mňa, lebo na viac nemáte. Inak by ste svoju identitu neprepožičali na taký nezmysel... Nech vám pánboh pomáha!
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 4   0
11:14:21 02.07.2023 [7837] Nevhodný príspevok?
K tým prispievateľom Theis spomínaným premietačkám z kina mám od bývalého primátora tieto informácie:"Toto všetko dohodla Dana Horná!!!
Je to iba vystavené v Múzeu v Prievidzi!
Predsedom Správnej rady Múzea je súčasný
prvý viceprimátor mesta Prievidza Michal Dobiáš. Ten podpísal prevzatie s tým, že kedykoľvek to mesto Nováky bude chcieť vrátiť,
tak to múzeum VRÁTI!!!!!!
To bola moja podmienka, s ktorou Michal Dobiáš súhlasil."
Ak by som mal hodnotiť,pochopiteľne iba laicky ten zverejnený protokol o odovzdaní a prevzatí veci,tak je v ňom zmätočný článok1,kde sa píše,že mesto "daruje".Domnievam sa,že ak by to malo byť po právnej stránke správne,tak by tam malo byť namiesto slova "daruje"napísané,že mesto bezodplatne odovzdá tento majetok múzeu do užívania.Ale to je len môj čiste laický pohľad a on to už zrejme niekto posúdi z odborného hľadiska,teda ak je pravda,že to pán Theis ako píše posunul na NKÚ.
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 0   0
17:20:08 01.07.2023 [7836] Nevhodný príspevok?
Milá pani Studená!
Ďakujem Vám za Vašu iniciatívu. Najprv som si myslel, že ste ma pranierovali, keď ste môj príspevok vytlačili a vytylepili ste do do schránky na námestí SNP. Mýlil som sa.
Ani ste si neuvedomili, akú reklamu ste mi spravili. Ďakujem Vám za vašu iniciatívu.
Dnes som bol v obchode, prihovoril sa mi chlapík:“Ty si jej dal! Správne.“
Ake „dal“ ? To nie je osočovanie – na osočovanie sú špecialisti dvojčatá...
Ja som tam napísal pravdu.
Vraj ste tam dali pompéznyn adpis. Niečo v tvare: Aha! „Pozrite sa, máme takých členov... Členov, ktorí sú aktívni, neboja sa kritiky, nepoužívajú nick a stoja si za svojimi slovami.“...
Musím Vás pochváliť pani Studená! Vy – na rozdiel od exprimátora – ovládate autorský zákon. Uverejnili ste aj autora „Stefan Theis. V rámci zákona - § 185/2015 Z.z a a § 618/2003 Z.z... (Exprimátor tie zákony nepozná. On pozná jedine § 373...)
Ďakujem za krásnu a aktívnu spoluprácu pri riešení problémov a odstraňovaní nedostatkov.
Ďakujem Vám veľmi pekne. A rád by som Vás požiadal o ďaľšiu spoluprácu – o propagáciu mojich ďaľších dvoch príspevkoch zo stránky www.novaky.com . Ide o príspevok č. 7834 a č. 7835.
Aby ste nemali zbytočné náklady s tlačou, ja som ochotný vám to aj vytlačiť. A zadarmo.
Zároveň by som vás poprosil, môžte napísať aj svoj názor, svoju skúsenosť, keď ste sa v roku2010 mali stať Hlavnou kontrolórkou mesta Nováky, prečo sa tak nestalo?
Až neviete, žiaden problém. Ja som vtedy bol vo volebnej komisii.
Prajem pekný víkend
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 1   0
08:02:10 29.06.2023 [7835] Nevhodný príspevok?

Odkiaľ vietor fúka.
Pani Studená ma dala na pranier. V poriadku!
Ležím na válende a len tak z dlhej chvíle rozmýšľam, čo p. Studenú tak "rozčertilo" a informačnú tabulu SZZP preklasifikovala na akúsi pobočku stredovekej klietky hanby v Levoči. Garnitúru SZZP som pokritizoval v súvislosti, že odmietli pridať pomocnú ruku pri akcii pre deti... Bolo to ešte začiatkom júna a teraz
Kritizoval som negatívny postoj k Novákom a zároveň finančné vydieranie mesta...
Nuž, pozrime sa na to:
7823 - 07.06.2023 14:06:47...Deň detí
- SZZP bol oslovený na akciu "Cesta rozprávkovým parkom", ale SZZP sa zúčastniť nemohol, nakoľko:"My nemôžme. My sme choré...“ pri tom je SZZP najväčší žrút nováckych peňazí , ktoré sa vo veľkej väčšine investujú cezpoľným.
7825 – 15.06.2023 – 21:50:48... Exprimátor.
Chrlič nezmyseľných otázok, ktorými účelovo blokuje fungovanie MÚ.
7827¬ - 21.06.2023 - 14:49:47 – Jánošík
Mimotarifný provokatér a výrobca sporov.
7831- 27. 06.2023 – 14:49:47 – Exprimátor
Z kina záhadne zmiznuté premietačky, bez vedomia poslancov. V najväčšej tajnosti. A stratil sa údajne aj kľúč...
28.06.2023 -BOMBA!
Dňa: 28.6.2023 som sa ocitol na piadestáli mesta Nováky za asistencie p. Studenej...
Strach exprimátora? Potrebuje odpútať pozornosť?
Pán exprimátor! Už je neskoro. Ja som to už posunul na NKU!
Česť práci pán exprimátor!!!
Vari je to odmena za niekdajšie sľúbené miesto kontrolórky mesta, ktoré sa nakoniec nestalo???
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 1   0
12:36:43 28.06.2023 [7834] Nevhodný príspevok?
Pani Studená ma dala na pranier.
Vycapila ma na námestí SNP na tabuľu. Umiestnenie: 48.43´04´´N 18.32´26´´ a
245 metrov nad morom...
Na verejný pranier. Ako kedysi v Levoči do klietky hanby. Čo už...
Prečo na pranier? Údajne si neodpustila: „Keď to Jarka prečíta, tá mu dá.“...
Najprv by ma zaujímalo, prečo niekto zamieša aj rodinných príslušníkov, ktorí s tým nič spoločné nemajú ???
Pripomína mi to p. Šimku:“Pán Theis! Viete, že p. Tkáčová
robí opatrovateľku a opatrovateľky patria pod Mestský úrad.“...
Nuž kto je tá Jarka, ktorej sa mám báť? Je to moja družka.
Pýtam sa: Videl ma niekto dotlčeného od Jarky?
Vrátil som sa predčasne z kúpeľov a bol som ťahaný za vlasy?
Musel som sa tri dni skrývať za záclonou, aby ľudia nevideli modriny?
Pozor! Netýka sa to pani Studenej !!!
Použil som iba PRÍKLAD návratu z Trenčianskych Teplíc inej panej, ktorá s tým nemá nič spoločné.
Podľa mňa, také dôvody sú adekvátne „ pokarhaniu“...
Neviem, aký môj príspevok je na spomenutej tabuli .
Neviem, aký je tam koment. Mňa to jednoducho nezaujíma...
Je to iba EGO a bezmocnosť pani Studenej, nakoľko kráča v šľapajach svojho kamaráta – býv. exprimátora a jeho tajtrlíka, ktorí iba hulákajú a blokujú komenty, aby sa nedozvedeli pravdu.
No a pani Studená je tiež toho názoru, aby som sa nemohol brániť. Je to trápne a primitívne...
Prečo sa mám JA brániť, keď je to pravda?
Mám nalepiť moju reakciu na sklo jej skrinky“. Nie! Tak sa neponížim.
Ja to dávam na korektnú, stránku, ktorá necenzuruje, vystupujem pod pravým menom a KAŽDÝ občan Novák, aj mimo Novák môže reagovať a kedykoľvek...
Pani Studená! Píšte! Vylepujte plagáty, kúpte si bubon a choďte po Novákoch bubnovať, ako sa kedysi chodilo po dedinách , keď ešte nebol rozhlas! A mapu dúfam máte, aby ste nepoblúdili.
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 1   0
10:13:21 28.06.2023 [7833] Nevhodný príspevok?

Vzhľadom na predošlé príspevky prispievateľa/ky/ florida predpokladám,že reč je o firme Benet,s.r.o.Podľa vyjadrení terajšieho primátora v tejto veci sa koná a bude konať.Prikladám kópiu jeho mailu na moju intervenciu ohľadom úspor energií a prostriedkov mesta vynykladaných na ich zabezpečovanie.
Nehospodárnosť o ktorej Vy píšete, je podstatne zložitejší problém ako sa na prvý pohľad javí (a zrejme aj Vám osobne). Faktúry za odber tepla nie sú len otázka priamych nákladov, variabilných, ale aj fixných. Vedeniu mesta nie sú ľahostajné výšky faktúr za teplo od spoločnosti Benet, pričom danú vec sme už začali dávnejšie riešiť, riešime a aj budeme riešiť (to nie je záležitosť jedného stretnutia a že by sa všetko zmenilo. Problém je v zle nadstavenej zmluve s Benetom z čias môjho predchodcu ako aj v politike štátu cez ÚRSO a pod.)
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 0   0
09:32:08 28.06.2023 [7832] Nevhodný príspevok?
Bohužiaľ táto doba praje zlodejom a bláznom. Ale dôvod je ten, že slušný človek to pripustil a absolútne sa nebráni. V morálnej spoločnosti by to bolo neakceptovateľné a zlodej a blázon by bol okamžite vyobcovaný. To je nová norma, že paragraf využíva dekadentná strana len preto, že je bez sebareflexie a bez zábran a slušný človek sa nechá okrádať a spoločensky degradovať? Pokiaľ slušný človek nepoužije zákon na to aby sa bránil, tiež ho môžme považovať za blázna.
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 1   0
14:49:47 27.06.2023 [7831] Nevhodný príspevok?
Komu to poslúži?
Ani vám, ani mne, ani občanom Novák, jedine svojim trom tajtrlíkom.
Nemá priamy kontakt na nich, že otravuje celý svet?
Aby si traja jeho tajtrlíci prečítali jeho fantasmagóriu,
(to je úplne jedno či je to dvojča č1, alebo dvojča č.2),zapája celý medialny kolos.
To je taká xxxxxina, ako keby som ja z,bytom na Hviezdoalvovej, požiadal napr. Markízu, aby odvysielala oznam môjmu kamarátovi na ul. Chemikov, aby mi v Prievidzi kúpil SD kartu do kamery... A zprávu by zaregistrovali aj v Dečíne...
Ako to slušne nazvať? Debilina, to je veľmi slabé slovo.
Dozvedeli sme o veľa špinavostiach, ktoré exprimátor spáchal. (Ktovie koľko je v imaginárnom depozite). Postupne vybuchujú ďaľšie jeho nášlapné míny.
Zahlcuje aj MÚ s nezmyselnými otázkami - pod hlavičkou zákona 211/2000Z.z.
Prečo to robí? Jeden dôvod poznám.
Musí odpútať pozornosť do septembra 2023. V septembri 2023 uplynú tri roky a záležitosť je premlčaná... Aká záležitosť?
Keď mesto „daruje“ nejakú vec“, to isté mesto má právo dar zobrať zpäť. Tým viac, že o dare rozhodol niekto, za chrbtom poslancov, v najväčšej tajnosti...
Pamätá na to občiansky zákonník, platí to medzinárodne (viď anexia Krymu) a Nováky majú na to legitímne právo. Tie premietačky nie sú šrot. Sú funkčné. Aj v dnešnej dobe vznikajú kiná nostalgie, filmové kluby a SFU naďalej požičiava nie len digitálne, ale aj klasické 35 mm filmy. To mám overené !Fotka premietačky je orientačná.

Cena ďaľšieho príslušenstva je v tisíckach eur. Viem, čo tam všetko bolo!!!Funkčnosť premietačiek je potvrdená aj v dohode (v červenom rámčeku).V dohode sa nepíše o šrote.Nejestvuje žiadna komisia, (viacčlenná) ktorá hnuteľný majetok vyradila. Skrátka okrem dohody žiaden relevantný dôkaz, ani doklad neexistuje...
To v čase, keď je rozpracovaný (neoficiálna) koncepcia mestského múzea...
Poznám dediny s 300-400 obyvateľmi a majú vlastné múzeum, vážia si svoju históriu. A je frekventované a často navštevované.
Aspoň jedno na ukážku:
https://www.youtube.com/watch?v=ndjZrtk2cCU&t=8s
Klokoč má 501 obyvateľov...
To je ten najspravodlivejší a najčestnejší, čo obviňuje, osočuje, ponižuje.
A z z ľudí (napr. Aj z ing. Gogolu) robí zlodejov...
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 3   0
14:00:25 27.06.2023 [7830] Nevhodný príspevok?
Pán vladimír sa v príspevku pýta:“V súlade so zákonom a chybne?Komu to osoží?Kde je pes zakopaný?Uznávam,pýta sa správne.A ja si dovolím skromne dúfať,že moja odpoveď
bude aj príspevkom ku otázkam priamej demokracie ako dôležitej dimenzii našej reality, pretože umožňuje občanom vyjadrovať svoje názory a záujmy a zvyšuje ich politickú zrelosť.
K otázke prvej.Je veľa príladov,kedy sú rozhodnutia zodpovedných v súlade so zákonom a pritom sú chybné,alebo prinajmenšom diskutabilné.Napríklad nedávna doba kovidová.Aj počas nej generálny prokurátor Judr.M.Žilinka vypracoval svoje právne stanovisko (a nebol ako právnik sám)o rozporoch opatrení vlády s Ústavou SR,ale porota Ústavného súdu/nie jednohlasne/ rozhodla,že jeho právny názor/stanovisko,pohľad/ je chybný.Aj Putin a Zelenskij rozhodujú v súlade so zákonom.
Ako hovorí náš dnešný primátor,nie je právnik ako právnik.Napríklad v kauze Športservis vypracoval vtedajší a aj dnešný právnik Judr.Lukačovič ku kauze svoje odborné stanovisko a po čase ho z doteraz nevysvetliteľných dôvodov zmenil,ako sa medzi nami insitnými politológmi hovorí diametrálne.
Z uvedených príkladov plynie okrem iných aj jeden logický záver,že právnici sú záhubou tohto národa:-),ale ten pre náš kontext primárny je,že nejaké-akékoľvek rozhodnutie poslancov môže byť v súlade so zákonom,ale môže byť chybné.Tých príkladov je požehnane,či už z histórie ľudstva/nacistický hitlerovský režim,alebo aj mesta/,ale pre vysvetlenie podstaty sú domnievam sa dostatočné.
Ku otázke...komu to osoží?
Osoží to občanom a demokracii ako takej,ktorej sa ešte musíme veľa učiť!
https://blog.sme.sk/ozpriamademokracia/politika/riesenim-je-priama-demokracia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Priama_demokracia
V súvislosti s týmto druhým linkom dávam do pozoronosti odstavec Švajčiarsko a USA.
https://www.upjs.sk/app/uploads/sites/16/2022/10/SVK14_FF2014.pdf
Vyberám z tretieho linku
mobilizácia verejnej mienky a ovplyvňovanie rozhodovacích procesov ;možnosti participácie občanov na rozhodovaní.
Str.64 Hľadanie vymedzenia vzťahu práva a morálky, alebo je možné, aby morálne chybný zákon nebol právom?
Str.77 Čo je demokracia?
https://vsers.cz/wp-content/uploads/2017/03/Bariery-a-paradoxy-demokracie.pdf
Str.226 Participácia občanov ako základné právo
https://www.ustavnysud.sk/documents/10182/992184/Sprava_demokracia_FINAL_3.pdf/9232ee19-eb11-4fd4-8e50-e5a7706cd03d
II-11 Demokracia a zastúpenie (všeobecne) .Tieto aspekty zastrešujú a sú implementované do celého procesu fungovania demokratickej spoločnosti,teda aj do tej našej komunálnej.
Vybrané:
-Zastupiteľská demokracia ako nepriama forma demokratického režimu vytvára medzi zastupujúcimi a osobami, ktoré sú zastupované, zväzok, ktorý zaručuje ochranu záujmov obyvateľov a vyjadrenie ich názorov „
-Zastupiteľská demokracia ako nepriama forma demokratického režimu vytvára medzi zastupujúcimi a osobami, ktoré sú zastupované, zväzok, ktorý zaručuje ochranu záujmov obyvateľov a vyjadrenie ich názorov
-Zastúpenie už nemôže byť jediným vyjadrením demokracie. Okrem zastúpenia musí byť posilnená tým, že zavedie trvalejšie formy interakcie medzi občanmi a orgánmi moci, tak aby prvky priamej demokracie zahrnula do rozhodovacieho procesu.
-Bolo by príliš zjednodušené stotožniť demokraciu len so zastúpením a zastúpenie zúžiť na voľby a hlasovanie, keďže z politických činiteľov by sme urobili „zástupcov“ len preto, že boli zvolení. Zostáva nám položiť si otázku, čo zvolené osoby predstavujú a či môžme skutočne povedať, že tí, ktorí boli zvolení, reálne zastupujú voličov??
Na základe širokospektrálnych vedeckých výskumov a zistení moderných filozofických a politologických zistení o fungovaní demokratických spoločenských zriadení sú aj do komunálnych samosprávnych orgánov obcí implementované dôležité myšlienky tvoriace základ dobrej funkčnosti samosprávy v demokratickom spoločenskom systéme.Tieto sú okrem iného implementované aj do etických kódexov miest a obcí.V našom meste otázka prijatia etického kódexu volených funkcionárov okrem malého náznaku za primariátu pána Daniša ešte nezarezonovala a tak uvediem niekoľko ukážok z kódexu tých obcí,kde ho už prijali./Levice/
4. Primátor a poslanci poskytujú verejnosti informácie, s cieľom objasniť, uviesť skutočnosti a vysvetliť motivácie, ktoré ich k rozhodnutiu viedli.
Keď sú na MsZ prijímané dôležité politické rozhodnutia, poslanci musia v prvom rade brať na vedomie verejnú mienku a záujem svojich voličov, čo priamo znamená, že každý poslanec musí byť pre občanov otvorený, jeho práca musí byť transparentná a musí sa zodpovedať občanom.
Poslanci MsZ nie sú z pohľadu demokracie v pozícii tých,ktorých si občan vyberá aby mu vládli ,ale aby ho zastupovali a sa mu zodpovedali. Z dôvodu rizík pre rovnováhu moci sila mandátu poslanca je teda obmedzená týmto ustanovením.
6. Pri hlasovaní sa poslanci riadia podľa toho, či navrhnuté riešenie je vo verejnom záujme a teda spravodlivé, nie podľa tohto, kto riešenie navrhol alebo komu návrh prospeje. Nezbavujú sa svojej zodpovednosti tým, že sa bezdôvodne zdržia hlasovania, prípadne sa na ňom nezúčastnia.
Ak to zhrniem,tak zodpovednosť poslanca pred voličmi nie je možné vidieť iba zúžene,že ak bol zvolený,tak má právo štyri roky robiť“čo sa mu zachce“ a volič je tu len na to,aby ho zvolil!Rozhodovanie a prístup ku voličomv štýle „o vás bez vás“v dnešnej dobe zrejme nie je v intenciách kritérií priamej demokracie.Teda ak som sa ako občan a volič poslancov pýtal na ich motivácie a pohnútky vedúce ich k rozhodnutiu okamžite zvýšiť nastupujúcemu primátorovi plat,tak skutočnosť,že odignorovali odpovedať na moju otázku svedčí zrejme prinajmenšom o nízkom povedomí znalostí politickej kultúry v demokratickom spoločenskom zriadení.Ak by totiž poslanci rozmýšľali v intenciách vyššie uvedených zásad a uvedomovali si svoju povinnosť zodpovedať sa za svoje konanie voličom,tak sa mohli vyhnúť verejnej medializácii a kritiky z mojej strany.
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 0   0
12:25:57 27.06.2023 [7829] Nevhodný príspevok?
Komu to osoží? - 2

Dobrý deň vážení spoluobčania.

Stane sa mi, že vo svojich príspevkoch na tejto stránke , ale aj v článkoch v iných médiách, niekedy použijem ( možno aj ukradnem ) nejakú myšlienku svojich priateľov. Tak to robím aj dnes. Zaujal ma názov príspevku môjho priateľa Vladka Richtera s názvom: „Komu to osoží?“ Je to totiž nielen skvelý názov pre jeho príspevok, ale aj otázka, ktorú by sme si mali v živote častejšie položiť. Vlastne všetky informácie, ktoré dnes dostávame, či už prostredníctvom médií, tlače, ale aj z internetu sú niekomu osožné. Našou úlohou aj keď nie úplne jednoduchou je, zistiť – komu?
Aj na moju mailovú adresu chodí denne množstvo rozporuplných informácií. Nemám facebook, nechodím na sociálne siete, no predsa sa rôznym informáciám a samozrejme i dezinformáciám nevyhnem. V poslednom čase však, ako by sa vrece roztrhlo s mailmi od dvojičiek. Keby tam boli aspoň nové informácie, no stále o tom istom. Vždy je to však šokujúce, neuveriteľné a neskutočné. Ak s týmito informáciami zaťažujú primátora, prednostu, hlavného kontrolóra a poslancov MsZ to dokážem pochopiť. Prečo však zaťažujú starostov, primátorov z regiónu a pracovníkov MsÚ to je už ťažšie pochopiť. No a osobne je pre mňa úplne nepochopiteľné, prečo svojimi mailmi obťažujú aj mňa, radového občana mesta?
Veď aj keby mali vo všetkom pravdu, ja im určite v ich snažení nepomôžem. Už som aj rozmýšľal, že ich požiadam, aby ma vynechali pri rozposielaní skupinových mailov. No som presvedčený, že by to bola chyba. Zo skúseností však viem, že najlepšou reakciou na nevyžiadané maily, je neodpovedať na ne. Pred niekoľkými rokmi som sem tam telefonicky komunikoval s jedným z dvojičiek. No keď to bolo stále o tom istom, tak som mu prestal brať telefón. Vyše polroka mi niekedy aj 2x do týždňa volal. Keď som mu mobil nebral, volal mi z iných telefónov. On nie a nie pochopiť, že sa s ním nemám o čom rozprávať. Nakoniec po nejakom čase pochopil. Dnes mi už nevolá, už len píše. Tak som došiel k záveru, že neodpovedať, či nereagovať je najväčší trest pre dvojičky. Oni sú zrejme uzavretí sami do seba a hľadajú nejaký spôsob komunikácie. Radi by diskutovali, debatovali, reagovali, no žiaľ nemajú s kým. Tak sa sústredili aspoň na to, že vystupujú na MsZ a otravujú ľudí svojimi mailmi, v nádeji, že na ne niekto zareaguje. No táto taktika im asi veľmi nevychádza, lebo ak sú aj nejaké reakcie na ich maily, tak zrejme veľmi, ale veľmi sporadické. Skôr si myslím, že žiadne. Dnes však bola výnimka. Do stal som mail od p. Primátorky z Handlovej, ( samozrejme nielen ja, ale celá skupina adresátov ) kde p. Primátorka dôrazne žiada dvojičku, aby jej nezasielala nevyžiadané maily. Zrejme tu už pohár trpezlivosti pretiekol. Neviem, či to dvojička správne pochopí? Obdivujem však ich vytrvalosť, neustále otravovať ľudí svojimi mailmi. Im však nezostáva asi nič iné, len sa vnucovať do priazne s nádejou, že predsa sem tam niekto zareaguje. Komu to však osoží, na to si už musí odpovedať každý sám.
S úctou

Ľubo Dzurák
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 7   0
05:43:54 26.06.2023 [7828] Nevhodný príspevok?
Komu to osoží?
Pozrel som si na internete zverejnený záznam zo Stretnutia s občanmi v Dome kultúry dňa 31.5.2023 a mám z neho okrem iného, aj jeden nový poznatok. Spoznal som spoludiskutéra a neraz môjho oponenta v diskusii na tejto stránke - Lavidu. Že za týmto anonymom je občan mesta Štefan Vida mi síce už dávnejšie prezradil dnes už nebohý priateľ Peter Bošiak, len tvár som stále nepoznal. Dovolím si teda v nadväznosti na diskusný príspevok p. Vidu na uvedenom stretnutí zareagovať, nakoľko tzv. zvýšenie platu primátora bola významná časť jeho príspevku.
Lavida, teda pán Vida totiž reagoval vo februári príspevkom č.7755 na tejto stránke aj na môj príspevok č.7754, ktorý som napísal ako reakciu na demagógiu M.Š. na rokovaní mestského zastupiteľstva a internete - o zvýšení platu novozvoleného primátora. Mojim príspevkom som vlastne iba potvrdil zákonnosť určenia nástupného platu pre novozvoleného primátora mesta. To síce pán Vida nespochybnil, len sa mu žiadalo podať vysvetlenie od jednotlivých poslancov prečo konali tak ako konali - podľa jeho názoru chybne. (V súlade so zákonom a chybne?) Nejdem pridávať argumenty na podporu môjho stanoviska, lebo určite by sa mi vrátili aj protiargumenty. "Pes je zakopaný" (ako sa hovorí) podľa mňa v niečom inom. Pán Vida chcel vysvetlenie menovite jednotlivo od každého poslanca. Netvrdím, že na to nemá právo, ale ja sa pýtam a načo? Veď poslanec ako jednotlivec nerozhoduje o ničom, poslanci rozhodujú ako orgán samosprávy - v zbore, hlasovaním väčšinou - v zmysle zákona. Aj poslanec má právo sa aj nevyjadriť na vznesený podnet. Potom je lepšie si položiť inú otázku: Komu to osoží?
Odpoveď na túto otázku je jasná a aj jasne hovorí "v čom je ten pes zakopaný".
V. Richter
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 6   0
14:50:24 21.06.2023 [7827] Nevhodný príspevok?
Pán Dzurák! Prečítal som si pozorne váš príspevok. Čo dodať? Nič.
Zastupiteľstvá sú KONEČNE na úrovni, kde vládne úcta, ústretovosť, chuť riešiťveci pre dobro občanov. Prejednávajú sa haldy vecí. Divák je zhltený informáciami, faktami, výsledkami. Koľko sa preberá dnes na jednom zastupiteľstve, to za bývalého vedenia sa nedokázalo ani za 10 mesiacov...
Jedoducho, veľmi výstižne ste to vyjadrili, až kým nenastúpi Psychošou bratov Šimkovcov a ich tajtrlíkov.“ Jeden papagáj už prestal, ale ten druhý chce presvedčiť, že je bylinožravý medveď, tiger, lev,...ale, keby sa dal odvážiť mozgový potenciál tajtrlíka, ktovie či by bol o niečo väčší ako lieskový oriešok. A keby sme začali v rámci tých balvanov pridávať urážky, ponižovanie, vyhrážanie, provokácie,... na jednu telenovelu by bolo až príliš veľa...
A keď sme pri tých balvanoch, keby šimkovská hierarchia bola taká silná, šimkovci by na Mestský úrad, aj na Nováky preniesli celý kameňolom...
Povedal som si, že nechám Jánošíka napokoji, aby som neuškodil jeho egu, ale, čo sa stalo.
Práve dnes 21.6.2023 o 9.10 hod. Som prechádzal okolo výškovej budovy smerom kuž zbúranej starej plavárni. Bol som pv urovni živého plota. Naproti mne kráčal Jánosšík. Cesta je pre všetkých a pre mňa Jánošík je vzduch. Naposledy som ho spomenul 31.mája... Minulého týždňa som dostal zprávu, aby som sa pozrel na jeho profil (kde má vypnuté komenty. Asi sa riadi porekadlo:“Nehovor mi pravdu, lebo ma šľak trafí.“... Až vtedy som zbadal, že ma blokol. Mne nechýba...
Išiel som smerom ku Kultúrnemu domu. Asi dva metre predo mnou mi Jánošík skočil do cesty, ľavou nohou dupol, ako keby mačku plašil, nahol sa, dal si ľavý ukazovák na čelo , spravil dva krúžky. Vystrelil, natiahol klanice a už bol za živým plotom na voľnom prietranstve, ponáhľal sa do dverí zdrav. Strediska. Asisi bol dať predpísať sedatíva. Am ožno silnejšie, aké užíva doteraz...Človek ostane prekvapený, čo s tým chcel básnik povedať, je to aj primitívne smiešne...V úrovni Domu kultúry som stretol kamaráta a hovorím mu:“Je ten Jánošík vôbec normálny?“ A čo som sa dozvedel?Že to isté sa stalo aj kamarátovi. „Bol by som mu jednu vylepil. Postavil sa, ruky v bok, vystrčil brucho:“No, udri! Udri si! Pozri, tam je kamera.“...Chcel dostať po papuli, ale bál sa úderu a prezradil sa, že provokácie sú účelové.“... To nie je všetko. Chlapi, či si dajú pivo z flašky na stanici vedľa reštaurácie Topoľ, aj tam by sa mu skoro ušlo. Provokuje tých, čo majú pod klobúkom. Chlapík pije pivo z flašky a Jánošík mu hovorí:“Nepi to! Je tam našťaté.“ Chlapík ho schytil za košeľu a posratý hrdina:“Čo je, čo je? Nerozumieš srande? Mám zavolať policajtov?“... Na záver mi povedal toto:“Ani sa nebudem čudovať, keď Jánošíka v dohľadnej dobe stretnem s barlami. Čo dodať?
Pán Dzurák! Keby sa také veci stali vám, verím, že ani vy by ste mu nepovedali „Ďakujem!“...
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 3   0
19:42:35 19.06.2023 [7826] Nevhodný príspevok?
„ Ak chce niekto vykonať niečo dobré, nemal by sa spoliehať na to, že mu ľudia pomôžu odstrániť balvany z cesty. Skôr by mal rátať s tým, že sa nájdu ľudia, ktorí mu tam ešte nejaké aj prikotúľajú. „
Schweitzer

Dobrý podvečer vážení spoluobčania.

Tento citát ma hneď napadol, keď som si dnes prečítal mail od dvojičky. Nerád to píšem milí priatelia, no naše mesto má veľký problém. Naivne som si myslel, že tým najväčším problémom je zaistenie, resp. zlepšenie úrovne zdravotnej starostlivosti pre občanov nášho mesta. No teraz viem, ako som sa veľmi mýlil. Predstavte si tú nehoráznu drzosť, čo si dovolil náš terajší primátor. Vystúpenie občanov zaradil až na koniec programu MsZ. Naozaj problém ako hrom. Pritom každému je jasné, že program zostavuje hlavne primátor aj s poradím bodov, ktoré treba prerokovať. No a je na poslancoch, či mu program schvália bez pripomienok, alebo ho upravia. Z mailu som sa však dozvedel, ako absurdne konal terajší primátor, keď vystúpenie občanov zaradil ako bod č. 12 teda na koniec programu MsZ. Osobne si myslím, že každý, kto vedie poradu, schôdzu, zastupiteľstvo, zostavuje program podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Tým vôbec nechcem povedať, že vystúpenie občanov na MsZ je druhoradá záležitosť. Zrejme však uprednostnil primátor tie body, ku ktorým treba zaujať stanovisko resp. ich schváliť v uznesení. Určite však za predošlého primátora, by bol problém dať vystúpenie občanov na koniec MsZ. Tí by totiž mnohokrát museli vystupovať okolo polnoci, niekedy až po nej. Vtedy si bolo treba vypočuť nekonečné monológy vtedajšieho primátora a zároveň aj sledovať množstvo účelovo zostrihaných videí. Našťastie to už je minulosť a občania vo voľbách jasne ohodnotili, resp. vyhodnotili úroveň MsZ. Dnes je už situácia iná. Napriek mnohým problémom a povedzme si pravdu i menším skúsenostiam, sa snažia poslanci spoločne s primátorom nielen spolupracovať, ale aj riešiť nemalé problémy mesta. Nie vždy je všetko podľa našich predstáv. No nikto nemôže nevidieť inú kultúru i úroveň MsZ. To však asi niekomu veľmi prekáža. Niekto si však naozaj ešte aj dnes nevie uvedomiť, že neprehral preto, že by pre naše mesto nič nespravil, ale pre úroveň riadenia mesta a úroveň rokovaní MsZ. Dnes znie doslova komické, keď niektorí ľudia vypisujú, či hovoria, že volení funkcionári, by mali zniesť povinnú, či určitú mieru kritiky. V tom majú úplnú pravdu. Škoda, že to nehovorili aj za bývalého primátora. Veľmi rád by som im dnes ukázal maily, či SMS- ky od dvojičiek, ako reagovali na moje názory, či kritiku, ako ma oslovovali. Nad tým som sa však povzniesol. Keď si to dnes spätne pozriem, tak som, rád, že už je to za mnou s vierou, že sa to už hádam nevráti. Aj keď nielen v politike, ale aj v živote stále platí : Nikdy nehovor nikdy.

Takže čo záverom? Asi by bolo naivné si myslieť, že tie balvany z našej cesty vpred, budeme všetci spoločne pomáhať odstraňovať. Mne zostáva len veriť, že na to sú všetci tí, čo dostali našu dôveru vo voľbách, dobre pripravení.

S úctou
Ľubo Dzurák
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 8   0
Theis na tému Politika
21:50:48 15.06.2023 [7825] Nevhodný príspevok?
Pán chrlič otázok, o ktoré javí záujem aj redakcia Qinnesova kniha rekordov. Vás zaujímajú odpovede na morbídnu tému? Napr:
Koľko ľudí zomrelo v roku 2011.
Koľko máme hrobových miest.
Sú všetky hrobové miesta zaplatené?
To je pre vás zaujímavá téma? Pre mňa nie...
Čo keby ste zmenili rétoriku, napr v tomto smere:
Na ukážku vám posielam otázky. Keď budete chcieť viac, rád poslúžim. Napr.
Koľko je meste aktívnych sexuálnych párov.
Koľko je z toho manželských, koľko nemanželských.
V akom čase je v meste najväčšia sexuálna aktivita.
Koľko percent zastáva mládež do 20 rokov, koľko stredná generácia a koľko občania v pokročilom veku?
To je zaujímavejšia téma.
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 3   0
14:06:47 07.06.2023 [7823] Nevhodný príspevok?
Vrátim sa k akcii: „Cesta rozprávkovým parkom.“ Aké sú ohlasy? Pozitívne.
Prvá reakcia bola, keď sa p. primátor v rozhlase menovite poďakoval všetkým účinkujúcim:“Počuli ste? Primátor sa poďakoval za akciu pre deti. To tu ešte nebolo.“
„Kroje. Vrátila som sa v pamäti , keď som ešte do školy chodila.Rozpamätala som sa, ako mi ómama kázala miešať nejaký krém. Mňa to nebavilo, slzy mi stekali. Aj do krému popadali... Ale veľa ma ómama naučila.“ Do tretice: „Pozerám na p. Rusa. Aj môj dedo majstroval. Raz som mu zobral kladivo, chcel som ho napodobniť a takú som si treskol po palci, že som sa pošťal a palec modrý.“...
Počúvam rozhlas. Čítam zoznam účinkujúcich a kde je SZZP ??? Najväčší kriklúni, keď pýtajú peniaze...
Na jednej strane exprimátor zobral peniaze Mo-MS vo výške 600 €, ale SZZP kamarátsky pridal...
A teraz? MO-MS z toho mála čo má zasponzorovala. MO-MS organizuje zájazdy. Nie za nákupom. Každý jeden zájazd je orientovaný na konkrétnu osobnosť, alebo a udalosť. Ale, SZZP nebol ani fyzicky aktívny, ani nezasponzoroval a príspevok má omnoho vyšší ako má MO-MS... SZZP bol oslovený, či sa pridajú. „My sme choré. My nemôžeme.“ Ale cestovať z Liešťan do klubu v Novákoch, na to choré nie sú.
Keď majú Posedenie pri jedličke, je plná sála. Samozrejme že prídu. Tombola je bohatá. „Rozdávačka cien“ preskúma vyžrebovanú osobu:“To je náš človek, tebe dám vázu...Ty si z Novák, tebe stačí špagát.“
Je to doslova tak. Výherca nedostane výhru s vyžrebovaným číslom – pani „rozdávačka cien“ vopred odtrhe všetky čísla... Chcete o tom videozáznam? A nie jeden. Roky som natáčal posedenia, ktoré sú na úrovni takej strednej svadby pri živej hudbe. Tam chorí nie sú.
Do Talianska cestovať, na to chorí tiež nie sú – majú náhradu –rodinných príslušníkov.
Ani na tohoročný zaistený pobyt v Chorvátsku chorí nebudú. Chorí sú iba vtedy, keď treba priložiť ruku k dielu pre Nováky. Cezpoľní a za novácke peniaze, ale, vraj „najú korene v Novákoch“. Ich dedo býval v Novákoch.“...
Čo vy na to, pani Mokrá – hovorkyňa SZZP? Keď tak „precízne prežívate nedostatok financii chorým ľuďom“...
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 7   0
16:46:28 06.06.2023 [7822] Nevhodný príspevok?
Ďakujem pán Theis. Myslím že je najvyšší čas prestať využívať služby od firmy Benet. Toto bol asi posledný kliniec do rakvy. Neviem či sa podujme dodávky tepla svojim občanom zabezpečovať v rozumnej cene nové vedenie mesta, alebo budú zmluvy rušiť jednotlivé bytovky. Neni možné, aby sme nemohli s Benetom rozviazať zmluvu. Snáď nežijeme v otrokárskej spoločnosti !
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 2   0
Theis na tému Politika
14:46:16 06.06.2023 [7821] Nevhodný príspevok?
Už som si povedal, že to nechám plávať. Ale musím sa podeliť o zážitok.
Mal som milé stretnutie s bývalými kolegami, filmármi. Z Nižnej na Orave, z Kremnice, z Krupiny... Zaspomínali sme si, prešli sme do prítomnosti a ten pán z Krupiny povedal:"Vy máte stále toho psychopata pred očami? Vystrája ako keby bol predseda ZMOZ-u. (Tam vydržal iba dva roky.)
Keď sa pozerám na jeho choré vystupovanie za podpory svojich"tajtrlíkov,..."
Vy nemáte v Novákoch vrece, ako sme používali na vojne? Vy by ste tri také vrecia potrebovali... Môžem vám poslať. Nejaké v komore mám." Smiech!!!
Výraz "tajtrlík" sa mi zapáčil, lebo Jánošíka vystihuje.
Správa sa totiž ako slepý kôň po delostreleckom výbuchu. Jeho chlebodarca sedí na kozlíku,pracuje s opratami. Sem tam ho šibne s bičom. Ide rovno a je mu to jedno, či je to potok, alebo skalný útes. Nevidí, nepočuje, iba poslúcha chlebodarcu. Keby neposlúchol, nedostal by okrem sena svoj ovos, alebo kukuricu, ktorú má tak rád...
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 5   0
14:16:48 06.06.2023 [7820] Nevhodný príspevok?
Zareagujem na príspevok floridy.
ˇˇCo vám poradiť? Založte si vlastnú správscovskú spoločnosť, ako my mám na Hviezudoslavovej 12. Od vtedy máme aj preplatky.
Niejde iba o preplatky, ide o bezcharakterný prístup ku klientom Benetu. Riadia sa heslom:"Ja som sám, ja som BOH!"...
Nezáleží, či je to Ing. Bittara, alebo p. Znamenák. Je to rovnaká krvná skupina a grobianské jednanie.
Sami sme si zvolili domovníka a bola vojna:"Akým právom ste di dovolili sami zvoliť domovníka? My máme do toho čo povedať."
Vymenili sme krytinu na bytovve:"Kto vám dovolil vybrať si firmu, my o tom rozhodujeme."
Zateplovali sme si bytovku:"Kto vám dovolil vybrať si firmu na zateplenie. My o tom rozhodujeme."Áno! Rozprával som sa s jedným pánom: "My robíme a Benet má 32% z ceny."...
Samotné zatepľovanie sa nám pre Benet presunulo o rok neskoršie, nakoľko sme dostávali listy kategórie: "BUBUBU". Rozpísané zákony, čo porušujeme ... Riešila to Slovenská obchodná inšpekcia a oni faktami vyvrátili VŠETKY zákony, ktorými nás Benet strašil...
Nováčania už dávno mali mať lacnejšie teplo. Mal sa odstaviť prívod cez NCHZ, prípojka mala byť z potrubia, ktoré vedie do Prievidze. V úrovni Domu kultúry. Bývalá kotoľka DK mala slúžiť ako rozvodňa...
Ing. Bittara sa staval na zadné, až bol červený v tvári - vraj je to trestné, tu sú dohody, ktoré sa musia dodržať a pod... Veľa vecí vyplávalo, ked NCHZ dostalo pokuty za kartelovu dohodu a Ing. Bittara už nevyskakoval...
Pamätám si, keď p. Vlado Zaťko skoro chytil Ing. Bittaru pod krk, keď na zastupiteľstve vysvetlil nekvalitu káblového rozvodu tým, že on nebude vlastné peniaze investovať do údržby. A poplatky za káblovku:"To mám preto, lebo som to zobral, lebo nikto to nechcel zobrať."
V tom čase sme nemali skúsenosti so satelitným príjmom, až keď technik povedal, že Nováky nemajú ani jeden platený program, všetky naladené programy sú free ...
Kto si pamätá problémy s bytovkou Ostrov, keď sa občania v bezradnosti obrátili na inštitúciu v Trenčíne a tá zistila, že vyúčtovanie (aj po vybavenej reklamácii) bolo neadekvátne a neprimerane navýšené...
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 3   0
Meno:
Heslo:
VIDEO: Karol Mikuláš: Baník, povstalec aj politický väzeň
VIDEO: Karol Mikuláš: Baník, povstalec aj politický väzeň
zobraziť podrobnosti »
15.03.2023
Vo veku sto rokov a osem mesiacov zomrel najstarší československý baník Karol Mikuláš
Život Karola Mikuláša bol spätý s baníctvom a hornou Nitrou.
zobraziť podrobnosti »
14.03.2023
Marián Miština je novým prednostom mestského úradu, vzdal sa funkcie poslanca
Mestský úrad v Novákoch má nového prednostu, Jána Martinu v tejto pozícii strieda Marián Miština.
zobraziť podrobnosti »
12.01.2023
Slovenské elektrárne plánujú ukončiť prevádzku elektrárne Nováky koncom budúceho roka
Celý proces od ukončenia výroby elektrickej energie a tepla až po transformáciu celého areálu a prípravu na ďalšie využitie bude trvať niekoľko rokov.
zobraziť podrobnosti »
22.11.2022
Transparentnému psychopatovi Ing. Dušanovi Šimkovi zrazu vadí kamera
Deň pred konaním komunálnych volieb, psychopat bol nepríčetný, už mu zrejme všetko vadilo, zamkol zamestnancov v budove mestského úradu v Novákoch. V súvislosti s dosluhujúcim primátorom Šimkom a ním mnoho krát proklamovanou transparentnosťou, je na mieste otázka, prečo ak žiada transparentnosť, mu v tomto prípade vadila kamera?
zobraziť podrobnosti »
15.11.2022
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.