Stránku si prezeráš sám... VEPOS Novaky.sk VOĽBY 2022
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Kultúra / Školstvo Mestský dom kultúry, Centrum voľného času, školy... 27 príspevkov OTVOR TÉMU >
Nováky pozitívne Uveďte udalosť alebo čin, ktorý Vás v Novákoch zaujal a ktorý považujete za príkladný. 69 príspevkov OTVOR TÉMU >
Pohostinstvo Jedáleň, reštaurácia, krčma, bar... 1 príspevok OTVOR TÉMU >
Politika Primátor, mestský úrad, podnikanie v meste... 173 príspevkov OTVOR TÉMU >
Pouličné športy Freestyle, mtb, bmx, skateboard, freerun, le-parkour a podobne... 0 príspevkov OTVOR TÉMU >
Primátor / Poslanci Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov. 1085 príspevkov OTVOR TÉMU >
Rôzne / Iné Váš príspevok sa nehodí do žiadnej otvorenej témy? Šup s ním sem... 266 príspevkov OTVOR TÉMU >
Šport Tenis, futbal, plávanie, vodne pólo, kanoistika, karate, lyžovanie... 51 príspevkov OTVOR TÉMU >
Ak máte návrh na vytvorenie novej témy, prosím kontaktujte nás.

Ďakujeme za pochopenie.


Najnovšie príspevky
Posledných 30 príspevkov v diskusnom fóre
06:14:46 24.01.2024 [7881] Nevhodný príspevok?
S uznaním kvitujem reakciu pána primátora na môj príspevok.Vnímam ju ako pozitívum v jeho snahe o naplnenie svojho volebného prísľubu ohľadom transparentnosti v informovaní občanov mesta o dianí v meste a určite by som privítal ak by v takom konaní pokračoval v duchu kedysi dávno populárneho tzv.pracovného úsilia:)
No mám k informácii pána primátora jednu pripomienku.Totiž chýba mi v nej vyjadrenie k tomu tvrdeniu a či domnienke bývalého primátora,že všetky uznenesnia prijaté na predmetnom rokovaní z titulu porušenia zákonnosti zvolania sú neplatné a tiež mi v ňom chýba informácia o tom,akým spôsobom boli vyriešené požiadavky prokurátora ktoré boli súčasťou jeho upozornenia.Pripomínam to a zaujíma ma to z toho dôvodu,že máme v meste určité negatívne skúsenosti toho istého charakteru a s ktorých konzekvenciami sa doposiaľ potýkame.
Zároveň využijem túto možnosť a požiadam pána primátora,aby okrem už napísaného na zasadnutí MsZ informoval občanov aspoň v hrubých rysoch čo je nové v "kauze" polilklinika-investície do údržby a pod.Tiež by som privítal informácie,aké kroky podniká v smere dotiahnutia projektu protipovidňových opatrení realizovaných ešte za primariátu pána Daniša v oblasti Trenčianskej ulice,kde bývam a kde žijeme v strachu pred veľkou vodou pretože projekt v tom stave,ako bol realizovaný podľa mojej a nielen mojej mienky nebol ukončený,dokonca si dovolím tvrdiť,že ak to má ostať v tomto stave,tak prostriedky na realizáciu projektu neboli vynaložené povedzme že v súlade s plnou racionalitou.
Taktiež privítam informácie o tom,ako sa mesto vysporiada,alebo vysporiadalo s problémom techniky na dvore firmy Vepos-u z neslávneho projektu BRO,alebo aj informácie ohľadom vyhlásenej verejnej súťaže na prenájom autobusovej stanice.Informácie z oblasti UMR/udržateľný mestský rozvoj/,alebo vplyvy a dopady diania ohľadom transformácie regiónu na mesto z pohľadu ekonomiky by boli tiež zaujímavé.Nepochybne aj informácie o krokoch a prípadných chystaných nových projektoch by boli zaujímavé a aj z ohľadom na frustráciu očanov s doteraz nerealizovaných projektov z nedávnej minulosti určite povzbudujúce:)
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 0   0
22:47:06 23.01.2024 [7880] Nevhodný príspevok?
Reakcia primátora mesta Nováky, Ing. Branislava Adamca:
*************************************************
Dobrý deň vážení spoluobčania mesta Nováky.

Týmto mojim príspevkom budem, aspoň v stručnosti, reagovať na posledné dni v našom meste, predovšetkým na článok zverejnený agentúrou SITA dňa 15.01.2024, resp. jej redaktorom, pánom Radoslavom Vargom.

V pondelok, 22.01.2024, som telefonoval s p. Vargom a prv ako by som chcel uverejniť svoju reakciu na daný článok, tak som chcel byť v kontakte najprv s p. redaktorom, čo nebolo možné, nakoľko až v pondelok prišiel, po niekoľkých dňoch, do práce.

Nechcem Vás zaťažovať detailmi telefonátu s p. Vargom (ktorý bol pomerne obsiahly), ale jeho postup pri zverejnení daného článku vnímam ako nie veľmi profesionálny, pretože ak by ešte pred vydaním daného článku mňa ako súčasného primátora mesta Nováky kontaktoval s požiadavkou o vyjadrenie, tak by som mu samozrejme moje vyjadrenie poskytol, ale to by celý článok zjavne vyznel inak a asi by neboli v titule článku také „palcové“ titulky, ktoré neskôr prevzali aj iné médiá.

Áno, je pravda, že tzv. mimoriadne mestské zastupiteľstvo konané 24. októbra 2023 nebolo zvolané úplne v súlade so zákonom, ale v celom článku chýbalo to najpodstatnejšie – nebolo tam ani náznakom, ani len jednou krátkou zmienkou, uvedené z akého dôvodu bolo dané zastupiteľstvo zvolané.

Pravda je taká, že počas minulého roka, teda v roku 2023, boli v meste realizované aj dva projekty a to „Materská škola“ a „Vnútroblok“, kde počas realizácie daných projektov sa objavilo veľa problémov projektovo-technického charakteru, ktoré bolo treba urgentne riešiť a ktoré mali často dosah na financie mesta, inými slovami napísané, že na každý projektovo-technický problém sme museli nájsť vo vedení mesta (ale aj v spolupráci s ostatnými pracovníkmi mesta, či členmi poslaneckého zboru) riešenie, pričom vždy sme sa snažili konať tak, aby vyriešenie problému bolo čo najlepšie a za čo najmenej peňazí!

Obdobný problém ako som vyššie (aj keď v stručnosti a všeobecne) opísal, sa stal aj na jeseň 2023 a to pri oboch projektoch, teda tak pri materskej škole ako aj vnútrobloku. Zamestnancami mesta som bol o ňom informovaný (tak ako aj o mnohých iných veciach) a ako najrozumnejšie riešenie problému sa javilo osobné stretnutie so sprostredkovateľským orgánom (ktorý má na starosti aj kontrolu). Inicioval som teda stretnutie, ktoré sa podarilo zrealizovať hneď na najbližší pracovný deň, pričom stretnutie sa uskutočnilo v Trenčíne za účasti 4 osôb (vrátane mňa) za mesto Nováky a 3 osôb za sprostredkovateľský orgán, kde jednou z osôb za sprostredkovateľský orgán bol aj vedúci odboru. Po pomerne dlhom a hlavne náročnom rokovaní obe strany našli spôsob možného postupu a to predovšetkým za tým účelom, aby nášmu mestu Nováky mohli byť uchránené finančné prostriedky vo výške viac ako 20.000 (dvadsať tisíc) €. Možný postup mal však aj časové úskalie a to v tom, že bolo treba zvolať zasadnutie mestského zastupiteľstva čo najskôr, aby mohli byť stihnuté termíny, na ktorých sme sa na stretnutí v Trenčíne dohodli.

Ako som už viackrát informoval na rôznych zasadnutiach Mestského zastupiteľstva v Novákoch, môj predchodca vo funkcii primátora vo veľmi intenzívnej miere posiela na mesto Nováky tzv. infožiadosti, ale zároveň podáva aj rôzne podnety na prokuratúru, či iné úrady. Jedným z jeho viacerých podnetov na Okresnú prokuratúru do Prievidze bol aj podnet na možnú nezákonnosť zvolania tzv. mimoriadneho zastupiteľstva zo dňa 24.10.2023.

Na požiadanie Okresnej prokuratúry Prievidza o vyjadrenie k zvolaniu tzv. mimoriadneho zastupiteľstva v Novákoch dňa 24.10.2023 mesto Nováky prokuratúre odpovedalo a to tak vo forme poslania rôznych príloh ako aj pomerne detailného opisu reálnych skutočností ako sa v čase diali.

Prokuratúra v Prievidzi celú situáciu vyhodnotila tak, že po podaniach (oznamovateľom) zo dňa 03.11.2023, ktoré bolo doplnené (oznamovateľom) dňa 08.12.2023 ako aj zaslaných materiálov z mesta Nováky, vydala upozornenie prokurátora na odstránenie porušenia príslušného ustanovenia Zákona o obecnom zriadení.

Pri rozhodnutiach prokuratúry je dôležité rozlišovať právne pojmy, v tomto prípade „upozornenie prokurátora“ a „protest prokurátora“. Protest prokurátora je akoby nadradený pojmu upozornenie prokurátora, inými slovami napísané, že za menej závažné porušenie ustanovenia niektorého zo zákonov vydáva prokurátor upozornenie, ale za viac závažné porušenie ustanovenia niektorého zo zákonov vydáva prokurátor protest.

A prečo som napísal vyššie uvedený odsek? Pretože pri zvolaní tzv. mimoriadneho zastupiteľstva na deň 24.10.2023 vydal prokurátor upozornenie. Mestu Nováky bol však v máji 2019 (čiže v minulom volebnom období 2018-2022) doručený protest prokurátora za viac závažnejšie porušenie zákona z toho dôvodu, že mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie, ktoré „silou-mocou“ pretláčal a žiadal od vtedajších členov poslaneckého zboru, aby bolo schválené, predchádzajúci primátor mesta Nováky pôsobiaci aj v roku 2019! A asi Vám nemusím písať, kto bol v roku 2019 primátorom nášho mesta.

Vážení občania, stojí tu skutočne na zamyslenie, kto viac poškodzuje mesto Nováky!? Či je to súčasné vedenie mesta na čele so mnou ako primátorom, ktoré sa rýchlym zvolaním tzv. mimoriadneho zastupiteľstva snažilo urobiť všetko preto, aby mestu boli uchránené finančné prostriedky vo výške viac ako 20.000 €, alebo je to to bývalé vedenie mesta, bývalý primátor mesta, ktorý aj napriek tomu, že si mohol vypočuť zdôvodňovanie zvolania na tzv. mimoriadnom zastupiteľstve dňa 24.10.2023, tak nielen raz (03.11.2023) ale dokonca aj doplňujúco (8.12.2023) podal na prokuratúru do Prievidze vyššie uvádzaný podnet na nezákonnosť zvolaného zastupiteľstva s tým, že mesto by s istotou prišlo o viac ako 20.000 €!

Tento príspevok nie je určite mojim posledným, ktorým Vás budem informovať.

Ďakujem.

S úctou a pozdravom
Branislav Adamec

*************************************************
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 3   0
22:25:01 21.01.2024 [7879] Nevhodný príspevok?
V reakcii na znepokojivé informácie agentúry SITA zverejnené v článku na stránke Webnoviny "Mestu Nováky hrozí strata eurofondového financovania v dvoch niekoľkostotisícových projektoch"je domnievam sa plne logické pýtať sa vedenia mesta a poslancov do akej miery sú tieto informácie pravdivé?Sú v článku citované obavy bývalého primátora mesta ohľadom možných konzekvencií oprávnené?Čo potom ak sa ukáže,že áno?Vyzerá to,že mesto trpí ranu za ranou.Už tu padli viaceré dobré sľubne vyzerajúce projekty,padla baňa,elektráreň,chemická pôsobí dojmom pacienta nad hrobom a teraz toto!Nuž tak.Ako hovoria bratia Rusi.....požijeme,uvidíme:)
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 0   0
00:33:02 04.01.2024 [7878] Nevhodný príspevok?
Po dlhšej dobe sa nám v Novákoch prišiel na námestie SNP pripomenúť odborník na všetko, Ľubomír Jánošík. Prišiel si afektovane zavzdychať, ako to snáď len on vie. Prišiel prednášať dokola staré známe naučené frázy, ktoré neustále minulý rok omielal na MsZ. Chlape, ak by si chápal významu slov sebareflexia a pokora a ak by si mal chrbtovú kosť na
správnom mieste, tak by si od tohto tvojho divadla už dávno upustil. Práve ty ideš niekoho verejne ohovárať a moralizovať?? Ty, ktorý si v minulosti narúšal verejný poriadok v našom meste! Ty, ktorý si napadol nášho pána farára! Ty, ktorý si sa vyhrážal dlhoročnému príslušníkovi PZ, že ho vyzlečieš z uniformy! Ty, ktorý si bol pre svoje arogantné správanie vyhodený z PZ a neskôr aj ako záchranár (sanitkár) z Bojníc!! Môžem sa len domnievať, či si sa prišiel predtŕčať pred kameru z vlastnej iniciatívy, alebo si prišiel na pokyn bratov Šimkovcov, ktorí zostali v poslednom období osamotení! A nasledovať bude zaužívaný scenár, zavesenie videa na tvoju FB stránku a následné urážanie, osočovanie a šírenie poloprávd a klamstiev bratmi Šimkovcami!
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 1   0
13:19:56 02.01.2024 [7877] Nevhodný príspevok?
Rok 2024 – Aký budeš v našom meste???

Dobrý deň vážení spoluobčania.

Tak máme pred sebou ďalší rok života v našom meste. Je logické, že každý z nás si želá, aby bol lepší ako ten uplynulý. Aký bude? To bude záležať do určitej miery i od nás. Aj keď to niekedy tak jednoznačne nevypadá. Musíme si ale uvedomiť, že nielen vedenie mesta s poslancami a úradníkmi ovplyvňujú úroveň žitia v Novákoch. Samozrejme, že sme ich volili hlavne preto, aby mesto napredovalo, aby sme tu spoločne spokojne nažívali. Treba pozitívne hodnotiť, že nastal relatívny pokoj v meste a vidieť snahu o riešenie problémov. Na strane druhej, nie so všetkými krokmi, či opatreniami sa občania stotožňujú. Nakoniec, to je aj správne. Nie je totiž nič horšieho, ako sebauspokojenie, pritakávanie, resp. nezáujem o dianie v meste. No ani bezbrehá kritika, či znevažovanie práce vedenia mesta, tiež nie je krokom vpred. Tých akútnych problémov bude aj v tomto roku viac ako dosť a je doslova našou občianskou povinnosťou na ne poukazovať. No nemyslím si, že treba kritizovať všetko a za každú cenu. Naozaj nie som presvedčený o tom, že riešenie rokovacieho poriadku na MsZ, resp. poradia bodov, je hlavným problémom mesta. Rovnako baviť sa o tom, či máme mať Mestskú radu, alebo nie, je úplne zavádzajúce. A to už nehovorím o vracaní sa do minulosti. Ak sa aj urobili v minulosti chyby, či prešľapy, tak to musí riešiť niekto úplne iný. Niekedy mám dojem, že sa tu na riešenie úmyselne podsúvajú nepodstatné veci, aby na tie podstatné, ostalo menej času. Aby bolo jasné, oprávnená kritika a slobodné vyjadrovanie názorov podľa mňa, môže mestu len pomôcť. No ak kritizujeme len preto, aby sme sa nejako prezentovali, či niekomu poškodili, ublížili, tak to nám naozaj nevyrieši žiadny problém. Naozaj som si myslel, že v ťažkej a zložitej dobe budeme k sebe ohľaduplnejší, solidárnejší, ústretovejší. Žiaľ nedokážeme sa počúvať, ani rešpektovať. No osobne som si myslel, že aj vedenie mesta s poslancami, bude viac kontaktovať ľudí, ktorí by možno vedeli pomôcť, poradiť, či nájsť riešenie. V Novákoch takí občania určite žijú. O tom som
presvedčený.

Vážení spoluobčania, čaká nás zrejme opäť ťažký a zložitý rok. Spoliehať sa na to, že všetky problémy a nedostatky vyrieši primátor s poslancami, by bolo asi príliš optimistické, aj keď by som si to želal. Nakoniec veľa vecí bolo povedané na ostatnom MsZ. Prekážky sú však na to, aby sa prekonávali a problémy, aby sa riešili. Základom je však zlepšenie vzájomnej komunikácie. Vedenie mesta by sa malo snažiť nájsť väčšiu oporu, či podporu v občanoch. Naopak občania by mali minimálne s úctou a prirodzeným rešpektom pristupovať k činnosti našich volených zástupcov a triezvo ju hodnotiť, či analyzovať. K riešeniu a vyriešeniu problémov totiž nikdy nevedie iba jedna cesta. Treba však nájsť tú správnu. No a tú by sme mali hľadať spoločne.
Začiatky rokov vždy slúžia na vyslovenie našich želaní a predsavzatí. Aj keď sú to želania, prevažne osobné, či rodinné. Pokúsme sa však spoločne aj my v Novákoch zmeniť niektoré veci i politickú kultúru. Viem, že to naše problémy nevyrieši, no môže to byť cesta k ich riešeniu. Nedávajme do popredia, čo nás rozdeľuje, ale naopak, čo nás spája. Veď toho, čo nás spája je ďaleko viac a to je pre naše mesto a život v ňom, ďaleko dôležitejšie.
Preto si spoločne zaželajme okrem zdravia a lásky, vzájomného porozumenia, rešpektu, aj kúsok toho potrebného šťastíčka. Verte, budeme ho všetci v tomto roku potrebovať.

S úctou
Ľubo Dzurák


[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 4   0
21:27:13 22.12.2023 [7876] Nevhodný príspevok?
Posledná tona uhlia, posledný megawatt elektriny.

Vážení spoluobčania.

Tak to už v našom živote chodí, niečo končí, iné začína... 20 decembra 2023 sa uzatvorila kľúčová etapa nášho regiónu. Na ukončenie ťažby našej jedinej domácej energetickej suroviny, hnedého uhlia a výroby energetickej energie z neho, môžeme mať rozdielne názory. Nemusí každý súhlasiť s mojim názorom, ale myslím si, že je potrebné veci hodnotiť v širšom kontexte, nielen z jedného pohľadu kriticky hľadieť na minulosť.
Podľa môjho názoru, bolo len dobré, že v chudobnom poľnohospodárskom regióne vyrástli na rozsiahlom ložisku hnedého uhlia bane a elektráreň. Zvlášť po 2. svetovej vojne, keď práce nebolo veľa, dokázali dať ľuďom obživu s nádejou na lepší život. Ťažba uhlia a vybudovanie elektrárne zabezpečovali po celé desaťročia aj rozvoj ďalších odvetví priemyslu a spolu s ním aj sociálne istoty pre obyvateľov hornej Nitry. Dlhodobo patril ťažobný a energetický sektor k najväčším zamestnávateľom regiónu. Áno bola tu médiami často kritizovaná podpora na výrobu elektrickej energie z nášho čierneho zlata zo strany štátu. Vysokou mierou však smerovala aj do zelenej energie. Z môjho pohľadu je však logické, že každý štát sa snaží chrániť svoju energetickú bezpečnosť, stabilitu prenosovej sústavy a využiť pritom domáce suroviny. Bane a elektráreň nezabezpečovali len dôstojnú životnú úroveň pre svojich zamestnancov. Výrazne podporovali aj spoločenskú oblasť. Ich finančná, materiálna a ďalšia pomoc smerovala do zdravotníctva, školstva, kultúry športu a ďalších oblastí, ktoré ju najviac potrebovali. O tom sa však menej hovorí, či píše. Pohodlnejšie je kritizovať, ako pomáhať. Dnes sme svedkami toho, že je ľahšie niečo zavrieť, ako niečo nové, perspektívne pre región otvoriť. S nádejou čakáme, na sľubované obrovské financie z Fondu spravodlivej transformácie, či obnovy, ktoré majú pomôcť nášmu regiónu. Podľa mojich informácii však zatiaľ len malá časť prišla na rekvalifikáciu zamestnancov. Na vytvorenie nových pracovných príležitostí pre nich, sa akosi pozabudlo.
Možno si teraz viacerí poviete, čo tento vie o baníctve? Čo sa do toho stará? Je pravdou, že moje skúsenosti oproti baníkom sú minimálne. No nejaké predsa len sú. V Handlovej som sa vyučil za banského elektrikára. V treťom ročníku som často fáral do bane na prax. Na vlastné oči som poznal tvrdú prácu baníkov, ktorá z nich robila nielen tvrdých chlapov, ale aj férových, poctivých a ochotných, pomôcť tomu druhému. Napokon hlboko pod zemou, to ani inak nešlo. Po mnohých rokoch, niekedy v roku 2000, som opäť s kolegami z Národnej rady SR sfáral do bane v Novákoch. Navštívili sme vcelku pohodové pracovisko, kde bolo všetko zaistené. Napriek tomu z uhoľného piliera vypadol na mňa poriadny kus uhlia. Našťastie sa to skončilo len modrinami a odreninami. Áno baníctvo je ťažké a nebezpečné povolanie. Vždy som mal a dodnes aj prechovávam prirodzenú úctu k baníkom. Napokon, my Nováčania si veľmi dobre pamätáme tragický okamih 16,novembra 2006 v Bani Nováky. Vtedy pri prievale zvodnelých hornín vyhasli životy štyroch baníkov. Zanechali tu svoje rodiny, manželky, deti, priateľov, ktorých srdcia naplnil žiaľ a smútok.
Vážení spoluobčania, aj to je jeden z dôvodov, prečo som sa rozhodol práve dnes napísať tento príspevok. Práve dnes, keď končí éra slovenského hnedouhoľného baníctva. Napriek tomu, že možno mnohí uvítali, že baníctvo na hornej Nitre končí. Ja to však vždy budem vnímať, ako významnú historickú kapitolu nášho regiónu. Kapitolu, na ktorú by sme mali hľadieť s patričnou úctou, vďakou a v dobrom na ňu spomínať.

Zdar Boh!

S úctou
Ľubo Dzurák

[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 3   0
16:52:04 20.12.2023 [7875] Nevhodný príspevok?
Dobrý večer.

Poslanecký zbor sa nám mení.
Odchádza Jakubis Roman a prichádza Včelík František.

Z výsledkov:
241 hlasov (10,55%): Jakubis Roman (Hlas - sociálna demokracia) - zvolený
192 hlasov (8,4%): Hrnčiar Ján (Hlas - sociálna demokracia) - zvolený
151 hlasov (6,61%): Rybanský Peter (REPUBLIKA) - náhradník
139 hlasov (6,08%): Včelík František (ĽS Naše Slovensko) - náhradník

Info:
V zmysle § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva v platnom znení oznamujeme uprázdnenie mandátu poslanca vo volebnom obvode č. 1. Náhradníkom na uprázdnený mandát poslanca Mestského zastupiteľstva v Novákoch vo volebnom obvode č. 1 je František Včelík.
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 0   0
13:22:21 19.12.2023 [7874] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň.

zareagujem krátko na príspevok Ľubomíra, ktorý napísal: "Aj preto som očakával od človeka, ktorý tu bol sedem krát primátorom, iný postoj."

On je psychopat a iný už nebude. Netreba od neho už nič iné očakávať. Len posti-chtivosť a hľadanie si nepriateľa. Škoda, že ak po ňom niečo dobré ostalo, tak to jeho vystupovaním úplne zmazal. Už si ho budeme pamätať len ako psychopata.

Prajem pekné sviatky a želám všetkým, aby aspoň do nového roku nestretli nikde Šimkovcov a nekazili si tak náladu a zdravie.
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 0   0
10:11:44 19.12.2023 [7873] Nevhodný príspevok?
„ Rozdeľuj a panuj je dobré motto. Zjednocuj na veď je múdre motto."
Johan Wolfgan Goethe

Dobrý deň milí spoluobčania.

Tak som sa po vyše roku rozhodol ísť na MsZ. Za občanov sme tam boli štyria. Ja s mojim priateľom Jankom a dvojičky. Bol som prekvapený, že rokovanie MsZ ani nezačalo, ani sme nevedeli, či bude uznášania schopné a už padali návrhy na zmenu programu. Pre mňa osobne to bolo úplne nepochopiteľné. Musím priznať, že niektoré body rokovania neboli pre mňa veľmi povzbudivé. Reštrikcie, alebo ak chcete, ľudovo povedané, uťahovanie opaskov, nie je nikdy populárne. Žijeme však zložitú a náročnú dobu a tento trend viac menej postihol všetky mestá a obce na Slovensku. Nie, vôbec nechcem obhajovať nepopulárne kroky mesta. Je síce pravda, že som volil zmenu, no nie som zaslepený. Aj preto, nie so všetkými krokmi a rozhodnutiami súhlasím. No život ma naučil, práve v zložitých a ťažkých chvíľach podávať pomocnú ruku.
Keďže som mal stretnutie s priateľmi, ľuďmi ktorých si vážim, odišiel som v prestávke zo zasadnutia. Samozrejme som to dopozeral cez Youtube. Mrzí, že som nezostal až dokonca. Som totiž večný optimista a veril som, že dvojičky práve na konci roku, v predvianočnej atmosfére, zmenia svoju rétoriku. Áno sú problémy, je aj zložitá doba. Aj preto som očakával od človeka, ktorý tu bol sedem krát primátorom, iný postoj. Naivne som dúfal, že ponúkne mestu svoje skúsenosti, kontakty a schopnosti na prekonanie tohto zložitého a ťažkého obdobia. Naozaj neviem pochopiť že práve tento človek doslova zasypáva mesto a pracovníkov úradu tzv. 211 a dáva zabrať, prokuratúre aj vysokopostaveným úradníkom v štátnej správe. Miesto toho, aby sme hľadali čo nás spája, dávame do popredia to, čo nás rozdeľuje. Miesto toho, aby sme hľadali cestu, či postavili most cez rieku, staviame prekážky a mosty k sebe búrame. Ak je niekto presvedčený, že tým ubližuje funkcionárom mesta, tak to je omyl. Ubližuje hlavne nášmu mestu a žiaľ aj sám sebe.
Možno si mnohí z vás teraz pomyslia, že takto píšem preto, lebo som prívrženec terajšieho vedenia a nemám rád pána ex primátora. Nie je pravda ani jedno, ani druhé. To, že som podporoval p. Adamca za primátora, ešte neznamená, že si dám klapky na oči. Ak bude múdrym primátorom, tak si starostlivo vypočuje aj kritiku. No a čo sa týka ex primátora, je pravdou, že mi nikdy neublížil. My máme len rozdielne názory. Mám plný rešpekt k tomu, že je mnohonásobným primátorom mesta. To asi ťažko niekto prekoná. On však nie je mojím nepriateľom. Ak som ja jeho, tak to nie je môj problém.
Vážení priatelia, spoluobčania, naozaj som si myslel, že napriek problémom a neľahkej situácii, bude MsZ v znamení blížiacich sviatkov, v znamení porozumenia, rešpektu a spolupráce. Nie som na to síce nikým oprávnený, no dovolím si nielen čitateľom tejto stránky, ale aj všetkým mojim priateľom a spoluobčanom mesta zaželať príjemné a láskyplné Vianoce. V roku 2024 vám všetkým zo srdca prajem veľa - preveľa zdravia a toho povestného šťastíčka. Verte, všetci ho budeme potrebovať.

S úctou
Ľubo Dzurák
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 4   0
22:18:35 18.12.2023 [7872] Nevhodný príspevok?
Dnes (18.12.) na MsZ sa znova predviedlo bratské duo Šimkovcov v starej forme a nezostali ani tentokrát nič dlžní svojej povesti. Je až neskutočné, aké zlo, pomstichtivosť a zákernosť ide z týchto dvoch arogantných osôb. Až som si v jednu chvíľu myslel, že Dušan Šimka to svoje vystúpenie neustojí, ale v poslednom okamihu sa stihol ešte napiť vody! Pritom je až absurdné, že títo dvaja páni si neuvedomujú, že ubližujú svojim prejavom nielen všetkým naokolo, ale vo veľkej miere po zdravotnej stránke aj sebe! Vystúpenie pána Gašparoviča v závere zastupiteľstva bolo úprimné, pravdivé a presne cielené!
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 3   0
20:40:02 12.11.2023 [7866] Nevhodný príspevok?
Poliklinika v majetku mesta bola pred pár mesiacmi predmetom turbulentnej verejnej diskusie a dnes nastalo v tomto smere také luxusné ticho,ako blahej pamäti v tej populárnej pesničke od Paľa Haberu Reklama na ticho.Zrejme len Pánboh vie,či vôbec a ak,tak ako sa vysporiadalo nové vedenie mesta aj s členmi poslaneckého zboru s kritickým technickým stavom tejto dôležitej budovy v majetku mesta.Ostáva len dúfať,že tí čo im pred časom najviac záležalo na dodržiavaní zákona spojeného s riadnym nakladaním s majetkom mesta ešte nevymreli a postarajú sa aby litera zákona bola naplnená:))
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 1   0
15:59:43 11.11.2023 [7865] Nevhodný príspevok?
LIDL a iné obchodné organizácie výrobky iba predávajú!Vyrábajú a balia ich výrobcovia.Tí sa musia riadiť platnou legislatívou daného štátu. Tým ale nechcem povedať,že LIDL nemôže mať na ten problém žiaden vplyv.V tom kontexte legislatíva je komplexným procesom ovplyvňovaným mnohými faktormi ktoré sú vzájomne prepojené a ich vplyv sa môže meniť v závislosti od konkrétnych politických a spoločenských okolností.
Uvediem príklady tých hlavných:
Vláda a exekutíva: Vláda predkladá legislatívne návrhy a má vplyv na ich schvaľovanie.
Parlament/Legislatívny orgán: Orgán zodpovedný za prijímanie a schvaľovanie zákonov.
Opozícia: Hrá dôležitú úlohu v kontrole a vyvážení práce vlády a má vplyv na zákonodarný proces.
Verejnosť: Názory a tlak verejnosti majú vplyv na to, ako sa zákony prijímajú a vykonávajú.
Lobistické skupiny: Skupiny zastupujúce záujmy rôznych odvetví alebo skupín obyvateľstva, ktoré môžu lobovať za určité legislatívne opatrenia.
Ústavný rámec: Ústava a iné základné právne dokumenty stanovujú postup a obmedzenia pri tvorbe zákonov.
Súdny systém: Súdny systém posudzuje zákony z hľadiska ich zlučiteľnosti s ústavou alebo inými právnymi predpismi.
Medzinárodné organizácie a dohody: Akékoľvek záväzky, ktoré štát prebral na medzinárodnej úrovni, môžu ovplyvniť jeho legislatívny proces.
Ekonomické faktory: Hospodárske podmienky a potreby vedú k prijímaniu konkrétnych ekonomických politík a zákonov.
Kultúra a hodnoty: Kultúrne faktory a hodnoty spoločnosti ovplyvňujú tématický obsah a prístup k tvorbe zákonov.
Mediálny vplyv: Média formujú verejnú mienku a ovplyvňujú diskusie o legislatívnych opatreniach.
Historický kontext: Predchádzajúce udalosti z histórie môžu mať vplyv na to, ako sa vyvíja a mení legislatívny proces.
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 0   0
08:29:06 11.11.2023 [7864] Nevhodný príspevok?
Dovolím si poznamenať ku komunálnemu odpadu len toľko, ze v konečnom dôsledku na vsetko doplatíme...a všetko zaplatíme my občania. Tak ako sponzorujeme chod celej chorej spoločnosti aj jej protagonistov. Vinu prikladám jednoznačne obchodným reťazcom, ktoré každú minikomoditu balia do veľkých a lákavých obalov. V našom meste by mal samospráve prispievať na vývoz komunálneho odpadu Lidl a nie občan. Stačí so zástupcami menovanej spoločnosti skontrolovať obsah kontajnerov....90 percen obsahu pochádza z tohoto reťazca.
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 0   1
22:30:09 10.11.2023 [7863] Nevhodný príspevok?
Avizované zvýšenie poplatkov za vývoz komunálneho odpadu v meste sa stalo realitou.Avšak ani takéto drakonické zvýšenie poplatku nepokryje náklady spojené s vývozom odpadu.Skutočnosťou ktorú si mnohí občania naplno neuvedomujú je,že aj ten rozdiel medzi schváleným poplatkom a skutočnými nákladmi zaplatíme vlastne zasa len všetci občania a to z rozpočtu mesta.Teda logicky je správny apel primátora a poslancov smerom k občanom na zvýšenie zodpovednosti v prístupe s nakladaním s odpadmi a tým zníženiu celkových nákladov ktorými je v tomto smere zaťažený mestský rozpočet.Všetci si jednoducho musíme uvedomiť,že to je len naša zodpovednosť a že iba od toho ako zodpovedne budeme k problému pristupovať sa budú odvíjať celkové náklady,teda pochopiteľne zaťaženosť našich peňaženiek.
Tieto uvedené konkrétne opatrenia môžu zmenšiť množstvo odpadu, ktorý končí na skládkach,znížiť náklady na vývoz a likvidáciu odpadov a tiež dosiahnutie skutočného pozitívneho vplyvu na životné prostredie.
1.Recyklácia
Separovaný zber odpadu: Oddelenie recyklovateľného odpadu (sklo, plast, papier, kovy) od zvyšku domáceho odpadu.
Kompostovanie organického odpadu: Vytváranie kompostu z organického odpadu, čím sa znižuje objem odpadu a zároveň vytvára prírodné hnojivo.
2.Minimalizácia spotreby:
Nákupy s rozumom: Pred nákupom zvážte potrebu daného výrobku a jeho obalov. Preferujte výrobky s menším množstvom obalov a možnosťou recyklácie.
Opätovné používanie: Dávajte prednosť opätovnému používaniu predmetov, ako sú tašky, fľaše, obaly atď.
3.Energetická efektívnosť:
Používanie energeticky efektívnych spotrebičov,vypínanie elektroniky v pohotovostnom režime.
4.Znižovanie nebezpečného odpadu:
Správne likvidovanie nebezpečného odpadu: Oddelenie nebezpečného odpadu, ako sú staré batérie, farby, lieky a elektronické zariadenia, a jeho následná bezpečná likvidácia.
5.Podpora recyklačných programov:
Aktívna účasť v miestnych recyklačných programoch: Zistenie, či sú k dispozícii miestne recyklačné strediská a aktívna účasť v týchto programoch.
6.Vzdelávanie a osveta:
Posilňovanie povedomia o environmentálnych otázkach a podpora správneho triedenia odpadu a ekologického správania.
Volení zástupcovia občanov môžu prijímať rôzne opatrenia na dosiahnutie zníženia celkových nákladov na odvoz a likvidáciu odpadu. Tu sú niektoré z možných krokov:
1.Implementácia efektívneho systému triedenia odpadu:
Zavedenie a podpora efektívneho systému triedenia odpadu na miestnej úrovni, ktorý umožní občanom jednoduché a pohodlné triedenie rôznych typov odpadu.
2.Investície do recyklačných zariadení:
Finančná podpora a investície do moderných recyklačných zariadení, ktoré môžu zvýšiť efektivitu recyklácie a znižovať množstvo odpadu, ktoré končí na skládkach.
3.Podpora inovácií v odpadovom hospodárstve:
Podpora inovačných projektov a technológií, ktoré môžu viesť k zlepšeniu odpadového hospodárstva a zníženiu nákladov na likvidáciu odpadu.
4.Vytváranie vzdelávacích kampaní:
Organizácia verejných informačných a vzdelávacích kampaní, ktoré budú motivovať občanov k správnemu triedeniu odpadu a minimalizácii jeho vytvárania.
5.Zavádzanie poplatkov za odpad:
Zavedenie systému poplatkov za odpad, ktorý bude stimulovať občanov k redukcii odpadu a zvyšovaniu recyklačného úsilia.
6.Podpora komunitných programov na recykláciu:
Finančná podpora komunitných programov a iniciatív, ktoré podporujú opätovné používanie, recykláciu a environmentálne udržateľné správanie.
7.Spolupráca s miestnymi podnikmi a výrobcami:
Aktívna spolupráca s miestnymi podnikmi a výrobcami na podpore návrhov produktov s ohľadom na ľahšiu recykláciu a zníženie obalového odpadu.
8.Posilnenie environmentálnych nariadení:
Aktualizácia a posilnenie miestnych environmentálnych nariadení týkajúcich sa správy odpadu a recyklácie, aby sa zabezpečilo dodržiavanie a sankcie za neplnenie noriem.
9.Monitorovanie a hodnotenie výsledkov:
Pravidelné monitorovanie a hodnotenie úspešnosti implementovaných opatrení, s pružným prispôsobovaním politík a programov na základe skúseností a výsledkov.
10.Podpora výskumu a vývoja:
Finančná podpora výskumu a vývoja v oblasti technológií na efektívnejšiu recykláciu a správu odpadu.
Tieto opatrenia môžu byť súčasťou komplexného prístupu k riešeniu problémov s odvozom a likvidáciou odpadu, kombinujúcim reguláciu, motiváciu občanov a podporu inovácií. Úzka spolupráca medzi miestnymi ,ale aj vládnymi úradmi,priemyslom a občianskou spoločnosťou môže viesť k vytvoreniu efektívneho a udržateľného systému správy odpadu.
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 1   0
09:00:21 08.11.2023 [7861] Nevhodný príspevok?
Príspevok je schovaný!
Príspevok je dostupný len pre prihláseného používateľa.
09:16:22 07.11.2023 [7860] Nevhodný príspevok?
Vzhľadom na to, že ohľadom ukradnutých premietačiek došlo ku kamufláži, v ktorej boli NKU a NAKA uvedení do omylu, prípad "ukradnuté premietačky" som posunul na Najvyšší súd.
Hodnotenie: 0   1
22:35:00 06.11.2023 [7859] Nevhodný príspevok?
Jeden krátky postreh z dnešného MsZ. Ako je už pravidlom, aj dnes sme boli svedkami nemiestného vystupovania bratov Šimkovcov, ktorí to ako vždy dávali opäť na hulváta! Myslím, že toto ich nemiestne správanie by už stálo zo strany mesta (primátora) aj na podanie trestného oznámenia! A ak ich už bude nejaký policajt vypočúvať, bolo by vhodné na túto "podarenú" bratskú dvojicu dať spracovať aj psychologický posudok, pretože títo páni sú zrelí minimálne na podstúpenie psychologickej liečby!
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 0   1
10:39:47 04.11.2023 [7858] Nevhodný príspevok?
Nový minister financie na obzore.
Aj keď som z zablokovaný, posunuli mi žvásty exprimátora. Už len čakám, kedy ho pápež František vysvätí za svätého... (Judáša).
Jánošík už trénuje nemčinu. Keď bude zvolený do Europarlamentu ( o čom ani trochu nepochybuje), bude možno prednášať v nemčine. O čom? O svojom ideole.
Podľa jeho slov, vraj sa stal asistentom poslanca Michalku zo SNS... (Vedenie SNS však tkého asistenta neregistruje.)
Ako budúci poslanec vraj bude presadzovať exprimátora Ing. Šimku, za ministra financií ( o čom vôbec nepochybuje). Vraj celá Európa bude hltať Šimkove aktivity a aj západ sa poučí a budeme hrdí na človeka, ktorý vyrastal v malej obci, ale jeho schopnosti diametrálne presahujú ľudský mozog obyčajného politika...
Vieme, aký to bude minister financií. Poznáme jeho praktiky.
Nebudem sa vravač k veciam, ktoré si verejnosti známe.
Viem, aký je ekonóm, ktorý dokázal 30 rokov vydierať, užíval moje služby v TVN ako kameraman a zadarmo. Keď ho usvedčil Inšpektorýt práce dokázal jedine:Hahaha, už je to premlčané.“...
Vieme, ako si z opatrovateliek v Novákoch chcel spraviť onuce a hodiť ich na trh, ako vrecia kukurice. Hodiť ich k rukám svojej spolužiačke, ktorá má neprosperujúcu agentúru...
Vieme, ako okradol Nováky, keď vyraboval premietaciu kabínu s perfektnými strojmi a dal ich kamarátovi Dobiašovi do Prievidze. Spôsobená škoda vyše 40 tisíc € - rieči to NAKA. Už som bol na doplňujúcom vyšetrení – podotýkam, ako svedok...
Dobiaš vystrkuje rožky: “ Výborné stroje, veľmi málo použité. Nováky ich chcú...Nedám ich, aj keby ma na slížiky rezali“...
Nech zaplatí mestu 40 tisíc € a Nováky budú mať na to, aby nezvýšili poplatky.“
Poznám nejedného funkcionára. Nejeden bol aj v parlamente. Má v rukách Nórske fondy... Druhý a bývalý kolrga zo istej inštitúcie,( ktorú exprimátor musel po dvoch rokoch opustiť,...Tak isto ako aj Fortischem, kde však tá doba bola OMNOHO kratšia). Povedal mi:
„Nespomínajte mi toho človeka! Ja som mu povedal:“Dušan, si na hrane. Nezahrávaj sa s poplatkami, ktoré umelo udržuješ na nižšej úrovni, ako je to žiadúce. To sa ti vypomstí a potom bude neskoro.“
Žiaľ, vypomstilo sa to novému primátorovi...
To je nás budúci minister financii.
Ešte aj Matovič bude asi k nemu chodiť na školenie...
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 1   1
20:42:06 13.10.2023 [7857] Nevhodný príspevok?
Rozmýšľam, čo chcel básnik s tým povedať.
Jednoznačne je to výpis zo zdravotnej komunikácie, v minulosti vplyvného občana...
Pán Vida! Tie riadky ste mali poslať adresátovi a nie verejne uverejniť.
Ochrana osobných údajov vám nič nehovorí?
Hodnotenie: 2   1
08:01:22 13.10.2023 [7856] Nevhodný príspevok?
Piatkoránové zamyslenie o tom,prečo sú ľudia arogantní.
Arogancia je komplexný psychologický jav, a existuje mnoho faktorov, ktoré môžu prispievať k arogantnému správaniu ľudí. Niektoré z možných dôvodov sú:

Nízka sebahodnota: Ľudia s nízkou sebahodnotou môžu byť arogantní ako spôsob, ako kompenzovať svoje vlastné pocity nedostatočnosti. Snažia sa zdôrazniť svoju nadradenosť a sebaistotu, aby sa cítili lepšie o sebe.

Nedostatočná empatia: Nedostatok schopnosti cítiť empatiu a porozumieť pocitom iných ľudí môže viesť k arogancii. Osoba, ktorá neberie do úvahy pocity alebo potreby iných, môže sa javiť arogantne a sebavedomo.

Konkurencia a sebavedomie: V niektorých prípadoch môže arogancia vzniknúť v súvislosti s konkurenčnými situáciami. Ľudia sa môžu snažiť zdôrazniť svoju nadradenosť voči iným, aby získali výhodu v konkrétnom kontexte.

Nedostatočná sebaúcta: Paradoxne môže byť arogancia aj prejavom nedostatočnej sebaúcty. Osoba sa môže snažiť maskovať svoje vlastné neistoty a obavy zdôrazňovaním svojich údajných kvalít.

Vzory správania: Niekedy môže arogancia byť naučeným vzorom správania z rodiny, kultúry alebo prostredia, v ktorom človek vyrastal.

Je dôležité mať na pamäti, že arogancia nie je nevyhnutne trvalým stavom. Ľudia môžu pracovať na svojom správaní a postoji, aby boli viac empatickí a pokorní. Terapia, sebapoznanie a rozvíjanie emocionálnej inteligencie môžu byť cennými nástrojmi na zmiernenie arogancie a vytvorenie zdravších medziľudských vzťahov.
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 1   0
17:33:55 11.10.2023 [7854] Nevhodný príspevok?
Ale,ale. Pasujete sa pomaly do medzinárodného práva a vy nedokážete nájsť potrebné informácie??? Vari si váš chlebodarca exprimátor nepamätá, čo podpísal???
Keď treba klamať a urážať, vtedy vyťahuje fakty,ešte z čias, keď bol ježiš malý chlapec a hral sa s gumipuškou... Keď vypláva fakt, kde porušil viac ako dosť zákonov (Inšpektorát práce), vtedy je šťastný:"Hahaha, už je to premlčané."
A vy chcete, aby som ja vám na zlatej tácke doniesol údaje? To si nedovolí ani polícia. Mne to trvalo týždeň, kým som si potrebné veci našiel a preštudoval. Mne nikto nedal do rúk konkrétne veci, nakoľko ja viem čítať...
Je zaujímavé, že nepotrebujete informácie z materiálu:
"Zásady o hospodárení mesta Nováky."
Čušíte ako voš v chraste...Asi máte dôvod a váš dotaz je iba kamufláž.
Sadnite si a hľadajte ako ja. Keď budete poctivo hľadať, určite to nájdete.
Alebo počkajte a keď Vás NAKA predvolá, dozviete sa potrebné veci.
Ja som už na doplňujúcom sedení bol. Vidíte. Tu som. Nezobrali ma do vyšetrovačky. Fakty si overili.
Pán Vida ! Ešte vás baví robiť niekomu pandrláka ???
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 2   1
12:38:12 10.10.2023 [7853] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň, chcem sa spýtať, kedy sa bude riešiť parkovanie na chodníkoch? Konkrétne ul. Bernolákova. Písal som p. primátorovi, mestskej polícií, aj na sekretariát. Nikto mi neodpovedal. Pravidelne tu parkujú autá na jednej aj druhej strane cesty. Vznikajú tam nebezpečné situácie. Pritom je pri štadióne prázdne a veľké parkovisko. Ďakujem
Hodnotenie: 1   0
22:48:44 09.10.2023 [7852] Nevhodný príspevok?
Pán Theis prosím o info z ktorého VZN presne sú vami podané informácie?Na oficiálnej stránke mesta Nováky.sk je v sekcii "Riadiace dokumenty mesta" tých VZN o hospodárení s majetkom mesta viac.
Hodnotenie: 1   0
20:57:14 04.10.2023 [7851] Nevhodný príspevok?
Pán podrazák Šimka! Seno nežeriem. Ani ja, ani občania Novák!
Áno!Vám to patrí pán exprimátor!
Nevedeli ste, kde sú hranice.
Veľká kopa pýta väčšiu kopu.
A čo na to, keď premietačky podarujem kamarátovi. A keby na to prišli, vrátim ich. V jednom ste na tenkom ľade. Krádež bola vykonaná. Porušili ste VZN-ko, ktoré ste vy podpísali. Šliapali ste po tom, čo ste vy podpísali !!!
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nováky. (Podpísal Ing. Šimka).
Pozrime si, čo sa píše o hospodárení v meste Nováky:
Strana 12 - článok: 5
5. O prevodoch hnuteľného majetku rozhodujú :
a) do hodnoty 20 000,-€ bez DPH (dvadsaťtisíc Eur) jednotlivej veci primátor mesta,
b) v hodnote nad 20 000,-€ bez DPH vrátane (dvadsaťtisíc Eur) do hodnoty 33 500,-€ vrátane (tridsaťtritisíc päťsto Eur) jednotlivej veci, primátor mesta po odporučení mestskej rady,
c) v hodnote nad 33 500,-€ vrátane (tridsaťtritisíc päťsto eur) jednotlivej veci mestské zastupiteľstvo.
Pozrime sa aj na stranu 15 - článok 13
Strana 5 - článok 13.3. Na základe predloženej zápisnice o vyradení vyraďovacou komisiou (vypracovanej v zmysle dodatku č. 2 Smernice na vedenie účtovníctva čl. 7 ods. 12) schvaľuje primátor mesta vyradenie prebytočného alebo neupotrebiteľného hnuteľného majetku mesta. O spôsobe naloženia s prebytočným a neupotrebiteľným majetkom dáva odporúčanie vyraďovacia komisia. Zápisnicu o vyradení podpisuje primátor mesta a v prípade potreby jeho likvidácie ho zlikviduje likvidačná komisia. Primátor mesta a štatutárni zástupcovia týchto mestských právnických osôb súčasne rozhodujú o spôsobe naloženia s týmto majetkom. Prebytočný hnuteľný majetok sú
16
povinní ponúknuť ostatným mestským právnickým organizáciám a mestu a taktiež mesto mestským právnickým organizáciám ak nadobúdacia jednotková cena vrátane DPH presiahne 3 500,- Eur. Ponuka musí byť vykonaná písomnou formou, resp. prostredníctvom elektronickej pošty. Prebytočný nehnuteľný majetok mesta v správe mestských právnických osôb sú tieto povinné odovzdať mestu. K rozhodnutiu o prebytočnosti alebo neupotrebiteľnosti majetku mesta sa musí dodatočne pripojiť doklad o tom, ako sa s majetkom naložilo.
Koniec citátu.
Nuž, včerajšieho anonymného telefonátu v zmysle:
"Čo chceš dokázať s tými premietačkami? Šimka má na polícii bratranca"...
V poriadku. Každý má nejakú robotu, nejaké postavenie. Ja som sa nezľakol.
A tieto údaje som dnes odoslal na NAKU - na doplnenie.
Sú to schválené veci, kde figuruje Váš podpis!
A teraz môžte znova písať:
"Bláznovstvá Štefana Theisa...
Vy ste BLÁ... (To vo vašom texte sú bodky...) Ja píšem otvorene.


[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 1   1
16:59:32 26.08.2023 [7850] Nevhodný príspevok?
Kto mlčí, ten svedčí.
Učebnicový príklad je rekcia p. Studenej na môj príspevok o praktikách v SZZP.
Argumenty nemala žiadne. Ani slovkom nereagovala, ale v rámci svojej samoľúbosti a veľkého EGA, v rámci akéhosi trestu stiahla môj príspevok z legálnej stránky www.novaky.com, vytlačila a vycapila ho na tabulu SZZP – na Námestí SNP. Čo s tým chcela dokázať? Príspevok je veľmi starého dátumu. Je to kritika nešvárov v SZZP. Akurát, že potvrdila iba obsah môjho príspevku. Ďakujem!
Druhý prípad: Pán Dobiaš z Múzea Vtedy v Prievidzi zaujal taktiku mlčiacej menšiny. Vystavuje odcudzené premietačky z kina Nováky a neštíti sa vyberať aj vstupné. Zabudol na premietačku dať pravdivú informáciu:“Podcudzené v Novákoch.“ (Predloha už je v tlači.)
Neviem, či to hraničí s negramotnosťou, alebo je to taktika? Neviem.
Učitelia učia už malé deti v škole :“Slušné je opýtať sa, povinnosť je odpovedať.“
Je pravda aj to, že sa na niekoho všetko nenalepí...Ale o to teraz nejde.
Keď človek neodpovie na jednu vec, môže ísť o nevinné zabudnutie, o výpadok v technike pod.
Tých aspektov je viac.
Ale keď niekto neodpovie na štyri výzvy, nedá odpoveď ani v rámci § 211/2000 Z.z....To je už podozrivé. Nereagoval na príspevok na FB stránke Múzeum Vtedy. Potom jedna pracovníčka múzea spravila na mňa BUBUBU, že je to závisť. (To je závisť vidieť odcudzené veci z Novák a vidieť ich v Prievidzi?“ Moja reakcia padla na úrodnú pôdu, lebo v rámci svojej neschopnosti konať čestne, zachovali sa ako chrapúni a zablokovali ma. Čiže, čítať vedia. Horšie to je s písaním...
Tak riešia problémy tí najväčší inteligenti...
Tým viac, keď som sa dozvedel, že sa mu odcudzené premietačky páčia a on ich nevráti...
(Kto sa dozvie o trestnom čine a neonámi, je spoluvinník..)
Pýtam sa, prečo tam nie sú premietačky priamo z Prievidze? A práve „šrot“ z Novák sa mu páči?
Do tretice: Trochu inak zareagoval bývalý primátor na môj príspevok o odcudzení premietačiek značnej hodnoty z kina Nováky veľkodušným darovaním kamarátovi p. Dobiašovi do Múzea Vtedy v Prievidzi. Konal tak v rozpore s o svojimi kompetenciami, čím spôsobil trestný čin.
Na tej istej web stránke, zaujal však inú taktiku ing. Šimka.. . Zaujal taktiku „mokrého kuraťa“.
„Ja nič, ja muzikant... Horná to vybavila, ja som iba podpísal...“
Citujem slová jeho pravej ruky p. Vidu:
...(P.Dobiaš) podpísal prevzatie s tým, že kedykoľvek to mesto Nováky bude chcieť vrátiť, tak to múzeum VRÁTI !!!!! To bola moja podmienka, s ktorou Michal Dobiaš súhlasil.“
To sú podľa všetkého priamo citované slová ing. Šimku.
Ako to je vlastne?
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 1   1
08:02:11 21.08.2023 [7849] Nevhodný príspevok?

Pozrite sa, kde sú naše ukradnuté premietačky a p. Michal Dobiaš drží "bobríka mlčanlivosti"...

https://www.facebook.com/photo?fbid=10229962466434617&set=pcb.10229962478594921

Vraj je to "šrot" a ten "šrot" vystavuje a vyberá aj vstupné.
Až máte doma nejaký šrot -hrdzavý fúrik, deravý lavór, pánty z maštaľných dverí, odneste to p. Dobiašovi. Pán Dobiaš šrot zbožňuje a s radosťou to prijme a spolu s ing. Šimkom - aj ruky vám z vďačnosti pobozkajú...
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 1   1
14:27:35 11.08.2023 [7848] Nevhodný príspevok?
Tak, ako si politici spravili trhací kalendár z Ústavy slovenskej republiky, majiteľ múzea Vtedy Prievidza, pán Dobiaš si robí trhací kalendár zo zákona. V múzeu Vtedy vystavuje aj odcudzené veci a vyberá vstupné a zároveň ignoruje zákon 211/2000, ktorý vyšiel v Zbierke zákonov.
Ospravedlniteľné by bolo, keby pán Dobiaš bol zdravotne znevýhodnený tým, že by bol negramotný, nezvláda čítať, alebo chápať prečítaný text. Ale aj takým ľuďom je ponúknutá všemocná pomoc v úlohe asistenta, ktorý by vybavoval všetku korešpodenciu.
Keďže neviem, z akého dôvodu pán Dobiaš vystavuje v svojich priestoroch aj odcudzené veci.
Možno sa stal obeťou, ale, keď sa občan o trestnom čine dozvie a do 24 hodín tretný čin neoznámi, stáva sa spoluvinníkom.
Keďže nejde o malú čiastku,na čo bol pán Dobiaš až tri krát upozornený:
6.7.2023
7.7.2023
30.7.2023 keďže nereagoval. Poslal som mu 31.7.2023 žiadosť podľa zákona 211/2000.
Prihliadajúc na ignorovanie žiadosti, obrátil som sa aj na Ministerstvo spravodlivosti – ohľadom ignorovania zákona 211, - odpoveď mám už pred sebou.
Predkladám aj vám milí čitatelia, žiadosť v rámci vyhlášky 211/2000 Z,z. - adresovanú pánovi Dobiašovi, ktorý tento úradný čin žiaľ, ignoroval. Podľa toho, zákony pre p. Dobiaša sú kúskom toaletného papiera a preto veľkodušne zákony ignoruje.
Ako som sľúbil, postúpil som to ďalej!
Pán ing. Šimka. Teraz dokážte, či vaše slová majú nejakú hodnotu (vzhľadom na to, že p. Dobiaš ignoroval aj Vaše zistine, ktoré doslova opísal pán Vida.)
Máte ešte nejakú autoritu, alebo si zase iba kydáte do vlstných úst.
A teraz tá sľúbená žiadosť:
Doslová citácia: (Mám možnosť uverejniť aj originál.)
....................................................................................
Štefan Theis, Hviezdoslavova 12/13, 972 71 Nováky
xxxxxxxx@xxxxx.xx
Múzeum Vtedy (Galéria Jabloň)
M. Falešníka 6),
97101 Prievidza

VEC: Žiadosť o poskytnutie informácií
------------------------------------
Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Žiadam o poskytnutie informácií, kedy vrátite odcudzené premietačky pôvodnému majiteľovi, čiže mestu Nováky.
Informáciu žiadam sprístupniť e-mailom: xxxxxxxx@xxxxx.xx...
Ako je známe, v Novákoch boli svojvoľne odcuzené premietačky, ktoré sa nachádzajú vo vašom múzeu a skúžia ako zárobková činnosť, nakoľko vyberáte vstupné...
Ako už viete, prípad rieši Najvyšší kontrolný úrad Bratislava.
Ide o premietačky:
2x Meopton II z Domu kultúry Nováky
2x MEO X 5 B z budovy kina v Novákoch.
Hodnota premietačiek ohodnotili odborníci. Najde o malú sumu.
Ďaľšie desiatky tisíc eur tvorí príslušenstvo a kompletné technické vybavenie celej FUNKČNEJ premietacej kabíny.
Prístroje boli v dobrom technickom stave. Umiestnené pod strechou, ktorá nepretekala, pod zámkom, istené zabezpečovacím zariadením, takže sa tam nikto nepovolaný nedostal. Ani zlodeji, ani sprejeri...
Sme presvedčení, že sa v dohľadnej dobe premietačky vrátia do Novák, v pôvodnom stave a nepoškodené.
Odcudzené boli to v čase pandémie, keď bol zákaz vychádzok.
Nebola vytvorená komisia na vyradenie.
Nikto ich nevyradil.
Neboli NIKOMU ponúknuté ani na predaj, ani ako dar, jedine vám, čím došlo k hrubému porušeniu zákona.
Stalo sa to v tajnosti, poza chrbát poslancov. (Príspevok 7831)
Premietačky bolo svojvoľne darované (resp. Zapožičané) do vášho múzea,
čo dosvedčujú slová Ing. Šimka : (Príspevok 7837).
Boli ste vyzvaní, aby ste premietačky vrátili, na náklady vinníka, ktorý to spôsobil. Ignorovali ste to.
Chcem vedieť, v akom časovom horizonte premietačky vrátite a v neporušenom stave.
Že nejde o nejaký šrot na úrovni nejakého hrdzavého fúrika zo záhrady) – jasne deklaruje text v červenom rámčeku tzv. Darovacej zmluvy, ktorá–vlastnými slovami tzv. „darcu“...príspevkom č. 7837... stráca svoj účel.
Podľa zákona ste povinný odpovedať do 8 pracovných dní t.j. do 10.08.2023.
Až do 11.08.2023 nedostanem odpoveď, postúpim to na doriešenie NKU pre nedodržanie dohody o vrátení, čo potvrdil aj ing. Šimka.

S pozdravom.
Štefan Theis

Na vedomie:
Najvyšší kontrolný úrad
Priemysekná 2
824 73 Bratislava 26


[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 1   1
10:33:13 21.07.2023 [7847] Nevhodný príspevok?
Cestou na poštu, prechádzajúc cez námestie, stretol som známu pani, ktorá stála pri mojom „pranieri“ zo strany SZZP... „Videl si?“ a ukázala na cvylepený papier formátu a 4, kde svieti veľké „AHA!“
„Jáj? Páči sa mi, že autor vývesky dodržal autorský zákon a uviedol aj zdroj v plnom znení.“
„A hanbíš sa ?“
„Prečo by som sa mal hanbiť?“
„ Počula som, ako ktosi povedal: „Dala som ho na tabulu. Hanbí sa... Už nevypisuje na mafiansku tránku.“...
Moja reakcia? 17 krát HA, HA ...
Prečo by som sa ja mal hanbiť? Nemal by sa niekto iný hanbiť? Napr. Taká rozdávačka cien z tomboly na posedení. Novodobý mecenáš. Vezme si 5-6 balení sponzorských darov. Zo všetkých odtrhne čísla. Postaví sa hrdo. Sleduje priebeh a správa sa ako mecenáš...
Prichádza vyžrebovaný. Sonda. „To je náš človek, tomu dám, tomu dám, tomu dám... obraz...“
Druhý vyžrebovaný: „To je náš človek. Tomu dám...dám vázu...“
Prichádza tretí vyžrebovaný. „Ty nie si náš. Tebe dám špagát.“ Ďaľšiemu kvetináč a pod...
Ani jeden vyžrebovaný neodišiel s cenou, na ktorej by bolo číslo vyžrebovaného čísla... Realita je iná...
Samozrejme, že sa cezpoľní hrnú na základe informácií:“Poď do Novák. Tam je bohatá tombola...“...
Tu by bola na mieste spomenutá „hanba“...
Nemala by sa hanbiť vopred určená Kontrolórka mesta, ktorá po voľbách ostala s dlhým nosom?
Direktíva bola jasná: „Budeme mať novú kontrolórku, treba to iba formálne prispôsobiť, aby to bolo v súlade so zákonom. Je vás 11 poslancov. Pre voľbu je potrebných 6 pozitívnych hlasov. Niečo Oršulovi a najmenej Balákovi. Balák je Kiabovec. Kiaba mu všetko platí...“
Aké však bolo sklamanie, keď pri sčítaní hlasov lietalo v miestnosti:“Do p***, ktorý k**** nedodržal pokyny?“
Boli to pokyny, v rámci gumovania mozgov, deň pred každým verejným zastupiteľstvom“...
Bublina spľasla. Ale to nebolo všetko. Exprimátor si zavolal poslancov, posadil ich za stôl. Každý mal pred sebou papier a musel na papier praviť krúžok. Exprimátor porovnával krúžky poslancov s krúžkom na volebnom lístku p. Oršulu a p. Baláka...
Ja som v tom čase bol na Socialnej poisťovne, vybavoval som si ČID. Tri krát mi pán ex telefonoval:“Pán Theis! Prisahajte, že ste, vy dohodu neporušili.“
Tri krát som odprisahal, že som sa držal pokynov.
Jestvuje jedna osoba, ktorá videla, ako som ja volil.
Pobúchal ma po pleci so slovami:“Správne. Volil si rozumom.“...
Prečo som klamal? Dôvod bol prozaický. Exprimátor mi takticky naznačoval:“Pán Theis! Viete, že pani Tkáčová robí opatrovateľku a opatroovateľky patria pod MÚ.“...
A prečo má trpieť a niesť následky osoba, ktorá s so spomenutou vecou nemá nič spoločné ??? Bolo to moje rozhodnutie. Jedno je isté, že to nebol iba môj hlas. Keď Tkáčová už bola v bezpečí, priznal som sa. Akú som dostal odpoveď?“Neverím. Určite to bol Paľo Oršula, to je jeho rodina.“...
Kto sa má viac hanbiť, ako ja ???
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 3   0
08:24:04 10.07.2023 [7846] Nevhodný príspevok?
Pán Theis tuším na to ideme z nem dobrého konca.Budem rád,ak pochopíte,že ak s vami polemizujem,alebo vám v niečom oponujem,tak to neznamená,že s Vami a Vašimi názormi na bývalého primátora bojujem a už vôbec nie z pozície akéhosi povýšeneckého intelektuála,ako mi v príspevku vytýkate.Domnievam sa,že súc ovplyvnemý osobnou skúsenosťou a verejným nevhodným negatívne emócie a rozdelenie komunity vyvolávajúcim komunikačným štýlom bývalého primátora vnímate veci čiernobielo,zaujate a neobjektívne s pozície emotívne ladenej osobnou skúsenosťou podmienenej animozity ku bývalému primátorovi a občanom či už objektívne,alebo len domnele obhajujúcim jeho konanie.Hádam len uznáte tú možnosť,že moja skúsenosť s ním môže byť úplne iná.Zároveň ale verte,že nem mám problém a zábrany s kritikou kohokoľvek,ak bude bez akýchkoľvek pochýb právoplatne zákonne dokázané,že konal protiprávne.Ak som vás teda v príspevku požiadal o vysvetlenie a konkretizáciu z akého dôvodu mám v súvislosti s kauzou premietačky konať,tak rozhodne neočákávam z vašej strany ad hominem kecy(čo s tým má Jánošík?),ale primeranú,jasnú a zreteľnú komunikáciu:)
[rozbal celý tento príspevok]
Hodnotenie: 1   0
22:51:28 09.07.2023 [7845] Nevhodný príspevok?
Nie je to smiešne, aby som ja naučil profesora slovenčiny, čo vedecky analizuje, kopíruje linky a ja mám naučiť vás to, čo ste sa v základnej škole nenaučili - čítať a pochopiť to, čo čítate???
Pre mňa je ponižujúce a strata vzácneho času s takou morálnou nulou komunikovať. Spýtajte sa Jánošíka!
Hodnotenie: 1   1
Meno:
Heslo:
Bane na hornej Nitre skončili, banskí záchranári sú v pohotovosti naďalej. Je otázne dokedy
Banskí záchranári pomáhajú i pri rôznych nešťastiach.
zobraziť podrobnosti »
12.01.2024
FOTO: Elektráreň Nováky odstavila poslednú turbínu, skončila sa tak výroba elektriny z uhlia
Výroba elektriny a tepla z domáceho hnedého uhlia v Elektrárni Nováky po 70 rokoch definitívne skončila.
zobraziť podrobnosti »
21.12.2023
Final coal mining cart pulled from Nováky mine
More trains for Christmas holidays, Bratislava outskirts teeming with culture, and a recipe for Christmas baking.
zobraziť podrobnosti »
21.12.2023
Z nováckej bane vyťažili posledný vozík uhlia, o zamestnanie prídu stovky ľudí
Uzatváranie bane potrvá roky.
zobraziť podrobnosti »
21.12.2023
VIDEO: Karol Mikuláš: Baník, povstalec aj politický väzeň
VIDEO: Karol Mikuláš: Baník, povstalec aj politický väzeň
zobraziť podrobnosti »
15.03.2023
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.