Online 3 ľudia. FullHouse Slavio VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
911 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
13:47:10 19.09.2020 [7391] Nevhodný príspevok?
Tak priatelia, ako to je, akú reakciu čoby názorovú dať na príspevok vedenom pod č.7389 od anonymného prispievateľa lavidu? Takže takto lavida. Buď tu máme mesto, ktoré funguje normálne, alebo keď tomu tak nie je a mesto nefunguje , tak je možnosť ho k tomu dotlačiť, nechcem byť expresívnejší, alebo budú referendá, petície, ktoré riadia občania na základe svojich emócií, alebo možno ako pred voľbami, veď si len si spomeňte, na divoko rozvášnených facebookových nadšencov.
Lavida, mojou a mojich priateľov , či našou verejnou tvárou sú príspevky na túto webovú stránku. Ale naozaj, okrem vás a človeka, ktorému už dlhodobo robíte causidicusa, si nikto doposiaľ nedovolil toľko špiny, klamstva difamácie ,posmeškovania, osočovania voči nám, občanom mesta Nováky zneužiť skutočnosť, že píšeme na ňu, pod vlastnou identitou, neanonymne, ako vy a ten váš človek z Bubliny.
Lavida, umravnite sa najmä v poznaní ľudí. Človek, ktorý dokáže napísať knihy, ktoré mu vydavateľstvá vydajú, a ktoré majú ,veľmi vážne to prehlasujem“ citlivé autorské vnímanie o skutočnostiach, o ľuďoch, osobnostiach, ku ktorým sa ako autor dokonale a s úctou vyjadruje, prenechávajúc tak budúcim generáciám inšpirujúce myšlienky a tým občan, obyvateľ nášho mesta pán Ľubomír Dzurák nepochybne je, mali by ste zvážiť vaše zvrátené myšlienkové pochody.
To platí v rovnakom poradí aj o prístupe k pánovi Milanovi Oršulovi,st. Riadiť športový klub, byť štvrťstoročie prezidentom Športového oddielu „Klub rýchlostnej kanoistiky“ je bez úspechov len pozlátka. Menovaný pán sa môže hrdiť však zlatými výsledkami, ktoré sa zapísali do Kroniky slovenského športu na najvyššej úrovni Slovenskej reprezentácie doma i v zahraničí. Nedovolím si porovnávať s Vašou takouto a podobnou činnosťou. Je preto neospravedlniteľné ,ak sa vyjadrujete, či si oprávňujete sa vyjadrovať rovnako so zvrátenými myšlienkovými pochodmi k nemu, jeho práci a vzornému občianskemu životu, čoby občana v našom meste.
Priatelia, nemyslím si, že písať na túto stránku je celý, tak ako to vidí lavida, skutočný môj život. Ubezpečujem Vás, že ani zďaleka. Pravdou však je, ak by som nemal záujem o chod mesta, o život v meste, ktorý sme sem tam rozoberali v debatách s priateľmi, ako píšete, teda nie pre nadobudnutie jednostranných poznatkov, tak ako ich lavida od človeka z bubliny dostávate, vedených o téme nášho mesta k situácii v meste ,etc.,etc., my sme triezvo hodnotili stav v meste, postoje ľudí z Bubliny voči nám, našim rodinám, priateľom a napokon aj vo vzťahu k ostatným občanom. Lavida možno by ste mali vedieť, že „ Starci chodie zle, ale radia dobre- Dánske príslovie.
Lavida, aby ste pochopili, kladiem vám otázku, k čomu by to všetko bolo, aby som si napr. ja osobne koledoval o útočné a dehonestujúce, s obrovskou dávkou difamačné blogy, statusy v Diskusiách k článkom v rôznych printových médiách, ktoré písal váš človek, ktorému pripisujete humánny,ľudský, inšpiratívny a morálny či etický prístup, lebo vraj dodržiava Etický kódex???. To uznáte, že taký naivný nie som. Lavida, ja si uvedomujem, že nechápete naše myšlienky, ich podstatu a tak vám nezostáva nič iné, len to že váš prejav je konfúzny ,pretože však áno, memento: “ žijete v bubline a tak musíte aj konať“, ale mali by ste rovnako vedieť, že „ vyť spolu s vlkmi, ešte nie je garanciou, že nás nezožerú.“
A tak na záver lavida, Už od roku 2012 a v ďalších rokoch som na tejto stránke uverejňoval príspevky, ktorými som sa snažil dávať na správnu mieru v počiatku ako oponent na difamujúce pohľady a kritiku na činnosť novozačínajúcich poslancov zo strany aj vtedy, ako aj s menšou štvorročnou na obdobie 2014-2018 vynútenou prestávkou, zahanbujúcou pre dnes súčasného primátora, vašimi ľuďmi vytvorenej nátlakovej skupiny svojou činnosťou operujúcou vo verejnom priestore pod falošnými identitami. Identifikoval som niekoľko jej kľúčových hráčov, a vy sám ak sa dobre pamätám ste sa mi priznali, takto:“ Ja som lavida“, len si spomeňte. Bol som rád, že som vás poznal. Či ste to však aj v súčasnosti vy? To vie len Pán Boh. Vedzte, že ma to vôbec nezaujíma. Ale, aj byť slušným je cnosť, takže lavida veľa zdravia, a počítajte mi príspevky, mne to až tak veľmi nevadí,asom zvyknutý. PB.
Hodnotenie: 3   0
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
V Prievidzi spustili prvý automat na rúška
Okrem rúšok automat ponúka dezinfekčný gél či sladkosti. Dobrovoľníci budú rúška priebežne dopĺňať.
zobraziť podrobnosti »
31.03.2020
AKTUÁLNE: Dobrovoľní hasiči začali v Partizánskom s dezinfekciou verejných priestorov!
V týchto dňoch majú dobrovoľní hasiči z Partizánskeho plné ruky práce. Okrem toho, že pomáhajú seniorom s nákupmi, v spolupráci s mestom sa v pondelok 30. marca pustili do ďalšej aktivity. Boj proti koronavírusu zobrali doslova od podlahy – čistením verejných priestranstiev.
zobraziť podrobnosti »
30.03.2020
Usmernenie k nakladaniu s odpadmi: Kam vyhadzovať rúška a respirátory?
V zmysle stanoviska ÚVZ SR sa použité ochranné prostriedky, ktoré vznikajú občanom v domácnosti alebo zamestnancom v bežných prevádzkach – rúška, respirátory, rukavice, vreckovky likvidujú ako bežný odpad. Špeciálny postup sa tu teda neuplatňuje. Tento odpad sa ukladá len do zmesového odpadu.
zobraziť podrobnosti »
30.03.2020
Nových pracovníkov chce prievidzská radnica zamestnať v rámci spoločného projektu s mestami Handlová a Bojnice.
Cieľom tohto projektu je posilnenie koordinačných a implementačných kapacít v týchto troch mestách. Hlavným partnerom je mesto Prievidza, ďalšími dvoma partnermi sú mestá Bojnice a Handlová. Výška finančného príspevku, ktorý budeme žiadať, bude pravdepodobne až 500.000 eur
zobraziť podrobnosti »
28.03.2020
Web pre rodičov: ucimenadialku.sk
V spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a MŠVVaŠ SR vznikla táto webová stránka ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách a prerušenej prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu. Cieľom webovej stránky je pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, manažmentu a zriaďovateľom škôl, ale i žiakom, študentom a rodičom zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení, ako aj pomôcť všetkým aktérom počas prerušenia vyučovania či prezenčnej výučby nachádzať riešenia vzniknutej situácie.
zobraziť podrobnosti »
25.03.2020
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.