Online 9 ľudí. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
830 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
22:59:28 18.11.2019 [7006] Nevhodný príspevok?
Priatelia, možnože je smiešne písať o zrkadle, ale neverili by ste, že aj lavida kritk mojich statusov má v slovnej výbave „krivé zrkadlá“ viackrát i na tejto stránke, ich akosi zatavil do svojho statusu. Nič by na tom nebolo, veď zrkadlá nie vždy sú na parádu a hlavne spätné zrkadlá na automobile, pretože majú pre bezpečnosť vodiča určite veľký význam, väčší, ako lavidom spomínané „krivé zrkadlá“ . Ale potom k čomu sú rovné zrkadlá a na čom sú postavené tvrdenia lavidu o krivých zrkadlách ?.
Verili by ste priatelia, že páchateľom vzniku zrkadla je dusičnan strieborný? Áno, to je základná surovina, ktorá po nanesení na sklo a ďalšími technologickými postupmi sa premení spolu so sklom laicky povedané na zrkadlo. Sami iste uznáte, že neprejde deň, aby sme sa doň nepozreli. Sebakritickí ľudia aspoň raz, parádnice a mladí, vari ako viac dbajúci ľudia o svoj zovňajšok viackrát a ľudia zahľadení do seba, vari aj tisíckrát.
Hádam by stačilo. Nuž a keďže som v mojom príspevku č. 6978 uviedol, že:... „ teda priatelia, nič iné sa k tomu nedá konštatovať, leda len to, že tento kvázi „politický diskutér“, ktorý dnes už možno nahrádza „originál lavidu“(???), je v textoch príspevkov lavidu už uvádzaný aj ako „la vida“ , sa odrazu rozdvojil na lavida a la vida). Je to zvláštne, ale internetová diskusia je taká, aká je a hoci pripúšťa i tento spôsob anonymity, je mi však záhadou, že prečo v príspevku od „lavidu“ na tejto webovej stránke č. 6972 jeho slová takto znejú „ la vida „ vo svojom príspevku nikde netvrdil, že jeho informácia je overená. Naopak jasne upozornil, že tomu tak nie je.!!! Tak „lavida“, alebo „la vida“. Kto je kto???
Nuž a s dovolením ešte jeden od lavidu vraj nedemagogický príspevok č. 6969:... „Mne bol daná informácia, že Šimka médiá nevolal. K médiám to "presiaklo "z iného zdroja. Ale pretože niet nad presnosť a jasnosť tak pre vyvrátenie podozrenia zo zavádzania, opakujem , je to informácia, ktorej pravdivosť si neviem overiť, teda je to agentúra JPP.“ Toľko lavida .Čiže je úplne normálne že pán primátor vystúpil v televízii bez poznania autora podnetu a vystúpil v televíziách len na vyzvanie televízie? Lavida, nie sme ovce. I v tomto prípade lavida varí z vody. Aj z toho dôvodu je naozaj povinnosťou zo strany predstaviteľa mesta nás informovať o problémoch mesta jasným, odborným a korektným spôsobom a zo strany obyvateľov trvať na plnení si jeho povinností.
Nuž priatelia, z toho vyplýva, aspoň pre mňa a tých, ktorí ma upozornili na túto „ lavidovu leváreň “, že on a jeho donori, nám obyvateľom nenastavujú korektne „ korektné zrkadlo “. Teda tí, ktorí do istej miery prostredníctvom lavidu, a Občannnnnnnnnnna Novak sa snažia „formovať verejnú mienku v Novákoch“ (!!!), pre zvýšenie ich PR .
A tak sme pri koreni veci. Možno konštatovať , že práve im ide len o to, aby „zrkadlo bolo pokrivené“!!! Sami sa svojim nekorektnými obštrukciami a politikárčením, či populistickým konaním, alebo infantilnou hrou, znechucovaním žijúcich tu obyvateľov nachytali . Lavida v istom svojom príspevku veľmi, naozaj v jeho závere sa premúdrelo vyjadruje k mojim písačkám ( i preto ma chytili pochybnosti o pravom lavidovi), ale nech už je ako je, píše:... „Záverom si dovolíme malý postreh, čoby reakciu na Pbošiakove citačné „krivé zrkadlá“. ... Lavida, teda kopte si spolu aj s , Občannnnnnnnnnn- om Novak do nekomunistov, komunistov. Veď sloboda slova u každého končí tam, kde u druhého začína.
A tak lavida, i preto, aby som odstránil vaše obvinenia o komunistickej demagógii v mojich príspevkoch, obdržali ste dňa 10.11. 2019 príspevok, čím sa vám poskytla možnosť, aby ste sám osobne si ho naštudovali a vyznačili v ňom, resp. vyjadrili sa, skôr než bude zverejnený, v čom spočíva komunistická demagógia v texte príspevku, čo je v ňom napísané v rozpore s pravdou a odoslali mi vaše stanovisko. Doposiaľ ste však nereagovali !!!. A ja priatelia s vašim dovolením, ako takmer vždy na záver, uvediem tentoraz český bonmot,na ktorý som pri labzovaní internetom narazil a znie:„ Neobviňuj zrcadlo, máš-li křivou hubu“. PB
Hodnotenie: 0   0
11:43:08 16.11.2019 [7003] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň priatelia, naozaj nemám v úmysle popierať názor Ľuba ,v jeho poslednom príspevku, keď označil moje príspevky a príspevky lavidu za vraj diskusii vedenú medzi mnou a lavidom , pretože sa domnievam, že ak by som viedol s lavidom diskusiu o práci vedenia mesta a pána primátora, bez akéhokoľvek návrhu na riešenie problému zo strany lavidu, aký by to malo zmysel? Avšak, ak si otvoríte prístup k príspevkom na tejto webovej stránke, je v záhlaví nadpis „diskusné fórum“ a tak s odpustením, si dovolím poopraviť Ľubina o ním použitom slove diskusia medzi mnou a lavidom a možno s tým aj jeho názorom, že je to naša vec. Prečo? Totižto mám za to, ak považujeme túto stránku vedenú zodpovednými ľuďmi, webmasterom (čo nespochybňujem ako, napr. lavida), podľa pravidiel (napr. Etický kódex a pod., čo nespochybňujem ako lavida, ktorý všetko skrýva za akúsi jeho demokraciu) za akúsi organizovanú povedzme výmenu názorov na istú tému a ktorá by mala smerovať k zaujatiu postoja, ale „aj vyriešeniu nejakého súvisiaceho problému“, tento spôsob komunikácie za diskusiu možno považovať. Vyžaduje to vedomosti o téme a ak ktosi pristúpi k diskusii, aj istú rečnícku spôsobilosť. To znamená, že ak je to diskusia a je verejná, osobne sa domnievam, že sa počíta s aktívnou účasťou viacerých osôb, teda nielen účasti mojej a lavidu a tým pádom nie je to len naša vec. Ľubino však odmietol vniesť svoj názor vraj do mojej diskusie s lavidom.
Nech mi je teda odpustené, ale stupeň kvality príspevkov zo strany lavidu, ma nikdy nijako neočaril, neoslovil , preto lavida už dávno nie je môj osobný problém. Pamätám si však na obdobie, keď sa lavida zapojil v písaní na túto stránku a od samého začiatku každý nastolený, čo i len malinký problém sa nikdy nesnažil riešiť, nepodal racionálny nápad, návrh, ale ho vždy obišiel a v podstate iritoval, zosmiešňoval a urážal tu píšucich prispievateľov, maiteľov stránky,webina , mnohokrát už dlhšie i v poslednom období nedôstojne a vulgárne, najmä ak sa ľudia, čo i len zamysleli, či vari nadýchli, keď dvíhali ruku nad klávesnicou počítača, aby kriticky poukázali na ne - činnosť teraz už staronového pána primátora. Mám za to, že nech si mesto k pripomienkam občanov zriadi vlastnú stránku, aby sme mohli expresnejšie reagovať svojimi požiadavkami a názormi na veci kritické i chvályhodné.
A tak nie som presvedčený, že možno vravieť o mojej akejsi diskusii s lavidom, pretože sa domnievam, že netreba si mýliť diskusiu s polemikou , ktorá je tiež možno ostrá, ak nie ostrejšia ako diskusia, pretože je to výmena názorov možno aj s citovým postojom a z toho plynúcim hodnotením, avšak v tomto prípade sú dôležité argumenty, nehovoriac, že argumentáciou by sa malo predchádzať konfliktom.
Nuž priatelia, aby som bol konkrétny ,tak skúste diskutovať, argumentovať, alebo polemizujte s lavidom o jeho „ Návrhu na vybudovanie lanovky z elektrárenského komína v ENO s ukotvením o vrch Vtáčník „ Vraj ako atrakciu na zvýšenie a podporu turistického a cestovného ruchu v Novákoch.
Priatelia, isto chápete, že nemôžem s takýmto človekom viesť diskusiu, dokonca nechať sa urážať označovaním mojej osoby za demagóga . Je to priatelia absurdné, aj keď to lavida možno myslel odľačene, odpútavajúc od problémov, ktoré sme v tom čase na tejto stránke riešili, naozaj absurdné.
To, že podľa slov pána primátora sa tam však (v ENO) pripravuje , resp. plánuje vybudovanie „Spaľovne komunálnych odpadov“, je lavidovi šuma ,fuk. Ale to je predsa veľmi závažný a rigorózny problém na verejnú diskusiu pre občanov nášho mesta, ak sa to naozaj zvažuje a nebodaj schváli v rámci akýchsi odporúčaní orgánov sídliacich v iných, menej znečisťovaných čo do životného prostredia regiónov a Nováčania tak idú z titulu ukončeniu spaľovania nováckeho uhlia v ENO s ochranou životného prostredia z dažďa pod odkvap.
A tak ako dumám, tak dumám, áno aj lanovku, ale azda len vtedy, ak by sa z priemyselných areálov ENO a Fortischem urobili ako pastva pre oči turistov a návštevníkov nášho mesta také čosi, ako je Central Park, New York, Hyde Park, Londýn a pod.
A na záver, najzvláštnejšie na písačkách lavidu je, že sa domáha slobody prejavu aj s jeho družinou a naopak bezohľadne útočia a osočujú, diskreditujú, diskriminujú a kriminalizujú iných za prejavený názor , ba robia veci ešte horšie,ako som napísal. PB
Hodnotenie: 0   1
19:18:09 14.11.2019 [7002] Nevhodný príspevok?
Poďakovanie
Dobrý podvečer vážení spoluobčania.
Po dlhšom čase, som si dnes otvoril com – ku. So záujmom som si prečítal príspevky Peťa Bošiaka i lavidu. Aj keď píšu o veciach, ktoré sa mnohé priamo dotýkajú nášho mesta a nás obyvateľov, je to diskusia hlavne medzi nimi dvomi. Takže sa mi nepatrí do toho zasahovať. Nováky sú tak maličké, navzájom sa tu poznáme, vieme kto je kto. Každý si teda môže urobiť na túto ich komunikáciu svoj vlastný názor.
Potešila ma však iná vec. Naozaj ma potešilo to, že som sa na tejto stránke dočítal aj o postoji mesta k hroznej tragédii pri Nitre. Je dobré, že táto stránka informuje aj o takýchto veciach, čím vyvracia mýtus, že slúži len na kritiku predstaviteľov mesta. Som naozaj rád, že samospráva, vedenie mesta rýchlo zareagovalo na túto tragédiu a zrušilo v piatok zábavné vystúpenia, aj keď tie neodmysliteľne patria na jarmok.
Solidarita je totiž jedna z úžasných vlastností nás ľudí. Škoda len, že sa akosi rýchlo vytráca z nášho života. Pred 30 rokmi sme uvítali návrat demokracie do života, ktorá priniesla nielen demokratické voľby, ale aj slobodu vyjadrovania sa. Dnes mám osobne pocit, že tá demokracia je nejaká hrbatá. Len ťažko dokážeme prijať iné názory a tie svoje mnohokrát presadzujeme pomocou sily, či postavenia. To všetko potom vnáša do nášho života, nevraživosť, pomstichtivosť, nenávisť.... Stále viac a viac sa vytráca solidarita, spolupatričnosť, úprimnosť, priateľstvo.
Aj preto ma veľmi potešilo vyhlásenie vedenia mesta, že v piatok ruší zábavné programy. Som rád, že tá solidarita a spolupatričnosť je stále niekde v nás, len ju akosi málo používame. Chcem naozaj vedeniu mesta veľmi úprimne poďakovať za toto rozhodnutie.

S úctou
Ľubo Dzurák
Hodnotenie: 1   0
16:49:22 14.11.2019 [7001] Nevhodný príspevok?
Priatelia , vedzte, že u M.Š. , brata nášho primátora viedlo vymazanie môjho príspevku č. 6998, zo dňa 11.11.2019 ako vždy,k tomu, aby si kopol, k rozposlaniu emailov rôznym ľuďom v snahe prejudikovať a vnútiť im jadro jeho myslenia, že len on vie „vo co kráči“. Nuž ,neberme mu to. Vraj, som musel azda Etický kódex porušiť, lebo mi zmazali príspevok. Nuž vedzte priatelia moji, okrem tejto možnosti, je tu i taká možnosť, požiadať si o zmazanie príspevku z iných ,racionálnych“ dôvodov, ak to stihne samotný pisateľ. Nuž, toto už pochopiť ,pre niektorých ľudí je asi ťažšie. A tak som sa rozhodol, že požiadam pána webmastera, aby v pôvodnom znení „pustil“,resp. zverejnil môj zmazaný status na tejto stránke. Takže to sorry môjho konania spočíva v tom že príspevok som písal veľmi promptne a nebol som celkom pripravený na Vysvedčenie pre Ing. Dušana Šimku, primátora mesta Nováky za obdobie jedného roka o plnení jeho Volebného programu.
Priatelia, to že slovo má veľkú silu aj dnes, je nepopierateľné. A tak spolu so mnou sa ani nečudujte , ak aj niečo na túto stránku napíšem, hlava ideológie protistrany ma vyhlasuje hneď za demagóga. Je preto mojou ambíciou v tomto príspevku, keďže prešlo obdobie jedného roka, čo v kresle primátora nášho mesta Nováky gazduje Dušan Šimka (58), bez ohľadu na reči poukázať na niekoľko zaujímavostí, ktoré sa dotýkajú našich obyvateľov, ktoré si treba pripomenúť ako veci minulé a tiež, že treba pripomenúť aj veci, úlohy, ako veci do budúcna a nami voličmi žiadané.
Najskôr však chcem poprieť akúkoľvek zaujatosť tých, ktorí kriticky poukazujú, alebo v mene ktorých aj ja poukazujem na populizmus, zjavný papalášizmus, na nič nerobenie , alebo na vykazovanie len veľmi slabých výsledkov v práci primátora, že tak nekonáme z osobných pohnútok, ale na základe preukázateľného nášho záujmu o konanie pána primátora v jeho gazdovaní s mestom. Je potom naozaj pre nás úsmevné, ak vyvracanie našich konkrétnych poznatkov o pochybeniach a zlyhaniach pána primátora, nás pán primátor a jeho suita poúča a navyše nás upravuje na koľaj vystlanú demagógiou, hoci na nej oni stoja.
Nechcú uveriť (hoci pardoxne ho, ich ide roztrhnúť od jedu, že nás veľa ľudí číta) , že nám ľudia, obyvatelia veria, že máme priateľov a známych. Priatelia, verte mi, dobre sa to počúva. Baviť sa s nimi o kritickom myslení je pre nich ťažká téma, chcem ich a pána primátora ubezpečiť, že nemusia mať o nás obavy, pretože si uvedomujeme , že naozaj niekedy, keď chce človek čosi vytvoriť a ak už to vytvorí, to naozaj aj niekedy bolí. Verte, že tvoriť bolí. Nuž a potom asi tie rozumné hlasy ani voliť, pristúpiť k volebným urnám z obavy, že ich to má bolieť nechodia. Čo je vari škoda. Aj preto je to tak v našich „Novákach“ Takže ako to vlastne je u nás „v Novákach“?
Víťazom a teda i novým primátorom mesta Nováky sa v posledný komunálnych voľbách stal Ing. Dušan Šimka. Pripomeňme si priatelia, že zrodenie jeho vstupu na scénu nováckej politiky spočíva v tom, že z 3 633 zapísaných voličov, iba 533 ľudí s volebným právom volilo Ing. Dušana Šimku (58r.), čo je 14,67%. Účasť voličov 55,02%. A čo väčšina? Nuž, hamletovská otázka, ak som povedal. Tvoriť bolí. Priatelia, nie tak dávno, som chcel túto stránku oživiť akousi diskusiou o Volebnom programe staronového pána primátora. Lavida sa predvádzal a čaroval, aby dokázal moju naivitu, že vari naozaj neviem, kde je skrytý Volebný program primátora nášho mesta a tak ma nakeroval , že si ho trebalo nagúgliť a on sa zrazu objaví. Neuviedol však tento človek nič o kvalite Volebného programu, lebo tomu azda aj nerozumie. Ku takémuto konštatovaniu ma primäl článok v dnešnej PRAVDE od Martina Kováčika, v ktorom píše, cit.:“ Reči pred voľbami a skutky po nich dokazujú, že niektorí idú do politiky nepripravení a nejde im vôbec o ľudí. Tak, ako vo veľkej politike i v našom meste platí: Rozdeľuj, šír klamstvá a panuj. A potom, napokon ako všade mu prídu na pomoc pätolízači , možno oportunisti. A kladie si otázku, kde sú demokrati, To sa i v našom meste nehovorí.
Tak priatelia, aké by sme mali dať vysvedčenie pánovi primátorovi za rok jeho vlády? Aké vysvedčenie by sme mali dať tým poslancom nášho mestského parlamentu, ktorí od samého začiatku sú dobrovoľne nesvojprávni v prospech vedenia mesta a kryjú neplnenie potrieb obyvateľov tohto mesta.
Nebudeme známkovať, lebo to by chcelo anketu a tá druhá strana by to zase nepochopila, lebo by nám to aj zazlievala, že ešte prešiel len rok a hoci máme na to oprávnenie, vraj len rýpeme. Takže len jednoduché konštatovania, pretože hoci nemusíme pripustiť ( dvojčatá nepripúšťali v minulom volebnom období nič) , pripúšťame, že rok je krátka doba, hoci iní majú názor ,že je to akurát. A tak skúsme spolu pouvažovať, ako sa darilo, aspoň v tom čo som zozbieral priatelia od vás:
1. Doprava:
- Všeobecné záväzné nariadenie o parkovaní - relevantná parkovacia politika v meste - 0
- Vyhradené miesta pre parkovanie osôb so ZŤP- 0
- Nové parkovacie plochy- chýbajú, resp. nie sú verejnosti sprístupnené informácie, kde sú
vytypované, neexistuje projekt a ak áno neviem, kde ho nájdem -0
- Bezbariérové chodníky – vo väčšej miere chýbajú
- cyklotrasy- možnože neskôr, je na ne ešte čas (existuje smerom do Kocúrian. )
- Cyklistika cez Laskár v dôsledku silnejúcej premávky je už nebezpečná,
- Chýbajú bus pruhy, autobusy zastavujú hoci kde, na ul. A Hlinku -0

2. Výstavba

- Absentuje dôsledné záväzné stanovisko mesta a kontrola dodržiavania stavebných
priestorov po dokončení stavebných prác. Vstup do Novák od Prievidze v tzv. areály
priemyselnej zóny, neporiadok , od juhu Fortischem, zarastená plocha pri vstupe do mesta
krovím, ospravedlnením je pokračujúca výstavba, chválime.
- Štátna cesta prechádzajúca mestom, ohlásená rekonštrukcia a jej údržba ako aj starostlivosť o ňu -0, ale to aj tak štát (!)
- Štátna cesta prechádzajúca cez mestskú časť Horné Lelovce -0 primátorm mesta vedené neplodné rokovania so správcom št.cesty -0 ale to aj tak štát (!)
- Územný plán - rok je dostatočná doba na posúdenie pokroku či stagnovania v oblasti ,
akou je Územný plán (ÚP) – stagnácia, resp. slabý pokrok, pretože mesto akútne
potrebuje aspoň doplnky územného plánu, keďže nový územný plán je v nedohľadne.
- Nasadenie primátora vo veci ÚP- 0 ( Vyhýba sa problémom a nehľadá riešenia , hoci sú napr. veľmi žiadúce pre výstavbu bytov a IBV)
- Výstavba bytov, dostupného bývania, výstavba nájomných bytov- odmlka, bez potrebnej a žiadúcej pre informovanosťvoličov - bez informačnej vlny, ako ďalej – 0.

3. Seniori a sociálne slabší

- Nájomné bývanie, miesta v škôlkach ( či jasliach ) musia byť dostupné pre všetkých
Nováčanov, pani riaditeľka málo na zastupiteľstvách informuje
- Posilnenie domácej opatrovateľskej služby
- Výrazné zvýšenie počtu dostupných nájomných bytov pre Nováčanov-0
- Jednoduchšie parkovanie pre osoby ŤZP-0
- Osadenie lavičiek pre oddych , dlhú dobu nič alebo málo- .0
- Rada seniorov - Neexistuje - 0
- Súkromné zariadene pre seniorov- začať sa naozaj vážne zaoberať touto otázkou
a prípravou projektu - 0.
- Vyčleniť byty podľa možností - 0
a) tzv. krízové pre obete náhlych životných udalostí,
b) pre ľudí z ulice s odbornou podporou
c) pre najohrozenejšie rodiny, ktoré máme v poradovníku viac ako 5 rokov. Nikto o tomto za rok neinformoval voličov. Primátor sa vyhýba problémom.

4. Kvalita životného prostredia

- Zber dát o stave podzemných vôd následkom neriadenej skládky odpadov
v Laskári je na marginále záujmu primátora mesta, hoci už dnes je možno neskoro
upozorňovať na vážne znehodnocovanie a poškodzovanie životného prostredia, za čo
niekto musí vziať pre budúce generácie osobnú zodpovednosť - 0
- Vytvorenie okrem Parku Š Moyzesa, ( v ktorom sa na proklamovanú rekonštrukciu nič
nedeje) aspoň jednu mestskú alej -0
- obnoviť výsadbu stromov, v Novákoch sa sadí veľmi málo stromov a kríkov .
- Výsadba ruží a ružových okrasných záhonov, vázy s kvetinovou výzdobou, či kvetináče
s kvetinovou výzdobou na stĺpoch verejného osvetlenia -0.
- Skvalitnenie systému zberu a triedenia odpadu, najmä plastov- slabá úroveň, bez kontroly
- Primátor sa málo zaujíma o problematiku skládok v Laskári -zasanovanej bývalej mestskej časti , rovnako sa málo zaujíma o kontrolu spodných vôd,
- Ako sa bude nakladať a čo sa zamýšľa s existujúcimi tzv. vápennými jamami v časti smerom k Dolným Lelovciam – 0
- Slabá, alebo takmer žiadna diskusia občanov po vyhlásení pána primátora, že by v ENO mala byť „ Spalovňa odpadov“. Už dávno mal reagovať. Nesleduje televíziu s rovnakou problematikou v iných mestách, ktoré
tejto otázke venujú významnú časť svojej činnosti ?-0
- Primátor sa málo, alebo vôbec nezaujíma o výraznejšie posilnenie rekreačnej funkcie lesov na území nášho mesta 0.
- Kanalizácia- venovať pozornosť najmä s ohľadom na to, že kedy má byť naše mesto úplne odkanalizované -0.
- Nikto z radnice neinformuje, či je pripravený projekt na rozšírenie najnovšieho cintorína
v Horných Lelovciach v dôsledku jeho rýchleho zaplňania hrobovými miestami- 0 .
- Primátor nevenuje pozornosť kanalizačnému systému v Baníckej kolónii, resp. zatápaniu pivníc v prípade prívalových vôd z východnej časti mesta, rovnako v centrálnej časti mesta, neinformuje o riešení pochybenia
v kanalizácii pre odvedenie splaškov v Horných Lelovciach -0
- Oprášiť myšlienku odvdenia prívalových vôd z východnej časti mesta do potoka Lehôtka
- Vyčistenie miestnych potokov v zastavanej časti mesta- požiadavka poslancov MsZ(!)0

5. Fungovanie mesta

- Aj keď je len môj skromný názor, pretože zatiaľ to je tak ,ako je ,ale mne osobne chýbajú Mestské organizácie na zabezpečenie služieb pre obyvateľov so 100% účasťou mesta
- Rada riaditeľov na podporu riešenia problematiky mesta , prečo nefunguje a z akých dôvodov zanikla?-0
- Organizovať stretnutia s občanmi. V stretnutiach s obyvateľmi, kde sa riešia konkrétne podnety, problémy daných častí mesta. -0
- Vylepšiť štábnu kultúru pre zasadnutia poslancov Mestského zastupiteľstva - 0
- Zriadiť Správu telovýchovných a rekreačných zariadení ( ak sú zariadenia v majetku mesta) - 0
- Zriadiť riadnu príspevkovú organizáciu na úseku kultúry(tak ako to funguje, napr. v Prievidzi, kde je riaditeľkou naša viceprimátorka mesta) -0
- Vykonať finančný audit činnosti a hospodárenia zrušeného KCMN -0
- Vykonať opatrenia, aby Mestské Kino bolo opäť funkčné, nesúhlasiť s jeho odpredajom
tretej osobe – 0
- Likvidácia nefunkčnej Mestskej plavárne v dôsledku zanedbania starostlivosti mesta o tento objekt. – 0
Priatelia, okrem týchto úloh je to množstvo nezanedbateľnej prípravnej práce úradníkov na radnici, ktorým prajeme pri ich práci, vybavovaní občanov, príprave projektov a pod. kľudné pracovné prostredie
Nuž a napokon dilema, aké vysvedčenie ? Pán primátor, je to, ak sa nuly nahradia známkou za? ...., . Koniec koncov ,nie všetko by malo byť tak, ako ja uvádzam. Môžu byť aj iné ne- odporúčajúce návrhy, hodnotenia
a vyhodnotenia. Za prípadný nedostatok sa ospravedlňujem PB
Hodnotenie: 0   1
18:54:23 11.11.2019 [6998] Nevhodný príspevok?
Nuž priatelia tak, ako píše vo svojom blogu v SME zo dňa 8.11.2019, pedagóg a spisovateľ Jaroslav Rumpli , bývalý občan Novák- Laskára, cit.“: . Močiar je všade a my sme jeho súčasťou.“ Čítam rád jeho blogy, majú trefné a racionálne, kritickým myslením autora podložené vnímanie súčasnej toxickej spoločenskej atmosféry na tom malom Slovensku. Autor celkom otvorene píše, ako nestrácať nádej a energiu. Čítajte viac: https://komentare.sme.sk/c/22255026/mociar-je-vsade-a-my-sme-jeho-sucastou.html#ixzz64g9FBhIy
Pokračujúc jeho slovami, „valí sa to ozaj zo všetkých strán a otvorov a už ani nejde o to, kto s čím príde prvý, rozdiely sa zamazali a je to celé jeden súvislý prúd bahna, ktorý nás nemá ako nezašpiniť každého.“ .... Aj ja, rovnako ako autor blogu, si kladiem otázku. Lavida, čo tu kto ešte nechápe? Lavida, je detinské, ak ma upozorňujete, kde si mám načítať volebný program nášho pána primátora. Zase ste nepochopili, ako vždy. Veď preboha nejde o to, že si ho mám kde prečítať, ale hanbím sa priznať k tomu, že náš primátor s dvadsaťpäťročou praxou na poste primátora, tie nesúrodé súvetia a vyhlásenia považuje za jeho Volebný program hoci úprimne povedané, nie že ma prekvapil, ale na celej čiare sklamal. Som hlboko presvedčený, že za možnosťami, ktorých Nováky majú podstatne viac , ako okolité obce a čiastočne i mestá, ďaleko, ďaleko, ak tento program považuje pán primátor za svoj volebný, zaostal. A vy si ho ešte jeden krát pozrite. Tu je: https://www.google.com/search?q=Volebn%C3%BD+program+Ing.Du%C5%A1ana+%C5%A0imku&rlz=1C1RUCY_skSK745SK745&oq=Volebn%C3%BD+program+Ing.Du%C5%A1ana+%C5%A0imku&aqs=chrome..69i57j33.14222j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Už ste pochopili lavida, že je to znôška primátorových odvolávaní sa na predchádzajúce vedenie , ktoré robilo rovnako, alebo možno na rozloženie rozvinúť svoje schopnosti viac, ako si naložil súčasný staronový pán primátor na papier, ktorý sa volá jeho Volebný program. Takže lavida, čo sa za rok 2019 splnilo a urobilo???!!! Lavida, poprosím vás, sám vystavte vysvedčenie pánovi primátorovi za jeho plnenie za rok 2019 a vystúpte ako verejnosť na najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva. Ja vysvedčenie mám pripravené, ja ho zverejním.
Lavida, celé minulé štyri roky ste kalili vodu a teraz navyše varíte z vody a výsledky žiadne. Ak vás trápi zmazávanie príspevkov, ktoré sú pre našu občiansku verejnosť toxické, v tom vám ja ani nepomôžem, ani neporadím. Nemám naozaj, také kompetencie. nenesiem zodpovednosť.
Takže po ďalšie, musím vás sklamať lavida a poopraviť. Priatelia, totižto lavida k „ ságe splaškov“ tvrdí, že nie ako ja tvrdím na tlak verejnosti musel pán primátor odstrániť nezákonné vypúšťanie splaškových vôd zo svojho RD so zaústením v konečnej fáze do rieky Nitra, ale že príslušný úrad to má na svedomí, ale len na podnet kohosi neznámeho. Lavida , to že primátorova obrana vedená slovami, „že on ani netušil, že kanalizácia do ktorej zaviedol produkciu splaškov z jeho RD neslúži na odvedenie splaškových vôd je „účelové klamstvo“ je viac ako isté, najmä preto, ak si pán primátor, predstavte si, po šestnástich rokoch nakoniec uvedomil, že ak chce byť, ako sa doposiaľ tvári „mravnou autoritou“, ak chce dosiahnuť, aby občania podporovali jeho záujmy v dodržiavaní zákonov a zásad ochrany vôd, ochrany životného prostredia, nemôže to zabezpečiť bez toho, aby on sám konal v rozpore s §13 Zákona o obecnom zriadení, keď sľuboval na prvom zasadnutí Mestského zastupiteľstva, cit. „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia!!!
Už tomu rozumiete lavida? Dodržiavanie zákonov a žiadny papalášizmus! Lavida, vedzte, že akékoľvek porušenie sľubu primátora, čo i len na podnet jedného obyvateľa mesta je tlak verejnosti, ak je podnet na porušovanie zákonov zo strany starostu obce dôvodný. Vaša exegéza v tejto veci je absolútne neodborná a zavádzajúca verejnosť.
No a po ďalšie lavida , ak vás trápi záplava mojich príspevkov počas mnohých rokov podľa vás, vraj len tu na málo(!!!) navštevovanej stránke, tak je vari namieste otázka, lebo tomu nerozumiem, že čo a prečo vás potom, tak veľmi moje písačky trápia? Odporúčate mi, aby som svoje kritické názory predostrel verejnosti na zasadnutí MsZ. Lavida, ku všetkej úcte, ale to, čo odo mňa žiadate je riadna pablbosť. To vy , ako mne, chcete organizovať, kedy, kde a kam mám ísť a vystúpiť?. Ále choďte voľakde, ak nechcem byť vulgárny. To nemyslíte vážne.
Nuž a napokon lavida, podľa posledného nakuknutia na Novaky.sk, kde sú uverejnené YouTube záznamy zo zasadnutí Mestských zastupiteľstiev sa pohybuje počet zhliadnutí zverejňovaných záznamov tak v priemere 200 zhliadnudtí. Ešte som vás nevidel, nepočul ani raz vystúpiť, aby vás občania videli, ale mocne sa zapájate do prispievania na túto, podľa vás málo navštevovanú stránku. Lavida skúste si ešte raz naštudovať,čo je kritické myslenie, logické myslenie a potom píšte . Toľko k vášmu emailu, zdá sa,že si vari budem musieť zvykať na nesúrodé,osočujúce emaily aj od vás. PB
Hodnotenie: 0   1
23:14:18 07.11.2019 [6996] Nevhodný príspevok?
Priatelia to, že som o vulgárnostiach vypúšťaných z úst pána primátora písal v diskusii na tejto webovej stránke mnohokrát o.i. už 1.9.2019 v príspevku č. 6921, len potvrdzuje fakt, že v Novákoch už dávno netolerujeme vulgárnosti, vulgarizovania obyvateľov z úst najvyššieho predstaviteľa mesta, primátora nášho mesta Ing.Dušana Šimku. Totižto v Novákoch sme už reagovali na vulgárne prejavy primátora nášho mesta skôr, ako šéfredaktor v úvodníku PRIEVIDZSKA ( zo dňa 01.11.2019) s názvom „Čas vulgárny“.
S ohľadom na skúsenosti v Novákoch si dovolím zacitovať slová z uvedeného periodika v úvodnom jeho článku: „ Vulgarita vo verejnom priestore sa stáva synonymom pre „smutnosť“ únavu či stereotyp. Vulgárnosť je plytkosť, nízkosť, zámerná povrchnosť. Alebo -obmedzenosť. Áno aj obmedzenosť, vedomostné prázdno, aj to je vulgárne. Neschopnosť používať vlastný rozum a jeho degradácia iba na preberanie a ďalšie hlásanie vulgárnosti iných, aj to je vulgárnosť“. Potiaľ citácia.
Nuž, akoby šité na toxickú atmosféru v Novákoch. Naozaj u nás platí, že ... ak si verejnosť, ako píšem vo svojom príspevku z 01.09.2019 ,zvolí do kresla primátora človeka „s hrošou kožou a silným „ black PR „ musí vidieť, že v rozhodovaní politický štýl, ako sa ukazuje aj u nášho staronového pána primátora, znova vykazuje znaky malého despotu, nerešpektujúceho etiku, morálku a právny poriadok SR.
Nuž a lavidovi neimponuje, že som to odhadol. A tak píše hlúposti. Je preto pre mňa úsmevné, ako lavida vnáša svojimi toxickými úvahami, vyjadreniami, ironizáciou, snahou ľudí zosmiešňovať poznatkami, ktoré nijako nesúvisia so zveľaďovaním a rastom našej samosprávy. Lavida, rok je fuč a v našom meste“ zdochol pes“ !!!. Vy to nevidíte???
Naozaj mi názory na politiku v Novákoch od lavidu pripadajú ako z knihy o Dobrom vojakovi Švejkovi, cit.: „Zasáhnutí dobrého vojáka Švejka do světové války. „ Tak nám zabili Ferdinanda,“ řekla posluhovačka panu Švejkovi, který opustiv před léty vojenskou službu, když byl definitivně prohlášen vojenskou lékařskou komisí za blba, živil se prodejem psů, ošklivých nečistokrevných oblud, kterým padělal rodokmeny. ... Kerýho Ferdinanda, paní Müllerová?“ otázal se Švejk, nepřestávaje si masírovat kolena, „já znám dva Ferdinandy. Jednoho, ten je slouhou u drogisty Průši a vypil mu tam jednou omylem láhev nějakého mazání na vlasy, a potom znám ještě Ferdinanda Kokošku, co sbírá ty psí hovínka. Vobou není žádná škoda.“... .Priatelia, kto má záujem, ako to pokračuje, nech si prečíta dielo od českého spisovateľa Jaroslava Haška.
Zdá sa, že lavida sa naozaj zabáva, vypĺňa svoju nudu, ktorú si ošetruje filozofovaním od stola, menovite sa baviac, že "kohézna „ politika zo strany staronového pána primátora je tu preto, aby sa podarilo odstrániť nerovnosti medzi časťami obyvateľov nášho mesta a občanmi, resp. u občanov Novák, občannnnov Nováky a stále viac a viac nnnnn...n v slove občan Nováky, jednoducho toľko nnnnn..... n , koľko títo ľudkovia sú ochotní, alebo si dokážu v mainstreamových periodikách zaplatiť účty
Lavida, doba sa radikálne zmenila. My to vidíme tak, že kohézia, resp. politika súdržnosti je ako cement, ktorý spája naše spoločné hodnoty a ciele(!!!), nie len Dušanove Šimkove. Nováky nepotrebujú len hovoriť jedným hlasom, ale aj jednotne konať, pretože jednota preukazuje svoju skutočnú hodnotu v skutkoch . A tie nie sú, práve pre toxicitu atmosféry spoločenského života v našom meste, za ktoré nesie zodpovednosť aj pán primátor. A to je o tom.
Avšak vy vytvárate toxickú atmosféru lavida, vaše toxické návyky, ktoré sa snažíte vniesť do miestnej kohéznej politiky, ako odpútavanie, zahmlievanie, či bagatelizovanie od práce v prospech obyvateľov, máme za povinnosť , ba čo, musíme z obavy, že celú občiansku spoločnosť ňou zašpiníte, brániť sa proti vašej toxicite. Odporúčam vám, čítajte po sebe a po vašich donoroch, čo napíšete, čo oni napíšu, či vyslovia.
V našom komunále, ako aj čítate od prispievateľov na tejto stránke, je prakticky v súčasnosti nemožná kritika, pretože reakcie pána primátora a jeho ekipy na kritikov, byť aj so slušným kritickým myslením sú tak toxické, že sa priečia logike. Vôbec netušia, že aký majú na svoje okolie negatívny vplyv. ... ... však to vnímate, keď sledujete záznamy z rokovaní MsZ, alebo čítate statusy a poniektorí e-meily, či absolvujete telefonický rozhovor s nimi, alebo ich vystupovanie v mainstreamových periodikách. Tí, čo sú dnes pri moci, s pravdou už dávno nepočítajú, alebo asi ako v tomto príbehu:„ Svojho času zakončil anglický biskup Butler omšu výzvou k veriacim, aby si prečítali sedemnástu kapitola Markovho evanjelia, pretože na nedeľnej omši bude hovoriť o lži. Na ďalšej omši vyzval prítomných, aby zdvihli ruky tí, ktorí si zmienenú kapitolu prečítali. Väčšina rúk sa zodvihla. Biskup povedal: „Budem vám skutočne musieť kázať o lži. Markovo evanjelium žiadnu sedemnástu kapitolu nemá.“
A tak si pripomeňme lavida našu skúsenosť o pravde. Ak Ing.Dušan Šimka, pán primátor, Ing. D.P. bývalá vedúca stavebného oddelenia MsÚ v Novákoch, atď. tvrdili, že oni ani netušili, že na ulici Duklianska nie je kanalizácia vhodná na odvedenie splaškov z novopostaveného domu pána primátora (???) hoci projekty na kanalizáciu Horných leloviec im na úrade ležali na stole mali pravdu, alebo klamali??? No a veľmi sa nevyznamenali ani iné verejné orgány. Tak prišiel s voľbou za primátora mesta tlak verejnosti a lavida, naozaj len tlak verejnosti , nováckej verejnosti voči porušovateľovi zákona, ktorý po dlhom a hlbokom zvažovaní sa napokon rozhodol konvalidovať svoje nezákonné konanie. Vybudoval si domovú ČOV-ku. Lavida, tlak verejnosti!!! Že nie je v Novákoch toxická atmosféra si môžete namýšľať len vy. Podľa nás ,aj s ohľadom na vami spomínanú kohéziu, je potrebné o tom verejnosť neustále informovať! Sága „ o splaškoch „ je prvá výhra verejnosti i napriek vašim lavida rečiam obskúrne vedeným.PB.
Hodnotenie: 1   1
20:06:59 06.11.2019 [6995] Nevhodný príspevok?
Tomuto hovorí Pbošiak vážnejšia debata?Veď tu ide len o adhominem na lavidovu adresu.Tak to obyčajne býva,keď dojdu argumenty.
Citovaný článok v periodiku Prievidzsko od p.Ivana Brožíka som si prečítal a domnievam sa,že je z niektorých ulov pohľadu tendenčný a tiež sa autor snáď nevedome nevyhol nesprávnym momentom zovšeobecnenia,Autorské spojenie kritizovaného problému vulgarity vo verejnom priestore s časom vianočným a s potrebou akéhosi bližšie neurčeného stíšenia mi príde ako vecne nepatričné,hoci osobne proti kritike vulgarity vo verejnom priestore vo všeobecnosti nemám absolútne žiadne výhrady.
Napokon aj v reakcii na prispievateľa Dezider som tento môj postoj vyjadril dostatočne zrozumiteľne.
Z toho dôvodu je reakcia Pbošiaka len ďaľším potvrdením v lepšom prípade nepochopením písaného textu a v tom horšom /rozhodne pravdepodobnejšom/zámernou interpretáciou skreslenej formy reality,teda demagógiou.
Aby sme boli konkrétni,uvediem príklad toho, čo označujem v tzv.objektívnej kritike Pbošiaka za nadprácu. Sú vyjadrenia typu:
“ proti propagande sa aktívne postaviť , dôsledne ju demaskovať, odhaliť jej metódy a mechanizmy."
"Ing. Dušan Šimka, pán primátor nášho mesta poslancom a nám obyvateľom doposiaľ nepredstavil svoje ciele, priority a svoje plány, svoj program!!!. „
Na tomto príklade je vidieť na čo trpí „objektívna „ kritika Pbošiaka,pretože hovorí v súvislosti s primátorom o demagógii,ale už sa neobťažuje konkretizovať,ktoré jeho vyjadrenia je možné jednoznačne označiť za demagogické.Takisto tvrdenie,že primátor nepredstavil svoje ciele,priority a plány nezodpovedá skutočnosti,pretože jeho volebný program je verejne prístupný na internete a ak by som chcel byť mierne demagogický aj ja,tak veselo môžem tvrdiť,že aj na základe toho,bol opätovne občanmi zvolený do funkcie aj napriek hujerskej snahe Pbošiaka a jeho lobby/suity/.
A príkladov takejto nadpráce v tzv.objektívnej kritike Pbošiaka,ktorými hýria jeho príspevky je od začiatku jeho účinkovania na tejto stránke naozaj nad rámec.
Predpokladám,že odpoveďou na tento môj príspevok bude reakcia Pbošiaka v zmysle,že ako člen primátorovej suity,len plním svoju úlohu pridelenú mi v rámci objednávky na vytváranie jeho „píár“citujem:“Lavida dokola tlmí, zahmlieva, bagatelizuje a tak zjemňuje, zakrýva neschopnosť pána primátora sa vysporiadať s úlohami, ktoré vyplývajú s jeho nástupom do funkcie „
Pochopiteľne,je to blud ako Brno,teda aj moja úloha v suite,aj neschopnosť primátora vysporiadať sa z úlohami,ale tak ma napadá/keď sa teda bavíme vážne?/,že sa mi tu črtá možnosť privyrobiť si k dôchodku.Zavolám Šimkovi a otrčím dlaň.Kamoško pekne zaplať,keď ti tu tak ohromne píárujem.
Hodnotenie: 0   0
10:12:28 04.11.2019 [6994] Nevhodný príspevok?
Naozaj priatelia, je to už na čosi vážnejšiu debatu. Lavidovi, ktorý mnoho rokov ani neťukol o Nováky, totižto žil isté obdobie v okresnom meste, je v tomto období naozaj dobre sa priživovať a ťažiť z chýb iných !!! Megacirkus v Novákoch s občanmi... až občanmi s mnohými nnn , keď divákmi a čitatelia sú obyvatelia Novák a blízkemu okoliu nášho mesta , doposiaľ v ňom účinkujúci aj lavida, neukázal za celý rok žiadne výsledky.
Za ľudí, ktorí by aj písali na túto stránku, ale sa boja malý odkaz lavidovi. Aj keď nepíšu, čítajú ju. Najskôr začnem čo počúvame od ľudí. Lavida ukážte nejaké osobné výsledky v prospech obyvateľov a nie len v prospech seba, lebo inak je to z vašej strany farizejstvo.
A lavida po druhé, určite aj vy ste dostali, ako mnohí Nováčania do schránky posledné vydanie regionálneho periodika Prievidzsko!!!!. Lavida, poprosím vás, skúste sa prekonať a prečítajte si úvodník, ktorý píše šéfredaktor tohto periodika a zamýšľajte sa nad sebou a vašou partiou, čo vám odkazuje tento pán redaktor a čo vy produkujete do verejného priestoru, keď vy osobne infantilne, vašim osobitým štýlom obhajujete pána primátora, jeho vulgárne označovanie ľudí, teda obyvateľov nášho mesta.
Lavida, vari naozaj si ešte myslíte, že je to moja nadpráca, ak s kritickým myslením mám jednoznačné výhrady k používaným vulgárnym prejavom pána primátora voči obyvateľom, poslancom??? Ešte stále si myslíte, že je to len o mojom názore o mojej nadpráci (???), hoci prejav vulgarizmu, navyše zverejnený v zázname na YouTube je nielen podľa mňa neobhájiteľný. PB
Hodnotenie: 2   1
07:57:43 04.11.2019 [6993] Nevhodný príspevok?
No nech sa páči.Vtáka poznáš po perí a človeka po reči.A Pbošiak nám povedal opäť len to,čo už povedal X krát,že Šimka a jeho suita sú skazou pre naše mesto.K suite sa vyjadrovať nemá zmysel,lebo to je neznáma množina,existujúca zrejme len v Pbošiakovej hlave.
Ku kritike primátora len toľko,že pokiaľ je objektívna tak s tým nemám žiaden problém.Lenže v objektívnej kritike Pbošiaka je evidentná aj nadpráca ,ktorej sa prívlastok objektívna nedá pripísať.Teda nie je pravda,to čo píše Pbošiak,že každú kritiku je treba brať vážne.Vážne je treba zaoberať sa len s naozaj objektívnou kritikou.
K takej neobjektívnej kritike je možné priradiť aj výrok:“neschopnosť pána primátora sa vysporiadať s úlohami, ktoré vyplývajú s jeho nástupom do funkcie. „
Toto je ukážka tej nadpráce Pbošiaka,kde zovšeobecnením sú porušené veci zásadné.
Zamýšľam sa aj nad tým,z akého dôvodu Pbošiakovi nevadí,že Lavidovi a trebárs M.Šimkovi tu zmazávajú príspevky,hoci nijako neporušujú kódex prispievateľa.Veď predsa z pohľadu demokracie ide o základný princíp,keď subjekty v spoločnosťi by mali fungovať tak,aby realizovali svoje ciele a túžby a zároveň nebránili to isté druhým. V prípade PBOšiaka ide snáď o fenomén dlhoročného modu vivendi pretrvávajúceho doposiaľ v jeho vnímaní,keď v spoločnosti bola prípustná len jediná alternatíva pravdy,možno tiež posilnená prežitými rokmi vo funkcii v spojení s egom.S egom v dobrom zmysle slova ako subjektívne vnímaným prežitím seba a okolitého sociálneho prostredia.Iste je možné aj to,že taký stav mu zámerne vyhovuje,pretože si uvedomuje,že akákoľvek oponentúra jeho politických názorov by mohla znižovať ich váhu a konzekvencie v cieľovej komunite.Naozaj netuším ,čo je pravým dôvodom jeho zmýšľania,ale s jedným som si istý,že sa v tomto prípade potýkame s vážnou kolíziou s princípom demokracie ktorý hovorí asi toto: Pane hlboko s vami nesúhlasím,ale urobím všetko preto,aby ste mohol slobodne vyjadrovať svoje názory.
Teda ak pravidlá,tak by mali platiť pre všetkých a nie selektovane.Pokiaľ chceme byť komunitou s vysokou vnútornou kohéziou,tak je jasné,že takéto javy by sa mali stať natrvalo minulosťou.
Očakávam,že odpoveďou na tento príspevok Lavidu bude Pbošiakove pojednanie o tom,aký veľký je podiel terajšieho primátora na vnútornú kohéziu komunity,dokonca už sú tu na to aj stávky,tak uvidíme.A možno bude príspevok zasa raz zmazaný z dôvodu selektívneho vnímania princípov demokracie.Necháme sa prekvapiť.
Hodnotenie: 2   0
23:25:16 03.11.2019 [6992] Nevhodný príspevok?
Priatelia, každú kritiku treba brať vážne. Veď ako vidieť, nemá vždy zmysel hneď útočiť, najmä ak nekompetentné informácie a nekritické reakcie lavidu na kritiku práce pána primátora od Mojmíra a Dezidera (okrajovo lavida spomenul i mňa, preto píšem) dokolečka, dokola tlmí, zahmlieva, bagatelizuje a tak zjemňuje, zakrýva neschopnosť pána primátora sa vysporiadať s úlohami, ktoré vyplývajú s jeho nástupom do funkcie. Takmer rok po voľbách ( sa pán primátor vo funkcii stále hľadá!!!), zatiaľ bez náležitých výsledkov (avšak neustále pripomínajúc svoju dvadsaťštyriročnú vládu v tomto meste), ktoré by boli adekvátne jeho platu a bonusom k pohodlnému užívaniu si primátorského kresla.
Hoci sa dá uznať, že nikto nie je neomylný, pán primátor strká pred mnohými úlohami hlavu do piesku a tvári sa spolu so svojou suitou, teda i lavidom , ktorý sa k nemu vehementne hlási, že sa radnici, či mestu, ktoré vedie darí, alebo že je to len on, ktorý robí bez chýb.
Vedzte priatelia, naozaj, ak trošku, čo i len málinko pogúglite na stránkach obcí a miest SR, prepadnete do občianskej frustrácie a vyvoláte v sebe podozrenie, že s ohľadom na rozdielnosť vo výsledkoch rozvoja obcí a miest v neprospech nášho mesta ,naozaj vari „sa treba vrhnúť???“ na rozvoj cestovného ruchu, ktorý ako zahmlievací nápad, asi sedem rokov demonštruje na týchto stránkach lavida. Je pre mňa záhadou, že prečo sa však jeho geniálne myšlienky doposiaľ neobjavili ani v jedinej úlohe či volebnom programe súčasného staronového pána primátora, keďže by asi v osobnej ,či verejnej domluve s ním - s pánom primátorom, nemal mať problémy??? Takže zatiaľ kecy a nič iné zo strany lavidu len kecy. Ale, aby som bol úprimný, možnože to má vo svojom volebnom programe niektorý z poslancov vo volebnom obvode , v ktorom lavida má trvalý pobyt. Lebo, ako som napísal už minule, lavida sa naozaj nezdá.
Priatelia, veď všetkým ľuďom žijúcim v Novákoch je jasné, že niektorí dôchodcovia majúci záujem sa aktivizovať, alebo ľudia so zdravotným postihnutím, ako aj ďalší občania sa naozaj môžu, pokiaľ majú záujem, v rôznych spoločenských organizáciách a spolkoch stretávať. O tom , možno viac ako lavida čosi viem, pretože tieto veci sa až tak nemenia, aspoň nie v Novákoch ( leda okrem zariadenia pre seniorov???!!!). Ale, ako vidieť, ani to nie.
Avšak iné to je v otázke, ako lavida píše, možnosti demokratického získavania informácie. Takže na základe vystúpenia občana na verejnom MsZ. Tak si spomeňme na vyhlásenie pána primátora ,ktorý sám seba sa vyhlásiac za zjednocovateľa v spore spoluvlastníkov obytného domu č. 96/2 na ul Svätoplukovej o akýsi altánok, že ľudí zjednotí. Mĺkvo. A nič!!! Vlastníci bytov určite budú radi, ak sa mýlim. K tomu, ako sa správal k vystupujúcemu v tejto veci nášmu obyvateľovi, no... (jednoznačne je potrebné prijať Etický kódex správania sa primátora, poslancov a úradníkov MÚ)
K druhej možnosti, vraj osobne rokovať s pánom primátorom ( po toľkých skúsenostiach s nahrávaním telefonických rozhovorov a potenciálnou hrozbou kamerovania nakúpenými minikamerami a zverejnenia ich obsahu , si odpovedzte lavida sám, alebo už ste fakticky aj v príspevku odpovedali, že by sa tu črtala paralela s vysokou politikou???
Filozofia rozvedená lavidom o slove „klamať,klamár, je od neho neskutočne infantilná. A čo tak lavida vysvetliť význam vulgárnych, znevažujúcich výrokov ma adresu občanov, poslancov? . Takže vysvetľujte lavida vulgárne výroky k občanom ako sú barbari, záškodníci, organizovaná podvratná skupina, amatéri a najmä gauneri!!!. Kto dal takéto práva sa vyjadrovať na adresu spoluobčanov, poslancov najvyššiemu predstaviteľovi mesta??? Vy nevidíte v tom neslušnosť mierne povedané, neúctu k ľuďom žijúcim v našom meste?
Takže po tretie lavida, na rozdiel od vašich jednostranne prijímaných informácií od vašich donorov, na základe ktorých rozkokošene píšete nezmysly a kecy , a ktoré sa pravdivosťou len priblížili k hranici pravdy. Na rozdiel od vás pravdu si treba brať od slušných ľudí, slušných poslancov MsZ a vychádzať z ich objektívnosti a pravdivosti. A prípadne im pomáhať s návrhom na ich riešenie. To som presvedčený, že vy ste k takejto dispozícii, ešte nedošiel.
Lavida, ja si myslím, že obyvatelia Novák vyjadrili svoju ne - spokojnosť vo voľbách a nedá sa hovoriť, teda aspoň nie s takou istotou ako píšete, že väčšina obyvateľov je spokojná. Desať hlasov rozdiel. To je hodnotovo jeden názor na spokojnosť???!!!
Druhý je ten, na ktorý tu upozorňujeme už dlho, že naozaj, len ten človek získa informácie podľa toho, ako si ho ľudia vážia a akú v nich vyvolá svojou ochotou, odpoveďou, radou, či prípadnou pomocou reagovať a pomôcť jednoduchým ľuďom na ich osobné, či spoločenské problémy. A preto i mne je divné (jasné lavida, že mi to nie je divné), že prečo sa ľudia nevyjadrujú verejne. Ešte raz, lebo už som vám to viackrát písal, boja sa, nechcú mať starosti.
No a záverom. Takže, čo čaká obyvateľov s kritickým myslením v prípade ich nespokojnosti s riešením života v našom meste??? Ešte raz lavida. Kašlem na vaše lanovky z elektrárenského komína (skúste riešiť vraj navrhovanú spaľovňu odpadov), na vaše spomienky uletené do kopčekov v Chorvátsku, lebo vozík so štyrmi koliečkami, ale žiadame pripraviť a zverejniť volebný program na roky, ktoré najmä vekovo najstaršiu časť obyvateľov zaujímajú (lebo prirodzene,že starnú a sú nespokojní) a za tú mladšiu generáciu ( odpoveď na výstavbu bytov, dokončenie telocvične ,atď. ) odpočet za rok strávený na radnici na stoličke primátora. Je to presne to, čo žiadali Mojmír a Dezider, možno inými slovami. Toť vsjo. PB
Hodnotenie: 1   1
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
Bojnice majú novú atrakciu. Návštevníkov odvezie turistický vláčik
Turistický vláčik odvezie ľudí na dvoch trasách.
zobraziť podrobnosti »
09.05.2019
Nebezpečné znečistenie. Bývalý zamestnanec odhalil nekalé praktiky
NOVÁKY / Rybári už niekoľko rokov upozorňujú na znečistenú vodu v rieke Nitra. Tá je najmä v úseku pod Novákmi plná chemických látok. Do redakcie TV JOJ sa ozval bývalý hasič, ktorý pracoval v tamojšej chemičke. Informoval o tom, ako tam zneškodňovali ortuť.
zobraziť podrobnosti »
20.03.2019
VIDEO: Prievidza má letisko. Ani Federer už nemusí dosadať na trávu
Lúka s ďatelinou bola dlhých sedemdesiat rokov letiskom v Prievidzi. To sa teraz zmenilo. Trávu nahradil asfalt. Pomôcť to môže celému regiónu.
zobraziť podrobnosti »
19.03.2019
Budú sa preverovať výsledky volieb: Neúspešní kandidáti žiadajú o prepočítanie hlasov
NOVÁKY - Jeden z neúspešných kandidátov na primátora Novák v novembrových voľbách do orgánov samosprávy obcí požiadal Ústavný súd (ÚS) SR o prepočítanie hlasov. Podanie odôvodnil tesným rozdielom hlasov voličov medzi ním a zvoleným kandidátom.
zobraziť podrobnosti »
28.11.2018
Hlasuj za ZŠ Nováky a vyhraj
V hre sú 3x plne vybavené počítačové učebne s interaktívnou tabuľou v hodnote 21 000 € pre tvoju školu a viac ako 120 vecných cien pre teba, hlasovanie prebieha do 31.12.2018
zobraziť podrobnosti »
22.11.2018
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.