Online 3 ľudia. FullHouse Slavio VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
897 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
22:38:36 08.10.2019 [6963] Nevhodný príspevok?
Priatelia, už som sa v predchádzajúcich mojich statusoch málinko zmienil, že po odpozeraní zasadnutia posledného mestského zastupiteľstva, som s úžasom hľadel na nečakaný prejav, či extemporé zo strany nášho pána primátora. Nemohol som uveriť ,hoci všeličo som očakával, naozaj, ale to čo prezentoval, slušne povedané je naozaj neskutočne neslušné a navyše nehodné primátora mesta.

Priatelia, naozaj nikto od nikoho nepožaduje dodržiavanie pravidiel kráľovskej etikety. Veď načo aj, nikto z radnice sa ju neučil, lebo však aspoň si myslím, že nikto z našej radnice nebol prijatý kráľom, či kráľovnou, čím nenaznačujem, že nie z nášho mesta , ale tak hovoria ľudia, ktorí mali čosi spoločné, či skúsenosti s ETIKETOU, to na jednej strane.
No a na strane druhej, ak si pán primátor zmyslel, že si z mesta urobí vlastnú s.r.o.-čku, mal by sa pýtať jeho 600 voličov, či môže použiť, zneužiť dôveru mu danú v komunálnych voľbách , ktorí ho poverili, aby riadil naše mesto a najmä by sa ich mal pýtať, či takáto bola ich predstava pri jeho voľbe o slušnom riadení nášho mesta? Však hádam do Novák musia volať ľudia z Aljašky, nieto z Oravy, Piešťan, či odkiaľ zo slovenských regiónov ,že čo sa deje u nás, lebo že istá dedinka na východe Slovenska je oproti nášmu mestu šuvix.
Veď kto iný, ak nie primátor mesta pri povinnosti vystúpiť ako verejný činiteľ, lebo bezpochyby nielen počas zasadnutia poslancov Mestského zasadnutia ním aj je, ( najmä ak oslovuje auditórium zložené z poslancov a občanov tam na základe jeho pozvania prítomných ) musí verejnosť osloviť zrozumiteľne, účelne a najmä slušne!!! Jednoznačne len slušne.
Píšem to z dôvodu, že sa domnievam, že absenciou slušnosti a porušovaním etikety tým, že použil voči občanom tohto mesta hrubé, osočujúce vulgárne výrazy, je už naozaj neúnosné a v rozpore s akýmikoľvek etickými, mravnými zásadami a pravidlami.
Jednoznačne je dôležité mu páni poslanci dôrazne pripomenúť, že ak chce osloviť neprítomných tam ľudí, by si pán primátor vždy mal premyslieť, čo chce povedať, vyjadrovať sa k veci a rozumne vyberať slová. Je potrebné páni poslanci mu dôrazne pripomenúť, že voľbu slova by mal vyberať tak, aby ho voľba slova nezaraďovala medzi tých, teda do takej sociálnej triedy, do ktorej on, ako predstaviteľ mesta by azda nemal patriť, ak chce byť vrcholový predstaviteľ mesta,resp. topmanažér firmy s názvom Mesto Nováky s.r.o..
Takže priatelia s dovolením, malá rada tým, ktorí sa predvádzali v porušovaní etikety na poslednom zasadnutí MsZ .Mali by sa vyhnúť zbytočnému rozprávaniu "o ničom", vyjadrovať sa jasne, neurážlivo a vyhnúť sa slovám, ktoré by do konverzácie na úrovni poslancov Mestského zastupiteľstva a občanov tam sa účastných, patriť nemali. Konkrétne sú vylúčené vulgarizmy, najmä výrazy, nie vhodné v spoločnosti, teda tam prítomných dám. Je to neslušné a negalantné(!!!). Verte ,neverte, spôsob, aký si bez osobnej pokory, niektorí ľudia vyhradili právo, aby nás učili ETIKETE(!),či o dodržiavaní galantnosti k dámam, považujem z ich strany za nenáležitý, neadekvátny pokus, pretože ich slová a osobnostné vlastnosti vo vzťahu k ETIKETE, ETIKE, MORÁLKE A ÚCTE K OBČANOM, už dlhú dobu považujeme za farizejské a pociťujeme ako neúctivé voči ľuďom.
Už viackrát som upozorňoval na to, že pri komunikácii platia aj pre pána primátora rovnako zásady pre džentlmena a to platí aj pri riadení (lebo ho riadi) zasadnutia mestského zastupiteľstva. Som presvedčený ,že on – pán primátor, je tam na to, aby v súlade s ETIKETOU, v súlade s ETICKÝMI A MORÁLNYMI ZÁSADAMI usmernil v diskusii, či v príspevkoch nielen svoje výroky, ale aj výroky diskutujúcich do roviny slušnosti.
Ak pán primátor kandidoval a bol zvolený, mal by si uvedomiť, cit.z judikátov NS SR, že: Najvyšší súd má za to, že nakoľko je starosta (v našom prípade primátor) verejným činiteľom, ktorý sa sám a dobrovoľne rozhodol vstúpiť do politiky, prevzal tým na seba aj určité práva a povinnosti. Jednou z povinností je práve aj to, že verejný činiteľ musí zniesť vyššiu intenzitu kritiky zo strany verejnosti, ako bežný občan. Verejný činiteľ sa môže svojich práv na ochranu osobnosti domáhať v občianskom súdnom konaní....

Žiaľ, musím konštatovať, že poväčšine v jeho prípade to vôbec nie je tak. Však ste to vážení spoluobčania odpozerali. Pán primátor nevie na kritiku podať spätnú väzbu správnym spôsobom, keďže táto vyžaduje značnú mieru empatie a sebaovládania. A tak mi odpustite, vážení spoluobčania, túto malú úvahu o ne - dodržiavaní zásad obyčajnej ľudskej ETIKETY,ETIKY A MORÁLKY na zasadnutiach MsZ v Novákoch. Hanbím sa za výroky nášho pána primátora voči občanom , hanbím sa za jeho neprofesionálne riadenie zasadnutia mestského zastupiteľstva. Nič trápnejšie som naozaj za posledné obdobie nezažil. PB
Hodnotenie: 4   1
01:52:58 08.10.2019 [6962] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň.
Chcel by som apelovať na vedenie školy /druhý stupeň/, aby zvážilo, či je vhodné, aby deti v tomto studenom počasí absolvovali hodiny telesnej výchovy na vonkajšom ihrisku oblečené v teplákoch a tenkých tričkách. Som si vedomý, že bohužial nefunguje telocvičňa, ale v konečnom dosledku si chorobu odskáče dieťa a rodič. Ďakujem za pochopenie.
Hodnotenie: 1   1
10:36:32 07.10.2019 [6960] Nevhodný príspevok?
Priatelia, nikdy som nereagoval emočne na výroky na moju osobu zo strany Ing. Dušana Šimku, staronového pána primátora. Čo je však zaujímavejšie priatelia, začínam mať pocit, že pán primátor vo svojich politických šachoch, ma vari naozaj považuje za vážneho oponenta, hodného na každom zasadnutí mestského parlamentu spomenúť v jeho témach, v ktorých on nie svoju, ale iných ľudí prácu, v jeho akoby šachových partiách. Keďže si neodpustil svoje lživé, až niekedy nehorázne tvrdenia ním vyslovené, si naozaj to v mnohých prípadoch vyžaduje náležitú odpoveď.
Prečo? Verte, že hoci aj pre mňa samotného, naozaj prekvapivo, ale naozaj sa už aj z iných zdrojov dozvedám, že aj ja som už považovaný za akéhosi politika (čo v nijakom prípade nemôžem byť, keďže v súčasnosti sú to na mestskej úrovni primátor a poslanci), či dokonca za občianskeho aktivistu, pretože vraj píšem, na túto stránku a kriticky poukazujem na stav v meste a kriticky sa vyslovujem i v prípade pochybení a samochvály, jeho populizmu, nečinnosti, či činnosti súčasného pána primátora. Už mi naozaj nič nezostáva, len podať prihlášku do politickej strany, ktorú zakladá Ľubo Dzurák :-),:-),:-).
Ale poďme ďalej a vážne. Priatelia, úvaha zo strany pána primátora o ne- galantnosti voči dámam, ktorých osoby boli v začiatkoch vzniknutej kauzy(?) spolu s ním vo vysielaní, na podporu jeho vyhlásenia o kamerách umiestnených v ZŠ, povedzme si to úprimne medializované v celoštátnych médiách, mali tieto dámy predpokladať(a on ich mal o tom poučiť),že sa môže stať, že aj reakcie dotknutých osôb na vystúpenie spomenutých dám môžu nastať a teda tiež môžu byť rôzne a tiež vari medializované. Či nie? Vari niekto musí byť len rovný a iný môže byť rovnejší??? Je preto na nich, oboch dámach, ako a či sa ich to dotklo a čo s tým urobia. Či nie? Bolo to ich rozhodnutie, nechať sa vystaviť médiám, alebo rozhodnutie pána primátora? Len ako malú pripomienku na udalosť , existuje však jedno krásne slovenské porekadlo,cit:“Čo sa babe snilo, to sa babe chcelo“. Pán primátor zase mal v hodnotení jeho a len jeho pravdy, malú stratu pamäti a si nespomenul na svoje negalantné správanie, vystupovanie voči PaedDr.A.Ch.,bývalej riaditeľke ZŠ, napokon tiež voči bývalej poslankyni Mgr.G.O. a mohol by som ešte menovať tie, ktoré nielen on sám, unavoval siahodlhými telefonátmi, SMS-kami nehovoriac o atmosfére na radnici, kde zamestnancov radnice je väčšina z radov žien.
Pán primátor sa necháva opantávať právne irelevantnými citáciami z tlače, či periodík o svojej osobe, ktoré sú nám podsúvané istými občanmi, hoci v súlade s §13 zákona o obecnom zriadení zložil sľub voličom že bude tiež o.i. ochraňovať zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, ale všetkých občanov!!!! Ak by tieto informácie mali pre verejnosť zmysel, teda pripomínať to,čo sa v v minulosti v periodckej tlači vytlačilo, tak sa mu dosť čudujem, že ponecháva ich na debatu. Lebo tie niektoré pravdy, ktoré boli pertraktované na poslednom rokovaní MsZ sú vari z rovnakého zdroja, ako je pravda o konci sveta z filmu „Nejasná správa o konci sveta od režiséra Juraja Jakubiska“, z ktorého obsahu, vyplýva tiež, keď to skrátim, že v Bohom zabudnutej ,v nekonečných horách, kdesi na konci sveta vlci zlikvidovali ženskú časť osady. Nádejou tam ostavších mužov zostáva, že prišiel náhodou do dediny cirkus so ženami. Čo je v tejto chvíli podstatné pre nás, že s nádejou však poznávajú osadníci prekliatie omnoho horšie ako boli vlci.... nenávisť, závisť, vášne silnejšie než láska medzi ľuďmi a ... pokračuje to príbehom o konci sveta, ako ho predpovedala Biblia, kniha kníh i Nostradamus. No a u nás, na zasadnutí MsZ a vysielané do sveta? Mafia, gauneri a... . také porovnania, no des a hrôza, od predstaviteľa mesta. Toľko zloby, nenávisti vášní ,nechutné. Páni poslanci by naozaj mali navrhnúť vypracovanie ETICKÉHO KÓDEXU pre konanie primátora, poslancov a zamestnancov radnice a konať podľa neho. Verte mi, páni poslanci, je to nevyhnutné!!!
A tak si nemyslím, že práve pán primátor mesta Nováky, by mal byť ten, čo chce byť v jednej osobe tým, čo podávajú podnet, i ten čo vyšetruje, či posúdi a odsúdi a napokon aj katom!!!. Tiež si nemyslím, že bez pokory môže niekomu odporúčať, či prikazovať, ako má niekto s tým, alebo oným nakladať, ak to nie je v jeho kompetencii, ak to nie je v súvislosti s majetkom mesta , je to majetkom dotyčného a nesie plnú zodpovednosť s nakladaním so svojim majetkom, avšak ostatní by mali k jeho majetku byť bez zodpovednostného prístupu a môcť s ním nakladať?
Napokon sám ambivalentne tvrdí, že s touto stránkou na ktorú píšeme, on nič spoločné nemá, avšak na pripomienku z auditória, že na ňu okrem nás ,pánom primátorom spomenutých prispievateľov , píše aj nejaký lavida reagoval hneď, že ten už vraj aj trištvrte roka, alebo koľko nepísal. Nuž, takto to je.
Možnože som ho dobre nepochopil, ale veľmi sa mi „páčila“ odbornosť s akou vysvetlil pán primátor, bez mihnutia oka, že v terajšom ENO sa v rámci Reštruktualizácie Hornej Nitry plánuje SPAĽOVŇA ODPADU. Nuž, mne už to vari v mojom veku žily trhať nebude, ale pre občanov, tej mladšej vekovej kategórie tu žijúcich obyvateľov, je to podľa môjho názoru, po toľkom období znečisťovania životného prostredia spalinami z Elektrárne ako „ z dažďa pod odkvap“ (!!!). A čo na to páni poslanci? Akosi prešli mlčaním.
K pánovi prednostovi. Ja som slúžil na Morave. Moravania sú skvelí ľudia. Môj priateľ Janko P., už nebohý občan nášho mesta, ma požiadal ,či by som mu neurobil službu ,(v roku 1982) , že má choré dieťa a že v meste Rychnov nad Kněžnou ordinuje nejaký pán doktor aj cez víkend (určoval diagnózu z očného pozadia) , že sa k nemu objednal, ale že ho nemá kto tam dopraviť. Samozrejme, ak sa jedná o dieťa, nie je problém. No, a tiež sme s mojou škodovečkou mali smolu. Po otázke na najbližšieho občana Moravy, nás tento s radosťou a úprimne odviezol k miestnemu automechanikovi a bez zaplatenia, nám tento človek v núdzi pomohol.
Veď nie sme ovce, ja som pochopil, že auto má nárok pokaziť sa, ale či to bola taká podstatná informácia na poskytnutie ľuďom, že sme minuli za „vraj haraburdu“ 400,- € , na poskytnutú službu (odvoz do Novák), tak neviem. Ja sa fakt čudujem. Takto odôvodniť potrebu kúpy nového automobilu(??)

A tak ako vždy záverom :“ „Myslím, že Boh pri stvorení človeka málinko precenil svoje schopnosti.“ Oscar Wilde“. PB
Hodnotenie: 2   1
21:32:39 06.10.2019 [6957] Nevhodný príspevok?
Prajem dobrý večer. Aj keď sledujem dianie v Novákoch dosť pravidelne, niekde mi ušla informácia prečo sa nezrealizovala avízovana rekonštrukcia štátnej cesty od Domusu v smere na Prievidzu. Určite sa pán primátor , ktorému záleží na tom , aby sa naše deti rok čo rok počas jarmoku nezabávali na tých istých atrakciach, informoval u kompetentných na dôvody, ktoré viedli k tomu, aby sa uvedená akcia nezrealizovala. Okrem iného ma potešila informácia pána primátora, že akcia v družobnom meste Jílove bola dobrá. To ma ukludnilo, aj keď vyvstáva otázka že v čom a pre koho.
Hodnotenie: 0   0
20:56:07 02.10.2019 [6949] Nevhodný príspevok?
Priatelia, už sa dá poznať i z fragmentov, obraz pondelňajšieho zasadnutia poslancov Mestského zastupiteľstva. Ako vždy ani tentoraz sa v ničom nelíšilo od predchádzajúcich a tak sa opakovane potvrdzuje, že staronový primátor, naozaj podľahol „zhubnému pocitu moci“.
Primátor podľahol stavu, ktorým nás presviedča , že svet v Novákoch a život nás občanov v súčasnosti v našom meste pod jeho vedením je to pravé orechové, a že teda v Novákoch žijeme v idylickom svete.
To, že každá moc sa dá zneužiť (veď aj sa zneužíva) on u jeho osoby nepripúšťa, hoci ak nás čítate, vari sa dá z obsahu mnohých a nielen posledných príspevkov nás tu píšucich na túto stránku vycítiť, že o potrebe nastolenia demokracie je vždy najťažšie „presviedčať“ politického vodcu,primátora mesta , ktorý tu vládne viac ako štvrťstoročie.
Kto to nezažil na vlastnej koži a nebol, alebo nie je s nováckou komunálnou politikou príliš zžitý, stačí, ak si predstaví, aký jedovitý tlak dokázal staronový primátor vyvinúť napríklad, na dnes už bývalú riaditeľku základnej školy, či na mestského kontrolóra, ale i zamestnancov radnice, ktorí mu síce „dali vale“, ale čo čaká ešte zopár ľudí nikto nevie, nemá tušenia, ale tlak na niektorých občanov (do ktorých si rád kopne) , či jemu podriadených zamestnancov radnice, ktorých zdedil pod svoju kuratelu voľbou za primátora mesta , po svojom predchodcovi je enormný.
Primátor hrá silové, politické šachy. Z jeho šachovej partie, ktorú po voľbách rozohral vyplýva, že mu z jeho strany ide o hru s právom rozhodnúť, koho , alebo onoho v tejto pomyselnej šachovej partii vyšachuje. Keďže primátor v podstate nemá rukolapné výsledky, ktorými by voličov presvedčil, že mesto sa rozvíja,teda nemá argumenty na svoju podporu, je nervózny až tak, že nič nerobí, lebo však výsledky jeho práce to naznačujú a ako sa zdá aj tých, čo niečo robia má v zuboch, lebo pre mesto pracovali za bývalého primátora.
A tak malý príklad o politickej šachovej hre,ktorá sa hrala pred odchodom pani riaditeľky ZŠ z funkcie. Nech mi je odpustené, bývalá pani riaditeľka Základnej školy bola pozvaná k pánovi prezidentovi na prevzatie ocenenia za to ,že ona a pedagogický zbor ňou vedený, mal výborné pracovné, rozumej pedagogické výsledky. I napriek tomu bola vyšachovaná z postu riaditeľky. Prečo, vie len on sám, no patrí sa podotknúť, že staronový primátor hrá šachovú partiu, šachuje v meste už takmer rok, po nástupe do funkcie, bez konkrétnych výsledkov!!!.
Z posledného zastupiteľstva je zjavné a je to aj navonok citeľne poznať, že väčšina poslancov si začína uvedomovať, že primátor ku normálnej práci im,poslancom nepripravuje, nepredkladá im ku schváleniu programové veci , ktoré by boli predmetom plnenia volebného programu a tak čas vypĺňa nezmysluplnými časovými etapami nič neznamenajúcimi pre občanov, teda aj takými slovnými výrazmi, výrokmi, ktoré naozaj by bolo neslušné zverejniť, ako napísal Ľubo Dzurák.
I napriek uvedenému, s dovolením, upriamim pozornosť na postavenie primátora a poslancov, aby oni zbytočne nemrhali časom a nezabíjali ho v neprospech svojej rodiny, či užitočnejšej práci len z toho dôvodu, že ktosi podľahol „zhubnému pocitu moci“.
Primátor nesmie prikazovať nič poslancovi. Platí to aj vice versa, teda aj naopak, ale pravdou však tiež je, že ak mestské zastupiteľstvo nemôže primátora blokovať, to na jednej strane, tak na strane druhej, primátor nesmie zosmiešňovať poslancov a znižovať ich poslaneckú spôsobilosť !!! Poslanci sa môžu proti tomu aktívne brániť ( Zákon o obecnom zriadení). A ak zájdeme ďalej, hoci poslanec nemôže nariaďovať primátorovi, je na poslancoch ako sa zachovajú, pretože je v súlade so zákonom, že poslanec nemôže a nemusí mlčať, ak sa mu výroky zo strany primátora javia nejasné, netransparentné, či nevhodné !!! Neetické,nemorálne a iné prejavy od primátora sa nemusia zo strany poslancov trpieť!!!
Ak sa však primátor mylne domnieva, že mu nikto nemôže oponovať platí, že za zlyhanie komunikatívnosti s občanmi (občania sa boja, majú strach), za neorganizovanie zhromaždení občanov, za búranie mostov medzi establishmentom mesta a obyvateľmi mesta, za aroganciu a osočovanie obyvateľov, poslancov v Jehotelevízii, za nedobré pracovné vzťahy na Mestskej radnici je zodpovedný primátor !!!
Veď i samotní starostovia a primátori sa zhodli na tom, že občianska spoločnosť môže existovať jedine v demokratickom režime a naopak, demokracia nie je možná bez občianskej spoločnosti. Ak platí pravidlo, či ako premisa tvrdenie, že demokracia znamená možnosť (!!!), tak možnosť občanom, aby si vládli, musí byť dovolená . Tomu tak v súčasnosti nie je, leda ,že by ste boli ....
Záverom oznamujem ,či sa to pánovi primátorovi páči, alebo nie ,budem písať, aj keď si on myslí, že sú to bludy. „Kto nič nerobí, nič nepokazí, zaslúži si odmenu – luxusný automobil cca 40.000,-€ a plat cca 4.000,-€.“. A ja píšem len preto, že ak to niekomu pomôže, mám z toho dobrý pocit. PB
Hodnotenie: 4   1
13:01:50 01.10.2019 [6948] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň, vážení spoluobčania.
Tak som zase na MsZ premrhal množstvo svojho voľného času. Viem, nikto mi tam neprikazuje chodiť. Vždy tam však idem s nádejou, že sa dozviem niečo viac o bodoch programu, ako sa k nim postavia poslanci, ako budú hlasovať. Žiaľ, to sa nestalo od nástupu nového primátora ani raz. Najprv, akože inak, dostávajú prednosť rétorické cvičenia dvojičiek, aj keď hlavnú úlohu zohráva primátor. A tak sa už po x-krát dozvedám, čo zlého spravilo bývalé vedenie mesta, aká je stránka, na ktorú aj s Peťom Bošiakom píšem, aký človek ju spravuje. Tie výrazy radšej nebudem opakovať, lebo sa to nesluší. Dozvedám sa dookola aj to, kto bol prvý, kto upozorňoval na chyby bývalého vedenia, čo plne rešpektujem a uznávam. Pravidelne som informovaný, ako nechodí nikto z bývalého vedenia napriek osobným pozvánkam na MsZ, ako s ním nechce nikto ísť do diskusie pred kamery. Ja som niekoľkokrát na tejto stránke napísal, dôvody prečo s ním nechcem diskutovať a podobné iste majú aj ostatní. Rovnako som nikdy neobhajoval kroky bývalého vedenia mesta. Práve naopak tvrdím, že treba vždy niesť za to zodpovednosť. No MsZ nie je trestný senát, ani nemôže vyniesť žiadne rozsudky. To je však asi pre niekoho málo. Treba tým neustále zaťažovať zastupiteľstvo a občanov. Čudujem sa predovšetkým poslancom, že nezmenia rokovací poriadok a rétorické cvičenia dvojičiek nedajú až na záver MsZ. Tam si potom môžu dvojičky pred kamerou hrkútať až do rána. To si naozaj páni poslanci nevážite svoj voľný čas, keď s ním takto doslova trestuhodne narábate??? Nakoniec, to nie je môj problém. Nie ja, vy tu budete musieť toto všetko znášať ešte tri roky.
Aby som však bol aj spravodlivý, dozvedel som sa aj veľmi, pre mňa ako občana, užitočné informácie. Napr. ako sa prednostovi na ceste do Brna pokazilo služobné auto a mesto muselo zaplatiť 400 eur za odtiahnutie. Rovnako bola pre mňa cenná informácia o ceste p. primátora do Ústi nad Labem a Karlových Varov aj s priloženou fotodokumentáciou, či informácia o tom že máme desať športových kanálov v káblovej televízii. Už mi chýbala len informácia, že je tu jeseň a bude sa treba lepšie obliekať, že bude jarmok a ľudia si tam budú môcť aj niečo kúpiť. Iste mnohí uznáte, že po hodine a pol som mal toho dosť a z rokovania som odišiel. A nebol som sám. Z toho mála občanov čo tam chodí, toho tiež niekoľkí mali dosť. Neviem dokedy bolo zastupiteľstvo, no volali mi ľudia, že sa tam ešte o 19.00 svietilo. No ďakujem pekne. Tí čo pozerajú mestské vysielanie sa majú naozaj na čo tešiť. Pán primátor nás určite nezabudne na sledovanie tohto strhujúceho vysielania pozvať.
Snažím sa vždy na konci príspevku napísať aj niečo pozitívne. Hrával som roky futbal a ten ma naučil vážiť si súperov. Keby neboli oni, tak by som nemal s kým hrať, s kým súťažiť. To všetko som sa snažil preniesť do politiky i života. Keby nebolo súperov a prekážok, nič by nás nenútilo stále sa zlepšovať. Okrem mnohých iných, sú dnes pre mňa súpermi aj dvojičky. Opakujem súpermi, nie nepriateľmi, aj keď oni to možno berú inak. Možno ja som pre nich akýmsi červeným súknom, no oni sú pre mňa inšpiráciou a dúfam, že ešte aj dlho budú. No a keďže 5. októbra oslavujú dvojičky narodeniny, tak im želám na tejto, pre nich neobľúbenej stránke predovšetkým veľa zdravia. Úprimne im aj prajem, aby sa dokázali radovať zo života aspoň tak, ako ja. S úctou Ľubo Dzurák
Hodnotenie: 5   0
11:02:49 29.09.2019 [6946] Nevhodný príspevok?
Medzitým na internete:
----------------------------------------------------------------------------

Je veľmi smutné, ako Ing. Dušan Šimka - primátor mesta Nováky, dokáže stále viac a viac potápať toto mesto, a potom ešte vo Video-novinách povedať, že "Je mi to veľmi ľúto, že naše mesto sa takto negatívne zviditeľnilo...". Schválne neinformoval v reportážach o tom, že nálepky sú na každom vstupe do objektu školy a pritom bol o tom informovaný niekoľko dní pred natočením reportáži samotnou firmou, ktorá tam tie kamery inštalovala. Urobiť reportáž, v ktorej zosmiešni celé mesto - obyvateľov a aj dve obyvateľky, môže naozaj len úbohý človek. Škoda, že ten úbohý človek nevie, že v prvom rade zosmiešňuje sám seba.----------------------------------------------------------------------------
Čo hovorí zákon:
Prevádzkovateľ by mal zreteľnosť označenia monitorovaného priestoru prispôsobiť počtu a charakteru štandardných vstupov do tohto priestoru (napr. vstupné dvere, vstupná brána, vstup do prevádzky / budovy, vjazd do garáže, vjazd na monitorovanú ulicu a podobne)
... a toto bolo dodržané !!!
----------------------------------------------------------------------------

Milan Oršula - príspevok číslo 7052 v téme Primátor / Poslanci zo dňa 17:53:26 01.12.2019

Kto v Novákoch manipuluje?
V Diskusnom fóre máme jedného nemenovaného diskutéra, ktorý sa snaží spochybňovať diskusné príspevky kritizujúce súčasného primátora Ing. Dušana Šimku, označovaním ako manipulatívne. Naposledy to bol príspevok od Janky K. Aby nebol môj príspevok označený ako manipulatívny doplním niekoľko faktov ohľadne kamerového systému v Základnej škole v budova na ul. J.C. Hronského, konkrétne v telocvični. Určite si všetci dobre pamätáte vystúpenie pána primátora v televízii a čo v nej odznelo, že dokonca zváži trestné oznámenie. Tak nech sa páči niekoľko faktov zo zmluvy na rekonštrukciu.
Rekonštrukcia ZŠ v Novákoch na ul. J.C. Hronského – Elektroinštalácia:
Číslo zmluvy: 154/2014 zverejnené na https://novaky.digitalnemesto.sk/DmApi/fileDownload/4303165
Dátum podpisu : 12.12.2014
Za mesto Nováky podpísal: Ing. Dušan Šimka
Príloha zmluvy : B.1 Predmet zákazky
str. 20
Škola bude vybavená kamerovým systémom AVINGILON s min. 4 ks kamier (3 ks vonkajší priestor a 1 x vnútorný priestor). Kamera umiestnená v priestore telocvične bude dodatočne zabezpečená v ochrannej OCL sieti proti mechanickému poškodeniu s kotvením na pevný poklad cez pružnú spojku proti, tak aby sa predišlo prípadným otrasom.
Toľko holé fakty vytiahnuté z uvedenej zmluvy. Medializovanú verziu prezentovanú p. primátorom poznáte. Ja kladiem otázky, či by sa pán primátor nemal ospravedlniť bývalej riaditeľke Základnej školy a bývalej zástupkyni riaditeľky na ročníkoch 1. až 4., za traumu ktorú im spôsobil nepravdivou medializáciou, prípadne nemal by podať trestné oznámenie alebo žalobu na toho kto túto nepravdivú manipuláciu spôsobil? Nemal by o tejto hrubej manipulácii informovať aj spoluobčanov prostredníctvom TV Nováky?
M.O.


------------------------------------------------------------------------------
Prečítajte si aj: Mesto vykonalo úhradu z rozpočtu mesta za 3 ŠPIONÁŽNE MINIKAMERY.
na: http://www.novaky.com/?list=forum&prispevok=6942------------------------------------------------------------------------------
Hodnotenie: 0   1
17:55:38 28.09.2019 [6945] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň.

Už sa nám ochladilo, a značne to cítime aj v bytoch, ktorým teplo zabezpečuje firma Benet. Táto firma je veľmi pružná pri inkasovaní a počítaní nedoplatkov. I keď o reálnosti týchto výpočtov pochybuje už snáď každý. Kto má vlastné kúrenie, vie si spríjemniť večery a noci, ale my, odkázaní na túto firmu musíme čakať, kedy bude táto firma pružná aj pri odovzdávaní služby, z ktorej nadštandartne profituje.
Hodnotenie: 0   0
13:18:49 26.09.2019 [6944] Nevhodný príspevok?
Priatelia , ja si uvedomujem, že žijeme v dobe, kedy sa lož možno stala povinnosťou a každý môže tak vyjadrovať svoju pravdu. No, to áno, ale po pravdivej informácii túžiaci ľudia, zriedka ju tak môžu presadiť, ako napríklad v našom meste. Stále u nás platí spôsob poskytovaných informácií podľa starého príslovia - Keď vtáčkov chytajú, či lapajú, pekne im spievajú, ktoré naozaj nestráca na aktuálnosti ani dnes a tak, ak určite platilo pred voľbami, vo voľbách a platí žiaľ pre všetky sféry nášho denného nášho života v našom meste, aj po voľbách.
Už som niekoľko krát na tejto stránke porovnával, niektoré konania staronového pána primátora a jeho ekipy, pretože sa neustále preukazuje, že pán primátor je expert na klamlivé a navyše popudlivé odpovede občanom, ak ho otázkami v akomkoľvek slova zmysle požiadajú o odpoveď na tú, ktorú jeho činnosť, za ktorú nesie zodpovednosť. Len málokedy objektívne odpovedá, poväčšine expresívne dáva najavo, že ho dráždia!!!. A tak, však to poznáte, sa z jeho úst rinú poväčšinou nekompetentné, ale obyčajne urážlivým tónom voči ,niekedy nepochopiteľne takmer všetkým a nielen jeho kritikom odpovede.
No, i preto takto píšem, lebo pri čítaní jeho odpovede na moju žiadosť o poskytnutie mi informácií, ktorú som obdržal od neho, som si spomenul na výroky, ktoré som si po odpozeraní filmu Černí baroni zapamätal. Ide o ukážkovú odpoveď dôstojníka ČSLA – „ Soudruzi, kontrolní otázka. Co udělá náš dobře známy samopal vzor 24, když ho ponecháme na větru a dešti? Zrezaví ne, vole... Správně, ale co hlavně? Zkoroduje, vy tupci! „
I preto, že nie sme ovce ma napadá rozdiel medzi stanoviskom Ing. Dušana Šimku ,staronového pána primátora, ku bezpečnostnej kamere osadenej na ochranu majetku mesta, telocvične Základnej školy a nakúpeným trom minikamerám, ktoré boli zakúpené z rozpočtu mesta, z našich daní, teda daňových poplatníkov.
Určite si mnohí odpoviete kamera, ako kamera, no nie je to celkom tak a ani radšej nenapíšem, ako mi pán primátor odpovedal, vedzte však, že len statočne potvrdil v odpovedi na moje otázky, o zodpovedanie ktorých som ho vo svojej žiadosti požiadal, v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o poskytnutí informácií svoje dlhodobo „nekompetentné status quo“, pretože po nazretí na odpoveď po jej prevzatí, som bol priatelia presvedčený, že nastúpi silná obhajoba nákupu minikamier a dôvodu ich zakúpenia.
Verte,neverte, Ani ťuka. Bezdôvodne sa vyjadroval však k osobe, ktorá s mnou mu položenou otázkou v žiadosti o poskytnutie informácie, vôbec nesúvisela. Pán primátor však nezabudol pripomenúť, že on vždy konal a koná zákonnne. Nuž ,ale i tak še da.
Ak je ale nespochybniteľné, že právo na slobodný prístup k informáciám je základným ústavným právom vychádzajúcim z Článku 26 zákona č. 460/1992 Zb. Ústavy Slovenskej republiky a citované ustanovenie garantuje právo na informácie a tiež, že na vykonanie ústavného práva na slobodný prístup k informáciám bol v roku 2000 vydaný zákon č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a napokon, že právo na informácie môže obmedziť len osobitný predpis, a to spôsobom, ktorý Infozákon stanovuje je takýto výklad k INFOZÁKONU potrebný??? Teda vari nie celkom „i tak še da“.
Ja si naozaj uvedomujem, že je nemožné žiť bez konfliktov , ale ak sa Ing. Dušan Šimka dal zvoliť, že chce pracovať pre ľudí - je vari normálne žiadať od neho, aby sa naučil konflikty, väčšinou však ním vyvolané aj zvládať. Množstvo majetku nášho mesta, počas vlády staronového primátora v stave čiastočne, alebo totálne devastovanom, nepoužiteľnom, je v stave len bezprízornej evidencie rovnako, ako niektoré zmarené investície (mestská kanalizácia v Lelovciach ) do ktorých boli vložené peniaze z daní daňovníkov a neslúžia v 100% -nom využití. A vari to platí i o minikamerách ak sú zakúpené a nepoužívané ,a na druhej strane ,ak sú zakúpené , zaujíma nás , k akému účelu sú používané?
A tak majú niektorí spoluobčania veľkú pravdu, a nás niektorých to len utvrdzuje v tom, že nástupom do vedenia mesta sa pán primátor mylne domnieva , že mu opakovane tento stav dovoľuje pokračovať v tom, čo už ovláda viac ako dvadsať rokov na výbornú - obviňovanie.
Nie je nám potom zrozumiteľné, ako potom tento človek na radnici, nás chce utvrdzovať v tom, ako mu záleží na Novákoch, na ľuďoch v nich žijúcich a na hodnotení mesta Nováky vo verejnom priestore???
Čo s tým urobíme, ak je pravdou, že človek dneška, ktorý zvláda vesmírne vzdialenosti – tak človek ,politik ,primátor nášho mesta ,ktorý sedí na našej radnici , nedokáže zvládnuť aj malú vzdialenosť medzi ním a druhým človekom, najmä vtedy, ak mu má slúžiť a navyše má za to dobre zaplatené z našich daní, daňových poplatníkov???. PB
Hodnotenie: 3   0
17:06:53 20.09.2019 [6942] Nevhodný príspevok?
Priatelia nedávno, som si znova otvoril knihu o tienistej stránke kariéry a pádu bývalého prezidenta USA Nixona. Bolo to v dôsledku aféry Watergate a za celou aférou vraj stál človek ,ktorý mal anonym „hlboké hrdlo“. Volal sa Mark Felt. A práve on, púšťal prísne tajné informácie reportérom denníka The Washington Post. Isté však podľa zverejnených poznatkov je, že aféra Watergate, to nebolo len odpočúvanie politických oponentov. Bola to a to predovšetkým najmä aj diskreditácia protivníkov, peniaze z čiernych kont, atď.,atď. !!! Watergate sa preto na mnoho rokov, vari až doposiaľ stalo symbolom nečistej politiky!!!
Verte, či neverte priatelia, ale pri nazeraní na zverejnené faktúry a dôvody platby , ktoré sú uvedené na stránke mesta Nováky som zostal v šoku!!! Mesto Nováky zverejnilo faktúru č. 282/2019 zo dňa 17.4.2019 , podľa ktorej vykonalo úhradu z rozpočtu mesta za 3 MINIKAMERY, ktoré sa zjednodušene nazývajú aj „ŠPIÓNKAMERAMI“???!!!. Nuž priatelia, naozaj si aj vy, ešte stále myslíte, že komunálna politika , podľa všetkého nemôže mať podobu prehnitého komunálneho Watergate ?
Hoci naozaj to, o čom nás informuje a čím pri telefonátoch, nazvime ho s dvojčaťom prechádza Ľubomír, je na rozdiel od mojich skúseností s týmito ľuďmi, zatiaľ z Ľubovej strany len prechádzka ružovým sadom, v túžbe po udržaní si moci, roztúžená partička nášho mestečka, sa bojí, že píšeme, zúria nad našim statusmi a túžia dokázať, že sa pokakáme. Musím však priatelia opakovane a opakovane týchto ľudkov sklamať. Ak si myslia, že niekomu slúžime, tak im odkazujem, že neslúžime nikomu!!! Povedzme, že sme pomerne dobre informovaní ľudia, ktorí sa radi podelia s ostatnými, ktorí nás čítajú, ak ich zaujíma, čo vieme o meste. Verte, že to akosi prichádza samo, od skvelých priateľov. To na jednej strane. Nuž ,ale na strane druhej, kto chce, nech nás číta, kto však nechce ,nemusí nás čítať. My, ostatné súvislosti neovplyvníme.
V mojom záujme ide naozaj len o to, aby mestská správa vykonávaná v záujme našich obyvateľov tak, ako to vyplýva z Charty miestnej samosprávy zabezpečila, aby vzťahy orgánov mesta, boli založené na vzájomnej spolupráci a nie na „boji“ orgánov mesta!!! Toť vsjo!!!
Pravdou však je, že ma život a rozvoj mesta, z mojich osobných dôvodov, môjho vzťahu k nášmu mestu zaujíma a aj preto som volil v tomto statuse úvodné slovo tak, ako čítate. Priznám sa, že som bol naozaj šokovaný pri pomyslení, či sa vari niekto z radnice chystá na nezákonné anonymné sledovanie a nahrávanie nás občanov??? Že by sa MINIKAMERY zakúpili na nekalé ciele, nekalú činnosť , na sledovanie návštev na radnici, alebo k čomu ??? Napokon, možno sa mienili použiť na inú, nezákonnú, či ako často pánom primátorom používaný výraz, záškodnícku činnosť??? Veď ako teraz, ak už existujú, sú zakúpené, evidentne uhradené, sú uložené predpokladám na radnici, ale dvere na sekretariát, ani do kancelárie pána primátora, aspoň čo ja mám poznatky nenesú žiadne bezpečnostné oznámenie, že v priestore sú uložené MINIKAMERY, alebo že priestor je monitorovaný MINIKAMEROU!!!??? Alebo si máme myslieť, či pre partičku, roztúženej po moci, nastal čas obštrukcií a všade tam, „kde sa im nedarí presadiť k vlastnému videniu sveta zákonnými prostriedkami, teda asi tak, že kde sa „NIČ“ potrebuje tváriť ako „ NIEČO“, sa proti nemu nakúpia anonymné MINIKAMERY, za peniaze daňových poplatníkov, aby tam kde existuje „NIEKTO“, kto dokáže nastaviť zrkadlo nováckemu „PRÁZDNU“, bol povedzme diskreditovaný ???!!!.
Tak naozaj ,to už je za čiarou!!! Priatelia, oni sa nás fakt boja!!!. Chcú nás sledovať, oni však nechcú byť odhalení, preto MINIKAMERY!!!. Oni z nás zúria!!!. Oni sú plní nenávisti a zloby a takto nás chcú prinútiť, aby sme prestali písať!!!. Však to čítate. Uvidíme, ako verejnosti odôvodní pán primátor nákup „ŠPIÓNKAMIER“. Možno sú tieto zabudované v kvetináči, alebo v gombíku, a tak prečo by som nemohol aj ja špekulatívne množiť podozrenia, či nie sú zakúpené na diskreditáciu osôb, daňových poplatníkov???
A tak som na rozpakoch a tieto slová staronového pána primátora, ale už naozaj považujem tento raz naozaj za farizejské, neúprimné, ktoré vyslovil aj v súvislosti s mojou osobou v relácii „Primátor informuje“ na YOUTUBE zverejnenej zo dňa 15.9.2015, cit., že: A tak ešte raz slová pána primátora ,cit.:“ ...kedykoľvek budú ľudia pochybovať, nech sa páči, tu sú dvere otvorené, u mňa v kancelárii a na mestských zastupiteľstvách takisto a vždy kladiem verejný záujem pred osobný, potiaľ cit. Priatelia, no už len to by mi chýbalo!!! Ako som nedávno napísal , že to niekedy tak možno , po ďalších voľbách, aj bude. Avšak dnes je to pán primátor, aby vysvetlil verejnosti dôvody, ktoré ho viedli k nákupu ŠPIONKAMIER z rozpočtu mesta !!! Už teraz sa však dá konštatovať, že sú to premrhané peniaze daňovníkov.
Veď kto iný, ak nie primátor sa má s otvorenou náručou bez podozrenia občanov, „bona fide“ ( v dobrej viere), že im nič nehrozí , stretávať s občanmi, aby si pohovorili bez ohrozenia osobnostných práv o sebe, o meste. Budeme sa pýtať pánov primátorov iných miest na ich názor.
Na záver. Škoda, že niektorí voliči majú mnohokrát tendenciu sa nekriticky spoliehať, že problémy za nich bude riešiť niekto iný. Nie sú schopní začať od seba a aktivizovať sa vo svojom okolí. Sú presvedčení, že ak vyhrá ich kandidát, o všetko sa postará. Tak to ťažko, to mi verte. Ale ,čo nebolo, môže byť. Budeme pokojne čakať. PB

Hodnotenie: 2   0
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
V Prievidzi spustili prvý automat na rúška
Okrem rúšok automat ponúka dezinfekčný gél či sladkosti. Dobrovoľníci budú rúška priebežne dopĺňať.
zobraziť podrobnosti »
31.03.2020
AKTUÁLNE: Dobrovoľní hasiči začali v Partizánskom s dezinfekciou verejných priestorov!
V týchto dňoch majú dobrovoľní hasiči z Partizánskeho plné ruky práce. Okrem toho, že pomáhajú seniorom s nákupmi, v spolupráci s mestom sa v pondelok 30. marca pustili do ďalšej aktivity. Boj proti koronavírusu zobrali doslova od podlahy – čistením verejných priestranstiev.
zobraziť podrobnosti »
30.03.2020
Usmernenie k nakladaniu s odpadmi: Kam vyhadzovať rúška a respirátory?
V zmysle stanoviska ÚVZ SR sa použité ochranné prostriedky, ktoré vznikajú občanom v domácnosti alebo zamestnancom v bežných prevádzkach – rúška, respirátory, rukavice, vreckovky likvidujú ako bežný odpad. Špeciálny postup sa tu teda neuplatňuje. Tento odpad sa ukladá len do zmesového odpadu.
zobraziť podrobnosti »
30.03.2020
Nových pracovníkov chce prievidzská radnica zamestnať v rámci spoločného projektu s mestami Handlová a Bojnice.
Cieľom tohto projektu je posilnenie koordinačných a implementačných kapacít v týchto troch mestách. Hlavným partnerom je mesto Prievidza, ďalšími dvoma partnermi sú mestá Bojnice a Handlová. Výška finančného príspevku, ktorý budeme žiadať, bude pravdepodobne až 500.000 eur
zobraziť podrobnosti »
28.03.2020
Web pre rodičov: ucimenadialku.sk
V spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a MŠVVaŠ SR vznikla táto webová stránka ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách a prerušenej prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu. Cieľom webovej stránky je pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, manažmentu a zriaďovateľom škôl, ale i žiakom, študentom a rodičom zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení, ako aj pomôcť všetkým aktérom počas prerušenia vyučovania či prezenčnej výučby nachádzať riešenia vzniknutej situácie.
zobraziť podrobnosti »
25.03.2020
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.