Stránku si prezeráš sám... VEPOS Novaky.sk VOĽBY 2022
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
1085 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
14:34:03 26.09.2013 [4088] Nevhodný príspevok?
Reakcia poslanca Mgr. Milana Oršulu:

Ako poslancovi mi bola v rámci rozpočtu predložená požiadavka 10.000 eur na vodorovné značenie, čo sme viacerí poslanci neakceptovali a navrhovali sme krátenie z tejto položky s tvrdením, že predsa deliaca čiara cez stanicu nemôže stáť toľko eur. Zo strany mesta nikdy smerom k poslancom nebol ako argument predložený predmetný projekt. Dokonca keď to celé vyšlo na povrch som si overoval informáciu, či tento projekt bol odobrený komisiou výstavby alebo aspoň MsR. Žiaľ nebol. Teraz si počkám na čerpanie finančných prostriedkov za tento polrok a v prípade, že pôjde o svojvoľné prečerpanie daného programu budem zvažovať ďalšie právne kroky, ktoré by usvedčili primátora a zodpovedných zamestnancov zo zneužívania právomoci verejného činiteľa a svojvoľného zaobchádzania s verejnými prostriedkami daňových poplatníkov.

Mgr. Milan Oršula
Predseda komisie kultúry a športu

----------------------------------------------------------------
reakcia na príspevok od karol33 zo dňa 13:08:40 26.09.2013
http://www.novaky.com/?list=forum&prispevok=4087
ohľadne nového dopravného riešenia autobusovej stanice Nováky
Hodnotenie: 5   0
18:57:28 13.09.2013 [4067] Nevhodný príspevok?
Pán primátor narobil okolo TVN cirkus s tým, že za nevysielanie videotextu a tým i mestského rozhlasu cez TV môžu poslanci. Nenaľakal sa náhodou po tejto žiadosti poslanca M. Oršulu? Nenaľakal sa že TVN pôjde aj bez neho?
http://www.novaky.com/dokumenty/ost/20130809_ziadost_tvn.pdf
Hodnotenie: 1   0
20:26:02 02.09.2013 [4059] Nevhodný príspevok?
Reakcia poslanca Mgr. Milana Oršulu:

Vážená Gabriela 5,
dovoľte mi, aby som na Váš príspevok 4034 zo dňa 24.08.2013 14:41:0 v krátkosti zareagoval. Plne súhlasí s Vašim názorom až po nasledovnú vetu, citujem : "Ak sa budú o post poslancov opätovne uchádzať aj súčasní poslanci majú čo vysvetľovať čo za štyri roky urobili aby zmenili tento stav - asi nič." Nie, že by som sa nevedel zmieriť s kritikou. To je v poriadku, pokiaľ je jasne smerovaná a vecná. No mám problém s tým, že čo Vás viedlo k tomu, keď ste všetkých poslancov hodili do jedného vreca? Vyriecť niečo také a verejne je veľmi jednoduché a praktizuje to aj primátor mesta Novák, ktorého ste zrejme aj citovali. Ja teraz budem hovoriť- písať za svoju osobu keďže mi neprislúcha sa vyjadrovať za druhých. Ak poviem, že po dvadsiatich troch rokoch sa konečne našli poslanci, ktorí sa vzopreli zaužívanému spôsobu, forme ako míňať finančné prostriedky daňových poplatníkov mesta, je to kus dobre vykonanej práce. Pretože nestačí len povedať, treba to aj dokázať. Ku príkladu prečítajte si moje vyjadrenie k poslednému rozpočtu, ktoré som zverejnil na tejto stránke. ([3971] 02.07.2013 18:19:42). Na to, aby som sa mohol vôbec vyjadriť k rozpočtu bolo nutné si prejsť každú jednu položku a nie len raz. To že som pripravoval rozpočet (http://www.novaky.com/?list=oznamenia-navrhy-ostatne-dokumenty) ktorý by mal podľa mňa odzrkadľovať transparentnosť a prehľadnosť, čo dokazuje opak správy NKÚ na súčasný rozpočet, to bola moja a tu musím povedať nie len moja, vôľa ukázať, že to ide aj inak. Súčasný poslanci nie sú ľudia, s ktorými sa dohodnete na pive o veciach ako je rozpočet. Je nutné im predložiť argumenty a dôvody. Určite Vám neušlo, že mesto pol roka fungovalo v rozpočtovom provizóriu. Je to následok toho, že medzi poslancami vládne forma demokracie, kde sa hľadá najvhodnejší variant a každý názor je braný ako podstatný. No v politike musí človek hľadať aj kompromisy a to nie je vždy ľahké, aby to tenké prepojenie medzi poslancami a primátorom sa nepretrhlo. No primátor zabudol na akékoľvek kompromisy a tvrdohlavo si ide po svojom, riadiac sa heslom, "Po mne potopa.", "Keď nie ja tak nikto. " A našlo by sa toho ešte viac, čo sa hodí k jeho súčasnej politike. Na to, aby mesto malo na výdavky, o ktorých píšete je treba najskôr nájsť peniaze v rozpočte, o ktorom píšem vyššie a ktorý je predkladaný občanom tak ako je (neprehľadne). A to je kameň úrazu medzi poslancami a konaním primátora mesta. Ukrajujeme pomaly z toho, čo je veľmi erudovane skryté v rozpočte mesta a používané na činnosti, ktoré nie sú súčasťou volebného programu pána primátora a ani väčšiny poslancov. To, že dnes vyzerá mestský majetok tak, ako vyzerá, nie je predsa práca týchto troch rokov. Je to zo strany mesta sústavné 23 rokov trvajúce zanedbávanie a porušovanie zásad o hospodárení z majetkom mesta, ako jedného zo zásadných dokumentov, ktorý okrem iného hovorí nasledovné:

1) Mesto Nováky je samostatný územný celok Slovenskej republiky, je právnickou osobou, ktorá za podmienok stanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi.

2) Tieto zásady upravujú najmä podmienky nadobúdania a prevodu majetku mesta Nováky (ďalej len "mesto"), práva a povinnosti rozpočtových, príspevkových a neziskových organizácií, ktoré mesto zriadilo, pri správe majetku mesta, práva a povinnosti právnických osôb, s ktorými mesto uzatvorilo zmluvu o výkone správy za účelom výkonu správy majetku mesta, podmienky odňatia majetku organizáciám, ktoré mesto zriadilo, postup prenechávania odňatia majetku organizáciám, ktoré mesto zriadilo, postup prenechávania majetku mesta do užívania (vrátane nebytových priestorov) a podmienky nakladania s pohľadávkami a inými majetkovými právami mesta.

Prečo potom také strategické podniky ako BENET a VEPOS, ktoré spravujú najdôležitejšie, pre mesto životu dôležité služby prešli do súkromných rúk? Na túto otázku hľadám neúnavne odpoveď aj ja. A síce to dnes viem, na to, aby som to povedal a preukázal verejne na to je potrebné získať a spracovať množstvo informácii, ktoré je nutné odkonzultovať s právne a odborne erudovanými ľuďmi, ale aj s ľuďmi ochotnými podávať overené informácie, čo v našom meste nie je jednoduché, česť výnimkám. Prehľad o tom, ako s týmito ľuďmi zaobchádza primátor mesta dúfam máte aj z posledných MsZ odvysielaných na TV Nováky. A oblasť ktorej sa to prioritne týka to tiež už určite tušíte.
Tu nejde len o kúpu nových nehnuteľností, ktoré prejdú do majetku mesta ale aj o to čo bude s majetkom, ktorý je v súčasnosti v jeho vlastníctve. Stačí ísť po Novákoch.

Vážená Gabriela 5 máte pocit že toto spravili terajší poslanci? Dá sa vôbec takáto skaza urobiť za 3 roky? Dá sa vôbec toto všetko napraviť za 3 roky? Vedeli by ste dnes o týchto problémoch nebiť týchto poslancov a aj tejto web stránky? Poviem Vám jedno, že ak sa mi podarí za celý môj mandát presvedčiť argumentmi ľudí o tom, aby už takýto človek nesedel na primátorskej stoličke, bude to moja výhra a kus dobre vykonanej práce. Ak sa podarí jeho nástupcovi zvrátiť zub času, ktorý sa, z dôvodu ľahostajnosti primátora mesta, podpísal na mestskom majetku bude to zázrak. Veď mesto nie je len námestie, stanica a ulica Duklianska. Mesto sme my, ľudia a nie len osoba Dušana Šimku.
A toto všetko veľmi rád budem vysvetľovať. Prečo toto mesto je tam kde je. A že nebude jednoduché napraviť to čo je zlé a udržať to čo je dobré po 23 rokoch pontifikátu súčasného primátora.
A ešte posledná vec. Aby ste si nemysleli, že táto práca, ktorú dnes odvádzam pre občanov tohto mesta a nie len pre tých, ktorí ma volili, ma obťažuje. Som rád, že som dostal šancu vyjadriť svoj názor ako poslanec. Neľutujem jedinej minúty, ktorú som do dnešného dňa venoval a ešte budem venovať mestu, ktoré ma vychovalo a vytvorilo životné podmienky pre celú moju rodinu, ktorú si nesmierne vážim a do ktorej patria aj občania tohto mesta.
Verím, že táto reakcia ešte viac prehĺbi Váš záujem o dianie v meste a nestratíte entuziazmus v hľadaní pravdy.

S pozdravom a úctou

Mgr. Milan Oršula
Predseda komisie kultúry a športu
Hodnotenie: 9   0
18:26:48 16.08.2013 [4029] Nevhodný príspevok?
Po uverejnení príspevku 4028, ktorý sme následne poslali aj do spoločnosti Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI), sme dostali novú odpoveď v nasledujúcom znení:
----------------------------
P. primator sa nam tento tyzden ozval, hovorili sme aj o moznosti spustenia Odkazprestarostu.sk. Z viacerych dovodov (aj na nasej strane) sme sa rozhodli, ze so spustenim Odkazprestarostu.sk v Novakoch pockame.
Nasou prioritou je spustit Odkazprestarostu.sk plosne vo vsetkych okresnych mestach koncom roka 2013. Ak sa nam taketo velke rozsirenie podari, potom urcite zahrnieme aj Novaky.

Prosim vas teda aj o aktualizaciu spravy, kt. ste dnes zverejnili.

Dakujem.

S pozdravom,
MB
Projektová koordinátorka
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI)
----------------------------
Kým bude Odkazprestarostu.sk spustený aj pre naše mesto Nováky, prosíme všetkých návštevníkov stránky a občanov mesta Nováky aby prípadne podnety zasielali na MsÚ, poprípade vkladali sem do diskusného fóra, alebo zasielali na adresu webmaster@novaky.com.

Ďakujeme.

Pekný víkend.

Webmaster
Hodnotenie: 5   0
14:23:26 16.08.2013 [4028] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň LK03.

Sme radi, že ste uverejnili odkaz na aplikáciu „Odkaz pre starostu“
GooglePlay
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.softec.android.ops
AppStore
https://itunes.apple.com/sk/app/odkaz-pre-starostu/id604934261
Web
http://www.odkazprestarostu.sk/

Žiaľ projekt „Odkaz pre starostu“ ešte nie je k dispozícií v Novákoch. Dôvod prečo je tomu tak je ten, že pán primátor Ing. Dušan Šimka zatiaľ nereagoval ani na jednu výzvu spoločnosti „Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI)“, ktorá spravuje projekt „Odkaz pre starostu“.

Táto spoločnosť poslala výzvu na emailovú adresu primator@novaky.sk dňa 04.07.2013 a primator@novaky.sk a munovaky@novaky.sk dňa 08.08.2013. S výzvou o vytvorenie projektu „Odkaz pre starostu“ aj v našom meste Nováky, aby ľudia mohli nahlasovať svoje problémy a aby ich mesto malo pekne evidované.

Bohu žiaľ, zatiaľ na listy a e-maily pán primátor Ing. Dušan Šimka nereagoval. Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť ho bude ďalej kontaktovať aj telefonicky.

Ostáva len čakať a dúfať, že pán primátor Ing. Dušan Šimka bude reagovať a privíta iniciatívu občanov aby mohli nahlasovať problémy v meste a aby sa urýchlila komunikácia medzi občanmi a mestom.

Pekný deň.

Webmaster

-----------------------
Odkazprestarostu.sk Vám v ponúka priestor pre nahlásenie problémov vo Vašom okolí. Podnety sú komunikované so samosprávou a ich riešenia tak budú s Vašou pomocou pod spoločným drobnohľadom verejnosti. Viac info na http://www.odkazprestarostu.sk/
Hodnotenie: 5   0
10:45:50 05.08.2013 [4014] Nevhodný príspevok?
Reakcia poslanca Mgr. Milana Oršulu:

Dobrý deň pán Dusno,
keďže sa príspevok, zverejnený na tejto (4009) stránke týka komisie kultúry a športu dovoľte mi aby som zareagoval.
Finančné prostriedky vo výške 1000 € budú použité na organizáciu kultúrneho podujatia - plesu športovcov a športových funkcionárov, ktorí dlhé roky pôsobia v tomto meste a na ktorých, aj keď sa ich výsledkami rád pýši náš primátor, do súčasnosti zabúda a spomenie si len keď sa mu to hodí.
Preto ospravedlňte pána Jakubisa a jeho blízkych spolupracovníkov, že majú snahu vytvoriť takúto tradíciu.
Zatiaľ len takto v skratke na vysvetlenie. Je vhodnejšie sa najskôr pýtať a potom kritizovať. Myslím si, že tieto finančné prostriedky budú vhodne využité. Alebo máte iný názor?

Mgr. Milan Oršula
Predseda komisie kultúry a športu
Hodnotenie: 3   0
13:55:46 18.07.2013 [4000] Nevhodný príspevok?
Reakcia poslanca Mgr. Milana Oršulu:

Vážená/ý surikata,
dovoľte mi, aby som zareagoval na Váš príspevok pod číslom 3998.

Tento dotaz by bolo najvhodnejšie zaslať priamo na MsÚ vo forme žiadosti. Poslanci MsZ pre účely detských a športových ihrísk na verejných priestranstvách (program 11) schválilo finančné príspevky vo výške 9.530,- eur. V akom rozsahu a kde budú tieto finančné prostriedky použité, za to zodpovedajú odborní pracovníci MsÚ.

Pre zjednodušenie Vám posielam aj vzor žiadosti.
http://www.novaky.com/dokumenty/ziadost_obcana.doc

Viem, že si môžete povedať prečo by ste to mali robiť práve vy, ale ide mi o to, aby si pán primátor uvedomil, že okrem občanov v dôchodkovom veku a neprispôsobivých poslancoch tu žijú aj občania s deťmi.

Verím, že na Vašu žiadosť bude v dohľadnej dobe vydané stanovisko zo strany MsÚ. Budem rád keď ma budete v tejto veci informovať.

Ďakujem za Váš konštruktívny príspevok.

Mgr. Milan Oršula
Predseda komisie kultúry a športu
Hodnotenie: 9   0
13:52:49 16.07.2013 [3997] Nevhodný príspevok?
Reakcia poslanca Mgr. Milana Oršulu:

Vážení občania,
primátor na každom MsZ informuje občanov o tom, že títo poslanci za tri roky nič neurobili. Tak tu je vysvetlenie ako je to možné. Bez akéhokoľvek vysvetlenia, podotýkam písomného, ktorý by časom mohol slúžiť ako dôkaz", pozastavil ďalšie uznesenia. Je škoda, že akékoľvek domáhanie sa pravdy na okresnej prokuratúre končí len procedurálnym odporúčaním prokurátora o možnosti nášho ďalšieho postupu nie vecným a právnym preskúmaním pozastavených uznesení, ktorý by sa mal týkať nevýhodnosti prijatých uznesení. A čas ide ďalej a my musíme donekonečna upozorňovať na nezákonnosť, neefektívnosť a netransparentnosť postupov primátora mesta Nováky pána Ing. Dušana Šimku.

Rokovanie MsZ zo dňa 10.07.2013 - Uznesenie
http://www.novaky.com/dokumenty/msz/msz_20130710_uznesenie.pdf

Mgr. Milan Oršula
Predseda komisie kultúry a športu
Hodnotenie: 7   0
17:19:07 10.07.2013 [3985] Nevhodný príspevok?
Vážení spoluobčania a návštevníci stránky Novaky.COM.

Mnohí z Vás sa nás neustále pýtate prečo primátor mesta Nováky Ing. Dušan Šimka neustále hovorí o mestskej televízií iné ako všetci ostatní a pýtate sa kde je pravda.

Aby sme našli odpoveď poďme na to postupne:

Aká televízia je to?
Je to „Televízia Nováky“.

Komu patrí a kto prevádzkuje „Televíziu Nováky“?
Je to spoločnosť BENET s.r.o., Nováky, Nám. SNP č. 974/28, 972 71 Nováky
Dôkaz nájdete v zozname vysielateľov s licenciou na vysielanie televíznej programovej služby http://www.rvr.sk/sk/spravy/index.php?aktualitaId=573
Platnosť licencie: 31.07.2000 - 31.07.2024 (predĺžená platnosť)

Je možné aby poslanci alebo mesto zasahovalo do majetkových práv súkromnej spoločnosti BENET s.r.o.?
Nie, nie je to možné. Prehlásenie poslancov:

Je možné tvrdiť, že poslanci zrušili mestskú televíziu?
Nie, nie je možné toto tvrdenie, viď body vyššie.

Vráťme sa k otázke „...prečo primátor mesta Nováky Ing. Dušan Šimka neustále hovorí o mestskej televízií iné ako všetci ostatní a pýtate sa kde je pravda?“

V predchádzajúcich bodoch sme Vám ukázali aj s dôkazmi kde je pravda. Ale na prvú časť otázky a to „...prečo primátor mesta Nováky Ing. Dušan Šimka neustále hovorí o mestskej televízií iné ako všetci ostatní...“ Vám vie odpovedať len pán primátor mesta Nováky Ing. Dušan Šimka. A preto ho aj touto cestou prosíme o zaslanie vyjadrenia na webmaster@novaky.com, ktoré veľmi radi uverejníme.

Vážení spoluobčania a návštevníci stránky Novaky.COM, zatiaľ Vám ostáva len prijímať skreslené a zavádzajúce informácie, ktoré nájdete aj tu v podaní mestského rozhlasu:
http://www.novaky.com/dokumenty/20130702_msu_rozhlas.mp3
http://www.novaky.com/dokumenty/20130708_msu_rozhlas.mp3
alebo MY noviny:

a podobne...

Pekný deň.

Webmaster
Hodnotenie: 8   0
18:19:42 02.07.2013 [3971] Nevhodný príspevok?
Reakcia poslanca Mgr. Milana Oršulu:

Vážené dámy a páni poslanci, občania mesta Nováky,

Dovoľte mi, aby som v krátkosti, vyjadril svoj názor k predloženému rozpočtu mesta pre rok 2013 a ďalšie roky 2014, 2015.

Musím povedať, že viac menej som bol vždy kritikom rozpočtu a to najviac po stránke formálnej a poslednom rade aj vecnej- obsahovej.

Všetky tieto pochybnosti vyústili správou NKÚ, ktorá bola koniec koncov prerokovávaná aj poslancami MsZ . Konštatovanie NKÚ citujem:

„Takto vypracovaný návrh rozpočtu nezabezpečoval dostatočnú zrozumiteľnosť a transparentnosť, aby sa k nemu mohli vyjadriť občania mesta. Rozpočet nebol vypracovaný ako sumárny za všetky programy v podrobnom členení podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie.“

Dnes po viac ako pol roku Nám bol predložený rozpočet, ktorý je ako tak akceptovateľný, no nedá mi, aby som nevytkol jeho niektoré nedostatky.

Čo sa týka formálnej stránky rozpočtu:
- Napriek tomu, že boli položky rozpracované na šesťmiestnu rozpočtovú klasifikáciu, bol nám predložený vo formáte pdf, nie vo forme excelu, ako som tu na poslednom MsZ upozorňoval, o zverejnení na webovej stránke ani nehovorím. K zostaveniu rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie, ako základu rozdelenia rozpočtu taktiež nedošlo - musím podotknúť, že formu tohto zatriedenia som žiadal z dôvodov, aby som vedel porovnávať rozpočet z rokov 2008 a 2009, ktoré boli rokmi, kedy dochádzalo k navýšeniu daňovej povinnosti právnických osôb, čo malo za následok značné navýšenie príjmovej časti rozpočtu mesta,
- V časti Bežné príjmy sa nám objavujú rozpísané položky v šesťmiestnej rozpočtovej klasifikácii ale tie, ktoré by zaujímali zrejme aj občana mesta zostali nezmenené, hovorím o príjmoch z dane nehnuteľností onačené ako položka 120 kde vieme minimálne odhadovať príjem v rozsahu dvoch najväčších daňových poplatníkov v meste Nováky (Bane, NCHZ). Taktiež v časti nedaňové príjmy máme položku 210 príjmy z podnikania a vlastníctva majetku, ktoré by sme mali vedieť rozdeliť a začleniť k jednotlivým budovám, ktoré mesto má v správe alebo ho spravuje mestom určená spoločnosť. Jedná sa napríklad o dom služieb, futbalový štadión, kino, atď.

Z časového dôvodu nebudem tu dnes uvádzať ďalšie formálne nedostatky, ktorých je tam viac ako dosť. No musím povedať jednu vec, ktorá nie len prekvapila mňa ale zrejme aj občanov mesta. Nie je jednoduché rozhodovať o navýšení a krátení v jednotlivých položkách keď predložený rozpočet nám neumožňuje porovnanie skutočných výdavkov podrobne rozpísaných na šesťmiestny kód rozpočtovej klasifikácie za predošlé roky 2010, 2011, 2012, 6/2013!!!!! Tento nedostatok musím vytknúť jedine primátorovi tohto mesta Ing. Dušanovi Šimkovi, ktorý takto spracovaný podklad dovolil predložiť odborným pracovníkom MsÚ na EK, MsR a nakoniec MsZ.

Čo sa týka vecnej obsahovej stránky rozpočtu:
- Predpokladal som, že po schválení rozpočtu podotýkam, že je tu nutná nadpolovičná väčšina hlasov poslancov, na marcovom MsZ, a následne po nepodpísaní uznesenia zo strany primátora mesta bude v tomto rozpočte z 5 predložených požiadaviek akceptovaná minimálne jedna a to rekonštrukcia budovy ZŠ. No materiál predložený na rokovanie EK, ani jednu z týchto požiadaviek neakceptoval a jednoznačne a tvrdohlavo naznačoval smerovanie zámerov pána primátora, bez akéhokoľvek akceptovania požiadavky väčšiny poslancov MsZ a požiadavky občanov mesta Nováky (petícia- p. Putiška). Argument, že do týchto objektov bolo v minulosti investovaných niekoľko miliónov slovenských korún tu neobstojí, pokiaľ tieto budovy budú navštevovať ľudia, či už z mesta Novák alebo blízkeho okolia, mesto je povinné z daní daňových poplatníkov zabezpečovať dostačujúci komfort občanovi a návštevníkovi, ktorý takéto zariadenie navštívi.
- Ďalším prekvapením sú následne menované položky
-- program 1, prvok 4- PHSR- dnes naň schvaľujeme 10.500 e. Vie mi niektorí z poslancov povedať, koľko krát sme hlasovali na rokovaniach MsZ za plnenie tohto plánu? Bola Nám niekedy predložená správa alebo čiastkový akčný plán, ktorý by vychádzal z cieľov PHSR? Následne na to sa mi naskytá otázka, Je nutné aby sme na tzv. šuflíkový dokument dávali 10.500 e? Moja odpoveď znie, že určite nie. Žiadny zo zákonov nám neurčuje, akú výšku FP musíme na aktualizáciu takéhoto dokumentu vynaložiť,
-- program 7, prvok 2, kapitálové výdavky- 10.000 e vodorovné značenie na autobusovej stanici. Ako je možné, že za pol roka nebol nikto z MsÚ schopný pripraviť podklad o cenovej ponuke, ktorá by presnejšie ak nie úplne odrážala náklady na túto akciu,
-- program 3, prvok 3, kapitálové výdavky- 10.000 e. Aký je tu zámer mesta a koľko nás vlastne bude stáť bezdrôtový rozhlas pre celé mesto keď dnes viem, že tieto FP pokrývajú len časť nákladov na túto akciu a len v časti Novák, o tom ktoré sú to nikto nevie,
-- program 14, rutinná a štandardná údržba, výpočtová technika- 10.000 e. Neviem si predstaviť o akú údržbu tu ide ale táto suma nie je vonkoncom dostatočne zdôvodnená,

Aby som to zhrnul po vecnej a obsahovej stránke, je zaujímavé, že predkladaný rozpočet sa od decembrového návrhu v roku 2012 až po tento návrh rozpočtu menil v mnohých položkách a to dosť diametrálne. Núti ma to konštatovať len jedno, že tak, ako toto mesto funguje bez koncepcie tak je zostavený aj tento rozpočet.

Vážení poslanci a občania napriek tomu, že sme dnes schválili túto podobu rozpočtu musím povedať, že sa s ňou nemôžem stotožniť už len z dôvodov, ktoré uvádzam vyššie. To že som za tento rozpočet hlasoval kladne hovorí len ten fakt, že FP pre rekonštrukciu budovy ZŠ je nutné čo najskôr schválením rozpočtu uzákoniť. Čo sa týka tvrdohlavosti a ukážkovej arogancie moci pána primátora, s tým sa už budem musieť zmieriť, aspoň pre túto chvíľu s víziou a vierou že po voľbách 2014 bude toto mesto dýchať voľnejšie a stane sa transparentným pre občanov tohto mesta.

Touto cestou by som rád poďakoval občanom mesta za podnetné informácie, ktoré sa nebáli zverejniť na stránke www.novaky.com.

Mgr. Milan Oršula
Predseda komisie kultúry a športu
Hodnotenie: 13   0
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
Bane na hornej Nitre skončili, banskí záchranári sú v pohotovosti naďalej. Je otázne dokedy
Banskí záchranári pomáhajú i pri rôznych nešťastiach.
zobraziť podrobnosti »
12.01.2024
FOTO: Elektráreň Nováky odstavila poslednú turbínu, skončila sa tak výroba elektriny z uhlia
Výroba elektriny a tepla z domáceho hnedého uhlia v Elektrárni Nováky po 70 rokoch definitívne skončila.
zobraziť podrobnosti »
21.12.2023
Final coal mining cart pulled from Nováky mine
More trains for Christmas holidays, Bratislava outskirts teeming with culture, and a recipe for Christmas baking.
zobraziť podrobnosti »
21.12.2023
Z nováckej bane vyťažili posledný vozík uhlia, o zamestnanie prídu stovky ľudí
Uzatváranie bane potrvá roky.
zobraziť podrobnosti »
21.12.2023
VIDEO: Karol Mikuláš: Baník, povstalec aj politický väzeň
VIDEO: Karol Mikuláš: Baník, povstalec aj politický väzeň
zobraziť podrobnosti »
15.03.2023
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.