Online 4 ľudia. FullHouse Slavio VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
príspevok číslo 4059 v téme Primátor / Poslanci zo dňa 20:26:02 02.09.2013 Nevhodný príspevok?
Tento príspevok bol napísaný ako reakcia na príspevok číslo 4034 od Gabriela 5 uverejnený dňa 24.08.2013 o 14:41:02.
Reakcia poslanca Mgr. Milana Oršulu:

Vážená Gabriela 5,
dovoľte mi, aby som na Váš príspevok 4034 zo dňa 24.08.2013 14:41:0 v krátkosti zareagoval. Plne súhlasí s Vašim názorom až po nasledovnú vetu, citujem : "Ak sa budú o post poslancov opätovne uchádzať aj súčasní poslanci majú čo vysvetľovať čo za štyri roky urobili aby zmenili tento stav - asi nič." Nie, že by som sa nevedel zmieriť s kritikou. To je v poriadku, pokiaľ je jasne smerovaná a vecná. No mám problém s tým, že čo Vás viedlo k tomu, keď ste všetkých poslancov hodili do jedného vreca? Vyriecť niečo také a verejne je veľmi jednoduché a praktizuje to aj primátor mesta Novák, ktorého ste zrejme aj citovali. Ja teraz budem hovoriť- písať za svoju osobu keďže mi neprislúcha sa vyjadrovať za druhých. Ak poviem, že po dvadsiatich troch rokoch sa konečne našli poslanci, ktorí sa vzopreli zaužívanému spôsobu, forme ako míňať finančné prostriedky daňových poplatníkov mesta, je to kus dobre vykonanej práce. Pretože nestačí len povedať, treba to aj dokázať. Ku príkladu prečítajte si moje vyjadrenie k poslednému rozpočtu, ktoré som zverejnil na tejto stránke. ([3971] 02.07.2013 18:19:42). Na to, aby som sa mohol vôbec vyjadriť k rozpočtu bolo nutné si prejsť každú jednu položku a nie len raz. To že som pripravoval rozpočet (http://www.novaky.com/?list=oznamenia-navrhy-ostatne-dokumenty) ktorý by mal podľa mňa odzrkadľovať transparentnosť a prehľadnosť, čo dokazuje opak správy NKÚ na súčasný rozpočet, to bola moja a tu musím povedať nie len moja, vôľa ukázať, že to ide aj inak. Súčasný poslanci nie sú ľudia, s ktorými sa dohodnete na pive o veciach ako je rozpočet. Je nutné im predložiť argumenty a dôvody. Určite Vám neušlo, že mesto pol roka fungovalo v rozpočtovom provizóriu. Je to následok toho, že medzi poslancami vládne forma demokracie, kde sa hľadá najvhodnejší variant a každý názor je braný ako podstatný. No v politike musí človek hľadať aj kompromisy a to nie je vždy ľahké, aby to tenké prepojenie medzi poslancami a primátorom sa nepretrhlo. No primátor zabudol na akékoľvek kompromisy a tvrdohlavo si ide po svojom, riadiac sa heslom, "Po mne potopa.", "Keď nie ja tak nikto. " A našlo by sa toho ešte viac, čo sa hodí k jeho súčasnej politike. Na to, aby mesto malo na výdavky, o ktorých píšete je treba najskôr nájsť peniaze v rozpočte, o ktorom píšem vyššie a ktorý je predkladaný občanom tak ako je (neprehľadne). A to je kameň úrazu medzi poslancami a konaním primátora mesta. Ukrajujeme pomaly z toho, čo je veľmi erudovane skryté v rozpočte mesta a používané na činnosti, ktoré nie sú súčasťou volebného programu pána primátora a ani väčšiny poslancov. To, že dnes vyzerá mestský majetok tak, ako vyzerá, nie je predsa práca týchto troch rokov. Je to zo strany mesta sústavné 23 rokov trvajúce zanedbávanie a porušovanie zásad o hospodárení z majetkom mesta, ako jedného zo zásadných dokumentov, ktorý okrem iného hovorí nasledovné:

1) Mesto Nováky je samostatný územný celok Slovenskej republiky, je právnickou osobou, ktorá za podmienok stanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi.

2) Tieto zásady upravujú najmä podmienky nadobúdania a prevodu majetku mesta Nováky (ďalej len "mesto"), práva a povinnosti rozpočtových, príspevkových a neziskových organizácií, ktoré mesto zriadilo, pri správe majetku mesta, práva a povinnosti právnických osôb, s ktorými mesto uzatvorilo zmluvu o výkone správy za účelom výkonu správy majetku mesta, podmienky odňatia majetku organizáciám, ktoré mesto zriadilo, postup prenechávania odňatia majetku organizáciám, ktoré mesto zriadilo, postup prenechávania majetku mesta do užívania (vrátane nebytových priestorov) a podmienky nakladania s pohľadávkami a inými majetkovými právami mesta.

Prečo potom také strategické podniky ako BENET a VEPOS, ktoré spravujú najdôležitejšie, pre mesto životu dôležité služby prešli do súkromných rúk? Na túto otázku hľadám neúnavne odpoveď aj ja. A síce to dnes viem, na to, aby som to povedal a preukázal verejne na to je potrebné získať a spracovať množstvo informácii, ktoré je nutné odkonzultovať s právne a odborne erudovanými ľuďmi, ale aj s ľuďmi ochotnými podávať overené informácie, čo v našom meste nie je jednoduché, česť výnimkám. Prehľad o tom, ako s týmito ľuďmi zaobchádza primátor mesta dúfam máte aj z posledných MsZ odvysielaných na TV Nováky. A oblasť ktorej sa to prioritne týka to tiež už určite tušíte.
Tu nejde len o kúpu nových nehnuteľností, ktoré prejdú do majetku mesta ale aj o to čo bude s majetkom, ktorý je v súčasnosti v jeho vlastníctve. Stačí ísť po Novákoch.

Vážená Gabriela 5 máte pocit že toto spravili terajší poslanci? Dá sa vôbec takáto skaza urobiť za 3 roky? Dá sa vôbec toto všetko napraviť za 3 roky? Vedeli by ste dnes o týchto problémoch nebiť týchto poslancov a aj tejto web stránky? Poviem Vám jedno, že ak sa mi podarí za celý môj mandát presvedčiť argumentmi ľudí o tom, aby už takýto človek nesedel na primátorskej stoličke, bude to moja výhra a kus dobre vykonanej práce. Ak sa podarí jeho nástupcovi zvrátiť zub času, ktorý sa, z dôvodu ľahostajnosti primátora mesta, podpísal na mestskom majetku bude to zázrak. Veď mesto nie je len námestie, stanica a ulica Duklianska. Mesto sme my, ľudia a nie len osoba Dušana Šimku.
A toto všetko veľmi rád budem vysvetľovať. Prečo toto mesto je tam kde je. A že nebude jednoduché napraviť to čo je zlé a udržať to čo je dobré po 23 rokoch pontifikátu súčasného primátora.
A ešte posledná vec. Aby ste si nemysleli, že táto práca, ktorú dnes odvádzam pre občanov tohto mesta a nie len pre tých, ktorí ma volili, ma obťažuje. Som rád, že som dostal šancu vyjadriť svoj názor ako poslanec. Neľutujem jedinej minúty, ktorú som do dnešného dňa venoval a ešte budem venovať mestu, ktoré ma vychovalo a vytvorilo životné podmienky pre celú moju rodinu, ktorú si nesmierne vážim a do ktorej patria aj občania tohto mesta.
Verím, že táto reakcia ešte viac prehĺbi Váš záujem o dianie v meste a nestratíte entuziazmus v hľadaní pravdy.

S pozdravom a úctou

Mgr. Milan Oršula
Predseda komisie kultúry a športu
Hodnotenie: 9   0

Kladne hodnotil:
02.09.2013 20:30:49 Dušan 1
02.09.2013 21:29:38 Pbošiak
02.09.2013 21:41:57 Jozef22
03.09.2013 07:14:35 Alex
03.09.2013 07:54:28 asta
03.09.2013 20:43:23 ellla
04.09.2013 07:52:46 nováčann
04.09.2013 12:06:03 Edita3
17.09.2013 14:57:24 karol33
Záporne hodnotil:


Napíšte reakciu na tento príspevok.<<< zoznam tém
<<< späť na najnovšie príspevky

Meno:
Heslo:
Ľudia, ktorí sa nezúčastnili prvého kola testovania, môžu prísť na druhé
Možnosť tento víkend majú aj tí, ktorí sa uplynulý víkend celoplošného testovania nezúčastnili. „Účasť na druhom kole testovania antigénovými testami spadá pod neodkladné vyšetrenie, môžu sa ho preto zúčastniť aj občania bez certifikátu z 1. kola celoplošného testovania,“ povedal minister zdravotníctva SR Marek Krajčí.
zobraziť podrobnosti »
06.11.2020
Bojnická nemocnica prosí o pomoc, chýbajú jej zdravotníci
Nemocnica vo štvrtok reprofilizovala desiatky ďalších lôžok.
zobraziť podrobnosti »
06.11.2020
V Prievidzi spustili prvý automat na rúška
Okrem rúšok automat ponúka dezinfekčný gél či sladkosti. Dobrovoľníci budú rúška priebežne dopĺňať.
zobraziť podrobnosti »
31.03.2020
AKTUÁLNE: Dobrovoľní hasiči začali v Partizánskom s dezinfekciou verejných priestorov!
V týchto dňoch majú dobrovoľní hasiči z Partizánskeho plné ruky práce. Okrem toho, že pomáhajú seniorom s nákupmi, v spolupráci s mestom sa v pondelok 30. marca pustili do ďalšej aktivity. Boj proti koronavírusu zobrali doslova od podlahy – čistením verejných priestranstiev.
zobraziť podrobnosti »
30.03.2020
Usmernenie k nakladaniu s odpadmi: Kam vyhadzovať rúška a respirátory?
V zmysle stanoviska ÚVZ SR sa použité ochranné prostriedky, ktoré vznikajú občanom v domácnosti alebo zamestnancom v bežných prevádzkach – rúška, respirátory, rukavice, vreckovky likvidujú ako bežný odpad. Špeciálny postup sa tu teda neuplatňuje. Tento odpad sa ukladá len do zmesového odpadu.
zobraziť podrobnosti »
30.03.2020
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.