Online 6 ľudí. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
1121 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
13:10:51 25.11.2017 [6241] Nevhodný príspevok?
K môjmu príspevku č.6239
Doteraz v mojom živote a mám už sedemdesiatdva preč, som nenapísal žiadny anonym. Nikdy som sa nehanbil a ani nebál, pod svoj výtvor podpísať.
Rozmýšľam a stále nemôžem na nič prísť, prečo by som ja mal písať nejaké anonymné udanie na občana J. Gombarčíka. Že sa on rozhodol anonym verejne prezentovať tým spôsobom, ako to urobil, je jeho problém a v mojich očiach tým nevyrástol. (Viď videozáznam z rokovania MsZ dňa 13.novembra 2017.) Pravdu povediac, o jeho podnikateľských aktivitách neviem vôbec nič a ani ma nezaujímajú. Ja som doteraz ani nevedel, že v našom meste existuje firma Carcoustic, čosi som sa o nej dočítal nedávno na stránke „naša Prievidza.“
Dôrazne však protestujem proti zaťahovaniu mojej dcéry do jeho konšpirácii. Spolu s manželkou sme svoje deti vychovali tak, aby žili v pravde a ctili pravdu. Pokiaľ moja dcéra sa vo svojej práci riadi platnou legislatívou a nepodľahne rôznym tlakom na jej obchádzanie, alebo porušovanie, som na ňu hrdý.
Ja som vo svojom profesionálnom, ale i osobnom živote vždy tvrdil, že najlepšia cesta je rovná cesta.
V.Richter

Hodnotenie: 1   0
12:11:32 25.11.2017 [6240] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Ozaj, vlastne prečo len mesto? Nechcem sa dotknúť podnikateľských subjektov, ale prečo len mesto opakovane, akosi veľmi osamelo pristúpilo k vytvoreniu vianočnej atmosféry v našom meste? Po prezretí si záznamu z posledného zasadnutia mestského zastupiteľstva sa viac ako inokedy natíska otázka, prečo sa zanedbali vzťahy s podnikateľmi ako osobami fyzickými, tak aj právnickými osobami, ktoré majú na území nášho mesta zavedené podnikateľské aktivity a kto v skutočnosti za túto skutočnosť zodpovedá. Hoci som nie vždy súhlasil s výrokmi v úvode mestského zastupiteľstva vystúpivšieho pána Jožka Gombarčíka, predsa má pravdu vo svojom tvrdení, že mesto postráda možno niekoľko desaťročí kontakt s podnikateľskými subjektami vykonávajúcimi podnikateľskú činnosť na území nášho mesta a ním kriticky poukazované na zaťažujúce pre podnikateľov až neúmerné zvýšenie daní pre podnikateľské subjekty sa mohlo nahradiť inou formou , užšou spoluprácou s mestom a bezplatnou pomocou podnikateľských subjektov sústredených na území mesta. Neskrývam sklamanie, že sme na toto zlyhanie zo strany bývalého primátora viac neupozorňovali, alebo len málo, keďže jemu postačovalo, aby podnikatelia prispeli na tomboly pri organizovaní mestských plesov a „kultúry“ v meste ako pr zvýšenie jeho PR, keďže ich osobne výhercom v tej ktorej tombole odovzdával. A tak je to opakovane o istej, rokmi z titulu nespolupráce zanedbanej interakcii s podnikateľskou činnosťou, ktorá sa po založení Rady riaditeľov neudržala, ba je dosť pravdepodobné, že zanikla. Mám však za to, že ešte nie je pozde a tak je možno dôležité, požiadať podnikateľov o stretnutie a osloviť ich v záujme mesta, napr v tejto vianočnej dobe o isté aktivity tak, aby „Vianočnú atmosféru v meste nevytváralo len osamotené mesto. Práve naopak, treba sa snažiť o čo najširšiu spoluprácu s tými, ktorí a nielen v centre mesta podnikajú. Podnikatelia s prevádzkami v jednotlivých častiach mesta, nevynímajúc okrajové časti mesta, by mohli po požiadavke mesta upraviť, skultúrniť priestory vonkajšie i vnútorné a vytvoriť vianočnú výzdobu pred svojimi prevádzkami, či vytvoriť zvýšené aktivity podpory predaja vo svojich prevádzkach, alebo možno sa dohodnúť na predĺžení prevádzkovej doby v pracovných dňoch, napr. do 19. hodiny. Nepochybne je na mieste, ak sa založí spolupráca so základnou a Združenou strednou školou, Základnou umeleckou školou, ktorých žiaci by vyzdobili vhodné buď podľa vlastnej predstavy alebo s mestom dohodnuté plochy, ozdobili vianočné stromčeky, zakúpené možno v réžii niektorých podnikateľov, či napr. výkladné skrine predajní. Podnikatelia by mohli viacej participovať na financovaní a podpore kultúrneho života na námestí počas Vianoc, zatraktívniť verejné priestranstvo na námestí a tým možno podnietiť impulz pre postupné oživovanie života v centre mesta. Mesto by na oplátku mohlo podnikateľom predostrieť ponuky spojené s možnosťou umiestnenia reklamy v televíznych vysielaniach mestskej televízie a pod. To všetko chce samozrejme osobné stretnutia ,ako nám už mnohokrát ukázala prax , alebo vzájomnú komunikáciu, pretože pre vzájomnú komunikáciu sú osobné stretnutia nevyhnutné a mestu nič nebráni, aby ich zorganizovalo a obnovilo vzťah podnikateľov k mestu na požadovanú úroveň, primeranú k potrebám mesta. PB
Hodnotenie: 2   0
18:33:16 24.11.2017 [6239] Nevhodný príspevok?
Človek je v podstate dobrý.
Možno to nie je celkom presne parafrázovaný výrok sv. Františka z Assisy, všimol som si ho vo filme o menovanom svätcovi, ktorý založil svetoznámu františkánsku rehoľu. Akosi nevdojak mi zišiel na myseľ po prezretí si záznamu z rokovania MsZ dňa 13. novembra 2017 na YouTube. Pre mňa bolo obzvlášť zaujímavé vystúpenie občana J.Gombarčíka hneď v úvode. Pochopil som, čo chcel „básnik“ povedať. No obávam sa, že len veľmi naivný človek by mohol jeho konšpirácii aj uveriť. Napriek tomu sa prikláňam k výroku sv. Františka, iba by som ho trochu modifikoval-nie síce každý, ale človek je v podstate dobrý.
V.Richter
Hodnotenie: 1   0
21:57:26 23.11.2017 [6238] Nevhodný príspevok?
Ahojte.

Chcel by som sa pani poslankyne Hornej opýtať, keď bola ešte riaditeľkou KCMN, koľko finančných prostriedkov dostávala na rok od mesta Nováky. Ak sa nemýlim bolo to niečo viac ako 100 000 eur. Prosím opravte ma ak sa mýlim. Sledoval som niektoré záznamy zo zastupiteľstva a teraz neviem či som správne pochopil, na kultúru je vyčlenených cca 20 000 eur a pani Horná navrhuje znížiť túto položku?

Prosím pani poslankyňu aby mi odpovedala, prípadne ma opravila a upresnila, lebo mám pocit, že to nie je celkom v poriadku, ak niekto kto dostával na kultúru 100 000 eur, teraz návrhu dať na kultúru menej ako 20 000 eur.

Vopred ďakujem za odpoveď.

PS: Pevne verím, že ma tu všetci hneď nebudete napádať, čo sem píšem, dal som len otázku a pevne verím že mi na ňu bude odpovedané.

Ahojte.

M.
Hodnotenie: 0   0
21:42:56 23.11.2017 [6237] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Surikaty sú malé šelmičky, pochádzajúce z Afriky. V zoologických záhradách sú nesmierne populárne pre neustálu aktivitu a obľúbené panáčkovanie. Ide o sociálny, to znamená skupinovým životom žijúci druh. Rodinné skupiny nazývané aj klany. A tak sa dá ľahko osvedčiť, odkiaľ vietor veje, či sa dá tiež veľmi ľahko pochopiť filozofia človiečika, ktorý si dal pod svoj príspevok nick surikata. Nuž, čo už. Čo je však podivuhodné , surikata neodpovedá na otázky, ktoré som mu na tejto stránke v mojich príspevkoch položil, aby zodpovedal, ako to bolo teda s demokraciou v našom meste po nežnej. Veru surikata a ani ostatní nickmeni mi doposiaľ nedali nijakú odpoveď a varia samú vodu. S istou dávkou jemu vlastnej nostalgie mi surikata pripomína, že som si dovolil žiť a pracovať na Slovensku v socialistickom režime. Ale čo už, sedemdesiat rokov môjho života len tak nepustí a hanbiť sa za to, čo sa do roku 1989 v meste za štyridsať rokov späť vybudovalo a za to, že som mohol istou mierou prispieť aj ja, sa ozaj s porovnaním za obdobie od roku 1990 do dnešného dňa hanbiť nemusím. Takže surikata, tento problém si riešte sám so sebou , prípadne vo vašom klane. Nebudem vám pripomínať, na čo ste mi doposiaľ vy a nikto z vášho klanu nedali odpoveď, ale rozbitie vzťahov medzi občanmi, ktorí mestu mohli viac pomôcť, najmä svojimi kontaktnými vzťahmi a skúsenosťami, za takýto nepochopiteľný nezáujem o interakciu so skúsenými spoluobčanmi si bývalí predstavitelia tohto mesta zaslúžia veľké mínus. Za dvadsaťštyri rokov si bývalý primátor nenašiel čas, aby pozval k sebe týchto, dnes už starcov a pohovoril si s nimi. To je vo všeobecnosti o demokracii surikata. Mnohí Nováčania – to sú tvorcovia demokracie - vláda ľudu, ktorí tvorili dejiny nášho mesta a bývalý primátor vo svojej bohorovnosti o nich ani nezakopol. Spomeňte si na 900. výročie vzniku nášho mesta. Prečo? Len preto, že prežili časť svojho života v období socializmu v statočnej práci, ktorú vy verejne mirnix dirnix, len tak dehonestujete? Surikata, prezraďte mi, v ktorej obci, v ktorom meste bola väčšia zomknutosť občanov pre pomoc mestu , ako v našom meste ? Nepamätám si takú obec, pretože v našom meste sa z titulu predpokladanej banskej činnosti takmer všetko, kvôli banskej uzávere budovalo v tzv. akcii „Z“. Mladí ľudia by sa čudovali, ako naši občania, ich otcovia a mamkz teraz už v mojom veku pred tridsiatimi a viac rokmi pomáhali mestu? A porevolučný demokratický predstaviteľ mesta 24 rokov rozprával, ako sa postará o týchto dnes už zostarnutých občanov. S nulovým efktom. Etos, morálka, demokracia, boli v čase jeho vlády pasé. Absolútny nezáujem o zabezpečenie komplexnej starostlivosti o starých ľudí, pretože za 24 rokov ani nezaťal , čo len slovom o dennom stacionári, aby naši starí spoluobčania netrávili posledné dni svojho života mimo svojho mesta, ktorého občanmi boli desiatky rokov a vytvorili, ako som uviedol hodnoty, ktoré sa nechali v istých prípadoch po roku 1990 napospas času. Môj vek ma už oprávňuje toto evidovať a vy surikata, odpútavate pozornosť čitateľov tým, že ma hlúpo tlačíte k tomu, aby som s vami viedol politicko - filozofickú debatu o období spred roka 1989. Ja súhlasím pokiaľ mi odpoviete na moje otázky vám položené a tieto vyplývajú z mojich predchádzajúcich príspevkov, ktoré som napísal na túto stránku. Možno, ak sa vám to bude máliť, postupne vám poviem ako som prežil obdobie bezprostredne po roku 1948, ako a do koho som bol zaľúbený v roku 1968, ale poviem aj ako som žil v období za prvej republiky a zabŕdnem, ako sa mi žilo v období za vlády cisára pána v c.k. monarchii. PB
Hodnotenie: 0   0
09:02:38 23.11.2017 [6235] Nevhodný príspevok?
Prečítal som si Váš príspevok pán Bošiak, musím uznať, že pokiaľ by každý dodržiaval princípy, ktoré spomínate, všetko by fungovalo lepšie a hlavne by boli lepšie vzťahy. Ale dovolím si zopakovať Vami spomenuté frázy: kriticky demokraticky, zásadné princípy morálky a etiky. To sú veci, ktoré ste do roku 1989 absolútne popieral a ľudí kritizujúcich vtedajší režim, ktorého ste bol predstaviteľom ste verejne pranieroval, takze Vám nemôžem VERIŤ. Pre mňa by ste bol oveľa hodnovernejší, keby ste dodržiaval svoje presvedčenie pred revolúciou. Ďakujem....tiež sa snažim byť zásadový a obhajovať pravdu.
Hodnotenie: 0   0
20:12:37 22.11.2017 [6233] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Žiadna doba nie je taká zlá, aby sme v nej nemohli zostať sami sebou. Však áno, Ľubomír. Niet sporu, že možno súhlasiť s tebou v mnohom , čo si napísal, ale prepáč mi, ak si dovolím ti pripomenúť, že na veľa z toho o čom píšeš bolo na tejto stránke napísané. V našom meste v ostatnom období pred rokom 2014 už neskonale absentoval úzus, totiž, že zdroj moci je občan – služba občanovi v intenciách istej pokory človeka vo verejnej funkcii k občanovi. Aj preto už nám nevládne človek, ktorý v podstate stratil schopnosť tento spôsob vlády akceptovať a svojou neskonalou neúctou k mnohým občanom nehľadal cestu ako občanov spájať, zapájať do verejného života, pretože len málo sa pýtal na ich názor, až mu to občania –voliči zrátali a nezvolili ho v roku 2014 vo voľbách na post primátora a do kresla zasadol súčasný primátor. A to, že po objavení tejto stránky, presne ako sám píšeš, sme sa niektorí zaregistrovali na túto stránku a začali kriticky poukazovať na spôsob vlády dnes už bývalého primátora prinieslo mnoho pre mňa nových poznaní, hoci viac negatívnych, ako pozitívnych, pretože ja osobne som viac za osobný kontakt s voličmi, teda nie že by som neuznával modernú informačnú technológiu, ale nikto ma nepresvedčí o tom, že verejné zhromaždenia občanov nie sú tým najsprávnejším kontaktom s občanmi. Televízia môže byť informačným médiom, ale vyhlasované silné slová o tom ako 4.400 občanov pozerá tzv. mestskú televíziu na sto percent nikto z obyvateľov nášho mesta predsa nemohol brať vážne. To bol hoax. Je mi jasné a stotožňujem sa s názormi, že kritika sa nemusí počúvať ľahko a tiež sa nebránim názoru, že v konečnom dôsledku, pokiaľ je objektívna, nás vie posunúť ďalej. A niektorí anonymní prispievatelia, či len lajkovači, znova potvrdzujem, poväčšine beztrestne, bezdôvodne dehonestujú a urážajú, tak ako v minulosti, tak aj dnes. Ako som onehdá už písal, neberú ohľad na to, aký kus práce človek do niečoho vložil, vyčítajú chyby, ktoré ani nie sú chybami, ale pre nich je poväčšine podstatné to, aby hlavne vyjadrili čo najviac negatívneho na danú vec, či osočili čo najviac toho, ktorého človeka. A tak záverom. Mám za to, že práve vo voľbách do samosprávnych orgánov dosiahnutá funkcia neznamená len získanú možnosť rozhodovať, ale hlavne ide o proces, ktorého výsledkom by malo byť priblíženie sa prianiam a názorom občanov, ako píšeš aj ty Ľubomír, sme písali inými slovami aj my, ale s rovnakým úmyslom veci zlepšiť a nazdávajúc sa, že na poste primátorskom, to musí byť človek s interakčným zmyslom, hľadajúcim a vytvárajúcim širšiu zhodu a pochopenie, ktorý musí vedieť vytvoriť konsenzus medzi ním a poslancami mestského zastupiteľstva, to na strane jednej, ale na strane druhej, je to rovnako povinnosťou poslancov, lebo sme ich pre takúto úlohu voľbou splnomocnili. Ako to však zažívame, je nie dobré. A celkom na záver, aj ja som čítal tiež všeličo na seba, moju rodinu, zažil som s mojou rodinou veľa snahy niektorých s chabou mysľou ma ponížiť, som však nad vecou. Ak vydržíš a kriticky demokraticky s dodržiavaním zásadných princípov morálky, etiky sa pripojíš ,vitaj na tejto stránke. PB.
Hodnotenie: 1   0
23:41:30 20.11.2017 [6231] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Surikata, skôr než ste čosi napísali, tak ste si mali prečítať v príspevku len o jedno poradie, pod vašim príspevkom nižšie, ako a o čom sa bavia novácke detičky v základnej škole, v programe s názvom „“Ujo Etos predviedol žiakom niekoľko ukážok slušného a neslušného správania a ... . „Étos“ surikata znamená „mrav, mravný základ jednania, konania ,správania sa“. A vy ste reagovali na slová v mojom príspevku č.6227, svojimi tirádami, zrejme v záujme sa vyhraniť ako objektívny človek s mravným základom takto: „Apely na morálku sú zbytočné, neviem prečo si myslíte, že nováčania nerozmýšľajú a nevedia si zrátať dve a dve...a nevedia, kto je úplatný!!!!!! . Áááále surikata vedia Nováčania vedia, ale nenapíšu, alebo nepovedia. Niektorí sa boja, alebo niektorí chcú mať pokoj, pretože surikata, je veľmi chabé si myslieť, že netreba hovoriť o morálke, právnom poriadku SR, alebo o účele a cieľoch našej samosprávy a potom podľa takejto vašej úbohej úvahy očakávať trestné oznámenie, lebo za to sa neplatí poplatok, je to lacné riešenie. To ma teda nedoceňujete surikata. Vždy som tvrdil a tvrdím slovami exprimátora, že opak je pravdou, pretože som bol stopercentne presvedčený, že ten počet voličov, ktorí odmietli Dušana Šimku zvoliť za primátora voľbách v roku 2014 si zodpovedne uvedomuje a nespochybňovalo, že sa tu minimálne za posledné dve volebné obdobia používala forma vlády, ktorá krivila charaktery, preferovala a ochraňovala záujmy primátora a ním vybraného veľmi úzkeho okruhu ľudí, čo bolo nemorálne. Ostatní občania ho málo zaujímali, alebo sa dostali celkom na marginálu jeho záujmov. To ,že to je veľa občanov, ktorí mohli pomôcť mestu je fakt. Tých, ktorí mu boli viac ukradnutí, vystavoval aj s bratom skúškam a prinútil ich si poradiť s trestným či priestupkovým právom podávaním trestných oznámení na nich - svojich spoluobčanov(viď vyššie aktuálne témy!). Surikata, okrem uvedeného, aby ste vedeli, bolo to tiež žiaľ o systéme, ktorý to umožnil najmä samoľúbym primátorom a starostom našich miest a obcí a akého sme mali do roku 2014 aj my v Novákoch, aby sa stali osou zemegule. Totižto vedomie, že bývalý primátor mesto zastupuje navonok aj dovnútra výhradne on, , mu pozdvihlo sebavedomie tak, že sme to na vlastnej koži pocítili niektorí viac, iní menej. A nielen my, píšucí na túto stránku, ale aj mnohí naši ostatní spoluobčania. A tak surikata, ak sme písali kriticky so zameraním na jeho konanie a občania ho nezvolili, tak asi sme mu IMHO šliapli na kurie oko. Nemyslíte? Ak si dovolil vyjadrovať sa ku nám kritickým spôsobom blogér, diskutér Mariánnnnnn, len jemu vlastným spôsobom, ( ktorý inak tápe v politike samosprávy, nevie o nej nič, alebo len veľmi málo, dá sa však povedať, že mu v jeho konaní a v jeho príspevkoch o ňu ani nijako zvlášť nejde), bolo a je to pre nás avízo, že čo sme chceli urobiť a robíme, že to robíme dobre. Výsledky nášho konania to potvrdili. A tak záverom ku vašej argumentácii surikata. Ani sa vám veľmi nečudujem, že je taká, aká je, však asi len vy sám viete,že prečo tak argumentujete. My si naopak myslíme, že to, čo robíme , už sa opakujem, že to robíme zrejme dobre. O nič iné nám surikata nejde, len absencii sebareflexie u človiečikov čoby jedna mater mala s nickname surikata, lavida (mimochodom zbytočne siahodlhý článok), občan Novak, pavel, kerb a PD 685 - mimochodom EČV môjho bývalého osobného automobilu (?) a mnohým ďaľším nickom, ktoré používate, ale i exprimátorovi, exviceprimátorke nastaviť zrkadlo. Morálne zrkadlo. BTW surikata, buďte mi vďačný, že neargumentujem. A čo ja? Vedzte, že ja si z vašej kritiky nerobím barometer dobrej nálady. PB
Hodnotenie: 2   1
15:55:22 20.11.2017 [6229] Nevhodný príspevok?
Musím s pravdou von.Nedá sa inak.Je to už nad slnko jasnejšie.Mám problém vážení spoluobčania.Ten problém sa týka vnímania sveta a jeho fungovania všeobecne.Táto nazvem ju porucha ma akosi handicapuje vo vnímaní a následnom vyhodnocovaní diania v celom svete,v štáte a pochopiteľne aj v našom meste.Toho ,čo vnímam ako problém z hľadiska celosvetového a štátneho sa dotknem len okrajovo,lebo mojím hlavným cieľom v hľadáčiku je dianie v našom meste,aj keď určité,nie bezvýznamné súvislosti /záleží na uhle pohľadu/sa pri hodnotení aplikovaných politík v komunálnej oblasti dajú vystopovať.
Od narodenia ma učili ,že vojna je svinstvo,že mier je najvyššia hodnota,že spravodlivosť musí byť pre všetkých rovnaká bez rozdielu,atd.,lebo ku takýmto postulátom prišli tie najlepšie hlavy klasickej filozofickej branže a tieto postuláty sa viac alebo menej pretavili do všetkých oblastí spoločenského diania vo forme nejakých regulátorov/zákonov a pod./
Tak ma učili ,ale hoplá,vidím a nie som sám,že sa niečo iné hovorí a niečo iné koná.Veselo sa zbrojí,bojuje vraždí v mene tých najsprávnejších pohnútok a inštitúcie ustanovené osvietenými hlavami na základe zlých skúseností nemajú vo svete tú váhu ,ktorú by mali mať a ich činnosť sa míňa účinku.
Takto to vnímam z pohľadu celej civilizácie a zlepšenie nevidím,no skrátka mám asi poruchu vnímania.
Podobne som na tom aj s pohľadu našeho slovenského mini štátika.Už jeho vznik bol taký ako podľa hesla “o nás bez nás”a doteraz ten priebeh vnímam ako krivdu,lebo sa ma nikto neopýtal,hoci podľa platných zákonov sa mal.Pravda to je len môj malý problém a pokiaľ sa s ním nikdy nevyrovnám,tak sa nič nestane a karavána pôjde ďalej.Karavána pôjde ďalej,pretože všetci to vieme a akosi sme sa s tým v behu času zmierili,že demokracia síce má svoje chybičky krásy ,ale aj tak v súčasnosti nič lepšie nikto nevymyslel,takže je to tak,ako to je a tak to aj bude,pokiaľ sa to nezmení.
No a tak som sa dostal veľmi veľmi maličkým /nie širokým/oblúčikom k tomu ,čo vnímam s pohľadu občana našeho mesta a zrejme vďaka tej mojej spomínanej poruche vnímania si to vysvetľujem inak ,ako to v skutočnosti je.
Ešte pred poslednými voľbami do samospráv som s uznaním privítal vznik stránky Nováky .com a tešil som sa ,že sa dozviem o dianí v meste viac ako dovtedy a že ako zodpovedný volič budem lepšie informovaný a teda budem môcť aj zodpovednejšie voliť svojich zástupcov do mestských orgánov.Hneď ako som si prvý krát klikol na stránku som sa potešil,lebo pod hlavičkou kódexu prispievateľa bola napísaná veta-najlepšie je si všetko povedať.To je ono.Tak to má byť.No bol som fakticky celý rád,nová doba,nové vetry,informácie na dlani,lepšia voľba vo voľbách.Tak jednoducho to v tej mojej makovici svišťalo.
Pravda samotné príspevky boli hlavne zamerané na hodnotenie práce vtedajšieho primátora a určite sa nedá povedať ,že hodnotili jeho prácu kladne.No a tu som zasa pri tej mojej poruche vnímania,lebo moja logika mi hovorí,že nie je možné,aby sme tu toho Šimku toľké roky ťapkali po chrbte a zrazu je všetko zle? Nie, to jednoducho nemá s logikou nič spoločné.Celý kontext pripomínal akurát tú príslovečnú palicu na psa.Ale to mi ako človeku hľadiacemu na princípy demokracie nijako oči neklalo,lebo áno,najlepšie je si všetko povedať a ešte lepšie aj všetko povedané preveriť a to sa dá len tak,že sa naozaj všetko povie.
Ale v súčasnosti som z tejto stránky sklamaný,lebo sa naozaj všetko nepovie.Koľkokrát ani človek nemá chuť sa sem pozrieť,keď si uvedomí,že sú mu informácie podávané selektovane.Zmazávanie príspevkov IMHO nie je ten správny recept na riešenie problémov naše ho mesta,z dôvodov,ktoré som už viackrát popísal.No ale čo ja viem,možnože to len tá moja porucha vnímania.
Pozrel som si na Youtube záznamy zo zasadnutí MZ a kto pozeráva so mnou,tomu určite neušlo,že nedlho po začiatku primátorovania nového Primátora sa objavili na zasadnutiach aj občania ,ktorí začali poukazovať na chyby v riadení mesta,neekonomické konanie súčasného vedenia,dokonca poukazovali aj na možné korupčné konanie a podali aj príslušné podania na príslušné inštitúcie podľa zákona.V akom štádiu konajú tie inštitúcie nemám tušenia.A tu som zasa pri tej mojej poruche.Čakal by som ,že pri takých vážnych veciach bude poslanecký zbor reagovať aktívne v tom smere ,či je vôbec možné,to čo tvrdia kritizujúci občania a bude sa o to zaujímať,bude interpelovať vednie,aby veci vysvetlilo a obhájilo svoje konanie.Ale poslanci nič.Možno že aj niečo bolo,ale nie na verejnosti.Čo ja chudiatenko občan môžem vedieť,keď je tichučko.No celkom tichučko nie,len pán Primátor vystúpil v televízii a nepovedal nič podstatné,nič nevyvrátil,nič nevysvetlil,nepovedal,že títo občania sa mýlia preto a preto konkrétne a je to úplne inak,ako oni tvrdia.
Možnože sme v súčasnosti svedkami nejakého posunu v prístupe poslancov,ale zasa sa môžeme len domýšľať,ako sa veci majú v skutočnosti a kde je skutočná pravda.Možnože voľakde v strede ako vždy.
Poviem tak,ak by boli zajtra voľby,tak by som naozaj nevedel,či voliť nového Primátora ,alebo dať svoj hlas tomu terajšiemu.A pokiaľ mi je známe tak ešte nik neohlásil svoju kandidatúru.Žeby pani Horná,alebo súčasný viceprimátor p.Bošiak?Možno p.Zgančík?Je to ekonóm a o peniaze ide vždy až v prvej rade.No veď uvidíme,kto bude chcieť ťahať káru ďalej.Teraz ma napadlo,že čo keď bývalý Primátor ohlási kandidatúru.To by bol gól.Síce sa vyjadril,že nie,ale ako sa hovorí-nikdy nehovor nikdy.Možnože až v predvolebných televíznych debatách sa ukáže kto z koho.Dúfam,že nejaké aj budú.
Hodnotenie: 0   0
05:11:56 20.11.2017 [6228] Nevhodný príspevok?
Pán Bošiak. Zbytočný siahodlhý článok....myslím, že aj pán primátor si je vedomý, že svoju funkciu nezvláda. A je nám jasné, koho konkrétne obhajujete. Apely na morálku sú zbytočné, neviem prečo si myslíte, že nováčania nerozmýšľajú a nevedia si zrátať dve a dve...a nevedia, kto je úplatný!!!!!!
Hodnotenie: 1   0
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
VIDEO: Koncert k 60. výročiu založenia umeleckého školstva v Novákoch
Ak máte čas a chuť, určite si pozrite záznam z koncertu k príležitosti 60. výročia založenia umeleckého školstva v Novákoch.
zobraziť podrobnosti »
31.01.2018
Baška zložil sľub a začal nové volebné obdobie (+FOTO)
Predseda Trenčianskej župy Jaroslav Baška sa ako prvý z ôsmich predsedov krajských samospráv ujal funkcie na nové volebné obdobie.
zobraziť podrobnosti »
14.11.2017
Výsledky volieb do VÚC
Výsledky volieb do VÚC
zobraziť podrobnosti »
05.11.2017
MsZ - video záznamy
Záznam z MsZ nájdete online na youtube kanáli Mesta Nováky.
zobraziť podrobnosti »
02.10.2017
TB Hornonitrianske bane a.s. - Odmietame kampaň proti baniam, ktorá ohrozuje 11 tisíc miest!
Ing. Rastislav Januščák, predseda Dozornej rady Hornonitrianskych baní Prievidza, a.s., JUDr.Milan Minárik, vedúci právnik Hornonitrianskych baní Prievidza, a.s., Ing.Jaroslav Šinák predseda predstavenstva Prievidzského tepelného hospodárstva, a.s. reagujú na útoky politikov.
zobraziť podrobnosti »
06.06.2017
Mail:
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa.