Online 4 ľudia. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
746 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
07:52:57 10.05.2018 [6464] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Mám otázku na pána primátora, ako mesto pokročilo pri rokovaniach ohľadom plavárne. Teda dúfam, že mesto robí všetky kroky preto, aby bazén fungoval. Už sme na hanbu celému kraju a celej športovej obci, že mesto nič nepidniká a nerieši. Pokiaľ viem, v tejto veci sa angažujú v prospech nováčanov ľudia, ktorí z toho nemajú nič a robia to nezištne. Od kompetentných nemáme žiadne informácie.
Hodnotenie: 0   0
18:55:15 13.04.2018 [6460] Nevhodný príspevok?
Reakcia prednostu MsÚ Mgr. Milana Oršulu:
-----------------------------------------------------------------------

Dobrý deň.

Záznam by mal byť dostupný v priebehu zajtrajška.
Pekný deň.

Mgr. Milan Oršula
Prednosta MsÚ Nováky
-----------------------------------------------------------------------
Hodnotenie: 0   0
18:12:14 13.04.2018 [6459] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Na yotube som zatiaľ nenašiel zverejnený záznam zo zastupiteľstva. Kedy ho zverejníte? Nie každý máme káblovku, neviem si pozriet mestské vysielanie. Ďakujem
Hodnotenie: 0   0
00:49:05 25.03.2018 [6455] Nevhodný príspevok?
Za všetko si môžeme my, voliči sami. Zavedená „ demokracia“ v našom meste od roku 1990 dostávala od samého začiatku poriadne na frak. Komunálni politici vo výkonných funkciách do posledných komunálnych volieb neskryto dávali najavo, že za dvadsaťštyri rokov nikdy nepochybili a viedli naše mesto, vraj k prosperovaniu, vraj k rozširovaniu služieb, sociálnej starostlivosti, kultúry investičnej výstavby, starostlivosti o starých ľudí, školské zariadenia , čistotu mesta, verejnú zeleň, cenu za odvoz komunálneho odpadu a cenu tepla a teplej vody, či rozvoj športu a pod. Takýto prístup k voličom , hodnotenie ich činnosti bez sebareflexie a pokory ich v roku 2014 však pripravil o funkcie, pretože voliči pochopili "pravdivosť" ich tvrdení, nuž a tak po ich nezvolení sú samozrejme frustrovaní a nahnevaní. Nechcú sa vracať k náprave vlastných pochybení a tak vo svojej stratégii dospieť opätovne k primátorskému kreslu, vedú boj taktizovaním, ku ktorému pripravili seba a skupinku poslancov hovoriacich k ničomu, o ničom ,ale statočne znefunkčňujúcich chod a riadenie mesta. Bez žiadneho návrhu, bez akejkoľvek alternatívy, ale s heslom na perách „ čím horšie , tým lepšie“. Som presvedčený, že občania-voliči im na takúto taktiku nenaletia a budú sa ich v prípade podanej kandidátky na posty v orgánoch mesta pýtať pred voľbami na ich program a žiadať, aby zvolali predvolebné zhromaždenia k ich programom a alternatívam a aby vysvetlili svoje správanie v tomto volebnom období. Systém vedenia nášho mesta v minulosti ako „ one-man show „ sme mnohokrát kritizovali a voliči správne mu - im dali najavo, že s ignoranciou vlastných pochybení a bez ich nápravy a sebareflexie sa nemôžu domáhať u voličov akéhokoľvek pochopenia, či nebodaj opakovaného zvolenia do funkcií, v ktorých zlyhali. Rovnako sme tu niektorí prispievajúci kriticky poukázali na odbornú nepripravenosť poslancov, ktorí nech mi je odpustené, ale odborne a vedomostne nechápu princíp samosprávnej politiky, ktorá na seba stále viac a viac nabaľuje množstvo zákonov, ich novelizácií a pod., tiež aj byrokracie a zložitejších vzťahov medzi verejnou správou a samosprávou, či samotnou štátnou mocou. Tie však bolo a je potrebné študovať a tak len na základe uvedeného sa dá postupne odborne a kvalifikovane pracovať na poste poslanca a zaujať voličov a ich dôveru. Aby som nezabudol, s dovolením, Lehota pod Vtáčnikom je dobre organizovaná obec. Ii napriek tomu by som si nebol istý s tvrdením, že jeden volebný obvod v tejto obci všetko rieši. To teda vôbec nie. Sú aj v tejto obci isté územné časti obce na marginále záujmu tak, ako všade, najmä ak sa obec skladá z viac bývalých politických obcí. Ale to náš problém nie je a jednovolebný obvod nič nerieši. Počet volebných obvodov v Novákoch je správny, ale komunikácia s občanmi vis a vis zlyháva takmer tridsať rokov ( napr., kde by sa mohli stretnúť občania z mestskej časti Lelovce - v obradnej sieni(?!?). Nasadený trend televízie sa nevydaril, podľa môjho názoru už sme na dôvody viackrát poukazovali a tak im nevenujem pozornosť. Do nášho mesta sa presťahovalo, či prisťahovalo mnoho rodín, ktoré sa nevedia dostať do obrazu , a keď áno, tak to všetko je na dlhé lakte, tým pádom sú k mestu ľahostajní,apatickí, lebo ich mesto pozitívne, alebo nijako neoslovilo. Nevieme sa prostredníctvom našich občanov - nováčanov presadiť v iných štruktúrach, či už politických strán, alebo vo vyšších vládnych miestach, aby sme ich presvedčili, že toto mesto ničené roky priemyslom, industrializáciou, toto životné prostredia doničené výrobnou činnosťou a nami samými, najmä v poslednom neomylnom období, zlými rozhodnutiami, nám ubralo z atraktívnosti celého regiónu a niet toho, kto by zabojoval o to, a presvedči centrálne úrady, aby naše mesto začalo niekoho zaujímať, myslím tým náš život, život občanov v meste žijúcich. A keď by sa aj boli našli,pretože tu žijú, z nepochopiteľných dôvodov sme ich neoslovili, neoslovujeme ich, zanedbávame ich skúsenosti a vzťah k mestu, zabudli sme si vzájomne pomáhať. Rovnako si myslím, že do konca volebného obdobia by pán primátor mal pozývať na mestské zastupiteľstvo, či schôdze občanov slovami „Zastupiteľstvo je verejné a poslanci sú vítaní“. PB
Hodnotenie: 3   0
12:56:57 23.03.2018 [6452] Nevhodný príspevok?
Ja si uvedomujem, že v mestskom zastupiteľstve neexistujú spoľahlivé kontrolné mechanizmy na disciplínu poslancov. Dôležité je však si možno uvedomiť, že veľká miera absencie, zodpovedá miere ignorancie záujmov občanov, ktorých by mali poslanci nášho mestského zastupiteľstva riešením ich požiadaviek a potrieb zastupovať! A tak, ak si obe skupiny poslancov želajú slušný život v Novákoch , musia sami ponúknuť reálnu alternatívu a tak sa uchádzať aj o priazeň nás, všetkých občanov a nie, že sa na čomsi nebudú spolupodieľať, lebo to,či ono je podľa nich zlé. Veď práve, poslanci sú tí, ktorí si vystavili volebný program s istou alternatívou, ako takýto cieľ dosiahnuť. Voľby ukázali, že ciele má okrem poslancov aj súčasný primátor. Ako ich naplní, to ešte len uvidíme, pretože je to aj o tom, ako prelomí zlomový bod, v súboji s poslancami stojacimi na inom brehu. Totiž problém je v tom, ako títo poslanci nakladajú s našimi emóciami, dokonca s našim súkromím a možno aj s našou budúcnosťou a nielen v oblasti vykurovania našich bytov a dodávky teplej vody. Je to, ako sa povie tanec zo strany skupiny poslancov na tenkom ľade. Tepelné hospodárstvo a dianie okolo neho sa však dotýka veľa občanov. Je dôležité pre občanov, aby tí, ktorí za tepelné hospodárstvo vrátane mestských orgánov nezlyhali. Poslanci by si preto nemali mýliť fazónu so sezónou. Ak si želajú ako píšu občania spravodlivejšie riešenie vecí, tak obe skupinky poslancov musia sami ponúknuť reálnu alternatívu a tak sa uchádzať aj o priazeň nás občanov a predovšetkým prísť s takým návrhom, programom, ako takýto cieľ dosiahnuť. Vajatať o tom, čo by bolo, keby bolo, alebo nebodaj o tom, že čím horšie ,tým lepšie, nemá v súčasnosti žiadny občiansky, ani politický význam. A je nám jedno, že ti, ktorí mali očakávania neprimerané, možno až maximalistické, sú sklamaní. Čo už? Ale koľkí sme sa v živote sklamali a kvôli sebe ,vlastnej rodine , priateľom a známym sme sa museli vzoprieť sile osudu a posudzovať veci reálne, zodpovedne. Často som povzbudzoval na webovej stránke novaky.com k činom svojim výrokom „step by step“ . A už je najvyšší čas, aby to všetci poslanci pochopili, že politika malých krokov, idea “drobnej práce“, má i v súčasnosti svoje opodstatnenie a nielen v časoch ako vznikla, teda za bývalých dokonca až prvorepublikových, teda predvojnových časov (masarykovská idea).PB
Hodnotenie: 1   0
10:35:06 23.03.2018 [6451] Nevhodný príspevok?
Skutočne smutné zistenie pre občana. Nekompetentnosť kompetentných, zištnosť a skorumpovanosť poslancov. Ako povedal p. Bošiak, zdochol tu pes. Môžme len závistlivo pozerať hneď "za roh do Lehoty pod Vtáčnikom" . Len môžem dúfať, že nekompetentní nebudú kandidovať, a keď áno, že občania budú múdro voliť. A tiež dúfam, že poslancov, ktorí hľadia len na svoje vrecká tiež pošleme "do hája". Zažil som predvolebnú agitáciu pred kostolom a bolo to veľmi prízemné.
Hodnotenie: 0   0
09:00:04 22.03.2018 [6450] Nevhodný príspevok?
Chrániť záujmy občanov.
Ak si poslanci, ktorých primátor vo svojom príhovore nemenoval myslia, že útekom pred zodpovednosťou hlasovania na zasadnutí MsZ za niečo, alebo proti niečomu, sa zbavia zodpovednosti pred občanmi, sa veľmi mýlia. Na zajtrajšom pokračovaní zasadnutia MsZ môžu dokázať ako vážne to myslia tým zastupovaním záujmov nás občanov. Uvidíme ako budú chrániť záujmy nás občanov a mesta, uvidíme, či znovu nezahrajú hru ktorú im niekto narežíroval.
M.O.
Hodnotenie: 2   0
07:43:28 22.03.2018 [6449] Nevhodný príspevok?
Možnože je to tak, že tí z nás, ktorí sme mali to šťastie, že nám mohli rodičia vštiepiť základy poctivého a cnostného života, sa preto každé ráno zobúdzame v beznádeji na lepšie a spravodlivejšie naše mesto, možnože myslíme i na kraj a vari aj na celé Slovensko. Mnohí z nás, možnože niekde v kútiku srdca túžime, pri bezradnosti riešenia našich každodenných problémov cítiť oporu tých, ktorí riadia a rozhodujú za nás, pre nás, pre naše mesto a o našom meste. Chceme len to, aby dodržali svoj sľub, ktorý zo zákona skladajú pri každom začatí výkonu svojej funkcie, že budú dodržiavať zákony, že budú chrániť záujmy občanov, a to podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Chceme od nich tak veľa? A tak k pani poslankyni a pánom poslancom len pár slov. Hovorí sa, že politika nepozná vďačnosť. Tí, ktorí vás vyzývajú do opozície s dôrazom na to, aby ste nepracovali, môžete tak urobiť. Ja nemôžem nič iné , len Vám poradiť. Pracujte . A pracujte tak, aby ste sa medzi nami občanmi v budúcnosti dobre cítili. Kým budú v našom mestskom parlamente ľudia, ako primátorom spomínaní poslanci, naše mesto v rámci regiónu sa stratí nenávratne do stavu, ktorý nemožno inak vyhodnotiť, iba že v našom meste zdochol pes. A tak si kladiem otázku. ? Má volič slobodu rozhodovania ? Skúsenosti mi napovedajú, že určite má a jej dôsledkom je aj zodpovednosť za budúcnosť. PB
Hodnotenie: 2   0
18:30:15 19.03.2018 [6447] Nevhodný príspevok?
Chcel by som sa opytat Danka Danisa, ci v mestskom rozhlase da vyhlasit, ktorí poslanci bojkotuju zasadnutia a neprisli ani na tretie zasadanie? Aby sme my volici vedeli, ktoremu poslancovi treba podakovat za to ze nas takto zastupuje. Dakujem.
Hodnotenie: 1   0
12:07:03 18.03.2018 [6446] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň Surikata 1.

Podľa informácií, ktoré máme, je zasadnutie pozastavené a teda nie je ukončené. Čiže až keď bude zasadnutie riadne ukončené, bude uverejnený aj záznam.

Pekný deň.

Webmaster
Hodnotenie: 0   0
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
Budú sa preverovať výsledky volieb: Neúspešní kandidáti žiadajú o prepočítanie hlasov
NOVÁKY - Jeden z neúspešných kandidátov na primátora Novák v novembrových voľbách do orgánov samosprávy obcí požiadal Ústavný súd (ÚS) SR o prepočítanie hlasov. Podanie odôvodnil tesným rozdielom hlasov voličov medzi ním a zvoleným kandidátom.
zobraziť podrobnosti »
28.11.2018
Hlasuj za ZŠ Nováky a vyhraj
V hre sú 3x plne vybavené počítačové učebne s interaktívnou tabuľou v hodnote 21 000 € pre tvoju školu a viac ako 120 vecných cien pre teba, hlasovanie prebieha do 31.12.2018
zobraziť podrobnosti »
22.11.2018
Mestské zastupiteľstvo zo dňa 29. októbra 2018
Video-záznam.
zobraziť podrobnosti »
04.11.2018
Komunálne volby 2018 - kandidáti
Zoznam kandidátov.
zobraziť podrobnosti »
09.10.2018
Novácke noviny 2018
Vyšlo nové číslo Nováckych novín - prečítajte si ich online.
zobraziť podrobnosti »
24.09.2018
Mail:
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa.