Online 3 ľudia. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
774 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
10:17:30 02.03.2018 [6410] Nevhodný príspevok?
Reakcia prednostu MsÚ Mgr. Milana Oršulu:
-----------------------------------------------------------------------

Dobrý deň Linola.

Áno samozrejme od 1.3.2018 miesto pani MUDr. Judiny nastupuje pani MUDr. Čverhová.

Pekný deň.

Mgr. Milan Oršula
Prednosta MsÚ Nováky
-----------------------------------------------------------------------
Hodnotenie: 0   0
22:33:26 01.03.2018 [6409] Nevhodný príspevok?
Dobrý večer, chcela by som sa spýtať, či bude zabezpečená činnosť detskej ambulancie od 1.3.2018 v takom rozsahu ako bola pri Mudr. R. Judíny ? Ďakujem.
Hodnotenie: 0   0
21:54:45 01.03.2018 [6408] Nevhodný príspevok?
Pán Lavida,
znova ako už niekoľkokrát v minulosti, ste ma svojimi otázkami v príspevku č.6407, dobre pobavili. Viem dobre kam mierite a predstavte si, že podobnými otázkami telefonicky obťažoval mňa a aj príslušníkov mojej rodiny aj iný občan nášho mesta.
K Vašim otázkam: Na prvú určite ani moju odpoveď nepotrebujete. K tej druhej začnem protiotázkou. Vy si vážne myslíte, že na prešľape exprimátora mal nejakú vinu aj exprednosta? Hádam nepodceňujete odbornosť a dlhoročné skúsenosti exprimátora. Tiež dúfam, že si nemyslíte, že prednosta MsÚ by mal kontrolovať výkon primátora mesta na úseku preneseného výkonu štátnej správy.
O práci prednostu úradu sme sa bavili nedávno a nebudem sa teda opakovať. O práci starostu, či primátora mesta na úseku preneseného výkonu štátnej správy sa môžete viac dozvedieť z legislatívy dostupnej na internete. Podotýkam, že SOU (spoločný obecný úrad) zo zákona zriadený na tento účel, pripravuje potrebné doklady pre starostov ( v našom prípade pre primátora mesta), okrem mesta Nováky aj asi pre 25 obcí nášho obvodu a pokiaľ viem, len Lehota pod Vtáčnikom má zriadenú aj funkciu prednostu úradu.
V. Richter

Hodnotenie: 2   0
16:29:34 01.03.2018 [6407] Nevhodný príspevok?
K príspevku p.Vladimíra mám ešte dve doplňujúce otázky.
Kto bol v inkriminovanej dobe,teda v dobe keď bolo vydané kolaudačné rozhodnutie pre nehnuteľnosť p.Š. prednostom Mestského úradu ?
Otázka druhá: Môže sa vtedajší prednosta MÚ vyviniť zo zodpovednosti za celkový priebeh kauzy splašky?
Hodnotenie: 0   1
12:04:18 25.02.2018 [6404] Nevhodný príspevok?
Ďakujem za odpoveď.
Hodnotenie: 0   0
11:52:54 25.02.2018 [6403] Nevhodný príspevok?
Reakcia prednostu MsÚ Mgr. Milana Oršulu:
-----------------------------------------------------------------------

Dobrý deň Surikata 1.

Mesto sa momentálne v tejto veci neangažuje. Vodnopólový klub plne v tejto veci rokuje a bolo by zo strany mesta nekorektné, aby mesto zasahovalo do ich rokovaní bez toho, aby mesto bolo k rokovaniam prizvané.

Pekný deň.

Mgr. Milan Oršula
Prednosta MsÚ Nováky
-----------------------------------------------------------------------
Hodnotenie: 0   0
08:32:52 25.02.2018 [6402] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Chcem sa opýtať predstaviteľov mesta, v akom stave je jednanie si súčastným majiteľom plavárne. Naše deti majú od decembra narušenú športovú činnosť plus obyvatelia Novák a spádových obcí nemajú kde plávať. Viem, že majiteľ plavárne je dosť "problematicky", ale myslim, ze sa vie dohodnut. Viete nam priblížiť, v akom štádiu je teda riešenie plavárne a kedy sa znova otvorí? Len dúfam, že v mesto sa v tejto veci angažuje na plné obrátky pre svojich občanov a nefostanem odpoveď, že sa od tohoto pre nás závažného problému DIŠTANCUJE. Ďakujem
Hodnotenie: 0   0
23:17:33 22.02.2018 [6401] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Je prirodzené, ak pri príspevkoch niektorých prispievateľov pochybujem o ich schopnostiach byť motivačne napojený na organizmus mesta tak, aby s plnou zodpovednosťou a so cťou brali aj prehry v prípadných svojich neúspešných projektoch, či projektoch pripravených predstaviteľmi nášho mesta , alebo poslancami mestského zastupiteľstva. Moje pochybnosti však najviac pociťujem najmä vtedy, ak ma o poctivom vzťahu k nášmu mestu presviedča skupina občanov, ktorým ide len o to, že hoci sa akože objektívnymi kritickými a vraj legitímnymi príspevkami vyjadrujú k stavu mesta a činnosti predstaviteľov mesta, či radnice, alebo činnosti časti poslancov mestského zastupiteľstva, je neprehliadnuteľné, že ako červená niť sa v ich konštatovaniach vyníma želanie : „ čím horšie , tým lepšie“ . Je ozaj na škodu veci, ak sa do takejto „nezmyselnej spolupráce“ zapojili aj niektorí poslanci mestského zastupiteľstva, keďže sa zaradili do radu s občanmi , ktorým chýba triezvy a nezaujatý postoj a najmä schopnosť prehrávať so cťou. Však to sami vidíme v rôznych diskusiách, v ktorých sú zapojení . Neobjektívnosť, či anonymita diskutérov je dnes už skôr stret dvoch propagánd, v ktorých je ich hlavným mottom presadzovanie svojej pravdy, v spojení s anarchiou plnou invektív a prívlastkov. Tak, ako to už bolo na tejto stránke viackrát objektívne prispievajúcim prispievateľmi odhalené, dávno to z ich strany nie je o vecnej argumentácii k danej nosnej téme. A preto nech mi je odpustené, ak sa len domnievam, že je pravdou to, že každý, kto píše na túto webovú stránku, či vystúpi v diskusii na mestskom zastupiteľstve je motivovaný aj záujmom o pravdivé dianie v našom meste. Myslím tým to, že na môj kritický príspevok zameraný na nezákonné odvádzanie splaškov z rodinného domu bývalého primátora do rieky Nitry, ktorý ho tento budoval už v období sprísnených kritérií zákonov na ochranu životného prostredia, mi ako občanovi vystupujúcom na mestskom zastupiteľstve k odvádzaniu splaškov z rodinného domu exprimátora do rieky Nitra, bez akéhokoľvek predčistenia svoje konanie exprimátor nevysvetlil dostatočnou odbornou a zákonnou argumentáciou, ale nedodržanie zákonnosti, resp. zavedenie splaškových vôd zo svojho rodinného domu vysvetlil ako nevedomosť jeho rodinného príslušníka, ktorý mu aj organizoval práce na stavbe. Nuž, aj tak sa dá. Avšak, ak sa do dnešného dňa za roky, v ktorých exprimátorovo konanie vystavujeme kritike nič nevyriešilo, je namieste otázka, čo s ďaľším zákonným postupom, pretože zákonné lehoty sú dávno premeškané a porušovanie zákona o znečisťovaní vôd naďalej zo strany exprimátora trvá? V súvislosti s dianím na medzinárodnom športovom poli som čítal tento príspevok, dovolím si odcitovať jeho časť: „Anastasia Kuzmina nie je len fenomenálna športovkyňa, ktorá nám spôsobuje návaly euforickej radosti. Je to úžasný, krásny človek, ktorý môže byť ľudským vzorom pre všetkých. Žena, ktorá musela prekonať sklamanie z rodnej krajiny, dostala druhú šancu v novej domovine, popri športovej kariére porodila dve deti, a tam, kde iné končia, sa ona neustále výkonnostne zlepšovala.“, potiaľ slová o našej zlatej medailistke na zimných olympijských hrách v Južnej Kórei. A my v tomto malom meste dávame svetu na známosť, že sa nevieme s hrdosťou postaviť k nášmu mestu, v ktorom žijeme, máme rodiny, tvoríme a prežívame roky blízkej staroby alebo už staroby v prostredí takpovediac rozhádanej dediny, nevážiac si pritom zdravie jeden druhého, najmä vtedy, ak si niektorí mylne myslia, že boli a zostali osou zemegule a všetci sa musíme okolo nich točiť, pretože nevedia so cťou prehrávať. A tak s dovolením, ešte sa pristavím pri Anastázii Kuzminovej s týmto dovetkom. „ Čistá a skromná duša, pri ktorej pocítite, že vôbec nie je dôležité, či dosiahla na zlato, ale to, ako chápe šport, ako pristupuje k práci, k ľuďom a k Slovensku, je proste nádherné a inšpirujúce. Všetci sme dnes hrdí na trojnásobnú olympijskú víťazku, všetci sme dnes vďační, že žijeme dobu, v ktorej sme videli pretekať Nasťu Kuzminovú. Ďakujeme. Anastázia Kuzminová, ste pre slušných občanov nášho mesta veľký vzor.PB.
Hodnotenie: 3   0
08:24:34 20.02.2018 [6400] Nevhodný príspevok?
Neuveriteľné.
Možno sa starší občania Leloviec rozpamätajú na to, v akom hroznom stave bola Lelovská ulica pred cca 25-timi rokmi. Jej rekonštrukcia bola realizovaná myslím, že v roku 1996 a v rámci nej bola vybudovaná aj prvá vetva riadnej splaškovej kanalizácie s prečerpávaním ponad Nitru a zaústením do vetvy na Jesenského ulici. Druhá, kratšia a menej náročná vetva bola vybudovaná vedľa štátnej cesty od Ul. Lelovskej smerom ku Kollárovej ulici o niekoľko rokov neskôr, určite však ešte pred rokom 2006. Viac regulárnej kanalizácie v Lelovciach nie je ani centimeter.
Na včerajšom rokovaní mestského zastupiteľstva, po viacnásobných výzvach, exprimátor (taktiež po jeho viacnásobných prísľuboch) vysvetlil problém okolo odvedenia splaškovej vody z jeho rodinného domu. Všetci prítomní sa dozvedeli, že jemu jeho rodinný dom vlastne postavil jeho nebohý otec . On sa o nič nemusel starať, otec všetko zariadil a teda bol vraj v dobrej viere, že je všetko v poriadku. Tak sa teda vlastne stalo, že to nie on, ale jeho otec nechal splašky z domu zaústiť do existujúcej kanalizácie na Duklianskej ulici, lebo vlastne ani nevedel, že to nie je riadna kanalizácia. Iný problém je ale to, že on ako primátor v rámci svojej úradnej právomoci a asi tiež v „dobrej viere“, že je všetko v súlade so zákonom, si podpísal kolaudačné rozhodnutie. Tým vlastne sám sebe - ako stavebníkovi zároveň uznal, že dom je možné užívať, hoci v aj čase, keď bola jediná riadna kanalizácia v Lelovciach vybudovaná, bol primátorom mesta, a teda dobre vedel, že na Duklianskej ulici riadna kanalizácia nie je. On jeho celkom vážne pochybenie ako verejného činiteľa je schopný dokonca verejne „hodiť“ na nebohého otca a tváriť sa, že sa nič mimoriadne nestalo?
Ja to skutočne neuveriteľné.
V. Richter
Hodnotenie: 2   0
17:24:18 19.02.2018 [6399] Nevhodný príspevok?
Ahoj Stefan La-vida, nezabudni od Simkovcov vpytat tie dokazy ohladne COV ako poriesili tie odpady a zverejnit tu na stranke. Dakujem.
Hodnotenie: 0   0
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
Budú sa preverovať výsledky volieb: Neúspešní kandidáti žiadajú o prepočítanie hlasov
NOVÁKY - Jeden z neúspešných kandidátov na primátora Novák v novembrových voľbách do orgánov samosprávy obcí požiadal Ústavný súd (ÚS) SR o prepočítanie hlasov. Podanie odôvodnil tesným rozdielom hlasov voličov medzi ním a zvoleným kandidátom.
zobraziť podrobnosti »
28.11.2018
Hlasuj za ZŠ Nováky a vyhraj
V hre sú 3x plne vybavené počítačové učebne s interaktívnou tabuľou v hodnote 21 000 € pre tvoju školu a viac ako 120 vecných cien pre teba, hlasovanie prebieha do 31.12.2018
zobraziť podrobnosti »
22.11.2018
Mestské zastupiteľstvo zo dňa 29. októbra 2018
Video-záznam.
zobraziť podrobnosti »
04.11.2018
Komunálne volby 2018 - kandidáti
Zoznam kandidátov.
zobraziť podrobnosti »
09.10.2018
Novácke noviny 2018
Vyšlo nové číslo Nováckych novín - prečítajte si ich online.
zobraziť podrobnosti »
24.09.2018
Mail:
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa.