Stránku si prezeráš sám... VEPOS Novaky.sk VOĽBY 2022
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
1086 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
09:40:52 14.10.2014 [5049] Nevhodný príspevok?
Príspevok od poslanca Mgr. Milana Oršulu, predsedu KKaŠ
===========================================

Dobrý deň pán Dusno,
nemám problém aby ho zverejnil webmaster, pokiaľ sa pod tento príspevok aj podpíšete. Inak si buďte istý, že voči takto sformulovanému textu, ktorý je plný klamstva a poloprávd budem postupovať v zmysle zákonov SR a ústavy SR.

Ja sa za svoju prácu v tomto volebnom období hanbiť naozaj nemusím. Ospravedlňujem sa že som sa tak skromne pochválil ale Vy to asi neurobíte. :-). To len niečo na odľahčenie situácie.

A čo som urobil a sme urobili?

1. Komisia v roku 2011- 2012 na rozdiel od predchádzajúceho obdobia vytvorila kritéria pre prideľovanie fin. prostriedkov (FP) z rozpočtu mesta. Vydala nové tlačivo pre športové organizácie, ktorým sprehľadnila čerpanie a začala vyhodnocovať vecné napĺňanie výdavkovej časti pre voľnočasové a športové organizácie. Na základe týchto výstupov následne nemala nijaký problém v prípade nedostatočného zdôvodnenia výdavkov poprípade nezrozumiteľného predloženia vyúčtovania krátiť dotácie pre ďalšie obdobie.
2. Spolu s ekonomickou komisiou pripravovala nový návrh VZN 3/2012, ktorý nahradil VZN 1/2007 a jeho dodatok. Tým sa prispelo k sprehľadneniu obsahovej časti, ako aj sa upravili postupy pre odporúčanie dotácii v rámci odborných komisii, obmedzili sa právomoci primátora v rozhodovaní s FP občanov mesta z 1.600 eur na 33 eur. Prijímatelia pred podpisom zmluvy majú 10 dňovú lehotu na pripomienkovanie zmluvy a doplnenie harmonogramu vyplácania záloh na schválenú dotáciu. Určila sa lehota dokedy je mesto povinné minimálne raz za štvrťrok poskytnúť dotáciu organizácii, ktorej sa na základe uznesenia MsZ dotácia schválila. Musím povedať, že práve tu si primátor robil z nepohodlných organizácii respektíve ľudí jemu nepohodlných otrokov, keď dotácie im vyplatil až ku koncu účtovného obdobia. Ak tvrdíte, že som okradol kluby v prospech KRK tak potom som okradol tieto kluby aj v prospech Klubu karate, šípkarov, lyžiarov a pólistov.
Pretože u všetkých došlo k tomu, že vytvorením kritérií boli všetkým týmto klubom navýšené FP oproti rokom minulým, pokiaľ nedošlo k plošnému kráteniu rozpočtu z dôvodu nenapĺňania príjmovej časti rozpočtu.

Pre obvod čo som spravil?

1. kúpa parku- schválenie FP, dodnes mesto na moje odporúčanie nevyhlásilo architektonickú súťaž,
2. pokus o odstránenie spomaľovača na ulici Rastislavova. Disponujem celou listinnou dokumentáciou kde sa MsÚ bráni zmenou značenia ochrániť chodcov a taktiež skvalitniť život občanov na tejto ulici, v zmysle nových dopravných pravidiel, ktoré v období osadenia predmetného spomaľovača neexistovali,
3. Rekonštrukcia okien na ZŠ v ktorej sa možno raz budú na hodine dejepisu budú deti učiť, že tu boli poslanci, ktorí zosadili z piedestálu režim nastolený súčasným primátorom,
4. rekonštrukcia elektroinštalácie na ZŠ, ktorú mesto z neodôvodnených príčin nerealizuje,
5. Ulica E. Ottu,
6. Dobudovanie 14 b.j. na Kukučínovej ulici,
7. Pokračovanie v rekonštrukcii káblových rozvodov,

Mimo toho:

1. Odhaľovanie procesných nedostatkov MsÚ- informovanosť občanov formou internetu, nepredkladanie kompletnej dokumentácie pri schvaľovaní alebo predkladaní rozpočtu, predkladanie rozpočtu na ďalšie roky do komisii ako schodkový- v rozpore zo zákonom o rozpočtových pravidlách, ďalšie nedostatky pri tvorbe rozpočtu popisuje správa NKÚ, nedostatočné alebo skresľujúce informácie predkladané na základe žiadosti o sprístupnení informácii, manipulácie a ovplyvňovanie občanov mesta formou TV Nováky- vstupy primátora pred začatím alebo na konci vysielania, záznamov z rokovaní MsZ, skresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej evidencie, neplnenie uznesení prijatých MsZ zo strany zamestnancov MsÚ, nutnosť riešenia práce predošlého HK mesta pána Petra O- dal dokonca ja trestné oznámenie čo viedlo zo strany k zastrašovaniu poslancov primátor a k ich dehonestovaniu dôstojnosti na rokovaní MsZ- do dnes sa nič z toho nepotvrdilo
2. Rok 2011 nebolo dodnes vysvetlené ani políciou kam sa podeli finančné prostriedky za prenájom umelej trávy na futbalovom štadióne za rok 2011 napriek nariadeniu primátora č. 3/2010, vyplácanie FP v rozpore zo zmluvami o dotácii zo strany primátora mesta,

3. bránenie sa a odopieranie poslancom ako aj komisii vykonania kontroly vecného nakladania s FP v KCMN, n.o. ďalšie nedostatky potvrdil aj NKÚ v správe, ktorú nájdete na stránke, na ktorú prispievate. Koniec koncov sa táto skutočnosť aj potvrdila, keďže KCMN za rok 2013 nevedela komisii pri kontrole preukázať čerpanie a príjem za jednotlivé akcie poriadené v predmetnom roku za čo komisia navrhovala krátenie dotácie na činnosti o 5 %, tak ako to bolo aj v prípade športových organizácii, čo zo strany primátora nebolo podpísané, prečo asi?
4. Odhalenie nelegitímnosti členov správnej rady KCMN od roku 2012- nájdete si bližšie aj na stránke http://www.novaky.com/?list=forum&prispevok=4915

No a toto bola moja práca a je toho určite viac. No jedna základná a dôležitá vec je, že aj keby som za celé obdobie neurobil priamo pre občanov nič, čo koniec koncov nie je pravda, otvoril som mnohým občanom oči nad skôrnatenosťou, neefektívnosťou, zastrašujúcou, neprístupnou a do neba volajúcou nekorektnosťou s akou koná MsÚ a jeho primátor.

Jeho prehra v nasledujúcich voľbách bude mojím víťazstvom.

S pozdravom
Milan Oršula
Predseda Komisie kultúry a športu
===========================================
Príspevok od poslanca Mgr. Milana Oršulu, predsedu KKaŠ
Hodnotenie: 5   1
06:43:47 14.10.2014 [5048] Nevhodný príspevok?
Dobré ráno Dusno.

Vaše predchádzajúce tri príspevky boli zmazané z dôvodu porušenia kódexu tejto stránky. A aj napriek tomu, že príspevok číslo 5046 bol osočujúci, bol zaslaný poslancovi Mgr. Milanovi Oršulovi. Predpokladáme, že naň bude reagovať, tak ako reagoval doteraz na všetky otázky od občanov.

Ak máte otázky aj na iných poslancov, neváhajte a vložte ich do diskusného fóra.

Prajeme Vám pekný deň.

Webmaster.
Hodnotenie: 2   1
23:48:24 09.10.2014 [5031] Nevhodný príspevok?
Vážený pán dusno,

teda nevieme či Vás máme oslovovať dusno, keďže dnes ste si vytvorili ešte ďalšie tri používateľské kontá na tejto stránke:

- reskator [1252] dátum registrácie: 09.10.2014 21:03:10
- stacionar [1253] dátum registrácie: 09.10.2014 22:43:59
- tupá na nitre [1254] dátum registrácie: 09.10.2014 23:08:22

Je to naozaj trápne ako tu jedna osoba píše príspevky a pritakáva si "navzájom" aký je ten Webmaster zlý.... Ak si potrebujete s niekym popísať, navštívte www.pokec.sk alebo www.facebook.com , na tejto stránke občania riešia skutočné problémy.

K Vášmu zmazanému príspevku číslo 5030 je škoda sa vyjadrovať. Snáď už len Vám popriať aby ste si našli kamarátov a nemuseli si vytvárať stále nové a nové používateľské kontá na tejto stránke.

Pekný večer a kľudný spánok.

Webmaster.
Hodnotenie: 11   0
22:26:53 09.10.2014 [5029] Nevhodný príspevok?
Príspevok je schovaný!
Príspevok je dostupný len pre prihláseného používateľa.
22:21:05 09.10.2014 [5028] Nevhodný príspevok?
Príspevok je schovaný!
Príspevok je dostupný len pre prihláseného používateľa.
20:53:38 09.10.2014 [5025] Nevhodný príspevok?
Príspevok je schovaný!
Príspevok je dostupný len pre prihláseného používateľa.
17:24:58 08.10.2014 [5013] Nevhodný príspevok?
Dobrý večer Miroslav 7.

K zmazaným príspevkom pána Ing. Mariána Šimku sme sa prestali vyjadrovať po tom ako do fóra účelovo vkladal príspevky, o ktorých vedel, že budú zmazané, aby mohol tvrdiť to čo tvrdil v TV a aby mohol vyvolávať dojem, že sa zmazávajú všetky príspevky kde tvrdil len samú "pravdu". Vy ste dôkazom toho, že sa mu ten účel podarilo splniť. Ak si lepšie pozriete staršie príspevky, tak zistíte, že tu veľa krát bolo písané aj na poslancov aj na iných prispievateľov a tí väčšinou zareagovali. Otázka znie, prečo primátor mesta, ktorý je tu pre ľudí, neodpovedá na žiadnu otázku prispievateľov? Keď môžu poslanci odpovedať na otázky občanov, prečo tak nerobí primátor?

Zatiaľ čo ďalší dvaja kandidáti na post primátora mesta Nováky sa občanom už venujú na plné obrátky:
RNDr. Daniel Daniš http://www.danieldanis.sk/
Ing. Daniel Miklaš http://www.danielmiklas.sk/
(uvedené v abecednom poradí podľa priezviska)
tak náš súčasný primátor Ing. Dušan Šimka, na tomto webe nikdy nereagoval na žiadnu otázku občanov.

My tu nepracujeme proti primátorovi, my tu pracujeme ZADARMO pre občanov a za to sme označovaní ako mafiáni, mafiánska stránka a ťahaní po polícií na podnet primátora. Kto by sa tu mal báť? Vy pán Miroslav 7 alebo my?

Ohľadne stretnutia, prevádzkovateľ sa s Vami rád stretne, uprednostňuje dni:
piatok prevažne v čase 17:00-20:00,
sobota prevažne v čase 13:00-17:00,
nedeľa prevažne v čase 14:00-17:00,
prosím napíšte niekoľko dátumov a časov, ktoré by Vám vyhovovali, buď na webmaster@novaky.com, alebo cez RP, alebo aj sem do fóra. Jedna jediná podmienka je, že stretnutia sa nemôže zúčastniť Ing. Marián Šimka.

Pekný deň.

Webmaster

=============================================
Doplnené o 18:33:

Už len kvôli prispievateľom ako je žumpa, ktorý tento príspevok hodnotil záporne, sme do profilu používateľov doplnili zoznam osôb ktoré lajkujú najviac a zoznam posledných lajkov, viď profil žumpa http://www.novaky.com/?list=user&info=1248

O používateľovi, ktorý za necelé dve minúty ohodnotí 21 príspevkov si urobte obraz sami:
[4982] 08.10.2014 17:35:53 hodnotil záporne
[4983] 08.10.2014 17:35:49 hodnotil kladne
[4984] 08.10.2014 17:35:39 hodnotil záporne
[4985] 08.10.2014 17:35:36 hodnotil kladne
[4986] 08.10.2014 17:35:33 hodnotil záporne
[4987] 08.10.2014 17:35:31 hodnotil kladne
[4988] 08.10.2014 17:35:29 hodnotil záporne
[4989] 08.10.2014 17:35:27 hodnotil kladne
[4990] 08.10.2014 17:35:24 hodnotil kladne
[4991] 08.10.2014 17:35:17 hodnotil kladne
[4993] 08.10.2014 17:35:14 hodnotil záporne
[4994] 08.10.2014 17:35:07 hodnotil záporne
[4995] 08.10.2014 17:35:01 hodnotil kladne
[4997] 08.10.2014 17:34:51 hodnotil kladne
[4999] 08.10.2014 17:34:41 hodnotil záporne
[5001] 08.10.2014 17:34:32 hodnotil kladne
[5002] 08.10.2014 17:34:28 hodnotil záporne
[5003] 08.10.2014 17:34:24 hodnotil kladne
[5004] 08.10.2014 17:34:22 hodnotil záporne
[5007] 08.10.2014 17:34:18 hodnotil kladne
[5008] 08.10.2014 17:34:16 hodnotil záporne

Podobných niekoľko profilov za posledné dni pribudlo neúrekom, ich zámerom je len záporne hodnotiť príspevky používateľa Pbošiak.
Hodnotenie: 1   2
18:16:42 06.10.2014 [4998] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň.

Príspevok 4992 bol zmazaný v súlade s kódexom prispievateľa, ktorý nájdete na: http://www.novaky.com/?list=kodex

Pekný deň.

Webmaster
Hodnotenie: 0   2
16:28:54 03.09.2014 [4915] Nevhodný príspevok?
Príspevok od poslanca Mgr. Milana Oršulu, predsedu KKaŠ
===========================================
Vážení občania,
to čo bolo v minulosti len domnienkou je dnes potvrdenou skutočnosťou.

Ak budete čítať zverejnenie oznámenia o výsledku prešetrenia sťažnosti o porušovaní Štatútu KCMN, n.o, tak len pre informáciu, predsedom správnej rady KCMN, n.o. je náš súčasný, nedotknuteľný a v prospech občana mesta konajúci, Ing. Dušan Šimka, primátor mesta Nováky.

Vážení občania, možno sa z mojich úvodných riadkov domnievate, že som škodoradostný a bavím sa nad týmto zistením. I keď by som mal dôvod, za to čo som si ja ale aj celá komisia kultúry a športu vrátane niektorých poslancov, ba dokonca rodinných príslušníkov vo veci tejto organizácie na našu adresu museli vypočuť, ale pravda je, že mi je smutno z toho všetkého, pretože si uvedomujem jednu vec, že ak sa v tejto malej organizácii deje takáto nelegitimita členov správnej rady, ktorú zastáva primátor mesta, tak potom čo sa skrýva za celú dobu v organizácii akou je mestský úrad, ktorú riadi už 23 rokov ten istý človek - Ing. Dušan Šimka.

Stále si niektorí myslíte, že je vhodné aby v nastávajúcom volebnom období dostal dôveru občanov tohto mesta?

Kto je tu dnes tým barbarom, amatérom, deštruktívnym živlom a nekompetentným zastávať svoju pozíciu?

S pozdravom
Milan Oršula
Predseda Komisie kultúry a športu===========================================
Príspevok od poslanca Mgr. Milana Oršulu, predsedu KKaŠ
Hodnotenie: 13   1
15:13:06 21.08.2014 [4890] Nevhodný príspevok?
Príspevok od poslanca Mgr. Milana Oršulu, predsedu KKaŠ
===========================================
Dobrý deň,
dovolím si pane s Vami plne súhlasiť. No táto skutočnosť je tu už 40 ak nie 50 rokov o ktorej vieme a musím povedať, že je to takzvané nutné zlo, ktoré priniesla rozvíjajúca sa civilizácia.
No pamätám si aj na to, ako každý podnik v minulosti držal nad niektorými organizáciami, myslím tým teraz hlavne školské zariadenia, patronátny dohľad, ktorý prinášal daným zariadeniam nespočetné výhody. Ja si to ešte pamätám pretože ma to zastihlo v školskej lavici.
No doba sa zmenila a niekto prišiel s nápadom navýšiť dane z nehnuteľností, možno s dobrou myšlienkou, že prinesieme viac finančných prostriedkov do športu a voľnočasových aktivít v meste, s odôvodnením, že majitelia týchto podnikov už nie sú k občanom nášho mesta taký patrioti ako to bolo za čias minulých. "Áno!", až potiaľto sa dá s touto myšlienkou súhlasiť.
No skutočnosť je už iná. Naše deti z vyššie spomínaných zariadení nevedia ísť dva krát do roka v každej triede do školy v prírode ako to bolo za našich čias, naše deti už nemajú istotu, že keď bude chodiť na krúžky či do športových klubov bude to mať zadarmo. A prečo sa tak stalo? No pretože tento systém vyhovuje len jednotlivcom, ktorí sú v zozname vyhovujúci. A keďže tento zoznam je zoznamom primátora mesta Nováky, ktorý o sebe tvrdí: "čo robím robím v prospech mesta a občanov tohto mesta, čo hovorím je pravda a môžem to dokázať, poslanci tohto mesta vykonávajú podvratnú činnosť."
Ale keď ide človek po meste pravda je niekde inde. Toto nemohol spôsobiť nikto za štyri roky, toto tu trvá 23 rokov (nedobudovanie kanalizačného systému v celom meste= stredovek= splašky na chodníkoch). A preto je tu aj kauza splašky primátora mesta v rieke, aby sa poukázalo, že on nie je ani boh ani poloboh a už vôbec nie náš cisár či kráľ ale je obyčajný človek, ktorý vo svojom úrade využíva svoje právomoci vo svoj prospech a prospech jemu blízkych ľudí no nie v prospech mesta Nováky ani občanov tohto mesta ako to tvrdí.
No a práve sa dostávam k tej podstate čo chcem týmto celým povedať. Primátor tohto mesta namiesto toho, aby rokoval s týmito podnikmi, ktoré sú aj vlastníkmi rekreačných zariadení a stredísk, v prospech občanov tohto mesta, založil svoje štvorročné účinkovanie na tom ako potopiť, zneuctiť a dehonestovať post poslanca/ov, a nie len ich ale aj ich rodiny, pretože nie sú na jeho zozname a to len preto, že chcú vedieť viac ako tí niektorí pred tým, česť výnimkám.
Stačí ak sa pane skúsite na jeho blížiacich sa predvolebných mítingoch opýtať, kde sú tieto finančné prostriedky z navýšenia daní z nehnuteľností? Prečo ľudia odmietli vybudovanie ČOV na nemenovanej ulici v Lelovciach? My sa o to pokúšame práve tie štyri roky.
A uvidíte budete na zozname aj Vy. No nie na tom, o ktorom píšem vyššie. Píšete, že máte strach, to je fenomén, ktorý sa využíva stáročia na riadenie davu, národov a celej civilizácie. Je smutné, že niečomu takému sa prepožičal aj súčasný primátor, ktorý využíva na riadenie úradu ktorý zastáva a riadi a voči jednotlivcom- občanom tohto mesta formu strachu. Ale dokedy budete/me mať strach? Kým Vám nesiahne takýto človek na súkromie a ostanete/me v tom sám/ mi? Dnes je práve tá doba kedy nie je tu človek sám ale je nás desiatky, ktorí už strach nemáme, pretože nám tento človek upiera základné ľudské práva dané ústavou a naše deti tu žijú dnes v tomto meste a kvôli nim strach pred takýmito ľuďmi mať ja určite nebudem. Ponížiť ma môže ale kým dýcham a chodím po tomto svete tak tej pravdy sa dovolávať budem.
Toto nie je nenávisť za posledné štyri roky. V tomto meste sa stretávajú s touto skutočnosťou ľudia denne už 23 rokov, len to nemali komu a kde povedať pretože sme mali hlavy hlboko v piesku. A preto ďakujem svojmu bratovi za túto stránku, ďakujem prispievateľom, ktorí vyšli z ulity a neboja sa podpísať pod to čo tu zverejnia.
Pretože pane, možno o tom neviete, ale niektorým ľuďom-občanom tohto mesta na podnet primátora na úradoch činných v trestnom konaní, ktorí anonymne prispievali na tejto stránke, berú vyšetrovatelia osobné počítače.
===========================================
Príspevok od poslanca Mgr. Milana Oršulu, predsedu KKaŠ
Hodnotenie: 6   1
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
Bane na hornej Nitre skončili, banskí záchranári sú v pohotovosti naďalej. Je otázne dokedy
Banskí záchranári pomáhajú i pri rôznych nešťastiach.
zobraziť podrobnosti »
12.01.2024
FOTO: Elektráreň Nováky odstavila poslednú turbínu, skončila sa tak výroba elektriny z uhlia
Výroba elektriny a tepla z domáceho hnedého uhlia v Elektrárni Nováky po 70 rokoch definitívne skončila.
zobraziť podrobnosti »
21.12.2023
Final coal mining cart pulled from Nováky mine
More trains for Christmas holidays, Bratislava outskirts teeming with culture, and a recipe for Christmas baking.
zobraziť podrobnosti »
21.12.2023
Z nováckej bane vyťažili posledný vozík uhlia, o zamestnanie prídu stovky ľudí
Uzatváranie bane potrvá roky.
zobraziť podrobnosti »
21.12.2023
VIDEO: Karol Mikuláš: Baník, povstalec aj politický väzeň
VIDEO: Karol Mikuláš: Baník, povstalec aj politický väzeň
zobraziť podrobnosti »
15.03.2023
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.