Online 5 ľudí. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
828 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
11:19:21 07.11.2018 [6660] Nevhodný príspevok?
Voľby sú za dverami a po načítaní si volebných programov sa mi akosi natíska pripomenúť niektoré úlohy, o služby ktorých by mesto mohlo žiadať a kandidáti na poslancov, alebo dokonca na post primátora, ich ani vo svojich volebných programoch nespomenú, a keď áno, tak len tak okrajovo, akoby bez záujmu. Ak si ani jeden kandidát neuvedomuje, najmä ak chce viesť naše mesto, že pri riešení najboľavejšieho hospodárskeho problému Slovenska – vysokej miery nezamestnanosti – zohrávajú malí podnikatelia kľúčovú úlohu, tak by mal zvážiť, či sú vhodná osobnosť viesť naše mesto v budúcich rokoch. Jedno africké príslovie hovorí:“ Mnoho malých ľudí , ktorí robia na mnoho malých miestach mnoho malých vecí, môže zmeniť tvár sveta“ Dá sa potvrdiť, že pre lokálne podnikanie je tento výrok,resp. tvrdenie výstižné. Máme predsa mnoho športových odvetví zavedených v meste a ak pocíti podnikateľ, živnostník oporu v našom meste , tak prečo by šport nepodporil. Alebo povedzme, ak živnostník nájde prácu v inom meste vo svojej profesii , napr. pre Základnú školu a v jeho meste mu nikto takú prácu neponúkne, tak si určite rozmyslí podporu a pomáhať mestu, v ktorom žije. Sú to len síce také maličkosti, ale postupom času sa z nich môžu, pri vzájomnom pochopení a porozumení stať veľké veci a preto by sa nemal v programoch kandidátov na poslancov a primátorov opomínať tento podnikateľský svet . PB
Hodnotenie: 0   2
13:28:27 05.11.2018 [6658] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň .Ja netvrdím, že nikto nemá právo robiť chyby. Ak ich však urobí, je spravodlivé, aby niesol za chyby ,ktoré spôsobil zodpovednosť, musí byť za ne zodpovedný, alebo sa mal v pokore ospravedlniť ľuďom, ktorých sa jeho konanie dotklo osobne ,alebo sa dotklo celých rodín. Hovorí sa, alebo je známe, že kto nič nerobí, nič nepokazí a možno ľuďmi bude chválený, alebo možno čaká, že čoskoro povýšený. A tak sa dá povedať aj o poslednom období vlády Ing.Dušana Šimku, že hoci mohol byť chválený postupom času sa cítil tak bohorovný , že nebol ochotný prijať ani malé riziko na ochranu záujmov nás občanov mesta, chýbala mu schopnosť empatie, vcítenia k druhým občanom a prečo tajiť, najmä k poslancom a niektorým ich rodinným príslušníkom, ktorí v tom boli vždy nevinne. I napriek tomu, že sme atakovaní tzv. užitočnými idiotmi, ktorí sa na podporu kandidatúry krútia okolo Ing. Dušana Šimku , kandidáta na primátora, aj ja sa opakovane hlásim k svojmu už pevnému a konečnému rozhodnutiu, že nemôžem ,nebudeme ja a moja rodina voliť Ing. Dušana Šimku , že nemôžeme mať za otca mesta tohto človeka, ktorý je obklopený negatívnou energiou, nemá vhodné charakterové vlastnosti na zastávanie postu primátora nášho mesta a ktorý je rovnako obklopený ľuďmi , ktorí šíria zlo a negatívnu energiu v našom meste. Aj ja prajem spoluobčanom pevnú ruku a rozumnú voľbu. PB
Hodnotenie: 3   0
10:01:22 05.11.2018 [6657] Nevhodný príspevok?
V krátkosti zhrnuté a veľmi výstižné od Vladimíra. Podobne sa zachovám aj ja, moja rodina a aj moji priatelia. Ing. Dušana Šimku za primátora voliť nebudeme. Ing. Dušan Šimka je najhoršia voľba pre toto mesto a tým i jeho občanov. Spoluobčanom prajem aby boli pri voľbe primátora a poslancov múdri, zodpovední a hlavne neboli zlomyseľní. Dosť bolo zla v Novákoch. Nezaslúžime si to.
M.O.
Hodnotenie: 4   2
06:49:40 05.11.2018 [6656] Nevhodný príspevok?
Ing. Dušana Šimku nebudem voliť- záver.
Ako som začal moju „antikampaň“ proti zvoleniu kandidáta Ing. Dušana Šimku za primátora nášho mesta, tak aj končím. Ja ho voliť nebudem. Určite ho nebude voliť ani nikto z členov mojej rodiny, najbližší príbuzní a priatelia. Odporúčam tak urobiť aj všetkým doteraz nerozhodnutým voličom a tým, ktorí sú rozhodnutí ho voliť odporúčam, aby si to ešte rozmysleli, lebo by to nebola dobrá voľba. Voliť Ing. Dušana Šimku za primátora, znamená voliť hádky, podozrievania, obviňovania, zastrašovania, trestné oznámenia, teda nepokoj a zlo. Je to zjavné aj z jeho volebného plagátu a čiernobieleho pamfletu pod názvom „Fakty z mesta Nováky“. Žiadna pokora, žiadna sebakritika či ospravedlnenie za pochybenia, len samochvála a nadutosť.
V. Richter
Hodnotenie: 3   2
20:10:50 04.11.2018 [6655] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň Quo vadis mesto Nováky? Po prečítaní si všetkých volebných programov, bez ohľadu na to, že si každý kandidát nedôvodne namýšľa, že práve jeho projekt je ten, ktorý by mal voličom život v našom meste upraviť tak, aby bol koncepčne a programovo vyhovujúci pre všetky generácie v našom meste žijúce je veľký, ale velikánsky ich omyl. Najmä, ak niektorí z nich mali možnosť sa viac, ako ostatní občania dostať k materiálom, ktoré by ich osvedčili, že môžu veľmi zodpovedne sa u voličov uchádzať o ich dôveru. Nie je zložité k takémuto konštatovaniu dospieť každému, čo sa len málinko pokiaľ ho zaujíma a sa prípadne aj venuje problematike mesta. A tak, čo sa bezdôvodne vyčíta súčasnému vedeniu mesta a čo mesto už roky, rokúce malo mať už vo svojich zámeroch a nielen pod súčasným vedením?. Dovoľujem si však upozorniť, že tieto skutočnosti, ktoré uvediem, nie je možné považovať v nijakom prípade za malichernosti, ktoré som verejnosti predložil len preto, aby som inteligentsky zabŕdal do koncepcie volebných programov kandidátov na poslancov alebo na kandidátov primátora. Takže najskôr to, čo ide na vrub totálne neschopných a proti mestu zaujatých poslancov v poslednom volebnom období. V súčasnosti stav v našom meste je taký, že mesto nemá zákonné prostriedky k tomu, aby zabezpečilo mnoho rekonštrukčných, jednoduchých prác, vyžadujúcich remeselnú zručnosť, ba navyše s takou rýchlosťou, ktoré by akákoľvek situácia v meste vyžadovala na úseku nevyhnutných opráv majetku mesta, čistoty mesta, výsadby mesta a starostlivosti o mestský park , údržby verejného osvetlenia a prirodzene odvozu komunálneho odpadu. No tiež aj údržby miestnych komunikácií, či detských ihrísk a zariadení škôl a Materskej škôlky. Nepochybne je to aj oblasť zásobovania obyvateľstva teplou vodou a teplom a starostlivosť o zariadenia teplovodných rozvodov, ale i starostlivosť o cintorínske priestory, či verejnú zeleň. Len človek, ktorý nikdy nepracoval vo verejnej správe, si vari neuvedomuje, tú neskutočnú byrokraciu!!!, ktorá sa vyžaduje k napĺňaniu programu pre vhodné životné podmienky občanov. Aby sa mesto čiastočne oslobodilo od uvedenej byrokracie a takto oslobodené mesto mohlo priamo zabezpečovať a urýchlene reagovať na požiadavky občanov musí, mať v rukách páky rýchlej dosažiteľnosti opatrení k odstráneniu nedostatkov, ktoré spejú na radnicu z radov poslancov,občanov. K tomu , aby rýchle reagovalo však potrebuje nástroje , ktorými je aj organizácia, ktorá to môže zabezpečovať prompnejšie ako doposiaľ. To môže byť len organizácia so stopercentou účasťou mesta. Keďže v súčasnom období je mesto závislé na možnostiach a prístupe súkromných firiem k požiadavkám mesta, áno hovorím o firmách VEPOS, s.r.o. BENET,s.r.o , možno do istej miery aj KINET, s.r.o. a pod . z nepochopiteľných mne doposiaľ známych dôvodov, nikto z kandidátov, alebo len sem tam, aby som niekoho neurazil nerieši vo svojom volebnom programe tieto základné a cielene programovo veľmi dôležité pre naše mesto úlohy. Čo je však dôležité tiež pripomenúť, že snaha o zriadenie príspevkovej organizácie bola ápriori rozbitá súčasnými poslancami na čele s p. Mgr. Hornou (ktorá je rozporuplne riaditeľkou príspevkovej organizácie v Prievidzi) a p. Hajnovičom. Deštrukčné konanie týchto dvoch poslancov aj po zrealizovanom transparentnom výberovom konaní, ktorého sa zúčastnili štyria uchádzači, ovplyvnilo istú časť poslancov natoľko, že mesto nemalo dostatok síl, aby prelomilo neodborné prístupy tejto deštrukčnej skupiny poslancov k potrebám mesta. A oni na moje prekvapenie dokonca kandidujú opakovane na poslancov mesta. Nepochopiteľné. Tvrdiť, že naša radnica neurobila nič pre naše mesto je malicherné a neúctivé tvrdenie. Vážim si úprimnú snahu p. Ing. Peťka Baláka o post primátora. Vedenie mesta Nováky nadviazalo družobné vzťahy v Českej republike s mestom Jílové u Prahy a s mestom Oslavany u Brna a prijalo pozvanie vedenia družobného mesta k návšteve pri príležitosti ich miestnych osláv a podpisu „ Zmluvy o partnerstve a dohode o spolupráci a priateľských vzťahoch“ dňa 8.9.2018. Nielenže títo poslanci, na čele s už dvoma menovanými poslancami odmietli účasť, ale Peťko, fakt si Ťa vážim, kde si bol celé štyri roky ak chceš teraz budovať a rozvíjať, nenazrel si ani raz (pretože neviem, aké dôvody Ťa k tomu viedli) do projektu, ktorý má naše mesto perfektne vypracovaný k tomu, aby konečne i v našom meste bolo možno múzeum, reprezentačné miestnosti, za ktoré by sme sa nemuseli hanbiť? Ja viem lavida nazval túto historickú zo 16.storočia budovu svojsky (vraj hnilá búda), ale na neúcte občanov nemajúcich k našim predkom úctu, k ich fortielu a remeselnej zručnosti, sa mi ťažko vyjadruje. Je to projekt v bývalej „ Majtényich kúrii“, oproti OD LIDL-u, kde sú teraz úrady. A Tebe, nech mi je odpustené, manželka vraj poradila „brownfield“. ? Veď poslední nájomníci Mestského kina k tomu úspešne speli, ale mesto sa za bývalého vedenia, pre mňa z neznámych príčin od nich odvrátilo alebo to jednoducho podnikateľsky nevyšlo. Bol si členom Mestskej rady – odstúpil si!, bol si členom stavebnej komisie a po dotazoch člena komisie z radov občanov na tvoju osobu ako poslanca, voliča z tvojho volebného obvodu – odstúpil si !. Mesto predložilo tebe a aj spomínaným poslancom projekt s možnosťou obnovy 14 ulíc jednorazovo alebo postupne s následným vypracovaním stratégie obnovy miestnych komunikácií, kde vecnosť, postupnosť a adresnosť mala byť v zmysle rozhodnutia poslancov, ako zástupcov voličov – kde si bol? Bývaš v Lelovciach, si spokojný so správcom cintorína spýtal si sa niekedy, ako budú do budúcna fungovať cintorínske služby? Spýtal si sa či existuje nejaký projekt obnovy Domu smútku interiéru, alebo aj exteriéru na novom cintoríne? Spýtal si sa alebo si dostal informáciu, ako to bude ďalej do budúcna s hrobovými miestami? Sú do budúcna vysporiadané pozemky, uvedomuješ si lehoty, ktoré si takéto vysporiadanie pozemkov vyžaduje? Posuniem sa s vašim dovolením ďalej. Je skutočne vývoz komunálneho odpadu tá najlacnejšia varianta od prevádzkovateľa? Preplácajú sa faktúry za vývoz odpadu, na základe čoho? Existuje nejaká spätná kontrola pre vývoz komunálneho odpadu?(napr. GPS vozidiel, čiarová kódy atď.) Prečo si hodil do autu schválenie finančných prostriedkov pre prípravu projektu nazvem to „ Obnova rozvodov Centrálneho Zdroja Tepla“ (ďalej CZT) predpokladám na základe tvrdenia Bc. Hajnoviča, (len vari nie preto, že on má plyn a je spokojný). A tak sa rovnako pýtam „ a čo ostatní obyvatelia Novák“ závislí od CZT? A čo Mestská televízia ? Nie však tá za Ing. Dušana ŠIMKU. Nezaujíma ťa, ako sa šafárilo v KCMN n.o. ? Peťko na tieto otázky by si vedel možno odpovedať a mal si ich pod kontrolou, no určite by si prospel mestskému rozpočtu a pravde, ak by si na poste komunálneho poslanca dal šancu a zároveň vychádzam z tvojich terajších predvolebných sľubov a „stmelil zastupiteľstvo – poslancov, vedenie mesta“, alebo navrhol kompromis napr. pri hlasovaní o voľbe riaditeľa vzniknutej príspevkovej organizácie, ktorý vzišiel z riadneho výberového konania. Je to o tom, dať niekomu šancu. To sa však nestalo!!! Si mladý človek všetko máš pred sebou, každý sa učí a naberá skúsenosti neber to len ako kritiku ale možno ako inšpiráciu. Držím ti palce. PB
Hodnotenie: 2   0
12:51:31 04.11.2018 [6654] Nevhodný príspevok?
Konečne!!!

Dobrý deň priatelia.
Tak ako jarný vánok na mňa zapôsobil článok prispievateľa 0123456789.
Konečne na tejto stránke napísal niekto niečo, bez náznaku útokov, s patričnou slušnosťou, úctou, s veľkou rozvahou a zrejme aj s obrovskými životnými skúsenosťami. Tento pán jasne ukázal nám všetkým, že aj počas volebnej kampane, nemusíme ísť na bodáky. Tento príspevok jasne dokazuje, že v Novákoch žijú ľudia a ja verím, že ich nie je málo, ktorí dokážu aj na tak dôležitú a významnú vec akou nesporne voľby sú, reagovať s rozvahou, veľmi citlivo a s patričnou úctiu ku kandidátom. Presne pochopil, že Nováky sú malé mestečko, kde takmer každý každého pozná, kde sa bez problémov dajú hodnotiť ľudia, nie podľa toho čo napíšu, alebo povedia, ale podľa toho ako sa správajú, čo počas svojho života urobili a dokázali. Jednou vetou povedené - "V Novákoch vieme kto je kto!" Dokonca si myslím, že osobné poznanie viac ovplyvní naše rozhodovanie ako predvolebné mítingy, či volebné programy. No samozrejme bez mítingov, programov a určitého adrenalínu, by to neboli tie správne voľby. Tento príspevok však ukázal a povedal pozorným čitateľom veľa. Vyslal k nám voličom veľmi jasný odkaz.
Treba však pripomenúť, že v týchto voľbách nejde len o post primátora, aj keď práve tu sa vedú najväčšie diskusie. Rovnako dôležité, bude koho zvolíme za poslancov MsZ. To, že je to rovnako dôležité ako post primátora dokázalo aj toto volebné obdobie. Ak novozvelený primátorn nenájde cestu k poslancom a samozrejme oni k nemu, ak nebude vládnuť medzi nimi vzájomná úcta, rešpekt, ak nevytvoria tím, zrejme budeme na tom tak, ako doteraz. Vytvoriť tím a zjednotiť sa na záveroch, samozrejme neznamená, že nemôžu byť aj odlišné názory. Odlišné názory, by však nemali viesť ku konfrontácii resp.k rôznym obštrukciám, tak ako sme boli neraz svedkami v končiacom sa volebnom období. Preto treba na všetky posty voliť ľudí, nielen s rešpektom a úctou k iným názorom, ale aj ľudí, ktorí sa budú snažiť hľadať pri rôznosti názorov aj určitý konsenzus. Pre komunálnu politiku je doslava neprípustné, aby sa tu z poslancov vytvorila nejaká koalícia, ktorá silou hlasov bude všetko valcovať. Tu jednoducho musia byť v koalícii všetci ( aj tí s rozdielnymi názormi ) a hlasovať by mali jedine v prospech mesta a nás občanov. Som presvedčený, že každý občan, ktorý príde k volebnej urne veľmi, dobre zváži, komu dá svoj hlas. Verím, že pri rozhodovaní u väčšiny voličov zaváži predovšetkým osobné poznanie, povahové vlastnosti a schopnosti tých, ktorí sa v týchto dňoch uchádzajú o náš hlas.
Chcel by som však ešte raz veľmi úprimne a s patričnou úctou poďakovať pisateľovi za jeho názor. Naozaj ma jeho slová potešili a zahriali, aj keď možno na mnohé veci, by sme mali iný názor. Vážim si to, čo napísal. Škoda len, že sa nepodpísal.

S úctou Ľubo Dzurák
Hodnotenie: 1   0
20:30:20 03.11.2018 [6652] Nevhodný príspevok?
Dobrý večer.

Bola vyhodnotená podozrivá aktivita osoby, ktorá na tomto webe vystupuje pod viacerými používateľskými kontami:

číslo konta: 1239, používateľske meno: inžinier
číslo konta: 1245, používateľske meno: hnojvnovakoch
číslo konta: 1246, používateľske meno: pd685
číslo konta: 1248, používateľske meno: umpa
číslo konta: 1337, používateľske meno: bobor

Do diskusného fóra boli pod týmito kontami touto osobou účelovo vkladané príspevky a vytváranie dojmu množstva názorov rôznych osôb.

V diskusnom fóre bolo pod týmito kontami touto osobou účelovo vkladané hodnotenie a tak vytváranie dojmu množstva názorov rôznych osôb.

Toto správanie považujeme za účelové a manipulačné.

Všetky príspevky v diskusnom fóre a všetky hodnotenia tejto jednej osoby vystupujúcej pod viacerými kontami boli zmazané.

Pekný večer.

Webmaster
Hodnotenie: 0   0
17:30:11 03.11.2018 [6649] Nevhodný príspevok?
U mňa absolutórium, predsa Voľby 2018 sú vážna vec. Takže áno prispievateľovi , ktorý sa kľudne mohol hlásiť aj neanonymne . S úctou Peter Bošiak,Mgr.
Hodnotenie: 0   0
17:12:57 03.11.2018 [6648] Nevhodný príspevok?
Budúci pán primátor,

týždeň pred Vaším zvolením sa obraciam na Vás so svojimi myšlienkami. Sú inšpirované nekonečnou Knihou kníh, keďže život každého z nás je tu ohraničený presne tak, ako sa v nej píše.

Máme pred sebou pár dní, mesiacov, rokov života. Každý jeden z nás. Tých pár dní, ktoré sú nám k dispozícii, sú nám dané preto, aby sme slúžili iným i žili život hodný seba i pre druhých.

Preto Vám na začiatku Vášho poslania posielam prosbu:

Byť primátorom je službou – nie pre seba, ale pre druhých: pre starých, mladých, deti, pre zomrelých i pozostalých, pre priateľov i nepriateľov, pre zdravých i chorých, pre blízkych i pre neznámych – pre všetkých rovnako. Vtesnajte si tieto slová do svojho srdca, do svojich činov. Zabudnite na náklonnosť k jedným a na odvrhnutie druhých. Len dobré slovo a len dobré skutky sa počítajú.

Myslite na deti. Tie sú pokračovaním našich snov, lebo nik tu nebude naveky,ale v nich, práve v nich môžeme žiť.

Pomáhajte núdznym, tým, čo nemajú strechu nad hlavou, tým, čo bývajú v lese, tým, čo prišli o prácu, tým, čo nikoho nemajú, tým, čo nevedia zaplatiť nájom. Tí nech sú vašimi spolusediacimi vo vašej kancelárii pri rozhodovaní sa o investíciách, tí nech sú vo vašich snoch, myšlienkach, lebo len pomoc tým najnúdznejším sa Vám, Vám osobne započíta k dobru.

Nehľadajte svoju pravdu, skloňte šiju pred múdrosťou iných, vypočujte cudzích i svojich, hľadajte múdrosť v slovách vašich protivníkov, neviďte zradu za každým iným názorom, buďte našim spojivom, istotou, oporou, buďte otcom dobrých i tých iných občanov, hľadajte riešenia, nie trestné oznámenia.

Spolupracujte. Aj v našom meste sú stovky, tisícky ľudí, ktorí nemyslia na seba a chcú pomôcť tomuto mestu. Chceme sa radovať, priateliť sa s kýmkoľvek bez strachu z následkov, chodiť do parku, tešiť sa z novej ulice, nového ihriska, z každého vydareného podujatia. Chceme tvoriť, budovať, ostro či pokojne diskutovať s cieľom vybudovať pre naše deti mesto mieru, lásky i pokoja. Naučte nás spájať sa a spolupracovať, slušne diskutovať, neznevažovať druhých, lebo veď každý z nás je omylný a len ten, kto niečo robí, môže sa i pomýliť.

Nebuďte sám. Ste našim zástupcom, ale i našim spolupracovníkom. Nechceme počúvať, čo kto v minulosti, ale chceme sa spolupodieľať na realizácii aj našich snov v tomto meste. Nechceme sa súdiť, ohovárať, chceme mať moderné obchody, kvetnaté ulice, elektronizáciu služieb, zábavné centrum, park hodný oddychu, budovy, ktoré nechátrajú, športoviská bez úrazov. Na to všetko treba peniaze. Investujte, meňte veci do budúcnosti, opravujte, úver nie je strašiak, ale prostriedok nato, aby sa nám tu lepšie žilo. Áno, splácať treba, ale žiť v pokojnom a krásnom prostredí tiež, bez investícií to nie je možné. Márne budeme mať nulovú zadĺženosť, keď za všetkým budeme utekať do iných obcí.

Pýtajte sa - starcov, mladých, vzdelaných i jednoduchých, pokorte sa pred múdrosťou šedín, buďte ako Šalamún, ktorý svojou múdrosťu dokázal múdro spravovať svoju krajinu.

Deti. Tie potrebujú investície, moderná škola je zárukou moderného vzdelávania sa Vašich občanov, ktorí čoskoro prevezmú Vaše žezlo a budú múdro a vzdelane riadiť toto mesto ďalej. Im, práve im treba vytvoriť podmienky, aby tu chodili do modernej škôlky, školy, venovali sa umeniu v ZUŠ či rozvíjali svoje talenty poobede v CVČ či športových kluboch. Chceme svoje deti vychovávať k múdrosti a úcte voči predstaviteľovi mesta, ktorý má rád svojich občanov bez rozdielu, praje im bez ohľadu na vek, známosť, politiku, priateľstvo. Predstaviteľ mesta, ktorý si o iných myslí len to, čo si myslí o sebe - lebo podvodník verí, že všetci podvádzajú, klamár verí, že všetci klamú, len dobrák verí, že ľudia sú dobrí.

Verím, že sa nevrátime do čias šikanovania, trestných oznámení, znevažovania občanov, siahodlhých rečí o vine či nevine iných, nenávisti a rozdeľovania. Nedopusťte viac bolesti, ktorá pramení z nenávisti človeka k človeku. Toľko dobrých ľudí už rezignovalo či odišlo z nášho mesta kvôli nenávisti, lebo sa jej radšej chceli vyhnúť ako s ňou bojovať. Mnohí už nechceli preto ani kandidovať. Každý chce žiť v pokoji.

Ľudia sú dobrí, verte tomu. Aj v našom meste. Len ich dobrotu treba ukázať.

Poďme spolu naše mesto posunúť ku vzájomnej úcte a láske.

Verím, že si zvolíme takéhoto primátora mesta. A teším sa, že naše mesto bude pod jeho vedením rásť.
Hodnotenie: 8   0
13:46:34 03.11.2018 [6647] Nevhodný príspevok?
Zdravím lavida.

Takže pre pána Dušana Šimku to bola tortúra absolvovať to všetko vybaviť na úradoch. Lebo my občania nezažívame takú tortúru? Konečne zistil ako sa žije obyčajným ľuďom? Bolo na čase...

Teraz vybavuje dodávateľa stavby a postupuje tak, aby dodržal všetky náležitosti? Je na čase aby začal, lebo viac ako 10 rokov nám znečisťuje rieku Nitra svojimi výkalmi a ešte sa uchádza o náš hlas. O hlas tých, ktorí si všetko zariadili podľa zákona hneď od začiatku a zažili čakanie na úradoch, ktoré on teraz nazýva ako tortúra.

Na druhú otázku mi viete odpovedať len tak, že ani nikto iný to nemohol podpísať stavebné povolenie, keď na to bol podľa predpisov určený len Šimka. A keď podklady k povoleniu neboli úplné, tak si to sám protizákonne podpísal, veď áno, preto to jeho konanie prešetruje polícia.

Predvolebný míting nech si strčí za klobúk, pretože on ešte asi nevie, ale je veľa občanov, ktorí pracujú mimo mesta Nováky a máme možnosť veľa krát komunikovať len cez internet. A nie sledovať nejakú Novácku TV, ktorá sa dá sledovať len v Novákoch a stretávať sa v časoch kedy to nie je možné. To už pán Šimka mohol za tie roky zistiť, že odpovedať na otázky na internete je teraz potrebné. Okrem toho, zastrašoval ľudí a taktiež aj u zamestnávateľa viacerých občanov, nechápem prečo si myslí, že ľudia sa neboja prísť na nejaký jeho volebný míting. Dosť naivné.

Vidno, že pán Šimka si žije stále vlastný život a nemá potuchy o ľuďoch a o občanoch. Jemu je zaťažko si vybaviť povolenie a ešte sa aj sťažuje že je to tortúra. A čo my občania ktorí sme si chceli niečo vybaviť? Tieto jeho odpovede sú doslova urážkou občanov a pracujúcich ľudí. Za starých čias by ho vidlami pratali z dediny.

Hodnotenie: 0   0
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
Mestské zastupiteľstvo zo dňa 29. októbra 2018
Video-záznam.
zobraziť podrobnosti »
04.11.2018
Komunálne volby 2018 - kandidáti
Zoznam kandidátov.
zobraziť podrobnosti »
09.10.2018
Novácke noviny 2018
Vyšlo nové číslo Nováckych novín - prečítajte si ich online.
zobraziť podrobnosti »
24.09.2018
Poézia všednosti
Radi by sme Vám uviedli do pozornosti výstavu výtvarného umenia „Poézia všednosti“, na ktorej predstavia tvorbu významných výtvarníkov so svojimi obrazmi. Výstava má filantropický rozmer a dobrovoľná finančná zbierka bude pre neziskovú organizáciu Plamienok - detský mobilný hospic v dňoch 14.9. až 6.10.
zobraziť podrobnosti »
18.09.2018
VIDEO: Mestské zastupiteľstvo zo dňa 19. februára 2018
www.video.novaky.sk
zobraziť podrobnosti »
14.04.2018
Mail:
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa.