Online 2 ľudia. VEPOS Novaky.sk VOĽBY 2022
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
1088 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
10:03:43 09.06.2020 [7303] Nevhodný príspevok?
Emócie vedú k vymedzeniu a hierarchizácii hodnôt, vytvoreniu schopnosti sebaregulácie. Kombináciou určitých emócií sa vytvárajú zložitejšie väzby na ostatných jedincov, ktoré nazývame citové vzťahy . Je to predovšetkým láska ,priateľstvo, nepriateľstvo, nenávisť, závisť, pohŕdanie a opovrhnutie, či odpor, štítivosť.
Moji priatelia mi vravia, že píšem dlhé statusy. Nuž tak takto krátko. Čo s takým človekom, ktorý sa verejne priznáva, že sa snaží svoj život viesť bez emócií.
Som presvedčený, že väčšina z nás, miluje svoje deti, deti milujú svojich rodičov, svojich blízkych , majú priateľov ,s ktorými rástli v detstve, chodili do školy, i za dievčatami, na zábavy, s ktorými sa priatelia, chcú si s nimi posedieť aj pri pive v reštike,či krčme, navzdory rôznym podozreniam , konšpiráciám neemotívnych ľudí, kto s kým a z akého dôvodu sa stretáva.
Samozrejme ,že pre bezdôvodné ublíženie človeka človekovi, môže dospieť k nenávisti medzi nimi ,ktorá môže generovať až k opovrhnutiu. a napokon sa pri stretoch s takýmito ľuďmi bez emócií,ale sebastrednými, niet čo čudovať, ak ľudia neskonale trápení človekom bez emócií ,resp. s veľmi negatívnou emočnou energiou kladú odpor. A kladú ho preto, že nie oni dali k tomu dôvod,ale ľudia neemoční a s negatívnou okolo seba rozsievajúcou energiou. Nuž ja takého človeka vo svojej blízkosti pre intelektuálne seno rýchlo opúšťam, lebo ma nemá čím osloviť. PB
Hodnotenie: 0   1
22:25:20 08.06.2020 [7302] Nevhodný príspevok?
Pán MilanO prosím presné a jasné konkrétne informácie.To znamená kde a v čom Ing.D.Šimka "vedome porušil zmluvu o nfp a vedome oklamal poslancov".Prosím konkrétne dôkazy,vety,formulácie,dôkazy v poukazoch na tie vety v dokumentoch,konkrétnu minutáž v záznamoch z MsZ apod.ktoré Vás oprávňujú na také tvrdenia.
Apropos,verte,že v mojom veku už žiaden človek na svete nie je mojim idolom.Z toho som už vyrástol.Snažím sa na život a problémy ktoré prináša hľadieť z nadhľadu a bez emócií.To je domnievam sa pre čo najobjektívnejšie posudzovanie tá najsprávnejšia filozofia.Obzvlášť sa to týka ľudí motajúcich sa okolo politiky a teda do tej kategórie spadá aj Ing.D.Šimka.Z toho dôvodu sa musím usmievať,keď sa domnievate,že Ing.Šimka je môj idol.Ale v podstate Vám to nezazlievam,lebo to vôbec nie je dôležité.Sú to len naše názory z nejakého uhla pohľadu.To,čo je podstatné budú konkrétne výsledky práce terajších volených zástupcov mesta položené na misku váh pred budúcimi voľbami.A to zrejme chceme všetci občania mesta,aby tých výsledkov na váhe bolo čo najviacej.
Hodnotenie: 0   0
19:28:01 08.06.2020 [7300] Nevhodný príspevok?
Pán lavida, vypadá to tak, že vo svojich vyjadreniach si stále stojíte za svojím idolom. Ale nedá mi nereagovať. To nie je len o kcmn o ktorom píše pán PB. Viete o tom že na priľahlých pozemkoch kde postavil dom vás syn mala byť IBV-cka pre občanov? Že si za peniaze občanov tak zabezpečil územno plánovaciu dokumentáciu? Že predal pozemok súčasnej pani viceprimátorke v rozpore so zákonom o majetku obcí no zároveň aj sebe? Že si kúpili nie jednu ale rovno po dve parcely? A tak pre ostatných zostali len parcely ktoré sú v záplavovej zóne? Čo sa tyka polikliniky na tú som vám odpovedal osobne na úrade k tomu sa ďalej vyjadrovať nebudem. Ale na to čo píšete máte len veľmi málo informácií. Práve pán Daniš sa veľmi snažil zachrániť projekt no je ťažké to vysvetliť človeku ktorý nechce počuť. Pravda je však to čo dnes dusak preukázal na poslednom msz. Pán lavida on vedome dobre čítajte vedome porušil zmluvu o nfp a vedome oklamal poslancov o skutočnostiach vo veci dotácie z environfondu presne tak ako to spravil pri predaji objektu na námestí.
Hodnotenie: 3   0
13:02:27 08.06.2020 [7299] Nevhodný príspevok?
Pozdravujem oklamaných spoluobčanov mesta Nováky. Kto nás pripravil o zateplenie budovy škôlky?

Tak som si odpozeral záznam z MsZ a teda veľmi ma potešilo ako pán Adamec prízvukoval priority, na ktorých sa poslanci dohodli už v minulom roku a teda na prvom mieste mali rekonštrukciu škôlky. Pýtal sa, prečo mesto chce zatepľovať budovu mestského úradu za 100000€, keď na budovu mestského úradu už má iný schválený a rozsiahlejší projekt za 470000€. Pán poslanec Miština upozornil, že ak sa schváli projekt na rekonštrukciu MsÚ za 100000€, tak automaticky padne projekt, ktorý už je schválený na rekonštrukciu MsÚ za 470000€, lebo bude porušená zmluva. Na čo pani Horná reagovala, že lepší vrabec v hrsti ako holub na streche. Pán Adamec sa pýtal, prečo sa nedala robiť škôlka namiesto mestského úradu. Na čo bol vysmiaty primátorom Šimkom a teda reagovala aj pani poslankyňa Horná, že projekt zateplenia bol len na budovy mestských úradov a že nedalo sa ho použiť na škôlku.

Preto sa pýtam, kto oklamal poslancov? Kto oklamal pani Hornú? Dal som si tej námahy, aby som si našiel ten projekt a teda výzva znie:

L. OBLASŤ: ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI EXISTUJÚCICH VEREJNÝCH BUDOV VRÁTANE ZATEPĽOVANIA Činnosť L6: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania (mimo najmenej rozvinutých okresov)

Presne tak, výzva je určená pre „EXISTUJÚCE VEREJNÉ BUDOVY“ a teda kľudne aj pre škôlku. Ale namiesto toho, zrejme primátor Šimka, sa rozhodol, zatepliť budovu MsÚ a tak zrušiť projekt, ktorý je schválený. Poslancom predsunul a pripravil projekt s názvom “Modernizácia a obnova budov Mestského úradu a Obradnej siene Nováky“, a na MsZ zámerne klamal, že táto výzva je možná len na zateplenie budovy MsÚ a nedá sa použiť na zateplenie mestskej budovy škôlky.

Primátor Šimka nás takto pripravil o 470000€ zo schváleného projektu a zase naše deti nedostanú čo si zaslúžia!

Zdroj: http://www.envirofond.sk/sk/prehlady/dotacie/rozhodnute


Hodnotenie: 3   0
15:02:45 07.06.2020 [7297] Nevhodný príspevok?
Vigilantibus iura scripta sunt ( bdelým patrí právo) . Ústava Slovenskej republiky vo svojom článku 19 ods. 1 zaručuje každému právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena. Obdobne Občiansky zákonník v § 11 priznáva fyzickým osobám právo na ochranu osobnosti.
V spoločenských vzťahoch dochádza k mnohým zásahom do týchto práv a je preto v záujme každého vedieť, akými právnymi prostriedkami sa môže domáhať zodpovedajúcej ochrany nielen pred ohováraním a ako môže ochrániť dobré meno a povesť. Keďže viem o čom píšem a ubezpečujem vás, že sa len spravodlivo bránim, tak vám lavida s ľútosťou oznamujem, že plačete nad špatným hrobom. Ste síce osoba posadnutá syndrómom objektivity, ale zámerne prekrúcate fakty a pracujete na objednávky účelových ľudí. Niektorí ľudia sa fakt nezdajú. Aj napíšete ,čo si myslíte o kvalite ich statusov a oni nie a nie pochopiť. Lavida brnkajte prštekami po knihách, napr. v našej mestskej knižnici, čítajte knihy, študujte na Internete a pochopíte, hoci sám často používate slovo kompetencie, ale samozrejme v súvislosti s inými názorovo vystupujúcimi stranami obyvateľov, čo znamenajú pre vás spoločné a v čom sme odlišní v chápaní významu kompetencií , resp. nekompetentnosti primátora nášho mesta.
V prvom rade si myslím, že bude pre vás vhodné, aby ste nehrali naozaj hru, že v Novákoch je všetko tranparentné !!!. Lavida, veď je to také jednoduché, až triviálne. Okrem vážnej veci, že prečo sa takto rozhodli občania vo voľbách v roku 2018, napokon i to je vysvetliteľné, ale to, čo sa dialo do volieb v roku 2018 ,si niektorí voliči vari zapamätali a dá sa uveriť, že v nasledujúcich voľbách, najmä tá mladšia generácia si zvolí za primátora osobu, ktorá bude na poste primátora dôstojne robiť svoju robotu a bude disponovať určitými kompetenčnými schopnosťami. To je môj odkaz mojim spoluobčanom.
A sme u podstaty veci. Lavida, tieto schopnosti sú nazývané kompetentnosti, pretože tvoria súbor predpokladov, potrebných k úspešnému výkonu činnosti, k dosiahnutiu cieľa a tiež k tomu, aby bolo možné osobu označiť za kompetentnú. Od múdrych ľudí som sa dozvedel, že interpersonálna kompetentnosť je nevyhnutnou schopnosťou akéhokoľvek, nielen manažéra, pretože naozaj manažérom nielen môže, ale má byť aj primátor , pretože pracuje, resp. po jeho zvolení vstúpil do sociálneho prostredia a na základe toho úroveň zvládania interpersonálnych kompetentností, je ukazovateľom úspešného správania sa v interpersonálnych situáciách. ( Lavida, primátor sa nemôže vyjadriť, že isté veci išli na úrade mimo jeho osoby, tak ako napr. pri výstavbe jeho RD).
Veď kto iný, ak nie primátor svojim správaním v týchto situáciách ovplyvňuje vnútorné prostredie nášho mesta, zamestnancov mestského úradu, poslancov mestského zastupiteľstva, občanov v našom meste ??? Dúfam, že sledujete stav na mestskom úrade a ním vedenú personálnu politiku, jej dôvody a následky, lebo ako píšete aj televíziu pozeráte, a siahate až do roku 2015!!!
Pritom je samozrejme dôležité všimnúť si i externé prostredie, a to pri spolupráci s inými obcami, s vyššími územnými celkami, pri uzatváraní zmlúv a dohôd so súkromnými organizáciami, etc.,etc. Veď, kto iný v našom meste má poskytovať informácie v rámci jeho informačnej úlohy , ktoré získal pri výkone svoje funkcie, ak nie primátor . Veď, on by mal poskytovať včasné a dôležité informácie z rôznych stretnutí predovšetkým mestskému zastupiteľstvu, ale aj mestskému úradu pri zabezpečovaní administratívy mesta.
A ako to je, prinášam naozaj len tie triviálne nekompetentné konania. Lavida, primátor má prinášať informácie o tom, že komunikuje s inými predstaviteľmi organizácií, obcí a tiež na zasadnutiach Združenia miest a obcí Slovenska Združenia obcí Hornej Nitry. Lavida, viete si nájsť z televíznych nahrávok zverejnite, kedy a koľkokrát primátor poskytol informáciu svojim voličom o účasti na zasadnutiach týchto regionálnych a celoslovenských združeniach??? Alebo povedzme, o informácii, ktorú poskytol napr. pri vstupe do vrcholovej politiky, keď sa politicky angažoval v politických stranách, hoci zanikli. Uvedomujete si, že zo zákona mu vyplýva povinnosť informovať voličov, pretože nesmie opomenúť ani obyvateľov mesta, ktorým je nevyhnutné transparentne poskytovať úplné a včasné informácie.
O tom, že hoci sa tlačil do orgánov týchto vrcholových strán, združení a bol neúspešný sme sa dozvedeli až z tlače!!!Prečo??? Hanbil sa ??? Nie je to podľa vás nekompetentné???
Úlohou manažéra vo verejnej správe, ktorej súčasťou je aj samospráva, je zaistiť efektívne fungovanie organizácie a dosahovanie požadovaných výsledkov. K naplneniu manažérskej práce je mu - primátorovi zákonom zverená právomoc, ktorá ho oprávňuje k uplatneniu moci!!!. Zároveň však nesie zodpovednosť v okruhu vymedzenej pôsobnosti!!! Manažér súkromnoprávnej organizácie môže to, čo nie je zákonom zakázané!!! Manažér organizácie verejnej správy – čo je aj primátor mesta môže to, čo je zákonom dovolené!!!!!!!!!!!. Najväčšiu časť práce manažéra vo verejnej správe tvorí dodržiavanie zákona, rozhodnutí iných subjektov a pravidiel. „Ide o štandardnú zákonnú kompetenciu primátora. Ako ju v práci využíva primátor nášho mesta???. Nechám na občanov.
Priatelia, uvedomujeme si vari všetci, že konflikty sú súčasťou každodenného pracovného života. Sú prirodzeným prejavom nezhôd a výmeny názorov. Konflikty síce narúšajú rovnováhu života, avšak majú aj pozitívny dopad - dávajú príležitosť novým a tvorivým prístupom k riešeniu problémov!!!. Základný problém nie je v existencii konfliktu, možno ani v predchádzaní, ale v spôsobe riešenia konfliktu!!! Lavida aj vy si myslíte, že negatívne zasahovanie, napr. do zamestnaneckého pomeru obyvateľom, poslancom ,atď.atď.nepohodlným primátorovi mesta tohoto mesta, teda v podstate negatívneho zásahu do života obyvateľa mesta v snahe narušiť občanovi konformný pracovný život je ten správny spôsob riešenia konfliktu?
A v tom je problém lavida. Vás nikto neotravuje, nezasahuje vám do vášho života, do života vašich detí, vašej rodiny (ešte raz si prečítajte moje úvodné slovo v tomto statuse, poraďte sa s donorom o čo mi ide) a je jedno, či niečo pre mesto urobíte dobre, alebo naopak zle (viď posledné primátorove tanečky okolo rúšok, okolo iniciatívy poslancov, ale i nekompetentné vyhlásenie ku občiankam , ktoré boli vyrábajúce a distribujúce rúška a do ktorých si nekompetentne a bezdôvodne kopol),pretože vy ste pre mesto neurobili nič a ani nerobíte, ale ako osoba posadnutá, syndrómom objektivity, zámerne prekrúcate a pracujete na objednávky účelových ľudí a pretože, ako píšete svojim jedným hlasom chcete rozhodnúť o primátorovi vo voľbách. Nech sa páči. No a vyťažujete ,lebo vám došli argumenty. ( Však ste vari nezabudli, ako ste sa rozčertili, keď ktosi napísal o vašom pozemku čosi. Lavida ( o blbom pzemku) a vás nevyrušuje, ako, kade, komu a čo píše, aké hrozné veci píše o ľuďoch,o občanoch na listoch s erbom mesta Nováky ,pod ktorý sa nehanbí podpísať, hoci bol zvolený, aby občanom slúžil .
Tak mi ešte raz, nemajte za zlé, ak poukazujem na jeho zlé riešenia, s poslancami , s občanmi, ktorí sa podieľali na úspešnosti a iniciatívnej činnosti v našom meste. Ale tomuto vy rozumieť nechcete, že je tu obrovský negatívny zásah zo strany primátora do života niektorých rodín, ľudí, občanov obyvateľov, poslancov v dôsledku umelo vyvolávanej sebastrednosti primátora, s pridanou hodnotou od vašej osoby a ešte pár ľuďmi.
Priatelia, hoci je to už dávno a musím sa priznať, že najprv som sa zdráhal kúpiť si knihu o politike, keďže to nie je niečo, za čo by som ľudom skákal do úsmevu, ale teraz neľutujem, kúpil som si ju a som si ju znova otvoril k čítaniu. Napísal ju Jozef Banáš a kniha má názov „Idioti v politike“. No, poviem vám, balzam na novácku dušu. Tento vcelku škaredý názov knihy neskrýva v sebe to, čo si všetci myslíte, práve naopak, autor vám to veľmi rýchlo ujasní hneď na jej obale: „Idiot je podľa predstáv väčšiny ľudí človek s mentálnou retardáciou najvyššieho stupňa, hraničiacou s imbecilitou". Idio však v starej gréčtine značí prvú časť zložených slov s významom odlišný, zvláštny.“
Nuž k slovám v týchto troch vetách ma evokovali slová kamoša Ľubomíra, ktorý naozaj napísal peknú definíciu, a tak sa o ňu ,ak ste si ju nezapamätali s vami podelím „ Vážme si v živote aj zvláštnych a podivných ľudí. Oni nám totiž ukazujú, akými nemáme byť.“ A aj preto možno túto knihu považovať za knihu, ktorá je priam nadčasovo napísaná, a Ľubovi ďakujem za myšlienku, pretože ma prinútila zamyslieť sa nad ľuďmi , aj nekompetentnými. Takže tak.PB
Hodnotenie: 1   1
11:57:20 06.06.2020 [7296] Nevhodný príspevok?
Je zaujímavé a svojim spôsobom zarážajúce,že z úst pána PB tu už veľa krát zaznela kritika na adresu terajšieho primátora ohľadom jeho údajnej nekompetentnosti.Nuž áno,všetci vieme,že kritika je potrebná,ak sa majú naše konania zlepšovať a určite je aj v prípade terajšieho primátora v niektorých prípadoch opodstatnená,ale v prípade pána PB jeden skrátka nevie,čo si má konkrétne pod nekompetentnosťou primátora predstaviť.Taká všeobecná a nekonkrétna informácia o nekompetentnosti konania primátora ,neuvádzajúca presne ktoré konkrétne konanie bolo nekompetentné je zavádzajúca,pretože čitateľ má potom dojem,že konanie primátora je nekompetentné anbloc a to jednoducho nie je pravda.
V súčasnosti som si opätovne odpozeral záznam zo zasadnutia MsZ v Novákoch zo dňa 28.9.2015 kde v čase od 17 minúty vystúpil v rozprave vtedajší občan a v súčasnosti úradujúci primátor Ing.Dušan Šimka s informáciami o zmarenom projekte rekonštrukcie polikliniky v Novákoch,kedy vtedajšie vedenie mesta nezvládlo situáciu a rekonštrukciu nezrealizovalo z dôvodov,ktoré sa mne ako občanovi nedajú nazvať inak,ako nekompetentnosťou.
Tento môj názor mi v rozhovore potvrdil aj pán Ing.J.Baška,predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja na volebnom mítingu p ing.Baláka,kandidáta na primátora v komunálnych voľbách v novembri 2019.
To,čo je dôležité a dôvod pre ktorý to spomínam je to,že v tej pre niekoho už tak dávnej dobe som nezaregistroval absolútne žiadnu tvrdú kritiku z úst pána PB na adresu vtedajšieho primátora ohľadom nekompetentnosti apod.A takisto to bolo v prípade návrhu stavby úplne novej polikliniky,ktorý bol pre mesto likvidačný,ale to pánovi PB nijako neprekážalo aby sa aktívne neangažoval pri jeho presadení a o nekompetentnosti bývalého vedenia ani nehovoriac.
Nuž nie je to vážení občania zaujímavé a svojim spôsobom zarážajúce?Ja tomu hovorím -meranie nerovnakým metrom.
Hodnotenie: 0   0
10:34:56 04.06.2020 [7294] Nevhodný príspevok?
Ing. Dušan Šimka sa vo svojom zverejnenom životopise priznáva, že v rokoch 2015 – 2018 pracoval v Energochemica Trading a.s. Bratislava vo funkcii SUPERVÍZOR PRE KONTROLU. Hoci v súčasnej dobe je podľa odborných stanovísk situácia v supervízii ako v relatívne mladom a módnom odbore pomerne neprehľadná, Ing. Dušan Šimka sa k nemu hlási, uvádza si to v životopise ako zamestnanie.
No, po pravde povedané, bolo by zaujímavé vedieť potom, aký zmysel mala jeho kandidatúra na post primátora, však asi takýto moderný odbor, zamestnanie, mu nemohlo prekážať v jeho duševnom vývine a mohlo to byť aj vari pre neho zaujímavé. Pravdou však tiež je, znova uvádzam, že sa podľa stanovísk odbornej verejnosti zatiaľ nepodarilo definovať v tejto oblasti jednotné kvalifikačné štandardy. Aké štandardy mohol spĺňať človek vo funkcii supervízora kontroly, keďže asi päť volebných období robil v maličkom štyri a pol tisícovom meste primátora, sa dá vari len domyslieť, ak si spomenieme na mnoho jeho prešľapov v dodržiavaní zákonov právneho poriadku SR, mnoho jeho problémov v zachovávaní etických a morálnych princípov. Veď jeho nekompetentnosť, nedokonalosť v riešení, napr. počtu hlasov za a proti preukázal aj na poslednom zasadnutí MsZ.
Ako však život ukazuje, asi to v jeho predchádzajúcom zamestnaní nebolo až také jednoduché pre neho a tak si, ako sa povie, hodil mincou a zakandidoval na post primátora. K jeho radosti, vyšlo mu to, hoci presvedčil len asi jednu šestinu voličov, občanov nášho mesta ,s volebným právom, resp. s právom ísť voliť a rozdielom desiatich hlasov naviac, oproti ďalšiemu kandidátovi v poradí, si zasadol na primátorskú stoličku. A tak je opustení funkcie supervízora opäť vo svojom živle. Je zas doma. S mnohými nekompetentnými rozhodnutiami,po ktorých sa zdá sa nemusí nikomu ,pred nikým obhajovať, že nevie, nerozumie,že je nekompetentný.
Nuž, ale čo, keď výbava a zariadenie kancelárie je po rokoch vlády jeho predchodcu a jeho samotného vládnutia málinko obšúchané, vysedené. Treba nové auto, to má, treba nový nábytok do kancelárie a obnoviť interiér, či fasádu svojho hradu (úradu).
Čo tak sa zamyslieť nad inventárom KCMN a vôbec nad rozhodnutím o jeho zrušení, čoby neziskovky!!!. Čo tam potom, že deti v Materskej škole sa hrajú so starým náradím, školskými potrebami, hračkami a pomôckami, cvičia, na možno už opotrebovaných kobercoch, či v školskej kuchyni sa varí a vydáva jedlo v starom riade.
I o vonkajšom vzhľade a stave predškolského zariadenia sa nedá hovoriť s veľkou pompou a nadšením. Však je na koho sa vyhovoriť, pretože kto by sa namáhal a pozeral v tejto chvíli viac o starostlivosť a rast detí v modernom školskom prostredí. Najprv kanceláriu a potom sa uvidí, lebo dá sa očakávať, že peniažkov nebude a mohlo by sa stať, že vízie o svojej kancelárii a „ castli“, sa možno nenávratne stratia.
Uvidíme, či sa tak naozaj stane a detičky v predškolskom zariadení spolu s personálom sa dočkajú, alebo budú čakať márne. Asi je potrebné počkať na rokovanie o rozpočte. Alebo ako vždy, za všetko zlé na svete môže niekto iný, len pán primátor je dokonalý. Myslím si, že je to výzva pre rodičov. Alebo je to všetko už passé a aj rodičia rezignovali?
Viete priatelia, pravda je ako korok, môžete ju držať pod vodou ako dlho chcete, ale raz sa tá ruka unaví a pravda na povrch vypláva. Aj na ten povrch novácky ...PB
Hodnotenie: 1   0
14:10:01 30.05.2020 [7289] Nevhodný príspevok?
Priatelia, dva-tri mesiace späť na portáli www.novaky.com som zaregistroval príspevok , resp. jeho časť, ktorá bola uverejnená, a ktorej znenie je nasledovné:“ ABY MOHLI OBČANIA KLÁSŤ legitímne OTÁZKY priamo primátorovi DUŠANOVI ŠIMKOVI... Takže e-mailová adresa primátora mesta Nováky je: primator@novaky.sk. Primátor DUŠAN ŠIMKA určite rád každému občanovi, ktorý mu zašle podpísané legitímne otázky e-mailom, listom, alebo telefonicky, odpovie.“,potiaľ citácia z príspevku.
Nemám vedomosť ,koľko občanov položilo prostredníctvom e- meilu otázky, nemám vedomosť o dobe, za aký čas Ing. Dušan Šimka,primátor mesta tým - ktorým žiadateľom na položené otázky občanom odpovedal a už vôbec nemám vedomosť o kvalite obsahu odpovedí vyplývajúcich z titulu podľa mojich skúseností z nekompetentnosti primátora nášho mesta.
A tak s odpustením, len jeden, vari z mnohých prípadov. Hoci ja som časovo predbehol ponúknutú informáciu predloženú v príspevku uverejnenom na www.novaky.com , keďže existuje zákonná možnosť požiadať a nielen primátora o poskytnutie informácie a zároveň k žiadosti nadväzujúca zákonná povinnosť primátora mesta odpovedať komukoľvek na žiadosť o poskytnutie informácie v súlade so zákonom č.211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám ... . Takže obsah mojej žiadosti okrem úvodných a záverečných slov bol nasledovný:
1. Doručiť mi fotokópiu faktúry č. 282/2019 zo dňa 17.4.2019 o nákupe minikamier .
2. Uviesť dôvod nákupu minikamier (tzv. špionážnych kamier) .
3. Uviesť, kde sú umiestnené a či miesto ich umiestnenia (z dôvodu kontroly orgánmi na to určenými) je označené, že sa tam nachádza kamerový systém pozostávajúci zo snímaním minikamerou.
4. Taktiež uviesť, kto zodpovedá (menovite uviesť osobu zodpovednú) za manipuláciu s minikamerami a ako sa nakladá so záznamom stiahnutým minikamerou?
5. Uviesť, kto nesie hmotnú zodpovednosť za pridelené špiónkamery ?
6. Uviesť, kto vedie evidenciu záznamov natočených minikamerou
7. Uviesť, kto zodpovedá za likvidáciu natočených záberov špionkamerou.
Priatelia, ak si myslíte, že vybavenie zákonnej odpovede na takéto triviálne otázky sú Ing.Dušanom Šimkom poskytnuté spôsobom tak , ako by sa dalo očakávať od kompetentného primátora mesta - šmahom ruky ,lebo taká je naozaj krátka zákonná lehota, tak sa sakra mýlite, pretože to nie je len o zákonnej lehote na odpoveď k žiadosti o poskytnutie informácií, (ktoré ste si vyššie prečítali ), ale aj o kvalite zákonnej odpovede v súlade so zákonom od Ing.Dušana Šimku primátora nášho mesta, ktoré prinútia aj podpriemerne vzdelaného človeka s jeho odpoveďou nesúhlasiť až tak, že sa žiadateľ odvolá voči nezákonnému nesprístupneniu požadovanej informácie a nastáva proces boja s byrokraciou, ktorý sa predĺži ako v tomto prípade až na trištvrte roka (predstavte si o troch minikamerách). A jemu sa to páči. Môže ďalej osočovať a kydať na svojich spoluobčanov, ktorí ho žiadajú o poskytnutie informácie vo svojich vyjadreniach, aby ich čo najviac znemožnil, ponížil, osočil.
Takže ten, kto pozerá s plnou vážnosťou na zasadnutie poslancov Mestského zastupiteľstva a rozmýšľa nad výrokmi od primátora voči poslancom a vice versa, aby som bol korektný, sa len čudujem, ako sa dajú páni poslanci argumentáciou predstaviteľa mesta „ odpinknúť“ a odsunúť, ak som tomu dobre rozumel, uprednostniť rekonštrukciu radnice, pred rekonštrukciou zariadenia Materskej škôlky.
A tak rodičia detí ,ktoré sú umiestnené v preškolskom zariadení položte otázku svojim poslancom a pánovi primátorovi e-mejlujte (veď asi vám rád odpovie) , že cui bono, resp. komu to prospeje, alebo koho z rodičov, ktorí majú umiestnené deti v zariadení Materskej škôlky vyžadujúcej oprávnenú rekonštrukciu bude zaujímať, v akých pracovných priestoroch, ( ktoré nie sú až tak ponižujúce, pre zamestnancov úradu v počte niečo cez desať zamestnancov a ani nie pre samotného primátora, veď napokon aj oni sú rodičia, teda väčšina a určite by vo veci prostredia svojich detí rovnako uvažovali, že by dali prednosť upraviť prostredie najskôr svojim deťom, pokiaľ sú oni v práci) pracujú zamestnanci radnice a v akých musia pobývať v našom voľakedy zo štyroch ,dnes už v jedinom predškolskom zariadení deti našich obyvateľov.
Priatelia, niečo mi tu nesedí. Empatia, pokora a etika sú charakterové črty, ktoré postrádam pri nazeraní na prenosy zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva. A to sú tam aj dve ženy, matky, no, nechápem to...
Mimochodom priatelia. Pán primátor by mali mať na stole PROTEST PROKURÁTORA, vo vyššie zmienenej veci o minikamerách, čo znamená, že na nesprístupnenie mnou požadovanej informácie, nebol zákonný dôvod Takže uvidíme. Budem, informovať, čo sa udeje, ak to bude možné. PB
Hodnotenie: 5   0
07:30:41 29.05.2020 [7288] Nevhodný príspevok?
A ja si dovolím dokončiť túto úvahu. Presne to je pripravil mesto o 375.000 eur. Environfond poskytol 100.000 eur a schválená dotácia bola cca na realizáciu projektu 475.000 eur. Primátor vedome porušil zmluvu o NFP v článku 3.5 Zmluvy.
Hodnotenie: 4   0
11:04:08 28.05.2020 [7286] Nevhodný príspevok?
Príspevok je schovaný!
Príspevok je dostupný len pre prihláseného používateľa.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
Bane na hornej Nitre skončili, banskí záchranári sú v pohotovosti naďalej. Je otázne dokedy
Banskí záchranári pomáhajú i pri rôznych nešťastiach.
zobraziť podrobnosti »
12.01.2024
FOTO: Elektráreň Nováky odstavila poslednú turbínu, skončila sa tak výroba elektriny z uhlia
Výroba elektriny a tepla z domáceho hnedého uhlia v Elektrárni Nováky po 70 rokoch definitívne skončila.
zobraziť podrobnosti »
21.12.2023
Final coal mining cart pulled from Nováky mine
More trains for Christmas holidays, Bratislava outskirts teeming with culture, and a recipe for Christmas baking.
zobraziť podrobnosti »
21.12.2023
Z nováckej bane vyťažili posledný vozík uhlia, o zamestnanie prídu stovky ľudí
Uzatváranie bane potrvá roky.
zobraziť podrobnosti »
21.12.2023
VIDEO: Karol Mikuláš: Baník, povstalec aj politický väzeň
VIDEO: Karol Mikuláš: Baník, povstalec aj politický väzeň
zobraziť podrobnosti »
15.03.2023
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.