Stránku si prezeráš sám... VEPOS Novaky.sk VOĽBY 2022
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
1085 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
21:04:56 21.10.2020 [7442] Nevhodný príspevok?
Priatelia, určite aj vy, ste si občas odpozerali aj také filmové drámy, ktorých napínavý dej spočíva v tom, že by ho bolo možné žánrovo zaradiť medzi politické, alebo aj súdne drámy. Veď, niektoré situácie v nováckej občianskej spoločnosti, nášho mesta Nováky, už možno považovať za také bizarné, najmä ak zažívame hustnutie spoločenskej atmosféry, zhoršujúci sa stav v medziľudských vzťahoch a ktoré všetko takéto negatívne spoločenské prostredie, vytvorené v Novákoch sa odvíja hlavne od posadnutosti jedného človeka, žiaľ toho človeka, ktorý je momentálne v postavení najvyššieho predstaviteľa mesta, ktorý je úplne posadnutý túžbou po politickej moci a spoločenskej pomste.
Nuž, ale prečo až s takou posadnutosťou? A tak sa môžeme len domnievať, že len z toho dôvodu, však to mnohí sledujete, možno ako pozorovatelia, ktorých zaujíma spravodlivosť a objektívne ukončenie nielen osobných, pracovných sporov vedených medzi primátorom a tými, ktorých sa spory dotýkajú, alebo tými, ktorí ešte pred nedávnom nemali ani tušenia, že aj oni sú „ v merku“ Ing. Dušana Šimku, primátora mesta, v hľadáčiku jeho túžbe po spoločenskej pomste. Pýtame sa akým právom ?
Spoločenskú pomstu pretavuje do zlých medziľudských vzťahov, medzi obyvateľmi a jeho osobou, len za to, že prejavili svoj, od jeho názoru odlišný , alebo v čase, keď on bol „odložený“, v dôsledku prehry v komunálnych voľbách (r.2014) a nesiahol na mandát primátora- prehral svoj boj o post primátora, mu nepoklonkovali, ako „ZA NEHO“, keď velil mestu. Jeho sťažnosti na stratu mandátu primátora mesta a samozrejme strata dostuonosti k pohodlnému životu na štyri roky ho bičovali až ako vidieť spôsobovali mu bolesť vedúcu k neskutočnej spoločenskej pomste. Ale prečo taká posadnutosť??
Nedá sa nepozorovať priatelia,že primátor sa odúva, ako malé decko, najmä, ak mu nikto nepodá pomyselný bičík, aby strestal spurných poslancov, občanov, ich rodinných príslušníkov, zamestnancov mesta a mestských zariadení, ale trúfa si i na orgány činné v trestnom konaní , policajtov, sudcov ,ako keby boli jeho bíreši, nedokáže uprednostniť potreby iných ľudí pred tými svojimi potrebami a nie je schopný empatie a pokory a navyše ohovára, prehráva súdy s ľuďmi, ktorí sú poškodení jeho spoločenskou pomstou a preto podaním žaloby na neho sa úspešne bránia i napriek tomu, že sa vydali na dlhú cestu boja za ich pravdu, len preto, že primátor nedokáže uprednostniť potreby iných ľudí, pred tými svojimi (v BUBLINE) a nie je schopný empatie.
Keďže nežijeme v uzatvorenom svete a naozaj už dlhšiu dobu mám zvláštny hoci definovateľný pocit, pri stretnutiach s priateľmi, zamestnanými na zodpovedných postoch verejnej správy, samosprávy v súčasnosti, ale aj, nie tak dávno v čase minulom, alebo v hospodárskej sfére na postoch manažérov a pri opýtaní sa ho, ako sa mu darí, ma mnohokrát zarazí odpoveď,fajn by bolo,keby nebolo Novák .
Priatelia ten pocit sa volá hanba. Hanbím sa nielen za otázku, ale i za odpoveď na ňu, ktorá vo mne ničí ilúzie mať rád v tejto chvíli naše mesto, ak si nevieme urobiť poriadok.
Priatelia, veď uprednostniť potreby iných ľudí ,pred tými svojimi a byť schopný pokory a empatie , sú a mnohokrát som to na tejto stránke, vo svojich príspevkoch uverejnil, a napokon, ako mnohí čítate nielen ja, tu v spojení s pokorou uvádzal, poukazoval na ich význam, pretože naozaj , tieto vlastnosti sú kľúčové pre prácu človeka, politika, ktorý sa odhodlal, aby ho ľudia volili a zvolili na post pre ľudí, opakujem pre ľudí. Na post primátora aj mesta Nováky.
Od týchto vlastnosti pán primátor, to od vás vyžaduje, aby ste každý deň išli do práce a zaoberali sa záujmami nás, Nováčanov, nie sebou, pretože potom len veľmi ťažko môžete rozumieť potrebám vašich voličov, ak sa nedokážete vcítiť do ich životov.
Naozaj, nedá sa tomu rozumieť, tento krát nie za krútenia hlavou tých spravodlivých pozorovateľov, ktorí nechápu konanie a výroky primátora, ale možno za potlesku tých, ktorí sa úlisne usmievkajú, ako primátor mesta ,poslancom, občanom nakydal, naložil.
Je naozaj veľmi zlé, ak líder nášho mesta je úplne posadnutý túžbou po spoločenskej pomste. Ale veď už by nemusel. Sledovali sme, medzi (dovolím si s odpustením, teraz ja spočítať počet zvolení za obdobie do roku 2014 - 6 krát) ako sa mu rúcala budúcnosť , avšak sledujeme, že po zvolení v roku 2018 opätovne za primátora (Pyrhovo víťazstvo) v ničom nezmenil svoju pracovnú metódu udržania sa pri moci a chce sa opätovne pozviechať za pomoci a uplatňovania spoločenskej pomsty. Moc, pre politiku primátora mesta , je jeho ópiom.
Keďže pochybujem, že by primátor akceptoval v tejto chvíli náš rady, tak nám nič iné nezostáva len sa pred takýmto poňatím zbližovania ľudí, občanov brániť.
Priatelia verte mi,že budú aj pozitívne výsledky, ktoré preukážu, že indoktrinovaná túžba po moci, spoločenská pomsta, ako ju vykazuje primátor, je pre väčšinu obyvateľov tohto mesta neprijateľná, neakceptovateľná.Rozhodne nie. Očakávame, výsledky z konaní orgánov od ktorých občania žiadajú o spravodlivé a pravdivé rozhodnutia voči konaniu primátora mesta. .PB
Hodnotenie: 5   0
15:38:38 18.10.2020 [7439] Nevhodný príspevok?
Priatelia, takže sa nám náš pán primátor počas víkendu vybúril, vyzúril, až do sčervenania jeho ksichtu Totižto takto on nazýva tváre ľudí, ktorých nemá rád. Asi je to preto, že chce upútať na seba pozornosť, pretože ako sa zdá, nedôstojne ním vedená komunikácia bez záujmu oponentov naviazať na jeho literárne elektronické litánia, sú už mnohým ľahostajné, už i preto, že bulíkovanie len o jeho a len jeho pravde, stráca verejnosť záujem a preferencie mu klesajú . Môže si to sám medzi národom odpočuť,odpočítať. A naše výzvy,žiadosti,aby nás neotravoval svojii e-meilami nebral na vedomie. Nebral na vedomie,že nás bezdôvodne vyrušuje. Ako malé decko.
Čo písal. Písal, že čo všetko ukáže v Mestskej Televízii. Takže pán primátor, v akej že to Mestskej televízii? Nuž, nech všetci účastníci tejto debaty vedia, že v Novákoch neexistuje žiadna Mestská Televízia. Všetci vedia, že súčasné nahrávanie a vysielanie do verejného priestoru je čosi spackané tak, aby líder mesta mal nástroj na akt pomsty, vendety , pretože jeho pracovnou metódou a náplňou práce je od roku 2018 ,teda od volieb pomstiť sa za jeho prehru vo volebnom období rokov 2014-2018, keďže ho s veľkou prevahou prevalcoval Dr.Daniš a Ing.Dušan Šimka zostal tak na štyri roky v poli porazených. A tak zúril celý víkend na Internete..
Naozaj mnohí s hlbokým znechutením konštatujú, že mu ide o obyčajnú detinskú pomstu. Tak, ako keď malý zakomplexovaný pubertiak nenávidí svojich spolužiakov, lebo sa z neho vysmievajú. Na to treba pri voľbách pamätať. Je to memento a platí už naozaj pre mladších, ako je moja generácia, pretože už je nespochybniteľný fakt, že začína nenávidieť každého, kto sa mu odbornejšími, kompetentnejšími znalosťami postaví a oponuje jeho amatérskym nekompetentným názorom, rozhodnutiam.
No a napokon, ak s ním nesúhlasia, alebo sa mu dokonca vysmejú, mstí sa tvrdo, neslušne, až hnusne. Akoby pre nič iné nežil - len pre, pomstu, vendetu. Kvôli sladkej pomste je ochotný ubližovať aj tým slabším – podriadeným ženám, matkám, ich účelovou diskreditáciou, práve prostredníctvom priameho vysielania do domácnosti. Deptá ich doslova a do písmena ich šikanuje, vystavuje ich jeho urážlivým prejavom, aby trpeli nielen oni, ale celé rodiny. Zúri. Zúri na všetko a všetkých. Zdá sa, že inej starosti nemá.
Len škoda je, že už nie je leto, že by si vzal služobné auto, deku a išiel sa pokochať na Zlaté piesky pri Bratislave, ktoré vraj navštívil služobne ,alebo na pláž na ostrove Rhodos, kde v prítmí plážových kaviarničiek, spokojne sa oddával kávičke v spoločnosti mafiánskeho bossa ,alebo čľapkajúc sa v mori, sa tam vyplakal, aké ťažké a náročné pracovné obdobie má za sa sebou pri riadení mesta. Dá sa uveriť, že vari aj on bol spokojný. .... však fotozábery do rodinného alba sú presvedčivé.
Takže ťa pán primátor žiadame, prestaň písať hlúposti, nezúr, nehodí sa takéto tvoje správanie na primátora, zosmiešňuješ mesto, jeho občanov a napokon aj seba samého a tak ako ti odkazuje pán M.O. snaž sa zmestiť do kože.
A tak ako píšem, žiadam a nielen ja, aby pán primátor zverejnil na základe akých dokumentov zneužíva finančné prostriedky z rozpočtu mesta na vyhotovovanie živých prenosov a záznamov z rokovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Novákoch??????
Priatelia, len sa čudujem, že prečo, ako svojmu nástroju kontroly nakladania s finančnými prostriedkami Mestského rozpočtu, takúto úlohu nezadali poslanci MsZ Hlavnému kontrolórovi mesta Nováky Ing. Peťovi Balákovi, pretože takto nemôže fungovať verejné mediálne lynčovanie, ktoré primátor, považuje za mediálny informačný nástroj. Vážení spoluobčania, bez akejkoľvek opory v zákone ju nazýva Mestskou televíziou. Rovnako by mal vystaviť kontrole , zneužívanie Mestského rozhlasu primátorom mesta. Napokon, pán kontrolór, veď aj štátne televízne médiá neslušné slová VYPÍPAJÚ!!!. Už som navrhol ,aby poslanci MsZ nariadili Hlavnému kontrolórovi vypracovať pre poslancov,primátora a zmestnancov úradu Etický kódex,ako záruku,že primátor nezneužije verejný priestor na urážlivé výroky voči občanom mesta a ak áno mala by sa zaoberať jeho výrokmi etická komisia a prinútiť ho prijať sankcie,či osobné konzekvencie za porušenie Etického kódexu. Pretože už dnes mu odpovedám že ma môže pozývať na zasadnutie pred kameru do aleluja krát.To prijme za takýchto neadekvátnych podmienok ako sa pán primátor rád vyjadruje, naozaj len blázon. Pán Ing.Peťo Balák,hlavný kontrolór Mesta Nováky,ako sa môžete pozerať na takéto vysielanie???.
Aj keď to vyložene nedajú najavo, dá sa uveriť, že sa už mnohí hanbou za výroky primátora do verejného priestoru červenajú. Primátorovi sa však azda páčia, ním zverejňované trápne situácie, napr.ako nedávno, keď vstúpil do vystúpenia poslancovi , so snahou dostať sa k podkladom poslanca, ktorý ich vystavuje pred kamerou??? Páči sa mu pohľad, na jemu podriadenú zamestnankyňu Mestského úradu vystavenej mediálnemu lynču a to nehovoriac o šikane a bossingu mu podriadených zamestnancov???. Neskutočná stupidita. A napokon vari sa mu páčia pri nazeraní na svoj ksicht jeho pohyby naznačujúce úsmevnú paródiu z filmu Pacho hybský zbojník s výkrikmi protagonistov filmu Daj sem bičík, nedám bičík,daj sem bičík, nedám bičík.
A tak toľko hlúpostí, stupidity, čo nalial primátor počas víkendu do svojich otravných občanom zasielaných nevyžiadaných e-meilov sa len tak nevidí. Priatelia, budeme sa brániť, nemôžeme zostať ticho, nechať sa bezdôvodne urážať, obviňovať, musíme sa postaviť voči primátorovej nevychovanosti, zanedbanej z domu výchovy, avšak odkazujte mu to slušne, nie k s blenom besnoty v ústach tak,ako to robí on. Step by step. PB
čl. 26 Ústavy SR • Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. • Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu. Sloboda slova alebo aj sloboda prejavu je právo slobodne prejaviť vlastný názor, rovnako ako aj počúvať/sledovať názory ostatných. Je jedna z občianskych slobôd; zakladá sa na slobode myslenia. V dnešnej dobe slobodu slova chápeme širšie ako pôvodný termín, preto sa niekedy používa termín sloboda vyjadrovania sa.

ESĽP rozšíril hranice prípustnej kritiky reprezentanta štátnej moci v porovnaní s kritikou súkromnej osoby. Záver ESĽP: „Človek, ktorý vstúpil do politického života si musí uvedomiť, že jeho súčasťou je aj určité obmedzenie jeho práva na súkromný život a môže byť vo verejnom záujme predmetom širšej i ostrejšej kritiky, nie len zo strany novinárov, ale aj svojich politických oponentov.“
Hodnotenie: 4   0
12:23:43 15.10.2020 [7437] Nevhodný príspevok?
Zopár faktov.
Nováckym „elektronickým priestorom“ v utorok 13.10.2020 preletel e-mail od primátora mesta, s týmto nadpisom:
Subject: Re: V. Trojanová:,, V zmluve nad podpisom primátora mesta nie je uvedený text, že škola bude vybavená kamerovým systémom"!!!!!!!!!!!
(Obsah e-mailu neuvádzam, nie je pre tento môj príspevok podstatný.)
Pochopiteľne, že e-mail sa dostal aj ku mne, keďže menovaná osoba je moja dcéra. Tento „dôkaz“ primátorovi podľa mňa mohol vyrobiť hoci aj náhodný chodec na ulici, keby mu strčil pod nos koniec predmetnej zmluvy s jeho podpisom a otázkou, či je nad jeho podpisom zmienka o kamerovom systéme v škole. Taký „text“ tam teda naozaj nie je a to je neodškriepiteľný fakt.
Ďalším faktom však je, že je tam iný „text“ pre predmetnú zmluvu veľmi, ba mimoriadne dôležitý. V tom texte je uvedené, že neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy,( celkom päť), z ktorých určite najdôležitejšia a najzaujímavejšia je príloha číslo 1- „Vymedzenie predmetu zákazky“ (3 strany). Už nadpis hovorí celkom jasne o jej dôležitosti, lebo obsahuje slovný technický popis prác, ktoré sa majú urobiť a čuduj sa svete, že okrem silno a slaboprúdovej elektroinštalácie je tam ešte uvedené, že škola bude vybavená aj kamerovým systémom AVINGILON a kamera má byť umiestnená aj v priestore telocvične. Je prinajmenšom zvláštne, že obstarávateľa alebo objednávateľa zákazky nezaujímalo, čo si objednával, keďže tento „text“ nebol pre neho dôležitý natoľko, aby si ho pred podpisom zmluvy aj preštudoval. Tomu sa teda vôbec nedá rozumieť. Podotýkam, že o uvedených skutočnostiach je možné sa presvedčiť na internetovej stránke „Digitálne mesto Nováky“-je tam zverejnená predmetná zmluva, vrátane príloh v plnom znení.
Faktom tiež v neposlednom rade je, že v čase prípravy predmetnej akcie na škole - v roku 2014 a ani v čase jej realizácie- v roku 2015, moja dcéra ešte na mestskom úrade nepracovala. Prečo sa teda na predmetnú záležitosť primátor nepýtal niekoho, kto v inkriminovanom čase pracoval na oddelení výstavby mestského úradu? Prečo asi?
Nech si každý odpovie sám.
Najvýznamnejší vedec dvadsiateho storočia Albert Einstein mal určite veľmi veľa skúseností aj s ľuďmi, keď napísal toto varovanie:
„Tento svet nezničia zlí ľudia, ale tí ktorí sa na zlo len nečinne pozerajú.“
Mohlo by to poslúžiť aj našim občanom, pri rozhodovaní sa, keď budú v nasledujúcich voľbách voliť primátora mesta.
V. Richter


Hodnotenie: 4   0
22:18:51 13.10.2020 [7434] Nevhodný príspevok?
Priatelia, každý si vari uvedomujeme, že sa naše myslenie dennodenne ponára do bežných životných radostí a starostí. Naozaj na mnoho spôsobov. Každého z nás pohlcujú predovšetkým konkrétne záležitosti rodiny, práce, zdravia, koníčkov, ale aj vrúcne, či naopak mrazivé vzťahy s blížnymi, so susedmi, ale aj cudzími ľuďmi. Veď napokon sami vidíte, že v dnešnej ,možno až neistej dobe, veľa ľudí zamestnávajú predovšetkým existenčné starosti. Mnohí sme takí zaneprázdnení pozeraním sa pred seba, že nenachádzame ani štipku času, aby sme občas poohliadli ponad nás a pozreli sa na ostatný svet .
Ak som spomenul,čo nás zamestnáva v dnešnej dobe, tlačia sa mi do klávesnice otázky, ako napríklad naložiť s nánosmi stresu a starostí, ktoré sa na nás cez týždeň nalepia, a či vôbec existuje v tejto dobe na to nejaký spôsob ich znížiť, alebo ich odstrániť .
Možnože by som mohol začať tým spôsobom, že si moderne povedané zresetujete“ hlavu nejakým utopením v krčme s pridanou hodnotou hlavybôlu druhodňového. Keďže ja to osobne nemusím a verím, že mnohí z nás tiež nie, pretože existuje lepší spôsob, ktorý spočíva v tom, že si posedíte v rodinnom kruhu, s priateľmi na kávičke a v duchaplnom rozhovore pospomínate predovšetkým o svojich rodinách, o tom čo vás pobaví, rozveselí, a pri čom pookrejete. Všetko je na vašom rozhodnutí. Zatiaľ, chválabohu. Nie vždy tak bolo a nie vždy tak i v našom meste môže byť. Neoplatí sa priznať k tomu, že máte priateľov , navyše gramotných,intelektuálne na výške,na úrovni. A tak pristúpme zodpovedať si otázku, že prečo je zlo? Priatelia, zodpovedať na otázky, že prečo nás postihuje zlo, že prečo človek trpí, je naozaj veľmi zložité.
V mojej spomienke na hodiny náboženstva v Základnej škole pred l.sv. prijímaním, aby sme boli pripravení prijať sviatosti, sme počúvali pozorne, s otvorenými ústami mladého kňaza (pán Rudolf Jurík ho vo svojej knihe „Rozprávanie o dejinách mestečka Nováky spomína, nedávno som si ju opakovane prečítal a tak si dovolím odvinúť z knihy pár myšlienok), ako nás oboznamoval, kto je zlo, kto je dobro, ako vzniklo, od čoho a koho sa odvíja. A ak to vraj pochopíme, vieme, že prečo treba chodiť do kostolíka pretože okrem mnohých iných cností tam nájdeme slušnosť a v jej dodržiavaní v podobe slušného správania sa prežijeme pekný týždeň. Niekoľko spolužiakov tak začalo napokon robiť miništrantov, a takmer všetci boli z kolónie, či už chemickej, alebo baníckej, z ktorých sa naozaj nie veľmi chodilo do kostola, teda až tak boli nadchnutí výukou mladým kňazom. Nebudem ich menovať.
A tak som sa naozaj už viackrát a dávno pred prečítaním príspevku môjho priateľa Milana Oršulu nad otázkou zla a dobra zamýšľal, ako to je. Samozrejme, že nemám v úmysle rozoberať hlboký vzťah medzi Bohom a človekom, medzi duchovnými bytosťami a anjelmi v raji, ktorí sa tiež rozdelili na dobrých, viedol ich archanjel Michal a zlých , ktorých viedol Lucifer, anjel s výsostným postavením a závisťou diabla ,ktorý človeku tento vzťah s Bohom závidel, so snahou tento vzťah narušiť. Ako však možno takýto vzťah narušiť?
Viete priatelia, že najväčšiu úlohu tu zohrala pýcha? Diabol človeku sľúbil, že bude Bohom, a človek mu uveril. Diabol človeka naviedol na hriech, ktorý do jeho života priniesol zlo, bolesť, utrpenie a smrť. Navyše, od tohto okamihu sa človeka boj medzi dobrom a zlom začal bytostne dotýkať.
Ako som povedal nemám v úmysle sa dotýkať u nikoho viery v Boha a návštevy jeho stánku, neprísluší mi to. Ale prečo je to na Slovensku tak, že sa v niektorých ľuďoch skrýva toľko zla počas týždňa nimi vysielaného medzi ľudí, potom sa v nedeľu pekne oblečú a idú do chrámu Božieho,na svätú omšu, na svätú spoveď a sv.prijímanie, aby vraj, je to možno paradox, ale aby z neho odišli odtiaľ s o niečo láskavejším, či zhovievavejším postojom voči svetu. Teda ako slušní ľudia.
Ja osobne som si tým nie celkom istý, že je tomu tak. Sú ľudia, ktorí sa za nijakých okolností charakterovo nezmenia, nestanú sa slušnými ľuďmi, ani keby chodili do Baziliky Sv.Petra v samotnom Ríme a denne. Ostanú stále ľuďmi na tej strane, so svojimi vyprodukovanými e-meilami,kde sa pácha zlo. Nebudú slušní a mohli by sme to prirovnať k tomu, že to je to isté, ako keby si sadli do garáže a čakali, kedy z nich bude auto. No nikdy sa z nich auto nestane
A celkom na záver „„Niektorí uzatvárajú dvojspolok proti svetu a svoje zdvojené sebectvo pokladajú za lásku.“ PB
Hodnotenie: 3   0
10:51:30 13.10.2020 [7431] Nevhodný príspevok?
Keď sú fantázie „nedoceneného“ politika vydávané za pravdu. Dobrý deň priatelia. Tam, kde končia argumenty, nastúpia urážky a vyhrážky. Faktom však je, že primátor asi nepozná zákon. Už vážne dlho poukazujeme na amaterizmus súčasného vedenia mesta pri riadení samosprávy, tak v niektorých prípadoch, to už naozaj vyzerá aj na „právne bezvedomie“. Aspoň súdiac podľa spôsobu argumentácie Ing, Dušana Šimku štatutára mesta pri obhajobe svojho rozhodnutia uskutočniť pracovnú poradu v deň pracovného pokoja 22.12.2018. A tak priatelia, predkladám Vám ďalší skvost nášho primátora. V sobotu 10.10.2020, štvrť hodinu pred pol nocou rozposlal primátor mesta jeho „obľúbencom“ tento e-mail:
---------- Forwarded message ---------
Od: primator@novaky.sk <primator@novaky.sk>
Date: so 10. 10. 2020 v 23:44
https://www.topky.sk/cl/10/1984765/AKTUALNE-Zasadla-pandemicka-komisia--VIDEO-Nove-opatrenia--Matovicova-vyzva-ludom
P. Trojanová(pošli tento email Ing. V. Richterovi,( priatelia,aby ste vedeli,to je otec p.Ing.V.Trojanovej!!!, no neskutočná šikana!!!), ako je možné, že premiér dal pokyn, aby v sobotu(podľa tvojho otca - v deň pracovného pokoja!!! ) bola zvolaná pandemická komisia a dokonca na nedeľu je zvolaný Ústredný krízový štáb!!! Veď premiér porušuje zákonník práce, že toto robí cez voľné dni. A otravuje ženy- matky takou banalitou!!!!
Takéto bláznovstvá napísal Ing. Vladimír Richter na,, mafiánskej" stránke na moju adresu, že som si dovolil( deň po mojom zvolení za primátora mesta) v sobotu 22.decembra 2018 zvolať pracovnú poradu vedúcich oddelení MsÚ!!!!Podotýkam, že vtedy Nováky boli v podobnej,, pandémii" vinou,, gaunerského vedenia", ktoré pripravilo v r. 2015 - 2018 občanov mesta Nováky o milióny eur!!!!!! Ing. Dušan Šimka, primátor mesta Nováky (Koniec e – mailu)
Priatelia, začnem s vašim dovolením najskôr s poukazom na slová Ing.Dušana Šimku,primátora mesta Nováky, vyplývajúce z jeho e-meilu , že problémom primátora je, že nevie byť ani štipku tvorivý, lebo celou svojou dušou je osoba indoktrinovaná neskonalou túžbou po pomste a moci. Tak koná od prevzatia moci v decembri 2018 a nikto nás nepresvedčí o opaku. A tak si kladiem hneď na začiatku spolu s vami otázku. Priatelia, to naozaj nemáme v Novákoch naviac, ako na vyhrážky, točenie sa okolo strachu a obáv vyvolávaných osobou indoktrinovanou túžbou po moci a pomste za nezvolenie do funkcie primátora v období rokov 2014-2018???!!!
Priatelia, tak takto bez škrupúľ (pravdepodobne je to zo strany primátora , minimálne nepodarený pokus o jeho vtipnosť na jednej strane, alebo jeho snaha, či pokus, udržať si nás na červenej niti) nám posiela takéto e-maily. A tak ako ináč, veď čo iné mu zostáva, keď doteraz si vyrábal nepriateľov a teraz sa stal nepriateľom mesta on. Nemá s kým komunikovať, sem, tam sa ako počúvam sťažuje, že všetci sú proti nemu. A on sa ani neobáva, že ostane na posmech tým, ktorí jeho e- mail čítajú. Treba k tomu niečo dodať? Je to skutočný skvost, (priam briliant) veru si ho aj ja odložím.
Napokon, ako vidíte, Ing.Dušan Šimka, primátor mesta Nováky, sa sám usvedčuje o svojich výnimočných „kvalitách“ a vedomostiach, ak porovnáva neporovnateľné. Mám na mysli právne úkony, ktorými môže nadobúdať práva a brať na seba povinnosti v pracovnoprávnych vzťahoch uzatváraných medzi zamestnávateľom a zamestnancom Mestského úradu a premiérom členmi vlády SR a vládnymi inštitúciami, to po prvé
Po druhé s akou aroganciou, len jemu vlastnou, Ing.Dušan Šimka ironicky pristupuje k vážnej úlohe ľudstva na celom svete, vyporiadať sa v súčasnosti s COVIDOM 19 , čoby nebezpečného ochorenia a dáva nám tým i okoliu a verejnému priestoru na vedomie, aká je jeho túžba po pomste za to, že nebol vo volebnom období 2014-2018 zvolený do funkcie primátora mesta Nováky.
Je preto zarážajúce, ak to Ing, Dušan Šimka, primátor mesta Nováky tak vidí,že pri odôvodňovaní zvolania pracovnej porady na deň 22.12.2018,voči ktorému sa ohradil s poukazom ako nanezákonný (resp.v rozpore so Zákonníkom práce) poukázal môj priateľ Vladimír a k zvolaniu Ústredného krízového štábu (ÚKŠ)!!! premiérom vlády SR, si impertinentne kladie otázku- citujem z e-mailu:... „ ako je možné, že premiér dal pokyn, aby v sobotu (podľa tvojho otca - v deň pracovného pokoja!!! ) bola zvolaná pandemická komisia a dokonca na nedeľu je zvolaný Ústredný krízový štáb!!! Veď premiér porušuje zákonník práce, že toto robí cez voľné dni. A otravuje ženy- matky takou banalitou!!!! (koniec citátu)
Tak takáto infantilnosť zaskočila aj mňa samého,pretože normálnemu, racionálne mysliacemu človeku berie dych. Na zasadnutí ÚKŠ sa riešili závažné úlohy v dôsledku II.vlny ,resp. zvýšeného ohrozenia zdravia občanov Slovenskej republiky z titulu pandémie COVIDU 19.
Priatelia, pracovnú poradu, ktorú zvolal primátor na deň 22.12.2018 porovnávať čo do významu a poznania zákonných noriem spôsobom, ktorý čítate ( to nevymyslíte, to je život) ,je zo strany Ing. Dušana Šimku neskutočná samoľúbosť a sebastrednosť, ak nedoložím ,že aj maximálna neúcta nielen k zamestnankyniam, ženám a matkám, ktorým zabránil v čase predvianočnom byť s v kruhu svojej rodiny. Takéto porovnávanie o dobe a termíne zasadnutia ÚKŠ je aj neúcta k členom najvyššieho orgánu ,ktorý rieši problém pandémie.
Aby ste priatelia pochopili ,ide o to, že na príspevok priateľa Vladimíra reagoval primátor Ing.Dušan Šimka vyššie uvedenými srandičkami, pre mňa nepochopiteľne, pretože bez ohľadu na to, že deň 22.12.2018 bol dňom pracovného pokoja (sobota) zvolal bezprecedentne pracovnú poradu zamestnancov Mestského úradu v Novákoch, nezohľadňujúc skutočnosť, že ide obdobie vianočných sviatkov a že zamestnancami mestského úradu sú v prevahe ženy, matky, to naozaj je pravda,že je prefeminizovaný. Uvedomuje si tento človek, že byť mamou je práca na plný úväzok. Vie on čosi o tom?
Takže takto priatelia, jeden primátor mesta , skôr než uvedie do hanby naše mesto svojimi nekompetentnými výrokmi, keď nepozná zákon a nevie si vysvetliť právomoci prislúchajúce mu podľa Zákonníka práce, by mal aspoň toľko úcty mať k sebe ,že bude mlčať . A on bez zábran sa k veci vyjadruje to otvára problém s výkladom ako jeho právny názor.
Takže asi takto priatelia. Podľa Zákonníka práce ,dni dni pracovného pokoja sú dni, na ktoré pripadá nepretržitý odpočinok pracujúcich v týždni, a sviatky. Tiež podľa Zákonníka práce prácu v dňoch pracovného pokoja možno nariadiť len výnimočne, a to po prerokovaní s príslušným odborovým orgánom. V deň nepretržitého odpočinku v týždni možno zamestnancovi nariadiť len také nevyhnutné práce, ktoré sa nemôžu vykonať v pracovných dňoch a ktoré sú explicitne uvedené v Zákonníku práce!!! Pracovná porada v čase tesne predvianočnom nemohla absolútne podľa môjho názoru na jeho zámeroch nič zmeniť a bola vedená v rozpore s ustanoveniami Zákonníka práce,
Za prácu vo sviatok patrí zamestnancovi okrem mzdy aj mzdové zvýhodnenie vo výške 100 % jeho priemerného zárobku. Zamestnávateľ však môže namiesto mzdového zvýhodnenia poskytnúť zamestnancovi po dohode s ním náhradné voľno s náhradou mzdy.
Vychádzajúc z uvedeného sa vážení domnievam, že pokračovanie primátora v urážlivých nádavkách by malo jednoznačne prestať, prípadne by sme mali otočiť garde my. PB Nedajme sa priatelia osočovať urážlivými výrokmi od nášho primátora, nedovoľme mu, aby krivil zákony podľa svojich vedomostí a šikanoval zamestnankyňu mesta. PB
Hodnotenie: 4   0
17:40:16 10.10.2020 [7428] Nevhodný príspevok?
Takže priatelia, už som nie tak dávno napísal, že pán primátor nečíta trpezlivo,moje príspevky. A potom ako človek poháňaný nenávisťou ,uráža nádavkami do gaunerov a vraj píšeme bláznovstvá mi odkazuje vo svojich e-meiloch na moju adresu. Takže napokon píšem presne tak ako som v závere príspevku č.7423 , podotkol,cit. „ ...Takže tak ,alebo má primátor iný peoplemeter na sledovanie počtu sledujucich občanov, ktorí vytvárajú domácnosť, jeho One man show?. Ostatnú štatistiku pripravujem.PB
Keďže za moju snahu Vás oboznámiť, ako je to s priemernou sledovanosťou, podľa píplmetra, ktorý je k dispozícii na stránke „novaky.sk“ ( hoci sa osobne domnievam, že takáto informácia by mala byť podávaná pravidelne ako povinnosť Mestského úradu a najmä primátora mesta Nováky, štatutára mesta, pretože on, primátor by mal v prvom rade odôvodniť „efektivitu“ a efektívne vynakladanie prostriedkov z Rozpočtu mesta Nováky na Jehotelevíziu, na jeho ONEMANSHOW) som bol opakovane označený v e-meiloch mi doručených od primátora mesta za človeka ,ktorý píše bláznovstvá na túto stránku, tak sa pozrime spoločne,ako to vlastne s tým píplmetrom sledovanosti Jehotelevízie je..
Keďže primátor neviduje,resp.neoznačuje túto stránku, ako píplmeter svojej práce vo funkcii primátora, však on vie , že prečo, s dovolením predkladám čísla, ku ktorým som dospel, podľa mne dostupných zdrojov zo stránky novaky.sk Takže, aby môj príspevok nevyznel veľmi siahodlho skrátim to nasledovne (napokon každý má možnosť a právo si to sám a aj mňa skontrolovať).
RELÁCIE VIDEONOVINY k 10.10.2020 Počet relácii v roku 2019 - 2020 - 12, Počet zhliadnutí k 10. 10.2020 (13.10 hod je: 4.413 zhliadnutí
Priemerný počet zhliadnutí na jednu reláciu je :368 zhliadnutí, pri počte domácností - cca 1313 domácností
RELÁCIE Z ROKOVANIA POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA. Počet relácii v roku 2019 - 2020 – 14,, Počet zhliadnutí k 10. 10.2020 (13.10 hod) je: 6892 zhliadnutí
Priemerný počet zhliadnutí na jednu reláciu je :492 zhliadnutí pri počte domácností - cca 1313 domácností
RELÁCIE PRIMÁTOR Ing.DUŠAN ŠIMKA INFORMUJE Počet relácii v roku 2019 - 2020 – 12, Počet zhliadnutí k 10. 10.2020 (13.10 hod) je: 1729 zhliadnutí
Priemerný počet zhliadnutí na jednu reláciu je :144 zhliadnutí pri počte domácností - cca 1313 domácností
RELÁCIA DIANIE V MESTE OD ROKU 2019
Počet relácii v roku 2019 - 2020 – 13, Počet zhliadnutí k 10. 10.2020 (13.10 hod) je:2695 zhliadnutí
Priemerný počet zhliadnutí na jednu reláciu je :168 zhliadnutí pri počte domácností - cca 1313 domácností
Ako z uvedených čísiel vyplýva, že sledovanie v akejkoľvek forme Jehotelevízie , keď občas najmä na zastupiteľstvách sa predvádza ako hlavný protagonista svojej ONEMANSHOW obracajúc sa na kameru so sloganom, aby ľudia videli ,či vedeli , teda ako „nakladá“ poslancom Mestského zastupiteľstva, ako nezákonne a bez akýchkoľvek etických zábran šikanuje zamestnankyňu Mestského úradu a ako sa nezdvorilo vyjadruje k občanom nášho mesta, ľudí nezaujíma až tak, ako by si primátor mesta prial, a ako si domýšľavo namýšľa, pretože z čísel o počte zhliadnutí naopak vyplýva, že ľudia sú unavení jeho správaním sa ,vyjadrovaním, šikanovaním, zamestnancov, a naozaj ľudia sú ním presýtení.
Napriek uvedenému je paradoxné, že nechá sám seba kameramanom natočiť v roli protagonistu a potom to znova propaguje dlho, prostredníctvom káblovky,či YouTube, za podpory odvysielaných relácií v Mestskom rozhlase s výzvami k občanovi, kedy si ho budú môcť pozrieť, v JEHOTELEVÍZII (prečo jeho televízia? Nuž preto, že nemá upravené pravidlá svojej existencie, lebo tie určuje osobne primátor).
Napokon čísla jasne preukazujú neopodstatnenosť takejto formy priamych,či nepriamych prenosov do verejného priestoru JEHOTELEVÍZIOU.
Prosím, spriemerujte počet zhliadnutí v štyroch Reláciách a vyjde vám číslo, ktorému neuveríte. Priemerná sledovanosť zo všetkých štyroch relácií spolu je 293 zhliadnutí pri počte 1313 domácností v Novákoch . Povedzte načo a komu je taká televízia, ktorá naozaj funguje z mestských peňazí a slúži len pre píár primátora. A my, vy, všetko, čo je spojené s nákladmi na jej zbytočnú existenciu to platíme!!!
A na záver priatelia, neobstojí obhajoba zo strany primátora ,ak sa domáha svojej pravdy, len z toho dôvodu, že pri dvoch ,či troch prenosoch zo zasadnutia poslancov MsZ sa objavili vyššie čísla. Však áno, sú započítané, ale v priemere vyšli tak, ako vyšli .
A navyše len taká perlička, ak si niekto myslí, že zvýšený počet zhliadnutí je postavený na odbornom vedení a seriózne postavenom programe, tak práve opak je pravdou, pretože záujem a zvýšený počet zhliadnutí nijako nezvýšil nášmu mestu Public relations (pí ár) ,ale zhliadajúce osoby zaujal zvýšeným záujmom black pí ár nášho mesta, ktorý primátor produkuje A to v popularite nášmu mestu naozaj nijako nepomôže, hoci by si pozrelo,zhliadlo desaťtisíc ľudí.Práve naopak.
Veď takto konfrontačne vedené zastupiteľstvo naozaj málo vídať, najmä ak sa tendenčne, s reprsívnymi následkami na verejnosti konfrontuje so zamestnancom úradu, poslancami a občanmi, ako v nejakej malinkej obci , jedného času veľmi medializovanej. Poviem vám, zle sa mi na to pozeralo, a ani som to nemohol dopozerať . Teda , ako priatelia? Nedajme sa, spoločnými silami to zvládneme. Želám pekný deň.Dúfam,že som sa v počtoch na kalkulačke nepomýlil. S úctou PB
Hodnotenie: 4   0
20:48:51 09.10.2020 [7427] Nevhodný príspevok?
Jeden uhol pohľadu nestačí. Priatelia, ja síce mám veľmi ďaleko od sympatií k lavidovi, lebo tak, ako začal písať a ako dlhé roky píše, je možné, že v súčasnosti cíti , alebo azda pochopil , keď korektne uznám, že čiastočná slepota sa naozaj bez zatĺkania nevyhýbala ani nám, ale to, čo predvádzal on a doposiaľ predvádzajú títo – ľudia blízki primátorovi, je ďaleko, naozaj veľmi ďaleko cez červenú čiaru od dodržiavania úcty k obyvateľom ,od dodržiavania etiky, morálky a pokory, ktorú by sme medzi sebou naozaj mali rozosievať v tejto nedobrej dobe , na čele so samotným primátorom.
Áno lavida, a my sme radi, že aj vás, naše príspevky oslovujú, že je možné,alebo viac ako doposiaľ potrebné vziať v úvahu aj iný uhol pohľadu na konanie Ing.Dušana Šimku súčasného pimátora nášho mesta a nie len taký,ako na to nazerajú ľudia z BUBLINY.
Aj my sme radi, že sme dobre naštartovali a sme presvedčení, že naše príspevky, ako dobre rozbehnutý vlak , sú len dôkazom toho, že určite prispejú k tomu, že tento pomyselný vlak dôjde do nami nastaveného cieľa, t.j. že preukážeme spoluobčanom ,že Ing. Dušan Šimka, dnes ešte primátor nášho mesta, v dôsledku svojho nekompetentného zastávania funkcie primátora nášho mesta, naozaj patrí na smetisko dejín, čím mu dokážeme, že takéto spôsoby realizovania vôle voličov, ktoré nastavil, ktoré vo svojej funkcii uprednostňuje a realizuje ako svoju pracovnú metódu, že takáto politika v našom meste nemá šance. To nijako nepripúšťame.
Lavida, málinko zjednodušujete, ak píšete, že sa jedná len o skupinku, niekoľkých tu píšucich občanoch. Aj keď, ako vidno, sa lavida snaží prejaviť istú empatiu k nám, vo všeobecnosti si to ja si až tak nepripúšťam, po toľkých negatívnych zásahoch do mojej duševnej integrity , napokon i z jeho strany a odkazuje nám svojim poukazom, že rovnako ako my, nezdieľa ani on , s konaním a výrokmi Ing. Dušana Šimku spoločný názor, keďže primátor bez akejkoľvek opory v preukazovaní svojich nepravdivých skutkových tvrdení a neoprávnenou kritikou, nám podľa môjho názoru, v značnej miere zasahuje, najmä tu niektorým píšucím a ich rodinným príslušníkom do zákonom chránených práv na ochranu osobnosti, čím nielen nám, ale aj našim rodinným príslušníkom znižuje našu ľudskú dôstojnosť, vážnosť, profesijnú a občiansku česť a dobré meno nielen u našich spoluobyvateľov, ale i v jeho oficiálnych vyjadreniach ako verejného činiteľa.
Myslím si teda, a aby som lavidu presvedčil o pravdivosti mojich tvrdení a odmietnutí akýchkoľvek pochybností o počte našich sympatizantov, použijem niekoľko slov textu piesne s názvom „ Spočítaj ma“..., ktorej interpret je Richard Muller a dovolím si odprezentovať text prvého odstavca:“ Spočítaj ma koľko ma je, všetky drobné porátaj, ak všetko na halier sadne, to len potom bude raj“. A tak lavida ,počítajte, len počítajte, koľko nás je. Už sa nedáme uspať. Budeme bdelí, pretože aj z príspevku lavidu sa dá vycítiť, že časť nováckych voličov, má aj dnes porozumenie pre primátora mesta (zatiaľ), Otázka je, ako nájsť porozumenie pre nich?
A tak záverom, keďže nechcem plytvať slovami, pretože veľa múdrych postrehov, s ktorými sa dá naozaj bez dlhého rozmýšľania súhlasiť a ako ich vystihol môj priateľ Vladimír, ktoré čítate v jeho poslednom príspevku ,naozaj myslite si čo chcete váženi, ale v tomto prípade, lavida naozaj, až na maličkosti nepíše zle, ale priatelia moji , nie som paranoidný, ale jedna lastovička leto nerobí!!! PB
Hodnotenie: 4   0
17:37:52 09.10.2020 [7426] Nevhodný príspevok?
„Aby ľudia videli.“
Túto vetičku si dovoľujem prevziať z príspevku priateľa Petra Bošiaka. Ona vlastne ani nie je jeho, možno v inom tvare, ale v takom istom zmysle, ju používa primátor mesta v rámci rokovaní mestského zastupiteľstva, keď sa otočí ku kamere a vyzýva kameramana nasnímať niektorého účastníka podľa jeho poňatia zvyčajne v negatívnom svetle. Nemám nič proti tomu, aby ľudia videli čo sa na tých rokovaniach deje. Dokonca som už v minulosti a aj nedávno vyjadril uznanie predchádzajúcemu primátorovi za zriadenie tohto portálu na internete. Lenže asi je tu, hovorí sa tomu, že chyba lávky. Občania už dávno nie sú ovce so sklonenými hlavami, ktoré okrem stebielok trávičky pred sebou ku ktorej ich dovedie pastier, ďalej nevidia. Ľudia - občania majú dnes hlavy hore, dovidia aj ďalej, ako im to niekto vnucuje. Občania vidia aj Jeho.
Občania vidia, že on kameru potrebuje hlavne k tomu, aby sa sám predvádzal, lebo to jednoducho je jeho narcisovská záľuba. On si hádam namýšľa, že je mimoriadne duchaplný a ľudia nedočkavo čakajú na každé jeho slovo? Netvrdím, že sa nenájdu aj takí, veď ho volilo v posledných komunálnych voľbách „až“ necelých 15 percent oprávnených voličov. V skutočnosti jeho siahodlhé monológy sú hlavne o jeho „záslužných“ činoch a o obrovskom množstve rokovaní s významnými ľuďmi, často v kostrbatých nezrozumiteľných vetách. Väčšinu občanov to určite viac otravuje, ako zaujíma. On bez hanby hovorí, ako nás niektorých prispievateľov na túto stránku pozýval pred kameru, aby sme si obhajovali vraj svoje bláznovstvá, ktoré píšeme a nazýva nás pritom gaunermi. On si vôbec nie je vedomý toho, že garde je opačné? Že nie my, ale on má obhajovať a zrozumiteľne vysvetľovať svoje kroky a konanie ako človeka ktorý jediný je v plnom rozsahu za naše mesto zodpovedný? On nechápe, že kritizovať jeho činy, ako činy verejného činiteľa, je naše posvätné právo? Vie on vôbec po 26 rokoch vo funkcii o čom tá práca primátora vlastne je? Dovolím si o tom vážne pochybovať.
Občania vidia a počujú ako sa takmer po dvoch rokoch na rokovaní mestského zastupiteľstva dňa 23.9.2020 bez ostychu chválil svojou nedočkavosťou po moci, keď na druhý deň po zložení svojho sľubu zvolal pracovnú poradu vedúcich pracovníkov úradu, hoci to bola sobota tesne pred vianočnými sviatkami, ktoré začínali nasledujúcim pondelkom. Ak by som chcel byť trochu zlomyseľný, by ma zaujímalo, kedy tú pracovnú poradu zvolával. Hádam nie na ustanovujúcej schôdzi mestského zastupiteľstva. Ak to urobil pred ňou, konal protiprávne, lebo ešte nemal na to kompetencie.
Občania vidia a počujú, ako si vo svojej nedočkavosti ani nenaštudoval príslušné ustanovenie Zákona o obecnom zriadení, v súvislosti s odvolaním hlavného kontrolóra. Hneď na prvom pracovnom rokovaní mestského zastupiteľstva ho aj protiprávne vyhlásil za odvolaného.( Podrobnosti viď môj príspevok č. 7410)
Občania vidia a počujú, ako pozná a ctí aj vnútorné pravidlá prijaté mestským zastupiteľstvom, konkrétne – Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva, keď na rokovaní dňa 23.9.2020 bol nútený do jeho vyčíňania vstúpiť nový hlavný kontrolór, aby ho doslova umravnil prečítaním príslušného ustanovenia Rokovacieho poriadku. Osobne držím palce novému mladému hlavnému kontrolórovi, aby si dokázal uhájiť svoju autonómiu, pretože on nie je človek podriadený primátorovi. On má s primátorom len pracovnoprávny vzťah zamestnanca mestského úradu, obrazne povedané – hlavný kontrolór je akoby pracovníkom mestského zastupiteľstva, ktoré ho do funkcie voľbou ustanovuje a hlasovaním môže aj odvolať avšak nie prostou, ale iba nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov .
Občania vidia a čítajú moje príspevky a príspevky priateľov Petra Bošiaka a Ľuba Dzuráka ktoré píšeme na tejto stránke, ktorú primátor nazýva mafiánskou a môžu suverénne posúdiť vecnosť alebo serióznosť obsahu našich príspevkov. Vôbec to nezávisí od toho, ako to onálepkuje on, ktorý je vedený a hnaný zlosťou a nenávisťou k nám. Mimochodom, nikto z nás, ktorých nazýva gaunermi sa nefotil tak ako on so známym hľadaným kriminálnikom a teda ani nemohla byť zverejnená taká vytešená fotografia ako tá jeho v kruhu priateľov či priateliek, ktorá sa objavila v niektorom bulvárnom časopise. Je tomu už niekoľko rokov, keď som v niektorom na tejto stránke uverejnenom príspevku kritizoval plnenie tzv. PHSR (na roky 2007 až 2013), v ktorom bola aj úloha zriadiť internetovú stránku, možno aj na spôsob www.novaky.com. Keby bola bývala v zmysle uvedenej úlohy takáto stránka pod kuratelou mesta zriadená, určite by sme ju boli veľmi radi všetci traja využívali. Ale to sa nestalo, mestská diskusná stránka zriadená nebola, takže využívame slobodne bez nátlakov tú možnosť, ktorá sa nám naskytuje.
Občania vidia a posúdia aj jeho správanie na rokovaniach mestského zastupiteľstva k niektorým jemu nenakloneným poslancom. Ako je nervózny, gestikuluje so vztýčeným ukazovákom kričí, že on je primátor a oni sa mu snažia čosi brániť, či dokonca znemožniť. Občania videli aj jeho počínanie, keď s poslancom doslova zápasil o stránky zmluvy, ktoré chcel poslanec bližšie ukázať na kameru. Predvedená scéna bola na úrovni úplne porovnateľnej so slávnym videom z obce Fekišovce.
Na záver si dovolím ešte parafrázovať jeden citát, ktorý bol kedysi uverejnený na facebooku:
Buďme vďační aj za negatívnych ľudí v našom živote. Oni nám totiž presne ukazujú, akí nechceme byť.
V. Richter

Hodnotenie: 4   0
11:27:08 08.10.2020 [7423] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Keď sú fantázie „nedoceneného“ politika vydávané za pravdu. Tam, kde končia argumenty, nastúpia urážky a vyhrážky. Už by som naozaj mohol urážlivé difamačné,poškodzujúce moje osobnostné práva ,či osočenie prepočuť a vari mu –primátorovi uznať , že sme pre spoločnosť nebezpeční ľudia a naozaj by som ho mal ľutovať, áno mám sále na mysli primátora, ale veď by som aj, ale kto by už ľutoval narcistu egocentristu a sebastredného človeka, ktorý si nepochybne už chorobne namýšľa, že je osou našej matičky Zeme a my sa máme ako družice okolo neho točiť a pípať a navyše sa nechať sprosto uráža od verejného činiteľa.
Totižto, primátor na môj posledný príspevok, v ktorom som uviedol počet zhliadnutí jednotlivých videí Mestskej televízie, delených podľa relácií stále podľa scénára“One man show“v priemere na jednu reláciu 250-300 zhliadnutí, že píšem bláznovstva, že som preto gauner.Primátor, však ako inak, z titulu sebastrednosti len jemu vlastnej, odborne ,štatisticky, neodôvodnil, nespočítal, neoveril si môj odhad, veď je ekonóm, absolvent VŠ, vari len z dôvodu, že nemám právo spochybňovať jeho tvrdenia, teraz to radšej hodím na seba, človeka, ktorý riadi mesto ,v ktorom žijem takmer sedemdesiat rokov a možno mi odpustíte, ktorí chcete, ak napíšem, že sme aj s priateľmi pre toto mesto, aj niečo urobili. Naozaj v tejto chvíli nevidím dôvod, to popierať.Primátor, samozrejme to nechce vidieť,potvrdiť. Lebo, ja sám!!!.Však to poznáme.
Ing. Dušan Šimka však ešte pred rokom 2015,takmer na každom zastupiteľstve nezabudol pripomenúť, pri sporných debatách s poslancami, ktoré napokon pretrvávajú doposiaľ, niekoľkokrát opakoval bonomot ,obrátiac sa čelom ku kamere a slovami „aby ľudia videli“, čím chcel zvýznamniť svoje tvrdenia aj s pripomienkou, lebo v každej domácnosti to vraj sledujú. Na potvrdenie svojich tvrdení prikladám link SŠÚ o Obyvateľstve Slovenska. https://www7.statistics.sk/wps/wcm/connect/3fd49fca-03ae-4f0a-a606-305b8f290e70/Kolko_nas_je_ake_domacnosti_tvorime.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-3fd49fca-03ae-4f0a-a606-305b8f290e70-kFtfKVt
Na Slovensku podľa údajov Štatistického úradu priemerne pripadalo na jednu bytovú domácnosť 3,2 obyvateľa . Ak počet obyvateľov v Novákoch je cca 4200 obyvateľov. Teda štatisticky by malo byť v Novákoch, zo spoločne bývajúcich osôb v byte vytvorených 1313 domácností . Pán primátor s pridanou hodnotou,t.j. invektívou voči mojej osobe píše: ,cit: „ Veľmi dobre vieš, že televíziu Nováky sleduje ,( moja pznámka : hoci pre prípad istoty prípadnej výhovorky, v pochybení v jeho počtoch vložil vsuvku „asi“ ) každá domácnosť v Novákoch!!!. Priatelia, punktum. Toľká naivita. Ako decko. Aj vy si to myslíte? Nuž, s vašim dovolením, opovážte sa pochybovaťo slovách primátora.
A tak, sa správa ako monarcha. Mladí ľudia,ktorí nastúpili po roku 2010 ako poslanci, hoci vzdelaní boli nesmiernou jeho túžbou po moci a neobyčajne nezvyklou pracovnou metódou, ktorou si vytváral priestor na svoje obete a to boli práve poslanci, ktorí museli znášať diskreditáciu rodín, znôšky ohovárania, u zamestnávateľov, udávanie, podávanie bezdôvodných trestných oznámení, šikana. Títo mladí ľudia mali smolu v tom, že nepodľahli stať sa jeho bírešmi a nedali sa mu, čoby nášmu monarchovi, zahnať do maštale.Aj cisár František Jozef sa obracal výzvou „K mojim národom“ a hoci bol cisár, monarchia, často nazývaná žalár národov, sa mu rozplynula.
Vari dnes každý chápeme podstatný rozdiel medzi monarchiou a súčasnou demokratickou spoločnosťou, keďže nami volení zástupcovia, by sa mali logicky riadiť predvolebnými sľubmi a napĺňať aspoň program, s ktorým išli do volieb a vďaka nemu dostali podporu istej voličskej základne obyvateľov sa tiež zaviazali ,teda aj primátor, že budú konať podľa zákona ,čestne a spravodlivo, že nás nebudú difamovať,že nám nebudú sľubovať nesplniteľné, že nebudú klamať a urážlivo sa k nám vyjadrovať a kritiku prijmú s pokorou a uvážlivo sa budú snažiť naprávať veci,na ktoré občania kriticky poukazujú. .Samozrejme od ľudí s kritickým myslením a v prospech záujmov mesta, opakujem mesta Nováky, nie jeho, primátorovho osobného záujmu.
Takže, ak sa pánovi primátorovi, čoby verejnému činiteľovi nepáčime, nech odovzdá mandát a môže ísť späť do firmy, odkiaľ prišiel a robiť supervízora, keďže sa v nej na tento post vypracoval. Nikto mu nedal právo ako verejnému činiteľovi urážať občanov, obyvateľov s nepomerne dlhším trvalým pobytom, ako je jeho vek, ľudí, podstatne starších od neho, ktorí žijú statočne zo svojich dôchodkov a neužívajú si troj-štvortisícový plat aj so zvýhodneniami, bonusmi, aby takýto človek, navyše verejný činiteľ, si vyhradil právo nadávať im do gaunerov. Pokiaľ budem presvedčený, že mám pravdu a bude ma urážať hanlivo a difamačne musí za takýchto okolností zabudnúť, že sa budem napríklad ja a určite mi dajú za pravdu aj moji priatelia okolo neho točiť a byť mu vďačný za tie kýble špiny, ktorú na nás so svojou suitou z BUBLINY povylieval a i naďalej leje, ako zmyslov zbavený, neprestáva s urážlivými výrokmi, jednoducho ,ako papagáj, papagájuje,či má, alebo nemá pravdu, je mu to jedno.
Nemá zmysel sa zaoberať naozaj morálnou úrovňou človeka, keď sa napokon poslanci MsZ nechajú urážať a nikto ich vlastne, hoci na ich vlastnú obranu, neprinúti, aby sa zjednotili a trvali na vypracovaní Etického kódexu, v ktorom by si upravili pravidlá vzájomnej úcty a morálnej a etickej úpravy správania sa voči sebe poslancov, primátora mesta , i rovnako zamestnancov Mestského úradu . Jednoducho nechápem.
Ja viem, že atmosféra v súčasnosti v celej spoločnosti aj následkom pandemických starostí rodičov o svoje deti a naopak, detí o svojich starých rodičov a blízkych, ale toto je už vari na hrane, takéto vystupovnie a správanie sa primátora a navyše verejného činiteľa, ktorý používa svoju rétoriku, už vari naozaj nepochopiteľnú, pre racionálne mysliacich ľudí na klamanie verejnosti, ako zdôvodňuje, obhajuje svoje fantázie „nedoceneného“ politika vydávané za pravdu.
Ak sa predstaviteľ mesta cíti dotknutý ako nedocenený politik, mal by v prvom rade a predovšetkým chyby hľadať v sebe, vo svojom správaní ,konaní vystupovaní a správať sa v konformnom ,slušnom ,etickom a morálnom riadení v absolútnej pokore pred voličmi, že mu dovolili dostať sa na stoličku primátora.
RELÁCIA DIANIE V MESTE OD ROKU 2019
Apríl 2020 :
Téma:
Rokovanie MsZ,27.4.2020 –zablokované z dôvodu sťažnosti na ohováranie ?
Téma:
Jún 2020:
Téma:
Ocenenie B.Piešovevej,28.6.2020,počet zhliadnutí (ďalej pz) pz: 358
Rokovanie MsZ, 24.6.2020 –zablokované z dôvodu porušenia súkromia ?
Odstránené video z dôvodu porušenia súkromia ?
Dezinfekcia mesta (18.6.2020),pz: 98
Otvorenie MŠ,(1.6. 2020)pz : 104
Nástup žiakov do ZŠ,, (1.6.2020) pz: 132
Budúcnosť vykurovania po roku 2023, (pred 3 mesiacmi) pz:126
Rekonštrukcia CZT, , (pred 3 mesiacmi) pz:121
Zber veľkoobjemového odpadu , (pred 3 mesiacmi) pz:61
Júl 2020:
Téma:
Otvorenie telocvične ,6.7.2020, pz 279
August 2020 :
Téma:
Novácka päťstovka ,4.8.2020 ,pz 271
MsZ (24.8.2020)mimoriadne ,pz:385
SLOVAKIA DART CUP,pz: 285
September 2020:
Téma:
Budúcnosť vykurovania miest Prievidza,Nováky,Z.Kostoľany po roku 2023 (24.9.2020), počet zhliadnutí (ďalej len pz): 273
Otvorenie školského roka 2020-2021 v ZŠ Nováky (10.9.2020), pz:187
Počet relácií : 16
Počet zhliadnutí k 0 8.10.2020 (11.03 hod) je: 360,100,105,133,126,121,62,280,273, 385, 288,273, 189, celkom počet zhliadnutí :2695
Priemerný počet zhliadnutí na jednu reláciu je :168,4 zhliadnutí počet domácností je cca 1313. Takže tak ,alebo má primátor iný peoplemeter na sledovanie počtu sledujucich občanov, ktorí vytvárajú domácnosť, jeho One man show?. Ostatnú štatistiku pripravujem.PB
Hodnotenie: 3   0
23:54:41 06.10.2020 [7422] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň, priatelia, Ing. Dušan Šimka, primátor mesta mi e-meilom doručil jeho Volebný program (ďalej len VP), s ktorým sa prihlásil v roku 2018 v čase predvolebnom ako kandidát na získanie mandátu primátora mesta na roky 2019-2022, a ako nezávislý kandidát (- nezávislý, pretože v tejto situácii, je to azda pre neho veľmi pohodlné a bezpečné ... nebude ,či nemusí sa nikomu zodpovedať,nemusí utekať pred návštevou prezidenta, kvôli straníckej príslušnosti a zatajovať sa napriek získaným podpisom, veď načo ... nikoho to nezaujíma ... nemusí platiť členské, nemusí chodiť na schôdze, nemusí ich zvolávať na debaty s občanmi, ktorí ho volili, či nevolili, dokonca nemá a tu sme u koreňa veci, kontrolovateľný program, lebo takto spracovaný VP odsledujú voliči možno, alebo maximálne až v budúcom volebnom období a ..., atď. ... - ) rozdielom len 10 hlasov vyhral volebný boj o kreslo primátora. A tak jeho víťazstvo možno nazvať „Pyrhovo víťazstvo“.
Priatelia, nemám však tušenia, že prečo mi primátor jeho VP odoslal, keď ja takýto obsah VP u sedemkrát zvoleného človeka za primátora považujem jeho VP s prepáčením za čajový odvar, napokon však ho poznám, možno lepšie ako on, keďže ho pomerne často vo svojich statusoch spomínam, čím sa takmer zakaždým dostanem „do krížku“ s lavidom, pretože tento anonym, mi svojou oponenciou sa snaží akosi mi naznačiť,či ma donútiť, keďže samozrejme mi nemôže zakázať písať, že na niektoré veci sa nevyplatí reagovať a nechať to hniť vlastným životom.
No veď rádoby, ale je veľmi neslušné, ak sa na našu, pre niektorých tu píšucich povedzme adresu, urážlivými nádavkami do gaunerov, snaží o to primátor mesta Nováky. Primátor mesta a ľudia v BUBLINE si akosi osvojili pomenovávať veci a označovať ľudí svojským spôsobom, keďže ako si mnohí ako čitatelia tejto stránky akiste všímate, že hoci už by naozaj mohli prestať ju označovať za mafiánsku ,je to detinské, no a v neposlednej miere nás začínajú hnevať útoky na nás, priatelia, pretože tento článok, aby som si neprisvojoval, že len sám som podľa primátora nášho mesta gauner a že píšeme bláznovstvá , nie je ani tak o mne, ako o vás - dobrých ľuďoch, ktorí cítia nespravodlivosť, alebo majú záujem o dobrú,lepšiu spoločenskú atmosféru v tomto ťažkom pre všetkých ľudí pandemickom období..
Označujú vás za gaunerov, a rôzne inak sa vám vysmievajú dôchodcovský, vyšší vek, fabulujú na nás, že vraj sme to my, čo nenávidíme . V piatok minulý týždeň som prechádzal okolo Domu kultúry a oči mi zabehli do okien bývalého gastra, no na zaplakanie, koľko nehnuteľností nám chátra a sú zanedbávané, takpovediac ponechané navidomoči osudu- schátrať.
Kto, koho a prečo nenávidí sa len tak ľahko nedalo prehliadnuť pri zhliadnutí rokovania z posledného zastupiteľstva. Nikto nespomenul čo i len náznakom súdy, trestné oznámenia a pod, nikto sa takýmito výrokmi neoháňal v priamom prenose , len dvaja ľudia . jeden občan a primátor nášho mesta.
A tak späť k Volebnému programu. VP Ing. Dušana Šimku, neponúka DOBRÉ RIEŠENIA. Nováky nie sú otvorené mesto ,ak nemám pravdu, nech mi niekto oponuje, čím sa otvárajú voči svetu, veď ak si vygúglite počty zhliadnutí do posledného zastupiteľstva, tak je to v priemere na každý záznam približne 200 až 300 zhliadnutí od nástupu Ing.Dušana Šimku do funkcie primátora mesta Nováky. Podľa môjho názoru Nováky by mali byť – otvorené mesto, mesto komunikujúce bezprostredne so svojimi občanmi, v priamej občianskej atmosfére. Napokon to vyžaduje aj súčasný stav Transformačného programu Hornej Nitry. Otvorenosť a komunikácia s občanmi sú najlepšia cesta v boji proti spoločenským neduhom. Mestský úrad musí byť otvorený všetkým ľuďom a ľudia by mali mať úrad za miesto, kde sa chodí bez obáv
Primátor by si mal okrem ním, popularizovaných živých vysielaní raz do mesiaca realizovaných ako rokovaní poslancov MsZ nájsť čas a preto by si mal:
• Vyhradiť 1x týždenne čas na stretnutia s obyvateľmi
• Zorganizovať 1 x ročne Deň otvorených dverí na MsÚ
• Organizovať 1x ročne Verejné zhromaždenia s občanmi , kde budú občania informovaní o hospodárení mesta, investičných akciách atď. , ale tak, aby výkladu všetci porozumeli a pochopili, nie ako toť naznačil Vladimír rétorické primátorovo extemporé, ešte aj lavida ho ospravedlňoval a dal Vladimírovi za pravdu.
• Vytvoriť Radu seniorov, Radu podnikateľov ako poradné orgány primátora
• vytvoriť poradný orgán primátora tvorený zo zástupcov OZ, záujmových krúžkov, študentov .
otvorené mesto = dobrý úradník (nie šikanovaný) , zefektívnenie chodu radnice, možnože na princípe Stafino služby
Jasné je to, že politici sú bojovníci, ktorým ide o veľa, alebo inak povedané o moc...Ale myslím si, že občania nechcú, nemáme záujem ,aby bojoval len za seba , niekedy zákerne a klamstvom. Mám skúsenosti. Chválabohu, že u nás v meste neplatí konštatovanie, že , čím viac ľudí ho volilo, čiže, čím viac ľudí presvedčil o svojej pravde, tým väčšiu má moc. V podstate opak je pravdou, ale to sú naozaj paradoxy,ktoré dnes nevyriešime. Nemali by sme si zvykať na stav, že aj dlho a často omieľané klamstvo sa stáva akceptovanou pravdou pre veľa slepo veriacich ľudí.
Veď voľby sú za dva roky,priatelia. Reklama funguje, ľudia sú na to naučení. Ak sa nezlepší prístup primátora k ľuďom bez rozdielu, budeme, lebo musíme písať, len na túto webovú stránku,písať intenzívnejšie, lebo ako som uviedol, inak sa nemáme kde a ako vyžalovať, a kriticky poukázať na zanedbanie spravodlivosti v riadení nášho mesta. Táto stránka a jej opodstatnenosť je zárukou, že nás verejnosť má možnosť názorovo opoznať a číta tieto stránky, aj keď sa zatiaľ rady slušných prispievateľov rozširujú len pomaly Počkáme, možnože sa o potrebe tejto stránky presvedčia i ďalší..
A celkom na záver priatelia. Takto ,za takejto atmosféry sa len ťažko dá plniť Volebný program. A ako teda??? Realizácia akéhokoľvek volebného program závisí od vôle poslaneckého zboru, preto si to vyžaduje pripraviť a schváliť na ostatný čas „Programové vyhlásenie primátora a MsZ na obdobie 2019 – 2022 “ako vodítko akcií občanov, poslancov MsZ a vedenia mesta. Z toho,čo sa naživo vysiela,už to musím na plné ústa povedať, je obyčajný človek len oblbnutý a čím skôr ,tým vari lepšie pre neho,ak si prepne iné vysielanie ,alebo celkom vypne počítač, nieto, aby tam pretrpel v očakávaní,kedy na neho vystrelí primátorov ukazovák s urážlivým osočením. PB
Hodnotenie: 3   0
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
Bane na hornej Nitre skončili, banskí záchranári sú v pohotovosti naďalej. Je otázne dokedy
Banskí záchranári pomáhajú i pri rôznych nešťastiach.
zobraziť podrobnosti »
12.01.2024
FOTO: Elektráreň Nováky odstavila poslednú turbínu, skončila sa tak výroba elektriny z uhlia
Výroba elektriny a tepla z domáceho hnedého uhlia v Elektrárni Nováky po 70 rokoch definitívne skončila.
zobraziť podrobnosti »
21.12.2023
Final coal mining cart pulled from Nováky mine
More trains for Christmas holidays, Bratislava outskirts teeming with culture, and a recipe for Christmas baking.
zobraziť podrobnosti »
21.12.2023
Z nováckej bane vyťažili posledný vozík uhlia, o zamestnanie prídu stovky ľudí
Uzatváranie bane potrvá roky.
zobraziť podrobnosti »
21.12.2023
VIDEO: Karol Mikuláš: Baník, povstalec aj politický väzeň
VIDEO: Karol Mikuláš: Baník, povstalec aj politický väzeň
zobraziť podrobnosti »
15.03.2023
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.