Online 9 ľudí. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
1016 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
21:46:41 15.10.2014 [5057] Nevhodný príspevok?
Príspevok je schovaný!
Príspevok je dostupný len pre prihláseného používateľa.
14:34:17 15.10.2014 [5055] Nevhodný príspevok?
Príspevok je schovaný!
Príspevok je dostupný len pre prihláseného používateľa.
14:20:46 15.10.2014 [5054] Nevhodný príspevok?
Príspevok od poslanca Mgr. Milana Oršulu, predsedu KKaŠ
===========================================

Nerád sa opakujem to svoje som povedal už na príspevok Dusno. Neviem prečo má niekto potrebu, aby sa mu veci opakovali stále dookola, keď verím, že ste pravidelný čitateľ a možno aj prispievateľ na tejto stránke. Preto poprosím webmastra keby do textu dal môj príspevok. Ďakujem.
( príspevok: http://www.novaky.com/?list=forum&prispevok=5049 )

Taktiež by ma zaujímalo, či táto otázka bola položená aj ostatným poslancom hlavne pani Hornej a pánovi P. Oršulovi poprípade aj ostatným nemenovaným poslancom. Či ich názor Vás nezaujíma?

Čo sa týka zorganizovania stretnutia s občanmi, tak to by ste sa mali opýtať vlastného brata pán Marián Š. Treba sa pozrieť na PHSR a jeho napĺňanie. Je to opatrenie 10.2.2.1.. Váš brat si predstavuje organizovanie verejných diskusii obyvateľov mesta formou TV Nováky, s ktorou ja striktne nesúhlasím a dal som to na prvom živom vysielaní najavo. Forma akou Váš brat organizuje a napĺňa toto opatrenie je viac ako dehonestujúca ľudskú dôstojnosť. Sme malé mestečko a myslím si, že sa hravo zmestíme aj do priestorov kina či DK. Ja sa ľudí a ich reakcií báť nemusím. A čo Váš brat? Bojí sa? Prečo všade chodí s mestskou políciou?

A ešte jena vec, opatrenie 10.2.2.3. z PHSR zabezpečuje práve táto nepopulárna stránka, ktorá je primátorom tak kritizovaná. Ale prečo anketové fórum na oficiálnej stránke mesta nebolo od roku 2009 prevádzkované?

Pán Marián Š. odpoviete teraz Vy mne, nám?

S pozdravom
Milan Oršula
Predseda Komisie kultúry a športu
===========================================
Príspevok od poslanca Mgr. Milana Oršulu, predsedu KKaŠ
Hodnotenie: 12   1
17:03:51 14.10.2014 [5053] Nevhodný príspevok?
Príspevok je schovaný!
Príspevok je dostupný len pre prihláseného používateľa.
10:40:15 14.10.2014 [5052] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň Dusno.

Na Vaše otázky odpovedal Mgr. Milan Oršula v príspevku 5049, ak máte ďalšie otázky, tak ich kľudne vložte do diskusného fóra. Ak si myslíte, že budeme uverejňovať Vaše príspevky, ktoré urážajú Webmastera a jeho rodinu, Ste na omyle. Vaše príspevky porušujú kódex prispievateľa a aj napriek tomu Vám bol ochotný poslanec Mgr. Milan Oršula odpovedať. Ako vidíte, komunikácii sa poslanec Mgr. Milan Oršula nebráni, nech sa páči pýtajte sa, ale slušne.

Prajeme Vám pekný deň.

Webmaster.
Hodnotenie: 10   0
10:23:27 14.10.2014 [5050] Nevhodný príspevok?
Príspevok je schovaný!
Príspevok je dostupný len pre prihláseného používateľa.
09:40:52 14.10.2014 [5049] Nevhodný príspevok?
Príspevok od poslanca Mgr. Milana Oršulu, predsedu KKaŠ
===========================================

Dobrý deň pán Dusno,
nemám problém aby ho zverejnil webmaster, pokiaľ sa pod tento príspevok aj podpíšete. Inak si buďte istý, že voči takto sformulovanému textu, ktorý je plný klamstva a poloprávd budem postupovať v zmysle zákonov SR a ústavy SR.

Ja sa za svoju prácu v tomto volebnom období hanbiť naozaj nemusím. Ospravedlňujem sa že som sa tak skromne pochválil ale Vy to asi neurobíte. :-). To len niečo na odľahčenie situácie.

A čo som urobil a sme urobili?

1. Komisia v roku 2011- 2012 na rozdiel od predchádzajúceho obdobia vytvorila kritéria pre prideľovanie fin. prostriedkov (FP) z rozpočtu mesta. Vydala nové tlačivo pre športové organizácie, ktorým sprehľadnila čerpanie a začala vyhodnocovať vecné napĺňanie výdavkovej časti pre voľnočasové a športové organizácie. Na základe týchto výstupov následne nemala nijaký problém v prípade nedostatočného zdôvodnenia výdavkov poprípade nezrozumiteľného predloženia vyúčtovania krátiť dotácie pre ďalšie obdobie.
2. Spolu s ekonomickou komisiou pripravovala nový návrh VZN 3/2012, ktorý nahradil VZN 1/2007 a jeho dodatok. Tým sa prispelo k sprehľadneniu obsahovej časti, ako aj sa upravili postupy pre odporúčanie dotácii v rámci odborných komisii, obmedzili sa právomoci primátora v rozhodovaní s FP občanov mesta z 1.600 eur na 33 eur. Prijímatelia pred podpisom zmluvy majú 10 dňovú lehotu na pripomienkovanie zmluvy a doplnenie harmonogramu vyplácania záloh na schválenú dotáciu. Určila sa lehota dokedy je mesto povinné minimálne raz za štvrťrok poskytnúť dotáciu organizácii, ktorej sa na základe uznesenia MsZ dotácia schválila. Musím povedať, že práve tu si primátor robil z nepohodlných organizácii respektíve ľudí jemu nepohodlných otrokov, keď dotácie im vyplatil až ku koncu účtovného obdobia. Ak tvrdíte, že som okradol kluby v prospech KRK tak potom som okradol tieto kluby aj v prospech Klubu karate, šípkarov, lyžiarov a pólistov.
Pretože u všetkých došlo k tomu, že vytvorením kritérií boli všetkým týmto klubom navýšené FP oproti rokom minulým, pokiaľ nedošlo k plošnému kráteniu rozpočtu z dôvodu nenapĺňania príjmovej časti rozpočtu.

Pre obvod čo som spravil?

1. kúpa parku- schválenie FP, dodnes mesto na moje odporúčanie nevyhlásilo architektonickú súťaž,
2. pokus o odstránenie spomaľovača na ulici Rastislavova. Disponujem celou listinnou dokumentáciou kde sa MsÚ bráni zmenou značenia ochrániť chodcov a taktiež skvalitniť život občanov na tejto ulici, v zmysle nových dopravných pravidiel, ktoré v období osadenia predmetného spomaľovača neexistovali,
3. Rekonštrukcia okien na ZŠ v ktorej sa možno raz budú na hodine dejepisu budú deti učiť, že tu boli poslanci, ktorí zosadili z piedestálu režim nastolený súčasným primátorom,
4. rekonštrukcia elektroinštalácie na ZŠ, ktorú mesto z neodôvodnených príčin nerealizuje,
5. Ulica E. Ottu,
6. Dobudovanie 14 b.j. na Kukučínovej ulici,
7. Pokračovanie v rekonštrukcii káblových rozvodov,

Mimo toho:

1. Odhaľovanie procesných nedostatkov MsÚ- informovanosť občanov formou internetu, nepredkladanie kompletnej dokumentácie pri schvaľovaní alebo predkladaní rozpočtu, predkladanie rozpočtu na ďalšie roky do komisii ako schodkový- v rozpore zo zákonom o rozpočtových pravidlách, ďalšie nedostatky pri tvorbe rozpočtu popisuje správa NKÚ, nedostatočné alebo skresľujúce informácie predkladané na základe žiadosti o sprístupnení informácii, manipulácie a ovplyvňovanie občanov mesta formou TV Nováky- vstupy primátora pred začatím alebo na konci vysielania, záznamov z rokovaní MsZ, skresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej evidencie, neplnenie uznesení prijatých MsZ zo strany zamestnancov MsÚ, nutnosť riešenia práce predošlého HK mesta pána Petra O- dal dokonca ja trestné oznámenie čo viedlo zo strany k zastrašovaniu poslancov primátor a k ich dehonestovaniu dôstojnosti na rokovaní MsZ- do dnes sa nič z toho nepotvrdilo
2. Rok 2011 nebolo dodnes vysvetlené ani políciou kam sa podeli finančné prostriedky za prenájom umelej trávy na futbalovom štadióne za rok 2011 napriek nariadeniu primátora č. 3/2010, vyplácanie FP v rozpore zo zmluvami o dotácii zo strany primátora mesta,

3. bránenie sa a odopieranie poslancom ako aj komisii vykonania kontroly vecného nakladania s FP v KCMN, n.o. ďalšie nedostatky potvrdil aj NKÚ v správe, ktorú nájdete na stránke, na ktorú prispievate. Koniec koncov sa táto skutočnosť aj potvrdila, keďže KCMN za rok 2013 nevedela komisii pri kontrole preukázať čerpanie a príjem za jednotlivé akcie poriadené v predmetnom roku za čo komisia navrhovala krátenie dotácie na činnosti o 5 %, tak ako to bolo aj v prípade športových organizácii, čo zo strany primátora nebolo podpísané, prečo asi?
4. Odhalenie nelegitímnosti členov správnej rady KCMN od roku 2012- nájdete si bližšie aj na stránke http://www.novaky.com/?list=forum&prispevok=4915

No a toto bola moja práca a je toho určite viac. No jedna základná a dôležitá vec je, že aj keby som za celé obdobie neurobil priamo pre občanov nič, čo koniec koncov nie je pravda, otvoril som mnohým občanom oči nad skôrnatenosťou, neefektívnosťou, zastrašujúcou, neprístupnou a do neba volajúcou nekorektnosťou s akou koná MsÚ a jeho primátor.

Jeho prehra v nasledujúcich voľbách bude mojím víťazstvom.

S pozdravom
Milan Oršula
Predseda Komisie kultúry a športu
===========================================
Príspevok od poslanca Mgr. Milana Oršulu, predsedu KKaŠ
Hodnotenie: 5   3
06:43:47 14.10.2014 [5048] Nevhodný príspevok?
Dobré ráno Dusno.

Vaše predchádzajúce tri príspevky boli zmazané z dôvodu porušenia kódexu tejto stránky. A aj napriek tomu, že príspevok číslo 5046 bol osočujúci, bol zaslaný poslancovi Mgr. Milanovi Oršulovi. Predpokladáme, že naň bude reagovať, tak ako reagoval doteraz na všetky otázky od občanov.

Ak máte otázky aj na iných poslancov, neváhajte a vložte ich do diskusného fóra.

Prajeme Vám pekný deň.

Webmaster.
Hodnotenie: 2   3
10:34:52 13.10.2014 [5043] Nevhodný príspevok?
Príspevok je schovaný!
Príspevok je dostupný len pre prihláseného používateľa.
10:24:29 13.10.2014 [5042] Nevhodný príspevok?
Príspevok je schovaný!
Príspevok je dostupný len pre prihláseného používateľa.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
VIDEO: Mestské zastupiteľstvo zo dňa 19. februára 2018
www.video.novaky.sk
zobraziť podrobnosti »
14.04.2018
VIDEO: Vyjadrenie primátora mesta k aktuálnemu dianiu
VIDEO: Vyjadrenie primátora mesta k aktuálnemu dianiu
zobraziť podrobnosti »
21.03.2018
Počas likvidácie vetracej šachty nastali problémy (+FOTO)
KOŠ. Pri likvidácii bývalej vetracej šachty v Koši došlo v piatok k poškodeniu jedného z potrubí. Technickú poruchu, v súvislosti ktorej sa ľahko zranili traja zamestnanci Hornonitrianskych baní Prievidza (HBP), už odstránili. Informovala hovorkyňa spoločnosti Adriana Siváková.
zobraziť podrobnosti »
12.03.2018
Zemianskymi Kostoľanmi sa od včera šíri neznámy zápach
Včera vo večerných hodinách zaznamenali obyvatelia obce neznámy zápach. „Približne od osemnástej hodiny sme dostávali od občanov informácie o šírení zápachu. Postupne sme ho mali hlásený zo všetkých častí obcí,“ informovala starostka Zemianskych Kostolian Jana Školíková.
zobraziť podrobnosti »
08.03.2018
VIDEO: Koncert k 60. výročiu založenia umeleckého školstva v Novákoch
Ak máte čas a chuť, určite si pozrite záznam z koncertu k príležitosti 60. výročia založenia umeleckého školstva v Novákoch.
zobraziť podrobnosti »
31.01.2018
Mail:
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa.