Online 2 ľudia. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
854 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
11:15:02 06.05.2019 [6817] Nevhodný príspevok?
Nedá mi opatovne v krátkosti zareagovať na pána Bošiaka.
Evidentne sa neviete zmierit so zmenou primátora Novák. Podľa mňa sa predchádzajúce vedenie veľmi "nepochlapilo". Mesto zadĺžené, prispaté, nefunkčné. A Váš syn bol viceprimátorom, takže dá sa chápať Váš postoj.
Spomínate aroganciu.....ja neviem, prečítajte si spatne svoje príspevky, všetky sú ladené v tomto duchu.
Ja oceňujem, že vidím mestské zastupiteľstvo nezostrihané, so zvukom, že Dušan Šimka reaguje otvorene /rétoriku poznáme, každý máme osobitú, nebudem ju kritizovat/, vidím mestské vysielanie, že sa tu niečo aj deje....atď.

Využite svoj potenciál a právne vzdelanie niekde zmysluplnejšie, Vy si asi neuvedomujete, že ste s tým pisálkovaním na smiech /samozrejme Vám to do očí nepovedia ani Vaši priatelia/, ale polovička mesta sa baví na Váš účet.
Pomože právnou radou ľuďom v núdzi, sociálne slabým, realizujte sa ako právny ombudsman....bude to zmysluplné a upokojí to Vašu dušu.
Hodnotenie: 0   2
11:44:46 04.05.2019 [6816] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň, je pravdou, že v našom meste nie je asi markantný rozdiel od iných miest a obcí v pohľade na názorovú hladinu čo sa týka riadenia mesta. Jednak z dôvodu, že väčšia časť obyvateľov zaujíma k svojmu mestu, obci poväčšine ľahostajný postoj, v inom prípade asi aj preto, že však budú aj ďalšie voľby a nič sa nezmení a pod. Po dlhé obdobie sme v Novákoch , teda presnejšie, až do roku 2014 nažívali v akejsi rovine hladiny alfa. Nie však bezstarostne, bez problémov, bez stresových situácií, ako by mala hladina alfa naznačovať. Bola to len naivná predstava, pretože voľby v roku 2014 vyvrátili názor, že sme všetci spokojní, bez problémov a bez kritického myslenia a tak na našej radnici došlo v dôsledku názorovej hladiny časti obyvateľstva k výmene osôb na poste primátora. Ešte je privčas urobiť závery, že čo spôsobilo, čo sa udialo v novembri roku 2018, keďže názorová hladina sa zavlnila, nie veľmi a len s prevahou desiatich hlasov zvíťazila túžba v ľuďoch, k návratu hladiny alfa do života obyvateľov nášho mestečka. Rozhodne je dôvod sa však domnievať, že na škodu nás, obyvateľov Novák, pretože sme vlastnou nerozhodnosťou (i neúčasťou vo voľbách) a do istej miery slabou prípravou kandidátov (či nezmyselne vysokým počtom uchádzačov o post primátora) pripustili návrat do života obyvateľov nášho mesta hladinu alfa, avšak v polohe veľmi rozporuplnej. Uvidíme, čo ukáže čas. Platilo a istotne bez obmedzenia bude platiť, že starého psa novým kúskom nenaučíš. Zdá sa, že nástup staronového primátora i s jeho rétorikou už v počiatkoch naznačuje, že v spôsobe jeho vlády sa naozaj nič nezmenilo. Arogancia moci nebola v ňom potlačená a túžba vládnuť vraj pevnou rukou, nás zatiaľ niektorých nezaskočila, nemôže odradiť od kritického myslenia. No, ak už znova začíname písať a hovoriť o akomsi strachu, či dôvodu, sa nášho primátora báť, ak s jeho názorom človek nesúhlasí a „žehliť si „ svoje prešľapy z minulého obdobia je dôvod, aby som sa aj ja začal na veci nazerať inou optikou? Nuž, tu je moja odpoveď. Ten, koho sa mnohí boja, musí sa báť mnohých. Už si nepamätám presne, ale myslím, že to vyriekol Seneca. Mojou ambíciou preto vôbec nie je, aby som sa stretával s pánom primátorom, mojou ambíciou je, aby sa mne a mojej rodine v tomto meste dobre žilo. V ňom som prežil takmer celý svoj život a v ňom chcem aj dožiť, bez strachu a bátia sa niekoho a preto urobím všetko z mojej strany, aby tomu, pokiaľ mi zdravie dovolí, aj bolo!!!. Chcem vari tak veľa? PB
Hodnotenie: 1   1
15:08:00 03.05.2019 [6815] Nevhodný príspevok?
Ako som si dnes v dennej tlači prečítal vraj predseda Ústavného súdu v prvom veľkom rozhovore hovorí o tom, že jeho základnou hodnotou je humanizmus a má silný vzťah k životnému prostrediu. Ivana Fiačana hnevá rúbanie lesov aj znečisťovanie vôd. To som naozaj dnes čítal v tlači. Možno by sme sa mali dnes vari viac, ako inokedy zamyslieť nad tým, či naozaj bude dnešná téma , ktorá má byť pojednávaná na zhromaždení občanov zvolaného na dnes do Domu kultúry, vecou konštruktívneho prístupu, alebo či to nebude opakovane a opakovane nanucovaním jedného videnia. Domnievam sa, že demokracia, vari i v tomto prípade potrebuje polemiku, v ktorej musia mať vecné argumenty prevahu. Niektorí, mi možno budú vyčítať moje názory, ale nemali by sme pripustiť, že vec, ktorou sa dnes zaoberajú štátne a samosprávne orgány, by v prípade nesúhlasu nás, niektorých obyvateľov mesta nemala tak, ako sme to niekoľkokrát zažili , skončiť útokmi predstaviteľa nášho mesta. Čo tým chcem povedať? Uvedomujem si, že názor je vec uhla pohľadu, ale ak nie sú u pána primátora silnou stránkou argumenty, tak ako sme v konečnom dôsledku u neho zvyknutí , tak potom mi odpustite, ak si kladiem otázku , či sa mám skôr, než sa vyjadrím, už neviem po koľký krát, pripraviť na osobné útoky ,prípadne znevažovanie zosmiešňovanie zo strany pána primátora , prípadne jeho suity? Lebo, ak nám neponúkne a neobháji vecný prístup, nebude sa držať faktov, som presvedčený, že to opakovane z jeho strany zostane v rovine populizmu, solitérstva a potom celé v prípade aj prítomnosti mojej maličkosti stretnutie v rámci jeho vlastnej politiky a môžeme sa to vnímať len ako priestor na jeho osobnú sebaprezentáciu. Teda, veľmi veľká časť agendy, ktorú by sme si mali vypočuť, by mala spočívať najmä v tom, ako sa o.i. zlepší životné prostredie v našom meste pre našich občanov, už i len preto, že hoci mnohí sa nedožili dneška a odchádzali z nášho sveta i v dôsledku následkov industrializačného rozvoja v chotári, či na území nášho mesta. A tak k veci. Máme ,alebo nemáme k dispozícii nadštandartne (ako som kdesi tiež čítal) vybavené zametacie vozidlo, ktoré nezametá, alebo len veľmi málinko zametá zvýšenou prašnosťou znečistené ulice nášho mesta? Povolilo mesto, alebo nepovolilo z mestskej časti nášho mesta s názvom Laskár zlikvidovanej v dôsledku ťažby uhlia, zriadiť skládku odpadu, ku ktorej som často vídaval, či stretával vozidlá s odpadom pozberaným v meste? Je to správne, bez úcty k pôvodným obyvateľom, kde sa rodili a zomierali stáročia ľudia patriaci a verte aj v súčasnosti hlásiaci sa k nášmu mestu ? Ak som spomenul ,že v dôsledku sústredenej priemyselnej aglomerácie, evidujeme zvýšenú prašnosť, kladiem si otázku, že prečo sa naše mesto zbavilo bezdôvodne autocisterien, ktoré sa v minulosti často využívali na zmývanie prachu z povrchu ulíc? Prečo niektorí ľudia tu žijúci odmietli vybudovať novú polikliniku , hoci nevieme čo so seniormi, v dôsledku absenciu postarať sa o seniorov, o ktorých sa nemá kto postarať a odkladajú sa k dožitiu staroby v penziónoch v iných obciach, mestách, čo niektorí, len veľmi ťažko znášajú, atď.,atď.? Neobstojí argument, že poliklinika tu existuje. Pôvodná poliklinika bola vybudovaná ako dočasné riešenie pre rozšírenie zdravotníckych služieb v čase aktuálnom, v dôsledku rozšírenia ťažby uhlia, hoci v danom čase a priestore bola STN veľmi benevolentná k zabudovávaniu stavebných prvkov, ktoré dnes tvoria vnútorné obklady ambulancií? Samozrejme, že je správne, ak sa zaoberajú štátne a samosprávne orgány riešením projektov v dôsledku ukončenia banskej činnosti a jedným dychom hovoria o problémoch regiónu aj cieľoch jeho transformácie, pretože asi je fakt i to ,že hoci tomu mnohí ľudia nerozumejú ( a niekedy nie veľmi ani ja), predsa len transformácia a akčný plán Hornej Nitry sú niekoľko mesiacov dominantnými témami regiónu. A tak naozaj, ak sa vyššie štátne a samosprávne orgány, ako s konečným riešením touto otázkou tak zaoberajú, zdá sa, že by sa nemalo v tejto súvislosti zabudnúť na dokompletovanie projektu s dôrazom na nápravu poškodeného životného prostredia , ktoré okrem banskej ťažobnej činnosti desaťročia znehodnocovalo a znehodnocuje životné prostredie, ovzdušie, ktorým je skladka na južnom okraji chotára mesta, či znečisťovanie rieky Nitry , atď. atď. Ak to nedokážeme ,tak by si malo mesto prostredníctvom svojich zástupcov vynucovať elimináciu týchto negatívnych vplyvov na obyvateľov nášho mesta a žiadať, ako najviac negatívne ovplyvnená lokalita, či sídlo ťažbou uhlia, podstatne vyššiu a modernejšiu vybavenosť mesta pre zvýšenie ochrany životného prostredia. Možnože je dobré žiť v ilúzii, že vybudovaním akýchsi strategických komunikácií je cesta k zvýšeniu atraktivity nášho mesta a pre našich obyvateľov života v ňom, avšak bez paralelne zvyšovanej kvalitne a moderne budovanej infraštruktúry, bolo by to ilúzia , bolo by to asi infantilné. Veď uvážte, ak sme dennodenne atakovaní mnohými nesystémovými riešeniami, aby sme koniec koncov uverili , že z biedy nás nevytrhnú bezobsažné a falošné východiská, pretože ...., a potom zistíme, že niekto zodpovedný nosí kabát hanby v dôsledku dlhoročného porušovania zákona o životnom prostredí, z titulu povyšovania osobného záujmu nad záujmom verejným a roky vypúšťal odpadové vody zo svojho RD do rieky Nitra a má ma teraz zastupovať vo veci a v záujme ochrany životného prostredia. To sa vari môže stať len v Novákoch. PB
Hodnotenie: 0   2
12:17:50 03.05.2019 [6814] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň, vzhľadom na to, že sme odpoveď nedostali, Vaša otázka bola opakovane poslaná pánovi prednostovi Ing. Jánovi Martinovi s požiadavkou o potvrdenie prijatia otázky. Keď budeme mať odpoveď uverejníme ju. Pekný deň.
Hodnotenie: 0   0
23:41:14 29.04.2019 [6811] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň, Vaša otázka bola poslaná pánovi prednostovi Ing. Jánovi Martinovi. Keď budeme mať odpoveď uverejníme ju. Pekný deň.
Hodnotenie: 0   0
22:07:11 29.04.2019 [6810] Nevhodný príspevok?
Priatelia každé prečo, má svoje preto. Z predpisov právneho poriadku SR dokonca vyplýva úzus, že u zvoleného primátora sa predpokladá, že PRÁVNE VEDOMIE PRIMÁTORA MESTA MÁ BYŤ KVALIFIKOVANEJŠIE, AKO U BEŽNÝCH OBČANOV MESTA !!! Napokon tento predpoklad o právnom vedomí ustanovuje § 13 ods.2 zákona o obecnom zriadení , podľa ktorého primátor mesta sľubuje, ŽE PRI VÝKONE FUNKCIE BUDE UPLATŇOVAŤ PRÁVNE PREDPISY!!! Keďže téma, ktorou sa zaoberáme, a ktorá je ukážkou neschopnosti pozrieť sa pravde do očí , alebo nespôsobilosťou čeliť téme, ako ste napokon čítali, v informácii staronového pána primátora si myslím, že ÚSTNA DOHODA je právne záväzná a platná, pokiaľ zákon nepredpisuje pre DANÚ DOHODU inú formu, povedzme písomnú formu ?!!! Podľa ustanovenia § 6 Zákona 138/1991 Zb o majetku obcí v §-e 6 ods. 6 platí, že, citujem: „ Všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom obce ( v našom prípade mesta) musia mať písomnú formu, inak sú neplatné“. Nie je aj pre laika na tom nič nepochopiteľné. Je tu však namieste relevantná otázka o vlastníckych právach k majetku, ktoré v danom čase a priestore vari neboli sporné, ale asi ani majetkom mesta!!!. Keďže nie som právny zástupca mesta ,to by zatiaľ vari aj stačilo. Takže v tejto chvíli je úsmevné , že to, čo som uviedol v príspevku č.6804 o TOTÁLNEJ DEVASTÁCII ŠPORTOVÉHO ZARIADENIA NA ULICI S.CHALUPKU, len na základe DOHODY uzatvorenej ústnou formou, medzi štatutárom mesta Nováky Dušanom Šimkom, staronovým primátorom ( hoci paradoxné v tom zmysle je, ako ste čítali, že nevie kto dohodol nakladanie s majetkom tak, že výsledkom je jeho úplná devastácia) a bývalým generálnym riaditeľom NCHZ,a.s., ku ktorému, že s ním jednal o Športovom zariadení na ul. S.Chalupku, sa expressis verbis osobne verejne priznal ( tým netvrdím, že účastníkmi neboli i ďalšie subjekty a nebolo by to nič prekvapujúce). Veľmi rozporuplné sú jeho tvrdenia.A tak viacmenej je zarážajúce, ak sám staronový pán primátor a jeho suita, pred poslednými komunálnymi voľbami, zhodou okolností v prípade INÉHO Futbalového ihriska, (presne definovaného ako Futbalového ihriska s umelou trávou v areáli Mestského futbalového ihriska na ulici Rastislavovej), verejne a so silným mediálnym tlakom, veľmi nahlas presadzovali filozofiu o neplatnosti ÚSTNEJ ZMLUVY, ktorú Dušan Šimka, vtedy primátor nášho mesta vraj nemohol (!!!) a vraj nikdy neuzatvoril na vykonanie prác a dodanie športového náradia, resp. mobiliáru (ktorý, mimochodom pravdepodobne nebol majetkom mesta, ale dodávateľa športového náradia, a teda mohol byť zaradený do účtovnej hodnoty majetku mesta až po úhrade faktúry na základe Rozsudku OS v Prievidzi), lebo ako som vyššie uviedol, trvali na svojom právnom názore, že právne prepisy spojené s výkonom funkcie primátora v nakladaní s majetkom mesta ( !!!), predpisujú pre právny úkon „ DOHODOU“ len písomnú formu (!!!). Teda priatelia, ( ako, vidieť, kedy, s kým) no a samozrejme nemenej významné je podotknúť, za akých okolností bolo takéto tvrdenie užitočné v čase predvolebnom. Nuž, ale potom sa rovnako tlačí na jazyk otázka, že prečo Dušan Šimka, pán primátor vo veci tak, ako mi on poskytol informáciu, ku nazvime to rekonštrukcii Športového zariadenia – Futbalového ihriska na ulici S. Chalupku nedal príkaz, aby mu jemu podriadení úradníci pripravili tzv. inominátnu zmluvu ( ktorej pravidlá upravuje Občiansky zákonník, nazývajú sa tzv. nepomenované zmluvy). Takou mohla byť napr. povedzme ZMLUVA O SPOLUPRÁCI !!!! Veď mal rovnako, ako jeho nástupcovia k dispozícii právnika (istotne s dobrou paušálnou odmenou) v čase, keď sa rozhodol, že faktúru za vykonané práce a zabudované športové náradie - mobiliár neuhradí, lebo on vraj nemohol uzatvoriť ústnu zmluvu, s nikým vraj nerokoval a nič nepodpísal. Nemám dôvod si čosi domýšľať, pretože to dnes už, no, čo už??? Ak nepotreboval pomoc a nepožiadal osobu s právnym vzdelaním, resp. právnika ,ktorý pre neho (alebo lepšie povedané pre naše mesto) poskytoval právne služby, má sa za to, že PRÁVNE VEDOMIE PÁNA PRIMÁTORA BOLO VO VECI KVALIFIKOVANÉ(!!!) a niet dôvodu, sa na kohosi iného vyhovárať. A tak vari otázka, k čomu bolo toľko kriku treba, keď sa vari stačilo posnažiť o vzájomné porozumenie a empatické chápanie problému, ktoré bolo, alebo malo byť medzi ním, čoby v tej dobe exprimátorom a primátorom, ktorý v roku 2014 prevzal agendu, ktorú mu zanechal (hoci nijako potešujúcu) ako píšem KVALIFIKOVANEJŠIE, AKO U BEŽNÝCH OBČANOV MESTA. Keďže Dušana Šimkove právne názory, jeho postoje, v konaní na Okresnom súde neoslovili rozhodovanie Okresného súdu, nebol úspešný ako štatutár mesta v konaní, tak budeme čakať, ako sa naložilo a naloží a či niekto vezme na seba dopad zodpovednosti a nahradí aspoň časť finančných prostriedkov vynaložených z Rozpočtu nášho mesta, teda z peňazí našich, čoby daňových poplatníkov, ktoré sa museli vyplatiť ako náklady spojené s poplatkami víťaznej strany, čo sa týka napr. náhrady trov konania, či trov právneho zastúpenia. Obávam sa, že nakoniec skonštatujeme, že peniažky daňových poplatníkov sa nakoniec „PREŠAFÁRILI“. A nejedná sa predsa o nejakú malú sumičku . I na tejto stránke sa písalo, ak ma pamäť neklame, že tak okolo 60.000,-jevričov . A tak priatelia, iste uznáte, že mohli byť použité na dôležitejšie veci (!!!). Nechcem príliš rozoberať celú situáciu, pretože mi to neprislúcha, ale domnievam sa , že pri lepších vzťahoch a empatii, a vzájomných medziľudských vzťahoch krútiacich sa okolo futbalových ihrísk, mohlo všetko byť inakšie. Možno len v tom má Ľubomír pravdu!!! A tak sa domnievam, že i práve a preto, sa žiadalo od pána primátora verejne vyhlásiť a najmä sa obyvateľom a jeho voličom ospravedlniť a povedať nahlas, chlapsky a najmä, aby sme to všetci pochopili pravdivo a ľudsky vysvetliť. V závere si dovolím vyhlásiť, že na zasadnutia Mestských zastupiteľstiev nebudem chodiť. Dôvody neuvádzam a tak len na margo tých, ktorí mi to odporúčajú to zdôrazňujem. I tak budem rád, ak staronový primátor dá do budúcna, nám voličom, obyčajným ľuďom a hodnotám väčšiu úctu PB.
Hodnotenie: 0   1
00:25:58 29.04.2019 [6809] Nevhodný príspevok?
Pozdravujem, v prvom rade ďakujem pánovi prednostovi Ing. Jánovi Martinovi za odpoveď. Nuž, škoda že projekt bol zrušený. Ako som sa dočítal „SAŽP udelila mestu Nováky dodatočnú lehotu na začatie realizácie hlavných aktivít projektu, ktorá uplynula dňa 10.1.2019“. A teda pracovníkom mestského úradu pod vedením Ing. Dušana Šimku, sa nepodarilo ani v dodatočnej lehote začať realizovať projekt. „Na základe uvedeného bolo zo SAŽP doručené odstúpenie od zmluvy zo dňa 20.2.2019.“ Myslím si že Ing. Dušan Šimka nie je schopný aby viedol tím ľudí a aby dotiahol projekty, ktoré začal pán Daniš. Ukážkou jeho neschopnosti je aj tento projekt.

Vzhľadom na to, že aspoň pán prednosta Martina tu odpovedá na otázky, dovolím si ďalšiu. Na tabuli, ktorá je nainštalovaná pri vchode do mestského úradu je napísane, že rekonštrukcia budovy MsÚ bude ukončená v lete 2019. Chcem sa opýtať, či sa táto rekonštrukcia stíha do leta 2019? V akom stave je tento projekt? Ďakujem za odpoveď.
Hodnotenie: 0   1
22:37:40 28.04.2019 [6807] Nevhodný príspevok?
Hodnotenie: 2   0
12:40:46 27.04.2019 [6804] Nevhodný príspevok?
A tak priatelia, ako som už nie tak dávno naznačil, odpovede staronového pána primátora na moje žiadosti podľa INFOZÁKONA ( v prílohe) vyvolávajú úsmev. Nedá sa totižto uveriť to, čo na moju žiadosť zo dňa 07.03.2019 uviedol vo svojej odpovedi zo dňa 19.3.2019 staronový pán primátor, že myslí vážne. Jeho informácie sú úsmevné najmä z dôvodu, že: Dušan Šimka bol primátor nášho mesta v čase, keď sa totálne zdevastovalo ŠPORTOVÉ ZARIADENIE-FUTBALOVÉ IHRISKO S ATLETICKOU DRÁHOU NA ULICI SAMA CHALUPKU (!!!). Áno i takto sa v našom meste ŠAFÁRILO“.Veď predsa Dušana Šimku výroky sú archivované na DVD-čku, zo živého vysielania Jehotelevízie, v ktorom televíznym divákom vysvetľoval, ako na znak ÚSTNEJ DOHODY “ o „prácach „ na už citovanom futbalovom ihrisku SI ŤAPLI (!!!) s Ing. P. ...., vtedajším generálnym riaditeľom NCHZ, a.s., no a koniec koncov ani ľudia, ktorí na jeho výzvy a hlásenia v Mestskom rozhlase o živom vysielaní ho odpozerali, nestratili pamäť. A tak je absolútne scestná informácia, ktorá mi bola poskytnutá staronovým pánom primátorom na základe mojej žiadosti, k dnes už neexistujúcemu, bývalému, po totálnej devastácii ŠPORTOVÉHO ZARIADENIA – FUTBALOVÉHO IHRISKA ATLETICKOU DRÁHOU, NA ULICI SAMA CHALUPKU, pretože ako ma informuje staronový pán primátor v podstate nič NEVIE ???!!!. Rozumiem tomu, veď po skúsenostiach z minulých období, nič nové pod slnkom. Nič prekvapujúce(!!!). Rovnako, ako vždy i v tomto prípade Dušan ŠIMKA, staronový pán primátor, nepripúšťa svoj podiel pochybenia, neviní nielen seba (zdá sa , že asi znova netušil), ale prekvapujúco nepripisuje zodpovednosť za TOTÁLNU DEVASTÁCIU ŠPORTOVÉHO ZARIADENIA- FUTBALOVÉHO IHRISKA S ATLETICKOU DRÁHOU, NA ULICI SAMA CHALUPKU NIKOMU(!!!),nevyhovára sa na nikoho, ako sa napr. vyhováral v prípade zaústenia splaškov zo svojho rodinného domu, ktorých je producentom do mestskej kanalizácie na odvedenie dažďových vôd a v konečnej fáze zaústenej do vôd rieky Nitry (!!!). Faktom však zostáva, že v tom čase bol pri moci. Teda za neho, keď bol PRIMÁTOR MESTA NOVÁKY. Ba dokonca, bol v istom čase prezidentom Mestského futbalového klubu (keď sa hrala II.liga, ale aj keď futbal v Novákoch sa potopil ako Titanic, ba ešte hlbšie ,niekoľko metrov pod dno) a to je už čo povedať(!!!). Veď, kto by už o futbale a športových zariadeniach v našom meste, či starostlivosti o ne, mal mať viac poznatkov (???) o takomto verejnom priestore, ktoré ľudia športovci, žiaci, či študenti na zvyšovanie telesnej zdatnosti využívali. Dokonca tam mal miesto i krúžok kynológie . A tak nedá sa naozaj (dá sa?) rozumieť vysvetleniu pána primátora v jeho odpovedi na moju žiadosť vo vyššie uvedenej veci. Tak, platia, alebo neplatia ÚSTNE (!!!) DOHODY ???. Priatelia, pozrime sa na konanie staronového pána primátora, resp. na tento problém, z pohľadu záujmu mesta. Aby ste rozumeli, kladiem otázku len preto, že bez odbornej, pravdivej informácie, staronového pána primátora, bez jeho priznania, že k devastácii Futbalového ihriska s atletickou dráhou, ktoré bolo vybudované na Ul.Sama Chalupku a samozrejme malo určitú finančnú hodnotu, v korunách rádovo niekoľko desiatok a stovák tisíc SK došlo k pochybeniu, v najbližšom období bez možnej nápravy, keďže devastačné práce sa vykonali len na základe ÚSTNEJ DOHODY (!!!). Ako dôsledok nedokonalej DOHODY a vplyvom nekompetentnosti nejakej osoby ( ktorú rovnako záhadne pán primátor nedefinuje) ZMIZLO FUTBALOVÉ IHRISKO Z POVRCHU ZEMSKÉHO(!!!). A tak by som považoval za kompetentnú informáciu, hodnú primátora a človeka, ktorého voliči opakovane po siedmy krát poverili riadením mesta a nie taký paškvil, ktorý mi bol doručený. Inými slovami, očakával som od staronového pána primátora INFORMÁCIU, v ktorej by svoje konanie vo veci DOHODY normálne, ľudsky vysvetlil. Stačilo by, len veci pomenovať, tým pravým menom a nie zatĺkať. Nikto sa predsa s koňom nezrazil. Veď napokon, je to otázka v záujme mesta !!! Veď napokon aj my sme ľudia a vieme pochopiť isté súvislosti. V opačnom prípade je to samozrejme len punc toho, ako sa v minulosti v našom meste nekompetentne rozhodovalo a ako sa s hodnotami rádovo niekoľkostotisícovými „ŠAFÁRILO“(!!!!!!!!). Navyše bez prijatia osobných konzekvencií, v prípade vzniknutej škody. Ľudia i ťažké mechanizmy odišli z totálne devastovanej futbalovej plochy. Zostalo len, akoby „čakanie na Godota“. Poskytnutá informácia od predstaviteľa nášho mesta nás rovnako prekvapuje , ako autor v dráme Čakanie na Godota - totižto nejasnou výpoveďou (!!!!!!),pretože nikto nevie,kto je Godot. Takýto postoj mu však podľa názoru ľudí, s ktorými som sa na vyššie rozoberanú tému bavil, na dôveryhodnosti nepridáva (!!!). Priatelia, ako vidieť, vážne sa treba zamyslieť nad tým, čo na nás pán primátor do budúcna chystá, resp. čo môžme očakávať. Preto sa domnievam, že by malo u každého obyvateľa, ktorý má záujem o dianie v meste, nastúpiť kritické myslenie, ako povinná výbava každého z nás, pretože kritické myslenie vo všeobecnosti znamená schopnosť nepodliehať prvému dojmu, ktorý je všeobecne mienený (tak, ako sme niektorí podľahli vo voľbách). Ide teda o vytvorenie si vlastného názoru na základe získaných vedomostí, skúseností, nielen svojich poznatkov, ale aj iných ľudí. A tak v závere si dovolím ukončiť otázkou: „Akým mestom je naše mesto, v ktorom ľudia v ňom žijúci, robia prácu za daňovými poplatníkmi platených a dobre platených ľudí? PB
A tu je sľúbená odpoveď staronového pána primátora. Z technických dôvodov som to od slova do slova prepísal:
„Na základe Vašej žiadosti o sprístupnenie informácií v zmysle zákona 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme nasledovné skutočnosti:
Športové zriadenie – bývalé ihrisko na U. Chalúpkovej nie je a nebolo evidované v karte majetku mesta. V súčasnosti nebola zistená existencia evidencie prác, zmlúv resp. zodpovednosti funkcionárov či fyzických a právnických osôb a pod. v súvislosti s rekonštrukciou resp. „devastáciou“ tohto zariadenia okolo roku 2000.Prípadné informácie ohľadne evidencie vlastníckych práv je možné dohľadať prostredníctvom Okresného úradu v Prievidzi – katastrálneho odboru. V prípade zistení o existencii písomných zmlúv Vám odporúčame uvedené dožiadať v okresnom archíve, nakoľko nepredpokladáme ich existenciu v spisoch mestského úradu. S pozdravom Červená úradná pečiatka s názvom MESTO NOVÁKY , erbom mesta Nováky a podpis Ing. Dušan Šimka primátor mesta.“

Moja poznámka: I napriek tomu, že som výslovne požiadal vo svojej žiadosti, citujem:“ Žiadam v odpovedi uvádzať moje jednotlivé požiadavky a následne Vaše odpovede k tým jednotlivým požiadavkám , nie uvádzať odvolávky na to, kde si materiály vyhľadám“, odpísal mi, ako ste milí priatelia čítali vyššie.
Hodnotenie: 0   1
17:35:28 26.04.2019 [6803] Nevhodný príspevok?
Odpoveď prednostu MsÚ Nováky Ing. Jána Martinu:
------------------------------------------------------------
Od prednosta@novaky.sk
Komu webmaster@novaky.com
Dátum Dnes 14:21

Príjemný deň,
odpoveď bola publikovaná na www.novaky.sk

S pozdravom

Ing. Ján Martina
prednosta
Mestský úrad
Nám. SNP 349/10
972 71 Nováky

Tel: 0948 555 981

E-mail prednosta@novaky.sk
------------------------------------------------------------

Poznámka:

Mestu Nováky bolo doručené z Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, v zastúpení Slovenskej agentúry životného prostredia, odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.: OPKZP-PO1-SC111-2017-23/243 dňa 20. 02. 2019.

26.04.2019

Uvedenú správu nájdete na https://www.novaky.sk/spravodajstvo/980/predchadzanie-vzniku-odpadu-kompostovanim/
Hodnotenie: 1   0
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
Farebné noty pre deti - vhodné pod stromček.
Jednou vetou povedané: 8 nôt má 8 farieb, ktorými sú zapísané známe piesne. Notová osnova má 5 čiar a na jej začiatku je husľový alebo basový kľúč. Ak chceme zahrať pieseň podľa nôt, potrebujeme na to hudobné vzdelanie. Každá nota má svoju dĺžku (iný tvar) a výšku (iné umiestnenie na notovej osnove).
zobraziť podrobnosti »
13.12.2019
Prievidza peniaze na novoročný ohňostroj pošle do Prešova
Vedenie okresného mesta chce finančne pomôcť ľuďom postihnutým nedávnym výbuchom v bytovke na východe Slovenska. Pridať sa plánujú aj Nováky.
zobraziť podrobnosti »
13.12.2019
Slovenské mestá rušia silvestrovské ohňostroje. Peniaze chcú radšej venovať Prešovčanom
Prešovu pomáha celé Slovensko, ako sa len dá. Banská Bystrica a Liptovský Mikuláš rušia ohňostroj a peniaze radšej venujú metropole Šariša.
zobraziť podrobnosti »
12.12.2019
Bojnice majú novú atrakciu. Návštevníkov odvezie turistický vláčik
Turistický vláčik odvezie ľudí na dvoch trasách.
zobraziť podrobnosti »
09.05.2019
Nebezpečné znečistenie. Bývalý zamestnanec odhalil nekalé praktiky
NOVÁKY / Rybári už niekoľko rokov upozorňujú na znečistenú vodu v rieke Nitra. Tá je najmä v úseku pod Novákmi plná chemických látok. Do redakcie TV JOJ sa ozval bývalý hasič, ktorý pracoval v tamojšej chemičke. Informoval o tom, ako tam zneškodňovali ortuť.
zobraziť podrobnosti »
20.03.2019
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.