Online 2 ľudia. FullHouse Slavio VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
893 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
16:36:43 27.08.2019 [6916] Nevhodný príspevok?
Priatelia, súčasná nepriama (zastupiteľská) demokracia i v našom meste by mala spočívať v tom, že slušný občan sa zúčastňuje na politickom rozhodovaní sprostredkovane, delegovaním svojho podielu moci na zvolených zástupcov (primátora a poslancov mestského zastupiteľstva), ktorí napĺňajú jeho vôľu v orgánoch mest. Znamená to pre nás, slušných občanov, že hoci sme my, slušní občania, zdrojom moci, sprostredkovane sú nami zvolení poslanci mestského zastupiteľstva nositeľmi moci!!!.

I napriek uvedenému priatelia, sa začínam vážne zamýšľať nad tým, že prestanem sledovať zverejňované zasadnutia mestského zastupiteľstva, či brať účasť na zasadnutiach MsZ. Považujem to v súčasnosti za zbytočnú stratu času, pretože nielen mne , ale hádam i niektorým vám, to berie drahocenný čas, ktorý môžeme podstatne racionálnejšie užiť v kruhu svojej rodiny a akýkoľvek druh „showbiznisu a one man show“ zo strany staronového pána primátora si môžeme nahradiť sledovaním programu v štátnej televízii, alebo súkromných televíziách s celoplošným záberom Slovenska.

Verte, že spoľahlivo sa dá konštatovať, že medzery vo vedomostiach predstaviteľa výkonnej moci a niektorých členov zboru zastupiteľstva, ako sa má riadiť mesto, z pohľadu sprostredkovanej im moci , z pohľadu etického, morálneho princípu, slušného vyjadrovania sa ,bez osočovania, vulgárnych prejavov zo strany pána primátora, sústavného vyhrážania, spoluobčanom ex post po zasadnutiach MsZ jeho príbuznými a osočovania spoluobčanov mi už, ako sa ľudovo povie „presadá“ ,najmä ako systém a spôsob vedenia nášho mesta. Inými slovami, nefunguje to v našom meste zo strany primátora, poslancov a ešte menej zo strany nás, občanov . Jednoducho nefunguje!!!!!.

Priatelia, kto sa učil s deťmi množiny vie, ak tvrdím, že teória o zastupiteľskej demokracii ako to vidíme u nás, v našom meste sa len veľmi slabo, prekrývajú s praxou, ktorá je realizovaná mestskými volenými orgánmi. Všetci vieme a najmä to vidíme, že predstaviteľ mesta sa nie vždy správa ako náš zástupca. Jeho kroky s podporou pár poslancov, ale najmä vyjadrenia, ktoré sa niekedy nedajú ani len počúvať, nehovoriac nedajbože na ne nazerať, ba ani komentovať, mnohokrát, takmer vždy, nasvedčujú tomu, akoby nám dával najavo, že tu žijeme v monarchii a on je pánom nášho mesta (??? !!!).

Prečo je to tak? Dovolili smemu to!!!. Nekontrolujeme tých, ktorým sme dali hlas. Nespokojnosť sa vyjadrí až vtedy, ak dôjde k niečomu čo dáva možnosť , ako to vidíme zneužiť na ZVIDITEĽNENIE STARONOVÉHO PRIMÁTORA a jemu submisívnych poslancov!!!. Avšak pravidelná kontrola v rámci prevencie žiadna. Nečudujme sa potom, v akom meste to žijeme. Miestni politici necítia sústavný tlak. Ak aj niekedy nejaký príde, veľmi rýchlo zmizne. Niekedy stačí telefonát pána primátora a ľudia zacúvajú, ako auto do garáže. Nuž tak, verte, naozaj, zacúvajú.

Priatelia, naozaj s pochybnosťami vnímam to, ak poukazuje a žiada nás kladivo lavida , že by sme nemali len kritizovať pána primátora, ale ho vraj aj mali chváliť asi za to, že dá opraviť cesty, alebo budovy Z akého zdroja lavida nepíše. Samozrejme, že z peňazí mesta , alebo z peňazí štátu, ktoré má mesto, pán primátor dá vyčistiť ulicu, pokosiť verejnú zeleň, atď. Nuž lavida, nič nové, ale veď si to aj s ďaľšími z vašej ekipy konečne uvedomte, že vaša požiadavka je to isté, ako zatlieskať bankomatu, keď vám vydá vaše peniaze !!!!.

Veľmi mi zdvihli adrenalín ľútostivé slová, ktoré vyslovil pán primátor niekoľkokrát na adresu školopovinných nováckych detičiek,keď chcel poukázať na to, že v oboch budovách Základnej školy nášho mesta budú cvičiť na chodbách. Slová pána primátora mi pripadajú neúprimné a farizejské a bez osobnej pokory!!!

Stačí si prečítať príspevok školy o činností tých detičiek, ktoré pán primátor tak veľmi ľutuje na poslednom mimoriadnom zasadnutí Msz. Tak prosím čítajte: Príspevok má názov „Na životnom prostredí nám záleží... a píše sa v ňom. O tom, že životné prostredie a príroda nám nie je ľahostajná, dokazuje naša škola viacerými aktivitami. Tou poslednou v tomto školskom roku bolo zapojenie sa do projektu „ElektroOdpad-Dopad“. V rámci neho sme vyzbierali z nováckych domácností úctyhodné množstvo elektroodpadu a medzi 12 zúčastnenými školami sme sa umiestnili na 1. mieste. Športové potreby, ktoré sme získali ako odmenu, nás potešili. No najväčšou odmenou pre nás je vedomie, že sme podali pomocnú ruku prírode a aj našou zásluhou elektroodpad neskončí na čiernych skládkach, ale bude ekologicky zlikvidovaný a recyklovaný.“ Potiaľ príspevok školy.

No a ten istý veľmi ľútostivý pán primátor, má o tieto detičky obrovskú, takmer otcovskú obavu, kde a ako budú robiť TELESNÚ POTREBU A TELESNÚ VÝCHOVU,počas povinnej školskej dochádzky na vyučovanie. Ľudia, páni poslanci a vy ste neprotestovali, veď sa zobuďte. Veď pán primátor xy rokov znečisťuje bezprecedentne životné prostredie a vody rieky Nitry tým, že odvádza do rieky NITRA splašky vyprodukované v jeho rodinnom dome, bez ČISTENIA A ZDORAZŇUJEM PLATENIA (!!!) za ich čistenie a likvidovanie kompetentnému správcovi zodpovednému za ochranu vôd podľa zákona. A nakoniec priatelia, paradoxom je, že nie na tlak orgánov stavebných, orgánov na ochranu životného prostredia, orgánov činných v trestnom konaní, ale na náš tlak, verejnosti, sa musel rozhodnúť, že si buduje Domovú ČOV-ku(pripomínam vám priatelia úsudok Volteira) Priatelia, JE TO MOŽNO VAŠA PRVÁ VEĽKÁ VÝHRA!!! A tak či mi veríte, alebo nie, v starostlivosti o detičky naozaj ide len a len o populistické zviditeľňovanie sa pána primátora.

Spomínate si ako kladivo na slušných ľudí - lavida reagoval na prispievateľa acickvep, citujem :“ To Accickvep.Bublinu vyduj -rýchlo-rýchlo,ale daj pozor,aby si kvalitnú vydul,lebo ti vzápätí praskne,bublinár jeden.Stačilo len prečítať si status na “fejsbúku”od pani Lieskovskej ,kde niet ani slovka o nejakom hučaní a máš po bubline.Preto je potrebné informácie si o-ve-ro-váááť/Harabin/,trebárs aj u náčelníka mestskej polície a nie hneď z počutia šírit plané reči! Stačilo len prečítať si status na “fejsbúku”od pani Lieskovskej ,kde niet ani slovka o nejakom hučaní a máš po bubline.

Nuž lavida, naozaj stačilo čítať, ale s očami otvorenými a nie so zakaleným zrakom a krvou podliatymi očami. Pre kladivo lavidu, navyše klamára je takáto na jeho posmešné ohovárajúce slová odpoveď, ktorá zaznela v diskusii pod statusom pani L. citujem :“ Samko ved presne o toto ide. Ze tu niekto vykrikuje z okien a nadava Milanovi do nepeknych slov a takisto mne a mojej mamine. Tak neviem akú spolupatričnosť a slušnosť občiansku tým vyjadruje ... ale existuje take porekadlo že aké požičaj t... potiaľ diskutér. Klamár lavida, kladivo na slušných ľudí , doporučujem vám potrebné informácie si o-ve-ro-váááť/Harabin/,... ... nie hneď z počutia šírit plané reči! Kladivo a klamár lavida, mali by ste sa tým ľuďom ospravedlniť za tie vaše táraniny!!!.

A tak znova k veci. Len dúfam priatelia, že uznáte, že pán primátor nemal iné východisko???. Veď je to naozaj pochopiteľné, lebo však ako vyššie uvádzam, ako by nám inak mohol vládnuť, ak nebude vzorom tým detičkám, ktoré tak veľmi ľutuje, ak nebude dodržiavať on sám zákony, keďže nám chce byť ešte dlho primátor mesta???. A tak priatelia opakujme si neustále:“ Ľudia majú veľkú moc“ !!! A môj apel. Ľudia, verte slušným informáciám.!!!. Ak sa slušným informáciám prestane veriť, je na škodu, že letargia, akou sú obalené Nováky, stále viac a viac nám dáva na vedomie, že v Novákoch naozaj zdochol pes!!!.

Záverom si myslím, že to vezmem asi tak, že žiadny človek v našom meste, na Slovensku a možno ani v Európe a vari aj na svete, nemá večných priateľov a ani odvekých nepriateľov. Raz možno ,ak motyka vystrelí potiahneme i v tomto mestečku všetci za jeden koniec. Takže tak.PB
Hodnotenie: 0   1
14:25:24 24.08.2019 [6914] Nevhodný príspevok?
Priatelia, po odsledovaní naozaj len časti mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo tento týždeň v stredu (ktoré sa naozaj nedalo dopozerať) som si spomenul na filozofa a spisovateľa Francoisa-Marie Aroueta, pozoruhodného to muža, ktorému hovorili Voltaire a ktorého mnohé úsudky zostali nesmrteľné. Medzi tie , ktoré sa mu pripisujú okrem iných múdrych slov, patrí aj táto úvaha : „ V živote stretnete dva druhy zlodejov.“ Obyčajného, bežného zlodeja, ktorý vám ukradne peniaze, vašu náprsnú tašku, hodinky, vášho koňa, atď. . Druhým typom je politický zlodej. Ten vás pripraví o vašu budúcnosť, o vaše sny, o vaše znalosti, ukradne vám i váš zárobok, vaše vzdelanie, vaše zdravie, zbaví vás sily a energie, a nakoniec i vášho úsmevu.

A pokračuje, že: *Veľký rozdiel medzi týmito dvoma druhmi zlodejov spočíva v tom, že: „ obyčajný zlodej si vyberá vás, aby vás pripravil o to, čo vám patrí, zatiaľ čo politického zlodeja, ktorý vás pripraví o všetku vašu životnú perspektívu, si vyberáte vy sami“. Ďalší veľký rozdiel ( a nie posledný ) medzi nimi je ten, že bežný človek je obvykle políciou stíhaný, zatiaľ čo politický zlodej je obyčajne políciou chránený.

Nuž k takémuto poznaniu dospel veľký Voltaire, známy to francúzsky, vari aj najväčší spisovateľ francúzskeho osvietenstva , žijúci v 17.storočí. Svojou literárnou činnosťou výrazne ovplyvňoval verejnú mienku. Pomerne dlhé obdobie od odkazu Voltaira, človeka, ktorý kládol dôraz na ľudský rozum, teda považujúc za základ racionalizmus, nám však žiaľ ukazuje i to, ako málo sa zmenilo za stáročia v myšlienkových pochodoch niektorých „politikov(???)“ a to len preto, že sa rovnako nezmenili ich voliči , najmä tí, ktorí im podľahli.

Ale, v Novákoch je to naozaj tak. Keď istá pani L. , ktorá prišla z Bratislavy navštíviť svoju mamku, nadobudla pri parkovaní auta pred domom svojej mamky poznatky vraj zavedenej „parkovacej politiky“(!!!) v Novákoch, ako svoju novú skúsenosť, vystavila ju možno plná rozhorčenia, na "fejsbúk„. Zrejme jej priateľka ( meno darujem) vtipne ,ale určite úprimne, napísala ako prvá v diskusnom príspevku tieto slová:“ Vitaj doma“. No, nemá to chybu. Je to naozaj tak. Pani L.bola naozaj doma???. Ona však má vari šťastie, že len chvíľu. Bola na návšteve . My, tu však žijeme dennodenne. A tak jej úprimne závidíme. Nevieme, quo vadis Nováky?

Však budeme vidieť. Pravdou je tiež, že chvalabohu nie všetci sú tu ovce, ako to aj z reakcie diskutujúcich na status pani L. vyplynulo. A to ako vidieť, „kladivám“ na slušných ľudí akosi prekáža. I na tejto stránke, paradoxne sa presviedčame a predbiehame v tvrdeniach, že to, alebo ono, nie je pravda. Napríklad vám známy prispievateľ lavida nalieha, aby sme prestali dozorovať (podľa neho, ako píše, aby sme prestali byť kladivom na Šimku) činnosť verejných činiteľov. A tak len pripomeniem múdre slová nášho známeho spisovateľa Dominika Tatarku, že:“ AROGANCIA BÝVA VEĽKOU PASCOU KARIÉRY ... a v inom výroku píše, že:“ PÝCHU ŽIVÍ MOC BEZ KONTROLY“ !!!. Kto už nepochopil tieto slová, nech sedí doma pri peci a ....

A že tej pýchy, ktorú, okrem iných, nie celkom vhodných pre verejného činiteľa v prejavoch na verejnosti (i na poslednom zverejnenom mimoriadnom zastupiteľstve) badáme je priveľa, je fakt.!!! Nedbajúc na uvedené a ako povedal známy básnik R.Fábry, cit.,že: “ Pravdy sú vždy dve, lenže jedna z nich je lož“, lavida nalieha na nás, aby sme si všimli aj dobré veci, ktoré sa v Novákoch vybudovali za pontifikátu Dušana Šimku, staronového pána primátora. Však áno. Nuž vedzte, že ak existujú, tak dobré veci sa sami chvália a zvyšujú spokojnosť obyvateľov tohto mestečka veľmi rýchlo. Ale prečo by sme ho mali chváliť za veci, pre ktoré, aby ich zabezpečil, sa nechal voliť a ľudia ho naozaj zvolili a za to, aby ich plnil poberá aj zásluhou poslancov slušnú odmenu napr. v súčasnosti aj s benefitmy okolo 4.000,-€ mesačne, hoci...???. No povedzte, veď je to jeho práca tak, ako každá iná!!! Ak však sú to naše peniaze, tak máme vari právo kontroly!!!

Mimochodom, naozaj len tak na okraj, usmievam sa, keď vo svojom poslednom príspevku lavida nás infantilne presviedča, ba sa domnieva , že v činžiaku nebudú ľudia vyvreskovať a búchať, robiť okolo seba hluk a že VOLUME pri „náhodnom „ parkovaní bolo bez hlasitosti???. Lavida nebolo tak, ako píšete (čo napokon potvrdzuje tiež jeden diskutujúci). Prečo? Lebo ľudia nechcú počuť svoje vlastné ticho!!!.

Priatelia, vy viete, aké úlohy ( volá sa to VOLEBNÝ PROGRAM) si vytýčil staronový pán primátor a čoho sa dotýkajú??? Vy viete a cítite, že tento jeho Volebný program by mal predstavovať predovšetkým jeho záväzok a zodpovednosť voči všetkým obyvateľom mesta tak, aby viedol k vytvoreniu lepších podmienok pre kvalitný život všetkých slušných občanov nášho mesta. Vy viete, aké postavenie a úroveň v našom meste majú mestské politiky??? Určite neviete a doposiaľ nás o nich nijako nikto neinformoval.

A tak celkom záverom apel na našu mladú generáciu: „Nedajte sa pripraviť o vašu budúcnosť, o vaše sny, o vaše znalosti, o vaše zárobky, vaše vzdelanie, vaše zdravie, urobte všetko pre to, aby vás nezbavili sily a energie, a nakoniec i vášho úsmevu.“ Hovorte s poslancami vo vašom obvode. Hľadajte medzi sebou charakterných spoluobčanov a spojte sa v mene dobra .PB
Hodnotenie: 1   1
15:13:26 21.08.2019 [6913] Nevhodný príspevok?
Priatelia, celkom určite odporúčam, aby ste si skutočne tak, ako nám to navrhuje lavida ( náš „ odborník bez odbornej zdatnosti,“ no vyspelý v odbornom táraní, osočovaní (!!!), otvorili „fejsbúk“ a prečítali si status na “fejsbúku”od pani L., ktorú uviedol vo svojom príspevku) a naozaj sa presvedčili, že akú facku si sám sebe takouto vám predloženou informáciou lavida uvalil l!!!. Táranie lavidu nám potvrdzuje diskusia k statusu p. L. od obyvateľov, ktorých sa priamo dotýka „parkovacia politika“ (???) pána primátora, ale najmä od diskutérov pochádzajúcich z nášho mesta, no tiež aj z iných kútov Slovenska. Aspoň zopár príspevkov v strede týždňa na vaše pobavenie. Tak čítajte prosím .

• a to som si myslela že tie susedské prípady na markíze sú sci
• Kde sa hrabe Horna Dolna este su tu Novaky
• mesto budúcnosti , možno sa zakáže na tomto základe cúvať čoskoro v celej EÚ
• To ako really??
• ako nehnevaj ma,toto je fakt možné?!
• To čo za psycho ľudia tam žijú
• Ak raz nedajbože zablúdim na toto čarovné miesto,sa budem báť zaparkovať normálne,po tomto tu čo som si prečítala
• Zákon o CP nepozná takéto obmedzenie rsp.zvlastny spôsob parkovania no mesto môže vo svojom VZN doplniť spôsob parkovania t. z. pozdĺžne, priečne, časovo obmedzené ale predkom ci zadkom??? Pri naštartovaní vozidla je to jedno zafuka a je to v byte. Nemôžu sa dohodnúť občania musí to byť vo VZN o doprave. Inak obetavý primátor..
• To je len výmysel jednej dutej hlavy. Nikto sa nedohodol
• Som si myslel
• ja som len zvedavý či budú niekoho riešiť keď tam zaparkuje elektromobil
• Jou asi by som sa kvalitne zasmial keby mna zacali takto riesit a po cirka 30 minutach by som ich poslal kade lahsie ked tam nemaju ziadnu znacku.

Takže priatelia, takto píšu ľudia k statusu pani L. a aktérom jeho obsahu, ako reakciu na vraj občanmi nášho mesta zavedenej politike parkovania, zverejnené na „fejsbúku“, ktorú vám odporučil lavida. No a osočujúci koment lavidu, ktorým si uľavoval bezdôvodne, bez právneho a vecného dôvodu s urážkami ku mojej osobe ,si zaradím do kolonky na vybavenie, pretože nevidím dôvod, aby ma takýto prízemný v podstate nešťastný človiečik, označil za klamára, keďže som sa výslovne k jeho osobe, ako ste mali možnosť sledovať, značné obdobie nevyjadroval a tak uznáte, že bezdôvodne reagoval osočujúco ku mojej osobe, pretože pravdivosť informácie o budovaní ČOV-ky pre potreby pána primátora je nespochybniteľná!!!.

Záverom priatelia ako vždy istý dovetok, ktorý používam, ak sa stotožní s ne- konaním politika ,ktorý vedie naše mesto a možno sme mu dali našou voľbou do funkcie primátora aj sami na to dôvod. A preto sa domnievam, že ak občan prestane moc dozorovať (lavida tomu hovorí, prestane byť kladivom), politici mu prestanú slúžiť a začnú ho ovládať. A to vari nechceme. Naozaj Ľudia netušia, akú majú moc!!! PB

Hoci si verejne činné osoby i v Novákoch môžu myslieť, že niektoré vyjadrenia zasahujú do ich práva na ochranu osobnosti, vzhľadom na ich DOBROVOĽNÉ ROZHODNUTIE (!!!) O VSTUPE DO POLITIKY, musia takéto zásahy strpieť!!!.Lavida, rozumeli ste tomu??? A bol to práve Európsky súd pre ľudské práva, ktorý išiel v tejto otázke až tak ďaleko, že uviedol, „ že ochrana slobody prejavu sa vzťahuje nielen na informácie a myšlienky, ktoré sú prijímané priaznivo, alebo ktoré sa považujú za neškodné alebo za indiferentné, ale aj na také, ktoré urážajú, šokujú alebo znepokojujú“. A tak si na slušných ľudí našli kladivo. Je ním lavida.PB
Hodnotenie: 0   3
22:04:03 20.08.2019 [6912] Nevhodný príspevok?
Ale čo to nevidím. Pestúnka Dušana Šimku sa zobudila :-) :-) :-)

Dušanko ešte stále nie je schopný občanom písomne reagovať na otázky a pripomienky a stále potrebuje pestúnku Štefanka? Stále zakazuje prednostovi Martinovi odpovedať na otázky občanom? Asi je to tak, nie je schopný, aby sám odpovedal a sám napísal ako to v skutočnosti bolo, potrebuje pestúnku, ktorá to zaňho napíše.

Skutočne myslíš Štefanko, že náčelník povie niečo iné ako Duško chce? Veď Duško ho platí, predsa mu nebude protirečiť, alebo bude? Kde je pravda pestúnka?

A aká je pravda o pozemku vedľla Dušanka, kto tam stavia?
Nie je pravda ani to, že Dušanko už konečne nebude vypúšťať splašky do rieky? Kde je pravda? Dušankova pestúnka nám odpovie.

Toto je katastrófa tieto Nováky... S Danišom sa aspoň niečo spravilo, so Šimkom? Jaj, kúpil si auto za milión korún z našich daní a poplatkov. Super!

Dúfam že pesúnka nebude aj na mňa útočiť a "hučať" ako Duško, keď zneužíval právomoci verejného činiteľa na náčelníka.
Hodnotenie: 0   2
21:24:39 20.08.2019 [6911] Nevhodný príspevok?

Ako vidieť, zobudil sa vtáčik z dlhého, predlhého sna. A začína znova tak, ako som ho- ich hodnotil v predchádzajúcom príspevku. Naviac, zneužil príspevok prispievateľa AccickVep k tomu, aby sa na mňa „nalepil“ a osočuje. Lavida ste v koncoch? Zúrivosť až tak srší z vášho príspevku. Zdá sa, že sa vás akosi problematika veľmi dotýka. Viete mojim priateľom a čitateľom vysvetliť, že prečo? Je vám asi rovnako špatne z toho, že sme s našou pravdou uspeli??? Už Mark Twain vyslovil myšlienku, že : „Človek s nejakým novým nápadom bude považovaný za blázna dovtedy, kým jeho nápad neuspeje.“ Dávam na zváženie čitateľom, kto je vo veci medzi nami väčší blázon.

Mimochodom lavida ,ak ste nepochopili obsah môjho príspevku, tak vám pripomínam, že môj príspevok bola VECNÁ KRITIKA o nezákonnom konaní pána primátora, ktorá vychádza z reálnych, či pravdivých skutočností a z týchto potom sa vyvodzuje zodpovedajúce závery pre hodnotiaci úsudok.

Pane poprosím Vás, vyjdite zo svojho domu, prejdite sa cez záhradu, prebroďte rieku Nitru, postavte sa na jej breh, zacloňte si dlaňou krvou podliate očká a nazrite pod Lelovské vŕšky na ulicu Dukliansku a napíšte čitateľom čo sa tam deje pane a napíšte aspoň približný dôvod. A nepíšte hlúposti.

Ak vás triafa šľak, že hoci ste už viackrát v minulosti bagatelizovali nezákonnosť v konaní pána primátora ( ako vidieť bez účinku), spočívajúcu v bezprecedentnom odvádzaní splaškov ,teda bioodpadu z jeho rodinného domu priamo do rieky Nitra bez ich vyčistenia , čo vy s tým máte spoločné, že buduje Domovú ČOV-ku. Vari ste mu to nariadili, alebo vám to z inej príčiny vadí?

Ach lavida.Všetko to, čo ste napísali sa zopsulo na tom, že spravodlivosť konečne zvíťazila. Tým pádom je váš koment na smiech. Čudujem sa vám, že ste sa dal na to nahovoriť.

Veď vari vám, myšlienkotvorcovi budúceho rozvoja Cestovného ruchu v Novákoch ( len tak pripomeniem, rozhľadňa z ťažnej veži, , lanovka z komína ENO, vozíčkovanie z kopečka, veď to sú vaše reči), by malo na dodržiavaní noriem o ochrane životného prostredia v tejto následkom priemyselnej výroby zničenej oblasti Slovenska záležať hádam viac, ako mne a ostatným obyvateľom.
A na záver k tomu, že si namýšľate , že ja nemám priateľov. Lavida, mám a veľa, určite viac ako vy, veď som aj starší o čosi od vás ,posilňujú ma, uznávajú moje témy, statusy, ktoré vás uvádzajú do zúrivosti. No musíte si ma viac všímať, chodiť medzi tých dobrých ľudí a rozprávať sa s nimi .

Prezradím vám čosi. Lavida, ľudia sa boja. Odpovedzte mi ,že prečo asi. Tak sa boja, ako aj vy . Schovávate sa za anonymné meno. Prečo?
A tak naozaj celkom na záver. Najväčšie zlo, ktorým trpí svet, nie je sila zlých, ale slabosť dobrých. ROLLAND Romain . PB
Hodnotenie: 0   1
19:11:43 20.08.2019 [6910] Nevhodný príspevok?
Príspevok je schovaný!
Príspevok je dostupný len pre prihláseného používateľa.
12:24:05 20.08.2019 [6909] Nevhodný príspevok?
Ľudia netušia, akú majú moc!!!. Len málokto uveril, že naša kritika bude úspešná, ak sme kriticky krok za krokom, trpezlivo ,poukazovali na nezákonné konanie dvoch verejných činiteľov z ul. Duklianskej. Málokto nám veril, že po našej otvorenej kritike, títo dvaja verejní činitelia, ktorí nám lživo nahovárali o zákonnosti ich konania smiešnym vyhlásením, že oni ani netušili, že na ulici, ktorá sa stala ich trvalým bydliskom, nie je vybudovaná kanalizácia na odvedenie odpadových(splaškových) vôd. Len málokto nám uveril, že musia, že si zrazu zacúvajú do svedomia a urobia v pokore (!!!) revíziu svojich pochybení, vo svojom svedomí a hoci veľmi neskoro po dlhom období po rozporuplnej KOLAUDÁCII ich rodinného sídla, až po našej apelácii, urobia radikálnu nápravu v dodržaní zákonnosti, ktorú dlho nedodržiavali.

Je len na škodu a vari i zlé, ak mlčiaca väčšina slušných občanov (lebo sú i iní občania, sú to ľudia pod anonymom občania, občannia, občannnia a obča... s nekonečným nnnn...ia) nám neuverila, nepripojila sa ku nám a mlčala a ticho sledovala, ako ktorí jedni s pochopením, iní s úškľabkom, že tak nám vari treba.

Kto sleduje čo i len málinko slovenskú politiku, iste mu neušli poznatky, ktoré hovoria, že lož je nástrojom politikov, ktorá v dôsledku nevšímavosti slušných ľudí končí ako absolútna arogancia moci. Človeka, používajúceho lož ako pracovnú metódu, väčšinou však vedie k opovrhnutiu od druhých. Spomeňte si na lži, ohľadom podaného trestného oznámenia Dušanom Šimkom, vtedy pánom primátorom na mladých poslancov MsZ v období 2010-2014, vraj z podozrenia z korupcie????. No, opovrhnutia hodné, choré.

Priatelia, priznanie chyby, je však prvým krokom k poučeniu a náprave. Je možno až poľutovaniahodné, ak našim poukazovaním na pochybenie zvolených verejných činiteľov v našom meste ľudia nie vždy uverili. Asi neverili, že verejných činiteľov donútime k náprave ich nezákonného konania a k dodržiavaniu zákonov, k ich doznaniu k chybám, ktoré urobili , napr. i tým, že uprednostnili svoj osobný záujem pred záujmom verejným!!!. Bezprecedentným obchádzaním zákona, či zjavne nezákonným konaním.

PRIATELIA,ĽUDIA NAOZAJ NETUŠIA,AKÚ MAJÚ MOC!!!!. Naozaj si mlčiaca väčšina neuvedomuje to, že KRITIKA SPOLOČENSKÝCH JAVOV JE NIELEN DOVOLENÁ, ALE V PODOBNÝCH PRÍPADOCH, NA KTORÉ POUKAZUJEME, AJ POTREBNÁ??? V istom slova zmysle to už, ako vidno, vari aj naši dvaja verejní činitelia pochopili !!!

A tak k veci priatelia. Mám informáciu, že na ul. Duklianskej, na pozemku pána primátora sa vraj pohybuje bager a kope. Veď ako ináč. Dá sa uveriť, že je to znak toho, že u pána primátora sa možno, ani nie tak pohlo svedomie, ako túžba zotrvať pri moci a kariére, ktorá ho i s našim pričinením prinútila konať a napraviť chyby, ktoré plynuli, vyplývali Z AROGANCIE MOCI (!!!) Totižto, je dosť pravdepodobné, že asi naozaj nadišiel čas, že rieka Nitra, bude o nejaký ten litrík vody málinko čistejšia, aj „zásluhou“ staronového pána primátora a jeho susedy, či obyvateľky rodinného domu v jeho susedstve, dnes jeho zástupkyne.

Dali sme mu možnosť priznať sa, oslobodiť sa a pomaly nadobudnúť rešpekt. A tak je vari správne, ak sa rozhodol, ba že bol donútený, ako producent bioodpadu zmeniť kvalitu odpadovej vody, ktorá je vyvedená z jeho rodinného domu, ktorú roky, niekoľko rokov po rozporuplnej kolaudácii jeho RD vedome (!!!) v rozpore so Stavebným zákonom a zákonom o vodách , jednoducho bez čistenia, vypúšťa priamo do rieky Nitry !!! .

No a najmä je dôležité, že asi pochopili, že predsa nemôžu kázať svojim voličom PIŤ VODU (ani onú vodu z rieky Nitry) A ONI BUDÚ VÍNO PIŤ!!!. Veď, ak by na svojom nezákonnom konaní zotrvali, ako by nám inak chceli nariadiť, prikázať dodržiavať povinnosti o ochrane životného prostredia, či aby zamedzili budovať čierne skládky a či napr. učiť ľudí o separovaní odpadov??? Ako by nám vysvetľovali, nariaďovali, aký máme byť disciplinovaní, aký máme mať my, obyčajní slušní obyvatelia nášho mesta záujem na ochrane životného prostredia, alebo tak, ako píše môjmu príspevku predchádzajúci prispievateľ acickwep na politike parkovania??? Alebo si vari naozaj myslia, že sme „pokrytecká slovenská krčma“ ktorým sa najnovšie pomenúvajú tak ako čítame v periodikách, poctiví, pracujúci obyvatelia Slovenska???

Je len na škodu súčasných čelných predstaviteľov nášho mesta, ak uprednostnili svoj OSOBNÝ ZÁUJEM pred dodržiavaním zákonnosti tak, aby odmietli pripomienky, kritiku nováckej verejnosti pripomienky, keďže novácka verejnosť chránila a presadzovala len a len VEREJNÝ ZÁUJEM !!!.

A tak je konanie predstaviteľov radnice na ich škodu, pretože priatelia, viackrát som upozornil na viaceré rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva, z ktorých vyplýva i to, že : „Sloboda prejavu tvorí jeden z hlavných pilierov demokratickej spoločnosti a jednu z prvoradých podmienok jej rozvoja. Pokiaľ ide o hranice prípustnej kritiky Európsky súd pre ľudské práva vyjadril, že tieto sú širšie, vo vzťahu k politikovi konajúcemu vo svojej funkcii, ako vo vzťahu k súkromnej osobe. A oni nás nebrali vážne. Posmievali sa nám aj so svojou ekipou, urážali nás a vystatovali sa.

A tak málinko ich priatelia poučme, že hoci si verejne činné osoby v Novákoch môžu myslieť, že niektoré vyjadrenia zasahujú do ich práva na ochranu osobnosti, vzhľadom na ich DOBROVOĽNÉ ROZHODNUTIE (!!!) O VSTUPE DO POLITIKY, musia takéto zásahy strpieť!!!. A bol to práve Európsky súd pre ľudské práva, ktorý išiel v tejto otázke až tak ďaleko, že uviedol, „ že ochrana slobody prejavu sa vzťahuje nielen na informácie a myšlienky, ktoré sú prijímané priaznivo, alebo ktoré sa považujú za neškodné alebo za indiferentné, ale aj na také, ktoré urážajú, šokujú alebo znepokojujú“. Takto si to vyžaduje pluralizmus, tolerancia a veľkorysosť, bez ktorých neexistuje „demokratická spoločnosť“.

A na záver . Ako som uviedol :"Kritika spoločenských javov je nielen dovolená, ale aj potrebná. Treba zároveň pripustiť, že v rámci kritiky podľa okolností a povahy konkrétneho prípadu možno strpieť určitú mieru zveličovania, ironizovania, či použitia relatívne ostrejších výrazov, ktoré by mohli byť za iných okolností považované za urážlivé.

U verejných činiteľov je kritika považovaná za nevyhnutnú súčasť ich verejného účinkovania a tieto osoby s kritikou už VSTUPOM DO POLITIKY MUSIA POČÍTAŤ.“

Nemusia však znášať neokrôchané, arogantné , slaboduché až chrapúnske výroky ich kritici, slušní občania, ktoré sme si užili od staronového pána primátora, najmä však bezprecedentne a expresívnejšie, od niektorých členov jeho ekipy, ak nám boli a sú predkladané a je naozaj škoda o nich písať.

Nielenže boli urážajúce, ale najmä ako vidieť nič neriešili a „vyriešili si to“,resp. budú musieť vyriešiť, ako v tomto prípade samotní stavebníci, pretože si zvolili cestu stať sa verejným činiteľom, a aby tak mohli vládnuť a byť pri moci, museli sa očistiť!!!!. Veď je to také jednoduché. No, nesmie sa im snívať, že sú osou zemegule a my ,že sa musíme okolo tej osi točiť???

Vecná kritika je chápaná tak, že vychádza z reálnych či pravdivých skutočností a z týchto potom vyvodzuje zodpovedajúce závery pre hodnotiaci úsudok. To sa však pán primátor, volený zástupca platený občanmi i pani viceprimátorka musia ešte veľa naučiť!!!. A tak priatelia, vyučujme ich , step by step!!!. Veď musia veľa chýb ,ktoré vyrobili naprávať (napr. KCMN). Ospravedlňujem sa za dlhý príspevok PB
Hodnotenie: 0   1
12:30:06 19.08.2019 [6907] Nevhodný príspevok?
Áno, počul som, že primátor "hučal" na celú ulicu ako zmyslov zbavený. Je to len potvrdenie toho o čom sa v Novákoch hovorí medzi ľuďmi a to že niekto tu už má vážny duševný problém. Držím palce náčelníkovi, aby vydržal pracovať pod takýmto nadriadeným. A je mi lúto, že takúto vizitku nám "psychoško" spravil pred svetoznámym DJ. Ale asi si na to treba už zvykať, toto mesto padá na hubu vďaka Šimkovi. Ďakujeme veľmi pekne.
Hodnotenie: 0   0
14:10:04 17.08.2019 [6906] Nevhodný príspevok?
Prevzaté z FB:

Hodnotenie: 0   0
11:18:37 15.08.2019 [6905] Nevhodný príspevok?

Že by naozaj Koúrkovo? Nuž tak priatelia, aj vy si myslíte, že obišli nášho staronového pána primátora veľkopanské maniere ? Ak áno, je to vaša vec, ale ak nie, tak je aj podľa vás kóšer a legitímne, ak sa vyváža na luxusnom aute takmer za 40 000,- eur?! Totižto takúto sumu z mestských peňazí, mesto Nováky zaplatí leasingovej spoločnosti !!! Teda, takéto peniaze zaplatí mestečko s počtom obyvateľov niečo málo vyše 4-tisíc ( v roku 2018 4215 obyv.), čo naše mestečko zaraďuje v poradí miest, resp. v rebríčku slovenských miest zhruba na 124. miesto. Aj vám priatelia moji, sa zdá pridrahé? Musíte však uznať, že určite je to zaujímavé prvenstvo!!!

Náš staronový pán primátor sa už pár mesiacov hrdí, možno vskutku zaujímavým prvenstvom. Vyváža sa možno na suverénne najdrahšom služobnom aute (takmer v luxusnej verzii) v rámci ZMO Hornej Nitry - Združenie miest a obcí Hornej Nitry, ale možno i v širšom regióne.

Dá sa domnievať, že popri ňom, budú pravdepodobne aj šéfovia radníc v Prievidzi, Bojniciach či Handlovej, ale aj vidiecke obce s počtom okolo 4000 obyvateľov vyzerať ako obyčajní, chudobní príbuzní!!! Však, čo už!!! No, ak by sa staronový pán primátor odvolával na to, že bývalým primátorom a súčasným staronovým primátorom užívaný starý automobil PASSAT mu nevyhovuje, okrem mnohých hľadísk aj z hľadiska vlastnej bezpečnosti (aspoň tak to zdôvodňoval), je vari potom naozaj trápne, ak staré motorové vozidlo ,posunul do nižšieho levelu a ako sa zdá, využíva ho prednosta MsÚ. Asi sa pán prednosta – dôchodca už nemusí báť o svoju bezpečnosť?????. No, čisté Kocúrkovo. Výsmech bijúci všetkým občanom do očí.

Avšak neuveríte. Mestský úrad má k dispozícii aj ďalšie ,tzv. referentské osobné motorové vozidlo. K čomu slúži??? Nemám tušenia, ale najtrápnejšie situácie zažívame vtedy, ako mi dávate na vedomie, ak dávate svojim známym odpovede na ich skutočne legitímne otázky, či na našej radnici nikto nerozmýšľa, ak referentské vozidlo „ FABIA“ s pripojeným prívesným vozíkom slúži zamestnancom mesta na úseku čistenia mesta, na odvoz a vyprázdňovanie odpadových košov a iného odpadu v meste???!!!

Priatelia, nedá sa mi ani šoférovať, už aj to moje auto sa mi rehoce, aký prepych s autami si na našom Mestskom úrade prežívajú. To je prepych, to vám teda poviem. Nie a nie zaobstarať multikáru, alebo radšej dve (na komunálny odpad a cisterničku, tú zatiaľ ani nie tak súrne, však kvetiniek v meste až tak nieto) (!!!), či také nejaké pre činnosť mesta primerané vozidlo!!! A to už nehovoriac, kto všetko si za volant FABIE sadne, kto všetko možno neoprávnene, riadi predmetné vozidlo, zrejme bez patričných školení.

A tak pán primátor mlčí, pre istotu nereagoval na pripomienku, že kúpiť sa predsa dá kvalitné auto, avšak, za oveľa nižšiu sumu. Odborníci na distribúciu automobilov ŠKODA OCTÁVIA tvrdia , že na účely služobné, s dostatočnou a bezpečnou prevádzkou vozidla pre mesto nášho rangu, pre jeho potreby, je cena osobného automobilu vo výške od 15.000 do 18.000 eur primeraná a vo výbave je zohľadnené všetko čo k bezpečnej jazde prináleží.

A aby ste videli na čom jazdili ostatní na Slovensku vás odporúčam na periodikum PLUS 7, na ktoré nás často na čítanie odporúčala v mene kauzy pána primátora suita staronového pána primátora, aby sme ho čítali (myslím PLUS 7), pravdaže v iných súvislostiach. Nuž, tak aj on nech ho číta. Viac,čítaj https://plus7dni.pluska.sk/ludia/luxus-pre-primatorske-zadky-com-vyvaza-pocas-sluzby-obcanom-nesrovnal-rasi-cizmar/3

Informáciou na PLUS 7 o papalášstve a konaní, či nakladaní predstaviteľa radnice nášho mesta s našimi peniazmi dávam na vedomie najmä preto, že celý systém na našej radnici zachorel. Niekto si naše mesto od samého začiatku mýli so súkromnou firmou, eseročkou a to len vari vďaka tomu, že mu to desiati voliči, ktorých hlasmi vyhral voľby, dovolili. Nie, to nie je o závisti, však si názor prosím, vytvorte sami. Uvidíme, čo na to pán kontrolór, ak si bude zisťovať u autorizovaného predajcu ŠKODA prepychovú, nadštandartnú - takmer v luxusnej verzii výbavu služobného vozidla nášho pána primátora, alebo či budú ochotní a schopní niektorí súčasní poslanci pánovi primátorovi vypočítať, koľko má hodín prejazdených a presedených v pohodlnom aute, na úkor riadenia a starostlivosti o mesto tak, ako v minulosti, keď v aute prejazdil viac času, ako presedel v úrade. Odvolávať sa na pobyt v kancelárii primátora po úradných hodinách do polnoci, či cez víkend , nezakladá vari u nikoho dôvod na domnienku, že je to v prospech mesta, keďže absencia kontaktu obyvateľa s pánom primátorom to absolútne vylučuje. PB
Hodnotenie: 0   1
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
V Prievidzi spustili prvý automat na rúška
Okrem rúšok automat ponúka dezinfekčný gél či sladkosti. Dobrovoľníci budú rúška priebežne dopĺňať.
zobraziť podrobnosti »
31.03.2020
AKTUÁLNE: Dobrovoľní hasiči začali v Partizánskom s dezinfekciou verejných priestorov!
V týchto dňoch majú dobrovoľní hasiči z Partizánskeho plné ruky práce. Okrem toho, že pomáhajú seniorom s nákupmi, v spolupráci s mestom sa v pondelok 30. marca pustili do ďalšej aktivity. Boj proti koronavírusu zobrali doslova od podlahy – čistením verejných priestranstiev.
zobraziť podrobnosti »
30.03.2020
Usmernenie k nakladaniu s odpadmi: Kam vyhadzovať rúška a respirátory?
V zmysle stanoviska ÚVZ SR sa použité ochranné prostriedky, ktoré vznikajú občanom v domácnosti alebo zamestnancom v bežných prevádzkach – rúška, respirátory, rukavice, vreckovky likvidujú ako bežný odpad. Špeciálny postup sa tu teda neuplatňuje. Tento odpad sa ukladá len do zmesového odpadu.
zobraziť podrobnosti »
30.03.2020
Nových pracovníkov chce prievidzská radnica zamestnať v rámci spoločného projektu s mestami Handlová a Bojnice.
Cieľom tohto projektu je posilnenie koordinačných a implementačných kapacít v týchto troch mestách. Hlavným partnerom je mesto Prievidza, ďalšími dvoma partnermi sú mestá Bojnice a Handlová. Výška finančného príspevku, ktorý budeme žiadať, bude pravdepodobne až 500.000 eur
zobraziť podrobnosti »
28.03.2020
Web pre rodičov: ucimenadialku.sk
V spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a MŠVVaŠ SR vznikla táto webová stránka ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách a prerušenej prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu. Cieľom webovej stránky je pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, manažmentu a zriaďovateľom škôl, ale i žiakom, študentom a rodičom zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení, ako aj pomôcť všetkým aktérom počas prerušenia vyučovania či prezenčnej výučby nachádzať riešenia vzniknutej situácie.
zobraziť podrobnosti »
25.03.2020
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.