Online 2 ľudia. VEPOS Novaky.sk VOĽBY 2022
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
1085 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
12:32:28 04.06.2013 [3930] Nevhodný príspevok?
Reakcia poslanca Mgr. Milana Oršulu:

Je to pokus o zastrašenie alebo sa tu potvrdzuje to čo tvrdia aj iní poslanci?

Vážení občania,
dovoľujem si Vám zverejniť email, ktorý som dnes prijal údajne od pána Mariana Šimku, v ktorom ma upozorňuje, že ak mu neodpoviem na jeho otázky, bude sa v tejto veci obracať na môjho zamestnávateľa. Nie je to totiž jediný prípad, kedy sa aj primátor mesta ponížil k tomu, aby zamestnávateľa informoval o údajných barbarských krokoch v rámci činnosti poslanca MsZ. Napriek tomu, že som vyzval pána Mariana k tomu, aby jasne a vecne formuloval svoje otázky, doteraz tak neurobil. Na otázky, ktoré mi adresoval vo veci môjho brata som mu samozrejme neodpovedal a vyjadril som sa tak, ako som sa mu vyjadril, keďže svoje žiadosti opätovne zasielal na moju súkromnú adresu. Bol by som rád, keby na túto moju informáciu, zareagovali ľudia, ktorí požiadali primátora vo svojej veci o vyjadrenie a do dnešného dňa márne naň čakajú, myslím, že nebudem jediný. Komu sa budete sťažovať Vy?
Ostatné nechám na Vaše zváženie.

text emailu je nižšie:


-------- Pôvodná správa --- Original Message --------
Dátum: Mon, 3 Jun 2013 23:48:11 +0200
Od: Marian Simka <marian.simka@gmail.com>
Pre: milan.orsula, Martin Zgancik

Vážení páni poslanci mestského zastupiteľstva v Novákoch - pracujúci v Bratislave!

Niekoľkokrát som Vás obidvoch zdvorilo žiadal o odpovede na veľmi jednoduché otázky a ani jeden z Vás mi nebol schopný už niekoľko týždňov, resp. mesiacov, na ne odpovedať! Popri tom musím zdôrazniť, že na webe som zistil, že pán poslanec Milan Oršula pracuje ako referent na magistráte nášho hlavného mesta, teda v samospráve a zrejme nepozná ani základné povinnosti nielen poslanca, ale ani pracovníka samosprávy! A to je služba občanom - ak ste to zatiaľ, pán poslanec Oršula, doteraz nezistili! Myslím, že základnou povinnosťou /a slušnosťou každého človeka - tobôž poslanca.../ je odpovedať na slušné a legitímne otázky občanov. Vaša odpoveď mne ako občanovi mesta Nováky a občanovi SR na moje konkrétne otázky bola asi takáto: "Pán Marián, Vy ma môžete tak akurát prosiť a nie žiadať, ale o to, čo ma žiadate, ma žiadate márne...". Preto bude nevyhnutné, keďže doteraz ste mi, pán poslanec Milan Oršula, neodpovedali na moje konkrétne a legitímne otázky, požiadať priamo primátora nášho hlavného mesta p. Ftáčnika o zjednanie "nápravy", aby si jeho úradníci plnili nielen povinnosti v práci, ale aby si aj plnili svoje poslanecké povinnosti voči svojim občanom! Lebo takto robia, podľa môjho názoru veľmi zlé meno aj magistrátu nášho hlavného mesta. Teraz už chápem, prečo nechcel pán poslanec Milan Oršula odpovedať primátorovi mesta Nováky na otázku, kde pracuje! Pán Milan Oršula, uvedené skutočnosti som Vám už zaslal pred niekoľkými dňami... Preto by som veľmi nerád obťažoval p. Ftáčnika, ale ak ma budete aj naďalej ignorovať, budem zrejme nútený obrátiť sa aj na neho, aby referenti magistrátu a zároveň aj poslanci neignorovali občanov a plnili si svoje povinnosti! Možnože je takých pracovníkov na magistráte viac a pán primátor bude rád, že to občanov SR trápi a upozorňujú na takýchto pracovníkov...

Na základe uvedených skutočností Vás obidvoch, páni poslanci, zdvorilo žiadam o odpovede na všetky položené otázky, ktoré som Vám zaslal e-mailom.

S pozdravom Marián Šimka
Hodnotenie: 8   0
17:11:18 28.05.2013 [3920] Nevhodný príspevok?
Ponúkame Vám porovnanie budov našej Základnej školy v Novákoch a budov škôl v niektorých okolitých obciach. Nájdite rozdiely...

Základná škola s materskou školou Koš
13 tried, 206 žiakov, 1177 obyvateľov, v prepočte 17,5% obyvateľstva je žiakom ZŠ


Základná škola Nitrianske Rudno
19 tried, 397 žiakov, 1937 obyvateľov, v prepočte 20,5% obyvateľstva je žiakom ZŠZákladná škola Lehota pod Vtáčnikom
16 tried, 284 žiakov, 3897 obyvateľov, v prepočte 7,3% obyvateľstva je žiakom ZŠ


Základná škola Nováky
18 tried, 387 žiakov, 4283 obyvateľov, v prepočte 9% obyvateľstva je žiakom ZŠHodnotenie: 6   1
13:54:39 22.05.2013 [3910] Nevhodný príspevok?
Reakcia poslanca Mgr. Milana Oršulu:

Vážení občania,
primátor opätovne klame, v príspevku:

Nováky naďalej zostávajú v rozpočtovom provizóriu
http://prievidza.sme.sk/c/6807592/novaky-nadalej-zostavaju-v-rozpoctovom-provizoriu.html

tvrdí nasledovné,

"Primátor oponuje, že zdôvodnenie, prečo nepodpísal všetky čiastkové uznesenia rozpočtu, prezentoval na mestskej rade."

Podľa mojich informácii sa MsR zvolanej pánom primátorom na 26.3.2015 zúčastnil jeden z troch členov. http://www.novaky.sk/?str=msr&lang=sk

Preto sa pýtam kohože informoval o dôvode nepodpísaní 12-tich uznesení ohľadne rozpočtu? Samozrejme, že zápisnice z rokovaní MsR sú tajné a nie je možné ich zverejňovať v dnešnej dobe na oficiálnej stránke novaky.sk , kým si ich nevyžiadate na základe zákona 211/2000, aj napriek tomu, že pán primátor riadi verejnú inštitúciu kde sa zúčastňuje konferencii o transparentnosti samospráv.

Ešte rád by som poďakoval touto cestou občanovi, ktorý si dal tú námahu a o tejto skutočnosti (bezdôvodného pozastavenia 11 uznesení) podal podnet na prokuratúru v Prievidzi. Obávam sa, že toto bezdôvodné konanie pána primátora bude mať za následok pozastavenie možnosti schvaľovania rozpočtu na júnovom zastupiteľstve z dôvodu, že by sme mali počkať na rozhodnutie prokuratúry.

Pán primátor sa ďalej vyjadril,

"Svoje vyjadrenie o nepodpísaní rozpočtu mal dodať prokuratúre do 17. mája. Podľa jeho slov však konal v súlade so zákonom, keďže zdôvodnil, prečo nepodpísal rozpočet a spravil tak preto, že rozpočet by bol zjavne nevýhodný pre mesto."

Uvážte sami vážení občania, čo je nevýhodné pre mesto, ak dáte finančné prostriedky do mestského majetku, ktoré sa Vám môžu v priebehu 3-4 rokov vrátiť vo forme úspor na energiách, alebo na televíziu, rozhlas a predraženú administratívu?

Veď mnohí z Vás sa z týchto dôvodov odpojili aj z centrálneho systému vykurovania.

S prianím pekného dňa.

Poslanec MsZ Milan Oršula
Hodnotenie: 8   0
20:24:45 08.05.2013 [3883] Nevhodný príspevok?
19.11.2012 sme Vás informovali o súťaži „Vychytaj problémy svojho mesta!“, do ktorej sa zapojil aj 17 ročný študent Strednej odbornej školy Nováky - Ivan Slušniak. Do súťaže sa zapojilo viac ako 150 študentov. Práca patrí medzi dve, ktoré boli prezentované na vyhlasovaní výsledkov tejto súťaže. Celý projekt je k dispozícií v nasledujúcom odkaze:
http://www.novaky.com/dokumenty/ost/20121119_slusniak_ivan_novaky.pdf

Ubehlo niekoľko mesiacov a práca prináša prvé výsledky. Poškodená zastávka autobusu, ktorá bola v práci uvedená v probléme číslo 7 je už minulosťou, bola nahradená staronovou zastávkou, ktorá ešte pred rekonštrukciou bola umiestnená na autobusovej stanici.

Fotka zo 6. mája 2013:


Fotka z 13. novembra 2012:
Hodnotenie: 7   0
11:01:57 12.04.2013 [3848] Nevhodný príspevok?
Vyjadrenie poslanca Ivana Hvojnika:

Vážení spoluobčania, dňa 29.03.2013 o 12:03 som poslal email primátorovi mesta Nováky, v ktorom som vysvetlil a objasnil dôvody, pre ktoré sa nezúčastním živého vysielania dňa 11.04.2013. Primátora som žiadal, aby obsah emailu prečítal v spomínanom živom vysielaní v plnom znení. Keďže tak neurobil, tak Vás informujem touto formou. Za svojim rozhodnutím si pevne stojím aj do budúcnosti.

Ďakujem za pochopenie.
S pozdravom poslanec MsZ v Novákoch Ivan Hvojnik.


______________________ Pôvodná emailová správa: __________________
> Od: "Ivan Hvojnik" <@centrum.sk>
> Komu: munovaky <munovaky@novaky.sk>
> Dátum: 29.03.2013 12:03
> Predmet: Odpoveď na pozvanie

Vážený pán primátor, ďakujem za pozvanie, ale nie.

Keďže od začiatku môjho nástupu do komunálnej politiky nie som zástancom takéhoto spôsobu komunikácie s verejnosťou a nesúhlasím s formou, akú mi ponúkaš, dovoľujem si oznámiť ti, že sa tzv. živého vysielania dňa 11.4.2013 nezúčastním. Zároveň ťa žiadam, aby si zobral na vedomie fakt, že ak nebude v budúcnosti zvolený iný spôsob komunikácie medzi primátorom, poslancami a občanmi / napr. v KCMN, v kine a pod. / a zvolíš doterajšiu formu, teda tzv. živé vysielanie, tak ja sa ho i naďalej odmietam zúčastňovať.
Ďalší dôvod, prečo sa nezúčastňujem na spomínaných vysielaniach je, že sa nerieši problematika mesta a ak sa rieši, tak len okrajovo. Hlavný cieľ vysielania je, aby si prostredníctvom kamery dokázal presvedčiť spoluobčanov doma pri televíznych obrazovkách o tej "svojej pravde", ako ich presvedčiť o tom, že poslanci klamú. Toto je jediný problém a hlavný cieľ, ktorý riešiš cez kameru. Inými slovami povedané - riešiš sám seba, riešiš svoju existenciu.
Na záver ťa chcem požiadať pán primátor, aby tento e-mail bol v spomínanom živom vysielaní prečítaný v plnom znení a zároveň dopredu upozorniť, že na Tvoju reakciu na tento email, ak bude, odpovedať nebudem. Ak bude reakcia, dopredu viem o čom bude. Bude o tom, čo som písal v druhom odstavci tohto emailu.

S pozdravom Ivan Hvojnik
Hodnotenie: 13   0
08:20:13 08.04.2013 [3834] Nevhodný príspevok?
Doplnenie informácie zo dňa 19.02.2013 10:21:15 (diskusné fórum, príspevok číslo 3712).

K príspevku zo dňa 19.02.2013 10:21:15, v ktorom bola uvedená informácia:
„Čerstvá správa zo súdneho pojednávania na Okresnom súde Prievidza, ohľadne kontrolóra mesta Nováky. Pri predstavovaní prítomných občanov došlo, na základe požiadavky primátora mesta Nováky Ing. Dušana Šimku, k vykázaniu z pojednávacej miestnosti poslanca MsZ Ivana Hvojnika.“ dopĺňame, nasledujúce:

K uvedenému konaniu došlo z dôvodu možného budúceho vypočutia menovaného, pri prípadnom pokračovaní súdneho sporu, ako svedka. Uvedené konanie bolo v súlade s príslušným zákonom. Túto informáciu som získal pri konaní výsluchu ohľadne podaného trestného oznámenia voči mojej osobe. Za neúplnosť predchádzajúcej informácie sa ospravedlňujem.

Rado Oršula
Hodnotenie: 4   0
11:31:30 04.04.2013 [3814] Nevhodný príspevok?
Vyjadrenie poslanca Mgr. Milana Oršulu na príspevok číslo 3813 od Maťko:

Pán Matko, naozaj krátko,
z toho príspevku vidím, že vy už za všetkým vidíte zlodejstvo. No je to Váš názor. Ja som Vám zareagoval na Váš príspevok pre Vaše objasnenie situácie a asi som Vám to nepodal dosť jasne. Moja škoda. Zrejme ste aj mňa už zaradili. Ja si nemyslím, že by som prihrával Vášmu LENONOVi. Náš návrh vyšiel ako záver rokovania viacerých ľudí a členov komisie. Asi sú aj oni zlodeji podľa Vás? No viete, ako poslanec som v postavení kde rozhodujem mnohokrát aj vo veciach na ktoré sa nájde aj iný názor. Ten Váš beriem, až na tú časť kde sa vyjadrujete k pani Leitmanovej. To by ste najskôr museli nejako dokázať čo tvrdíte o nej a to asi neviete, alebo? Kritiku na rozhodnutie komisie beriem ako konštruktívnu, ale za svojim rozhodnutím si stojím. A o sume 50.000 € sa dozvedám až z Vášho príspevku, o tej sme nikdy nerokovali a zase netreba o nás až tak pochybovať, že by sme takúto sumu niekedy na toto dielo schvaľovali. A tak trochu si vyprosím, aby ste ma učili rozoznávať rozdiel medzi SKK a EUR. To som prepočítaval keď Slovensko o eure ako mene ani nesnívalo.

Ďakujem Vám za Váš názor a postoj.

Pekný deň.

Mgr. Milan Oršula
Komisia kultúry a športu - predseda
Hodnotenie: 4   0
14:56:56 02.04.2013 [3805] Nevhodný príspevok?
Vyjadrenie poslanca Mgr. Milana Oršulu na príspevok číslo 3803 od Maťko:

Vážený pán Matko, dovoľte mi aby som na Váš príspevok v krátkosti zareagoval. Verím, že dnes keď sa trojročná práca pani Leitmanovej zhrnie so jednej sumy ako je to v tomto prípade tak je to dosť vysoká suma. No dajme veci na správnu mieru po finančnej stránke. Píšeš že sme schválili 25000 e na duševné vlastníctvo k pripravovanému dielu. Tak je to nasledovne:
na tlač- 15000€
na odmenu- 9999€.

Musím povedať k tomu ešte toľko že na komisii KKaŠ sme mali nejedno sedenie s p. Leitmanovou kde sme niekoľko krát rozoberali výšku odmeny, ktorá v sebe zahŕňa aj náklady vynaložené na získavanie podpornej dokumentácie a cestovné. Táto odmena ale nie je konečná. Keď bude dielo vydané prehodnotí sa jeho prínos a celá kvalita diela a budú doplatené ďalšie finančné prostriedky. Do týchto sa musia započítať aj náklady na recenzentov, ktorí budú toto dielo pripomienkovať. Takže toto je pravda, čo sa týka nákladov na dielo.

Čo sa týka spracovania diela. Dielo pod názvom monografia Novák nevzniká len tak, že si to pani Leitmanová vymyslela, za týmto rozhodnutím niekto stojí. Kto? To je dnes otázne. Je mi len ľúto, že dnes za to budú zodpovedať poslanci, ale čo sa týka tohto diela nemám s tým najmenší problém. Ten kto s tichým súhlasom s tým vtedy súhlasil dnes mlčí a tíško sa prizerá ako to dopadne. No musím povedať, že už vtedy mali byť splnené nasledovné kroky.
1. ten fantóm, ktorý pani Leitmanovej dal zelenú na prípravu tohto diela s ňou mal uzatvoriť zmluvu na realizáciu daného diela s určením jeho rozsahu a kvality a samozrejme s dohodnutím ceny za dielo ako odmeny pre autora a následne dohodnúť kto bude znášať iné náklady s týmto dielom spojené,
2. celý tento zámer malo schváliť zastupiteľstvo,
3. informovať poprípade vytvoriť marketingovú kampaň pre občanov, aby vedeli, že sa takáto kniha pripravuje, ktorá sa týka života občanov mesta Nováky od najstarších čias až po súčasnosť s uvedením mena autorky s jej kontaktnými údajmi.

Keďže sa tieto veci neudiali, KKaŠ bola požiadaná viceprimátorkou mesta, aby na najbližšie rokovanie komisie pozvala aj pani Leitmanovú. Na prvom sedení nás informovala o stave a rozsahu v akom sa dielo nachádza. Zo záverov vyplynulo, že dielo je v podstate z jej strany dokončené a zostáva len spravovanie jeho knižnej podoby a úprava fotodokumentácie. Na to sú už potrebné ale finančné prostriedky, o ktorých som Vám písal vyššie. Samozrejme že aj komisii neboli úplne jasné pohnútky za akých bolo toto dielo spracovávané, tými pohnútkami myslím tie tri body vyššie, a preto sa snažíme napraviť to čo iní svojim prístupom zanedbali. Komisia si vyžiadala spracovanie komplexnej správy o stave diela (prikladám ju, je obsiahla a preto je lepšie keď ju budete mať v celej podobe ako prílohu http://www.novaky.com/dokumenty/20130402_sprava_pre_primatora.pdf ), ktorú pani Leitmanová vypracovala a poslala primátorovi na podpis. Čakali sme a čakáme dodnes, že primátor prevezme akúsi záštitu nad týmto dielom, tým, že túto správu podpíše. Do dnešného dňa túto informáciu nemám, že by tak učinil. Tým pádom nie je zverejnená ani verejnosti ale ani poslancom MsZ, to zase nie je dôvodom, aby tam neučinil samotný pán primátor poprípade pán prednosta pri predkladaní rozpočtu pre rok 2013.

Ak sa neurazíte na Váš komentár priamo reagovať nebudem pretože vyplýva z toho, že nemáte dosť informácii, ako toto dielo vznikalo. No Vaša reakcia si myslím je dosť nevhodná a pani Leitmanová, ktorá vo svojom živote vychoval nejednu desiatku dnes už plnohodnotných ľudí pre túto spoločnosť si to nezaslúži. Každý z nás vie čo do svojej práce vložil a je na ňom ako si túto svoju prácu obháji a akú odmenu za to dostane. KKaŠ si to dnes cení na túto sumu s tým, že táto cena nemusí byť konečná a tak to odporučila aj na schválenie do MsZ. Ten LENON, o ktorom píšeš v príspevku zrejme je dnes schovaný vo svojej ulite, aby časom mohol povedať, že to nie ja, ale poslanci. No ja ako poslanec si za prácou pani Leitmanovej stojím a nie len ja ale aj komisia ako taká, a keď sa s tým stotožnia aj ďalší poslanci, tak im len môžem touto cestou poďakovať.

Pekný deň.

Mgr. Milan Oršula
Komisia kultúry a športu - predseda
Hodnotenie: 3   1
17:41:19 23.02.2013 [3727] Nevhodný príspevok?
Vyšlo nové číslo obežníka Nováčan, z ktorého vyberáme:

***

Vyše dvoch mesiacov sú známe p.primátorovi výsledky kontroly NKÚ. Dopadli katastrofálne - “pekná vizitka a zviditeľnenie” nášho mesta. Doteraz bolo ticho, nikto sa nemal k tomu, aby sa výsledky kontroly zverejnili a analyzovali. Až konečne v utorok sa objavila správa, že 7 poslancov požiadalo o zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva – Mgr.G.Oršulová, Mgr.M.Oršula, I.Hvojnik, P.Miština, M.Miština, A.Hajnovič, M.Gogola.

A čo ostatní? - Vy nemáte záujem naprávať chyby a zaviesť konečne poriadok do hospodárenia mesta?

***

Občania sa pýtajú, no odpovedí sa nedočkajú:

Pán primátor, v štyroch predchádzajúcich číslach občasníka je veľa otázok, ktoré trápia občanov, no, žiaľ, nemá na ne kto odpovedať. Čo keby ste namiesto úvodných vysvetľovacích monológov pred záznamom z MsZ vo “Vašej televízii”, ktorú platia všetci občania mesta, odpovedali na to, čo občanov trápi a čo požadujú.

Z e-mailovej schránky:
-Pán primátor, ďakujeme Vám za “spríjemnenie” najkrajších sviatkov roka nováckym vysielaním. Normálny človek nemôže uveriť, že sa môže odohrávať taký cirkus – zvaný Mestské zastupiteľstvo. Ale v Novákoch je všetko možné.
rodiny O a P

- Pán Ing.Bittara, aký ste mali dôvod zrušiť prievidzský kanál, televíziu, ktorá má úroveň? Dostali ste príkaz bohorovného vládcu? Ako sa potom naučí viesť mestské zastupiteľstvo, keď nevidí úroveň zastupiteľstiev v Lehote p.V., Handlovej, Prievidzi, Bojniciach?

- Pán Ing.Zgančík, Vy ako ekonóm ste odsúhlasili v r.2012 zaplatenie nedoplatkov za teplo v KCMN vo febr.-45.000 E a v decembri -16.450 E. Prečo základnej škole tak pohotovo nevyrovnáte dlhy za teplo? “Kultúra” v KCMN je prednejšia ako naše deti? Konali ste v rozpore so zákonom!!! Rodičia

- Páni poslanci, kedy sa dozvieme, aké pracovné cesty podniká pán primátor, čo ho stoja, za akým účelom, koľko stoja jeho súdne rošády, kto ich platí. Pretože to je tabu a aj v tom je naša bieda. Pán primátor mlčí, akoby sa ho to vôbec netýkalo! Iní starostovia sa radi pochvália svojimi úspechmi aj pred občanmi. Zájdite si do Lehoty!
Bývalý občan Lehoty p.V.

- Páni poslanci, dokedy sa budete vybíjať v žabomyších súbojoch s primátorom, ktoré nikam nevedú? Dokedy budete trpieť, aby MsZ bolo tak neprofesionálne vedené, dokedy to budú len siahodlhé monológy o ničom, plné klamstva, nechutných výpadov primátora. My občania máme toho už plné zuby! Dali sme Vám svoje hlasy, tak spravte konečne poriadok!
občania z Bernoláčky

***

Všetky čísla občasníka nájdete na
http://www.novaky.com/?list=novacan
Hodnotenie: 5   0
10:21:15 19.02.2013 [3712] Nevhodný príspevok?
Čerstvá správa zo súdneho pojednávania na Okresnom súde Prievidza, ohľadne kontrolóra mesta Nováky. Pri predstavovaní prítomných občanov došlo, na základe požiadavky primátora mesta Nováky Ing. Dušana Šimku, k vykázaniu z pojednávacej miestnosti poslanca MsZ Ivana Hvojnika. Prečo toto žiadal primátor mesta, čie záujmy chce na rokovaní hájiť? Zástupcovia médii mohli zostať. Uvidíme čo budú písať.
Hodnotenie: 9   0
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
Bane na hornej Nitre skončili, banskí záchranári sú v pohotovosti naďalej. Je otázne dokedy
Banskí záchranári pomáhajú i pri rôznych nešťastiach.
zobraziť podrobnosti »
12.01.2024
FOTO: Elektráreň Nováky odstavila poslednú turbínu, skončila sa tak výroba elektriny z uhlia
Výroba elektriny a tepla z domáceho hnedého uhlia v Elektrárni Nováky po 70 rokoch definitívne skončila.
zobraziť podrobnosti »
21.12.2023
Final coal mining cart pulled from Nováky mine
More trains for Christmas holidays, Bratislava outskirts teeming with culture, and a recipe for Christmas baking.
zobraziť podrobnosti »
21.12.2023
Z nováckej bane vyťažili posledný vozík uhlia, o zamestnanie prídu stovky ľudí
Uzatváranie bane potrvá roky.
zobraziť podrobnosti »
21.12.2023
VIDEO: Karol Mikuláš: Baník, povstalec aj politický väzeň
VIDEO: Karol Mikuláš: Baník, povstalec aj politický väzeň
zobraziť podrobnosti »
15.03.2023
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.