Online 6 ľudí. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
746 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
11:24:36 04.03.2018 [6422] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň . Čierna stavba.Sú isté náhody, ktoré kontinuálne poukazujú okrem iného aj na to, že fyzická osoba v postavení občana koná v istom kontexte rovnako, aj keď je v postavení čelného predstaviteľa mesta. Takto akosi sa s takýmto problémom i v našom meste. Výsledky konania tohto občana a ešte nedávno predstaviteľa nášho mesta si už máme možnosť overiť, sú už servírované „ akoby na tanieri“. Totižto takto exprimátor komentoval proces odovzdávania moci po prehre vo voľbách o post primátora terajšiemu primátorovi. Vraj ako na tanieri. A my sa tu mocujeme s kauzou nezákonného odvádzania splaškov z rodinného domu tohto občana , teraz už bývalého primátora do rieky Nitry a vzápätí čítame v novinách, že bývalý primátor „ je šokovaný“ z informácie o stavbe vybudovanej za jeho pontifikátu v rámci rekonštrukcie námestia ako javisko pre kvázi amfiteáter, pretože ako sa uvádza v článku uverejnenom v regionálnom periodiku našaprievidza.sk. zo dňa 03.03.2018 má ísť o “Čiernu stavbu“ (!). A on, bývalý primátor samozrejme ako vždy bez vyvodenia zodpovednosti tvrdí,že nemal ani tušenie, že je to tak. A tak na jeho prekvapenie i toto sa našlo „ ako na tanieri „ a bývalý primátor je šokovaný. Dva problémy s takmer rovnakým kontextom, sťaby ruka, v ruke. Porušenie zákonov (!). Znečisťovanie povrchových vôd a poškodzovanie životného prostredia zavedením splaškových vôd z jeho rodinného domu do rieky Nitry bez primeraného predčistenia a užívanie stavby javiska pre kvázi amfiteáter bez akejkoľvek povoľovacej a kolaudačnej dokumentácie. Stavba je tak na základe Rozhodnutia Stavebného úradu osudovo určená na asanáciu. Nakoniec sme sa predsa len dočkali satisfakcie, že kritika arogancie moci v minulom období za pontifikátu teraz už bývalého primátora bola konštruktívna, objektívna a podávaná na základe našich pravdivých informácií. Zároveň sme presvedčili tých spoluobčanov, ktorí bezostyšnú aroganciu moci kryli a kryjú diskreditáciou nás tu píšucich, keďže tvrdenia „mocných a neohroziteľných zahmlievali a kryli spomenutú aroganciu moci. Už som sa viackrát vyslovil, že naše mestečko mám rád, ak sa to tak dá o vzťahu k mestu povedať, rozumiem mu, ale s ohľadom na isté okolnosti, či konanie niektorých občanov, nie vždy rozumiem týmto občanom. Avšak svet ako sami vidíme i okolo nás v mnohých prípadoch i dnes je o čomsi inom. Faktom však je, že ak si neuvedomíme, že si život môžeme uľahčiť aj v našom meste najmä tým, že sa budeme k sebe správať bez očierňovania, bez ambícií kohokoľvek a kedykoľvek ponižovať a nielen na tejto webovej stránke, budeme úctiví k starším spoluobčanom, jednoducho slušní, je nesporné, že umožníme našim ostatným občanom mať väčší záujem o veci verejné. Slovami spisovateľky Vandy Rozenbergovej ,ktoré vyslovila 02.03.2018 v Prievidzi na zhromaždení občanov ,... „ a netúžim po úteku do lepšieho sveta. Je jasné, že si ho vieme urobiť aj tu,...“ A tak to robme. A tak sa pýtam, a prečo nie aj my v Novákoch? Ale spôsobom, takým, ktorý nás bude tu v meste, na Slovensku a vo svete spájať, ctiť, reprezentovať , veď väčšina dobrých vecí sa deje napriek tým, ktorí nám vládli, vládnu a budú vládnuť. A tak sa s dovolením vrátim k úvodu môjho príspevku. Nikto predsa netvrdí, pán lavida a pán surikata 1 (hoci mám s týmto oslovením vždy akosi problém, ale čo už) ,že by si niekto nemohol postaviť rodinný dom s príslušnými inžinierskymi sieťami umožňujúcimi stavbu komfortne a komplexne užívať, nikto predsa nehovorí o tom, že by nemal ,resp. nemohol byť aj takýmto spôsobom postavený amfiteáter a to priamo na námestí (jeho architektúra je ozaj vecou vkusu každého z nás), ale všetko musí byť v súlade so zákonmi tejto Slovenskej republiky, najmä ak v prípade splaškov investor a stavebník je teraz už bývalý primátor a v druhom prípade investor je mesto, ktorého bol primátorom v čase výstavby tejto čiernej stavby, teraz už ako vyplýva z jeho slov, šokovaný bývalý primátor. A tak je namieste otázka o cite pre zodpovednosť(!). Vážení, ak by sa niekomu ublížilo napr. na zdraví, (ja osobne totižto,ak sa malé deti pohybujú po predmetnom javisku nemám vôbec dobrý pocit) nechcem byť prorokom , neviem si predstaviť ako píše známy náš prispievateľ lavida, aká by z toho vznikla kauza. A ak som citoval v predchádzajúcom príspevku slová v sľube primátora, v ktorom sa každý starosta, primátor zaväzuje dodržiavať zákonnosť, tak asi by to tak malo byť. Prečo? Pretože, dokončenú stavbu, prípadne jej časť, spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.“ Tak ustanovuje stavebný zákon. Z uvedeného teda jasne vyplýva, že pokiaľ stavba nie je dokončená a nie je spôsobilá na riadne užívanie, nemožno ju užívať. V každom prípade však stavať bez stavebného povolenia je priestupkom, ktorý podlieha riadnej pokute. Priestupky v oblasti stavebného práva upravuje zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov o územnom plánovaní a stavebnom poriadku tzv. stavebný poriadok vo svojej tretej časti pod názvom Sankcie a zaoberá sa s nimi §105, ktorý je označený ako Priestupky. Podľa § 105 Stavebného zákona sú priestupky ako aj pokuty za ich spáchanie odstupňované na základe ich závažnosti či sa jedna o priestupok, ktorý sa vzťahuje napr. na jednoduchú stavbu alebo jej úpravy alebo či ide o uskutočňovanie stavby bez stavebného povolenia, atď. atď. Doposiaľ som nikdy nevyslovil názor o zodpovednosti stavebného dozoru, ktorý v súlade so zákonom (§46b Stavebného zákona) musí byť na stavbe vykonávaný. A tak ,ak by som mal naliať čistého vína , čo som síce mohol urobiť už skôr, ale pevne dúfajúc o istom charaktere ľudí som nehovoril ,kto bol stavebným dozorom na stavbe RD bývalého primátora a tak aspoň takto. Na Rozhodnutí o kolaudácii RD je uvedená (Ing.D.P.). Príbuzný stavebníka, teda exprimátora, len nahradzoval stavebníka- exprimátora a nie stavebný dozor a preto je v tejto veci je jeho činnosť nevýznamná ) . A tak prečo nám tu potom toľký čas gumujú hlavy, osočujú nás diskreditujú a neviem čo ešte ,odvolávajú sa na nevedomosť, akého druhu je kanalizácia na ul. Duklianskej, hoci stavebný dozor mal k dispozícii kompletnú projektovú dokumentáciu „ Kanalizácie v mestskej časti Lelovce“, rovnako aj schvaľovací stavebný orgán, (Spoločný obecný úrad v Novákoch, ktorému zase šéfoval bývalý primátor). A tak sa človek ani nemusí čudovať, najmä vtedy, keď sa osobné a služobné výkony vzájomne kompenzujú. A na záver len malá poznámočka. Čierne stavby sú prejavom arogancie staviteľa a reálnej neschopnosti úradov zabezpečiť vynútiteľnosť práva. Ich legalizácia je zasa výsmech slušným občanom, na ktorých sa budú odbavovať stavebné úrady pre každú nedodanú pečiatku. Priznanie exprimátora k absencii o poznatkoch v pochybeniach pri výstavbe svojho rodinného a rovnako absencie o pochybení v stavebnoprocesnej činnosti pri stavbe pódia pre amfiteáter sú zvláštne a pozoruhodné. Nuž, i surikata1 by sa mohol(la) zamýšľať skôr, ako niečo vypotí.. PB
Hodnotenie: 1   0
23:07:10 03.03.2018 [6420] Nevhodný príspevok?
Lavida, podľa vašej filozofie sa môže nezodpovedný hlupák nechať zvoliť za starostu, respektíve primátora, teda nemusí nič vedieť o budúcich zákonných povinnostiach a potom zodpovednosť za svoje budúce konanie hodiť na svojich podriadených? Podľa vašej filozofie za konanie a rozhodovanie šéfa v akejkoľvek spoločnosti majú zodpovedať jeho podriadení? Podľa mojej filozofie sa len snažíte mútiť vodu v prospech človeka, ktorý vás neskutočne otravuje. Len neviem prečo sa nechávate takto manipulovať, už nezvládate to otravovanie? Vydiera vás? Poskytuje vám niečo za tieto služby? Ešte je jedna možnosť, že ste zo spoločného hniezda, ale aj tak je to zlé.
M.O.
Hodnotenie: 0   0
22:25:26 03.03.2018 [6419] Nevhodný príspevok?
Skutočne som zmätený z tu prebiehajúcej diskusie. Naozaj neviem, aké kompetencie má primátor a aké prednosta. Posledné 4 roky prácu primátora v našom meste supluje prednosta....tak nepatria tie eurička, spomínané v jednom príspevku prednostovi? Určite mi to vysvetlí právne jeden z najväčších tu prispievajúcich odborníkov v okrese. Ďakujem.
Hodnotenie: 0   0
21:49:09 03.03.2018 [6418] Nevhodný príspevok?
Veru nie pán Lavida,
akosi zle ste mi rozumeli resp. nechceli porozumieť. Nedivím sa, máte zrejme svojho školiteľa a ja Vás nepreškolím. Alebo ste môj príspevok nedočítali do konca? Písal som predsa o prenesenom výkone štátnej správy. V „inkriminovanom“ prípade ide o tzv. stavebný poriadok – odbornú záležitosť, na ktorú sú v rámci SOU vyškolení špecialisti. Ak tomu nerozumiete ani teraz, je to Vaša vec.
V.Richter
Hodnotenie: 2   0
21:15:30 03.03.2018 [6417] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Výklad o povinnostiach prednostu obecného úradu lavida prosím ponechajte na iných. Prosím neberte to posmievačne, hoci sa v duchu nad vašou " exegézou práva" usmievam, ale ak by malo byť pravdou to, čo tvrdíte, nemalo by sa to dotýkať aj výšky mesačného zárobku prednostu obecného úradu v porovnaní s platom primátora mesta? O koľko euričkov by mal byť plat prednostu z titulu lepších vedomostí od primátora vyšší? Ale to je o veci len na okraj. Pre výklad o povinnostiach prednostu obecného úradu( pre Nováky prednostu Mestského úradu) a to je tým podstatným pre vás lavida je umenie pochopiť Zákon č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a jeho ustanovenie §-u 17 a až potom si urobiť relevantný názor o povinnostiach prednostu obecného úradu. Ách lavida,lavida,sklamali ste ma PB
Hodnotenie: 1   0
19:20:25 03.03.2018 [6416] Nevhodný príspevok?
Áno p.Vladimír,presne to si myslím,že prednosta úradu má kontrolovať postup primátora z pohľadu splnenia zákonných povinností a to z toho dôvodu,že primátor je volený zástupca občanov a to politicky a nie z hľadiska príslušnej právnej odbornosti.Nikde predsa nie je napísané,že primátor má byť odborník na všetko.Presne na to tam má toho prednostu,aby všetky rozhodnutia boli kóšer v rámci zákona.Sám ste tu napísal,že prednosta je pravou rukou primátora.
Hodnotenie: 0   2
21:28:38 02.03.2018 [6413] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Nuž zvláštne otázky dáva „mann, s nickom lavida „ . Je akýsi nešťastný, nervózny. Som absolútne presvedčený, že lavida nemá dôvod požadovať od kohokoľvek odpovede na svoje nezmyselné otázky vo veci kauzy splašky, ako ju nazýva. Som absolútne presvedčený, že o všetkom má podrobné znalosti, informácie. Pravdou je, že teraz už aj občania majú informácie a to priamo od exprimátora, čoby stavebníka a porušovateľa zákona, pretože vyvedenie splaškov z jeho rodinného domu do dažďovej kanalizácie a v konečnom dôsledku jej zaústenie do rieky Nitry nevyvrátil, potvrdil, avšak vybudovanie kanalizácie na vyvedenie splaškov zo svojho rodinného domu posunul alibisticky na iné osoby s odvolaním sa na akúsi jeho nevedomosť o konaní týchto osôb, rodinných príslušníkov, ktorí mu mali pomáhať pri stavbe jeho rodinného domu. A tak treba len dúfať, že sľuby, ktoré každé štyri roky za obdobie jeho pontifikátu v tomto znení sľuboval: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia „ dodrží a vybuduje si domovú ČOV-ku, alebo žumpu tak, ako vyhlásil pred auditóriom občanov na poslednom zasadnutí Mestského zastupiteľstva. Viac sa k veci nedá povedať. Ako sa vo svojom vnútri exprimátor s celou kauzou vysporiada, je však teraz už len jeho osobná vec. PB
Hodnotenie: 2   0
10:18:34 02.03.2018 [6411] Nevhodný príspevok?
Príspevok je schovaný!
Príspevok je dostupný len pre prihláseného používateľa.
10:17:30 02.03.2018 [6410] Nevhodný príspevok?
Reakcia prednostu MsÚ Mgr. Milana Oršulu:
-----------------------------------------------------------------------

Dobrý deň Linola.

Áno samozrejme od 1.3.2018 miesto pani MUDr. Judiny nastupuje pani MUDr. Čverhová.

Pekný deň.

Mgr. Milan Oršula
Prednosta MsÚ Nováky
-----------------------------------------------------------------------
Hodnotenie: 0   0
22:33:26 01.03.2018 [6409] Nevhodný príspevok?
Dobrý večer, chcela by som sa spýtať, či bude zabezpečená činnosť detskej ambulancie od 1.3.2018 v takom rozsahu ako bola pri Mudr. R. Judíny ? Ďakujem.
Hodnotenie: 0   0
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
Budú sa preverovať výsledky volieb: Neúspešní kandidáti žiadajú o prepočítanie hlasov
NOVÁKY - Jeden z neúspešných kandidátov na primátora Novák v novembrových voľbách do orgánov samosprávy obcí požiadal Ústavný súd (ÚS) SR o prepočítanie hlasov. Podanie odôvodnil tesným rozdielom hlasov voličov medzi ním a zvoleným kandidátom.
zobraziť podrobnosti »
28.11.2018
Hlasuj za ZŠ Nováky a vyhraj
V hre sú 3x plne vybavené počítačové učebne s interaktívnou tabuľou v hodnote 21 000 € pre tvoju školu a viac ako 120 vecných cien pre teba, hlasovanie prebieha do 31.12.2018
zobraziť podrobnosti »
22.11.2018
Mestské zastupiteľstvo zo dňa 29. októbra 2018
Video-záznam.
zobraziť podrobnosti »
04.11.2018
Komunálne volby 2018 - kandidáti
Zoznam kandidátov.
zobraziť podrobnosti »
09.10.2018
Novácke noviny 2018
Vyšlo nové číslo Nováckych novín - prečítajte si ich online.
zobraziť podrobnosti »
24.09.2018
Mail:
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa.