Online 4 ľudia. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
774 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
20:14:36 03.02.2018 [6362] Nevhodný príspevok?
Ale, no tak lavida. O žiadnej vašej sláve nemôže byť reči, pretože to, čo tvrdíte, že vás považujem za “influencera“ ,tak musím konštatovať, že výsledok vášho vnímania mnou použitého slova “influencer“ si neprávom prisvojujete a to bez akéhokoľvek dôvodu, najmä ak ja v príspevku píšem: „ V súčasnom prostredí virtuálnych komunikácií sa zdá, že i na tejto stránke už dlhšiu dobu má tendenciu sa presadzovať prispievateľ , ktorý hoci ešte sa má čo - to učiť, ale sa snaží svojim správaním na tejto stránke správať „akoby influencer“ , a ktorý svoje príspevky píše, skrývajúc sa za anonymitu a svoj nickname spájajúci so životom. Takže lavida viete, že sa chválite cudzím perím a že takáto, ako každá samochvála smrdí? A tak mi poraďte, čo mám napísať ak nie len to, že fabulujete, čím len opakovane a znova nepravdivým vašim tvrdením potvrdzujete moje skúsenosti, ktoré mám s vami od samého vášho vstupu na túto stránku. A tak nevyhlasujte vopred do sveta, vaše dojmy ,takýmto vyhlásením, že citujem: „ No tak musím povedať ,že môžem byť na seba hrdý.Ak ma star komunálnej politiky a advokátske eso takého rangu akou je p.B označí za “influencera“,tak to už je “něco pánové”. Lavida, keďže to nie je pravda, nie je ani žiadne niečo, pretože aby mohlo byť to niečo, musíte sa dovzdelať, písať pravdivo a najmä mravne sa ukojiť, či upokojiť. Nielen preto, ako v závere vtipkujete, ale už aj preto ,že ak som napísal , že: „Nuž, ale ako vidieť, predsa len je badať, že je to len šedá myšička, ktorá sa baví na účet voľného času(!) pomocou sociálnej siete.“, tak je pochopiteľné pre každého, okrem vás, že som vám nedal dôvod na otváranie šampáňa, ale som vám zanechal odkaz, že sa v tejto fáze nemôžem s vašimi názormi a konaním stotožniť, lebo sú a nielen pre mňa nezmysluplné, veď to sám čítate v príspevku pod mojim príspevkom. A tak by som so šampáňom akosi málinko posečkal. A tak tentoraz bez záveru, lebo viete lavida, chcem vás poprosiť ešte raz si ,ale pomaly prečítajte môj príspevok a skúste ho prehodnotiť, ale bez urážok až to dokážete.PB
Hodnotenie: 2   0
17:54:16 03.02.2018 [6361] Nevhodný príspevok?
O funkcii prednostu obecného úradu.

P. Lavida vo svojom príspevku č. 6343 o. i. napísal :
Otázka teda znie: Bol p. prednosta pred prijatím do pracovného pomeru podrobený výberovému konaniu?

Ako bývalý prednosta MsÚ si dovolím na otázku reagovať takto: Netreba o tom meditovať, je to upravené priamo zákonom. Zákon o obecnom zriadení v platnom znení, v § 17 uvádza:

Prednosta obecného úradu
(1) Ak je v obci zriadená funkcia prednostu obecného úradu, obecný úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta. Prednostu vymenúva a odvoláva starosta.
(2) Prednosta obecného úradu je zamestnancom obce, ktorý zodpovedá za svoju činnosť starostovi. Spolu s ním podpisuje zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva.
(3) Prednosta obecného úradu sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným.


To je všetko, čo zákon o funkcii prednostu hovorí. Bola by tu namieste ďalšia otázka: Porušil primátor mesta pri vymenovaní prednostu MsÚ zákon? Samozrejme že neporušil. Zákon je norma najvyššia, vyššia ako jeho predvolebné sľuby. Možno teda iba konštatovať, že keď má primátor právo prednostu vymenovať, je prirodzené, že si ho musí aj vybrať. Ako si ho vyberá je jeho vec. Primátor si teda prednostu vybral a aj ho vymenoval. Je to jednoducho v jeho kompetencii.
V. Richter
Hodnotenie: 1   0
15:39:38 03.02.2018 [6359] Nevhodný príspevok?
No tak musím povedať ,že môžem byť na seba hrdý.Ak ma star komunálnej politiky a advokátske eso takého rangu akou je p.B označí za “influencera“,tak to už je “něco pánové”.To si zaslúži minimálne basu šampáňa a bašavel až do rána.Dokonca som pridal túto hlášku do nominácie na prestížnu cenu roka NOVÁCKE HLODY.
Ale to označenie “influencer” aspoň podľa toho,aký majú moje názory účinok na samotného p.B. by som skôr preformuloval na “troublemaker” a možno by nebolo nepatričné aj označenie”whistleblower”a v určitých negatívnych ohľadoch by sa možno hodil aj výraz ”infante terrible”.
Ale ja predsa viem,že je to všetko inak a sémantika p.B je jasne hovoriaca a neustále vsugerovávajúca čitateľovi mojich a jeho príspevkov na tejto stránke,že má v mojom prípade čo do činenia s hodnotovo a morálne deficitným človekom.Dokonca sa mi ušlo označenie zlý človek.Aj v tomto sa p.B,mýli.Za všetkým zlom sú predsa Američania,Židia,mimovládky a slobodné médiá.
Z toho je jasné,že p.B má pravdu v tom ,že je mi treba ešte čo- to sa podučiť v umení dokázať ľudí zjednotiť na spoločnom názore,čo pravda zvlášť na tejto stránke je veľmi nevďačná úloha.
Aj z “feedbacku “,ktorý dostávam je jasné,že zatiaľ som dokázal ľudí zjednotiť akurát tak na spoločnom názore,že som spro-stý,keď sa vôbec o niečo snažím na tejto stránke.
No nemôžem si pomôcť.My športovci sme už raz takí, vždy budeme stáť na strane čistej hry a nulovej tolerancie faulom.
V tomto prípade,teda konkrétne tejto stránky ,zrejme ešte bude dlho trvať,aby som presvedčil kompetentných,že p.B je jasným nositeľom bezprecedentnej výhody a aby bola hra fair play je treba prehodnotiť dištanc p.Š.
Ale aby som nebol stále len vážny a ukázal,že sa viem aj zasmiať,tak je tu jeden na zasmiatie:Viete aký je rozdiel medzi stíhačkou a ženskými gaťkami? Žiadny,obe idú po jrátkom boji dolu.
Prajem pekný deň a ako ten dušpastier v nedeľnej omši -pokoj v duši.Hodnotenie: 1   0
11:56:28 03.02.2018 [6356] Nevhodný príspevok?
Tak pridám aj ja citát, adresát sa spozná okamžite. Valér Vedrinský:" Pýcha človeka nezdobí, lebo je svedectvom prázdnoty." Haruki Murakami: "Je dosť tenká stena medzi zdravým sebavedomím a nezdravou pýchou."
Hodnotenie: 0   0
18:35:50 02.02.2018 [6348] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. V Nemecku sa vraj čoraz vo väčšom množstve udomácňuje anglicizmus. Dalo by sa povedať, že až tak , že vyhodnocujú slová najviac používané v prostredí virtuálnych komunikácií a tak v Nemecku anglicizmom roka sa stalo vraj anglické slovo „influencer“. Influencer je slovo, ktoré v preklade do nášho jazyka znamená „ ovplyvňovač“. V súčasnom prostredí virtuálnych komunikácií sa zdá, že i na tejto stránke už dlhšiu dobu má tendenciu sa presadzovať prispievateľ , ktorý hoci ešte sa má čo - to učiť, ale sa snaží svojim správaním na tejto stránke správať „akoby influencer“ , a ktorý svoje príspevky píše, skrývajúc sa za anonymitu a svoj nickname spájajúci so životom. Totižto primárnou činnosťou influencera je samozrejme, pôsobiť na ľudí. Nič proti tomu, pretože ako sa mu darí, alebo nedarí sa dá vychádzajúc z obsahu príspevkov zjavne rozlišovať a nemám dôvod to hodnotiť. No, možno i tak mohlo byť, že keby bol písal objektívne, tak mohol získať medzi občanmi popularitu a aj nezávislú podporu od tých občanov, ktorí si nedajú svoje názory, ako sa povie len tak vtláčať medzi mantinely. Zradilo ho však to, že píše na pokyn ľudí z takej komunity, ktorí majú záujem na tom, aby tento influencer za nich zapracoval a záujmy ostatných občanov, či ľudí tu píšucich, pre ľudí z jeho komunity ovplyvňoval. Akú formu influencer si vyberie ,však sami vidíte, resp. čítate. Nuž, ale ako vidieť, predsa len je badať, že je to len šedá myšička, ktorá sa baví na účet voľného času(!) pomocou sociálnej siete. Totižto, dnes už úplne priehľadne svojimi príspevkami dáva najavo, odkiaľ smerujú jeho kroky nabalené informáciami (ktoré podľa môjho názoru bežný občan nepotrebuje k životu, k tomu tak či tak sú až voľby, lebo len vtedy je občan kráľom), aby napokon na tejto stránke vystúpil pod hlavičkou influencera a masíroval v mene niekoho, takto získanými informáciami čitateľskú obec zaujímajúcu sa o obsah tejto webovej stránky. A tak na margo pochybností o vzdelaní krátky citát od Galéna a tento lekár a spisovateľ žil v rokoch niečo sto rokov po Kristovi, takže: „Je hanba, že sa niekto namáha mnoho rokov, aby sa stal dobrým lekárom, obhajcom, učiteľom, alebo geometrom a pritom nie je ochotný namáhať sa príslušne dlhý čas, aby sa stal dobrým človekom.“ Možno vtedy ešte ekonómia neexistovala. V roku 1990 na Právnickej fakulte UK už existovala literatúra a boli skúšky ,ktoré sa dotýkali vzniku a činnosti obchodných spoločností. Povedzte, ste úplne presvedčený, že všetci absolventi VŠ ekonomickej univerzity končiaci VŠ dva- tri roky po roku 1980 mali také vedomosti v oblasti obchodného práva, aké si agenda vzniku a vedenia s.r.o.-čiek a akciových spoločností vyžadovala, ak sa učili mentorovať ekonómiu príslušnú k predchádzajúcemu režimu? Ja už som tu napísal, že nie som obhajca nikoho z radnice, ale nepíšte nezmysly. Najmä ak čitateľ, v tej ktorej chvíli zablúdil na túto stránku a čo, to si prečítal, tak či tak je vôľa božia , k akej verzii sa „ nahne“, alebo lepšie povedané prikloní. A tak niet ďalej pre mňa dôvodu pokračovať v príspevku, ak absentuje v myšlienkach pisateľa lavidu rácio a u mňa to, že ma racionálne presvedčil. A tak celkom na záver k prispievateľovi, na ktorého reagujem, vedzte, že: „Každý , kto mi lichotí, je mojím nepriateľom. Každý, kto ma kritizuje, je mojím učiteľom.“ Čínske príslovie PB .
Hodnotenie: 1   1
18:43:29 01.02.2018 [6345] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Hoci ja osobne mám vedomosť, čo skratka PHSR v politike nášho mesta znamená, ale určite nie je veľa občanov, pri všetkej mojej úcte k nim, ktorí poznajú význam slova PHSR tak, aby porozumeli , čo má prispievateľ z uvedeného príspevku na mysli, keďže prispievateľ v príspevku č. 6342 ani jeden krát neoznačil menovaný program celým názvom, teda tak, ako má znieť podľa zákona a považuje za holý fakt, že vyše štyritisíc občanov nášho mesta, by akosi malo vedieť o čom píše. Mimochodom PHSR je skratka, s ktorou sa už niektorí občania určite niekde stretli resp. zachytili v lokálnych, prípadne v celoštátnych médiách, totižto po rozmenení na drobné, pod touto skratkou rozumieme Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej teda len "PHSR"). Aby čitateľ pochopil účel, pre ktorý bol PHSR nášho mesta vypracovaný, si môže tento dokument vyklikať pokiaľ máte záujem oň, na stránke nášho mesta. A tak, hoci sa to nezdá a už je to tiež minulosťou, ak sme vytýkali bývalému primátorovi možno pred piatimi rokmi, že z nášho pohľadu exprimátor nevenuje PHSR dostatočnú pozornosť a že plnenie a vyhodnocovanie PHSR nebolo v dostatočnej miere z jeho strany zabezpečované tak, ako je to uvedené vo vete z úvodu predmetného programu ...,“ Úlohou obce (mesta) podľa zákona je vypracúvať, schvaľovať, vyhodnocovať a zabezpečovať jeho plnenie“, čítame reakcie, ktoré sa k sebe nijako nepribližujú. V minulosti sa exprimátor nevyjadroval k téme PHSR, alebo len nesystémovo, sporadicky. Viac mlčal a ak v minulosti veľmi sporadicky zaraďoval do programu na rokovania zastupiteľstva vyhodnocovanie PHSR, tak dnes s údivom pozorujeme, ako táto téma v súčasnosti rezonuje a práve v jeho a vystúpeniach, rovnako aj jeho brata na verejnosti v akejkoľvek forme, no a tiež na tejto stránke. A tak otázky a opatrenia o rozhodnutiach naväzujúce na popol minulosti, môžu síce vyvolať v súčasnosti oheň a podnietiť záujem o prácu radnice ,ale malo by to byť korektné a len v tom prípade ak, majú zodpovední ľudia za činnosť na radnici aspoň ako takú sebareflexiu a dokážu zo seba vytlačiť racionálne závery ,myšlienky. Metodika na vypracovanie PHSR mesta, obce/ VÚC bola platná od 04.08.2014 a jej prílohy boli publikované 18.08.2014, avšak voľby nového zastupiteľstva a primátora sa uskutočnili až v novembri roku 2014. Čo sa dovtedy dialo s prípravou PHSR na obdobie po roku 2013 až do odchodu bývalého prednostu Ing. Martinu z radnice, myslím, že to bol mesiac marec 2015 nevieme nič, alebo len málo? Ako sa povie na smeč mi nahral vo svojom príspevku Ľubomír, pretože ak nástroj č. 10.2.2.uvedený v PHSR do roku 2013 ( str. 116) - „ Vytvorenie priestoru na diskusiu medzi volenými predstaviteľmi mesta a občanmi a jeho opatrenie 10.2.2.1. - Organizovanie verejných diskusií obyvateľov mesta na aktuálne témy a tiež ďalšie jeho opatrenie 10.2.2.3. - Prevádzkovanie anketového fóra na webstránke mesta (výmena názorov obyvateľov mesta na vybrané témy) a odkazového formulára na webstránke mesta sa nezriadili , neuviedli do života a úloha sa nesplnila, tak je tu namieste otázka, kde by Základná škola zverejňovala svoje úspechy? No nikde. A tak je tu zase jeden paradoxný názor. Ľubomír víta zverejňovanie výborných výsledkov Základnej školy na tejto stránke , iný občan túto stránku osočuje, iný občan sa súdil kvôli nej a iný stránku spája s cenzorstvom. Takže ako naložíme s pravdou v tvrdeniach Ľubomíra a ostatných občanov? Som presvedčený, že pravdou je, že ak by exprimátor zriadil webovú stránku mesta v lehote tak, ako mu to ukladal PHSR, ktorý si sami pripravili a nechali schváliť poslancami MsZ , tak táto webová stránka, na ktorú dnes píšeme, by so stopercentnou istotou nebola vystavená takým neskutočným množstvám osočení, ponížení, trestných oznámení zo strany istej skupinky našich občanov, voči webmasterovi a pár občanom, ktorých osočovali kvôli prispievaniu na túto stránku, hoci vystupovali pod svojim občianskym menom. V prípade zriadenia mestskej webovej stránky počas vlády exprimátora, by sa občanov majúcich záujem o politiku mesta vyššie mnou spomínané problémy nedotkli. Je tiež samozrejmé, že by sa tejto stránky nedotkli ani rôzne konšpirácie, či útoky na etický kódex tejto stránky a považovanie nepravdivých, osočujúcich a neetických, teda v rozpore s etickým kódexom tejto stránky príspevkov a nezverejnenie príspevkov, ktoré boli napísané v rozpore s etickým kódexom, by sa nepovažovalo za akúsi diskriminačnú cenzúru. Často o nej píše aj prispievateľ príspevku č.6342, najmä v prospech M.Š. Som presvedčený, že zriadením mestskej webovej stránky s takýmto zameraním sa mohlo odstrániť mnoho aj nami odžitých nepríjemností a skúseností spojených s aroganciou moci v našom meste. No a dá sa len domýšľať, že prečo nebola webová stránka mesta zriadená. Je to veľmi prozaické, jednoduché uhádnuť. Bolo by to o zodpovednosti za obsah príspevkov, o ne - servítkoch pred ústami pri anonymných prispievateľoch , no a za to by niesol zodpovednosť pán exprimátor a na to všetko by musel pán, teraz už exprimátor odpovedať a to by mu popularitu nijako nepodporilo. Povedzte, kto by si v tom čase vzal z radnice takéto čosi na zodpovednosť? A tak na záver, John Fitzgerald Kennedy bývalý prezident Spojených štátov: „Ten, kto zabúda na svoju minulosť, nemá ani budúcnosť.“ PB.
Hodnotenie: 3   0
13:54:10 25.01.2018 [6338] Nevhodný príspevok?
Reakcia prednostu MsÚ Mgr. Milana Oršulu:
-----------------------------------------------------------------------

Dobrý deň lavida.

Mesto má v súčasnosti predĺžený PHSR a to z dôvodu, že neboli vypracované podporné dokumenty pre jeho odborné spracovanie. V súčasnosti však prebieha výzva na dodávateľa predmetného dokumentu. Čiže mesto potrebuje aktualizovať plán pretože nastali v meste hlavne vo veci jeho rozvoja skutočnosti, ktoré je nutné do tohto plánu zaradiť. Hovoríme tu o takých aktivitách ako je budovanie nového objektu polikliniky, vybudovanie DSS, modernizácia a rekonštrukcia CZT. Zákon 539/2008 Z. z v §8 ods. 4 hovorí citujem: „Aktualizácia programu rozvoja obce sa vypracúva podľa potreby.“

Tieto veci vyplynuli z rozvojových strategických dokumentov ako Komunitný plán sociálnych služieb alebo energetická koncepcia mesta Nováky.

Každopádne ani táto aktualizácia nezaručuje ešte to, že strednodobý strategický dokument ako je PHSR sa do budúcna nebude musieť opätovne dopracovávať a to z dôvodu, aby sa do záväzného dokumentu dopracovali opatrenia, ktoré budú vyplývať z Akčného plánu trvalo udržateľnej energie a prispôsobovanie sa zmene klímy odvolávajúc sa na vyššie uvádzaný paragraf zákona.

Pán lavida sa špatne domnieva, že mesto koná na základe upozornení pána Dušana Š. a už vôbec mesto Nováky nie je vystavené takto neblahým dôsledkom pri VO. Od roku 2015 mesto nekoná nijak inak, len aby zosúladilo svoju stratégiu tak, aby vynakladané finančné prostriedky boli vynaložené zmysluplne a efektívne. My ako mesto si nemyslíme, že by sme nejakým spôsobom porušovali zákon a všetky zákonné podmienky sme si splnili.

Ak môžem uvediem príklad nekoncepčnej chyby, ktorá sa diala od roku 2002, keď začala modernizácia CZT. Mesto v tej dobe až do roku 2015 preinvestovalo cca 820.000 eur t.j. cca 24.700.000 SKK do CZT a na strane konečného odberateľa to neprinieslo žiadne úspory. Musím konštatovať, že mesto konalo správne, že túto investíciu schválilo a vykonalo, pretože v zmysle zásad o hospodárení mesta je povinné sa starať o vlastný majetok, len si myslím, že bez vypracovania koncepcie a energetického auditu nedosiahli to čo bolo možno ich zámerom a následne dochádzalo k ďalšiemu odpájaniu od centrálneho zdroja. Napríklad v rokoch 2001-2003 došlo k odpojenie BD „Účko“ kde poklesol odber tepla o 4.000 GJ a bolo odpojených 46 bytových jednotiek. A pritom obchodné priestory pod správou mesta ostali v danom BD napojené na CZT čím sa vo všeobecnosti všetkým domácnostiam napojeným na CZT táto strata spočívajúca na prevádzke celého zariadenia CZT napočítala do fixnej zložky. Taktiež následne bolo nekoncepčné riešenie pri výstavbe bytoviek na Kukučínovej ulici, že nedošlo v týchto bytovkách k napojeniu CZT, taktiež bytovky, ktoré buduje spoločnosť Pátio neboli dohodou taktiež napojené na CZT. Dnes koncepcia rozvoja v oblasti tepelnej energetiky jasne zadefinovala odporúčania technických riešení rozvoja energetiky v meste. Prikladám link str. 106-107, stať 6.2
https://www.novaky.sk/download/rozpocet/KRMTE_Novaky_tlac20022017.pdf

Na základe prijatia takéhoto dokumentu by mesto dnes CTZ nemalo, verím tomu, v stave, v akom sa dnes nachádza. Teraz si môžete pán lavida dať otázku:
„Na akej úrovni odbornosti sme mali vypracovaný PHSR, keď došlo ku takémuto kolapsu CZT?“,
„Na akom podklade bola odsúhlasená investícia od roku 2002 vo výške cca 24.000.000 SKK čo predstavuje zhruba 796.000 eur?“ a pod.
Pozrite si prosím závery PHSR strana 49, stať 7.3.2 aké strohé závery, návrhy a odporúčania nám prináša PHSR.
https://www.novaky.sk/download/rozpocet/phsr.pdf

Tento záver môže vyplývať len z nedostatočných odborných podkladov v danej časti strednodobého strategického dokumentu. Dopad na tento nedostatok v tak závažnom dokumente pozorujeme ako vedenie mesta na každom kroku. Minimálne sa stať 7.3.2 mala odvolávať na odborné posudky či audit a mohli by sme tvrdiť, že tých 24 mil. SKK bolo vynaložených efektívne.

Ak dovolíte k tejto odpovedi si dovolím aj trochu svojho názoru na konanie pána Dušana Š..

Pán Dušan Š. v súčasnosti len svojím konaním poškodzuje záujmy a zámery mesta a tým koná v neprospech mesta a jeho občanov. Domnievam sa, že jeho konanie súvisí s jeho povahovými a osobnostnými poruchami, ktoré si nesie od doby kedy ho občania nezvolili do funkcie primátora, na ktorú si za celé tie roky zvykol.

Pekný deň.

Mgr. Milan Oršula
Prednosta MsÚ Nováky
-----------------------------------------------------------------------
Hodnotenie: 0   1
20:40:19 24.01.2018 [6337] Nevhodný príspevok?
Lavidovi.
Ale pán Lavida, prekvapujete ma. Moja otázka predsa nemala ten zmysel, že kvôli reportáži o nejakej málo významnej nováckej kauze, generálny riaditeľ RTVS zrušil reláciu „Reportéri“. Takých zbabraných reportážií bolo totiž vyrobených a odvysielaných viac, ako to vyplýva z vyjadrenia (hovorkyne) p. Rusnákovej. Ja som vo svojom príspevku č. 6024 predmetnú reláciu vyhodnotil ako zmanipulovanú, teda patriacu medzi také, o akých sa p. Rusnáková vyjadrila.
Dúfam, že som moju rečnícku otázku „dovysvetlil“.
V. Richter
Hodnotenie: 2   0
15:19:24 24.01.2018 [6335] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň.Pokiaľ je to možné,privítal by som tu na stránke odpoveď niekoho zodpovedného/možno p.Prednostu/ ,čo znamená to vypísanie cenovej ponuky na vypracovanie Plánu rozvoja mesta.Pokiaľ sa dobre pamätám ,tak na zasadaní MZ bolo na upozornenie občana p.D.Š./bývalého primátora/,že mesto neschválením nového Plánu rozvoja mesta porušuje zákon a vystavuje sa tak neblahým dôsledkom pri verejnom obstarávaní.
Vtedy bolo povedané,že to nie je tak a že mesto má schválený Plán rozvoja takým spôsobom,že bolo schválené predĺženie toho starého Plánu.
Ak teraz mesto potrebuje nový Plán rozvoja,tak je na mieste otázka,že prečo?
Hodnotenie: 0   0
15:05:23 24.01.2018 [6334] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň.Pozrite si prosím na You tube príhovor primátora mesta Nováky Rndr.Daniša zo dňa23,11,2017. Hneď na začiatku príhovoru hovorí o “určitých” ľudoch,ktorých jediným jasným cieľom je poškodiť záujmy nášho mesta.
Takéto absolútne nekonkrétne obvinenie určitých ľudí a úplne bez poukázania na konkrétne skutky tých určitých ľudí z úst predstaviteľa mesta má len ten dôsledok,že si občania môžu len domyslieť,čo konkrétne mal primátor na mysli pochopiteľne aj s tou možnosťou,že to,čo si domyslia,môže byť od skutočnosti vzdialené na míle ďaleko.
Ak by som to mal zhodnotiť z politického hľadiska,tak podľa mňa predstaviteľ mesta “hodil do pľacu”akúsi neurčitú konšpiračnú teóriu na spôsob-máme tu akéhosi vnútorného nepriateľa /domyslite si koho /a ten nám tu robí zlotu/domyslite si akú/.
´Dalej pokračuje v zmysle,že kandidoval do funkcie so zámerom zmeniť negatívne vzťahy a nálady,ktoré tu vládly donedávna.Posťažoval sa na bezdôvodné útoky bývalého primátora a jeho brata na zasadnutiach MZ.
Ako občan mesta vôbec nehodnotím vystúpenia bratov Š.na zas.MZ ako bezdôvodné osobné útoky.Hodnotím ich počínanie ako v dnešnej dobe /viď korupčné kauzy vo veľkej politike/veľmi potrebnú kontrolnú činnosť opozície razantne a účinne poukazujúcu na konkrétnu činnosť a postupy radnice,ktoré môžu zakladať podozrenie na neekonomické nakladanie s finančnými prostriedkami mesta v samospráve.
Svoje tvrdenia dokladajú aj konkrétnymi dôkazovými materiálmi a z pohľadu občana bolo od počiatku veľkou politickou chybou vedenia mesta ,že sa z mne nepochopiteľných dôvodov nevyjadrovalo ku kritike opozície a tento prístup aj vnímam ako tiež hodnou mierou nápomocný k súčasnej situácii,ku ktorej sa primátor vo svojom príhovore vyjadruje a kriticky hodnotí.
.Pokiaľ hodnotím kriticky politiku vedenia mesta nemôžem vynechať ani samotný poslanecký zbor,ktorý svojou mnou ako občanom vnímanou nečinnosťou a či skôr vlažnou činnosťou v riešení kritických pripomienok občanov,takisto svojim dielom prispel k tomu,že teraz keď voľby sú za dverami,tu máme nie príliš dobré vzťahy.
Kto pozeráva záznamy zo zas.MZ tak musel mať z videného dojem,že prítomní poslanci absolútne nereflektujú na občanmi uvádzané kritické skutočnosti, akoby štýlom,veď nech si tu občania rozprávajú čo chcú.Ako keby nebolo ich povinnosťou sa takými vecami zaoberať,ako keby sa ich to netýkalo.

V druhej časti svojho príhovoru primátor vyjadril názor,že sa “v rámci poslaneckého zboru vytvorila skupina poslancov,ktorá sa rozhodla nepodporovať a bojkotovať takmer všetko,čo vedenie mesta pripravilo a ponúka v záujme rozvoja mesta”.
Opäť z pohľadu občana mesta vnímam tohto primátorom označeného a opäť anonymného ďalšieho “nepriateľa “mesta a jeho zdarného napredovania za veľmi chybné vyhodnotenie politickej situácie,ktoré sa dá porovnať s dobou nedávnou minulou,keď bolo zlým zvykom v spoločnosti poukazovať na vnútorného škodlivého nepriateľa.
Skutočnosť je ale taká,že v tom aký je výsledok práce celého zastupiteľstva sú zastúpení všetci “neodpárateľne”.Príslovie hovorí:”Aký otec,taký syn”.“Aký primátor ,takí poslanci”.A ryba smrdí vždy od hlavy,preto je označenie niektorých poslancov za tých zlých,čo to brzdia, politicky chybné hodnotenie.Naopak práve primátor má byť tým hráčom na ihrisku čo dáva hre ten správny “drive”a dokáže tím zjednotiť na spoločných stanoviskách.K tomu je potrebná okrem iných morálnych vlastností aj vrcholná osobná aktivita/žiť pre mesto 24h/, entuziazmus a zainteresovanosť.V umení dokázať ľudí zjednotiť na spoločných stanoviskách sa preukazuje skutočná sila otca mesta.Označovať niektorých občanov za tých ,čo mestu škodia,trpí na nedostatok širokospektrálneho spoločensko-demokratického rozhľadu,nehovoriac o tom,že dnešný občan vďaka slobodným médiám,už je o pár tried zorientovanejší v "kalných vodách" aj tej vysokej a aj tej samosprávnej politiky.
Dianie na našej mestskej politickej scéne mi pripomína nedávnu situáciu v našom parlamente,keď SNS jednostranne a nečakane vypovedala koaličnú zmluvu s koaličnými partnermi z dôvodu nespokojnosti so spoluprácou v koalícii,kedy bolo vyčítané Smer-u,že rozhoduje sám bez patričnej spolupráce s koaličnými partnermi.Skrátka aj tu u nás to má byť v prvom rade o spolupráci a kto iný, ak nie primátor má mať leví podiel na dobrých spoločenských výsledkoch.


Hodnotenie: 0   0
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
Budú sa preverovať výsledky volieb: Neúspešní kandidáti žiadajú o prepočítanie hlasov
NOVÁKY - Jeden z neúspešných kandidátov na primátora Novák v novembrových voľbách do orgánov samosprávy obcí požiadal Ústavný súd (ÚS) SR o prepočítanie hlasov. Podanie odôvodnil tesným rozdielom hlasov voličov medzi ním a zvoleným kandidátom.
zobraziť podrobnosti »
28.11.2018
Hlasuj za ZŠ Nováky a vyhraj
V hre sú 3x plne vybavené počítačové učebne s interaktívnou tabuľou v hodnote 21 000 € pre tvoju školu a viac ako 120 vecných cien pre teba, hlasovanie prebieha do 31.12.2018
zobraziť podrobnosti »
22.11.2018
Mestské zastupiteľstvo zo dňa 29. októbra 2018
Video-záznam.
zobraziť podrobnosti »
04.11.2018
Komunálne volby 2018 - kandidáti
Zoznam kandidátov.
zobraziť podrobnosti »
09.10.2018
Novácke noviny 2018
Vyšlo nové číslo Nováckych novín - prečítajte si ich online.
zobraziť podrobnosti »
24.09.2018
Mail:
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa.