Stránku si prezeráš sám... VEPOS Novaky.sk VOĽBY 2022
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
1086 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
19:57:57 18.03.2023 [7769] Nevhodný príspevok?
Na rokovaní MsZ Nováky 16 01 2023 16:00,ktorého záznam je zverejnený na stránke You Tube informoval primátor ing.B.Adamec v čase zhruba 1:05hod.o projekte inštalácie nového röntgenu.Hovoril o termíne odovzdania projektu,ktorý bol pôvodne určený na október 2021,ktorý nebol fimrou zabezpečujúcou prípravu projektu dodržaný z dôvodu neustále prichádzajúcich požiadaviek tejto firmy,aby sa termín neustále oddiaľoval.Teda firme,ktorá mala zabezpečiť projekt trvalo celý rok,aby projekt pripravila.Z uvedeného vyplýva úplne jasná,logická a relevantná otázka,ako je to možné?Čo sa dialo? Prečo neustále požiadavky a predlžovanie termínu odovzdania projektu?Taktiež podstatné je dozvedieť sa odpovede na otázky,čo robilo bývalé vedenie,teda primátor a pracovníci celého stavebného oddelenia,aby sa toto nedialo a projekt bol včas pripravený?Vieme,že vedúci stavebného oddelenia bol PN od septembra 2022.Potom je otázka,čo robil v tom smere dovtedy a čo robil v tom smere vtedajší primátor?Občanom vôbec nie je jasné,ako je možné,že firme ktorá mala dodať projekt v termíne,dodala ho až po roku?
Taktiež primátor povedal,že požiadal starostov okolitých obcí o to,aby sa tieto obce finančne podieľali na realizácii projektu inštalácie nového röntgenu,ale nepochodil z toho dôvodu,že starostom právne normy nedovoľujú používať prostriedky obce na projekty nesúvisiace s majetkom obce.V tej súvislosti je zaujímavé,že intervenoval u starostov v tej dobe,kedy už mal odpoveď v takom istom zmysle aj z vedenia TSK,teda vedel,že právny rámec takú intervenciu starostom nedovoľuje.Napriek tomu hovoril,že ak by bola zo strany starostov vôľa,tak by sa nejaký právny rámec našiel.Bolo by dobre,ak by primátor občanom vysvetlil,čo tým mal vlastne na mysli?Aká je jeho predstava toho právneho riešenia,teda toho právneho rámca?Čo teda občania dnes vedia?Vedia,že projekt je na svete a tiež podľa informácií zo zákulisia ,že röngen primárne určený pre novácku polikliniku zatiaľ čaká v sklade. Teda je na vedení a poslancoch,aby zaistili preň dostatok prostriedkov,ktoré údajne tiež by mali byť aj z platieb nájomného lekárov polikliniky.Občania čakajú netrpezlivo na najbližšie zasadnutie MsZ s očakávaním dobrých správ.
Hodnotenie: 0   1
18:38:05 07.03.2023 [7767] Nevhodný príspevok?
Intelektuál Jánošík

“Najväčší novácky intelektuál” bez vysokoškolského vzdelania, ktorého vyhodili aj z PZ SR pre jeho agresívne a primitívne správanie sa opäť raz pripomína na svojej FB stránke. A znova ide o tie jeho stupidity, ktoré dookola kopíruje a následne uverejňuje. Tento jedinec sa ozaj na nič iné asi ani nezmôže. Keďže mu chýbajú elementárne návyky slušného správania, nedokáže si uvedomiť a posúdiť svoje trápne chovanie a je vlastne každému na smiech. On však ďakuje za tichú podporu, ktorú mu prejavujú jeho nadšenci. Zrejme ide o nejaké nadprirodzené bytosti, ktoré sa mu zjavujú v jeho chorej mysli, pretože každý jeden príčetný človek o takéto indivídum akým Jánošík je, ani nezakopne.
Hodnotenie: 3   0
11:56:40 27.02.2023 [7764] Nevhodný príspevok?
https://www.youtube.com/watch?v=9pva5dIu6mc
Na platforme You Tube sa bývalý primátor pán Ing.D.Šimka opäť vrátil k svojmu zaužívanému spôsobu informovania občanov so svojimi názormi na dianie v našom meste tak,ako ich vidí a vníma on.V situácii,keď mu terajší pán primátor Ing.B.Adamec podľa môjho názoru hrubo nedemokratickým a z politologického hľadiska krátkozrakým spôsobom neumožnil na zasadnutí MsZ bezprostredne reagovať na ním podané informácie ohľadom /ne/realizácie projektu rekonštrukcie nováckej polikliniky,vnímam toto rozhodnutie bývalého primátora z pohľadu informovania verejnosti ako vhodnú a prospešnú alternatívu existujúcich informačných "kanálov"v meste.Takýto spôsob informovania verejnosti je napokon v dnešnej dobe široko využívaný všetkými subjektami na celej politickej scéne,zrejme len z toho dôvodu,že politickí marketéri veľmi dobre vedia,čo je z pohľadu plurality pre demokraciu dobré.
Na tento zaužívaný spôsob informovania si už občania zvykli a z toho uhla pohľadu by asi bolo dobre,keby aj súčasné vedenie mesta v takejto praxi pokračovalo a túto možnosť informovania verejnosti využívalo.Napokon aj v iniciatíve pána L.Jánošíka /nováky news/je vidieť,že aj radoví občania pochopili význam tejto formy prejavenia svojho občianskeho názoru,čo je z pohľadu demokracie a využitia zákonných práv zaručujúcich právo slobodne a akýmkoľvek spôsobom šíriť informácie iste správne,nakoľko je tým občanom umožnené urobiť si čo najobjektívnejší obraz o celkovom dianí,ktoré sa ich života bytostne dotýka.Inými slovami tu si jednoducho musíme všetci zvlášť dobre uvedomovať,že tu nejde o nejaké hranie sa na dobrých a zlých,ale tu ide v prvom rade o nás všetkých a tej najlepší možný rozvoj kvality nášho života vo všetkých ukazovateľoch.
V tomto smere sme ale bohužiaľ aj svedkami rôznych obštrukcíí zo strany terajšieho vedenia mesta,keď na základe podľa môjho laického úsudku účelového ohýbania práva/ospravedlňujem sa vopred ak sa mýlim/ napríklad už spomenutým zabránením Ing.Šimkovi ako dotknutej osobe bezprostredne reagovať,alebo zariadením zablokovania you tube účtu pánovi Jánošíkovi.V tejto súvislosti by rozhodne malo byť občanom nejakou právnou autoritou relevantne vysvetlené na základe akých právnych noriem takéto konanie bolo umožnené,alebo dokonca nutné.Z môjho laického pohľadu pánom L.Jánošíkom na svojom you tube kanáli použité informácie boli verejne dostupné v podstate pre celý svet,kde je možné sa pripojiť k internetu a teda využiť ustanovenia licenčných práv mesta na tento informačný obsah pre zablokovanie účtu pána Jánošíka mi skôr príde ako účelové nájdenie si palice na zbitie psa za jeho legitímny občiansky názor,pričom mu ale nikto nevysvetlil,v čom je ten jeho názor pre mesto a občanov škodlivý.Potom sa nemôžme diviť,ak takto necitlivo dotknuté ústavnými a inými právnymi normami zaručované právo občanov na slobodu slova a názoru je nimi razantne kritizované a právnymi cestami bránené.
Teda ak to zhrniem,tu nejde len o Šimku,Adamca a Jánošíka,ale tu ide o nás všetkých,pretože sa ide znovu opakovať tá istá chyba,ako za Daniša a na to doplatíme my všetci.Z čoho už nie je iný logocký záver,že je treba urobiť všetko preto,aby sme napredovali a nemuseli žiť s pocitom,že sme to opäť raz pohnojili a tiež pred svetom nevyzerali ako neschopní ….doplňte si podľa chuti.
Hodnotenie: 0   3
11:02:29 27.02.2023 [7763] Nevhodný príspevok?
Zakomplexovaní Šimkovci

Kto sú vlastne Šimkovci? Sú to zakomplexovaní ľudia bez sebareflexie, ktorí neuspeli v komunálnych voľbách a do dnešného dňa sa s tým nedokázali vyrovnať. Ing. Dušan Šimka skončil vo voľbách o post primátora ako posledný s jasným prepadom hlasov. Samozvaný flash reportér Jánošík taktiež neuspel v komunálnych voľbách za poslanca a obdobne skončila aj ich dvorná sekundantka Alena Mokrá. Ľubomír Jánošík neuspel už vo viacerých voľbách a tak pochopiteľne jeho frustrácia rastie, až stráca zdravý úsudok. Túto akčnú štvoricu dopĺňa brat exprimátora Ing. Marián Šimka.

Títo zakomplexovaní jedinci denno-denne chŕlia oheň a síru na FB stránke Jánošíka, na ktorej dookola kopírujú tie isté príspevky plné klamstiev a osočovaní, len v novom obale. Tieto ich komentáre sú také plytké a prízemné, že je až zarážajúce, že sú prevažne výplodom exprimátora Šimku.

Až komicky znie, keď Jánošík vo svojich príspevkoch ďakuje svojim podporovateľom. Asi má na mysli tých 6-7 ľudí, čo mu lajkujú tie jeho nezmysli.
Hodnotenie: 3   0
20:00:04 25.02.2023 [7761] Nevhodný príspevok?
Arogantný Jánošík

Ľubomír Jánošík stráca zjavne nad svojím správaním kontrolu a nedokáže sa už ani slušne vyjadrovať. Arogancia Jánošíka prerazila zase, ako nejedenkrát jeho mentálne dno. Tento človek bez sebareflexie a pokory sa už absolútne nedokáže ovládať a uráža všetkých naokolo. Najnovšie píše vo svojom statuse o ,,blúznení Ľuba Dzuráka”. Pri tom pán Ľubomír Dzurák by mu mohol byť otcom. O inteligencií sa nemusíme ani baviť, lebo tento človek bez akýchkoľvek zábran nesiaha p. Dzurákovi ani po členky! Myslím že toto jeho pravidelné arogantné správanie ho predurčuje ,aby vyhľadal odbornú pomoc.
Hodnotenie: 4   0
14:18:03 24.02.2023 [7759] Nevhodný príspevok?
Zúfalý občan Jánošík...

Na úvod chcem prejaviť uznanie Jane K za včerajší príspevok. Opísala aktuálnu situáciu veľmi jasne a výstižne. Nebála sa dokonca použiť slovíčko psychopati. Neznížim sa k tomu, aby som teraz niekoho častoval týmto výrazom, ale každý chápavejší si vie domyslieť ...

Samozvaný flash reportér Ľubomír Jánošík začína byť nervózny až zúfalý. Vadia mu totiž anonymné príspevky od občanov po nickmi Jana K a novacan7. Hneď aj začal s konšpiráciami a demagógiou pre neho takou typickou a príznačnou, že kto sa pod týmto označením skrýva.

Jánošíka a Šimkovcov neustále trápi plat a 20 %-tné navýšenie platu súčasného primátora. Tu sa plne zhodujem s názormi Jana K a p. Richtera. Primátor Ing. Branislav Adamec je vzdelaný človek s prirodzenou autoritou a ľudským prístupom. Ako uviedol aj na predvolebnom mítingu, je absolventom uznávanej Ekonomickej vysokej školy v Bratislave. Dlhé roky pracoval, ako často hovoria Šimkovci na elitnom útvare P PZ. Toto miesto ho predurčovalo samozrejme neustále sa vzdelávať a orientovať sa v spleti zákonov. A čo mám informácie, tak novozvolený primátor sa svojej novej funkcii plne oddal, aby zlepšil život v Novákoch.

A aké vzdelanie a životné úspechy máte vy Ľubomír Jánošík?? Čo si neustále dovoľujete klamať, urážať a šíriť demagógiu o Branislavovi Adamcovi! To, že ste bol vyhodený ako policajt z PZ za napadnutie nováckeho miestneho p. farára už ani moc neprekvapuje s ohľadom na vaše súčasné arogantné správanie prezentované na vašej FB stránke.

Za klávesnicou ste totiž majster sveta!!!
Hodnotenie: 7   0
20:26:23 23.02.2023 [7757] Nevhodný príspevok?
Dobrý večer Števko. Dobrý večer spoluobčania.

No ja to navýšenie platu vidím trochu inak. Je to môj názor, nepranierujte ma hneď zaň.

V prvom rade, tí poslanci, ktorí teraz sedia na zastupiteľstve už s primátorom Adamcom spolupracovali aj pred voľbami a poznajú sa a vedia hodnotiť jeho prácu, veď bol aj poslancom predsa nejaký ten rok. Takže nemyslím si, že ako nový primátor štartuje od nuly a nikto ho nepozná a nikto nevie hodnotiť ako pracuje. Prečo by mal začať na nule, keď vieme hodnotiť jeho robotu tak, ako poslanca, tak aj ako kandidáta na primátora mesta.

V druhom rade, keď niekomu dáš +0% k platu a nebude robiť podla tvojich predstáv, tak mu nemáš už z čoho znižovať. Keď mu dáš +20% k platu, tak potom ak sa nerobí podľa predstáv, dá sa znižovať až na 0% čo je zníženie platu o 20%. Čo môže byť aj pekná hanba. Samozrejme ak niekto pracovať bude dá sa plat aj navyšovať. Preto je asi lepšie nezačať s platom na 0% a potom už nemať z čoho uberať. Podľa mňa je to dobré rozhodnutie začať na +20% platu.

Možno keby začali hneď na +60% zvýšení platu, tak potom by som rozmýšľala inak. A pritom mohli úplne kľudne začať na +60% a nezačali. Čiže ja z môjho pohľadu a podľa môjho názoru kvitujem rozhodnutie poslancov, že primátorovi nezvýšili plat na úroveň o +60% platu ale len na úroveň +20% platu, čiže je z čoho uberať, ale je aj k čomu ešte pridať. Primátor Adamec má teraz motiváciu.

Toľko môj názor. A aj ja ďakujem tejto stránke, že sa tu môžem anonymne vyjadrovať bez toho, aby ma verejne pranieroval Ing. Dušan Šimka, alebo aby ma obťažoval Ing. Marián Šimka. Anonymita tejto stránky je výborná obrana proti psychopatom, ktorí pranierujú a obťažujú ľudí a celé rodiny ako to máme možnosť sledovať na fejsbúku a jutube. Predtým sme to počuli v mestskom rozhlase alebo v, na čierno vysielajúcej, televízii Nováky a podobne.

Ahojte, pekný večer. Sladké sny všetkým psychopatom, aby už našli v srdiečkách a v hlavičke pokoj a prestali ubližovať druhým ľuďom. My za ich neúspešné a bolestivé životy nemôžeme. Upracte si v hlavičke aj v srdiečku. Cmučikyyy.

Janka
Hodnotenie: 6   0
14:37:17 23.02.2023 [7756] Nevhodný príspevok?
Je dobre.

Nemám v úmysle polemizovať s pánom “Lavidom” o mojom názore, ktorý som vyjadril v predošlom príspevku č.7754. On tiež následne slobodne vyjadril názor svoj a to je dobre.

Je dobre, že máme možnosť slobodne vyjadriť svoje názory na tejto stránke, aj keď sa ju istí občania snažia zdehonestovať.

Je dobre, že máme možnosť v pohodlí svojich domácností sledovať v priamom prenose rokovanie mestského zastupiteľstva a kedykoľvek neskôr si to prostredníctvom internetu pozrieť na monitore počítača.

Tiež je dobre, keď majú občania možnosť vidieť, ako sa správajú na rokovaniach naši volení zástupcovia resp. prítomní diskutujúci občania.

Je to podľa mňa však dobre len dovtedy, pokiaľ sa všetci vedia slušne správať.

V.Richter
Hodnotenie: 6   0
22:16:03 22.02.2023 [7755] Nevhodný príspevok?
Pán Vladimír píše:...."V prípade nášho novozvoleného primátora, mu bol nástupný plat URČENÝ ako plat minimálny zvýšený o 20%, teda úplne v zmysle a v medziach zákona. Tvrdenie, že mu bol plat zvýšený nie je pravda, lebo do nástupu do funkcie žiadny nemal"......
Vnímam jeho argumenty ako hru slovíčiek,pretože práve o to 20%-né zvýšenie minimálneho platu primátora ide.Nikto predsa netvrdí,že to 20%-né zvýšenie nebolo v medziach zákonom stanovených pravidiel.Logiku kritiky ja chápem v tom,že tabuľkový plat primátora nie je možné vnímať ako nízky a z pohľadu dôležitosti vykonávanej funkcie neprimeraný,ak je stanovený zákonom a voliteľná zložka platu podliehajúca schváleniu poslancami je povahy benefitnej a motivačnej,čo v tomto prípade je silne dilematické,vzhľadom na to,že je jednoducho neobhájiteľné aby hneď na prvom zasadnutí MsZ bolo možné nejako kladne hodnotiť prácu primátora,keď logicky hodnotiť nie je čo a zvlášť v situácii,kedy je mestský rozpočet vo veľmi vážnej finančnej situácii,kedy je treba splácať staré dlhy,zvyšovať občanom všetky poplatky,obmedzovať projekty a my veľkodušne primátorovi pridáme,hoci ešte pre mesto nič neurobil a bez toho,aby sme občanovi ukázali a vysvetlili prečo to robíme a kde na to zoberieme v rozpočte,ktorý mimochodom funguje v provizóriu,lebo tu sa predsa kalkuluje s našimi prostriedkami.Teda ešte raz zopakujem,chápem,že poslanci to sväté právo navýšiť primátorovi plat majú,ale v tej situácii v akej je mestský rozpočet a len po pár dňoch vo funkcii máme my občania právo sa poslancov pýtať,aké relevantné a racionálne dôvody ich viedli k takému konaniu.Ešte dodám,že v samospráve sú známe príklady,zverejnené v médiách,kedy po voľbách poslanci na základe ekonomickej situácie obce znížili starostovi,aleb primátorovi plat aj v prípade,že sa jednalo o nie novozvolených,ale znovuzvolených fukcionárov a takisto sú známe aj prípady,kedy si starostovia a primátori z vlastnej iniciatívy zodpovedne vnímajúc situáciu znížili svoje platy,alebo neakceptovali navrhované navýšenie.Teda aj z tohoto uhla pohľadu,pohľadu konania na základe osobnej zodpovednosti je možné sa na celú kauzu pozerať.Aby niekto nechápal môj názor ako emotívne ladené prvoplánové obvinenie a ťažkú kritiku poslancov,to nie,ja len potrebujem ich úprimné vysvetlenie a obhájenie ich konania,o ktorom sa domnievam,že bolo neadekvátne a chybné,ale rozhodne si nemyslím,že nebolo urobené v tom najlepšom vedomí a svedomí.Teda prosím páni poslanci,vysvetlite nám to:)
Hodnotenie: 1   2
17:27:25 22.02.2023 [7754] Nevhodný príspevok?
Môj názor.

Vzhľadom k demagógii, ktorú prezentoval na rokovaní MsZ dňa 20. februára a tiež na internete občan M.Š. v súvislosti s určením nástupného platu novozvoleného primátora, si o tejto veci dovolím verejnosti priblížiť platnú a bežne dostupnú legislatívu a vyjadriť môj názor:

Zákon č. 253/1994 Z.z., v platnom znení v § 1 hovorí:

Tento zákon upravuje právne postavenie starostov obcí a primátorov miest, ustanovuje výšku ich minimálneho platu zodpovedajúcu počtu trvale žijúcich obyvateľov príslušnej obce alebo mesta a ďalšie náležitosti súvisiace s výkonom ich funkcie.

V § 3 a § 4 je ustanovené určenie výšky platu starostu alebo primátora - minimálne ako súčin priemerného platu v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok a príslušného koeficientu - ktorý pre naše mesto je 2,41. Takto vyrátaný plat je určený automaticky zo zákona, bez ohľadu na vôľu poslancov obecného, či mestského zastupiteľstva a ako som už uviedol, nemôže byť nižší. Môže však byť v zmysle odseku 2 § 4 vyšší až o 60 %, ak o tom rozhodne mestské zastupiteľstvo.

V prípade nášho novozvoleného primátora, mu bol nástupný plat URČENÝ ako plat minimálny zvýšený o 20%, teda úplne v zmysle a v medziach zákona. Tvrdenie, že mu bol plat zvýšený nie je pravda, lebo do nástupu do funkcie žiadny nemal. Legislatíva nepredpisuje na predmetnú funkciu žiadne kvalifikačné predpoklady a keď vezmeme do úvahy vysokoškolské vzdelanie a prax v štátnej, teda verejnej správe, naši poslanci podľa mňa rozhodli správne.

V.Richter

Hodnotenie: 5   0
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
Bane na hornej Nitre skončili, banskí záchranári sú v pohotovosti naďalej. Je otázne dokedy
Banskí záchranári pomáhajú i pri rôznych nešťastiach.
zobraziť podrobnosti »
12.01.2024
FOTO: Elektráreň Nováky odstavila poslednú turbínu, skončila sa tak výroba elektriny z uhlia
Výroba elektriny a tepla z domáceho hnedého uhlia v Elektrárni Nováky po 70 rokoch definitívne skončila.
zobraziť podrobnosti »
21.12.2023
Final coal mining cart pulled from Nováky mine
More trains for Christmas holidays, Bratislava outskirts teeming with culture, and a recipe for Christmas baking.
zobraziť podrobnosti »
21.12.2023
Z nováckej bane vyťažili posledný vozík uhlia, o zamestnanie prídu stovky ľudí
Uzatváranie bane potrvá roky.
zobraziť podrobnosti »
21.12.2023
VIDEO: Karol Mikuláš: Baník, povstalec aj politický väzeň
VIDEO: Karol Mikuláš: Baník, povstalec aj politický väzeň
zobraziť podrobnosti »
15.03.2023
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.