Online 2 ľudia. FullHouse Slavio VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
893 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
21:32:39 06.10.2019 [6957] Nevhodný príspevok?
Prajem dobrý večer. Aj keď sledujem dianie v Novákoch dosť pravidelne, niekde mi ušla informácia prečo sa nezrealizovala avízovana rekonštrukcia štátnej cesty od Domusu v smere na Prievidzu. Určite sa pán primátor , ktorému záleží na tom , aby sa naše deti rok čo rok počas jarmoku nezabávali na tých istých atrakciach, informoval u kompetentných na dôvody, ktoré viedli k tomu, aby sa uvedená akcia nezrealizovala. Okrem iného ma potešila informácia pána primátora, že akcia v družobnom meste Jílove bola dobrá. To ma ukludnilo, aj keď vyvstáva otázka že v čom a pre koho.
Hodnotenie: 0   0
20:56:07 02.10.2019 [6949] Nevhodný príspevok?
Priatelia, už sa dá poznať i z fragmentov, obraz pondelňajšieho zasadnutia poslancov Mestského zastupiteľstva. Ako vždy ani tentoraz sa v ničom nelíšilo od predchádzajúcich a tak sa opakovane potvrdzuje, že staronový primátor, naozaj podľahol „zhubnému pocitu moci“.
Primátor podľahol stavu, ktorým nás presviedča , že svet v Novákoch a život nás občanov v súčasnosti v našom meste pod jeho vedením je to pravé orechové, a že teda v Novákoch žijeme v idylickom svete.
To, že každá moc sa dá zneužiť (veď aj sa zneužíva) on u jeho osoby nepripúšťa, hoci ak nás čítate, vari sa dá z obsahu mnohých a nielen posledných príspevkov nás tu píšucich na túto stránku vycítiť, že o potrebe nastolenia demokracie je vždy najťažšie „presviedčať“ politického vodcu,primátora mesta , ktorý tu vládne viac ako štvrťstoročie.
Kto to nezažil na vlastnej koži a nebol, alebo nie je s nováckou komunálnou politikou príliš zžitý, stačí, ak si predstaví, aký jedovitý tlak dokázal staronový primátor vyvinúť napríklad, na dnes už bývalú riaditeľku základnej školy, či na mestského kontrolóra, ale i zamestnancov radnice, ktorí mu síce „dali vale“, ale čo čaká ešte zopár ľudí nikto nevie, nemá tušenia, ale tlak na niektorých občanov (do ktorých si rád kopne) , či jemu podriadených zamestnancov radnice, ktorých zdedil pod svoju kuratelu voľbou za primátora mesta , po svojom predchodcovi je enormný.
Primátor hrá silové, politické šachy. Z jeho šachovej partie, ktorú po voľbách rozohral vyplýva, že mu z jeho strany ide o hru s právom rozhodnúť, koho , alebo onoho v tejto pomyselnej šachovej partii vyšachuje. Keďže primátor v podstate nemá rukolapné výsledky, ktorými by voličov presvedčil, že mesto sa rozvíja,teda nemá argumenty na svoju podporu, je nervózny až tak, že nič nerobí, lebo však výsledky jeho práce to naznačujú a ako sa zdá aj tých, čo niečo robia má v zuboch, lebo pre mesto pracovali za bývalého primátora.
A tak malý príklad o politickej šachovej hre,ktorá sa hrala pred odchodom pani riaditeľky ZŠ z funkcie. Nech mi je odpustené, bývalá pani riaditeľka Základnej školy bola pozvaná k pánovi prezidentovi na prevzatie ocenenia za to ,že ona a pedagogický zbor ňou vedený, mal výborné pracovné, rozumej pedagogické výsledky. I napriek tomu bola vyšachovaná z postu riaditeľky. Prečo, vie len on sám, no patrí sa podotknúť, že staronový primátor hrá šachovú partiu, šachuje v meste už takmer rok, po nástupe do funkcie, bez konkrétnych výsledkov!!!.
Z posledného zastupiteľstva je zjavné a je to aj navonok citeľne poznať, že väčšina poslancov si začína uvedomovať, že primátor ku normálnej práci im,poslancom nepripravuje, nepredkladá im ku schváleniu programové veci , ktoré by boli predmetom plnenia volebného programu a tak čas vypĺňa nezmysluplnými časovými etapami nič neznamenajúcimi pre občanov, teda aj takými slovnými výrazmi, výrokmi, ktoré naozaj by bolo neslušné zverejniť, ako napísal Ľubo Dzurák.
I napriek uvedenému, s dovolením, upriamim pozornosť na postavenie primátora a poslancov, aby oni zbytočne nemrhali časom a nezabíjali ho v neprospech svojej rodiny, či užitočnejšej práci len z toho dôvodu, že ktosi podľahol „zhubnému pocitu moci“.
Primátor nesmie prikazovať nič poslancovi. Platí to aj vice versa, teda aj naopak, ale pravdou však tiež je, že ak mestské zastupiteľstvo nemôže primátora blokovať, to na jednej strane, tak na strane druhej, primátor nesmie zosmiešňovať poslancov a znižovať ich poslaneckú spôsobilosť !!! Poslanci sa môžu proti tomu aktívne brániť ( Zákon o obecnom zriadení). A ak zájdeme ďalej, hoci poslanec nemôže nariaďovať primátorovi, je na poslancoch ako sa zachovajú, pretože je v súlade so zákonom, že poslanec nemôže a nemusí mlčať, ak sa mu výroky zo strany primátora javia nejasné, netransparentné, či nevhodné !!! Neetické,nemorálne a iné prejavy od primátora sa nemusia zo strany poslancov trpieť!!!
Ak sa však primátor mylne domnieva, že mu nikto nemôže oponovať platí, že za zlyhanie komunikatívnosti s občanmi (občania sa boja, majú strach), za neorganizovanie zhromaždení občanov, za búranie mostov medzi establishmentom mesta a obyvateľmi mesta, za aroganciu a osočovanie obyvateľov, poslancov v Jehotelevízii, za nedobré pracovné vzťahy na Mestskej radnici je zodpovedný primátor !!!
Veď i samotní starostovia a primátori sa zhodli na tom, že občianska spoločnosť môže existovať jedine v demokratickom režime a naopak, demokracia nie je možná bez občianskej spoločnosti. Ak platí pravidlo, či ako premisa tvrdenie, že demokracia znamená možnosť (!!!), tak možnosť občanom, aby si vládli, musí byť dovolená . Tomu tak v súčasnosti nie je, leda ,že by ste boli ....
Záverom oznamujem ,či sa to pánovi primátorovi páči, alebo nie ,budem písať, aj keď si on myslí, že sú to bludy. „Kto nič nerobí, nič nepokazí, zaslúži si odmenu – luxusný automobil cca 40.000,-€ a plat cca 4.000,-€.“. A ja píšem len preto, že ak to niekomu pomôže, mám z toho dobrý pocit. PB
Hodnotenie: 4   1
13:01:50 01.10.2019 [6948] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň, vážení spoluobčania.
Tak som zase na MsZ premrhal množstvo svojho voľného času. Viem, nikto mi tam neprikazuje chodiť. Vždy tam však idem s nádejou, že sa dozviem niečo viac o bodoch programu, ako sa k nim postavia poslanci, ako budú hlasovať. Žiaľ, to sa nestalo od nástupu nového primátora ani raz. Najprv, akože inak, dostávajú prednosť rétorické cvičenia dvojičiek, aj keď hlavnú úlohu zohráva primátor. A tak sa už po x-krát dozvedám, čo zlého spravilo bývalé vedenie mesta, aká je stránka, na ktorú aj s Peťom Bošiakom píšem, aký človek ju spravuje. Tie výrazy radšej nebudem opakovať, lebo sa to nesluší. Dozvedám sa dookola aj to, kto bol prvý, kto upozorňoval na chyby bývalého vedenia, čo plne rešpektujem a uznávam. Pravidelne som informovaný, ako nechodí nikto z bývalého vedenia napriek osobným pozvánkam na MsZ, ako s ním nechce nikto ísť do diskusie pred kamery. Ja som niekoľkokrát na tejto stránke napísal, dôvody prečo s ním nechcem diskutovať a podobné iste majú aj ostatní. Rovnako som nikdy neobhajoval kroky bývalého vedenia mesta. Práve naopak tvrdím, že treba vždy niesť za to zodpovednosť. No MsZ nie je trestný senát, ani nemôže vyniesť žiadne rozsudky. To je však asi pre niekoho málo. Treba tým neustále zaťažovať zastupiteľstvo a občanov. Čudujem sa predovšetkým poslancom, že nezmenia rokovací poriadok a rétorické cvičenia dvojičiek nedajú až na záver MsZ. Tam si potom môžu dvojičky pred kamerou hrkútať až do rána. To si naozaj páni poslanci nevážite svoj voľný čas, keď s ním takto doslova trestuhodne narábate??? Nakoniec, to nie je môj problém. Nie ja, vy tu budete musieť toto všetko znášať ešte tri roky.
Aby som však bol aj spravodlivý, dozvedel som sa aj veľmi, pre mňa ako občana, užitočné informácie. Napr. ako sa prednostovi na ceste do Brna pokazilo služobné auto a mesto muselo zaplatiť 400 eur za odtiahnutie. Rovnako bola pre mňa cenná informácia o ceste p. primátora do Ústi nad Labem a Karlových Varov aj s priloženou fotodokumentáciou, či informácia o tom že máme desať športových kanálov v káblovej televízii. Už mi chýbala len informácia, že je tu jeseň a bude sa treba lepšie obliekať, že bude jarmok a ľudia si tam budú môcť aj niečo kúpiť. Iste mnohí uznáte, že po hodine a pol som mal toho dosť a z rokovania som odišiel. A nebol som sám. Z toho mála občanov čo tam chodí, toho tiež niekoľkí mali dosť. Neviem dokedy bolo zastupiteľstvo, no volali mi ľudia, že sa tam ešte o 19.00 svietilo. No ďakujem pekne. Tí čo pozerajú mestské vysielanie sa majú naozaj na čo tešiť. Pán primátor nás určite nezabudne na sledovanie tohto strhujúceho vysielania pozvať.
Snažím sa vždy na konci príspevku napísať aj niečo pozitívne. Hrával som roky futbal a ten ma naučil vážiť si súperov. Keby neboli oni, tak by som nemal s kým hrať, s kým súťažiť. To všetko som sa snažil preniesť do politiky i života. Keby nebolo súperov a prekážok, nič by nás nenútilo stále sa zlepšovať. Okrem mnohých iných, sú dnes pre mňa súpermi aj dvojičky. Opakujem súpermi, nie nepriateľmi, aj keď oni to možno berú inak. Možno ja som pre nich akýmsi červeným súknom, no oni sú pre mňa inšpiráciou a dúfam, že ešte aj dlho budú. No a keďže 5. októbra oslavujú dvojičky narodeniny, tak im želám na tejto, pre nich neobľúbenej stránke predovšetkým veľa zdravia. Úprimne im aj prajem, aby sa dokázali radovať zo života aspoň tak, ako ja. S úctou Ľubo Dzurák
Hodnotenie: 5   0
11:02:49 29.09.2019 [6946] Nevhodný príspevok?
Medzitým na internete:
----------------------------------------------------------------------------

Je veľmi smutné, ako Ing. Dušan Šimka - primátor mesta Nováky, dokáže stále viac a viac potápať toto mesto, a potom ešte vo Video-novinách povedať, že "Je mi to veľmi ľúto, že naše mesto sa takto negatívne zviditeľnilo...". Schválne neinformoval v reportážach o tom, že nálepky sú na každom vstupe do objektu školy a pritom bol o tom informovaný niekoľko dní pred natočením reportáži samotnou firmou, ktorá tam tie kamery inštalovala. Urobiť reportáž, v ktorej zosmiešni celé mesto - obyvateľov a aj dve obyvateľky, môže naozaj len úbohý človek. Škoda, že ten úbohý človek nevie, že v prvom rade zosmiešňuje sám seba.----------------------------------------------------------------------------
Čo hovorí zákon:
Prevádzkovateľ by mal zreteľnosť označenia monitorovaného priestoru prispôsobiť počtu a charakteru štandardných vstupov do tohto priestoru (napr. vstupné dvere, vstupná brána, vstup do prevádzky / budovy, vjazd do garáže, vjazd na monitorovanú ulicu a podobne)
... a toto bolo dodržané !!!
----------------------------------------------------------------------------

Milan Oršula - príspevok číslo 7052 v téme Primátor / Poslanci zo dňa 17:53:26 01.12.2019

Kto v Novákoch manipuluje?
V Diskusnom fóre máme jedného nemenovaného diskutéra, ktorý sa snaží spochybňovať diskusné príspevky kritizujúce súčasného primátora Ing. Dušana Šimku, označovaním ako manipulatívne. Naposledy to bol príspevok od Janky K. Aby nebol môj príspevok označený ako manipulatívny doplním niekoľko faktov ohľadne kamerového systému v Základnej škole v budova na ul. J.C. Hronského, konkrétne v telocvični. Určite si všetci dobre pamätáte vystúpenie pána primátora v televízii a čo v nej odznelo, že dokonca zváži trestné oznámenie. Tak nech sa páči niekoľko faktov zo zmluvy na rekonštrukciu.
Rekonštrukcia ZŠ v Novákoch na ul. J.C. Hronského – Elektroinštalácia:
Číslo zmluvy: 154/2014 zverejnené na https://novaky.digitalnemesto.sk/DmApi/fileDownload/4303165
Dátum podpisu : 12.12.2014
Za mesto Nováky podpísal: Ing. Dušan Šimka
Príloha zmluvy : B.1 Predmet zákazky
str. 20
Škola bude vybavená kamerovým systémom AVINGILON s min. 4 ks kamier (3 ks vonkajší priestor a 1 x vnútorný priestor). Kamera umiestnená v priestore telocvične bude dodatočne zabezpečená v ochrannej OCL sieti proti mechanickému poškodeniu s kotvením na pevný poklad cez pružnú spojku proti, tak aby sa predišlo prípadným otrasom.
Toľko holé fakty vytiahnuté z uvedenej zmluvy. Medializovanú verziu prezentovanú p. primátorom poznáte. Ja kladiem otázky, či by sa pán primátor nemal ospravedlniť bývalej riaditeľke Základnej školy a bývalej zástupkyni riaditeľky na ročníkoch 1. až 4., za traumu ktorú im spôsobil nepravdivou medializáciou, prípadne nemal by podať trestné oznámenie alebo žalobu na toho kto túto nepravdivú manipuláciu spôsobil? Nemal by o tejto hrubej manipulácii informovať aj spoluobčanov prostredníctvom TV Nováky?
M.O.


------------------------------------------------------------------------------
Prečítajte si aj: Mesto vykonalo úhradu z rozpočtu mesta za 3 ŠPIONÁŽNE MINIKAMERY.
na: http://www.novaky.com/?list=forum&prispevok=6942------------------------------------------------------------------------------
Hodnotenie: 0   1
17:55:38 28.09.2019 [6945] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň.

Už sa nám ochladilo, a značne to cítime aj v bytoch, ktorým teplo zabezpečuje firma Benet. Táto firma je veľmi pružná pri inkasovaní a počítaní nedoplatkov. I keď o reálnosti týchto výpočtov pochybuje už snáď každý. Kto má vlastné kúrenie, vie si spríjemniť večery a noci, ale my, odkázaní na túto firmu musíme čakať, kedy bude táto firma pružná aj pri odovzdávaní služby, z ktorej nadštandartne profituje.
Hodnotenie: 0   0
13:18:49 26.09.2019 [6944] Nevhodný príspevok?
Priatelia , ja si uvedomujem, že žijeme v dobe, kedy sa lož možno stala povinnosťou a každý môže tak vyjadrovať svoju pravdu. No, to áno, ale po pravdivej informácii túžiaci ľudia, zriedka ju tak môžu presadiť, ako napríklad v našom meste. Stále u nás platí spôsob poskytovaných informácií podľa starého príslovia - Keď vtáčkov chytajú, či lapajú, pekne im spievajú, ktoré naozaj nestráca na aktuálnosti ani dnes a tak, ak určite platilo pred voľbami, vo voľbách a platí žiaľ pre všetky sféry nášho denného nášho života v našom meste, aj po voľbách.
Už som niekoľko krát na tejto stránke porovnával, niektoré konania staronového pána primátora a jeho ekipy, pretože sa neustále preukazuje, že pán primátor je expert na klamlivé a navyše popudlivé odpovede občanom, ak ho otázkami v akomkoľvek slova zmysle požiadajú o odpoveď na tú, ktorú jeho činnosť, za ktorú nesie zodpovednosť. Len málokedy objektívne odpovedá, poväčšine expresívne dáva najavo, že ho dráždia!!!. A tak, však to poznáte, sa z jeho úst rinú poväčšinou nekompetentné, ale obyčajne urážlivým tónom voči ,niekedy nepochopiteľne takmer všetkým a nielen jeho kritikom odpovede.
No, i preto takto píšem, lebo pri čítaní jeho odpovede na moju žiadosť o poskytnutie mi informácií, ktorú som obdržal od neho, som si spomenul na výroky, ktoré som si po odpozeraní filmu Černí baroni zapamätal. Ide o ukážkovú odpoveď dôstojníka ČSLA – „ Soudruzi, kontrolní otázka. Co udělá náš dobře známy samopal vzor 24, když ho ponecháme na větru a dešti? Zrezaví ne, vole... Správně, ale co hlavně? Zkoroduje, vy tupci! „
I preto, že nie sme ovce ma napadá rozdiel medzi stanoviskom Ing. Dušana Šimku ,staronového pána primátora, ku bezpečnostnej kamere osadenej na ochranu majetku mesta, telocvične Základnej školy a nakúpeným trom minikamerám, ktoré boli zakúpené z rozpočtu mesta, z našich daní, teda daňových poplatníkov.
Určite si mnohí odpoviete kamera, ako kamera, no nie je to celkom tak a ani radšej nenapíšem, ako mi pán primátor odpovedal, vedzte však, že len statočne potvrdil v odpovedi na moje otázky, o zodpovedanie ktorých som ho vo svojej žiadosti požiadal, v zmysle zákona 211/2000 Z.z. o poskytnutí informácií svoje dlhodobo „nekompetentné status quo“, pretože po nazretí na odpoveď po jej prevzatí, som bol priatelia presvedčený, že nastúpi silná obhajoba nákupu minikamier a dôvodu ich zakúpenia.
Verte,neverte, Ani ťuka. Bezdôvodne sa vyjadroval však k osobe, ktorá s mnou mu položenou otázkou v žiadosti o poskytnutie informácie, vôbec nesúvisela. Pán primátor však nezabudol pripomenúť, že on vždy konal a koná zákonnne. Nuž ,ale i tak še da.
Ak je ale nespochybniteľné, že právo na slobodný prístup k informáciám je základným ústavným právom vychádzajúcim z Článku 26 zákona č. 460/1992 Zb. Ústavy Slovenskej republiky a citované ustanovenie garantuje právo na informácie a tiež, že na vykonanie ústavného práva na slobodný prístup k informáciám bol v roku 2000 vydaný zákon č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a napokon, že právo na informácie môže obmedziť len osobitný predpis, a to spôsobom, ktorý Infozákon stanovuje je takýto výklad k INFOZÁKONU potrebný??? Teda vari nie celkom „i tak še da“.
Ja si naozaj uvedomujem, že je nemožné žiť bez konfliktov , ale ak sa Ing. Dušan Šimka dal zvoliť, že chce pracovať pre ľudí - je vari normálne žiadať od neho, aby sa naučil konflikty, väčšinou však ním vyvolané aj zvládať. Množstvo majetku nášho mesta, počas vlády staronového primátora v stave čiastočne, alebo totálne devastovanom, nepoužiteľnom, je v stave len bezprízornej evidencie rovnako, ako niektoré zmarené investície (mestská kanalizácia v Lelovciach ) do ktorých boli vložené peniaze z daní daňovníkov a neslúžia v 100% -nom využití. A vari to platí i o minikamerách ak sú zakúpené a nepoužívané ,a na druhej strane ,ak sú zakúpené , zaujíma nás , k akému účelu sú používané?
A tak majú niektorí spoluobčania veľkú pravdu, a nás niektorých to len utvrdzuje v tom, že nástupom do vedenia mesta sa pán primátor mylne domnieva , že mu opakovane tento stav dovoľuje pokračovať v tom, čo už ovláda viac ako dvadsať rokov na výbornú - obviňovanie.
Nie je nám potom zrozumiteľné, ako potom tento človek na radnici, nás chce utvrdzovať v tom, ako mu záleží na Novákoch, na ľuďoch v nich žijúcich a na hodnotení mesta Nováky vo verejnom priestore???
Čo s tým urobíme, ak je pravdou, že človek dneška, ktorý zvláda vesmírne vzdialenosti – tak človek ,politik ,primátor nášho mesta ,ktorý sedí na našej radnici , nedokáže zvládnuť aj malú vzdialenosť medzi ním a druhým človekom, najmä vtedy, ak mu má slúžiť a navyše má za to dobre zaplatené z našich daní, daňových poplatníkov???. PB
Hodnotenie: 3   0
17:06:53 20.09.2019 [6942] Nevhodný príspevok?
Priatelia nedávno, som si znova otvoril knihu o tienistej stránke kariéry a pádu bývalého prezidenta USA Nixona. Bolo to v dôsledku aféry Watergate a za celou aférou vraj stál človek ,ktorý mal anonym „hlboké hrdlo“. Volal sa Mark Felt. A práve on, púšťal prísne tajné informácie reportérom denníka The Washington Post. Isté však podľa zverejnených poznatkov je, že aféra Watergate, to nebolo len odpočúvanie politických oponentov. Bola to a to predovšetkým najmä aj diskreditácia protivníkov, peniaze z čiernych kont, atď.,atď. !!! Watergate sa preto na mnoho rokov, vari až doposiaľ stalo symbolom nečistej politiky!!!
Verte, či neverte priatelia, ale pri nazeraní na zverejnené faktúry a dôvody platby , ktoré sú uvedené na stránke mesta Nováky som zostal v šoku!!! Mesto Nováky zverejnilo faktúru č. 282/2019 zo dňa 17.4.2019 , podľa ktorej vykonalo úhradu z rozpočtu mesta za 3 MINIKAMERY, ktoré sa zjednodušene nazývajú aj „ŠPIÓNKAMERAMI“???!!!. Nuž priatelia, naozaj si aj vy, ešte stále myslíte, že komunálna politika , podľa všetkého nemôže mať podobu prehnitého komunálneho Watergate ?
Hoci naozaj to, o čom nás informuje a čím pri telefonátoch, nazvime ho s dvojčaťom prechádza Ľubomír, je na rozdiel od mojich skúseností s týmito ľuďmi, zatiaľ z Ľubovej strany len prechádzka ružovým sadom, v túžbe po udržaní si moci, roztúžená partička nášho mestečka, sa bojí, že píšeme, zúria nad našim statusmi a túžia dokázať, že sa pokakáme. Musím však priatelia opakovane a opakovane týchto ľudkov sklamať. Ak si myslia, že niekomu slúžime, tak im odkazujem, že neslúžime nikomu!!! Povedzme, že sme pomerne dobre informovaní ľudia, ktorí sa radi podelia s ostatnými, ktorí nás čítajú, ak ich zaujíma, čo vieme o meste. Verte, že to akosi prichádza samo, od skvelých priateľov. To na jednej strane. Nuž ,ale na strane druhej, kto chce, nech nás číta, kto však nechce ,nemusí nás čítať. My, ostatné súvislosti neovplyvníme.
V mojom záujme ide naozaj len o to, aby mestská správa vykonávaná v záujme našich obyvateľov tak, ako to vyplýva z Charty miestnej samosprávy zabezpečila, aby vzťahy orgánov mesta, boli založené na vzájomnej spolupráci a nie na „boji“ orgánov mesta!!! Toť vsjo!!!
Pravdou však je, že ma život a rozvoj mesta, z mojich osobných dôvodov, môjho vzťahu k nášmu mestu zaujíma a aj preto som volil v tomto statuse úvodné slovo tak, ako čítate. Priznám sa, že som bol naozaj šokovaný pri pomyslení, či sa vari niekto z radnice chystá na nezákonné anonymné sledovanie a nahrávanie nás občanov??? Že by sa MINIKAMERY zakúpili na nekalé ciele, nekalú činnosť , na sledovanie návštev na radnici, alebo k čomu ??? Napokon, možno sa mienili použiť na inú, nezákonnú, či ako často pánom primátorom používaný výraz, záškodnícku činnosť??? Veď ako teraz, ak už existujú, sú zakúpené, evidentne uhradené, sú uložené predpokladám na radnici, ale dvere na sekretariát, ani do kancelárie pána primátora, aspoň čo ja mám poznatky nenesú žiadne bezpečnostné oznámenie, že v priestore sú uložené MINIKAMERY, alebo že priestor je monitorovaný MINIKAMEROU!!!??? Alebo si máme myslieť, či pre partičku, roztúženej po moci, nastal čas obštrukcií a všade tam, „kde sa im nedarí presadiť k vlastnému videniu sveta zákonnými prostriedkami, teda asi tak, že kde sa „NIČ“ potrebuje tváriť ako „ NIEČO“, sa proti nemu nakúpia anonymné MINIKAMERY, za peniaze daňových poplatníkov, aby tam kde existuje „NIEKTO“, kto dokáže nastaviť zrkadlo nováckemu „PRÁZDNU“, bol povedzme diskreditovaný ???!!!.
Tak naozaj ,to už je za čiarou!!! Priatelia, oni sa nás fakt boja!!!. Chcú nás sledovať, oni však nechcú byť odhalení, preto MINIKAMERY!!!. Oni z nás zúria!!!. Oni sú plní nenávisti a zloby a takto nás chcú prinútiť, aby sme prestali písať!!!. Však to čítate. Uvidíme, ako verejnosti odôvodní pán primátor nákup „ŠPIÓNKAMIER“. Možno sú tieto zabudované v kvetináči, alebo v gombíku, a tak prečo by som nemohol aj ja špekulatívne množiť podozrenia, či nie sú zakúpené na diskreditáciu osôb, daňových poplatníkov???
A tak som na rozpakoch a tieto slová staronového pána primátora, ale už naozaj považujem tento raz naozaj za farizejské, neúprimné, ktoré vyslovil aj v súvislosti s mojou osobou v relácii „Primátor informuje“ na YOUTUBE zverejnenej zo dňa 15.9.2015, cit., že: A tak ešte raz slová pána primátora ,cit.:“ ...kedykoľvek budú ľudia pochybovať, nech sa páči, tu sú dvere otvorené, u mňa v kancelárii a na mestských zastupiteľstvách takisto a vždy kladiem verejný záujem pred osobný, potiaľ cit. Priatelia, no už len to by mi chýbalo!!! Ako som nedávno napísal , že to niekedy tak možno , po ďalších voľbách, aj bude. Avšak dnes je to pán primátor, aby vysvetlil verejnosti dôvody, ktoré ho viedli k nákupu ŠPIONKAMIER z rozpočtu mesta !!! Už teraz sa však dá konštatovať, že sú to premrhané peniaze daňovníkov.
Veď kto iný, ak nie primátor sa má s otvorenou náručou bez podozrenia občanov, „bona fide“ ( v dobrej viere), že im nič nehrozí , stretávať s občanmi, aby si pohovorili bez ohrozenia osobnostných práv o sebe, o meste. Budeme sa pýtať pánov primátorov iných miest na ich názor.
Na záver. Škoda, že niektorí voliči majú mnohokrát tendenciu sa nekriticky spoliehať, že problémy za nich bude riešiť niekto iný. Nie sú schopní začať od seba a aktivizovať sa vo svojom okolí. Sú presvedčení, že ak vyhrá ich kandidát, o všetko sa postará. Tak to ťažko, to mi verte. Ale ,čo nebolo, môže byť. Budeme pokojne čakať. PB

Hodnotenie: 2   0
10:24:29 18.09.2019 [6940] Nevhodný príspevok?
Priatelia, jeden môj z mnohých kamarátov, nie ako tvrdí jeden psíčkar, vraj imaginárnych, hoci nebýva v Novákoch, má také, na súčasné novácke pomery, naozaj aktuálne porekadlo, ktoré často používal, ak chcel svojmu priateľovi, kamošovi , či len tak v dobrej viere niekomu poradiť, ako ďalej, ,cit: „Nespor sa s hlupákom, lebo ťa pretiahne na svoju stranu a tam ťa prevalcuje svojimi skúsenosťami“. Obyčajne to z jeho strany malo platiť ako výstraha, či priateľské upozornenie pre prípad, že nepovažoval človeka sporiaceho sa s jeho priateľom za dôvod hodný sa s takýmto človekom zaoberať, lebo je to strata času a okrem iného je to človek nebezpečný.
Musím sa priznať, totižto i napriek upozorneniu môjho priateľa, ja som si týmto „ peklom“ prešiel, nebál som sa a postavil som sa zlu, ktoré na mňa, moju rodinu a známych tlačilo neskutočnou zlobou, pretože tí ľudia nositelia zla, vyžarujúci nesúhlas s obsahom mojej kritiky, vlastnou zlobou a na jej základe vytvorenou negatívnou energiou sa snažili ma takto odradiť od môjho kritického myslenia, od môjho písania, od kritiky . A teraz nech mi je odpustené, ak sa dopustím málinko istej komparácie, resp. porovnania, mnou opisovanej mojej anabázy s ľuďmi, ktorí roky vysielali a vysielajú negatívnu energiu do verejného priestoru v spojení s mojou osobou, so situáciou, ktorú opisuje Ľubomír.
Veľmi mi to pripomína moju situáciu. Ak sa vrátim ku svojim príspevkom, veľmi ma ich odmietanie zo strany týchto, nebojím sa povedať ľudí vedených zlom posilnilo a vyvolalo rozhodnutie, držať sa zásady - nebáť sa zla, ak mieniš obhajovať dobro.
Uvedomujem si tiež, veď skúsenosti nezradia, že čo nastane, čo budem počuť po zverejnení tohto príspevku. Samozrejme ako a od koho, ale už teraz sa dá povedať, že moje slová narazia na múr sebeckosti, ktorá je ako krivé zrkadlo, ktoré obrazne slovami „nemaľuj čerta na stenu“ všetko prekrúti, aj keby človek povedal akúkoľvek múdrosť.
I napriek týmto možným ohlasom sa však teším na ten čas, keď budem môcť stáť na námestí so známymi ľuďmi, ktorým nebude ľahostajný rozhovor so mnou do času, pokiaľ sa v našej blízkosti neobjaví tieň, či priamo osoba pána primátora a v ten moment sa všetko zmení a nastane útek môjho spolu diskutujúceho, lebo je to zatiaľ pre nemenovanú osobu z osobných dôvodov nutné.
Teším sa na čas, keď k nám možno, ak to dožijem, pristúpi pán primátor a ako dôchodcov sa spýta, ako sa máme a popraje nám veľa zdravia i napriek tomu, že sa mu sem tam na čo to posťažujeme, či mu poradíme alebo požiadame ho o nápravu a nebude selektovať, že ten je ten a ten druhý onen.
Teším sa preto, lebo si myslím, že „V zúfalstve a v nebezpečenstve sa naučí človek veriť v zázrak, inak by to neprežil.“ — Erich Maria Remarque
Hodnotenie: 2   0
23:28:09 16.09.2019 [6938] Nevhodný príspevok?
Priatelia, určite každý z vás vo svojom živote prežíval ľahšie a ťažšie obdobia. Na ľahké obdobie života si viažeme pekné spomienky a tie ťažšie obdobia, ak sme ich prekonať chceli, tak len v dobrej viere, že sa nám to podarí i napriek tomu, že sme nemuseli, že nebudeme okolo seba šíriť nenávisť, „zlú náladu“. Lebo však naozaj, by to nič neriešilo. Aj preto si myslím, že človeka ktorý sa opakovane prisal na rozpočet nášho mesta a zo samosprávnej politiky si spravil celkom slušné živobytie, najmä však s dôrazom na to, že je to bez odovzdávania reálnych výkonov (!!!) bolo opakované jeho zvolenie pochybením , keďže veľmi detinsky ľudia v našom meste,volili v roku 2018 len obal a obsah ich nezaujímal !!!
Viete priatelia, som presvedčený, že ak by v našom meste u voličov, resp. ich časti v čase volieb bol záujem o dosiahnutie „najlepšej hodnoty za vynaložené finančné prostriedky“, teda voľba primátora za cca mesačný plat 4.000,-€ dôsledne uplatňovaný , tak by tento náš pán primátor nemohol byť zvolený. Čas ukáže, že je tomu tak. A tak, už možno vám niektorým dochádza, že prečo sa naše mesto Nováky nachádza v stave, v akom sa nachádza, v porovnaní s obcami menšími a podstatne s menším finančnými možnosťami v rámci ich obecných rozpočtov za obdobie od volieb v roku 2018?
Ja sa k bratovi pána primátora nebudem zmieňovať, je pre mňa nezaujímavý, nazáujmový, pretože o výrokoch oboch bratov, ako vidieť a počuť sa dá domnievať, že ich správanie je len forma akéhosi politického boja a možno marketingu medzi nimi a druhou dookola nimi obviňovanou stranou a ja som ten, ktorý možno len argumentuje a triafa sa aj s Ľubomírom do stredu terča ich poloprávd a lží. Veď prečo nie? Staronový pán primátor , ak chce mať odmenu 4.000,- mesačne a navyše pomerne slušné nad rámec ním poberané benefity musí čosi preukázať, vykonať pre občanov a mesto!!!. Zatiaľ sú to však len a len do ovzdušia volajúce želania za plus ,mínus 36.000,-€, mzdy, ktorú doposiaľ odobral z rozpočtu nášho mesta. A staronový pán primátor nás „potešil informáciou“, že výmenou NÁJOMCU v Kaderníctve za obdobie päť rokov, zarobí pre mesto od nového nájomcu cca okolo 30.000,- €. Čo zarobí mesto, ak už teraz je v strate , keďže výkon a výsledky jeho „pracovného nasadenia (?) je bez preukázaných výsledkov v strate cca 36.000,-€, čo sa mu vyplatilo v mesačných odmenách?
Priatelia, nech sa nikto nehnevá na mňa, ale musím vám povedať, že i napriek jeho „dokonalosti“, ktorú si staronový pán primátor pripisuje, aký je jeho verejný záujem pred osobným je opakovane to tvrdím farizejské. Ja nemám nič proti pánovi Ing. Jankovi Martinovi, ale prijať dôchodcu do pracovného pomeru na takú, v podstate po funkcii primátora druhú najdôležitejšiu funkciu v mestských štruktúrach je vari verejný záujem??? Alebo osobný záujem staronového pána primátora. A plat prednostu radnice?Určite nie je vo výške eléva? Je to určite pekný mesačný zárobok k prilepšeniu si k dôchodku. A v podstate ani v riadení radnice ako takej, nedošlo k nejakým výnimočne úspešným zmenám, lebo však aká motivácia, pre dôchodcu, okrem platu!!!
Aj na YOUTUBE, staronový pán primátor ,veľmi nepresne interpretuje naše príspevky, teda môj a Ľubomírov. A tak znovu o strate pamäti. Ja som sa vyslovil asi takto , že, cit: „ ... Pán hlavný kontrolór, kde ste, že vás nie je počuť, že vás nie je vidieť, vyzývam vás, aby ste začali konať, veď to nie sú hry o fazuľky. To sú peniaze občanov, to je doterajšia dlhodobá spokojnosť so službami poskytovaných kaderníctvom v priestoroch bývalého domu služieb, je naozaj potrebné konať pán hlavný kontrolór.“, potiaľ môj citát z príspevku. Nuž a pán staronový pán primátor by nemal vypustiť vari z pamäti, ak vyčítal bývalému kontrolórovi, Ing.P.P., že mu „neporadil“, keď v ním rozhodovanej veci urobil onehdá pán primátor chybu !!! Vypustil z pamäti ,pretože moja výzva k súčasnému kontrolórovi nie je o nedôvere k osobe primátora, ale k jeho rozhodnutiam. A tam mal pán kontrolór konať. Dá sa len uveriť, že budú konať páni poslanci.
A na záver, ako vždy pár slov. Priatelia, aj vy si myslíte, že „ Mier s mečom v ruke“ , sa dá hlásať!!!. Ak by ste aj chceli použiť takýto spôsob boja a víťaziť v samosprávnej politike, tak povedzte, nad kým a nad čím? Nad obyčajnými obyvateľmi tohto mesta? Je pán primátor tak veľmi presvedčený, že ten pomyselný „ mierotvorný meč“ mu prinesie lepší poriadok v meste, pokojné prostredie, plnenie volebného programu (ak nejaký existuje)? Priatelia, zatiaľ to vidím tak, že nič z toho, leda ak túžbu po pomste!!! A tá sa mu z jeho výrokov a konaní rinie ako voda v znečistenej rieke Nitra. A tak ešte raz slová pána primátora ,cit.:“ ...kedykoľvek budú ľudia pochybovať, nech sa páči, tu sú dvere otvorené, u mňa v kancelárii a na mestských zastupiteľstvách takisto a vždy kladiem verejný záujem pred osobný, potiaľ cit. Priatelia, treba len dúfať, že to niekedy tak možno , po ďalších voľbách, aj bude .PB
Hodnotenie: 2   0
23:10:54 15.09.2019 [6936] Nevhodný príspevok?
Sedem statočných.
Dobrý večer, vážení spoluobčania.
Chcem aj ja podporiť postoj poslancov ohľadom uznesenia o odvolaní Hlavného kontrolóra. Zrejme už všetci občania Novák vedia, že tu nejde o meno, ani o obhajobu bývalého kontrolóra, ale o uznesenie. Všetci to chápu, len p. primátor akosi nie. Navyše ich ešte aj obviňuje z nejakých komplotov a spojenia proti nemu. Veď kto iný ako on, môže mať v Novákoch pravdu. Za ním stoja občania a za poslancami nikto. Budem sa opakovať, lebo mi nedá pripomenúť, aký je život ohromný scenárista. Vo chvíli keď primátor vyslovil túto vetu, bola za ním naozaj len biela stena. Žiadni občania.
Sám som zvedavý a budem pozorne sledovať ďalší vývoj, dokedy vydržia poslanci prezentovať svoje názory, dokedy dokážu odolávať tlaku primátora. Dali sa na ťažký a zložitý boj. Určite tu bude snaha rozložiť ich, prípadne zvaľovať všetky neúspechy na nich. Niektorí sú noví a mladí. Bude to tvrdá skúška ich charakterov. Ak v nej počas ďalších troch rokoch obstoja, bude to nielen ich veľká životná skúsenosť, ale aj nádej pre budúcnosť tohto mesta. Možno by som im teraz odporučil, aby si prečítali povesť „ O troch Svätoplukových prútoch.“ Je v nej veľa pravdy i poučenia.
Aj keď bolo zastupiteľstvo zrušené, som rád, že si občania začínajú všímať správanie sa primátora k poslancom. Upozornil na to aj jeden občan, keď vyzval primátora, aby sa k poslancom správal s väčšou úctou. Aj ja mám dojem, že p. primátor sa k poslancom správa ako k svojim podriadeným. Ak nezdieľajú jeho názor, už hľadá príčiny nejakého zákulisia, či spiknutiu sa proti nemu a teda samozrejme aj proti nám občanom. Niekedy mám dojem, ako keby on menoval poslancov do funkcií a nie my občania. Žiadny rešpekt pred ich názormi a postojmi.
No a takto nejako vypadajú aj moje telefonáty s dvojičkami. Je to ako postavenie učiteľa k žiakovi, ktorý neposlúcha. Pokiaľ však nebudem dostávať za neposlušnosť trest 100x niečo opísať, tak tie telefonáty budem dvíhať ďalej. Lebo práve tieto telefonáty od dvojičiek ma utvrdzujú, že nemám ísť do žiadnej diskusie ani s jedným z nich. Dám len malú ukážku z posledného telefonátu. Volal mi Marián, no je to jedno, lebo oni sú v rétorike i uvažovaní úplne rovnakí. Takže sme sa naposledy bavili okrem iných vecí aj o vyvádzaní občanov zo zastupiteľstva. Keď som si dovolil povedať, že obaja svojím správaním a vykrikovaním rušili zasadanie, tak mi jednoducho povedal, že klamem. „ Ja som nikdy nevykrikoval!!! Ja som nikdy nerušil zasadnutie!!! Vyviedli ma preto, lebo som slušne a ticho stál pri dverách a ešte mi aj zranili ruku. Čo k tomu dodať. Hádam len poďakovať, terajšiemu primátorovi, že svojim víťazstvom vo voľbách, nás zbavil takej neslobody, kde boli ľudia z MsZ vyvádzaní za to, že sa správali slušne. No čerešničkou na torte bola odpoveď na otázku: Kto začal s tým vyhadzovaním. Uznal síce, že to bol terajší primátor, no vtedy to bolo správne a potrebné. No a potom choďte s nimi do diskusie. Keby radšej p. primátor inicioval diskusiu o rozvoji mesta.
Na záver však aj niečo optimistické. Nevedel som o tom, ale práve v tomto telefonáte ma Marián upozornil na to, že primátor robí mne aj Peťovi Bošiakovi reklamu na nejakej stránke tým, že tam uverejňuje naše články. Osobne som tomu len rád, lebo píšem preto, aby to ľudia čítali. Rovnako som aj rád, keď pri stretnutiach s ľuďmi sa bavíme o tom, čo píšem na tejto stránke. Niektorí mi síce vyčítajú, že píšem príliš jemne a to si terajší primátor nezaslúži. Ja im odpovedám, že kvôli primátorovi nebudem meniť zvyky.
Na úplný záver mám pre Peťa Bošiaka dve správy. Tá dobrá je, že to čo píšeme, číta zrejme stále viac ľudí. Tá horšia je, že to nie je naša zásluha. Koho? Na to čitatelia určite prídu sami.
S úctou
Ľubo Dzurák

Hodnotenie: 2   0
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
V Prievidzi spustili prvý automat na rúška
Okrem rúšok automat ponúka dezinfekčný gél či sladkosti. Dobrovoľníci budú rúška priebežne dopĺňať.
zobraziť podrobnosti »
31.03.2020
AKTUÁLNE: Dobrovoľní hasiči začali v Partizánskom s dezinfekciou verejných priestorov!
V týchto dňoch majú dobrovoľní hasiči z Partizánskeho plné ruky práce. Okrem toho, že pomáhajú seniorom s nákupmi, v spolupráci s mestom sa v pondelok 30. marca pustili do ďalšej aktivity. Boj proti koronavírusu zobrali doslova od podlahy – čistením verejných priestranstiev.
zobraziť podrobnosti »
30.03.2020
Usmernenie k nakladaniu s odpadmi: Kam vyhadzovať rúška a respirátory?
V zmysle stanoviska ÚVZ SR sa použité ochranné prostriedky, ktoré vznikajú občanom v domácnosti alebo zamestnancom v bežných prevádzkach – rúška, respirátory, rukavice, vreckovky likvidujú ako bežný odpad. Špeciálny postup sa tu teda neuplatňuje. Tento odpad sa ukladá len do zmesového odpadu.
zobraziť podrobnosti »
30.03.2020
Nových pracovníkov chce prievidzská radnica zamestnať v rámci spoločného projektu s mestami Handlová a Bojnice.
Cieľom tohto projektu je posilnenie koordinačných a implementačných kapacít v týchto troch mestách. Hlavným partnerom je mesto Prievidza, ďalšími dvoma partnermi sú mestá Bojnice a Handlová. Výška finančného príspevku, ktorý budeme žiadať, bude pravdepodobne až 500.000 eur
zobraziť podrobnosti »
28.03.2020
Web pre rodičov: ucimenadialku.sk
V spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a MŠVVaŠ SR vznikla táto webová stránka ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách a prerušenej prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu. Cieľom webovej stránky je pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, manažmentu a zriaďovateľom škôl, ale i žiakom, študentom a rodičom zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení, ako aj pomôcť všetkým aktérom počas prerušenia vyučovania či prezenčnej výučby nachádzať riešenia vzniknutej situácie.
zobraziť podrobnosti »
25.03.2020
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.