Online 6 ľudí. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
779 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
22:58:33 19.11.2018 [6695] Nevhodný príspevok?
A hľaďmeže. Mariankovci si odpichli trojitého rittbergra, len zíram, ako sa rozkokošili. Nuž, rozmýšľam, čo vám odpísať. Nič, hádam bude stačiť, keď sa pozriete do pravého horného rohu tejto webovej stránky, otvoríte si tému „Prečo sme nemali voliť Ing. Dušana Šimku za primátora mesta Nováky. Nuž otvoriť tému, asi nebude stačiť, načim začať rozmýšľať čo si s tými pochybeniami počas vlády Ing. Dušana Šimku ten samý Ing. Dušan Šimka počne a kedy začne naprávať to, čo sa už ani nebude dať napraviť a škody spôsobené nekompetentným konaním primátora Ing.Dušana Šimku zostanú na triku mesta. No nič sa vraj nestalo, lebo však vraj jeden občan napísal, že máme jeden z najvyšších mestských rozpočtov v EU. Takže Marianko aj s trollkami, začnite zámkom, ale čo to píšem, ako to bolo s primátorským bytom? Ktorý z vás sa podujme a národu vysvetlí, že sa nesplnilo vyhlásenie Ing.Dušana Šimku o tom, že byt na ul. Čerešňovej zostane vo vlastníctve mesta, pretože bolo na náklady mesta rekonštruovaný a prednostne pridelený primátorovi, ktorý vyhlásil, že byt jednoznačne zostane mestu. Dokonca, že to bude primátorský byt!!!. No, všetci občania vedia, že už len bol. A mestu, zase nič. Naprázdno oblízlo dlaň. Skús pán primátor zverejniť, aká bola kúpna cena? A tak sa Marianovi čudujem, že sa pustili na takéto zbojnícke chodníčky a píšu hlúposti, čím zjavne dávajú verejnosti na vedomie, akú prču si z volebného víťazstva u nich doma robia. Marianko, ozaj sa cítite , akoby ste takmer štyrom tisícom obyvateľov vypálili rybník??? Veď percento hlasov čo volila súčasného primátora nášho mestečka nepustí??? Ak áno, tak to je fakt na srandu Marianko. Veľkého primátora by však nemala ctiť takáto hra. Prečo? Nuž aj preto, že si začíname aj my myslieť, tak ako ľudia pošepkávajú, že vraj primátor je marioneta, ktorá je posúvaná Marianom, stojacom za ním v tmavom, čiernom pozadí a ťahajúcom za motúziky. Marianko, dočkal si sa už sa môžeš tešiť, že si konečne zatancuješ, veď nás čaká mestský ples. Necháme sa pozvať Marianko. Veď všetci sme naň túžobne čakali ,pretože všetci majú možnosť si pre svoje manželky v Bratislave kúpiť šaty na očakávaný mestský ples. Dúfam Marianko že máš odložené šaty, keďže sa plesy nekonali. A výška vstupného bude aká, už vieš? A vraj živnostníci sa už tešia, ako odvedú svoju daň mestu a vložia svoje ťažko vydreté korunky na klientoch do tomboly a pán primátor tieto dary usmiatym výhercom tak ako vždy väčšinou z okolitých obcí blahosklonne a s veľkou noblesou odovzdá. Nuž sveta žiť. Ale , čo urobíme s tým pravým rohom tejto webovej stránky. Marianko, poraď.Veď ty si najlepší ,všetko na svete. A ešte na záver, prečo si nespomenul sankciu za porušenie stavebného zákona v prípade nelegálnej stavby Javiska, jeho užívania v rozpore so zákonom? Už vieš ,aká bude výška sankcie? Alebo sa vybaví, že nikto už za to nezodpovedá??? Dodatočne??? No a celkom na záver, Marianko prečo si sa nenechal zvoliť za poslanca, alebo tvoje dieťa, aspoň by sme videli, samozrejme ,ak by vás ľudia zvolili, čo dokážete? PB
Hodnotenie: 2   1
18:26:25 19.11.2018 [6692] Nevhodný príspevok?

Pyrrhovo víťazstvo.
Po posledných komunálnych voľbách, aj keď viacerí nemáme radosť z výsledku, platí výrok „klasika“:
Je po voľbách, zvyknite si. Akurát v trochu pozmenenom tvare-„zvyknime si“.
Veru tak, voľby vyhral s minimálnym rozdielom desiatich hlasov Ing. Dušan Šimka a mňa osobne to vôbec neteší. Neteší ma to preto, lebo síce on vyhral a uznávam, že v demokratických voľbách, ale prehrali sme my - väčšina občanov mesta. Aké on dosiahol víťazstvo? Takéto víťazstvo požitím gréckej mytológie možno celkom pokojne prirovnať k Pyrrhovmu víťazstvu.(Kráľ Pyrrhos ešte pr.n.l. síce bitku s Rimanmi vyhral, ale prišiel o veľké množstvo bojovníkov.) Prečo? Z 3633 voličov – občanov mesta ho volilo 533, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 14,671 %. Porazený - terajší primátor RNDr. Daniel Daniš získal o 10 hlasov menej, čo predstavuje 14,396 %, teda menej o cca jednu tretinu percenta. Nie je to teda žiadna sláva, ale je to víťazstvo a platí. Ani v porovnaní s voľbami v roku 2014 to neznamená nič slávneho, vtedy hoci prehral, získal o 86 hlasov viac, ako v terajších voľbách. Porazení sme vlastne aj my- voliči, ktorí sme mu nedali hlas, hoci je to zhruba 85%ná väčšina voličskej základne. Nech to poslúži aspoň ako memento pre voličov mladších ročníkov ako som ja, v budúcnosti. Za výsledok volieb 10.11.2018 by si mohli spytovať svedomie aj niektorí ambiciózni kandidáti bez racionálneho uvažovania.
Čo môžeme od výsledku týchto volieb očakávať? Obávam sa, že to predznačuje aj táto diskusia :
https://myhornanitra.sme.sk/diskusie/3361943/1/vracia-sa-do-staronoveho-prostredia-novaky-povedie-dusan-simka.html
Ja protestujem, aby človek, ktorý si píše niekedy majjooo, inokedy Mariannn, či Občann Novák, alebo iné prezývky, používal moje meno vo svojich anonymných konšpiráciách, pretože ja som v mojom živote nikdy žiadnu prezývku nepoužil a ani žiadny iný anonym nenapísal. Písal som doteraz iba na stránke Nováky.com, pod menom Vladimír a podpisoval som sa V.Richter. To dúfam, že plne identifikuje moju osobu, aj keď v súvislosti s občanmi Šimkovcami je to pre mňa dosť riskantné.
V.Richter
Hodnotenie: 2   1
13:01:57 17.11.2018 [6689] Nevhodný príspevok?
Trestná zodpovednosť, priestupky a správne delikty na úseku stavebného poriadku slúžia na dodržiavanie hmotnoprávnych podmienok Stavebného zákona, ktorý je účinný od 1.októbra 1976 a od začiatku obsahuje sankcie za stavebné nezákonnosti. Konštatovanie najvyšších štátnych orgánov , že nie je nijakým tajomstvom, že po roku 1990 postupom času rástla výška pokút za priestupky občanov – fyzických osôb a za delikty právnických osôb a iných podnikajúcich osôb. Napriek tomu, že osoby, ktoré porušili zákon, sú povinne postihnuteľné, vzrástol v poslednom období počet nezákonností do nezávideniahodných rozmerov. Bol najvyšší čas skúmať dôvody protiprávneho stavu a zastaviť nárast negácie stavebného poriadku. A tak len pre poriadok, pretože sa dá predpokladať, že nie každý čítajúci si otvorili „link“,ktorý som ku svojmu príspevku priložil uvádzam z neho isté príklady. Pri stavbách bez povolenia alebo v rozpore s ním sú dôvody konania stavebníkov viaceré: 1. vedomie stavebníka, že nie je možné dostať stavebné povolenie a spoliehanie sa na miernejší postup k čiernej stavbe, keď už stavba stojí, 2. neexistencia efektívnej obrany stavebníka voči účastníkovi konania, ktorého cieľom je naťahovanie času (nespočetné možnosti obštrukcií), 3. porušovanie povinností stavebných úradov, najmä nedodržiavanie lehôt pre rozhodnutie (zvlášť ak je stavba krytá finančnými prostriedkami z úverov), 4. rozhodovanie stavebných úradov na základe subjektívnych príkazov, napríklad pri strete záujmov so záujmami obce, zvlášť vtedy, ak je možnosť nakloniť správnu úvahu v konaní. A tak lavida, už sa neprckajte s Vašou ekonomikou, pretože ekonomika sem, ekonomika tam, doterajšie naše vlády v programoch a príslušný rezort pri riadení výstavby v SR sa rozhodli výrazne sprísniť disciplínu vo výstavbe. Stavebné úrady vykonávajú priestupkové konania a konania o správnom delikte v týchto prípadoch porušenia stavebného zákona: Stavebný zákon ustanovuje skutkové podstaty priestupkov )105 §(a správnych deliktov §( ,)106 ako aj horné hranice rozpätia pre uloženie pokuty za porušenie stavebného zákona. Skutkové podstaty priestupkov resp. správnych deliktov a na ne naviazané horné hranice pokút sú v stavebnom zákone odstupňované podľa závažnosti porušenia stavebného zákona do jednotlivých odsekov – od najmenej závažných v odseku 1, až po najzávažnejšie v odseku 3. A tak ,ak nastúpi sankcia za porušenie zákona a mesto ju bude musieť zaplatiť , pretože ako stavebník uskutočnilo novú stavbu bez stavebného povolenia, resp. v rozpore so zákonom. Či vari sa znova mesto bude tváriť, že dôvody konania mesta boli, že:“ Mesto ako stavebník malo také vedomie stavebníka, že nie je možné dostať stavebné povolenie (prekážka v absencii príslušných povolení a vyjadrení od dotknutých osôb a organizácií a spoliehanie sa na miernejší postup k čiernej stavbe, keď už stavba stojí,), alebo na vyhlásení primátora, ja som zákon?!. Ak máme byť slušné mesto, to tak určite nemôže byť. A tak treba brať situáciu okolo javiska ako vážne memento, ktoré by malo do budúcna primäť súčasného primátora k pokore k spoluobčanom a úcte k zákonom. Nič viac sa k tomu nedá povedať. Tie Vaše úvahy si ponechajte na ekonomiku v rozpočte Vašej domácnosti.PB
Hodnotenie: 3   0
18:24:16 16.11.2018 [6688] Nevhodný príspevok?
Slová pána prednostu už nemôžu výstižnejšie potvrdzovať,čo som písal minule....Kto chce hľadá spôsoby,kto nechce hľadá dôvody.
A na ekonomiku sa akosi nemyslelo.
Hodnotenie: 0   1
22:19:24 15.11.2018 [6687] Nevhodný príspevok?
Pán lavida akosi zabudol, predpokladám úmyselne, že pódium na námestí bola čierna stavba. To teda znamená, že niekto zneužil právomoc verejného činiteľa, pravdepodobne aj financie mesta na jej zhotovenie a mal by za to niesť právnu zodpovednosť. Pán lavida asi nevie, že čierna stavba je stavba neskolaudovaná a naviac bola stavebne neukončená, z hľadiska zákonnosti to znamená, že aj nebezpečná, teda neužívateľná. Takže pán lavida vyjadrujte sa k tomu, čomu rozumiete, ak tomu nerozumiete, tak sa pýtajte a nekonštatujte. Toľko k zákonnosti, bezpečnosti a ekonomičnosti. Druhá vec je, či takáto stavba mala vôbec na námestí SNP vzniknúť, nie som architekt ale i napriek tomu si myslím, že tam nemala nikdy vzniknúť. Jednoducho pre mňa to bola haraburda vizuálne poškodzujúca Námestie SNP a hlavne národnú kultúrnu pamiatku pamätník SNP. A to nepíšem o prejavení úcty k tomu, prečo tam táto pamiatka bola postavená, píšem o umeleckej hodnote tejto pamiatky. Preto som rád, že došlo k odstráneniu tejto haraburdy. Ako by námestie vyzeralo keby si každý primátor, ktorý tu ešte bude zvolený, dal postaviť na tomto námestí čiernu stavbu. Preto ďakujem pánovi Danišovi, že našiel odvahu na realizáciu príkazu stavebného orgánu na odstránenie tejto stavby. I napriek tomu, že za túto odvahu možno prišiel o jedenásť hlasov.
M.O.
Hodnotenie: 2   1
21:34:08 15.11.2018 [6686] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Národné kultúrne pamiatky sú jednou z najhodnotnejších a najvýznamnejších súčastí hmotného kultúrneho dedičstva. V zmysle Ústavy Slovenskej republiky je povinnosťou nás všetkých chrániť kultúrne dedičstvo, preto ochrana jeho vybranej súčasti - pamiatok - by mala byť samozrejmosťou. Právny rámec pre ochranu pamiatok vytvára zákon NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu a jeho vykonávajúca vyhláška. Preto, ak sa môj predprispievateľ v príspevku zmienil spôsobom o javisku na námestí takým, akým sa zmienil, tak je zjavné že osadená národná pamiatka a tou na mieste pred budovou Mestského úradu osadený Pomník SNP od roku 1980 je, vyžadovala výstavba javiska v súlade s uvedeným zákonom vyjadrenie , resp. povolenie príslušných inštitúcií. Vyjadrenia od týchto inštitúcií však neexistujú!!!. Rovnako je dôležité pripomenúť, že „Stavba Javiska, bola vybudovaná bez „Stavebného povolenia“, teda bola to tzv.“Cierna stavba“. Stavebné povolenie neexistuje!!!. Ak chce niekto byť neutrálny, morálny, musí mať v sebe zakódovaný i postoj k zákonnosti a ten od primátora mesta je hádam najvýznamnejší postoj k majetku mesta a dodržiavaniu zákonnosti úradníkmi mesta. Ja ani radšej preto na neúctu k ľuďom, na počesť ktorých sa Pamätník SNP osadil a znehodnotilo sa tým jeho prostredie nepoukazujem, keďže to bolo vybudované na bohorovný pokyn jedného človeka, vtedy a už aj teraz primátora. Preto mi je to trápne, už po toľký krát vysvetľovať, že vybudovať Javisko na námestí, bez zásadných zákonných vyjadrení príslušných úradov, bolo bezprecedentným porušením zákona . To je všetko. Avšak trápnejšie je, že dnes sa niektorí čudujú , že sa javisko zbúralo, hoci spoločný obecný úrad -Stavebné oddelenie vydalo Rozhodnutie o odstránení Javiska ako Čiernej stavby a hoci mesto malo oprávnenie a povinnosť konať tak, ako konalo, je v tomto prípade lehota na zbúranie irelevantná. Že sa mohol vyložiť občanom zámer skôr, alebo neskôr musí riešiť niekto iný. Stavebný zákon nekompenzuje ekonomiku porušovateľa zákona v prípade porušenia ustanovení Stavebného zákona. Mesto jednoznačne tým, že začalo stavať bez stavebného povolenia porušilo zákon a jednoznačne zlyhalo už vydaním pokynu začať stavbu. A kto zodpovedá za porušenie zákona je v zákone jasne uvedené, aj v akej výške je sankcia za porušenie zákona. Aj preto voľby sú voľby a zákon je zákon. PB
https://www.priepasne.sk/files/documents/uradnatabula/trestn%C3%A1%20zodpovednos%C5%A5.pdf
Hodnotenie: 2   0
14:27:53 15.11.2018 [6684] Nevhodný príspevok?
A ešte som zabudol. Adrián, názor ti neberiem. len sa čudujem, že existujú ľudia, ktorí vedia povedať, že nič sa nespravilo. Maj sa.
Hodnotenie: 0   1
14:22:14 15.11.2018 [6683] Nevhodný príspevok?
Adrián pýtaš sa "čo sa pre občana vytvorilo čo by pociťoval ako zmenu od nového vedenia mesta?" Škoda že ty si zmeny teda nepocítil, asi sedíš len doma, kde to pocítiť sa nedá. Vybehni von z bytu už.

Tu si to všetko prečítaj, skôr ako to Šimka dá zmazať z internetu::
https://www.novaky.sk/volny-cas/56/Primator-obcanom-mesta
Hodnotenie: 0   1
14:11:33 15.11.2018 [6682] Nevhodný príspevok?
Ja píšem len to čo vidím a cítim a to,že ma nezaujma čo sa deje v meste je zavádzajúce od tých čo neznášajú iný názor ako podsúvajú verejnosti.Pokiaľ viem,tak mesto Nováky má príjem do rozpočtu na obyvateľa asi najväčší vo VUC a čo sa pre občana vytvorilo čo by pociťoval ako zmenu od nového vedenia mesta?Ešte sa krátili služby ktoré tu vždy boli.Naozaj neviem prečo reagujete podráždene na iný názor ako máte vy?Má to reálny dôvod????
Hodnotenie: 1   1
13:44:39 15.11.2018 [6680] Nevhodný príspevok?
Adrián, zaujímave že za posledné 4 roky si sa neozval a nezaujímal o mesto. Odporúčam tebe a tebe podobným aby ste sa začali zaujímať a čítať. Všetko o čom píšeš bolo odôvodnené na www.novaky.sk , ale asi si chcel len rýpnuť po tom ako si sa zobudil.
Hodnotenie: 0   1
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
Bojnice majú novú atrakciu. Návštevníkov odvezie turistický vláčik
Turistický vláčik odvezie ľudí na dvoch trasách.
zobraziť podrobnosti »
09.05.2019
Nebezpečné znečistenie. Bývalý zamestnanec odhalil nekalé praktiky
NOVÁKY / Rybári už niekoľko rokov upozorňujú na znečistenú vodu v rieke Nitra. Tá je najmä v úseku pod Novákmi plná chemických látok. Do redakcie TV JOJ sa ozval bývalý hasič, ktorý pracoval v tamojšej chemičke. Informoval o tom, ako tam zneškodňovali ortuť.
zobraziť podrobnosti »
20.03.2019
VIDEO: Prievidza má letisko. Ani Federer už nemusí dosadať na trávu
Lúka s ďatelinou bola dlhých sedemdesiat rokov letiskom v Prievidzi. To sa teraz zmenilo. Trávu nahradil asfalt. Pomôcť to môže celému regiónu.
zobraziť podrobnosti »
19.03.2019
Budú sa preverovať výsledky volieb: Neúspešní kandidáti žiadajú o prepočítanie hlasov
NOVÁKY - Jeden z neúspešných kandidátov na primátora Novák v novembrových voľbách do orgánov samosprávy obcí požiadal Ústavný súd (ÚS) SR o prepočítanie hlasov. Podanie odôvodnil tesným rozdielom hlasov voličov medzi ním a zvoleným kandidátom.
zobraziť podrobnosti »
28.11.2018
Hlasuj za ZŠ Nováky a vyhraj
V hre sú 3x plne vybavené počítačové učebne s interaktívnou tabuľou v hodnote 21 000 € pre tvoju školu a viac ako 120 vecných cien pre teba, hlasovanie prebieha do 31.12.2018
zobraziť podrobnosti »
22.11.2018
Mail:
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.