Online 4 ľudia. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
894 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
20:41:03 06.01.2018 [6321] Nevhodný príspevok?
Nájdu sa medzi nami diskutujúci, ktorí berú tu uvádzané fakty značne osobne. Treba sa trošku odosobniť a vyjadrovať sa vecne. Potom príspevky takýchto "dotknutých" plné urážok zaobalených do citátov vyznievajú komicky.
Hodnotenie: 0   0
11:40:54 06.01.2018 [6319] Nevhodný príspevok?
Vždy som si myslel, že sa patrí byť slušným občanom a nezačínať najmä s nástupom Nového roka viac ako emočnou, či voľbou takejto zbytočne rozhádanej komunikácie. Bol som pripravený výchovou z domova na prianie šťastia, zdravia, lásky medzi ľuďmi, presne tak, ako ľudia mojej generácie píšuci na túto stránku a tak teraz ,keď už som vekom k tomu naučený si myslím, že generácia o nejakých pár rôčkov odo mňa mladšia, má k takémuto nástupu do Nového roka tiež blízko. No, zdá sa , že ich to nikto nenaučil, alebo oni sa k takémuto spôsobu občianskeho a kresťanského spolunažívania nechcú učiť. A tak mi prichodí takto odpovedať v prípade príspevku prispievateľa bobor, pod rovnakou istou rodinnou značkou a ktorý odrazu vystúpil z rovnakého radu a zákrytu, sťa by ich jedna mater mala a napísal to, čo čítate v príspevku č. 6318.Nedávno som kdesi čítal istý výrok, ktorý preukazuje dostatočnú odpoveď na to , čo vyperlil pán bobor vo svojom príspevku č.6318 a ktorého autorom je slávny francúzsky politik a diplomat Talleyrand. A tak si dovolím pomôcť si čosi z istého načítaného článku, pretože nemá zmysel si hlavu turbovať nad jeho hlúpymi rečami a tak, aby som mohol dať odpoveď pánovi bobrovi jemu svedčiacu. Talleyrand hovorí,„Nič sa nenaučili a nič nezabudli“. Je možné, že to možno diplomat Talleyrand nevyriekol, nenapísal, ale sa mu minimálne tento výrok zvykne pripisovať. Talleyrandov výrok je totiž výnimočný najmä svojou zdanlivou protirečivosťou (nenaučiť sa vs. nezabudnúť), ktorá britko charakterizovala dobu po páde Napoleona a reštaurácii Bourbonovcov. Hovoril o tom, že časť aristokracie po návrate z emigrácie a obnovení kráľovstva nebola schopná brať do úvahy zmeny, ktorými Francúzsko prešlo počas Francúzskej revolúcie a Napoleonovej vlády a ktoré krajinu zásadným spôsobom a natrvalo zmenili (nič sa nenaučili), a zároveň prechovávala zúrivú nenávisť a túžbu po pomste voči všetkým aktérom revolúcie a napoleonskej éry (nič nezabudli). A na záver. To, že nemajú výroky pána bobra Talleyrandov ostrovtip , by sme mu mohli ľahko odpustiť. Horšie je, že Talleyrandov výrok, resp. bonmot p.bobrovi a jemu podobných sedí, ak sa nechcem vulgárne vyjadriť, ako nos medzi dve uši. A ja si preto myslím, že správnou cestou nie je nenávisti ustupovať, ale postaviť sa jej. Na tom postoji nie je nič diskvalifikujúce, či spochybňujúce. Nech si už pán bobor a spol. myslia,píšu a hovoria v "mestskej TV" čo chcú.PB
Hodnotenie: 1   1
23:19:22 04.01.2018 [6316] Nevhodný príspevok?
Voľby, ktoré v našom meste prebehli v roku 2014, mali byť a boli voľbami, ktorými sa dosiahla zmena v dlhodobom, už neefektívnom a dovnútra i navonok vládnutí od reality života odtrhnutom dovtedajším predstaviteľom nášho mesta, teraz už exprimátorom nášho mesta. Slová o akejsi hrdosti, odbornosti a slušnosti, či slogan „ Žijem pre naše mesto“ alebo tvrdenie , že mesto tu musí byť pre občanov a nie pre občana, odvial vietor už viac rokov nazad pred rokom 2014 a zostalo len zlo(?). Ale potom, čo sa stalo so slovami, ktoré zneli volebnou kampaňou mnohých politikov hrdo, odborne, slušne? Slová odvial vietor, po voľbách skutočnosť roztrhala obal , a tak aj po jeho volebných sľubov a zostal len obsah... Nemôžem za to, že to vo veľkej väčšine bol nesplniteľný, neželaný pre nás občanov obsah a tak sme sa my, voliči , ja som prispel len svojim jediným hlasom, rozhodli pre zmenu. Niet o tom sporu. Ale dá sa veriť a dúfam, že poslanci majúc isté záujmy ,ciele a predsavzatia spočívajúce v snahe pomôcť tomuto mestu prijali kandidatúru na poslanca a po zvolení prevzali na seba mandát, ktorým ich voliči, občania poverili zabezpečovať rozvoj , blahobyt a starostlivosť o starých občanov a ich zdravie, mladé rodiny s deťmi a verím, že im nebolo ľahostajné ani predsavzatie, akým je starostlivosť o zvyšovanie vzdelanostnej úrovne našich školopovinných detí, našej mládeže, či vo všeobecnosti zabezpečiť rozvoj nášho mesta po každej stránke a mnoho iných ďaľších úloh. A tak, aby to poslanec obsiahol si myslím, že politika poslanca mestského zastupiteľstva má byť každopádne o práci pre ľudí a medzi ľuďmi, nie akási bokovka, s ktorou idú s kožou na trh. Nášmu mestu sa treba venovať naplno. Malo by to byť také mesto, kde mladí absolventi stredných škôl budú mať budúcnosť. Kde vzťah k životnému prostrediu nebude taký laxný, ako vidieť aj na tejto stránke a nebude bežať len cez krátkodobé projekty . Myslím si, že aktívny poslanec nemá byť len pred televíznou kamerou, ale medzi ľuďmi. A to by sme sa mali pričiniť všetci svojim podielom, niekto väčším, niekto menším, podľa možností a schopností, každý z poslancov, ale aj občanov, ktorí na to majú dať nášmu mestu niečo zo seba. Napríklad aj napísaním blogu na túto stránku, ale nie , aby mal obsah takého výkriku do tmy, ako zverejnil v príspevku č.6306 p.surikata, to nemá zmysel. Poslanci by mali oživiť verejný priestor, podnietiť k záujmu okolo seba, pretože bez záujmu o naše mesto, to zase len nemá zmysel. A tak ak voliči poďakovali , teraz to berte v tom dobrom slova zmysle, exprimátorovi za prácu, ktorú pre naše mesto vykonal, potom ale nevidím dôvod na jeho hnev, zlosť, ak dvadsaťštyri rokov sedel na politickej stoličke. Môže sa o tom rozvinúť debata, koľko volebných období má mať primátor v árende primátorskú stoličku, ale ja to považujem za nesprávne , najmä ak už sa nič podstatné nemení , ba naopak zanedbáva, s odvolávkou, že poslanci nechcú to, alebo ono, lebo sú zlí. K tomu sa dá len toľko povedať, ako pre koho a ako kedy. Hoci ma neprekvapujú jeho (exprimátorove ) postoje, o to viac som sklamaný , keďže patrí medzi politikov s najdlhším pôsobením v samospráve a to nielen v našom meste. Ale nech mi je odpustené, ak poukazujem na to , že nijako sa nepričinil od samého začiatku tohto volebného obdobia k tomu, aby prispel svojimi skúsenosťami k skultúrneniu politiky v našom meste, k zblíženiu ľudí ,občanov k sebe, a po jeho urazenosti, i nenáležitej frustrácie, najmä ak jeho odchod z politiky bol na základe vox populi vox dei“, jeho kroky viedli úplne inou stopou, však to sami vidíte a máte možnosť hodnotiť. Ak pripúšťate, že jeho spôsoby a cesta po akej vo vzťahu k mestu kráča je správna, je vaša vec. Viete na Slovensku je to tak. Keď už nepomáhaš, aspoň nezavadzaj. Ak by skupinka poslancov mala k nášmu mestu taký vzťah, aký popisujem a konala na prospech svojich spoluobčanov, nevytvárala rôzne kauzy, nebolo by, aspoň dúfam, vari potrebné niekým, im ukladať písmenká do prázdnych a hlúpych viet voči vedeniu mesta a časti poslancov, lebo ak by konali hrdo, odborne a slušne nemuseli by sa báť ísť s kožou na trh. A ako vždy na záver. Pán(i) surikata, po prvé, ubezpečujem vás, že ja nie som pána Dzuráka causidicus. Po druhé, ak človek podáva svoje myšlienky v estetických i spoločenských medziach a nesprevádza svoje monológy prehnanými emočnými výlevmi ani nevhodným slovníkom, je v poriadku prezentovať svoje domnienky a napokon po tretie, je úplne prirodzené, že niekto z tých vyše siedmich miliárd osôb na našej planéte bude mať iný názor ako vy a dôvod, ak mu je daná možnosť ho prezentovať ,samozrejme formou uvedenou v bode dva. PB
Hodnotenie: 3   1
19:36:05 04.01.2018 [6315] Nevhodný príspevok?
Pán Bošiak. Na zastupiteľstve boli pánom Šimkom zverejnené dosť vysoké čísla. Nakoľko pán Daniš nereaguje nikde, dovolil som si otázku na tomto webe a pán prednosta mi promptne odpovedal (mimochodom, neviem či je to len môj postreh, ale gro práce odvádza pán Oršula). Čo sa týka pána Dzuráka, neverím jeho plamenným príspevkom o ničom, nepáčia sa mi jeho výroky na adresu poslancov, poslanci tu sedia, pracujú, idú s kožou na trh a dostane sa im kritiky z každej strany, takže vyjadrenia pána Dzuráka mi prídu zištné a neseriózne. Pán Bošiak, Vás som neoslovil, ale vidím, že ste verný svojej tradícii a musíte sa ku všetkému vyjadriť. Je to Vaše právo, ale ja mám také isté právo vyjadriť sa...vyjadrujem vecný názor. Pekný večer.
Hodnotenie: 1   1
13:52:21 04.01.2018 [6314] Nevhodný príspevok?
Pán (i) surikata, hoci mám veľmi rád vaše príspevky, nevychádzam z údivu. Ba čo viac, som šokovaný. Ani nie preto, že bárs nie som zvyknutý na takýto inakší váš štýl, ale takto ste naozaj nemuseli. Veď vaše príspevky boli skôr vo vyššom, ako priemernom a ba až podpriemernom leveli , myslím tým teda, že boli nekonšpiračné, veľmi pravdivé , niktorú osobu neosočujúce, neohovárajúce a dobre sa čítali. Vidíte, píšem bez úvodzoviek a interpunkčných znamienok typu !!!!!. A vy, ku môjmu sklamaniu napíšete, citujem: „Pán Dzurák. Neverím Vám ani slovo!!!!!., potiaľ vy príspevku č.6306. A tak sa pýtam, ktorí sú pre vás tí, dôveryhodní občania tohto mestečka ,okrem vás a troch, či štyroch občanov, zoradených v jednom zákryte? Vy, anonymný prispievateľ vyslovíte nedôveru človeku, ktorý vystupuje pod svojim občianskym menom? Napíšte, akú to má logiku? Je to šokujúce. Je to naozaj škoda, pretože žiaľ, týmto ste sa obsahovou úrovňou ako vajce k vajcu, svojim príspevkom priblížili k príspevkom konšpirátora a laikára, či odhaľovača pseudoanonymov, síce neúspešného, ale viac aktívneho v jednej osobe do mnohých periodík prispievajúceho istého pána, nášho spoluobčana M... ...na. To, že ako ťažko sa pracuje, ak v reformovaní radnice a práci zamestnancov stojí prekážka v tom, že súčasné vedenie po vyhratých voľbách v novembri 2014 narazilo na nevôľu vo voľbách porazeného teraz už exprimátora a zopár ľudí tvoriacich mu v súčasnosti fanklub, vedia len zamestnanci a vedenie radnice. Nedávno som čítal v istom našom denníku článok o kritických slovách svätého otca, pápeža Františka, v ktorom autor uvádza ťažkosti pápeža Františka v jeho snahe od svojho zvolenia nastoliť reformné úsilie. Jeho reformné úsilie naráža na nevôľu starej gardy a na kohorty úradníkov vatikánskej kúrie. A tak s dovolením, citujem:" „Reformovať Rím je ako čistiť egyptskú sfingu kefkou na zuby,“ vyhlásil v decembri 2017 pápež František na predvianočnom stretnutí s predstaviteľmi vatikánskej kúrie. A autor článku pokračuje: Hovoril o mentalite „šialeného a degeneratívneho intrigárčenia a skupinkárčenia“, sledovaní vlastných záujmov, chorej ctižiadostivosti. A autor článku ďalej píše. Pri pohľade na doterajšie postoje a vystupovanie argentínskeho pápeža a na jeho reformné úsilie sotva kto mohol čakať niečo iné. Už v decembri 2014 na stretnutí s predstaviteľmi kúrie hovoril o neduhoch v nej: o prehnanom pocite vlastnej dôležitosti a nenahraditeľnosti, nezdravej rivalite, túžbe po moci, nedostatku empatie či karieristickej mentalite. Hovoril dokonca o existenciálnej schizofrénii a duchovnom alzheimerovi. Členom kúrie navrhol, aby zašli na cintorín, kde „je toľko ľudí, čo si mysleli, že sú nenahraditeľní“.Toľko k článku, v ktorom autor uvádza slová pápeža Františka. P. surikata, čo urobíte s vašou dôveryhodnosťou? Alebo, čo máme urobiť my, ak si myslíme, aj z dôvodu vašej anonymity, že opak je pravdou, a že preto v tejto chvíli ja , nevidím dôvod veriť práve vám? Nuž, ak niekomu vyslovíte po dvoch - troch príspevkoch natvrdo verejne nedôveru tým, že napíšete a zverejníte, že mu neveríte ani slovo len preto, že verejne rok pred komunálnymi voľbami vyhlási, že nemá ambície na kandidovanie vo voľbách, mám na vás otázku i napriek vašej výnimočnej prispievateľskej zdatnosti. Ak ste si pozreli záznam z rokovania decembrového MsZ , ako tvrdíte že áno, pochopili ste p. surikata podobu súvislostí odvíjajúcich sa z problémov riešených na rokovaní MsZ a vystúpeniach jednotlivých občanov a poslancov MsZ so slovami pápeža? Preto si myslím, nepodsúvajte občanom vaše bezduché hodnotenie o vierohodnosti svojich spoluobčanov. Nevystavujte na obdiv výroky istého občana, ako napr. v príspevku č.6307, že by nám čosi mali naznačiť, keďže jeho príspevok si v obradnej sieni na decembrovom zasadnutí MsZ tam prítomní občania vypočuli bez záujmu, čo zjavne aj dali svojou ne-reakciou na ne najavo. Nič aj proti tomu, avšak, keď už takto napíšete, sú to z vašej strany nič a nikomu nehovoriace gestá, pokiaľ sa nepozriete na seba, za seba a pred seba. A tak začnite prosím od seba. Odložte anonymitu a potom pod svojim občianskym menom sa zapojte do diskusie na tejto stránke. A ako vždy na záver. Pán(i) surikata, je to nepekné od vás, možno prestanem vaše príspevky čítať, ak ma ešte raz takto sklamete ! PB
Hodnotenie: 2   2
17:24:35 03.01.2018 [6312] Nevhodný príspevok?
Ďakujem p. prednostovi za odpoveď.
Hodnotenie: 0   0
17:08:15 03.01.2018 [6311] Nevhodný príspevok?
Televízia Nováky ?!
Vo vyjadreniach viacerých občanov, nevynímajúc ani pracovníkov MsÚ sa občas vyskytuje termín „mestská televízia“. Pred časom som o tejto veci napísal príspevok, v ktorom som sa snažil poukázať na fakt, že v zmysle príslušného zákona licenciu na televízne vysielanie môže získať len obchodná spoločnosť, v žiadnom prípade to nemôže byť obec, alebo mesto. (To ale neznamená, že nemôže existovať televízna spoločnosť regionálneho významu s názvom obce, alebo mesta v názve spoločnosti.) Dôvod je priam triviálny – aby starosta, alebo primátor nemohol riadiť, či manipulovať takéto vysielanie. Tvorba programu a aj samotné vysielanie v zmysle zákona vôbec nie je lacná záležitosť a trúfam si povedať, že aj x-násobne väčšie mestá ako Nováky, by si rozmysleli, či takéto prostriedky investovať do televízneho vysielania, alebo do iných oveľa dôležitejších vecí pre život mesta – ako sú školstvo, zdravotníctvo, komunikácie atď.
Sme svedkami úžasného rozvoja informačných technológii. Stačí si prihlásiť internet, zapnúť počítač, dokonca televízor (najmodernejšie modely) a môžeme si pozrieť záznamy z rokovaní mestských zastupiteľstiev rôznych miest na Slovensku. Neviem odkedy to funguje, ja som si to všimol odvtedy, ako sú na YOUTUBE zverejňované záznamy z rokovaní nášho MsZ. Internet je teda veľké „huncútstvo“. Neznamená to však, že nemá svoje pravidlá. Tie sú dokonca dozorované i orgánmi EÚ. (Pokiaľ si pamätám, už sa zmienil o tom v niektorom príspevku Mgr. Bošiak.) Internet však nie je televízia a videozáznam z rokovania NsZ nie je televízne vysielanie. Zdá sa, že to nepostrehol exprimátor, keď v rámci svojho „plamenného“ občianskeho príspevku na zasadnutí MsZ dňa 18.12.2017 vyjadril dokonca presvedčenie, že „Rada pre vysielanie a retransmisiu“ musí sankcionovať mesto za primátorove zásahy do videozáznamu z rokovania MsZ dňa 13.11.2017. Som na tú sankciu náramne zvedavý. Mesto Nováky totiž nemá ani licenciu a ani nič nevysiela.
Moje prianie občanom do nového roka som už vyjadril v príspevku pred Vianocami. Pretože tento rok je rokom volebným, pridávam ešte jedno želanie- šťastnú ruku pri voľbách.
V. Richter

Hodnotenie: 2   0
10:20:20 03.01.2018 [6310] Nevhodný príspevok?
Reakcia prednostu MsÚ Mgr. Milana Oršulu:
-----------------------------------------------------------------------
Dobrý deň Surikata.

Stíšenie zvuku u pánov Šimkovcov malo jediný dôvod a to ten, že páni Šimkovci zasahujú do súkromných práv zamestnancov MsÚ a to konkrétne prednostu MsÚ. Čo sa týka zmlúv o poradenskej činnosti a podobne, tak to je obohraná pesnička pánov Šimkovcov. Keďže v tom čo tvrdia im za pravdu nedali ani orgány činné v trestnom konaní, ani úrad pre verejné obstarávanie, ani najvyšší kontrolný úrad, tak sa zavádzaním a podvodným spôsobom snažia na svoju stranu pritiahnuť aspoň verejnú mienku. Na túto tému sa primátor niekoľko krát vyjadril aj TV Nováky. Preto akékoľvek špekulácie sú len výplodom dvoch hláv, ktoré sa snažia zatajiť a zahmlievať skutočnosti, v akom stave zanechal mesto bývalý primátor mesta pán Šimka a jeho posluhovači. Pán surikata zmluvy sú zverejnené a skutočnosti si môžete overiť. Taktiež na všetky služby boli vykonané verejné obstarávania, ktoré sa aj po nástupe nového vedenia zverejňujú na web stránke. Toto pán Šimka nikdy pri svojej transparentnosti neurobil. Vedenie mesta sa v tomto prípade nemusí obávať žiadnych podvodných krokov, o ktorých hovoria bratia Šimkovci.

Zmluvy:
https://novaky.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#novaky/organizacia/novaky/2017/ZML

Stanovisko k stíšeniu:
https://www.youtube.com/watch?v=uyLo-fwBvdA&list=PLdErTD66NIE1CTaW_hI5McD0qKV1zph5P

Pekný deň.

Mgr. Milan Oršula
Prednosta MsÚ Nováky
-----------------------------------------------------------------------
Hodnotenie: 1   0
21:18:18 01.01.2018 [6307] Nevhodný príspevok?
Pozrel som si konečne záznam za zasadnutia mestského zastupiteľstva z 18. decembra. Priznám sa, ostal som šokovaný z toho, že keď hovoril či už pán Dušan Šimka alebo jeho brat Marián Šimka, hlasová stopa záznamu bola z veľkej časti vymazaná. Ťažko povedať, či zámerne, ale je to minimálne podivné, že sa táto vada záznamu neudiala počas vystúpenia nikoho iného, ale práve bratov Šimkovcov. No povedzme, že to bol a náhoda :)

Horšie však bolo počúvať pána Mariána Šimku, pri vymenovaní jednotlivých zmlúv za poradenské služby (bolo by zaujímavé vedieť, v čom pánu primátorovi radili) a relatívne vysoké sumy za ne. Zlatým bodom programu však bolo porovnanie (predpokladám, ale zároveň sa aj pýtam či pán M. Šimka skutočne porovnával porovnateľné?) sumy vynaloženej za štúdiu (tuším) BOZP a PO, kde – opätovne citujem p. Šimku – predošlá služba podobného charakteru pre Nováky bola za cca 650 EUR a súčasný primátor nakúpil túto službu za 24 000 EUR.

Keďže pán primátor neposkytol k tomuto nijakú odpoveď, našiel by sa niekto z vedenia mesta, kto by vniesol do tejto veci svetlo?
Hodnotenie: 1   1
19:32:16 01.01.2018 [6306] Nevhodný príspevok?
Pán Dzurák.

Neverím Vám ani slovo!!!!!
Hodnotenie: 2   1
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
Novácke noviny 2018
Vyšlo nové číslo Nováckych novín - prečítajte si ich online.
zobraziť podrobnosti »
NOVÉ! 24.09.2018
Poézia všednosti
Radi by sme Vám uviedli do pozornosti výstavu výtvarného umenia „Poézia všednosti“, na ktorej predstavia tvorbu významných výtvarníkov so svojimi obrazmi. Výstava má filantropický rozmer a dobrovoľná finančná zbierka bude pre neziskovú organizáciu Plamienok - detský mobilný hospic v dňoch 14.9. až 6.10.
zobraziť podrobnosti »
NOVÉ! 18.09.2018
VIDEO: Mestské zastupiteľstvo zo dňa 19. februára 2018
www.video.novaky.sk
zobraziť podrobnosti »
14.04.2018
VIDEO: Vyjadrenie primátora mesta k aktuálnemu dianiu
VIDEO: Vyjadrenie primátora mesta k aktuálnemu dianiu
zobraziť podrobnosti »
21.03.2018
Počas likvidácie vetracej šachty nastali problémy (+FOTO)
KOŠ. Pri likvidácii bývalej vetracej šachty v Koši došlo v piatok k poškodeniu jedného z potrubí. Technickú poruchu, v súvislosti ktorej sa ľahko zranili traja zamestnanci Hornonitrianskych baní Prievidza (HBP), už odstránili. Informovala hovorkyňa spoločnosti Adriana Siváková.
zobraziť podrobnosti »
12.03.2018
Mail:
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa.