Online 2 ľudia. VEPOS Novaky.sk VOĽBY 2022
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
1086 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
11:56:53 09.04.2020 [7223] Nevhodný príspevok?
tiež som tento návrh nepochopila, skôr by som si tam predstavovala povinnosti toho kto sa má starať o tieto pietne miesta, aj v akých časových intervaloch, na koho sa obrátiť aby to aj naozaj skontroloval.
Hodnotenie: 1   0
22:07:58 08.04.2020 [7222] Nevhodný príspevok?
Na stránke novaky,com som si prečítal Informáciu o „ Návrhu všeobecného záväzného nariadenia“ (VZN) , z ktorého obsahu vyplýva ,že pojednáva o ochrannom pásme pohrebísk na území mesta Nováky, resp. o dodržiavaní ochranného pásma, asi pre prípad stavebnej činnosti, či ... , ktoré by mali poslanci MsZ schváliť. Možno sa myslí obdobie pro futuro. Asi by to chcelo v úvode naznačiť, aké dôvody viedli radnicu k Návrhu VZN..

Vzhľadom k tomu, že existujúce pohrebiská ,ktoré slúžia na pochovávanie ľudí, sú rozložené v intraviláne mesta (v zastavanej časti mesta) tak, ako sú v súčasnosti používané, nie je mi jasný zmysel a dôvod schváliť Všeobecné záväzné nariadenie v predloženom znení.

Absentuje právna a vecná logika logika Návrhu VZN, no a najmä etická hodnota tohto VZN schvaľovať ho v súčasnosti . Nie je vhodná doba a domnievam sa ,že riešenie problému sa dá odložiť na vhodnejšie obdobie. Poslanci v súčasnom období majú vari dôležitejšie úlohy a problémy.

Nemám v úmysle iritovať a tak s dovolením len malinká poznámočka. Kto prosím vás rozhodol o zametaní našich ulíc zametacím vozidlom, ktoré pri Fy Noving vírilo a vytváralo nedýchateľný kúdoľ prachu.

Domnievam sa ,že v súčasnosti sa ulice kropia a dezinfikujú, aspoň tak to ukazujú v televízii. To naozaj nikto nekontroluje prácu? Snaha sa cení, ale nie vždy sa dobrý úmysel dá považovať za vydarený. Ale to len naozaj na okraj, aby sme si seba viac vážili. PB
Hodnotenie: 0   0
11:08:33 06.04.2020 [7220] Nevhodný príspevok?
Stotožńujem sa s pánom Bošiakom. Ja to pomenujem tak " z mosta do prosta" a jednoducho. Občania mesta si už pri vyhláseniach pána primátora ťukajú na čelo. Očividne absolútne nezvláda celú situáciu okolo pandémie, toto osočovanie poslancov, ktorí sú aktívni, prejavujú dobrú vôľu samozrejme nahlodáva PR nášho pána primátora, ktoré si buduje a ktoré mú hlce už skutočne len zopár skalných fanúšikov, možno rodinných príslušníkov a zvyšok ZIŠTNÝCH / v rétorike z "mosta do prosta" vychcaných/ poslancov.
Koľko ľudí a rodín takto verejne pán primátor pranieroval, uberal im na cti, prenasledoval. Neni čas právne sa voči tomu ohradiť? A všetci? Pokiaľ môže náš pán primátor na 90 % zamestnávať prievidzkú kriminálku neni čas, aby sa voči tomu niekto ohradil? Je to vôbec normálne? Neni v tom treba urobiť poriadok?
Veď my sme tu občania rukojemníci človeka, ktorý má slúžiť nám a zodpovedať sa nám. Je našim zamestnancom.....
Neviem čo je toto za doba, ale celosvetovo ľudstvu diktujú zvláštne osoby: Greta, viď naše mesto, viď naša vláda.......
Hodnotenie: 1   0
23:27:51 05.04.2020 [7219] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Primátor mesta vyhlásil, že ak poslanci Mestského zastupiteľstva neschválili ním dojednaný nákup rúšok, vraj považuje to od nich za poľutovania hodné a vystavil ich verejnému pranieru. Vyhlásil ich s takýmto záverom jednotlivo po mene v správe v Mestskom rozhlase. Podľa mnohých je to z jeho strany trapný počin a papalášstvo. Nebral do úvahy skutočnosť, že poslanci MsZ konajú podľa svojho vedomia a svedomia a môžu mať na vec iný názor a i preto sa ohradili.

Pravdou však je, že nielen tento, ale i poslanci v predchádzajúcich volebných obdobiach boli pri výkone svojej zastupiteľskej činnosti vystavení takýmto nátlakovým praktikám od Ing. Dušana Šimku ,primátora mesta v tom období, pri presadzovaní jeho názorov, napr. zhasínalo sa svetlo v rokovacej miestnosti, aby sa získal čas na masírovanie mozgov, dohodovala sa kúpa Mestského parku bez účasti poslancov a tuším tiež si vystavil svoje píár na obdiv verejnosti tým, že ich vyhlasoval v rozhlase, aby potom požadoval od nich urýchlené schválenie jeho krokov a to nehovoriac tiež o mediálnej jeho negatívnej aktivite. Veď ste pozerali, čítali, alebo boli vari ako obyvatelia mesta súčasťou jeho aktivity. I preto v súčasnosti je jeho konanie maximálne rozporuplné.

Hoci by sa zdalo, že sa jeho argumentácia dá za istých okolností uznať (však koronavírus) po skúsenostiach s jeho predchádzajúcimi reakciami voči poslancom a členom ich rodín nanajvýš necitlivom, poslanci majú vari právo posúdiť, že opatrnosti a dôslednosti v súčasnej dobe vo vyhovovaní jeho požiadavkám, nie je nikdy dostatok, či nazvyš ako, som vyššie uviedol. Ak by som mal byť úprimný, tak to by naozaj museli zavládnuť v našom meste iné vzťahy o dôvere.

Žiaľ, tie ani po šiestom volebnom období nedokáže vytvárať. A tak zdá sa , že následky jeho negatívneho konania ako vidieť existujú a nielen vinou poslancov, ako on tvrdí.

Dá sa naozaj povedať, že pán primátor predviedol alibizmus a nie líderstvo a nielen poslanci, ale ako už vidieť, i niektorí obyvatelia začínajú byť nervózni z jeho pôsobenia.

Skupina poslancov MsZ sa medzitým dohodla, že na jeden účet, ktorý zverejnia sa budú skladať (svoj poslanecký plat) a suma naskladaná sa použije na pomoc pri financovaní nákupu rúšok a pod. Dali možnosť, že sa môžu pripojiť aj tí , či už z radov miestnych podnikateľov, alebo obyvateľov. Chcel sa pripojiť aj jeden občan, ale keďže účet nebol vraj zverejnený, mal výhradu a poukázal na netransparentnosť účtu. Nuž a to je celá pointa sa k problému vysloviť, pretože na portáli Nováky .sk sa zavesila správička, že poslanci mestského zastupiteľstva mesta Bojnice si založili transparentný účet na takmer ten istý účel ,ako poslanci MsZ mesta Nováky, len druh účtu je iný – transparentný účet.

Tak po poriadku. Za transparentný účet môžeme považovať „bežný bankový účet“, ktorý je zverejnený na špeciálnej stránke pre nahliadnutie verejnosti a verejnosť si dokáže na tejto stránke vyhľadať majiteľa účtu, aktuálny stav a pohyby na účte. Najčastejší používatelia transparentných účtov sú mestá, obce, spoločenstvá vlastníkov bytov, občianske združenia, politici, politické strany, nadácie, fondy, cirkvi a náboženské spoločnosti.

Teda nielen, že má naša miestna samospráva ,ktorá je najmä v rukách primátora mesta a poslancov MsZ, mnoho významných kompetencií, ale majú k dispozícii aj pomerne veľké finančné zdroje. V našom meste je to spolu ročne aj s majetkom ,ktorý naše mesto vlastní, mnohí si to ani neuvedomujú, pomerne slušná cifra. A tak ja netvrdím, že nemôže existovať priestor na korupciu, klientelizmus a neefektivitu !!!. Veď na to poukazujeme a kritizujeme tieto prejavy, krok za krokom a možno čoskoro sa dostavia i ďalšie výsledky, rovnako tak, ako pri žumpe na odvedenie splaškov z rodinného domu nášho nemenovaného mestského politika (?) - ov!!!

Pravdou však tiež je, že v čase pred voľbami si transparentné účty otvárajú najmä kandidáti na rôzne verejné funkcie, medzi ktorých patria i kandidáti na primátorov. K čomu takto založené účty slúžia? Podľa Transparency International, vraj zvyšujú dôveryhodnosť kandidátov, ale len pod podmienkou, že s ním majiteľ zaobchádza správne a naozaj transparentne. Citovaná TISK však tiež konštatuje, že za určitých okolností samostatné vedenie transparentného účtu, ešte nič negarantuje a uvádzajú v statuse príklady.

Možnosť zriadenia transparentného účtu majú klienti dnes len asi v dvoch bankách. V jednej z nich v Slovenskej sporiteľni to v praxi funguje tak, že klient si v banke otvorí akýkoľvek účet z ponuky banky a požiada o zverejnenie. Ostatné procesné úkony nás v tejto chvíli nezaujímajú. Prečo píšem k tejto udalosti. Nuž, z jednoduchého dôvodu. Ak primátor mesta nezaujal, alebo len ťažko a relatívne neskoro vyslovil slová reakcie na vysoko dobročinnú a pre mnohé obce a mestá ukážkovú spoluprácu našich obyvateliek a ďalších ich spolupracovníkov, tak možno kvôli počinu našich poslancov ( v dobrej viere, že chcú pomôcť) angažujúcich sa na pomoc pre prekonanie pandémie vyvolanej koronavírusom COVID-19 vyvolal šialené „tóčo“ okolo ich iniciatívy a účtu, hoci neviem a nevidíme dôvod, že prečo???.

Podľa môjho názoru by žiadny politik nemal robiť schválnosti a vyvolávať zbytočne rozpory s obyvateľmi mesta, najmä ak je na pozícii primátora mesta, nota bene s poslancami MsZ, ktorých si občania volili a oni občanov zastupujú.

Veď napokon nemusí s nimi byť zrovna najlepší priateľ, ale vari vždy sa viac hodí fakt, že ak sú vzájomné vzťahy skôr dobré, než zlé. Či nie? Ono, ako badáme, podľa niektorých našich ľudí sa to môže zdať, že to je jedno. No, bol by som v našich podmienkach opatrnejší len z dôvodu, že už máme poznatky o tom, že ako sa pristupuje k zodpovednosti, ak odrazu sa niečo prihodí a razom zistíme, zistia, že mať korektné vzťahy , vyznačujúce sa vzájomným rešpektom, je naozaj sakramentsky potrebné. To je súčasný problém vzťahu primátora s poslancami.

Domnievam sa preto, že si pán primátor neuvedomuje, alebo len naozaj málo, že jeho povinnosťou je nie je ľudí rozdeľovať, ale spájať. Aj preto sa to domnievam, že pánovi primátorovi, ako otcovi mesta, v tomto ťažkom období by viac prospelo, ba mu prináležalo, s pokorou vysvetliť poslancom a ostatným k altruizmu nakloneným obyvateľom, že on má poznatky, vedomosti o tom, ako sa zakladá transparentný účet a rád by im v jeho založení pomohol. To by bolo kóšer.

A tak záverom chcem pripomenúť, že naozaj nie je vhodná doba podozrievať sa vzájomne zo zlých úmyslov a skresľovať hodnoty a význam na poskytovaní pomoci v týchto chvíľach, keď sme závislejší na vzájomnej pomoci ako inokedy, možnej vzájomnej sebakontroly a možno mnohí aj ohrozovaní na vlastných životoch. Že je nevhodné ,neželateľné v týchto chvíľach vyslovovať akékoľvek nepravdivé lži, nenávistné prejavy, začínajúce zneužívaním mestského rozhlasu na diskreditáciu poslancov MsZ a končiace bohvieako, však sme na všeličo zvyknutí. Je naozaj nutné zachovať veľkorysosť a pokoru, najmä však pokojnú myseľ v duši. PB
Hodnotenie: 1   0
07:13:18 04.04.2020 [7217] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Patrím asi k mála ľuďom, ktorí si pozrú Videonoviny Nováky. V poslednom vydaní primátor v reakcií na aktivitu časti poslancov tvrdí, že štyria poslanci o zmienej aktivite nemali žiadnu vedomosť, medzi nimi uviedol aj meno poslanca A.Hajnoviča. Avšak medzi podnikateľmi, ktorí prispeli finančnou čiastkou je aj "Stolárstvo Hajnovič". Predpokladám že sa jedná o firmu nášho poslanca, ktorý o ničom nevedel. Ako to vlastne je, kto zavádza ?
Hodnotenie: 2   0
15:53:10 02.04.2020 [7216] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Pre súčasnosť je charakteristické, že za niečo pekné, čo sa všetkým páči a má význam pre nás všetkých obyvateľov Novák, považujú rozumne uvažujúci ľudia skutočnosť, že naši obyvatelia si navzájom pomáhajú. Ako to sledujeme, niektorí šili a šijú rúška, iní nosia seniorom jedlo či nákupy. Začali sa vyrábať dezinfekčné prostriedky a ochranné odevy. Významne u nás pokročila disciplinovanosť a zodpovednosť . Akceptujeme fakt, teda aspoň ako to ja vnímam už u väčšiny ľudí rešpektujeme ochranné opatrenia . Správame sa zodpovedne, dokonca my, starší, sme doma!!! Nebolo by korektné, ak by som opomenul, že i mesto pomáha. Však to čítate. I preto si myslím a sa nebojím povedať , bude dobre.
I napriek uvedenému mi prosím nezazlievajte, ak vyjadrím svoj názor a prihovorím sa týmto statusom. Ing. Dušan Šimka dnes, už nie je človek natáčajúci si seba do iPhonu (aby sa doma na gauči kochal nad svojou filmovou úlohou)svoje vystúpenia v úvode zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Novákoch (ďalej MsZ), má už z našich daní plateného kameramana. Teda za naše peniaze. K jeho vystúpeniam čo do pripomienkovania no, nechcem byť Paľom Haberom (volajú ho vraj kat talentov z jednej show) a veru ho niekedy museli teraz už nášho primátora naši mestskí policajti. aj „vypoťkať“, či spisovne dali ho vyviesť z miestnosti , v ktorej sa konalo zasadnutie zasadnutia MsZ za neslušný, nevhodný jeho prejav.
Ing.Dušan Šimka je však dnes už primátor mesta. Boli voľby. Ale dobre, čo už? A mnohí sme odrazu precitli. Však to poznáte. A práve preto je dôležitejšie, a o to ide vari i občanom s kritickým myslením, nevynímajúc niektorých poslancov, že práve v dôsledku znova nadobudnutého postavenia, by mal vážiť slová vypustené z jeho úst do verejného priestoru. Mal by upustiť z jeho nabubrenosti, papalášizmu a jajákania. Už by to mal vari ovládať, keďže účinkoval na poste primátora niekoľko období. Veď memento by malo pre neho byť to ,že už mu voliči vymazali raz noty, aby mu prerušili „Pieseň o moci“. To by ho azda mohlo, ba malo evokovať k väčšej pokore, najmä k ľuďom tu žijúcim.
A napokon, naozaj nikto by nemal využívať súčasnú situáciu k upevneniu si svojej vlastnej moci, takýmito bezprecedentnými výrokmi a vyhláseniami, ktoré som si vypočul v odpozeranom vysielaní na portále mesta (v nadväznosti na zákon o GDPR, možno aj na hrane uvedeného zákona), ale úsilie by malo u každého z nás smerovať k boju proti pandémii spôsobenej koronavírusom COVID 19. A k tomu i naďalej je potrebné pripustiť u každého z nás naozaj veľa dobrej vôle. Ale kričať do éteru, ja by som aj, ale oni poslanci nechcú, je metóda, na ktorú chceme zabudnúť, a z ktorej ešte stále chodí mráz po našom chrbte tak, ako aj pri spomienke na ním podávané nezmyselné ,nepravdivé udania, trestné oznámenia na mladých poslancov. Veď sa naozaj naubližoval, niekoľko rokov späť až,až.
Diskreditujúce vyhlásenie a jeho ľahkovážne zverejnenie o negatívnom prístupe poslancov MsZ, vraj s nesúhlasným stanoviskom k nákupu rúšok, naviac výslovne poslancov dehonestujúco podľa mena vyšpecifikovaných, je poľutovaniahodné primátorovo konanie voči poslancom. Je vecou poslancov, aký postoj zaujmú, avšak si myslím, že by mali reagovať na obsah primátorovho vyhlásenia, ktorého fabulatívny, difamačný charakter nie je prijateľný. Takže po poriadku.:
Orgánmi obce(mesta) sú: a) Mestské zastupiteľstvo,b) Primátor mesta .
Postavenie primátora je v zák.č. 369/1990Zb.O obecnom zriadení je definované v §-e 13, napr. v bode 1.takto:
• Predstaviteľom (v našom prípade) mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta je primátor obce je starosta... ... Primátor je štatutárnym orgánom mesta. ..
Postavenie MsZ je definované v §-e 11 vyššiecitovaného zákona
• MsZ je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta na štyri roky, najmä je mu vyhradené:
„určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním
Z uvedeného postavenia Mestského zastupiteľstva sa dá odôvodniť, že MsZ nič nezanedbalo, ak by pán primátor nekonšpiroval a aplikoval zákon do praxe, pretože tak by mnohým nedorozumeniam sa mohlo predísť. Treba zdôrazniť, že jeho vyhlásenie je nekompetentné, ak poukazuje na postup poslancov, naviac ako badať ním zavedená metóda práce, ho jeho samého, v niektorých jeho výrokoch od samého začiatku diskvalfikovala.
Viete, mnohokrát sme ho upozorňovali, aby obyvateľov nerozdeľoval, aby ich spájal, že len táto symbióza občianskeho spolunažívania môže mestečku pomôcť. Nebrali to vážne a výsledok sa prejavuje.
A tak pokračujme. Hoci pán primátor vyjadril počudovanie nad informáciou od občanov, že časť poslancov zverejnila výzvu k spolupráci a finančnej pomoci v tejto neľahkej situácii a na otázku, ktorú si pán primátor sám položil, že prečo neinformovali ostatných poslancov je naozaj jednoduchá odpoveď, pretože ten, kto dôsledne sleduje rokovania MsZ a vystupovanie, nazvime to koaličných poslancov, vari nikto nepochybuje, že z rôznych dôvodov je to o daromnom úsilí venovať snahe čas, najmä z dôvodu, že v súčasnosti zo strany absolútne submisívnych, bez vlastného názoru konajúcich koaličných poslancov k pánovi primátorovi ,by bolo márne plytvanie energiou. To vari vedia všetci aj dôvody. Vari sa bolo treba na problém zamerať inou, než deštruktívnou optikou.
Je otázne, (či z obavy objednať rúška, či z alibizmu zakryť si konanie poslaneckými kývnutiami hlavou) že prečo pán primátor ako výkonný orgán a štatutár mesta v časoch tejto pandémie vyvolanej koronavírusom COVID 19 nekonal, keďže „RUKY MAL VOĽNÉ“, teda bolo na ňom či zakúpi RÚŠKA alebo nezakúpi, pretože poslanci MU UMOŽNILI, ako som uviedol v predošlom príspevku, tým, že schválili Zásady o hospodárení s majetkom mesta, ktoré boli schválené uznesením MsZ č. 644/2017 zo dňa 26. 06. 2017. a primátor mohol konať do nadobudnutia majetku v sume 20.000.-€. Z uvedeného vyplýva, že poslanci si úlohu splnili a to, čo robili a ako robili podľa môjho názoru bola užitočná nadpráca a ich slobodný prejav k pomoci na riešenie vzniknutej pandemickej situácie.
Mám za to, že pán primátor by mal pochopiť, že poslanci a najmä ich rodinní príslušníci vnímajú citlivejšie takéto nekorektné a etickým zásadám odporujúce vyhlásenie z jeho strany, práve v tejto nešťastnej dobe. V meste žijú rodiny poslancov, ich deti a takéto reči primátora nastavujúce režim rôznych podozrení v jeho vyhláseniach, ich majú právo v tejto dobe vyrušovať. To nie je hra na fazuľky. Hoci množstvo jeho ľahkovážnych vyhlásení, ako uvádzam, poznáme i z obdobia jeho minulých pontifíkátov a nebolo ich málo, len aby osočil, ponížil, zastrašil ,sa domnievame, že v súčasnosti proti tomuto jeho špecifiku, sa ľudia, obyvatelia mesta, ktorým bolo primátorom ublížené, musia začať nevyhnutne vyhraňovať.
Ak pán primátor jeden, dvakrát čosi tresne, no dobre, pritrafí sa, však aj on je len človek. . Ale teraz je naozaj doba, aby neklamal, neosočoval, nevychádzal z jeho nesystémovej práce, bez opory v zákone nevystavoval mladých ľudí bez dokonalej negociácie verejnému pranieru, aby normálne vysvetlil, spájal ľudí a v pokore vystupoval v rozhovoroch s poslancami, občanmi, pretože ako to nedokáže, tam by sa mala ich tolerancia, ako to už poslanci MsZ naznačili, skončiť. Pretože dôsledok jeho rozhodnutí môže byť po zmiernení, či ukončení boja proti koronavírusu pre mesto bolestivý. A vo všeobecnost,i ako to, ho poznáme, sa dá očakávať znova, ako vždy opakovane, to nie ja ,to oni poslanci, občania, to štát? Nemyslím si, že súčasní poslanci by mali brať, že budú takéto výhovorky tolerovať. A vari ani obyvatelia.
A tak mi vari ešte dovoľte s úsmevom pripomenúť príspevok č. 7168 zverejnený na tejto stránke od anonymného,( ja naozaj nemám tušenia o koho sa jedná), prispievateľa píšucom pod nickom Dezider, ktorý zverejnil 10.3. 2020, ktorého text znie: „ Chcel by som apelovať na primátora Novák. Pokiaľ sleduje dianie v Európe a Taliansku, na rýchlosť šírenia sa Korona vírusu, či neuvažuje o nariadení uzavretia škol. Je to v jeho právomoci. Pred piatimi týždňami corona vírus v Takiansku podcenili a za tento čas nabral obludné rozmery a paralyzuje krajinu. Je to v právomoci primátora. Neviem, či je nutné v takejto situácii čakať na prvé obete a nakazených.....alebo čakať na pokyn štátu.“ Potiaľ Dezider. Neviem teda, kto a čo bolo skôr? Kura ,alebo vajce??? Ostatné výroky pána primátora boli len ozdobou jeho rétoriky, sú vetrom odviate a treba na ne zabudnúť.
Totižto, mali by sme si uvedomiť a všetko tomu krok za krokom nasvedčuje, však to čítate v periodikách, že ak by sme mali akýsi „ekonomický mikroskop“ a mohli tak detegovať účinky súčasnej pandémie ,možno by sme zistili pod drobnohľadom, že v prísune finančných prostriedkov bude mesto Nováky z počtu miest v tomto regióne Hornej Nitry ,posledným kolesom u voza. Napokon, ja som o tom, pri takomto riadení mesta, presvedčený. Primátor, ktorý má byť v ťažkých časoch lídrom a prijímať zodpovednosť za naše mesto, by si mal uvedomiť, že je to jeho práca, nemal by skúšať poslancov, obyvateľov a hrať svoje marketingové hry a teda nemal by hádzať zodpovednosť na poslancov. Mesto sa nedá riadiť nekontrolovateľným jeho konaním, a v časoch krízy už tobôž nie. Záverom prajem všetkým pevné zdravie a v rámci možností pozitívnu energiu, však ktohovie kedy vírus zmizne! PB
Hodnotenie: 1   0
16:59:44 31.03.2020 [7215] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Tak, naozaj ako to sledujeme, dejú sa veci v tejto dobe skúšok ľudstva, zasiahnutého celosvetovou pandémiou, ohrozením vírusom COVID-u 19 už naozaj nepochopiteľné a to dokonca i v našom meste. Nielenže sú nepochopiteľné, ale bránim sa myšlienke, dať jej pravdivý kabát, keďže zaodieť dôvody do rozhodnutia ostatných troch miest Hornej Nitry, uzatvoriť partnerský spolok v prospech svojich obyvateľov v riadení regionálnej politiky, vychádzajúcej zo zastavenia ťažby uhlia, resp. útlmu banskej činnosti bez nášho mesta ako seberovného člena je pre naše mesto a jeho predstaviteľa zahanbujúce. Je to naozaj smutné.
A tak asi opakovane budeme pokorne tvoriť len komparz, keďže naozaj nevedno aké dôvody vedú čelných predstaviteľov troch miest zo štyroch miest nášho regiónu Horná Nitra ,teda mesta Prievidza, Handlová a Bojnice k takémuto postoju, vynechať naše mesto z partnerstva. Ale spomenuté dôvody sa tušiť dajú. To je fakt. Pretože ak si prečítate oznámenie primátora , ktoré nechal zverejniť ku konaniu 6-ich poslancov Mestského zastupiteľstva nášho mesta, na portále mesta Nováky, ani sa nečudujem ich reakcii . Teda našich spomenutých a primátorom vylicitovaných poslancov. Prečo? Nuž preto, že ich diskreditácia zo strany pána primátora a vystavenie pánov poslancov verejnému pranieru, je podľa môjho názoru nedomyslené konanie, so snahou istého revanšu voči poslancom, ba i bez opory v zákone.
Totižto, ten kto z vás nazrie do zákona č. 369/1990 Zb.O obecnom zriadení, dospeje k poznaniu , že z ustanovenia §-u 12 tohto zákona vyplýva, alebo dá sa pochopiť nasledovné: Obecné (v našom prípade mestské) zastupiteľstvo mesta Nováky je zastupiteľský zbor mesta zložený z 11 poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta. Funkčné obdobie mestského zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva na štyri roky. Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mesta. Mestské zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore (!!!). Rokovania sú zásadne verejné. Ale Mestské zastupiteľstvo vyhlási rokovanie vždy za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov.
Takže ja byť na mieste primátora by som rozhodnutie o diskreditácii poslancov buď vôbec nevykonal, alebo im oznámil a skutočne systémovo vysvetlil potrebu odobrenia návrhu pána primátora. Písal som už o osobnej zodpovednosti primátora za rozhodnutia v tejto dobe. Vari netreba nikomu pripomínať i zodpovednosť voči dodržiavaniu zákonov.

Či bolo preto potrebné zo strany primátora, obracať sa v týchto krušných chvíľach na Mestské zastupiteľstvo si myslím to , že o predloženom jeho návrhu mohol rozhodnúť sám. Kompetencie mu k tomu poskytujú schválené ZÁSADY o hospodárení s majetkom mesta Nováky, ktoré nájdete v priečinku, alebo ako to nazvať s názvom RIADIACE DOKUMENTY MESTA . Tak si pozrime Článok 7 NADOBÚDANIE MAJETKU DO VLASTNÍCTVA MESTA
• prevodoch hnuteľného majetku rozhodujú : a) do hodnoty 20 000,-€ bez DPH (dvadsaťtisíc Eur) jednotlivej veci primátor mesta, b) v hodnote nad 20 000,-€ bez DPH vrátane (dvadsaťtisíc Eur) do hodnoty 33 500,-€ vrátane (tridsaťtritisíc päťsto Eur) jednotlivej veci, primátor mesta po odporučení mestskej rady, c) v hodnote nad 33 500,-€ vrátane (tridsaťtritisíc päťsto eur) jednotlivej veci mestské zastupiteľstvo.

Článok 19 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 1. Zásady o hospodárení s majetkom mesta boli schválené uznesením MsZ č. 644/2017 zo dňa 26. 06. 2017. 2. Zmeny a doplnky týchto Zásad schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Novákoch. 19 3. Uznesením č. 646/2017 zo dňa 26. 06. 2017 MsZ zrušilo Zásady o hospodárení s majetkom mesta schválené uznesením č. 34, bod B/4 dňa 23. 02. 2010. Dodatok č. 1 k Zásadám o hospodárení s majetkom mesta Nováky, schválený 17. 01. 2012 uznesením č. 139/2012. Dodatok č. 2 k Zásadám o hospodárení s majetkom mesta Nováky, schválený 15. 03. 2013 uznesením č. 310/2013.
Je však paradoxné a už končím, že NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY Číslo poverenia: 221/01 Počet výtlačkov: 2 Zo dňa: 18.09.2012 Výtlačok číslo: 1 Počet strán: 19 Počet príloh: 0, spísal z kontroly vykonanej na Msú Nováky P R O T O K O L o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch územnej samosprávy na základe doručených informácií, poznatkov a odporúčaní od zainteresovaných a kompetentných orgánov, parlamentu, poslancov, inštitúcií verejnej správy, organizácií a občanov Mesto Novák , čítaj viac:https://www.nku.gov.sk/documents/10157/3b548184-3a42-4bea-afa1-3156708ccbe3 a ak si ho prečítae, ešte dnes by sa s výsledkami kontroly mal pán primátor zaoberať. Prešli vari do zabudnutia časy jeho rozhodnutí pred rokom 2014, alebo ako?
Takže toto je môj postreh a vôbec sa nebudem čudovať, ak sa budú páni poslanci za diskreditáciu im udelenú pánom primátorom brániť, keď aj právnou cestou ,pretože to nie je sranda v tejto chvíli,takto si primátor nemá robiť píár.
V predchádzajúcich príspevkoch som upozorňoval na to, že sú to vážne veci a tie sa naozaj musia riešiť dnes pri celosvetovom probléme pandémie Koronavírusu odborne, kompetentne, maximálne zodpovedne, s rozvahou, korektne a empaticky a nie ješitne s príchuťou paplášizmu . Je nutné v spoločenských vzťahoch pristupovať s pokorou v srdci.
Aj preto sú v tejto chvíli pre mňa zo strany pána primátora takéto diskreditačné vyhlásenia neprijateľné. Veď a to myslím si, že už dávno mal verejne poďakovať našim ženám a mužom ba i poslancom za iniciatívnu činnosť v meste na ochranu života našich spoluobčanov v šití rúšok a ich distribúcii . Oni totižto za túto pokornú prácu neberú plat . Prajem všetkým spoluobčanom veľa, veľa zdravia .S úctou PB
Hodnotenie: 3   0
14:57:33 31.03.2020 [7214] Nevhodný príspevok?
Vyjadrenie poslancov k tvrdeniam primátora mesta Ing. Dušana Šimku:
======================================================================
Hodnotenie: 4   0
16:54:08 30.03.2020 [7212] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Prečo zase mimo všetkých ostatných? Či vari bude vždy tak, že nás, ako som už napísal niekde, ostatní postavia pred hotovú vec? Ako to máme chápať, pán primátor, a keď to aj pochopíme, nezdá sa vám, že tak, ako vždy, na Nováky sa akosi pozabudne bez pocitu straty cti a vášho svedomia, Alebo postavia sa obyvatelia nášho mesta pred fait accompli ( pred hotovú vec)???
Kvôli čomu a či komu sa ku nám stavajú ostatné tri mestá Hornej Nitry tak veľmi okato nepartnersky (a máme im to vôbec zazlievať?) , keďže ako čítame nás nezaradili, alebo ak sme sa my, naše mesto nezaradili, či ak napokon nás, ako čítame nepovažujú za partnerov??? Alebo vari naše mesto má už na všetko spojené s uvedenou problematikou hotový projekt???
Nerozumiem tomu. I preto také pozastavenie nad článkom s názvom „Prievidza chce prijať nových pracovníkov pre oblasť regionálneho rozvoja“ Čítajte viac: https://myhornanitra.sme.sk/c/22359221/prievidza-chce-prijat-novych-pracovnikov-pre-oblast-regionalneho-rozvoja.html uverejneným v periodiku My Horná Nitra zo dňa 23.3.20202, z ktorého viacmenej, alebo celkom vyzneli pre mňa ,pre naše mesto a jeho obyvateľov slová sklamania.
Neviem, že prečo, ale pripadá mi to akosi ,ako nechcená spolupráca medzi našim mestom, ktorého ste pán primátor predstaviteľ a ostatnými mestami Hornej Nitry. Veď ako inak sa dajú pochopiť nasledovné výroky z článku, cit: ...„Mesto Prievidza chce prijať nových pracovníkov, ktorí sa budú venovať príprave projektov financovaných z fondov Európskej únie a regionálnemu rozvoju. Personálne kapacity plánuje posilniť v rámci transformácie hornej Nitry cez projekt financovaný z Operačného programu Efektívna verejná správa.
Nových pracovníkov chce prievidzská radnica zamestnať v rámci spoločného projektu s mestami Handlová a Bojnice. "Cieľom tohto projektu je posilnenie koordinačných a implementačných kapacít v týchto troch mestách. Hlavným partnerom je mesto Prievidza, ďalšími dvoma partnermi sú mestá Bojnice a Handlová. Výška finančného príspevku, ktorý budeme žiadať, bude pravdepodobne až 500.000 eur," načrtol vedúci referátu pre projekty a investície mesta Ivan Benca.
Prievidzská samospráva sa podľa neho na základe možností dohodla s partnermi na tom, že v rámci mesta Prievidza budú posilnené kapacity o štyroch zamestnancov, v Handlovej to budú dvaja a v Bojniciach jeden. "Pre Prievidzu máme celkové oprávnené výdavky na projekt vo výške 317.000 eur, spolufinancovanie je vo výške 16.000 eur," ...
A ďalej sa pokračuje, že projekt má pomôcť samosprávam s transformáciou regiónu hornej Nitry po útlme baníctva. "Bude sa to týkať všetkých projektových zámerov mesta (teda Prievidze), ale prednostne transformácie. Predpokladáme, že bude vyhlásených veľa výziev, preto chceme doniesť do mesta čo najviac mimorozpočtových finančných prostriedkov," ....
Čítajte viac: https://myhornanitra.sme.sk/c/22359221/prievidza-chce-prijat-novych-pracovnikov-pre-oblast-regionalneho-rozvoja.html
A tak sa pýtame, Ing. Dušana Šimku, primátora mesta Nováky. Viete nám podať kompetentné vysvetlenie k tomuto článku a najmä k vyhláseniam v ňom uvedeným? Ako je na tom naše mesto, ako budeme zabezpečovať koordinačné a implementačné kapacity, ktoré budú i z pohľadu personálneho, žiadúce k príprave projektov financovaných z fondov Európskej únie a regionálnemu rozvoju ??? Alebo budeme zase mimo všetkých ostatných??? PB
Hodnotenie: 1   0
18:51:50 29.03.2020 [7209] Nevhodný príspevok?
Ahoj Lavida, tak čo hovoríš na to, že primátor Duško Šimka už takmer 10 dní, čo je viac ako týždeň, nie je schopný odpovedať na otázky? Čo hovoríš na takéto správanie? Je ticho, keď ľudia potrebujú prijímať rýchlo informácie a odpovede. A my tu už takmer 10 dní ani nevieme, že máme primátora.
Hodnotenie: 2   0
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
Bane na hornej Nitre skončili, banskí záchranári sú v pohotovosti naďalej. Je otázne dokedy
Banskí záchranári pomáhajú i pri rôznych nešťastiach.
zobraziť podrobnosti »
12.01.2024
FOTO: Elektráreň Nováky odstavila poslednú turbínu, skončila sa tak výroba elektriny z uhlia
Výroba elektriny a tepla z domáceho hnedého uhlia v Elektrárni Nováky po 70 rokoch definitívne skončila.
zobraziť podrobnosti »
21.12.2023
Final coal mining cart pulled from Nováky mine
More trains for Christmas holidays, Bratislava outskirts teeming with culture, and a recipe for Christmas baking.
zobraziť podrobnosti »
21.12.2023
Z nováckej bane vyťažili posledný vozík uhlia, o zamestnanie prídu stovky ľudí
Uzatváranie bane potrvá roky.
zobraziť podrobnosti »
21.12.2023
VIDEO: Karol Mikuláš: Baník, povstalec aj politický väzeň
VIDEO: Karol Mikuláš: Baník, povstalec aj politický väzeň
zobraziť podrobnosti »
15.03.2023
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.