Online 8 ľudí. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
830 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
23:28:09 16.09.2019 [6938] Nevhodný príspevok?
Priatelia, určite každý z vás vo svojom živote prežíval ľahšie a ťažšie obdobia. Na ľahké obdobie života si viažeme pekné spomienky a tie ťažšie obdobia, ak sme ich prekonať chceli, tak len v dobrej viere, že sa nám to podarí i napriek tomu, že sme nemuseli, že nebudeme okolo seba šíriť nenávisť, „zlú náladu“. Lebo však naozaj, by to nič neriešilo. Aj preto si myslím, že človeka ktorý sa opakovane prisal na rozpočet nášho mesta a zo samosprávnej politiky si spravil celkom slušné živobytie, najmä však s dôrazom na to, že je to bez odovzdávania reálnych výkonov (!!!) bolo opakované jeho zvolenie pochybením , keďže veľmi detinsky ľudia v našom meste,volili v roku 2018 len obal a obsah ich nezaujímal !!!
Viete priatelia, som presvedčený, že ak by v našom meste u voličov, resp. ich časti v čase volieb bol záujem o dosiahnutie „najlepšej hodnoty za vynaložené finančné prostriedky“, teda voľba primátora za cca mesačný plat 4.000,-€ dôsledne uplatňovaný , tak by tento náš pán primátor nemohol byť zvolený. Čas ukáže, že je tomu tak. A tak, už možno vám niektorým dochádza, že prečo sa naše mesto Nováky nachádza v stave, v akom sa nachádza, v porovnaní s obcami menšími a podstatne s menším finančnými možnosťami v rámci ich obecných rozpočtov za obdobie od volieb v roku 2018?
Ja sa k bratovi pána primátora nebudem zmieňovať, je pre mňa nezaujímavý, nazáujmový, pretože o výrokoch oboch bratov, ako vidieť a počuť sa dá domnievať, že ich správanie je len forma akéhosi politického boja a možno marketingu medzi nimi a druhou dookola nimi obviňovanou stranou a ja som ten, ktorý možno len argumentuje a triafa sa aj s Ľubomírom do stredu terča ich poloprávd a lží. Veď prečo nie? Staronový pán primátor , ak chce mať odmenu 4.000,- mesačne a navyše pomerne slušné nad rámec ním poberané benefity musí čosi preukázať, vykonať pre občanov a mesto!!!. Zatiaľ sú to však len a len do ovzdušia volajúce želania za plus ,mínus 36.000,-€, mzdy, ktorú doposiaľ odobral z rozpočtu nášho mesta. A staronový pán primátor nás „potešil informáciou“, že výmenou NÁJOMCU v Kaderníctve za obdobie päť rokov, zarobí pre mesto od nového nájomcu cca okolo 30.000,- €. Čo zarobí mesto, ak už teraz je v strate , keďže výkon a výsledky jeho „pracovného nasadenia (?) je bez preukázaných výsledkov v strate cca 36.000,-€, čo sa mu vyplatilo v mesačných odmenách?
Priatelia, nech sa nikto nehnevá na mňa, ale musím vám povedať, že i napriek jeho „dokonalosti“, ktorú si staronový pán primátor pripisuje, aký je jeho verejný záujem pred osobným je opakovane to tvrdím farizejské. Ja nemám nič proti pánovi Ing. Jankovi Martinovi, ale prijať dôchodcu do pracovného pomeru na takú, v podstate po funkcii primátora druhú najdôležitejšiu funkciu v mestských štruktúrach je vari verejný záujem??? Alebo osobný záujem staronového pána primátora. A plat prednostu radnice?Určite nie je vo výške eléva? Je to určite pekný mesačný zárobok k prilepšeniu si k dôchodku. A v podstate ani v riadení radnice ako takej, nedošlo k nejakým výnimočne úspešným zmenám, lebo však aká motivácia, pre dôchodcu, okrem platu!!!
Aj na YOUTUBE, staronový pán primátor ,veľmi nepresne interpretuje naše príspevky, teda môj a Ľubomírov. A tak znovu o strate pamäti. Ja som sa vyslovil asi takto , že, cit: „ ... Pán hlavný kontrolór, kde ste, že vás nie je počuť, že vás nie je vidieť, vyzývam vás, aby ste začali konať, veď to nie sú hry o fazuľky. To sú peniaze občanov, to je doterajšia dlhodobá spokojnosť so službami poskytovaných kaderníctvom v priestoroch bývalého domu služieb, je naozaj potrebné konať pán hlavný kontrolór.“, potiaľ môj citát z príspevku. Nuž a pán staronový pán primátor by nemal vypustiť vari z pamäti, ak vyčítal bývalému kontrolórovi, Ing.P.P., že mu „neporadil“, keď v ním rozhodovanej veci urobil onehdá pán primátor chybu !!! Vypustil z pamäti ,pretože moja výzva k súčasnému kontrolórovi nie je o nedôvere k osobe primátora, ale k jeho rozhodnutiam. A tam mal pán kontrolór konať. Dá sa len uveriť, že budú konať páni poslanci.
A na záver, ako vždy pár slov. Priatelia, aj vy si myslíte, že „ Mier s mečom v ruke“ , sa dá hlásať!!!. Ak by ste aj chceli použiť takýto spôsob boja a víťaziť v samosprávnej politike, tak povedzte, nad kým a nad čím? Nad obyčajnými obyvateľmi tohto mesta? Je pán primátor tak veľmi presvedčený, že ten pomyselný „ mierotvorný meč“ mu prinesie lepší poriadok v meste, pokojné prostredie, plnenie volebného programu (ak nejaký existuje)? Priatelia, zatiaľ to vidím tak, že nič z toho, leda ak túžbu po pomste!!! A tá sa mu z jeho výrokov a konaní rinie ako voda v znečistenej rieke Nitra. A tak ešte raz slová pána primátora ,cit.:“ ...kedykoľvek budú ľudia pochybovať, nech sa páči, tu sú dvere otvorené, u mňa v kancelárii a na mestských zastupiteľstvách takisto a vždy kladiem verejný záujem pred osobný, potiaľ cit. Priatelia, treba len dúfať, že to niekedy tak možno , po ďalších voľbách, aj bude .PB
Hodnotenie: 2   0
23:10:54 15.09.2019 [6936] Nevhodný príspevok?
Sedem statočných.
Dobrý večer, vážení spoluobčania.
Chcem aj ja podporiť postoj poslancov ohľadom uznesenia o odvolaní Hlavného kontrolóra. Zrejme už všetci občania Novák vedia, že tu nejde o meno, ani o obhajobu bývalého kontrolóra, ale o uznesenie. Všetci to chápu, len p. primátor akosi nie. Navyše ich ešte aj obviňuje z nejakých komplotov a spojenia proti nemu. Veď kto iný ako on, môže mať v Novákoch pravdu. Za ním stoja občania a za poslancami nikto. Budem sa opakovať, lebo mi nedá pripomenúť, aký je život ohromný scenárista. Vo chvíli keď primátor vyslovil túto vetu, bola za ním naozaj len biela stena. Žiadni občania.
Sám som zvedavý a budem pozorne sledovať ďalší vývoj, dokedy vydržia poslanci prezentovať svoje názory, dokedy dokážu odolávať tlaku primátora. Dali sa na ťažký a zložitý boj. Určite tu bude snaha rozložiť ich, prípadne zvaľovať všetky neúspechy na nich. Niektorí sú noví a mladí. Bude to tvrdá skúška ich charakterov. Ak v nej počas ďalších troch rokoch obstoja, bude to nielen ich veľká životná skúsenosť, ale aj nádej pre budúcnosť tohto mesta. Možno by som im teraz odporučil, aby si prečítali povesť „ O troch Svätoplukových prútoch.“ Je v nej veľa pravdy i poučenia.
Aj keď bolo zastupiteľstvo zrušené, som rád, že si občania začínajú všímať správanie sa primátora k poslancom. Upozornil na to aj jeden občan, keď vyzval primátora, aby sa k poslancom správal s väčšou úctou. Aj ja mám dojem, že p. primátor sa k poslancom správa ako k svojim podriadeným. Ak nezdieľajú jeho názor, už hľadá príčiny nejakého zákulisia, či spiknutiu sa proti nemu a teda samozrejme aj proti nám občanom. Niekedy mám dojem, ako keby on menoval poslancov do funkcií a nie my občania. Žiadny rešpekt pred ich názormi a postojmi.
No a takto nejako vypadajú aj moje telefonáty s dvojičkami. Je to ako postavenie učiteľa k žiakovi, ktorý neposlúcha. Pokiaľ však nebudem dostávať za neposlušnosť trest 100x niečo opísať, tak tie telefonáty budem dvíhať ďalej. Lebo práve tieto telefonáty od dvojičiek ma utvrdzujú, že nemám ísť do žiadnej diskusie ani s jedným z nich. Dám len malú ukážku z posledného telefonátu. Volal mi Marián, no je to jedno, lebo oni sú v rétorike i uvažovaní úplne rovnakí. Takže sme sa naposledy bavili okrem iných vecí aj o vyvádzaní občanov zo zastupiteľstva. Keď som si dovolil povedať, že obaja svojím správaním a vykrikovaním rušili zasadanie, tak mi jednoducho povedal, že klamem. „ Ja som nikdy nevykrikoval!!! Ja som nikdy nerušil zasadnutie!!! Vyviedli ma preto, lebo som slušne a ticho stál pri dverách a ešte mi aj zranili ruku. Čo k tomu dodať. Hádam len poďakovať, terajšiemu primátorovi, že svojim víťazstvom vo voľbách, nás zbavil takej neslobody, kde boli ľudia z MsZ vyvádzaní za to, že sa správali slušne. No čerešničkou na torte bola odpoveď na otázku: Kto začal s tým vyhadzovaním. Uznal síce, že to bol terajší primátor, no vtedy to bolo správne a potrebné. No a potom choďte s nimi do diskusie. Keby radšej p. primátor inicioval diskusiu o rozvoji mesta.
Na záver však aj niečo optimistické. Nevedel som o tom, ale práve v tomto telefonáte ma Marián upozornil na to, že primátor robí mne aj Peťovi Bošiakovi reklamu na nejakej stránke tým, že tam uverejňuje naše články. Osobne som tomu len rád, lebo píšem preto, aby to ľudia čítali. Rovnako som aj rád, keď pri stretnutiach s ľuďmi sa bavíme o tom, čo píšem na tejto stránke. Niektorí mi síce vyčítajú, že píšem príliš jemne a to si terajší primátor nezaslúži. Ja im odpovedám, že kvôli primátorovi nebudem meniť zvyky.
Na úplný záver mám pre Peťa Bošiaka dve správy. Tá dobrá je, že to čo píšeme, číta zrejme stále viac ľudí. Tá horšia je, že to nie je naša zásluha. Koho? Na to čitatelia určite prídu sami.
S úctou
Ľubo Dzurák

Hodnotenie: 2   0
19:18:37 15.09.2019 [6935] Nevhodný príspevok?
Priatelia,hoci som sa chcel venovať platu pána primátora, dovoľte mi, aby som reagoval na nezmyselné obvinenia Ing.Dušana Šimku staronového pána primátora v jeho monológu zverejnenom na Internete.YOUTUBE, v ktorom rozvádza, ako chce mesto zarábať v tomto volebnom období neobvykle, výškou nájomného za nebytové priestory , v ktorých sa poskytovali služby pre obyvateľstvo, výslovne pre bývalé kaderníctvo „ Eva „.
Chválabohu, že tu žijeme a pamätáme. Staronový pán primátor už asi začína naozaj trpieť zábudlivosťou. Však aj v posledných príspevkoch bolo pripomenuté „jeho urazenosti“, kto zaviedol, napr. „vyvádzanie jemu nepohodlných občanov z rokovacej miestnosti, počas zasadnutí Mestských zastupiteľstiev. Staronový pán primátor nemôže odpustiť bývalému vedeniu mesta, že ho napokon karma ,tak ako v mnohých iných, ním zabudnutých konaniach dobehla. Nuž z dôvodu neprimeraného správania a rušenia počas prítomnosti na zasadnutí poslancov MsZ musela aj jeho Ing. Dušana ŠIMKU, dnes staronového pána primátora mestská polícia vyviesť zo zasadnutia MsZ. Prečo? Na to si musí dať staronový pán primátor odpoveď sám tak, ako aj prečo neuspel pri presadzovaní svojho záujmu dostať sa do riadiacich štruktúr v ZMO Horná Nitra, v ZMOS- u. Nemienim hodnotiť jeho ego.
Ako to je aj v prípade nájmov nebytových priestorov v majetku mesta Nováky? Nuž , ako to len on sám osobne odôvodnil, teda čo mu bolo v danom čase a priestore prijateľnejšie, nie však pre mesto ( spomeniem na spory vedené okolo nebytových priestorov BENET,s.r.o, či nebytové priestory bývalej ZBERNE ŠATSTVA v tom samom DOME SLUŽIEB, ktoré sa viedli medzi ním a poslancami MsZ v čase minulom a mohol by som ďalej menovať), ale fakt priatelia nemá to význam, je to o nekompetentnosti, ale i o tom, ako kto a v akej dobe s ním vychádzal. No a však to sledujete.
Aj v súvislosti s kauzou PROTEST PROKURÁTORA , kde i v tomto prípade, sa nekompetentne postavil k úlohe a významnému postaveniu Hlavného kontrolóra mesta, ktorý však žiaľ mlčí, furt mlčí. Nuž, tak sa pýtam a prečo by vás pán primátor nemohol alebo nemal kontrolovať Hlavný kontrolór, ak sú k tomu dané dôvody?
Ing. Dušan Šimka si uvádza v curriculum vitae ,resp. v profesionálnom životopise na stránke Nováky.sk, aj so svojim vyobrazením, že do služieb mesta Nováky nastúpil opätovne po voľbách v roku 2019 z občianskeho zamestnania, z pracovného pomeru v spoločnosti Energochemica Trading a.s. Bratislava, kde zastával funkciu „supervízor pre kontrolu“.
Nuž, vážení priatelia, ak človek, ktorý prišiel z funkcie „supervízora pre kontrolu“ a vo svojom výstupe zverejní a zdôvodní problém tak, ako ho zverejnil Internete - YOUTUBE , opakovane musím konštatovať, že to bol nekompetentný výklad človeka , ktorý žiaľ vedie naše mesto tak ,ako vedie. Ing. Dušan Šimka,staronový pán primátor nášho mesta poslancom a nám obyvateľom doposiaľ nepredstavil svoje ciele, priority a svoje plány, svoj program!!!. A tak čakáme. Bez výsledkov, bez sebareflexie. Z jeho vystúpenia bolo badať zjavnú nervozitu . Je však už mesiac September.
Totižto, aby mohla osoba vystúpiť k danej problematike takým spôsobom, ako staronový pán primátor , v prvom rade nesmie byť bez sebareflexie, bez odbornosti, ku ktorej sa radšej nevyjadrím .
A tak vo vystúpení Ing.Dušana Šimku absentovalo niekoľko významných skutočností, ktoré mali byť prezentované , čiže moje otázky sú nasledovné:
1. Pán primátor, kto podpísal za mesto Nováky prvú Nájomnú zmluvu s pani Evou Miklášovou na poskytovanie služieb v Kaderníctve Eva ?
2. Aká bola dohodnutá výška nájomného v prvej nájomnej zmluve?
3. Prečo ste nezverejnili obsah Nájomnej zmluvy s pani Evou Miklášovou, predpokladám Vami podpísanou?
4. Pán primátor, prečo ste nezverejnili obsah Nájomnej zmluvy, resp. ste nepoukázali, kde si môžu občania obsah nájomnej zmluvy uzatvorenej so súčasným Nájomcom nebytových priestorov prečítať a vaše slová a tvrdenia overiť?
5. Pán primátor, hoci ja nemám nič proti novému nájomcovi, z akých dôvodov ste nezverejnili aké máte referencie o novom Nájomcovi na priestory Kaderníctva,resp. o jeho kreditbilite?
6. Ako zaručíte, že nový nájomca ceny za strihanie vlasov a účesy v dohľadnej dobe nezvýši? Je to v nájomnej zmluve ošetrené?
7. Takže takáto je podpora pána primátora malému podnikateľovi, resp. malej podnikateľke p. Miklašovej? Totálne v rozpore so záujmami veľkej politiky o podpore malých a stredných podnikateľov zo strany štátu.Veď nie sme ovce. A osobný automobil v luxusnej výbave za 40.000,-€??? Ale,ale pán primátor. Tak hrozne mestu chýbali euričká od malopodnikateľky?

Na záver ako vždy, pán primátor, ak si myslíte, že ja nie som občan tohto mesta tak vedzte,že som o 12 rokov dlhšie občanom tohto mesta ako vy a rovnako ako vy, s istým podielom na jeho živote, v prospech tu žijúceho obyvateľstva. Istá miera skromnosti by vám však neuškodila.

Ak nechcete byť kritizovaný, tak choďte robiť supervízora. Vy sám ste sa vystavil kritike z našej strany tým, že ste sa uchádzal o post primátora . Vaše reakcie teda na vami konkretizovaných občanov sú však neprimerané a aj vaše vystúpenie len naznačilo, resp. potvrdilo, že aj nekompetentné. Okrem iného pán primátor, vaša reakcia k problému si myslím, len naznačila záujem o moju osobu, pretože v ostatnom je inak nezmysluplná .S úctou PB
Hodnotenie: 2   1
22:12:52 13.09.2019 [6933] Nevhodný príspevok?
Priatelia, nie som smutný, že to našim odvážnym siedmym poslancom Mestského zastupiteľstva (ďalej len MsZ) nevyšlo. Páni poslanci, ktorí sa zomkli ,aby odstránili svojvôľu, obštrukciu Ing. Dušana Šimku, staronového pána primátora, sú i napriek nezdaru aj pre prípad pochybenia v organizovaní mimoriadneho MsZ, ktoré zvolal staronový pán primátor na základe žiadosti poslancov MsZ(málinko pochybenej) na deň 12.09.2019 víťazi, pretože sa zjednotili(konečne!!!) na právnom a vecnom záujme proti istej ľudskej vlastnosti, ktorá sa nazýva nespisovne ješitnosť, a ktorá má blízko k vystatovaniu, ktorá sa prejavuje zdôrazňovaním vlastných predností a snahou o to, aby ho ostatní vnímali, aj keď ich uráža.
Dôvodom zvolania mimoriadneho zasadnutia MsZ na deň 12.09.2019 bola skutočnosť, že na návrh Ing. Dušana Šimku ,primátora mesta bol odvolaný Ing.P.P. z funkcie hlavného kontrolóra a ako sa vraví žiaľ, dôvody im predložené, poslanci MsZ mu „zhltli aj s navijakom“ a k tejto skutočnosti, resp. o odvolaní Ing. P.P. z funkcie HK mesta Nováky prijali Uznesenie č.50/2019 zo dňa 19.02.2019.
Vyššie citované a prijaté na návrh Ing. Dušana Šimku ,primátora mesta Nováky Uznesenie MsZ je však v rozpore s ustanovením §18 ods.9 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení , teda takto to konštatoval na základe podania prokurátor Okresnej prokuratúry v Prievidzi a sám podal proti predmetnému Uzneseniu MsZ č. 50/2019 zo dňa 19.02.2019 v súlade so zákonom O prokuratúre č.153/2001 Z.z. právny prostriedok dozoru „protest prokurátora“. Čítajte viac : file:///C:/Users/Peter/Documents/1560349031_4-protest-prokuratora_hlavny-kontrolor.pdf
A tak pochopiteľne s istou úľavou a s rešpektom nahliadam na našich poslancov MsZ, ktorí sa zišli 12.09.2019 v obradnej miestnosti, aby nás presvedčili, že konečne oni, títo zástupcovia nás - voličov pochopili, že jedinou skutočne účinnou obranou proti nekompetentným rozhodnutiam pána primátora a zvyšku poslaneckej množiny, je zapojiť do hry svoj vlastný názor.
To predovšetkým teda pre pánov poslancov znamená, neprijímať automaticky a nekriticky informácie , ale sústrediť sa na ich zdroj, ich dôveryhodnosť a najmä si ich overovať. Ba ešte dôležitejšie je, byť opatrný s prijímaním napr. až možno príliš jednoznačne vyznievajúcich oznámení, správ, im, poslancom MsZ vo forme informácií poskytovaných pánom primátorom .
No, tiež je dôležité do budúcna sa akosi odpútať, oslobodiť sa od vzmáhajúcich sa emócií, ktoré sú vyprovokované a nenechať sa nimi pohltiť. Jednoducho byť opatrný pri prijímaní informácií a pri ich vstrebávaní a následnej ich činnosti v práci poslanca, pri ich aplikácii do života mesta v prospech ich voličov. No a v konečnom dôsledku sa proti propagande aktívne postaviť , dôsledne ju demaskovať, odhaliť jej metódy a mechanizmy.
Ing. Dušan Šimka, pán primátor nášho mesta poslancom a nám obyvateľom doposiaľ nepredstavil svoje ciele, priority a svoje plány, svoj program!!!. A tak čakáme. Že má problémy s jasnou definíciou svojich cieľov ,priorít plánov a programu dal najavo aj svojou obvyklou reakciou na kritické pripomienky jedného obyvateľa nášho mesta ,prítomného na mimoriadnom zasadnutí. MsZ.
Je to jasné, ako facka. Staronový pán primátor nemá program a tak sa hnevá, ak sú mu kladené otázky na túto tému, jeho nekompetentnosti, neschopnosti. Ale, čo potom naozaj chce ak nemá výsledky, je naozaj pre nás mnohých, nepochopiteľné . PB
Hodnotenie: 2   1
13:05:35 08.09.2019 [6931] Nevhodný príspevok?
Ako vidieť priatelia moji, ak je tu niečo pokrytecké, potom dozaista je to snaha Dušana Šimku, staronového pána primátora odbúrať stav kritického myslenia, u niektorých obyvateľov majúcich záujem sledovať diania nášho mesta kriticky vecnou optikou. Veď, ako sa zdá ( naozaj nechcem nikoho uraziť pre svoj zástoj a presviedčať), ale s istotou môžem potvrdiť, že i časť voličskej základne, ktorá ho volila, začína vyrušovať jeho nečinnosť a neplnenie úloh, v ktoré uverili, že ich naplní pre prípad, že bude zvolený. Však sami vidia, v čom sa utápa .
Náš pán primátor stále nechápe, nechce, ba odmieta pochopiť, že sa má za to, že z verejných činiteľov predovšetkým vo vzťahu i k politikom v samospráve platí, že hranice povolenej kritiky sú u nich širšie, ako u súkromných osôb. Nechce akosi pochopiť , že on ako samosprávny politik sa tým, že sa nechal zvoliť, vedome vystavuje podrobnému skúmaniu všetkých svojich slov a činov zo strany verejnosti (občanov mesta Nováky, byť aj jeho nevoličov) a vzhľadom na to musí preukazovať väčšiu mieru tolerancie.!!!
A tak naozaj sú pokrytecké jeho vyhlásenia ak navyše má nimi tendenciu zastaviť, odmietnuť, ľudí s kritickým myslením akýkoľvek kritický názor na jeho negatívne konanie , činnosť v riadení, či vo vytýkanej mu nečinnosti pre mesto a jeho obyvateľov. Hoci súčasný primátor svojmu predchodcovi nedal prakticky šancu sa rozbehnúť, on sám teraz netolerantne sa správajúc k obyvateľom, ktorí kriticky poukazujú na jeho neschopnosť naštartovať plnenie jeho „sľubov“ pre potreby nášho mesta sa intolerantne bráni a zubami ,nechtami sa snaží udržať si momentum!!!.
V podstate sa dá dnes už s istotou potvrdiť, že niektorí, podľa môjho názoru jeho voliči, boli naivní najmä v tom, mysliac si, že jeho program, ktorým sa predháňal, hoci bol v skutočnosti jednoduchý a pomerne všeobecný a chýbali v ňom nielen čísla a presné termíny, ale najmä, čo chce urobiť, ak ho zvolia, že zvládne „ľavou zadnou“.
Faktom ostáva, že nič nezvláda. Hnaný túžbou po pomste, nič nezvláda. Vidím však v tom, podľa môjho názoru, istý „politický fígeľ“, keďže o čo menej konkrétne Dušana Šimkove sľuby boli na naše mesto na mieru šité, o to ťažšie sa hodnotí ich plnenie a tak mu nič pre to, aby sa čo najmenej narobil cca za 4.000,-€ mesačnú odmenu a najviac prevozil v ním vysnívanom novučičkom aute za 40.000,-€ nezostáva len, že využíva pre svoj marketing cielene „hry“, ktoré postavil tak, že do hlavnej roli, akoby svojho trápenia a prekážok na jeho ceste „ za svetlejšie zajtrajšky“ stavia predstaviteľov mesta, ktorí viedli mesto v minulom období rokov 2014-2018 a angažovaných i na tejto stránke občanov!!!
A on, ako? Nuž, však to vidíte, sám si vysvetľuje, ako on za nič nemôže. Nemôže za to, že sa štátne cesty nedorobili, nerobia, čo ohlásili, že budú robiť, atď.atď. Prečo??? Nevie nik, lebo ja muzikant!!!
Priatelia, takmer rok po voľbách a nič, naozaj celkom nič. Vie vari niekto niečo , že áno, že sa niečo urobilo také ,čo by sa mohlo hodnotiť ako pozitívna investícia pre naše mesto ??? To vari naozaj si máme myslieť, že je to preto, že staronový primátor použijúc ním sprofanované slovo netuší, aký rozdiel je medzi rečami doma na pohovke a verejnými prejavmi? To je ťažko uveriteľné, to je to naozajstné pokrytectvo. PB
Hodnotenie: 2   1
19:01:28 06.09.2019 [6929] Nevhodný príspevok?
Jednoducho kamera. Ale to tak predsa v Novákoch nemôže ísť. A tak na začiatok len pár slov o ochrane osobných údajov .Mestský úrad vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie odborný referent. Jednou z požiadaviek, kritérií je súhlas (!!!) uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Čo je osobný údaj? Čo sú osobné údaje podľa Nariadenia č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES /všeobecné nariadenie o ochrane údajov/ (ďalej tiež ako „nariadenie GDPR“ alebo „nariadenie o ochrane údajov“)?
Definícia, čo je osobný údaj, nájdeme aj v novom nariadení GDPR. Osobné údaje sú podľa Článku 4 odsek 1 nariadenia GDPR akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); patrí sem aj meno (!!!) Osobným údajom je teda aj emailová adresa, dokonca podľa nového nariadenia GDPR osobné údaje sú aj cookies.
A ja nenachádzam slov, ako sa nakladá pred kamerou na zastupiteľstve s osobnými údajmi obyvateľov mirnix, dirnix zo strany pána primátora , bez zvolenia s osobou oprávnenou. A on ma vraj pozýva na zastupiteľstvo. Môj odkaz. Prídem, ale až keď sa umravní.
Dnešný, už takmer víkendový deň sa pomaličky končí. Situácia v našom meste ,ako ju vykreslil Ľubomír, je ešte vari horšia, ako si myslíte . V deň zahájenia školského roku som sa v doobednajšom čase potuloval po meste. Hneď na začiatku som zamieril na tunajší poštový úrad pre zásielku, ktorá mi na Pošte „trčala“ už tretí deň. Však musela počkať, veď boli ešte prázdniny a ako aj iní starí rodičia, sme boli ešte v zamestnaní.
Po vystúpení z auta na parkovisku pri spomenutej inštancii som zbadal rovnako ako on mňa, tak aj ja jeho, môjho známeho a po chvíli sme po podaní si ruky boli v priateľskej debate. Už ,už sme končili, keď odrazu tvár známeho zbledla a zhrozene, takmer s výkrikom veľmi rýchlym slovosledom , takmer tým smerom ukazujúc rukou mi oznámil, keďže som stál svojim chrbtom na inej strane toto: Aha, tam ide primátor ( zrejme z otvorenia školského roku) . Vravím. Tak sa vari rozlúčime. No, no. Tak ahoj. A rýchlym mu možným krokom odkráčal, asi Kvitákovi a ja na Poštu.
Dnes (06.09.2019) som si v novinách Pravda prečítal komentár Petra Javůrka, ktorý ma veľmi zaujal, teda istá definícia o politikoch. Málinko strapato Vám opíšem čo komentátor píše. Písal, asi takto, cit: „Nie je zločinom „iba“ byť zlý, alebo byť pomstychtivý. Zločinom by bolo, keby niekto zneužíval verejný úrad na to, aby ventiloval svoju zlobu a prenasledoval svojich domnelých či ozajstných oponentov. Už samotné rozvíjanie a šírenie košatých konšpiračných teórií, ktoré má vyústiť do nejakého „nastolenia poriadku“ nemožno potom vnímať inak, než ako istý druh nebezpečného vyhrážania., potiaľ koment komentátora.
A tak si kladiem otázku sebe, Ľubomírovi, a tým, ktorí sa nebudú báť stretnúť sa v mojej, neskôr i našej prítomnosti s pánom primátorom. Čo s tým urobíme priatelia? Ešte vážne neveríte priatelia, že sme na posmech, že si dianie v našom meste všímajú i tí, ktorí v ňom nežijú? Ešte stále si myslíte, že máme len imaginárnych a nie skutočných priateľov, ako píše sem prispievajúci istý milovník psov? Nechápu títo ľudkovia, tak ako poslednou vetou uzavrel svoj komentár Peter Javůrek, že:, cit. zloba a túžba po pomste sú smrteľne nebezpeční politickí poradcovia?,potiaľ cit. Ale obyvatelia si pýtajú, sa pýtajú na výsledky a tie nám akosi absentujú. Niet ich a trištvrte roka fuč. PB
Hodnotenie: 1   1
19:58:41 04.09.2019 [6926] Nevhodný príspevok?
Videl som všetky tri spravodajské relácie a teda o čo asi ide? Keďže primátor Duško si so sebou zobral záznamník (zrejme ho násilne vytrhol z nejakej police) a do telocvične chodili neupravené dievky sa naťahovať, tak asi tam spomenutí robili niečo, čo nechceli aby sa dostalo niekde von. :) :) :)

V každom prípade teraz primátor ohrozuje bezpečnosť školy, keďže na celé Slovensko vyzvonil že záznamník má u seba doma alebo v kancelárií... Inak povedané vyzval všetkých zlodejov, že pôda je čista :) :) :) Super teeeda Dušan, dobrá práca! Opäť raz si sa vyznamenal!

A dievky (teda pani poslankyňa), keď chodíte do telocvične neupravené a vadí vám to, tak sa upravte, uvidíte ako to bude potom, keď z nej pôjdete :) :) :)
Hodnotenie: 1   1
12:25:12 04.09.2019 [6925] Nevhodný príspevok?
Tomu sa hovorí čaro nechceného. Naše spoluobčianky spolu s pánom primátorom sa vystavili hereckej. Paródia na kamerový systém. A tak si kladiem otázku. Je nám naozaj vari jedno, ak kypí z úst a postojov pána primátora neskutočná túžba po pomste, zraniť zamestnancov školy, členov ich rodín? Či si vari dámy nevedia predstaviť to more sĺz, bolesti a krušných chvíľ v rodinách v prípade akejkoľvek ponurnej situácie??? A tak je len na škodu, nášho ostatného majetku mesta, že naša Mestská plaváreň, mala smolu, pretože nemala nijakú, alebo len slabučkú a nielen kamerovú ochranu, ale i človečenskú, poslaneckú od mestských zástupcov ľudu, poslancov MsZ, že naše Mestské kino, rovnako a ako sa povie jak by smet, že Futbalové ihrisko za Pekárňou(Ul.Chalupkova), novovybudovaná kanalizácia v Horných Lelovciach. Uveríte, že pán primátor ani nevie, z koľkých rodinných domov ľudia neplatia za produkované splašky a zadarmo ich Mestská kanalizácia odvádza cez prečerpávačku (na trovy mesta rovnako fungujúcu) do kanalizačného odvádzača do ČOV-ky vo Fortischeme,a.s.???
Uveríte, že takáto investícia, hoci funkčná, avšak nenaplnená do 100% výkonu je investícia považovaná za zmarenú?
Prečo nemá kamerový systém vybudovaný bývalá mestská časť Laskár, kde geometrickým radom narastá divoká ,neriadená skládka odpadu??? Kedy sa začneme čudovať, čo v Laskári, v chotári nášho mesta na divoko vyrástlo a kto ponesie za to zodpovednosť, bez ohľadu na to, že časť pozemkov v dôsledku poddolovania nadobudli HBP,a.s.? Veď, ale tam sa ľudia rodili, žili a zomierali. Už dávno tam mohol byť vybudovaný nejaký sad s ovocnými stromami.
Veľmi chceli provokovať a nakoniec si zorganizovali trápne stretko pred televíznymi kamerami. Takí sme. Škoda. A tak opätovne Ezopovský odkaz. Je ľahšie brechať medzi ovcami, ako békať medzi vlkmi. Inak by si mnohokrát nedovolili to, čoho sa dopustili a nechali sa zverejniť. Škoda. Tomu sa hovorí, čaro nechceného PB
Hodnotenie: 1   1
11:42:33 04.09.2019 [6924] Nevhodný príspevok?
Ako sa zviditeľniť v televízii.
Tak sme sa zase zviditeľnili v celoštátnych televíziách, zviditeľnili na základe snahy nášho súčasného primátora byť neustále stredobodom pozornosti, Čo bolo dôvodom zviditeľnenia, nuž kamera v telocvični objektu Základnej školy na ulici J. C. Hronského, údajne na sledovanie osôb a údajne nebolo na dverách telocvične upozornenie o tejto kamere. Aká je teda pravda? Objekt školy a jej majetok je niekoľko rokov chránený „alarmovým“ systémom, na viac je tento systém doplnený kamerovým systémom, ktorý by mal zaznamenať prípadné poškodenie majetku školy. Jedna kamera tohto systému je skutočne v telocvični, nie je skrytá, je viditeľná a dokonca chránená viditeľným kovovým krytom proti náhodnému poškodeniu pri rôznych loptových hrách. Prečo v telocvični? Aj to je majetok školy a dochádzalo tu k jeho častému poškodzovaniu, hlavne pri futbale, ktorý tam hrávali rôzne skupiny „dospelákov“. Netvrdím, že to bolo úmyselne, obyčajná futbalová lopta po razantnom kope dokáže zlomiť rebriny, agresívna hra hráčov vylomiť dvere a podobne. Toto sa v skutočnosti stávalo. Problém však bol, že sa k týmto poškodeniam spravidla nikto nehlásil a opravy zostali na starosti školy. Tak preto tá kamera v telocvični a nie pre nejakú úchylku sledovania. Dnes ráno som si obišiel školu a predstavte si na všetkých funkčných dverách do budovy sú nálepky upozorňujúce „Pozor! Objekt je monitorovaný kamerovým systémom.“ To čo predvádza súčasný primátor v snahe zviditeľniť sa a pritom niekoho poškodiť ma neprekvapuje. V tom je odborník. Prekvapil ma televízny vstup dvoch dám z Duklianskej, ktoré si asi nikdy nevšimli nálepky na dverách školy upozorňujúce na kamerový systém. Čo nechodili do budovy školy dverami? A vraj keby o tom vedeli tak by tam nechodili. Nuž dámy, mali by ste prestať chodiť aj do Lídla, lebo aj tam sú kamery, ktorými sa snažia chrániť si svoj majetok. Prikladám fotografiu vstupných dverí do objektu telocvične.M.O.
Hodnotenie: 3   1
10:59:49 01.09.2019 [6921] Nevhodný príspevok?

Priatelia, vzťahy vo verejnosti môžu byť rôzne. Tí, ktorí si v našich očiach zaslúžia byť považovaní za hrdinov, sú ľudia, ktorí aj z mála čo majú, dokážu žiť dôstojne a slušne. Títo ľudia žiaľ veľmi rýchlo rezignujú, odchádzajú do vnútornej emigrácie svojich záhradiek, hôr, ak si zaopatrili chatku, na chatku. Prestávajú mať záujem o veci verejné. Prestávajú veriť. Ak si však verejnosť zvolí do kresla primátora, politika „s hrošou kožou a so silným „ black PR „ musí vidieť, že v rozhodovaní, ako sa ukazuje, politický štýl aj nášho staronového pána primátora, znova vykazuje znaky malého despotu, nerešpektujúceho etiku, morálku a právny poriadok SR a vytvára si vlastné „ ad hoc normy“ a názory na to, ako má mesto fungovať!!! Že sa niekedy vystaví posmechu sám takýmto konaním, nás presvedčili jeho kuriózne pravidlá o parkovaní, určujúce ako, kedy a v ktorej lokalite, ulici sa má zaparkovať osobný automobil „predom a kedy ricky“. Lavida (vraj v pokoji),ktorý reaguje na accickvep, hrá neskryto po prevalení kauzy pani L. „nenápadnú“ hru na zníženie významu iniciatívy pána primátora v tejto hre a prehadzuje zodpovednosť za celú nechutnú situáciu, na veliteľa mestskej polície. Nuž návštevníci , pôvodom z Novák, vitajte doma. Ak sa vám zdá, že snívate, máte smolu. Je to skutočnosť.
Staronový pán primátor túži po uznaní, ktorého sa mu akosi nedostáva, hoci si presadil, aby ho vysielali v mainstreamových televíziách., STV 1, TV JOJ, TV MARKÍZA. A lavida, ako obvykle ,varí z vody. Nepochybujte však priatelia, ani na sekundu o tom, že opak je pravdou, ak tvrdí, že od primátora tohto mesta, nemá informácie. Mám preto pre lavidu Ezopovský odkaz..Lavida, ľahšie je brechať medzi ovcami, ako békať medzi vlkmi. Inak by ste si mnohokrát nedovilili to, čoho ste sa dopustili i na tejto webovej stránke.
Dr.Michal Kaliňák, hovorca a tajomník rady expertov združenia miest a obcí Slovenska vo svojom blogu,ktorý som nedávno čítal píše,že: „ samosprávy sú základným pilierom vedomostnej spoločnosti, keďže ide o najväčšieho zriaďovateľa v regionálnom školstve a nezabúdajme, že formujú prvotný vzťah ľudí tak k správe spoločných záležitostí, ako aj k ochrane a tvorbe životného prostredia???“. Potiaľ Dr.Kaliňák. Dá sa polemizovať s jeho názorom, pretože jeho slová platia všeobecne, ale za súčasných okolností a stavu občianskeho života neplatia pre naše mesto Nováky!!!!! V našom komunále, ako aj čítate od prispievateľov na tejto stránke, je prakticky v súčasnosti nemožná kritika, pretože reakcie pána primátora a jeho ekipy na kritikov, byť aj so slušným kritickým myslením sú tak toxické, že sa priečia logike. Vôbec netušia, že aký majú na svoje okolie negatívny vplyv. ... ... však to vnímate, keď sledujete záznamy z rokovaní MsZ, alebo čítate statusy a poniektorí e-meily, či absolvujete telefonický rozhovor s nimi. Ešte väčší negatívny vplyv má nedodržiavanie zákonov, ako v ostatných volebných jeho obdobiach, vo väčšom rozpore s pravdou.
Asi ako v tomto príbehu.
„Svojho času zakončil anglický biskup Butler omšu výzvou k veriacim, aby si prečítali sedemnástu kapitola Markovho evanjelia, pretože na nedeľnej omši bude hovoriť o lži. Na ďalšej omši vyzval prítomných, aby zdvihli ruky tí, ktorí si zmienenú kapitolu prečítali. Väčšina rúk sa zodvihla. Biskup povedal: „Budem vám skutočne musieť kázať o lži. Markovo evanjelium žiadnu sedemnástu kapitolu nemá.“
A tak si pripomeňme pravdu, ak pán primátor, Ing. D.P. vedúca stavebného oddelenia MsÚ v Novákoch, pani viceprimátorka, atď.,atď. tvrdili, že oni ani netušili, že na ulici Duklianska nie je kanalizácia na odvedenie splaškov z dvoch rodinných ,novopostavených po roku 1990 domov (???), hoci projekty na kanalizáciu Horných leloviec im na úrade ležali na stole. No a veľmi sa nevyznamenali ani iné orgány. Naozaj sme radi, pri všetkej úcte, k dvom porušovateľom zákona, ktorí po dlhom a hlbokom zvažovaní sa sami rozhodli riešiť svoje invalidné konanie, samozrejme za zvýšeného úsilia tlaku verejnosti. Je potrebné o tom verejnosť neustále informovať! Je to prvá výhra verejnosti i napriek lavidovým rečiam obskúrne vedeným.

Kto však chce veriť v Boha mal by poznať evanjelia z Biblie, lebo ona je zákon. Ona je „ Kniha kníh“ !!! A tak je to aj vo svetskom živote a v občianskej spoločnosti. Kto sa nechá zvoliť, a chce sa obetovať, živiť prácou pre ľudí, musí poznať a riadiť sa svetskými Zákonmi zoradenými v Právnom poriadku Slovenskej republiky. Určuje mu to zákon "O obecnom zriadení" Nemal by, ba nesmie klásť osobný záujem pred záujmom verejným, že zdvihne ruku za ( kvôli svojmu osobnému prospechu),hoci zákon vraví o opaku, pretože také ustanovenie podľa ktorého bolo vydané, napr. Kolaudačne rozhodnutie (ako potvrdili orgány o životnom prostredí)pre pána primátora a pani viceprimátorku v zákone neexistuje, teda ich konanie bolo nezákonné. !!!
Priatelia, som však naozaj prekvapený, ako bráni prispievateľ lavida stavebnú činnosť svojho syna, ktorý na ul. Duklianskej si stavia rodinný dom. A tak nech mi je odpustené, ale ak je podľa lavidu všetko OK, tak načo hus gága? Leda, že by bola trafená? Je tu ešte jedna možnosť. A to taká, že lavida zistil, aké je to nepríjemné, keď sa niekto naváža do detí rodičov, s cieľom znevážiť celé rodiny ,keď chce ponížiť, pokoriť, poukazovaním kto je koho syn, dcéra, zať , otec, atď., alebo keď dehonestuje a znevažuje deti pred rodičmi a urážlivo sa vyslovuje pred deťmi o rodičoch a tak ako vidíte lavida „kapánek zjihnul“. Hoci nepredpokladám takúto empatiu u lavidu ku nám ostatným, ale zdá sa, že aj on má dušu, asi ranenú(?), keď reagoval na stavbu a pozemok, bez výslovnej identifikácie o koho sa jedná, hoci napokon išlo o jeho syna. Lavida cíti, že môžu byť problémy???.
Nemajte obavu lavida, ja sa tak, ako ste sa vy, neznížim k takejto úbohosti. Inak lavida, veľa šťastných chvíľ vášmu synovi v bývaní v Novákoch. Vždy som mal záujem na riešení bytovej otázky pre mladých ľudí v našom meste akoukoľvek formou, okrem tej, že ak užívanie nezákonne skolaudovanej novostavby znečisťuje povrchové vody, a že sa primátorský byt na ul. Čerešňovej zmenil na peniažky pre posledného užívateľa (pána primátora) pred jeho predajom ( hoci sa v byte vykonala rekonštrukcia na náklady mesta) a tak mal zostať podľa verejného vyhlásenia, slov staronového primátora, byt v majetku mesta, ale nie je.. .
Takže v prvom rade sa lavida vskutku svojimi „odbornými zástojmi“ (???) vyjadruje ku „pestúnskej starostlivosti“,o pána primátora, či ku schopnosti pána primátora odpísať žiadateľovi podľa Infozákona informáciu. Lavida, to naozaj nikto nespochybňuje, veď ak by bol opak pravdou a mesto by neodpovedalo, porušilo by mesto zákon a tak, ako sa niektorí ľudia (z jeho rangu) v minulosti odvolávali z titulu porušenia ustanovení Infozákona na prokurátora, tak vari, kto by sa cítil poškodený, sa môže i v súčasnosti obrátiť na prokuratúru. Otázka však stojí lavida na inom a síce vyššom princípe a to, že skromne mlčíte o nepoužiteľnosti a nekompetentnom, nič neriešiacom, zastieracom obsahu, vyplývajúcom z odpovedí pána primátora, na žiadosti podaných v súlade s Infozákonom.!!!!!!!! A to je už predsa naozaj o čomsi inom, lavida!!!
V druhom rade, lavida venujete pozornosť nákupu osobného auta, na ktorom sa vyváža náš pán primátor. O osobnom automobile, možno až neskôr priatelia. Na rade v poradí dôležitosti jednať o správnosti rozhodnutia pána primátora by mali byť poslanci MsZ. Verím, že sa budú dotazovať. Lavida, ostatné všetko sú potom kecy. Naozaj len pre tie malé deti.
A na záver. Lavida rovnako ako vy, aj ja sa osobne domnievam, že porovnávanie je zdravé, mám na mysli vašu komparáciu medzi Dr. Danišom a Ing .Šimkom . Ale čo, ak niekedy kríva? Takže skúste aspoň raz vedenia nášho mesta porovnávať kriticky, s dávkou dobromyseľnosti vediac, že každé porovnanie kríva. Osôb, ktoré sa dokážu porovnávať, sa vari netreba obávať, pokiaľ si na tento účel vyberajú seberovných!!!. Mám na mysli, človeka s dvadsaťštyriročnou praxou a človeka bez praxe , ale vo voľbách mali za sebou rovnaké vox populi a vysoko prehral ten s dvadsaťštyriročnou praxou, aby nastúpil zvolený kandidát s nulovou praxou!!! A akú mu dal šancu, ten čo s ním boj o kreslo prehral? Myslím si, že obavu treba mať vtedy, ak sa osoba začne považovať za jedinečnú, neporovnateľnú a podľa toho, ako vidíme sa aj správa a ľudia vášho typu jej drukujú. Však, načo cikať proti vetru, keď sa môžem mať dobre? PB.
Hodnotenie: 0   1
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
Bojnice majú novú atrakciu. Návštevníkov odvezie turistický vláčik
Turistický vláčik odvezie ľudí na dvoch trasách.
zobraziť podrobnosti »
09.05.2019
Nebezpečné znečistenie. Bývalý zamestnanec odhalil nekalé praktiky
NOVÁKY / Rybári už niekoľko rokov upozorňujú na znečistenú vodu v rieke Nitra. Tá je najmä v úseku pod Novákmi plná chemických látok. Do redakcie TV JOJ sa ozval bývalý hasič, ktorý pracoval v tamojšej chemičke. Informoval o tom, ako tam zneškodňovali ortuť.
zobraziť podrobnosti »
20.03.2019
VIDEO: Prievidza má letisko. Ani Federer už nemusí dosadať na trávu
Lúka s ďatelinou bola dlhých sedemdesiat rokov letiskom v Prievidzi. To sa teraz zmenilo. Trávu nahradil asfalt. Pomôcť to môže celému regiónu.
zobraziť podrobnosti »
19.03.2019
Budú sa preverovať výsledky volieb: Neúspešní kandidáti žiadajú o prepočítanie hlasov
NOVÁKY - Jeden z neúspešných kandidátov na primátora Novák v novembrových voľbách do orgánov samosprávy obcí požiadal Ústavný súd (ÚS) SR o prepočítanie hlasov. Podanie odôvodnil tesným rozdielom hlasov voličov medzi ním a zvoleným kandidátom.
zobraziť podrobnosti »
28.11.2018
Hlasuj za ZŠ Nováky a vyhraj
V hre sú 3x plne vybavené počítačové učebne s interaktívnou tabuľou v hodnote 21 000 € pre tvoju školu a viac ako 120 vecných cien pre teba, hlasovanie prebieha do 31.12.2018
zobraziť podrobnosti »
22.11.2018
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.