Online 8 ľudí. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
831 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
07:45:57 15.02.2018 [6394] Nevhodný príspevok?
„Pozri, kto to hovorí.“
Tak znie názov staršieho amerického filmu. Neviem sa rozpamätať na dej filmu, len ten názov, mi pripadá byť dosť príznačný, pre prejavy niektorých občanov nášho mesta v médiách či na rokovaniach MsZ.
Pánovi Lavidovi chýbajú na tejto stránke príspevky Mariána Š. ktorý sa márne snaží o publikáciu svojich názorov, lebo mu ich webmaster zmaže ihneď po „pridaní.“ Svoje dôvody takéhoto počínania webmaster uviedol vo svojom vstupe pod č.6388. Plne ho chápem a ako som už možno i viackrát napísal, ani sa mu nedivím. Dokonca by som povedal, že je aj tak voči nemu veľmi korektný, keď zverejňuje všetky články týkajúce sa mesta Nováky zo stránky „naša Prievidza.sk“ vrátane jeho diskusných príspevkov, k čomu tieto články on aj usilovne využíva. Teda nemožno hovoriť, že naši občania sú celkom ochudobnení o tieto „skvosty“. Aj na tejto stránke sú však jeho príspevky dosť zmazávané, čo je podľa neho dokonca zarážajúce, pretože, jeho príspevky sú legitímne, on vždy uvádza iba veľmi konkrétne pravdivé skutočnosti s uvedením konkrétnych dôkazov. V úvode svojich príspevkov sa síce aj snaží nadviazať na tematiku článku, na ktorý reaguje, potom však spustí svoje „pesničky“ s kritikou primátora mesta alebo prednostu MsÚ, prípadne kontrolóra, ba dokonca aj právnika, už bez ohľadu na obsah článku. Vôbec mu pritom nevadí, že už tým porušuje kódex diskutujúceho. Ja mu neupieram právo na kritiku, pokiaľ je oprávnená a ani netvrdím, že je všetko ako sa dnes hovorí – OK.
„Top“ témou oboch bratov Š. v poslednom čase, je „Protest prokurátora“, v ktorom sa píše, že PHSR (2008-2013), ktorého platnosť bola predĺžená, nie je v súlade s § 8 odsek 3 a ustanovením § 18a zákona č.539/2008 Z. z., o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov. (Viď príspevok Mariannnnna zo dňa 06.02.2018. na stránke „naša Prievidza.sk“, pod článkom „O budúcnosti hornej Nitry sa začalo diskutovať na najvyššej úrovni“.)
Mne sa žiada túto vec prebrať trochu podrobnejšie. Zákon o podpore regionálneho rozvoja č.539/2008 (nový), bol totiž parlamentom SR prijatý ešte v roku 2008 a nadobudol účinnosť od 1.01.2009. (Týmto zákonom bol zároveň zrušený pôvodný, teda starý zákon č.503/2001, v znení zákona č.351/2004.) Dovolím si uviesť úplné znenie – autentickú kópiu prechodného ustanovenia tohto zákona:
§ 18 Prechodné ustanovenie
(1) Na podpory poskytnuté z fondov spoločenstva v programovom období 2004 až 2006 sa až do ukončenia ich realizácie vzťahuje doterajší predpis.14)
(2) Programy hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyšších územných celkov a programy hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí schválené pred 1. januárom 2009 sú vyššie územné celky a obce povinné uviesť do súladu s ustanoveniami tohto zákona do 1. októbra 2010.
(Koniec kopírovaného textu.)
V rámci novelizácii v rokoch 2014 a 2016 pribudli k predmetnému zákonu ďalšie prechodné ustanovenia - § 18a, § 18b. Prechodné ustanovenie § 18a (uvedené v proteste prokurátora) v podstate hovorí, že obce i vyššie územné celky sú povinné rozvojové programy a ich aktualizácie schválené pred 1. januárom 2015 uviesť do súladu s ustanoveniami zákona účinného od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015. Ustanovenie § 8 vrátane odseku 3 (taktiež uvedené v proteste prokurátora) novelizované nebolo a podľa môjho názoru sa vzťahuje na povinnosť obcí v zmysle § 18 odsek 2, teda už do 1.októbra 2010.
(V predchádzajúcom volebnom období som v mojich príspevkoch viackrát písal aj o PHSR. Mrzelo ma, že tomuto vážnemu rozvojovému dokumentu nevenoval vtedajší primátor náležitú pozornosť. Aby som nebol príliš nespravodlivý, niečo sa predsa len udialo. Pretože platnosť PHSR mala skončiť v roku 2013, v rozpočte mesta bola na aktualizáciu PHSR v rokoch 2013 a 2014 alokovaná čiastka 10500 €, po oba roky. Dopadlo to tak, že aktualizácia sa nekonala, ale pôvodný PHSR bol MsZ na zasadnutí dňa 29.10.2013 „preschválený“- uznesením č. 388/2013.)
Kto teda vlastne pochybil? Odpoveď je podľa mňa v názve filmu spomenutého v úvode.
V. Richter
Hodnotenie: 2   0
12:26:23 14.02.2018 [6393] Nevhodný príspevok?
Príspevok je schovaný!
Príspevok je dostupný len pre prihláseného používateľa.
17:38:38 13.02.2018 [6392] Nevhodný príspevok?
Príspevok je schovaný!
Príspevok je dostupný len pre prihláseného používateľa.
11:07:42 13.02.2018 [6391] Nevhodný príspevok?
Príspevok je schovaný!
Príspevok je dostupný len pre prihláseného používateľa.
09:04:55 13.02.2018 [6390] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň.
Výstavba novej polikliniky v meste je rozhodne významným počinom a určite bude prínosom pre život občanov mesta a aj okolitých obcí.
Teraz čaká predstaviteľov mesta dôležitá úloha vyrokovať v tomto projekte pre mesto také podmienky,ktoré by vylúčili v budúcnosti prípadné právne problémy spojené s výstavbou,užívaním,nákladmi na údržbu a prevádzku zariadenia.
Tento typ zmlúv sa obvykle z logických dôvodov uzatvára na roky vopred a je nanajvýš žiadúce,aby úradníci a právnici objavili možné úskalia.
Hodnotenie: 0   0
08:52:10 13.02.2018 [6389] Nevhodný príspevok?
Myslím,že ide o to,že pokiaľ sú príspevky p.Š.spojené s jeho názorom na dianie v meste a v tomto prípade je irelevantné či sú ladené pozitívne ,alebo negatívne,kritériom na ich posudzovanie má byť len kódex prispievateľa.
Z tohto pohľadu vnímam aj zmazanie môjho príspevku a preto by som privítal vysvetlenie v čom som porušil kódex prispievateľa,aby som sa mohol podobného konania v budúcnosti vyvarovať.
Hodnotenie: 0   0
23:11:03 12.02.2018 [6388] Nevhodný príspevok?
Vážený pán Lavida.

Váš príspevok číslo 6387 v téme Primátor / Poslanci zo dňa 22:17:05 12.02.2018 sme zmazali.

Len v krátkosti zareagujeme na jednu časť Vášho príspevku:
"Vis a vis z uvedeného vyplýva otázka,že prečo je tu upierané právo p.M.Š. vyjadriť svoj názor?
Ako má vnímať bčan ctiaci si základné znaky a princípy demokracie,takýto prístup??

Na to existuje odpoveď len formou otázky:
Ako má vnímať správca portálu, keď mu zhabú počítač, notebook a na vypočúvania k polícií chodí pravidelne len kvôli pánom Šimkovcom?

Úprimne nám odpovedzte: Keby Vám polícia zhabala dva počítače a vrátila po 9 mesiacoch, keby ste neustále chodili na políciu vypovedať a všetko len na základe podnetov pánov Šimkovcov, Vy by ste takých ľudí ešte niekedy pripustili do diskusie?

Odpovedať ani nemusíte. Každému rozumnému človeku je odpoveď jasná, že NIE NIKDY.

A ak naďalej plánujete robiť nejakú propagandu za to, aby sme pánom Šimkovcom uverejňovali ich skreslené a ničím nepodložené informácie, tak potom majte na pamäti, že aj takéto Vaše príspevky budú zmazané. Venujte sa problémom občanov mesta a nie vyhodnocovaniu toho či je, alebo nie je správne nepripustiť pánov Šimkovcov do diskusie.

Zatiaľ ďakujeme za Váš prínos do diskusie a pevne veríme, že prínosom aj ostane.

Pekný večer.

Webmaster.
Hodnotenie: 1   0
21:05:34 12.02.2018 [6385] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. No tak lavida, nestrašme sa. Neviem, aké počty chcete počuť, ale ak dvaja ľudia povedzme z radov opozície, hoci nie v rovnakom pomere, dokážu radnicu paralyzovať svojimi žiadosťami počtom okolo 400 žiadostí za dva - tri roky, na základe zákona č. 211/2000 Z.z. o poskytovaní informácií až tak, že využitie pracovnej doby u zamestnancov radnice na racionálne potreby, služby pre občanov mesta sa znížilo o 30%, teda na drobno rozmenené vyhľadávaním podkladov pre dvoch žiadateľov ,aby sa im mohlo odpovedať, sa ukrojilo z fondu pracovnej doby 30 % a už možno i viac, tak váš záujem je prinajmenšom neúprimný až konšpiratívny. Vaše podnecujúce slová o ľahšom vyčarúvaní volebných bodov sympatií voličov v priebehu volebného obdobia,ako v podenkovom čase pár predvolebných diskusií,potiaľ vy lavida, nemôžu ešte platiť, lebo radnicu najskôr čaká veľa práce, ktorú nemohla naplno rozvinúť, keďže ako vidíte 30% z pracovnej činnosti zamestnancov radnice z fondu pracovného času sublimovalo v dôsledku uvedených aktivít členov opozície, niekedy za podpory opozičných poslancov. A tak by som vám odporučil pokoj v duši. Radnica musí dokončiť začaté diela. Podľa môjho názoru však ďaľšou témou, ktorou by sa mala vážne zaoberať radnica v tomto a nastávajúcich obdobiach je téma –„postupné utlmenie banskej výroby“, pretože jedna vec je následok útlmu banskej výroby na zamestnanosť, to na jednej strane, avšak na strane druhej, ak sa baníctvo dotklo veľkou mierou rozvoja nášho mesta ,najmä tým, že sme dlhé obdobie boli viazaný pod zákonným záväzkom stavebnej uzávery sa domnievam, že by sme sa skutočne mali viac kontaktovať na župné orgány, krajských poslancov s cieľom pripraviť pre nich projekty, ktoré by v rámci Hornej Nitry, vrátane nášho mesta zatraktívnili. Aktivity mesta Prievidza sú veľmi ambiciózne a ani naša radnica by ich nemala podceniť,nemala by zostať na marginále projektu, najmä ak významné banské závody pôsobili v regióne nášho mesta a následky ťažby uhlia naši občania znášali rovnako v nemalej miere, najmä čo sa týka obmedzení vlastného rozvoja nášho mesta. No lavida a máte témy. V minulom príspevku som sa zmienil asi takto k ľuďom, ktorí sa nechcú akosi neanonymne podpísať pod svoj príspevok a navyše nechcú pochopiť, že takéto v ich príspevkoch podpásovky, ktoré nemajú v podstate nič spoločné s objektívnym hodnotením situácie v meste (čím nechcem nijako obhajovať radnicu) evokujú otázku, na ktorú mi povedzme oponenti mojich názorov nevedia, či nechcú dať odpoveď a potom , ako sa zdá majú vo vnímaní šimkovcov posunutú hranicu. Prečo nevidia ,nepočujú, nechcú vnímať omnoho viac o ich konaní, o nich? Viem, že je to zbytočné, ak som opakovane argumentoval, vždy to vo svojich písačkách obišli, alebo reagovali mimo veci, teda písali len to, čo im pasovalo. A potom sa čudujú a s istou dávkou zvýšeného adrenalínu, prepísaného do osočovania, pohŕdania, ako keby sa to ich osobne dotýkalo, reaguje, ak niekto skúsenostným výrokom tvrdí asi tak, že „Zlo plodí zlo“ a svoje slová namieri proti niekomu, kto ho páchal, či pácha a upozorňuje týmto páchateľa zla , že si mal uvedomovať, že zlo bolí. Je pravdou, že aj Dobro, ak plodí, alebo sa obráti na dobro, je povšimnutiahodné, ale málokto si to všíma, lebo dobro nebolí. Rovnako som spomenul, že je tu karma, ktorá je a aj sa to rýmuje, celkom zdarma. Nikto si ju neobjednáva, a je jej ozaj, pre všetkých dosť. Ona však sa určite dostaví len asi tak, ako napríklad neželaný leták do vašej schránky. Udalosti potom naberú iný smer a prásk. Prečo to píšem? Možno by som si nemal dovoliť nikoho vychovávať, alebo by mi to mohlo byť šuma fuk, ale nič nepokazím, ak opakovane len potvrdím význam slov, ktorými by sme sa v živote mali riadiť „nerob iným to, čo nechceš, aby robili oni tebe“. V životnej praxi to znamená isté uvedomenie si, že je načim sa správať pán lavida tak, aby nikto nič zlé vracať nemusel. Neviem, či tomu porozumiete. Užili sme si niektorí svoje. Vo vašom vnímaní k nim máte posunutú hranicu, možno z iných dôvodov (dá sa len domnievať z akých), ale v správaní voči nám niektorým ich spoluobčanom sú nám veľmi veľa dĺžni, najmä s očakávaním ich ospravedlnení. Vy asi neviete počty, ktorých spoluobčanov som na tejto stránke narátal, ktorým bolo z ich strany takpovediac ublížené, bez akéhokoľvek dôvodu. A na záver, som presvedčený, že ľudia, naši spoluobčania nakoniec pochopia, že opakovane sa vrátiť k metódam zavedenými exprimátorom do nášho života nie sú požiadavkou dňa a zvážia ich potrebu v našom meste do najbližšieho budúcna. Verím, že to už bude v komunálnych voľbách. Ale skôr , ako k urnám pristúpime, sústreďme sa na hľadanie osobností, ktoré budú spĺňať isté kritériá, najmä dotýkajúce sa úcty k občanovi, rodinám, deťom, angažovaným občanom a zachovávaniu hodnôt, ktoré majú slúžiť občanom mesta a sú majetkom mesta. Dnes som sa prešiel cez Nováky a tma v zariadeniach mesta ma neskonale ranila. Tma v budovách, zariadeniach, v ktorých bol život, lieta vzduch. Potuchnutý vzduch. To je rezíduum doby lavida, ktoré ako oťaže dostali do vienka chalani na radnici. To mi vadí na mojom genius loci. A nová poliklinika poteší srdcia zdravých ľudí a bude liečiť srdcia ľudí chorých. Lavida, ak to nejde po slovensky, hoci to možno presne nebude, ale skúsim aspoň takto: Lavida, je me suis Peter Bošiak. Lavida, you are who? PB.
Hodnotenie: 2   1
15:55:13 10.02.2018 [6382] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Franz Werfel rakúsky románopisec, ktorý sa narodil v Prahe, je okrem iných, zaujímavých jeho diel, aj autor známej knihy – románu s názvom „ Das Lied von Bernadette „ v preklade Pieseň (spev) o Bernadette (dostal som ju z vydavateľstva, ktoré mám v obľube a práve v tejto knihe píše takto: „ Kto chce uveriť, nepotrebuje žiadne znamenia ,či dôkazy. Kto nechce uveriť , tomu nebude stačiť ani tisíc dôkazov. Potiaľ autor. Veď áno,život nie je súdna sieň, alebo by aspoň nemal ňou byť. Aj zo života v tomto malom mestečku, ako ukazuje aj táto stránka vyplýva, že celý náš život máme vystavaný na spletitých vzťahoch dôvery jedného k druhému. A tak ak odíde takýto, čo i len jeden vzťah, ktorého dôvera vyprchala a ho strácame, máme možnosť nové vzťahy znova vytvoriť , ak máme záujem. To je o živote. Dlhodobo vydržia len tie, kde sa ich – vzťahy obidve strany snažia neustále zlepšovať. A tak je to aj približovaním sa k pravde. Ak sa teda chceme približovať k pravde, je fakt, že záleží na autorovi a jeho reputácii. Dôvodom tohto tvrdenia môže byť aj skutočnosť, že je nespochybniteľné, že väčšina občanov čítajúcich túto stránku mu totiž (autorovi príspevku) dáva do rúk dôveru, že ich nebude zavádzať o udalostiach a kontexte, ktoré si sám nemá čas (čitateľ)overiť. A tak sa dá tvrdiť , že existujú oblasti, kde už možnosti končia a preto na tých, ktorým odovzdáme svoju dôveru, vždy záleží. Z toho nespochybniteľne vyplýva, či už tomu niekto verí , alebo neverí, záleží nielen teda na mojej, čoby pisateľa reputácii, ale aj na reputácii povedzme maliara bytu, automechanika, lekára, baníka, chemika, ekonóma, právnika. Všetko sa dá robiť povrchne a zle, alebo poctivo a dobre. Potom je namieste otázka, čo vedie ľudí, u ktorých neexistuje žiadny poznatok o ich reputácii vo svojom okolí, ulici, meste, svetadiele, že si prisvojujú právo hodnotiť ľudí, ktorí sa obetujú pre zušľachťovanie hodnôt občianskej spoločnosti v našom meste, na úkor svojho osobného pohodlia, rodiny a so zanedbateľným, ak nie nulovým pôžitkom. A navyše si vyhradzujeprávo na istú názorovú hladinu a konštatuje u tohto spoločensky a občiansky angažovaného človeka stav a hovorí o jeho osobnej animozite k istým občanom. Antagonistické pocity osoby voči inej osobe možno deliť na rôzne druhy osobnej animozity, ale tým sa už prispievateľ lavida nezaoberá, totižto je nad slnko jasné, že osobná animozita sa nezrodí len tak, predsa k tomu nás nikto neučil a tak mám dôvodné podozrenie ,že autor o osobnej animozite v príspevku , v ktorom sa zmienil o p. O. zámerne neuvádza skutočnosť alebo nekladie dôraz na výraznú situačnú intenzitu jej vzniku. A tak z čoho vychádza tento, alebo ktorýkoľvek anonymný prispievateľ, ak hodnotí spoluobčana jeho občianskym menom uvádzaného ,byť aj v iniciálach? Vychádza len z príspevkov uvedených na tejto stránke, alebo z jeho činnosti v prostredí nášho mesta, ulice v našom meste, či zo susedských vzťahov, alebo žije na inom kontinente a z počutia? Keďže sme ozaj malá komunita a mnohí si veľa pamätáme , tak ja by som z pohľadu spätne doporučoval prehodnotiť tvrdenie o osobnej animozite občana – nepolitika. P.O. môže vari za to, že na svoj žiaľ, po neúspechu v posledných komunálnych voľbách sa musel predchodca súčasného primátora zaradiť do normálneho občianskeho života a má potíže sa s touto skutočnosťou stotožniť? A ak mal a navyše aj má občan s politikou vedenou voči jeho osobe, rodine, voči jeho verejnoobčianskej činnosti, angažovanosti s viac ako dobrými výsledkami v oblasti športu v Novákoch zo strany teraz už bývalého expolitika nie dobré skúsenosti,alebo naopak, má byť tento občan, keď je cepovaný expolitikom, či jeho rodinným príslušníkom,a za akých okolnostií k expolitikovi a jemu blízkych konformný, empatický? A tak chválabohu, že tu niektorí aj prispievajúci po „toľkých skúsenostiach“ máme šťastie, ako mi včera jeden priateľ povedal, že nech si robia, píšu, telefonujú, mailujú čokoľvek, aj tak sme kovaní z inej ocele.A to oni nepoznajú. S úsmevom som to od priateľa bral a s prianím veľa zdravia a pozdravov rodinám sme sa rozišli. Dajú sa potvrdiť slová ľudí, s ktorými som viedol rozhovory na rôznej úrovni, že filozofia je fakt úžasná vec. Dajú sa v nej nájsť odpovede na všetky otázky, ak sa správne pýtame. I na tejto stránke som čítal názor prispievateľa na princíp akcie a reakcie. Nuž ozaj ide len o názor každého človeka. Totižto, každý z nás sa asi riadi istou filozofiou. Niekto je hulvát, iný strachopud, ďalší zas nič neočakáva a iný zas očakáva od ľudí, života priveľa. To je práve tá filozofia. V čom v uvedených ľudských povahách ich filozofia spočíva ,nebudem rozoberať. Ale pár ľudí na tejto stránke vystupuje v tom zmysle, že vidia len seba, bez akceptácie života ľudí žijúcich v našom meste v minulosti, či dobe nie tak dávnej, či v súčasnosti a ak sa ich nebodaj len oslovením dotknete nechcú ,alebo nemajú záujem pochopiť, že život tak, ako aj všetko ostatné, má svoje pravidlá a zákony, na ktoré musíme pamätať , myslím si že nie asi, ale vždy. Áno a jedným z pravidiel života je i na tejto stránke spomenutý viac krát a aj pre fyzikov veľmi známy, zákon akcie a reakcie. Niekto tomu hovorí karma, ja to tak nazývam, ale niekto zase povie, že to sú božie mlyny, atď.. Zákon akcie a reakcie , ktorý je iný vo fyzike, nie je to isté, ako spomenutý zákon, ktorý platí v živote. Už asi aj žiaci základnej školy učiaci sa fyziku ho vedia odôvodniť. V reálnom živote to funguje málinko inak. Ak by som nemal pravdu, mnoho ľudí by riešilo svoje životné osudy inak ako alkoholom, drogami, útekom detí z asocálnych rodín a pod. Prečo? Preto, že sa vraví, ak čo životu dáš, sa ti vráti presne také, aké si to dal. Byť pozitívnym človekom znamená, že pokiaľ budem rozdávať radosť, radosť sa bude vracať. Pokiaľ človek, je ale v depresii, okolie , v ktorom žije mu bude taktiež pripadať depresívne. A to je už o inej akcii a reakcii. Život žijeme, sme tu a žijeme, a ak vieme čo na jeho konci príde, tak by sme mali akceptovať slova pána M.O., ak spomínal našich predkov. Vieme, že existuje deň, noc, tma svetlo a mnoho aj pre mňa hoci som všeličo skúsil a mám už ako sa povie svoj vek, ešte nevysvetliteľných vecí, jednoducho - filozofia života.Pokiaľ sa týka mojich príspevkov a aj ostatných , ja tvrdím, že pokiaľ moja snaha napísať objektívne nie je stotožnená s názorom webmastera, treba ho (príspevok) vymazať. Mám rád skvelé občianstvo, mám rád ľudí, ale aj pravdu. A tak k veci lavida. Who is who? A prečo potom vy lavida a ja P.Bošiak?
Hodnotenie: 3   0
12:09:59 10.02.2018 [6380] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň.
Blíži sa čas komunálnych volieb v novembri tohto roku,kedy si budú občania voliť svojich zástupcov v samosprávnych orgánoch obcí.
Jedným zo znakov dnešnej doby sa stala verejná diskusia vedená na rôznych diskusných internetových fórach a ako sa zdá ,tak sa takáto forma komunikácie stala dôležitou súčasťou verejnej diskusie o problémoch,ktoré trápia našu spoločnosť.
O tom akú dôležitosť pripisujú takémuto spôsobu komunikácie a verejnej diskusie, svedčia aj príklady našich najvyšších verejných činiteľov a funkcionárov,ktorí sa takýmto spôsobom zúčastňujú na verejnej diskusii a prezentácii svojich názorov na dianie v spoločnosti.
Tento fenomén dnešnej doby sa stal uznávaným do takej miery ,že sa dá povedať,ak nie si na sociálnej sieti,akoby si nebol.
Dôležitosť takejto komunikácie vo vzťahu k občanom mesta si osvojil aj náš p.primátor a ponúkol občanom vo svojom volebnom programe možnosti,ktorými môžu vykonávať svoju občiansku kontrolnú funkciu a zúčastňovať sa tak v rámci demokratických zásad na správe vecí verejných.
To je možné hodnotiť len kladne a je len na občanoch samotných do akej miery budú využívať ponúknuté možnosti uplatniť svoje pohľady na riešenie problémov mesta.
http://www.danieldanis.sk/volebny-program/
Z pohľadu občana mesta a voliča,by sa dalo v oblasti dodržiavania svojho volebného programu p.primátorovi vytknúť,že nekoná v súlade s niektorými zámermi,ktoré si v programe vytýčil.
Cieľom a zámerom môjho diskusného príspevku je prejaviť názor občana ,že by som privítal,keby náš p.primátor začal prispievať aj na tejto stránke a svojim dielom sa tak stal vo väčšej miere účastným verejnej diskusie o súčasných problémoch našeho mesta a prispel tak prezentovaním svojich názorov k lepšej informovanosti občanov.
To by určite prispelo k zvýšeniu jeho dôveryhodnosti v očiach občanov,lebo skutočnosť ,že tu chýba aj jeho pohľad a názory na súčasné dianie v meste,môže byť zdrojom presadenia sa nesprávnych,či dokonca aj nepravdivých informácií a predpokladám ,že o to nemá ani sám p.primátor a ani nikto z občanov žiaden záujem.
Zároveň by som privítal zo strany p.primátora,keby na tejto stránke,ktorá sa prezentovala a etablovala svojou spoluprácou s mestom,keby sa nezdráhal tu zverejniť momentálny odpočet plnenia zámerov obsiahnutých v jeho volebnom programe aj s prípadným výhľadom ich naplnenia do konca volebného obdobia.

Hodnotenie: 0   0
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
Komunálne volby 2018 - kandidáti
Zoznam kandidátov.
zobraziť podrobnosti »
09.10.2018
Novácke noviny 2018
Vyšlo nové číslo Nováckych novín - prečítajte si ich online.
zobraziť podrobnosti »
24.09.2018
Poézia všednosti
Radi by sme Vám uviedli do pozornosti výstavu výtvarného umenia „Poézia všednosti“, na ktorej predstavia tvorbu významných výtvarníkov so svojimi obrazmi. Výstava má filantropický rozmer a dobrovoľná finančná zbierka bude pre neziskovú organizáciu Plamienok - detský mobilný hospic v dňoch 14.9. až 6.10.
zobraziť podrobnosti »
18.09.2018
VIDEO: Mestské zastupiteľstvo zo dňa 19. februára 2018
www.video.novaky.sk
zobraziť podrobnosti »
14.04.2018
VIDEO: Vyjadrenie primátora mesta k aktuálnemu dianiu
VIDEO: Vyjadrenie primátora mesta k aktuálnemu dianiu
zobraziť podrobnosti »
21.03.2018
Mail:
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa.