Online 5 ľudí. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
746 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
11:29:18 25.09.2018 [6561] Nevhodný príspevok?
NAKA by malo preverit aj konanie byvaleho primatora mesta Novaky - Ing. Dusana Simku, ako zaobchadzal s verejnymi zdrojmi za 24 rokov svojho uradovania. Pozemky vyhradene na vystavbu minimálne šiestich rodinnych domov, nechal nech mesto vysporiada za peniaze mesta a potom si ich odkupil ako jeden pozemok pre seba.... keby aj nam kazdemu obcanovi mesto zaplati a vysporiada kazdy pozemok o ktory je zaujem.... Hamba Dusanovi za taketo zneuzivania pravomoci verejneho cinitela...

Dušan ktorý nám neustále bez nápravy a dodnes vypúšťa splašky priamo do rieky Nitra nám tu ide kandidovať? Veď to aký človek bez chrbtovej kosti musí byť?
Hodnotenie: 1   0
18:17:13 23.09.2018 [6559] Nevhodný príspevok?
Prečo nemôžem voliť Ing. Dušana Šimku za primátora mesta Nováky? Kto spĺňa zákonné podmienky na to, že môže voliť a byť volený v našom meste a cítil, že čokoľvek zo sľubov v predchádzajúcom období nebolo zrealizované, neboli veci dobre urobené, dotiahnuté do konca, boli zanedbané, či devastované, alebo bezhlavo zlikvidované má ideálnu príležitosť predložiť svoju víziu a po svojom prípadnom zvolení, začať; ju realizovať. Mojou ambíciou je, aby som sa vo svojich príspevkoch, čo najviac priblížil k realite dní minulých, ale i súčasných, ktorými sa dá odôvodniť moja odpoveď na otázku, prečo nemôžem voliť Ing. Dušana Šimku za primátora. V tomto predvolebnom čase, sa občiansky život v našom meste neodlišuje podstatnými znakmi od života občanov v iných obciach, mestách. Aspoň ja ich nevnímam. Nemám totiž také poznatky. Veď, či sa nám to páči , alebo nie, každý si žije vo svojich problémoch, ktoré ho kvária menej, či viac. Kto však má záujem už vie, pretože informácie už presiakli do vedomia občanov nášho mesta a potvrdené sú i mená kandidátov na poslancov a primátora mesta. Niektoré mená sú pre obyvateľov známejšie, iné im veľa nehovoria. Niektorých z nich poznajú, niečo už pre mesto v minulosti urobili, iní sú nepopísaný hárok papiera s doterajším nulovým prínosom pre obyvateľov Novák. Pri všetkej úcte k ostatným obciam a mestám na Slovensku, však rozdiel medzi ostatnými obcami a našim mestom tu je. U obcí v regióne ma to nemrzí, nezaujíma, pretože okrem okresného mesta Prievidza, je volebná kampaň v obciach na okolí vedená na rozdiel od nášho mesta s podstatne, podstatne menším „humbugom“. Na zozname kandidátov na primátora nášho mesta je zapísaný aj Ing. Dušan Šimka, bývalý primátor. Oficiálne je teda potvrdené, že sa snaží o comeback – znovuzískanie moci. Predplatené predvolebné agitačné príspevky, ktoré Ing. Dušanovi Šimkovi zverejnil v niekoľkých vydaniach týždenník - regionálne, reklamné a inzertné periodikum PRIEVIDZSKO zdá sa, že našich spoluobčanov až tak veľmi nezaujali. Myslím si, že dôvod je ten, že ich obsah má nízku odbornú úroveň, bez zachovania štipky politickej kultúry a podľa môjho názoru, majú v istých súvislostiach jeho argumentácie fabulatívny naratív. Rozrušený a bojachtivý kandidát na primátora nášho mesta, Ing. Dušan Šimka, však začal zle. Začal ťať hlava-nehlava aj za podpory (Solženicyn ich volal ortodoxní a Lenin užitoční idioti) užitočných idiotov typu lavida, kade-tade. Je však otázne, či je potrebné takto ťať? Je otázne, či zaťal naozaj vždy do pravého, živého. A tak si kladiem otázku. Ozaj a prečo to robí, ak chce žiť medzi nami i naďalej? Ba chce byť otcom mesta, či získať právo riadiť toto mesto. Hľadajúc odpoveď na niektoré otázky, som sa vrátil k mojim „ úvahám, resp. zamysleniam sa...“, ktoré boli zverejnené i na tejto webovej stránke, pred niekoľkými rokmi späť, zmyslom ktorých bolo vyjadrenie nesúhlasu s konaním a riadením nášho mesta vtedy primátorom Ing. Dušanom Šimkom. Tí, ktorí majú záujem, si isto spomenú, ako nám Ing. Dušan Šimka veľakrát sľuboval, že „zmení vodu na víno“. Ako sa vraj dobre budeme mať, keď to bude Lenon. „Žijem pre naše mesto „ (?!)“.. Presne tak znel názov kampane, s ktorou išiel Ing. Dušan Šimka do volieb v roku 2014. Dnes sa hrdý slogan nedá nijako inak chápať, len ako čistý populizmus, pretože stav, ktorý zanechal v meste po dvadsaťštyriročnom pôsobení na poste primátora nášho mesta, nastavilo rovné zrkadlo aj slepému pohľad, na riadenie nášho mesta v období jeho vlády. A tak s dovolením začnem tým , čo si zaslúži najväčšiu pozornosť od voličov, občanov, začnem jeho vzťahmi k ľuďom a naopak. Prečo? Pretože, ak platí, štát sme my, vari by malo platiť, že mesto sme my, občania a on má len zverené dočasné právo nás zastupovať bez ohľadu na to, či mu niekto dal, alebo nedal vo voľbách hlas. Ďalej tiež preto, že ozaj nie je možné nespomenúť a len tak hodiť na marginálu záujmov ,alebo dokonca zabudnúť na množstvo jeho nezmyselných vstupov do integrity občanov, porušených medziľudských, občianskych a priateľských vzťahov, ktoré zničil bez pokory, neúctivo až dokonca verejným škandalizovaním občanov, bez úcty a vlastnej sebareflexie a to len v záujme rastu jeho vlastnej populistickej, politickej kariéry, v záujme povyšovania jeho píár na os zemegule, okolo ktorej sme sa všetci mali vraj točiť. Jednoducho, mnohým ľuďom bezdôvodne, len z titulu arogantného povýšenectva ubližoval. Nikdy sa nikomu doposiaľ za takéto, jeho absurdné konania, výroky, neospravedlnil. Ako vidieť, jemu nechýbajú vzťahy ( však uvidíme ?!) k týmto ľuďom, nechýbajú mu problémy bežných ľudí a problémy mestských štruktúr, mestských politík. Nezamýšľal som sa veľmi nad tým, že potom prečo, ale asi preto, že je to jednoduché. Nemá spomenuté vzťahy vnútorne v sebe vytvorené kam posunúť, kam pretvoriť, kam pretaviť, vystačí si sám so svojou súčasnou family a pár trolmi. A tak je zjavné, že mu ide len o moc. Jeho doménou bolo a s tým aj zostarne , ponižovanie rodičov pred deťmi a detí pred rodičmi, byť tie deti sú aj dospelí ľudia. Ako vidno z mnohých zverejnených záznamov Jehotelevízie, dehonestoval, ponížil mnoho občanov, desiatky vzťahov a tým aj vstupy do rodín (dobre čítate, desiatky rodín). Nie je nezaujímavé, že počas svojej politickej kariéry, veľmi rýchlo od seba odpudil tých ľudí, ktorí mu v čase porevolučnom pomohli vystúpiť na piadestál moci, a ktorých svojim konaním takto neskonale sklamal. Niektorí z nich dodnes, len nechápavo krútia hlavou. No, nielen tých spoluobčanov, ale aj tých, ktorí sa zapájali do činnosti mestských orgánov, spoločenských organizácií v meste, ktorí mesto reprezentovali vo vysokých štátnych funkciách, alebo na postoch podnikateľov, úspešných manažérov, športovcov, športových oddielov, ba svojich spolupracovníkov, ktorých si sám vyberal, a ktorých sám náležite bez vlastnej pokory, zatracoval. Nevšímal si ľudí, občanov, ktorí sa zaslúžili o život v tomto meste pred jeho nástupom do funkcie primátora. Nechcel a nechce pochopiť, že keby nebolo týchto občanov, nemá na čo naviazať, lebo oni vytvorili Nováky, oni reprezentovali v športoch, ktoré sa rodili v našom meste ozaj za ťažkých podmienok a oni organizovali turnaje, dokonca na európskej úrovni (Vodné pólo). Nedá mi nespomenúť dnešné slová pápeža Františka, ktorými v istej pasáži jeho vystúpenia upozorňoval slovami, „ vážte si svojich predchodcov“. A tak ma zosmutnela spomienka na laxný prístup nášho mesta pri poslednej rozlúčke s dlhoročným predsedom Mestského národného výboru Jankom Gogolom, ktorý v najťažšom období obetoval všetky svoje schopnosti nášmu mestu. Plných dvadsaťpäť rokov viedol naše mestečko. K zanedbávaniu významu SNP, v našom meste sa ešte vrátim. Ing. Dušan Šimka, v čase svoje vlády v našom meste postupne posilňovaním svojej pozície, strácal o týchto ľudí záujem. No, až nadišiel čas, keď i napriek ním sľubovaného a očakávaného zázraku, „zmeniť vodu na víno“, ktorý nikdy nedokázal splniť, ho ľudia, občania-voliči prekukli, odmietli , nedali mu v roku 2014 mandát a prišiel o kreslo primátora nášho mesta. A tak sa pokúša o comeback – znovuzískanie moci. No, to má však vážení spoluobčania už háčik, pretože Ing. Dušan Šimka nemal zabudnúť, že občania, voliči ťažko uveria jeho sľubom, keď už raz k nemu zmenili postoj, v dôsledku ich nespokojnosti so spôsobom (!) napĺňania mandátu, ktorým ho poverili. Voličom takto arogantne, neslušne vedenou predvolebnou kampaňou, neetickou rétorikou len preukazuje, že sa v jeho charakteristických rysoch ,povahových vlastnostiach nič nezmenilo a niet teda dôvodu sa oprávnene domnievať, že si váži a bude do budúcna vážiť slušnosť,občanov,či svoje mesto. Neveria, že bude slušnou formou riadiť naše mesto. A tak by si mal najskôr, po prehratých voľbách v roku 2014 všimnúť i svoje správanie a konanie, ktoré už raz, na štyri roky vyvolalo túto, pre neho frustrujúcu zmenu, nezáujem o jeho služby. Hoci sa ani v súčasnosti s jeho výrokmi, ktoré vypustil do verejného priestoru po stránke obsahovej, morálnej, etickej a politickej, napokon ani po odbornej stránke nestotožňujem, nikomu neukladám za úlohu, s mojim názorom, úvahou, súhlasiť, pretože si uvedomujem , že volebné právo občana je už zadefinované. Vox populi,vox dei“ .Avšak moja mienka a nielen moja i v súčasnosti je taká, že aj hrubé slovo treba vedieť použiť a venovať sa viac pravde, ako osočovaniu a znevažovaniu, či nactiutŕhaniu. Ing. Dušan Šimka svoje slová nikdy nevážil ( najmä voči občanom, voličom, poslancom), nikdy nepoužil adekvátne a prináležiace odôvodnenie bez toho, aby si „ do človeka nekopol“. Ing. Dušan Šimka, neodpovedal vždy odborne, ani korektne, nechcel a nechce brať osobnú zodpovednosť za svoje pochybenia, ku ktorým si občania žiadali od neho vysvetlenie, akú-takú odpoveď. A tak, ak som doposiaľ s Ing. Dušanom Šimkom nesúhlasil, nesúhlasím s ním ani teraz, ani s jeho „pripisovaním si zásluh“(?!), za poukazovanie na činnosť, či nečinnosť súčasných funkcionárov Mestského úradu, hoci v tejto mojej úvahe, je pre tento prípad, ich činnosť pre mňa vedľajšia, pretože je to o práci radnice a na nich je bremeno, aby vyvrátili slová exprimátora alebo vice versa. Ing. Dušana Šimkov rozkazovačný, fabulatívny naratív ,používanie, výhražného až zastrašujúceho spôsobu, či naplnenie hrozieb masovým podaním trestných oznámení na poslancov, občanov, mimochodom, na ktorých sa viacmenej zabával, s posmievačským podtónom, avšak nikdy nedosiahol body z takéhoto konania pre seba len potvrdzujú, že Ing.Dušan Šimka nemá cit nielen pre veľkú politiku, do ktorej sa domáhal dlhé roky neúspešne dostať, o čom svedčí neúspešné členstvo v niekoľkých stranách. No čo je zlé, chýba mu cit, najmä pre komunálnu politiku. A v súčasnosti je odrazu komunálna politika v jeho záujme(?!). Vážení čitatelia, ak budem mať ako dôchodca čas a dovolia mi to okolnosti , dovolím si postupne pokračovať v úvahách. PB
Hodnotenie: 2   1
14:13:34 22.09.2018 [6556] Nevhodný príspevok?
Ale, ale p. Lavida
Dobrý deň,
nesnažím sa reagovať na príspevky pisateľov, zvlášť ak si medzi sebou vymieňajú názory. Beriem to tak, že to je hlavne ich vec a ja si ich príspevky len zo záujmom prečítam.
Váš posledný príspevok p. Lavida ma však zarmútil v jednej veci. Aby som bol konkrétny dovolím si Vás citovať :
" Napr. tu máme celkom logickú otázku prečo terajší p.primátor a p. prednosta tak vehementne presadzujú projekt novej Polikliniky? Aj napriek tomu, že jeho financovanie je povedzme, výrazne nad možnosťami mesta. Počul som reči o tom, že majú niečo prisľúbené"
Práve pre túto poslednú vetu na Vás reagujem. V našom meste a na tom sa iste spolu zhodneme, nie je dobrá atmosféra. Ľudia na veci reagujú podráždene, emočne, mnohokrát bez argumentov, či overených informácií. Sám ďalej píšete, že práve takéto reči z agentúri JPP nahlodávajú zdravé uvažovanie ľudí. Nemám nič proti tomu, ak sa takéto, povedzme klebety hovoria pri pive, či káve. Ak však takéto niečo zavesíme napr. na túto stránku, tak to môže zneistiť a nahlodať uvažovanie množstva ľudí. Ak Vám išlo o toto, tak sa Vám to perfektne podarilo.
Samozrejme keby som bol ja p. Danišom, resp.primátorom mesta vedzte, že tvrdo zareagujem. Lenže. Lenže ja nie som ani p. Daniš, ani primátor.
Za chvíľu sú tu komunálne voľby a ja by som bol veľmi rád, keby sme my čo píšeme na tieto stránky, neprenášali svoje emócie, pojmy a dojmy na spoluobčanov Novák. Skôr keby sme emócie a vášen tlmili a naše príspevky by nútili ľudí, zdravo sa nad nimi zamyslieť. Emócie a vášeň patria určite viac k láske, ako v rozhodovaní sa o tom, komu zveríme naše mesto na ďalšie obdobie.
Pokiaľ sa jedná priamo o Vás p.Lavida, podporujem Vaše myšlienky v otázke rozvoja turistického ruchu a tým aj propagácii Novák. Nie som v tejto oblasti doma, takže neviem poradiť, ale podľa vašich myšlienok si myslím, že by ste vedeli, ako nato. Bol by som naozaj rád, keby ďaľšie zastupiteľstvo spolu s primátorom a vedením mesta, niektoré Vaše myšlienky aj realizovalo. Vedzte však, že do rozhádaného mesta, mesta plného nenávisti a osočovania, Vám nikto nepríde.

S úctou
Ľubo Dzurák
Hodnotenie: 3   0
17:41:01 20.09.2018 [6555] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Lavida, keď „ Alea iacta est“ a Juliusa Caesara, či rieky Rubikon nikde, počkáme si. Načo sa trápiť.PB
Hodnotenie: 0   0
00:05:13 20.09.2018 [6553] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Tak pekne po poriadku. Pokiaľ sa týka Elona Muska, resp. jeho výroku len diletant si dokáže myslieť, že na Internete vygúgli všetko. Ja mám však inú a to pre mňa už od mojich desiatich rokov svojho života záľubu. V tom čase som dostal zvolenie od mojich rodičov zapísať sa do tzv. Hviezdoslavovej knižnice a odtiaľ som si kupoval knihy, ktoré mám doposiaľ v obývačke môjho bytu, teda doma v knižnici. Je ich okolo štyridsať a všetky som prečítal. Som dlhoročný odberateľ kníh z vydavateľstva Martinus (overte si to). Kupujem si knihy v kníhkupectve Panha rhei. Je skvelé. Teda nie Googlu, lavida, ale „Za všetko, čo je vo mne dobré, vďačím knihe.“ To už veľmi dávno vďačil za svoje vedomosti knihám Maxim Gorkij. Vaša arogancia je neskutočná. Zloba, nenávisť a absurdity vytláčané z vašej hlavy, len tak z vás sršia. Tie vedecké kecy okolo Elona Muska, si nechajte pre seba. Ja sa plnenia jeho vízií pravdepodobne nedožijem a už i preto mi nechýbajú vaše prihlúplé vygúglené frázy. To je po prvé. No, a aby som pokračoval s dovolením švejkovsky. Tak nám ho ... idú voľby, diletanti pokračujú a karavána ide ďalej, nechcem sa psov dotknúť, nezaslúžia si to. Vy lavida sa však už konečne vypsite z tých vašich fantasmagórií. Lavida, z každej Vašej sentencie vyplýva to isté, opakovane dookola Ja o voze , vy o koze. Naši politici a aj novinári označujú v poslednom období najmä vo svojich blogoch na SME , isté politické osobnosti, rádovo však aj obyčajných ľudí výrazom „užitočný idiot“ . Lavida, ja som nereagoval na váš príspevok, ja som sa neodvolával na váš príspevok, ja som reagoval na príspevok Ľubomíra a prirodzene na zvláštnu atmosféru v meste, ktorú koniec koncov sám potvrdzujete, že nie je dobrá. Za atmosféru v meste môžu iní ľudia ako ja a vy to dobre viete.Vy mi písať nezakážete, na to ste malý pán, aj keby to bol niekto z vašich donorov. To vás však neoprávňuje ,takto si na mňa dupnúť. Lavida, ak chcete získať informácie – zoznam kandidátov na poslancov, či primátora a doposiaľ ho nemáte k dispozícii a chcete ich získať, aby ste niekomu poslúžili ako ..., nech sa páči. Čo ja s tým. K tejto vašej úvahe o kandidátoch na primátora, ktoré sa dotýkajú mojej rodiny sa vo svojich príspevkoch ešte vrátim. Lavida, obsah vášho príspevku naznačuje stále tie isté tendencie, že si nechcete uvedomiť , že i v tejto chvíli váš príspevok nemá tak, ako aj inokedy, kauzalitu, nemá logiku, zmysel a vôbec neurčuje žiadnu koncepciu, osočujete, ohovárate. To po druhé . A teraz k tomu najvážnejšiemu problému . Ak sa lavida domnievate, že vo vašom príspevku, v ktorom ste zverejnili isté fragmenty osobnej sťažnosti podanej M.Š.na moju osobu na Slovenskú advokátsku komoru, vy ako tretia, sťažnosťou nedotknutá osoba , že to nie je bezdôvodným zásahom z vašej strany do integrity mojej osoby, ste na omyle. Ide o zverejnenie osobnej pošty, ktorú vám sťažovateľ poskytol , a ktorá nebola určená vám. A ja už nie som člen advokátskej komory. To po tretie. Nuž, aby som pokračoval, veľmi ste na omyle, ak si myslíte, že som nejaký ufňukanec. Nevyplakávam a ani nemám dôvod, najmä nie kvôli vám. Len opakovane podčiarkujem to, čo vyriekol primátor Nového mesta nad Váhom o tom, čo pomohlo udržať mesto a jeho rozpočet v stave, aby sa za rok 2017 umiestnilo ako najlepšie mesto na Slovensku a najlepšími výsledkami. Diletantizmus z vás len srší. Nerozumiete mestu, jeho hospodáreniu, nerozumiete vzťahom medzi ľuďmi a ich potrebám. Ste obyčajný amatér mysliac si, že ste verbálne nadupaný . Možno, vygúglenými frázami. Ste nekorektný už i preto, že tlačíte kaleráby o primátorch hoci v mojom príspevku som pokračoval v téme o práci poslancov ,nadväzujúc tak na príspevok Ľubomíra a primátora som sa vicmenej len veľmi okrajovo, myslím, že len v jednej vete dotkol. Stále sa snažíte o diletantské vyťažovanie informácií, hoci viete, že ja vám ich neodovzdám, neposkytnem. Už vám to istý čas vytkol Vladimír. Háčik ,rybička.Lavida,nie som rybička. To vari som sa nepomýlil , po štvrté a na záver, po piate. Pokiaľ sa však týka zariadení pre plávanie a vodné pólo lavida, nechajte si tie vaše kydy o zmene spoločenských pomerov pre seba. Trvám na svojom tvrdení, že pokiaľ sa týka Mestskej krytej plavárne v Novákoch išlo o flagrantné zanedbanie starostlivosti o mestský majetok. Kto zodpovedal (v tom čase, keď toto zariadenie bolo v užívaní občanmi mesta len pár rokov od roku 1988, cca +,- 10 rokov), keď sa Mestská krytá plaváreň vypustila zo záujmu starostlivosti o ňu za zverený mu majetok mesta a kto sa mal starať o mestský majetok- Mestskú krytú plaváreň a etc. so starostlivosťou riadneho hospodára a nestaral sa takýmto spôsobom oň, si načítajte v príslušnom zákone. PB
Hodnotenie: 1   1
10:06:52 19.09.2018 [6552] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň.Preňúral som weby odhora až dolu,ale taký výrok Elona Muska som nikde nenašiel.Našiel som len toľko,že bolo o Muskovi povedané.: “Buďte ako Elon Musk,mýľte sa vo svojom optimizme.“
Ale to nie je vôbec podstatné,dokonca nie je podstatná ani možná viacvýznamovosť vyplývajúca z morfológie logického výkladu takto usporiadaného výroku.Tú “najlogickejšiu variáciu”významu tej myšlienke udeľuje až prečítanie ostatného textu.
Po analýze prečítaného mi najviac vyvstala v mysli myšlienka /otázka/,že kto to tu vlastne “vyplakáva” nad súčasným stavom vzťahov na radnici.
Odpoveď je naporúdzi.Je to presne ten ,kto sa nemalou mierou svojej aktivity a prezentáciou svojich názorov pričinil ,že ten stav je taký aký je.Rozhodne si ale nemyslím,že to všetko je len jeho zásluha.S určitosťou sa dá tvrdiť,že na tomto nie dobrom stave sa svojím dielom zodpovednosti podieľame všetci.Všetci občania mesta,ktorí tu žijeme bez výnimky a nie len tí,čo prejavujú akú takú zvýšenú mieru záujmu o veci verejné a ktorým leží osud mesta vyššie od bodu,kde stráca chrbát svoje poctivé meno.
Aby som nebol pri svojej rádoby laickej analýze,hodnotení a objasnení príčin súčasného nedobrého stavu medziľudských vzťahov prejavujúcich sa v politickej kultúre aktérov príliš prešpekulovaný,tak budem stručný.
Pre naše mesto,takisto ako pre všetky ostatné obce platí, že “ryba smrdí od hlavy”.
Tak to bolo vždy.Pokiaľ si občan zvolil do čela hlavu pomazanú,tak sa darilo.Darilosa preto, lebo na čele boli prítomné tie potrebné schopnosti a danosti.V prípade primátora,lebo o ňom je reč, mesta musia byť v tom správnom pomere prítomné komunikačné schopnosti,spolu so schopnosťami manažérskymi,ekonomickými a ľudskými-charakterovými.
Len samotná chuť urobiť niečo pre svoju komunitu nie je pre dosahovanie dobrých výsledkov postačujúca.
Z toho vyplýva,že zúžiť zodpovednosť za situáciu v meste len na “niektorých poslancov”by bolo veľmi povrchným hodnotením “skutkovej podstaty” problému.
Autor príspevku sa sťažuje,že poslanci furt nechápu kam miznú peniaze.Podľa toho,ako sa dá chápať význam v texte použitých slov,peniaze miznú vo firmách,ktoré boli predtým v rukách mesta a teraz sú v súkromných.Okrem tohto jediného prípadu miznutia mestských peňazí nespomína autor žiaden iný.Logicky z toho vychádza,že nápravou /zmenou/tohto súčasného stavu by už malo byť všetko OK a peňazí by malo byť dosť.
Ak by sme teoreticky prijali tento logický konštrukt za reálny,je potom možné si položiť aj takú otázku,že prečo už k náprave dávno nedošlo?Vari zodpovední na radnici toto nevidia? Všimol si niekto z občanov,žeby niekto z vedenia mesta si posťažoval verejne na takýto problém a avizoval spôsob jeho riešenia? Zaregistroval niekto z občanov,žeby trebárs p.P.B. doterajší viceprimátor a kandidát na primátora v nadchádzajúcich novembrových voľbách apeloval za vyriešenie takéhoto problému?
Ak je totiž pravda,že tieto príspevky pod menom Peter Bošiak píše mladý p.B.poslanec a viceprimátor,tak tu logicky pre občana vzniká v súvislosti s problémom miznutia peňazí určité dilema a teda požiadavka odpovedí na tieto otázky.
Pochopiteľne ,že nemôžu ostať nepovšimnuté aj odpovede na otázky kto teda vlastne píše príspevky na túto stránku pod nickom Peter Bošiak? Podľa vyjadrenia a zistení advokátskej komory sa šetrením preukázalo,že pod takýmto nickom prispieva na túto stránku mladý p.B.Tu je myslím potrebné upozorniť,že táto informácia je listinne podložená a teda sa nejedná o žiadnu fabuláciu.Lenže poznatky občanov sú ako sa hovorí diametrálne odlišné a čo sa mňa osobne týka,tak som ochotný odprisahať,že tieto príspevky nepíše mladý p.B.,ale práve jeho pán otec.Teda je tu ďalšia logická otázka.Kto a aké informácie udával pri tomto šetrení? Aby som nemohol byť obvinený z netransparentnosti,len dodám,že dôkazy mnou uvedených informácií na požiadanie poskytnem.

Po roku 1989 prebehli v spoločnosti zmeny,ktoré viedli ku riadeniu ekonomiky na princípoch trhového mechanizmu a ktoré v podstate vylučujú existenciu akéhokoľvek subjektu ,pokiaľ si na svoju činnosť nevytvorí podmienky,aby sa mohol na existujúcom trhu etablovať.V týchto okolnostiach je potrebné hľadať príčiny problémov s plávaním v Novákoch.Skrátka nie je možné prevádzkovať zariadenia,ktoré produkujú ekonomickú stratu.Vyplakávať nad tým je zbytočným mrhaním energie.

Pokiaľ prijmeme za filozoficky správny názor,že je aj sohľadom na budúcnosť komunity potrebné riešiť “zásadné životné otázky mesta”,tak sa javí ako akútny problém vývoj spojený s riešením otázok okolo útlmu ťažby uhlia v HBP a výroby el.energie a tepla v ENO.
Riešenie problémov s týmto spojených v súčasnosti rezonuje v spoločnosti a každý dobrý nápad ktorý by priniesol realizovateľnú víziu možných riešení problému je dychtivo očakávaný.
Na pozadí vyššie uvedeného očakávam v bížiacich sa komunálnych voľbách kandidatúru človeka ,ktorý predstaví ucelenú víziu budúcnosti v ráde desiatky rokov a z toho vyplývajúcu konkrétnu koncepciu rozvoja pre najbližšie volebné obdobie aj s ohľadom na vyššie spomenuté okolnosti.
Osobne budem preferovať kandidáta,ktorý sa vo svojej práci zameria na podporu podnikania v oblasti cestovného ruchu priamo v našom meste a ktorý predstaví svoje konkrétne návrhy,ktorými by chcel také zámery dosiahnuť s cieľom ponúknuť turistickej verejnosti celú škálu lákadiel ,ktoré by dokázali turistickú verejnosť pritiahnuť svojou atraktivitou a ktoré by dokázali z ekonomického výnosu saturovať mestský rozpočet pre ďalší rozvoj a napĺňanie ostatných potrieb mesta.
Ale to len tak na okraj,veď voľby sú až začiatkom novembra,takže nie je kam sa ponáhľať a je to vidieť aj z toho,že žiadneho kandidáta na primátora,alebo poslanca nie je vidieť.Dokonca počúvam hlášky,že ani žiadne predstavenie sa kandidátov v telke sa nechystá,takže je zrejme všetko v poho.Občan je tichučko,tak to má byť,tak je to dobré.Oj kdeže sú tie slávne časy spred minulých volieb,keď sa to tu hemžilo ťažkaniami na zlé hospodárenie s mestským majetkom,vynášali sa na svetlo všetky tie ťažké hriechy a viny.
Dnes je tu všetko v poho,nikto si neťažká,hoci sa stav zjavne nijako nezlepšil a k náprave nedošlo.Pravdepodobné vysvetlenie tohto zvláštneho javu by snáď mohlo vystihovať populárne lidové řčení : “ Keď sa vypsíme,aj z nás budú ľudia”.
Moment! Teraz mi došlo! To čo tu vypisuješ za nudné pseudointelektuálske kydiny!
Prečo to nenapíšeš ako normálny človek po ľudsky.
Tak teda po ľudsky.Som do budúcnosti optimista,lebo viem,že život pôjde ďalej,tak,ako šiel doteraz aj napriek našim pochybeniam a niektorým zlým rozhodnutiam,čo nás pribrzdili v rozvoji,ale to nie je žiadna tragédia,taký modus vivendi sa s ľudstvom ťahá už od počiatku a stále sme tu a žijeme si relatívne na úrovni a v skutočnosti ako tie príslovečné paťátka v žite.
Hodnotenie: 1   0
20:37:45 16.09.2018 [6550] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Neviem ako a z ktorého konca začať. Také nešťastné oppidum, ako sa v latinčine povie mestu, len ťažko nájdete v blízkom regióne . Myslím tým Nováky, teda mesto, v ktorom žijem už takmer sedemdesiat rokov. A tak mi dovoľte pomôcť si výrokom Elona Muska „ Mýľte sa vo svojom optimizme“ . Je možné, že sa i to budem musieť naučiť. Ale, čo ja, veď tu nejde o mňa, v mojom veku môžem na to, ako sa povie, hodiť kladu, ale tu ide o mladších a o naše deti, vnúčatá. Preto dôvodom takýchto myšlienok je dezilúzia zo stavu, kam až dospela celá naša, novácka spoločnosť. Praktiky z parlamentnej politiky, sa už veľmi dlho aj v našom meste , najmä za posledných dvadsať rokov žiaľ, prenášajú aj do politiky nášho mesta, do politiky tej komunálnej. Chcel som vždy uveriť, že samospráva v našom meste sa bude od „veľkej“ politiky odlišovať, pretože tu, sa riešia naozajstné problémy našich, miestnych ľudí (Tak som si to viackrát vypočul z úst porevolučných vodcov etablovaných v našej samospráve). V tomto mestečku sa udejú každodenné starosti i radosti, ktoré akosi napĺňajú život jednotlivca i celých rodín tu žijúcich. Ak sa musím učiť podľa Elona Muska, mýliť sa vo svojom optimizme, musím konštatovať, že dnes už ani v komunálnej politike nejde o hľadanie riešení, budovanie či starostlivosť, nejde o občana a jeho záujmy. Predovšetkým ide o záujmy politikov, skupín, alebo jednoducho egá, či one mann. Podľa môjho názoru je to na škodu veci, pretože to nie sú mechanizmy na to, aby mesto prosperovalo, aby sa rozvíjalo, a aby skvalitňovalo život svojich obyvateľov. Často sme poukazovali na to, že takýmto vedením mesta sa profesionalita, úcta a rešpekt, pokora a schopnosť dialógu dostávajú do tieňa populizmu, krikľúnstva, veľkohubých sľubov bez reálnych riešení, deštrukcie a vzájomného politického boja amorálneho, bez úcty voči sebe, veď tu budú i naďalej spolu znášať svoje životné osudy. Veď tak aj bolo. Často sme poukazovali na to, a to píšem na margo práce niektorých poslancov nášho mestského zastupiteľstva, že v situácii, keď ide o výsledok, ktorý by mal byť v prípade samosprávy citeľný a viditeľný, najmä pre prospech obyvateľov, prehodili niektorí poslanci , verím, že ako pre nich tak aj pre mňa z nepochopiteľných dôvodov výhybku a dali najavo v prípade prevahy v hlasovaní len to , že kto má väčšie a silnejšie ramená, kto väčšmi brojí voči radnici, alebo kto viac kritizuje. Ale v konečnom dôsledku, ako sa vraví, „skutek , utek“. Takto sa dá reálne pracovať na poste šéfa radnice. Totižto, títo niektorí popletení poslanci, konštruktívne riešenia nehľadali a ak áno, tak sa hľadali veľmi ťažko. A tak, nie že by sa povedalo, čo sa mi nepáči a s čím nesúhlasím, ale skritizovať všetko, čo predloží primátor to bola hlavná povinnosť niektorých poslancov toho volebného obdobia. To, že nedávali na stôl vlastné riešenia, vlastné projekty, že nedávali návrhy, ktoré majú hlavu, pätu, podporu väčšiny, finančné krytie a v neposlednom rade udržateľnosť , to im nevadilo, nehanbia sa za to a ako píše prispievateľ Ľubomír vraj ešte chcú kandidovať. A to už ani nehovorím o riešeniach, ktoré v sebe nesú víziu, viacerých volebných období a presahujú hranice volebného obvodu, toho ktorého poslanca. Napríklad plavecké bazény. Ako ľahko sme ohrdli Mestskú plaváreň a starostlivosť o ňu sme pustili k vode, keď sa rozhodlo, že sa postaví nový plavecký bazén. Všetci v tom čase na radnici sa dívali do spätného zrkadla, ako stráca svoj význam ,majetok mesta – Krytá plaváreň a pozerali pred seba ako rastie Národné vodnopólové centrum v majetku cudzieho vlastníka ,s nezaistenou jeho budúcou existenciou. A sme v situácii, do ktorej by sa nemal dobrý hospodár (vizionár),dobre sa starajúci o svoj vlastný majetok dostať . Teda, tak nám treba. Žiaľ, mnohí z nich sa radšej sústredili na, pre mňa nepochopiteľné politické body tu a teraz, ako na zásadné otázky života mesta, jeho rozvoja a pritakávaniu fabulatívnym naratívam, niektorých ich voličov. Dnes som si vypočul v správach STVR, postavenie miest s najlepším výsledkami hospodárenia za rok 2017. Aby som nebol opäť nekriticky označený za demagóga uvediem , že takmer hneď v úvode primátor Nového mesta nad Váhom, potvrdil, že veľký podiel na šetrení s finančnými prostriedkami mesta bolo ponechanie si mestských organizácií,t.j. Technických služieb a Mestského bytového podniku v svojej réžii. A to ja tvrdím od samého začiatku, ako som začal písať na túto stránku. A poslanci furt nechápu, kde miznú peniaze. Vôbec nemám v úmysle všetkých hádzať do jedného vreca. To v žiadnom prípade, ale faktom ostáva, že výsledok je taký, aký je. A mám za to, že to nie je všetko. Neustály proces a zvyšovanie kompetencií na samosprávu, prenos nových kompetencií bez financií, zhadzovanie problémov na hlavu radnice, neviem ako pokračuje reforma verejnej správy – aj to sú signály, ktoré len ťažko dávajú dôvod k úsmevu a môjmu dôvodu mýliť sa vo svojom optimizme. PB
Hodnotenie: 1   0
17:56:45 23.07.2018 [6536] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Nie som tak filozoficky zdatný, ale isté je, že nech je akýkoľvek –izmus malo by platiť, že i v súčasnosti súčasťou riadneho politického života v našom meste musia byť isté mravné hodnoty, a že jednota medzi mravnosťou a politikou by asi mala byť akýmsi ušľachtilou oblasťou verejného života, verejného priestoru. Teda toho priestoru, o ktorom dookola píšem, ktorý si v súčasnej dobe sami špiníme bez uplatňovania občianskych , poctivých a spravodlivých riešení problémov nášho mesta. Kto číta a má dosah k mailom M.Š. ,tak tí sa takmer dennodenne presviedčajú o tom , že to čo som napísal je z mojej strany naivita , a že moja naivita ani zďaleka nezodpovedá skutočnosti, ktorú dnes sledujeme a prežívame v našom meste. Moja odpoveď ku istej snahe zosmiešniť ma na tejto stránke v náboženskom cítení, presvedčení, si myslím, že mravnosť, alebo morálka, o ktorej tak lacno diskutuje lavida nepadá z neba, tobôž nie je výsledkom, napr. ani vplyvu Desatora božích prikázaní, ak sa domnieva lavida. Mýlne sa domnieva, že sa nesmiem dotknúť náboženstva a cirkvi, lebo –ista. Ja som nevyzdvihoval pokrytectvo a stupidnú amorálnosť možno niektorých cirkevných osobností, ale som definoval citát brazílskeho biskupa Heldera Camaru, ktorého výrok má vysokú morálnu hodnotu pre každého človeka na tejto matičke Zemi, a ktorý znie :“ „Keď dám biednym chlieb, tak som svätý. Keď sa pýtam, prečo biedni nemajú chlieb, tak som komunista.“Zdroj: https://citaty-slavnych.sk/autori/helder-camara/?o=new . Lavida, však áno, na margo myšlienok v príspevku č. 6393, kde píšete ,“ že v aspoň v jednom by sme do budúcna mohli nájsť spoločnú reč. V utilitárnej snahe zmeniť súčasný stav, kedy je táto stránka polygónom na vybíjanie negatívnych emócií a predvádzania rôznych metód hybridnej vojny na stav ,kedy sa bude konkrétne a vecne diskutovať o problémoch mesta a nie poukazovať na morálne vlastnosti prispievateľov (!) a v príspevku č. 6440 zase takto „.No a keď som sa nad vecou hlbšie zamyslel a zrazu sa v kauze objavili nové a zaujímavé konotácie, tak zrazu p.Vladimír a teraz už aj p.B,urobili nečakanú piruetu a zatiahli ručnú.“ Potiaľ takto lavida píšete vy a ak je želanie z vašej strany vykať vašej osobe, nemám s tým problém. A tak, ak nesúhlasím s vašim hlbokým zamyslením, uvediem s dovolením čitateľov, že aj prečo. Lavida, schopnosť sebareflexie, učenia sa na svojich chybách a ich stále menej časté opakovanie, robí človeka lepším človekom, vo všetkých oblastiach. A odlišuje aj bezcenného autora od kvalitného prispievateľa i na túto stránku. Ja súhlasím s názorom, že nie je na mieste čakať na dokonalosť. My ľudia, takí nie sme. Ale mali by sme sa o ňu snažiť, ak chceme napredovať. Faktom, s ktorým sa dá súhlasiť je, že žiadny, tu píšuci prispievateľ, nebol a nie je perfektný a každý sa mohol a môže dopustiť omylov. Ale, ak sa to stane, je dôležité si chybu priznať a nejako ju napraviť. Prispievateľ, alebo lepšie povedané autor príspevku a nielen na tejto stránke, ktorý má takýto férový prístup k písaniu, je určite lepší než ten, ktorému je to jedno. Vy isto viete na koho táto moja charakteristika mieri. To je ad jedna. Aj v novinárskej praxi platí, a dúfam, že to nespochybníte, že noviny, ktoré si strážia pravdivosť toho, čo vypúšťajú do verejného priestoru sú lepšie než tie, ktorým je to jedno (písal som o zmazávaní príspevkov v SME). Lavida a tak nie je bezvýznamné tvrdenie, že ak sa chceme približovať k pravde, na autorovi a jeho reputácii teda záleží , na což práve vy tvrdíte opak. Čitateľ mu totiž dáva do rúk dôveru, že ho prispievateľ v príspevku nebude zavádzať o udalostiach a kontexte, ktoré si sám nemá čas , alebo sa mu ani nechce si to overiť. Znamená to, že napr. Ferko Mrkvička, nie je pre mňa dôveryhodný pre takú, alebo onakú vec a tým pádom má u mňa istým spôsobom znížený kredit dôveryhodnosti, a tak ma jeho , napr. arogancia nevyrušuje, však všetci vedia, o ktorého občana, akého občana ide a či je jeho záujem riešiť veci verejné opravdicky , alebo ide o inteligentské zabŕdanie, či miešanie karát. To je ad dva. Sú však tiež prípady v živote, že v oblastiach kde už naše možnosti končia, že na tých, ktorým odovzdáme svoju dôveru, vždy záleží. Záleží na reputácii maliara, automechanika, lekára, právnika a autora článku, ktorý svojim príspevkom mieri do miestneho verejného priestoru. Sám zo života viem, že všetko sa dá robiť povrchne a zle, alebo poctivo a dobre. Celý život mám a nielen ja, ale i mnohí spoluobčania majú vystavaný na spletitých vzťahoch dôvery jedného k druhému. Vzťahy, z ktorých však dôvera vyprchala strácame a preto nové znovu staviame, pretože ak by tomu tak nebolo, v tomto verejnom priestore by sme sa podusili, od dusna, ktoré sa vytvorilo v našej občianskej spoločnosti v poslednom období, veď naše mesto je toho, v niektorých prípadoch, vhodným príkladom. A tak záverom treba podotknúť, že dlhodobo vydržia len tie vzťahy , kde sa obe strany snažia stále spomínané vzťahy zlepšovať, čo v našom meste, vari ani nie je možné. Prečo, si zodpovedzte sám. A tak do páru ešte jede citát od Heldera Camaru , ktorý rovnako platí pre naše mesto: „Istý minister, v očakávaní, že sa bude musieť vzdať svojho úradu, dal vypratať zásuvky stolov, preskúmať papiere, urobiť poriadok v celej budove domu. Je to upozornenie pre všetkých, ktorým neustále hrozí omnoho viac, ako nutnosť urobiť poriadok v nejakom ministerstve: urobiť ho vo vlastnom živote.“ Zdroj: https://citaty-slavnych.sk/autori/helder-camara/?o=new PB
Hodnotenie: 0   0
14:16:33 22.07.2018 [6535] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň.Domnievam sa,že pri hodnotení situácie na nováckej politickej mini scéne a zvlášť v prispievaní na túto stránku a je jedno kým,jedná sa vždy o “masáž “ občana,hoci na rovinu mi použitie takéhoto výrazu zo strany p.B. v súvislosti so zverejňovaním príspevkov ,čoby názorov jednotlivých prispievateľov nepripadá zvlášť vhodné.Ale budiš.To je jeho vec ,ako a čo píše.
Citujem. “Vraj píšem preto,lebo veľmi chcem byť primátor”.
Pane veď čítajte prosím s porozumením.Kde som niečo také napísal?Odpoveď je nikde.Napísal som ,že pravdepodobne zvažuje kandidatúru váš pán syn a že predpokladám ,že mu zrejme budete chcieť v takom úmysle pomáhať.Pochopiteľne,že by na tom nebolo nič zlého,pokiaľ by vaša pomoc bola v rámci predvolebného obdobia plne relevantná .
Ja ako občan nevidím žiaden problém v prípadnej kandidatúre vášho syna na post primátora,lebo ak by vo voľbách bol naozaj úspešný,tak vaše dlhoročné skúsenosti by mu mohli byť vo výkone funkcie len ku prospechu jeho osobne a tiež aj mesta.Napokon tiež som písal v ktoromsi príspevku ,že z titulu mojej skúsenosti som s vami ,keď ste ešte funkcionárčil,mal len dobré skúsenosti.
Citujem: “Treba však jednoznačne potvrdiť a takým ako ty opakovať,, že nemôžu za stav, ktorý ťažko prežívajú nikoho viniť, a ak chcú , tak len a len seba samých.“
Povedzte mi pane aj niečo ,čo neviem.Za prvé píšete v množnom čísle a máte zrejme na mysli len p.D.Š.Za druhé viackrát som tu napísal,že podľa môjho názoru bývalý primátor nie celkom správnym spôsobom reagoval na niektoré situácie. Z toho vyplýva,že opakovať mi niečo,čo viem aj sám,je mlátením prázdnej slamy.A za tretie,neviem o tom ,žeby som súhlasil s vašim návrhom o tykanie si.Je to síce najzaužívanejší spôsob komunikácie na všetkých webových fórach,ale mám za to ,že v našom prípade /keď si vzájomne nedarujeme ani slovo/sa to nehodí,preto ostaneme radšej pri vykaní.
O zvrátenosti.
Len totkaj predvčerom ste ma hrešil za expresivitu niektorých výrazových prostriedkov v mojich príspevkoch a terazky si to porovnajte.Vám by sa to tiež nepáčilo,keby o vás a vašich názoroch vyhlásil ,že sú zvrátené.Berte to skrátka tak ,že páni .Š.sa správajú tvrdo opozične a to,ako to robia za to vy ,ani ja nemôžeme.Takisto ani za to ,s akou motiváciou vstupujú na politickú scénu.Nech už je ich motivácia akákoľvek,v prípade p.D.Š.je vaša domnienka o jeho neschopnosti zmieriť sa so stratou funkcie,podľa mojej mienky len čistou fabuláciou,navyše pertraktovanou v negatívnych konotáciách znižujúcich jeho morálny kredit v očiach občanov.
Z môjho pohľadu ak by sa aj p.D.Š.rozhodol kandidovať,tak by nešlo pre mesto o žiadnu tragédiu.Má dlhoročné skúsenosti,akými sa môže pochváliť len maloktorý komunálny politik a za sebou dlhoročnú a úspešnú profesionálnu históriu.
Akých chýb sa dopustil a dopúšťa o tom písať nebudem,lebo som pevne presvedčený ,že to s chuťou urobíte za mňa.Poviem len toľko,že kto robí,robí aj chyby a vieme,že to platí univerzálne,teda ani moje písanie nemôže byť dokonalé,nech by som sa snažil akokoľvek.Ale vo všeobecnosti platí,že je dobré,ak si to uvedomujem,ale u vás som si tým nie celkom istý.Hodnotenie: 0   0
11:50:23 22.07.2018 [6534] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Veď áno ,ten kto nedokázal v živote nič , ten kto vyššie nedosiahol obyčajne dá len úder pod pás. A tak začína masáž občana. Najskôr koštovka, aká bude reakcia na nezmysly ,plodené v hlavičke ideológa lavidu( vraj sem tam si mal v rečiach aj v minulosti také šplechy ale či to teraz píše lavida, alebo na tvoje konto niekto iný, ťažko povedať, i to je primitívne i to je primitívne ?), potom rôzne úvahy a narážky, kto by čoby a kto kam a čím chce byť, hoci takto to bolo i v minulom volebnom období. Vraj píšem preto, že veľmi chcem byť primátor a podobné predikcie. Dá sa povedať, že tento simplexný predvolebný manéver, ktorý už dvetisíc rokov neplatí, pretože ak by aj niečo malo byť, či niekto mal byť niečim, alebo mal zálusk na niečo sa momentálne vierohodne nedá predpokladať , lebo človek mieni a boh mení a to hovorím o predikcii . Veď uznajte, kto by sa pred nejakým lavidom a pár dní do volieb otvoril ( Ak vlastne vieme, že vyťažuje, teda aj vieme, o čo mu vlastne ide). A tak ťa necháme , keď už si sa na takúto cestu, ( súc nepoučiteľný, pretože ja mám tisíc dôvodov konať ,ako konám) dal , v ilúzii volebnej výhry a tvrdej pomsty v tebou vytvorenej hre, ktorú si smolíš, ako traumu, frustráciu,či tragédiu. Lavida na sekvenciie v tvojej tragédii o predikcii kandidátov na primátora je ešte čas, hoci.... . No, a tak sa bavme, píšme a nechajme sa poúčať a vzájomne urážať. Napokon aj tak rozhodne občan, pretože, Vox populi vox dei. Ale ,aby som bol úprimný , ako píšeš, ani ty, ja my, sa nenaješ z plného taniera, lebo to už tak býva, za štyri roky raz. Ešte je to pre mňa, nás , teda tých ktorých spájaš so mnou, v rámci rámca. Bolo i horšie a pre istých občanov veľmi, veľmi ,čo mi ani nie je teraz už ľúto , veľmi zle. Nie a nie vstrebať stav ľútosti za celkom dobrým džobom.Treba však jednoznačne potvrdiť a takým ako ty opakovať,, že nemôžu za stav, ktorý ťažko prežívajú nikoho viniť, a ak chcú , tak len a len seba samých. A tak ,aby sme sa vrátili k dôvodu môjho písania. Lavida, argument a argument je rozdiel. Keď sa v práci robilo s pochybením a nechcelo sa v predvolebnom roku plniť povinnosti vyplývajúce v naviazaní na legislatívu SR a vznikol prúser, tak po prúseri upozorňovať na prípadné pochybenie je slušne povedané alibizmus, ak nie zlomyseľnosť. Tým netvrdím, že to nebolo treba, ja som len na základe dokladov – prijatých a schválených Uznesení mestským zastupiteľstvom v roku 2014, ktoré sú i tebe a ostatnej verejnosti dostupné zdôraznil, že sa mohlo s prípravou Plánu hospodárskeho rozvoja začať skôr tak, ako v iných obciach a mestách, o čom som priložil dôkazný link, teda v roku 2014 ,napr. v mesiaci 09/2014, a vtedy bol primátor D.Š.. A tak čoho sa boja tvoji chránenci, keď tak mohutne kričia o ratu a ty tvrdíš, že nie sú za to zodpovední? Ak tvoji chránenci zverejnili stav vo veci prípravy PHR mesta mohli, ale nepokladám za argument, zmienku v texte o kauze Vadala ,resp. talianskej mafii,(zverejnenom v PRIEVIDZSKO z 29.06.2018 v predvolebnom letáku, ku ktorému sa prihlásil Dušan Šimka bývalý primátor nášho mesta, ktorý v statuse uvádza, že bol 24 rokov na tomto poste (?)) ako komparáciu na podporu jeho - ich tvrdení. Myslel vtedy aj na občanov-svojich voličov? Pýtal - sa vari jeho nevoličov v počte cca1400 občanov, že môže, môžu byť takýto zlomyseľní, voči primátorovi? No, nepýtali. A to je o komunite. Mňa, jednoduchého občana, ktorý v tejto komunite žijem to urazilo, či je to tak, alebo onak. Tu žijem , mám rodinu, chodím na úrad, po meste. Milujem toto mestečko. A tak, či sa ti to páči, alebo nie, spôsob, že argumentuje –argumentujú a nielen v tomto prípade bratia Š. kauzou S. Vadalu, tak to je už zvrátenosť. A k tomu sa dá povedať len toľko, ako som v úvode uviedol tento môj príspevok,“ Veď áno ,ten kto nedokázal v živote nič , ten kto vyššie nedosiahol len do pása, dá síce úder, ale ten s najhorším úmyslom, pod pás. A tak začína masáž občana, ktorého v istých prípadoch zaujímajú skôr negatíva, ako pozitíva, navyše niekdy strácajú pamäť (nerád používam argumenty ad hominem, aj keď netvrdím, že si ma sem tam prinútil ich použiť), navyše väčšinu nezaujíma obsah, ale iba forma. Ja však tvrdím, že by to bolo na škodu života nás všetkých v našom meste, ak by ozaj sa stratili všetky putá komunity PB
Hodnotenie: 0   0
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
Budú sa preverovať výsledky volieb: Neúspešní kandidáti žiadajú o prepočítanie hlasov
NOVÁKY - Jeden z neúspešných kandidátov na primátora Novák v novembrových voľbách do orgánov samosprávy obcí požiadal Ústavný súd (ÚS) SR o prepočítanie hlasov. Podanie odôvodnil tesným rozdielom hlasov voličov medzi ním a zvoleným kandidátom.
zobraziť podrobnosti »
28.11.2018
Hlasuj za ZŠ Nováky a vyhraj
V hre sú 3x plne vybavené počítačové učebne s interaktívnou tabuľou v hodnote 21 000 € pre tvoju školu a viac ako 120 vecných cien pre teba, hlasovanie prebieha do 31.12.2018
zobraziť podrobnosti »
22.11.2018
Mestské zastupiteľstvo zo dňa 29. októbra 2018
Video-záznam.
zobraziť podrobnosti »
04.11.2018
Komunálne volby 2018 - kandidáti
Zoznam kandidátov.
zobraziť podrobnosti »
09.10.2018
Novácke noviny 2018
Vyšlo nové číslo Nováckych novín - prečítajte si ich online.
zobraziť podrobnosti »
24.09.2018
Mail:
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa.