Online 9 ľudí. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
831 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
12:07:56 03.12.2017 [6265] Nevhodný príspevok?
Milí diskutujúci. Je ADVENTNÝ ČAS, prajem Vám, aby ste ho prežili v skutočnej predvianočnej atmosfére, naplnenej láskou a pocitom spolupatričnosti. Myslím, že každému z nás leží na srdci budúcnosť nášho mestečka, i keď sa naše názory "rôznia". Keďže sme tu viacerí inkognito, a máme svoj dôvod, dovolím si aspoň pánu Bošiakovi úprimne popriať pekný advent , a samozrejme aj nám anonymnym.
Hodnotenie: 4   0
10:04:33 03.12.2017 [6264] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Lavida, ak ste si prečítali mnou doporučený vám príspevok, ešte chcete tvrdiť, že ste neporovnateľný s Mariánnnnnnnnom? Urážate, zavádzate a zveličujete. Ste zúfalý, ste zúfalííí ?(!). Mesto Partizánske spolupracuje s Greenpeace na ochrane pred znečisťovaním rieky Nitry, iné obce, ktoré majú problémy s nezákonným odvádzaním splaškov z domov ich riešia v televízii, len v Novákoch je pre vás a ľudí v minulosti na významných postoch pracujúcich stav v nezákonnom odvádzaní splaškov do rieky Nitry, posunutý na marginálu záujmov a nikto nechce tento prostriedok verejnoprávnosti použiť na poukázanie vo verejnom záujme, hoci v minulosti, ale aj v tomto volebnom období sa našli občania, ktorí ju použili na zverejňovanie riešenie osobných problémov. A tak aj mne ,aj tu píšucim, aj lajkujúcim aj „málo“ sledujúcim čitateľom tejto stránky „na rovinu odkazujete „ svojim spôsobom o svojom genius loci a najmä to, ako vnímate svoj postoj k občanom, ktorí si ctia životné prostredie a život v Novákoch a kladú tomu primeraný význam a nielen tomu. Lavida, vedzte však, že nestojím o stavanie mojej budúcnosti tohto mesta na piesku. PB
Hodnotenie: 1   1
09:43:16 02.12.2017 [6263] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Je možno pravda , že svet sa akosi za posledných pätnásť -dvadsať rokov zmenil rýchlejšie. Je tiež viac ako isté, že zmeny nášho sveta budú akcelerovať možno exponenciálne i naďalej. Lavida, podľa mňa je však veľmi otázne, keďže vás nepoznám, aká je limitná rýchlosť zmien vaša osobná (ak taká u vás vôbec existuje a možno ďaľších dvoch-troch občanov), keď teda ste v myšlienkach taký, až futuristicky supermoderný. A tak mi prepáčte, keďže sa vraj moje bytie nestretlo s tým správnym časovým obdobím a položil som si otázku, kedy sa človek ešte dokáže adaptovať, alebo ako rýchlo sa meniaci svet je ešte pre človeka v mojom veku znesiteľným svetom, hoci vy už zatvárate bane, končíte výrobu elektrickej energie v blízkosti nášho mesta vybudovanej elektrárne a výrobu horúcej vody pre vykurovanie kompletného niekoľkotisícového sídliska v našom meste a v okresnom meste Prievidza. Mám za to, že naše mesto stratiac likvidáciou priemyslu pre seba istý príjem, ktorý nie je zanedbateľný, sa tým pádom zaradí medzi obce s nevyváženým štandardom, skôr nižším ako vyšším, navyše so zdevastovaným životným prostredím a to sa áno, bude musieť niečim nahradiť. Ale skôr to nepôjde, ak si neuvedomíme, že nielen fabriky, ( mimochodom, prečo vynechávate stále chemičku ), že sa musí začať od nás občanov, teda aj od tých, ktorí svoje splašky zo svojho rodinného domu odvádzajú do rieky Nitry a nemali by, hoci vy tomu nekladiete žiadny, alebo len malý význam. Vedzte, že čítam pozorne vaše príspevky a hoci nepopieram, že vy mladší, môžete byť aj vcelku inteligentní, no nech mi je odpustené, nie však, ako to čítam a vychádzajúc z vašich príspevkov, až takí múdri. Na múdrosť lavida, treba dozrieť. A preto si vždy, ako zverejníte svoj príspevok, tento najskôr prečítajte pre seba a viackrát po sebe. A aj preto si dovolím vám odporučiť, aby ste si prečítali diskusné príspevky od Mariánnnnnnnna uverejnené na tomto linku k článku, čítaj tu:https://myhornanitra.sme.sk/c/20707335/dve-obce-hornej-nitry-aj-kraj-maju-ukazkove-webstranky.html?ref=njctse. Ak sa rozhodnete si prečítať článok, na ktorý vás odporúčam, všimnite si aj reakciu diskutéra Štefana Kráľa a ďaľšiu reakciu na ňu od Mariánnnnnnnna. Nemá to chybu. Každopádne, ja som sa veľmi pobavil. A nech mi je odpustené lavida, aj vy sa svojimi diskusnými príspevkami, pohybujete veľmi blízko myšlienkových pochodov Mariánnnnnnnna. Vo vašich príspevkoch genius loci nevykazuje žiadne znaky vašej nejakej veľkej závislosti ako osobnosti, od nášho nováckeho prostredia. Nie ste transparentný a ste mimo reality, mesto vám bolo, je a bude ukradnuté a tak sa aj takým istým spôsobom bavíte, na účet súčasnej garnitúry na našej radnici tak, ako to bolo aj v minulosti, lebo ak by bol záujem o vaše návrhy u bývalého primátora, tak sa vozíme z Vtáčnika na kolobežkách do nášho mesta. Na váš žiaľ, v jeho Volebnom programe na roky 2014-2018 nebol ani jeden váš návrh akceptovaný. Takže snažte sa byť bližšie k realite, pretože ste tak, ako aj vaši donori, od reality tvrdo odtrhnutý. A tak záverom. Lavida, otázkou pre nás starších nie je to, čo mi odkazujete vo svojich neomalených príspevkoch, ani môj názor na rýchlosť zmien, ale či sa náhodou v Novákoch niečo ľudské nevytráca z našich životov. „ Na múdrosť lavida, treba dozrieť“. PB
Hodnotenie: 1   0
13:06:44 01.12.2017 [6261] Nevhodný príspevok?
Vážený pán primátor,p.poslanci,chcel by som sa niektorých p.poslancov spýtať aký majú záujem,alebo dôvod aby nepodporili výstavbu novej polikliniky pod záštitou Unipharmy s ktorou súhlasia aj lekári ordinujúci v starej poliklinike a podporujú tento zámer.Vytvorili sa dve skupiny poslancov:jedni pracujú pre mesto a teda aj občanov ale sa mi zdá že druhá skupina(asi šiesti poslanci) sledjú viac svoje osobné záujmy a bránia výstavbe modernej polikliniky s novým vybavením a rozšírením lekárskej starostlivosti pre občanov mesta a spádových oblastí. preto by som ich chel aj touto formou vyzvať aby sledovali záumy občanov,voličov,ktorým by odpadlo chodenie po doktoroch kde tade a uľahčílo a ušetrilo času keby tu bola nová poliklinika.Nech nezabúdajú že idú proti svojim voličom.
Hodnotenie: 7   0
17:29:34 30.11.2017 [6259] Nevhodný príspevok?
Reakcia prednostu MsÚ Mgr. Milana Oršulu:
-----------------------------------------------------------------------
Reakcia na príspevok č 6238 nick meter.

O činnosti KCMN n.o. som v minulosti viackrát informoval MsZ, ako predseda komisie kultúry a športu. Podstatnou vecou, ktorá bola v tom čase problémom pre mnohých spoluobčanov bola forma a spôsob preukazovania nakladania s finančnými prostriedkami v predmetnej organizácii zriadenej mestom.

Čo sa týka nákladov MsÚ po uvedení KCMN do likvidácie, sú zapracované priamo do rozpočtu mesta. Keď nebudeme do nákladov počítať mzdy, energie, investície, tovary a služby, boli v rozpočte na uvádzané roky vynaložené nasledovné náklady

2015 - 385 €
2016 – 16.621 €
2017 – 20.151 €

Mesto čerpaním tejto položky je obmedzené rozpočtom a zákonom, čiže nad rámec tejto položky nemôžeme čerpať nič, pokiaľ to poslanci neschvália aktualizáciou rozpočtu. Čiže keď sa na kultúrnych podujatiach vykáže akýkoľvek zisk, tak my tieto prostriedky nemôžeme už použiť.

KCMN nebolo takto obmedzené. Okrem dotácie na kultúrne podujatia z mesta , pričom na kultúru bolo zúčtované v roku

2011 – 31.568 €
2012 – 30.000 €
2013 – 30.000 €
2014 – 30.000 €

malo možnosť opakovane použiť zisk z kultúrnych podujatí, ako i hospodárskej činnosti s majetkom mesta (nájomné a pod.) spätne na nákup ďalších kultúrnych podujatí alebo na inú činnosť, ktorá nebola krytá dotáciou z mesta. Zisky za uvedené roky sa pohybovali nasledovne

2011 – 56.000 €
2012 – 58.000 €
2013 – 52.000 €
2014 - 54.000 €

Čiže KCMN malo možnosť točiť zisk z kultúrnych podujatí v danom roku bez akéhokoľvek obmedzenia, práve naopak bolo to jeho zákonnou povinnosťou. Toto v súčasnosti mesto nemá, po vyčerpaní rozpočtovej čiastky na kultúru, napríklad jedným kvalitným podujatím, už ďalšie objednať nemôže, aj keby sme dosiahli 100 % zisk za dané kultúrne podujatie. V prípade, že sme takto minuli prostriedky na jedno podujatie, už mestu v danom roku zostanú len náklady na mzdy zamestnancov a energie.

Predpokladám, že toto je cieľ navrhovateľky, aby krátením v aktualizácii rozpočtu na kultúru, blokovala možnosti jej skvalitnenia v takýchto obmedzených podmienkach. Natíska sa nám preto otázka, že prečo bývalý primátor dal do likvidácie KCMN n.o.? Chcel pomôcť mestu? Chcel mestu znepríjemniť činnosť v oblasti kultúry? Chcel niečo zakryť v hospodárení KCMN n.o.? Odpoveď nechám na vás.

Pekný večer.

Mgr. Milan Oršula
Prednosta MsÚ Nováky
-----------------------------------------------------------------------
Hodnotenie: 1   0
17:02:40 30.11.2017 [6258] Nevhodný príspevok?
Reakcia prednostu MsÚ Mgr. Milana Oršulu:
-----------------------------------------------------------------------
Dobrý večer.

Pán lavida nebudem reagovať na všetko, ale dovolím si Vám teda zaslať informáciu o rozvojových projektoch o ich realizácii a zrealizovaných projektoch.

O veciach, ktoré sa udiali a dejú v meste sme si dovolili občanov informovať osobne na stretnutiach s občanmi dňa 23.5.2017 a 29.6.2017. V prílohe mojej reakcie si Vám dovoľujem preto zverejniť prezentácie.

K ďalším rozvojovým zámerom, ktoré mesto pripravuje a už aj prezentovalo poslancom sa vyjadrovať nebudem, pretože zjavne z ich strany vôľa nie je. Mám na to svoje dôvody, ktoré ja osobne vysvetľovať nechcem, pretože bol by to môj subjektívny názor a ten by bol zjavne na tejto stránke niektorými ľuďmi zbytočne potieraný. Každopádne jednalo sa o rekonštrukciu miestnych komunikácii, výstavba novej polikliniky, modernizácia a rekonštrukcia centrálneho tepelného rozvodu, cyklotrasy, vodozádržné opatrenia a podobne. Tieto zámery boli poslancom predstavené aj spolu s možnosťami o financovaní. Viac by ste sa mali pýtať aj poslancov poprípade si viem k tejto problematike s Vami sadnúť ja sám osobne, v prípade požiadavky aj za účasti primátora alebo odborných zamestnancov.

Pekný večer.

Mgr. Milan Oršula
Prednosta MsÚ Nováky


Realizácie mesta Nováky v roku 2016:


Realizácie mesta Nováky v roku 2017:


-----------------------------------------------------------------------

Hodnotenie: 3   0
21:29:45 28.11.2017 [6256] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Veď áno lavida , ale ak píšete o tom, čo točíte, tak vám na rovinu kladiem otázku, čím a ako chcete vy, občan s jedným hlasom a vašou skrytosťou za anonymné meno lavida, rozhodovať o volebnom programe kandidátov na post primátora, navyše bez akejkoľvek interakcie občianskeho spoločenstva v našom meste. To jednoducho nebude možné, ak sa nevrátite a nielen vy, k občianskej interakcii. Nie však takej akú produkujete,ale na báze etosu, morálky a spolupatričnosti, čo znamená, aby sa nikto a najmä nie ten, komu sme dali do rúk moc nám vládnuť, nad nikým nevyvyšoval , aby ten, ktorému sme dali do rúk moc nám vládnuť, nikoho bez dôvodov neponižoval, aby všetci tu žijúci ľudia cítili istotu, istý postoj hrdosti k tomu, že sú občania tohto mesta a môžu sa vyjadriť slobodne. Ja viem, že sa vám to ťažko počúva, ale lavida, vy pre to, aby to bolo možné, ste sa doposiaľ ani slovkom vo svojich príspevkoch, o takom správaní občanov nezmienili a navyše odvádzate pozornosť úplne niekam inam, k akémusi turistickému futurizmu. My, na rozdiel od vás, opakovane na takéto pomýlené správanie predstaviteľa mesta , ktorého rezíduá znášame do dnešného dňa, reagujeme a budeme reagovať, lebo sme si toho užili, najmä v období spred roka 2014 až , až. Lavida a tak ako chcete presvedčiť spoluobčanov o vašej úprimnosti, že názormi vo vašich príspevkoch chcete pomôcť nášmu mestu, chcete si počkať na človeka, ktorý nás „povedie k svetlej budúcnosti“? A tak nedá sa inak, ak si myslím, že presvedčiť ľudí, že vaše názory sú prioritou pre život nováckej mestskej komunity verte, či neverte, tak ako doposiaľ, dá sa len konštatovať, že sú to prázdne slová, fabulácie a zavádzanie , omyl a skončíte tak, ako aj v roku 2014, hoci ste sa veľmi, veľmi, veľmi snažili. Veď ani váš osobný kandidát , ktorého ste podporovali vo svojich príspevkoch vaše myšlienky a návrhy vo svojom Volebnom programe neakceptoval a musel skončiť na poste primátora. Zopár jeho volebných sľubov, ktoré sme aj na tejto stránke uviedli, sme pre ich neakceptovateľnosť podrobili kritike. Nuž lavida , a tak potom zase môžete točiť ďaľšie štyri roky okolo volebných programova čakať na vyriešenie splaškov, keďže vás teraz nezaujímajú ďalších desať rokov. Záverom lavida, točte o tom, ako a kde vziať peniaze, lebo to je viac povinnosť, ako túžba každého z nás, ja Vám držím palce, aby ste boli ten jediný, ktorému svoje vízie a plány potenciálni kandidáti na post primátora vyštebotajú a vy svojim jediným hlasom rozhodnete , kto nám bude v tomto meste vládnuť a odovzdáte im svoj patent na výrobu peňazí. Možno som zamrzol v istom čase, pretože v takomto vydaní, ako v súčasnosti existuje medzi občanmi názorová rozpoltenosť občanov nášho mesta, navyše vzťahy medzi časťou poslancov a vedením mesta, som ozaj vo svojej praxi a možno v živote nezažil a čo je horšie, ľudia za to zodpovední, ľudia ktorí vytvorili túto prazvláštnu atmosféru, nechcú niesť zodpovednosť a hoci by nemali, sa opakovane vystavujú verejnosti, neomalene diskutujú na mestských zastupiteľstvách, urážajú ,osočujú a opakovane prilievajú do pohára spolupatričnosti nevraživosť a jedovaté prísady. Lavida, chcel by som vám rozumieť, ale nedá sa. PB
Hodnotenie: 1   0
13:57:26 28.11.2017 [6255] Nevhodný príspevok?
Ale veď isteže p.Bošiak,aj pokosiť treba,aj upratať,aj budovy a majetok mať na poriadku,aj dom pre seniorov a domy pre mladých.
A ja točím o tom,kde na to všetko a na omnoho viac iného vziať.Toť vsio.
Čo sa týka Vašej otázky splaškov,počkám si na budúce MZ,kde avizoval bývalý Primátor,že bude reagovať na apeláciu súčasného Primátora.Ale pravdupovediac táto otázka je na marginále môjho záujmu.Väčšiu váhu dávam na blížiace sa voľby a zvlášť volebné programy kandidujúcich občanov.Aké rozvojové programy z "ponuky" budem zvlášť preferovať,to už viete.Tak sa majte a pridajte si trochu na radiátoroch,lebo sa nemôžem zbaviť dojmu,že ste tak trochen zamrzol v čase.
Hodnotenie: 0   1
08:14:04 28.11.2017 [6254] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Parfém chloe, idete ruka v ruke s ostatnými ši......mi. Veď áno,kde končia argumenty,začínajú urážky. Často sme o vašom spôsobe a spôsobe reakcie pisateľov z vašej komunity už písali. Takže niet o čom, ale mimochodom, zo slovenčiny som mal vždy jednotku, aj na maturitnom vysvedčení. Nech sa vám darí osoba skrývajúca sa nick chloe. PB
Hodnotenie: 0   0
23:15:17 27.11.2017 [6252] Nevhodný príspevok?
Dobrý večer, veď áno chloe, sloboda, ľahkosť a ženskosť – to sú princípy, ktoré značka Chloé ctí už od svojho založenia a nerobí brepty, však vieš ako kto. Chloé lavida a nie lavina. PB
Hodnotenie: 0   0
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
Komunálne volby 2018 - kandidáti
Zoznam kandidátov.
zobraziť podrobnosti »
09.10.2018
Novácke noviny 2018
Vyšlo nové číslo Nováckych novín - prečítajte si ich online.
zobraziť podrobnosti »
24.09.2018
Poézia všednosti
Radi by sme Vám uviedli do pozornosti výstavu výtvarného umenia „Poézia všednosti“, na ktorej predstavia tvorbu významných výtvarníkov so svojimi obrazmi. Výstava má filantropický rozmer a dobrovoľná finančná zbierka bude pre neziskovú organizáciu Plamienok - detský mobilný hospic v dňoch 14.9. až 6.10.
zobraziť podrobnosti »
18.09.2018
VIDEO: Mestské zastupiteľstvo zo dňa 19. februára 2018
www.video.novaky.sk
zobraziť podrobnosti »
14.04.2018
VIDEO: Vyjadrenie primátora mesta k aktuálnemu dianiu
VIDEO: Vyjadrenie primátora mesta k aktuálnemu dianiu
zobraziť podrobnosti »
21.03.2018
Mail:
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa.