Online 5 ľudí. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
1022 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
10:00:53 12.10.2017 [6185] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň Pri pozeraní záznamov zo Mestského zastupiteľstva (MsZ) 26. 6. 2017 – I. časť som si vypočul vystúpenie pani poslankyne Mgr. Hornej, ktorá tvrdila, že vraj na predchádzajúcom MsZ sa pýtala Hlavného kontrolóra nášho mesta (ďalej len HK) v tom zmysle: „ či vypracoval Všeobecné záväzné nariadenie (VZN)“. Sama si sebavedome na tomto zverejnenom fóre poslancov mestského zastupiteľstva odpovedala, že hlavný kontrolór klamal, lebo jej tvrdil, že ho nevypracoval. To, že hlavný kontrolór klamal, zopakovala ešte niekoľkokrát. Následne jej pán poslanec Ing. Zgančík vysvetlil, ako sa VZN tvorilo. Napriek tomu na základe podozrenia (ohovárania, osočenia?!) HK z údajných klamstiev a napriek vysvetleniu, ako sa VZN tvorilo, poslanci odhlasovali napomenutie hlavnému kontrolórovi. A tak je dilema na svete. Ako vidieť, vychádzajúca z podozrenia o klamstve. Čo však, ak sa teraz dá overiť, ako to v skutočnosti bolo. Pozrel som si predchádzajúce MsZ zo dňa 27.4.2017, II. časť, kde od času 18:05 poslankyňa rozviedla diskusiu o tom, že VZN o Futbalovom štadióne mesto napadlo podaním podnetu Okresnému prokurátorovi. V diskusii, ktorá sa v tejto veci rozprúdila pán poslanec Ing. Zgančík povedal, že HK sa len podieľal na príprave VZN. V čase od 22:08 hovoril kontrolór aj o tom, prečo bolo navrhnuté VZN. Nikde, zdôrazňujem nikde nebolo povedané na konkrétnom zasadnutí MsZ a už tobôž od HK vyslovené, že by HK zaprel, že VZN nevypracoval a nikde som nepočul pani poslankyňu, že by mu položila otázku, aby odpovedal, či on – (rozumej HK) vypracoval VZN? A tak na margo pokusu o kompromitovanie kontrolóra pani poslankyňou nedodaním faktov ,či indícií, resp. ničoho, ako sa hovorí , sú jej tvrdenia samá voda. A nič na veci nemení, keďže jej vystupovanie je dosť návodné, aby občanom nedošlo, o čo tu beží. Odkiaľ má však pani poslankyňa tú odvahu o niekom tvrdiť, že klame, keď nemá dôkazy? Nevedno. Ak má ambície s podobnými kalibrami ako občan, ktorý sa čosi vyššie na tejto stránke ospravedlňuje, zdá sa, že aj pani poslankyňa šliape vodu naprázdno. Mala by prehodnotiť svoje vystupovanie v MsZ a používať len pravdivé a overené skutočnosti, keďže znôšku poloprávd a lží môžeme počuť vždy na začiatku MsZ, v časti, keď majú slovo niektorí občania. A tak sa pýtam. Ako ďalej? Budeme pokračovať v ešte prednedávnom používanej metóde práce, ktorá končila voľbami v novembri 2014 a tváriť sa že sme stratili pamäť, alebo sa málinko „ zoslušníme „? A tak sa dá položiť aj pánom poslancom hlasujúcim za uloženie napomenutia HK otázka . Uvedomujú si, že v súlade s právnym poriadkom SR, kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní (HK je zamestnanec mesta), v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu sa vystavuje trestnoprávnej zodpovednosti? Tak som zvedavý na postoj poslancov a poslankyne v tejto dileme, ktorú vyprodukovali. PB
Hodnotenie: 1   3
20:21:42 10.10.2017 [6183] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Najskôr však chcem čitateľov tohto môjho príspevku ubezpečiť, že sa mi to nepíše ľahko, ale považoval som za nutné, sa i touto cestou k „ Aktuálnej téme na stránke „ www.novaky.com vyjadriť sa k textu, ktorý je zverejnený v súlade s Rozsudkom súdu, tak ako je uvedené . Takže takto. Mariánnnnnnnnn vo svojom diskusnom príspevku zo dňa 21.09.2017 k článku „ Časť poslancov opustila rokovanie „ uverejnenom dňa 29. augusta 2017 v myprievidza.sme.sk, , čítaj viac tu:“ https://myprievidza.sme.sk/diskusie/3199246/1/cast-poslancov-opustila-rokovanie.html “, sa posmievačne a jemu vlastnou dávkou irónie zaoberá otázkou trapasov, ktoré pripisujúc ich súčasnému vedeniu našej radnice si kladie otázku, „Aký bude ďalší???“ Hoci som bol vždy osobne presvedčený, že nemôže tento človek donekonečna umelo vytvárať občanom obrazne povedané stigmy (vystaviac ich bolesti spôsobenej ich príspevkami na webových stránkach, veľmi jemne povedané posmievačným štýlom jeho príspevkov a traumy z povinnosti brať účasť na rôznych trestných vyšetrovaniach a priestupkových konaniach) nesúhlasiacich s jeho názorom. Je pravdou, že som nepredpokladal, že pravda zvíťazí i v tomto prípade tak rýchlo po voľbách, keďže exprimátor a jeho suita ako sledujeme, ešte akosi stále predycháva svoju prehru o post primátora vo voľbách v roku 2014. Verte však, že ma toto moje konštatovanie až tak veľmi neteší, pretože ako sami vidíte a to je na tom to smutné, že i v ostatných jeho a jeho bratom vedených sporoch, alebo v sporoch už súdom, či iným orgánom rozhodnutých, sa nájdu, dokonca aj medzi poslancami mestského zastupiteľstva im naklonení poslanci, a niektorí občania, ktorí považujú ich vedomosti o samospráve a nimi predkladané výklady práva z oblasti rôzneho druhu práva uvedeného v našom právnom poriadku za tvrdenia založené na pravde a dôveryhodnosti a vôbec si nevšímajú obsah odôvodnení, s akými ich verejnosti predkladajú títo ľudkovia. A tak ako vidieť, všetko je „ o živote(!) „. A je len na nás, ako si v ňom vzájomne porozumieme a na základe akej „ pravdy“ sa rozhodneme sa vzájomne rešpektovať a v tejto nováckej komunite spolunažívať. A tak, hoci by sa títo ľudkovia mali ospravedlniť rádovo i mnohým ďalším ľuďom, ktorým paralelne na základe petitu uvedenom v žalobe tejto kauzy, za ktorú sa exprimátor ospravedlňuje, bolo ním a ľuďmi z jeho okolia zbytočne ubližované, pretože v súvislosti s touto kauzou ich osočili, zosmiešnili a vystavili ich verejnému pranierovaniu prostriedkami podobnými ako pána Ing. Radoslava Oršulu, niekedy navyše aj inými komunikačnými prostriedkami tým, že bolo k tomu zneužité zariadenie mestského rozhlasu, nehovoriac o tzv. mestskej televízii a zaťažované boli ich požiadavkami mnohé významné inštitúcie našej republiky, verejnoprávne televízie a slovenské periodiká a organizácie tretieho sektora a stránky internetu. A hoci tomu tak bolo, ja nechcem od nich nič. Len nech mi dajú pokoj, nech dajú pokoj našim rodinám ,nech občanom dajú pokoj a ľudí na radnici nech nechajú pracovať a potom azda i oni budú žiť medzi nami, bez takých trapasov, aký si svojim konaním zbytočne spôsobili. Ja sa im však neposmievam, ale ani mi ich nie je ľúto a dá sa len dúfať, že si to uvedomujú, že prečo? PB
Hodnotenie: 4   0
14:00:16 08.10.2017 [6179] Nevhodný príspevok?
meter cau.Ďakujem za odpoveď.Na stretnutí som nebol keďže do Novák chodím len cez víkend.
Hodnotenie: 0   0
11:59:52 08.10.2017 [6177] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. To, že máme veľmi zle stráženú ochranu osobných údajov, najmä v dôsledku toho, že Zákon o ochrane osobných údajov má medzery je isto všetkým známe. A tak poslanec, pán Bc. Hajnovič otázka na Vás. Máte nejaké potvrdenie, poverenie o tom, že práve Vy, ste spôsobilý nakladať s osobnými údajmi poslancov v súlade so zákonom „ O ochrane osobných údajov“ ? Ak áno, preukážte, kto vám ho vystavil, kto ho osvedčil, že môžete verejne vyhlásiť o tom, ktorom občanovi čosi o jeho osobných údajoch, napr. to, že vám ich nepredložil. Ak nedisponujete takýmto osvedčením, je podľa Vás správne ,ak trváte na tom, aby vám svoje osobné údaje predložili jednotliví poslanci? Sme malé mesto, už som viackrát napísal, každý každého pozná. A tak, aká je záruka, že ako v nedávnej minulosti, boli aroganciou moci zneužívané poznatky o občanoch ( typu, napr., aha, tak toto je syn toho a toho, a toto je učiteľka Gymnázia a pod. a posmešné , osočujúce poukazovanie na občanov ( aj takých, ktorí v meste niečo v minulosti a i dnes znamenajú, lebo nie všetci občanai stratili pamäť), čo sa týka ich pracovných zaradení, štúdií, dosiahnutých akademických titulov a spochybňovanie pracovných schopností, pri zastávaní akéhokoľvek postu, či už v minulosti, alebo v súčasnosti, nebudú zneužité tak, ako to robili niektorí občania občania? A tak vaše vystúpenie považujem za neodborné, a zle podložené vystupovanie. PB
Hodnotenie: 0   0
10:18:14 08.10.2017 [6175] Nevhodný príspevok?
cau kerb. nepocul, ale zevraj je tam plynove potrubie umiestnene inak ako ma byt podla dokumentov. nejaky nasi predkovia to odflakli. zavolaj na urad a ked budes vedet napis. ze bolo aj nejake stretnutie s obyvatelmi tej ulice bol si tam? ja nie
Hodnotenie: 0   0
22:06:07 07.10.2017 [6174] Nevhodný príspevok?
Cau meter. Bodaj by si mal pravdu.A kedy bude dokončená ulica Kukučínova a budú rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery si nepočul?
Hodnotenie: 1   0
20:23:34 07.10.2017 [6173] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Už som sa vo svojom príspevku č. 6166 vyjadril o vzťahu niektorých poslancov pod vedením svojej tímlíderky ku kultúre ako takej, keďže neschválili rozpočtové opatrenie na zabezpečenie kultúry mestom Nováky pre jeho občanov, pre tento rok. A tak, ak je možnosť si napozerať záznam zo zasadnutia poslancov mestského zastupiteľstva z júna 2017 a na uvedenom zasadnutí odsledovať vystúpenie protagonistky mestskej kultúry v Novákoch, do roku povedzme 2014, pani poslankyne Mgr. Hornej, každý si môže urobiť pre seba svoj záver. Totižto, pani poslankyňa vo svojom vystúpení reagujúc na upozornenia o istých pochybeniach v činnosti Kultúrneho centra mesta Nováky, za jej vedenia tejto „neziskovky“ , na ktoré upozornil hlavný kontrolór mesta, pani poslankyňa nepredložila nič také dôkazne preukazujúce, čo by vyvrátilo tvrdenia mestského kontrolóra z jeho vystúpenia myslím, že v mesiaci apríli 2017 na zasadnutí mestských poslancov (možno ho napozerať, je tiež na webovej stránke, či YouTube). Pani poslankyňa tvrdenia hlavného kontrolóra mesta sama nazvala klamstvami s prísľubom, že sa pripraví a vyvráti jeho podozrenia, resp. tvrdenia. Je pravdou, že ako uvádzam na júnovom zasadnutí mestského zastupiteľstva vystúpila, ale predložila „histografiu“ od vzniku až po koniec „ neziskovky“ s názvom Kultúrne centrum mesta Nováky. Však áno. Činnosť, ktorú vylicitovala, možno ako sa povie brať, ale i tu rovnako platí, ako všade v súčasnosti, že bez peňazí z rozpočtu by to nešlo, a ani až tak rozšafne. Inými slovami:“ Za naše peniaze, aj v Prahe dom“. Takže, som ešte vo väčších rozpakoch, aké som dovtedy zo zriadenia tzv. neziskovky zdieľal. Ak hneď úvodom svojho vystúpenia pani poslankyňa začala tým, že chodila na akési konzultácie do mesta Partizánske (mimochodom, práve toto mesto zjavne dospelo k tomu, že tento spôsob zabezpečovania kultúry je pre mesto Partizánske omnoho nevýhodnejší, najmä z dôvodu financovania , pretože od roku 2010 je v meste Partizánske kultúra združená pod príspevkovou organizáciou „ Mestská umelecká agentúra Partizánske (ďalej len MUA) ako príspevková organizácia založená Mestom Partizánske, ktorá bola zriadená ku dňu 01.11.2010 ), nepochopiteľné je to, že prečo sa z príspevkovej organizácie, ktorá si pomerne dobre v našom meste počínala ( kto chce, môže si vyžiadať účtovné výsledky a porovnať s výsedkami KCMN) zmenila na Kultúrne centrum mesta Nováky. A tak, ak sa vrátim k postoju poslancov okolo nej zomknutých, dovolím si zavtipkovať, pretože „postoj našich šiestich poslancov v tejto veci pripomína vtip o perestrojke. Zoberiete dve vedrá kameňov a presýpate ich z jedného vedra do druhého. Narobíte pritom veľa rachotu, no nič sa nezmení. Všetko zostane pri starom, ba som presvedčený, že hoci sa tvária, že chcú zmenu, v skutočnosti v niektorých otázkach, keď sa ich ľudia začnú pýtať , ako to bolo a prečo tak hlasovali, zaradia spiatočku“, lebo ako som napísal, to nie je o primátorovi, jeho zástupcovi, ale o nováckych deťoch, našich vnúčatách a o nás, senioroch a o ľuďoch, ktorí niečo pre Nováky odrobili a kultúra o nich ani neťukla. A to nie je z ich strany , myslím tých šiestich poslancov pekné! A tak čítajte páni poslanci, čo sa píše vo Výročnej správe za rok 2013 o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie, viac čítaj tu: https://www.google.sk/search?q=kultúrna++nezisková++organizácia+v++meste+a+jej+význam . A tak len málinko priblížim pár vetami. Poslaním Kultúrneho centra mesta Nováky je podľa tejto výročnej správy poskytovanie všeobecne prospešných služieb v oblasti tvorby, rozvoja, obnovy kultúrnych hodnôt formou zabezpečovania kultúrno-spoločenských služieb a podujatí a všeobecne prospešných servisno-prevádzkových služieb, prevádzkovanie kina(!) a knižničnej verejno-prospešnej služby ( o náraste knižného fondu vieme svoje (!)). Ďalej sa píše, že hlavným cieľom neziskovej organizácie je jej hlavná činnosť, okrem hlavnej činnosti vykonáva podnikateľskú komerčnú činnosť: Podnikateľská činnosť organizácie podľa Živnostenského listu ( o tom, čo je podnikateľská činnosť pojednáva ustanovenie §2 Obchodného zákonníka, čítaj tu: https://www.google.sk/search?q=obchodný+zákonník ) . A tak záverom len, že nepripadá mi povinnosť hodnotiť kultúru ako celku, ale sú v nej aj moje peniaze a tak mi nie je ľahostajné, kam sa podeli a prečo ich dnes na kultúru niet. Tak nejako sa pýtal ( možno nie na kultúru)aj občan Novák, ktorého brat exprimátor vo svojom volebnom programe napísal, čítajte viac tu: tu : https://myprievidza.sme.sk/c/7477538/ing-dusan-simka-zijem-pre-nase-mesto.html , ktorý znie takto: „- Pre občanov nášho mesta zabezpečiť 70% zľavu zo vstupného, do areálu Národného vodnopólového centra v Novákoch. Povedzme, že je taký jeho sen. No, ale čo ďalej? No, ďalej nič, lebo tento volebný sľub je čistý populizmus. Vodnopólový oddiel nie je a nikdy nebol ziskový. Ako vždy, finančný deficit vodnopólového oddielu si oddiel sanoval prostredníctvom sponzorov a dotácie z mestského rozpočtu, a možno dotáciou z ústredných orgánov Vodného póla, alebo že by tak, ako v minulosti - netransparentým prenájmom priestorov Hotela-slobodárne ( s vedomím mesta) pre ubytovanie sociálne slabších občanov? V súčasnosti chce mať každý rodič zo svojho dieťaťa futbalistu, či hokejistu. Aby sa stal slávnym a zarábal veľké peniaze. A šport, ako je vodné pólo patrí medzi športy, ktoré nie sú až tak zárobkovo činné. A tak sa klub vodného póla trápi. A populizmus bývalého primátora v čom spočíva? V poskytnutí zľavy na vstupnom pre občanov nášho mesta! A kto by sanoval stratu Klubu vodného póla na príjme za vstupné nevysvetlil. Sanovala by ju opäť dotácia vodnopólovému oddielu z rozpočtu mesta? Či ako? Veď i rozpočet mesta sú naše financie – nás občanov a okrem iného, je vôbec v kompetencii a právomoci primátora vysloviť takýto prísľub, ktorý diskriminuje našich ostatných občanov (ktorí z istých dôvodov nemôžu použiť toto zariadenie – Centrum vodného póla a využiť v ňom sľubovanú zľavu na vstupnom), ale i občanov okolitých obcí a navyše takýmto ingerentným spôsobom zasahovať do hospodárenia inému právnemu subjektu? Mimochodom, tých 40 000 občanov z okolitých obcí, za ktorých veľmi apeloval ešte nedávno prispievateľ do viacerých periodík Mariánnnnnn, ktorý si ako pamätáme, vyhradil právo ich patriota, či zástancu zdôrazňujúc( zbierajúc tak body pre svojho brata na obhajobu rekonštrukcie Polikliniky) aký má význam budova Polikliniky pre obyvateľov spádovej oblasti k nášmu mestu, dochádzajúcich na ošetrenie lekárovi do Polikliniky. Potom však na základe akých dôvodov už 40 000 tisíc občanov okolitých obcí, sú pre zľavu na vstupnom ľudia nezaujímaví a nie je im na plavecký bazén možné zľavniť vstupné? Či vari z dôvodu, že v každej spádovej obci k nášmu mestu je Krytý plavecký bazén? Takýto sľub je čistý predvolebný populizmus a nekompetentnosť, alebo sa žiada vysvetlenie od toho, kto takýto sľub dal.PB
Hodnotenie: 1   1
23:50:33 06.10.2017 [6171] Nevhodný príspevok?
cav lavid. kto ti o tom hovoril? lebo ja som praveze pocul opak, ze okrem toho ze sa to vysiela v telke tak to bude aj na internete uz.
Hodnotenie: 1   1
20:15:43 06.10.2017 [6169] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň.Ako počúvam šumy z okolia mestského ústredného výboru,tak zverejnenie zasadnutí MZ na you tube má predchádzať nasledujúcemu kroku,ktorým má byť úplné zrušenie vysielania záznamov MZ v nováckej televízii.Budúcnosť /ak dožijeme/ukáže či ide len o "planý poplach".Ak by to mala byť pravda,myslím ,že by tá väčšia časť našich občanov sledujúcich dianie v meste nemala možnosť pozrieť si záznam na internete.
Ach jaj,kde sú tie časy,keď sme si pravidelne pozreli aj rôzne relácie z diania v meste,s kultúrnych ,športových a iných spoločenských podujatí.Asi nie je na takú zábavku dosť lóve/peňeži/.


Hodnotenie: 2   0
08:15:56 06.10.2017 [6168] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Nemám nič proti tomu , ak sa niektorí domnievajú, že by mala fungovať Mestská televízia tak, že sa umožní nielen mne ,ale i ostatným spoluobčanom odpozerať či už naživo, alebo zo záznamu priebeh zasadnutí mestského zastupiteľstva . Veď som už viackrát a nielen ja, napísal, že kto má záujem na vysielaní takejto televízie. Zverejňovanie sedení poslancov – zastupiteľov, takouto „vraj mestskou televíziou“, nič oproti predchádzajúcemu volebným obdobiam nezmení, lebo zase sú to len tí istí, ktorí majú záujem o "svojské zvýraznenie svojho PR". Nuž i to by sa mohlo, ako sa povie „preglgnúť“. Avšak nedá sa súhlasiť, aby sa zverejňovali filmovačky za stavu, ktorý by kopíroval stav zaznamenávania tzv. mestskou televíziu „ za neho“, teda za bývalého primátora, ktorá nemala s televíziou po technickej, po legislatívnej, pre nekontrolovateľnosť obsahu vysielaní nič spoločné. Jednoducho bola to televízia bez redakčnej rady, bez schváleného Štatútu ...., bez Etického kódexu , bez dohliadania na napĺňanie zákona 308/2000 Z.z. a ďaľších významných dokumentov umožňujúcich považovať tzv. televíziu za Mestskú televíziu Nováky. To, čo sa malo nazývať Mestská televízia, podľa môjho názoru bola televízia, ako som už vyššie napísal, len na zvýraznenie PR (public Relations) bývalého primátora, ktoré nemalo nič spoločné s tým , ako by mala Mestská televízia pracovať a byť činná, a tak možno len konštatovať, že ako vo vtedajšom kontexte, „teda za neho“ , bolo neštandardné všetko , žiaľ, sa pokračuje. Ale nech. Aspoň ľudia vidia , na čo slúžila novácka televízia . Nuž, aké PR (snaha o vzťahy s verejnosťou ) ? To potvrdzuje rozdiel vo vystúpení a slovnom prejave jednotlivých diskutérov ( napr: v júnovom zasadnutí MsZ) vystupujúcich v diskusii hneď v úvode zaradený v programe ako vystúpenie občanov, v rokovaniach mestského zastupiteľstva. A tak, komu ako sa páči. PB
Hodnotenie: 2   2
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
VIDEO: Mestské zastupiteľstvo zo dňa 19. februára 2018
www.video.novaky.sk
zobraziť podrobnosti »
14.04.2018
VIDEO: Vyjadrenie primátora mesta k aktuálnemu dianiu
VIDEO: Vyjadrenie primátora mesta k aktuálnemu dianiu
zobraziť podrobnosti »
21.03.2018
Počas likvidácie vetracej šachty nastali problémy (+FOTO)
KOŠ. Pri likvidácii bývalej vetracej šachty v Koši došlo v piatok k poškodeniu jedného z potrubí. Technickú poruchu, v súvislosti ktorej sa ľahko zranili traja zamestnanci Hornonitrianskych baní Prievidza (HBP), už odstránili. Informovala hovorkyňa spoločnosti Adriana Siváková.
zobraziť podrobnosti »
12.03.2018
Zemianskymi Kostoľanmi sa od včera šíri neznámy zápach
Včera vo večerných hodinách zaznamenali obyvatelia obce neznámy zápach. „Približne od osemnástej hodiny sme dostávali od občanov informácie o šírení zápachu. Postupne sme ho mali hlásený zo všetkých častí obcí,“ informovala starostka Zemianskych Kostolian Jana Školíková.
zobraziť podrobnosti »
08.03.2018
VIDEO: Koncert k 60. výročiu založenia umeleckého školstva v Novákoch
Ak máte čas a chuť, určite si pozrite záznam z koncertu k príležitosti 60. výročia založenia umeleckého školstva v Novákoch.
zobraziť podrobnosti »
31.01.2018
Mail:
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa.