Online 2 ľudia. VEPOS Novaky.sk VOĽBY 2022
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
1085 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
21:47:21 12.09.2020 [7377] Nevhodný príspevok?
Priatelia, dovoľte mi, aby som reagoval na pozvanie primátora mesta o moju účasť na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Novákoch, ktoré sa má uskutočniť dňa 23.9.2020

Vážený pán primátor,
Dňa 11.9.2019 som si zo svojej poštovej schránky vyzdvihol obálku s listom, neoznačenom číslom odoslanej pošty v Poštovej knihe MsÚ a neoznačenej obálky oficiálnym razítkom MsÚ v Novákoch. V liste, resp. v pozvaní ako to uvádzate, mi oznamujete, že sa dňa 23,09.2020 uskutoční zasadnutie mestského zastupiteľstva ( v roku s priamym prenosom k problematike mesta).
Ako dôvod Vášho pozvania mojej osoby na rokovanie MsZ uvádzate,cit.: „ Na rokovaní budem hovoriť okrem iného o nespočetných Vašich príspevkoch na web stránke www.novaky,com, kde vedome klamete a píšete nepravdivé informácie o mne ako primátorovi mesta Nováky (prosím, osobitným listom mi doručeným, obratom bod po bode uveďte, kde vo svojich príspevkoch sa vyjadrujem ako Vy tvrdíte)
Najskôr začnem pán primátor s Vašim dovolením asi takto. V súvislosti s Vašou pozvánkou mi prišiel na um Váš povzdych pri istej príležitosti a slová, ktorými Ste Váš povzdych sprevádzali a zneli jednoducho: „ To je politika“. Áno pán primátor, svet politiky je už taký, len Vy ste si to predstavovali ako v rozprávke z filmu “Pyšná princezná“, že Ste vstúpili do kráľovstva kráľa Miroslava, kde vládne iba Vaša spravodlivosť. Áno, verte mi, že by som Vám to zo srdca doprial, ale... „ V zemi krále Miroslava se všem žije dobře, protože panovník je laskavý, spravedlivý a moudrý „.
Pán primátor, neviem čo si predstavujete pod Vašou štábnou kultúrou, aké sú Vaše myšlienkové pochody, ale ak nemáte pocit, že mi účasť nariaďujete, alebo ak máte pocit, že ma nepozývate ako súkromná osoba, ale ma pozývate ako primátor mesta, mám za to, že by som si zaslúžil ako občan podieľajúci sa na budovaní tohto mesta takmer dvadsať rokov , mimochodom tiež ako Váš predchodca na Mestskom národnom výbore, ako ma tituluje osoba Vám blízka, „ ako bývalý, resp. totalitný komunistický predseda“ kultúrnejšie pozvanie po toľkých rokoch Vášho pontifikátu, a určite okrem tohto posledného pozvania, aj pri iných príležitostiach tak, ako je to zvyklosťou v iných mestách a obciach.
Pán primátor, ak ste pochopili diskusiu na webe ako diskusiu o Vás, ak ju nechápete ako kritiku v istých prípadoch Vášho nezmysluplného konania voči poslancom, občanom nášho mesta, najnovšie morbídneho konania voči vlastným zamestnancom, ktorých nemáte rád, tak potom sa vážne pýtam s očakávaním Vašej odpovede, načo také divadlo a hystéria, keďže Ste Vy a osoby Vám blízke okrem iného, podali na moju osobu nezmysluplné trestné oznámenia a ja som k týmto veciam podával výpovede orgánom činným v trestnom konaní .
Ak teda si myslíte, že neviete dôvody môjho konania a chcete ich vedieť, odporúčam Vám, spomeňte si, lebo ja ešte chvalabohu mám pamäť dobrú. A tak sa len čudujem Vašej namyslenosti, že beriete na seba úlohu vyšetrovateľa ,prokurátora, či sudcu. Som však hlboko presvedčený, že táto úloha Vám v mojom prípade, najmä voči mojej osobe a mojej rodine neprináleží!
Musím však konštatovať, že pravdou tiež je, že až takú pozornosť , ako občan mesta som si nezaslúžil, pretože celé Vaše praktizovanie takéhoto vysielania, musíte mi uznať , sa mi naozaj nemusí páčiť, naozaj sa mi nemusia páčiť Vami určované pravidlá, a keďže sa mi ani jedno také vysielanie Vami manažované doposiaľ nepáčilo ,oznamujem Vám ,že sa ho nezúčastním (!) vo Vami určenom dni, keďže je to vysielanie z pracovného zasadnutia poslancov a primátora mesta, teda orgánov mesta. Pre moju osobu, ako občana však nezáväzné, opakovane tvrdím nič nehovoriace o Vašej práci, ktorú hodnotím i naďalej ako slabú ,bez významných výsledkov.
Pán primátor, som však absolútne presvedčený, že ani moja prítomnosť, ani moja neprítomnosť Vám nezabráni tomu, čo vyslovíte, lebo už niekde som napísal, že nemáte cit na korektné vedenie rôznych hovorov, ani hovorov v orgánoch mesta a to ani vo voľnej debate, ani hovorov v priamom prenose. Nemáte trpezlivosť vypočuť názor druhého a neviete byť zdržanlivý po vyjadrovaní sa iných diskutujúcich, v podstate neznesiete akúkoľvek a najmä opodstatnenú kritiku občanov s kritickým myslením voči Vašej osobe v postavení primátora mesta Nováky.
Vážený pán primátor, a na záver Vám rovnako oznamujem, že nie som taký naivný, aby som nepochopil, že som sa pre Vás stal objektom, na ktorom chcete postaviť kostru ďalších svojich postojov a výrokov, ako aj kostru svojho predmetného vysielania, ako svoj blackpiár, či svoje promo.
Vážený pán primátor, doposiaľ Vám Vaše ponuky na debatu a podávanie Vašej ruky cez televíznu obrazovku takmer všetci bývalí Vaši priatelia odignorovali, tak Vašu ponuku s „ ľútosťou“ keďže som nebol nikdy a teraz už naozaj ani nechcem byť Váš priateľ ,odmietam aj ja. Ale i tak Vám za Vaše „pozvanie“ ďakujem.

S úctou

Mgr. Peter BOŠIAK, dôchodca
P.s.:
• čl. 26 Ústavy SR • Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. • Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu. Sloboda slova alebo aj sloboda prejavu je právo slobodne prejaviť vlastný názor, rovnako ako aj počúvať/sledovať názory ostatných. Je jedna z občianskych slobôd; zakladá sa na slobode myslenia. V dnešnej dobe slobodu slova chápeme širšie ako pôvodný termín, preto sa niekedy používa termín sloboda vyjadrovania sa.

• ESĽP rozšíril hranice prípustnej kritiky reprezentanta štátnej moci v porovnaní s kritikou súkromnej osoby. Záver ESĽP: „Človek, ktorý vstúpil do politického života si musí uvedomiť, že jeho súčasťou je aj určité obmedzenie jeho práva na súkromný život a môže byť vo verejnom záujme predmetom širšej i ostrejšej kritiky, nie len zo strany novinárov, ale aj svojich politických oponentov.“


Hodnotenie: 3   0
22:37:44 09.09.2020 [7376] Nevhodný príspevok?
Priatelia, nuž ľudia z nováckej bubliny pomáhajú. ako môžu, Ing. Dušanovi Šimkovi,primátorovi mesta zmierňovať, ba bagatelizovať následky rôznych difamačných vyjadrení, ktoré vzniesli obaja bratia proti vám ich spoluobčanom, nevynímajúc zo sústavného difamovania i mojej osoby.
Veď, čo už, ak v prostredí , v ktorom žil, ale najmä pracoval po roku 1989 prisvojujúc si svoju veľkosť a neomylnosť, či vedomie nenahraditeľnosti za pomoci tolerovania miestnych nazvime to politických „ špičiek“ ho uviedlo do osoby neomylného narcistu. Však vari sledujete jeho systém vedenia mesta a riadenia aparátu radnice. Človek ťažko indoktrinovaný túžbou po moci. Pohráva sa s ľuďmi bez pokory, hoci celú situáciu po nástupe na stoličku primátora mohol na sto percent riešiť inak!!! V prvom rade, ľudsky
A lavida nám odkazuje, že ,cit.“ ... lebo ja sa domnievam, že v prípade zverejneňovania nejakých súkromných mailov pán PB nafukuje tú svoju bublinu,ako to s chuťou robí už nejaký ten rôčik“ potiaľ lavida. Nuž takto lavida, veď asi viete, veď ste medzi mne doručovanými mailami tiež poctený ako prijímateľ. V maile zo dňa ,napr.11.08.2020 je na strane odosielateľ M.Š. a na strane komu boli odoslané počet ľudí (fyzických osôb a právnických osôb ) cca 51 subjektov, teda tí, ktorým boli dvojčatami,dvojčaťom expedované??? O obsahu,škoda vravieť.
Samozrejme,že naviažem na slová napísané o emóciách,však takto o nás asi „bez emócií“!!! píše odosielateľ mailu M.Š.,cit,: „...že práve Mgr. PETER BOŠIAK a ĽUBOMÍR DZURÁK sú, ako sami na tej stránke uvádzajú, VEĽMI DOBRÍ PRIATELIA... ... Oni dvaja sú - takpovediac- "dvorní "pisatelia" NA HRUBO MANIPULOVANÚ WEBOVÚ STRÁNKU www.novaky.com.
A tak tomuto odosielateľovi ,len malá poznámka, myslím, že by sa mal spýtať lavidu ,ako sa manipuluje s jeho statusom , pokiaľ lavida relatívne píše v norme? Ruky z nováckej bubliny, hoci už mohli vedieť ,mali vedieť a vedeli, že ako píšeme, nemali by naše DNA, však svojich spolubčanov, či obyvateľov tohto mestečka, spájať naozaj bezdôvodne s Mafiou(!!!)
Vo svojom konaní pokračovali, a je naozaj úsmevné (samozrejme, hovorím o ich konaní, že je to konanie vyvolávajúce trpký úsmev!!! ) ak nás spájali s kauzou M.Kočnera, porovnávali s jeho opičkami (hoci sme im dostatočne odkazovali a preukázali na základe ich osobne nimi zverejnených dôkazov, že opak je pravdou, ak si sami do svojho rodinného alba ako pamiatka na dovlolenkovú kávu, či pobyt v morských vlnkách vyrobili spoločné foto s údajným mafiánom K.M.,t.č. na úteku.
A tak, ak sú nevzdelaní, mohli by byť aspoň informovaní, že zbytočne ruka z bubliny pripájala vo svojich mailoch k zvýšeniu účinku „ len ich vraj pravdy „vo svojich difamačných statusochv odosielaných mailoch výslovne zamerané voči ich spoluobčanom, obyvateľom tohto mestečka, novinové výstrižky s údajným mafiánom Vadalom pôsobiacom kdesi na Východe Slovenska(t.č. väzobne stíhaný v Taliansku za pašovanie drog) poukazovali , porovnávali s mafiánskymi opičkami.
Napokon vám lavida a spolu s vami aj vašim donorom odporúčam , aby ste začali s poctivými názormi na život v našom meste, aby ste informovali ,avšak s kritickým myslením, nech je už akékoľvek,aby som vám vyhovel,hoci môže byť len jedno ak ma byť krickým myslením a nevytvárali si vlastnú, prípadne paralelnú virtuálnu realitu. Možnože by sme sa mohli viac brániť,čo nevylučujem, že sa nebudeme, ale ako vidíte, prípad “Kočner- Zsuzsová” (sú zatiaľ nevinní!!!) ukazuje, že v právnom štáte mediálna masáž vedená vašim a spôsobom D.Š. M.Š.nebýva zárukou úspechu. Naopak.
Mali by ste vy ľudia z bubliny pochopiť rozdiel medzi dojmom a dôkazom. Mali by ste pochopiť ,že nemáte suplovať policajtov, vyšetrovateľov, prokurátorov, sudcov a najmä difamovať vlastných spoluobčanov. A na záver malá rada. Ak chcete lavida s ľuďmi z bubliny byť hľadačom pravdy ,tak musíte byť jej nositeľom, ale bez príkras, bez teatrálnosti a veľkého gesta. Keďže ste ma menovali vo svojom príspevku č.7368 vo veci spojenej s verejnou ochrankyňou práv ,cit.: „Vtedy ombudsmanka povedala jasne,že ide o porušenie ústavy,ale to veru nevyrušilo z pohody ani pána PB a ani príslušné štátne orgány. Lavida,zase ste sa vyznamenali, ja som nepodával podnet a odpoveď ombudsmanky nebola mne určená.
Lavida, pravdou však je, že som podal na mesto niekoľko žiadostí o poskytnutie informácií, podľa INFOZÁKONA, teda nie zas až tak veľa(okolo 5, lebo M.Š a D.Š. ich stihli v minulom volebnom období okolo 300), jedna je však výnimočná ,pretože primátor mesta Nováky mi na moju žiadosť o kúpe a nakladaní s troma minikamerami (moja žiadosť zo dňa 05.09.2019) neposkytol informáciu v súlade so zákonom a môj podnet riešil prokurátor Okresnej prokuratúry v Prievidzi tak, že na fiktívnu odpoveď primátora podal PROTEST PROKURÁTORA (Upovedomenie OP pre mňa zo dňa20.05.2020) a mne prokurátor v závere odpovede o vybavení môjho podnetu za stranu OP v Prievidzi oznámil, cit.:, že „... Rozhodnutie o proteste prokurátora Vám podľa §24 ods.10 zákona o prokuratúre doručí mesto Nováky. A lavida,čo myslíte??? Stalo sa??? No, nie!!!
Teda lavida , ako píšem primátor je informovaný ale... Nepozná, nerešpektuje zákon,... teda je právne nedovzdelaný. Čo iné si o takomto prístupe myslieť o človeku, ktorý za tri-štyri tisíc riadi naše mesto a žije z našich peňazí? Takže tak lavida. PB

Hodnotenie: 3   0
20:51:30 09.09.2020 [7375] Nevhodný príspevok?
No nech sa páči.Rozhodne sa u mňa nedá hovoriť o stagnácii.Z šedej myši som cez člena suity najnovšie postúpil na ruku z bubliny.To je rozhodne vývoj.A najvačšá prča je,že sa tu o kúsok nižšie jeden prispievateľ v rovnošate slušnočloveka oháňa zástavkou argumentum ad hominemm ako plácačkou na muchy,akurát že to nie je plácačka na muchy, ale verbálna po papuli.
A prečo som si zaslúžil tú virtuálnu po papuli? Lebo som pripomenul jeden princípiálny problém a to ten,ktorý hovorí o potrebe merania rovnakým metrom v súvislosti s dianím na našej politickej mini scéne.No čo sa už s tým dá robiť?Asi nič,lebo ako v tej riekanke “keď dvaja robia to isté,neznamená to to isté”,tak aj pre kritické myslenie platí,že keď dvaja kriticky myslia,neznamená to to isté.
Hodnotenie: 0   0
22:55:11 07.09.2020 [7373] Nevhodný príspevok?
Priatelia, naozaj sa dá súhlasiť s Ľubovým zdesením, ktoré uviedol slovami,“ Preboha, veď tu niekomu vadí už aj to, ak niekoho verejne nazveme svojim priateľom.“ I preto mám ambíciu s vašim dovolením, v tejto súvislosti sa pozastaviť, nad súčasným stavom v poskytovaní informácií našim lídrom, za ktorého sa dá vari po jeho zvolení k službe voličom, občanom, obyvateľom mesta považovať každý primátor ktoréhokoľvek mesta, či starosta obce. Tvrdiť však, že ak má človek-líder kopu informácií o všeličom možnom, ešte neznamená byť vzdelaný. Iba je informovaný. Ak je však lavida, ako občan z prvej ruky (od lídra mesta) informovaný, teda nie je isté, že je vo veciach, ktoré nám predkladá aj vzdelaný. Je len informovaný.
V jeho duši, ako badať z príspevkov lavidu neprebieha z titulu poznatkov, informácií ( ktoré nadobúda od lídra ) jej kultivácia. I preto sa mu dá odpustiť, že mu je pojmovo egál, nerozlišuje čo a ako čestný človek, rodina, deti, priatelia, susedia, vážení ľudia medzi spoluobčanmi, ostatní obyvatelia mesta, je mu absolútne jedno , že takouto mentálnou dehydratáciou u ľudí v jeho okolí, nechcem sa ho - lavidu naozaj dotknúť, aby to nebral osobne, sa čiastočne vymyká, naozaj len čiastočne z potierania potreby tejto webovej stránky, pretože významne neguje ako človek pojem o „mafiánskej stránke“. Však na ňu sám píše. To sú paradoxy lavida ?
Ale ,aby som pokračoval vo význame obsahu lavidových informácií. Naozaj je nutno podotknúť ,že už sa ani nesnaží preukazovať svojim manévrovaním zastierať základnú mentálnu dehydratáciu jeho a jeho spolupútnikov z bubliny. Totižto priatelia, k spomenutej mentálnej dehydratácii sa dá jednoznačne zaradiť nedostatok múdrosti. Múdrosť je v prvom rade schopnosť prežiť plnohodnotne svoj život. Je to schopnosť vyberať si len tie veci, ktoré slúžia k životu, rastu a rozvoju, a odmietať tie, ktoré nás vedú smerom opačným. A tak si kladiem otázku. V koľkých prípadoch ideme od novembra 2018 v tomto mestečku smerom opačným ? No vie len sám lavida. A či?
Prečo pojem mentálna dehydratácia? Ak považujeme vodu za životodarnú tekutinu, nezbytnú pre naše bytie na tejto matičke Zemi, potom líder, či jeho myslenie, ba i jeho intelekt nesmie byť odstrihnutý vo všeobecnosti od „životodarnej tekutiny poznania“, kultúrnosti, vzdelanosti a múdrosti.
Ja si uvedomujem, že plytkosť a povrchnosť, je prítomná všade, najmä ak navyše komunikáciu v súčasnosti medzi obyvateľmi nahradila aj komunikácia na sociálnych sieťach, nie vždy mi sympatická (áno s ohľadom na sklamania i z vašich mailov lavida aj maily osočujú a tvrdo zasahujú do integrity človeka, ľudskej bytosti – múdro vám to Ľubo vysvetlil a nezamieňajte zásah do integrity človeka mailom za emočný nedôležitý prejav mentálne dehydrovaného človeka ) ba dokonca si myslím, že v našom nováckom prípade prakticky nahradila skutočnú osobnú komunikáciu ,medzi lídrom a občanmi.
I z toho dôvodu lavidove príspevky sú povrchné, v prístupe k poznaniu nejde do hĺbky, ale cudzími výrazmi ,ktorým možno rozumie len podľa wikipédie takpovediac encyklopedicky po vzore lídra kĺže po povrchu. Lavida, vodca a líder mesto posunie k prosperite len vtedy, keď bude múdry a nesebecký, nie naopak. PB
Hodnotenie: 3   0
11:57:06 07.09.2020 [7371] Nevhodný príspevok?
Priatelia, tak toto je myšlienkový svet zabudnutého chlapca z nášho mestečka. Ale čo ďalej? Lavida, ani jeden primátor mesta, či starosta obce sa nemá správať ako chalan, ktorý nemá vychodenú, ani základnú školu slušného života. To, po prvé.
Všetci sme unavení z koronavírusu, starostlivosť o rodiny a obmedzené stretnutia s najbližšími mnohým ranilo , duše. To po druhé
Po tretie, mnohým pomáhajúcim dobrovoľníkom z radov občanov mesta, v tomto pandemickom období sa nedostalo primeraného pochopenia, ocenenia, skôr naopak, teda ako sme zvyknutí, osočenia a ironizovania, so samozrejmým zvýraznením vlastného ega, významu konania vrchného z radnice. A vy dookola píšete tliachaniny. Neviete čítať? Takže ,ako ďalej lavida???
Boli však časy, keď ľudia, aspoň v niektorých témach boli jednotní. Iste, bolo to také obdobie iné. A tak prečo sú občania, či mladí ľudia, poslanci MsZ naštvaní? Nuž preto ,že ľudia z bubliny im kladú „ chúlostivé“(?) otázk, ako napr.: ...Ako si ty môžeš myslieť iné, ako ja? Ako to, že tvoje poznanie je odlišné? A do toho ešte nová životná skúsenosť. Víťazi kontra porazení. To sa dnes aj v Novákoch nosí. Jedni hlúpnu z moci, druhí sú frustrovaní. Jedni sa tešia, skáču po kariérnej príležitosti, druhí sú naštvaní.
A lavida z dvora v obkolesení svojich psíkov filozofuje a píše nezmysly ,akoby nevedel čítať, čo ľudí, obyvateľov mesta kvári A tak opakovane, už po koľký krát moja odpoveď znie: „ vlastne je to tak, že obeť si za to, že na ňu zazerá vrčiaci pes, s vycerenými zubami a prípadne zaútočil, môže sama. Vraj obeť nemala byť zlá (?!), nemala zazerať, alebo byť nervózna. Priatelia, tomu sa hovorí „ victim blaming“.
Asi tak je to podľa lavidu správne. A nevyhovorí sa, máme s ním skúsenosti. A ako je to u ľudí, keď pred primátorovými atakmi chráni rodič svoje dieťa, ponechám na Vašej úvahe,priatelia. To lavida nepochopí, tak ho nechajme na pokoji. PB
Hodnotenie: 3   0
08:55:33 07.09.2020 [7370] Nevhodný príspevok?
Keď už je reč o tých mimoriadne nebezpečných signáloch,tak mi z pamäti vyplávala spomienka na ten trápny prípad cenzúry záznamov zo zasadnutí MsZ ešte za primariátu pána Daniša.
Vtedy ombudsmanka povedala jasne,že ide o porušenie ústavy,ale to veru nevyrušilo z pohody ani pána PB a ani príslušné štátne orgány.
To len tak na okraj pre komparáciu,lebo ja sa domnievam,že v prípade zverejneňovania nejakých súkromných mailov pán PB nafukuje tú svoju bublinu,ako to s chuťou robí už nejaký ten rôčik.
Pre mňa ako voliča je dôležité,čo sa v meste robí pre občanov a ako sa napĺňa volebný program. Zákulisné "poťahovačky" sú v takom prípade druhoradé,lebo to je takpovediac o emóciách a nie o faktoch.
Hodnotenie: 0   0
12:02:03 06.09.2020 [7368] Nevhodný príspevok?
Priatelia, ak verejný činiteľ- primátor mesta sa vyjadruje o otcovi zamestnankyne radnice takýmto ponižujúcim, nemorálnym , neetickým difamujúcim spôsobom a žiada ju, aby doručila od neho mail, ktorý citoval Vladimír, je zahanbujúce a trestuhodné . Rodina Ing. Vladimíra Richtera má v našom meste vysoký občiansky a morálny kredit a z toho dôvodu naozaj vyslovujem verejný protest proti tomu ako oslovuje a sa vyjadruje Ing.Dušan Šimka primátor mesta voči členom tejto rodiny, voči občanom a voči mnohým rodinám ,oslovuje ich a nielen on, napokon i jeho príbuzní spôsobom nevhodného, nemorálneho, neetického mailovania ,ako som už pred nedávnom napísal, ktoré považujeme za veľmi difamačný spôsob a maximálne nevhodný voči upevňovaniu slušných občianskych vzťahov v spolunažívaní občanov.
Preto je dôvodné sa domnievať, že je to naozaj veľmi zlý signál, pre upokojovanie vzťahov medzi ním a obyvateľmi tohto mestečka, byť aj sú k nemu oprávnene kritickí ,ak nedokáže Ing.Dušan Šimka primátor mesta Nováky sa zdržať, ale nekriticky, so samoľúbym urážaním sa, reaguje, ako deti v materskej škôlke, ako medzi deťmi v škôlke v spore o kúsok miesta na pieskovisku.
Ja si dovolím pripomenúť len skúsenosť, keď som v minulosti reagoval na ironizujúce, byť mi nie na česť, postoje a výroky k mojej osobe od Ing.Dušana Šimku, v jednom z mála – živých televíznych vysielaní, na jeho ironický výrok, s odkazom na môjho syna, čoby v tom čase poslanca MsZ v Novákoch cit. „ A toto je syn bývalého predsedu Mestského národného výboru, ( funkcia, ktorú som naozaj do roku 1989 v našom meste zastával) ,keďže môj syn nesúhlasil pred kamerou počas živého vysielania s názorom Ing. Dušana Šimku, vtedy tiež primátora mesta.
Samozrejme, ako politicky v tom čase neangažujúceho sa občana, ma jeho poznámka (viac ako desať rokov po ukončení výkonu funkcie predsedu MsNV v Novákoch) vypustená v priamom televíznom vysielaní do verejného priestoru na úkor mojej osoby dotklo. Ohradil som sa voči difamačnému spájaniu pracovnej činnosti poslanca MsZ a životom členov jeho blízkej rodiny, keďže primátor v tej chvíli, nemal žiadny dôvod sa takto vyjadrovať, najmä nie spájať problematiku s mojou osobou.
Curriculum vitae Ing.Dušana Šimku na Internete nie je zložité si vyhľadať ,čo je však závažnejšie na všetkých absentuje obdobie a pracovné jeho zaradenie,t.j.,že zastával funkciu podpredsedu SZM v okresnej mládežníckej organizácii SZM do novembra roku 1989. Skúste si,napr. naklikať stránku Novaky.sk –samospráva- primátor, ani zmienka o jeho činnosti „bývalého“ podpredsedu Okresného v ýboru SZM v Prievidzi a keďže zamlčal na internetovej stránke aj jeho pôvod, teda koho je syn, tak som zverejnil , že je synom šoféra autobusu. Čo myslíte vážení, že čo sa stalo? No len to, že obratom na moju osobu podal trestné oznámenie.
Je nanajvýš povážlivé sebavedomie Ing.Dušana Šimku , primátora mesta Nováky, ak považuje za vhodné takéto konanie a svoje výroky, v ktorých ironizuje, difamuje spoluobčanov, rodičov svojich zamestnancov, oponentov s kritickým myslením a nevidí, tak ako v inej súvislosti varuje ústredný riaditeľ kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska PhDr. Michal Kaliňák , že aj takéto konanie a výroky na adresu občanov tohto nášho mesta, toť len nedávno i na poslancov mestského zastupiteľstva, či v mailoch, ale i výroky na ešte donedávna vysokých štátnych a politických predstaviteľov Slovenskej republiky v maile okrem mojej osobe od neho doručenom množstvu osôb je mimoriadne nebezpečný signál aj preto, lebo takéto spôsoby správania sa môžu vytvoriť búrku nevôle alebo nedôvery nielen voči našej mestskej samospráve, nielen voči záujmom nášho mesta, ale i voči celej miestnej územnej samospráve, voči ostatným starostom, primátorom aj poslancom zastupiteľstiev, ktorí to robia s tým najúprimnejším vedomím“.
A tak, dá sa s PhDr. Michalom Kaliňákom súhlasiť i s ďalším jeho názorom, že aj poslanci, aj primátor by si mali uvedomiť, že ľudia ich zvolili preto, aby spolupracovali. „ Primátor míňa už dlhodobo energiu na pomstu „za prerušenú pieseň“, keď na jedno obdobie nedostal od voličov mesta Nováky mandát zasadnúť na stoličku primátora.
Míňa energiu na podozrenia, nedôveru, znevažovanie alebo skryté osobné útoky. Sám ich však vyrába s ľuďmi z bubliny a zdá sa, že nič z toho však neprospieva plneniu samosprávnych úloh, ale ani tomu, aby mesto Nováky zabezpečovalo rozvoj a prihliadalo pritom na oprávnené potreby svojich obyvateľov,“ PB
Hodnotenie: 3   0
22:00:05 05.09.2020 [7367] Nevhodný príspevok?
Dobrý večer priatelia. Jedným okom pozerám na trojke stare zábavné televízne programy a druhým okom surfujem po webe. Po prekliknutí na príspevok p. Vladimíra som sa pobavil viac ako sledovaním trojky, i keď v konečnom dôsledku tieto konštatovania písateľa v preposlanom emaile by sme my voliči mali brať už vážne. Tak som teda vážne posúdil, či to má p. Vladimír v hlave v poriadku a chcel by som p. Vladimíra i jeho rodinu upokojiť, že on to má v hlave v poriadku.
M.O.
Hodnotenie: 3   0
11:52:15 05.09.2020 [7366] Nevhodný príspevok?
Priatelia, „Charakter človeka je jeho osudom. (Herakleitos)“ Dalo sa očakávať, že v túžbe po pomste za „prerušenú pieseň“ keďže na štyri roky musel opustiť kreslo primátora a vo zvýšenej miere v neskutočnej túžbe po moci, sa pod vplyvom ega, charakterových vlastností vypustí z bubliny ten zlý džin, ktorý ako vidieť sa neprejavuje vo vzťahu človeka k sebe a k iným ľuďom, k všetkým živým tvorom, k práci, ktorú človek vykonával, vykonáva k veciam v pokore a úcte tak, ako je to v normálnej ľudsky sa správajúcej spoločnosti.
Veď vari aj v prípade zvolenia Ing. Dušana Šimku za primátora mesta, voči jeho voličom v komunálnych voľbách novembri roku 2018 (v počte 14%) ,či nevoličom, ktorí mu nedali poznajúc jeho charakterové vlastnosti hlas ( v počte 86%), sa jeho voliči pri vkladaní volebného lístka do volebnej urny určite domnievali, že nech už bude ako bude, mierou charakteru by mala byť miera jeho úcty k okoliu a entitám (podstate) v ňom.
Veď, kde inde sa môže charakter úplne prejaviť, ak nie v spoločensko-praktickej činnosti. A tak znie kardinálna otázka. Načo sa človek hlási za kandidáta na post primátora, ak nezvláda seba, nenávidí ľudí s kritickým myslením, neodpúšťa priamu, otvorenú a zjavnú kritiku, ak rieši pracovnoprávne vzťahy tak, že uráža zamestnancovho rodiča,v iných prípadoch celé rodiny, že difamuje celé rodiny a pokolenia tu žijúcich obyvateľov. Nezvláda primátor sám seba? Verím, že si už uvedomuje, že nie sme ovce. PB

Hodnotenie: 2   0
09:22:02 05.09.2020 [7365] Nevhodný príspevok?
Kto to nemá v hlave v poriadku?
Po mojom v poradí druhom tohoročnom príspevku pod názvom „Kto nehovorí pravdu...“ dostala moja dcéra od primátora tento mail:Vlaďa, takto sa dozvedám cez 2 osoby, čo vypisuje to,, indivídum" na,,mafiánskej" stránke. Osobne som ti to dokázal, že gauner a podvodník Rado Oršula mi zablokoval prístup na jeho,, mafiánsku" stránku, aby som si vôbec nemohol prečítať, čo gauneri, vrátane tohto,, indivídua" píšu o mne!

Má to v hlave ,, v poriadku"?!!!!!

Chcem ťa požiadať, aby si mu poslala tento email, alebo osobne doručila. Dušan
(Koniec mailu)

Mail som pre väčšiu dôveryhodnosť prekopíroval. Podľa poslednej vety mi ho dcéra mala poslať, alebo osobne doručiť. Stalo sa.
Posúdenie – kto to nemá v hlave v poriadku, ponechám na Vás, čitateľov tejto „mafiánskej“ stránky.
V.RichterHodnotenie: 3   0
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
Bane na hornej Nitre skončili, banskí záchranári sú v pohotovosti naďalej. Je otázne dokedy
Banskí záchranári pomáhajú i pri rôznych nešťastiach.
zobraziť podrobnosti »
12.01.2024
FOTO: Elektráreň Nováky odstavila poslednú turbínu, skončila sa tak výroba elektriny z uhlia
Výroba elektriny a tepla z domáceho hnedého uhlia v Elektrárni Nováky po 70 rokoch definitívne skončila.
zobraziť podrobnosti »
21.12.2023
Final coal mining cart pulled from Nováky mine
More trains for Christmas holidays, Bratislava outskirts teeming with culture, and a recipe for Christmas baking.
zobraziť podrobnosti »
21.12.2023
Z nováckej bane vyťažili posledný vozík uhlia, o zamestnanie prídu stovky ľudí
Uzatváranie bane potrvá roky.
zobraziť podrobnosti »
21.12.2023
VIDEO: Karol Mikuláš: Baník, povstalec aj politický väzeň
VIDEO: Karol Mikuláš: Baník, povstalec aj politický väzeň
zobraziť podrobnosti »
15.03.2023
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.