Online 4 ľudia. FullHouse Slavio VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
príspevok číslo 7368 v téme Primátor / Poslanci zo dňa 12:02:03 06.09.2020 Nevhodný príspevok?
Priatelia, ak verejný činiteľ- primátor mesta sa vyjadruje o otcovi zamestnankyne radnice takýmto ponižujúcim, nemorálnym , neetickým difamujúcim spôsobom a žiada ju, aby doručila od neho mail, ktorý citoval Vladimír, je zahanbujúce a trestuhodné . Rodina Ing. Vladimíra Richtera má v našom meste vysoký občiansky a morálny kredit a z toho dôvodu naozaj vyslovujem verejný protest proti tomu ako oslovuje a sa vyjadruje Ing.Dušan Šimka primátor mesta voči členom tejto rodiny, voči občanom a voči mnohým rodinám ,oslovuje ich a nielen on, napokon i jeho príbuzní spôsobom nevhodného, nemorálneho, neetického mailovania ,ako som už pred nedávnom napísal, ktoré považujeme za veľmi difamačný spôsob a maximálne nevhodný voči upevňovaniu slušných občianskych vzťahov v spolunažívaní občanov.
Preto je dôvodné sa domnievať, že je to naozaj veľmi zlý signál, pre upokojovanie vzťahov medzi ním a obyvateľmi tohto mestečka, byť aj sú k nemu oprávnene kritickí ,ak nedokáže Ing.Dušan Šimka primátor mesta Nováky sa zdržať, ale nekriticky, so samoľúbym urážaním sa, reaguje, ako deti v materskej škôlke, ako medzi deťmi v škôlke v spore o kúsok miesta na pieskovisku.
Ja si dovolím pripomenúť len skúsenosť, keď som v minulosti reagoval na ironizujúce, byť mi nie na česť, postoje a výroky k mojej osobe od Ing.Dušana Šimku, v jednom z mála – živých televíznych vysielaní, na jeho ironický výrok, s odkazom na môjho syna, čoby v tom čase poslanca MsZ v Novákoch cit. „ A toto je syn bývalého predsedu Mestského národného výboru, ( funkcia, ktorú som naozaj do roku 1989 v našom meste zastával) ,keďže môj syn nesúhlasil pred kamerou počas živého vysielania s názorom Ing. Dušana Šimku, vtedy tiež primátora mesta.
Samozrejme, ako politicky v tom čase neangažujúceho sa občana, ma jeho poznámka (viac ako desať rokov po ukončení výkonu funkcie predsedu MsNV v Novákoch) vypustená v priamom televíznom vysielaní do verejného priestoru na úkor mojej osoby dotklo. Ohradil som sa voči difamačnému spájaniu pracovnej činnosti poslanca MsZ a životom členov jeho blízkej rodiny, keďže primátor v tej chvíli, nemal žiadny dôvod sa takto vyjadrovať, najmä nie spájať problematiku s mojou osobou.
Curriculum vitae Ing.Dušana Šimku na Internete nie je zložité si vyhľadať ,čo je však závažnejšie na všetkých absentuje obdobie a pracovné jeho zaradenie,t.j.,že zastával funkciu podpredsedu SZM v okresnej mládežníckej organizácii SZM do novembra roku 1989. Skúste si,napr. naklikať stránku Novaky.sk –samospráva- primátor, ani zmienka o jeho činnosti „bývalého“ podpredsedu Okresného v ýboru SZM v Prievidzi a keďže zamlčal na internetovej stránke aj jeho pôvod, teda koho je syn, tak som zverejnil , že je synom šoféra autobusu. Čo myslíte vážení, že čo sa stalo? No len to, že obratom na moju osobu podal trestné oznámenie.
Je nanajvýš povážlivé sebavedomie Ing.Dušana Šimku , primátora mesta Nováky, ak považuje za vhodné takéto konanie a svoje výroky, v ktorých ironizuje, difamuje spoluobčanov, rodičov svojich zamestnancov, oponentov s kritickým myslením a nevidí, tak ako v inej súvislosti varuje ústredný riaditeľ kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska PhDr. Michal Kaliňák , že aj takéto konanie a výroky na adresu občanov tohto nášho mesta, toť len nedávno i na poslancov mestského zastupiteľstva, či v mailoch, ale i výroky na ešte donedávna vysokých štátnych a politických predstaviteľov Slovenskej republiky v maile okrem mojej osobe od neho doručenom množstvu osôb je mimoriadne nebezpečný signál aj preto, lebo takéto spôsoby správania sa môžu vytvoriť búrku nevôle alebo nedôvery nielen voči našej mestskej samospráve, nielen voči záujmom nášho mesta, ale i voči celej miestnej územnej samospráve, voči ostatným starostom, primátorom aj poslancom zastupiteľstiev, ktorí to robia s tým najúprimnejším vedomím“.
A tak, dá sa s PhDr. Michalom Kaliňákom súhlasiť i s ďalším jeho názorom, že aj poslanci, aj primátor by si mali uvedomiť, že ľudia ich zvolili preto, aby spolupracovali. „ Primátor míňa už dlhodobo energiu na pomstu „za prerušenú pieseň“, keď na jedno obdobie nedostal od voličov mesta Nováky mandát zasadnúť na stoličku primátora.
Míňa energiu na podozrenia, nedôveru, znevažovanie alebo skryté osobné útoky. Sám ich však vyrába s ľuďmi z bubliny a zdá sa, že nič z toho však neprospieva plneniu samosprávnych úloh, ale ani tomu, aby mesto Nováky zabezpečovalo rozvoj a prihliadalo pritom na oprávnené potreby svojich obyvateľov,“ PB
Hodnotenie: 3   0

Kladne hodnotil:
06.09.2020 20:12:20 Ľubomír
07.09.2020 08:28:01 Vladimír
07.09.2020 14:48:49 Milan Oršula
Záporne hodnotil:

K tomuto príspevku boli napísané ďalšie reakcie:
[7370] 07.09.2020 08:55:33 od lavida otvor reakciu...


Napíšte reakciu na tento príspevok.<<< zoznam tém
<<< späť na najnovšie príspevky

Meno:
Heslo:
V Prievidzi spustili prvý automat na rúška
Okrem rúšok automat ponúka dezinfekčný gél či sladkosti. Dobrovoľníci budú rúška priebežne dopĺňať.
zobraziť podrobnosti »
31.03.2020
AKTUÁLNE: Dobrovoľní hasiči začali v Partizánskom s dezinfekciou verejných priestorov!
V týchto dňoch majú dobrovoľní hasiči z Partizánskeho plné ruky práce. Okrem toho, že pomáhajú seniorom s nákupmi, v spolupráci s mestom sa v pondelok 30. marca pustili do ďalšej aktivity. Boj proti koronavírusu zobrali doslova od podlahy – čistením verejných priestranstiev.
zobraziť podrobnosti »
30.03.2020
Usmernenie k nakladaniu s odpadmi: Kam vyhadzovať rúška a respirátory?
V zmysle stanoviska ÚVZ SR sa použité ochranné prostriedky, ktoré vznikajú občanom v domácnosti alebo zamestnancom v bežných prevádzkach – rúška, respirátory, rukavice, vreckovky likvidujú ako bežný odpad. Špeciálny postup sa tu teda neuplatňuje. Tento odpad sa ukladá len do zmesového odpadu.
zobraziť podrobnosti »
30.03.2020
Nových pracovníkov chce prievidzská radnica zamestnať v rámci spoločného projektu s mestami Handlová a Bojnice.
Cieľom tohto projektu je posilnenie koordinačných a implementačných kapacít v týchto troch mestách. Hlavným partnerom je mesto Prievidza, ďalšími dvoma partnermi sú mestá Bojnice a Handlová. Výška finančného príspevku, ktorý budeme žiadať, bude pravdepodobne až 500.000 eur
zobraziť podrobnosti »
28.03.2020
Web pre rodičov: ucimenadialku.sk
V spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a MŠVVaŠ SR vznikla táto webová stránka ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách a prerušenej prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu. Cieľom webovej stránky je pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, manažmentu a zriaďovateľom škôl, ale i žiakom, študentom a rodičom zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení, ako aj pomôcť všetkým aktérom počas prerušenia vyučovania či prezenčnej výučby nachádzať riešenia vzniknutej situácie.
zobraziť podrobnosti »
25.03.2020
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.