Online 8 ľudí. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
828 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
17:08:15 03.01.2018 [6311] Nevhodný príspevok?
Televízia Nováky ?!
Vo vyjadreniach viacerých občanov, nevynímajúc ani pracovníkov MsÚ sa občas vyskytuje termín „mestská televízia“. Pred časom som o tejto veci napísal príspevok, v ktorom som sa snažil poukázať na fakt, že v zmysle príslušného zákona licenciu na televízne vysielanie môže získať len obchodná spoločnosť, v žiadnom prípade to nemôže byť obec, alebo mesto. (To ale neznamená, že nemôže existovať televízna spoločnosť regionálneho významu s názvom obce, alebo mesta v názve spoločnosti.) Dôvod je priam triviálny – aby starosta, alebo primátor nemohol riadiť, či manipulovať takéto vysielanie. Tvorba programu a aj samotné vysielanie v zmysle zákona vôbec nie je lacná záležitosť a trúfam si povedať, že aj x-násobne väčšie mestá ako Nováky, by si rozmysleli, či takéto prostriedky investovať do televízneho vysielania, alebo do iných oveľa dôležitejších vecí pre život mesta – ako sú školstvo, zdravotníctvo, komunikácie atď.
Sme svedkami úžasného rozvoja informačných technológii. Stačí si prihlásiť internet, zapnúť počítač, dokonca televízor (najmodernejšie modely) a môžeme si pozrieť záznamy z rokovaní mestských zastupiteľstiev rôznych miest na Slovensku. Neviem odkedy to funguje, ja som si to všimol odvtedy, ako sú na YOUTUBE zverejňované záznamy z rokovaní nášho MsZ. Internet je teda veľké „huncútstvo“. Neznamená to však, že nemá svoje pravidlá. Tie sú dokonca dozorované i orgánmi EÚ. (Pokiaľ si pamätám, už sa zmienil o tom v niektorom príspevku Mgr. Bošiak.) Internet však nie je televízia a videozáznam z rokovania NsZ nie je televízne vysielanie. Zdá sa, že to nepostrehol exprimátor, keď v rámci svojho „plamenného“ občianskeho príspevku na zasadnutí MsZ dňa 18.12.2017 vyjadril dokonca presvedčenie, že „Rada pre vysielanie a retransmisiu“ musí sankcionovať mesto za primátorove zásahy do videozáznamu z rokovania MsZ dňa 13.11.2017. Som na tú sankciu náramne zvedavý. Mesto Nováky totiž nemá ani licenciu a ani nič nevysiela.
Moje prianie občanom do nového roka som už vyjadril v príspevku pred Vianocami. Pretože tento rok je rokom volebným, pridávam ešte jedno želanie- šťastnú ruku pri voľbách.
V. Richter

Hodnotenie: 2   0
10:20:20 03.01.2018 [6310] Nevhodný príspevok?
Reakcia prednostu MsÚ Mgr. Milana Oršulu:
-----------------------------------------------------------------------
Dobrý deň Surikata.

Stíšenie zvuku u pánov Šimkovcov malo jediný dôvod a to ten, že páni Šimkovci zasahujú do súkromných práv zamestnancov MsÚ a to konkrétne prednostu MsÚ. Čo sa týka zmlúv o poradenskej činnosti a podobne, tak to je obohraná pesnička pánov Šimkovcov. Keďže v tom čo tvrdia im za pravdu nedali ani orgány činné v trestnom konaní, ani úrad pre verejné obstarávanie, ani najvyšší kontrolný úrad, tak sa zavádzaním a podvodným spôsobom snažia na svoju stranu pritiahnuť aspoň verejnú mienku. Na túto tému sa primátor niekoľko krát vyjadril aj TV Nováky. Preto akékoľvek špekulácie sú len výplodom dvoch hláv, ktoré sa snažia zatajiť a zahmlievať skutočnosti, v akom stave zanechal mesto bývalý primátor mesta pán Šimka a jeho posluhovači. Pán surikata zmluvy sú zverejnené a skutočnosti si môžete overiť. Taktiež na všetky služby boli vykonané verejné obstarávania, ktoré sa aj po nástupe nového vedenia zverejňujú na web stránke. Toto pán Šimka nikdy pri svojej transparentnosti neurobil. Vedenie mesta sa v tomto prípade nemusí obávať žiadnych podvodných krokov, o ktorých hovoria bratia Šimkovci.

Zmluvy:
https://novaky.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#novaky/organizacia/novaky/2017/ZML

Stanovisko k stíšeniu:
https://www.youtube.com/watch?v=uyLo-fwBvdA&list=PLdErTD66NIE1CTaW_hI5McD0qKV1zph5P

Pekný deň.

Mgr. Milan Oršula
Prednosta MsÚ Nováky
-----------------------------------------------------------------------
Hodnotenie: 1   0
21:18:18 01.01.2018 [6307] Nevhodný príspevok?
Pozrel som si konečne záznam za zasadnutia mestského zastupiteľstva z 18. decembra. Priznám sa, ostal som šokovaný z toho, že keď hovoril či už pán Dušan Šimka alebo jeho brat Marián Šimka, hlasová stopa záznamu bola z veľkej časti vymazaná. Ťažko povedať, či zámerne, ale je to minimálne podivné, že sa táto vada záznamu neudiala počas vystúpenia nikoho iného, ale práve bratov Šimkovcov. No povedzme, že to bol a náhoda :)

Horšie však bolo počúvať pána Mariána Šimku, pri vymenovaní jednotlivých zmlúv za poradenské služby (bolo by zaujímavé vedieť, v čom pánu primátorovi radili) a relatívne vysoké sumy za ne. Zlatým bodom programu však bolo porovnanie (predpokladám, ale zároveň sa aj pýtam či pán M. Šimka skutočne porovnával porovnateľné?) sumy vynaloženej za štúdiu (tuším) BOZP a PO, kde – opätovne citujem p. Šimku – predošlá služba podobného charakteru pre Nováky bola za cca 650 EUR a súčasný primátor nakúpil túto službu za 24 000 EUR.

Keďže pán primátor neposkytol k tomuto nijakú odpoveď, našiel by sa niekto z vedenia mesta, kto by vniesol do tejto veci svetlo?
Hodnotenie: 0   1
19:32:16 01.01.2018 [6306] Nevhodný príspevok?
Pán Dzurák.

Neverím Vám ani slovo!!!!!
Hodnotenie: 1   1
21:26:04 27.12.2017 [6304] Nevhodný príspevok?
Reakcia prednostu MsÚ Mgr. Milana Oršulu:
-----------------------------------------------------------------------
Dobrý večer Surikata.

Zajtra, alebo pozajtra by mal byť záznam dostupný na www.video.novaky.sk .

Pekný večer.

Mgr. Milan Oršula
Prednosta MsÚ Nováky
-----------------------------------------------------------------------
Hodnotenie: 0   0
15:36:19 27.12.2017 [6303] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Kedy bude dostupný záznam z posledného zastupiteľstva na YouTube?? Ďakujem.
Hodnotenie: 0   0
11:55:54 19.12.2017 [6300] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Vitaj nová Poliklinika. Nedá mi, než pokračovať vo svojom príspevku tak , ako často počúvam a čítam slová vo výrokoch a v príspevkoch niektorých našich občanov. Som šokovaný. A tak, aby som podal odpoveď, že prečo, si dovolím máličko popísať atmosféru časti posledného mestského zastupiteľstva, ktoré sa za doposiaľ najväčšej účasti občanov a poslancov VÚC pozvaných na zasadnutie (mimochodom vážim si ich aktívnu účasť a patrí im vďaka) - E. Porubcovej,PaedDr.,Petrovi Oulehle, MUDr. A Miroslavovi Žiakovi,Ing., aby sa oboznámili s problematikou nášho mesta, a ktorí zaplnili miesta v Obradnej sieni našej radnice. Nech mi je odpustené, ale vynechám vo svojom písaní tradičné extemporé dvoch občanov, ktoré aj tak nikoho neoslovilo a prešlo bez záujmu prítomných občanov. Musím poznamenať, bol som tiež, tak málinko prekvapený a viac týmto poznaním unesený, že ešte záujem občianskej spoločnosti nášho mesta o veci verejné, v tom dobrom slova zmysle neopadol, pretože takmer až na dvoch – troch občanov Obradná sieň, ktorú naplnili občania a hostia sa zjednotila a prvý krát po voľbách od roku 2014 sa vydarila akcia, urobil sa malý krôčik, ktorý môže znamenať pre občanov mesta, významnú skutočnosť v ich živote. Tou by malo byť poskytovanie zdravotníckych služieb v Poliklinike, ktorá do budúcna bude zodpovedať súčasnému modernému trendu v poskytovaných službách ,čo do priestorov a technickej, resp. prístrojovej vybavenosti. A tak zrejme si uvedomujúc význam takéhoto zariadenia na území nášho mesta, ktoré doposiaľ vždy pokrývalo celé spádové územie, k nášmu mestu priľahlé , piati - šiesti poslanci MsZ nakoniec ustúpili tlaku, za ktorý možno označiť túžbu občanov po modernejšom zdravotníckom zariadení a schválili Memorandum (Vyhlásenie) uzatvorené medzi mestom Nováky a UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť UNIFARMOU . Prítomní občania, za účinnej podpory prítomných krajských poslancov a rozvážny a dôstojný postoj generálneho riaditeľa UNIPHARMY ,a.s. RNDr. Tomislava Juríka, CSc. pomohli dobrej veci. A tak i napriek obštrukčným výkladom a prednesom poslancov Ing. Baláka a Mgr. Hornej sa urobil, byť i len malý krôčik. Aké ďalšie kroky povedú mesto Nováky a ich nazvime to jeho partnera v pokračovaní spolupráce ku konečnému cieľu, je ešte ani zďaleka nie ľahká cesta. Vyžaduje to veľa trpezlivej práce manažérskej zdatnosti a vzájomného porozumenia. Je však fakt, že sme málinko prekonali svoju nielen novácku, ale aj spoločenskú diagnózu. K porozumeniu môjho výroku len toľko, že je to taká diagnóza spoločnosti, že je schopná si kohokoľvek zvoliť. Aj na tejto stránke máme tu píšucich ľudí, ktorí radi počúvajú, ako niekto vyrieši naše problémy. Pravdou je však opak. Ak chce človek vyvolať akúkoľvek zmenu vo svojom prostredí, alebo aj v širšom svete, asi najprv musí zmeniť seba a angažovane sa pripojiť k dobrej veci. A za to si myslím, že patrí poďakovanie občanom a ostatným prítomným v Obradnej sieni. No a v závere sa pripájam k želaniam môjho priateľa Vladimíra , ktoré napísal vo svojom príspevku a aj za seba prajem všetkým ľuďom dobrej vôle príjemné prežitie Vianočných sviatkov, aby sme sa na budúci rok stretali s väčšou pokorou a úctou k sebe. A tak ,vám predkladám link, z ktorého som si dovolil prevziať niektoré moje slová. Čítajte viac: https://plus.sme.sk/c/20716473/robert-bezak-radi-pocuvame-ako-niekto-vyriesi-nase-problemy.html . PB
Hodnotenie: 4   0
08:53:11 16.12.2017 [6298] Nevhodný príspevok?
Citát sv. Františka z Assisy :
„Bože, daj mi pokoj, aby som prijal to, čo nemôžem zmeniť a daj mi odvahu zmeniť to, čo zmeniť môžem a mám a ešte mi daj múdrosť spoznať ten rozdiel.“
Tento citát som prvýkrát počul kedysi dávno od Alexandra Dubčeka. Trochu skomolene som ho použil ako prednosta MsÚ v úvode môjho príhovoru k prezidentovi republiky Michalovi Kováčovi, pri jeho návšteve nášho mesta asi pred dvadsiatimi rokmi. Určite nie náhodou prijal meno František i súčasný rímsky pápež, čo sa zrejme odráža aj v jeho činoch, ktorými často prekvapuje kresťanský a možno i nekresťanský svet.
Domnievam sa, že uvedený citát má univerzálnu platnosť od čias života svätého Františka (koniec dvanásteho a začiatok trinásteho storočia), až do dnešných dní. Dovolím si odporučiť ho do pozornosti v novom roku aj našim občanom. Hlavne však tým, ktorých sme si zvolili, aby naše mesto spravovali a viedli ho k prosperite a spokojnosti občanov . Tiež tým, ktorí vnášajú medzi občanov nepokoj, rozdeľujú ich do rôznych táborov a vytvárajú Novákom nelichotivý imidž rozhádaného mesta. Osobitne tým, ktorí sa rozhodli v MsZ hrať nezmyselnú hru „šesť proti piatim“ , aby skončili túto hru a plnili si to, čo verejne sľúbili svojim poslaneckým sľubom.
V.Richter

P.S.
Pred nami je čas Vianoc, všetkým občanom želám ich pokojné a šťastné prežitie.
V.R.
Hodnotenie: 4   0
21:34:30 13.12.2017 [6294] Nevhodný príspevok?
Dobry den pan Prednosta.

Dakujem za odpoved. Cakal som ze odpise pani poslankyna Horna, kedze som smeroval otazku jej. Som ju volil, tak som myslel ze tu budu aj odpovedat na otazky obcanov.

M.
Hodnotenie: 0   0
21:29:01 13.12.2017 [6293] Nevhodný príspevok?
Ahoj Chloe.

To by bolo fajn keby to je online. Ale potom nas tu Dusan a Maian budu po sudoch vlacit. Hahaha....

Ahoj.

M.
Hodnotenie: 0   0
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
Mestské zastupiteľstvo zo dňa 29. októbra 2018
Video-záznam.
zobraziť podrobnosti »
04.11.2018
Komunálne volby 2018 - kandidáti
Zoznam kandidátov.
zobraziť podrobnosti »
09.10.2018
Novácke noviny 2018
Vyšlo nové číslo Nováckych novín - prečítajte si ich online.
zobraziť podrobnosti »
24.09.2018
Poézia všednosti
Radi by sme Vám uviedli do pozornosti výstavu výtvarného umenia „Poézia všednosti“, na ktorej predstavia tvorbu významných výtvarníkov so svojimi obrazmi. Výstava má filantropický rozmer a dobrovoľná finančná zbierka bude pre neziskovú organizáciu Plamienok - detský mobilný hospic v dňoch 14.9. až 6.10.
zobraziť podrobnosti »
18.09.2018
VIDEO: Mestské zastupiteľstvo zo dňa 19. februára 2018
www.video.novaky.sk
zobraziť podrobnosti »
14.04.2018
Mail:
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa.