Online 3 ľudia. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
854 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
22:50:01 24.04.2019 [6802] Nevhodný príspevok?
Obyčajné gestá urazenosti, ktoré nemajú nič spoločné s demokratickým riešením . A tak sú trápne, obyčajné politické gestá nášho pána primátora, ktoré sú akousi pridanou hodnotou k jeho prostorekosti a navyše so snahou ľudí, poslancov a svojimi výrokmi vo verejnom priestore, od samého začiatku manipulovať, hoci nenapovedali nič o jeho úprimnom záujme veci v našom mestečku riešiť odborne, eticky, morálne a korektne, teda aspoň priblížiť voličom, ako chce situáciu riešiť. Žiaľ, slušnosť do Novák nedorazila, a ani tak skoro nedorazí. Je prineskoro na výchovu. Veď, ako inak, o slušnosti , o dodržiavaní zákonov sa najlepšie hovorí pred voľbami. Už keď sa sedí na stoličke, ľudia a slušnosť sú primátorovi, ako sa ľudovo vraví a často sme na to upozorňovali, ukradnutí. No a tak možno s istotou konštatovať, že ak pridá k svojej prostorekosti aj vypočítavosť a snahu manipulovať, určite od odpozerania jeho staronových postojov na youtube, jehotelevízii, neodchádzate s presvedčením, že slová pána primátora možno považovať za úprimné. Veď sme sa jeho slov, rečí od vstupu do politiky napočúvali až-až, ale vo veľkej väčšine, jeho slová mali od úprimnosti a najmä od odbornosti a dodržiavania zákonnosti veľmi ďaleko. Autentickosť úprimnosti v slovách a konaní pána primátora je neochvejne vzdialená od potrieb nášho mesta a najmä od vyrovnávania sa s pochybeniami, ktoré sa s ním vezú dlhú dobu, ako dôsledok a ako rezíduum jeho nekompetentných rozhodnutí a bohorovnosti. Veď to nie je zložité tvrdenie a dá sa to ľahko zistiť, napr. z jeho vyjadrenia na moju požiadavku o poskytnutie informácií, ktoré som si vyžiadal z Mestského úradu podľa zák.č.211/2000 (Infozákona). Informácie poskytnuté pánom primátorom sú také neprofesionálne, že ich s kľudom možno vyhlásiť za raritu minimálne, ak nie slovenského, tak európskeho formátu. Z jeho odpovedi sa nedá vyčítať, či porozumieť o čo žiadateľovi vo veci žiadosti o poskytnutie informácie ide, keďže z jeho strany ide o zahmlievanie a zatĺkanie. Ak sa mi to technicky podarí ,zverejním ich na tejto stránke. Určite sa zasmejete. Nuž, ak by som aj chcel byť maximálne tolerantný a akosi porovnať „šafárenie na mestskom úrade“ ktorým výrokom súčasný pán primátor poukazoval v jeho pravidelných príspevkoch na vraj nedostatky, voči dnes už bývalému vedeniu mesta, a ktoré vyhodnocoval so svojou suitou, pre jeho potenciálnych voličov v impozantných mnohomiliónových sumách , vraj ako premrhaných peňazí, jedným dychom sa dá konštatovať, že jeho výroky boli poväčšine vo virtuálnej rovine. Teda zatiaľ sa nedá hovoriť o škode na majetku mesta. Aspoň ju nepreukázal. A tak, ako som už minule napísal, že jeho výroky o šafárení so sumami v niekoľkomiliónových sumách (ktoré po ich spočítaní, ako ich vylicitoval počas štyroch rokov, by nedokázalo preinvestovať za štyri roky ani mesto desaťnásobne počtom obyvateľstva väčšie) mi niekedy úsmevne pripadá , ako Nostradamova kniha, ktorá tuší 500 rokov, že asi príde k veci. Nuž podľa odpovede pána primátora, na moju žiadosť, v súlade s Infozákonom som sa dozvedel, ako rýchlo a v akej hodnote schátrala Mestská plaváreň v Novákoch, o ktorú sa mal pán primátor zo zákona postarať so starostlivosťou riadneho hospodára pretože zákon o majetku obcí 138/1991 Zb., ktorý v časti - HOSPODÁRENIE S MAJETKOM OBCE v §-e 7 ukladá
(1)
Orgány obce a organizácie sú povinné hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.
(2)
Orgány obce a organizácie sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Sú povinné najmä
a)
udržiavať a užívať majetok,
b)
chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,
c)
používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,
d)
viesť majetok v účtovníctve podľa osobitného predpisu.21)

Mestská plaváreň ktorá bola zaradená do Zoznamu nehnuteľností 20.03.1992 a jej obstarávacia cena je 700 358,49 € ( teda aby som bol presný ako býva zvykom je to suma 21 098 985, 108 slovenských korún). Majetok mesta je tak o túto sumu z titulu zanedbania povinnosti v starostlivosti o majetok mesta nenávratne a z dôvodu nepochopiteľného rozhodnutia ponechať ladom a nechať objekt so zariadením schátrať!!!. navždy zmenšený. Nič na veci vo vzťahu k zodpovednosti za tento bezprecedentný prístup k majetku mesta Nováky nemení skutočnosť, že vedľa neho stojí objekt s Názvom národné vodnopólové centrum. Tento objekt však nie je v majetku mesta (!!!) a mesto na starostlivosť o tento objekt nemá zákonný dosah. To, že sa POČAS JEHO VLÁDY ZMENILA POMERNE VÝZNAMNÁ ČASŤ MAJETKU MESTA NOVÁKY, ŽE SA ČASŤ MAJETKU ZMENILA NA RUINY (!!!), ČI PONECHAL SA AŽ DO STAVU SCHÁTRALOSTI, ba i to, že sa zmenil interiér niektorých budov a rovnako ich vonkajší vzhľad, BUDÍ HRÔZU (!!!). Ale najzaujímavejším poznaním je , že našej miestnej samospráve a menovite u pána primátora absentuje, čo len minimálny záujem o to, aby bol tento problém odborne riešil, napr. priznať sa k tomu, že mu unikla povinnosť, postarať sa o problémy v meste až tak, aby sa do hĺbky problému zainteresoval tak ,ako mu to vyplývalo z jeho postavenia v meste a nie tak, ako v mnohých iných prípadoch – sa mu akosi nechcelo (!!!). Hoci určite je zodpovedný človek všeobecne známy a on sám určite vie , kto ním je, v mene lokálnych vzťahov samosprávy a štátnej správy, jeho osobných vzťahov, alibistickej nekonfliktnosti, to roky nemal a ako sa zdá , to nemá záujem riešiť. A tak nedá sa (dá sa?) rozumieť jeho odpovediam, ktoré som od neho obdržal, iba ak s doložením malej fantázie. PB


Hodnotenie: 0   1
17:38:35 24.04.2019 [6801] Nevhodný príspevok?
Keď pán primátor Šimka prestane vypúšťať splašky do rieky Nitra priamo zo svojej toalety, tak potom možno bude môcť aj vyzývať občanov :D :D :D Zrejme nemá čo na robote. :D :D :D
Hodnotenie: 1   1
15:51:01 24.04.2019 [6800] Nevhodný príspevok?
Hodnotenie: 1   0
15:36:19 24.04.2019 [6799] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň, Vaša otázka bola poslaná pánovi prednostovi Ing. Jánovi Martinovi. Keď budeme mať odpoveď uverejníme ju. Pekný deň.
Hodnotenie: 0   0
11:09:31 24.04.2019 [6798] Nevhodný príspevok?
Pozdravujem, keď už mi do oka padla správa o komunálnom odpade a jeho poplatkoch. Chcel by som sa kompetentných opýtať, kde sú tie kompostéry pre občanov, ktoré sa mali rozdávať už vo februári? Ďakujem za odpoveď.
Hodnotenie: 0   0
13:04:07 16.04.2019 [6796] Nevhodný príspevok?

Hoci je stále dôležité zaujímať sa o dôvody, ako a za akých okolností Dušan Šimka, súčasný náš pán primátor dospel k mandátu, predsa len z čisto pragmatického pohľadu možno konštatovať, že v Meste Nováky, ktoré možno zaradiť medzi malé mestečká, každý žijúci v ňom obyvateľ ,ktorý mal a má čo i len málinko záujem o spoločenské dianie, život v našom mestečku, určite má zmapované rodinné zväzky jednotlivých rodín, historicky, rodinne, spoločensky a možno podľa občianskej angažovanosti v našom meste v súčasnosti, alebo či už v minulosti. Nepopieram, že starousadlíci, vnímajú náš vezdejší novácky svet rozdielne, ale to sa do úvahy dá vziať. Pritom sa netreba vyhýbať, ani názorom bývalých našich spoluobyvateľov, ktorí sa sporadicky vracajú z rôznych dôvodov do nášho mesta, a ktorí pri zistení, kto je kto, kto je proti a za koho, či kto za koho kope, vylúdia grimasu údivu s poznámkou, že je na neuverenie, ako sa časy a ľudia vplyvom moci, peňazí a majetkových pomerov menia. A tak sa len potvrdzujú skúsenosti, že po roku 1989 nastalo obdobie, ktoré mnohými, tu v Novákoch žijúcimi ľuďmi zalomcovalo až tak, že za naplnenie ambícií v politickej kariére stúpajúcich niektorých z ľudí tu žijúcich, dali priateľstvám z predchádzajúcich období vale. Tak to bolo dokonca i s priateľstvami pána primátora. Napríklad s kolegami z predsedníctva OV SZM v Prievidzi, ktorú činnosť vo svojom životopise zverejnenom na portáli novaky.sk ani nespomenie. A tak trhliny nedôvery vo vzťahoch medzi ľuďmi, ktoré zdá sa, ešte i po tridsiatich rokoch, sa akosi ťažko odstraňujú a predstaviteľ mesta, si musí sám sebe sypať popol na hlavu, do koľkých vzťahov sypal on sám, kvôli politickej kariére soľ. Zaviedli formu vlády „blízkych“ primátorovi. Z funkcie v ZŠ odišla pani riaditeľka, odvolali hlavného kontrolóra mesta a nech vás nemrzí, ak ste nečítali niektorí SMS-ky od pána primátora a jeho suity niektorým ľuďom, ktoré títo v podstate nešťastní ľudia od neho, nich obdržali. Tak sa ani nedivím, že sme svedkami toho, že do funkcií so zodpovednosťou za riadenie mesta, sú pánom primátorom dosadzovaní ľudia z čistého nepotizmu. Iste, má to svoje dôvody, najmä ak sám štyri roky vystavoval bezbrehej tvrdej kritike, v tom čase vedenie mesta na nováckej radnici nastúpivšom po jeho prehre v súboji o post primátora v roku 2014. Že treba otvoriť tému Kultúrneho centra Mesta Nováky, najmä hospodárenie v KCMN, ktoré ako organizácia skončilo tak, že nikto nepozná výsledky jeho hospodárenia, nikto nevie kam až došli finančné prostriedky pridelené tomuto zariadeniu v meste z mestského rozpočtu a koniec koncov, ako sa vlastne uzavrela celá agenda toho neslávne ne – ukončeného subjektu - tzv. neziskovej organizácie, len pripomína neukončené témy Futbalového ihriska na ul. Sama Chalupku, zanedbanej už nevyužiteľnej Mestskej plavárne, Kanalizácie v mestskej časti Horné Lelovce, Mestského Kina, etc.etc. ? Je to potom pre mňa nepochopiteľné, že takto podivne ukončená činnosť KCMN, nie je predmetom širšieho záujmu pána primátora, práve opak je pravdou, z bývalej riaditeľky KCMN si urobil pre seba zastupkyňu svoju susedu z vedľajšieho rodinného domu na ul. Duklianskej, čoby bývalú riaditeľku KCMN Mgr. Hornú, s ktorou spoločne roky vypúšťali odpadové vody , ktoré končili v rieke Nitra . Bez sebareflexie a hanby. Je to síce fakt, ale kto iný, ak nie minimálne on jediný, ako predseda správnej rady by mal mať dokonalé informácie, ako to vlastne ,čo to vlastne, s takto ukončenou činnosťou v tejto „neziskovke“ dopadlo a ak dávame už x-krát výzvy na to, aby sa verejne vyjadril, doposiaľ tak nekoná. Prečo? Je preto nelogické , že koná v mnohých veciach ,ktoré sú bez náležitého významu, aj keď vyplývajú z činnosti bývalého vedenia (ktoré jeho konanie mi niekedy úsmevne pripadá , ako Nostradamova kniha, ktorá tuší 500 rokov, že asi príde k veci), ale logicky sa nevysvetlí, napr. fakt, že ak bolo KCMN v takom stave, že došlo k likvidácii ako neziskovej organizácie, tak ako si mohlo bývalé vedenie na konci jeho činnosti nadeliť okrem mzdy odmenu –pomerne slušnú niekoľko tisíc eur, teda okolo 4.000€?! Je nelogické, že pán primátor doposiaľ nezriadil komisiu , ktorá by prešetrila a po výsledkoch komisie zverejnila oprávnenosť, resp. naopak rôzne dohady o činnosti v závere existencie tejto organizácie. A tak sa domnievam, že ak chce pán primátor čistiť Augiášov chliev, netreba sa mu vracať k Nostradamusovi, ale mal by sa vrátiť o jedno volebné obdobie späť, teda k vláde „za neho“, aby si pripomenul, že musí začať od seba. Pomerne často vnášam do svojich príspevkov upozorňujúce výzvy druhej strane, ktorá sa neštítila použiť všetky možné zbrane, aby mňa a niekoľko ďalších ľudí ponížila, pokorila, osočila len z dôvodu, aby nám zabránila písať kritické pripomienky. To, že máme niektorí poznatky o vedení mestečka takejto veľkosti, to že vnímame samosprávnu politiku inou optikou, ako niektorí iní prispievatelia ,nevynímajúc prvého človeka na radnici a jeho nepotizmus, je naše právo, je to koniec, koncov pre všetkých jeden zo základných výdobytkov novembra 1989. Čo je však stále menej a menej dôvodné k úsmevu , keďže stále viac sa presviedčam, že mať v Novákoch iný odborný názor na vedenie mesta, iný názor na dodržiavanie zákonnosti, iný názor na kompetentný výkon primátora, ktorý šliape politiku v sude na radnici, za účelom dosiahnutia vyššieho politického levelu, teda dostať sa do vysokej politiky, je dôvodom šíriť z ich strany nenávisť až za hrob. Túžba po moci, naozaj dosiahla vrchol. Máme skúsenosti a tak môžem potvrdiť, že ak úprimnosti chýba schopnosť rozlišovať, čo je dôležité a kedy je to dôležité, mení sa na obyčajnú prostorekosť. Tejto vlastnosti sme však zažili z ich strany dosť, čo je už ale trochu iný prípad. PB
Hodnotenie: 0   1
21:23:52 12.04.2019 [6794] Nevhodný príspevok?
Dobre priatelia, som za. Určite ste si všimli požiadavku Ľubomíra v jeho poslednom príspevku, že by sme akési vojnové sekery, mali vraj nabok odložiť. Však áno, ale ako to veci posunie? Možno je zúfalé sa tomu brániť, ale nenazýval by som súčasný stav, stavom vojnovým, tobôž nie so sekerou v ruke. Ak čosi bolo a o čosi ide, tak zo strany kritikov súčasného primátora vôbec nejde o vojnu vedenú proti nemu, ale ide o to, že pohár trpezlivosti, nás niektorých, s jeho nedemokratickým konaním, správaním a nástupom s opakovanou bohorovnosťou vykypel. Vari to je vojna vedená proti primátorovi, ak kriticky vnímam jeho počínanie a kriticky na jeho konanie poukazujem? To dúfam, nemyslí nik vážne. Na kritiku, ak je oprávnená, máme predsa právo. Ak si pán primátor myslí, že nie , že by sme ho mali nechať pracovať ,tak sa prikláňam aj ja k názoru, že je vhodné mu nechať priestor. Ale veď Dušan Šimka sa sám vystavil tomu, že sa nanominoval do zoznamu kandidátov na primátora v posledných voľbách. A ak bol úspešný, znamená tiež, že sa musí ako verejný činiteľ zmieriť s tým, že v prípade jeho arogantných postojov voči nám, obyvateľom a voličom, či už sme ho volili, alebo nie, v prípade ekonomických, stavebných a politických pochybení bude čeliť našej kritike aj s prípadnou zodpovednosťou za pochybenia a tie z jeho strany nemajú malú hodnotu. To, ale nie je o vojne, to je o demokracii. Každopádne. Áno, blížiace sviatky Veľkej noci, čoby najvýznamnejší kresťanský sviatok v roku, to naozaj v človeku predurčuje byť a konať s pokojom. Ále, veď aj sme spokojní. Naozaj, verte mi. Ja mám svoj dôchodok, pán primátor má svoj nadštandartný plat,robotu. Mňa už robota celkom zaujímať nemusí, ale výsledky jeho práce, jeho vízie, čoby primátora nášho mesta, mám právo poznať, ak nejaké sú (kto ich pozná, či kto to ví, ať odpoví)? Takže, zase chyba, ako sa povie “ sa nastala“ ,pretože tento víťaz komunálnych volieb, štyri roky so svojou suitou robili búrku, ale v skutočnosti, ako som už kdesi uviedol, ešte ani s prepáčením, v šerblíku nebola. Tým chcem povedať, ako vždy, víťazný primátor si na primátorský stolec zasadol ne-pri-pra-ve-ný. Takže, aká vojnová sekera ,ledaže ak existuje, ju podarovať do výbavy našim dobrovoľným hasičom. Isto, niet sporu, spolu so svojou suitou nám naozaj ťali do duše i tela, sme tých rán si užili od nich , ľudí bažiacich po moci, v posledných dvoch volebných obdobiach nepochybne veľa. Verte mi, veľa úderov od nich, len tak, z túžby po moci, to je fakt. Pre nás niektorých je však naozaj hrozivejší fakt , že „vox populi, vox dei“ v rámci vybojovanej demokracie po roku 1989, pomohla znova prevziať mandát primátora nášho mesta na ďalšie obdobie Dušanovi Šimkovi, súčasnému pánovi primátorovi a väčšina sa prizerala. A tak naozaj, je to len o pozeraní, či nazeraní a tak teda asi budeme len pozerať? Uvidíme. Pravdou však je, že rybou, ani rakom sa naraz nedá byť. Takže tak. Rovnako nám všetkým prajem príjemné Veľkonočné sviatky. PB
Hodnotenie: 0   0
18:02:03 08.04.2019 [6791] Nevhodný príspevok?
K môjmu pragmatickému upozorneniu, ak ste si ho nezapamätali, citujem: „ A tak už po koľký krát, ako to poznáme, zase štatutárny zástupca mesta Nováky povedal, ako mu pasuje, preto len pár viet , aby sme sa posunuli ďalej. Aká je silná túžba po stoličke primátora ? Aká je silná túžba po nadštandartných platových výhodách, vedia len ľudia, ktorí ich dosiahli , väčšinou na základe nezáujmu ich voličov o poznanie osobnostných vlastností ich kandidáta na post primátora, či mnohých ďalších okolností približujúcich jeho charakterové vlastnosti, napr. ľudí zbližovať a nie rozdeľovať. Avšak, ak je túžba založená len na atribútoch osobnej výhodnosti, bez etických, pracovných, odborných a kompetenčných predpokladov, slúžiaca v prípade šťastia len ako výťah do veľkej politiky, je pre voličov takáto vlastnosť zvoleného kandidáta len stratou, nech už post primátora zastáva ktokoľvek. A tak priatelia, len dúfam , že pochopíte, že politika má byť o riešeniach a nie o udržaní moci a že politika bez širokej spolupráce medzi podnikmi koncentrovanými na území nášho mesta je cestou, ak nie ako sa vraví do pekla, tak určite na dve veci. Mal by sa nám v tom prípade ten, kto nepozná slovo „prepáčte“ , alebo čo je horšie, ten, čo uveril, že nie je zodpovedný takmer za nič, veľmi, veľmi rýchlo ospravedlniť. Tak, ak sa domáham s niektorými priateľmi, už veľmi, veľmi dávno o zavedenie funkčného Etického kódexu pre etické spravovanie mestského úradu a tým pádom etického a morálneho prístupu k voličom volenými funkcionármi a zamestnancami mestského úradu, keďže pri absencii takéhoto a najmä absencii v nedodržiavaní etických zásad podľa takéhoto reglementu, je rovnako, ako som už uviedol nie dobrá cesta k spájaniu voličov, fyzických osôb, ale ako uvidíte i právnických osôb, ale skôr naopak. Isté periodikum dňa 30.9.2005 uverejnilo článok, čítajte tu:“ https:// dennik .hnonline.sk / slovensko/ 183905-nchz-niektore-informacie-o-stredajsom-vybuchu-v-novakoch-su-ohovaranim .V článku sa uvádza, že topmenežment Nováckych chemických závodov (NChZ) protestuje proti informáciám, pre niektoré médiá, pretože ich na základe informácií z mesta podozrievali, vraj utajovali okolnosti výbuchu a požiaru, ... v areáli...,atď.,atď.. Pravdepodobne preto, v dôsledku vraj neprimeranej v neprospech NCHZ vyvolanej medializácie (dá sa len domnievať, že vzťahy predstaviteľa mesta a topmenežmentu NCHZ v tom čase boli na bode mrazu,dôvody si každý môže len domýšľať) , zvolali zhromaždenie obyvateľov nášho mesta do Domu Kultúry (už si presný termín nepamätám, ale bral som účasť a so mnou pomerne dosť informácie chtivých obyvateľov). Za predsedníckym stolom sedel vtedajší topmenežment NCHZ a Dušan Šimka, vtedy pán primátor. Hoci priemyselná havária bola v NCHZ, predsa len jeden občan využil prítomnosť pána primátora a v diskusii , ktorá sa otvorila, odznela od P.M. pripomienka, dotaz, či vari aj žiadosť, síce nesúvisiaca s nosnou témou, t.j. problematiky v NCHZ, ale bola v tom čase naozaj aktuálnejšia a dotýkala sa zdravia obyvateľstva i nášho mesta. Otázka znela v takejto asi podobe: Pán primátor, v areáli spoločnosti VOP,a.s. pri spaľovaní zrejme výrobných komodít ,vzniká hustý čierny dym, ktorý pravdepodobne obsahuje olejovitú, mastnú hmotu a vietor tento hustý čierny dym zanáša až na územie mesta Nováky. Mastná hmota sa usádza na obyvateľmi pestovanej zelenine v záhradkách a na plodoch ovocných stromov. Pán P.M. ďalej vyslovil požiadavku na pána primátora, aby upozornil vedenie spoločnosti VOP,a.s. na tento problém, a aby ich požiadal o vykonanie nápravy takej, aby v dôsledku ich „výrobnej činnosti“ zamestnanci VOP-u nespôsobovali škodu na dopestovanej zelenine a neohrozovali tak i zdravie obyvateľov. Myslím, že v tom čase zaznela aj zo strany predstaviteľky obce Opatovce nad Nitrou, kritika na činnosť vo VOP-e, spojená so zadymovaním katastra spomenutej obce, so žiadosťou o ukončenie tejto činnosti. Tento postoj obce Opatovce nad Nitrou sa preto dá nazvať ako kompetentné konanie. A v odpovedi nášho pána primátora na diskusný dotaz pána P.M. na tomto fóre , bolo približne asi takéto konštatovanie: Spoločnosť VOP,a.s. sa nachádza v katastrálnom území Diviacka Nová Ves, ja zo svojej pozície nemám páky, resp. možnosti, spoločnosti zakazovať, alebo nariaďovať . Už si nespomínam, či bol, alebo nie otázku kladúci obyvateľ odporučený obrátiť sa s požiadavkou na starostu obce Diviacka Nová Ves. Aj preto i v tomto prípade platí pragmatické upozornenie „ A tak už po koľký krát, ako to poznáme, zase štatutárny zástupca mesta Nováky povedal, ako mu pasuje. Prečo? Nuž, pravdepodobne preto, že otázka občana, produkovala malý, alebo nulový základ pre vytĺkanie politického kapitálu ,ako napríklad udalosť v NCHZ, keďže ani s menežmentom tejto spoločnosti vzťahy zástupcu nášho mesta neboli nijako valné. Nesledoval som naozaj, ako trable s takto poškodenou, dopestovanou zeleninou skončili, ani som nesledoval či pán primátor akosi zakročil, možnože by sa mohol vyjadriť obyvateľ Horných Leloviec pán P.M. Tak zase nabudúce. PB.
Hodnotenie: 0   2
22:03:41 06.04.2019 [6790] Nevhodný príspevok?
Keď som si dnes znovu prečítal príspevok pána Dezidera, v mysli sa mi vynorili isté výroky z úst a spomienky na odbornú zdatnosť v čase primátorovania, resp. neprimátorovania nášho súčasného, opäť pána primátora a tak som jeho výroky porovnal s hodnotením mojej osoby, ktoré si akosi prispievateľ Dezider umanul zverejniť s presvedčením, že ma odhadol. Priatelia, v mojich spomienkach prevládli prevažne len tie ústne prejavy, v ktorých Dušan Šimka nadelil, svoju tradičnú hubovú polievku poslancom, riadiacim v športových kluboch, veľmi nepekne vedeniu základnej školy až arogantne, a dá sa povedať aj niektorým obyvateľom nášho mesta ,nekorešpondujúcimi s jeho odbornou výbavou (?) vo veci správy a riadenia mesta. Podotýkam, že použil výrazy, ktoré som už mnohokrát na tejto stránke uviedol, a ktoré vyprodukoval tento človek bez osobnej sebareflexie, osobných konzekvencií k jeho vlastným pochybeniam, a bez úcty k obyvateľom tvoriacim novácku spoločnosť. Práve on, niekoľkokrát svojim nekontrolovateľným prejavom – za použitia vulgarizmov v priamych prenosoch do nováckych domácností „ ukázal“, ako rozdeľuje novácku spoločnosť. Nie spája, roz-de-ľu-je. A to len pre čistý populizmus. Priatelia, vari si nemyslíte, že populizmus v jeho konaní, nebol a nie je uplatňovaný ??? Vari si nemyslíte,že je to len zo mňa??? A ako!!! Nech mi prispievateľ Ľubomír odpustí, ak si dovolím z jeho príspevku odcitovať, citujem: „ Rovnako na ostatných zasadnutiach MsZ som sa pousmial, keď pán primátor niekoľko krát zdôraznil, že to čo hovorí nie je predvolebná propganda, ani kampaň. Pán primátor, každý Tvoj krok, každé Tvoje slovo je predvolebná kampaň.. Veď nie je žiadnym tajomstvom a vedia to aj školáci, že nové voľby začínajú vyhlásením výsledkov, tých predchádzajúch. Potiaľ Ľubomír. A tak priatelia, ak si niekto myslí, že sme, ovce tak je na omyle. Aby nemal dôvod si to ktokoľvek myslieť ja osobne zdôrazňujem vždy, že treba zjednocovať názorový rozdiel v pohľade na potreby nášho mesta, jeho obyvateľov, na odbornosť, či v dodržiavaní zákona bez výnimky. To môže robiť len ten, kto toto mesto riadi. Ale zákonne, odborne a vybavený kompetenciami!!!Ak by bol opak pravdou, tak sa pýtam a čo vy pán Dezider ? V minulosti akoby nič, teraz, akoby nič???. Tak ako? Žijú s odpustením v našom mestečku naozaj ľudia , ktorí sú z inej planéty? Ak ste chceli veci riešiť, tak vám poradím , čo tak pozrieť sa na to, ako sme sa zbavili kontrolóra, riaditeľky ZŠ, ako sa riešia veci, na ktoré tu kriticky poukazujem. Napíšte, v čom nemám pravdu, a prečo? Veď, ako píše môj priateľ Ľubomír, dá sa sadnúť v reštike, dať si kávu a pohovoriť, nemusí to byť vo dvojici, môže nás byť pri tom viac a vyložiť karty na stôl, kto,čo, ako ? Uznáte vari, že ak ľudia z vášho košiara budú robiť zle, napr. SMS-kami s expresívnym textom, osočujúcimi, nepravdivými vulgárnymi príspevkami do periodík, e-meilami, etc.,etc., tak sa pýtam, ako to chcete dosiahnúť???. A tak možno poďakovať Ľubošovi Blahovi, ktorý ma svojou odvahou nakopol vo svojom statuse, aby som sa vrátil ku nekompetentným rozhodnutiam súčasného pána primátora, pretože som sa sám hanbil za neho, resp. niektoré jeho výroky,nezákonné rozhodnutia a tak pán Dezider, vari on sám, by si mal kabát hanby obliecť za svoju nekompetentnosť, za nekompetentnosť v niektorých jeho rozhodnutiach. A stalo sa mi pri nákupe v Lidli, hoci to nebola obyvateľka nášho mestečka, nie tak dávno pristúpila ku mne istá pani a polohlasne, s dávkou opatrnosti mi vraví : „pán Bošiak , čítame doma vaše príspevky, nemôžem pri vás dlhšie byť ,aby som nemala v práci problémy, ale a stisla palec svojej ruky, akože mi drží jej rodina palce.“ Dobrý pocit., však priatelia? Ani toto náhodné stretko by som neuviedol, keby som nemal z minulosti také skúsenosti s telefonátmi do práce niektorým mojim známym. Na margo spomenutého pána poslanca NR SR si uvedomujem ,že môžem, resp. musím písať uvážene, citlivo a najmä pravdivo, pretože ma nechráni imunita tak, ako poslanca NR. Prirodzene, ak som písal o tom, že je tu možnosť kriticky poukázať na prácu voleného funkcionára, to je pravda, pretože on, ako verejný činiteľ musí zniesť vyššiu mieru kritiky, podľa judikátov Európskeho súdneho dvora. Zatiaľ, verte mi sa však snažím, aby som písal pravdivo a popisoval skutočnosti tak, ako sa majú, teda inak, ako komparz pána primátora, ktorí písali a píšu tak, že v ich príspevkoch vyplakávajú ako nad narodeným dieťaťom, ešte nie narodeným, alebo prepáčte mi, ako sa na Slovensku hovorí, zo všetkého robili búrku , ale ešte s odpustením , nie ani v šerbli. Takže áno, tak ako aj ja, vidíte i vy priatelia, že je tu snaha ma odstrašiť, pokoriť, ponížiť, aby som nepísal. Ale, čo so zarobeným maslom v podobe nekompetentných rozhodnutí na hlave pána primátora v jeho dvadsaťštyri rokov trvajúcou primátorskou praxou ??? Necháte to len tak ?PB
Hodnotenie: 0   2
20:45:15 04.04.2019 [6789] Nevhodný príspevok?
Prispievateľ , pán Dezider,
oslovili ste ma a tak vám na otázku, položenú mi vo vašej prvej vete odpovedám, nie. K druhej otázke, znie na vašu oznamovaciu vetu, moje nie, keďže na podporu môjho názoru, badať mnohé jeho nekompetentné rozhodnutia i v súčasnosti a to po praxi vo funkcii primátora v dĺžke dvadsaťštyri rokov(!) K vášmu očakávaniu vyplývajúcemu z tretej vety, odpovedám nie, osobne som nič vo vzťahu k obyvateľom nášho mesta a mojej osoby neprehral, alebo viete o nejakej mojej prehre? A v štvrtej, vami uverejnenej vete , vám odpovedám nie ,keď že kontrolovať činnosť mnou voleného zástupcu, na ktoromkoľvek poste, je moje ústavné právo a tak, ak sú dôvody, mám právo ho vystaviť aj oprávnenej kritike. K poslednej vete vám odpovedám možno, ale len v prvej časti, inak nie. A tak sa pýtam ja vás, pán Dezider, čo s tým urobíme? Vy ste na tom ako? PB
Hodnotenie: 0   2
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
Farebné noty pre deti - vhodné pod stromček.
Jednou vetou povedané: 8 nôt má 8 farieb, ktorými sú zapísané známe piesne. Notová osnova má 5 čiar a na jej začiatku je husľový alebo basový kľúč. Ak chceme zahrať pieseň podľa nôt, potrebujeme na to hudobné vzdelanie. Každá nota má svoju dĺžku (iný tvar) a výšku (iné umiestnenie na notovej osnove).
zobraziť podrobnosti »
13.12.2019
Prievidza peniaze na novoročný ohňostroj pošle do Prešova
Vedenie okresného mesta chce finančne pomôcť ľuďom postihnutým nedávnym výbuchom v bytovke na východe Slovenska. Pridať sa plánujú aj Nováky.
zobraziť podrobnosti »
13.12.2019
Slovenské mestá rušia silvestrovské ohňostroje. Peniaze chcú radšej venovať Prešovčanom
Prešovu pomáha celé Slovensko, ako sa len dá. Banská Bystrica a Liptovský Mikuláš rušia ohňostroj a peniaze radšej venujú metropole Šariša.
zobraziť podrobnosti »
12.12.2019
Bojnice majú novú atrakciu. Návštevníkov odvezie turistický vláčik
Turistický vláčik odvezie ľudí na dvoch trasách.
zobraziť podrobnosti »
09.05.2019
Nebezpečné znečistenie. Bývalý zamestnanec odhalil nekalé praktiky
NOVÁKY / Rybári už niekoľko rokov upozorňujú na znečistenú vodu v rieke Nitra. Tá je najmä v úseku pod Novákmi plná chemických látok. Do redakcie TV JOJ sa ozval bývalý hasič, ktorý pracoval v tamojšej chemičke. Informoval o tom, ako tam zneškodňovali ortuť.
zobraziť podrobnosti »
20.03.2019
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.