Online 3 ľudia. FullHouse Slavio VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
príspevok číslo 6991 v téme Primátor / Poslanci zo dňa 09:24:07 02.11.2019 Nevhodný príspevok?
Tento príspevok bol napísaný ako reakcia na príspevok číslo 6988 od Mojmir uverejnený dňa 31.10.2019 o 09:35:17.
Dobrý deň.Reagujem na prispievateľa Mojmír.
Áno mal som v reakcii na príspoevok Dezidera napísať,že čo sa dĺžky záznamov týka,sú na tom občania Bojníc o kúštik horšie.Tak by to bolo vecne a významovo správne.Mohol som si ušetriť písanie vysvetlenia Mojmírovi,ale možno/čaro nechceného /to nakoniec bolo dobre.
Pokiaľ som označil informácie v Deziderovom príspevku ako diskutabilné,tak platí,že ako emotívne ladený názor to beriem,ale ako relevantný argument v objektívnom hodnotení rozhodne nie,pretože sú to tzv.fallacy argumenty.Podstatné v tomto prípade je uvedomiť si,že prílišným zovšeobecnením sú tu porušené niektoré /nie všetky/ veci zásadné a tak by to byť nemalo.
Cit.z príspevku Dezidera:“nepozerateľné,nepočúvateľné“ svedčia o emotívnom stave a nie o objektívnej realite,to hádam netreba vysvetľovať.
S názorom že:“rieši len seba a nie mesto a nováčanov;akýkoľvek názor berie osobne;nerieši zamestnanosť,seniorov a stratégiu mesta“ sa rozhodne nestotožňujem.
Neviem aký spôsob používa Dezider na získanie informácií o dianí v meste a práci primátora a poslancov,ale predpokladám,že sa obmedzuje len na sledovanie záznamov zo zasadnutí MsZ.Pokiaľ je tento môj predpoklad správny,tak pre Dezidera,ako aj pre všetkých občanov mesta platí,že je len na nich samotných ako využívajú demokratické mechanizmy zriadené pre občanov za účelom získavania informácií a tiež priameho ovplyvňovania života v meste podľa svojich predstáv!! Iste aj napísať svoj názor na túto stránku je možnosť,ale podľa množstva príspevkov súdiac v súčasnosti sa o nejakom enormnom záujme občanov zrejme hovoriť nedá,čo je iste škoda,ale tiež by to mohlo nasvedčovať aj tomu,že väčšina občanov je pravdepodobne celkove spokojná so stavom takým aký je.
To s čím sa s Deziderom stotožňujem,je jeho výtka primátorovi ohľadom používania slov „klamár,klameš“.Ide o to,že emotivita a expresivita týchto slov priamo evokuje súvislosť so zámerným nekalým,nečestným úmyslom predkladateľa takto vyhodnotenej a označenej nformácie.Iste ale netreba zabudnúť,že je tu aj možnosť chybného pochopenia a či účelovej dezinterpretácie/platí aj pre Pbošiaka/.Osobne by som s ohľadom na emotívnosť, expresivitu,zlepšovanie politickej kultúry,ale tiež aj negatívne konzekvencie v súvislosti s celkovým obrazom ktorý o nás ako komunite vytvárame,používal len v skutočne odôvodnených prípadoch.Pravda je aj to ,že sa tu črtá istá paralela s vysokou politikou,kde sú podobné koreniace prísady v polievočke tiež častou ingredienciou,čo nás pravdaže neospravedlňuje.
V súvislosti s riešením problému zamestnanosti,ktoré je predmetom Deziderovej výtky na adresu primátora si dovolím takpovediac prihriať si svoju polievočku a to pripomenutím politiky podpory rozvoja turistického ruchu v meste,ktorú považujem za jednu z významných možnosťí ako zvýšiť význam našeho mesta v regióne hojne navštevovanom turistami z celej republiky,ale aj zo sveta, hlavne kôli prítomnosti blízkych Bojníc s ich atraktívnym zámkom a ZOO.Zvyšujúci sa podiel ekonomických a iných spoločenských profitov v obciach ,kde si už uvedomili význam podpory podnikania v turistickom ruchu by mal byť aj pre nás stimulom,aby sme nastavili svoje vedomé snahy v oveľa väčšej miere týmto smerom.Príklady konkrétnych možných turisticky atraktívnych projektov nabudúce,lebo to nie je podstatou obsahu tohto príspevku.
Hodnotenie: 0   0

K tomuto príspevku boli napísané ďalšie reakcie:
[6992] 03.11.2019 23:25:16 od Pbošiak otvor reakciu...


Napíšte reakciu na tento príspevok.<<< zoznam tém
<<< späť na najnovšie príspevky

Meno:
Heslo:
V Prievidzi spustili prvý automat na rúška
Okrem rúšok automat ponúka dezinfekčný gél či sladkosti. Dobrovoľníci budú rúška priebežne dopĺňať.
zobraziť podrobnosti »
31.03.2020
AKTUÁLNE: Dobrovoľní hasiči začali v Partizánskom s dezinfekciou verejných priestorov!
V týchto dňoch majú dobrovoľní hasiči z Partizánskeho plné ruky práce. Okrem toho, že pomáhajú seniorom s nákupmi, v spolupráci s mestom sa v pondelok 30. marca pustili do ďalšej aktivity. Boj proti koronavírusu zobrali doslova od podlahy – čistením verejných priestranstiev.
zobraziť podrobnosti »
30.03.2020
Usmernenie k nakladaniu s odpadmi: Kam vyhadzovať rúška a respirátory?
V zmysle stanoviska ÚVZ SR sa použité ochranné prostriedky, ktoré vznikajú občanom v domácnosti alebo zamestnancom v bežných prevádzkach – rúška, respirátory, rukavice, vreckovky likvidujú ako bežný odpad. Špeciálny postup sa tu teda neuplatňuje. Tento odpad sa ukladá len do zmesového odpadu.
zobraziť podrobnosti »
30.03.2020
Nových pracovníkov chce prievidzská radnica zamestnať v rámci spoločného projektu s mestami Handlová a Bojnice.
Cieľom tohto projektu je posilnenie koordinačných a implementačných kapacít v týchto troch mestách. Hlavným partnerom je mesto Prievidza, ďalšími dvoma partnermi sú mestá Bojnice a Handlová. Výška finančného príspevku, ktorý budeme žiadať, bude pravdepodobne až 500.000 eur
zobraziť podrobnosti »
28.03.2020
Web pre rodičov: ucimenadialku.sk
V spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a MŠVVaŠ SR vznikla táto webová stránka ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách a prerušenej prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu. Cieľom webovej stránky je pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, manažmentu a zriaďovateľom škôl, ale i žiakom, študentom a rodičom zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení, ako aj pomôcť všetkým aktérom počas prerušenia vyučovania či prezenčnej výučby nachádzať riešenia vzniknutej situácie.
zobraziť podrobnosti »
25.03.2020
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.