Online 6 ľudí. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
894 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
18:03:29 11.03.2018 [6440] Nevhodný príspevok?
Hmm.Tak toto je ale veľmi zaujímavé.Doteraz v každom príspevku p.B,stále samé splašky,ako obohratá platňa a výčitky na moju adresu ,že tomu nevenujem dostatočnú pozornosť a že kauza je len na marginále mojich záujmov.
No a keď som sa nad vecou hlbšie zamyslel a zrazu sa v kauze objavili nové a zaujímavé konotácie,tak zrazu p.Vladimír a teraz už aj p.B,urobili nečakanú piruetu a zatiahli ručnú.Vraj Lavidovi už ani “mäkké f”.Odrazu už to je zaradené medzi veci menej dôležité?
No veď mne pravdupovediac ani netreba nič hovoriť.Ak je pravda,čo napísal p.Vladimír o tom oznámení na neho,tak zrejme vysvetľovať bude treba iným ľuďom.
Môj názor o celej kauze je dobre známy pre každého kto číta moje príspevky.Tento problém je treba riešiť komplexne výstavbou kanalizácie vo všetkých lokalitách mesta,kde ešte nie je vybudovaná a bola to aj jedna z mojich pripomienok ku strategickým zámerom nového PHSR mesta,teda vybudovanie kanalizácie všade ,kde to je potrebné.A ak sa vedeniu mesta podarí pre občanov zrealizovať nejaké projekty v tomto smere,tak budem čapkať ručičkami od radosti.
K nezmyselným žiadostiam o informácie podľa zákona,ak teda také sú,tak by som privítal,ak tu niekto zodpovedný,ak to je možné zverejniť,tak nech zverejní,nech sa občania presvedčia na vlastné oči.Teda myslím tie nezmyselné.Počet a aj obsah.
Doteraz Mestský úrad pokiaľ viem funguje a žiadny pracovník nebol vyčlenený len na to ,aby odpovedal na nezmyselné žiadosti o informácie podľa zákona,tak myslím ,že obavy p.B.asi nie sú tak plne opodstatnené,lebo ani tie linky,čo uvádza sa netýkajú nášho mesta a ak sa pozrie na dátumy ,tak keby tie sťažnosti ZMOS-u boli také urgentné a opodstatnené,tak by sa takým problémom zrejme zákonodarci už museli zaoberať.Ale tiež by ma zaujímalo,či aj z našeho mesta vyšla požiadavka a či sťažnosť na ZMOS ohľadom neúmerného zaťaženia úradu žiadosťami o informácie podľa info zákona.
Nechcem úrad zaťažovať žiadosťou o takú informáciu,bude mi stačiť,ak sa k tomu vyjadrí trebárs p.Prednosta,lebo však viem,že príspevky na tejto stránke číta a aj sa k nim vyjadruje/dáva odpovede/.


Hodnotenie: 0   0
11:41:31 11.03.2018 [6439] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Ako napísal Vladimír, také je aj moje stanovisko. K lavidovi už ani mäkké f, pretože sú veci nedôležité, málo dôležité, dôležité a viac ako dôležité, pretože sú veci už neaktuálne, málo aktuálne , aktuálne a viac ako aktuálne. A lavida, dokolečka , dokola, o všetkom, ale len o nepodstatnom. O tom, čo mu dovolia jeho sympatizanti. Ako keby prišiel niekedy z Marsu. Ba dokonca, niekedy sa zdá, vyplývajúc z obsahu niektorých jeho príspevkov, ako keby sa rozdvojil myšlienkovo. Chce písať sofistikovane, ale o banalitách. Aj v poslednom príspevku píše o veci, ktorá je známa všetkým ľuďom dobrej vôle, našej nováckej spoločnosti, ale jemu nie, lebo však" nikto, nikdy, nikde nerozvinul známu vec, ani na verejnosti ako percentuálne pracovne vyťažujú množstvá aj nezmyselných žiadosti dvoch občanov podľa zákona o poskytnutí informácií". „Nikto nikde nespomenul“ tieto skutočnosti lebo čo? Lebo to tvrdí la vida? ... Ale, no tak, lavida. To dúfam nemyslíte vážne ak sa domnievate, že podľa vás, „nikto nikdy nepísal, nehovoril a nikto nikdy nezverejnil vami spomínané žiadosti podľa Zákona o poskytovaní informácií" ? Lavida vaši sympatizanti rozposielali na najvyššie štátne úrady a „ informovali“ plejádu úradov a úradníkov, ľudí, občanov , poslancov MsZ o obsahu ich žiadostí o sprístupnenie informácií. A lavida tvrdí, že ľudia, ktorí to robili a robia nemajú priestor na svoje vyhlásenia? Hoci občanom nášho mesta, takáto lavidova interpretácia tvrdení a názorov znejúcich dokolečka, dokola nič nevysvetlí, nepomôže, je však fakt, že má v jeho hre a hre skupiny jeho sympatizantov za úlohu len jeden cieľ. Aby sme zabudli na prešľapy exprimátora, zabudli na osočujúce,ponižujúce príspevky jeho brata v mnohých periodikách vôči občanom, časti poslancov mestského zastupiteľstva, vedeniu mesta. Majú ďalej za úlohu pripraviť sa na voľby a nás nejako na istý čas umlčať. Môžeme málinko mlčať, budeme však pozorne dianie okolo seba sledovať . Lavida, za to, že nás nepresvedčili ani exprimátor, ani jeho zástupkyňa, že i samosprávna politika má byť o riešeniach a nie o udržaní moci, a že i samosprávna, nielen „veľká“ politika bez etiky je neľudská, by ste vy, spolu s nimi a ostatnými vašimi aj tu prispievajúcimi sympatizantmi, že konáte tak, ako konáte a píšete tak, ako píšete sa mali ospravedlniť aj za tých, ktorí slovo „prepáčte“ nepoznajú, alebo, čo je horšie, uverili, že nie sú , ale naozaj za nič zodpovední. Lavida, to nie je len o ne-zodpovednosti , ktorú ste si natlačili do klávesnice. To je o arogancii moci. A tú ešte aj po toľkých rokoch, ako aj sám pripúšťate a i potvrdzujete, hoci to nechápete, že rezíduá arogancie moci od ich prehry vo voľbách cítime, že tu šarapatí. V istom období som sa na tejto stránke zmienil, , že sa takto o negatívnom pôsobení na samosprávy z titulu zneužívania infozákona hovorilo i v orgánoch ZMOS-u (Združenia miest a obcí Slovenska), ktorého bol istý čas funkcionárom, ako si v životopise zverejnenom na internete uviedol aj náš ,teraz už bývalý primátor. A spomínaní občania, možno si to neuvedomujú, možno naopak vediac, že tým môžu radnicu aj znefunkčniť, nútia úradníkov našej radnice odpovedať na nimi počtom vo veľmi krátkom časovom limite rádovo v desiatkach podaných žiadostí o poskytnutie takých, alebo onakých informácií. Čo to v praxi znamená? To znamená, že úradníkom radnice zo zákona nemajúcim inú možnosť len im zatiaľ pripravovať nimi požadované podklady ,hrabaním sa v archíve hodiny a hodiny , tak svojou infantilnou hrou prinášajú veľa zbytočnej práce a odtŕha ich od potrebnej, racionálnej dennodennej práce. Je neodškriepiteľný fakt, že dvaja občania takto hneď po voľbách v roku 2014 zavalili periodiká , internet , štátne úrady príspevkami, žiadosťami , e-meilami, ktorých obsah nie vždy je po druhý krát zverejniteľný. Tento stav trvá podnes. Na potvrdenie mojich slov o tejto problematike pripájam linky vo veci zaťažovania samosprávnych orgánom neúmerným množstvom žiadostí, ktorými sú radnice , obecné úrady a ich predstavitelia povinní reagovať, hoci sa v mnohých prípadoch ako budete čítať žiada aj o nezmyselné veci a radnice zaoberajúce sa vysokým počtom žiadostí museli vyčleniť na ich spracovanie samostatných úradníkov. PB
http://www.topky.sk/cl/10/1358285/ZMOS--Infozakon-by-mal-obmedzit-jeho-zneuzivanie
https://www.hlavnespravy.sk/zmos-infozakon-nesmie-davat-priestor-na-zneuzitie/128606
https://domov.sme.sk/c/6003226/podla-zmos-u-potrebuje-infozakon-doslednu-inventuru.html
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/317419-infozakonu-by-podla-zmos-mal-podliehat-kazdy-kto-dostava-verejne-peniaze/Hodnotenie: 1   0
21:57:36 10.03.2018 [6438] Nevhodný príspevok?
Áno je len v poriadku ,že demokratizácia spoločnosti sa po roku 1989 vyvíja a neustále zlepšuje,čoho príkladom je aj prijatie zákona o slobodnom prístupe ku informáciám,ktorého jedným z cieľov bolo dať občanom väčšiu možnosť byť lepšie informovaný o konaní nimi volených zástupcov v demokratických inštitúciách a tým aj uplatňovať lepšie svoje možnosti pri ovplyvňovaní vecí verejných .
Je nanajvýš otázne,či vôbec a aké množstvo podaných žiadostí o informácie podľa tohto zákona je možné kvalifikovať ako nezmyselné,pokiaľ sa zákonodarci nerozhodli také obmedzenia v zákone zohľadniť.
Naozaj netuším z akého zdroja má p.B.informácie o počte a zmysluplnosti podaných žiadostí o informácie na tunajšej radnici,ale rozhodne si myslím ,že mu v žiadnom prípade neprislúcha hodnotiť,či sú podania zmysluplné ,alebo nie .To platí aj o počte podaných žiadostí.Takéto hodnotenie prislúcha len samotným občanom,ktorí si takú žiadosť o informácie podajú .Je to ich interná záležitosť, a tá sa nijako nedotýka práva p.B.podať si žiadosť o informácie na základe zákona takisto podľa svojho uváženia.
Nedá mi ešte podotknúť,že je len signifikantné v príspevkoch p.B.označovanie občanov na tých čistých,na tých čo majú vedomosti a kompetencie,na tých nevraživých a frustrovaných,na slušných a avatarov,na zaslúžilých a úctyhodných.Teda všetko prívlastky narážajúce na morálku,etiku a vzdelanie občanov .Preto je na mieste otázka: Kto tu vlastne neustále rozdeľuje komunitu na tých správnych a nesprávnych?

Hodnotenie: 0   1
21:04:54 10.03.2018 [6437] Nevhodný príspevok?
Zdravím Meter! Ak dobre čítaš moje príspevky,tak to,čo z nich vyplýva je ,že ja obhajujem demokratické práva pánov Š.na svoj názor a ústavou zaručené právo slobodne sa vyjadrovať. V žiadnom prípade neobhajujem ich názory ako také.Teda ich nehodnotím z pohľadu nakoľko odpovedajú pravdivosti.Na to práve potrebujem vyjadrenia vedenia,aby jasne a zreteľne bolo povedané,dokázané a vysvetlené,že sa Šimkovci mýlia a že to,na čo poukazujú je,alebo nie je výmysel.
Trebárs napríklad rozhodne nemôžem súhlasiť s vyjadreniami p.B o tom ,že keď voľby dopadli tak,ako dopadli,tak by mal p.Š pokorne zaliezť do diery a držať sebareflexívne hubu. Naopak si myslím,že po toľkých rokoch vo funkcii,je veľký predpoklad,že dianiu rozumie a v tomto prípade nie je myslím rozhodujúce ,či motívom jeho konania je neschopnosť zmieriť sa s volebnou porážkou,alebo skutočný záujem o mesto.Jednoducho je potrebné sa seriózne zaoberať tým,čo hovoria a nie preto,že to hovoria oni,ale preto,čo hovoria.A určite to nie je preto,že ja som ten drbnutý nekritický obdivovateľ všetkého,čo Šimkovci povedia, alebo že každý deň plačem do vankúša preto,že D.Š.nevyhral voľby.Je to len preto,že ak poukazujú na nedostatočnú odbornosť terajšieho vedenia pri hospodárení s peniazmi nás občanov,tak ma to nenecháva chladným a rozhodne by som sa chcel dostatočne presvedčiť,či majú pravdu,alebo nie.Preto mi aj vadí,že tu nemôže M.Š.nič napísať a nevadí mi to preto,že sa jedná o M.Š a ja “žeriem” všetko,čo povie ,ale preto,že chcem mať čo najlepšie informácie o dianí v meste,aby som sa mohol čo najlepšie rozhodovať pri voľbách komu dám svoj hlas.
O kauze splašky viem to ,čo aj ty.Teda že bola pokuta a rozhodnutie úradu dať veci do poriadku,tak naozaj neviem o aké dôkazy máš záujem.Ja nemám v ruke žiadne papiere.Mňa zaujíma to,kto podal udanie na dotyčnom úrade o porušení zákona ex primátorom, alebo kto bol ten človek,ktorý o tom vedel od počiatku,ale nekonal tak ,ako mal,teda neupozornil vtedy ešte primátora na porušenie zákona a ak by ten nekonal zákonne,teda nedal vec do poriadku,tak potom by mal podať udanie na úrad a nie že bol tichučko a vytiahol to až pred voľbami.
O zakopaní bagrom vraj existuje dôkaz na páske.Či to je naozaj pravda netuším,lebo som nevidel na vlastné oči a nepočul na vlastné uši.Ale ak si dám do súvislosti tvrdenia p.Š.,že všetko ,čo hovorí vie aj dokázať,tak tá možnosť ,že to tak v skutočnosti aj bolo,je asi pravdepodobná.
O bývalých poslancoch MZ a intervenciách ex primátora u ich zamestnávateľov som počul a nič viac o tom neviem.Teda platí,že bez dôkazov mi neprislúcha niečo hodnotiť,alebo súdiť,alebo sa k tomu vyjadrovať.
Teda ešte raz opakujem.Ak by na zasadaní MZ o zlom hospodárení s mestskými peniazmi informoval Jožko Mrkvička,tak by ma to zaujímalo rovnako,ako keď to robia páni Š.a nesnažil by som sa spochybňovať jeho argumenty len preto,že je to Jožko Mrkvička,ale by som posudzoval len ich obsah z pohľadu pravdivosti a to isté očakávam aj od vedenia a poslancov.
Ešte k tomu,čo hovoríš,že ľudia sa boja hovoriť ,alebo písať.Podľa toho,koľko tu na stránke bolo prispievateľov pred voľbami a koľko ich je teraz,by som skôr povedal,že nejde o strach ,ale o skôr nezáujem občanov vyjadrovať sa,ale to je len hypotéza vychádzajúca s množstva súčasných prispievateľov a predpokladám ,že v predvolebnom čase sa ten počet príspevkov zvýši.Podobný záver sa dá predpokladať aj z počtu pozretí si záznamov zo zasadaní MZ zverejnených na YouTube.
Tak sa maj a nepíš prosím tak,že napríklad trepem,to sa v slušnej diskusii nepatrí.Napíš skôr ,že nesúhlasíš so mnou v tom ,alebo v tom a myslíš si,že je to tak,alebo tak.Taký prístup je najvhodnejší v zmysluplnej diskusii.Maj sa.Lavida.Hodnotenie: 0   2
23:39:48 09.03.2018 [6435] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Výroky niektorých filozofov o politickej ne-zodpovednosti, majú nielen podľa môjho názoru, ale i mnohých iných význam nielen pre našu súčasnosť, ale ako vidieť aj pre pochopenie nedávnej minulosti a hoci veľmi nemám v úmysle zaoberať sa problémom politickej zodpovednosti vo vzťahu k udalostiam novembra 1989 a neočakávaných mravných a iných dôsledkov. Neúnavný prispievateľ na túto stránku , isto pochopí, že myslím práve jeho, a tak ho zatiaľ nemenujem (pretože o jeho anonymite si myslím svoje a neverím mu ani to, že má nos medzi očami, nieto jeho serióznemu postoju k veci) píše k tejto téme a vôbec si neuvedomuje ,čo sa deje na námestiach, k čomu a z akého dôvodu, sa na nich schádzajú občania Slovenska. A tak sa venujme málo problematike politickej zodpovednosti komunálneho politika. Totižto prispievateľ v príspevku č. 6432 podľa môjho názoru vystavil opakovane bývalého prednostu mestského úradu ďalšíemu nevyberanému osobnému útoku, použijúc zvláštnu hru o exegéze ( výklade)práva , ked sa hrá na vyšetrovateľa, sudcu a chce byť aj katom. A tak lavida o.i. píše,že: „ Ku kauze pódium sa zatiaľ nevyjadrujem, nakoľko ešte nie je doriešená, ale samozrejme súhlasím ,že ex primátor tu nesie svoj diel politickej zodpovednosti, takisto ako všetci zodpovední úradníci úradu za odborné a zákonné veci. Takže sme sa dostali ku inštitútu politická zodpovednosť. Vie prispievateľ lavida o čom pojednáva politická zodpovednosť a prečo len z titulu politickej zodpovednosti kladie zodpovednosť exprimátorovi za jeho zlyhanie vo veci pódia tzv. amfiteátra? Mám za to, že vie. A veľmi „ dobre „ s týmto inštitútom narába. Totižto veci sa majú tak, že ako vidieť, i dnes je na námestiach priestor na ďalšie zásadné obmedzenie ani nie tak moci, ako pocitu, že politici smú všetko a beztrestne. A tak ako prispievateľ píše, dobre si on uvedomuje, že starému politikovi stačí povedať zázračnú vetu – „preberám za to politickú zodpovednosť“ – a v sekunde sa môže vytratiť zo scény, bez štipky hanby, pokory a akejkoľvek snahy odčiniť svoje zlyhanie. A práve preto sa nie tak dávno (r.2016) skupina poslancov (R.Prochádzka a spol.) rozhodla problém riešiť tým, že musí prísť zmena v podobe novej politickej generácie, ktorá zavedie princíp hmotnej zodpovednosti, teda ručenia vlastným majetkom za zverené spoločné peniaze a úmyselné chyby. Chyby, na ktoré sa vždy museli poskladať niekedy počtom menej.v niekedy všetci daňoví poplatníci. Hoci je pravdou, že sa nepodarilo Návrh zákona o Hmotnej zodpovednosti politikov schváliť, aj keď podstata návrhu bola jasná a nemenná – ručenie politikov za svoj výkon vlastným majetkom. Ak vedomým konaním či vedomou nedbanlivosťou spôsobia škodu, ktorú skonštatuje niektorý kontrolný orgán alebo súd, budú čeliť občiansko-právnemu konaniu na podnet generálnej prokuratúry. Aj preto by nová politická generácia nemusí a minimálne jej časť by ani nemala byť bez akejkoľvek politickej skúsenosti. Jej ozdobou by však mal byť princíp sebaobmedzovania moci, ktorý znamená viac pokory voči ľuďom.. To však v tejto chvíli znamená len vyššiu motiváciu pre mladých ľudí, aby sa to snažili do budúcna dosiahnúť. Veď koľko vecí sa nám zdalo nepredstaviteľných a napokon výrazným spôsobom posunuli politiku v našom štáte o svetelné roky dopredu? Napríklad Zákon o slobodnom prístupe k informáciám, elektronické aukcie, zverejňovanie zmlúv štátu i samospráv – to všetko ešte pred pätnástimi rokmi vyzeralo ako sci-fi. A dnes pán lavida čo myslíte, ktorí občania v našom meste najviac využívajú nezmyselným obťažovaním radnicu, podanými žiadosťami v zmysle Zákona o poskytovaní informácií? Ale veď vy to viete , pán lavida . Vždy musela prísť pán lavida politická garnitúra, ktorá chápala princíp sebaobmedzenia vlastnej moci ako prospešný pre ľudí, ktorí politikom moc vo voľbách zverujú. A verme ,že prídu nové garnitúry politikov. A verím,že rastú aj v Novákoch. A to je moja odpoveď aj Ľubomírovi, len ich treba ako sa povie povzbudiť , že väčšina prostredia nášho nováckeho spoločenstva je čistá. Nestrašiť ich ako lavida. PB
Hodnotenie: 1   0
21:27:33 09.03.2018 [6434] Nevhodný príspevok?
Stefan ahoj. Pravdu hovoris, ked hovoris, ze urcite nevies vsetko. Kde si ty bol doteras? Posledne roky? Zrejme ta Simkovci zabudli informovat o tom preco sa ludia bali a aj boja vyjadrit svoj nazor. Zabudli ti povedat ake praktiky na vystrasovanie lusi pouzivali a zrejme dodnes pouzivaju? Poslankyna Orsulova, u jej zamestnavatela bol pan Simka. Poslanec Bosiak, u jeho zamestnavatela bol pan Simka. Poslankyna Hvojnikova, u jej zamestnavatela sa prihovaral pan Simka. Myslis ze o com boli jeho nastevy a telefonaty? Bol tam trepat take somariny ako trepes ty teraz ked sa pytas preco nikto nic nepovedal a nebonzol Simku? Ty bi si ho bonzol keby si mal prist vdaka tomu o pracu? Pochybujem ze by si ho bonzol. Stefan, Pani Simkovci sa ti nepochvalili este o vsetkom. Preco myslis ze existuje tato stranka? Existuje lebo sa ludia boja koli Simkovi povedat svoj nazor a boja sa opravnene, ved o tom ti moze povedat poslanec Bosiak, poslankyna Orsulova aj Hvojnikova a dalsi o ktorych ni ja neviem. Sam sa cudujem ze prevadzkovatel tejto stranky sa este nevzdal, ved sme si precitali co vsetko ho stretlo na policii, aj obvinenia o tom ako mal vraj Simku zakopat prevadzkovatel portalu pod zem bagrom, alebo nieco take si pamatam ze tu bolo, sak si to najdi sam. A ak mas zaujem ex. post ci ako to pises, tak nahlas pana Simku ty za kanalizaciu a aj za to ze exituje tento mur narekov na namesti, ktory nacierno postavil a teraz zase zaplatime a budeme musiet ho zlikvidovat. Pevne verim ze zlikvidovat, lebo je to strasna opacha. A ak vies o dalsich poruseniach zakona, ktore ti Simkovci zatajili, tak je tvoja povinnost konat a ist na policiu, teda ak sa ti nikto nevyhraza alebo neprihovara u tvojho zamestnavatela. Okrem toho Stefan, stale si sem nedal ziadne dokumenty od Simkovcov, oni len mavaju nejakymi papiermi a trepu dve na tri. tak kde su tie ich dokazy?
Hodnotenie: 0   0
06:15:15 09.03.2018 [6433] Nevhodný príspevok?
P. Lavidovi.
Vaše „udičky“ ma už nevyprovokujú k ďalšej reakcii - som už napísal a to platí. Ja som už napísal všetko, čo som chcel k predmetnej kauze napísať a ak bude treba, viac napíšem, alebo poviem niekomu inému, rozhodne nie Vám. Majte sa.
V. Richter
Hodnotenie: 2   0
20:55:35 08.03.2018 [6432] Nevhodný príspevok?
" Zazlievam mu aj jeho polosúkromný - poloslužobný prešľap s odvedením odpadovej vody z jeho súkromného domu."
P.Vladimír túto vašu vetu považujem za dôkaz,že ste o porušení zákona zo strany ex primátora vedel. Vedel ste to už vtedy,keď si sám sebe podpísal kolaudačné rozhodnutie.Podpísal ho ,lebo bol jediný ,kto ho mohol podpísať,pretože tak kázal zákon.Teraz je na mieste otázka,prečo ste nekonal hneď vtedy,keď problém vznikol.To ste neurobil,ale nechal ste si túto informáciu takpovediac ako chuťovku do predvolebnej debaty.
Myslím si ,že to trestné oznámenie z jeho strany na vás je v tomto prípade /kauze splašky/opodstatnené a vôbec si neviem predstaviť,ako ospravedlníte vaše nekonanie ako jednej zo zodpovedných osôb v tejto kauze.
Ku kauze pódium sa zatiaľ nevyjadrujem,nakoľko ešte nie je doriešená,ale samozrejme súhlasím ,že ex primátor tu nesie svoj diel politickej zodpovednosti,takisto ako všetci zodpovední úradníci úradu za odborné a zákonné veci.
Hodnotenie: 0   2
08:30:32 07.03.2018 [6430] Nevhodný príspevok?
Vážení spoluobčania!
Nemienil som sa už vracať k tzv. splaškovej kauze nášho exprimátora Ing. Dušana Šimku. Ani „udičky“ pána Lavidu ma k tomu nevedú a ani neprivedú. Vedie ma k tomu telefonické oznámenie exprimátora, že podal na moju osobu trestné oznámenie v súvislosti s mojim príspevkom č. 6400 na tejto stránke. Vzhľadom k tomu, že dobre poznám konšpiračné maniere menovaného, som sa rozhodol ešte niečo dodať, či objasniť.
Uvedeným príspevkom som v podstate iba reagoval na vystúpenie exprimátora na rokovaní mestského zastupiteľstva dňa 19.2.2018, v ktorom sa snažil vykrútiť z priestupku, ktorého sa dopustil pri výstavbe jeho rodinného domu - nezákonným odvedením splaškov a ako primátor mesta si podpísal aj kolaudačné rozhodnutie. To, že si ako primátor, v pozícii stavebného úradu kolaudačné rozhodnutie podpísal sebe, ako občanovi stavebníkovi, ja nespochybňujem. To je podľa mňa nedostatok zákona, keď občan - stavebník a zároveň primátor, žiada stavebný úrad, teda aj sám seba, o kolaudáciu svojho rodinného domu. Čoho sa dopustil ako verejný činiteľ, keď kolaudačné rozhodnutie si podpísal v rozpore so zákonom o vodách , som ja nehodnotil a ani nehodnotím. (Mimochodom, v médiách práve prebehla informácia o príprave nového stavebného zákona, v ktorom sa uvažuje o odobratí tzv. prenesených kompetencí v stavebnom konaní, obciam. Tak ma napadá „kacírska“ myšlienka, či nie je aj priestupok nášho exprimátora jeden z dôvodov takejto úvahy.) On bol totiž primátorom aj v dobe, keď sa jediná splašková kanalizácia v Lelovciach vybudovala, je rodený Lelovčan a teda podľa mňa musel vedieť, že na Duklianskej ulici kde dom postavil, takáto kanalizácia nie je. Ak dnes tvrdí, že o tom nevedel , potom sa núka otázka: Akého sme to mali primátora čo nepozná ani to, čo sa za jeho „primátorovania“ vybudovalo, či nevybudovalo? To, že svoj priestupok hodil na svojho nebohého otca, považujem za jeho hanbu a detinskosť. Len deti sa dokážu tak naivne vyhovoriť, keď vykonajú niečo nedovolené. (Pripomína mi to klasickú detskú výhovorku- vtedy, keď sme sa to učili som nebol v škole.) Podotýkam, že kolaudačné rozhodnutie na jeho dom nie je jediné, ktoré podpísal v rozpore so zákonom. Ďalšie, svojej susede - exviceprimátorke, podpísal o niekoľko rokov neskôr. K protizákonnému konaniu exprimátora som sa vyjadril aj tesne pred poslednými komunálnymi voľbami, v príspevku č. 5188. Vyjadroval som sa v ňom k jeho kandidatúre na primátora, písal som o veciach, ktoré mu zazlievam a pre ktoré som ho ani nevolil. Okrem iného som napísal toto:
Zazlievam mu aj jeho polosúkromný - poloslužobný prešľap s odvedením odpadovej vody z jeho súkromného domu. Keď sám sebe z pozície stavebného úradu podpísal kolaudačné rozhodnutie (samo o sebe je to prinajmenšom síce zvláštne, zrejme stavebný zákon takéto špecifiká osobitne nerieši) , podpísal tým akoby atest, že dom je v súlade s príslušnou legislatívou spôsobilý na bývanie. Žiadne výhovorky tu nemajú miesto, lebo keď všeobecne platí, že “neznalosť zákona neospravedlňuje”, pre primátora to musí platiť dvojnásobne. Keby bol ako sa hovorí správny chlap, by sa nám- občanom, za svoj prešľap ospravedlnil. Namiesto ospravedlnenia - výhovorky a útoky voči občanom, ktorí o tom nechceli mlčať.
Podotýkam, že v čase keď som písal príspevok pod č. 5188, on – Ing. Dušan Šimka bol primátor mesta - verejný činiteľ, ktorého som v príspevku kritizoval. V príspevku č. 6400 som v podstate napísal to isté a vyjadril som zároveň prekvapenie nad tým, ako naivne sa snažil svoj priestupok, za ktorý dostal aj pokutu, ospravedlniť. Mňa však prekvapuje ešte aj iná vec. V roku 2014 údajne ohlásil stavebnému úradu drobnú stavbu - vybudovanie žumpy, čím by protizákonný stav svojho domu odstránil. (Tento stav už trvá asi 14 alebo 15 rokov.) Mal lehotu 2 roky na začatie stavby žumpy. V tomto roku to budú už 4 roky a nezákonný stav užívania jeho domu trvá naďalej, žumpu nepostavil a už sa nemá ani na koho vyhovoriť. Je to svojvoľné predlžovanie nezákonného stavu, teda pokračovanie porušovania zákonov. Dobrý svedomitý občan, keď dostane pokutu za priestupok, ktorého sa vedome či nevedome dopustil, sa bude snažiť vytknutý nedostatok okamžite odstrániť. V tomto prípade sa už nemôže vyhovárať, ani zvaľovať vinu na niekoho iného.
Ja som napísal pravdu a píšem pravdu a to nie je ohováranie. Sloboda prejavu a právo na informácie sú v našom štáte zaručené ústavou.
V. Richter
P.S. Pán Lavida si dúfam prečítal článok na stránke „naša Prievidza“ o čiernej stavbe na námestí. Pán exprimátor bol šokovaný, ako sa uvádza v článku. ( Asi sa nemá na koho vyhovoriť. Ja som totiž bol v čase realizácie stavby už asi 3 roky na dôchodku.) V tomto prípade ide o prešľap mesta a on ako primátor bol za mesto v zmysle zákona zodpovedný. Dôsledky si odnesieme my – občania. Na stavbu boli zbytočne vynaložené prostriedky z rozpočtu mesta, stavba musí byť odstránená a teda ďalšie prostriedky budú musieť byť vynaložené na jej odstránenie.


Hodnotenie: 2   0
22:14:05 06.03.2018 [6429] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Nuž lajkol som palcom hore, ale viete surikata1, často sa uspokojujeme byť anjelmi v nebi a pritom zabúdame byť čestnými ľuďmi na zemi. Takže vážim si aspoň niektoré vaše úvahy. A aby som to spojil s dvoma príspevkami, aj ja som vystúpil k splaškom na mestskom zastupiteľstve.Škoda len,že lavida tam nebol prítomný. A tak znova a teraz sa to týka lavidu. O Vašom čestnom záujme dospieť k skutočnej pravde vám neverím ani slovo. Nebudem vám vykladať,čo ,kto ako, pretože pán lavida, by ste si možno ešte viac museli sypať popol na hlavu z titulu vašich "nevedomostí". Ja viem, že všetko viete. Ale predsa. Nikto nejde šimkovcom po krku. To vám garantujem. To je ad1. Ad2 však platí, že aj oni žijú v civilizovanej spoločnosti, ba dokonca jeden z nich bol top menežér mesta. Kto iný, ak nie primátor by mal byť ,najviac informovaný o Genereli inžinierskych sietí mesta vyplývajúceho z Územného plánu mesta, ak nie primátor? Kto iný by mal mať najviac vedomostí, ak si uvedomíme, že mu odborný dozor na stavbe robila vzdelaná, odborne pripravená stavebná inžinierka, navyše vedúca stavebného oddelenia mestského úradu a okrem iného tak, ako aj v súčasnosti si mesto v súlade so Zmluvou o poskytovaní právnej služby platilo právnika, na ktorého sa mohol v prípade poradenstva obrátiť. Kto má také možnosti z radov jednoduchých občanov - stavebníkov? A postavia domy bez zásadného porušenia zákonov. Toľko odborných ľudí nehľadiac na to, že exprimátor bol šéfom Spoločného obecného úradu, kde boli ďalší odborne vzdelaní ľudia a nielen pre naše mesto, ale cca pre 25 obcí , ktorý vydal Rozhodnutia o stavebnom povolení a Kolaudačnom rozhodnutí jeho rodinného domu, ktoré doklady si môžte u D.Šimku overiť, že on si ho aj podpísal. A vy sa hráte s guľkami na pieskovisku a vyšetrujete, vyhrážate sa smiešnymi vyhrážkami, ktoré sú nedôstojné a neprimerané pre dospelého človeka, keďže aj dieťa z materskej školky vie, že musí dodržiavať pravidlá cestnej premávky, keď chce prejsť cez cestu, po ktorej chodia dopravné prostriedky, lebo ich to učia, aby ich nezrazilo auto. Inými slovami, ak niekto neočakáva,že pri výstavbe rodinného domu mu prináleží dodržiavať množstvo právnych noriem, ako mohol robiť primátora a šéfa spoločného stavebného úradu? A to je ohľadne toho všetko. Ako je možné, že nevedel primátor o kanalizácii, ak mesto zaplatilo obrovské finančné prostriedky za projekty a za vybudovanie cesty v Lelovciach a časti kanalizácie v tejto mestskej časti? To chcete lavida ľudí presvedčiť, že toľko volebných období mali primátora, ktorí sa nevenoval po pracovnej stránke z titulu náplne práce svojmu oddeleniu výstavby , ktorá pre občanov,teda investičná výstavba je najvýznamnejšou časťou každého volebného programu? Ale pán lavida, to vari nemyslíte vážne.To si potom ja , na rozdiel od vás o našom bývalom primátorovi rozhodne viac pozitívnejšie myslím S úctou PB .
Hodnotenie: 2   0
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
Novácke noviny 2018
Vyšlo nové číslo Nováckych novín - prečítajte si ich online.
zobraziť podrobnosti »
NOVÉ! 24.09.2018
Poézia všednosti
Radi by sme Vám uviedli do pozornosti výstavu výtvarného umenia „Poézia všednosti“, na ktorej predstavia tvorbu významných výtvarníkov so svojimi obrazmi. Výstava má filantropický rozmer a dobrovoľná finančná zbierka bude pre neziskovú organizáciu Plamienok - detský mobilný hospic v dňoch 14.9. až 6.10.
zobraziť podrobnosti »
NOVÉ! 18.09.2018
VIDEO: Mestské zastupiteľstvo zo dňa 19. februára 2018
www.video.novaky.sk
zobraziť podrobnosti »
14.04.2018
VIDEO: Vyjadrenie primátora mesta k aktuálnemu dianiu
VIDEO: Vyjadrenie primátora mesta k aktuálnemu dianiu
zobraziť podrobnosti »
21.03.2018
Počas likvidácie vetracej šachty nastali problémy (+FOTO)
KOŠ. Pri likvidácii bývalej vetracej šachty v Koši došlo v piatok k poškodeniu jedného z potrubí. Technickú poruchu, v súvislosti ktorej sa ľahko zranili traja zamestnanci Hornonitrianskych baní Prievidza (HBP), už odstránili. Informovala hovorkyňa spoločnosti Adriana Siváková.
zobraziť podrobnosti »
12.03.2018
Mail:
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa.