Online 7 ľudí. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
1005 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
21:05:47 02.11.2017 [6204] Nevhodný príspevok?
K príspevku č. 6191
Ako som naznačil v mojom príspevku č. 6191, chcem týmto reagovať na vystúpenie pani poslankyne na júnovom zasadnutí MsZ. Pôvodne som mal pripravený obsiahly príspevok, jej sugestívny monológ mi poskytol k tomu dostatok podnetov. Upustil som od jeho zverejnenia čiastočne aj preto, aby som v niektorých veciach neduplikoval reakciu prednostu MsÚ, s ktorou sa plne stotožňujem.
Pani poslankyňa ma prekvapila okrem iného aj svojimi vyjadreniami k nejakej hĺbkovej kontrole hospodárenia KCMN v roku 2015. Kontrola bola podľa nej zbytočná, lebo nič nenašla a bola dokonca protizákonná. Asi by si mala pozrieť Zákon o obecnom zriadení, hlavne ustanovenie §4 ods. l, ktoré znie: Obec zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia. KCMN bola predsa právnická osoba založená mestom.
O tom, ako to bolo s hospodárením n.o. KCMN jasnou rečou hovoria protokoly z kontrol NKÚ (Najvyšší kontrolný úrad). Nález z kontroly uskutočnenej koncom roka 2012 hovorí okrem iného, o porušovaní §7 ods.2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a §29 ods. 4 zákona o neziskových organizáciách. (Porušovanie sa týkalo prideľovania a použitia dotácii z rozpočtu mesta. ) V protokole z následnej kontroly uskutočnenej začiatkom roka 2015 sa konštatuje, že nedostatky zistené kontrolou v roku 2012 neboli odstránené naďalej boli porušované uvedené zákony a naviac nezisková organizácia vyplatila vedúcej organizácie odmenu 4733,44 € netto z prostriedkov dotácie mesta. Dá sa teda povedať veľmi jednoducho, že n.o. KCMN bola počas celej existencie financovaná v rozpore so zákonmi, teda v PROTIZÁKONNE.
Ku kultúrnym aktivitám KCMN sa nemienim vyjadrovať, vždy platilo a platí, že „za peniaze aj v Prahe dom“. Tie aktivity mohli byť aj pri hospodárení KCMN formou príspevkovej organizácie. To by však pani poslankyňa nebola mohla byť poslankyňou (jedno volebné obdobie ani „viceprimátorkou“) a bola ňou teda len za cenu porušovania zákonov.
V. Richter

Hodnotenie: 2   0
20:33:41 02.11.2017 [6203] Nevhodný príspevok?
Mňa by v súvislosti s Kukučínovou ulicou zaujímalo právne stanovisko právnika,ktorého si mesto platí.Pán Prednosta píše,že by taký spor stál mesto nemalé finančné prostriedky.Z toho sa môže dedukovať,že sa s takým riešením vývoja celej záležitosti zainteresovaní zaoberali a pochopiteľne sa tu ponúka aj predpoklad,že po právnej konzultácii bol vyslovený predpoklad,že by mesto v prípadnom súdnom spore nebolo úspešné.
Naproti tomu,ak by bol vyslovený predpoklad ,že mesto by malo byť v prípadnom spore na súde úspešné,tak by predsa museli byť všetky prostriedky na to vynaložené titulom náhrady trov mestu vrátené.
Myslím si a pravda je to len moja laická teória,že mesto v tomto prípade ťahá za kratší koniec lebo SPP má na to, aby preň pracovala "armáda "právnikov ,ktorí majú s takýmito vecami skúsenosti.Ale na druhej strane,pokiaľ mesto má nejakú na základe dôkazov a zákonných predpisov šancu uspieť ,tak plynárom nepomôže ani "armáda "právnikov.
Ďalej by som rád vedel,čo bolo vyrokované p.Primátorom na rokovaní s plynármi ?Domnievam sa totiž ,že ak sú vyjadrenia plynárov v článku p.Jurtinusa autentické,tak asi mestu ,pokiaľ bude chcieť prostriedky schválené na urýchlené pokračovanie prác na rekonštrucii ulice,ostane len možnosť súdneho sporu.
No uvidíme ako sa to celé vyvrbí.Zima nám dýcha na krk a ak sa nepohneme ,tak môžu byť škody ešte väčšie.
No vyzerá to,že tu máme pekne tvrdý oriešok,čo bude mesto rozlúsknuť a ja len dúfam,že sa to podarí čím skôr ,aby bol aj vlk celý a aj koza nažratá.
Hodnotenie: 0   0
13:07:03 02.11.2017 [6202] Nevhodný príspevok?
Prednosta mesta reaguje na články zverejnené v týždenníku MY hornonitrianske noviny „Nováky si pripravujú pôdu na súd.“ a „Plynári Novákom nezaplatia ani euro. Nemajú dôvod.“, ktorých autorom je Silver Jurtinus.

=========================================

Dobrý deň pán Jurtinus,

ak by ste dovolili rád by som na vaše články v krátkosti zareagoval. Konkrétne sa jedná o články „Nováky si pripravujú pôdu na súd.“ a „Plynári Novákom nezaplatia ani euro. Nemajú dôvod.“

Neviem na základe akej indície ste nadobudli pocit, že mesto Nováky sa pripravuje na súd? Neviem o tom a ani primátor v tejto veci tak nekoná. Čo sa týka oslovenia súdneho znalca je to návrh pani Hornej- poslankyne mestského zastupiteľstva. Presne takto to konštatujete aj vo svojom článku. No neviem kde ste ale prišli na tento nadpis, že mesto sa ide súdiť? Ani Vy ale ani p. Horná si dnes vôbec neviete predstaviť, koľko finančných prostriedkov by nás takýto súd stál.

Dňa 5.10.02017 ste dostali moju odpoveď na Vaše otázky, kde som Vám jasne dal najavo, že celý proces je v súčasnosti v štádiu riešenia. Preto nerozumiem tomuto Vášmu konaniu. Váš ďalší článok absolútne narúša kontinuitu postupov, ktorými sa primátor mesta snaží zmierniť celú situáciu. Vaše články celú situáciu práve naopak vyhrocujú a to je v neprospech mesta a myslím si aj v neprospech SPP. Nikto v súčasnosti nemá záujem o Vašu negatívnu publicitu. Domnievam sa, že tak konáte na objednávku niektorých neprajníkov z radov poslaneckého zboru v našom meste. Pokladám to preto z Vašej strany za neseriózne.

Pokiaľ sa pani Horná už dnes chce súdiť môže tak konať za vlastné peniaze a na vlastnú päsť. Pokiaľ pokladáte SPP otázky, na ktoré máte také vyjadrenia ako uvádzate vo Vašom článku je to na Vaše riziko. No každopádne Vám dávam na vedomie, že mesto sa v súčasnej dobre nemieni súdiť ani s dodávateľom ani s distribútorom plynu a chce celú vec riešiť na prospech obyvateľov mesta a mimosúdne.

Pokiaľ viem primátor mesta s riaditeľom Sekcie prevádzky siete a riadenia aktív rokoval o technickom prevedení nového osadenia plynového vedenia, tak aby bolo v súlade s ich normami a následne ich aj požiadal o možnosť spolufinancovania. Neviem o tom, že by primátor čo len slovom spomenul na ich rokovaní, že v danej veci bude oslovovať súdnych znalcov v prípade, že by nedošlo zo strany SPP k finančnej kompenzácii. Ešte raz podotýkam je to záležitosť pani Hornej a poslancov, ktorí jej návrh podporili.

S pozdravom
Mgr. Milan Oršula
Prednosta Mestského úradu Nováky
Tel.: +421-940 636 385
E-mail: milan.orsula@novaky.sk
Hodnotenie: 1   0
22:00:06 24.10.2017 [6199] Nevhodný príspevok?
Surikata, ďaľšia hlúpa otázka, dokonca prekračujúca právnu normu už v rovine trestnoprávnej z titulu ohovárania mojej osoby a členov mojej rodiny . Nechce sa mi však s vami ruky špiniť, nestojíte mi o to. Takže takto. Môj syn Ing.Peter Bošiak, ako isto vám je známe, je od narodenia občan tohoto mesta, poslanec MsZ a viceprimátor mesta. Je dospelý ,právne spôsobilý človek, ktorý tak,ako každý bežný občan, má právo kedykoľvek odísť z akéhokoľvek pracovného pomeru a právo uzatvoriť, pokiaľ je u zamestnávateľa o jeho profesné schopnosti záujem, s kýmkoľvek pracovný pomer. Teda tak, ako sa pýtate vy, tak sa ja vás opýtam. Surikata, zverejnite kto ste a ktorá preboha to bola rodina, ktorá tak strašne pocítila chápadlá "mocných" v tomto mestečku? No, skúste odpovedať. Ja,jáj surikata, surikata, predsa len to platí o tom zvieratku. Lebo keď by to bolo o ľuďoch,dalo by sa povedať asi takto:Hlúpemu človeku najviac prospieva, keď mlčí. Keby to však vedel, nebol by už hlúpy PB
Hodnotenie: 0   0
20:08:15 24.10.2017 [6198] Nevhodný príspevok?
Pán Bošiak. Nepatrím do žiadneho tímu, neangažoval som sa v politike, aj napriek tomu moja rodina pocítila chápadlá "mocných" v tomto mestečku. Môj posledný príspevok ste nazval hlúpym, tak prispejem ďalším hlúpym príspevkom a dovolím si otázku. Súvisí angažovanie poslanca Petra Bošiaka ml.za výstavbu novej polikliniky v meste v prospech pana Juríka s tým, že sa zamestnal pan Bošiak ml.v Unifarme? Dúfam, že Vás moja otázka neurazí, len ako občan mám právo vedieť, či pracujú poslanci volení nami občanmi čestne. Pokial nemám dobrú informáciu o novej práci poslanca Bošiaka ospravedlňujem sa.
Hodnotenie: 0   0
09:21:57 19.10.2017 [6194] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Surikata je malá šelmička patriaca do čeľade mungovitých. Pochádzajú z južných častí Afriky. V zoologických záhradách sú nesmierne populárne pre obľúbené panáčkovanie. Ak však Internet otvoril takmer neobmedzené možnosti šírenia názorov a informácií od kohokoľvek, tak nepanáčkujte, píšte, ale vo svojich príspevkoch neohovárajte a neosočujte ako to zvyknete. Nedá sa nepredstaviť si ,ako sa asi správate vo svojom živote. Práve vy ste argantný(á) a s ľahkosťou, skryto pod nickom surikata píšete ohovárajúco, osočujúco . Možno nemáte deti, ale ja vás ubezpečujem ,že Mgr.Hornú poznám od jej detstva a preto sa nechcem veľmi zapodievať vašim hlúpym príspevkom. Vedzte však, že za nickom surikata sa skrýva pre mňa človek s nijakou hodnotou. I napriek tomu som si prescroloval svoje príspevky, hoci som bol presvedčený, že som Mgr. Hornú ani v jednom príspevku nenazval arogantnou a už vôbec nepíšem o nej expresívne, ba ani vtedy nie, aj keď mám dostatok dôkazov na to, že za také neprimerane vynaložené finančné náklady na kultúru bolo možné len za predsedovania, alebo za primátorovania môjho predchodcu a predchodcu súčasného primátora. Nebola to kultúra, bolo to míňanie peňazí z rozpočtu mesta. Surikata, bola to kultúra pre píár bývalého primátora. A že si aj pani poslankyňu, ktorú obhajujete chcela a ako vidieť z jej vystúpenia aj chce zvýšiť svoj píár nuž, čo už? Podklady o šafárení s peniazmi za jej riaditeľovania mám k dispozícii. Ešte však je zavčasu vám dať ,ako sa povie predvolebné náboje do rúk. A tak na záver surikata, nemáte so svojim tímom témy? Máte problém? Tak sa obzrite za seba, čo ste navykonávali so svojim tímom za dvadsaťštyri rokov a píšte o tom, ako to napraviť a nie bláboly, (o.i. reagujte na príspevok č. 6154) a zverejnite to. A celkom na záver vám odporúčam , opakovane ,denne si prečítať na tejto stránke aktuálne témy.PB
Hodnotenie: 2   1
22:55:33 18.10.2017 [6193] Nevhodný príspevok?
Pan Bosiak, preco sa Vam zda vystupenie pani Hornej arogantne? Mne pride, ze fundovane dohliada na bačovanie v meste a nekompetentnost primatora. Utrpel vas rodinny majestat? Arogantne bolo vystupenie vasho syna a z jeho vystupenia nemam pocit, ze haji zaujmy obcanov. Vase predsedovanie skoncilo v roku 1989 a nedokazete sa s tym evidentne zmierit.
Hodnotenie: 0   0
23:51:15 16.10.2017 [6191] Nevhodný príspevok?

Dobrá vec.
Chválim uverejňovanie záznamov z rokovaní MsZ na internete. Je to veľmi dobrý počin v záujme informovania občanov o činnosti orgánov mesta, prípadne o vystupovaní jednotlivcov na rokovaniach. Je mi tiež jasné, že sa nájdu aj „spochybňovači, alebo posmievači“ v zmysle, že nie všetci občania, prevažne v seniorskom veku, majú prístup na internet. To je síce pravda, dôležité však je, aby informácie dostávali hlavne mladí ľudia, pretože od nich bude závisieť naša budúcnosť. Už pred viac ako 100 rokmi básnik Andrej Sládkovič vo svojej básni „Nehaňte ľud môj“, napísal: „V mladom sa veku ide do vlády, starému sila nestačí“. Obrovskú výhodu osobne vidím v tom, že každý občan ak má záujem, môže sa kedykoľvek, v akejkoľvek dobe, virtuálne vrátiť ku ktorémukoľvek rokovaniu MsZ a reagovať na konkrétnu záležitosť, aj s odstupom času, trebárs na tejto stránke. Napríklad k dobre pripravenému emotívnemu, ale diskutabilnému a dosť arogantnému vystúpeniu pani poslankyne na júnovom zasadnutí MsZ, v súvislosti s jej pôsobením v KCMN.
V.Richter
Hodnotenie: 2   0
10:22:35 15.10.2017 [6189] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Niekedy mi bolo všelijako z vystúpení našich spoluobčanov, bratov dvojičiek a z obsahu ich vystúpení na Mestských zastupiteľstvách. Už mi to žily netrhá, pretože opakovaním niektoré ich „pravdy“ nemajúc žiadnu hodnotu, strácajú na význame. A tak, ak nimi a ich tímom veľmi požadované zverejnenie záznamov zasadnutí Mestského zastupiteľstva radnica zverejnila a na záznamoch vidieť, že bratia takmer pravidelne, jeden po druhom v začiatku zasadnutí vystupujú s kritikou, nič proti tomu. Potom azda i ja môžem kritizovať a nebudú to považovať za propagandu. Prečo však títo ľudia nedbajú na étos, pokračujú v osočovaní, ohováraní, pokračujú v lavíne, výrokov plných zlostí, nevraživosti, ktoré trvajú od samého začiatku volebného obdobia? Nevedno, alebo vieme? Svojimi blogmi na stránkach periodika Sme ( ako vidieť vyššie, nielen Sme) sa obsahovou úrovňou tvrdení vo svojich príspevkoch snažili o diskreditáciu ľudí, ako vidieť, zatiaľ neúspešne. Mnohí občania to pochopili . Tí, ktorí sa zaoberajú istou filozofiou styku s verejnosťou vedia, že takto akosi sa robí aj tzv. čierne alebo negatívne PR (public relations). Z pravdivej historky sa vyberie jeden prvok a zvyšok sa vymyslí v neprospech toho, koho treba očierniť. Vieme svoje. Nuž a tak, len sa mi načim treba vrátiť k Lelovskému potoku, objektu poslednej kritiky zo strany exprimátora voči primátorovi. O získanie odpovede na to, prečo Lelovský potok , či mi veríte alebo nie, som až tak veľmi nepátral, ale ak táto investičná akcia má byť súčasťou podvratnej činnosti , terajšej garnitúry vedenia mesta a on naopak tvrdil, že žije pre mesto a tak čítajte viac, tu: „ https://myprievidza.sme.sk/c/7477538/ing-dusan-simka-zijem-pre-nase-mesto.html , asi nie je všetko tak . Ak exprimátor a jeho brat vystavili predstaviteľov mesta tak, ako to predviedli vo svojom vystúpení na zasadnutí MsZ dňa 25.9.2017 veľmi tvrdej kritike, ako vidieť v zverejnenom zázname, tak sa pýtam, že prečo a prečo tak tvrdo? Hoci predstavitelia radnice reagovali, dovolím si tvrdiť, že ich v nijakom prípade nesuplujem a vyslovujem len názor tých, ktorí sa so systémom práce exprimátora a jeho interakcie s občanmi nášho mesta v čase jeho vlády v meste sa nikdy nestotožnili. A tak, nech mi je odpustené, že sme opäť pri našej , vlastne stálej kritike, keď sme kritizovali exprimátora z nesystémovej prípravy a nielen investičných stavieb. Vždy platilo a platí, ak sa niečo robí v súčasnom investičnom prostredí, musí byť zavedená systémovosť. Čo sa za tým, skrýva? Tak sa na to pozrime. No, jednoducho to, že ak celé Lelovce, ako mestská časť mesta Nováky nebudú kompletne odkanalizované, treba si položiť otázku. K čomu je vyregulovaný Lelovský potok, do ktorého sú v súčasnosti zavedené vývody splaškových vôd z rodinných domov tejto mestskej časti, teda aj z jeho rodinného domu, čoby bývalého primátora a tým poškodzujú životné prostredie pre ostatných ľudí žijúcich pri rieke Nitra, ohrozujú zdravie a životy obyvateľov mestskej časti Lelovce ,viď môj príspevok č. 6137, ktoré dodnes z akýchkoľvek dôvodov nie sú napojené na existujúcu kanalizáciu a splaškové vody z nich vytekajúce sa naďalej odvádzajú do rieky Nitry? Myslím tú kanalizáciu, ktorú exprimátor nedokázal vyrokovať , dostať do plánov spoločnosti vlastniacej kanalizáciu na odvádzanie splaškových vôd ich kanalizačným systémom do ČOV- ky na roky od roku 2015. Prečo? To však nie je otázka na mňa. A tak myslím, že regulácia Lelovského potoka mala byť naplánovaná až po vybudovaní kompletného odkanalizovania mestskej časti Lelovce (!) A po regulácii potoka tak, ako sa vykonala prednostne (písal som, v ktorej časti a pre koho) ulice Kollárova jej rekonštrukcia ,tak pokračovať i v ostatnej časti tejto ulice, položením asfaltového povrchu, ale aj ďalších ulíc a ich dokončiť, pre („storočnou vodou ohrozených(?) „) občanov mestskej časti Lelovce. Takto totižto nejako sa postupuje v tých mestách, ktoré budujú systémovo a nelobujú len kvôli voľbám dotácie a kde si dokážu utrhnúť z dotácií, preto, aby to hore, dolu v meste na drobné stavby realizovali a získali si voličov. Ja viem, že čas beží, ale zakrývať problematiku nezabezpečenej úlohy ukončenia kanalizácie v mestskej časti Lelovce akousi reguláciou Lelovského potoka, do ktorého sú zavedené splašky z rodinných domov nenapojených na kanalizáciu a neodvedených k ich likvidácii do ČOV-ky je nesystémové riešenie. Otázkou je tiež, že prečo exprimátor a jeho brat napadajú výberové konania zavedené mestom kade, tade po inštitúciách a pre vec regulácie Lelovského potoka, ak som tomu dobre rozumel, úplne bezhranične dôverujeme Slovenskému vodohospodárskemu podniku ,štátny podnik Piešťany, vo veci vyrokovaného dodávateľa, resp. vraj najlepšie vybraného dodávateľa, keďže mesto má byť len investor ?! Aké máme skúsenosti s „najlepšie vybranými dodávateľmi v štátnych podnikoch?“Nečítajú noviny? A tak otázka. O koľko sa napríklad oproti pôvodnému plánu odložila výstavba protipovodňových opatrení? Alebo bola v súlade s plánom?, čítaj tu: https://myprievidza.sme.sk/c/7596862/na-protipovodnove-opatrenia-v-regione-pojdu-miliony-eur.html A tak záverom si dovolím napísať, že treba zmeniť obojstranný interakčný vzťah občan – mesto zo strany niektorých občanov, ale i poslancov a naopak, pretože z toho, čo sa dnes deje vplyvom niekoľkých ľudí pre nás občanov vyplýva jasný poznatok. Mesto sa nerozvíja najmä z dôvodu rozbíjania interakčných vzťahov mesta s občanmi niektorými ľuďmi , mesto sa potom nerozvíja podľa našich predstáv, mesto nežije, dusí sa v nezmyselných vzťahoch k nemu. Zdravé mesto potrebuje riadený a systémový rozvoj. A tak by si mala radnica ustrážiť známy výrok step by step a nenechať sa vyrušovať. PB
Hodnotenie: 2   1
10:00:53 12.10.2017 [6185] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň Pri pozeraní záznamov zo Mestského zastupiteľstva (MsZ) 26. 6. 2017 – I. časť som si vypočul vystúpenie pani poslankyne Mgr. Hornej, ktorá tvrdila, že vraj na predchádzajúcom MsZ sa pýtala Hlavného kontrolóra nášho mesta (ďalej len HK) v tom zmysle: „ či vypracoval Všeobecné záväzné nariadenie (VZN)“. Sama si sebavedome na tomto zverejnenom fóre poslancov mestského zastupiteľstva odpovedala, že hlavný kontrolór klamal, lebo jej tvrdil, že ho nevypracoval. To, že hlavný kontrolór klamal, zopakovala ešte niekoľkokrát. Následne jej pán poslanec Ing. Zgančík vysvetlil, ako sa VZN tvorilo. Napriek tomu na základe podozrenia (ohovárania, osočenia?!) HK z údajných klamstiev a napriek vysvetleniu, ako sa VZN tvorilo, poslanci odhlasovali napomenutie hlavnému kontrolórovi. A tak je dilema na svete. Ako vidieť, vychádzajúca z podozrenia o klamstve. Čo však, ak sa teraz dá overiť, ako to v skutočnosti bolo. Pozrel som si predchádzajúce MsZ zo dňa 27.4.2017, II. časť, kde od času 18:05 poslankyňa rozviedla diskusiu o tom, že VZN o Futbalovom štadióne mesto napadlo podaním podnetu Okresnému prokurátorovi. V diskusii, ktorá sa v tejto veci rozprúdila pán poslanec Ing. Zgančík povedal, že HK sa len podieľal na príprave VZN. V čase od 22:08 hovoril kontrolór aj o tom, prečo bolo navrhnuté VZN. Nikde, zdôrazňujem nikde nebolo povedané na konkrétnom zasadnutí MsZ a už tobôž od HK vyslovené, že by HK zaprel, že VZN nevypracoval a nikde som nepočul pani poslankyňu, že by mu položila otázku, aby odpovedal, či on – (rozumej HK) vypracoval VZN? A tak na margo pokusu o kompromitovanie kontrolóra pani poslankyňou nedodaním faktov ,či indícií, resp. ničoho, ako sa hovorí , sú jej tvrdenia samá voda. A nič na veci nemení, keďže jej vystupovanie je dosť návodné, aby občanom nedošlo, o čo tu beží. Odkiaľ má však pani poslankyňa tú odvahu o niekom tvrdiť, že klame, keď nemá dôkazy? Nevedno. Ak má ambície s podobnými kalibrami ako občan, ktorý sa čosi vyššie na tejto stránke ospravedlňuje, zdá sa, že aj pani poslankyňa šliape vodu naprázdno. Mala by prehodnotiť svoje vystupovanie v MsZ a používať len pravdivé a overené skutočnosti, keďže znôšku poloprávd a lží môžeme počuť vždy na začiatku MsZ, v časti, keď majú slovo niektorí občania. A tak sa pýtam. Ako ďalej? Budeme pokračovať v ešte prednedávnom používanej metóde práce, ktorá končila voľbami v novembri 2014 a tváriť sa že sme stratili pamäť, alebo sa málinko „ zoslušníme „? A tak sa dá položiť aj pánom poslancom hlasujúcim za uloženie napomenutia HK otázka . Uvedomujú si, že v súlade s právnym poriadkom SR, kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní (HK je zamestnanec mesta), v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu sa vystavuje trestnoprávnej zodpovednosti? Tak som zvedavý na postoj poslancov a poslankyne v tejto dileme, ktorú vyprodukovali. PB
Hodnotenie: 1   3
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
VIDEO: Mestské zastupiteľstvo zo dňa 19. februára 2018
www.video.novaky.sk
zobraziť podrobnosti »
14.04.2018
VIDEO: Vyjadrenie primátora mesta k aktuálnemu dianiu
VIDEO: Vyjadrenie primátora mesta k aktuálnemu dianiu
zobraziť podrobnosti »
21.03.2018
Počas likvidácie vetracej šachty nastali problémy (+FOTO)
KOŠ. Pri likvidácii bývalej vetracej šachty v Koši došlo v piatok k poškodeniu jedného z potrubí. Technickú poruchu, v súvislosti ktorej sa ľahko zranili traja zamestnanci Hornonitrianskych baní Prievidza (HBP), už odstránili. Informovala hovorkyňa spoločnosti Adriana Siváková.
zobraziť podrobnosti »
12.03.2018
Zemianskymi Kostoľanmi sa od včera šíri neznámy zápach
Včera vo večerných hodinách zaznamenali obyvatelia obce neznámy zápach. „Približne od osemnástej hodiny sme dostávali od občanov informácie o šírení zápachu. Postupne sme ho mali hlásený zo všetkých častí obcí,“ informovala starostka Zemianskych Kostolian Jana Školíková.
zobraziť podrobnosti »
08.03.2018
VIDEO: Koncert k 60. výročiu založenia umeleckého školstva v Novákoch
Ak máte čas a chuť, určite si pozrite záznam z koncertu k príležitosti 60. výročia založenia umeleckého školstva v Novákoch.
zobraziť podrobnosti »
31.01.2018
Mail:
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa.