Online 11 ľudí. FullHouse Slavio VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Viete, čo práve teraz robia vaše deti? Bolo 22 hodín!
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
príspevok číslo 7355 v téme Primátor / Poslanci zo dňa 15:48:58 23.08.2020 Nevhodný príspevok?
Priatelia, takže na úvod som si tentokrát vybral nasledovný citát: „ Na svete nie je nikto tak vysoko, aby som vedľa neho pohŕdal sám sebou.“ - Friedrich Schiller. Ani by to v tejto chvíli nebolo odo mňa dôstojné vo vzťahu k mojej osobe, k mojej rodine a mojim priateľom a k osobám, ku ktorým sa naťahuje ruka z bubliny a ktorá sa vyvyšuje egom a pýchou . Samozrejme, že dôvod a význam citátu tohto veľkého básnika a klasika mi slúži k tomu, aby som vyjadril môj zásadný postoj k písačkám ruky z bubliny, ktorej e-meily, už dlhodobo vyznievajú, o nás niektorých ,ako difamujúce, nepravdivé skutkové tvrdenia už v takom rozsahu, že nám niektorým v značnej miere zasahujú do našich, zákonom chránených práv a znižujú nám už dlhšiu dobu našu ľudskú dôstojnosť, vážnosť ,profesijnú a občiansku česť a dobré meno a naozaj je žiadúce sa brániť.
Sám bývam niekedy prekvapený množstvom poznatkov z môjho okolia, od ľudí, či zo situácií, ktoré vznikli v priebehu toho, ktorého dňa a dotýkajú sa nášho mesta. Ale i mimo neho. Pre potvrdenie ich relevantnosti (aby sme neboli v podozrení o ich pravdivosti, vraj preto, že vznikli ako JPP ) ich dôkladne korektne osievame cez „sito pravdivosti„, lebo však od predstaviteľa mesta medzi zasadnutiami poslancov Mestského zastupiteľstva je embargo - neprekonateľná stena bubliny, pri prípadnom zákonnom domáhaní sa z našej strany informácií, od predstaviteľa mesta. Je však nutné zdôrazniť, že aj keď ich podá, poskytne, akože ako informácie, sú nepoužiteľné, ba vystaví o nás niektorých difamujúce, nepravdivé skutkové tvrdenia cielene Argumente ad homine, teda nie k veci, k predmetu žiadosti o poskytnutie informácie, ale k človeku, ktorý žiada poskytnúť ex lege informáciu. No a na hodnotení obyvateľov použitím Argumente ad homine, ako sa povie, sa dokáže „vydováděti „ .
Hoci jeho konanie nie vždy je zákonné , verte mi ,že sa mi po toľkých sklamaniach a zásahoch do mojich osobnostných práv od primátora informácií nežiada, sú pre mňa, na základe preukázateľných mojich skúseností, vo väčšine prípadov nedôveryhodné.
Neuvedomujú si ľudia z radnice, keď už tam pracujú, že Zákon o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z.z. (ďalej len „infozákon“) je výsledok dlhého boja neziskového sektora, na čele s Transparency International Slovensko (na ktorú, treťosektorovú organizáciu sa tak úpenlivo odvoláva ruka z bubliny) , za dôslednú kontrolu verejných orgánov a riadny prístup k informáciám a keďže ex lege, resp. z ustanovení Infozákona vyplýva, že povinnou osobou (!!!) je obec (pre nás mesto), Infozákon ustanovuje povinnosť pre tzv. povinné osoby sprístupňovať informácie na základe žiadostí o informácie podaných občanmi, resp. zverejňovať niektoré zákonom stanovené informácie?!.
Je preto pozoruhodné, ak súčasný primátor v predchádzajúcom volebnom období s ďalším spoluoponentom , jeho príbuzným, voči vtedajšiemu vedeniu mesta Nováky, dokonale využili existenciu Infozákona a svojimi žiadosťami v počte viac ako 300 žiadostí o poskytnutie informácie, takmer znefunkčnili Mestský úrad v Novákoch. No a v súčasnosti, on sám, má problém , pravdivo a korektne, podať na zákonné žiadosti o poskytnutie informácie odpovede.!!!
Zamestnanci z radnice, za administratívu ktorých zodpovedá prednosta MsÚ Ing. Janko Martina, vedia o čom píšem. Totižto vedia, že Mestský úrad, primátor, obdržal ŽIADOSŤ PODĽA INFOZÁKONA (vo veci nákupu a nakladania s minikamerami) a rovnako vedia, že porušil primátor ustanovenia INFOZÁKONA, keďže prokurátor Okresnej prokuratúry v Prievidzi napadol nezákonnosť v spôsobe vybavenia infožiadostí - „fiktívne rozhodnutie“, t.j. napr. že povinná osoba nerozhodne v zákonom stanovenej lehote a ani informáciu nesprístupní. – „PROTESTOM PROKURÁTORA „ (!!!!!!) sp.zn. Pd 7/20/3307-9 zo dňa 20.05.2020 (!!!!) .
A z Mestského úradu, hoci mal reagovať, nič. Ticho, žiadna reakcia. Len dúfam, že sa poslanci aspoň opýtajú na stav vo vybavovaní PROTESTU PROKURÁTORA. Byť to na ruku z bublinynich, už by tento prejav bol šokujúci. Mňa mrzí len akurát to, že otravujem prokuratúru vecou, ktorá by mala byť pre takéhoto, „vraj skúseného primátora“ bezproblémová.
Verte, že začínam neznášať slovo „šokovaný“ ,ktoré tak často počúvame z úst primátora a jeho suity. Už sa len ticho usmievam pri tom jeho slove, ak vysloví, že je, že bol šokovaný. Prečo??? Deti tomu občas vravia, „lebo medveď.“ A tak poďme ďalej
Jednoducho, tí z bubliny sa aj v súčasnosti prispôsobujú danej situácii, aby sa „prilíškali“ ľuďom vo vládnej garnitúre, mysliac si, že ich podporí v ich difamáciách produkovaných o občanoch, zamestnancoch, MsÚ, zariadení Mesta Nováky, nevynímajúc poslancov MsZ, funkcionárov športových a ostatných organizácií, ktorých oni nemajú radi. A tak prečo a komu to má prospieť????? Nuž , ako občan mesta Nováky si kladiem túto otázku aj ja sám. „Argumente ad hominem“. Tak, ako to urobil aj v prípade súčasného prednostu Okresného úradu v Partizánskom, ktorému infantilne, ako dôvod nedôvery, vyčítal Ing. Dušan Šimka,ako sa píše v Denníku N, že moderoval predvolebnú kampaň poslanca NR SR za SMER SD Ing.Takáča z Prievidze.
Tak vedzte, že takáto výčitka, to neuvidíte, či nezaznamenáte ani z hier medzi deťmi
v Materskej škole, keď si urobia zle Prečo? Veď predsa v meste Nováky vo voľbách 2020 do NR SR najviac hlasov získal SMER SD, a vo voľbách v roku 2018 Ing.Peťa Baláka, teraz to myslím úprimne, možno na škodu Mesta Nováky (!!!), neúspešného kandidáta na post primátora, prišiel podporiť do mesta Nováky, sám predseda SMER – u SD Dr.Róbert Fico.
A či uveríte, alebo nie, čuduj sa svete, medzi oboma bývalými protikandidátmi – kandidátskymi rivalmi na post primátora v meste Nováky, v súčasnosti existuje veľmi úzky, ( vari až evokujúci isté podozrenia o osobitnej submisivite ) vzťah, hoci Hlavný kontrolór mesta Nováky , by sa mal správať podľa nášho názoru oveľa, oveľa nezávislejšie.
Je preto na zamyslenie, že prečo súčasný primátor pri tomto mladom mužovi rýchlo zmenil rétoriku a nemá ku podivu výhrady, že prečo súhlasil, hoci bol zo strany Ing. Peťa Baláka vystavený v predvolebnej kampani (i na fcb),celkom opodstatnenej a niekedy až prisilnej kritike . Ak by v tom niekto hľadal politické obezličky, tak vari len v našom mestečku by to bolo k ničomu, lebo však ľudia v Novákoch moc politiku nemusia, skôr sa venujú boju o moc. Ten ich škádli.
Uznám, mladý človek, rodina, zabezpečenie rodiny, istý mesačný ,celkom slušný príjem, ale čo slušnosť ,spravodlivosť voči ostatným? Tak, aby som bol konkrétny, naposledy sa takémuto personálnemu faux pas nonšalantne vyhol po nedávnom Sneme politickej strany - KDH - novozvolený predseda KDH Milan Majerský a neprijal alternatívu na Sneme KDH po svojom zvolení za predsedu KDH, t.j. ponuku dovtedajšieho predsedu Alojza Hlinu a odmietol jeho pôsobenie v riadiacich štruktúrach KDH. Dôvody sú všeobecne prirodzené. Veď to v tej personálnej politike na našej radnici vidíte. A tak len v Novákoch platí vari, ako sa povie, vsjo jásno, vsjo v pariadke !!!!! A všetci len zírame,čo sa to tam deje.
Nuž, ale ak áno, ak je tomu tak, zistí tento mladý človek, ako naložil primátor mesta s „Protestom prokurátora, sp.zn. Pd 7/20/3307-9 zo dňa 20.05.2020“, ktorý podal prokurátor Okresnej prokuratúry v Prievidzi keďže správny orgán – Mesto Nováky nepostupoval v súlade so zákonom č.211/2020 tzv.Infozákona (Vo veci nákupu minikamier!!!)????? Ani poslanci nevedia???. Každý z Mestského úradu mlčí.
Prečo mlčí prednosta MsÚ Ing. Janko Martina ??? Alebo koná tak , ako keď zatĺkali roky ,rokúce , zverejniť im zákonom uloženú informáciu (ktoré nám radnica potvrdila, až na základe žiadosti podľa Infozákona) o odmene pre primátora mesta Nováky (50.000,- Sk ), ktorú si síce nechal schváliť, vraj za činnosť po priemyselnej havárii vo VOP-e, ale nezverejnil ju bezprostredne po jej schválení v Mestskom zastupiteľstve tak, ako mu zákon prikazoval.
Pravdou však bezpochyby je , že mnohí by sme sa asi takto odmeniť, za daných tragických okolností „vzniku nároku na odmenu“ (???) nedali. To vám garantujem. Z akých dôvodov, nechám čitateľom na posúdenie. A tak si položme otázku??? To nebola nezákonná cenzúra priamo vykonaná štatutárom mesta Nováky a úradníkmi Mestského úradu? Prečo si neplnili a neplnia povinnosti???
A ruka z BUBLINY nás a okolie bulíkuje, ako sa cenzurujú ich , vraj príspevky. Nuž a vari nezabudli na svoje výkriky na sociálnych sieťach,ako sa údajne, nezákonne vraj konalo vo veci Protestu prokurátora v období za bývalého vedenia, keď išlo o ich človeka, resp. príbuzného súčasného primátora mesta. Nuž, čo už. Ani sa už nečudujem, že je tu použitý dvojaký meter. A tak sa nečudujme, že ľudia sú v rozpakoch a sa boja dôsledkov vyjadrenia svojich názorov.
Určite môžem spoluobčanov ubezpečiť, že z tých ľudí, ktorých opakovane vo svojich e-meiloch menujú RUKY Z BUBLINY a sú z nich šokovaní (!!!!), sme v našom meste tí , ktorí v súčasnosti NEPODLIEHAME FALOŠNEJ PREDSTAVE počas súčasného vedenia nášho mesta a nežijeme v ilúzii ,že sme na tom výrazne lepšie z hľadiska slova a slobody prejavu, ako nám to bulíkuje ruka z BUBLINY.
Moje slová potvrdzujú poznatky, ktoré sme aj na tejto stránke naznačili, že majú nepríjemné dôsledky v pracovnom, či osobnom živote týchto ľudí. Veď Novákmi sa šíri strach z vyslovenia vlastného prejavu a z obavy pred akýmkoľvek konaním a dostupným ruke z BUBLINY spôsobom . PB
Hodnotenie: 1   0

Kladne hodnotil:
26.08.2020 22:44:24 Vladimír
Záporne hodnotil:


Napíšte reakciu na tento príspevok.<<< zoznam tém
<<< späť na najnovšie príspevky

Meno:
Heslo:
V Prievidzi spustili prvý automat na rúška
Okrem rúšok automat ponúka dezinfekčný gél či sladkosti. Dobrovoľníci budú rúška priebežne dopĺňať.
zobraziť podrobnosti »
31.03.2020
AKTUÁLNE: Dobrovoľní hasiči začali v Partizánskom s dezinfekciou verejných priestorov!
V týchto dňoch majú dobrovoľní hasiči z Partizánskeho plné ruky práce. Okrem toho, že pomáhajú seniorom s nákupmi, v spolupráci s mestom sa v pondelok 30. marca pustili do ďalšej aktivity. Boj proti koronavírusu zobrali doslova od podlahy – čistením verejných priestranstiev.
zobraziť podrobnosti »
30.03.2020
Usmernenie k nakladaniu s odpadmi: Kam vyhadzovať rúška a respirátory?
V zmysle stanoviska ÚVZ SR sa použité ochranné prostriedky, ktoré vznikajú občanom v domácnosti alebo zamestnancom v bežných prevádzkach – rúška, respirátory, rukavice, vreckovky likvidujú ako bežný odpad. Špeciálny postup sa tu teda neuplatňuje. Tento odpad sa ukladá len do zmesového odpadu.
zobraziť podrobnosti »
30.03.2020
Nových pracovníkov chce prievidzská radnica zamestnať v rámci spoločného projektu s mestami Handlová a Bojnice.
Cieľom tohto projektu je posilnenie koordinačných a implementačných kapacít v týchto troch mestách. Hlavným partnerom je mesto Prievidza, ďalšími dvoma partnermi sú mestá Bojnice a Handlová. Výška finančného príspevku, ktorý budeme žiadať, bude pravdepodobne až 500.000 eur
zobraziť podrobnosti »
28.03.2020
Web pre rodičov: ucimenadialku.sk
V spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a MŠVVaŠ SR vznikla táto webová stránka ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách a prerušenej prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu. Cieľom webovej stránky je pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, manažmentu a zriaďovateľom škôl, ale i žiakom, študentom a rodičom zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení, ako aj pomôcť všetkým aktérom počas prerušenia vyučovania či prezenčnej výučby nachádzať riešenia vzniknutej situácie.
zobraziť podrobnosti »
25.03.2020
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.