Online 6 ľudí. FullHouse Slavio VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
príspevok číslo 7353 v téme Primátor / Poslanci zo dňa 21:34:16 18.08.2020 Nevhodný príspevok?
KTO DOBABRAL NOVÁKY?
Priatelia, možnože by sme sa naozaj nemuseli vŕtať do mestskej politiky, veď starostí o zabezpečenie potrieb našich rodín, či u niektorých osobné záujmy nás vari zamestnávajú nadostač, keby sme pochopili a správali sa k sebe, že každý je iný a vidí ten náš svet iným spôsobom. Bolo by i v Novákoch sveta žiť, pretože ego a pýcha sú nástrojom zla a keby sa neobtierala a neudierala do nás ruka z bubliny, v ktorej si nažíva novácka elita. Keby tá ruka z bubliny nás nekŕmila demagogickou floskulou o akútnom ohrození mesta, vraj niektorými cvokmi, psychicky labilnými ľuďmi a pre spoločnosť nebezpečnými ľuďmi ,teda občanmi, poslancami MsZ a pod., o ktorých sa otiera vo svojich vyjadreniach posielaných kde komu a kade tade. Keby ruka z bubliny sa nesnažila, v tomto pokrivenom jej svete, spájať naše DNA s mafiánmi, či porovnávať s ich opičkami. Je až únavné, neustále pozerať na ich ego a pýchu, ktoré ako nástroje zla, rozdeľujú a zlo bránia až tak, že dobro z ich strany sa úplne stratilo.
A tak naozaj nechápem, prečo sú k sebe samým precitlivelí na spätné väzby a kritiku, niektorých z nás, veď právoplatným a vykonateľným Uznesením v právnej veci o ochranu osobnosti a náhradu nemajetkovej ujmy zo dňa 31.03.2020, Najvyšší súd SR ODMIETOL DOVOLANIE žalovného v prvom rade Ing.D.Š. proti Rozsudku OS v Prievidzi z.13.2.2015 a žalobcovi známemu podnikateľovi, občanovi nášho mesta priznáva náhradu trov dovolacieho konania voči žalovanému v celom rozsahu.
Za uverejnenie difamujúcich a nepravdivých skutkových tvrdení a neoprávnenou kritikou, ktorou v značnej miere zasiahol do zákonom chránených žalobcových práv, čím znížil jeho ľudskú dôstojnosť, vážnosť, profesijnú a občiansku česť a dobré meno ktoré predniesol žalovaný v relácii Paľba sa žalovaný v prvom rade - Ing.D.Š. verejne ospravedlnil. Pripomínam, že súčasťou nepravdivých výrokov boli i difamačné výroky o mafii.
A tak sa len čudujeme, že sa vzájomne nepoučili z Rozhodnutia OS v Prievidzi, zo dňa 13.2.2015 , ktorý hoci rozhodol tak ako som už uviedol, ruka z bubliny i naďalej, neustále spája naše DNA s mafiánmi, či porovnáva s opičkami. NEPOUČILI SA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ruka z bubliny Nováčanom nehovorí, ako to bolo s fotením známej, vysmiatej rodinky, ktorú ich dvorný fotograf urobil na rodinnej dovolenke, strávenej na Rodose, v spoločnosti K.M., údajného bossa. Ruka z bubliny nehovorí ,nepíše o tom ,čo hovorili pri kávičke ,ktorú údajne spolu pili, alebo čo mali rozrobené v reči, kúpajúc sa v mori. Nehovoria nič, ale nás otravujú nezmyselnými blábolmi o mafii, a že píšeme na mafiánsku stránku a chce nás ruka z bubliny trestať na hulváta za to, že ktosi, kto zodpovedá za túto stránku rozhodol o dôvode nezverejnenia jeho príspevku na stránke.
Ruka z bubliny nám počíta počet príspevkov, koľkými sme prispeli na stránku. Nikomu sa nezverí však, nezverejní, jeho neúspešné zapojenie sa do difamačnej blogérskej činnosti v denníku SME. A najmä nik z nás nespočítaval ich diskusné statusy v SME a v MYHorná Nitra, ktoré im rušili,zmazávali, až jedna radosť.Pre porušenie ETICKÉHO KÓDEXU. Koľko ich - zmazaných príspevkov bolo, vie len ruka z bubliny.
Ale ja som periodikum SME pripomenul len z toho dôvodu, že tam píšu blogeri, ktorých počet blogov, je u niektorých, čo do počtu napísaných a uverejnených aj vyše tisícky. Samozrejme, že musia písať vecne a slušne. To sa v bubline nenosí,pretože im je jedno, či o niekom píšu PRIVÁTNE, ALEBO SLUŽOBNE NA HLAVIČKOVOM PAPIERI S ERBOM MESTA NOVÁKY. MYSLIA SI,ŽE ONI MÔŽU.????????????? Ale o tom, možno neskôr.
Ruka z bubliny fabuluje ,difamuje, opakovane píše nezmysly, pretože svoju nezmyselnú tvorbu spočívajúcu v snahe, čo najviac osočiť, ponížiť, ohovoriť, poškodiť dobré meno, opakovane, distribuuje jej dostupným spôsobom do sveta ako zlátaniny, ako ponižujúcu odplatu za kritické myslenie, za vecné pripomienky k spravovaniu mesta súčasným primátorom. Trestajúca ruka nám bulíkuje, že jediný správny a pravdivý pohľad na svet má len ona a ďalší to žijúci v bubline?????????????
Priatelia, vedzte, že nie ku všetkým obyvateľom sa informácie tohto typu dostanú, však aj nie všetci majú záujem to vedieť. Trestajúca nás ruka, chce zabrániť, aby ľudia, občania s kritickým myslením, sa nezamýšľali nad konaním predstaviteľov mesta, primátora a nebodaj si kládli otázku, “...KTO DOBABRAL NOVÁKY?“
No, ale veci, ako vidieť, sa majú asi tak, že cítiť, prečo tak píše ruka z bubliny , alebo prečo je až tak elitne nervózna? Cítia , že sa asi láme tradícia, cítia, že ich snaha mať z Nováčanov ustrašených občanov, voličov, obyvateľov mesta, že z brutálnej manipulácie bublinovej elitnej skupinky, nič politického pre nás nevyplýva, ani mať z nich strach?
Ale pravdou tiež je, že vari nik z nás, vás, občanov mesta, by nevyžaroval spokojnosťou, ak by niektorí z nich, ako píše, povážte si, možno sa to nebude ruke z bubliny zase páčiť, ale čo je pravda, je pravda a tak napíšem môj priateľ Ľubomír, obdržali SMS-ky a nevyjadrili vážne znepokojenie nad osočujúcim, difamačným, znevažujúcim jeho osobu a iných občanov, znížením dobrého mena textom,resp.obsahom, priamo na hulváta !!! Nemám dôvod mu neuveriť, že texty páchnuce intoleranciou, difamáciou znižujúcu ľudskú dôstojnosť vážnosť,vyplývajúce z doručených textov znepríjemňujú pokojné rána ľudí, ktorí ich čítajú, či už vo forme správy SMS, či elektronicky doručeným e-meilom, ba telefonicky.
Či áno, či nie, po rannom sa prebudení, viacerým ľuďom je jasné, že v meilovej pošte naskočila zvukovým oznámením na ich mobile správa, asi pol hodku po polnoci a tak už vopred pri pokazenom začiatku dňa, sa unudene, po prečítaní, že od koho dostali pozdrav, obrátia na druhú stranu s povzdychom, zase??? Kto? Jasné , ruka z bubliny a dospia čas, ktorý potrebujú venovať k svojej práci, či osobným záujmom počas niekedy ťažkého dňa, ktoré ich očakávajú. No, choré.
A tak sa ani nečudujem Ľubomírovi, že ho to rozladilo a napíše, cit: „Tak niečo úbohé a poľutovania hodné som už dávno nečítal. Nemôžem tomu uveriť, že takto uvažuje a píše vysokoškolský vzdelaný človek. A on sa ešte čuduje, že som mu prestal dvíhať telefón.“ Potiaľ citát.
A ja sa pripájam, že sa to naozaj nedá pochopiť a preto nemôžeme predsa pre naše deti, pre deti našich detí , zakliať budúcnosť v ich živote ,pokiaľ sa rozhodnú žiť v Novákoch a nevyberú si život mimo Novák tak, ako deti elitných ľudí z bublinovej skupinky, a tak si kladieme otázku, ako trestajúcu ruku z bubliny, zbaviť takýchto návykov o osočovaní a difamovaní,poškodzovaní dobrého mena ostatných obyvateľov. Tie naše deti tu predsa žijú s nami a vnímajú to.
Polemiku o tom, „KTO DOBABRAL NOVAKY“ nemá na svedomí len ruka vyrážajúca od ktoréhokoľvek človeka domýšľajúceho si o svojom elitnom postavení a udierajúca niektorých občanov, voličov, obyvateľov nášho mestečka na hulváta.
Občanov, ktorí sa vždy nestotožňujú s myslením a konaním primátora mesta a neboja sa, resp. našli v sebe toľko odvahy, aby svojim kritickým myslením zabránili tomu, že novácka elita z bubliny sa práve transformuje do ovládania mesta s nejasnými konzekvenciami. Veď za dva roky sú voľby.
Veď vari nie všetci sme stratili pamäť. A tak si spomeňme .Na začiatku jeho vlády, teda už za neho, si pamätáme slohové cvičenia po „nežnom novembri roku 1989“ ,ktoré súčasný primátor v Jehotelevízii vysvetľoval občanom sledujúcim program, ako to bude v Novákoch za neho. Hovoril o slobode, o humanizme, o tom, ako si budeme všetci rovní, najmä pred zákonom, ako to bude pri privatizácii Chemickej fabriky, Uhoľných baní, Pórobetónu, príspevkovej a hospodárskej organizácií nášho mesta. Kto však len málinko tomu rozumie a má otvorené oči môže hodnotiť.
Sen sa rozplynul, vyparil. Čo je horšie i mnohí ľudia, istú dobu občiansky, či politicky angažujúci v meste, sa vyparili. Niet ich. Však áno, nestratili sa, len chcú mať pokoj a prestali sa angažovať, alebo boli elitou z bubliny z nováckej politiky vybokovaní. A sám sa ani nečudujem, ba naopak, je mi to ľúto, aký ich značný odstup od primátora je cítiť, už nielen zo spomienok, ale i z rozprávania s ľuďmi v súčasnosti, ktorí sa rozišli s ním, ako politicky, tak i ľudsky .
Už som o tom písal a s dovolením zopakujem citát od Marka Twaina,cit:“ ,, Neboj sa svojich nepriateľov, môžu ti vziať maximálne tvoj život. Je to však stále omnoho lepšie, než médiá. Tých sa boj, pretože ti ukradnú tvoju česť.“, potiaľ citát. A oni infaltilne svoje difamačné konanie voči nám odôvodňujú tak , že nemôžu publikovať na tejto stránke a tak píšu e-meily. Ale to je predsa demagógia. Tlačia na pílu tejto stránky, na webmastera a pritom zabudli na ich ataky o PHSR mesta Nováky, ktoré zaznievali pár rokov späť z ich úst. Tak si prosím vygúglite, vážená ruka z bubliny PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA NOVÁKY (2008 – 2013) (ďalej len PHSR ) a na strane 116 si prečítajte Úlohu, ktorú mestské orgány v PHSR na roky 2008- 2013 schválil a mesto za vedenia súčasného primátora nesplnilo.
Úloha:„ Organizovanie verejných diskusií obyvateľov mesta na aktuálne témy
Zodpovedný za realizáciu: kancelária primátora a prednosta MsÚ.
Spolupráca na realizácii: občania mesta
Termín realizácie: od roku 2009 priebežne.
Úloha: Prevádzkovanie anketového fóra na webstránke mesta (výmena názorov obyvateľov mesta na vybrané témy) a odkazového formulára na webstránke mesta Zodpovedný za realizáciu: webmaster. Termín realizácie: od roku 2009
A tak si položte otázku, ak sa úlohy s termínom –rok 2009 nesplnili, ak sa nič od diania z bubliny nedozvieme, pretože sú v bubline a za memento a praktickú skúsenosť považujú fakt, že na jedno volebné obdobie 2014-2018 im to voliči spočítali a nezvolili do kresla primátora ,súčasného primátora,kandidáta na tento post, oni pokračovali cielene tak, že všetko čo sa povie napíše a zverejní ku činnosti primátora, sa bude komentovať všeobecne , neargumentujúc kritiku oponentov voči ich konaniu vecne ,teda argumente „ad rem“, ale nastúpia oni sami útokmi formou „argumente ad hominem“, teda to, čoho sa dnes všetci dožívame a dostávame do našej súkromnej elektronickej pošty a nielen do pošty natvrdo, bez nášho zvolenia.
Takáto argumentácia pre primátora, ktorý si to, ale vôbec neuvedomuje , je najčastejšie argumentačné zlyhanie. Totižto "pri argumente ad hominem sa rečník obmedzuje na útok na človeka, ktorý zastáva istý názor, namiesto toho, aby ponúkol argumenty dokazujúce, prečo sú oponentove názory mylné," A tak už roky absentuje vysvetlenie, že prečo sa nesplnila úloha pre primátora zapísaná na strane č.116 v PROGRAME HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA NOVÁKY (2008 – 2013), aby ruke z bubliny umožnili písať o meste, orgánoch, funkcionároch, občanoch, aby sa mohla ruka z bubliny dozvedieť všetko ,čo sa jej zažiada, priamo od primátora. Meilovanie považujem za veľmi difamačnú techniku voči oponentovi, keď sa zneužije na útoky formou „argumente ad hominem“. A tak, ak takto oponujeme, len sa bránime, bránime svoju česť a česť našich rodín a nebojím sa povedať, i svojich priateľov. Ospravedlňujem sa za dlhší text.PB.
Hodnotenie: 2   0

Kladne hodnotil:
19.08.2020 14:05:45 Ľubomír
19.08.2020 15:29:35 Vladimír
Záporne hodnotil:


Napíšte reakciu na tento príspevok.<<< zoznam tém
<<< späť na najnovšie príspevky

Meno:
Heslo:
V Prievidzi spustili prvý automat na rúška
Okrem rúšok automat ponúka dezinfekčný gél či sladkosti. Dobrovoľníci budú rúška priebežne dopĺňať.
zobraziť podrobnosti »
31.03.2020
AKTUÁLNE: Dobrovoľní hasiči začali v Partizánskom s dezinfekciou verejných priestorov!
V týchto dňoch majú dobrovoľní hasiči z Partizánskeho plné ruky práce. Okrem toho, že pomáhajú seniorom s nákupmi, v spolupráci s mestom sa v pondelok 30. marca pustili do ďalšej aktivity. Boj proti koronavírusu zobrali doslova od podlahy – čistením verejných priestranstiev.
zobraziť podrobnosti »
30.03.2020
Usmernenie k nakladaniu s odpadmi: Kam vyhadzovať rúška a respirátory?
V zmysle stanoviska ÚVZ SR sa použité ochranné prostriedky, ktoré vznikajú občanom v domácnosti alebo zamestnancom v bežných prevádzkach – rúška, respirátory, rukavice, vreckovky likvidujú ako bežný odpad. Špeciálny postup sa tu teda neuplatňuje. Tento odpad sa ukladá len do zmesového odpadu.
zobraziť podrobnosti »
30.03.2020
Nových pracovníkov chce prievidzská radnica zamestnať v rámci spoločného projektu s mestami Handlová a Bojnice.
Cieľom tohto projektu je posilnenie koordinačných a implementačných kapacít v týchto troch mestách. Hlavným partnerom je mesto Prievidza, ďalšími dvoma partnermi sú mestá Bojnice a Handlová. Výška finančného príspevku, ktorý budeme žiadať, bude pravdepodobne až 500.000 eur
zobraziť podrobnosti »
28.03.2020
Web pre rodičov: ucimenadialku.sk
V spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a MŠVVaŠ SR vznikla táto webová stránka ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách a prerušenej prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu. Cieľom webovej stránky je pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, manažmentu a zriaďovateľom škôl, ale i žiakom, študentom a rodičom zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení, ako aj pomôcť všetkým aktérom počas prerušenia vyučovania či prezenčnej výučby nachádzať riešenia vzniknutej situácie.
zobraziť podrobnosti »
25.03.2020
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.