Online 9 ľudí. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
1128 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
08:37:24 20.12.2016 [5940] Nevhodný príspevok?
Z rokovania MsZ.
Včera, t.j. 19.12. sa uskutočnilo posledné zasadnutie mestského zastupiteľstva v tomto roku, nosným bodom programu bolo schválenie rozpočtu mesta na rok 2017, zúčastnil som sa ho (do prestávky) a tu je pár mojich postrehov:
Stalo sa už pravidlom, že úvodný program predvádzajú bratia Šimkovci. Nebolo tomu inak ani včera, oproti minulosti sa to zaobišlo bez väčších nepríjemností.
M.Šimka ako “aktívny“ občan, dal k návrhu rozpočtu aj svoje pripomienky, v rámci ktorých návrh vyhlásil za “absolútne nereálny, amatérsky spracovaný s cieľom zavádzať poslancov a občanov mesta“. Trochu hlbšie som sa do nich pozrel. Hneď na prvý pohľad ma zaujali dve veci. Preratúvanie € na SK a porovnávanie finančných objemov v percentách. Zarážajúce je však to, že všetky percentuálne prepočty sú matematicky nesprávne, čo “de facto“ naznačuje úmysly i kvality autora. Pre ilustráciu uvádzam aspoň 3 položky prekopírované z “pripomienok“ :

Na str. 8 Podpoložka 637 SLUŽBY schválený rozpočet 2016 12 000 €- skutočnosť o 143% viac, t.j. 17 200
Podpoložka 637005 Špeciálne služby 5000 - skutočnosť 11 200 EUR, t.j. o 225 % viac
Na str. 30 Podpoložka 720 Vyregulovanie systému ZŠ ul. Pribinova schválený rozpočet r. 2016 5 000 EUR, skutočnosť 23 468 EUR, t.j. o 470 % viac !!!!!!!
(Koniec kopírovaných výpočtov.)
Dovolím si prepočítať jeden úplne opticky zreteľný prípad:
Špeciálne služby, 5000 (teda 100%) a pridám k tomuto číslu 225 %, (teda 2,25 x 5000 = 11250), dostanem číslo 16250, nie 11200. Správne hodnotenie prípadu by malo byť, že skutočnosť v tejto položke bola oproti plánu 2,25 násobná a vôbec nie vyššia o 225%. Ospravedlňujem sa za tento “polopatizmus“, ale predvedené percentuálne výpočty som objavil aj vo viacerých príspevkoch M. Šimku, čo považujem za manipuláciu a zavádzanie verejnosti, ako som už uviedol aj v predchádzajúcom príspevku.
V programe rokovania bol aj návrh na zmenu zriaďovacej listiny novej mestskej príspevkovej organizácie - vo vete o hlasovaní poslancov pri menovaní riaditeľa organizácie. V schválenej listine je uvedené hlasovanie 3/5-tinovou väčšinou, v zmene sa navrhuje hlasovanie prostou väčšinou, nakoľko 3/5 neprikazuje príslušné ustanovenie Zákona o obecnom zriadení. Podľa zákona stačí pre tento prípad prostá väčšina, teda je to možné schváliť aj štyrmi hlasmi pri šiestich prítomných poslancoch. Pán exprimátor v návrhu uvedenej zmeny vidí zavádzanie poslancov, aby bolo “poistené“ schválenie riaditeľa vybratého výberovou komisiou, čo tiež jedným dychom spochybnil. To zavádzanie však predviedol práve on. Zákon je totiž vyššia norma ako norma či nariadenie obce. V prípade možného sporu, keď by obec trvala na 3/5 väčšinovom hlasovaní tam, kde postačuje prostá väčšina, takýto spor by podľa mňa obec prehrala.
Je mi veľmi ľúto, ale exprimátor sa v mojich očiach znova usvedčil, že ani po 24 rokoch primátorovania nepozná dobre ani základný zákon o fungovaní samosprávy.
V.Richter
Hodnotenie: 1   1
19:11:35 18.12.2016 [5938] Nevhodný príspevok?
Manipulácie M. Šimku.
Pán Marián Šimka sa vo svojich diskusných príspevkoch na stránke “naša Prievidza“ stavia do pózy čestného a spravodlivého občana kritizujúceho počínanie súčasných orgánov mesta. Má na to právo a nezazlievam mu to, pokiaľ je tá kritika oprávnená a konštruktívna. Lenže, z jeho príspevkov trčí aj manipulácia v ktorej, ako som už raz dávnejšie napísal, je majster nad majstrov. Nižšie prikladám kópiu časti jeho príspevku zo dňa 16.12.2016 :
Dňa 5.9. 2015 v TASR a na tejto stránke /naša Prievidza/ boli uverejnené v článku "V Novákoch aj Liešťanoch by mali pribudnúť nové lampy", kde prednosta MsÚ Milan Oršula, že náklady na projekt v Novákoch predpokladajú vo výške najviac 260 000 EUR, pričom mesto Nováky sa na financovaní rekonštrukcie verejného osvetlenia bude podieľa iba 5 percentami !!!Nie je to však pravda!!! Skutočnosť bola úplne iná... Mesto Nováky v tomto prípade zaplatilo o cca 700 % viac!!! Neoprávnené výdavky boli v sume cca 69 000 EUR ... Kto to spôsobil, páni - primátor a prednosta MsÚ??? Ako je možné, že obec Oslany pri podobnej rekonštrukcii verejného osvetlenia zaplatila z celkových nákladov 230 333 EUR iba 5 % - teda 11 517 EUR??? A mesto Nováky namiesto cca 10 000 EUR zaplatilo takmer 80 000 EUR...

Prikladám zároveň kópiu článku zo dňa 5.9.2015 na stránke “naša Prievidza“:

NOVÁKY/LIEŠŤANY. Podobne ako mnohé iné obce a mestá, aj Nováky a Liešťany plánujú modernizovať verejné osvetlenie. Obe samosprávy chcú na tento účel žiadať peniaze z fondov Európskej únie cez výzvu ministerstva hospodárstva.
Náklady na projekt v Novákoch predpokladajú vo výške najviac 260-tisíc eur.
„Súčasťou rekonštrukcie verejného osvetlenia v meste by mala byť výmena 266 starých sodíkových a ortuťových svietidiel, pretože nevyhovujú súčasným požiadavkám na svetelno-technické parametre. V rámci zahustenia pribudne takmer v polovici Novák štyridsaťsedem nových lámp," informoval prednosta tamojšieho mestského úradu Milan Oršula.
Konkretizoval, že všetky zrekonštruované lampy budú moderné LED svietidlá so zabudovaným regulátorom, ktorý umožní automaticky meniť intenzitu osvetlenia.
Liešťany chcú na modernizáciu osvetlenia získať takmer 350-tisíc eur. Podľa starostu Ľubomíra Nosku by mali za tieto peniaze zmodernizovať 152 svietidiel, ďalších 95 by malo byť úplne nových.
Nováky aj Liešťany sa budú na financovaní rekonštrukcie verejných osvetlení podieľať piatimi percentami.(Koniec kopírovaného textu.)

Je zjavné, že článok z 5.9.2015 obsahuje akýsi plán na modernizáciu verejného osvetlenia, s využitím možnosti získať prostriedky z fondov EÚ. Sú v ňom uvedené iba 3 čísla, týkajúce sa Novák. (260- tis. € - náklady , výmena 266 svietidiel a 5%-tný podiel na financovaní vlastnými zdrojmi.)
Osobne nie som o veci podrobnejšie informovaný. Ak však vychádzam z údajov v príspevku M.Šimku, akcia bola realizovaná, teda mesto získalo dotáciu z fondov EÚ a z vlastných zdrojov uhradilo cca 80- tis. € z čoho podľa neho “neoprávnene“ boli vyplatené výdavky v sume cca 69 000 €, cca o 700 % viac zrejme oproti predpokladu cca 10-tis €. Výška získanej dotácie cca 190-tis € sa mu akosi vytratila, nie je pre neho zaujímavá, občana majú asi “ohúriť“ tie nehorázne percentá.
Približne pred rokom, som na tejto stránke napísal príspevok s názvom “Usilovný vyšetrovateľ“, o počte podaných “infožiadostí“ od občana M. Šimku v zmysle zákona č.211/2000. Bolo ich 32 za 2 mesiace. Ku koncu novembra 2016 toto číslo narástlo na rovných 210. Menej “usilovný“ bol D. Šimka, ktorý “zaevidoval“ za rovnaké obdobie iba 17 infožiadostí. Ako som aj vlani uviedol, majú na to právo a je to v súlade so zákonom. Je však poľutovania hodné, keď sa získané informácie podávajú ďalej v takej deformovanej podobe, ako to robí M.Šimka, odhliadnúc od toho , že pridáva poriadny kopec zbytočnej práce pracovníkom MsÚ.
V. Richter
Hodnotenie: 1   0
17:42:58 24.11.2016 [5930] Nevhodný príspevok?
Príspevok je schovaný!
Príspevok je dostupný len pre prihláseného používateľa.
15:36:31 23.11.2016 [5929] Nevhodný príspevok?
Reakcia prednostu MsÚ Nováky Milana Oršulu:
====================================================

Dobrý deň.

Vzhľadom k tomu, že tento prístup prechádza cez areál SOŠ, ktorý spadá pod správu TSK, mesto nemá na tento prístup právny nárok. Po niekoľkých rokovaniach s pani riaditeľkou SOŠ Piačekovou sme sa dohodli, že po osadení kamerového systému, ktorý bude monitorovať priestor SOŠ bude občanom sprístupnený vstup cez ich areál len pre peších 24h denne bez toho, že by sa tento vstup uzamykal. Pre automobilovú dopravu sa nám do dnešného dňa nepodarilo podmienky dohodnúť.

Odporúčam preto zatiaľ využívať prístup autom cez vstup medzi poštou a pohostinstvom Kviták. Do budúcna sa tu plánuje vstup aj pre automobilovú dopravu no najskôr musíme vyriešiť zmenu zberného dvora, kde sa hľadajú nové alternatívne riešenia.

Ďakujeme za porozumenie.

Milan Oršula
Prednosta MsÚ

Hodnotenie: 1   0
09:02:55 23.11.2016 [5928] Nevhodný príspevok?
Príspevok je schovaný!
Príspevok je dostupný len pre prihláseného používateľa.
10:21:31 10.11.2016 [5924] Nevhodný príspevok?
Príspevok je schovaný!
Príspevok je dostupný len pre prihláseného používateľa.
00:57:31 30.10.2016 [5919] Nevhodný príspevok?
Pekný večer Insert1980.

Na Vašu otázku: "Prečo ste stiahli svietivosť na minimum." odpovedáme:
Ani jeden zo svetelných bodov, nemá nastavené svietenie na minimum.

Táto odpoveď v podstate odpovedala na celý Váš príspevok. Máte nesprávne informácie. V prípade, že je miesto, ktoré nie je osvetlené, alebo sa Vám zdá, že svetla je tam málo, prosím dajte nám vedieť, kde to miesto je a situáciu preveríme.

Predpokladáme, že ste sa sem zaregistrovali, aby ste pomohli odstrániť nedostatky a nie len šíriť nepravdivé informácie.

Pekný večer.

Webmaster.
Hodnotenie: 0   0
07:51:56 29.10.2016 [5917] Nevhodný príspevok?
Príspevok je schovaný!
Príspevok je dostupný len pre prihláseného používateľa.
08:17:23 28.10.2016 [5916] Nevhodný príspevok?
Príspevok je schovaný!
Príspevok je dostupný len pre prihláseného používateľa.
00:59:22 28.10.2016 [5915] Nevhodný príspevok?
Príspevok je schovaný!
Príspevok je dostupný len pre prihláseného používateľa.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
Baška zložil sľub a začal nové volebné obdobie (+FOTO)
Predseda Trenčianskej župy Jaroslav Baška sa ako prvý z ôsmich predsedov krajských samospráv ujal funkcie na nové volebné obdobie.
zobraziť podrobnosti »
14.11.2017
Výsledky volieb do VÚC
Výsledky volieb do VÚC
zobraziť podrobnosti »
05.11.2017
MsZ - video záznamy
Záznam z MsZ nájdete online na youtube kanáli Mesta Nováky.
zobraziť podrobnosti »
02.10.2017
TB Hornonitrianske bane a.s. - Odmietame kampaň proti baniam, ktorá ohrozuje 11 tisíc miest!
Ing. Rastislav Januščák, predseda Dozornej rady Hornonitrianskych baní Prievidza, a.s., JUDr.Milan Minárik, vedúci právnik Hornonitrianskych baní Prievidza, a.s., Ing.Jaroslav Šinák predseda predstavenstva Prievidzského tepelného hospodárstva, a.s. reagujú na útoky politikov.
zobraziť podrobnosti »
06.06.2017
Štvorkajak s Myšákom nebude obhajovať striebro. Je to sklamanie, hnevá sa.
Rodák z Nitrianskeho Rudna nebude môcť na olympijských hrách 2020 v Tokiu obhajovať striebro na tisícmetrovej trati.
zobraziť podrobnosti »
01.05.2017
Mail:
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa.