Stránku si prezeráš sám... VEPOS Novaky.sk VOĽBY 2022
číslo príspevku:
Viete, čo práve teraz robia vaše deti? Bolo 22 hodín!
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
1086 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
22:19:11 12.06.2020 [7313] Nevhodný príspevok?
Človek si číta príspevok od Jany1234 a hovorí si –veru,do kameňa tesať a tu zrazu posledná veta a že verte,že doteraz nebolo správne ani jedno rozhodnutie.A tak si dumám,čo tým chcela tá pani povedať?Veď logicky,za tridsať rokov dvaja primátori a ani jedno rozhodnutie správne?To jednoducho nemá logiku.To postráda akúkoľvek logiku.No hádam to prispievateľka Jana1234 objasní,ako to v skutočnosti myslela.
Hodnotenie: 0   0
21:30:43 11.06.2020 [7312] Nevhodný príspevok?
... A teraz ešte Vrútky. Hrozná tragédia. Politika v tejto chvíli musí ísť bokom - násilie je zlo a treba ho tvrdo odsúdiť, obzvlášť ak ide o deti. Vyjadrujem v mene svojom i mojej rodiny úprimnú sústrasť pozostalým, ale i obdiv tým, ktorí sa útočníkovi postavili, vrátane príslušníkov Policajného zboru . Je to o statočnosti, ktorá dojíma.PB
Hodnotenie: 0   0
17:40:32 11.06.2020 [7311] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Pán lavida, už dlhšiu dobu sa v vyjadrujete k môjmu kritickému postoju v nakladaní s majetkom mesta, a požadujete odo mňa, aby som odôvodnil, v tomto prípade rozdielne moje postoje k exprimátorovi Dr. Danišovi a súčasnému primátorovi Ing. Šimkovi. Súčasný primátor vraj na základe akýchsi výpočtov vypočítal škody spôsobené mestu. Pán lavida,to konštatujete len na základe výpočtov Ing.D.Šimku? Neuveriteľné. Nuž tak požiadajte ho o tie výpočty a argumentujte vy, krok za krokom.
Dovolím si použiť vaše slová " ,cit.: Hmm. Ja len k tejto apelatívno -manipulatívnej rečníckej otázke pána PB doplním,že je nanajvýš podivné,keď terajší primátor mesta Ing.D.Šimka vyčíslil škody na majetku mesta spôsobené konaním bývalého vedenia na pár miliónov, tak vtedy bol pán PB akosi potichu a poslepu. Žeby funkčná slepota?, potiaľ vaše slová.
Lavida, snažíte sa trafiť do terču, vyťažujete tretie osoby. Ale veď to je váš dlhodobo neprehliadnuteľný ,infantilný trik a pritom sa tvárite ako tie tri opičky. Ak vám naozaj ide o mesto, k čomu sú z vašej strany takéto tanečky. Osočujete ma zbytočne. Urážate ma naozaj ,neúnavne, ale zbytočne. Pán lavida, vždy pri hodnotení čohokoľvek, ale aj osoby, treba mať k dispozícii argumentačnú výbavu a aspoň zlomok dôveryhodnosti(!!!) by mala záujmová osoba k vám vysielať hodnoverné signály. Skôr než tu budete písať, overujte si veci ktoré odprezentujete do verejného priestoru.
Dajte si niekomu vysvetliť, že ak hodnotíte človeka, byť aj sa stane primátorom mesta, mali by ste mať, ba musíte v rukách držať argumenty o jeho dôveryhodnosti k argumentáciám, k veciam, k občanom a tretím osobám, napr. dodávateľské firmy, o ktorých vyhlasuje svoje „ overené poznatky do verejného priestoru“.
Teda pokiaľ ma pamäť neklame, argumentácia zlyhala už niekoľkokrát a u mňa a u časti mojich spoluobčanov, priateľov, či mi veríte alebo nie, ja som pána Ing.D.Šimku z tých dôvodov ani nevolil. Pre mňa bol pri rozhodovaní vo voľbách v roku 2018 nedôveryhodný kandidát. Na to, čo píšem sú relevantné dôkazy.
Veď aj v súčasnosti, ak nazeráte na stránku a čítate môj status, či nad vašim príspevkom je taký dôkaz. Len pred nedávnom, tam bol zavesený dôkaz, preukazujúci iné nedôveryhodné výroky o občanovi, za ktoré sa musel podľa Rozsudku OS v Prievidzi občanovi verejne ospravedlniť a aj sa ospravedlnil.
Jeho právny názor a tvrdenia v kauze so spoločnosťou xy ,ktorá bola zhotoviteľom Futbalového ihriska s umelou trávou, podľa Zmluvy o dielo... len potvrdili nekompetentnosť jeho výrokov, pretože mesto, bolo v kauze neúspešné a malo to i finančné konzekvencie voči mestu.
Najnovšie je na svete ďalší dôkaz o nekompetentných jeho vyjadreniach vypustených do verejného priestoru (Uznesenie NS SR) , ktoré je tiež len potvrdením, slúžiace, resp. ako argument potvrdzujúce hodnotovú úroveň jeho vyjadrení. Takže pán lavida, nehovorte o mojej slepote. Verte mi, že nebudem rád, ak by sa náhodou vám v tejto poruche zaťažilo, lebo vy už naozaj nič nechcete vidieť.
Preto som toho názoru, že dôveryhodnosť vyhlásení primátora je založená na istých princípoch. , ale ak má byť primátor dôveryhodný, či sa vám to páči, alebo nie, mesto Nováky musí mať vypracované ZÁSADY O VZÁJOMNEJ DÔVERYHODNOSTI , medzi predstaviteľmi mesta a voličmi, poslancami,etc.,etc. Takým dokumentom je ETICKÝ KÓDEX VOLENÝCH PREDSTAVITEĽOV SAMOSPRÁVY. Skúste ho u pán primátora presadiť,aby ho vypracoval a poslanci schválili.
Lebo len tak sa zbavíme zlozvyku kydať na kde koho, ako aj v prípade záverečných slov mnou spomínaného lavidu v jeho príspevku č.7306, keď sa mi žiada lavidovi v nadväznosti na jeho úvahy pripomenúť, že Dr.Daniš kandidoval v obidvoch prípadoch, ako nezávislý kandidát. Prečo tam splieta stranu SMER a Ing. Bašku? No, samozrejme, že Ing.Baška hovoril tak, preto, aby podporil Ing.Baláka kandidáta za SMER SD a vy ste ho počúvali s otvorenou pusou. Mimochodom, ak by váš diskus s Ing. Baškom bol tak relevantný ,je na mieste otázka, aký relevantný význam mali reči ,ktoré vediete pre pána Ing.Peťa Baláka? No, žiadny.Nebol zvolený za primátora. Toť vsjo. Je pre mňa záhadou, že prečo ste Ing.Baškovi (hoci si ho veľmi vážim) nepoložili otázku, ako naloží TSK s budovou bývalého Internátu Chemického učilišťa, ktorá chátra a rozpadá sa pred očami obyvateľov Novák. Ale taká je predvolebná kampaň lavida. Veď sme naozaj z vašich úst počuli aj iné názory. Ale to je už o inom. Och lavida,lavida... PB
Hodnotenie: 0   1
09:32:35 11.06.2020 [7310] Nevhodný príspevok?
Nereagujem na komentáre pretože nevyzývam nikoho do debaty len som si povedala svoj názor. Priznám nečakala som od Vás reakciu pán Bošiak. Keď som to písala vôbec ste mi mysľou neprebehli. Ste vzdelaný, sčítaný máte veľký rozhľad. Pracoval ste v oblasti práva, taktiež ste zastával funkciu predsedu MsNV v Novákoch, takže ste veci znalý. To že sa zapájate do aktivít oceňujem, veď nech si robí každý čo chce a čo vie. Každý si svoj čas riadime sami, rozhodujeme sami a už tobôž v neskoršom veku. Niekto športom, niekto literatúrou, niekto záhradkou atď. Každému čo je srdcu milé. Veď prácu s ľuďmi máte takpovediac v malíčku viete akí sme rôznorodí.
Ja momentálne nemám chuť vstupovať na mínové pole, ja si vážim svoje zdravie a svoj čas. Ja nedokážem bojovať s veterným mlynom. Nemám rada intrigy, faloš, zlosť. Pri myšlienke zanechať túto vojnu a uvoľniť miesto žene som mala pred očami pani prezidentku. Ženu „distingvovanú“.
Jej správanie je cez môj pohľad veľmi príjemné, neútočí, neponižuje, nerozlišuje, nedelí spoločnosť. Veľmi jemne poukáže a vystihne danú situáciu a navyše to vie veľmi príjemne podať. Pozerala som jej prejav, a veru som o tom presvedčená, že tam kde je dobrá žena je teplo, je rasť, je radosť, úcta aj pokora.
Ja sa nechcem a ani sa nemám za čo ospravedlňovať, za svoj názor sa nehanbím. Neobávam sa útokov, pretože ja neútočím na nikoho. Je pravdou - nemám žiadnu agendu, žiadne čísla, len postrehy. Svoj pohľad na situáciu ktorá sa odohráva za 30-ročné obdobie. A keďže za toto obdobie boli len dvaja primátori je to veľmi jednoduché porovnanie. Ale verte, že doposiaľ nebolo ani jedno správne rozhodnutie.
Hodnotenie: 2   0
09:25:09 11.06.2020 [7309] Nevhodný príspevok?
" to je o mrhaní s majetkom mesta. Vy to nevidíte? Ak áno, prečo to prehliadate?"
Hmm.Ja len k tejto apelatívno -manipulatívnej rečníckej otázke pána PB doplním,že je nanajvýš podivné,keď terajší primátor mesta Ing.D.Šimka vyčíslil škody na majetku mesta spôsobené konaním bývalého vedenia na pár miliónov,tak vtedy bol pán PB akosi potichu a poslepu.Žeby funkčná slepota?
Hodnotenie: 0   0
14:13:06 10.06.2020 [7308] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Presne tak Jana 1234. Vynútiť si takúto a vašej podobné reakcie na spoločenský a občiansky život v Novákoch v procese tridsiatich rokov od nežnej znamenalo, že to mohol, ak by som začal od šitia rúšok späť, len človek s pohlavím muža. A zatiaľ nijako inak to nemohlo a nebude.
Naozaj je preto na škodu, že vôbec nedávate význam tomu, že to nie je len osobné, zo strany nás, tu píšucích, ale aj v prospech záujmu ostatných spoluobčanov, ktorí boli zatiahnutí do špiny v nováckej komunálnej politike a ako sa povie, keď už toho mali dosť „zacúvali do garáže“. Prečo?? Lebo ...!!!
A tak obzerajúc sa spätne, musím však žiaľ, tiež pripomenúť, že som nenašiel na tejto stránke , či na fcb, či v printových médiách príspevok od ženy ,občianky, obyvateľky nášho mesta, ktorá by nekompromisne (možno, aby som bol korektný až na jeden, dva prípady) tak, ako kriticky poukazujete teraz vy ,na povedzme podľa vás ping-pong mužského pokolenia, sa postavila a vyjadrila svoj názor k vedeniu mesta bez obáv o čistotu svojho mena vo verejnom priestore,etc.etc. voči kritickým postojom pána primátora k ženám.
A možno, ak nemáte obavu, že vaša osoba sa v prípade požiadaviek stane pre dvoch troch ľudí hneď “persona non grata“, obratom denne otravovaná SmS-kami, telefonátmi, meilovou poštou a verejným pranierom, rád vám odovzdám na tejto stránke pertraktovanú moju agendu, aj s množstvom mailov, odpovedí a vyjadrení šéfa radnice a ľudí z jeho okolia na moju osobu. A viete prečo to je? Pretože to nie je zabíjanie času!!! To je trpezlivá ochrana záujmov určitej, istej časti chápajúcich obyvateľov, zo strany nás ,tu píšucich obyvateľov. A to je o znečisťovaní rieky Nitry z titulu nezákonného vpúšťania splaškov do tejto regionálnej rieky tečúcej cez Nováky, to je o nezmysluplnom mrhaní peňazí z rozpočtu mesta, teda našich peňazí na nezmysluplný nákup špiónkamier, to je o ambivalentnom ukončení činnosti KCMN, dotovanej z prostriedkov rozpočtu mesta Nováky, to je o mrhaní s majetkom mesta. Vy to nevidíte? Ak áno, prečo to prehliadate?
Takže áno. Však teda, nech tie naše ženy kandidujú na post primátora. Ja budem prvý,kto jej dá hlas.
Ubezpečujem Vás, že nie som ako osoba k sebe nekritický, že nie som osoba sebastredná (však už mám svoj vek) . Ubezpečujem vás, že som osoba milujúca svoju rodinu, že som osoba vážiaca si priateľov , vážiaca si možnosť, sa na tomto svete, ešte s nimi stretávať verím, že i oni vice versa.
Tiež mi však môžete uveriť, že nie som osoba, ktorá len tak ľahko zacúva kvôli neľúbosti k mojej osobe do garáže (veď, žiadnu garáž nevlastním ). Som však občan, s istým principiálnym vzťahom k mestu Nováky a z neho odvodeného postoja a záujmu o dianie v meste. A na to mám vari právo!!!.
To, že nechodím na brigády???, Kto ich organizuje ? Naposledy sme sanovali našu bytovku a jej okolie po výbuchu vo VOP-e a ani pes neštekol, Poslancom bol pán J.M.A nech mi je odpustené. Dnes sedí ako dôchodca , bez transparentného výberového konania na úrade. Ja nemám proti nemu nič, ale to vám nevadí, že na jeho mieste nesedí vzdelaná transparentne vo výberovom konaní vybraná žena? A dnes už môj vek ,čo mám vám viac k tomu... a tak asi nemusím hovoriť. Takže tak. Naozaj sa teším na realizáciu vášho návrhu, a držím vám palce,so želaním veľa zdravia. Však prečo nie?. No, nie? No a tiež aj za „podporu“, že píšem aj o ženách. A ak som niečo prepískol ospravedlňujem sa za to. S úctou PB.
Hodnotenie: 1   1
11:59:39 10.06.2020 [7307] Nevhodný príspevok?
Nechcem reagovať na komentáre ktoré momentálne prebiehajú na tejto stránke, táto stránka má svojho majiteľa, ktorý rozhodne čo uverejní. Ale príde mi úplne smiešne a zbytočné takéto prekáranie sa cez akúkoľvek stránku. Nováky sa už dávno rozdelili na tábory (v minulosti súperili medzi sebou ulice, potom kolónie, potom základné školy až sa to zmenilo na tábory). Vždy bol jeden dobrý, druhý zlý. Ktorý bol ktorý nikto nevie , záležalo v ktorom tíme bol. Niektorí ako vidím zostali deti - deťmi. Akurát trošku povyrástli rastom, ale ničím iným. Nikdy sa to už do normálnych koľají nedá, lebo nikdy nikto nepopustí, predsa jeho ja by to nikdy nedovolilo. Kľudne sa zabávajte, kľudne si popisujte, zabíjajte čas nezmyslami. Míňajte svoju energiu na hlúposti. Nikto nie ste tak dokonalý, že by ste si povedali, že ste spravili pre obyvateľa najviac ako ste mohli. Aj jeden aj druhý potrebujete nepriateľa aby ste vôbec žili, čo by ste ináč robili. To že sa prekárate a nezmyselne zhadzujete, možno strácate súdnosť nad sami sebou. Mysliac si , že tým ubližujete druhým, ale skutočnosti ubližujete sebe a svojej rodine.
Čo má z toho obyvateľ. Nič úplne nič. Ide po ulici M. R. Štefánika šľahajú mu konáre do tváre, ide starší obyvateľ po ulici a naozaj nevládze prejsť takú trasu, rád by šiel lebo je to jeho jediná spoločenská udalosť a rád by si sadol po ceste do príjemného prostredia na lavičku, no nemá kam. Prečo? Lebo všetci chodíte autom. Čo tak naozaj spraviť niečo pre občana.
Dokedy chcete bojovať, veď ten slušný a inteligentný človek sa musí hanbiť pri Vás. Kto by šiel do komunálnej politiky v Novákoch? Koho by bavilo takéto bojové pole? Nikoho kto má svoju hrdosť, svoju dôstojnosť, spravodlivosť, úctu , pracovitosť a svoju horiacu sviecu s ktorou dokáže zapáliť aj toho spiaceho obyvateľa Novák. A prečo? Skúste si odpovedať.
A viete čo? Všimli ste si, že chlap je len vtedy dokonalý, keď má pri sebe schopnú ženu. Čo tak uvoľniť miesto pohlaviu ktoré vie čo je materinský cit, čo je obava, strach, zodpovednosť, a vie dodržať sľub. Nebráňte už rozvoju tohto zanedbaného mesta. Keď neviete čo s voľným časom, berte náradie a poďte upratovať Nováky. Môžete kľudne začať v lelovciach.
Hodnotenie: 1   0
09:03:07 10.06.2020 [7306] Nevhodný príspevok?
Pravda je pán MilanO,že ja nepíšem ako odborník.píšem ako občan a zodpovedný volič,ktorý sa chce správať zodpovedne a chce oportunisticky sám pre seba a pochopiteľne aj pre ostatných občanov mesta to najlepšie.K tomu "účelu"potrebujem čo najviac objektívnych,pravdivých a relevantných informácií.A domnievam sa,že to isté platí aj o ostatných občanoch mesta.Teda logicky ak máte relevantné,objektívne a pravdivé informácie,tak sem s nimi.To,čo ste napísal v poslednom príspevku domnievam sa je málo,zvlášť subjektívne emocionálne podfarbené hodnotenie morálneho profilu terajšieho primátora nie je to,čo mňa primárne zaujíma a nie je to z dôvodu,že mám jeho fotku nad posteľou ako svätý obrážtek,ale z dôvodu,že mňa zaujímajú primárne výsledky práce volených zástupcov.Pochopiteľne vnímam aj pochybenia,ale je tu po posledných voľbách domnievam sa viditeľný posun povedzme že k vyššej profesionalite a tiež aj tej jedným tunajším vysoko morálne a emocionálne vybaveným klamárom tak často pertraktovanej kompetentnosti.
Ćo sa týka polikliniky,pre mňa ako občana a voliča má vysokú relevanciu potvrdenie mojich názorov rozhovor s pánom Ing.Baškom pred voľbami 2018,keď strana Smer už nenominovala do funkcie primátora Rndr.D.Daniša,práve z dôvodu nekompetentnosti.

Hodnotenie: 0   0
22:53:01 09.06.2020 [7305] Nevhodný príspevok?
V mediálnej vede je známych minimálne 11 logických klamov v argumentácii, a medzi nimi vyčnieva argumentum ad hominem. Ide o situáciu, kedy sa nech mi je odpustené pán lavida ako oponent povedzme s označením „A“, snaží previesť dialóg od diskusie o probléme samotnom, k diskusii o mravnej či inej oponentovej integrite, v tomto prípade k pánovi Milanovi O.
Jasné je ,že u pána lavidu je absencia poznatkov a argumentácia zlyháva, želá si presné a jasné konkrétne informácie od pána Milana O. Paradoxne však, ako vždy doposiaľ, pán lavida nevenoval obsahu, nie tak dávno v zverejnenom príspevku pán Milana O. primeranú pozornosť, hoci je táto téma v súčasnosti napríklad veľmi zaujímavá pre NKÚ, tak ako je to na jeho stránke uvádzané.
Odporúčam pánovi lavidovi, aby si naštudoval poznatky o výhrade poslancov k predajú pozemku pánovi J.D.na námestí vraj z dôvodu hodného osobitného zreteľa (!!!) . Nech si prečíta výhradu najmä pána MilanaO., a nielen jeho, ktorá k predaju pozemku mesta Nováky je zapísaná v zápisnici z MsZ, č.3/2012, ak sa nemýlim zo dňa 20.3.2012.
Totižto ide o to, že NKÚ v súčasnosti ( a je pravdepodobné,že sa zmení aj zákon vo veci osobitného zreteľa) konštatuje rozporuplné nakladanie s majetkom obcí a miest, pretože formulka "Osobitný zreteľ" sa používa pričasto, pri prevodoch nehnuteľností v majetku mesta ,obce resp. " pri väčšine kontrol, ktoré realizujeme v miestnej samospráve a pozeráme sa na využívanie verejného majetku, zisťujeme, že osobitný zreteľ sa stal národným športom," informoval NKÚ.
Takže by to naopak chcelo presné a jasné konkrétne informácie od pána lavidu, ako to a či sa o vysporiadaní pozemkových nehnuteľností dostatočne informoval u svojich susedov. Nebudem však až tak zvedavý, či sa tak dialo i v prípade nadobúdania pozemku, povedzme jeho rodiny. Však, čo už?
Ak je všetko OK, tak to bude svedčať o tom, že pán lavida nazerá na situáciu v meste naozaj v súlade s tým, ako píše, cit:“ Sú to len naše názory z nejakého uhla pohľadu. To, čo je podstatné budú konkrétne výsledky práce terajších volených zástupcov mesta položené na misku váh pred budúcimi voľbami. A to zrejme chceme všetci občania mesta, aby tých výsledkov na váhe bolo čo najviacej. S tým sa dá súhlasiť. Veď to je aj nielen môj záujem. PB
Hodnotenie: 0   1
21:19:12 09.06.2020 [7304] Nevhodný príspevok?
Pán lavida, už dávno som vam napísal že vám chýbajú základné vedomosti o tom ako si vyhladat informácie pre vytvorenie si aspoň ako takého odborneho názoru na veci, ktoré formou médií podsúva Dušan S. občanom. Zmluva o nfp na modernizáciu MsÚ a obradnej siene bola porušená zo strany "primatora" DS a to úmyselne. Zmluvu nájdete na stránke ITMS kde sa nachádza zmluva. Aby ste nemuseli študovať celú zmluvu smerujem vašu pozornosť na str. 7 odsek 3.5 Zmluvy. Citujem:" Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu
pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy
a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinacovanie tých istých výdavkov zo
zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných
zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie
pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené
v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je
Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je
povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.'
A keďže DS požiadal na rovnaký objekt a v rovnakej veci o dotáciu z programu environfond a nechal si to schváliť poslancami aj napriek tomu že bol na to upozornený tento bod porušil. Nakoniec verím že si čítate tu uverejnené príspevky kde bola obrom projekte informácia podaná a to dosť stručná. Tu oklamal poslancov DS už druhý krát. Neviem pán lavida či je nutné byť ešte konkrétnejší. A verte, že na všetko ostatné existujú rovnaké dôkazy. Aj keď vzhľadom k jeho pontifikátu sú z právneho hľadiska premlčané z morálneho hľadiska zostávajú aby vypovedali o jeho nekompetentnosti arogantnosti zaslepenosti strachu a beznádeji. A ešte jeden postreh možno nie je váš idol ale vždy píšete akoby v jeho mne snažíte sa obhajovať sprostostu ktorou vládne v našom meste. To je môj názor a v tom ma po celý čas len utvrdzujete.
Hodnotenie: 0   0
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
Bane na hornej Nitre skončili, banskí záchranári sú v pohotovosti naďalej. Je otázne dokedy
Banskí záchranári pomáhajú i pri rôznych nešťastiach.
zobraziť podrobnosti »
12.01.2024
FOTO: Elektráreň Nováky odstavila poslednú turbínu, skončila sa tak výroba elektriny z uhlia
Výroba elektriny a tepla z domáceho hnedého uhlia v Elektrárni Nováky po 70 rokoch definitívne skončila.
zobraziť podrobnosti »
21.12.2023
Final coal mining cart pulled from Nováky mine
More trains for Christmas holidays, Bratislava outskirts teeming with culture, and a recipe for Christmas baking.
zobraziť podrobnosti »
21.12.2023
Z nováckej bane vyťažili posledný vozík uhlia, o zamestnanie prídu stovky ľudí
Uzatváranie bane potrvá roky.
zobraziť podrobnosti »
21.12.2023
VIDEO: Karol Mikuláš: Baník, povstalec aj politický väzeň
VIDEO: Karol Mikuláš: Baník, povstalec aj politický väzeň
zobraziť podrobnosti »
15.03.2023
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.