Stránku si prezeráš sám... FullHouse Slavio VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
893 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
22:28:50 26.03.2020 [7206] Nevhodný príspevok?
Dobrý večer. No, tak „už sme v tom aj my“. Ako sme prostredníctvom nielen rozhlasu a televízie , ale aj regionálnej tlače My Horná Nitra z dnešného dňa boli informovaní, prievidzský okres má potvrdený prvý prípad nákazy koronavírusom.
Čítajte viac: https://myhornanitra.sme.sk/c/22368946/horna-nitra-ma-potvrdeny-prvy-pripad-nakazy-koronavirusom.html .
V článku okrem iného sa konkrétne uvádzajú isté obavy z koronavírusu, ktorý môže v konečnom dôsledku pre samosprávy priniesť pozastavenie investícií, či pre obce,mestá nižšie príjmy. A to sú práve tie príjmy, od ktorých sú odkázané naše mestá a obce, Napokon dôvodnosť uvedených obáv vyplýva aj zo záverov štvrtkového mimoriadneho rokovania Rady Združenia miest a obcí hornej Nitry. Samosprávy vraj preto začínajú poverovať svojich ekonómov a účtovníkov, aby pripravili analýzu tejto situácie. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorá monitoruje a hodnotení vývoj hospodárenia Slovenskej republiky, poslala obciam scenáre, ako by ich mohol ovplyvniť koronavírus. Podľa najhoršieho variantu by samosprávy mohli prísť až o štvrtinu peňazí.
Na zasadnutí vyššie citovanej rady ZMO hornej Nitry bolo teda konštatované , že korovanírus sa výrazne dotkne i ekonomiky obcí a miest okresu, teda i nášho mesta, čo je dosť pravdepodobné. To je samozrejme tá smutnejšia správa, hoci je na politickej zrelosti a kompetentnosti primátora nášho mesta, ako bude reagovať na ďalšie situácie s rozvíjajúcou sa a nebezpečnejšou pandémiou a ako sa s touto situáciou vysporiada. To na jeden strane .
Na strane druhej je veľmi potešiteľné, že v takejto forme, ako je uvedená v príspevku č. 7204 na tejto webovej stránke, ale i na sociálnych sieťach je podpora na prekonanie nebezpečnej pandémie v našom meste nevídaná, neslýchaná. Vďaka všetkým tým, ktorí sú menovaní aj nemenovaní a majú zásluhu na solidárnej spolupatričnosti zavedenej ako skupina Pomáhame si v Novákoch, tým občanom, ktorí sa spojili cez sociálne siete a vzájomne si pomáhajúc, šijú a distribuujú rúška pre našich občanov či zdravotníkov, ľudí v službách obyvateľstvu. Vďaka.
Hoci som uviedol dve strany súčasnej situácie, je tu podľa mňa i tretia strana. Je to isté memento, na ktoré by som si predsa len dovolil poukázať. Nedovoľme niektorým spomedzi nás, prekaziť schopnosť spájať sa Vám, dobrým ľuďom v solidárnej spolupatričnosti . Nedovoľme neprajníkom, ktorí majú negatívny postoj brániť vám vo vzácnej schopnosti, ako čítame na tejto stránke, i na sociálnych sieťach sa Vám ,dobrým ľuďom spájať. Nedovoľme im, aby vás vyrušovali a ovplyvňovali negatívnou energiou, aby vás otravovali.
Spojme prosím rovnako spoločne sily na to, ak by niekto chcel zneužiť obdobie pandémie a chcel hľadať vnútorných nepriateľov, rozhodne odmietnime konfrontačný ,osočujúci papalášsky štýl komunikácie, ktorý kontrastuje s pokojným a vecným prístupom. Veď nestačí vedieť písať a čítať, meilovať! Treba napísané a prečítané vedieť pochopiť. Inak znalosť písania a čítania má nulovú hodnotu. No a škola môže človeka pripraviť na využívanie teoretických a praktických poznatkov vedy pri svojej činnosti, nemôže však nikomu dať rozum. Ak niekoho neobdarovala príroda rozumom, môže mať vysoké školy, tituly pred menom i za menom, bude to stále len akýsi robot v ľudskej podobe, neschopný chápania realít a tvorivej činnosti.
Aj preto si vážim vaše slová pán poslanec. Nováky sú malé mesto a primátor dobre vedel, už pred voľbami, že ak opakovane nasadí spôsoby pracovnej metódy (podozrievanie a despotizmus pri riadení mesta, je neakceptovateľný) doposiaľ ním uplatňovanej, že si koleduje u časti poslancov o upustenie od ich bezvýhradnej podpory. Či to bol z jeho strany istý zámer ,alebo nebol , ponechám na ňom. Ja a spolu so mnou, i niektorí ďalší, obyvatelia, si však myslíme svoje. Znechutiť poslancov až tak, že odstúpia, a s očakávaním, že na ich miesto postúpia náhradní poslanci, jemu, primátorovi naklonení. Len dúfam, že k tomu nedôjde,že poslanci odolajú.
No a celkom na záver. Veď vírusy existujú na tejto planéte mnohonásobne dlhšie než ľudia, majú aj väčšiu schopnosť prispôsobovať sa novým podmienkam. Taktiež nerozlišujú medzi tým, či je niekto volič toho, alebo onoho, či je obyvateľ centrálnej časti mesta, mestskej časti Horné Lelovce. Kto to nedokáže pochopiť, nech je aspoň ticho. Komu sa bude ubližovať chráňme ho, pretože vírusové pandémie predstavujú výzvu pre nás všetkých spoločne… PB
Hodnotenie: 2   0
21:00:36 26.03.2020 [7205] Nevhodný príspevok?
Uvádzame odpoveď od pána Ing. Branislava Adamca, poslanca, predsedu EK a člena mestskej rady. ===============================================

Zdravím všetkých čitateľov stránky www.novaky.com.

V nedeľu, 22.03.2020., som v mojom príspevku, v ktorom som reagoval na príspevok anonymného pisateľa pod č. 7179, o.i. uviedol, citujem: „Nie je však ani mne a ani iným členom poslaneckého zboru v našom meste (ja + ďalších šesť poslancov) ľahostajný osud našich spoluobčanov a preto koordinovane (v týchto dňoch) podnikáme kroky, aby sme boli reálne nápomocní spoluobčanom nášho mesta. O našej snahe, či konkrétnych výstupoch našej spolupráce, budete v najbližších dňoch informovaní!“.

Na základe vyššie uvedeného, z primárneho dôvodu, aby som dodržal svoj sľub, tak v tomto príspevku chcem uviesť reálny konkrétny výstup spolupráce siedmych poslancov MsZ Nováky v snahe byť nápomocní spoluobčanom nášho mesta. Nakoľko dňa 25.03.2020 v noci (v čase 00:08 hod.) mi prišiel mail od Ing. Mariána Šimka (brata primátora nášho mesta), ktorý bol adresovaný ďalším 12 ľuďom a ktorý bol plný stupídnych invektív (vlastných len jemu samému), tak možno zástupným, či sekundárnym, dôvodom na napísanie tohto príspevku, je aj akási forma odpovede jemu.

No ale k veci: Dohodou nás siedmych poslancov, do istej miery aj v akejsi symbióze so zoskupením ďalších dobrých a empatických ľudí, ktorí sú ochotní nezištne pomáhať našim spoluobčanom (a v niektorých prípadoch nielen našim spoluobčanom) zoskupených v rámci facebookovej skupiny „Pomáhame si v Novákoch“, skrsla v nás myšlienka pomoci, ktorú sme realizovali formou vyzbierania finančných prostriedkov, ktoré sme použili na nákup ochranných rúšok, ktoré sme aj včera, 25.03.2020, distribuovali adresátom. A teda my poslanci (ja a ďalší poslanci v abecednom poradí: Ing. Michal Gogola, Ivan Hvojník, Roman Jakubis, Marián Miština, Juraj Svitok a Ing. Dušan Žiak) sme sa dohodli, že sa vzdáme všetkých svojich finančných odmien, ktoré sme dostali za prácu pre MsÚ Nováky, v čiastkach, ktoré nám boli pripísané na naše účty v januári tohto roku. Zároveň sme sa dohodli, že oslovíme aj ďalších ľudí, ktorí sú ochotní prispieť na tento šľachetný účel. A tak k 25.03.2020 na naše oslovenie (osobným, či telefonickým rozhovorom, príp. sms správou) pozitívne reflektovali tak fyzické osoby ako aj podnikateľské subjekty a to v dobrovoľnej výške, akú oni sami považovali za vhodnú (konkrétne ide o: Vieroslava Hvojníková, Marika Tarnóczyová, Ing. Ľubica Türková, Ing. Radoslav Oršula, Ján Hrnčiar; Elektro Jozef Meluš, TH Stav Tomáš Hvojník, Stolárstvo Hajnovič). Uvedené finančné prostriedky boli sústreďované na bankový účet jedného z poslancov a pokiaľ v nasledujúcich dňoch budú na tento účet pripísané ešte ďalšie finančné prostriedky (od občanov, či podnikateľských subjektov), tak tieto budú takisto použité za účelom vzájomnej pomoci pri predchádzaní rozširovania súčasnej pandémie. Za vyzbierané finančné prostriedky boli zakúpené rúška na ochranu tváre, ktoré sú/boli v týchto dňoch roz/distribuované všeobecným lekárom prvého kontaktu v Novákoch (8 lekárov), Obvodnému oddeleniu PZ v Novákoch, Železniciam SR v Novákoch, Pošte SR v Novákoch, opatrovateľkám a opatrovaným ľuďom v Novákoch a určenému oddeleniu Nemocnice v Bojniciach.

Pôvodne som nemal v úmysle písať viac (ale nakoľko dňa 23.03.2020 vo večerných hodinách, bolo prostredníctvom mestského rozhlasu, vyhlasované upozornenie o šírení sms správ vyzývajúcich na zaslanie finančných prostriedkov na konkrétne číslo účtu, pričom o tejto výzve (podľa textu vo vyhlásení) nemalo vedenie nášho mesta vedomie o predmetnej sms správe, tak pracovníčka MsÚ Nováky, na pokyn nášho primátora mesta, Ing. Dušana Šimka, vyzývala, aby občania neposielali peniaze na predmetné číslo účtu), tak ešte dopíšem niektoré z mojich myšlienok. Podľa môjho súkromného názoru išlo zo strany nášho primátora znovu a zase len o jeho neprofesionálne konanie. A myslím si to minimálne z dvoch dôvodov. Po prvé, pokiaľ by primátor nášho mesta spolupracoval, resp. bol by ochotný vôbec spolupracovať so všetkými poslancami (a nielen so suitou svojich „vyvolených, či servilných“ poslancov), tak by vedel o aktivite aj tých ostatných poslancov a nemuselo by prísť k faux pas aké vedenie nášho mesta vysielaním predmetného príspevku zrealizovalo. Po druhé, neprofesionalitu primátora ponímam v tom duchu, že pokiaľ sa dozvedel o predmetnej sms správe, tak mal predovšetkým zisťovať pôvodcu sms správy (číslo bankového účtu by pravdepodobne „na počkanie“ nezistil) a pokiaľ by tak urobil, tak by veľmi rýchlo a ľahko zistil, že pôvodcom sms správy je jeden z nás (vyššie menovaných poslancov) a krátkym telefonátom mohlo prísť k vysvetleniu a teda určite by sa predišlo horlivým konaním primátora k spomínanému faux pas (vysielaním oznamu v rozhlase). Prečo ale konal primátor tak ako konal, to je len otázka na neho. Jednou z alternatív vysvetlenia jeho konania je, resp. môže byť, práve preto, že iniciatíva pomoci spoluobčanom nevyšla z „jeho hlavy“, tak si túto neosvojil a v konečnom dôsledku tak konal proti záujmom občanov mesta Nováky.

No a keď som už spomenul nespoluprácu primátora nášho mesta s celým poslaneckým zborom (a inými slovami opakujem to, čo som už napísal v príspevku zo dňa 22.03.2020, že poslanci sú volení občanmi nášho mesta a teda občania svoje názory, prostredníctvom poslancov, tak prenášajú na vedenie mesta v snahe ovplyvniť chod mesta), tak poukazujem na ďalšiu činnosť, či skôr nečinnosť, vedenia nášho mesta na čele s primátorom. V čase tejto epidemiologickej situácie by si občania nášho mesta určite zaslúžili aktívnejší a bezprostrednejší prístup zo strany primátora. Na ostatných (predovšetkým pracovných) zasadnutiam mestského zastupiteľstva náš primátor relatívne dosť často spomínal primátorku mesta Handlová a jej konanie. Prečo si z jej konania nezobral príklad a neprihováral sa (resp. neprihovára sa) občanom mesta Nováky prostredníctvom mestského televízneho okruhu (tak ako to ona robí vo vzťahu k občanom mesta Handlová prostredníctvom rozhlasu, či internetu), aby informoval o všetkých najaktuálnejších skutočnostiach v meste a zároveň by sa snažil, rozvážnym slovom, zmierniť možno akýsi psychický tlak u občanov spôsobený stupňom neistoty a prognózou vývoja pandémie, vie asi len on sám. Je zrejmé, že mestský televízny okruh by sa dal využiť aj inými spôsobmi. V čase, keď sú zatvorené škôlky a predovšetkým školy, by určite nebolo na škodu využiť mestský televízny okruh na určitý spôsob alternatívnej výučby predovšetkým žiakov na prvom stupni ZŠ. Verím, že pedagogický zbor ZŠ by nebol proti a našiel by vhodnú cestu ako to realizovať. Je tu aj ďalšia alternatíva využitia televízneho okruhu. Ja osobne som síce ateista, ale keby sa hlavnému predstaviteľovi cirkvi v Novákoch ponúkla možnosť realizovať bohoslužby prostredníctvom mestského televízneho okruhu, tak by sa tomu určite potešili všetci veriaci v meste a predpokladám, že hlavný predstaviteľ cirkvi v našom meste by takúto možnosť tiež s potešením a vďakou využil. Tu sa však celkom jasne javí, že mestský televízny okruh využíva náš primátor len na vlastné „PR“ (angl. public relation – v tomto konkrétnom význame vo voľnom preklade: na vlastné kladné vnímanie samého seba pred občanmi), podľa môjho názoru primátor mestský televízny okruh evidentne zneužíva a aj z tohto dôvodu som ho na mestskom zasadnutí upozornil na to, že svojím konaním náš primátor úmyselne porušuje Zákon č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii v platnom znení. No a takýchto, vyššie uvedených nápadov, by sa dalo určite nájsť viac. Nie všetky vyššie uvedené nápady sú len mojimi nápadmi, sú to nápady aj iných občanov mesta, či nápady, ktoré boli medializované v elektronických, či printových médiách. Stojí preto na zamyslenie, prečo primátor nášho mesta, mesta Nováky, Ing. Dušan Šimka, koná tak ako koná a nesnaží sa urobiť viac pre naše mesto Nováky!

S úctou
Ing. Branislav Adamec,
poslanec, predseda EK a člen mestskej rady

===============================================
Hodnotenie: 5   0
13:24:10 26.03.2020 [7202] Nevhodný príspevok?
Nie len Nitrica ale aj okolité dediny, až závidím. Už od narodenie až po úmrtie. A samozrejme medzi tým je život teda dianie v obci. Toto všetko sa objavuje mojej kolegyni. Možno raz nabehnú aj Nováky.
Hodnotenie: 1   0
11:51:00 26.03.2020 [7201] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň Janka.

Vašu otázku sme poslali aj na sekretariat@novaky.sk, odpoveď sme nedostali, ale na webe sa už objavila informácia že podujatia boli zrušené.

16.04.2020 PESNIČKY Z KASÍNA - zrušené
23.04.2020 DÚHALKA V KRAJINE ZA DÚHOU - zrušené

Pekný deň.
Hodnotenie: 0   0
11:44:58 26.03.2020 [7200] Nevhodný príspevok?
AccickVep.......pokiaľ je primátor neschopný riešiť krízovú situáciu a ignoruje občanov, tak bude na to aj legislatíva a možno urýchlené konanie. Ale nie som fundovaný v tejto oblasti. Asi treba niečo robiť. Primátor mesta má byť aj hospodár a mať stratégiu do budúcnosti....tu sa len "gazduje" s daňami od podnikov, vyhadzujú sa zamestnanci MU na ulicku, žiaden plán ohľadom vytvárania pracovných príležitostí....nič. A teraz ticho, keď je čas ukázať svoju kompetentnosť.
Hodnotenie: 0   0
08:32:11 26.03.2020 [7199] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň.
Nie všetci občania používame mestský tv kanál, takže sme odkázaný na informácie z "ozveny", čiže mestského rozhlasu. I keď už človek začína byť alergický na tú príšernú znelku a nezrozumiteľné informácie. Obec Nitrica má zriadenú internetovú APPKU , kde sa obyvatelia obce prihlásili a majú
priamo aktuálne dianie vo svojich mobiloch.
Pokiaľ pán primátor momentálne nevystupuje a neprihovára sa svojim občanom, nech ho zastúpi viceprimátorka mesta. Máme pocit, že sme boli kŕmení cez novácke videonoviny donedávna informáciami, ktoré nás nezaujímali a neboli pre nás dóležité a momentálne , keď je čas nastalo ticho
. Mesto može prípadne využiť aj svoj kanál na youtube. Ďakujem
Hodnotenie: 1   0
23:19:24 25.03.2020 [7198] Nevhodný príspevok?
Pozdravujem všetkých a aj Lavidu pozdravujem. Tak ako som sa dočítal, tak aj Mariánko odporúča kontaktovať primátora na primator@novaky.sk a že teda primátor odpovie. Ale ako pozerám, tak ani pán Oršula odpoveď nedostal na svoju otázku. Toto sa dá považovať za cenzúru zo strany primátora, že neodpovedá na legitimné a podpísané otázky občanov a to aj napriek tomu, že ich k tomu vyzýva brat primátora Ing. Dušana Šimku. Je to pekná arogancia moci. Občania, nie je čas na petíciu na jeho odvolanie? Čo poviete?
Hodnotenie: 1   0
18:37:40 24.03.2020 [7195] Nevhodný príspevok?
Dobrý večer.

Dovoľte mi aby som aj ja ocenil a poďakoval všetkým okolo FB skupiny "Pomáhame si v Novákoch". Sú to prevažne ženy a niekoľko mužov, ktorí už niekoľko dní šijú rúška a zadarmo rozdávajú občanom, doktorom, lekárom. Je to približne 220 ochotných ľudí svojpomocne pomáhať či už s nákupom, výberom liekov, alebo doručovaním rúšok.

Tí ktorí viete pomôcť materiálom ako látky, gumičky, nite, alebo potrebujete pomôcť, pridajte sa do skupiny https://www.facebook.com/groups/518360229112536/ na Facebooku.

Pekný večer.

Rado Oršula

---

Všetky potrebné informácie o koronavíruse nájdete na https://www.korona.gov.sk/

Call centrum Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 0917 222 682.

Trenčín Regionálny úrad verejného zdravotníctva 0911 763 203.

Mestský úrad Nováky 046/512 15 12 a 046/512 15 27.

---

Web pre rodičov ohľadne vzdelávania detí: https://www.ucimenadialku.sk/

---
Hodnotenie: 2   0
14:53:56 24.03.2020 [7194] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň.

Ja by som sa chcela opýtať pána primátora, či sa budú konať plánované podujatia? Či už nemá informáciu o ich rušení alebo preložení na iný termín. Podujatie 16.04.2020 PESNIČKY Z KASÍNA a 23.04.2020 DÚHALKA V KRAJINE ZA DÚHOU.

Ďakujem za odpoveď.

Všetkým prajem veľa zdravia a hlavne ďakujem FB skupine Pomáhame si v Novákoch, rúško som si jedno vyzdvihla, je krásne a vidno že zo srdiečka.

Janka
Hodnotenie: 0   0
21:14:51 23.03.2020 [7193] Nevhodný príspevok?
Dobrý večer,
priatelia , ak nastali pre nás, mnohých občanov, žijúcich v našom mestečku, naozaj pohnuté časy v dôsledku veľmi rýchlo sa šíriacej pandémie korona vírusu, resp. COVID-u 19, je pre mňa osobne po mnohých rokoch negatívnej, mnohokrát frustrujúcej atmosféry v občianskom spolunažívaní, vzťahoch a vzájomnej občianskej animozity neskutočne milé poznanie, ktoré si dovoľujem Vám predostrieť.
Totižto ide o to, že na Facebooku beží stránka, ktorá vznikla najmä z podnetu našich žien ,ich aktivity, teda z podnetu ápolitickej občianskej iniciatívy „ Pomáhajme si v Novákoch „. Spôsob ich činnosti a najmä predmet ich činnosti v tejto vážnej dobe je veľmi empatický k súčasným k občanom a potrebám občanov mesta Nováky.
Naše spoluobčianky si predsavzali a aj začali v dôsledku veľmi rýchlo sa šíriacej pandémie korona vírusu, resp. COVID-u 19 takú činnosť, v ktorej sa zamerali na zabezpečovanie materiálu na prípravu a šitie rúšok, ktoré po ich vyhotovení rozdávajú dôchodcom , distribujú zamestnancom pracujúcim v organizáciách poskytujúcich služby obyvateľstvu a napokon i tomu, kto doposiaľ si ich nedokázal zaobstarať a požiada si o rúška. Ja osobne oceňujem túto racionálnu a v súčasnosti zmysluplnú činnosť týchto dám a skláňam poklonu. Viac sa dočítate na Facebooku. PB
Hodnotenie: 3   0
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
V Prievidzi spustili prvý automat na rúška
Okrem rúšok automat ponúka dezinfekčný gél či sladkosti. Dobrovoľníci budú rúška priebežne dopĺňať.
zobraziť podrobnosti »
31.03.2020
AKTUÁLNE: Dobrovoľní hasiči začali v Partizánskom s dezinfekciou verejných priestorov!
V týchto dňoch majú dobrovoľní hasiči z Partizánskeho plné ruky práce. Okrem toho, že pomáhajú seniorom s nákupmi, v spolupráci s mestom sa v pondelok 30. marca pustili do ďalšej aktivity. Boj proti koronavírusu zobrali doslova od podlahy – čistením verejných priestranstiev.
zobraziť podrobnosti »
30.03.2020
Usmernenie k nakladaniu s odpadmi: Kam vyhadzovať rúška a respirátory?
V zmysle stanoviska ÚVZ SR sa použité ochranné prostriedky, ktoré vznikajú občanom v domácnosti alebo zamestnancom v bežných prevádzkach – rúška, respirátory, rukavice, vreckovky likvidujú ako bežný odpad. Špeciálny postup sa tu teda neuplatňuje. Tento odpad sa ukladá len do zmesového odpadu.
zobraziť podrobnosti »
30.03.2020
Nových pracovníkov chce prievidzská radnica zamestnať v rámci spoločného projektu s mestami Handlová a Bojnice.
Cieľom tohto projektu je posilnenie koordinačných a implementačných kapacít v týchto troch mestách. Hlavným partnerom je mesto Prievidza, ďalšími dvoma partnermi sú mestá Bojnice a Handlová. Výška finančného príspevku, ktorý budeme žiadať, bude pravdepodobne až 500.000 eur
zobraziť podrobnosti »
28.03.2020
Web pre rodičov: ucimenadialku.sk
V spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a MŠVVaŠ SR vznikla táto webová stránka ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách a prerušenej prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu. Cieľom webovej stránky je pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, manažmentu a zriaďovateľom škôl, ale i žiakom, študentom a rodičom zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení, ako aj pomôcť všetkým aktérom počas prerušenia vyučovania či prezenčnej výučby nachádzať riešenia vzniknutej situácie.
zobraziť podrobnosti »
25.03.2020
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.