Online 6 ľudí. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
1022 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
22:44:43 10.09.2017 [6132] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Len odborne zdatný a svojho postavenia a zodpovednosti si vedomý poslanec mestského zastupiteľstva je tou osobou, ktorá môže napomáhať rozvoju mesta a regiónu. Poslanec obecného zastupiteľstva, je tou osobou, ktorej zákon vymedzuje isté práva , ale aj povinnosti. Aký však majú zmysel pre bežného občana – voliča poslancom uplatňované „práva“, ak jeho povinnosti nie sú minimálne ekvivalentom v prospech občana? Prečo tak tvrdím? Lebo mám isté pochybnosti, že poslanci nášho mestského zastupiteľstva si to asi neuvedomujú, alebo ak áno, tak akosi minimálne. Tak by sme im mali asi položiť rovnaké otázky, ako som toť len nedávno čítal, ako sa kladú poslancom v meste Bojnice, či v Prievidzi, alebo okolitých obciach, že či takto svojim konaním chcú poslanci ochraňovať záujmy svojej obce, mesta? Veď predsa zložili sľub, v ktorom sľubujú na svoju česť a svedomie, že budú riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce,... ... podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. A hoci poslankyňa pani Horná , ktorá doposiaľ nevysvetlila občanom, aký efekt malo pre naše mesto nahradenie príspevkovej organizácie Domu kultúry zriadením neziskovej organizácie, koľko neziskovka, ktorú riadila získavala z rozpočtu mesta a koľko zo svojho zisku recipročne vkladala neziskovka, ktorú riadila na účet mesta, teda veľmi jednoduché účtovníctvo , má dať – dal, sa rovnako doposiaľ nezmienila o tom, v akom stave sa nachádzal Centrálny rozvod tepla a teplej vody pri ukončení jej mandátu viceprimátorky a či existuje protokol, ktorý potvrdzuje stav odovzdávaného majetku mesta nastupujúcemu novému vedeniu mesta po voľbách v roku 2014? Všetko je to akési zamotané, manažment odborne zdatnej spoločnosti BENET s.r.o. roky sa starajúcej o rozvody tepla vychádzajúc zo zmluvy uzatvorenej medzi mestom a spoločnosťou sa nevyjadruje - mlčí, časť poslancov určite nepoznajúc text Zmluvy uzatvorenej medzi mestom a uvedenou spoločnosťou sú potom ich tímlíderkou vedení akoby za ručičku a hoci nemajú konzekventný prehľad, hlasujú proti mestu. Je to nelogické a až trápne. A tak sa posuňme ďalej k budove Domu kultúry. Je pomerne dosť obci , ktoré takýto stánok nemajú, ale za kultúru v obci sa nijako nemusia hanbiť. A v Novákoch je to akosi zakliate. Poslancom, ktorí vytvorili skupinku o nepotrebnosti prostriedkov na opravu hoci čoho, či v tomto prípade vonkajšieho schodiska na zariadení Domu kultúry, stačí vyjadrenie pani poslankyne, že treba šetriť. Je to nepochopiteľné najmä preto, že ona je práve teraz riaditeľkou zariadenia, ktoré na svojej stránke Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza má uvedené, citujem, že: „Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi je príspevkovou organizáciou zriadenou mestom, ktorá zabezpečuje verejno-prospešné činnosti zamerané na uchovávanie a rozvoj kultúrnych tradícií, potrieb a záujmov obyvateľov mesta a jeho návštevníkov v oblasti kultúry. Okrem uvedených činností KaSS spravuje, prevádzkuje a prenajíma priestory Domu kultúry na Ul. F. Madvu, v okrajových častiach mesta (Necpaly, Veľká Lehôtka, Malá Lehôtka, Hradec), ktoré umožňujú realizáciu záujmových aktivít obyvateľov týchto častí mesta. Bohatšou etapou v činnosti tohto zariadenia je prevod zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej knižnice z Hornonitrianskej knižnice na KaSS v roku 2005. Mestskú knižnicu tvoria v súčasnosti pracoviská na uliciach J. Kráľa, Novackého a Mišúta. KaSS zabezpečuje tiež činnosť Kina Baník“. Toľko citácia o úlohe KaSS v Prievidzi. Je potom naozaj, nepochopiteľné, prečo má pani poslankyňa problém s vyčlenením prostriedkov na opravu schodiska Domu kultúry v Novákoch, ktorý slúži občanom nášho mesta – ich deťom pri návšteve knižnice, sú tam zamestnaní ľudia, poriadajú sa verejné podujatia a ona navyše má mandát občanov, podľa ktorého ich má zastupovať a má v mene občanov dbať o to, aby sa staralo mesto so starostlivosťou riadneho hospodára o Dom Kultúry v Novákoch. A časť poslancov? Transparentne tak dávajú najavo, že im ide o svoj záujem a pomáhajú pani poslankyni asi vracať úder za obdobie, keď bola riaditeľkou KCMN súčasnému vedeniu MsÚ, viacmenej z jej urazenosti, ješitnosti. Nebudem to rozvádzať, ale tí, ktorí si pamätajú na jej list zo dňa 22.11.2011 terajšiemu prednostovi MsÚ a na vedomie vtedajšiemu vedeniu mesta, poslancom a občanom mesta , ma evokuje k názoru, ktorý hoci nie je z mojej hlavy, ale je asi pravdivý, že časť poslancov má enormný záujem, citujem „ aby manažment nášho mesta nebol úspešný so svojimi projektmi, lebo ... A tak nevedno, s akými predstavami niektorí súčasní poslanci do volieb šli a čo mali v úmysle dosiahnuť svojim kandidovaním za poslanca mestského zastupiteľstva? Prečo sa dištancujú od vedenia mesta? Čítali vôbec Volebný program kandidátov na primátora v posledných „komunálkach“? Majú vedomosť o tom, či bývalý primátor mal záujem, aby existovala aspoň ako taká interakcia medzi ním a väčšou časťou poslancov MsZ? No, ak neexistovala, pretože ju nemal kto vytvoriť, tak asi nie, hoci to bol on, kto mal najväčšie skúsenosti v tejto oblasti. Aspoň to tvrdí. A tak sa títo – poslanci - stali averznými voči vedeniu mesta. Prečítajte si, čo píše o danej situácii bývalý primátor, čítajte viac tu: viac: https://myprievidza.sme.sk/c/7477538/ing-dusan-simka-zijem-pre-nase-mesto.html, takto: „Nedá sa žiť z minulosti, žijeme v prítomnosti a hlavne žijeme pre budúcnosť. Je potrebné, aby bola kontinuita v práci. Chcem pokračovať v tom, čo som sľúbil občanom a ďalej realizovať to, čo sa so súčasnými poslancami nedalo v meste urobiť.“ Potiaľ bývalý primátor. Komentovať sa to inak nedá, len tak, že bez vlastnej jeho sebareflexie, bez poskytovania dostatočného množstva informácií ,aby mohli bývalí poslanci bez obáv o veci správne rozhodnúť, je to len a len jeho nič nehovoriaci jednostranný názor. Dovolím si tvrdiť, že v súčasnosti taký stav nie je, čím nevravím, že je dobrý. Ale by mohol byť, keby sa chcelo. Aj preto sa pýta položiť otázku pani poslankyni Hornej v tom zmysle, či si uvedomuje, že za dva roky a možno viac rokov späť sa nesiahlo na Centrálny rozvod tepla a ak aj, tak len asi málo. Koniec koncov, nech to príde na zastupiteľstvo dovysvetliť odborník z BENETU,s.r.o. Nováky. S poruchami na rozvodoch tepla a teplej vody sme zažili všeličo. Od ohrozenia detí na zdraví a môžeme povedať i živote v prípade poruchy vytekajúcou horúcou vodou, ale i absenciou teplej vody v domácnosti spôsobujúcou znížený komfort občanov na dobu opravy, ktoré samozrejme spôsobujú isté obmedzenia občanov a tak ďalej. A tak budeme čakať, ako tento nezmyselný žabomyší boj, na úrovni nášho mestečka skončí. Ani nie tak na boj, ale budeme čakať na stav, či to vydrží Centrálny rozvoj tepla a najmä , či nevyprchá potom trpezlivosť občanov závislých na tomto zdroji tepla, ešte v týchto nastávajúcich zimných mesiacoch. A ešte raz si dovolím citovať istého dopisovateľa v periodiku SME, nech mi to odpustí „Poslanci aj primátori (starostovia) si budú dovtedy robiť čo chcú, dokiaľ nebude prijatý zákon o zodpovednosti za svoje skutky.“ A ja dodávam, že na rozdiel od toho, že u nás neexistuje taký zákon, v Českej republike už existuje judikát, ktorý rozhodol o zodpovednosti poslancov za nesprávne kolektívne rozhodnutie Čítaj viac,tu: https://www.google.sk/search?q=Cel%C3%A9+zastupitelstvo+bylo+odsouzeno%2C+obec+prod%C3%A1vala+pozemky+za+p%C4%9Btikorunu
PB
Hodnotenie: 3   0
11:28:49 07.09.2017 [6127] Nevhodný príspevok?
Keď som sa na tejto stránke po prehratých voľbách lúčil s bývalým primátorom s prianím pevného zdravia a pokoja v duši, myslel som si, že aj v Novákoch nastane pokoj a proti zlu už nebude treba bojovať. Evidentne som sa mýlil. To čo predvádzajú obaja bratia sme viackrát videli na MsZ, ale aj na zhromaždení občanov mesta. Vrcholom neúcty k nikomu a ničomu bolo vystúpenie bývalého primátora, tesne po ukončení rokovania MsZ dňa 5.9.2017 pred sediacimi poslancami MsZ v ich poslaneckých stoličkách. Vystúpenie proti viceprimátorovi, ktorý viedol rokovania MsZ, vystúpenie v ktorom jeho vedenie rokovania MsZ povýšil nad úroveň konania predstaviteľa fašistického štátu, ktorý rozpútal druhú svetovú vojnu a ktorý spôsobil vyvraždenie miliónov nevinných ľudí len na základe príslušnosti k rase. Pre toto si myslím, že je to dôvod, minimálne na ignoráciu tejto osoby a jeho výrokov. Neviem, či to jeho vyhlásenie bude mať právny, prípadne až trestnoprávny dopad, ale som presvedčený, že toto by mal byť koniec akceptácie jeho osoby vystupujúcej na pôde MsZ v Novákoch. Verím, že poslanci na pôde MsZ sa od výroku tejto osoby oficiálne dištancujú, napríklad formou uznesenia, prípadne neakceptáciou jeho osoby pri jeho prípadných prejavoch. Verím, že i občania sa budú dištancovať od človeka, ktorého súčasné vyhlásenie na pôde MsZ a jeho konanie v minulosti ako primátora, pri príležitosti osláv SNP, vyznieva už len ako pokrytectvo. Nechajme sa prekvapiť aká sme vyspelá spoločnosť.
M.O.
Hodnotenie: 2   0
09:37:03 07.09.2017 [6126] Nevhodný príspevok?
Opravujem dátum volieb na 4.11.2017, Ospravedlňujem sa slušným ľuďom PB
Hodnotenie: 0   0
09:25:12 07.09.2017 [6125] Nevhodný príspevok?
Vážený pán(i), len dúfam, že si nedopisujem so surikatou ( uvedomujem si, že píšem pod vlastným menom a že sa tým sám vystavujem zvýšenej pozornosti aj nebezpečenstvu u takých prispievateľov ako ste vy, žumpa,pd 685 a ďaľší). A tak k vášmu príspevku. Nebuďte prosím nervózny, veď sám viete, čo sa deje v tomto čase a prečo také aktivity, zo strany vašich obľúbencov? Myslím, že by ste mali viac usmerniť ľudí z vašej farnosti, aby nepísali také hlúposti , ako napísali žumpa a pd 685 a Marian Šimka, ten váš donor, to lajkne palcom hore, čím len dáva najavo, ako som napísal" čím horšie tým lepšie a potom sa čuduje, že nikto "jeho objektivite a legitimite" nevenuje pozornosť. Nuž a títo dvaja vaši komplici kráčajú s myšlienkami s vami v šíku? Nevadí vám, že to, čo napísali je odsúdeniahodné klamstvo ,osočovanie a posmeškovanie. K čomu je potom vaša morozita?Ste tiež v šíku? A tak ešte raz. Len kľud, veď voľby sú až 4.11.2018. Pokiaľ máte deti, nechajte si vaše rýpanie, ešte ste nič nedobehli, ale karma je taká , aká je a dajte pozor, aby vás nedobehla pri vašich deťoch PB
Hodnotenie: 0   0
07:51:44 07.09.2017 [6124] Nevhodný príspevok?
A tretim obcanom ktory sa v Novakoch exponuje najviac je pan Bosiak starsi. Pan Bosiak mladsi mu na MU robi len hovorcu.
Hodnotenie: 1   0
16:37:47 06.09.2017 [6122] Nevhodný príspevok?
V Novákoch, ako vidno existujú a exponujú sa len dvaja občania a náhodou sú to, nám známe dvojičky. Hoci voľby sú voľby, ich platnosť je nezmeniteľná, oni stále predýchavajú krutú prehru jedného z nich v súboji troch kandidátov o post primátora v posledných voľbách v roku 2014 a rovnako s touto krutou prehrou sa frustráciou uháňaní nemôžu dostať z neúspešnej kandidatúry na post poslanca do krajského parlamentu, vo voľbách v roku 2013. A ako sami vidíte, tak to točia jeden v množstve svojich príspevkov a druhý účasťou na mestskom zastupiteľstve ako ďalšie z dvojčiat a naopak, alebo niekedy aj vo dvojici. A tak si hovoria, že občan. Aj sa tak oslovujú . Mariannnnnn napísal, že občan nedostal slovo včera na zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ). Nevysvetlil však, ako vždycky odôvodnenie, že ako odôvodnil predsedajúci MsZ neudelenie slova občanovi, tentoraz tomu, ktorý bral účasť na zasadaní MsZ. Čo je však alarmujúce vôbec neuviedol reakciu občana – jeho dvojčaťa, tentoraz učastníka mestského zastupiteľstva na neudelelené slovo, ku ktorej sa ešte vrátim. Nuž a tak stále dookola, pretože Mariannnnnn je momentálne na strane spisovateľa. Nuž a tak stále u nich platí, to staré známe, že : „Kto nekráča v šíku, dokráčal .... Sám jeden z tejto dvojice občanov o tom, ako to myslel o občanovi vo svojom Volebnom programe, čítajte tu : https://myprievidza.sme.sk/c/7477538/ing-dusan-simka-zijem-pre-nase-mesto.html hovorí, citujem : „ Mesto tu musí byť pre občanov. Mesto musí konať a rozhodovať vždy v záujme občanov a nie občana“. Toľko bývalý primátor. Kto v tejto chvíli predvolebnej výzve bývalého primátora vznesenej v jeho Volebnom programe z roku 2014 rozumel a kto jej rozumie i dnes? Nech si odpovie. A tak teraz pokračujem, ako som sľúbil, že ak bude Mariannnnnn písať, nech uvedie, čo jeho občan, ktorý nedostal slovo vykrikoval na Mestskom zastupiteľstve v Novákoch dňa 5.9.2017? A to bezprostredne po nedávnych oslavách SNP a pri tejto príležitosti po ozaj vážnych výzvach pána prezidenta, pána predsedu vlády a bojovníkov proti fašizmu, aby sa zabránilo používať rétorika spájanú s nacizmom a fašizmom, predstaviteľom, či vodcom tejto ideológie na verejnosti, pretože stav považujú naši najvyšší politici za alarmujúci a i komparácia s nacistickou ideológiu a jej vodcom už ohrozuje našu spoločnosť a myslenie mladých ľudí. Nuž a reakcia poslancov na výroky občana? Žiadna. Reakcia tímlíderky poslancov , čoby riaditeľky Domu kultúry v Prievidzi žiadna, bez akéhokoľvek dištancovania sa poslancov ,či tímlíderky od slov občana. A tak záverom odpoveď na dezinformáciu občana Mariannnnnna, ktorú uviedol vo svojom príspevku dňa 5.9.2017 v našaprievidza.sk, keď širšie definoval, kto viedol zasadnutie MsZ. Rokovanie MsZ viedol poslanec, ktorý mal k tomu zákonné kompetencie a legitímne poverenie ho viesť. A verte mi, je mi jedno, ak sa tento občan čuduje, že z poslanca sa stal viceprimátor, verte však že sa vôbec nečudujem a so mnou asi 1600 občanov, že z primátora sa stal dnes už len bývalý primátor, avšak značne frustrovaný, ktorý to ťažko so svojim štábom predýchava a naviac ešte ťažšie vníma, že je už len obyčajný občan. PB
Hodnotenie: 1   0
14:11:55 05.09.2017 [6121] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň Surikata.

Po informácii zverejnenej 03.09.2017 o 18:06 na FB stránke NCVP:
---
Dňom 4.9.2017 bude prevádzka NCVP Nováky zatvorená z dôvodu nedodržania dohody zo strany mesta Nováky.
---

sa dnes 05.09.2017 o 08:27 objavila ďalšia informácia:
---
Otváracie hodiny pre verejnosť od 5.9.2017 - 10.9.2017
Utorok 5.9.2017
Bazén: 08.00 - 14.00 hod.
Bazén: 17.30 - 19.00 hod.
Posilňovňa: 08.00 - 20.00 hod.
Solárium: 08.00 - 20.00 hod.

Streda 6.9.2017
Bazén: 08.00 - 09.00 hod.
Bazén: 11.00 - 14.00 hod.
Bazén: 17.30 - 19.00 hod.
Posilňovňa: 08.00 - 20.00 hod.
Solárium: 08.00 - 20.00 hod.

Štvrtok 7.9.2017
Bazén: 08.00 - 09.00 hod.
Bazén: 11.00 - 14.00 hod.
Bazén: 17.30 - 19.00 hod.
Posilňovňa: 08.00 - 20.00 hod.
Solárium: 08.00 - 20.00 hod.

Piatok 8.9.2017
Bazén: 08.00 - 09.00 hod.
Bazén: 11.00 - 14.00 hod.
Bazén: 17.30 - 20.00 hod.
Posilňovňa: 08.00 - 20.00 hod.
Solárium: 08.00 - 20.00 hod.

Sobota 9.9.2017
Bazén: 08.00 - 20.00 hod.
Posilňovňa: 08.00 - 20.00 hod.
Solárium: 08.00 - 20.00 hod.

Nedeľa 10.9.2017
Bazén: 08.00 - 20.00 hod.
Posilňovňa: 08.00 - 20.00 hod.
Solárium: 08.00 - 20.00 hod.
---


Pekný deň.

Webmaster
Hodnotenie: 0   0
10:37:40 05.09.2017 [6120] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. A tak s dovolením k príspevkom žumpy a jeho kolegu pd 685 ešte malý dovetok. Možnože sa patrí osobám skrývajúcim sa pod prezývky žumpa a pd 685 asi aj poďakovať „za perfektný postreh“. Veď nech vyjde na svetlo božie, ako sa flákala robota a šlendriansky preberali práce od dodávateľov na majetku mesta za bývalého vedenia. Škoda len ,že si osoby majúce „trefné postrehy“ tak veľmi málo všímajú aj ostatné svoje okolie, hoci , ako píšu ,bývajú v blízkosti ul. A.Hlinku. Nemusím im teda pripomínať, lebo asi si pamätajú rekonštrukciu chodníka pozdĺž zástavby rodinných domov nimi už menovanej ulice. Totižto považujem za správne, že sa rekonštrukcia a skončila položením zámkovej dlažby. Pre mňa osobne však je nepochopiteľné, že len z jednej strany štátnej cesty. Ja len pevne verím, že prispievatelia bývajú „ na strane tej správnej“ , napr.: tam, kde nie je v centre mesta dobudovaná kanalizácia ,o ktorej vo svojom volebnom programe na roky 2014-2018) bývalý primátor ani neškrtol, vieme prečo ( sľubujem vám, že sa k nej vrátim). A prečo sa opravoval, resp. upravoval vjazd? Z prozaického dôvodu. Spomínaný vjazd bol tak neodborne vyspádovaný, že hrana nesprávne vyspádovaného vjazdu medzi štátnou cestou a chodníkom oškierala pri vjazde do dvora podlahu osobného vozidla a poškodzovala ho. A tu už ste čítali, že sa požiadalo mesto o opravu chodníka, pretože svojvoľne vykonať akékoľvek práce na chodníku, resp. zasiahnuť do telesa chodníka je nezákonné. Inak sa odstrániť následok odfláknutej roboty dodávateľa rekonštrukcie chodníka a odfláknutej práce zamestnanca mestského úradu, ktorý za bývalého vedenia mesta takto odfláknutú robotu po rekonštrukcii chodníka prebral. Dôkaz odfláknutej roboty si môžete sami overiť. Ide najmä o to, že samotná zámková dlažba , ktorá tvorí povrch predmetného chodníka , v niektorých miestach, len málo vzdialenej predmetného vjazdu v krátkom období po jeho kolaudácii tak poklesla, že v čase daždivých dní po chodníku nie je možné prejsť, kvôli vytvoreným kalužiam s hĺbkou od 10 až do 15 cm. A tak, žumpa a pd 685, ak túžite po pomoci sa odanonymizujte a ak preukážete to, čo tvrdíte, alebo čo žiadate, bude ako čítate vám vyhovené. Ako sa však zdá, len zneužívate situáciu, zase na pokyn niekoho na to, aby sa nedorokovala problematika, akou je ohrozenie dodávky tepla a teplej vody z centrálneho vykurovacieho zdroja v nastávajúcom zimnom období , teda problematika podstatne, podstatne vážnejšia. Alebo len srandujete? Ďalej ........možno nabudúce. PB
Hodnotenie: 0   0
09:13:01 05.09.2017 [6119] Nevhodný príspevok?
Reakcia prednostu MsÚ Nováky Milana Oršulu:
====================================================

Dobrý deň.

No páni, dovolím si opraviť Vaše postrehy. Čo sa týka výpravky vstupu do dvora pána Bošiaka musím dodať, je pravda, že to bola jeho požiadavka, stará niekoľko rokov a to z dôvodu, že komunikácia je mestská. Teda nie majetok pána poslanca. Presne tak, sme postupovali pri podobných prácach aj na ulici Duklianska a Tajovského. Mena občanov, žiadateľov, nebudem zverejňovať. Ak mate aj vy podobné problémy prosím kľudne sa obráťte na prednostu MsÚ.

Verím, že nájdeme ústretové riešenie. Ešte by som rad dodal, že pravé pán Bošiak, ako občan ale i poslanec, počas zimnej údržby apeloval na meste vo veci likvidácie nahrnutých snehových kôp po celej ulici A. Hlinku i napriek tomu, že tieto prace boli nad rámec harmonogramu uprav miestnych komunikácii, sme zabezpečili realizáciu. Za toto, že napĺňal svoj mandát poslanca v obvode, kde bol zvolený, by mu bolo treba zjavne skôr poďakovať. Takže skúste prosím ešte raz naformulovať svoju požiadavku na mesto, lebo mi nie je známe, že by sme ju evidovali a ja verím, že pán poslanec Bošiak nie je ten, čo by odstránenie problémov, ktoré občanom znepríjemňujú život v meste, nepodporil.

Pekný deň.
Milan Oršula
Prednosta MsÚ
Hodnotenie: 2   0
22:13:51 04.09.2017 [6118] Nevhodný príspevok?
je to super poznámka a pravdivá,nemáme klapky na očiach a vidíme to a počujeme .Všetko len nech zaplatí občan .to je heslo.Rád by som videl kolko to stálo mesto,ved tam išlo 16 malych vrecok cementu a tí chlapci dvaja čo tam makali, myslim zamestnancov MU na tom slnku ,Však mesto im plati 8 hodin a je jedno kde makaju ,načo pre mesto ,však sa dá aj sukromne cez mesto akože poslancovi,ktoreho sme tam nechceli a šťastne sa tam dostal ,no smola.čo už sme ,len občania a musime to dajako vydržať.Aspon hadicu im vyhodili cez plot,aby sa mohli napiť v tom teple,.Ostatok znesie mestka pokladnica,čo už.Okolie nie je slepé,a ešte ked tam robia kamarati.Dakujem
Hodnotenie: 2   2
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
VIDEO: Mestské zastupiteľstvo zo dňa 19. februára 2018
www.video.novaky.sk
zobraziť podrobnosti »
14.04.2018
VIDEO: Vyjadrenie primátora mesta k aktuálnemu dianiu
VIDEO: Vyjadrenie primátora mesta k aktuálnemu dianiu
zobraziť podrobnosti »
21.03.2018
Počas likvidácie vetracej šachty nastali problémy (+FOTO)
KOŠ. Pri likvidácii bývalej vetracej šachty v Koši došlo v piatok k poškodeniu jedného z potrubí. Technickú poruchu, v súvislosti ktorej sa ľahko zranili traja zamestnanci Hornonitrianskych baní Prievidza (HBP), už odstránili. Informovala hovorkyňa spoločnosti Adriana Siváková.
zobraziť podrobnosti »
12.03.2018
Zemianskymi Kostoľanmi sa od včera šíri neznámy zápach
Včera vo večerných hodinách zaznamenali obyvatelia obce neznámy zápach. „Približne od osemnástej hodiny sme dostávali od občanov informácie o šírení zápachu. Postupne sme ho mali hlásený zo všetkých častí obcí,“ informovala starostka Zemianskych Kostolian Jana Školíková.
zobraziť podrobnosti »
08.03.2018
VIDEO: Koncert k 60. výročiu založenia umeleckého školstva v Novákoch
Ak máte čas a chuť, určite si pozrite záznam z koncertu k príležitosti 60. výročia založenia umeleckého školstva v Novákoch.
zobraziť podrobnosti »
31.01.2018
Mail:
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa.