Online 3 ľudia. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
835 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
22:12:52 13.09.2019 [6933] Nevhodný príspevok?
Priatelia, nie som smutný, že to našim odvážnym siedmym poslancom Mestského zastupiteľstva (ďalej len MsZ) nevyšlo. Páni poslanci, ktorí sa zomkli ,aby odstránili svojvôľu, obštrukciu Ing. Dušana Šimku, staronového pána primátora, sú i napriek nezdaru aj pre prípad pochybenia v organizovaní mimoriadneho MsZ, ktoré zvolal staronový pán primátor na základe žiadosti poslancov MsZ(málinko pochybenej) na deň 12.09.2019 víťazi, pretože sa zjednotili(konečne!!!) na právnom a vecnom záujme proti istej ľudskej vlastnosti, ktorá sa nazýva nespisovne ješitnosť, a ktorá má blízko k vystatovaniu, ktorá sa prejavuje zdôrazňovaním vlastných predností a snahou o to, aby ho ostatní vnímali, aj keď ich uráža.
Dôvodom zvolania mimoriadneho zasadnutia MsZ na deň 12.09.2019 bola skutočnosť, že na návrh Ing. Dušana Šimku ,primátora mesta bol odvolaný Ing.P.P. z funkcie hlavného kontrolóra a ako sa vraví žiaľ, dôvody im predložené, poslanci MsZ mu „zhltli aj s navijakom“ a k tejto skutočnosti, resp. o odvolaní Ing. P.P. z funkcie HK mesta Nováky prijali Uznesenie č.50/2019 zo dňa 19.02.2019.
Vyššie citované a prijaté na návrh Ing. Dušana Šimku ,primátora mesta Nováky Uznesenie MsZ je však v rozpore s ustanovením §18 ods.9 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení , teda takto to konštatoval na základe podania prokurátor Okresnej prokuratúry v Prievidzi a sám podal proti predmetnému Uzneseniu MsZ č. 50/2019 zo dňa 19.02.2019 v súlade so zákonom O prokuratúre č.153/2001 Z.z. právny prostriedok dozoru „protest prokurátora“. Čítajte viac : file:///C:/Users/Peter/Documents/1560349031_4-protest-prokuratora_hlavny-kontrolor.pdf
A tak pochopiteľne s istou úľavou a s rešpektom nahliadam na našich poslancov MsZ, ktorí sa zišli 12.09.2019 v obradnej miestnosti, aby nás presvedčili, že konečne oni, títo zástupcovia nás - voličov pochopili, že jedinou skutočne účinnou obranou proti nekompetentným rozhodnutiam pána primátora a zvyšku poslaneckej množiny, je zapojiť do hry svoj vlastný názor.
To predovšetkým teda pre pánov poslancov znamená, neprijímať automaticky a nekriticky informácie , ale sústrediť sa na ich zdroj, ich dôveryhodnosť a najmä si ich overovať. Ba ešte dôležitejšie je, byť opatrný s prijímaním napr. až možno príliš jednoznačne vyznievajúcich oznámení, správ, im, poslancom MsZ vo forme informácií poskytovaných pánom primátorom .
No, tiež je dôležité do budúcna sa akosi odpútať, oslobodiť sa od vzmáhajúcich sa emócií, ktoré sú vyprovokované a nenechať sa nimi pohltiť. Jednoducho byť opatrný pri prijímaní informácií a pri ich vstrebávaní a následnej ich činnosti v práci poslanca, pri ich aplikácii do života mesta v prospech ich voličov. No a v konečnom dôsledku sa proti propagande aktívne postaviť , dôsledne ju demaskovať, odhaliť jej metódy a mechanizmy.
Ing. Dušan Šimka, pán primátor nášho mesta poslancom a nám obyvateľom doposiaľ nepredstavil svoje ciele, priority a svoje plány, svoj program!!!. A tak čakáme. Že má problémy s jasnou definíciou svojich cieľov ,priorít plánov a programu dal najavo aj svojou obvyklou reakciou na kritické pripomienky jedného obyvateľa nášho mesta ,prítomného na mimoriadnom zasadnutí. MsZ.
Je to jasné, ako facka. Staronový pán primátor nemá program a tak sa hnevá, ak sú mu kladené otázky na túto tému, jeho nekompetentnosti, neschopnosti. Ale, čo potom naozaj chce ak nemá výsledky, je naozaj pre nás mnohých, nepochopiteľné . PB
Hodnotenie: 2   1
13:05:35 08.09.2019 [6931] Nevhodný príspevok?
Ako vidieť priatelia moji, ak je tu niečo pokrytecké, potom dozaista je to snaha Dušana Šimku, staronového pána primátora odbúrať stav kritického myslenia, u niektorých obyvateľov majúcich záujem sledovať diania nášho mesta kriticky vecnou optikou. Veď, ako sa zdá ( naozaj nechcem nikoho uraziť pre svoj zástoj a presviedčať), ale s istotou môžem potvrdiť, že i časť voličskej základne, ktorá ho volila, začína vyrušovať jeho nečinnosť a neplnenie úloh, v ktoré uverili, že ich naplní pre prípad, že bude zvolený. Však sami vidia, v čom sa utápa .
Náš pán primátor stále nechápe, nechce, ba odmieta pochopiť, že sa má za to, že z verejných činiteľov predovšetkým vo vzťahu i k politikom v samospráve platí, že hranice povolenej kritiky sú u nich širšie, ako u súkromných osôb. Nechce akosi pochopiť , že on ako samosprávny politik sa tým, že sa nechal zvoliť, vedome vystavuje podrobnému skúmaniu všetkých svojich slov a činov zo strany verejnosti (občanov mesta Nováky, byť aj jeho nevoličov) a vzhľadom na to musí preukazovať väčšiu mieru tolerancie.!!!
A tak naozaj sú pokrytecké jeho vyhlásenia ak navyše má nimi tendenciu zastaviť, odmietnuť, ľudí s kritickým myslením akýkoľvek kritický názor na jeho negatívne konanie , činnosť v riadení, či vo vytýkanej mu nečinnosti pre mesto a jeho obyvateľov. Hoci súčasný primátor svojmu predchodcovi nedal prakticky šancu sa rozbehnúť, on sám teraz netolerantne sa správajúc k obyvateľom, ktorí kriticky poukazujú na jeho neschopnosť naštartovať plnenie jeho „sľubov“ pre potreby nášho mesta sa intolerantne bráni a zubami ,nechtami sa snaží udržať si momentum!!!.
V podstate sa dá dnes už s istotou potvrdiť, že niektorí, podľa môjho názoru jeho voliči, boli naivní najmä v tom, mysliac si, že jeho program, ktorým sa predháňal, hoci bol v skutočnosti jednoduchý a pomerne všeobecný a chýbali v ňom nielen čísla a presné termíny, ale najmä, čo chce urobiť, ak ho zvolia, že zvládne „ľavou zadnou“.
Faktom ostáva, že nič nezvláda. Hnaný túžbou po pomste, nič nezvláda. Vidím však v tom, podľa môjho názoru, istý „politický fígeľ“, keďže o čo menej konkrétne Dušana Šimkove sľuby boli na naše mesto na mieru šité, o to ťažšie sa hodnotí ich plnenie a tak mu nič pre to, aby sa čo najmenej narobil cca za 4.000,-€ mesačnú odmenu a najviac prevozil v ním vysnívanom novučičkom aute za 40.000,-€ nezostáva len, že využíva pre svoj marketing cielene „hry“, ktoré postavil tak, že do hlavnej roli, akoby svojho trápenia a prekážok na jeho ceste „ za svetlejšie zajtrajšky“ stavia predstaviteľov mesta, ktorí viedli mesto v minulom období rokov 2014-2018 a angažovaných i na tejto stránke občanov!!!
A on, ako? Nuž, však to vidíte, sám si vysvetľuje, ako on za nič nemôže. Nemôže za to, že sa štátne cesty nedorobili, nerobia, čo ohlásili, že budú robiť, atď.atď. Prečo??? Nevie nik, lebo ja muzikant!!!
Priatelia, takmer rok po voľbách a nič, naozaj celkom nič. Vie vari niekto niečo , že áno, že sa niečo urobilo také ,čo by sa mohlo hodnotiť ako pozitívna investícia pre naše mesto ??? To vari naozaj si máme myslieť, že je to preto, že staronový primátor použijúc ním sprofanované slovo netuší, aký rozdiel je medzi rečami doma na pohovke a verejnými prejavmi? To je ťažko uveriteľné, to je to naozajstné pokrytectvo. PB
Hodnotenie: 2   1
19:01:28 06.09.2019 [6929] Nevhodný príspevok?
Jednoducho kamera. Ale to tak predsa v Novákoch nemôže ísť. A tak na začiatok len pár slov o ochrane osobných údajov .Mestský úrad vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie odborný referent. Jednou z požiadaviek, kritérií je súhlas (!!!) uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Čo je osobný údaj? Čo sú osobné údaje podľa Nariadenia č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES /všeobecné nariadenie o ochrane údajov/ (ďalej tiež ako „nariadenie GDPR“ alebo „nariadenie o ochrane údajov“)?
Definícia, čo je osobný údaj, nájdeme aj v novom nariadení GDPR. Osobné údaje sú podľa Článku 4 odsek 1 nariadenia GDPR akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); patrí sem aj meno (!!!) Osobným údajom je teda aj emailová adresa, dokonca podľa nového nariadenia GDPR osobné údaje sú aj cookies.
A ja nenachádzam slov, ako sa nakladá pred kamerou na zastupiteľstve s osobnými údajmi obyvateľov mirnix, dirnix zo strany pána primátora , bez zvolenia s osobou oprávnenou. A on ma vraj pozýva na zastupiteľstvo. Môj odkaz. Prídem, ale až keď sa umravní.
Dnešný, už takmer víkendový deň sa pomaličky končí. Situácia v našom meste ,ako ju vykreslil Ľubomír, je ešte vari horšia, ako si myslíte . V deň zahájenia školského roku som sa v doobednajšom čase potuloval po meste. Hneď na začiatku som zamieril na tunajší poštový úrad pre zásielku, ktorá mi na Pošte „trčala“ už tretí deň. Však musela počkať, veď boli ešte prázdniny a ako aj iní starí rodičia, sme boli ešte v zamestnaní.
Po vystúpení z auta na parkovisku pri spomenutej inštancii som zbadal rovnako ako on mňa, tak aj ja jeho, môjho známeho a po chvíli sme po podaní si ruky boli v priateľskej debate. Už ,už sme končili, keď odrazu tvár známeho zbledla a zhrozene, takmer s výkrikom veľmi rýchlym slovosledom , takmer tým smerom ukazujúc rukou mi oznámil, keďže som stál svojim chrbtom na inej strane toto: Aha, tam ide primátor ( zrejme z otvorenia školského roku) . Vravím. Tak sa vari rozlúčime. No, no. Tak ahoj. A rýchlym mu možným krokom odkráčal, asi Kvitákovi a ja na Poštu.
Dnes (06.09.2019) som si v novinách Pravda prečítal komentár Petra Javůrka, ktorý ma veľmi zaujal, teda istá definícia o politikoch. Málinko strapato Vám opíšem čo komentátor píše. Písal, asi takto, cit: „Nie je zločinom „iba“ byť zlý, alebo byť pomstychtivý. Zločinom by bolo, keby niekto zneužíval verejný úrad na to, aby ventiloval svoju zlobu a prenasledoval svojich domnelých či ozajstných oponentov. Už samotné rozvíjanie a šírenie košatých konšpiračných teórií, ktoré má vyústiť do nejakého „nastolenia poriadku“ nemožno potom vnímať inak, než ako istý druh nebezpečného vyhrážania., potiaľ koment komentátora.
A tak si kladiem otázku sebe, Ľubomírovi, a tým, ktorí sa nebudú báť stretnúť sa v mojej, neskôr i našej prítomnosti s pánom primátorom. Čo s tým urobíme priatelia? Ešte vážne neveríte priatelia, že sme na posmech, že si dianie v našom meste všímajú i tí, ktorí v ňom nežijú? Ešte stále si myslíte, že máme len imaginárnych a nie skutočných priateľov, ako píše sem prispievajúci istý milovník psov? Nechápu títo ľudkovia, tak ako poslednou vetou uzavrel svoj komentár Peter Javůrek, že:, cit. zloba a túžba po pomste sú smrteľne nebezpeční politickí poradcovia?,potiaľ cit. Ale obyvatelia si pýtajú, sa pýtajú na výsledky a tie nám akosi absentujú. Niet ich a trištvrte roka fuč. PB
Hodnotenie: 1   1
19:58:41 04.09.2019 [6926] Nevhodný príspevok?
Videl som všetky tri spravodajské relácie a teda o čo asi ide? Keďže primátor Duško si so sebou zobral záznamník (zrejme ho násilne vytrhol z nejakej police) a do telocvične chodili neupravené dievky sa naťahovať, tak asi tam spomenutí robili niečo, čo nechceli aby sa dostalo niekde von. :) :) :)

V každom prípade teraz primátor ohrozuje bezpečnosť školy, keďže na celé Slovensko vyzvonil že záznamník má u seba doma alebo v kancelárií... Inak povedané vyzval všetkých zlodejov, že pôda je čista :) :) :) Super teeeda Dušan, dobrá práca! Opäť raz si sa vyznamenal!

A dievky (teda pani poslankyňa), keď chodíte do telocvične neupravené a vadí vám to, tak sa upravte, uvidíte ako to bude potom, keď z nej pôjdete :) :) :)
Hodnotenie: 1   1
12:25:12 04.09.2019 [6925] Nevhodný príspevok?
Tomu sa hovorí čaro nechceného. Naše spoluobčianky spolu s pánom primátorom sa vystavili hereckej. Paródia na kamerový systém. A tak si kladiem otázku. Je nám naozaj vari jedno, ak kypí z úst a postojov pána primátora neskutočná túžba po pomste, zraniť zamestnancov školy, členov ich rodín? Či si vari dámy nevedia predstaviť to more sĺz, bolesti a krušných chvíľ v rodinách v prípade akejkoľvek ponurnej situácie??? A tak je len na škodu, nášho ostatného majetku mesta, že naša Mestská plaváreň, mala smolu, pretože nemala nijakú, alebo len slabučkú a nielen kamerovú ochranu, ale i človečenskú, poslaneckú od mestských zástupcov ľudu, poslancov MsZ, že naše Mestské kino, rovnako a ako sa povie jak by smet, že Futbalové ihrisko za Pekárňou(Ul.Chalupkova), novovybudovaná kanalizácia v Horných Lelovciach. Uveríte, že pán primátor ani nevie, z koľkých rodinných domov ľudia neplatia za produkované splašky a zadarmo ich Mestská kanalizácia odvádza cez prečerpávačku (na trovy mesta rovnako fungujúcu) do kanalizačného odvádzača do ČOV-ky vo Fortischeme,a.s.???
Uveríte, že takáto investícia, hoci funkčná, avšak nenaplnená do 100% výkonu je investícia považovaná za zmarenú?
Prečo nemá kamerový systém vybudovaný bývalá mestská časť Laskár, kde geometrickým radom narastá divoká ,neriadená skládka odpadu??? Kedy sa začneme čudovať, čo v Laskári, v chotári nášho mesta na divoko vyrástlo a kto ponesie za to zodpovednosť, bez ohľadu na to, že časť pozemkov v dôsledku poddolovania nadobudli HBP,a.s.? Veď, ale tam sa ľudia rodili, žili a zomierali. Už dávno tam mohol byť vybudovaný nejaký sad s ovocnými stromami.
Veľmi chceli provokovať a nakoniec si zorganizovali trápne stretko pred televíznymi kamerami. Takí sme. Škoda. A tak opätovne Ezopovský odkaz. Je ľahšie brechať medzi ovcami, ako békať medzi vlkmi. Inak by si mnohokrát nedovolili to, čoho sa dopustili a nechali sa zverejniť. Škoda. Tomu sa hovorí, čaro nechceného PB
Hodnotenie: 1   1
11:42:33 04.09.2019 [6924] Nevhodný príspevok?
Ako sa zviditeľniť v televízii.
Tak sme sa zase zviditeľnili v celoštátnych televíziách, zviditeľnili na základe snahy nášho súčasného primátora byť neustále stredobodom pozornosti, Čo bolo dôvodom zviditeľnenia, nuž kamera v telocvični objektu Základnej školy na ulici J. C. Hronského, údajne na sledovanie osôb a údajne nebolo na dverách telocvične upozornenie o tejto kamere. Aká je teda pravda? Objekt školy a jej majetok je niekoľko rokov chránený „alarmovým“ systémom, na viac je tento systém doplnený kamerovým systémom, ktorý by mal zaznamenať prípadné poškodenie majetku školy. Jedna kamera tohto systému je skutočne v telocvični, nie je skrytá, je viditeľná a dokonca chránená viditeľným kovovým krytom proti náhodnému poškodeniu pri rôznych loptových hrách. Prečo v telocvični? Aj to je majetok školy a dochádzalo tu k jeho častému poškodzovaniu, hlavne pri futbale, ktorý tam hrávali rôzne skupiny „dospelákov“. Netvrdím, že to bolo úmyselne, obyčajná futbalová lopta po razantnom kope dokáže zlomiť rebriny, agresívna hra hráčov vylomiť dvere a podobne. Toto sa v skutočnosti stávalo. Problém však bol, že sa k týmto poškodeniam spravidla nikto nehlásil a opravy zostali na starosti školy. Tak preto tá kamera v telocvični a nie pre nejakú úchylku sledovania. Dnes ráno som si obišiel školu a predstavte si na všetkých funkčných dverách do budovy sú nálepky upozorňujúce „Pozor! Objekt je monitorovaný kamerovým systémom.“ To čo predvádza súčasný primátor v snahe zviditeľniť sa a pritom niekoho poškodiť ma neprekvapuje. V tom je odborník. Prekvapil ma televízny vstup dvoch dám z Duklianskej, ktoré si asi nikdy nevšimli nálepky na dverách školy upozorňujúce na kamerový systém. Čo nechodili do budovy školy dverami? A vraj keby o tom vedeli tak by tam nechodili. Nuž dámy, mali by ste prestať chodiť aj do Lídla, lebo aj tam sú kamery, ktorými sa snažia chrániť si svoj majetok. Prikladám fotografiu vstupných dverí do objektu telocvične.M.O.
Hodnotenie: 3   1
10:59:49 01.09.2019 [6921] Nevhodný príspevok?

Priatelia, vzťahy vo verejnosti môžu byť rôzne. Tí, ktorí si v našich očiach zaslúžia byť považovaní za hrdinov, sú ľudia, ktorí aj z mála čo majú, dokážu žiť dôstojne a slušne. Títo ľudia žiaľ veľmi rýchlo rezignujú, odchádzajú do vnútornej emigrácie svojich záhradiek, hôr, ak si zaopatrili chatku, na chatku. Prestávajú mať záujem o veci verejné. Prestávajú veriť. Ak si však verejnosť zvolí do kresla primátora, politika „s hrošou kožou a so silným „ black PR „ musí vidieť, že v rozhodovaní, ako sa ukazuje, politický štýl aj nášho staronového pána primátora, znova vykazuje znaky malého despotu, nerešpektujúceho etiku, morálku a právny poriadok SR a vytvára si vlastné „ ad hoc normy“ a názory na to, ako má mesto fungovať!!! Že sa niekedy vystaví posmechu sám takýmto konaním, nás presvedčili jeho kuriózne pravidlá o parkovaní, určujúce ako, kedy a v ktorej lokalite, ulici sa má zaparkovať osobný automobil „predom a kedy ricky“. Lavida (vraj v pokoji),ktorý reaguje na accickvep, hrá neskryto po prevalení kauzy pani L. „nenápadnú“ hru na zníženie významu iniciatívy pána primátora v tejto hre a prehadzuje zodpovednosť za celú nechutnú situáciu, na veliteľa mestskej polície. Nuž návštevníci , pôvodom z Novák, vitajte doma. Ak sa vám zdá, že snívate, máte smolu. Je to skutočnosť.
Staronový pán primátor túži po uznaní, ktorého sa mu akosi nedostáva, hoci si presadil, aby ho vysielali v mainstreamových televíziách., STV 1, TV JOJ, TV MARKÍZA. A lavida, ako obvykle ,varí z vody. Nepochybujte však priatelia, ani na sekundu o tom, že opak je pravdou, ak tvrdí, že od primátora tohto mesta, nemá informácie. Mám preto pre lavidu Ezopovský odkaz..Lavida, ľahšie je brechať medzi ovcami, ako békať medzi vlkmi. Inak by ste si mnohokrát nedovilili to, čoho ste sa dopustili i na tejto webovej stránke.
Dr.Michal Kaliňák, hovorca a tajomník rady expertov združenia miest a obcí Slovenska vo svojom blogu,ktorý som nedávno čítal píše,že: „ samosprávy sú základným pilierom vedomostnej spoločnosti, keďže ide o najväčšieho zriaďovateľa v regionálnom školstve a nezabúdajme, že formujú prvotný vzťah ľudí tak k správe spoločných záležitostí, ako aj k ochrane a tvorbe životného prostredia???“. Potiaľ Dr.Kaliňák. Dá sa polemizovať s jeho názorom, pretože jeho slová platia všeobecne, ale za súčasných okolností a stavu občianskeho života neplatia pre naše mesto Nováky!!!!! V našom komunále, ako aj čítate od prispievateľov na tejto stránke, je prakticky v súčasnosti nemožná kritika, pretože reakcie pána primátora a jeho ekipy na kritikov, byť aj so slušným kritickým myslením sú tak toxické, že sa priečia logike. Vôbec netušia, že aký majú na svoje okolie negatívny vplyv. ... ... však to vnímate, keď sledujete záznamy z rokovaní MsZ, alebo čítate statusy a poniektorí e-meily, či absolvujete telefonický rozhovor s nimi. Ešte väčší negatívny vplyv má nedodržiavanie zákonov, ako v ostatných volebných jeho obdobiach, vo väčšom rozpore s pravdou.
Asi ako v tomto príbehu.
„Svojho času zakončil anglický biskup Butler omšu výzvou k veriacim, aby si prečítali sedemnástu kapitola Markovho evanjelia, pretože na nedeľnej omši bude hovoriť o lži. Na ďalšej omši vyzval prítomných, aby zdvihli ruky tí, ktorí si zmienenú kapitolu prečítali. Väčšina rúk sa zodvihla. Biskup povedal: „Budem vám skutočne musieť kázať o lži. Markovo evanjelium žiadnu sedemnástu kapitolu nemá.“
A tak si pripomeňme pravdu, ak pán primátor, Ing. D.P. vedúca stavebného oddelenia MsÚ v Novákoch, pani viceprimátorka, atď.,atď. tvrdili, že oni ani netušili, že na ulici Duklianska nie je kanalizácia na odvedenie splaškov z dvoch rodinných ,novopostavených po roku 1990 domov (???), hoci projekty na kanalizáciu Horných leloviec im na úrade ležali na stole. No a veľmi sa nevyznamenali ani iné orgány. Naozaj sme radi, pri všetkej úcte, k dvom porušovateľom zákona, ktorí po dlhom a hlbokom zvažovaní sa sami rozhodli riešiť svoje invalidné konanie, samozrejme za zvýšeného úsilia tlaku verejnosti. Je potrebné o tom verejnosť neustále informovať! Je to prvá výhra verejnosti i napriek lavidovým rečiam obskúrne vedeným.

Kto však chce veriť v Boha mal by poznať evanjelia z Biblie, lebo ona je zákon. Ona je „ Kniha kníh“ !!! A tak je to aj vo svetskom živote a v občianskej spoločnosti. Kto sa nechá zvoliť, a chce sa obetovať, živiť prácou pre ľudí, musí poznať a riadiť sa svetskými Zákonmi zoradenými v Právnom poriadku Slovenskej republiky. Určuje mu to zákon "O obecnom zriadení" Nemal by, ba nesmie klásť osobný záujem pred záujmom verejným, že zdvihne ruku za ( kvôli svojmu osobnému prospechu),hoci zákon vraví o opaku, pretože také ustanovenie podľa ktorého bolo vydané, napr. Kolaudačne rozhodnutie (ako potvrdili orgány o životnom prostredí)pre pána primátora a pani viceprimátorku v zákone neexistuje, teda ich konanie bolo nezákonné. !!!
Priatelia, som však naozaj prekvapený, ako bráni prispievateľ lavida stavebnú činnosť svojho syna, ktorý na ul. Duklianskej si stavia rodinný dom. A tak nech mi je odpustené, ale ak je podľa lavidu všetko OK, tak načo hus gága? Leda, že by bola trafená? Je tu ešte jedna možnosť. A to taká, že lavida zistil, aké je to nepríjemné, keď sa niekto naváža do detí rodičov, s cieľom znevážiť celé rodiny ,keď chce ponížiť, pokoriť, poukazovaním kto je koho syn, dcéra, zať , otec, atď., alebo keď dehonestuje a znevažuje deti pred rodičmi a urážlivo sa vyslovuje pred deťmi o rodičoch a tak ako vidíte lavida „kapánek zjihnul“. Hoci nepredpokladám takúto empatiu u lavidu ku nám ostatným, ale zdá sa, že aj on má dušu, asi ranenú(?), keď reagoval na stavbu a pozemok, bez výslovnej identifikácie o koho sa jedná, hoci napokon išlo o jeho syna. Lavida cíti, že môžu byť problémy???.
Nemajte obavu lavida, ja sa tak, ako ste sa vy, neznížim k takejto úbohosti. Inak lavida, veľa šťastných chvíľ vášmu synovi v bývaní v Novákoch. Vždy som mal záujem na riešení bytovej otázky pre mladých ľudí v našom meste akoukoľvek formou, okrem tej, že ak užívanie nezákonne skolaudovanej novostavby znečisťuje povrchové vody, a že sa primátorský byt na ul. Čerešňovej zmenil na peniažky pre posledného užívateľa (pána primátora) pred jeho predajom ( hoci sa v byte vykonala rekonštrukcia na náklady mesta) a tak mal zostať podľa verejného vyhlásenia, slov staronového primátora, byt v majetku mesta, ale nie je.. .
Takže v prvom rade sa lavida vskutku svojimi „odbornými zástojmi“ (???) vyjadruje ku „pestúnskej starostlivosti“,o pána primátora, či ku schopnosti pána primátora odpísať žiadateľovi podľa Infozákona informáciu. Lavida, to naozaj nikto nespochybňuje, veď ak by bol opak pravdou a mesto by neodpovedalo, porušilo by mesto zákon a tak, ako sa niektorí ľudia (z jeho rangu) v minulosti odvolávali z titulu porušenia ustanovení Infozákona na prokurátora, tak vari, kto by sa cítil poškodený, sa môže i v súčasnosti obrátiť na prokuratúru. Otázka však stojí lavida na inom a síce vyššom princípe a to, že skromne mlčíte o nepoužiteľnosti a nekompetentnom, nič neriešiacom, zastieracom obsahu, vyplývajúcom z odpovedí pána primátora, na žiadosti podaných v súlade s Infozákonom.!!!!!!!! A to je už predsa naozaj o čomsi inom, lavida!!!
V druhom rade, lavida venujete pozornosť nákupu osobného auta, na ktorom sa vyváža náš pán primátor. O osobnom automobile, možno až neskôr priatelia. Na rade v poradí dôležitosti jednať o správnosti rozhodnutia pána primátora by mali byť poslanci MsZ. Verím, že sa budú dotazovať. Lavida, ostatné všetko sú potom kecy. Naozaj len pre tie malé deti.
A na záver. Lavida rovnako ako vy, aj ja sa osobne domnievam, že porovnávanie je zdravé, mám na mysli vašu komparáciu medzi Dr. Danišom a Ing .Šimkom . Ale čo, ak niekedy kríva? Takže skúste aspoň raz vedenia nášho mesta porovnávať kriticky, s dávkou dobromyseľnosti vediac, že každé porovnanie kríva. Osôb, ktoré sa dokážu porovnávať, sa vari netreba obávať, pokiaľ si na tento účel vyberajú seberovných!!!. Mám na mysli, človeka s dvadsaťštyriročnou praxou a človeka bez praxe , ale vo voľbách mali za sebou rovnaké vox populi a vysoko prehral ten s dvadsaťštyriročnou praxou, aby nastúpil zvolený kandidát s nulovou praxou!!! A akú mu dal šancu, ten čo s ním boj o kreslo prehral? Myslím si, že obavu treba mať vtedy, ak sa osoba začne považovať za jedinečnú, neporovnateľnú a podľa toho, ako vidíme sa aj správa a ľudia vášho typu jej drukujú. Však, načo cikať proti vetru, keď sa môžem mať dobre? PB.
Hodnotenie: 0   1
20:28:34 30.08.2019 [6919] Nevhodný príspevok?


K 75-mu výročiu vzniku Slovenského národného povstania. Je mimoriadne dôležité pamätať a pripomínať si! Je mimoriadne dôležité, naučiť sa ľudí spájať. Veď ľudia, dnes mnohí už nežijúci, ale účastníci, ba tvorcovia historických udalosti , ktoré ani našu obec Nováky, nijako neobchádzali, si to rozhodne zaslúžia.

Je preto naozaj dôležité pamätať a spomínať, ale i naprávať to, čo sa za posledných tridsať rokov vo vedomí a v pamäti národa i v našom meste pokazilo, vymazalo a bez logického zváženia zrušilo. Veď práve naopak, revolučné myšlienky ľudí, z rôznych kútov ČSR v čase predvojnovom, ktorí nachádzali zamestnanie v Novákoch zásluhou etablujúceho sa banského a chemického priemyslu, značne vplývali na myslenie ostatných ľudí a vlievali nádej na lepší život.

Aj preto si myslím, že zrušenie Izby revolučných tradícii v našom meste nebolo šťastné rozhodnutie. Rovnako aj odstúpenie od spolupráce pri organizovaní regionálnych osláv SNP na Sekaninách s obcou Lehota pod Vtáčnikom a Podhradie. V tejto časti obce Lehota pod Vtáčnikom bola vybudovaná základňa Hornonitrianskej partizánskej brigády a predsa vo vedení (členovia štábu) tejto partizánskej brigády boli i naši obyvatelia. Nedomnievam sa, že by sa mohlo považovať znovuobnovenie spoločných osláv s obcami spomenutými
za neskromné želanie.

Už pri prvom výročí Slovenského národného povstania (teda už v auguste v roku 1945) hlásali naše denníky, že duch Slovenského národného povstania žije. Už vtedy však vyslovili potrebu zdôrazniť, že pripomienka Povstania nemôže zostať len oslavou boja proti „vrahom a zradcom národa“, musí byť tiež záväzkom do budúcnosti, opätovným prihlásením sa k antifašizmu. A to mi verte, je myšlienka v súčasnosti ozaj aktuálna. A s ňou, sa v istom slova zmysle i po zapojení sa do SNP, jeho účastníci nádejali, že potomkovia tvoriaci v súčasnosti obyvateľov i nášho mesta, si budú ich historickú úlohu v SNP vážiť a historickú udalosť spätú s revolučnou históriou SNP zapísanú i v dejinách nášho mesta i po 75 rokoch od jej vzniku ocenia, možno s väčším záujmom a úctou.

Obyvateľstvo nášho mesta sa v roku 1944 zaradilo do historických udalostí Slovenského národného povstania a veľmi výrazne, veď na hornej Nitre pôsobili rôzne partizánske skupiny, oddiely a brigády: Hornonitrianska partizánska brigáda, ktorej jadro tvoril oddiel Vtáčnik, jemu podliehali oddiely Major, Dolné Vestenice a Thälmann, partizánska brigáda Jána Žišku, partizánska brigáda A. A. Martynova a partizánsky oddiel Slovan Ráztočno. Oddiely uskutočňovali väčšinou prepady a deštrukčné akcie. Partizánske akcie trvali až do príchodu sovietskej armády na hornú Nitru v apríli 1945.

Dá sa súhlasiť so slovami Ľuba Dzuráka, s jeho výzvou na vzbudenie záujmu u našej mladej generácie o revolučné a pre slovenský národ historicky najvýznamnejšie vystúpenie za svoju slobodu , ktorým jednoznačne je obdobie Slovenského národného povstania.

Zároveň si však myslím, že by to mala byť aj výzva pre naše mestské samosprávne orgány, aby opäť zhromaždili faktografické podklady dokumentujúce revolučnú a kultúrnu históriu nášho mesta, ktorá určite prispeje k edukácii mladšej a najmladšej generácie žijúcej v našom meste. Aby prostredníctvom sústredených dokumentov a faktografických exponátov , dobových dokumentov, fotografií a zbierok si návštevníci vedeli predstaviť históriu našej obce a tradícií v živote jej obyvateľov v komplexe, ako celok PB
Hodnotenie: 2   0
20:08:01 27.08.2019 [6917] Nevhodný príspevok?
Prispievateľ Accickvep nemôžem sa ubrániť dojmu,že Vaša reakcia na môj prípevok patrí do už spomínanej krčmy,čo tu onehdy spomínal PB,ale budiš,každý sme nejaký a reakcie a názory prispievateľov môžu byť rôzne/sto ľudí,sto názorov/,preto sa k Vášmu príspevku pokojne vyjadrím.
V prvom rade je zrejmé,že terajší primátor p.Šimka žiadnu pestúnku nepotrebuje,čoho dôkazom je jeho dlhoročná činnosť a výsledky v komunálnej politike.O tom myslím niet žiadneho sporu,hoci pochopiteľne uznávam ,že aj v tomto prípade bude hrať svoju rolu pluralita názorov vyplývajúca zo subjektívneho hodnotenia .Ja v tomto prípade posudzujem jeho kariéru a zástoje v politike ako celok a tu domnievam sa ,nie je možné nevidieť jej celkovo pozitívny priebeh.
V druhom rade ja pokiaľ môžem posúdiť z vlastnej skúsenosti,tak p.Šimka je rozhodne schopný písomne odpovedať na otázky občanov a aby som nehovoril len o vlastnej skúsenosti,tak toho potvrdením sú aj príspevky p.Bošiaka v ktorých čitateľov informoval o svojich žiadostiach o informácie na základe zákona č.211/2000Z.z.Takisto je tu možnosť verejne na zasadnutiach MsZ interpelovať predstaviteľa mesta s akýmkoľvek problémom dotýkajúcim sa života občanov a tiež práce vedenia mesta a poslancov MsZ.Je teda len na občanoch samotných ,do akej miery využijú túto možnosť podieľať sa na správe vecí verejných.Tiež mi nedá pripomenúť,že terajším predstaviteľom mesta bola odmietnutá prax bývalého vedenia-“5 minút a dosť” a bol daný verejný prísľub,že každému bude umožnené diskutovať podľa individuálnej potreby bez zbytočného stresu kôli malému časovému úseku na diskusiu.Taktiež s uznaním kvitujem,že už skončila prax,kedy boli cenzúrované diskusné príspevky a vystúpenia občanov,ktoré boli z prestížnych politických dôvodov pre bývalé vedenie mesta nevýhodné.
Po tretie,čo náčelník povie,alebo nepovie,je jeho vec.Ak ste sa nepýtal,prečo fabulujete jeho prípadné odpovede?To do objektívnej debaty rozhodne nepatrí.
Čo sa týka pozemku vedľa terajšieho primátora,tak tam nikto nestavia.Majiteľ býva v Novej si a zrejme ho zdedil po otcovi,ktorému bol vrátený v reštitúciách. Môj syn stavia až na druhom pozemku od primátora.Pozemok bol našej rodine takisto vrátený v reštitučnom konaní.
Pokiaľ ide o splašky,nemám šajn ako má primátor projekt riešený.Predpokladám dva možné varianty.Buď vybuduje len samotnú čističku s vývodom do tej istej kanalizácie a v tom prípade je odpoveď na vašu otázku tá,že splašky pôjdu opätovne do rieky,akurát že prebehnú cez čističku,alebo vybuduje aj žumpu bez vývodu do kanalizácie a bude ju musieť podľa potreby dať vyprázdniť /h/rovnocucom.
Tiež mi nie je jasné,prečo hodnotíte celkovo Nováky ako katastrofu.Podľa mňa silne zovšeobecňujúco preháňate a ja sa rozhodne s vami v takom názore nestotožňujem.
Kúpa drahého auta určite nie je žiadna katastrofa.Autá na lízing si ľudia , firmy,alebo obce kupujú bežne a zrejme vedia prečo,keď si zrátajú ekonomiku.Alebo si myslíte,že tým všetkým ,čo po celom svete takýmto spôsobom kupujú autá hrabe?
Na druhej strane katastrofa bol výbuch vo VOP,alebo nešťastia v baniach,kde padli za obeť ľudské životy.To boli skutočné katastrofy a nie kúpa auta na lízing.
Ale keby som chcel prijať vašu rétoriku,tak by som finančnou katastrofou nazval p. bývalým primátorom chystaný projekt novej polikliniky,ktorý by bol pre mesto likvidačný.A to už ani nehovoriac o tom,ako dopadlo celkovo “gazdovanie “ bývalého manažmentu za celé štvorrocné obdobie.Ak hovorím celkovo,tak tým nehovorím,že všetko bolo zle,určite boli aj niektoré podarené projekty,ale bolo ich len málo.Tieto moje slová potvrdzujú aj vyjadrenia p.Bašku predsedu TSK,keď na predvolebnom mítingu p.Baláka na moju otázku prečo už strana Smer SD nekandiduje na post primátora p.Daniša odpovedal protiotázkou “ A vy si myslíte,že tu v Novákoch sa toho urobilo dosť?” Trebárs taký nerealizovaný projekt rekonštrukcie polikliniky bola veľká a zásadná chyba!
Dúfam prispievateľ Accickvep,že som zodpovedal vaše otázky a tiež dúfam,že môj príspevok nepochopíte ako útok a hučanie.Som len radový občan mesta a snažím sa podľa možnosti na základe špatných skúseností si fakty overovať.Robím to len z jediného dôvodu,aby som mal čo najviac relevantných informácií pre rozhodovanie sa vo voľbách,komu dám svoj volebný hlas,pretože si uvedomujem veľký význam a dôležitosť takého konania,veď napokon ide o napredovanie v snahe o lepší život v meste.


Hodnotenie: 1   0
16:36:43 27.08.2019 [6916] Nevhodný príspevok?
Priatelia, súčasná nepriama (zastupiteľská) demokracia i v našom meste by mala spočívať v tom, že slušný občan sa zúčastňuje na politickom rozhodovaní sprostredkovane, delegovaním svojho podielu moci na zvolených zástupcov (primátora a poslancov mestského zastupiteľstva), ktorí napĺňajú jeho vôľu v orgánoch mest. Znamená to pre nás, slušných občanov, že hoci sme my, slušní občania, zdrojom moci, sprostredkovane sú nami zvolení poslanci mestského zastupiteľstva nositeľmi moci!!!.

I napriek uvedenému priatelia, sa začínam vážne zamýšľať nad tým, že prestanem sledovať zverejňované zasadnutia mestského zastupiteľstva, či brať účasť na zasadnutiach MsZ. Považujem to v súčasnosti za zbytočnú stratu času, pretože nielen mne , ale hádam i niektorým vám, to berie drahocenný čas, ktorý môžeme podstatne racionálnejšie užiť v kruhu svojej rodiny a akýkoľvek druh „showbiznisu a one man show“ zo strany staronového pána primátora si môžeme nahradiť sledovaním programu v štátnej televízii, alebo súkromných televíziách s celoplošným záberom Slovenska.

Verte, že spoľahlivo sa dá konštatovať, že medzery vo vedomostiach predstaviteľa výkonnej moci a niektorých členov zboru zastupiteľstva, ako sa má riadiť mesto, z pohľadu sprostredkovanej im moci , z pohľadu etického, morálneho princípu, slušného vyjadrovania sa ,bez osočovania, vulgárnych prejavov zo strany pána primátora, sústavného vyhrážania, spoluobčanom ex post po zasadnutiach MsZ jeho príbuznými a osočovania spoluobčanov mi už, ako sa ľudovo povie „presadá“ ,najmä ako systém a spôsob vedenia nášho mesta. Inými slovami, nefunguje to v našom meste zo strany primátora, poslancov a ešte menej zo strany nás, občanov . Jednoducho nefunguje!!!!!.

Priatelia, kto sa učil s deťmi množiny vie, ak tvrdím, že teória o zastupiteľskej demokracii ako to vidíme u nás, v našom meste sa len veľmi slabo, prekrývajú s praxou, ktorá je realizovaná mestskými volenými orgánmi. Všetci vieme a najmä to vidíme, že predstaviteľ mesta sa nie vždy správa ako náš zástupca. Jeho kroky s podporou pár poslancov, ale najmä vyjadrenia, ktoré sa niekedy nedajú ani len počúvať, nehovoriac nedajbože na ne nazerať, ba ani komentovať, mnohokrát, takmer vždy, nasvedčujú tomu, akoby nám dával najavo, že tu žijeme v monarchii a on je pánom nášho mesta (??? !!!).

Prečo je to tak? Dovolili smemu to!!!. Nekontrolujeme tých, ktorým sme dali hlas. Nespokojnosť sa vyjadrí až vtedy, ak dôjde k niečomu čo dáva možnosť , ako to vidíme zneužiť na ZVIDITEĽNENIE STARONOVÉHO PRIMÁTORA a jemu submisívnych poslancov!!!. Avšak pravidelná kontrola v rámci prevencie žiadna. Nečudujme sa potom, v akom meste to žijeme. Miestni politici necítia sústavný tlak. Ak aj niekedy nejaký príde, veľmi rýchlo zmizne. Niekedy stačí telefonát pána primátora a ľudia zacúvajú, ako auto do garáže. Nuž tak, verte, naozaj, zacúvajú.

Priatelia, naozaj s pochybnosťami vnímam to, ak poukazuje a žiada nás kladivo lavida , že by sme nemali len kritizovať pána primátora, ale ho vraj aj mali chváliť asi za to, že dá opraviť cesty, alebo budovy Z akého zdroja lavida nepíše. Samozrejme, že z peňazí mesta , alebo z peňazí štátu, ktoré má mesto, pán primátor dá vyčistiť ulicu, pokosiť verejnú zeleň, atď. Nuž lavida, nič nové, ale veď si to aj s ďaľšími z vašej ekipy konečne uvedomte, že vaša požiadavka je to isté, ako zatlieskať bankomatu, keď vám vydá vaše peniaze !!!!.

Veľmi mi zdvihli adrenalín ľútostivé slová, ktoré vyslovil pán primátor niekoľkokrát na adresu školopovinných nováckych detičiek,keď chcel poukázať na to, že v oboch budovách Základnej školy nášho mesta budú cvičiť na chodbách. Slová pána primátora mi pripadajú neúprimné a farizejské a bez osobnej pokory!!!

Stačí si prečítať príspevok školy o činností tých detičiek, ktoré pán primátor tak veľmi ľutuje na poslednom mimoriadnom zasadnutí Msz. Tak prosím čítajte: Príspevok má názov „Na životnom prostredí nám záleží... a píše sa v ňom. O tom, že životné prostredie a príroda nám nie je ľahostajná, dokazuje naša škola viacerými aktivitami. Tou poslednou v tomto školskom roku bolo zapojenie sa do projektu „ElektroOdpad-Dopad“. V rámci neho sme vyzbierali z nováckych domácností úctyhodné množstvo elektroodpadu a medzi 12 zúčastnenými školami sme sa umiestnili na 1. mieste. Športové potreby, ktoré sme získali ako odmenu, nás potešili. No najväčšou odmenou pre nás je vedomie, že sme podali pomocnú ruku prírode a aj našou zásluhou elektroodpad neskončí na čiernych skládkach, ale bude ekologicky zlikvidovaný a recyklovaný.“ Potiaľ príspevok školy.

No a ten istý veľmi ľútostivý pán primátor, má o tieto detičky obrovskú, takmer otcovskú obavu, kde a ako budú robiť TELESNÚ POTREBU A TELESNÚ VÝCHOVU,počas povinnej školskej dochádzky na vyučovanie. Ľudia, páni poslanci a vy ste neprotestovali, veď sa zobuďte. Veď pán primátor xy rokov znečisťuje bezprecedentne životné prostredie a vody rieky Nitry tým, že odvádza do rieky NITRA splašky vyprodukované v jeho rodinnom dome, bez ČISTENIA A ZDORAZŇUJEM PLATENIA (!!!) za ich čistenie a likvidovanie kompetentnému správcovi zodpovednému za ochranu vôd podľa zákona. A nakoniec priatelia, paradoxom je, že nie na tlak orgánov stavebných, orgánov na ochranu životného prostredia, orgánov činných v trestnom konaní, ale na náš tlak, verejnosti, sa musel rozhodnúť, že si buduje Domovú ČOV-ku(pripomínam vám priatelia úsudok Volteira) Priatelia, JE TO MOŽNO VAŠA PRVÁ VEĽKÁ VÝHRA!!! A tak či mi veríte, alebo nie, v starostlivosti o detičky naozaj ide len a len o populistické zviditeľňovanie sa pána primátora.

Spomínate si ako kladivo na slušných ľudí - lavida reagoval na prispievateľa acickvep, citujem :“ To Accickvep.Bublinu vyduj -rýchlo-rýchlo,ale daj pozor,aby si kvalitnú vydul,lebo ti vzápätí praskne,bublinár jeden.Stačilo len prečítať si status na “fejsbúku”od pani Lieskovskej ,kde niet ani slovka o nejakom hučaní a máš po bubline.Preto je potrebné informácie si o-ve-ro-váááť/Harabin/,trebárs aj u náčelníka mestskej polície a nie hneď z počutia šírit plané reči! Stačilo len prečítať si status na “fejsbúku”od pani Lieskovskej ,kde niet ani slovka o nejakom hučaní a máš po bubline.

Nuž lavida, naozaj stačilo čítať, ale s očami otvorenými a nie so zakaleným zrakom a krvou podliatymi očami. Pre kladivo lavidu, navyše klamára je takáto na jeho posmešné ohovárajúce slová odpoveď, ktorá zaznela v diskusii pod statusom pani L. citujem :“ Samko ved presne o toto ide. Ze tu niekto vykrikuje z okien a nadava Milanovi do nepeknych slov a takisto mne a mojej mamine. Tak neviem akú spolupatričnosť a slušnosť občiansku tým vyjadruje ... ale existuje take porekadlo že aké požičaj t... potiaľ diskutér. Klamár lavida, kladivo na slušných ľudí , doporučujem vám potrebné informácie si o-ve-ro-váááť/Harabin/,... ... nie hneď z počutia šírit plané reči! Kladivo a klamár lavida, mali by ste sa tým ľuďom ospravedlniť za tie vaše táraniny!!!.

A tak znova k veci. Len dúfam priatelia, že uznáte, že pán primátor nemal iné východisko???. Veď je to naozaj pochopiteľné, lebo však ako vyššie uvádzam, ako by nám inak mohol vládnuť, ak nebude vzorom tým detičkám, ktoré tak veľmi ľutuje, ak nebude dodržiavať on sám zákony, keďže nám chce byť ešte dlho primátor mesta???. A tak priatelia opakujme si neustále:“ Ľudia majú veľkú moc“ !!! A môj apel. Ľudia, verte slušným informáciám.!!!. Ak sa slušným informáciám prestane veriť, je na škodu, že letargia, akou sú obalené Nováky, stále viac a viac nám dáva na vedomie, že v Novákoch naozaj zdochol pes!!!.

Záverom si myslím, že to vezmem asi tak, že žiadny človek v našom meste, na Slovensku a možno ani v Európe a vari aj na svete, nemá večných priateľov a ani odvekých nepriateľov. Raz možno ,ak motyka vystrelí potiahneme i v tomto mestečku všetci za jeden koniec. Takže tak.PB
Hodnotenie: 0   1
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
Bojnice majú novú atrakciu. Návštevníkov odvezie turistický vláčik
Turistický vláčik odvezie ľudí na dvoch trasách.
zobraziť podrobnosti »
09.05.2019
Nebezpečné znečistenie. Bývalý zamestnanec odhalil nekalé praktiky
NOVÁKY / Rybári už niekoľko rokov upozorňujú na znečistenú vodu v rieke Nitra. Tá je najmä v úseku pod Novákmi plná chemických látok. Do redakcie TV JOJ sa ozval bývalý hasič, ktorý pracoval v tamojšej chemičke. Informoval o tom, ako tam zneškodňovali ortuť.
zobraziť podrobnosti »
20.03.2019
VIDEO: Prievidza má letisko. Ani Federer už nemusí dosadať na trávu
Lúka s ďatelinou bola dlhých sedemdesiat rokov letiskom v Prievidzi. To sa teraz zmenilo. Trávu nahradil asfalt. Pomôcť to môže celému regiónu.
zobraziť podrobnosti »
19.03.2019
Budú sa preverovať výsledky volieb: Neúspešní kandidáti žiadajú o prepočítanie hlasov
NOVÁKY - Jeden z neúspešných kandidátov na primátora Novák v novembrových voľbách do orgánov samosprávy obcí požiadal Ústavný súd (ÚS) SR o prepočítanie hlasov. Podanie odôvodnil tesným rozdielom hlasov voličov medzi ním a zvoleným kandidátom.
zobraziť podrobnosti »
28.11.2018
Hlasuj za ZŠ Nováky a vyhraj
V hre sú 3x plne vybavené počítačové učebne s interaktívnou tabuľou v hodnote 21 000 € pre tvoju školu a viac ako 120 vecných cien pre teba, hlasovanie prebieha do 31.12.2018
zobraziť podrobnosti »
22.11.2018
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.