Stránku si prezeráš sám... FullHouse Slavio VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
931 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
13:47:10 19.09.2020 [7391] Nevhodný príspevok?
Tak priatelia, ako to je, akú reakciu čoby názorovú dať na príspevok vedenom pod č.7389 od anonymného prispievateľa lavidu? Takže takto lavida. Buď tu máme mesto, ktoré funguje normálne, alebo keď tomu tak nie je a mesto nefunguje , tak je možnosť ho k tomu dotlačiť, nechcem byť expresívnejší, alebo budú referendá, petície, ktoré riadia občania na základe svojich emócií, alebo možno ako pred voľbami, veď si len si spomeňte, na divoko rozvášnených facebookových nadšencov.
Lavida, mojou a mojich priateľov , či našou verejnou tvárou sú príspevky na túto webovú stránku. Ale naozaj, okrem vás a človeka, ktorému už dlhodobo robíte causidicusa, si nikto doposiaľ nedovolil toľko špiny, klamstva difamácie ,posmeškovania, osočovania voči nám, občanom mesta Nováky zneužiť skutočnosť, že píšeme na ňu, pod vlastnou identitou, neanonymne, ako vy a ten váš človek z Bubliny.
Lavida, umravnite sa najmä v poznaní ľudí. Človek, ktorý dokáže napísať knihy, ktoré mu vydavateľstvá vydajú, a ktoré majú ,veľmi vážne to prehlasujem“ citlivé autorské vnímanie o skutočnostiach, o ľuďoch, osobnostiach, ku ktorým sa ako autor dokonale a s úctou vyjadruje, prenechávajúc tak budúcim generáciám inšpirujúce myšlienky a tým občan, obyvateľ nášho mesta pán Ľubomír Dzurák nepochybne je, mali by ste zvážiť vaše zvrátené myšlienkové pochody.
To platí v rovnakom poradí aj o prístupe k pánovi Milanovi Oršulovi,st. Riadiť športový klub, byť štvrťstoročie prezidentom Športového oddielu „Klub rýchlostnej kanoistiky“ je bez úspechov len pozlátka. Menovaný pán sa môže hrdiť však zlatými výsledkami, ktoré sa zapísali do Kroniky slovenského športu na najvyššej úrovni Slovenskej reprezentácie doma i v zahraničí. Nedovolím si porovnávať s Vašou takouto a podobnou činnosťou. Je preto neospravedlniteľné ,ak sa vyjadrujete, či si oprávňujete sa vyjadrovať rovnako so zvrátenými myšlienkovými pochodmi k nemu, jeho práci a vzornému občianskemu životu, čoby občana v našom meste.
Priatelia, nemyslím si, že písať na túto stránku je celý, tak ako to vidí lavida, skutočný môj život. Ubezpečujem Vás, že ani zďaleka. Pravdou však je, ak by som nemal záujem o chod mesta, o život v meste, ktorý sme sem tam rozoberali v debatách s priateľmi, ako píšete, teda nie pre nadobudnutie jednostranných poznatkov, tak ako ich lavida od človeka z bubliny dostávate, vedených o téme nášho mesta k situácii v meste ,etc.,etc., my sme triezvo hodnotili stav v meste, postoje ľudí z Bubliny voči nám, našim rodinám, priateľom a napokon aj vo vzťahu k ostatným občanom. Lavida možno by ste mali vedieť, že „ Starci chodie zle, ale radia dobre- Dánske príslovie.
Lavida, aby ste pochopili, kladiem vám otázku, k čomu by to všetko bolo, aby som si napr. ja osobne koledoval o útočné a dehonestujúce, s obrovskou dávkou difamačné blogy, statusy v Diskusiách k článkom v rôznych printových médiách, ktoré písal váš človek, ktorému pripisujete humánny,ľudský, inšpiratívny a morálny či etický prístup, lebo vraj dodržiava Etický kódex???. To uznáte, že taký naivný nie som. Lavida, ja si uvedomujem, že nechápete naše myšlienky, ich podstatu a tak vám nezostáva nič iné, len to že váš prejav je konfúzny ,pretože však áno, memento: “ žijete v bubline a tak musíte aj konať“, ale mali by ste rovnako vedieť, že „ vyť spolu s vlkmi, ešte nie je garanciou, že nás nezožerú.“
A tak na záver lavida, Už od roku 2012 a v ďalších rokoch som na tejto stránke uverejňoval príspevky, ktorými som sa snažil dávať na správnu mieru v počiatku ako oponent na difamujúce pohľady a kritiku na činnosť novozačínajúcich poslancov zo strany aj vtedy, ako aj s menšou štvorročnou na obdobie 2014-2018 vynútenou prestávkou, zahanbujúcou pre dnes súčasného primátora, vašimi ľuďmi vytvorenej nátlakovej skupiny svojou činnosťou operujúcou vo verejnom priestore pod falošnými identitami. Identifikoval som niekoľko jej kľúčových hráčov, a vy sám ak sa dobre pamätám ste sa mi priznali, takto:“ Ja som lavida“, len si spomeňte. Bol som rád, že som vás poznal. Či ste to však aj v súčasnosti vy? To vie len Pán Boh. Vedzte, že ma to vôbec nezaujíma. Ale, aj byť slušným je cnosť, takže lavida veľa zdravia, a počítajte mi príspevky, mne to až tak veľmi nevadí,asom zvyknutý. PB.
Hodnotenie: 3   0
12:46:20 17.09.2020 [7382] Nevhodný príspevok?
Priatelia, nuž takto to je, keď problémy malého mestečka, akým naše Nováky sú, podľa nášho pána primátora Ing.Dušana Šimku, majú nejakým spôsobom ospravedlniť jeho neospravedlniteľné chovanie, správanie ,konanie , ktorý išiel dobrovoľne a vari aj s plným vedomím, že s akými problémami sa bude potýkať pri výkone svojej funkcie. Akosi prirýchlo zabudol, aké problémy spôsoboval a pokračuje v nich predchádzajúcemu vedeniu mesta on sám, aj s jeho osobami blízkymi.
A jeho pozvánka, pozývajúca nás na rokovanie Mestského zastupiteľstva? Sami čítate priatelia. Presne platí, ako aj v jeho maile, len toť nedávno, ním napísanom a rozposlanom po kadejakých inštitúciách, citujem ho: “Zdrap papiera“.
Priatelia, čo k tomu dodať? Ak sa primátor nedokáže ovládnuť pri zapnutej kamere, čo myslíte, ako sa chová, správa a koná, napr. voči jeho podriadeným, poslancom, členom Mestskej polície, obyvateľom mesta, občanom s kritickým myslením, keď kamera tam nie je? Najmä ak občanov bezostyšne ohovára, vulgarizuje,difamuje uverejňovaním nepravdivých skutkových tvrdení a neoprávnenou kritikou zasahuje do zákonom chránených prav na ochranu osobnosti, čím občanom znižuje ich ľudskú dôstojnosť,vážnosť,profesijnú a občianku česť a dobré meno a už sa vari k ničomu nedá prirovnať jeho správanie. Padol na samé dno, ak ho už neprerazil.
Keďže, osobne som nemal možnosť pomerne veľmi dlhú dobu osobne hovoriť s priateľom Milanom, Vladimírom, Ľubomírom (však isto chápete, obmedzenie stretnutí v reštikách, zaneprázdnenosť v dôsledku starostlivosti o naše vnúčatá, pretože ich rodičia sú zamestnaní, prázdniny a korona a ochrana pred ňou, však nás nabádali kvôli veku sa chrániť, obmedziť stretávky, atď.,atď. !!!) ,počúvam ,najmä pri nákupoch v obchodoch, OD Lidl a pod. ,ktoré sú vari pre každú domácnosť nezbytné ich navštíviť a stretávky s priateľmi, známymi a pod sú naozaj možné, rôzne názory o mojich, našich stretnutiach a ako kriticky poukazuje na ne náš primátor Ing. Dušan Šimka mimo kamery!!!
V nadväznosti na uvedené sa naozaj možno už domnievať, že tento človek, ako čítate i ďalší z jeho blízkosti sú mimo realitu, ak takýmto spôsobom uvažuje, ako však čítate i jeho blízky uvažujú, o dobrých vzájomných vzťahoch medzi občanmi, ktorí sú dobrí priatelia a sa stretávajú!!!.
Priatelia, i preto som osobne ocenil informáciu ,ktorú na svojej fcb stránke uverejnila JUDr. Katarína Macháčková, primátorka Prievidze 3. septembra , pod názvom „ROKOVANIE SO SUSEDMI“, cit. : „Dnes sme sa stretli so susedmi v Bojniciach a predebatovali viaceré aktuálne témy, ktoré sa týkajú našich miest. Napriek tomu, že je niekedy umelo vytváraný obraz, podľa ktorého Prievidza a Bojnice nemajú dobré vzťahy, realita je úplne iná. Sme dobrí susedia, ktorí si vždy radi pomôžu. A ak je to potrebné, bez problémov dokážeme spolu diskutovať a hľadať dobré riešenia pre obyvateľov našich miest. Aj touto cestou ďakujem pánovi primátorovi a jeho kolegom za pozvanie a spoločne príjemne strávený čas! „ potiaľ cit.JUDr. K.Macháčková, primátorka mesta Prievidza.
Priatelia, tak takýto je prejav vzájomnej úcty dvoch predstaviteľov významných miest nášho okresu Prievidze a Bojníc, ktorí sa neboja zverejniť, že v záujme spolupráce miest sa stretávajú a spoločne riešia problémy. Naozaj chvályhodné.
A tak na záver, malá rada nášmu nezávislému primátorovi. Pán primátor, ak už viete, kto je proti vám, môžete spokojne pracovať, nemusíte sa nás báť. Báť by ste sa však mali tých , ktorí vám pochlebujú. PB
Hodnotenie: 3   0
08:32:13 17.09.2020 [7380] Nevhodný príspevok?
Pozvanie – odpoveď
Primátor mesta Ing. Dušan Šimka ma osobnou pozvánkou zo dňa 10.09.2020 pozval na rokovanie MsZ, ktoré sa uskutoční dňa 23.09.2020. On bude na rokovaní hovoriť o.i. aj o nespočetných mojich príspevkoch na web stránke www.novaky.com, kde vraj vedome klamem a píšem nepravdivé informácie o ňom ako primátorovi mesta Nováky. Rokovanie bude vysielané v priamom prenose v Televízii Nováky a na YOUTUBE kanáli mesta Nováky. Dá mi dostatočný časový priestor, aby som sa mohol ku všetkému vyjadriť a verí, že sa rokovania osobne zúčastním.
Dovolím si na pozvanie odpovedať nie osobným listom, ale prostredníctvom tejto ním „obľúbenej“ stránky dúfajúc, že sa mu odpoveď dostane jeho kanálom včas.
Na rokovanie neprídem.
Mám vlastne pocit, že pozvánka ani nebola určená pre mňa, keďže sa v nej píše o nespočetných mojich príspevkoch a ja som v tomto volebnom období, v roku 2019 a 2020 na predmetnej stránke napísal iba štyri príspevky- pod č. 7336, 7358, 7361 a 7365, pričom ten posledný bol vlastne jeho vlastný e-mail, ktorý poslal mojej dcére. Ak budem mať niekedy záujem sa zúčastniť na rokovaní MsZ, tak to bude len z mojej vlastnej vôle a bez jeho komickej pozvánky. Napriek tomu nič jemu nebráni, aby dostatočne a nekonečne dlho vysvetlil moje údajne klamstvá a nepravdy v mojich príspevkoch. Ja na moje vyjadrenie „jeho“ priestor nepotrebujem, mne osobne dostatočne stačí a vyhovuje priestor na stránke www.novaky.com.
V.RichterHodnotenie: 3   0
21:47:21 12.09.2020 [7377] Nevhodný príspevok?
Priatelia, dovoľte mi, aby som reagoval na pozvanie primátora mesta o moju účasť na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Novákoch, ktoré sa má uskutočniť dňa 23.9.2020

Vážený pán primátor,
Dňa 11.9.2019 som si zo svojej poštovej schránky vyzdvihol obálku s listom, neoznačenom číslom odoslanej pošty v Poštovej knihe MsÚ a neoznačenej obálky oficiálnym razítkom MsÚ v Novákoch. V liste, resp. v pozvaní ako to uvádzate, mi oznamujete, že sa dňa 23,09.2020 uskutoční zasadnutie mestského zastupiteľstva ( v roku s priamym prenosom k problematike mesta).
Ako dôvod Vášho pozvania mojej osoby na rokovanie MsZ uvádzate,cit.: „ Na rokovaní budem hovoriť okrem iného o nespočetných Vašich príspevkoch na web stránke www.novaky,com, kde vedome klamete a píšete nepravdivé informácie o mne ako primátorovi mesta Nováky (prosím, osobitným listom mi doručeným, obratom bod po bode uveďte, kde vo svojich príspevkoch sa vyjadrujem ako Vy tvrdíte)
Najskôr začnem pán primátor s Vašim dovolením asi takto. V súvislosti s Vašou pozvánkou mi prišiel na um Váš povzdych pri istej príležitosti a slová, ktorými Ste Váš povzdych sprevádzali a zneli jednoducho: „ To je politika“. Áno pán primátor, svet politiky je už taký, len Vy ste si to predstavovali ako v rozprávke z filmu “Pyšná princezná“, že Ste vstúpili do kráľovstva kráľa Miroslava, kde vládne iba Vaša spravodlivosť. Áno, verte mi, že by som Vám to zo srdca doprial, ale... „ V zemi krále Miroslava se všem žije dobře, protože panovník je laskavý, spravedlivý a moudrý „.
Pán primátor, neviem čo si predstavujete pod Vašou štábnou kultúrou, aké sú Vaše myšlienkové pochody, ale ak nemáte pocit, že mi účasť nariaďujete, alebo ak máte pocit, že ma nepozývate ako súkromná osoba, ale ma pozývate ako primátor mesta, mám za to, že by som si zaslúžil ako občan podieľajúci sa na budovaní tohto mesta takmer dvadsať rokov , mimochodom tiež ako Váš predchodca na Mestskom národnom výbore, ako ma tituluje osoba Vám blízka, „ ako bývalý, resp. totalitný komunistický predseda“ kultúrnejšie pozvanie po toľkých rokoch Vášho pontifikátu, a určite okrem tohto posledného pozvania, aj pri iných príležitostiach tak, ako je to zvyklosťou v iných mestách a obciach.
Pán primátor, ak ste pochopili diskusiu na webe ako diskusiu o Vás, ak ju nechápete ako kritiku v istých prípadoch Vášho nezmysluplného konania voči poslancom, občanom nášho mesta, najnovšie morbídneho konania voči vlastným zamestnancom, ktorých nemáte rád, tak potom sa vážne pýtam s očakávaním Vašej odpovede, načo také divadlo a hystéria, keďže Ste Vy a osoby Vám blízke okrem iného, podali na moju osobu nezmysluplné trestné oznámenia a ja som k týmto veciam podával výpovede orgánom činným v trestnom konaní .
Ak teda si myslíte, že neviete dôvody môjho konania a chcete ich vedieť, odporúčam Vám, spomeňte si, lebo ja ešte chvalabohu mám pamäť dobrú. A tak sa len čudujem Vašej namyslenosti, že beriete na seba úlohu vyšetrovateľa ,prokurátora, či sudcu. Som však hlboko presvedčený, že táto úloha Vám v mojom prípade, najmä voči mojej osobe a mojej rodine neprináleží!
Musím však konštatovať, že pravdou tiež je, že až takú pozornosť , ako občan mesta som si nezaslúžil, pretože celé Vaše praktizovanie takéhoto vysielania, musíte mi uznať , sa mi naozaj nemusí páčiť, naozaj sa mi nemusia páčiť Vami určované pravidlá, a keďže sa mi ani jedno také vysielanie Vami manažované doposiaľ nepáčilo ,oznamujem Vám ,že sa ho nezúčastním (!) vo Vami určenom dni, keďže je to vysielanie z pracovného zasadnutia poslancov a primátora mesta, teda orgánov mesta. Pre moju osobu, ako občana však nezáväzné, opakovane tvrdím nič nehovoriace o Vašej práci, ktorú hodnotím i naďalej ako slabú ,bez významných výsledkov.
Pán primátor, som však absolútne presvedčený, že ani moja prítomnosť, ani moja neprítomnosť Vám nezabráni tomu, čo vyslovíte, lebo už niekde som napísal, že nemáte cit na korektné vedenie rôznych hovorov, ani hovorov v orgánoch mesta a to ani vo voľnej debate, ani hovorov v priamom prenose. Nemáte trpezlivosť vypočuť názor druhého a neviete byť zdržanlivý po vyjadrovaní sa iných diskutujúcich, v podstate neznesiete akúkoľvek a najmä opodstatnenú kritiku občanov s kritickým myslením voči Vašej osobe v postavení primátora mesta Nováky.
Vážený pán primátor, a na záver Vám rovnako oznamujem, že nie som taký naivný, aby som nepochopil, že som sa pre Vás stal objektom, na ktorom chcete postaviť kostru ďalších svojich postojov a výrokov, ako aj kostru svojho predmetného vysielania, ako svoj blackpiár, či svoje promo.
Vážený pán primátor, doposiaľ Vám Vaše ponuky na debatu a podávanie Vašej ruky cez televíznu obrazovku takmer všetci bývalí Vaši priatelia odignorovali, tak Vašu ponuku s „ ľútosťou“ keďže som nebol nikdy a teraz už naozaj ani nechcem byť Váš priateľ ,odmietam aj ja. Ale i tak Vám za Vaše „pozvanie“ ďakujem.

S úctou

Mgr. Peter BOŠIAK, dôchodca
P.s.:
• čl. 26 Ústavy SR • Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. • Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu. Sloboda slova alebo aj sloboda prejavu je právo slobodne prejaviť vlastný názor, rovnako ako aj počúvať/sledovať názory ostatných. Je jedna z občianskych slobôd; zakladá sa na slobode myslenia. V dnešnej dobe slobodu slova chápeme širšie ako pôvodný termín, preto sa niekedy používa termín sloboda vyjadrovania sa.

• ESĽP rozšíril hranice prípustnej kritiky reprezentanta štátnej moci v porovnaní s kritikou súkromnej osoby. Záver ESĽP: „Človek, ktorý vstúpil do politického života si musí uvedomiť, že jeho súčasťou je aj určité obmedzenie jeho práva na súkromný život a môže byť vo verejnom záujme predmetom širšej i ostrejšej kritiky, nie len zo strany novinárov, ale aj svojich politických oponentov.“


Hodnotenie: 3   0
22:37:44 09.09.2020 [7376] Nevhodný príspevok?
Priatelia, nuž ľudia z nováckej bubliny pomáhajú. ako môžu, Ing. Dušanovi Šimkovi,primátorovi mesta zmierňovať, ba bagatelizovať následky rôznych difamačných vyjadrení, ktoré vzniesli obaja bratia proti vám ich spoluobčanom, nevynímajúc zo sústavného difamovania i mojej osoby.
Veď, čo už, ak v prostredí , v ktorom žil, ale najmä pracoval po roku 1989 prisvojujúc si svoju veľkosť a neomylnosť, či vedomie nenahraditeľnosti za pomoci tolerovania miestnych nazvime to politických „ špičiek“ ho uviedlo do osoby neomylného narcistu. Však vari sledujete jeho systém vedenia mesta a riadenia aparátu radnice. Človek ťažko indoktrinovaný túžbou po moci. Pohráva sa s ľuďmi bez pokory, hoci celú situáciu po nástupe na stoličku primátora mohol na sto percent riešiť inak!!! V prvom rade, ľudsky
A lavida nám odkazuje, že ,cit.“ ... lebo ja sa domnievam, že v prípade zverejneňovania nejakých súkromných mailov pán PB nafukuje tú svoju bublinu,ako to s chuťou robí už nejaký ten rôčik“ potiaľ lavida. Nuž takto lavida, veď asi viete, veď ste medzi mne doručovanými mailami tiež poctený ako prijímateľ. V maile zo dňa ,napr.11.08.2020 je na strane odosielateľ M.Š. a na strane komu boli odoslané počet ľudí (fyzických osôb a právnických osôb ) cca 51 subjektov, teda tí, ktorým boli dvojčatami,dvojčaťom expedované??? O obsahu,škoda vravieť.
Samozrejme,že naviažem na slová napísané o emóciách,však takto o nás asi „bez emócií“!!! píše odosielateľ mailu M.Š.,cit,: „...že práve Mgr. PETER BOŠIAK a ĽUBOMÍR DZURÁK sú, ako sami na tej stránke uvádzajú, VEĽMI DOBRÍ PRIATELIA... ... Oni dvaja sú - takpovediac- "dvorní "pisatelia" NA HRUBO MANIPULOVANÚ WEBOVÚ STRÁNKU www.novaky.com.
A tak tomuto odosielateľovi ,len malá poznámka, myslím, že by sa mal spýtať lavidu ,ako sa manipuluje s jeho statusom , pokiaľ lavida relatívne píše v norme? Ruky z nováckej bubliny, hoci už mohli vedieť ,mali vedieť a vedeli, že ako píšeme, nemali by naše DNA, však svojich spolubčanov, či obyvateľov tohto mestečka, spájať naozaj bezdôvodne s Mafiou(!!!)
Vo svojom konaní pokračovali, a je naozaj úsmevné (samozrejme, hovorím o ich konaní, že je to konanie vyvolávajúce trpký úsmev!!! ) ak nás spájali s kauzou M.Kočnera, porovnávali s jeho opičkami (hoci sme im dostatočne odkazovali a preukázali na základe ich osobne nimi zverejnených dôkazov, že opak je pravdou, ak si sami do svojho rodinného alba ako pamiatka na dovlolenkovú kávu, či pobyt v morských vlnkách vyrobili spoločné foto s údajným mafiánom K.M.,t.č. na úteku.
A tak, ak sú nevzdelaní, mohli by byť aspoň informovaní, že zbytočne ruka z bubliny pripájala vo svojich mailoch k zvýšeniu účinku „ len ich vraj pravdy „vo svojich difamačných statusochv odosielaných mailoch výslovne zamerané voči ich spoluobčanom, obyvateľom tohto mestečka, novinové výstrižky s údajným mafiánom Vadalom pôsobiacom kdesi na Východe Slovenska(t.č. väzobne stíhaný v Taliansku za pašovanie drog) poukazovali , porovnávali s mafiánskymi opičkami.
Napokon vám lavida a spolu s vami aj vašim donorom odporúčam , aby ste začali s poctivými názormi na život v našom meste, aby ste informovali ,avšak s kritickým myslením, nech je už akékoľvek,aby som vám vyhovel,hoci môže byť len jedno ak ma byť krickým myslením a nevytvárali si vlastnú, prípadne paralelnú virtuálnu realitu. Možnože by sme sa mohli viac brániť,čo nevylučujem, že sa nebudeme, ale ako vidíte, prípad “Kočner- Zsuzsová” (sú zatiaľ nevinní!!!) ukazuje, že v právnom štáte mediálna masáž vedená vašim a spôsobom D.Š. M.Š.nebýva zárukou úspechu. Naopak.
Mali by ste vy ľudia z bubliny pochopiť rozdiel medzi dojmom a dôkazom. Mali by ste pochopiť ,že nemáte suplovať policajtov, vyšetrovateľov, prokurátorov, sudcov a najmä difamovať vlastných spoluobčanov. A na záver malá rada. Ak chcete lavida s ľuďmi z bubliny byť hľadačom pravdy ,tak musíte byť jej nositeľom, ale bez príkras, bez teatrálnosti a veľkého gesta. Keďže ste ma menovali vo svojom príspevku č.7368 vo veci spojenej s verejnou ochrankyňou práv ,cit.: „Vtedy ombudsmanka povedala jasne,že ide o porušenie ústavy,ale to veru nevyrušilo z pohody ani pána PB a ani príslušné štátne orgány. Lavida,zase ste sa vyznamenali, ja som nepodával podnet a odpoveď ombudsmanky nebola mne určená.
Lavida, pravdou však je, že som podal na mesto niekoľko žiadostí o poskytnutie informácií, podľa INFOZÁKONA, teda nie zas až tak veľa(okolo 5, lebo M.Š a D.Š. ich stihli v minulom volebnom období okolo 300), jedna je však výnimočná ,pretože primátor mesta Nováky mi na moju žiadosť o kúpe a nakladaní s troma minikamerami (moja žiadosť zo dňa 05.09.2019) neposkytol informáciu v súlade so zákonom a môj podnet riešil prokurátor Okresnej prokuratúry v Prievidzi tak, že na fiktívnu odpoveď primátora podal PROTEST PROKURÁTORA (Upovedomenie OP pre mňa zo dňa20.05.2020) a mne prokurátor v závere odpovede o vybavení môjho podnetu za stranu OP v Prievidzi oznámil, cit.:, že „... Rozhodnutie o proteste prokurátora Vám podľa §24 ods.10 zákona o prokuratúre doručí mesto Nováky. A lavida,čo myslíte??? Stalo sa??? No, nie!!!
Teda lavida , ako píšem primátor je informovaný ale... Nepozná, nerešpektuje zákon,... teda je právne nedovzdelaný. Čo iné si o takomto prístupe myslieť o človeku, ktorý za tri-štyri tisíc riadi naše mesto a žije z našich peňazí? Takže tak lavida. PB

Hodnotenie: 3   0
20:51:30 09.09.2020 [7375] Nevhodný príspevok?
No nech sa páči.Rozhodne sa u mňa nedá hovoriť o stagnácii.Z šedej myši som cez člena suity najnovšie postúpil na ruku z bubliny.To je rozhodne vývoj.A najvačšá prča je,že sa tu o kúsok nižšie jeden prispievateľ v rovnošate slušnočloveka oháňa zástavkou argumentum ad hominemm ako plácačkou na muchy,akurát že to nie je plácačka na muchy, ale verbálna po papuli.
A prečo som si zaslúžil tú virtuálnu po papuli? Lebo som pripomenul jeden princípiálny problém a to ten,ktorý hovorí o potrebe merania rovnakým metrom v súvislosti s dianím na našej politickej mini scéne.No čo sa už s tým dá robiť?Asi nič,lebo ako v tej riekanke “keď dvaja robia to isté,neznamená to to isté”,tak aj pre kritické myslenie platí,že keď dvaja kriticky myslia,neznamená to to isté.
Hodnotenie: 0   0
22:55:11 07.09.2020 [7373] Nevhodný príspevok?
Priatelia, naozaj sa dá súhlasiť s Ľubovým zdesením, ktoré uviedol slovami,“ Preboha, veď tu niekomu vadí už aj to, ak niekoho verejne nazveme svojim priateľom.“ I preto mám ambíciu s vašim dovolením, v tejto súvislosti sa pozastaviť, nad súčasným stavom v poskytovaní informácií našim lídrom, za ktorého sa dá vari po jeho zvolení k službe voličom, občanom, obyvateľom mesta považovať každý primátor ktoréhokoľvek mesta, či starosta obce. Tvrdiť však, že ak má človek-líder kopu informácií o všeličom možnom, ešte neznamená byť vzdelaný. Iba je informovaný. Ak je však lavida, ako občan z prvej ruky (od lídra mesta) informovaný, teda nie je isté, že je vo veciach, ktoré nám predkladá aj vzdelaný. Je len informovaný.
V jeho duši, ako badať z príspevkov lavidu neprebieha z titulu poznatkov, informácií ( ktoré nadobúda od lídra ) jej kultivácia. I preto sa mu dá odpustiť, že mu je pojmovo egál, nerozlišuje čo a ako čestný človek, rodina, deti, priatelia, susedia, vážení ľudia medzi spoluobčanmi, ostatní obyvatelia mesta, je mu absolútne jedno , že takouto mentálnou dehydratáciou u ľudí v jeho okolí, nechcem sa ho - lavidu naozaj dotknúť, aby to nebral osobne, sa čiastočne vymyká, naozaj len čiastočne z potierania potreby tejto webovej stránky, pretože významne neguje ako človek pojem o „mafiánskej stránke“. Však na ňu sám píše. To sú paradoxy lavida ?
Ale ,aby som pokračoval vo význame obsahu lavidových informácií. Naozaj je nutno podotknúť ,že už sa ani nesnaží preukazovať svojim manévrovaním zastierať základnú mentálnu dehydratáciu jeho a jeho spolupútnikov z bubliny. Totižto priatelia, k spomenutej mentálnej dehydratácii sa dá jednoznačne zaradiť nedostatok múdrosti. Múdrosť je v prvom rade schopnosť prežiť plnohodnotne svoj život. Je to schopnosť vyberať si len tie veci, ktoré slúžia k životu, rastu a rozvoju, a odmietať tie, ktoré nás vedú smerom opačným. A tak si kladiem otázku. V koľkých prípadoch ideme od novembra 2018 v tomto mestečku smerom opačným ? No vie len sám lavida. A či?
Prečo pojem mentálna dehydratácia? Ak považujeme vodu za životodarnú tekutinu, nezbytnú pre naše bytie na tejto matičke Zemi, potom líder, či jeho myslenie, ba i jeho intelekt nesmie byť odstrihnutý vo všeobecnosti od „životodarnej tekutiny poznania“, kultúrnosti, vzdelanosti a múdrosti.
Ja si uvedomujem, že plytkosť a povrchnosť, je prítomná všade, najmä ak navyše komunikáciu v súčasnosti medzi obyvateľmi nahradila aj komunikácia na sociálnych sieťach, nie vždy mi sympatická (áno s ohľadom na sklamania i z vašich mailov lavida aj maily osočujú a tvrdo zasahujú do integrity človeka, ľudskej bytosti – múdro vám to Ľubo vysvetlil a nezamieňajte zásah do integrity človeka mailom za emočný nedôležitý prejav mentálne dehydrovaného človeka ) ba dokonca si myslím, že v našom nováckom prípade prakticky nahradila skutočnú osobnú komunikáciu ,medzi lídrom a občanmi.
I z toho dôvodu lavidove príspevky sú povrchné, v prístupe k poznaniu nejde do hĺbky, ale cudzími výrazmi ,ktorým možno rozumie len podľa wikipédie takpovediac encyklopedicky po vzore lídra kĺže po povrchu. Lavida, vodca a líder mesto posunie k prosperite len vtedy, keď bude múdry a nesebecký, nie naopak. PB
Hodnotenie: 3   0
11:57:06 07.09.2020 [7371] Nevhodný príspevok?
Priatelia, tak toto je myšlienkový svet zabudnutého chlapca z nášho mestečka. Ale čo ďalej? Lavida, ani jeden primátor mesta, či starosta obce sa nemá správať ako chalan, ktorý nemá vychodenú, ani základnú školu slušného života. To, po prvé.
Všetci sme unavení z koronavírusu, starostlivosť o rodiny a obmedzené stretnutia s najbližšími mnohým ranilo , duše. To po druhé
Po tretie, mnohým pomáhajúcim dobrovoľníkom z radov občanov mesta, v tomto pandemickom období sa nedostalo primeraného pochopenia, ocenenia, skôr naopak, teda ako sme zvyknutí, osočenia a ironizovania, so samozrejmým zvýraznením vlastného ega, významu konania vrchného z radnice. A vy dookola píšete tliachaniny. Neviete čítať? Takže ,ako ďalej lavida???
Boli však časy, keď ľudia, aspoň v niektorých témach boli jednotní. Iste, bolo to také obdobie iné. A tak prečo sú občania, či mladí ľudia, poslanci MsZ naštvaní? Nuž preto ,že ľudia z bubliny im kladú „ chúlostivé“(?) otázk, ako napr.: ...Ako si ty môžeš myslieť iné, ako ja? Ako to, že tvoje poznanie je odlišné? A do toho ešte nová životná skúsenosť. Víťazi kontra porazení. To sa dnes aj v Novákoch nosí. Jedni hlúpnu z moci, druhí sú frustrovaní. Jedni sa tešia, skáču po kariérnej príležitosti, druhí sú naštvaní.
A lavida z dvora v obkolesení svojich psíkov filozofuje a píše nezmysly ,akoby nevedel čítať, čo ľudí, obyvateľov mesta kvári A tak opakovane, už po koľký krát moja odpoveď znie: „ vlastne je to tak, že obeť si za to, že na ňu zazerá vrčiaci pes, s vycerenými zubami a prípadne zaútočil, môže sama. Vraj obeť nemala byť zlá (?!), nemala zazerať, alebo byť nervózna. Priatelia, tomu sa hovorí „ victim blaming“.
Asi tak je to podľa lavidu správne. A nevyhovorí sa, máme s ním skúsenosti. A ako je to u ľudí, keď pred primátorovými atakmi chráni rodič svoje dieťa, ponechám na Vašej úvahe,priatelia. To lavida nepochopí, tak ho nechajme na pokoji. PB
Hodnotenie: 3   0
08:55:33 07.09.2020 [7370] Nevhodný príspevok?
Keď už je reč o tých mimoriadne nebezpečných signáloch,tak mi z pamäti vyplávala spomienka na ten trápny prípad cenzúry záznamov zo zasadnutí MsZ ešte za primariátu pána Daniša.
Vtedy ombudsmanka povedala jasne,že ide o porušenie ústavy,ale to veru nevyrušilo z pohody ani pána PB a ani príslušné štátne orgány.
To len tak na okraj pre komparáciu,lebo ja sa domnievam,že v prípade zverejneňovania nejakých súkromných mailov pán PB nafukuje tú svoju bublinu,ako to s chuťou robí už nejaký ten rôčik.
Pre mňa ako voliča je dôležité,čo sa v meste robí pre občanov a ako sa napĺňa volebný program. Zákulisné "poťahovačky" sú v takom prípade druhoradé,lebo to je takpovediac o emóciách a nie o faktoch.
Hodnotenie: 0   0
12:02:03 06.09.2020 [7368] Nevhodný príspevok?
Priatelia, ak verejný činiteľ- primátor mesta sa vyjadruje o otcovi zamestnankyne radnice takýmto ponižujúcim, nemorálnym , neetickým difamujúcim spôsobom a žiada ju, aby doručila od neho mail, ktorý citoval Vladimír, je zahanbujúce a trestuhodné . Rodina Ing. Vladimíra Richtera má v našom meste vysoký občiansky a morálny kredit a z toho dôvodu naozaj vyslovujem verejný protest proti tomu ako oslovuje a sa vyjadruje Ing.Dušan Šimka primátor mesta voči členom tejto rodiny, voči občanom a voči mnohým rodinám ,oslovuje ich a nielen on, napokon i jeho príbuzní spôsobom nevhodného, nemorálneho, neetického mailovania ,ako som už pred nedávnom napísal, ktoré považujeme za veľmi difamačný spôsob a maximálne nevhodný voči upevňovaniu slušných občianskych vzťahov v spolunažívaní občanov.
Preto je dôvodné sa domnievať, že je to naozaj veľmi zlý signál, pre upokojovanie vzťahov medzi ním a obyvateľmi tohto mestečka, byť aj sú k nemu oprávnene kritickí ,ak nedokáže Ing.Dušan Šimka primátor mesta Nováky sa zdržať, ale nekriticky, so samoľúbym urážaním sa, reaguje, ako deti v materskej škôlke, ako medzi deťmi v škôlke v spore o kúsok miesta na pieskovisku.
Ja si dovolím pripomenúť len skúsenosť, keď som v minulosti reagoval na ironizujúce, byť mi nie na česť, postoje a výroky k mojej osobe od Ing.Dušana Šimku, v jednom z mála – živých televíznych vysielaní, na jeho ironický výrok, s odkazom na môjho syna, čoby v tom čase poslanca MsZ v Novákoch cit. „ A toto je syn bývalého predsedu Mestského národného výboru, ( funkcia, ktorú som naozaj do roku 1989 v našom meste zastával) ,keďže môj syn nesúhlasil pred kamerou počas živého vysielania s názorom Ing. Dušana Šimku, vtedy tiež primátora mesta.
Samozrejme, ako politicky v tom čase neangažujúceho sa občana, ma jeho poznámka (viac ako desať rokov po ukončení výkonu funkcie predsedu MsNV v Novákoch) vypustená v priamom televíznom vysielaní do verejného priestoru na úkor mojej osoby dotklo. Ohradil som sa voči difamačnému spájaniu pracovnej činnosti poslanca MsZ a životom členov jeho blízkej rodiny, keďže primátor v tej chvíli, nemal žiadny dôvod sa takto vyjadrovať, najmä nie spájať problematiku s mojou osobou.
Curriculum vitae Ing.Dušana Šimku na Internete nie je zložité si vyhľadať ,čo je však závažnejšie na všetkých absentuje obdobie a pracovné jeho zaradenie,t.j.,že zastával funkciu podpredsedu SZM v okresnej mládežníckej organizácii SZM do novembra roku 1989. Skúste si,napr. naklikať stránku Novaky.sk –samospráva- primátor, ani zmienka o jeho činnosti „bývalého“ podpredsedu Okresného v ýboru SZM v Prievidzi a keďže zamlčal na internetovej stránke aj jeho pôvod, teda koho je syn, tak som zverejnil , že je synom šoféra autobusu. Čo myslíte vážení, že čo sa stalo? No len to, že obratom na moju osobu podal trestné oznámenie.
Je nanajvýš povážlivé sebavedomie Ing.Dušana Šimku , primátora mesta Nováky, ak považuje za vhodné takéto konanie a svoje výroky, v ktorých ironizuje, difamuje spoluobčanov, rodičov svojich zamestnancov, oponentov s kritickým myslením a nevidí, tak ako v inej súvislosti varuje ústredný riaditeľ kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska PhDr. Michal Kaliňák , že aj takéto konanie a výroky na adresu občanov tohto nášho mesta, toť len nedávno i na poslancov mestského zastupiteľstva, či v mailoch, ale i výroky na ešte donedávna vysokých štátnych a politických predstaviteľov Slovenskej republiky v maile okrem mojej osobe od neho doručenom množstvu osôb je mimoriadne nebezpečný signál aj preto, lebo takéto spôsoby správania sa môžu vytvoriť búrku nevôle alebo nedôvery nielen voči našej mestskej samospráve, nielen voči záujmom nášho mesta, ale i voči celej miestnej územnej samospráve, voči ostatným starostom, primátorom aj poslancom zastupiteľstiev, ktorí to robia s tým najúprimnejším vedomím“.
A tak, dá sa s PhDr. Michalom Kaliňákom súhlasiť i s ďalším jeho názorom, že aj poslanci, aj primátor by si mali uvedomiť, že ľudia ich zvolili preto, aby spolupracovali. „ Primátor míňa už dlhodobo energiu na pomstu „za prerušenú pieseň“, keď na jedno obdobie nedostal od voličov mesta Nováky mandát zasadnúť na stoličku primátora.
Míňa energiu na podozrenia, nedôveru, znevažovanie alebo skryté osobné útoky. Sám ich však vyrába s ľuďmi z bubliny a zdá sa, že nič z toho však neprospieva plneniu samosprávnych úloh, ale ani tomu, aby mesto Nováky zabezpečovalo rozvoj a prihliadalo pritom na oprávnené potreby svojich obyvateľov,“ PB
Hodnotenie: 3   0
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
V Prievidzi spustili prvý automat na rúška
Okrem rúšok automat ponúka dezinfekčný gél či sladkosti. Dobrovoľníci budú rúška priebežne dopĺňať.
zobraziť podrobnosti »
31.03.2020
AKTUÁLNE: Dobrovoľní hasiči začali v Partizánskom s dezinfekciou verejných priestorov!
V týchto dňoch majú dobrovoľní hasiči z Partizánskeho plné ruky práce. Okrem toho, že pomáhajú seniorom s nákupmi, v spolupráci s mestom sa v pondelok 30. marca pustili do ďalšej aktivity. Boj proti koronavírusu zobrali doslova od podlahy – čistením verejných priestranstiev.
zobraziť podrobnosti »
30.03.2020
Usmernenie k nakladaniu s odpadmi: Kam vyhadzovať rúška a respirátory?
V zmysle stanoviska ÚVZ SR sa použité ochranné prostriedky, ktoré vznikajú občanom v domácnosti alebo zamestnancom v bežných prevádzkach – rúška, respirátory, rukavice, vreckovky likvidujú ako bežný odpad. Špeciálny postup sa tu teda neuplatňuje. Tento odpad sa ukladá len do zmesového odpadu.
zobraziť podrobnosti »
30.03.2020
Nových pracovníkov chce prievidzská radnica zamestnať v rámci spoločného projektu s mestami Handlová a Bojnice.
Cieľom tohto projektu je posilnenie koordinačných a implementačných kapacít v týchto troch mestách. Hlavným partnerom je mesto Prievidza, ďalšími dvoma partnermi sú mestá Bojnice a Handlová. Výška finančného príspevku, ktorý budeme žiadať, bude pravdepodobne až 500.000 eur
zobraziť podrobnosti »
28.03.2020
Web pre rodičov: ucimenadialku.sk
V spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a MŠVVaŠ SR vznikla táto webová stránka ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách a prerušenej prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu. Cieľom webovej stránky je pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, manažmentu a zriaďovateľom škôl, ale i žiakom, študentom a rodičom zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení, ako aj pomôcť všetkým aktérom počas prerušenia vyučovania či prezenčnej výučby nachádzať riešenia vzniknutej situácie.
zobraziť podrobnosti »
25.03.2020
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.