Stránku si prezeráš sám... VEPOS Novaky.sk VOĽBY 2022
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
1086 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
16:21:58 26.10.2020 [7455] Nevhodný príspevok?
Priatelia, naozaj to už Ing.Dušan Šimka nezvláda. Hektický víkend, v ktorom si umanul nás držať „u huby, sa mu vymkol niekoľko krát z rúk a tak sa dajú poskladať čriepky vhodné ku pobaveniu, ale aj na vážnejšie rozhodnutia a síce podať trestné oznámenie za ohováranie, pričom ide o skutkovú podstatu trestného činu podľa § 373 ods.1 Trestného zákona „ Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
Alebo použiť druhú možnosť - občiansko právne konanie a podanie žaloby na ochranu osobnosti, keďže podľa § 11 Občianskeho zákonníka Fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy
Teda takú podobnú žalobu aj s predmetom žaloby, v ktorej Ing. Dušan Šimka, ako fyzická osoba, ako žalovaná strana už viackrát neuspel a tak, ako sme uviedli, musel sa žalobcom ospravedlniť, však ste to čítali v záhlaví tejto stránky, kde to bolo prezentované ako Ospravedlnenie Ing.D.Šimku, ng.radoslavovi Oršulovi, alebo je povinný ďalšiemu žalobcovi,(pánovi A.K.) resp. v ďalšom spore zaplatiť po neúspešnom dovolaní sa Ing. Dušana Šimku na Najvyšší súd Slovenskej republiky finančnú náhradu - nemajetkovú újmu 4.000€. Nuž a títo ľudkovia na základe istého emocionálneho prejavu niektorých voličov vo voľbách v roku 2014 nám vládnu .
Takže aspoň jeden čriepok z víkendovej e-meilovej show pána primátora. Úsudok si priatelia urobte sami.
Totižto takáto prebehla medzi mnou a primátorom komunikácia ako reakcia Ing.Dušana Šimku na môj príspevok č.7452

Podvodník a klamár!!!!
Doručená pošta

primator@novaky.sk
16:21 (před 25 minutami)

komu: mně, ..... ostatných prijímateľov si dovolím nezverejniť


http://www.novaky.com/?list=forum&prispevok=7452

Už musím použiť oslovenie,, gauner" Mgr. Peter Bošiak!!!! A neuveriteľný klamár a,, podvodník"?!!!
Kde a kedy som sa, ako primátor mesta Nováky, vyjadril o Kúrii, že je to pre mňa len,, hnilá búda"?!!!!!!!!
Gauner vždy zostane iba gaunerom!

Ing. Dušan Šimka, primátor mesta Nováky

Peter Bošiak <peterbosiak@gmail.com>
16:29 (před 17 minutami)

komu: primator@novaky.sk, ... ostatných prijímateľov si dovolím nezverejniťDušan, čo zúriš, už Ťa zase nervy berú. Upokoj sa a lepšie čítaj, .tých gaunerov, je už toľko, že naozaj by si už mohol prestať a tak čítaj:

...Totižto nie tak dávno, keď som písal o význame úcty k domovu ,o „GENIUS LOCI“, teda i k historickým objektom, ktoré pretrvali roky, aby nám možno preukazovali schopnosti ľudí žijúcich v Novákoch povedzme pred tristo,štyristo rokmi , menovite ku kaštielu, kde je v súčasnosti sídlo Spoločného obecného úradu, tak vyjadrenie na adresu tejto budovy od lavidu bolo neskutočne „ odborné,múdre a neprekonateľne čarovné“. Totižto o tejto budove sa vyjadril ,že je to pre neho „hnilá búda!!!???.“ Nezaujímavá....
No a potom mi pán primátor poslali tento e- meil.

Totálna,, CVOKÁREŇ" Mgr. Petra Bošiaka!!!!!
Doručená pošta

primator@novaky.sk 16:24 (před 27 minutami)
http://www.novaky.com/?list=forum&prispevok=7451 ,, CVOKÁREŇ" Mgr. Petra Bošiaka!!!!!


Peter Bošiak <peterbosiak@gmail.com>
16:46 (před 5 minutami)

komu: primator@novaky.sk


Dušan na dnes už vari toho bolo dosť. Prestaň zúriť,upokoj sa a oddychuj.Je nedeľa.Prajem Ti pekný zbytok dňa.

ne 25. 10. 2020 v 16:24 odesílatel primator@novaky.sk <primator@novaky.sk> napsal:

Takže naozaj platia slová v úvode príspevku č.7453 od môjho priateľa Ľubomíra: A tak sa tu máme.
Mnohí z vás čítajúcich túto stránku nemáte ani tušenia, ako dokáže nakladať s integritou iných osobností. Sú ľudia, o ktorých odborníci na duševné zdravie hovoria, že vykazujú príznaky poruchy osobnosti, ktorá sa nazýva zhubný narcizmus. Toť vsjo.
PB.
Hodnotenie: 3   0
12:41:04 26.10.2020 [7454] Nevhodný príspevok?
V Novákoch je to naozaj tak, ako píše môj priateľ Ľubomír. Naozaj je na neuverenie , čo si dovoľuje Ing.Dušan Šimka, súčasný primátor mesta, ktorého niektorí voliči volili z dôvodov takých, aké mali (tam sa naozaj nedá nič robiť) ak ľuďom nadáva, uráža, difamuje, ohovára, vyhráža sa, že to čo o nás povie , bude vidieť celé Slovensko a pod., s jediným cieľom, poškodiť ľuďom ,ktorí sa mu nepáčia, ktorí mu hneď nepritakávajú a majú svoje kritické myslenie a tým pádom aj iný názor na vec,na rozdiel od neho .
Aby toho však nebolo málo, negatívne vstupuje do osobnostného práva – osobnej integrity (vyrovnanosti) ľudí, nielen on osobne, ale aj osobami jemu blízkymi, či ľuďmi z BUBLINY. Lavida, už som tu písal, začnite počítať a spievať si spolu so spevákom Richardom Müllerom známy jeho hit „Spočítaj ma ... Ako vidíte, to nie je len o mne (jedine,že by som bol váš obľúbenec, vy nemravník).
Horí primátorovi mesta za ušami? Má ešte vôbec nejakú autoritu? Ťažká otázka, ešte ťažšia odpoveď. Viac by azda mal platiť na primátora apel. Pán primátor,už prestaňte ľudí strašiť!!! Prestaňte s nimi zaobchádzať ako s malými deťmi!!! Prestaňte z nich robiť nepriateľov, ak majú iný názor!!! Prestaňte rozdeľovať Nováky!!! Prestaňte škodiť!!! Už sa nevyhrážajte, pán Šimka, prestaňte s tou komédiou, prestaňte s tou aroganciou... konečne ODSTÚPTE, alebo sa venujte svojej práci, či testovaniu ľudí o prítomnosti Covidu 19 a poskytujte informácie obyvateľom mesta.
Nuž a napokon k jeho,ich e-meilom? Nič múdreho sa z obsahu jeho e-meilov nedozviete, keďže z nich poväčšine vyplýva len to, že svojim konaním a výrokmi Ing. Dušan Šimka, primátor mesta Nováky bez akejkoľvek opory v preukazovaní svojich nepravdivých skutkových tvrdení a neoprávnenou kritikou, nám podľa môjho názoru, v značnej miere zasahuje, najmä tu niektorým píšucím a ich rodinným príslušníkom do zákonom chránených práv na ochranu osobnosti, čím nielen nám, ale aj našim rodinným príslušníkom znižuje našu ľudskú dôstojnosť, vážnosť, profesijnú a občiansku česť a dobré meno nielen u našich spoluobyvateľov, ale i v jeho oficiálnych vyjadreniach ako verejného činiteľa ,napísaných na hlavičkovom papieri s erbom mesta a jeho vlastnoručným podpisom!!!
Jemu je úplne jedno, či list použije v prípade osobnej potreby, alebo ho pošle ústrednému orgánu Slovenskej republiky. Bez hanby, zodpovednosti a bázne. Načo nám je taký primátor??? Z jeho strany i naďalej sa jedná o čistú demagógiu a manipuláciu, či o snahu zvýšiť si svoju klesajúcu podporu u občanov nášho mestečka, ale musím zdôrazniť, že mu každopádne ako silne indoktrinovanému človeku bažiacemu po moci ide len o moc, s pridanou hodnotou o spoločenskú pomstu za prehru vo voľbách v roku 2014 a tak sa pomstiť niektorým ľuďom, občanom mesta.
Moc je pre Ing. Dušana Šimku, primátora mesta Nováky a jemu blízkym osobám v ich ťahu, uspieť v politike ópiom.

Sú ľudia, o ktorých odborníci na duševné zdravie hovoria, že vykazujú príznaky poruchy osobnosti, ktorá sa nazýva zhubný (malígny) narcizmus.
A tak na záver: „ Rozumné myslenie je najväčšia cnosť a múdrosť: pravdu hovoriť a v duchu pravdy aj konať na základe poznania povahy vecí.- Hérakleitos., PB
Hodnotenie: 3   0
13:31:55 25.10.2020 [7452] Nevhodný príspevok?
Priatelia ,tlačový atašé našej radnice ,lavida, sa do dnešného dňa ani len čiarkou, nie to ešte čoby slovom ,nedotkol témy a odôvodnenosti zatepľovania budovy Mestského úradu v Novákoch. Nedotkol sa rozporuplného záujmu Ing. Dušana Šimku,primátora mesta Nováky minúť nešetrne 100 000€ z eurofondov. Prečo sa vraciam k tejto téme? Totižto nie tak dávno, keď som písal o význame úcty k domovu ,o „GENIUS LOCI“, teda i k historickým objektom, ktoré pretrvali roky, aby nám možno preukazovali schopnosti ľudí žijúcich v Novákoch povedzme pred tristo,štyristo rokmi , menovite ku kaštielu, kde je v súčasnosti sídlo Spoločného obecného úradu, tak vyjadrenie na adresu tejto budovy od lavidu bolo neskutočne „ odborné,múdre a neprekonateľne čarovné“. Totižto o tejto budove sa vyjadril ,že je to pre neho „hnilá búda!!!???.“ Nezaujímavá.
Možno by to mohla byť pravda,avšak ak má obec , mesto na svojom území zachovalú historickú budovu ktorá má vek 300 -400 rokov, teda nie je to až tak veľmi zanedbateľný vek, aby si nezaslúžila od mesta ochranu a obdiv. A div sa svete ,k bývalému kaštieľu ,vekovo možno rovnako starej stavbe, kde v súčasnosti sídli Mestský úrad a ktorú si rozporuplne zahrnul náš sporovlivý primátor do úloh v rámci volebného programu, prispievateľ lavida ani ťuka, Nuž, asi prečo, sa pýtam? Odpoveď nie je ťažká.
Priatelia, nemyslím si, že písať na túto stránku je celý, tak ako to vidí lavida, skutočný môj život. Ubezpečujem Vás, že ani zďaleka. Pravdou však je, ak by som nemal záujem o chod mesta, o život v meste, ktorý sme sem tam rozoberali v debatách s priateľmi (čo je však už naozaj dácno,však korona) ako píšete, teda nie pre nadobudnutie jednostranných poznatkov, tak ako ich lavida od človeka z bubliny dostáva, vedených o téme nášho mesta k situácii v meste ,my naopak od vás lavida a pána primátora, triezvo vo svojich príspevkoch sme hodnotili stav v meste, postoje ľudí z Bubliny voči nám, našim rodinám, priateľom a napokon aj vo vzťahu k ostatným občanom ,ale i k majetku mesta a nakladania s financiami.
Lavida, aby ste pochopili, kladiem vám otázku, k čomu by to všetko bolo, aby som si napr. ja osobne koledoval o útočné a dehonestujúce, s obrovskou dávkou spoločenskej pomsty vedenej proti mne a mojej rodiny zo strany primátora mesta, difamačné blogy, statusy v Diskusiách k článkom v rôznych printových médiách, ktoré ste ako ľudia z BUBLINY písali a nepochopiteľne si pripisujete humánny,ľudský, inšpiratívny a morálny či etický prístup, lebo vraj dodržiavate Etický kódex???.
No, ako sa presviedčame ich vymazávaním webmstermi jednotlivých periodík,je na vašu hanbu,lavida, je na vašu hanbu. A tak vari uznáte, že taký naivný nie som, naopak od vás, že si uvedomujem, že nechápete naše myšlienky, ich podstatu a tak vám nezostáva nič iné, len to že váš prejav je konfúzny ,pretože “ žijete v BUBLINE a tak musíte aj konať“.
Možnože by som vás mal upozorniť, ale to ponechám na vašom rozhodnutí, že „ vyť spolu s vlkmi, ešte nie je garanciou, že nás nezožerú.“ PB
Hodnotenie: 4   0
11:50:08 25.10.2020 [7451] Nevhodný príspevok?
Priatelia, lavida, tlačový atašé Mestského úradu sa prihlásil k môjmu poslednému príspevku,tak sa patrí odpovedať. Len dúfam, že mi to webmaster uverejní, veď už som takéto čosi sem napísal,avšak bez reakcie primátora.Už v tom je medzi mnou a primátorom rozdiel. Ja som mu na jeho pozvanie reagoval,primátor však ani jeden krát neprečítal moju odpoveď , ktorou reagujem na jeho pozvanie. Takže s dovolením, priatelia:
Vážený pán primátor,
Dňa 23.11.2019 som od Vás obdržal list, v ktorom mi oznamujete, že sa dňa 02.12.2019 uskutoční zasadnutie mestského zastupiteľstva . Dôvodom na rokovanie má byť podľa slov v pozvánke verejne Vaše vystúpenie s vyjadrením vraj Vašej nespokojnosti k počtu mojich príspevkov, ktorými som prispel na stránku www.novaky.com a aj k obsahu spomenutých príspevkov, keďže podľa Vášho názoru vedome píšem o Vás ako primátorovi mesta Nováky.
Najskôr začnem pán primátor s Vašim dovolením asi takto. V súvislosti s Vašou pozvánkou mi prišiel na um Váš povzdych pri istej príležitosti a slová, ktorými Ste Váš povzdych sprevádzali a zneli jednoducho: „ To je politika“. Áno pán primátor, svet politiky je už taký, len Vy ste si to predstavovali ako v rozprávke z filmu “Pyšná princezná“, že Ste vstúpili do kráľovstva kráľa Miroslava, kde vládne iba spravodlivosť.Áno, verte mi, že by som Vám to zo srdca doprial, ale... „ V zemi krále Miroslava sevšem žije dobře, protože panovník je laskavý, spravedlivý a moudrý „.
Pán primátor, neviem čo si predstavujete pod Vašou štábnou kultúrou,aké sú Vaše myšlienkové pochody, ale ak nemáte pocit, že mi účasť nariaďujete, alebo ak máte pocit, že ma nepozývate ako súkromná osoba, ale ma pozývate ako primátor mesta, mám za to, že by som si zaslúžil ako občan podieľajúci sa na budovaní tohto mesta, mimochodom tiež ako Váš predchodca na Mestskom národnom výbore, ako ma tituluje Váš brat Marian vo funkcii „ ako bývalý komunistický predseda“ kultúrnejšie pozvanie po dvadsiatich šiestich rokoch Vášho pontifikátu a určite okrem tohto posledného pozvania, aj pri iných príležitostiach tak, ako je to zvyklosťou v iných mestách a obciach.
Ak ste pochopili diskusiu na webe ako diskusiu o Vás, ak ju nechápete ako kritiku v istých prípadoch Vášho nezmysluplného konania voči poslancom, občanom nášho mesta, ktorých nemáte rád, tak potom sa vážne pýtam s očakávaním Vašej odpovede, načo také divadlo a hystéria, keďže Ste Vy a Váš brat Marian okrem iného,podali na moju osobu nezmysluplnétrestné oznámenia a ja som k týmto veciam podával výpovede orgánom činným v trestnom konaní . Ak teda si myslíte, že neviete dôvody môjho konania a chcete ich vedieť, odporúčam Vám,spomeňte si, lebo ja ešte chvalabohu mám pamäť dobrú. A tak sa len čudujem Vašej namyslenosti, že beriete na seba úlohu vyšetrovateľa ,prokurátora, či sudcu. Som však hlboko presvedčený, že táto úloha Vám v mojom prípade,najmä voči mojej osobe a mojej rodine neprináleží!
Musím však konštatovať, že pravdou tiež je, že až takú pozornosť , ako občan mesta som si nezaslúžil, pretože celé Vaše praktizovanie takéhoto vysielania, musíte mi uznať , sa mi naozaj nemusí páčiť, naozaj sa mi nemusia páčiť Vami určované pravidlá, a keďže sa mi ani jedno také vysielanie Vami manažované doposiaľ nepáčilo ,oznamujem Vám ,že sa ho nezúčastním (!) vo Vami určenom dni, keďže je to vysielanie z pracovného zasadnutia poslancov a primátora mesta, teda Vás. Pre moju osobu, ako občana však nezáväzné, opakovane tvrdím nič nehovoriace o Vašej práci, ktorú hodnotím i naďalej ako slabú ,bez významných výsledkov.
Som však absolútne presvedčený, že ani moja prítomnosť, ani moja neprítomnosť Vám nezabráni tomu, čo vyslovíte, lebo už niekde som napísal, že nemáte cit na korektné vedenie rôznych hovorov, ani hovorov v orgánoch mesta a to ani vo voľnej debate, ani hovorov v priamom prenose. Nemáte trpezlivosť vypočuť názor druhého a neviete byť zdržanlivý po vyjadrovaní sa iných diskutujúcich, v podstate neznesiete akúkoľvek a najmä opodstatnenú kritiku voči Vašej osobe v postavení primátora mesta Nováky.
A na záver Vám rovnako oznamujem, že nie som taký naivný, aby som nepochopil, že som sa pre Vás stal objektom, na ktorom chcete postaviť kostru ďalších svojich postojov a výrokov, ako aj kostru svojho predmetného vysielania, ako svoj blackpiár, či svoje promo.
Vážený pán primátor, doposiaľ Vám Vaše ponuky na debatu a podávanie Vašej ruky cez televíznu obrazovku takmer všetci bývalí priatelia odignorovali, tak Vašu ponuku s „ ľútosťou“ keďže som nebol nikdy a teraz už naozaj ani nechcem byť Váš priateľ ,odmietam aj ja. Ak nájdete pán primátor v sebe odvahu , prečítajte moju odpoveď na Vaše „pozvanie“. Ale i tak Vám za Vaše „pozvanie“ ďakujem.
S úctou

Mgr. Peter BOŠIAK, dôchodca
P.s.:
• čl. 26 Ústavy SR • Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. • Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu. Sloboda slova alebo aj sloboda prejavu je právo slobodne prejaviť vlastný názor, rovnako ako aj počúvať/sledovať názory ostatných. Je jedna z občianskych slobôd; zakladá sa na slobode myslenia. V dnešnej dobe slobodu slova chápeme širšie ako pôvodný termín, preto sa niekedy používa termín sloboda vyjadrovania sa.

• ESĽP rozšíril hranice prípustnej kritiky reprezentanta štátnej moci v porovnaní s kritikou súkromnej osoby. Záver ESĽP: „Človek, ktorý vstúpil do politického života si musí uvedomiť, že jeho súčasťou je aj určité obmedzenie jeho práva na súkromný život a môže byť vo verejnom záujme predmetom širšej i ostrejšej kritiky, nie len zo strany novinárov, ale aj svojich politických oponentov.“

Mimochodom lavida,kde je debata k Volebnému programu.Stratili ste reč?
Hodnotenie: 4   0
07:33:51 25.10.2020 [7450] Nevhodný príspevok?
….cit.“ Ja netvrdím, že všetko čo uvádzam na tejto stránke vysvetľujem na odbornej úrovni (hoci sa naozaj o to snažím ) a už vôbec mi nejde o akési inteligentské zabŕdanie do práce primátora tak, ako to on s celým jeho ansámblom z Bubliny vníma, vrátane lavidu. „
…..cit. “ korektne uznám, že čiastočná slepota sa naozaj bez zatĺkania nevyhýbala ani nám,“
Domnievam sa,že tieto dva citáty z príspevkov pána PB korešpondujú s vyjadrením terajšieho primátora mesta Ing.Šimku,ktorý už viackrát označil jeho písačky ako „bláznovstvá“.Ja som síce od takého hodnotenia „tvorby“ pána PB ďaleko,ale rozhodne zastávam názor,že v drvivej väčšine nie je možné považovať jeho kritické postrehy za vzor objektívneho vnímania diania na mestskej politickej mini scéne.
Taktiež domnievam sa je možné s veľkou dávkou pochopenia súhlasiť s názorom z pléna,že ak tu niekto robí dusno ,tak je to práve pán PB.Osobne to vnímam tak,že kritika je rozhodne v poriadku,pokiaľ je objektívna,ale rozsah kritiky pána PB je mnohokrát mimo toho ,čo by sa aj s prižmúrenými očami dalo nazvať objektívnou kritikou.Napokon aj z tých dvoch na začiatku uvedených citátov je zrejmé,že aj sám PB si tú skutočnosť uvedomuje.
Pre občana a voliča je tým najrelevantnejším signálom svedčiacim v prospech primátorovho tvrdenia o“bláznovstvách“ z klávesnice pána PB aj skutočnosť,že napriek viacerým primátorovým verejným výzvam na obhajobu svojich názorov pred kamerou,pán PB nepovažoval za potrebné takú dobrú možnosť využiť.
Hodnotenie: 0   0
13:31:15 24.10.2020 [7449] Nevhodný príspevok?
Priatelia, hneď v úvode moja reakcia na príspevok lavidu, ktorý s poukazom o nezmysluplnosti mojich slov k Volebnému programu primátora, čoby kandidáta na post primátora v roku 2018 je takáto, hoci som mienil použiť tvrdšie slová, zvládol som to,a tak k veci. Ja netvrdím, že všetko čo uvádzam na tejto stránke vysvetľujem na odbornej úrovni (hoci sa naozaj o to snažím ) a už vôbec mi nejde o akési inteligentské zabŕdanie do práce primátora tak, ako to on s celým jeho ansámblom z Bubliny vníma, vrátane lavidu. Však to sledujeme, ako sa on predvádzal, zabŕdal bez akéhokoľvek náznaku sebareflexie pred kamerou vo volebnom období rokov 2014-2018 aj s jeho bratom štyri roky a pokračujú v tom, ako napokon čítate, v sprostých e- meiloch sem,tam za podpory lavidu naďalej.
Ale ak spolu s ostatnými občanmi sledujete scénu, teda naozaj je pravdou, že už nejaký ten piatok, nám diktujú, komplikujú život v meste dôsledky Pyrhovho víťazstvo Ing.Dušana Šimku hoci nás to mnohých zaskočilo a aj prekvapilo. Nuž, taký je život. A pán primátor si hýčka a opatruje svoj vraj Volebný program systematicky už veľa rokov a súperov jednoducho porazil práve tým, že mal isté opatrenia s väčšou skúsenosťou arogantného tlaku a masáže mozgov voličov pred voľbami.
Pravdou však tiež je ,že nie celkom presvedčivý je jeho Volebný program, pretože niektorí chceli vidieť taký program, iným ako vidieť, len o desať voličov čo do počtu,ktorí pomohli primátorovi k voľbe ho videli inak, napr. ako lavida. I napriek tomu,čo som teraz uviedol je to napokon o volebných emóciách a nie vždy pochopenom význame volebného programu. Aj tak si osobne myslím, že tieto – primátorove - riešenia sú však spravidla v abstraktnej forme a nie je úplne zrejmé, akými opatreniami je ich možné dosiahnuť. Iba ak spôsobom pokus-omyl.
Ja osobne som však a to mi verte, nebol v extatickom vytržení v žiadnom prípade, čo sa týka počtom a konkrétnosťou opatrení ,ktoré si na voličov súčasný primátor pripravil. Pravdou je, že ja osobne nepožadujem ,nepotrebujem siahodlhý „checklist“, ale osobne ja naozaj, by som chcel vidieť program ,v ktorom primátor jednoznačne demonštruje úlohu záujmov všetkých obyvateľov mesta. Možno teraz zabŕdnem, ale mám za to, že by to nemalo byť bez uprednostňovania záujmov istej skupiny občanov, pred inou skupinou občanov, za použitia všelijakých“ amatérskych“ neprehliadnuteľných trikov, povedzme ako skrátiť rekonštrukciu jednej štátnej cesty o cca 300 bm z technických príčin a na jej konto opraviť druhú štátnu cestu o cca takých istých bm ( presunom, kde je povedzme prevládajúca voličská základňa primátora mesta). Keď vám poviem, že ja by som vybavil obidve akcie tak, aby sa vykonali bez toho,že sa skráti obnova jednej štátnej cesty (v centre mesta) a presunie sa technika na druhú štátnu cestu,uveríte mi. Je to teda o tom, že rokovania o ceste a plánovanie s Investorským útvarom malo za cieľ čo? Mimochodom,mám odpoveď Investorskej organizácie, že v rekonštrukcii cesty v Horných Lelovciach nepochybila.Tak čo? Tým nechcem tvrdiť,že som proti tomu, že sa to dorobilo, ale zásadne som proti tomu,akým spôsobom!!! A rovnako je to aj o kanalizačnej stoke v Lelovciach.Amaterizmus.
No a ešte k lavidovmu linku,v ktorom je priblížený volebný program primátora mesta. Takže lavida, vyhodnotenie v akejkoľvek fáze volebného obdobia musí mne ,nám občanom mesta predložiť primátor mesta, nie jeho podržtaška, alebo čoby mluvčí radnice, s odkazom na link.
Ja, my, sme občania, voliči a nemáme dosah na vecné a finančné plnenie akejkoľvek investície, teda ani na vyhodnotenie vecné a finančné. Na to je primátor a jeho aparát. O vaše informačné služby nestojím, sú od samého počiatku nástupu vašej osoby na scénu tejto stránky zavádzajúce,neodborné a neobjektívne, bez ohľadu, že ich čítam, lebo sa nedá uveriť primátorovi a tak sa napr. rozpamätajte na slová Ing.D.P. bývalej vedúcej stavebného oddelenia MsÚ vo vystúpení v relácii Reportéri, keď sa bránila slovami, že rozpočet sme navýšili skôr, pre prípad, že by nám ho poslanci neschválili.
Lavida, lavida, toľko sme tu napísali slov o význame pravdy,etiky,morálky,pokory a vy stále v duchu narcizmu. Volebný program je vážna vec, ktorou sa primátor preukazuje o svojej spôsobilosti, najmä v tom slova zmysle, aby sme vedeli porovnať milióny eur za primátora Dr.Daniša ,ktoré mu vyčítate a „Milióny(?) „ preinvestované doposiaľ za Dušana Šimku. Takže výzva je,dajte ,who is who v číslach, ale aj so stratou na majetku mesta? Napr. budovou Kina,ako to je a prečo to tak je? A etc.,etc. PB
Hodnotenie: 4   0
07:13:44 24.10.2020 [7447] Nevhodný príspevok?
...“ aby odovzdal voličom výsledky, v očakávaní ktorých,ho voliči volili. „
Reagujem na tento citát z príspevku pána PB.Po prvé je evidentné,že PB je obdarený zvláštnou mimozmyslovou schopnosťou vedieť,na základe akých očakávaní/preferencií/ volil ten ktorý občan,volič v meste toho svojeho kandidáta na post primátora.
Po druhé,ak prijmeme filozofiu,že volič sa rozhoduje na základe volebného programu kandidáta,tak je nepopierateľné,že väčšia časť volebného programu Ing.D.Šimku je už naplnená.
https://www.youtube.com/watch?v=YS7yultyPiY
Hodnotenie: 0   0
17:45:14 23.10.2020 [7446] Nevhodný príspevok?
Kto ťa oklamal raz...
V mojom príspevku č.7437 som sa venoval e-mailu zo dňa 13.10.2020 od jedného Šimku a už sa mi dostal do počítača aj e-mail od druhého Šimku zo dňa 14.10.2020, v ktorom tento občan piatim našim poslancom kládol vraj „legitímne“ otázky a medzi týmito otázkami, som objavil aj takú, ktorá zasa obsahuje meno mojej dcéry, citujem:

Páni poslanci, zároveň sa Vás všetkých chcem spýtať, PREČO STE VŠETCI PIATI HLASOVALI ZA ABSURDNÝ NÁVRH POSLANCA Mariána MIŠTINU (UKONČENIE ROZPRAVY, ktorá vlastne ani riadne nezačala...), ABY SA PRIMÁTOR MESTA NEMOHOL VYJADRIŤ KU KLAMSTVÁM PREZENTOVANÝCH V ROZPRAVE MsZ občiankou, resp. PRACOVNÍČKOU MsÚ Ing. Vladimírou TROJANOVOU??? (Koniec citátu)

No ja jednoducho žasnem. Kde tento človek berie toľko drzosti, aby posudzoval, či nejaká občianka, resp. pracovníčka MsÚ v rozprave MsZ prezentovala nejaké klamstvá. (Myslel tým jej reakciu na zasadnutí MsZ dňa 23.9.2020 - na útoky primátora proti jej osobe na zasadnutí dňa 24.8.2020.) Ako to vôbec on dokáže posúdiť a kto mu dal právo to posudzovať? Či je on dáky univerzálny expert na všetko? Alebo jednoducho preto, že to tvrdí brat - primátor?
Koniec – koncov oni obaja podľa mňa nemajú žiadne právo na posudzovanie klamania kohokoľvek, lebo to ovládajú celkom slušne. Dúfam, že aj on ešte nezabudol na návštevu prvého prezidenta SR Michala Kováča v našom meste a klamstvá ich oboch v tejto súvislosti.
Aj jedno slovenské príslovie vraví čo možno od takýchto ľudí očakávať: Kto ťa oklamal raz, oklame ťa zas.
V.Richter

Hodnotenie: 7   0
13:00:09 23.10.2020 [7445] Nevhodný príspevok?

Ľubomír Dzurák, autor článku ,“Ak štyria robia to isté, nie je to, to isté“ je môj priateľ. I z toho dôvodu som veľmi rád, že sa v súčasnosti takmer doslova, bez toho, že by sme sa na túto tému, výslovne spolu bavili, viedli dialóg. Totižto po prečítaní jeho článku, som pochopil, že odkiaľ vanie vietor u neho ,na zvolenie si témy k napísaniu článku. Nie je to ťažké uhádnuť, pretože to, na čo sa dnes pozeráme, ako sa správajú niektorí politici vo veku tzv. strednej generácie , ako reagujú a pri dialógoch vypúšťajú do verejného priestoru cez obrazovku televíznych prijímačov zo seba nesúrodú, nič neznamenajúcu bezmyšlienkovú tvorbu, zjavne ťažko indoktrinovanú túžbou po moci, v tú chvíľu vypínam to monstrum, televízny prijímač a odchádzam od neho.
Dôvodom je hlavne skutočnosť, že z mnohých politikov, nevynímajúc politka v našom meste na najvyššom poste, keď vstúpil po prehratých voľbách v roku 2018 do do politiky sa obratom ruky stal z neho vlk s baraním rúchom a robí všetko preto, bijúc hlava, nehlava , aby obhájil svoje lukratívne postavenie v meste bez toho, aby odovzdal voličom výsledky, v očakávaní ktorých,ho voliči volili.
To, čo sa deje na našej radnici, ktorú vedie riadi doslova a do písmena nekompetentný človek ,hoci svojimi voličmi zvolený, je pre mňa nepochopiteľné, a naozaj, som presvedčený, že si mnohí v Novákoch kladú otázku tak ako ja, ako mohol tento človek dostať podporu voličskej základne a dospieť k funkcii , či napr, vo vedení mesta, či mať právo byť poslancom Mestského zastupiteľstva, takí ľudia, hoci ich vystupovanie nenasvedčuje, že by si takýto post zaslúžili a tvária sa, akoby tam mali zostať navždy.
Mnohí z nich, bez akýchkoľvek základných čŕt ,ktoré by dominovali v ich osobnostných vlastnostiach až tak, aby spájali ľudí ku vzájomnému porozumeniu, rešpektovanie , aby použili výsledky nadobudnuté štúdiom, k pokore, slušnosti vzájomnej úcte a porozumenia , etike a morálky.
Hoci sa to dnes naozaj , v niektorých prípadoch nenosí, a keď aj, tak zasiahne kríza stredného veku, ktorá všetky tieto vzorné charakterové vlastnosti zmietne ako jarný lejak, ešte len v začiatkoch vznikajúcu úrodu v záhradkách, na poliach, lebo zdá sa, že väčšina nie je na plné usta vypovedané pripravená na zastávanie takého postu, nepozná kompetencie, nevie ich použiť pre blaho voličov a ak aj take vari len pre seba a svoju rodin.
Zdá sa , že nieto vzoru medzi ľuďmi potácajúcimi sa v politike, nemáme charizmatickú osobnosť, ktorá by dokázala tento malý národ zjednotiť, vzdelávať , doviesť ku systému, k existencii , vzájomného rešpektovania, podobne ako vo veľkej politike, teda najmä politikov rozdielnych politických strán, ich programových vyhlásení, pretože cieľ u všetkých, tak, či onak, by v konečnom dôsledku mal dospieť, k vyššej vzdelanostnej úrovni, životnej úrovni, mnoho iných ďalších úrovní a napokon k akceptácii Slovenska v súčasnom politickom, spoločenskom prostredí, nielen v Európe,ale i na celom svete. Takže áno, za takýchto okolností „Ak štyria robia to isté, nie je to, to isté“.
A tak s dovolením vrátim sa k úvodnému slovu zverejneného v článku môjmu priateľovi Ľubomírovi a prehodím pár slov na podporu toho o čom píše. Poviem na plnú pusu,že nerešpektujem názor,že táto stránka je MAFIÁNSKA“ Nemá to vecnú,ani právnu logiku a je to totálny blud. Nemám preto dôvod zamýšľať sa nad touto otázkou, čo by bolo, keby bolo.
Ak ľudia z BUBLINY konšpirujú o MAFII v našom meste, nech s tým nezaťažujú ostatných občanov, ktorí v našom meste chválabohu zatiaľ len čítajú a nazerajú na seriály v televízii. Tomu by mal byť primátor len rád,keby mal v sebe toľko duševného zdravia, aby dokázal pozitívne usmerňovať spoločensky narušené vzťahy medzi občanmi obyvateľmi.
Priatelia, „Ryba smrdí od hlavy“ A tak názov článku môjho priateľa Ľubomíra, ktorý vyšiel v periodiku SLOVO 19.10.2020, jednoznačne ako odpoveď na sústavné označovanie tejto stránky zo strany ľudí z BUBLINY za mafiánsku stránku skrátim na ,“Ak dvaja robia to isté, nie je to, to isté“
Dôvodom je, že porovnávať kvalitu v prednesoch,vyjadreniach,hodnoteniach primátora na rokovaniach poslancov Mestského zastupiteľstva a kvalitu obsahu príspevkov zverejňovaných na tejto stránke je setsakramentský rozdiel, ktorý jednoznačne vyznieva v neprospech kvality atmosféry,akú primátor pripúšťa a v značnej miere sa aj jeho zásluhou podieľa na nej na rokovaniach Mestského zastupiteľstva.
Pekne to vystihuje citát spisovateľa Jozefa Banáša:
„ Sila človeka sa meria podľa toho ako dokáže pokušeniu odolať. Len vtedy môžeš mať moc nad inými, ak ju máš nad sebou. Inak si len šašo.“ „Ako sa to dá?“ „Žiť podľa morálnych zákonov, ktoré má v sebe každý zakódované. Ak sa nimi neriadiš upadáš do nešťastia a ťaháš so sebou ku dnu aj okolie, na ktoré máš dosah."
A čo my? My sa tomu bránime, práve prostredníctvom tejto stránky. PB.
Hodnotenie: 5   0
12:12:54 22.10.2020 [7443] Nevhodný príspevok?

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - tlačová správa
Tlačová správa
Výsledky sčítania v Trenčianskom kraji

V Trenčianskom kraji sčítali 58 % bytov. K poslednému dňu v mesiaci september to bolo 50 % a sčítanie výrazne napreduje ďalej. V systéme pracuje všetkých 276 obcí kraja. Skokanom mesiaca v Trenčianskom kraji je kúpeľné mesto Trenčianske Teplice, okres Trenčín. Mesto malo ešte 23. 9. 0 % spracovaných bytov a v priebehu pár dní dokázalo editovať 53 % bytov. Vďaka dobrej príprave a kooperácii so správcovskými spoločnosťami dokázali spracovať polovicu bytov v meste za pár dní.
Darilo sa aj mestu Nováky v okrese Prievidza, kde zo 100 spracovaných bytov dosiahli 2 434 rozpracovaných bytov.

Ak tomu niekto rozumel, prosím vysvetliť.
V. Richter


Hodnotenie: 5   0
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
Bane na hornej Nitre skončili, banskí záchranári sú v pohotovosti naďalej. Je otázne dokedy
Banskí záchranári pomáhajú i pri rôznych nešťastiach.
zobraziť podrobnosti »
12.01.2024
FOTO: Elektráreň Nováky odstavila poslednú turbínu, skončila sa tak výroba elektriny z uhlia
Výroba elektriny a tepla z domáceho hnedého uhlia v Elektrárni Nováky po 70 rokoch definitívne skončila.
zobraziť podrobnosti »
21.12.2023
Final coal mining cart pulled from Nováky mine
More trains for Christmas holidays, Bratislava outskirts teeming with culture, and a recipe for Christmas baking.
zobraziť podrobnosti »
21.12.2023
Z nováckej bane vyťažili posledný vozík uhlia, o zamestnanie prídu stovky ľudí
Uzatváranie bane potrvá roky.
zobraziť podrobnosti »
21.12.2023
VIDEO: Karol Mikuláš: Baník, povstalec aj politický väzeň
VIDEO: Karol Mikuláš: Baník, povstalec aj politický väzeň
zobraziť podrobnosti »
15.03.2023
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.