Stránku si prezeráš sám... VEPOS Novaky.sk VOĽBY 2022
číslo príspevku:
Správy z lokality Nováky
Externé správy z Novák + Volebný infoservis (382 príspevkov)

-Oznámenie – oprava v písaní -„Optický prepoj Diviacka Nová Ves - Nováky“
29.09.2023 11:20:07 [15305]
Oznámenie – oprava v písaní"Optický prepoj Diviacka Nová Ves - Nováky"Navrhovateľ: Kinet s.r.o..Termín zverejnenia: 29.09.2023 – 16.10.2023...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Extraliga mužov a rozpis zápasov v sezóne 2023/2024
28.09.2023 16:30:09 [15304]
Poznáme už rozpis zápasov v novej sezóne Extraligy mužov 2023/2024
Zdroj: www.kvpnovaky.sk Viac podrobností...

Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac Október 2023
27.09.2023 08:00:19 [15303]
Oznamujeme Vám, že v dňoch 4.10.2023 a 5.10.2023 bude v priestoroch objektu "Duklianskych kasárni – Topírenská dolina" Brigáda spoločnej podpory, Centrum testovania munície Nováky, Duklianska 1, Nováky 972 71 vykonaná pyrotechnická činnosť príslušníkmi Centra testovania munície Nováky v zm...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Dunaj preveril silu kanoistov na Jungovom v memoriáli
25.09.2023 11:00:15 [15302]
Dňa 19. septembra 2023 sa na Dunaji pod mostom Márie Valérie v Štúrove uskutočnil Jungov memoriál, ktorého usporiadateľom bol TJ Dunaj Štúrovo.
Zdroj: www.krknovaky.sk Viac podrobností...

Suverénna jazda našich vodných pólistov za ziskom 15-teho Slovenského pohára!
25.09.2023 09:40:06 [15301]
Jednoznačnými víťazstvami za peknou trofejou
Zdroj: www.kvpnovaky.sk Viac podrobností...

Oznámenie o začatí konania
22.09.2023 07:10:07 [15300]
Oznámenie o začatí konania a zaslanie zámeru"Dostavba priemyselného areálu fy VAŠA, Nováky – haly F, G"Navrhovateľ: VAŠA s.r.o..Termín zverejnenia: 22.09.2023 – 13.10.2023...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Pozvánka na zasadnutie Kooperačnej rady UMR Prievidza-Nováky
21.09.2023 14:40:05 [15299]
Dňa 27. septembra 2023 (streda) o 10.00 hod. sa v zasadacej miestnosti primátorky mesta na 2. poschodí Mestského domu, Námestie slobody 6, Prievidza, uskutoční 2. zasadnutie Kooperačnej rady UMR Prievidza-Nováky....
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Zverejnenie zámeru prenechania majetku mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa
20.09.2023 13:20:08 [15298]
Mesto Nováky má zámer prenechať do nájmu nehnuteľný majetok:• časť pozemku parc. reg. C-KN č. 123 (zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 168 m2 , evidovaná v LV č. 1, k. ú. Nováky) – nachádzajúceho sa pri bočnej stene objektu kina súp. č. 120 (od Pribinovej ulice) na ul. M. R. Štefánika v Novákoch,...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

O Pohár Slávie UK bojoval aj Klubu rýchlostnej kanoistiky Nováky
19.09.2023 13:50:06 [15297]
Dňa 9. septembra 2023 sa za krásneho slnečného počasia v Bratislave na Zemníku uskutočnili preteky o Pohár Slávie UK - Memoriál Jana Matochu.
Zdroj: www.krknovaky.sk Viac podrobností...

Slovenský pohár vo vodnom póle mužov odštartuje novú sezónu u nás
19.09.2023 12:50:07 [15296]
Skupina A ale aj finále a zápas o bronz sa budú hrať v našom NCVP!
Zdroj: www.kvpnovaky.sk Viac podrobností...

VYZVA NA PODÁVANIE PONÚK NÁJOMNÉHO V PONUKOVOM KONANÍ NA PRIAMY NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU č. 02/2023
19.09.2023 08:10:07 [15295]
Predmet priameho nájmu:Nebytový priestor nachádzajúci sa na prvom poschodí objektu súp. č. 9, na ul. M. R. Štefánika (objekt Domu kultúry), 972 71  Nováky, postavený na parc. reg.  CKN č. 411/1 v k. ú. Nováky, celková výmera podlahovej plochy určenej na prenájom je cca 45,50 m2. ...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Nová vodnopólová sezóna 2023/2024 klope na dvere
18.09.2023 11:40:06 [15294]
Na slovíčko s manažérom KVP Nováky Michalom GOGOLOM pred začiatkom novej sezóny!
Zdroj: www.kvpnovaky.sk Viac podrobností...

Poznáme náš žreb vo vodnopólovej pohárovej Európe v novej sezóne 2023/2024
18.09.2023 11:00:15 [15293]
KVP Nováky v skupine LEN Challenger Cupu do tureckého Istanbulu!
Zdroj: www.kvpnovaky.sk Viac podrobností...

Oslava 70.výročia vodného póla v Novákoch
18.09.2023 10:50:07 [15292]
Začiatok septembra patril u nás krásnej oslave vodného póla!
Zdroj: www.kvpnovaky.sk Viac podrobností...

Vysielanie záznamu z rokovania MsZ
14.09.2023 07:40:07 [15291]
Mesto Nováky oznamuje, že v televízii Nováky bude odvysielaný záznam z rokovania MsZ konaného 04.09.2023.Termín vysielania:v piatok 15.09.2023 o 17.00 hv nedeľu 17.09.2023 o 17.00 h...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Zverejnenie zámeru prenechania majetku mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa
13.09.2023 15:10:07 [15290]
Mesto Nováky má zámer prenechať do nájmu nehnuteľný majetok:- nebytové priestory v objekte č. 9 na ul. M. R. Štefánika v Novákoch, parc. č. 411/1 k. ú. Nováky za účelom zachovávania hudobnej skúšobne v prospech Ing. Petra Gorušu, M. R. Štefánika 315/20, 972 71 Nováky, na dobu určitú od 01.10.2023 do...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Prerušená dodávka tepla na ohrev teplej vody- Chemická kolónia
13.09.2023 14:10:07 [15289]
BENET, s.r.o. Nováky oznamuje, že z dôvodu celopodnikovej odstávky tepla v spoločnosti FORTISCHEM a.s. bude v dňoch od 20. 09. 2023 v čase od 6.00 hod do 21.09.2023 do 18.00 hod prerušená dodávka tepla na ohrev teplej úžitkovej vody v časti mesta Chemická kolónia (sú to všetky obytné domy na ul. Hvi...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Rodičovské združenie
12.09.2023 10:05:00 [15288]
Oznamujeme rodičom žiakov, že triedne rodičovské združenie pre 1. stupeň sa uskutoční 18. 9. 2023 o 15:30 hod. v triedach na Ul. J. C. Hronského, pre 2. stupeň 19. 9. 2023 o 15:30 hod. v triedach na Pribinovej ul. Tešíme sa na Vašu účasť.
Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Prerušenie distribúcie elektriny 18.09.2023,20.09.2023,22.09.2023,27.09.2023,29.09.2023
11.09.2023 08:40:07 [15287]
Oznamujeme občanom, že v dňoch18. 09. 2023 v čase od 15.30 do 21.30 hod 20.09.2023 v čase od 13.30 do 21.30 hod 22.09.2023 v čase od 13.30 do 19.30 hod27.09.2023 v čase od 05.30 do 16.30 hod29.09.2023 v čase od 07.45 do 12.45 hod bude v našom meste prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovanýc...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

-Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho rokovania a miestneho šetrenia
07.09.2023 12:40:08 [15284]
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho rokovania a miestneho šetrenia"Prestavba neobytného podkrovia na obytné podkrovie, byt č. 6 vchod č. 4, Rastislavova 324/2, Nováky"Žiadateľ: Matúš PagáčTermín zverejnenia: 7.9.2023 – 22.9.2023 ...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Poďte k nám…tancujem, kreslím a hrám
06.09.2023 17:05:01 [15283]

Zdroj: www.zus-novaky.sk Viac podrobností...

Riešenie migračných výziev v meste Nováky
04.09.2023 13:30:09 [15282]
Projekt pod názvom "Riešenie migračných výziev v meste Nováky", kód projektu 302091DBY6 Cieľom projektu je riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine zo strany Ruskej federácie Výška oprávnených výdavkov: 33 800 Eur z toho výška finančnej podpory z EÚ: 33 800 Eur...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Otvorenie šk.roka 2023/24
30.08.2023 16:05:01 [15281]
 
Zdroj: www.zus-novaky.sk Viac podrobností...

Elektronická prihláška do ZUŠ
30.08.2023 16:00:29 [15280]
Do 14.9.2023 máte možnosť prihlásiť Vaše dieťa do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno – dramatického odboru. Po odolaní prihlášky si dohodnite stretnutie na tel.č. 0918 374 477/príp. bližšie informácie. https://zus-novaky.edupage.org/register/
Zdroj: www.zus-novaky.sk Viac podrobností...

Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac September 2023
30.08.2023 14:50:06 [15279]
Oznamujeme Vám,  že v dňoch 5.9.2023, 6.9.2023. 7.9.2023, 8.9.2023, 12.9.2023, 19.9.2023, 28.9.2023 a 29.9.2023 bude v priestoroch objektu "Duklianskych kasárni – Topírenská dolina" Brigáda spoločnej podpory, Centrum testovania munície Nováky, Duklianska 1, Nováky 972 71 vykonaná pyrotechn...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024
30.08.2023 09:20:06 [15278]
Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024 pre 1. a 2. stupeň sa uskutoční 4. 9. 2023 o 8:30 v areáli školy na Ul. J. C. Hronského ( ihrisko za poštou). ŠKD bude v prevádzke od 5. 9. 2023 od 6:00 – 7:30 a po vyučovaní do 16:30 hod. ŠJ bude v prevádzke od 5. 9. 2023. V prípade nepriaznivého počasia sa otvorenie školského roka uskutoční v triedach. Tešíme sa na Vás !
Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Oznam vedúcej ŠJ
30.08.2023 09:10:06 [15277]
Vedúca ŠJ žiada rodičov detí, ktoré sa budú stravovať v školskej jedálni o úhradu réžijných nákladov za mesiac september v sume 5 eur na číslo účtu SK55 5600 0000 0090 1767 5005. Nezabudnite do správy pre príjemcu vpísať meno dieťaťa. Ďakujeme. V pípade nejasností: tel.číslo 046/5461 104 od 7:00 - 14:00 hod.
Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Rokovanie mestského zastupiteľstva
25.08.2023 11:40:06 [15275]
Primátor mesta Nováky, Ing. Branislav Adamec, zvoláva  zasadnutie MsZ Nováky na deň 04. septembra 2023 (t.j. pondelok) o 16.00 hod do obradnej siene mestského úradu.Rokovanie bude vysielané v priamom prenose v mestskej televízii a zároveň na youtubovom kanáli mesta.Zasadnutie je verejné, občania sú...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Pietna spomienka pri príležitosti 79. výročia Slovenského národného povstania
25.08.2023 09:20:08 [15273]
Mesto Nováky pozýva občanov na pietnu spomienku pri príležitosti 79. výročia Slovenského národného povstania, ktorá sa uskutoční 28. augusta 2023 o 14. 00 h na námestí SNP....
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

V žiadosti o poskytnutie dotácie z Fondu na podporu umenia bola Knižnica mesta Nováky úspešná aj v roku 2022
23.08.2023 12:40:06 [15272]
a bola podporená sumou 2 500€. Vďaka tejto dotácii, ktorá bola určená na akvizíciu knižničného fondu a aj financiám z rozpočtu mesta Nováky sa dokúpilo 265 knižných titulov z beletrie a náučnej literatúry. Dospelým čitateľom pribudlo 185 titulov, z toho je 157 kníh z beletrie a 28 kníh z náučnej lit...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Meno:
Heslo:
VIDEO: Karol Mikuláš: Baník, povstalec aj politický väzeň
VIDEO: Karol Mikuláš: Baník, povstalec aj politický väzeň
zobraziť podrobnosti »
15.03.2023
Vo veku sto rokov a osem mesiacov zomrel najstarší československý baník Karol Mikuláš
Život Karola Mikuláša bol spätý s baníctvom a hornou Nitrou.
zobraziť podrobnosti »
14.03.2023
Marián Miština je novým prednostom mestského úradu, vzdal sa funkcie poslanca
Mestský úrad v Novákoch má nového prednostu, Jána Martinu v tejto pozícii strieda Marián Miština.
zobraziť podrobnosti »
12.01.2023
Slovenské elektrárne plánujú ukončiť prevádzku elektrárne Nováky koncom budúceho roka
Celý proces od ukončenia výroby elektrickej energie a tepla až po transformáciu celého areálu a prípravu na ďalšie využitie bude trvať niekoľko rokov.
zobraziť podrobnosti »
22.11.2022
Transparentnému psychopatovi Ing. Dušanovi Šimkovi zrazu vadí kamera
Deň pred konaním komunálnych volieb, psychopat bol nepríčetný, už mu zrejme všetko vadilo, zamkol zamestnancov v budove mestského úradu v Novákoch. V súvislosti s dosluhujúcim primátorom Šimkom a ním mnoho krát proklamovanou transparentnosťou, je na mieste otázka, prečo ak žiada transparentnosť, mu v tomto prípade vadila kamera?
zobraziť podrobnosti »
15.11.2022
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.