Online 3 ľudia. FullHouse Slavio VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Správy z lokality Nováky
Externé správy z Novák + Volebný infoservis (357 príspevkov)

Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac November 2020
27.10.2020 11:15:01 [13225]
Oznamujeme Vám, že v dňoch 04.-06.11. 2020, 12.-13.11.2020, 18.-20.11. 2020,   bude v priestoroch objektu "Duklianskych kasárni- Topirenská dolina"  vykonaná pyrotechnická činnosť....
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Oznam
26.10.2020 13:25:01 [13221]
Materská škola Nováky oznamuje rodičom, že na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu  zo dňa 23. októbra 2020  bude materská škola v termínoch 30. októbra a 2. novembra a  6. a 9. novembra 2020 zatvorená z dôvodu jesenných prázdnin....
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Rada MUDr. Eleny Prokopovej rodičom, ktorí sú v karanténe
26.10.2020 11:55:01 [13219]
V prípade, že je rodič pozitívny, zostáva s ním v karanténe celá rodina. Ak je úzkym kontaktom, tak nie. Ak je rodič pozitívny, musí o tom informovať všeobecného lekára a tiež všeobecného lekára dieťaťa. Karanténa detí je monitorovaná všeobecným lekárom a do školy sa deti vracajú len vtedy, ak pediater vydá potvrdenie o chorobe, kde je napísaný termín od - do. V tomto prípade je "do" uzatvorenie karantény. Za dodržanie karantény nesie zodpovednosť všeobecný lekár, ktorý presne vie postup, ako uvoľňovať z karantény a kedy indikovať test. Vždy monitorujú aj celú rodinu, lebo karanténa dieťaťa je vždy ovplyvnená karanténou a zdravotným stavom rodiča.
Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Dištančné úlohy
26.10.2020 08:45:00 [13217]

Zdroj: www.zus-novaky.sk Viac podrobností...

PRVÁCI V AKCII
24.10.2020 08:35:00 [13211]
Len po necelých dvoch mesiacoch prváci pracovali na svojom prvom projekte. V rámci Týždňa zdravej výživy a Dňa jablka spoznávali a spočítavali ovocie, zeleninu a nezabudli ani na svojich starých rodičov, s ktorými sa teraz stretávajú len veľmi málo. Aj pre nich skladali milé slová a vety a vyrobili pre nich láskavé jabĺčka, ktoré im aspoň takto virtuálne posielajú. Odmenou im bol dobrý pocit a naozajstné jabĺčko od pani učiteľky.31Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Záložka do knihy spája školy
24.10.2020 00:35:00 [13209]
Zapojili sme sa do česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy. Nakreslili sme veselé záložky, ktoré poputujú do českej školy. Pripísali sme českým deťom odkazy a možno medzi nimi nájdeme nových priateľov. A ak ajnie, urobili sme si radosť z tvorby a veríme, že naše záložky urobia radosť aj tým, ktorí si ich vložia do svojej knihy.6Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Prváci v akcii
24.10.2020 00:15:00 [13208]
Len po necelých dvoch mesiacoch prváci pracovali na svojom prvom projekte. V rámci Týždňa zdravej výživy a Dňa jablka spoznávali a spočítavali ovocie, zeleninu a nezabudli ani na svojich starých rodičov, s ktorými sa teraz stretávajú len veľmi málo. Aj pre nich skladali milé slová a vety a vyrobili pre nich láskavé jabĺčka, ktoré im aspoň takto virtuálne posielajú. Odmenou im bol dobrý pocit a naozajstné jabĺčko od pani učiteľky.32Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Protipandemické nariadenia
23.10.2020 20:05:00 [13207]
            Zákaz vychádzania od 24. októbra 2020 do 1. novembra v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. rannej               nasledujúceho dňa, toto obmedzenie sa nevzťahuje na:cestu do a zo zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti.cestu v nevyhnutnom rozsahu za...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Stavebník Ivanitt s.r.o., stavebné povolenie na stavbu: "Bytový dom Štúrova"
23.10.2020 19:55:00 [13205]
Žiadatelia : Ivanitt s r. o., Adresa : Golfová 2938/18, 971 01 Prievidza podali dňa 09.09.2020 na Mesto Nováky ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 odst.1 zák.č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov ( stavebný zákon) ( na SOÚ Nováky doručené 10.9.2020 ) žiadosť o vydanie stavebného povolen...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Stavebník Ivanitt s.r.o. , stavebné povolenie na stavbu: "Bytový dom Štúrova SO-08 Spevnené plochy"
23.10.2020 19:55:00 [13206]
Ivanitt s r. o., podali dňa 09.09.2020 na Mesto Nováky ako špeciálny stavebný úrad v zmysle § 120 odst.1 zák.č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov ( stavebný zákon) žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: " Bytový dom Štúrova- SO - 08 Spevnené plochy ” , umiestnenú na pozemkoch...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Vyučovanie od 26.10.2020
23.10.2020 16:25:00 [13203]
Vyučovanie od 26.10.2020 do 27.11.2020 Na základe informácií vlády SR zo dňa 22.10.2020 a následne tlačovej konferencie ministra školstva zo dňa 23.10.2020 oznamujeme žiakom a zákonným zástupcom: – mení sa forma individuálneho vyučovania – prechádzame na dištančné vzdelávanie, čiže online vyučovanie. Triedni učitelia budú kontaktovať žiakov a rodičov (rozvrh hodín) – v skupinovom vyučovaní – […]
Zdroj: www.zus-novaky.sk Viac podrobností...

Dištančný rozvrh pre II. stupeň platný od 26. 10. 2020
23.10.2020 14:15:00 [13202]
Na základe prijatého uznesenia vlády prechádza II. stupeň od 26. 10. 2020 na dištančnú výučbu.


Hodnotenie úloh počas dištančného vzdelávania:


Hodnotenie P+ získa žiak, ktorého odovzdaná úloha bola správna na minimálne 90 %,


P získa žiak, ktorého odovzdaná úloha bola správna minimálne na 50%,


P- úloha je s chybami alebo na veľmi slabej úrovni,


N neodovzdaná úloha žiaka.


Žiak je poviný vypracovať všetky úlohy do termínu, ktorý mu určí vyučujúci.


Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Šesť cenných kovov pre nováckych kanoistov
23.10.2020 08:05:00 [13200]
V utorok 6. októbra sa na vodnej nádrži v Novákoch uskutočnili majstrovstvá Slovenska na dlhých tratiach. Súťaž prebehla v kategóriách K1 a C1.
Zdroj: myhornanitra.sme.sk Viac podrobností...

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - tlačová správa
22.10.2020 11:35:01 [13197]
Výsledky sčítania v Trenčianskom  krajiV Trenčianskom kraji sčítali 58 % bytov. K poslednému dňu v mesiaci september to bolo 50 % a sčítanie výrazne napreduje ďalej. V systéme pracuje všetkých 276 obcí kraja. Skokanom mesiaca v Trenčianskom kraji je kúpeľné mesto Trenčianske Teplice, okres Trenčín....
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov na október 2020 - Druhá etapa
22.10.2020 07:55:00 [13196]
Mestský úrad Nováky oznamuje občanom, že veľkoobjemové kontajnery na zber odpadu budú rozmiestnené na stojiskách, ktoré sa nachádzajú na ul. Nábrežnej, Lelovskej pri potravinách, Lelovskej pri cintoríne, Duklianskej, Jesenského, Partizánskej, spojovačka A. Hlinku a ulice Trenčianske, záhradkárska ob...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Úspech nepríde zo dňa na deň, hovorí Juraj Zaťovič
21.10.2020 07:35:01 [13194]
Do vodnopólovej histórie sa výrazne zapísal odchovanec a súčasný kapitán KVP Nováky Juraj Zaťovič, ktorý je zároveň aj kapitánom národného družstva Slovenska.
Zdroj: myhornanitra.sme.sk Viac podrobností...

Oznam
20.10.2020 12:05:00 [13193]
Mesto Prievidza, ako alternatívu verejného zhromaždenia, organizuje on - line diskusiu o budúcnosti vykurovania na Hornej Nitre po roku 2023, ktorá sa bude konať v utorok 20. októbra 2020 od 17:00 a vysielať na internete, na YouTube kanáli Mesto Prievidza. Verejnosť môže klásť otázky alebo podnety c...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Obchodná verejná súťaž na nájom nehnuteľného majetku mesta Nováky
19.10.2020 09:05:01 [13191]
Mesto Nováky, Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky, IČO: 00318163, zastúpené primátorom mesta, Ing. Dušanom Šimkom (ďalej aj "vyhlasovateľ") vyhlasuje na základe § 281-288 zák. č. 513/1991Zb. Obch. zák. obchodnú verejnú súťaž na nájom nehnuteľného majetku mesta.Čl. I Predmet obchodnej verejnej s...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Oznam - povinnosť registrácie chovu ošípaných
15.10.2020 15:35:01 [13188]
Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza oznamuje občanom,  ktorí nemajú zaregistrovaný chov ošípaných pre vlastnú spotrebu, týka sa to chovu aj s jednou ošípanou, že sú povinní zaregistrovať tento chov v zmysle § 37 ods. 2 písm. b) zákona č. 39/2007 Z.z.  o veterinárnej starostlivosti...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Dôležité!
15.10.2020 11:55:01 [13185]Riaditeľka základnej školy oznamuje, že dňa 16.10. 2020 (piatok) udeľuje riaditeľské voľno pre žiakov 1. - 9. ročníka z dôvodu opatrení súvisiacich s výskytom ochorenia Covid-19. Poskytnutie voľna sa považuje za mimoriadne prerušenie vyučovacieho procesu. Predpokladaný nástup do školy je 19. 10. 2020 (pondelok)

Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Oznam
15.10.2020 11:25:01 [13184]
Riaditeľka základnej školy oznamuje, že dňa 16.10.2020 ( piatok) udeľuje riaditeľské voľno pre žiakov 1. - 9. ročníka z dôvodu opatrení súvisiacich s výskytom ochorenia COVID - 19. Poskytnutie voľna sa považuje za mimoriadne prerušenie vyučovacieho procesu v základnej škole....
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Pre mladý tím vodných pólistov bude každý zápas školou
15.10.2020 07:45:01 [13183]
KVP Nováky je stály účastník najvyššej vodnopólovej ligy. So zástupcom klubu Jurajom Zaťovičom sme sa rozprávali o príprave a celkovej situácii v klube.
Zdroj: myhornanitra.sme.sk Viac podrobností...

AKTUÁLNE: Tretí stupeň povodňovej aktivity na hornej Nitre
14.10.2020 17:45:01 [13182]
Hladina riek prudko stúpa. Naši redaktori sú v teréne a sledujú situáciu.
Zdroj: myhornanitra.sme.sk Viac podrobností...

Majstrovstvá Slovenska na dlhé trate boli posledné tohtoročné preteky pre rýchlostných kanoistov
14.10.2020 10:45:01 [13180]
Dňa 06. 10.2020 sa na vodnej nádrži v Novákoch uskutočnili majstrovstvá Slovenska na dlhé trate, kde súťaž prebehla v kategóriách K1 a C1.
Zdroj: www.krknovaky.sk Viac podrobností...

Oznam
13.10.2020 15:45:01 [13176]
Mestský úrad oznamuje občanom, že dňa 14. 10. 2020 v čase medzi 15.00-16.00 hod na cintoríne v Novákoch- Horné Lelovce, bude vykonaná čestná salva - štyri výstrely počuteľné do diaľky 5 km....
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Zverejnenie zámeru prenechania majetku mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa
13.10.2020 10:55:01 [13171]
Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Novákoch č. 446/2020 zo dňa 23.09.2020, týmto zverejňuje zámer prenechania majetku obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zrete...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Zverejnenie zámeru prenechania majetku mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa
13.10.2020 10:55:01 [13172]
Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Novákoch č. 448/2020 zo dňa 23.09.2020, týmto zverejňuje zámer prenechania majetku obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zrete...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Zverejnenie zmeny zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zreteľa zo dňa 30.06.2020
13.10.2020 10:55:01 [13173]
Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Novákoch č. 462/2020 zo dňa 23.09.2020, týmto zverejňuje zmenu zámeru budúceho predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve mest...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Zverejnenie zmeny zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zreteľa zo dňa 30.06.2020
13.10.2020 10:55:01 [13174]
Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Novákoch č. 463/2020 zo dňa 23.09.2020, týmto zverejňuje zmenu zámeru budúceho predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve mest...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Zverejnenie zámeru prenechania majetku mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa - p. Miroslav Barák
13.10.2020 10:45:01 [13169]
Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Novákoch č. 453/2020 zo dňa 23.09.2020, týmto zverejňuje zámer prenechania majetku obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zrete...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Meno:
Heslo:
V Prievidzi spustili prvý automat na rúška
Okrem rúšok automat ponúka dezinfekčný gél či sladkosti. Dobrovoľníci budú rúška priebežne dopĺňať.
zobraziť podrobnosti »
31.03.2020
AKTUÁLNE: Dobrovoľní hasiči začali v Partizánskom s dezinfekciou verejných priestorov!
V týchto dňoch majú dobrovoľní hasiči z Partizánskeho plné ruky práce. Okrem toho, že pomáhajú seniorom s nákupmi, v spolupráci s mestom sa v pondelok 30. marca pustili do ďalšej aktivity. Boj proti koronavírusu zobrali doslova od podlahy – čistením verejných priestranstiev.
zobraziť podrobnosti »
30.03.2020
Usmernenie k nakladaniu s odpadmi: Kam vyhadzovať rúška a respirátory?
V zmysle stanoviska ÚVZ SR sa použité ochranné prostriedky, ktoré vznikajú občanom v domácnosti alebo zamestnancom v bežných prevádzkach – rúška, respirátory, rukavice, vreckovky likvidujú ako bežný odpad. Špeciálny postup sa tu teda neuplatňuje. Tento odpad sa ukladá len do zmesového odpadu.
zobraziť podrobnosti »
30.03.2020
Nových pracovníkov chce prievidzská radnica zamestnať v rámci spoločného projektu s mestami Handlová a Bojnice.
Cieľom tohto projektu je posilnenie koordinačných a implementačných kapacít v týchto troch mestách. Hlavným partnerom je mesto Prievidza, ďalšími dvoma partnermi sú mestá Bojnice a Handlová. Výška finančného príspevku, ktorý budeme žiadať, bude pravdepodobne až 500.000 eur
zobraziť podrobnosti »
28.03.2020
Web pre rodičov: ucimenadialku.sk
V spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a MŠVVaŠ SR vznikla táto webová stránka ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách a prerušenej prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu. Cieľom webovej stránky je pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, manažmentu a zriaďovateľom škôl, ale i žiakom, študentom a rodičom zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení, ako aj pomôcť všetkým aktérom počas prerušenia vyučovania či prezenčnej výučby nachádzať riešenia vzniknutej situácie.
zobraziť podrobnosti »
25.03.2020
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.