Online 8 ľudí. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Správy z lokality Nováky
Externé správy z Novák + Volebný infoservis (346 príspevkov)

Netradičná hodina chémie
16.09.2019 19:24:58 [12113]
Netradičnú hodinu chémie pripravili žiaci 7. A triedy. Martin Brezáni, Martin Králik a Timotej Ďurina predviedli svojim spolužiakom množstvo zaujímavých pokusov.

Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Plenárne rodičovské združenie
16.09.2019 11:44:57 [12111]

Zdroj: www.zus-novaky.sk Viac podrobností...

Pánmi Sivého kameňa boli Majthényiovci
15.09.2019 01:44:57 [12107]
Majetok Majthényiovcov utrpel pre vená dcér.
Zdroj: myhornanitra.sme.sk Viac podrobností...

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Rekonštrukcia ul. Trenčianskej - napojenie z ulice Duklianskej
13.09.2019 09:04:58 [12103]
Výzva na predloženie cenovej ponukyNázov zákazky: Rekonštrukcia ul. Trenčianskej - napojenie z ulice Duklianskej...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Triedne schôdzky RZ
11.09.2019 12:54:56 [12102]Vedenie Základnej školy v Novákoch oznamuje rodičom, že triedne schôdzky RZ sa uskutočnia dňa 18. septembra 2019 o 15.30 hod. na I. stupni v budove ZŠ na Ulici J. C. Hronského a dňa 19. septembra 2019 o 15.30 hod. na II. stupni v budove ZŠ na Ulici Pribinovej.

Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Účelové cvičenie
11.09.2019 10:54:57 [12101]Začiatok školského roku so sebou prináša pre žiakov more nových povinností, no u nás je už tradične spájaný aj s celkom príjemnou aktivitou - účelovým cvičením. Prvá časť, teoretická príprava, sa uskutočnila vo štvrtok, 5. septembra. Žiaci trénovali zručnosti na zdravotnej príprave, pripravovali sa na riešenie mimoriadnych situácií či pohyb a pobyt v prírode. No a v piatok, 6. septembra, si niektoré teoretické vedomosti vyskúšali v praxi - počas vychádzky do prírody. Museli pri tom zdolať mierny výškový rozdiel, mnohí fučali a nevládali, prekonali však sami seba. Pohľad, ktorý sa im naskytol na krajinu okolo však určite stál zato.

Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Novácki kanoisti sa predstavili na pretekoch o Pohár Slávie UK (+FOTO)
11.09.2019 02:04:55 [12100]
Na Zemníku v Bratislave sa za sychravého počasia uskutočnili preteky v rýchlostnej kanoistike, na ktorých nechýbali ani pretekári z klubu rýchlostnej kanoistiky v Novákoch pod taktovkou trénerov Lucii Abík a…
Zdroj: myhornanitra.sme.sk Viac podrobností...

Tento týždeň vás zabaví folklórna veselohra
11.09.2019 01:24:55 [12099]
Prinášame vám tradičný prehľad tipov na voľný čas
Zdroj: myhornanitra.sme.sk Viac podrobností...

Telocvičňu a toalety v škole rekonštruujú už viac ako rok. Firma práce nedokončila
10.09.2019 12:14:57 [12097]
Žiaci začali ďalší rok bez toaliet a telocvične.
Zdroj: myhornanitra.sme.sk Viac podrobností...

Novácky jarmok 2019
10.09.2019 10:54:57 [12096]
Záujemcom o účasť na tohtoročnom Nováckom jarmoku oznamujeme, že sa uskutoční v termíne 15. – 16. novembra 2019. Prihlášky môžete posielať poštou, alebo emailom na adresu: kultura@novaky.sk, príp. peter.paulik@novaky.sk. Informácie o podmienkach a obsadenosti Vám poskytneme na tel. čísle 0918 48 36...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Oprava stoličiek
09.09.2019 12:44:59 [12093]
Pani učiteľka Mgr. J. Lajčaková sponzorsky získala stoličky pre našu školu. Stoličky boli poškodené. Žiaci pod vedením p. uč. Trlíka stoličky vytmelily, vybrúsili, natreli. Hotové boli umiestnené do novej, peknej miestnosti – čitárne. Do opravy stoličiek sa zapojilo viacej žiakov. Veľké poďakovanie však patrí D. Toronyimu, S. Kasanovi a J. Masarykovi.22Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Výberové konanie na obsadenie funkcie „odborný referent pre stavebné konanie - SOU”
06.09.2019 11:04:57 [12088]
Mesto Novákyvyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie"odborný referent pre stavebné konanie - SOU”...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Do školy ŠKOLSKÝM PEŠIBUSOM
05.09.2019 18:25:00 [12087]
Je ľahké odviesť svoje dieťa do školy autom, ale ak skúsite PEŠIBUS, zistíte, že PEŠIBUS má pre Vaše dieťa a aj pre Vás mnoho výhod.


Tak ako? Pridáte sa aj Vy? Urobíme spoločne niečo jednoduché a prospešné pre naše deti, pre nás, pre naše mesto a pre našu prírodu? Vymeníme "mamataxi" za PEŠIBUS? Stanete sa občas vodičom PEŠIBUSU?


Ak áno, viac informácií nájdete na školskej fb stránke.Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

ROZHODNUTIE VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ
05.09.2019 14:04:57 [12086]
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvovna životné prostredie, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostrediepodľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správestarostlivosti o životné prostredie a...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Rozvrh hodín tanečného odboru
05.09.2019 13:14:59 [12085]
Od 9. septembra 2019 vyučovanie prebieha podľa rozvrhu hodín: 1. a 3. ročník 1.časti /I. streda a piatok v čase 14.00 – 15.30 1 ročník 2.časti/I. pondelok 14.00 – 15.30 a piatok 15.35 – 17.30
Zdroj: www.zus-novaky.sk Viac podrobností...

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zreteľa
05.09.2019 10:44:58 [12081]
Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestskej rady v Novákoch zo dňa 03.09.2019, týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zr...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Zverejnenie zámeru prenechania majetku mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa
05.09.2019 10:44:58 [12082]
Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestskej rady v Novákoch zo dňa 03.09.2019, týmto zverejňuje zámer prenechania majetku obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa....
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Zverejnenie zámeru prenechania majetku mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa
05.09.2019 10:44:58 [12083]
Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestskej rady v Novákoch zo dňa 03.09.2019, týmto zverejňuje zámer prenechania majetku obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zreteľa
05.09.2019 10:44:58 [12084]
Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestskej rady v Novákoch zo dňa 03.09.2019, týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zr...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

CYKLOPOTULKY: NOVÁKY – BOJNICE
04.09.2019 13:14:56 [12077]
Vážení občania,v našom meste Česká televízia v spolupráci so Slovenskou televíziou nahrávali reláciu z nášho mesta a taktiež z mesta Bojnice. Bude to odvysielané v relácii "CYKLOPOTULKY: NOVÁKY – BOJNICE" vo vysielaní RTVS 2 v premiére v sobotu 14. septembra o 9:10 h, reprízy budú odvysiel...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Odpočet plynu
04.09.2019 11:34:56 [12074]
Slovenská pošta - Pošta Nováky oznamuje, že v čase od 04. 09. - 25. 09. 2019 bude externý zamestnanec vykonávať odpočty plynu. Žiada občanov o sprístupnenie plynomerov a umožnenie vstupu odpočtárovi do bytov  a domácností. Slovenská pošta za porozumenie ďakuje....
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Rozvrh hodín HN 2019/2020
02.09.2019 16:25:01 [12073]

Zdroj: www.zus-novaky.sk Viac podrobností...

Rozhodnutie- Lelovský dvor-prestavba, prístavba a novostavba
02.09.2019 12:04:56 [12072]
Mesto Nováky ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona odst.1 zákona č. 50/1976 Z0. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších právnych úprav a čl. I. § 5 písm.a) bod 1 zák.č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Do stánkov mieri nové číslo MY Hornonitrianskych novín
02.09.2019 08:54:58 [12071]
Čo zaujímavé sa tento týždeň dočítate v novinách?
Zdroj: myhornanitra.sme.sk Viac podrobností...

Bolo to hrozné, povedal o zásahu vo VOP Nováky dobrovoľný hasič Igor Baroš
31.08.2019 02:14:56 [12066]
Bývalý dobrovoľný hasič Igor Baroš z Nitrianskeho Pravna má živé spomienky na zásah pri jednej z najväčších tragédii nášho regiónu.
Zdroj: myhornanitra.sme.sk Viac podrobností...

Výzva na predloženie cenovej ponuky-Rekonštrukcia telocvične - zákazka zrušená 05. 08. 2019
30.08.2019 09:24:58 [12063]
Výzva na predloženie cenovej ponuky- Rekonštrukcia telocvične na ZŠ ročníky 1.-4. na Ul. J.C. Hronského, Nováky...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Výzva na predloženie cenovej ponuky-Rekonštrukcia telocvične
30.08.2019 09:24:58 [12064]
Výzva na predloženie cenovej ponuky- Rekonštrukcia telocvične na ZŠ ročníky 1.-4. na Ul. J.C. Hronského, Nováky...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v termíne 02.09.2019 od 13:30 do 19:30
28.08.2019 09:24:59 [12061]
...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Tento týždeň sa bude niesť v znamení osláv výročia SNP
28.08.2019 02:14:56 [12060]
Prinášame vám tradičný prehľad tipov na voľný čas.
Zdroj: myhornanitra.sme.sk Viac podrobností...

Zápis do ZUŠ
27.08.2019 14:14:57 [12057]
Oznamujeme záujemcov o štúdium na našej škole, že sa môžu dodatočne prihlásiť do hudobného, tanečného a výtvarného odboru v dňoch 2.9.2019 – 6.9.2019 v čase 11.00 – 16.00 hod.
Zdroj: www.zus-novaky.sk Viac podrobností...

Meno:
Heslo:
Bojnice majú novú atrakciu. Návštevníkov odvezie turistický vláčik
Turistický vláčik odvezie ľudí na dvoch trasách.
zobraziť podrobnosti »
09.05.2019
Nebezpečné znečistenie. Bývalý zamestnanec odhalil nekalé praktiky
NOVÁKY / Rybári už niekoľko rokov upozorňujú na znečistenú vodu v rieke Nitra. Tá je najmä v úseku pod Novákmi plná chemických látok. Do redakcie TV JOJ sa ozval bývalý hasič, ktorý pracoval v tamojšej chemičke. Informoval o tom, ako tam zneškodňovali ortuť.
zobraziť podrobnosti »
20.03.2019
VIDEO: Prievidza má letisko. Ani Federer už nemusí dosadať na trávu
Lúka s ďatelinou bola dlhých sedemdesiat rokov letiskom v Prievidzi. To sa teraz zmenilo. Trávu nahradil asfalt. Pomôcť to môže celému regiónu.
zobraziť podrobnosti »
19.03.2019
Budú sa preverovať výsledky volieb: Neúspešní kandidáti žiadajú o prepočítanie hlasov
NOVÁKY - Jeden z neúspešných kandidátov na primátora Novák v novembrových voľbách do orgánov samosprávy obcí požiadal Ústavný súd (ÚS) SR o prepočítanie hlasov. Podanie odôvodnil tesným rozdielom hlasov voličov medzi ním a zvoleným kandidátom.
zobraziť podrobnosti »
28.11.2018
Hlasuj za ZŠ Nováky a vyhraj
V hre sú 3x plne vybavené počítačové učebne s interaktívnou tabuľou v hodnote 21 000 € pre tvoju školu a viac ako 120 vecných cien pre teba, hlasovanie prebieha do 31.12.2018
zobraziť podrobnosti »
22.11.2018
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.