Online 5 ľudí. FullHouse Slavio VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Správy z lokality Nováky
Externé správy z Novák + Volebný infoservis (357 príspevkov)

Poďakovanie COOP Jednote
03.06.2020 09:25:02 [12889]


Dovoľte mi, aby som Vám v mene svojom i v mene žiakov našej Základnej školy v Novákoch vyjadrila poďakovanie za sponzorský dar, ktorý ste nám venovali. Sladkým darčekom ku Dňu detí ste nielen potešili srdiečka našich najmenších žiakov, ale zároveň ste im spríjemnili aj ich návrat do školy. Vážime si, že COOP Jednota ako tradičný slovenský obchodný reťazec nemyslí v tomto náročnom období iba na vlastný zisk, ale aj na nezištnú pomoc a na naplnenie skrytých túžob našich najmenších. Ešte raz ďakujeme. Mgr. Viera Pechová

Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Krajské kolo chemickej olympiády
02.06.2020 21:05:02 [12887]


Aj v čase karantény prebiehali súťaže. Jednou z nich bola aj Chemická olympiáda, ktorá prebiehala dištančnou formou. Krajské kolo sa konalo 28.5.2020 a Kristínka Čechová sa stala úspešnou riešiteľkou tohto kola.Gratulujeme.

Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Hudobná náuka – dištančné úlohy č.6
01.06.2020 10:05:02 [12886]
pre žiakov PŠ, 1.,2. ročníka/1.časti – uč. Jana Oboňová pre žiakov 3.,4. ročníka/1.časti a 1.,2. ročníka/2.časti – uč. Mgr. Linda Špaková pre žiakov na elokovanom pracovisku v Nitrici a v Kamenci pod Vtáčnikom – uč. Kamila Valašeková
Zdroj: www.zus-novaky.sk Viac podrobností...

Víťazkou SuperStar 2020 sa stala Baša!
01.06.2020 09:15:04 [12885]

Činnosť elektrárne v Novákoch sa utlmila, ale nemôže za to dohoda s Európskou komisiou
31.05.2020 19:35:02 [12883]
Na ukončenie ťažby hnedého uhlia je podľa AP celkovo potrebných 110 miliónov eur.
Zdroj: www.webnoviny.sk Viac podrobností...

Barbora Piešová - žiačka ZUŠ v Novákoch v Superstar 2020
29.05.2020 16:15:03 [12879]
Text:  V školskom roku 2018/2019 absolvovala II. stupeň hudobného odboru v hlavnom predmete spev v triede uč. Moniky Škrabanovej (obligátny nástroj gitara) Už počas štúdia získala mnoho významných ocenení na rôznych súťažiach: - MY POPSTAR TALENTMÁNIA - Laureát súťaže, nahrávka promo CD v nahrávaco...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Vyučovanie od 1.6.2020
29.05.2020 11:35:02 [12878]
Vážení rodičia, žiaci,dňa 28.5.2020 prišlo Rozhodnutie MŠVVaŠ o otvorení ZUŠ od 1.6.2020 bez žiadnych pokynov a usmernení.Po dohode so zriaďovateľom zostávame v režime home office z dôvodu bezpečnosti žiakov i učiteľov a ochrany zdravia.
Zdroj: www.zus-novaky.sk Viac podrobností...

Už v nedeľu super finále Superstar 2020!
29.05.2020 11:05:02 [12877]
Fandíme a podporíme našu Bašu!
Zdroj: www.zus-novaky.sk Viac podrobností...

Informácie pre rodičov žiakov, ktorí neboli prijatí na strednú školu
29.05.2020 10:25:01 [12876]
1.7. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 19. júna 2020 podať prihlášku na vzdelávanie pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín).


3.6. Riaditeľ strednej školy do 5. júna 2020 zverejní počet obsadených miest a počet voľných miest na webovom sídle strednej školy alebo na výveske strednej školy.


3.7. Riaditeľ strednej školy do 15. júna 2020 oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí nasledujúcim uchádzačom zo zoznamu uchádzačov, podľa výsledkov prijímacieho konania, ktorí podali odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu.


Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Oznam o vyučovaní
28.05.2020 12:35:02 [12873]
Vážení rodičia a žiaci,v rozhodnutí Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo dňa 22. mája 2020 o obnove vyučovania s účinnosťou od 1. júna 2020 sa nehovorí o obnove školského vyučovania v ZUŠ. Sú stanovené podmienky a usmernenia pre základné a materské školy, pre základné umelecké školy nie.Na základe aktuálnych informácií bude výchovno-vzdelávací […]
Zdroj: www.zus-novaky.sk Viac podrobností...

Výtvarný odbor – dištančné úlohy č.11
28.05.2020 10:15:05 [12871]
Mgr. Lenka Matušíková
Zdroj: www.zus-novaky.sk Viac podrobností...

Oznam: O pyrotechnickej činnosti na mesiac Jún 2020
27.05.2020 12:25:01 [12868]
MSM Nováky a.s. oznamuje, že v dňoch 03.06. 2020, 11.-12.06.2020, 18.-19.06.2020, 26. 06. 2020 bude v priestoroch objektu "Duklianskych kasárni - Topirenská dolina"  vykonaná pyrotechnická činnosť....
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Oznam: Rozhodnutie mesta Nováky ako zriaďovateľa škôl o otvorení prevádzky od 01.06.2020
27.05.2020 12:05:02 [12867]
Mesto Nováky na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a v súlade s odporúčaniami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky otvára v pondelok 1. júna 2020 Základnú školu pre žiakov 1. - 5. ročníka a Materskú školu.Podmienky otvoren...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Oznam: Materská škola
27.05.2020 11:55:02 [12866]
Materská škola Nováky oznamuje zákonným zástupcom, ktorí prihlásili deti na dochádzku v mesiaci jún 2020, že prevádzka materskej školy , vzhľadom k aktuálnej situácii, bude v čase od 6,30 do 15,30 hod.  Deti musia prísť do materskej školy do 8,00 hod. Po uvedenom čase už nástup dieťaťa nie je možný....
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Oznámenie: Rozhodnutia na daň z nehnuteľností, na daň za psa a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2020
27.05.2020 08:15:03 [12863]
Doručovanie rozhodnutíMestský úrad oznamuje občanom, že rozhodnutia na daň z nehnuteľností, na daň za psa a na miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady budú doručované do každej domácnosti pracovníčkami mestského úradu v dňochod 01. júna. 2020 – do 19. júna 2020Občania, ktorí ma...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Kritériá záverečného hodnotenia
26.05.2020 14:05:02 [12859]
Oznamujeme žiakom a rodičom, že na získanie záverečného hodnotenia v školskom roku 2019/2020 je potrebné splniť kritériá, ktoré určili jednotlivé predmetové komisie a metodické združenia. Kritériá hodnotenia jednotlivých predmetov v ročníku nájdete v pripojených odkazoch.
Vykonovy_standard_I._stupen.docx

Vykonovy_standard_5._rocnik.docx


Vykonovy_standard_6._rocnik.docx


Vykonovy_standard_7._rocnik.docx


Vykonovy_standard_8._rocnik.docx


Vykonovy_standard_9._rocnik.docx


Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Oznam: Informácie o nástupe žiakov do základnej školy od 1. 6. 2020
26.05.2020 13:45:02 [12858]
Do školy od 1. 6. 2020 dobrovoľne nastupujú deti  1. – 5. ročníka. V roč. 6. – 9. bude naďalej prebiehať vyučovací proces dištančnou formou.Otvorenie školy budú sprevádzať prísne hygienické a epidemiologické opatrenia. Škola bude v prevádzke od 6:00  do 15:00 vrátane pobytu detí v ŠKD.Podrobnosti v...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Oznam: Optický prepoj Diviacka Nová Ves - Nováky (Kinet, s.r.o.)
26.05.2020 13:25:02 [12857]
...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Informácie o nástupe žiakov do základnej školy od 1. 6. 2020
26.05.2020 11:35:02 [12856]
Do školy od 1. 6. 2020 dobrovoľne nastupujú deti 1. – 5. ročníka. V roč. 6. – 9. bude naďalej prebiehať vyučovací proces dištančnou formou.


Otvorenie školy budú sprevádzať prísne hygienické a epidemiologické opatrenia. Škola bude v prevádzke od 6:00 do 15:00 vrátane pobytu detí v ŠKD.


Zákonný zástupca zodpovedá za:


- Dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).


Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Oznámenie: Správa o hodnotení strategického dokumentu - Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja.
25.05.2020 14:55:02 [12853]
            Oznámenie : V zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon), zaslal Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01  Trenčín ako d...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Zrušenie vyhlásenia času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.
25.05.2020 13:15:02 [12852]
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi prehodnotilo situáciu v územnom obvode okresu Prievidza a z dôvodu zníženia výskytu požiarov na lesných a trávnatých pozemkoch, ruší dňom 25. 05. 2020 o 12:00 hod vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. ...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Baša postúpila do super finále Superstar 2020!
25.05.2020 12:55:02 [12851]
 Perfektné!!! Gratulujeme! Somebody to Love od Queen bolo super.https://www.zus-novaky.sk/2020/05/25/basa-postupila-do-super-finale-superstar-2020/...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Baša postúpila do super finále Superstar 2020!
25.05.2020 08:45:02 [12850]

Činnosť elektrárne v Novákoch tlmia skôr technické možnosti a trh než dohoda s EK, uvádza správa IJ
25.05.2020 05:45:01 [12849]
Slovensko sa v dohode s EK zaviazalo ukončiť dotovanie výroby elektrickej energie z uhlia v elektrárni Nováky do roku 2023. Tá by mala byť nahradená novou, ekologickejšou formou výroby elektriny.
Zdroj: myhornanitra.sme.sk Viac podrobností...

Matematický klokan informuje
24.05.2020 22:55:02 [12848]
Od 8.6. do 12. 6. bude prebiehať súťaž MATEMATICKÝ KLOKAN. Všetci, ktorí ste svoje dieťa prihlásili do tejto súťaže, obdržíte od triedneho učiteľa kód, ktorým sa môžete skúšobne prihlásiť do online verzie a vyskúšať si cvičný test. Ďalšie informácie nájdete na stránke https://matematickyklokan.sk/ na úvodnej karte a na karte učiteľ.
Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Správa o hodnotení strategického dokumentu - Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja.
22.05.2020 13:05:01 [12847]

Zápis na školský rok 2020/21
21.05.2020 13:05:02 [12846]

Zdroj: www.zus-novaky.sk Viac podrobností...

Galéria domácich prác žiakov VO
21.05.2020 11:55:02 [12845]
Mgr. Lenka Matušíková
Zdroj: www.zus-novaky.sk Viac podrobností...

Oznam pre rodičov
20.05.2020 15:25:02 [12844]Po dohode so zriaďovateľom oznamujeme rodičom, že ŠKD bude od 1. 6. 2020 v bežnej prevádzke. Zároveň spúšťame on-line prieskum záujmu rodičov o umiestnenie dieťaťa v ŠKD.

Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Výtvarný odbor – dištančné úlohy č.10
20.05.2020 12:45:02 [12843]
Mgr. Lenka Matušíková
Zdroj: www.zus-novaky.sk Viac podrobností...

Meno:
Heslo:
V Prievidzi spustili prvý automat na rúška
Okrem rúšok automat ponúka dezinfekčný gél či sladkosti. Dobrovoľníci budú rúška priebežne dopĺňať.
zobraziť podrobnosti »
31.03.2020
AKTUÁLNE: Dobrovoľní hasiči začali v Partizánskom s dezinfekciou verejných priestorov!
V týchto dňoch majú dobrovoľní hasiči z Partizánskeho plné ruky práce. Okrem toho, že pomáhajú seniorom s nákupmi, v spolupráci s mestom sa v pondelok 30. marca pustili do ďalšej aktivity. Boj proti koronavírusu zobrali doslova od podlahy – čistením verejných priestranstiev.
zobraziť podrobnosti »
30.03.2020
Usmernenie k nakladaniu s odpadmi: Kam vyhadzovať rúška a respirátory?
V zmysle stanoviska ÚVZ SR sa použité ochranné prostriedky, ktoré vznikajú občanom v domácnosti alebo zamestnancom v bežných prevádzkach – rúška, respirátory, rukavice, vreckovky likvidujú ako bežný odpad. Špeciálny postup sa tu teda neuplatňuje. Tento odpad sa ukladá len do zmesového odpadu.
zobraziť podrobnosti »
30.03.2020
Nových pracovníkov chce prievidzská radnica zamestnať v rámci spoločného projektu s mestami Handlová a Bojnice.
Cieľom tohto projektu je posilnenie koordinačných a implementačných kapacít v týchto troch mestách. Hlavným partnerom je mesto Prievidza, ďalšími dvoma partnermi sú mestá Bojnice a Handlová. Výška finančného príspevku, ktorý budeme žiadať, bude pravdepodobne až 500.000 eur
zobraziť podrobnosti »
28.03.2020
Web pre rodičov: ucimenadialku.sk
V spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a MŠVVaŠ SR vznikla táto webová stránka ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách a prerušenej prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu. Cieľom webovej stránky je pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, manažmentu a zriaďovateľom škôl, ale i žiakom, študentom a rodičom zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení, ako aj pomôcť všetkým aktérom počas prerušenia vyučovania či prezenčnej výučby nachádzať riešenia vzniknutej situácie.
zobraziť podrobnosti »
25.03.2020
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.