Online 5 ľudí. FullHouse Slavio VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Správy z lokality Nováky
Externé správy z Novák + Volebný infoservis (359 príspevkov)

Celoplošné testovanie obyvateľov v meste Nováky - január 2021
20.01.2021 13:25:01 [13377]
Celoplošné testovanie obyvateľov v meste Nováky Dátum testovania:     sobota 23. 01. 2021  a  nedeľa 24. 01. 2021Čas testovania:          od 08.00 h do 12.00 h      od 12.00 h do 12.30 h - prestávka                                  od 12.30 h do 17.00 h      od 17.00 h do 17.30 h – prestávka        ...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

DENIS MYŠÁK: JE SPÄŤ
19.01.2021 13:35:01 [13376]
Koľko športovcov malo titul majstra sveta a olympijskú medailu pred dovŕšením 21. narodenín? Denis Myšák, odchovanec nováckej kanoistiky, áno.
Zdroj: www.krknovaky.sk Viac podrobností...

iBOBOR
19.01.2021 11:25:01 [13375]
Ešte v novembri sa žiaci 3. a 4. ročníkov zúčastnili na medzinárodnej informatickej súťaži iBobor v kategóriách Drobec (tretiaci) a Bobrík (štvrtáci). V oboch máme úspešných riešiteľov a 4 žiaci získali 100%, z čoho máme obrovskú radosť. Sú to: z Drobcov Ela Sedmáková a Karolínka Kollárová a z Bobríkov Bianka Briatková a Veronika Oršulová. Patrí im veľká gratulácia. Veľa riešiteľov dosiahlo pekný výsledok, pozrite si ich vo fotogalérii.Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Prerušenie distribúcie elektriny 27.1.2021 – zrušené
18.01.2021 14:55:00 [13374]
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny, že v termíne od: 27.01.2021 06:15 do: 27.01.2021 17:45NEBUDE vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu zrušenia plánovaných prác na zariadeniach distribucnej sústavy prevádzkovatela distribucnej sústavy spolocnosti Stredoslovenská distribucná...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Testovanie v Novákoch - priebežne aktualizujeme
18.01.2021 12:45:01 [13373]
Primátor mesta Ing. Dušan Šimka oznamuje občanom, že testovanie v našom meste je plánované v dňoch 23.1.-24.1.2021 (sobota a nedeľa) v čase od 8,00 – 20,00 hod. v priestoroch:Dom kultúrySOŠ na ulici Rastislavovej v jedálniPožiarna zbrojnica v LelovciachBližšie informácie budú poskytnuté prostredníct...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

MAKSíK
18.01.2021 11:45:01 [13372]
Milí MAKS-áči,


blíži sa termín 3. kola Maksíka a za danej epidemiologickej situácie nevieme, či a kedy sa školy otvoria.


Vzhľadom na to sme sa rozhodli, že termín odoslania odpovedníkov 3. kola predĺžime do 2. februára 2020. Deti, ktoré sa vrátia do škôl, môžu k tomuto termínu odovzdať papierové odpovedníky. Od 19. 1. bude na stránke súťaže prístupný aj elektronický odpovedník.


Všetky uvedené informácie budú zverejnené aj na stránke www.maksik.sk.


Táto situácia je náročná pre deti, rodičov, aj pre nás. Veríme, že spoločnými silami všetko zvládneme. Ďakujeme za spoluprácu a prajeme Vám veľa zdravia a síl.


Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Aktuálna správa k odstávke elektriny v Novákoch
16.01.2021 10:45:01 [13371]
Primátor mesta Nováky, Ing. Dušan Šimka, oznamuje občanom, že na základe komunikácie so spoločnosťou Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina ohľadom plánovanej odstávky elektriny v našom meste v dňoch 19. až 22. januára a 26. až 27. januára 2021, kedy malo byť odstavených 170 domácností došlo k zá...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Vyjadrenie Stredoslovenskej distribučnej, a. s. Žilina k odstávke elektriny
16.01.2021 09:25:00 [13370]
Odstávka elektriny v Novákoch je nevyhnutná, prosíme o adekvátnu prípravu a trpezlivosť. Vážení obyvatelia mesta Nováky,od utorka 19. januára 2021 prebehnú vo vašom meste plánované odstávky elektriny, ktoré potrvajú do stredy 27. januára 2021 s výnimkou víkendu a pondelka 25. januára 2021. Časovo sm...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Mimoriadna správa k odstávke elektriny v Novákoch
16.01.2021 09:15:01 [13369]
Primátor mesta Nováky, Ing. Dušan Šimka, oznamuje občanom, že na základe komunikácie so spoločnosťou Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina ohľadom plánovanej odstávky elektriny v našom meste v dňoch 19. až 22. januára a 26. až 27. januára 2021, kedy malo byť odstavených 170 domácností došlo k zá...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Zemianske Kostoľany 2021 – 2030
15.01.2021 12:45:01 [13368]
V zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon), zaslal Okresný úrad Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie, G. Švéniho 3H, 971 01  Prievidza ako dotknutej obci Oznámenie...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Sčítanie obyvateľov 2021. Od 15.02.2021 do 31.03.2021.
15.01.2021 09:05:01 [13367]
V zmysle zákona č. 223/2019 Z z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, majú povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Ob...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Vysielanie relácie VNN 1 2021.
13.01.2021 12:25:01 [13366]
Vážení občania, relácia Videonoviny Nováky bude  v Televízii Nováky odvysielaná v piatok 15. januára o 18:00 h, v sobotu 16. januára o 18:00 h, v nedeľu 17. januára o 13:30 h a 18:00 h a v pondelok 18. januára o 18:00 h. V relácii budú odvysielané nasledovné príspevky: - Silvester v Novákoch – novor...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Enviróza
12.01.2021 16:55:01 [13365]Enviróza - Press

Hlasujte za najlepšiu fotografiu súťaže

Takmer stovka fotografií od 28 autorov čaká na váš hlas. Fotografická súťaž Fotozáťaž na tému Zaťažené na záťaž bola vyhlásená 30. septembra 2020. Súťažiaci mali do konca roka 2020 možnosť zasielať fotografie miest, ktoré zaťažujú ich zdravie, prírodu, rastliny či živočíchy.O najlepšiu fotografiu sa hlasuje do 20. januára 2021 na stránke: https://www.enviroza.sk/trioza/fotozataz.Výherca získa vecné odmeny a pre svoju triedu zážitkovú cenu – celodennú exkurziu plne hradenú Slovenskou agentúrou životného prostredia. Nájdite si svojho favorita, hlasujte a zdieľajte informácie o súťaži. Súťaž je realizovaná ako sprievodná aktivita školského programu Enviróza, ktorý sa venuje tematike environmentálnych záťaží. Ďakujeme žiakom 8. a 9. ročníka, ktorí sa zapojili do súťaže.

Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Prerušenie distribúcie elektriny v dňoch 19.1.-27.1.2021 - 2/2
12.01.2021 13:35:01 [13363]
Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude v dňoch 19.1.2021 – 27.1.2021 prerušená distribúcia elektriny pre odberné miesta a lokality uvedené v prílohách tohto oznámenia. ...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Prerušenie distribúcie elektriny v dňoch 19.1.-27.1.2021 - 1/2
12.01.2021 13:35:01 [13364]
Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude v dňoch 19.1.2021 – 27.1.2021 prerušená distribúcia elektriny pre odberné miesta a lokality uvedené v prílohách tohto oznámenia....
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Oznámenie k dani z nehnuteľnosti
12.01.2021 13:25:01 [13362]
 Ekonomické oddelenie mestského úradu oznamuje občanom, že priznanie k dani z nehnuteľností,  k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje na rok 2021 sú povinní podať len daňovníci, u ktorých nastali zmeny skutočností, rozhodujúcich pre vyrubenie dane z nehnuteľ...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Dištančné úlohy
12.01.2021 10:15:01 [13361]

Zdroj: www.zus-novaky.sk Viac podrobností...

Oznam
10.01.2021 10:25:01 [13357]
Od 11. 1. 2021 sa začína školské vyučovanie pre 1. a 2. stupeň základných škôl.


Vyčovanie bude prebiehať dištančne.
Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Zber vianočných stromčekov
07.01.2021 15:45:01 [13355]
Oznamujeme občanom, že v týchto dňoch sa realizuje zber vianočných stromčekov. Všetci obyvatelia z individuálnej bytovej výstavby, ktorí majú ešte vo svojich domovoch živý vianočný stromček, môžu ho uložiť na  stojiská veľkokapacitných kontajnerov a na stojiská 1100 kontajnerov na komunálny odpad ob...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Dištančný rozvrh pre I. stupeň platný od 11. 1. 2021
07.01.2021 13:55:01 [13353]distancne_rozvrhy_2021_-_I._____11.1.21.xlsx


Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

OZNAM
07.01.2021 10:55:01 [13349]
Vážení rodičia, milí žiaci, na základe usmernenia MŠVVaŠ pokračuje vyučovanie na našej škole od 11.01.2021 dištančnou formou. Základné umelecké školy (ZUŠ), centrá voľného času (CVČ) aj jazykové školy zostávajú do konca lockdownu zatvorené. Uviedol to minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS). https://www.facebook.com/jan.svajcik/videos/10224667985590895
Zdroj: www.zus-novaky.sk Viac podrobností...

Spomienka
07.01.2021 09:55:00 [13348]

Zdroj: www.zus-novaky.sk Viac podrobností...

Oznam pre rodičov žiakov I. stupňa
05.01.2021 14:15:01 [13346]
Vzhľadom na zabezpečenie chodu nemocníc odporúča MŠVVaŠ SR zriaďovateľom otvoriť ŠKD od 11. 1. 2021 pre deti zdravotníkov, ako aj pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry.


Prosíme rodičov, ktorí patria do tejto skupiny a majú záujem o umiestnenie dieťaťa do ŠKD, ktoré bude v prevádzke od 7:00 do 16:00, aby kontaktovali riaditeľku školy na emailovej adrese zsnovaky@gmail.com do stredy 6. 1. 2021 do 15:00. ĎakujemZdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Uznesenie vlády SR č. 808/2020 zo dňa 31.12.2020
04.01.2021 18:35:00 [13345]
Opatrenia od 1. januára 2021Prehľad sprísnených opatrení na základe uznesenie vlády SR č. 808/2020 zo dňa 31.12.2020:OBMEDZENIE slobody pohybu a pobytu – zákaz vychádzania od 1.1.2021 do 24.1.2021 v čase od 05.00 h do 01.00 h nasledujúceho dňa.Výnimky zo zákazu:- cesta do a zo zamestnania zamestnanc...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Stredoslovenská distribučná - odpočet spotreby elektrickej energie .
04.01.2021 14:55:01 [13344]
Stredoslovenská distribučná oznamuje občanom, že v utorok 5.1.2021 sa v mestskej časti Horné Lelovce uskutoční odpočet spotreby elektrickej energie pre všetkých dodávateľov elektriny pôsobiacich na území SR. V meste Nováky bude odpočet prebiehať od 6.1. do 20.1.2021. Na základe prijatých opatrení ži...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Oznam
02.01.2021 12:45:01 [13343]
Primátor mesta Nováky, Ing. Dušan Šimka, oznamuje občanom, že vzhľadom k súčasnej epidemiologickej situácii a na základe uznesenia vlády SR č. 808 zo dňa 31. decembra 2020 bude pracovať mestský úrad a spoločný obecný úrad od 04. decembra 2021 do odvolania v obmedzenom režime.Stránkové dni sú zrušené...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Privítanie Nového roku 2021 mestským ohňostrojom
31.12.2020 08:15:01 [13342]
Primátor mesta Nováky Ing. Dušan Šimka oznamuje, že dnes t.j. 31.12.2020 o polnoci privítame Nový rok 2021 mestským ohňostrojom, ktorý môžu občania sledovať zo svojich domovov....
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Oznam
31.12.2020 08:05:01 [13341]
Vážení spoluobčania, relácia videonoviny Nováky bude v repríze odvysielaná v piatok 1.januára o 18:00 hod,v sobotu 2. januára o 18:00 hod, v nedeľu 3.januára o 13:30 a o 18:00 hod a v pondelok 4. januára o 18:00.V relácii bude odvysielaný vianočný pozdrav detí zo základnej školy v Novákoch....
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Výkup a výmena papiera
28.12.2020 10:15:01 [13340]
Firma Harmanecké papierne uskutoční výkup a výmenu papiera v utorok 29.decembra 2020 a to v čase:9:30 - 10:00 na parkovisku pri autobusovej zastávke v Horných Lelovciach10:00 - 10:20 na parkovisku na ulici Štúrovej10:20 - 10:40 na parkovisku pri Dome kultúry10:40 - 11:00 na parkovisku pri štadióne n...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Šťastné a veselé Vianoce od KRK Nováky
24.12.2020 11:45:01 [13338]
Príjemné prežitie vianočných sviatkov, šťastný nový rok, veľa šťastia, zdravia, osobných a pracovných úspechov Vám praje KRK Nováky.
Zdroj: www.krknovaky.sk Viac podrobností...

Meno:
Heslo:
Ľudia, ktorí sa nezúčastnili prvého kola testovania, môžu prísť na druhé
Možnosť tento víkend majú aj tí, ktorí sa uplynulý víkend celoplošného testovania nezúčastnili. „Účasť na druhom kole testovania antigénovými testami spadá pod neodkladné vyšetrenie, môžu sa ho preto zúčastniť aj občania bez certifikátu z 1. kola celoplošného testovania,“ povedal minister zdravotníctva SR Marek Krajčí.
zobraziť podrobnosti »
06.11.2020
Bojnická nemocnica prosí o pomoc, chýbajú jej zdravotníci
Nemocnica vo štvrtok reprofilizovala desiatky ďalších lôžok.
zobraziť podrobnosti »
06.11.2020
V Prievidzi spustili prvý automat na rúška
Okrem rúšok automat ponúka dezinfekčný gél či sladkosti. Dobrovoľníci budú rúška priebežne dopĺňať.
zobraziť podrobnosti »
31.03.2020
AKTUÁLNE: Dobrovoľní hasiči začali v Partizánskom s dezinfekciou verejných priestorov!
V týchto dňoch majú dobrovoľní hasiči z Partizánskeho plné ruky práce. Okrem toho, že pomáhajú seniorom s nákupmi, v spolupráci s mestom sa v pondelok 30. marca pustili do ďalšej aktivity. Boj proti koronavírusu zobrali doslova od podlahy – čistením verejných priestranstiev.
zobraziť podrobnosti »
30.03.2020
Usmernenie k nakladaniu s odpadmi: Kam vyhadzovať rúška a respirátory?
V zmysle stanoviska ÚVZ SR sa použité ochranné prostriedky, ktoré vznikajú občanom v domácnosti alebo zamestnancom v bežných prevádzkach – rúška, respirátory, rukavice, vreckovky likvidujú ako bežný odpad. Špeciálny postup sa tu teda neuplatňuje. Tento odpad sa ukladá len do zmesového odpadu.
zobraziť podrobnosti »
30.03.2020
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.