Online 2 ľudia. FullHouse Slavio VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Správy z lokality Nováky
Externé správy z Novák + Volebný infoservis (359 príspevkov)

Knižnica Nováky
19.04.2021 09:15:01 [13545]
Oznamujeme občanom, že Knižnica Mesta Nováky je opať otvorená podľa bežného výpožičného času. Pri návšteve prosíme dodržiavať protiepidemiologické opatrenia.Tešíme sa na Vás. ...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Výsledky skríningového testovania v meste Nováky: 17. - 18. apríla 2021
18.04.2021 18:05:01 [13544]
Mesto Nováky pripravilo počas víkendu 17. a 18. apríla 2021 na diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID – 19 otvorenie 3 dočasných odberových miest. Mesto Nováky ako organizátor zabezpečilo na svojom území vykonanie testovania obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID – 19, v zmysle odpo...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Vyučovanie od 19. 4. 2021
16.04.2021 13:55:01 [13543]
A/ Vyučovanie 1. stupňa prebieha prezenčne. Vyučuje sa podľa platného rozvrhu. ŠKD je v bežnej prevádzke.


Podmienky účasti žiaka 1.stupňa na vyučovaní:negatívny test jedného zákonného zástupcu nie starší ako 7 dní
žiaci 1. stupňa sa netestujú, aj keď presiahli vek 10 rokov
žiak pri nástupe do školy predloží čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti – príloha Čestné vyhlásenie 1.stupeň a tiež kópiu potvrdenia negatívneho výsledku RT-PCR testu alebo potvrdenie negatívneho výsledku antigénovéhoZdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Môj deň po anglicky
15.04.2021 23:05:01 [13541]
My day- Môj deň- takto prezentovali svoj bežný deň v projekte z angličtiny deti zo 4.b.

Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Živočíchy - projekt žiakov 3.B
15.04.2021 23:05:01 [13542]
Šikovníčkovia z 3.b sa takto tešili zo svojej práce. Dobrý pocit a radosť je výborný dôvod pre ďalšiu zaujímavú výzvu.

Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Oznámenie o začatí stavebného konania upustenie od ústneho rokovania a miestneho šetrenia
14.04.2021 15:25:01 [13540]
Žiadatelia : Mesto Nováky, Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky, podali dňa 29.03.2021 na Mesto Nováky ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie: " Prístupová komunikácia k radovým garážam, Nováky", umiestneného v katastrálnom území Nováky, na pozemku...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Oznámenie v zmysle zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvom na životné prostredie – strategický dokument Nízkouhlíková stratégia mesta Nováky
14.04.2021 10:45:01 [13539]
...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Skríningové testovanie obyvateľov v meste Nováky dňa 17. - 18. apríla 2021
14.04.2021 10:05:01 [13538]
 Dátum testovania:     sobota 17. 04. 2021  a  nedeľa 18. 04. 2021 Čas testovania:    Sobota (17. 04. 2021) od 8.00 h do 16.45 h      Nedeľa (18. 04. 2021) od 9.00 h do 15.45 h     Prestávka (sobota a nedeľa):- od 11.45 h do 13.00 h                                   Čo si treba k testovaniu priniesť...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA
13.04.2021 22:25:01 [13537]


Dňa 8.4. 2021 sa uskutočnilo okresné kolo BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY , kde žiak 8.B triedy Emanuel Drozd získal v kategórií E - zoológia prvé miesto a postupuje do krajského kola. Gratulujeme

Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Oznam pre rodičov a žiakov 8. a 9. ročníka o testovaní  kloktacími testami
13.04.2021 12:05:01 [13536]
Vážení rodičia,


od 19. apríla 2021 sa môžu vrátiť k prezenčnej forme výučby žiaci ôsmych a deviatych ročníkov zo základných škôl mimo čiernych okresov. Žiaci stravujúci sa v ŠJ budú na obedy prihlásení.


Mnohí ste prejavili záujem o pretestovanie Vášho dieťaťa PCR kloktacím testom.


Testovanie PCR kloktacími testami sa uskutoční v šatniach v prístavbe telocvične na Pribinovej ul. v stredu 14. 4. 2021 nasledovne (dištančné vyučovanie 8. a 9. ročníka v tento deň nebude prebiehať online).


8:00 9.B


Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Poďakovanie obyvateľom mesta Nováky.
12.04.2021 18:35:01 [13535]
Mesto Nováky ďakuje všetkým svojim obyvateľom, ktorí sa v termíne od 15. februára do 31. marca samosčítali prostredníctvom elektronického formulára. K 31. 3. 2021 sa v Novákoch samosčítalo 3 884 obyvateľov  t. j. 90,88%. Elektronický formulár bol 31. marca 2021 uzavretý. Tí, ktorí sa z rôznych dôvod...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Výsledky skríningového testovania v meste Nováky: 10. - 11. apríla 2021
11.04.2021 17:55:01 [13534]
Mesto Nováky pripravilo počas víkendu 10. a 11. apríla 2021 na diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID – 19 otvorenie 3 dočasných odberových miest. Mesto Nováky ako organizátor zabezpečilo na svojom území vykonanie testovania obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID – 19, v zmysle odpo...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Vyučovanie od pondelka 12. 4. 2021
10.04.2021 19:25:01 [13533]
Vyučovanie 5. - 9. ročníka prebieha naďalej dištančne.
Vyučovanie 1. - 4. ročníka bude prebiehať prezenčne.
Podmienka účasti na vyučovaní:
negatívny test jedného zákonného zástupcu nie starší ako 7 dnížiaci 1.stupňa sa netestujú, aj keď presiahli vek 10 rokovžiak pri nástupe do školy predloží čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti a tiež kópiu potvrdenia negatívneho výsledku RT-PCR testu alebo potvrdenie negatívneho výsledku antigénového testu alebo potvrdenie o výnimke. Vyučovanie bude prebiehať za sprísnených epidemiologických opatrení.
Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Relácia Videonoviny Nováky 3/2021
08.04.2021 14:35:01 [13531]
Vážení občania, premiéra relácie Videonoviny Nováky 3/2021 bude v Televízií Nováky odvysielaná v piatok dňa 9.4.2021 o 18:00 hod.Reprízy:Sobota 10.4.2021 o 18:00,Nedeľa 11.4.2021 o 13:30 a 18:00,Pondelok 12.4.2021 o 18:00Piatok 16.4.2021 o 18:00,Sobota 17.4.2021 o 18:00,Nedeľa 18.4.2021 o 13:30 a 18...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

“Nezabudnuté” – dištančné práce výtvarníkov
07.04.2021 15:55:01 [13529]
na stiahnutie tu
Zdroj: www.zus-novaky.sk Viac podrobností...

Zápis do 1. ročníka ZŠ sa uskutoční 15.4.2021 od 12.00 do 17.00 v priestoroch školy roč. 1.-4. na Ul. J. C. Hronského 356/2 za poštou
07.04.2021 13:35:01 [13527]
Zápis sa uskutočňuje BEZ PRÍTOMNOSTI DIEŤAŤA!RODIČIA PRINESÚ NA ZÁPIS :   - vyplnený dotazník   - súhlas so spracovaním osobných údajov   - prihláška   - občiansky preukaz   - rodný list dieťaťa   - 20 €V prípade, že nemáte možnosť formuláre vytlačiť a vyplniť doma, budú Vám navypísanie k dispozícii...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Skríningové testovanie v meste Nováky
07.04.2021 10:25:01 [13526]
Dátum testovania:     sobota 10. 04. 2021  a  nedeľa 11. 04. 2021  Čas testovania:    Sobota (10. 04. 2021) od 8.00 h do 16.45 h      Nedeľa (11. 04. 2021) od 9.00 h do 15.45 h     Prestávka (sobota a nedeľa):- od 11.45 h do 13.00 h                                                                    ...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Zápis do 1. ročníka
07.04.2021 09:45:01 [13525]
15.4.2021 vo štvrtok


od 12.00 do 17.00 hod.


v priestoroch školy roč. 1.- 4.


Ul. J. C. Hronského 356/2 za poštou


POVINNOSŤ ZÁPISU UPRAVUJE § 20 ODS.(2) ZÁKONA č. 245/2008 Z. z. O VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ (ŠKOLSKÝ ZÁKON) A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV PRE VŠETKY DETI, KTORÉ DO 31. 8. 2021 DOVŔŠIA ŠIESTY ROK VEKU.


Zápis sa uskutočňuje BEZ PRÍTOMNOSTI DIEŤAŤA!

Zápis prebehne s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení. Pri príchode do školy bude potrebné preukázať sa aktuálnym negatívnym testom na Covid-19, resp. jeho platnou náhradou a použiť respirátor.


Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Vyučovanie od stredy 7. 4. 2021
06.04.2021 17:45:01 [13524]
Vyučovanie 5. - 9. ročníka prebieha naďalej dištančne.
Vyučovanie 1. - 4. ročníka bude prebiehať prezenčne.
Podmienka účasti na vyučovaní:
negatívny test jedného zákonného zástupcu nie starší ako 7 dnížiaci 1.stupňa sa netestujú, aj keď presiahli vek 10 rokovžiak pri nástupe do školy predloží čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti a tiež kópiu potvrdenia negatívneho výsledku RT-PCR testu alebo potvrdenie negatívneho výsledku antigénového testu alebo potvrdenie o výnimke. Vyučovanie bude prebiehať za sprísnených epidemiologických opatrení.
Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Výsledky skríningového testovania v meste Nováky 03. apríla 2021
03.04.2021 21:55:01 [13521]
Mesto Nováky pripravilo počas víkendu 03. apríla 2021 na diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID – 19 otvorenie 3 dočasných odberových miest. Mesto Nováky ako organizátor zabezpečilo na svojom území vykonanie testovania obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID – 19, v zmysle odporúčani...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Prerušenie distribúcie elektriny 9.4.2021
01.04.2021 19:25:01 [13519]
Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 9.4.2021 prerušená distribúcia elektriny pre odberné miesta uvedené v prílohe tohto oznámenia....
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Veľkonočné sviatky
01.04.2021 12:15:01 [13517]

Zdroj: www.zus-novaky.sk Viac podrobností...

Veľkonočné prázdniny
31.03.2021 11:55:01 [13516]
V dňoch od 1. do 6. apríla sú veľkonočné prázdniny. Prezenčné a dištančné vyučovanie nebude prebiehať.


Želáme Vám príjemné prežitie veľkonočných sviatkov!


Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Testovanie žiakov 2. stupňa PCR kloktacími testami
31.03.2021 10:45:01 [13515]
Vážení rodičia,


na základe zlepšujúcej sa epidemiologickej situácie predpokladáme, že po veľkonočných prázdninách nastane zmena a s veľkou pravdepodobnosťou sa začneme riadiť regionálnym COVID automatom.


Tým by sa otvorila možnosť plnohodnotného obnovenia prezenčného vyučovania na 2. stupni v základných školách, a to nasledovne: ak bude okres v III. stupni varovania, obnoví sa vyučovanie v 9. ročníku základných škôl, v prípade II. stupňa varovania v okrese by mohlo dôjsť k otvoreniu celého 2. stupňa základných škôl prezenčnou formou vzdelávania.


Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a upustenie od ústneho rokovania a miestneho šetrenia
29.03.2021 15:35:01 [13514]
Žiadateľ: Ing. Rastislav Šimka a Mgr. Eva Iliašová, A. Hlinku 55, 972 71 Nováky, v zastúpení Ing. Petrom Šimrákom, Banícka 13/4, 971 01 Prievidza, podal dňa 09.03.2021 na Meste Nováky žiadosť o dodatočné povolenie na stavbu : " Novostavba rodinného domu- Bungalow 217 a prípojky inž. sietí, na pozemk...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Testovanie obyvateľov v meste Nováky
29.03.2021 15:25:01 [13513]
Z dôvodu Veľkonočných sviatkov sa testovanie uskutoční len v sobotu 3. apríla 2021.Dátum testovania: sobota 03. 04. 2021Čas testovania: Sobota (03. 04. 2021) od 8.00 h do 19.45 hPrestávka: - od 11.45 h do 13.00 h - od 16.45 h do 17.30 hČo si treba k testovaniu priniesť: Deti od 10 do 15 rokov: preuk...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Sčítanie obyvateľov 2021. Od 15.02.2021 do 31.03.2021.
29.03.2021 15:05:01 [13512]
Vážení občania, v meste Nováky sa ku dňu 29. marca 2021  sčítalo 86,73% občanov.  Pripomíname, že sčítanie obyvateľov je zo zákona povinné, a preto žiadame občanov, aby využili posledné dni a sčítali seba a svojich blízkych. Posledný termín na elektronické samosčítanie je 31. marec 2021.Obyvatelia,...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Výkup a výmena papiera.
29.03.2021 13:55:01 [13510]
Firma Harmanecké papierne oznamuje, že z organizačných dôvodov uskutoční výkup a výmenu papiera v utorok 30.marca a to v časoch:15:00 – 15:30 na parkovisku pri autobusovej zastávke v Horných Lelovciach15:30 – 15:50 na parkovisku na ulici Štúrovej15:50 – 16:10 na parkovisku pri Dome kultúry16:15 – 16...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Zverejnenie zámeru prenechania majetku mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa
29.03.2021 13:55:01 [13511]
Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva                    v Novákoch č. 549/2021 zo dňa 24.03.2021, týmto zverejňuje zámer prenechania majetku obce do nájmu z dôvodu hodné...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Výsledky skríningového testovania v meste Nováky 27. - 28. marca 2021
28.03.2021 17:25:01 [13509]
Mesto Nováky pripravilo počas víkendu 27. a 28. marca 2021 na diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID – 19 otvorenie 3 dočasných odberových miest. Mesto Nováky ako organizátor zabezpečilo na svojom území vykonanie testovania obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID – 19, v zmysle odpor...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Meno:
Heslo:
Ľudia, ktorí sa nezúčastnili prvého kola testovania, môžu prísť na druhé
Možnosť tento víkend majú aj tí, ktorí sa uplynulý víkend celoplošného testovania nezúčastnili. „Účasť na druhom kole testovania antigénovými testami spadá pod neodkladné vyšetrenie, môžu sa ho preto zúčastniť aj občania bez certifikátu z 1. kola celoplošného testovania,“ povedal minister zdravotníctva SR Marek Krajčí.
zobraziť podrobnosti »
06.11.2020
Bojnická nemocnica prosí o pomoc, chýbajú jej zdravotníci
Nemocnica vo štvrtok reprofilizovala desiatky ďalších lôžok.
zobraziť podrobnosti »
06.11.2020
V Prievidzi spustili prvý automat na rúška
Okrem rúšok automat ponúka dezinfekčný gél či sladkosti. Dobrovoľníci budú rúška priebežne dopĺňať.
zobraziť podrobnosti »
31.03.2020
AKTUÁLNE: Dobrovoľní hasiči začali v Partizánskom s dezinfekciou verejných priestorov!
V týchto dňoch majú dobrovoľní hasiči z Partizánskeho plné ruky práce. Okrem toho, že pomáhajú seniorom s nákupmi, v spolupráci s mestom sa v pondelok 30. marca pustili do ďalšej aktivity. Boj proti koronavírusu zobrali doslova od podlahy – čistením verejných priestranstiev.
zobraziť podrobnosti »
30.03.2020
Usmernenie k nakladaniu s odpadmi: Kam vyhadzovať rúška a respirátory?
V zmysle stanoviska ÚVZ SR sa použité ochranné prostriedky, ktoré vznikajú občanom v domácnosti alebo zamestnancom v bežných prevádzkach – rúška, respirátory, rukavice, vreckovky likvidujú ako bežný odpad. Špeciálny postup sa tu teda neuplatňuje. Tento odpad sa ukladá len do zmesového odpadu.
zobraziť podrobnosti »
30.03.2020
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.