Stránku si prezeráš sám... FullHouse Slavio VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Správy z lokality Nováky
Externé správy z Novák + Volebný infoservis (357 príspevkov)

Oznámenie
11.08.2020 10:55:01 [13003]
Oznamujeme občanom, že v piatok 14.8. bude z dôvodu prerušenej distribúcieelektriny mestský úrad zatvorený....
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 10. 08. 2020
10.08.2020 15:45:01 [13000]
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
10.08.2020 14:25:01 [12999]
Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina, oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 14.08.2020 t.j. v piatok v čase od 7,30 hod. do 15,30 hod. obmedzená distribúcia elektriny pre odberné miesta a lokality uvedené v prílohe tohto oznámenia. ...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Novácki kanoisti po prvý krát v tomto roku na Regate v Piešťanoch
05.08.2020 19:25:00 [12991]
V dňoch 18 a 19. júla 2020 sa na Sĺňave v Piešťanoch uskutočnili prvé preteky v tomto kalendárnom roku v rýchlostnej kanoistike Piešťanská Regata, ktoré usporiadal klub Kajak – Kanoe Piešťany a schválil Výkonný výbor sekcie hladkých vôd.
Zdroj: www.krknovaky.sk Viac podrobností...

Kedysi by sme proti zahraničným mužstvám nemali šancu. Teraz im už môžeme konkurovať, hovorí Norbert Guľa
05.08.2020 07:25:01 [12989]
Žilinské „B“ mužstvo povedenie novácky rodák Norbert Guľa. Jeho moderné ponímanie futbalu pomáha hráčom tamojšej akadémie k tomu, aby boli pripravení na mužský futbal čo najlepšie.
Zdroj: myhornanitra.sme.sk Viac podrobností...

48. ročník Nováckej päťstovky za účasti Kmeťovej a Myšáka
04.08.2020 17:05:00 [12988]
V dňoch 01. 08. 2018 a 02. 08. 2020 sa uskutočnil 48. ročník Nováckej päťstovky , ktorého usporiadateľom bol Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky na ktorom sa zúčastnilo 20 klubov zo Slovenska pričom celkový počet pretekárov prevýšil 400.
Zdroj: www.krknovaky.sk Viac podrobností...

Oznámenie o rekonštrukcii oporného múrika na autobusovej stanici v Novákoch
04.08.2020 10:35:01 [12987]
Mesto Nováky oznamuje občanom, že v 32. týždni t.j. od 04.08.2020 začnú stavebné práce súvisiace s rekonštrukciou stavby "Oprava oporného múrika a chodníka AS Nováky" na ul. Gašpara Košťála             na autobusovej stanici v Novákoch. Dĺžka trvania prác bude približne 1 mesiac. Z uvedené...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Výberové konanie na pracovné pozície: projektový manažér, manažér tímu, manažér pre monitorovanie, finančný manažér
03.08.2020 09:45:01 [12986]
Mesto Novákyso sídlom Námestie SNP 349/10, 972 71 Novákyvyhlasuje výberové konanie na pracovné miestaprojektový manažér, manžér tímu, manžér pre monitorovanie, finančný manažér.Pracovné miesta sa obsadzujú pre výkon činnosti projektových manažérov interného tímu počas trvania projektu "Podpora...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Opatrenia korona pre kanoistickú verejnosť počas Nováckej päťstovky
31.07.2020 00:15:02 [12985]
Usporiadateľ podujatia Novácka päťstovka, 48. ročník upozorňuje návštevníkov podujatia..
Zdroj: www.krknovaky.sk Viac podrobností...

V Prievidzi zasadal okresný krízový štáb.
29.07.2020 17:15:01 [12984]
V Prievidzi dnes zasadal okresný krízový štáb. Vzhľadom na narastajúci počet prípadov koronavírusu v okrese prijal dôležité opatrenie. Informoval o tom prednosta prievidzského okresného úradu Pavol Jusko.Ako spresnila regionálna hygienička Zuzana Tornócziová, opatrenie platí pre celý okres Prievidza...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta Hlavný manažér implementačnej jednotky horná Nitra
29.07.2020 10:45:01 [12983]
T r e n č i a n s k y  s a m o s p r á v n y  k r a jvyhlasujevýberové konanie  na obsadenie miestaHlavný manažér implementačnej jednotky horná NitraPracovné miesto sa obsadzuje pre výkon činnosti projektového manažéra prípravy a implementácie projektov spolufinancovaných z európskych štrukturálnych...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Stavebné povolenie na zmenu stavby - Jozef Hrivnák
29.07.2020 10:35:01 [12982]
Žiadateľ : Jozef Hrivnák, Baníkov 69/50, 972 71 Nováky požiadal dňa 07. 04. 2020 na Meste Nováky o vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby : " Prístavba a prestavba časti existujúceho objektu s. č. 214 na rodinný dom, Nováky " umiestnenú na pozemku parc. č. 667/1, 667/2, 667/3 a 667/4 kat. úz....
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Oznámenie o začatí územného konania a pozvanie na ústne rokovanie - Ivanitt spol. s r. o..
29.07.2020 10:25:01 [12981]
Navrhovateľ Ivanitt s r. o., Golfová 18, 971 01 Prievidza, podal dňa 10.06.2020 na Mesto Nováky ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 odst.1, stavebného zákona návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby : " Bytový dom Štúrová ", umiestnenej v katastrálnom území Nováky , na...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Stavebné povolenie na stavbu rodinného domu EKO 120 - stavebník Monika Besedová
22.07.2020 15:55:01 [12978]
Žiadateľ : Monika Besedová, Hlavná 620/116, 972 26 Nitrianske Rudno požiadal dňa 08. 06. 2020 na Meste Nováky o vydanie stavebného povolenia na stavbu : " Rodinný dom O120 (EKO120) " umiestnenú na pozemku parc. č. C KN 552/1, 552/6 a 552/5 kat. úz. Nováky, a prípojky inžinierskych sietí (vodovodná p...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Stavebné povolenie na stavbu rodinného domu - stavebník MUDr. Juraj Svitok a MUDr. Elizabeta Matúšová
22.07.2020 15:55:01 [12979]
Žiadatelia : MUDr. Juraj Svitok, Nám. SNP 125/11, 972 71 Nováky a MUDr. Elizabeta Matúšová, E. B. Lukáča 405/10, 036 01 Martin, v zastúpení Ing. Jozef Mulinka, č. 65, 972 28 Valaská Belá požiadali dňa 17. 4. 2020 na Meste Nováky o vydanie stavebného povolenia na stavbu : " Rodinný dom " umiestnenú n...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Oznámenie o začatí územného konania a pozvanie na ústne rokovanie - stavba "Zmena využívania a prestavba internátu SOU chemického na Bytový dom" - Richard Pišťánek
22.07.2020 15:35:00 [12977]
Navrhovateľ Richard Pišťánek, č. 395, 972 11 Poruba, v zastúpení Ing. Pavel Herda, HePa Consulting, s r. o., Krátka 572/2, 972 01 Bojnice, podal dňa 24.04.2020 na Mesto Nováky ( na SOÚ Nováky doručené 29.04.2020 ) ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 odst.1, stavebného zákona návrh na vydanie úze...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Oznam o pyrotechnickej činnosti za mesiac august 2020
22.07.2020 11:35:00 [12976]
Oznamujeme Vám, že v dňoch 4.-7.8.2020, 13.-14.8.2020., 20.-21.8.2020,27.-28.8.2020 bude v priestoroch objektu "Duklianskych kasárni - Topirenskádolina"  vykonaná pyrotechnická činnosť....
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Vylezenie aktivistov na vežu v Novákoch nemôže ostať bez trestu, tvrdí Hlavný banský úrad
20.07.2020 17:25:01 [12975]
Každý z aktivistov dostal pokutu 1650 eur.
Zdroj: myhornanitra.sme.sk Viac podrobností...

VIDEO: Mladík mapuje zvony aj v prievidzskom okrese
20.07.2020 05:35:01 [12974]
Do zbierky mladého nadšenca naposledy pribudli zvony v Porube, Lazanoch aj Prievidzi. Okrem nich má zmapované aj viaceré prievidzské obce.
Zdroj: myhornanitra.sme.sk Viac podrobností...

Futbalový kolotoč sa roztočí 8. augusta
18.07.2020 16:25:01 [12973]
Na zasadnutí aktívu športovo-technickej komisie (ŠTK) Oblastného futbalového zväzu Prievidza uzrel svetlo sveta rozpis a vylosovanie všetkých súťaží sezóny 2020/2021.
Zdroj: myhornanitra.sme.sk Viac podrobností...

Oznam o prerušení dodávky tepla na ohrev vody ( 21. - 25.07.2020 )
13.07.2020 15:25:01 [12971]
Benet, s.r.o. Nováky oznamuje, že z dôvodu rekonštrukcie rozvodov tepla v meste Nováky  bude od 06:00 hod. dňa 21.7.2020  do 20:00 hod. dňa 25.7.2020  (t.j. utorok až sobota) prerušená dodávka tepla na ohrev teplej úžitkovej vody na ulici Rastislavovej, Pribinovej a na Námesti SNP. ...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Nováky sa po dvoch rokoch dočkali rekonštrukcie telocvične v základnej škole
10.07.2020 09:15:01 [12970]

Oznam - Mestský úrad Nováky otvorený v obvyklom režime od 09. júla 2020
08.07.2020 11:45:01 [12968]
Primátor mesta Nováky, Ing. Dušan Šimka, oznamuje občanom, že od štvrtka,09. júla 2020, bude mestský úrad otvorený a pracovať v obvyklom režime....
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Oznam - ponuka pomaturitného štúdia na SOŠ Nováky
08.07.2020 08:55:01 [12967]
Chcete si zvýšiť kvalifikáciu ? Stredná odborná škola Nováky ponúka v školskom roku 2020/2021 externé pomaturitné štúdium v odboroch žiadaných na trhu práce :2846 Q procesný špecialista pre chemický a farmaceutický priemysel2870 Q špecialista spracovania plastovBližšie informácie v prílohe....
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Využitie športových ihrísk
08.07.2020 08:15:01 [12966]
Primátor mesta Nováky, Ing. Dušan Šimka, oznamuje občanom, že záujemci o šport môžu využívať všetky športové ihriská v meste Nováky a to:multifunkčné ihrisko v areáli ZŠ na ul. Pribinovej,asfaltové ihrisko v areáli ZŠ za poštou,workoutové ihrisko pri jazere,pumptrackový areál na ul. Rastislavovejden...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Barbora Piešová dostala cenu primátora Novák
04.07.2020 06:35:01 [12962]
Spolu s víťazkou Superstar si rovnaké ocenenie z rúk primátora Dušana Šimku v pondelok prevzala za Základnú umeleckú školu v Novákoch i jej riaditeľka Zdenka Duchoňová.
Zdroj: myhornanitra.sme.sk Viac podrobností...

Oznámenie - Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 - 2027
03.07.2020 14:55:01 [12960]
V zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon), zaslal Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01  Trenčín ako dotknutej obci oznámenie...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Oznam pre občanov o obmedzujúcich opatreniach v činnosti mestského úradu Nováky.
03.07.2020 08:45:01 [12959]
Primátor mesta Nováky, Ing. Dušan Šimka, oznamuje občanom, že dňa 2. júla sa realizovala dezinfekcia všetkých priestorov budovy mestského úradu.Vzhľadom k súčasnej situácii bude mestský úrad pracovať v obmedzenom režime od dnes, 3. júla, do 8. júla vrátane.Stránkové dni nie sú zrušené, v prípade pot...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Koronavírus potvrdili u rodiny zmrzlinárov z Prievidze, zákazníci sa báť nemusia
02.07.2020 14:25:01 [12958]
Niekoľko prevádzok zmrzliny v okrese Prievidza je zatvorených. Dôvodom je, že v rodine majiteľov potvrdili koronavírus. Hygienici zdôrazňujú, že zákazníci sa báť nemusia. Informáciu o povinnej domácej karanténe…
Zdroj: myhornanitra.sme.sk Viac podrobností...

Oznam - Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach
02.07.2020 12:25:01 [12957]
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach sleduje vývoj epidemiologickej situácie vo svojej územnej pôsobnosti a zabezpečuje všetky potrebné protiepidemické opatrenia s cieľom zamedziť šíreniu ochorenia COVID-19. V potvrdených prípadoch ochorenia COVID-19 nariaďuje dom...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Meno:
Heslo:
V Prievidzi spustili prvý automat na rúška
Okrem rúšok automat ponúka dezinfekčný gél či sladkosti. Dobrovoľníci budú rúška priebežne dopĺňať.
zobraziť podrobnosti »
31.03.2020
AKTUÁLNE: Dobrovoľní hasiči začali v Partizánskom s dezinfekciou verejných priestorov!
V týchto dňoch majú dobrovoľní hasiči z Partizánskeho plné ruky práce. Okrem toho, že pomáhajú seniorom s nákupmi, v spolupráci s mestom sa v pondelok 30. marca pustili do ďalšej aktivity. Boj proti koronavírusu zobrali doslova od podlahy – čistením verejných priestranstiev.
zobraziť podrobnosti »
30.03.2020
Usmernenie k nakladaniu s odpadmi: Kam vyhadzovať rúška a respirátory?
V zmysle stanoviska ÚVZ SR sa použité ochranné prostriedky, ktoré vznikajú občanom v domácnosti alebo zamestnancom v bežných prevádzkach – rúška, respirátory, rukavice, vreckovky likvidujú ako bežný odpad. Špeciálny postup sa tu teda neuplatňuje. Tento odpad sa ukladá len do zmesového odpadu.
zobraziť podrobnosti »
30.03.2020
Nových pracovníkov chce prievidzská radnica zamestnať v rámci spoločného projektu s mestami Handlová a Bojnice.
Cieľom tohto projektu je posilnenie koordinačných a implementačných kapacít v týchto troch mestách. Hlavným partnerom je mesto Prievidza, ďalšími dvoma partnermi sú mestá Bojnice a Handlová. Výška finančného príspevku, ktorý budeme žiadať, bude pravdepodobne až 500.000 eur
zobraziť podrobnosti »
28.03.2020
Web pre rodičov: ucimenadialku.sk
V spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a MŠVVaŠ SR vznikla táto webová stránka ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách a prerušenej prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu. Cieľom webovej stránky je pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, manažmentu a zriaďovateľom škôl, ale i žiakom, študentom a rodičom zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení, ako aj pomôcť všetkým aktérom počas prerušenia vyučovania či prezenčnej výučby nachádzať riešenia vzniknutej situácie.
zobraziť podrobnosti »
25.03.2020
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.