Online 4 ľudia. FullHouse Slavio Slovenská NCVP Fortischem VEPOS KCMN Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Mapa mesta Novaky
S podporou služby maps.google.com

Zobraziť vo väčšom okne.
Meno:
Heslo:
NCVP nové ceny pre obyvateľov Novák.
Bazén: Dospelí (obyvateľ Novák) 0,80 € Dôchodcovia, invalidi (obyvateľ Novák) 0,50 € Deti (4-10 r.) (obyvateľ Novák) 0,50 €
zobraziť podrobnosti »
04.12.2014
...ak starosta nezvolá ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva v zákonom stanovenej lehote, toto zasadnutie sa uskutoční 30. pracovný deň od vykonania volieb...
JUDr. Daniela Franzenová, riaditeľka sekcie legislatívy ZMOS: K Vašej otázke, a to, či je možné, aby starosta zvolený v predchádzajúcom volebnom období zvolal ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva neskôr ako do 30 dní od konania komunálnych volieb, uvádzam, že v § 12 ods. 1 zákona o obecnom zriadení je určená povinnosť starostu zvolať ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb. To znamená, že zasadnutie obecného zastupiteľstva sa môže uskutočniť aj skôr, no posledným zákonom stanoveným termínom, v ktorom môže predchádzajúci starosta zvolať ustanovujúce zasadnutie, je tridsiaty kalendárny deň od vykonania volieb. V minulom volebnom období sa v praxi vyskytovali prípady, keď odstupujúci starosta odmietal v termíne zvolať ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva. V dotknutých obciach to spôsobovalo neistotu a problémy. Na túto skutočnosť reaguje ostatná novela zákona o obecnom zriadení (zákon č. 102/2010 Z. z.), ktorá v § 12 ods. 3 stanovuje, že ak starosta nezvolá ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva v zákonom stanovenej lehote, toto zasadnutie sa uskutoční 30. pracovný deň od vykonania volieb.
zobraziť podrobnosti »
02.12.2014
Zoznam náhradníkov do Mestského zastupiteľstva v Novákoch
Pridané počty hlasov náhradníkov.
zobraziť podrobnosti »
17.11.2014
Výsledky komunálnych volieb 2014
Oficiálne výsledky komunálnych volieb 2014
zobraziť podrobnosti »
16.11.2014
Kniha jázd vozidla v majetku mesta PD101CM
Vážení spoluobčania, takto vyzerá kniha jázd vozidla v majetku mesta Nováky s evidenčným číslom PD-101-CM. To je vozidlo, ktoré má v užívaní náš pán primátor. Urobte si každý svoj názor. Hvojnik Ivan.
zobraziť podrobnosti »
12.11.2014
Mail:
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa.