Online 3 ľudia. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Ste tu nový?     Zaregistrujte sa zadarmo...

Získate možnosť prispievať do diskusného fóra, alebo pridávať zadarmo podujatia a akcie vašej spoločnosti do kalendára, poprípade si môžete vytvoriť vlastnú stránku v blogu.
Aktuálne témy
Ing. Dušan Šimka sa ospravedlňuje Ing. Radoslavovi Oršulovi.


Najbližšie podujatia v kalendári:
o 1 deň Streda 15:00 Celomestské oslavy mesiaca úcty k starším
o 3 dni Piatok 13:00 Prehliadka Kaplnky sv. Juliany
o 4 dni Sobota 13:00 Prehliadka Kaplnky sv. Juliany
o 5 dní Nedeľa 10:00 Prehliadka Kaplnky sv. Juliany
o 5 dní Nedeľa 13:00 Prehliadka Kaplnky sv. Juliany
o 6 dní 30.10.2017 13:00 Prehliadka Kaplnky sv. Juliany
o 7 dní 31.10.2017 13:00 Prehliadka Kaplnky sv. Juliany
o 7 dní 31.10.2017 15:00 Harmanecké papierne - výmena papiera
o 8 dní 01.11.2017 10:00 Prehliadka Kaplnky sv. Juliany
o 8 dní 01.11.2017 13:00 Prehliadka Kaplnky sv. Juliany
o 9 dní 02.11.2017 13:00 Prehliadka Kaplnky sv. Juliany
o 11 dní 04.11.2017 18:00 A čo ja, láska?
12 podujatí | pridaj podujatie do kalendára zadarmo | pozri všetkých 14 nasledujúcich podujatí
Občania... Diskusné fórum - priestor pre Vás...
Našou snahou je hlavne spokojnosť občanov mesta Nováky. Preto Vám prinášame možnosť uverejniť svoje myšlienky na tejto stránke a tak napomôcť rozvoju v tomto meste. Primátor / Poslanci [3820]Politika [1046]Rôzne / Iné [589]Šport [251]Kultúra / Školstvo [240]Pohostinstvo [172]Nováky pozitívne [15]Pouličné športy [11]najnovšie príspevky ...
Správy z Novák za posledných 7 dní
27 správ z lokality Nováky za posledných 7 dní
pridané VČERA o 19:51:08
Do diskusného fóra bol pridaný nový príspevok od: smilan
pridané VČERA o 12:29:56
Veľmi pekne ďakujeme p. Žemberovi za dovoz dosiek z Banskej Bystrice. Dosky sú určené na lavice a stoly pre triedu v prírode.
pridané VČERA o 11:59:58
Mesačná kontrola týkajúca sa napĺňania príjmových a výdavkových častí rozpočtu podľa jednotlivých programov a podprogramov v aktuálnom časovom období....
pridané VČERA o 08:29:59
V pondelok 30.10. a utorok 31.10. majú žiaci jesenné prázdniny. 

V stredu 1.11. je štátom vyhlásený Deň pracovného pokoja. 

Do školy prídu žiaci opäť vo štvrtok 2.11.2017. 
pridané 21.10.2017 18:44:58
Na bratislavských Zlatých pieskoch sa konali Rozlúčkové preteky v rýchlostnej kanoistike.
pridané 20.10.2017 20:29:59
S Nadácia Pontis a Slovenské elektrárne budujeme krásnu triedu v prírode - najskôr sme vymenili škaredú betónovú podlahu za krásnu kamienkovú dlažbu, vytrhali staré hnilé dosky z lavičiek, natreli konštrukciu a osadili plot. Ploty síce neradi staviame, ale chceme si chrániť svoju prácu pred vandalmi. Aj tak sme museli už dosť vecí po nich opravovať. Ale pozrite sa, ako nám to ide - vieme už betónovať, miešať živicu s kamienkami, natiahnuť pletivo, použiť vodováhu, skrutkovač, štetec, pílku ... a vlastne všetko, čo praví majstri k svojej práci potrebujú. Všetko nás to naučil p. uč. Janko Trlík.Ešte nás čaká položenie nových dosiek a strecha nad sedenie. A keď to bude hotové, istotne si tam spolu dáme horúci čaj z byliniek, ktoré vyrastajú neďaleko v školskej záhrade.Do galérie Trieda v prírode boli pridané fotografie.
pridané 20.10.2017 14:34:53
Oznamujeme rodičom, že s platnosťou od mesiaca november 2017 podľa nariadenia VZN č. 4/2017 mesta Nováky a v zmysle zákona 245/2008 Z.z. Školský zákon § 140 ods. 8 zákonný zástupca prispieva

- v školskej jedálni na úhradu režijných nákladov na jedného žiaka vo výške 2 eurá/mesačne. Tento príspevok uhrádza spolu s úhradou nákladov na jedlo.

- v školskom klube detí je výška príspevku zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v Školskom klube detí pri ZŠ v Novákoch vo výške 4 eurá/mesačne.

Rozhodnutia o poplatkoch sú zverejnené na nástenkách v ŠJ a ŠKD. 
pridané 20.10.2017 14:34:53
S Nadácia Pontis a Slovenské elektrárne budujeme krásnu triedu v prírode - najskôr sme vymenili škaredú betónovú podlahu za krásnu kamienkovú dlažbu, vytrhali staré hnilé dosky z lavičiek, natreli konštrukciu a osadili plot. Ploty síce neradi staviame, ale chceme si chrániť svoju prácu pred vandalmi. Aj tak sme museli už dosť vecí po nich opravovať. Ale pozrite sa, ako nám to ide - vieme už betónovať, miešať živicu s kamienkami, natiahnuť pletivo, použiť vodováhu, skrutkovač, štetec, pílku ... a vlastne všetko, čo praví majstri k svojej práci potrebujú. Všetko nás to naučil p. uč. Janko Trlík.Ešte nás čaká položenie nových dosiek a striecha nad sedenie. A keď to bude hotové, istotne si tam spolu dáme horúci čaj z byliniek, ktoré vyrastajú neďaleko v školskej záhrade.Do galérie Trieda v prírode boli pridané fotografie.
pridané 20.10.2017 13:29:56
Aj žiaci 3.A sa zapojili do projektu "Záchrana som ja". Pod vedením p. učiteľky Ivany Majerovej sa hravou formou oboznámili s témou prvej pomoci  a záchrany života. 

Do galérie 3.A: Fotoalbum boli pridané fotografie..
pridané 20.10.2017 11:29:57
Sme veľmi vďační Nadácii Bane pre zdravie, vzdelanie, kultúru a šport regiónu Prievidza, že ako prvá z oslovených spoločností podporila náš projektový zámer vybudovať v škole moderné vzdelávacie centrum - knižnicu pod názvom Kumštáreň! Nesmierne si vážime príspevok a veríme, že aj pomocou neho vytvoríme krásne priestory novej čitárne, študovne, prezentačnej miestnosti.
pridané 20.10.2017 11:29:57
Žiaci 9. ročníka (Filip Mujkoš, Anton Tarnóczy, Patrik Tisaj, Adrián Jakubis, Dávid Hrdý, Dominik Petriska, Ján Uhliar, Adam Baránek) sa zúčastnili florbalovej súťaže, kde po siedmich víťazstvách v obvodovom a okresnom kole postupujú do regionálneho kola. Držíme im palce! 
pridané 20.10.2017 10:59:58
Za krásneho, slnečného počasia sa v sobotu dňa 14.10. 2017 uskutočnilo symbolické uzamykanie vody v areáli Klubu rýchlostnej kanoistky v Novákoch.
pridané 19.10.2017 11:39:55
 Pozvanie na prehliadku kaplnky  Vážení občania a návštevníci mesta Nováky  Mesto Nováky Vás pozýva aj počas mesiaca október a november 2017 na prehliadku Kaplnky  sv. Juliany, ktorá sa nachádza na nováckom  cintoríne  na ul. A. Hlinku.                Kaplnka je otvorená počas pracovných dní a v sob...
pridané 19.10.2017 11:19:56
Oznámenie  o  začatí  správneho  konania a pozvanie  na  ústne  rokovanie Dňa 19.10.2017 bolo tunajšiemu správnemu orgánu doručená žiadosť p. Ľuboša Krchu trvale bytom Nováky vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - 2ks jabloň sp. v zmysle  § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a kr...
pridané 19.10.2017 09:21:57
Do diskusného fóra bol pridaný nový príspevok od: Pbošiak
pridané 19.10.2017 08:30:00
Veľmi pekne ďakujeme rodičovi, p. Ivanovi Hnáthovi, ktorý nám obetavo často pomáha v areáli školy. Tentokrát odstránil svojim vlastným náradím nebezpečné výstupy po odstránených stĺpoch na školskom ihrisku. Veľmi si vážime túto pomoc.
pridané 19.10.2017 00:00:29
Bola vytvorená nová udalosť v kalendári od: Webmaster
pridané 18.10.2017 23:56:27
Bola vytvorená nová udalosť v kalendári od: Webmaster
pridané 18.10.2017 23:47:12
Bola vytvorená nová udalosť v kalendári od: Webmaster
pridané 18.10.2017 23:47:00
Bola vytvorená nová udalosť v kalendári od: Webmaster
pridané 18.10.2017 22:55:33
Do diskusného fóra bol pridaný nový príspevok od: surikata
pridané 18.10.2017 19:29:59
Odvážni prváci s p. učiteľkou Ivankou Jakubisovou sa výziev neboja. Zapojili sa do projektu neziskovej organizácie Falck s cieľom naučiť sa poradiť si v rôznych nebezpečných situáciách. Fotografie vám prezradia viac.

Do galérie Záchrana som ja boli pridané fotografie.
pridané 18.10.2017 14:59:55
V školskom roku 2018/2019 Spojená škola ponúka štúdium v týchto odboroch a zameraniach:...
pridané 17.10.2017 15:19:53
Zverejnenie zámeru nájmu nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zreteľa...
pridané 17.10.2017 14:59:55
Oznamujeme Vám, že v dňoch 2., 6-9., 13-16., 20-23., 27-30. 11. 2017 bude v priestoroch objektu „Duklianskych kasárni- Topirenská dolina“  vykonaná pyrotechnická činnosť....
pridané 17.10.2017 13:39:55
Čierne skládky a stanovištia bioodpadu mimo termínu ukladania odpadu v meste Nováky...
pridané 17.10.2017 10:19:56
Vážení spoluobčania. Isto už dávno dobre viete, že sa snažíme modernizovať všetku techniku, ktorá je zastarala a už nadišiel jej čas. Zariadenie, ktoré roky slúžilo pre sprostredkovanie signálu Televízie Nováky z mestského úradu do rozvodne mestského káblového TV rozvodu pred pár týždňami vypovedalo...


Meno:
Heslo:
MsZ - video záznamy
Záznam z MsZ nájdete online na youtube kanáli Mesta Nováky.
zobraziť podrobnosti »
02.10.2017
TB Hornonitrianske bane a.s. - Odmietame kampaň proti baniam, ktorá ohrozuje 11 tisíc miest!
Ing. Rastislav Januščák, predseda Dozornej rady Hornonitrianskych baní Prievidza, a.s., JUDr.Milan Minárik, vedúci právnik Hornonitrianskych baní Prievidza, a.s., Ing.Jaroslav Šinák predseda predstavenstva Prievidzského tepelného hospodárstva, a.s. reagujú na útoky politikov.
zobraziť podrobnosti »
06.06.2017
Štvorkajak s Myšákom nebude obhajovať striebro. Je to sklamanie, hnevá sa.
Rodák z Nitrianskeho Rudna nebude môcť na olympijských hrách 2020 v Tokiu obhajovať striebro na tisícmetrovej trati.
zobraziť podrobnosti »
01.05.2017
Minister školstva ocenil aj dve učiteľky z hornej Nitry
Ďakovný list si z rúk ministra prevzala Darina Bučková zo Základnej školy v Novákoch za dlhoročnú prácu v školstve a za osobný prínos v činnosti so žiakmi v rôznych pedagogických oblastiach.
zobraziť podrobnosti »
20.04.2017
Môžete si bezplatne overiť, či máte vo vašej studni bezchybnú vodu
Obyvatelia hornej Nitry môžu zadarmo požiadať o analýzu vody zo studní na prítomnosť dusičnanov. Pri príležitosti Svetového dňa vody môžu záujemcovia priniesť vodu zo studne do Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Prievidza, so sídlom v Bojniciach 22. marca od 8. do 10. hodiny.
zobraziť podrobnosti »
20.03.2017
Mail:
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa.