Online 2 ľudia. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Nováky pozitívne
48 príspevkov
Uveďte udalosť alebo čin, ktorý Vás v Novákoch zaujal a ktorý považujete za príkladný.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
17:00:29 16.02.2020 [7160] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Ako sa ľudia rozhodujú? Nuž žiaľ, že rozum často prehráva. Možno naozaj niekedy je dôležité okrem iskrivých , čoby úprimne kritických, na tejto stránke napísaných slov, vystúpiť aj s požiadavkami, ako naposledy sa ku mojim myšlienkam pripojili Ľubomír, či Dezider, alebo Acickwep, alebo možno naopak ja k ich myšlienkam s úmyslom pozitívne , s kritickým myslením zasiahnuť do nášho života v tomto meste, kde doposiaľ sa dá konštatovať, že zdochol pes a akosi pokynúť obyvateľom intenzívnejší záujem o naše mesto slovami a činmi„ poďme sa ľudia posunúť“.
K tejto mojej úvahe ma vedie najmä výrok o strate rozumu, vedomosť, ku ktorému dospel lavida, ktorý vo svojom príspevku uviedol, že: ."Viete čo je najväčší paradox na svete? To, že v hlave sa stráca všetok rozum.(lavida), potiaľ lavidova genialita. Však naozaj, čo keby to bolo v inej časti ľudského tela. Nuž, neuveriteľné lavida.
Veď všetci máme rovnaké práva, ak už máme teda ten kapitalizmus, ako napísal, keď ho spoznal, keď mu padli klapky z očí v roku 1989, aby dospel k takémuto geniálnemu názoru sa vyjadriť . A tak , ak sa chceme vyjadriť k realite dneška, niet vari s odpustením okrem neho nikoho, kto by sa jeho návrhmi zaoberal, nečudoval sa, čo dokáže tento človek vo svojej opustenosti, pridanou fantáziou v jeho mysli, najmä však v jeho clivote zosnovať. A ako píše Ľubomír, nedalo sa neusmiať nad neochotou lavidu pozrieť sa, hoci už s padnutými klapkami na reálny život a naozaj na akútne potreby obyvateľov nášho mesta. A tak sa i lavida len on vie, že prečo, akože v poslednom jeho príspevku presadil v lavici bližšie k realite a prisunul myšlienky z tvorivej časti jeho mozgu k potrebám mesta. Asi napokon preto, že zistil, čo je pre súčasnosť a stav v meste naozaj nosná téma . Veď všetci sme rovnakí, ako sme sa narodili a máme všetky práva rovnaké. Niekto má, ale zlé cítenie a niekto dobré. Potom sa to zladí a zlí idú so zlými a dobrí s dobrými. Ak robíte zlo, obyčajne máte okolo seba zlých ľudí. A tak je tiež pravdou, že kto chce byť čo i len málo poctivý, nejde medzi zlých. Veď to poznáte. Rovný rovného si hľadá, vrana k vrane sadá, to vieme, že je to tak od veky vekov. Každý, kto len málinko kdesi, kohosi riadil individuálne, alebo celý kolektív ľudí, ba i mnohí panovníci vedeli, že musia mať pri sebe aj takých, čo hovoria pravdu a netliapu ako, ách.
A tak v tejto chvíli niet lepšieho odporúčania, ako byť radšej dobre naladený na poctivosť a pravdivosť a nenechajme sa rozladiť zlom a ľapotaním. Aby sme na tejto matičke Zemi prežili, užívajme si, že celý Vesmír je vyvážený, hoci napriek tomuto poznaniu a danej nám možnosti, my si tu na Zemi a v Novákoch obzvlášť nevieme vyvážiť ani len naše medziľudské, občianske vzťahy? Ak by som zhrnul celý príspevok do jednej vety, asi by mi vyšlo nasledovné konštatovanie, že rozhodujeme sa podľa emócií, rozum používame až v druhom rade, aby nám ospravedlnil naše emočné rozhodnutia.
Už nejdem viacej o rozume písať, aby som sa až tak veľmi nedotkol lavidu, no platí to, čo som napísal, že mňa len zaujíma, ako by mal predstaviteľ mesta konať, aby sa zlepšil súčasný život pre obyvateľov nášho mesta. Veď napokon, len jeden dva riadky nad posledným príspevkom lavidu je všetkým jasné z článku SME -čku (nie, nie, nie je to o havarovanom lietadle) , čo nás čaká a čo neminie a nechajme pohorie Vtáčnik turistom a lesnej zveri k úžitku a my, ktorí sa zaraďujeme k odberateľom tepla a teplej vody na základe ich výroby v ENO, čo sa týka budúcnosti zachovania ENO, ak nezabojujeme, ak sa nebudeme ozývať a vyjadrovať ku rokovaniam, konaniam o nakladaní s uhlím, odpadmi a elektrárňou, či o cenu tepla a naozaj nevynecháme z našej mysle lavidove myšlienky k elektrárenskému komínu, a plastike významných vraj osôb, vydlabaných do vápenca, či sopečnej vyvreliny pohoria Vtáčnik, pripravme si finančné zdroje na prípadné marketingové šachy s cenou za výrobu a dodávku tepla a jej vplyvu na rozpočet pre nás a naše rodiny!!!!!!!!!!!!!!!!
Ako nás však bude radnica obhajovať, som doposiaľ len veľmi málo čítal ,počul, hoci ja sám som už minimálne dva krát k tejto problematike písal. Lavida však nečíta tieto veci, lebo lavida nám svojimi fantasmagóriami naznačuje, že môžeme, ba čo, musíme byť kľudní, nemať stresy a nesmieme hovoriť mu, im pravdu, že na základe odbornosti a angažovanosti v tejto najvýznamnejšej problematike, či téme Hornej Nitry akou je otázka zániku baníctva , je predstaviteľ nášho mesta v hlbokom zákryte anonymne za aktívnymi primátormi ostatných miest nášho regiónu. Už i z tohto dôvodu mňa a možno i iných obyvateľov mesta nemusí pán primátor osobitnou pozvánkou pozývať na zasadnutia mestského zastupiteľstva, aby vystavil nielen mňa mediálnemu lynču, len aby sme ako obyvatelia mesta mlčali, pretože menovite ja podľa jeho slov vraj najviac píšem na túto webovú stránku. Nuž voľakedy mi počítali koľko som toho napísal, ale od začiatku tohto roku , je mi ľúto, že sklamem pána primátora, som nie ja v pozícii pisateľa s najväčším počtom príspevkov na tejto webovej stránke od začiatku roka, ale predstavte si, nám známy l a v i d a. Bojuje v mene viery svojich donorov ako lev.
A tak na záver. Naozaj nám chýba v sebe hrdosť, chýba nám GENIUS LOCI!!!! No, dôležité je, že občania sa zobúdzajú, konečne pochopili, že by už bolo načase povedať ľuďom dosť, nebojte sa ! Ak vieme vybudovať obytné domy, rekonštruovať cesty, chodníky, nemyslím si, že by sme sa mali chovať macošsky k staršiemu vekom, majetku nášho mesta a predávať, napr. Hotel, búrať bývalú Mestskú plaváreň, či mať špatné nevizionárske zámery s budovou Mestského Kina a pod. Je až neskutočné, skúšať tu bojovníkov za zachovanie Parku, čoby nováckeho klenotu dejín a pritom, ak sme zrušili, či celkom odstránili a doposiaľ neobnovili Izbu revolučných tradícií, alebo nech je po vašom izbu tradícií, odkiaľ má brať mládež poznatky o svojej identite a na základe čoho má nadobudnúť vzťah k svojmu mestu???????????? Nič sme sa nerozvinuli ,nepohli sa ďalej. Podľa porovnávania počtu obyvateľov sme, pokiaľ sa týka v počte obyvateľov približne na rovnakej úrovni ako pred tridsiatimi rokmi. Genius loci pre nás teda v súčasnosti predstavuje len zanedbanú starostlivosť o dedičstvo generácií našich predkov - nášho ducha miesta. PB
Hodnotenie: 1   0
21:05:13 14.02.2020 [7159] Nevhodný príspevok?
Pridám ku bodom pána Lubomíra aj ja nejaké.Byty/nájomné bývanie/,kanalizácia,kúrenie,ekológia,smart city,cyklotrasy,dokončiť,dobudovať protipovodňové opatrenia na Nitre,vyhliadka na kostolnej veži,vyhliadka na Lelovských vŕškoch,nový laskár,Za Carcoustickom je vybudovaná ulica,prečo tam nestavajú ľudia domy?Priemysel nech sa ťahá vedľa cesty.V novom PHSR je napísané vybudovanie múzea energertiky a baníctva celoslovenského významu.
Hodnotenie: 1   0
19:51:35 13.02.2020 [7157] Nevhodný príspevok?
Lavida, Vy ste ale koumak.
Dobrý večer vážení spoluobčania.

Musím priznať, že posledné príspevky od lavidu, čítam naozaj s potešením. Upresním, teda to, čo sa týka rozvoja cestovného ruchu v našom meste. Úprimne naozaj mi zlepšia náladu a vyvolajú úsmev na tvári. Nemám nič proti jeho fantázii, ani tvorivému duchu, no nie som si celkom istý, že práve toto potrebuje naše mesto. Ako vidím nielen v názoroch, ale aj v tom čo mesto potrebuje, sa akosi rozchádzame. Aby som len nekritizoval iných, tak sa pokúsim napísať, niečo o tom, čo si myslím, že nášmu mestu dnes najviac chýba. Nebudem písať o neznášanlivosti, zlej atmosfére a medziľudských vzťahoch v Novákoch. O tom sa tu už hodne popísalo a určite ešte aj popíše. Pokúsim sa poukázať na problémy, ktoré sa tu nedarí vyriešiť dlhšie obdobie a sú pre nás určite momentálne z môjho pohľadu dôležitejšie, ako tie od lavidu.
1. Nováky si zaslúžia novú modernú polikliniku. Nováčania a ich deti roky žili v nezdravom prostredí, ktoré zapríčinili fabriky na našom území. Aj preto dnes potrebujeme dôstojné priestory a moderné prístroje na diagnostiku.
2. Niektoré spoločenské organizácie, ktoré združujú našich občanov, potrebujú pre svoju činnosť nové, väčšie priestory.
3. Máme tu v dezolátnom stave kedysi pýchu mesta GastroPolo a rovnako zrejme aj ubytovne v DK. Pritom mestu chýba nielen takéto zariadenie, ale aj dôstojné ubytovacie priestory.
4. V centre mesta roky chátra budova kina. Pritom nám chýba izba tradícií a úspechov mesta, v ktorej by sa obyvatelia i návštevníci mohli niečo dozvedieť o minulosti i súčasnosti nášho mesta o výnimočných rodákoch, športovcoch, tradíciách.....
5. Máme tu chátrajúce budovy bývalého učilišťa, ktoré síce vlastní TSK, no myslím si, že pri rokovaniach s predstaviteľmi TSK, by ich mesto mohlo využiť.
6. Nováky sa vplyvom stavebného uzáveru v minulosti stali mestom starších ľudí. Je smutné, že práve naše mesto nemá zariadenie pre umiestnenie starších ľudí. Dnes to v okrese majú nielen všetky mestá, ale aj mnohé obce.
7. V dezolátnom stave je bývalá hracia plocha za pekárňou a mám obavy že ešte aj dlhé roky bude.
8. Rovnako roky chátra aj bývalá plaváreň. Možno by sa dala využiť ako viac účelová hala.

Tých vecí čo by mesto dnes potrebovalo, by sa našlo určite aj viac. Mňa osobne však trápia práve tieto. Možno práve toto videnie mojich problémov, pobaví lavidu tak, ako tie jeho mňa. No čo už. Rôznosť názorov však mnohokrát posúva veci dopredu, lebo je tu snaha ponúknuť to najlepšie riešenie. Potom je už len na tých, ktorí spravujú mesto, ktorí majú právomoc rozhodovať, aby sa rozhodli pre to najlepšie a najpotrebnejšie riešenie pre naše mesto. No uvidíme, čím nás radnica prekvapí a či nás vôbec niečím prekvapí.

S úctou
Ľubo Dzurák

Hodnotenie: 2   0
13:08:33 05.12.2019 [7068] Nevhodný príspevok?
„ Život každého z nás nikto nebude hodnotiť podľa veľkosti bohatstva, ani postavenia, ktoré sme v ňom dosiahli, ale podľa skutkov, ktoré sme vykonali a podľa hodnôt, ktorými sme sa v ňom riadili.“

Dajme si všetci pauzu.

Dobrý deň vážení spoluobčania.
Začnem tam, kde Peťo skončil, že si dá pauzu. Správne rozhodnutie. Zajtra je Mikuláša, za chvíľu tu máme najkrajšie sviatky v roku. Užime si ich aj v Novákoch v pohode. Presne v zmysle ako to včera urobil klub Zdravotne postihnutých v Novákoch, Vianočným večierkom, resp. ako to pripravuje Klub dôchodcov na budúci týždeň, posedením pri Vianočnom stromčeku. Aspoň toto obdobie nech je len o príjemných veciach, príjemných stretnutiach a posedeniach. Keď to dokážu v iných mestách a obciach, urobme to aj my. Ja sa osobne teším na stretnutia nielen s rodinou, ale aj s priateľmi, s ktorými som strávil veľa času v tomto roku. Verím, že budem dostávať len príjemné maily a SMSky a nebudem mať nepríjemné telefonáty. Naozaj prajem všetkým, aby tieto dni každý strávil príjemne a s úsmevom na tvári. Veď aj v našom meste sú veci, ktoré všetkých potešia. Aj preto chcem poďakovať tejto stránke za informáciu o úspechu Big bandu zo ZUŠ Nováky v súťaži "Česko-Slovensko má talent." Skvelá práca ZUŠ, skvelé vystúpenie našich detí a mládeže, skvelá reprezentácia nášho mesta. Po nešťastnom vystúpení o kamerách, to bol doslova balzam na dušu. Toto sú jednoducho pravé Nováky. Škoda len, že samotné mesto tento úspech viac nespropagovalo. Myslím si, keď sa toľko propagujú vysielania mestskej televízie, mal by sa minimálny priestor nájsť aj na propagáciu tohto úspechu.
Vážení priatelia, napriek tomu, že o tejto stránke nemajú niektorí občania tú najlepšiu mienku, vážme si, že je tu. Demokracia totiž nie je o jednom názore, ani o pravde, ktorá je vytváraná len vplyvom moci a postavenia. Práve rôznosť názorov núti ľudí rozmýšľať a hľadať pravdu. Pravda sa naozaj nedá stvoriť ani mocou, ani hlasovaním. To by si mali uvedomiť predovšetkým tí, ktorí sú, resp. v budúcnosti sa budú uchádzať o verejné funkcie. Ak uspejú tak jednoducho musia počítať aj s verejnou kontrolou. Tá býva mnohokrát tvrdá a nemilosrdná. Verte zažil som to na vlastnej koži. Aj keď veľakrát bola tvrdá, musím priznať, že niekedy aj spravodlivá. Presne tak, ako život sám.

Takže pripojím sa k Peťovi a ešte raz vám všetkým prajem príjemné prežitie týchto predvianočných dní, mnoho stretnutí s ľuďmi, ktorých si vážite a máte radi. Vianoce nech sú plné radosti a pravého ľudského šťastia. V novom roku vám želám samozrejme veľa zdravia, pohody, úspechov. Nezabudnite však. Aj rok 2020 bude hlavne taký, aký si ho urobíme sami.


S úctou

Ľubo Dzurák
Hodnotenie: 2   0
17:12:23 18.11.2019 [7005] Nevhodný príspevok?
Keby som bol primátorom.....
Dobrý podvečer vážení spoluobčania.
Začnem hneď dobrou správou. Toto je asi môj posledný príspevok v tomto roku. Už vás nebudem obťažovať, ani manipulovať, aj keď sa hovorí „ Nikdy nehovor nikdy“ zvlášť v Novákoch.
Už som si myslel, že nenapíšem ani tento príspevok, no pár dobrých priateľov mi poslalo mail, kde bol prefotený blog jedného z dvojičiek. Je pravda, že v niektorých telefonátoch ma dvojička upozorňovala na to, že o mne niečo zverejní. Na to som mu odpovedal : „Nech sa páči“. Počítal som však, že to bude len o mne. On tam však zamontoval aj môjho priateľa Peťa Bošiaka, za čo sa mu takto verejne ospravedlňujem. Opäť sa ukázalo, že súpera nie je možné nikdy podceňovať.
Nebudem komentovať celý blog. Stačí len zdôrazniť, že je o mojej minulosti a že som komunistický demagóg. No ako vždy odvoláva sa pritom na iných ľudí. To nie ja, to hovoria ľudia, to nie ja, to si myslia ľudia, resp. takto uvažujú. Je naozaj veľmi ľahké a pohodlné skrývať sa za iných. Ja na rozdiel od neho, píšem tak, ako veci vidím. Nikdy som však netvrdil, že vždy správne a neomylne. Nakoniec sa aj podpisujem pod každý príspevok a to nielen na tejto stránke. Keby som mal písať o všetkom, čo počúvam od ľudí na dvojičky, tak to by boli iné príspevky. Nikdy sa však neskrývam za názory iných, aj keď sa s nimi niekedy stotožňujem.
Práve novácky jarmok bol veľkou príležitosťou stretnúť sa s ľuďmi. Úmyselne som na ňom strávil dosť času, nielen preto, aby som pokecal s priateľmi. Myslel som si však, že uvidím aj pána primátora na jarmoku v debate so spoluobčanmi. ( Ak bol a debatil s ľuďmi a ja som ho nevidel, tak sa mu ospravedlňujem.) Veď práve pri takýchto akciách je šanca stretnúť čo najviac ľudí a porozprávať sa s nimi o radostiach i starostiach mesta. Keby som bol primátorom, nevolal by som ľudí k sebe, ale naopak, šiel by som za nimi, aby som sa dozvedel, čo ich trápi, s čím sú spokojní. Možno mám opäť zlý názor, ale je môj. A tak musím napísať, že aj cez tento víkend som sa dozvedel zaujímavé veci. Napr. ako skončila jedna služobná cesta p. primátora v Bratislave. Ak je to len spolovice pravda, tak je to hrozné. Samozrejme, že nebudem o tom písať, aj keď by som sa mohol skryť za slovíčko počul som, ľudia hovorili. Čas totiž vždy všetko odhalí. Ako však hovorí klasik Béla „ O tom, po tom.“
Vážení spoluobčania, blížia sa Vianoce, čas pokoja, porozumenia a spoločnej radosti. Verím, že každý z nás využije tieto sviatky na stretnutia s rodinou, priateľmi a známymi. Osobne verím že budem mať len príjemné maily, telefonáty, či SMS-ky. Nech aj v našom meste nevraživosť a zlosť vystrieda aspoň v decembri porozumenie, úcta, priateľstvo a láska. Život je naozaj krátky, tak si ho zbytočne nekazme vecami, ktoré nie sú pre šťastný život ani dôležité, ani podstatné. Hovorí sa totiž, že všetci dospievame vtedy, keď zistíme, že pre šťastný život sú dôležité len tri veci. Zdravie, láska a priateľstvo.

S úctou
Ľubo Dzurák
Hodnotenie: 3   0
12:04:49 31.08.2019 [6920] Nevhodný príspevok?
Samozrejme že tento prispevok si zasluži kladne hodnotenie za omyl/lajk dole sa ospravedlňujem.
Hodnotenie: 0   0
16:28:57 28.08.2019 [6918] Nevhodný príspevok?
SNP – Návrat k hodnotám!!!

Národ, ktorý si neváži svoju minulosť a nehlási sa k nej, si nezaslúži lepšiu budúcnosť.

Dobrý deň vážení spoluobčania.

Chcem hneď v úvode poďakovať vedeniu mesta, primátorovi, ZPOZ, za dôstojné oslavy 75 výročia SNP. Takéto výročie by si určite zaslúžilo väčšiu pozornosť obyvateľov nášho mesta. Viac ma však mrzí, že tam neboli mladí ľudia. Teda aspoň ja som to nejako nepostrehol. Je to nezáujem, ľahostajnosť, či znechutenosť?
V dobe, keď mladí ľudia ovládajú niekoľko rečí, otvorený im je celý svet, ovládajú najzložitejšie veci a techniku, ktorú priniesla doba, vďaka internetu majú neobmedzený prístup k informáciám, by nemal byť problém vyznať sa i vo vlastnej histórii a vážiť si ju. Opak je však pravdou. Dnes mladí ľudia o SNP toho naozaj veľa nevedia a to ešte mnohokrát používajú aj poprekrúcané fakty. Žiaľ to je ten najsmutnejší fakt. Nechcem tu dnes na tejto stránke písať o najväčšej a najsvetlejšej udalosti v našich novodobých dejinách. Nechcem písať o hrdinstvách ľudí, ktorí išli do povstania, aby aj za cenu svojich životov, porazili fašizmus, čím zabezpečili, aby ďalšie generácie, samozrejme aj tá naša, mohla žiť v mieri. Ani si len nechcem položiť otázku, koľko ľudí by dnes riskovalo život, za lepšiu budúcnosť ďalších generácií? Našťastie táto otázka je dnes bezpredmetná a verím, že už aj vždy zostane.
Aj preto som privítal prístup vlády SR, NR SR, STV a samozrejme aj môjho mesta k oslavám 75. výročia SNP. Osobne to beriem ako veľké uctenie si pamiatky všetkých účastníkov SNP, samozrejme predovšetkým tých, ktorí položili svoje životy. Verím, že tieto oslavy nebudú len krátkym návratom do nedávnej minulosti Slovenska. SNP nám vyslalo množstvo odkazov nielen o hrdinstve ľudí. Boli to odkazy spájania sa národnosti, uvedomelosti, oddanosti i nádeje pre lepšiu budúcnosť. Dajme si ruku na srdce. Plníme dnes aspoň časť týchto pre Slovensko nesmierne vzácnych odkazov. Spomínať SNP a ľudí, ktorí sa ho zúčastnili, len pri oslavách jednotlivých výročí, je nielen málo, ale doslova trestuhodné. Zato dávame veľký priestor veciam, ktoré sú pre náš život absolútne nepodstatné. Zo života sa nám vytratili hodnoty, resp. sú pomaly ale iste nahrádzané inými. Zaoberáme sa nejakými dúhovými pochodmi, stavaniu stožiarov, sme k sebe zlí a nenávistní. Takéto odkazy nám určite SNP nezanechalo. Za toto určite neriskovali životy účastníci SNP.
Veľmi by som si prial, aby sa práve SNP stalo akosi symbolikou Slovenska. Aby sme si vždy a pri každej príležitosti uvedomili, že za život, ktorý dnes žijeme vďačíme aj tým, ktorí v roku 1944 pochopili, kde je ich miesto.
„Aby tí, čo položili životy za našu slobodu neboli nikdy zabudnutí. Aby tí, čo dnes žijú i tí čo tu budú po nás, na nich nikdy nezabudli.“

S úctou
Ľubo Dzurák
Hodnotenie: 2   0
12:14:38 21.06.2019 [6850] Nevhodný príspevok?
Hokejová legenda v Novákoch.

Dobrý deň,
včera usporiadal klub Zdravotne postihnutých v Novákoch posedenie na Motoreste pri guláši. Z družnej besedy ich vyrušil príchod známej hokejovej legendy Jožka Golonku. Samozrejme nikto o jeho príchode dopredu nevedel, tak boli veľmi prekvapení. Privítali ho však veľkým potleskom, ktorý zaskočil aj hokejovú legenu. Jožko Golonka bol vyše hodinu pod paľbou otázok, fotenia i rozprávania o svojej výnimočnej kariére. Jeho účasť bola nielen oživením a spestrením celej akcie, ale aj možnosťou pre mnohých, osobne sa stretnúť a porozprávať s týmto výnimočným športovcom. Aj preto som rád, že môžem aj touto cestou tlmočiť poďakovanie Jožka Golonku všetkým prítomným, za príjemne prežité odpoludnie a oživenie jeho pobytu v kúpeľoch.

S úctou Ľubo Dzurák


PS. pripájam aj foto cez webmasteraHodnotenie: 0   0
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
Farebné noty pre deti - vhodné pod stromček.
Jednou vetou povedané: 8 nôt má 8 farieb, ktorými sú zapísané známe piesne. Notová osnova má 5 čiar a na jej začiatku je husľový alebo basový kľúč. Ak chceme zahrať pieseň podľa nôt, potrebujeme na to hudobné vzdelanie. Každá nota má svoju dĺžku (iný tvar) a výšku (iné umiestnenie na notovej osnove).
zobraziť podrobnosti »
13.12.2019
Prievidza peniaze na novoročný ohňostroj pošle do Prešova
Vedenie okresného mesta chce finančne pomôcť ľuďom postihnutým nedávnym výbuchom v bytovke na východe Slovenska. Pridať sa plánujú aj Nováky.
zobraziť podrobnosti »
13.12.2019
Slovenské mestá rušia silvestrovské ohňostroje. Peniaze chcú radšej venovať Prešovčanom
Prešovu pomáha celé Slovensko, ako sa len dá. Banská Bystrica a Liptovský Mikuláš rušia ohňostroj a peniaze radšej venujú metropole Šariša.
zobraziť podrobnosti »
12.12.2019
Bojnice majú novú atrakciu. Návštevníkov odvezie turistický vláčik
Turistický vláčik odvezie ľudí na dvoch trasách.
zobraziť podrobnosti »
09.05.2019
Nebezpečné znečistenie. Bývalý zamestnanec odhalil nekalé praktiky
NOVÁKY / Rybári už niekoľko rokov upozorňujú na znečistenú vodu v rieke Nitra. Tá je najmä v úseku pod Novákmi plná chemických látok. Do redakcie TV JOJ sa ozval bývalý hasič, ktorý pracoval v tamojšej chemičke. Informoval o tom, ako tam zneškodňovali ortuť.
zobraziť podrobnosti »
20.03.2019
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.