Online 5 ľudí. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Nováky pozitívne
40 príspevkov
Uveďte udalosť alebo čin, ktorý Vás v Novákoch zaujal a ktorý považujete za príkladný.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
12:02:31 06.05.2019 [6818] Nevhodný príspevok?

Milé dámy, no v týchto dňoch predovšetkým mamy,
keďže som pevne presvedčený, že toto je stránka všetkých občanov Novák, chcem sa prostredníctvom nej prihovoriť k vám z príležitosti vášho sviatku - Dňa matiek.
Je do určitej miery symbolické, že váš sviatok si pripomíname v najkrajšom mesiaci roka v mesiaci lásky a porozumenia v máji. Navyše máj je aj mesiacom, kde sa príroda zo zimného spánku prebúdza k životu, čo sa dá porovnať s vaším poslaním, privádzať na svet nové životy a tak zebezpečovať život pre budúce generácie.
Tak ako každý sviatok tak aj Deň matiek má svoju históriu, svoj význam. Oslavovali ho už starovekí Gréci na počesť bohyne Rhey – matky všetkých bohov. Na tom, že sa dnes Deň matiek oslavuje prakticky na celom svete, má veľký podiel američanka Anna Jarvisová, ktorá už v roku 1907 začala bojovať za práva matiek. O sedem rokov neskôr v roku 1914 bol Deň matiek vyhlásený, ako celoamerický sviatok.
Niekedy sa mi však zdá, že deň matiek je tak trošku v tieni MDŽ. Možno je to aj z dôvodu, že nie vo všetkých krajinách si ho pripomínajú druhú májovú nedeľu, teda neoslavuje sa všade v rovnaký deň. So Slovenskom si tento sviatok v týchto dňoch pripomínajú napr. v Taliansku, Belgicku, Austrálii, Dánsku, Fínsku... To však neznižuje jeho význam a opodstatnenie pre náš život. Predovšetkým z toho dôvodu, že ste to vy naše mamy, ktoré prinášajú do tohto sveta nový život. Ste to vy mamy ktoré, aj keď si to my muži neradi priznávame, ste najdôležitejšou súčasťou našich rodín. Prinášate do nich lásku, porozumenie, úsmev, šťastie. Ak sme my muži tou hlavou rodiny, tak potom vy ste určite ich srdcom. Nakoniec význam, dôležitosť a nenahraditeľnosť slova mama potvrdzuje aj skutočnosť, že slovo mama je prvé, ktoré vysloví dieťa po svojom narodení.
Som úprimne rád, že žijem v krajine ktorá si takéto sviatky nielen pripomína, ale aj ctí. Je to dôležité zvlášť v dobe, keď sa z nášho života vytrácajú hodnoty a mnohokrát sme ležérni k vlastnej histórii a tradíciám, ktoré nám tu zanechali predchádzajúce generácie. Aj keď dnes sa stretáme s iniciatívami legalizovať aj iné typy rodín, pre mňa vždy prioritnou rodinou bude tá, ktorú tvoria mama, otec a ich deti. Malo by byť preto pre nás nielen samozrejmosťou, ale možno aj akousi povinnosťou, pripomínať si takéto sviatky a odovzdávať ich posolstvá mladším generáciám. Národ, ktorý si neváži svoju históriu, nepripomína si tradície a nečerpá zo skúseností predchádzajúcich generácií, stráca v dnešnom svete svoju identitu. Presne takýto odkaz nám zanechal jeden z velikánov našej kultúry, spisovateľ Vladimír Mináč : „ Vždy budeme malým národom. No pokiaľ si budeme vážiť a chrániť svoje hodnoty, tradície a svoju pravdu, nikdy nebudeme bezmocní. Nie moc, ktorá je pominuteľná, ale duch, ktorý v nás pretrváva, to je naša cesta, náš zmysel, náš osud.“
Aj preto je dobré, že aj v našom meste si viacerými formami pripomíname tento vzácny a ľudsky krásny sviatok. Mesto, klub Zdravotne postihnutých, klub Dôchodcov robia už roky akcie, kde si tento sviatok nielen pripomínajú, ale aj využívajú na možnosť príjemného posedenia, na spomienky, na rozhovory. Som rád, že v našom meste žijú ľudia, ktorí sa práve takýmito akciami snažia dávať ľudí dokopy, tak trošku ich vytrhnú z domácností, od televízorov, od každodenných starostí. Práve pri takýchto sviatkoch sa treba zamyslieť nad životom, ktorý žijeme, vážiť si to, že sme tu a s láskou si spomenúť na tých, vďaka ktorým sme tu. Život je totiž nielen krásny, ale aj úžasný dar, ktorý by sme mali naplniť láskou, šťastím a porozumením. Práve v tom vidím obrovský význam tohto sviatku a nenahraditeľnosť vás, drahé mamy.
Na záver si pomôžem citátom Marlene Dietrichovej :
„Celý život sa naháňame za množstvom vecí. Dospievame vtedy, ak zistíme, že len tri sú pre šťastný život dôležité – Zdravie, rodina a láska.“
Ja len dodávam, že ich dôležitosť a vzácnosť zvyšuje fakt, že sa nedajú kúpiť.
Milé dámy, drahé mamy, zo srdca vám prajem, aby ste dlho, predlho mali to, čo sa kúpiť nedá.
S úctou
Ľubo Dzurák
Hodnotenie: 0   0
19:37:05 23.03.2019 [6780] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň.
Práve som dočítal príspevok úspechu našej ZŠ. Neviem, možno sa mýlim, ale podľa mňa je to prvá pozitívna správa o našom meste v tomto roku. Vždy som tvrdil a budem tvrdiť, že naše mesto má veľa výnimočných a schopných ľudí. Aj preto celkom nechápem, prečo sa nejako viac zaoberáme negatívnymi vecami a odsúvame na vedľajšiu koľaj to pozitívne. A verte, toho pozitívneho je tu hodne. V našom meste, okrem neodškriepiteľnej dobrej úrovni ZŠ, už dlhé roky skvele pracujú spoločenské, záujmové organizácie i športové kluby. Len tí, ktorí pracujú v týchto organizáciach, vedia o čom to všetko je. Mnohokrát na úkor svojho voľného času, rodiny, niekedy aj vlastných finačných prostriedkov, predsedovia i členovia výborov vytvárajú podmienky, pre športové a kultúrne vyžitie nás všetkých v Novákoch. Klub zdravotne postihnutých, klub dôchodcov, záhradkári, rybári, kanoisti, futbalisti, vodnopólisti a určite ešte mnohí ďalší, robia už roky pre toto mesto záslužnú a prakticky nezaplatiteľnú činnosť. Predovšetkým vďaka nim toto mesto žije kultúrou, športom, spoločenským životom. Žial my toto všetko veľmi nevnímame a berieme to skôr ako samozrejmosť. Škoda, le to má veľmi ďaleko od samozrejmosti. Lebo práve činnosť jednotlivých klubov a spoločenských organizácií, je tu v prvom rade na to, aby nás zbližovala a robila život v našom meste šťastnejší a príjemnejší. Možno aj preto by bolo dobré, aby sme sa o týchto organizáciach o ich činnosti a živote, ako aj o predsedoch, či výboroch dozvedeli, možno aj na tejto stránke, ďaleko viac. Aj takéto informácie, by mohli znížiť rozhádanosť v meste a ukázať naše Nováky v lepšom svetle.
No vrátim sa k ohodnoteniu ZŠ. Osobne som hrdý na to, že Nováky majú takúto školu. Takýto úspech samozrejme nemôže dosiahnuť sám, ani ten najlepší riaditeľ. Dobrý riaditeľ, však môže namotivovať kolektív, osobným príkladom a dobrou manažérskou prácou dosiahnuť dobré výsledky. Tu vidieť, že aj maličké Nováky, môžu byť úspešné s veľkými mestami, keď všetci spolupracujú a makajú pre spoločný úspech. Treba len poďakovať nielen p. bývalej riaditeľke, ale celému pedagogickému zboru ZŠ za to, čo dosiahli. Nám ostáva len veriť a želať si, aby tento úspech nebol posledný.

S úctou
Ľubo Dzurák
Hodnotenie: 1   0
13:41:14 07.03.2019 [6764] Nevhodný príspevok?
Krása kvetov čarovná
je pre vás ženy stvorená
Ich vôňa možno napovie
že láska vaša pre život náš - darom je

Bolo to začiatkom marca 1990. Neodpustil som si poznámnku ku kolegom v práci. "Vážení, blíži sa MDŽ verím, že nezabudnete kúpiť svojim polovičkám aspoň jeden kvet." Mnohí na mňa nedôverčivo pozreli, niektorí len mávli rukou. No tak trochu ma šokovalo vyjadrenie jedného z nich. " Vraj čo tu zase agitujem. MDŽ bol sviatok komunistov a som rád, že už padli, aspoň nemusím kupovať žene kvety." Pri takomto vyjadrení som si uvedomil, ako kruto ovplyvnila doba myslenie ľudí. Ako doslova zo dňa na deň stratili rozum a dôstojnosť.
Viem, predchádzajúca doba nebola ideálna. Mnohé veci boli poprekrúcané, mnohé sviatky sa oslavovali viac formálne, niekedy až pompézne, ako dôstojne. MDŽ patrilo medzi sviatky, ktorý niekedy možno viac oslavovali muži, ako ženy. No nikdy som nemal pocit, že by niekto prikazoval kupovať k tomuto sviatku vlastným ženám kvety. A tak považujem za dielo náhody, keď som o tri roky neskôr stretol toho "utrhnutého" chlapa na námestí, na MDŽ s kyticou kvetov. A s uspokojením musím povedať, že nielen jeho. Mnohých vážení, mnohých....! Lebo čas rozhoduje o ľuďoch menej, ako ľudia o čase.
Toto je krátky úryvok z mojej knihy "Cestou hľadania", ktorú som vydal v roku 2003. Spomenul som to preto, lebo aj tu vidieť, ako rýchlo pod vplyvom doby strácame svoje hodnoty a presvedčenie. Viac vnímame to, čo nás rozdeľuje, ako to, čo by nás malo spájať. MDŽ podobne ako ďalšie sviatky má svoju históriu, svoj príbeh. Tento sviatok nevznikol náhodne, ani tým, že by si na začiatku minulého storočia v Chicagu sadlo pár žien ku káve a vymysleli MDŽ. Práve preto by sme mali mali mať k takýmto sviatkom patričnú úctu a rešpekt. MDŽ je určite tým sviatkom, ktorý by nás mal spájať. Je príležitosťou nielen na malú oslavu, ale predovšetkým na spomalenie tempa nášho života, na obzretie sa späť. A už vonkoncom by sme nemali meniť názory na takéto sviatky pod vplyvom doby. Určite ľudia tvoria dobu a ona spätne na nás pôsobí. Ak vytvoríme dobu plnú závisti, nenávisti, klamstva, tak taká doba bude na nás pôsobiť. No predsa však, doba nikdy nemôže byť taká zlá, aby sme pod jej vplyvom menili svoje hodnoty a presvedčenie.
Milé dámy, milé nováčanky verím, že v tieto dni si na vás spomenú nielen tí najbližší. Osobne nemám rád veľké oslavy. No sadnúť si s rodinou, priateľmi, spolupracovníkmi v týchto dňoch na pohár vínka, to každému z nás minimálne spríjemní deň. Aspoň na chvíľu zabudneme na denný zhon života, starosti, politiku, na voľby. Život neuveriteľne rýchlo beží, tak si vážme všetko to, čo nám život dal, čo sme v ňom dosiahli a prežili. Nájdime radosť v tom čo máme a netrápme sa tým, čo nám osud nedoprial. Práve prežité okamžiky nám nikto, nikdy nemôže vziať.
K vášmu sviatku vám želám veľký kopec zdravia, úsmev na tvári, aby ste do života vnášali len radosť, šťastie a porozumenie.

S úctou k vám
Ľubo Dzurák
Hodnotenie: 1   0
11:05:20 28.02.2019 [6758] Nevhodný príspevok?
Vždy keď niečo končí, začína niečo nové.

Dobrý deň.

S veľkým záujmom som si prečítal príspevok p. Chlupíkovej. Krásne, emotívne, no hlavne srdiečkom napísané. Emócie sú úžasné a veľmi potrebné v našom živote. Som presvedčený, že ho nenapísala preto, aby sme ju ľutovali. Ľútosť je na mieste, ak urobíme zásadné chyby, resp. niekomu ublížime. Tu sa nejadná ani o jedno, ani o druhé. Napriek tomu si myslím, že toto by si mal prečítať každý občan nášho mesta a zamyslieť sa nad tým. Zamyslieť sa, akým životom to vlasne žijeme, aké hodnoty ctíme, ako sa k sebe správame. Hovorí sa, že na tejto zemi sme len na krátkej návšteve, tak by sme ten život mali využiť najlepšie ako vieme. Svojim správaním a konaním si asi dar života veľmi neuvedomujeme. Škoda. Práve Nováky sú ideálnym mestečkom pre pokojný a pohodový život. Ľudia sa tu navzájom viac menej poznajú. Spájajú ich školské roky, šport, kultúra, záľuby, spoločenské organizácie... My v Novákoch však zrejme viac preferujeme veci, ktoré nás rozdeľujú. A z toho zla, či rozdeľovania, samozrejme obviňujeme vždy tých druhých. A výsledok. Výsledok je aj v riadkoch ktoré napísala už bývalá riaditeľka ZŠ.
Osobne jej rozhodnutie veľmi oceňujem. Zažil som niečo podobné, keď som odchádzal s politiky. Mal som možnosť pracovať ďalej no s človekom, s ktorým som sa v názoroch a hodnotách diametrálne rozchádzal. V živote jednoducho každý z nás by mal mať tie svoje mantinely, hranice, ktoré by nemal prekročiť, lebo stratí dôstojnosť a bude problém, každý deň sa spokojne pozerať do zrkadla. Určite možno aj p. riaditeľka mohla zatnúť zuby a za každú cenu sa držať svojej stoličky. To všetko mohla, ale daň by bola veľká a možno aj krutá.
Takže mi nezostáva nič iné, len jej poďakovať za tie roky nesmierne náročnej, dôležitej, no krásnej činnosti. Za výchovu a vzdelávanie tej najmladšej nováckej generácie. Prajem jej veľa zdravia, spokojnosti a vnútornej pohody. Aby nikdy nestratila svoje hranice a mantinely.

S úctou
Ľubo Dzurák
Hodnotenie: 0   0
22:37:09 22.12.2018 [6728] Nevhodný príspevok?
Rok 2018.

Rok 2018 má už len pár dní pred sebou. Aspoň pre mňa je to čas na obzretie sa späť a zhodnotiť, aký bol pre mňa, aký bol pre mesto v ktorom žijem.
Pre mňa osobne bol približne taký, ako tie predošlé. Nakoniec ja si vždy do Nového roku prajem hlavne to, aby ten nový nebol horší, ako odchádzajúci. Aj keď je to stále ťažšie a ťažšie, lebo z roka na rok, akosi rýchlejšie stárnem. No zákony prírody a života sa obísť jednoducho nedajú.
Pre moje mesto a ľudí v ňom to bol rok, zvýšených emócií, ktoré boli vyvolané predovšetkým komunálnymi voľbami. Aj keď sa nesúťažilo zrovna v rukavičkách, čo samozrejme k voľbám patrí, myslím si, že to bolo v duchu Fair play. Boli víťazi a tí, ktorí neuspeli. Úmyselne som nenapísal prehrali. Vo voľbách totiž nevyhrávajú silnejší, rýchlejší, ani tí, ktorí dajú viacej góĺov. Voľby sú viac o emóciach, sympatiách, kamarátoch, rodinách a pod.
Aj preto by som nepreceňoval víťazstvá tých, ktorí uspeli a nepodceňoval tých neúspešných. Oni neboli horší, len menej úspešní. Úspech v akýchkoľvek voľbách by sa mal brať predovšetkým s veľkou pokorou a zodpovednosťou. Neúspech zase s triezvou hlavou, už aj preto, že tieto výsledky sú len dočasné. A tak som veľmi zvedavý, ako sa tí čo uspeli, budú prejavovať v najbližšom období. Naopak,pre tých ktorí neboli úspešní, by to mohla byť motivácia pre ďalšie voľby. Teda určite aspoň pre tých mladších. Je to naozaj predovšetkým súťaž a neúspech by nemal znechucovať, skôr naopak. V žiadnom prípade výsledky týchto volieb netreba preceňovať, ale samozrejme ani podceňovať. Ja osobne čím som starší, tým viac rozumiem výroku českého geniálneho herca p. Wericha . " Ak nejde o život, tak ide o h.... Aj keď tu určite nejde ani o jedno, ani o druhé. Len som chcel povedať, že pre náš život sú ďaleko dôležitejšie veci, ako úspech či, neúspech vo voľbách.
Takže ak subjektívne hodnotím rok 2018 pre naše mesto, tak bol síce dôležitý pre ďalšie štyri roky, ale o tom ako sa bude žiť v našom meste, aká tu bude atmosféra, ako sa budeme k sebe správať, na to budeme mať vply a myslím si nemalý, aj my ostatní. Osobne verím, že k tomu prispeje aj táto webb stránka. Ak sa dokážeme počúvať, ak dokážeme rešpektovať aj iné názory, ak budeme uprednostňovať to čo nás spája pred tým, čo nás rozdeľuje, tak to bude to najlepšie, čo si môžeme želať pre budúcnosť Novák. Treba si jednoducho uvedomiť, že nie každý, kto nás chváli je náš priateľ a nie každý, kto nás kritizuje je náš nepriateľ. To platí pre túto stránku, pre primátora, poslancov a samozrejme aj nás občanov.
Takže čo si priať v Novom roku???
Určite minimálne to, aby nebol pre nás horší, ako tento odchádzajúci. Aby bolo v ňom viac porozumenia a vzájomnej úcty, menej falošnosti a ľudskej zlomyseľnosti.
Hovorí sa : "Ak chýba zdravie, bolí telo. Ak chýba láska, bolí duša." Všetkým čitateľom tejto stránky a samozrejme aj všetkým občanom Novák želám, aby vás v roku 2019 nič nebolelo.
S úctou
Ľubo Dzurák
Hodnotenie: 4   0
21:23:21 14.11.2018 [6677] Nevhodný príspevok?
Bravooó Frederika!!!
Ospravedlňujem sa, že som nedal pred Vaše meno oslovenie, lebo neviem kto ste. Po prečítaní Vášho príspevku, ma však napadlo jediné slovo. Bravó. Naozaj aj toto sú Nováky. Jednoducho tu treba začať likvidovať všetko, čo slúži občanom. Vám vadí krčma v priestoroch pod Gastropólom. Škoda, že ste tie priestory nevideli pred tým, ako sa tam "Krčma" obnovila. Plesnivé, zapáchajúce a zdevastované priestory. Prišiel človek s nápadom skultúrniť majetok mesta tak, aby slúžil občanom. Vy prichádzate s návrhom to zrušiť. Viete, keby som bol primátorom mesta, tak naopak, vyzvem občanov, aby prišli s nápadom, ako využiť priestory Gastrapóla z ktorého sa stalo skladište nepotrebných vecí, ako využiť napr. budovu bývalého kina a ďalšie nevyužité budovy v meste. Prenajal by som to nováčanom, lebo to je náš majetok aj za symbolické euro, len nech je to využité pre občanov a nech z toho mesto má aj nejaký príjem. O zveľadení majetku mesta už nehovoriac. Vy však rozmýšľate inak. Ak s nejakým nápadom príde nováčan, tak treba urobiť všetko preto, aby sa nepresadil. Veď čo ak sa nabalí??? Poznám množstvo miest a obcí, kde platí jedno. Najprv náš občan, potom človek z regiónu, z kraja a zo Slovenska. To je postupnosť, ktorá je samozrejmosťou keď sa dáva majetok do prenajmu. A to sa nejadná len o prenájom. Ak si to vieme urobiť sami v meste, za približne rovnakú cenu, ako ponúkajú tí z vonku, tak jednoznačne by tá zákazka mala zostať doma. Podľa Vášho názoru je však asi moje rozmýšľanie zcestné. V poriadku, je to Váš názor.
Vrátim sa však ku krčme. Nielen, že sa zhodnotil majetok mesta, ale aj zimným vykurovaním ďalej neplesnivie spodná časť Gastropóla. A nechcem už písať o tom, že sa tam v lete robili akcie, na ktorých sa zúčastnilo a prišli sa zabaviť stovky nováčanov. Ale možno máte pravdu. Treba začať likvidovať, všetko čo vytvorili naši občania, všetko, čo slúži občanom. Sám som zvedavý, ako bude na podobné veci reagovať nový primátor.
Aby som však len nekritizoval a nemoralizoval, bol by som rád, keby ste na tejto stránke zverejnili, čo ste urobili Vy ako občianka, pre toto mesto, pre nás občanov. Ak to bude porovnateľné aspoň s touto krčmou, nemám problém sa Vám na tejto stránke ospravedlniť. A aby som bol úplne korektný, pozývam Vás do tejto "Krčmy" na pohár vína, kde Vám ukážem, ako tieto priestory vypadali pred pár rokmi. Možno potom zmeníte názor na ľudí, ktorí sa snažia pre toto mesto urobiť niečo naviac.

S priateľským pozdravom
Ľubo Dzurák
Hodnotenie: 3   0
14:37:33 31.10.2018 [6626] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň pán Theis,

príspevky na novaky.com necenzuruje a ani nekontroluje prednosta MsÚ.

Pekný deň.

Webmaster.
Hodnotenie: 0   1
13:19:38 31.10.2018 [6624] Nevhodný príspevok?
Pisem, aj napriek tomu, ze bude priapevok zmazany.
Pokial bude stranky cenzurovat prednosta, nikdy sa k pravde nedostaneme. Sebalubost a arogancia by tu nemala co robit.
Primator moze byt aj o zlata a mat strieborne topanky. Pokial nebudü v kresle sediet poslanci, co chcu nieco robit pre mesto, ale budu si robit prieky, rozbroje, hadat sa ako psi,... nic sa nedokaze.
Chamtivost na ziskanie miesta prednostu je velka a iniciativa provokatera, tuziaceho po tomto mieste nema hranice.
Vasne by sa mali stlmit a konat s chladnou hlavou, inak sa z toho marazmu nedostaneme ani za 40 rokov.
Hodnotenie: 2   0
14:44:20 26.10.2018 [6610] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň prajem. Všetci by sme boli radi aby nastala taká doba ako píše pán Ľubomír. Avšak nemôžem súhlasiť s výrokom o voľbách "nech už dopadnú akokoľvek". Nakoľko jedného kandidáta na primátora a jeho chovanie k spoluobčanom poznám dlhé roky, neverím, že keby sme ho zvolili za primátora, nastane v Novákoch raj. Neverím tomu, že z vlka sa môže stať baránok. Aby sme sa k tomu raju aspoň priblížili opätovne zdôrazňujem, že ja Ing. Dušana Šimku za primátora mesta voliť nebudem. Zla sme si v tomto meste užili už dosť.
M.O.
Hodnotenie: 3   3
12:34:10 26.10.2018 [6609] Nevhodný príspevok?
Dobré správy pre naše mesto.

Dobrý deň.
Som rád, že po čase môžem ladiť svoj príspevok pozitívne. Aj keď v našom meste vrcholí predvolebná kampaň, ktorá samozrejme prináša emócie, sem tam aj určité napätie, predsa sa tu však uskutučňujú akcie, ktoré hladia dušu, prinášajú pohodu a náladu.
Je totiž október a ten je vždy spájaný s "Úctou k starším".
Je dobré, že v našom meste pracujú organizácie, predovšetkým Klub dôchodcov a ZO Zdravotne postihnutých, ktorí venujú tomuto sviatku primeranú pozornosť.
Bolo mi cťou, zúčastniť sa na akcii, ktorú poriadala ZO Zdravotne postihnutých. Krásny a dojímavý program, ktorí pripravili bývalí účitelia ZŠ p. Nemčeková a p. Petriska, bol nielen profesionálny, ale aj dojímavý a chytil každého z prítomných za srdce. Keď potom v podobe tzv. "Čerešničky na torte" pridal krásne melódie so svojou harmonikou Paľo Oršula, tak je úplnou samozrejmosťou, že u všetkých prítomných prevládal úsmev na tvári a dobrá nálada. Opäť sa raz ukázalo, že vieme byť aj iným mestom, akým nás vnímajú na okolí. Ukázalo sa, keď v takýchto oraganizáciach pracujú vo výboroch ľudia, ktorí robia tieto funkcie srdiečkom a z presvedčenia, že treba ľudí spájať a niečo najviac pre nich urobiť, tak aj v našom meste sa dá žiť radostnejšie a veselšie. Mnohokrát k tomu nepotrebujeme ani dovezenú kultúru z vonku. Sami pre seba si vieme pripraviť krásne podujatie.
Osobne verím, že po komunálnyh voľbách, nech už dopadnú akokoľvek, budú riadiť mesto ľudia, ktorí budú nielen podporovať akcie týchto organizácií, ale vytvoria im ešte lepšie podmienky na skvalitnenie ich činnosti
Toto však nie je jediná dobrá správa pre vás priatelia. Tou ďaľšou je skutočnosť, že za dva týždne sa všetci staneme najsilnejšími občanmi v našom meste!!! Aj keď to bude len na jeden deň, no my všetci budeme rozhodovať, kto bude spravovať naše mesto ďalšie štyri roky. Akcie o ktorých som písal svedčia o tom, že v našom meste žijú ľudia, ktorí nás vedia spojiť, ktorí prinášajú do Novák, úsmev, pohodu a náladu. Je len na nás, či odovzdáme svoju moc tým, ktorí budú vytvárať takýmto ľuďom, spoločenským, záujmovým organizáciam, športovým klubom podmienky na činosť, ktorá určite prispeje k lepšiemu a krajšiemu životu v našom meste. Ľudí, ktorí sa zasadia za to, že úcta prestane byť len slovkom a bude tu po celý rok. Nielen v októbri.
Tak šťastnú ruku priatelia.

S úctou
Ľubo Dzurák
Hodnotenie: 0   0
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
Bojnice majú novú atrakciu. Návštevníkov odvezie turistický vláčik
Turistický vláčik odvezie ľudí na dvoch trasách.
zobraziť podrobnosti »
09.05.2019
Nebezpečné znečistenie. Bývalý zamestnanec odhalil nekalé praktiky
NOVÁKY / Rybári už niekoľko rokov upozorňujú na znečistenú vodu v rieke Nitra. Tá je najmä v úseku pod Novákmi plná chemických látok. Do redakcie TV JOJ sa ozval bývalý hasič, ktorý pracoval v tamojšej chemičke. Informoval o tom, ako tam zneškodňovali ortuť.
zobraziť podrobnosti »
20.03.2019
VIDEO: Prievidza má letisko. Ani Federer už nemusí dosadať na trávu
Lúka s ďatelinou bola dlhých sedemdesiat rokov letiskom v Prievidzi. To sa teraz zmenilo. Trávu nahradil asfalt. Pomôcť to môže celému regiónu.
zobraziť podrobnosti »
19.03.2019
Budú sa preverovať výsledky volieb: Neúspešní kandidáti žiadajú o prepočítanie hlasov
NOVÁKY - Jeden z neúspešných kandidátov na primátora Novák v novembrových voľbách do orgánov samosprávy obcí požiadal Ústavný súd (ÚS) SR o prepočítanie hlasov. Podanie odôvodnil tesným rozdielom hlasov voličov medzi ním a zvoleným kandidátom.
zobraziť podrobnosti »
28.11.2018
Hlasuj za ZŠ Nováky a vyhraj
V hre sú 3x plne vybavené počítačové učebne s interaktívnou tabuľou v hodnote 21 000 € pre tvoju školu a viac ako 120 vecných cien pre teba, hlasovanie prebieha do 31.12.2018
zobraziť podrobnosti »
22.11.2018
Mail:
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.