Online 5 ľudí. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Správy z lokality Nováky
Externé správy z Novák + Volebný infoservis (3581 príspevkov)

Výzva na predloženie cenovej ponuky - protipovodňové opatrenia
22.05.2019 16:20:01 [11751]
Názov zákazky: Protipovodňové opatrenia v meste Nováky, lokalita Brod,Lelovský potok a Trenčianska – SO 02 Lelovský potok...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Kam vyraziť tento týždeň za kultúrou a zábavou?
22.05.2019 02:29:56 [11748]
Prinášame vám tradičný prehľad tipov na voľný čas.
Zdroj: myhornanitra.sme.sk Viac podrobností...

Finančná správa spustila projekt eKasa
21.05.2019 11:29:58 [11746]
Finančná správa spustila projekt eKasa Ide o online napojenie pokladníc na finančnú správu.Nové povinnosti sa týkajú všetkých podnikateľov, ktorí evidujú tržbu. Podnikatelia musia svoje pokladnice upraviť alebo vymeniť a zapojiť sa do systému eKasa najneskôr od 1. júla 2019. Finančná správa v tejto...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Športom k zdraviu
21.05.2019 08:00:02 [11744]
Športom k zdraviu

Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Deň detí v našom meste
21.05.2019 07:49:58 [11743]

Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Triedny výlet 6.A a 6.B - Wachumba
20.05.2019 13:49:54 [11742]
Do galérie Triedny výlet 6.A a 6.B - Wachumba boli pridané fotografie. 53Dňa 16. mája 2019 sa uskutočnil jednodňový školský výlet 6. A a 6. B triedy do Rajeckej Lesnej. Deti čakal bohatý športový program, lanové prekážky, bungee running, streľba zo vzduchovky, lukostreľba, airoft, paintball a ďalšie súťažné disciplíny zamerané na fyzický a duševný rozvoj. Spestrením dňa bola aj prehliadka  Betlehemu v Rajeckej Lesnej. Hlad sme zahnali bohatou opekačkou. Počasie nám prialo, zažili sme si kopec zábavy, adrenalínu a prekonali sme samých seba. Veľká vďaka patrí aj šikovným animátorom z Wachumby. Bolo nám super!!!

Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Na hornej Nitre pribudla lokalita, kde hrozí zosuv
19.05.2019 02:19:55 [11737]
Úrady v roku 2018 zaregistrovali deväť svahov, ktoré sa môžu zosunúť.
Zdroj: myhornanitra.sme.sk Viac podrobností...

Naši futbalisti postupujú ďalej!
17.05.2019 17:10:00 [11734]
V obvodnom kole, ktoré sa hralo 17.5. v ZŠ Nitrianské Rudno naši chlapci vyhrali nad ZŠ Oslany 4:1 a ZŠ Nitrianske Rudno porazili 3:1. Výborný výkon podalo celé mužstvo v zložení: M. Dadík, M. Sány, P. Málek, M. Poništiak, M. Švec, P. Hajnovič, P. Hrdý /brankár/. Chlapci postúpili do okresného kola, ktoré sa uskutoční 22.5. v ZŠ Energetikov Prievidza.
5
Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Cesta rozprávkovým parkom
17.05.2019 10:49:57 [11733]
Mesto Nováky v spolupráci s Nováckym ľudovým divadlom, CVČ a ZUŠ  pozývajú všetkých  - malých i veľkých -  na Cestu rozprávkovým parkom, kde spoločne oslávime MDD. V sobotu 1. júna od 11.00 h na deti čakajú v Parku Dr. Štefana Moysesa chvíle plné nielen zábavy, ale i poučenia. Tešíme sa na Vás!!!...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
17.05.2019 10:09:57 [11732]
Dňa 09. 04. 2019 zverejnilo Mesto Nováky v zmysle zákona "Priamy nájom nebytového priestoru č. 02/2019" podľa ustanovenia § 9a a nasl. Zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa čl. 6 Zásad o hospodárení s majetkom mesta Nováky, o najvhodnejší návrh na uzatvor...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Zverejnenie zámeru prenechania majetku mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa
17.05.2019 08:39:58 [11730]
Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Novákoch č. 89/2019 zo dňa 30.04.2019, týmto zverejňuje zámer prenechania majetku obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľ...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva neh. majetku mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zreteľa
17.05.2019 08:39:58 [11731]
Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Novákoch č. 81/2019 zo dňa 30.04.2019, týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Nováky z dôvodu...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Verejná vyhláška
16.05.2019 09:29:59 [11729]
Krajský pamiatkový úrad Trenčín (ďalej iba "KPÚ Trenčín") podľa § 11 odsek 1 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej iba "pamiatkový zákon") ako vecne a podľa § 9 odseku 5 pamiatkového zákona ako miestne príslušný správny orgán na...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Chrámový koncert
15.05.2019 14:59:58 [11728]
Základná umelecká škola Nováky a Farský úrad v Novákoch Vás pozývajú na Chrámový koncert, ktorý sa uskutoční 26. 05. 2019 o 15,00 h v kostole Sv. Mikuláša v Novákoch ...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Chrámový koncert
15.05.2019 13:14:55 [11727]

Zdroj: www.zus-novaky.sk Viac podrobností...

Revíry na hornej Nitre zaznamenali úhyn rýb (+FOTO)
15.05.2019 02:49:54 [11726]
Mnoho ľudí pri jarných prechádzkach v okolí jazier znepokojili uhynuté ryby.
Zdroj: myhornanitra.sme.sk Viac podrobností...

Na Rudno Cupe zvíťazili kanoisti z KRK Nováky (+FOTO)
15.05.2019 01:29:57 [11725]
Na priehrade v ATC Nitrianske Rudno sa uskutočnil 6. ročník pretekov v rýchlostnej kanoistike Rudno Cup, ktoré zorganizoval Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky.
Zdroj: myhornanitra.sme.sk Viac podrobností...

Prváci s lesníkom
14.05.2019 23:19:56 [11724]
Lesník  p. Ing. Vladimír Majer by bol prvákov najradšej zobral do lesa  a tam im ukázal a porozprával o zázraku menom LES. Počasie to nedovolilo,  preto kúsok lesa priniesol medzi nich a pridal veľa informácií, čo všetko tvorí les a ako sa treba v lese a v prírode vôbec  správať. Lebo to, čo poznáme a máme radi chránime ochotnejšie.  Vďaka, pán Majer, páčilo sa nám. 
2
Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Prokurátor navrhol obžalovaných v kauze výbuchu vo VOP Nováky uznať vinnými
14.05.2019 19:19:59 [11723]
Súd v kauze tragického výbuchu vo VOP Nováky sa zrejme pomaly blíži ku koncu. Na prievidzskom súde dnes čítali záverečné reči.
Zdroj: myhornanitra.sme.sk Viac podrobností...

Detektívny deň
13.05.2019 19:19:59 [11721]
V piatok 10.5. zaplnili obidve 2. triedy detektívi.  Hľadali indície a riešili záhadu zmiznutého pokladu. Použili všetky dostupné vedomosti, poznatky aj ťaháky zo všetkých predmetov. Detektívi Fúzik a Linkoln celú pátračku koordinovali, ale hlavnú prácu odviedli malí pátrači. Všetkým oznamujeme, že vďaka ich usilovnej spolupráci  sa POKLAD NAŠIEL.
50
Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Prijímacie skúšky na šk.rok 2019/20
13.05.2019 12:54:54 [11720]
V hudobnom odbore : • Hra na klavíri, na keyboarde • Hra na sláčikových nástrojoch: na husliach, viole, violončele, kontrabase • Hra na dychových nástrojoch: zobcovej flaute – sopránovej, altovej, tenorovej , basovej, priečnej flaute, klarinete, trúbke, saxofóne, pozaune, lesnom rohu • Hra na gitare, elektrickej gitare, basovej elektrickej gitare • Hra na akordeóne • […]
Zdroj: www.zus-novaky.sk Viac podrobností...

Poďakovanie za 2%
13.05.2019 10:44:55 [11717]
Dovoľte, aby sme sa aj touto cestou poďakovali všetkým, ktorí darovali Rodičovskému združeniu pri ZUŠ Nováky 2% zo svojich daní. Rodičom a rodinným príslušníkom detí, ktorí sú našimi žiakmi, ale aj tým ktorí u nás deti nemajú a napriek tomu nás aktívne podporili.Získané finančné prostriedky využijeme na zlepšenie výchovno – vyučovacieho procesu.Ešte raz ĎAKUJEME!
Zdroj: www.zus-novaky.sk Viac podrobností...

Muzikál FRIDA MAĽOVAŤ A MILOVAŤ
13.05.2019 10:19:57 [11716]
Občianske združenie ÚSMEVY PRE DETI vás pozýva 14. júna 2019 o 18:00 h do Domu kultúry v Novákoch na muzikál FRIDA MAĽOVAŤ A MILOVAŤ.FRIDA Maľovať a milovať je muzikál s pôvodnou tvorbou hudobného skladateľa Rudolfa Geriho a spisovateľa, autora libreta a textov piesní Daniela Heviera v réžii Karola...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Zloženie skupín na ME mužov U17 v Tbilisi.
10.05.2019 19:30:01 [11714]
Prinášame vám horúcu informáciu o zložení skupín na Majstrovstvách Európy mužov U17 v gruzínskom Tbilisi 11. - 18.08.2019.
Zdroj: www.kvpnovaky.sk Viac podrobností...

Na slovíčko po kvalifikácii U17 s Michalom Gogolom
10.05.2019 18:10:00 [11712]
Minulý víkend strávila naša mužská reprezentácia U17 v Manchestri, kde sa konal kvalifikačný turnaj skupiny B o postup na Majstrovstvá Európy U17. Po poslednom zápase sme vyspovedali Michala Gogolu, asistenta trénera U17.
Zdroj: www.kvpnovaky.sk Viac podrobností...

Naši futbalisti na výbornú!
10.05.2019 18:10:00 [11713]
 

Naše mužstvo v zložení P. Hrdý, A. Hajnovič, B. Hanus, M. Dadík, M. Sány, P. Málek, M. Poništiak, M. Švec statočne bojovali v obvodnom kole v ZŠ Dolné Vestenice. Domácich porazili 9:0 . Ťažký, ale veľmi pekný zápas zohrali so ZŠ Lehota pod Vtáčnikom. Vyhrali ho 6:3 a postúpili do semifinále, ktoré sa bude konať o týždeň v ZŠ Nitrianske Rudno.

Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Slovensko môže dočasne dotovať výrobu elektriny v elektrárni Nováky, rozhodla Európska komisia
10.05.2019 16:10:01 [11709]
Európska komisia skonštatovala, že výroba elektriny v Novákoch je do vybudovania novej infraštruktúry v oblasti <a href="https://www.webnoviny.sk/slovensko-moze-docasne-dotovat-vyrobu-elektriny-v-elektrarni-novaky-rozhodla-europska-komisia/">Čítať ďalej</a>
Zdroj: www.webnoviny.sk Viac podrobností...

III.ročník Celoslovenskej súťažnej prehliadky v hre na bicích nástrojoch
10.05.2019 14:14:54 [11708]
Paulínka Minichová: hra na malý bubon, kategória do 13.r. &#8211; 3. miesto v zlatom pásme „Ukáž, čo vieš“ hra na biciu súpravu &#8211; zlaté pásmo hra na xylofón &#8211; 3. miesto v zlatom pásme ( trieda uč. Ján Vážan, DiS.art.) Nové Zámky, 7. máj 2019 Srdečne blahoželáme!
Zdroj: www.zus-novaky.sk Viac podrobností...

Projekt Elektroodpad – dopad 2
10.05.2019 07:30:01 [11707]
Súčasťou našich osláv Dňa Zeme bolo aj zapojenie sa do projektu Elektroodpad – dopad 2. Jeho cieľom bolo vyzbierať čo najviac elektrospotrebičov, ktoré už doslúžili. O zbere elektroodpadu sme oboznámili aj obyvateľov nášho mesta prostredníctvom mestského rozhlasu.  Obyvatelia mesta, ktorí nemali možnosť priniesť odpad do školy, zavolali na sekretariát základnej školy a naše elektrohliadky im odpad odviezli. Aj vďaka tomu neskončia elektrospotrebiče na čiernych skládkach, ale budú ekologicky zlikvidované a ich súčiastky recyklované.

Pre rodičov pripravila p. Miklošová zaujímavú prednášku o škodlivosti elektrosmogu a v rámci rovesníckeho vzdelávania si naši šikovní šiestaci pripravili pre spolužiakov  prezentáciu o miestach v Novákoch, kde možno elektroodpad odovzdávať aj priebežne počas roka.

Deň Zeme sme plánovali zavŕšiť úpravou areálu školy, počasie nám však neprialo, a preto sa tieto aktivity uskutočnia, keď bude počasie priaznivejšie.  

 

Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Deň Zeme v škole...
10.05.2019 07:19:59 [11706]
Deň Zeme sme tento rok oslávili trochu neskôr, ako bol v kalendári. Presne 30. apríla. Na oslavy sme sa však začali pripravovať oveľa skôr – vyhlásili sme  zber  papiera. A tak už zopár týždňov žiaci našej školy prichádzali do školy nielen s taškami a pomôckami, ale aj  s balíkmi starého papiera. Kôpka v suteréne  školy utešene rástla, a tak si  stromy v našich lesoch  mohli s úľavou aspoň na chvíľku vydýchnuť. Škoda, že  niektoré triedy sa zberu vyhli a tvárili sa, že sa ich netýka.

Okolo jednej poobede zastalo pred našou školou biele autíčko s banskobystrickou poznávacou značkou. Hŕby starého papiera onedlho zmizli v jeho útrobách a na našej chodbe sa objavila úctyhodná kôpka hygienických potrieb. Tie poslúžia všetkým, ktorí priložili ruku k dielu a so zberom  pomohli.

Víťazom zberu sa stali žiaci 9. B triedy, na druhom mieste sa umiestnili žiaci 7. A triedy a na treťom mieste žiaci 5. C triedy.

Víťazom blahoželáme,  okrem  pocitu z dobre vykonanej práce  a hygienických potrieb sa môžu  tešiť aj na zaslúženú odmenu.  

Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Meno:
Heslo:
Bojnice majú novú atrakciu. Návštevníkov odvezie turistický vláčik
Turistický vláčik odvezie ľudí na dvoch trasách.
zobraziť podrobnosti »
09.05.2019
Nebezpečné znečistenie. Bývalý zamestnanec odhalil nekalé praktiky
NOVÁKY / Rybári už niekoľko rokov upozorňujú na znečistenú vodu v rieke Nitra. Tá je najmä v úseku pod Novákmi plná chemických látok. Do redakcie TV JOJ sa ozval bývalý hasič, ktorý pracoval v tamojšej chemičke. Informoval o tom, ako tam zneškodňovali ortuť.
zobraziť podrobnosti »
20.03.2019
VIDEO: Prievidza má letisko. Ani Federer už nemusí dosadať na trávu
Lúka s ďatelinou bola dlhých sedemdesiat rokov letiskom v Prievidzi. To sa teraz zmenilo. Trávu nahradil asfalt. Pomôcť to môže celému regiónu.
zobraziť podrobnosti »
19.03.2019
Budú sa preverovať výsledky volieb: Neúspešní kandidáti žiadajú o prepočítanie hlasov
NOVÁKY - Jeden z neúspešných kandidátov na primátora Novák v novembrových voľbách do orgánov samosprávy obcí požiadal Ústavný súd (ÚS) SR o prepočítanie hlasov. Podanie odôvodnil tesným rozdielom hlasov voličov medzi ním a zvoleným kandidátom.
zobraziť podrobnosti »
28.11.2018
Hlasuj za ZŠ Nováky a vyhraj
V hre sú 3x plne vybavené počítačové učebne s interaktívnou tabuľou v hodnote 21 000 € pre tvoju školu a viac ako 120 vecných cien pre teba, hlasovanie prebieha do 31.12.2018
zobraziť podrobnosti »
22.11.2018
Mail:
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.