Online 9 ľudí. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Správy z lokality Nováky
Externé správy z Novák + Volebný infoservis (3581 príspevkov)

Plavecký výcvik - piataci
19.11.2019 09:14:59 [12282]
Už aj naši piataci zvládli plavecký výcvik. Síce naplávali veľa bazénov, ale sa aj "vybláznili". Svoje zdokonalenie ukázali v záverečnej plaveckej štafete, v ktorej vyhrali všetci. Veľká vďaka patrí trénerom, p. Michalovi Malíkovi, Jurajovi Zaťovičovi a Petrovi Nižnému.14Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Nikola sa na súťaži mladých chemikov nestratila
19.11.2019 06:25:00 [12281]
Študentka Spojenej školy v Novákoch uspela v medzinárodnej konkurencii 24 súťažiacich z dvanástich krajín sveta.
Zdroj: myhornanitra.sme.sk Viac podrobností...

Milí rodičia, žiaci a priatelia školy!
18.11.2019 18:45:01 [12279]
Na 1. stupni štartujeme vianočnú burzu v duchu hesla: "Uprac si domček, prispeješ pod stromček."


Možno má niekto niečoho prebytok, možno už veľa vecí v domčeku či v byte zavadzia alebo ich už nepotrebujete.


Cieľom našej akcie je vytriediť počas vianočného upratovania nepotrebné hračky, knihy, domáce potreby, šatstvo, bižutériu či handmade.


Kto chce takýmto spôsobom prispieť na dobrú vec - tento rok CSS DOMINO /zariadenie sociálnych služieb určené pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím/, nech prinesie do 6. 12. vytriedené veci do ZŠ na Ulici J. C. Hronského.


Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Program tradičného jarmoku v čase štátneho smútku
18.11.2019 07:54:59 [12276]
Obyvatelia mesta Nováky s hlbokým zármutkom prijali správu o tragickej havárii, ku ktorej došlo v stredu, 13. novembra, na zlatomoravskej ceste neďaleko Malanty pri Nitre. Strata na životoch všetkých, no predovšetkým mladých ľudí, je obrovská tragédia, ktorá sa všetkých hlboko dotkla. Mesto Nováky v...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Na obežnej dráhe Zeme
16.11.2019 23:14:59 [12274]
Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Nováky reagujú na tragickú nehodu pri Nitre, zrušili piatkový kultúrny program
14.11.2019 17:25:01 [12271]
Počas víkendu sa v Novákoch uskutoční tradičný Novácky jarmok. Sprevádzať ho mal bohatý kultúrny program. Piatkové vystúpenia však samospráva z úcty k obetiam tragickej nehody zrušila.
Zdroj: myhornanitra.sme.sk Viac podrobností...

Zmena programu tradičného jarmoku
14.11.2019 17:25:00 [12270]
Mesto Nováky vás pozýva na tradičný Novácky jarmok, ktorý sa uskutoční 15. a 16. novembra 2019 v Novákoch na Námestí SNP, Rastislavovej a Bernolákovej ulici. Čakajú na vás predajné stánky, stánky s občerstvením a kultúrny program,  ktorý začína až v sobotu, 16. novembra, vystúpením Folklórnej skupin...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Program tradičného jarmoku v času štátneho smútku
14.11.2019 16:05:01 [12268]
Obyvatelia mesta Nováky s hlbokým zármutkom prijali správu o tragickej havárii, ku ktorej došlo v stredu, 13. novembra, na zlatomoravskej ceste neďaleko Malanty pri Nitre. Strata na životoch všetkých, no predovšetkým mladých ľudí, je obrovská tragédia, ktorá sa všetkých hlboko dotkla. Mesto Nováky v...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Kvôli jarmoku v Novákoch uzavrú dve ulice
14.11.2019 15:24:54 [12267]
Uzávierka potrvá od štvrtku ráno do piatku večera.
Zdroj: myhornanitra.sme.sk Viac podrobností...

Zverejnenie zámeru prenechania majetku mesta do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa
14.11.2019 09:34:58 [12265]
Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestskej rady v Novákoch zo dňa 11.11.2019, týmto zverejňuje zámer prenechania majetku obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa....
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zreteľa
14.11.2019 09:34:58 [12266]
Mesto Nováky, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s Uznesením Mestskej rady v Novákoch zo dňa 11.11.2019, týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zr...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Jesenný koncert
13.11.2019 12:34:56 [12263]

Zdroj: www.zus-novaky.sk Viac podrobností...

Farebné struny
13.11.2019 12:34:56 [12264]

Zdroj: www.zus-novaky.sk Viac podrobností...

OZNAM- obmedzená dodávka tepla
13.11.2019 09:55:01 [12262]
BENET, s.r.o. Nováky, Vám oznamuje, že z dôvodu oprávna výrobných zariadeniach tepla v spoločnosti Fortischem a.s. bude dňa27.11.2019 t.j. v stredu v čase od 8,00 hod. do 14,00 hod.obmedzená dodávka tepla na vykurovanie a na ohrev teplej úžitkovejvody v časti mesta Chemická kolónia....
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Oprava štátnej cesty I/64
13.11.2019 09:24:58 [12261]
Mesto Nováky na základe oznámenia investora stavby Slovenskej správy ciest, Žilina, oznamuje obyvateľom mesta, že v dňoch od 18. 11. 2019 do 29. 11. 2019 bude prebiehať oprava štátnej cesty I/64, ktorá bude pozostávať z vyfrézovania starého povrchu a nanesenia nového krytu vozovky. Práce na štátnej...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Výstavy aj jarmok, na tieto podujatia sa môžete tešiť tento týždeň
12.11.2019 14:34:55 [12259]
Prinášame vám tradičný prehľad tipov na voľný čas
Zdroj: myhornanitra.sme.sk Viac podrobností...

Návrh zmeny podmienok prepravnej služby - sociálny taxík
12.11.2019 12:54:56 [12258]
  Návrh zmeny  – prepravná služba - Sociálny taxík. Cieľová skupina                             - dôchodcovia nad 70 rokov alebo, sa mení nasledovne:     - dôchodcovia nad 65 rokov alebo,  Opis a podmienky služby - pre jednu osobu dve jazdy za kalendárny mesiac v roku sa mení  nasledovne    -    pre...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

oznámenie a rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti „Rýchlostná cesta R2 Dolné Vestenice – Nováky“
12.11.2019 07:45:00 [12257]
V zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon), zaslalo Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námes...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Sme víťazi celoslovenskej súťaže...
11.11.2019 13:04:56 [12254]Aj tento rok sme sa zapojili do celoslovenskej súťažno-vzdelávacej aktivity Hovorme o jedle. V rámci nej sa uskutočnilo niekoľko zaujímavých prednášok, exkurzií, aktivít. Tento raz sme si vybrali tému Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky. Z 268 slovenských škôl sme sa umiestnili na I. mieste. Poďakovanie patrí všetkým deťom i učiteľom, ktorí priložili ruku k dielu.

Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

oznámenia a rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti „Rýchlostná cesta R2 Dolné Vestenice – Nováky“
11.11.2019 11:54:56 [12253]
V zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon), zaslalo Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námes...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Plavecký výcvik
09.11.2019 23:24:56 [12251]
Štvrtáci sú ďalšími absolventami plaveckého výcviku. Niektorí plávali ako rybičky, ale našli sa aj takí, ktorí by (napriek úsiliu trénerov) potrebovali viac návštev plavárne.Žeby dobrý tip na vyplnenie dlhých jesenných a zimných podvečerov?7Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Krásne a múdre rozprávky
09.11.2019 22:44:58 [12250]
pripravili pre našich najmenších žiakov v spolupráci s mestskou knižnicou členky FSk Marinka. K peknému slovu pridali ukážky zaujímavých predmetov, ktoré používali naši praprapredkovia i chutné pohostenie. Múdre sú však aj naše deti – aktívne komunikovali, pridali aj bystrý postreh: „ Tí ľudia kedysi ako veľa pracovali.“10Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Výzva na podávanie ponúk nájomného-priamy nájom nebytového priestoru
08.11.2019 09:04:59 [12249]
Mesto Nováky podľa ustanovenia § 9a a nasl. Zák. č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa čl. 6 Zásad o hospodárení s majetkom mesta NovákyVYZÝVA NA PODÁVANIE PONÚK NÁJOMNÉHO V PONUKOVOM KONANÍ NA PRIAMY NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU č. 07/2019...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

V školskom roku 2020-2021 otvára Stredná odborná škola Nováky tieto odbory:
07.11.2019 12:54:56 [12246]
Maturitné vysvedčenie  + výučný list:   mechanik hasičskej techniky   mechanik - mechatronik – možnosť duálneho vzdelávania   mechanik počítačových sietí      technik spracovania plastov – možnosťduálneho  vzdelávania   technik pre chemický a farmaceutický priemysel – možnosťduálneho vzdelávaniaMatu...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

OZNAM- „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Nováky“
07.11.2019 08:54:58 [12245]
Dovoľujeme si oznámiť, že mesto Nováky sa s projektom "Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Nováky" (ďalej aj "CIZS Nováky") zapojí do výzvy zameranej na integráciu primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Školský výberový koncert
06.11.2019 13:24:55 [12243]

Zdroj: www.zus-novaky.sk Viac podrobností...

ŽIAČKA SOŠ NOVÁKY ÚSPEŠNE REPREZENTOVALA SR NA MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽI GRAND PRIX CHIMIQUE
06.11.2019 08:54:58 [12242]
Medzinárodná súťaž GRAND PRIX CHIMIQUE sa konala v Strednej chemickej škole v meste Debrecen v dňoch od 23. do 28.októbra 2019. Súťaže sa zúčastnilo 24 súťažiacich  z 12 krajín sveta.GRAND PRIX CHIMIQUE je medzinárodná súťaž stredoškolákov - žiakov stredných odborných škôl orientovaných na štúdium c...
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

TEKVIČIARIKY
05.11.2019 20:35:15 [12241]
Minulý týždeň krášlili vstupnú chodbu hornej školy, potom sa predvádzali v meste so strašidielkami. Niektoré sme nestihli odfotografovať, ale híkali sme nad všetkými. A striga, čo k nám zablúdila, len uznanlivo kývala hlavou.8Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Exkurzia - Banská Štiavnica
04.11.2019 19:24:59 [12240]Dňa 29.10.2019 siedmaci navštívili historické mesto na strednom Slovensku - Banskú Štiavnicu. Prvou zastávkou našej exkurzie bolo Múzeum vo Svätom Antone. Pozreli sme si miestnosti, v ktorých kedysi žili významné rody panovníkov. Videli sme aj vystavené historické pamiatky - dobový nábytok, poľovnícke trofeje, krásne obrazy.


Z kaštieľa sme sa presunuli autobusom do Banského múzea v prírode. Ťažkú prácu baníkov nám priblížili krátkym dokumentárnym filmom. Vyzbrojení prilbami, gumenými plášťami a baterkami sme si išli pozrieť podzemnú expozíciu. Tu sme získali množstvo informácií o tom, ako sa kedysi v bani ťažilo.
Zdroj: zspribno.edupage.org Viac podrobností...

Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac November 2019
04.11.2019 09:24:58 [12238]
Oznamujeme Vám, že v dňoch 13. - 15. 11., 18. 11., 20. - 22. 11. , 27. - 29. 11.  2019   bude v priestoroch objektu "Duklianskych kasárni - Topirenská dolina"  vykonaná pyrotechnická činnosť....
Zdroj: www.novaky.sk Viac podrobností...

Meno:
Heslo:
Bojnice majú novú atrakciu. Návštevníkov odvezie turistický vláčik
Turistický vláčik odvezie ľudí na dvoch trasách.
zobraziť podrobnosti »
09.05.2019
Nebezpečné znečistenie. Bývalý zamestnanec odhalil nekalé praktiky
NOVÁKY / Rybári už niekoľko rokov upozorňujú na znečistenú vodu v rieke Nitra. Tá je najmä v úseku pod Novákmi plná chemických látok. Do redakcie TV JOJ sa ozval bývalý hasič, ktorý pracoval v tamojšej chemičke. Informoval o tom, ako tam zneškodňovali ortuť.
zobraziť podrobnosti »
20.03.2019
VIDEO: Prievidza má letisko. Ani Federer už nemusí dosadať na trávu
Lúka s ďatelinou bola dlhých sedemdesiat rokov letiskom v Prievidzi. To sa teraz zmenilo. Trávu nahradil asfalt. Pomôcť to môže celému regiónu.
zobraziť podrobnosti »
19.03.2019
Budú sa preverovať výsledky volieb: Neúspešní kandidáti žiadajú o prepočítanie hlasov
NOVÁKY - Jeden z neúspešných kandidátov na primátora Novák v novembrových voľbách do orgánov samosprávy obcí požiadal Ústavný súd (ÚS) SR o prepočítanie hlasov. Podanie odôvodnil tesným rozdielom hlasov voličov medzi ním a zvoleným kandidátom.
zobraziť podrobnosti »
28.11.2018
Hlasuj za ZŠ Nováky a vyhraj
V hre sú 3x plne vybavené počítačové učebne s interaktívnou tabuľou v hodnote 21 000 € pre tvoju školu a viac ako 120 vecných cien pre teba, hlasovanie prebieha do 31.12.2018
zobraziť podrobnosti »
22.11.2018
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.