Stránku si prezeráš sám... VEPOS Novaky.sk VOĽBY 2022
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
1085 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
14:22:36 07.01.2021 [7492] Nevhodný príspevok?
Pred časom som na tejto diskusii uviedol aby pán primátor prehodnotil uzavreté zmluvy u svojich predchodcov a to ako vidime je aj zverejnené na teletexte TV Nováky.Prekvapuje ma,že sa k tomuto problému nikto nevyjadruje kto má a nemá pravdu a prečo je to tak ako je.Prečo dotknutá strana mlči?Občan si potom vie vytvoriť presvedčenie kto má a nemá pravdu.Potom útoky na primátora sú len obyčajnou jalovinou.Behanie po zastupiteľstve a mávať nejakými papiermi je kontraproduktívne a zlomyselné.Občan pozná len jedno a to,že 2+2=4.
Hodnotenie: 0   0
08:45:45 14.12.2020 [7488] Nevhodný príspevok?
O vrabcovi, holubovi a sokolovi.
Na rokovaní mestského zastupiteľstva dňa 27.5.2020 na námietku poslanca Mariana Mištinu, že prijatím dotácie 100 tis.€ na rekonštrukciu budovy MsÚ, si ako mesto môžeme zablokovať možnosť získať dotáciu – asi 450 tis.€, o ktorej ešte nie je definitívne rozhodnuté, zareagovala pani viceprimátorka parafrázovaním porekadla – lepší vrabec v hrsti, ako holub na streche. (viď videozáznam - 44. min., resp. 55.min.)
Keďže dotáciu 100 tis.€ sme dostali a už je aj minutá, ja by som záver môjho predošlého príspevku č.7484 ešte doplnil tiež pomocou „ornitologickej“ metafory takto:
Ako občania sme nezískali celkom nič - vrabec nám vlastne uletel a pod nobasilovým plášťom historickej budovy MsÚ je pochovaný mŕtvy sokol (oveľa vzácnejší vták, ako vrabec, či holub) - fasáda historickej budovy zrekonštruovaná klasickou technológiou v roku 1992. To predsa bola nemalá hodnota, nerozvážne zničená a dnes fakticky už nenávratne stratená.
Podstatne rozumnejšie by bolo bývalo predmetnú dotáciu využiť na zateplenie prístavby a sobášnej siene, keďže aj to bolo v projekte. To by ale bolo možné iba za predpokladu racionálnej úvahy pána „rozhodujúceho“.
T.G.Masaryk, prvý prezident nášho spoločného štátu Čechov a Slovákov kedysi dávno povedal a perfektne pre tento prípad platí, že:
„Myslieť, to bolí.“
V.Richter
Hodnotenie: 3   0
11:38:31 08.12.2020 [7486] Nevhodný príspevok?
Štefan, keď si pozriem toto video
https://www.youtube.com/watch?v=0v-FpzDPkmY
tak tvrdenie „z dôvodu objektívnej nemožnosti“ je trošku utiahnuté za vlasy.

Ing. Dušan Šimka OKLAMAL poslancov priamo počas rokovania MsZ, nie je to trestný čín? Aké „z dôvodu objektívnej nemožnosti“? KLAMSTVO, PODVODY, ZAVÁDZANIE, to všetko je Ing. Dušan Šimka.

Štefan, koľko ti Dušan platí za tieto výlevy?
Hodnotenie: 1   0
09:49:23 08.12.2020 [7485] Nevhodný príspevok?
Nie som odborník na zatepľovanie budov,tak sa nebudem vyjadrovať k tomu,či bolo ,alebo nebolo potrebné zatepľovať budovu úradu,Takisto som nebol detailne oboznámený s technickým stavom budovy samotnej a preto ako občan neviem posúdiť,či vôbec bola potrebná nejaká rekonštrukcia,ale samotný projekt bol vypracovaný ešte v dobe primariátu Rndr.Daniša,takisto ako aj projekt rozšírenia kapacity materskej škôlky.
Terajším primátorom Ing.Šimkom ,ako aj poslaneckým zborom bol prezentovaný jednoznačný záujem uprednostniť realizáciu projektu škôlky,ale z dôvodu objektívnej nemožnosti jeho použitia pre podmienky výzvy,bol uprednostnený projekt modernizácie úradu,ktorý tým podmienkam vyhovoval.
Hoci v uvažovaní pána Vladimíra je zdanlivo prítomné racionálne jadro v jeho pochybnosti o potrebe zatepľovania úradu a vo vyčíslení nákladov na jeho rekonštrukciu,v skutočnosti mám obavu,že v jeho prípade ide len o značne laické a neodborné odhady.Zvlášť je táto moja obava posilnená,ak je verejne známa informácia,ktorej podstatu tvorí vyjadrenie bývalej vedúcej oddelenia výstavby Ing.Trojanovej potvrdzujúca nemožnosť použitia projektu rozšírenia kapacity materskej škôlky na podmienky výzvy z dôvodu nutnosti jeho prepracovania a nedostatok času na to prepracovanie.
Takisto je verejne známa informácia,že projekt rozšírenia kapacity materskej škôlky mohol byť už dávno zrealizovaný,keby bývalé vedenie mesta konalo kompetentnejšie a zodpovednejšie v posudzovaní tej nešťastnej kauzy nevypracovania nového PHSR a ktorého škodlivé následky sa s nami ťahajú po dnes.
Hodnotenie: 0   0
08:48:25 07.12.2020 [7484] Nevhodný príspevok?
Čo sme získali?
V príspevku č. 7416 som sľúbil kritizovať a naprávať každú deformáciu pravdy predvedenú primátorom, poslancami, či inými účastníkmi na rokovaniach mestského zastupiteľstva. Dovolím si vrátiť sa vďaka videozáznamom z rokovaní zverejnených na YOUTUBE, k dotácii na tzv. rekonštrukciu budovy mestského úradu.
Na 27.5.2020 zvolal primátor mesta rokovanie mestského zastupiteľstva za účelom prerokovania jediného bodu programu – schválenie uzatvorenia zmluvy na rekonštrukciu budovy MsÚ. Spočiatku malo rokovanie štandardný priebeh – zbytočné reči primátora o tom, ako sa mu podarilo na akciu získať dotáciu 100 tis. € z Enviromentálneho fondu. Dráma nastala neskôr, až pri otázkach poslanca Branislava Adamca na primátora a hlavne jeho vyhlásením, že pri hlasovaní nebude hlasovať za, ale sa zdrží hlasovania. Zdôvodnil to tým, že jeho prioritou a prioritou časti poslancov bolo a stále je, realizovať opravu škôlky a k žiadosti o dotáciu bolo určite možné po úprave použiť aj existujúci projekt, podobne ako v prípade projektu MsÚ. Primátor reagoval spŕškou invektív voči jeho osobe aj s výčitkou, že o veci nehovoril skôr. Aj pani viceprimátorka sa k nemu pridala s otázkou na poslanca Adamca – predsa na materskú školu nebola výzva, a naše mesto nič nezanedbalo a teda pokiaľ nebola výzva, o čom vlastne rozpráva? Ten potom doplnil svoje otázky ešte jednou, citujem: „Tá výzva k modernizácii MsÚ a obradnej siene“ je len o tom, že sa musia použiť peniaze len na MsÚ a obradnú sieň?“ (Koniec citátu, viď videozáznam 1.hod. 40. min. ) „No zjavne“- šarmantne zareagovala pani viceprimátorka a primátor zalamentoval - „no samozrejme Pane Bože“. Čo si však obaja nevšimli? Výzva Enviromentálneho fondu nebola menovite ani na budovy úradov a ani na materské školy. Výzva totiž znela nasledovne:
Činnosť L6: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zateplenia. (Mimo najmenej rozvinutých okresov.)
V zmysle uvedenej výzvy bolo úspešných 57 obcí a miest, teda dotácie dostali (vrátane mesta Nováky). Z toho až 45 prípadov sa týkalo škôl a školských zariadení, 5 prípadov objektov úradov (vrátane Novák) a 7 prípadov ostatných (kultúrne domy, zariadenie pre seniorov, požiarna zbrojnica).
Mesto Nováky získalo dotáciu 100 tis. € na projekt pod názvom „Modernizácia a obnova budov Mestského úradu a Obradnej siene Nováky“, keďže iný práve nebol ako sa hovorí – poruke pri predkladaní žiadosti. Nie je prinajmenšom zvláštne, že až 45 obcí a miest získali predmetné dotácie na objekty škôl a školských zariadení?
Čo sme my-občania získali „zanobasilovaním“ 90 cm hrubých múrov historickej budovy MsÚ? Nechcem byť vulgárny, teda poviem len, že nič. Aby som bol spravodlivý, ani pôvodná fasáda budovy už nebol originál – bola to síce napodobenina originálu, ale bola aspoň z poctivého tvrdého materiálu. Dnes máme kópiu napodobeniny z nobasilu. Dozvedeli sme sa tiež, že bolo treba okrem pôvodne plánovaných 5 tis. € pridať ešte 18 tis.€ , teda spolu 23 tis.€ (690 tis. Sk) z rozpočtu mesta. Domnievam sa, že za tie peniaze by bolo možné pôvodnú fasádu opraviť aj nanovo pekne vymaľovať a aj bez dotácie. Obradná sieň zostala tak-či tak nezateplená.
Teda nezískali sme celkom nič.
V. RichterHodnotenie: 4   0
11:50:08 30.11.2020 [7483] Nevhodný príspevok?
Štefan a tebe pravdepodobne v tejto kauze uniká, že ING. Dušan Šimka ZÁMERNE KLAMAL poslanca a tým PRIPRAVIL MESTO o projekt za 470 000 eur, čo je v prepočte aby si aj ty rozumel viac ako 14 MILIÓNOV Slovenských korún. Mestských budov je veľa, mohla sa zatepľovať akákoľvek. Šimka je podvodník, klamár, manipulátor, škodca pre mesto.

ŠIMKA úplne bez mihnutia oka KLAMAL poslanca Adamca na priamu otázku a ešte sa aj vysmieval, veď si pozri to video.
https://www.youtube.com/watch?v=0v-FpzDPkmY

Štefan, tebe uniká to najpodstatnejšie, aký je Šimka podvodník a klamár.
Hodnotenie: 0   0
16:33:02 29.11.2020 [7482] Nevhodný príspevok?
Accickvep pravdepodobne ti v kauze škôlka unikla aj táto informácia,ktorá celú situáciu dostáva do iného svetla.
P. primátor,(pozn.píše Ing.Trojanová)

Z komunikácie v danom čase so spoločnosťou MP Profit (pozn. spoločnosť zabezpečujúca externý manažment k podaniu ŽoNFP na MŠ a MsÚ a aj k podaniu žiadosti na environmentálny fond) vyplynulo, že projekt MŠ by musel byť prepracovaný (pozn. z dôvodu plánovanej prístavby a prestavby k podaniu ŽoNFP na rozšírenie kapacít MŠ). Prepracovanie projektovej dokumentácie MŠ sa v decembri 2019 v krátkom časovom horizonte nedalo stihnúť. Použiteľná na podanie žiadosti na envirofond bez potreby prepracovania bola projektová dokumentácia na MsÚ.

Vlaďa
Hodnotenie: 0   0
13:43:35 27.11.2020 [7481] Nevhodný príspevok?
Lavida už si smiešny :D

Tie jeho velikánske prešľapy a klamstvá nevidíš vôbec?

To ako Šimka klame priamo poslancov na priame otázky?
https://www.youtube.com/watch?v=0v-FpzDPkmY

To ako Šimka zavádza poslancov a vykrúca sa?
https://www.youtube.com/watch?v=0KioSnS2K_4

Ty toto nevidíš vôbec že. Ľudia v Novákoch sa z teba smejú Štefan. Mal by si prestať sa tak pchať do ***** Šimkovi.

Maj sa.
Hodnotenie: 0   0
08:46:30 27.11.2020 [7480] Nevhodný príspevok?

V príspevku pána V.Richtera ma zaujala veta ..."Z tých rečí podstatná časť sú jeho „chválospevy“ na jeho dôležitosť a neomylnosť."...
Teda domnievam sa,že z toho úplne logicky rezultuje otázka :Ktoré konkrétne iformácie Primátora Ing.Šimku z tej množiny informácií ním podaných či už na zasadnutiach MsZ,alebo na spomínanom videu je možné označiť za nesprávne,zavádzajúce a či dokonca nepravdivé?

A čo sa týka výtky,alebo námietky a či dalo by sa povedať z kryštáľovej gule vyfabulovanej vešteckej prejudikácie pána Richtera,ohľadom toho,čo by sa na MsZ dialo a ako by sa veselo a nedemokraticky porušovali ustanovenia rokovacieho poriadku,domnievam sa bude úplne v súlade s racionalitou moja skromná rada pre neho,že tieto starosti môže pokojne pustiť z hlavy.Totiž nezaregistroval som doteraz ani raz,žeby niekto z pozvaných využil ponuku primátora na verejnú prezentáciu svojich názorov a argumentačnú obhajobu svojich konaní a vyvrátenie primátorových tvrdení a asi nebudem v polohe veštca ako pán V.Richter ak vyslovím presvedčenie,že sa nikto z pozvaných neodváži takú možnosť využiť.A čo sa v tomto prípade konania poslancov týka,z toho ako hlasovali doteraz v minulosti je myslím správny a logický predpoklad,že časť tzv.opozičných poslancov nebude mať námietky,ak vystúpenie niekoho kto bude kriticky vystupovať voči primátorovi by malo presiahnuť rokovacím poriadkom stanovený čas.Skrátka je to na poslancoch ako sa rozhodnú,ale ja z pohľadu občana rozhodne neprijmem s uznaním akúkoľvek snahu poslancov pre využívanie obštrukcií na obmedzenie práva kohokoľvek sa slobodne vyjadriť,ako to bolo aj na poslednom zasadaní MsZ,keď bola časťou poslaneckého zboru využitá možnosť obštrukcie na to,aby bolo primátorovi zabránené sa vyjadriť k vystúpeniu bývalej vedúcej stavebného oddelenia Ing,Trojanovej.taktiež vnímam aj to,že na uplatňovenie zásady rovnakého metra má pán V.Richter skreslený pohľad,keď v prípade vystúpenia Ing.Trojanovej mu dĺžka nevadila a napokon bol to primátor,ktorý prezentoval,že s tým nemá nejmenší problém.V porovnaní s bývalým primátorom Rndr.Danišom a jeho necitlivými cenzorskými a protiústavnými zásahmi nie je Ing.Šimkovi v tomto a v dodržiavaní zásad transparentnosti čo vytknúť.
Ku kauze Trojanová nie je potrebné veľa slov,lebo zrejme stačí zopakovať základné fakty.Ako občan a volič rešpektujem zásadu,že "menežing" pracovníkov mesta a úradu,pokiaľ je v súlade so zákonými regulami,je plne v kompetenciách primátora a nezaregistroval som,žeby Ing.Trojanová,alebo niekto iný sa prezentoval argumentom z toho rangu.Tie reči o mobbingu a bossingu,čo sa tu vyskytli majú relevanciu asi ako informácie agentúry JPP/jedna pani povedala/.Taktiež vnímam,že tieto informácie nie sú svojou dôležitosťou také ,ktoré by boli primárne pre občiansku verejnosť a preto vnímam ako správny prístup primátora ak reagoval až potom,ako bola táto kauza prezentovaná verejnosti samotnou Ing.Trojanovou.
Teda pokiaľ prispievateľ V.Richter neuvedie a nevysvetlí v niektorom ďalšom svojom príspevku,ktoré konkrétne informácie podávané terajším primíátorom Ing.D.Šimkom sú nesprávne,zavádzajúce,alebo nepravdivé budem ako občan a volič považovať jeho príspevok aj s prihliadnutím na tie predchádzajúce za chybné a účelové snahy o diskreditáciu konania primátora z pozície politického oponenta a urazeného blízkeho rodinného príslušníka Ing.Trojanovej a tiež budem dúfať,že reakciou na môj príspevok nebude označenie za bublinového nekritického obdivovateľa terajšieho primátora Ing.D.Šimku a tiež toho,čo sám súc nízky sa snaží ponižovať.
Hodnotenie: 0   0
08:36:43 24.11.2020 [7479] Nevhodný príspevok?
Múdrosť a demokracia.
S rastom múdrosti ubúdajú slová - hovorí jedno arabské príslovie. Mne sa to akosi úplne automaticky do klávesnice tlačí v prevrátenom zmysle v súvislosti s primátorom nášho mesta. Teda že s ubúdaním múdrosti slová pribúdajú. Stačí si pozrieť hociktorý záznam z rokovania mestského zastupiteľstva a máme to ako na dlani. Kedysi dávno, keď bol ešte mladý, rokovania trvali 2-3 hodiny. V súčasnej dobe, pri tom istom primátorovi, ibaže s odstupom času sa bežne stáva, že rokovanie končí okolo pol noci. Ba stalo sa, že trvalo skoro do tretej hodiny rannej. Dovolím si tvrdiť, že pracovná a teda užitočná doba rokovaní mestského zastupiteľstva v minulosti i teraz, sa dĺžkou veľmi nelíšia. Odlišnosť je iba v počte slov, alebo množstve zbytočných rečí primátora. Z tých rečí podstatná časť sú jeho „chválospevy“ na jeho dôležitosť a neomylnosť.
V rámci jeho chápania demokracie si pozýva pred kameru na rokovania mestského zastupiteľstva aj svojich oponentov s prísľubom, že každému vytvorí dostatočný časový priestor, aby sa mohol ku všetkému vyjadriť. Vôbec mu pritom nevadí, že už dávnejšie sú k tomu mestským zastupiteľstvom a v súlade s príslušným zákonom prijaté nejaké pravidlá a majú v tom svoju rolu aj poslanci. No a keď si piati poslanci dovolili na septembrovom rokovaní odhlasovať ukončenie rozpravy proti jeho vôli, keď on mal chuť rozprávať, tak im to nedaroval a so vztýčeným ukazovákom ich pred celým svetom všetkých piatich vykričal aj po mene.
On však má ešte aj iné „demokratické“ možnosti na vyjadrenie svojho jedine správneho názoru a ak by aj mal niekto názor iný, určite je to klamstvo. On si o ňom dal demokraticky natočiť a zverejniť aj veľmi ponižujúce video. Čo tam po pluralite názorov, veď pravdu môže mať len a len On a má na to aj dôkazy. Veď On je predsa primátor mesta.
Francúzsky letec a spisovateľ A, de S. Exupéry napísal:
„Ak človek ponižuje, tak iba preto, že sám je nízky“.
V. Richter
Hodnotenie: 5   0
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
Bane na hornej Nitre skončili, banskí záchranári sú v pohotovosti naďalej. Je otázne dokedy
Banskí záchranári pomáhajú i pri rôznych nešťastiach.
zobraziť podrobnosti »
12.01.2024
FOTO: Elektráreň Nováky odstavila poslednú turbínu, skončila sa tak výroba elektriny z uhlia
Výroba elektriny a tepla z domáceho hnedého uhlia v Elektrárni Nováky po 70 rokoch definitívne skončila.
zobraziť podrobnosti »
21.12.2023
Final coal mining cart pulled from Nováky mine
More trains for Christmas holidays, Bratislava outskirts teeming with culture, and a recipe for Christmas baking.
zobraziť podrobnosti »
21.12.2023
Z nováckej bane vyťažili posledný vozík uhlia, o zamestnanie prídu stovky ľudí
Uzatváranie bane potrvá roky.
zobraziť podrobnosti »
21.12.2023
VIDEO: Karol Mikuláš: Baník, povstalec aj politický väzeň
VIDEO: Karol Mikuláš: Baník, povstalec aj politický väzeň
zobraziť podrobnosti »
15.03.2023
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.