Online 2 ľudia. FullHouse Slavio VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
929 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
17:45:14 23.10.2020 [7446] Nevhodný príspevok?
Kto ťa oklamal raz...
V mojom príspevku č.7437 som sa venoval e-mailu zo dňa 13.10.2020 od jedného Šimku a už sa mi dostal do počítača aj e-mail od druhého Šimku zo dňa 14.10.2020, v ktorom tento občan piatim našim poslancom kládol vraj „legitímne“ otázky a medzi týmito otázkami, som objavil aj takú, ktorá zasa obsahuje meno mojej dcéry, citujem:

Páni poslanci, zároveň sa Vás všetkých chcem spýtať, PREČO STE VŠETCI PIATI HLASOVALI ZA ABSURDNÝ NÁVRH POSLANCA Mariána MIŠTINU (UKONČENIE ROZPRAVY, ktorá vlastne ani riadne nezačala...), ABY SA PRIMÁTOR MESTA NEMOHOL VYJADRIŤ KU KLAMSTVÁM PREZENTOVANÝCH V ROZPRAVE MsZ občiankou, resp. PRACOVNÍČKOU MsÚ Ing. Vladimírou TROJANOVOU??? (Koniec citátu)

No ja jednoducho žasnem. Kde tento človek berie toľko drzosti, aby posudzoval, či nejaká občianka, resp. pracovníčka MsÚ v rozprave MsZ prezentovala nejaké klamstvá. (Myslel tým jej reakciu na zasadnutí MsZ dňa 23.9.2020 - na útoky primátora proti jej osobe na zasadnutí dňa 24.8.2020.) Ako to vôbec on dokáže posúdiť a kto mu dal právo to posudzovať? Či je on dáky univerzálny expert na všetko? Alebo jednoducho preto, že to tvrdí brat - primátor?
Koniec – koncov oni obaja podľa mňa nemajú žiadne právo na posudzovanie klamania kohokoľvek, lebo to ovládajú celkom slušne. Dúfam, že aj on ešte nezabudol na návštevu prvého prezidenta SR Michala Kováča v našom meste a klamstvá ich oboch v tejto súvislosti.
Aj jedno slovenské príslovie vraví čo možno od takýchto ľudí očakávať: Kto ťa oklamal raz, oklame ťa zas.
V.Richter

Hodnotenie: 6   0
13:00:09 23.10.2020 [7445] Nevhodný príspevok?

Ľubomír Dzurák, autor článku ,“Ak štyria robia to isté, nie je to, to isté“ je môj priateľ. I z toho dôvodu som veľmi rád, že sa v súčasnosti takmer doslova, bez toho, že by sme sa na túto tému, výslovne spolu bavili, viedli dialóg. Totižto po prečítaní jeho článku, som pochopil, že odkiaľ vanie vietor u neho ,na zvolenie si témy k napísaniu článku. Nie je to ťažké uhádnuť, pretože to, na čo sa dnes pozeráme, ako sa správajú niektorí politici vo veku tzv. strednej generácie , ako reagujú a pri dialógoch vypúšťajú do verejného priestoru cez obrazovku televíznych prijímačov zo seba nesúrodú, nič neznamenajúcu bezmyšlienkovú tvorbu, zjavne ťažko indoktrinovanú túžbou po moci, v tú chvíľu vypínam to monstrum, televízny prijímač a odchádzam od neho.
Dôvodom je hlavne skutočnosť, že z mnohých politikov, nevynímajúc politka v našom meste na najvyššom poste, keď vstúpil po prehratých voľbách v roku 2018 do do politiky sa obratom ruky stal z neho vlk s baraním rúchom a robí všetko preto, bijúc hlava, nehlava , aby obhájil svoje lukratívne postavenie v meste bez toho, aby odovzdal voličom výsledky, v očakávaní ktorých,ho voliči volili.
To, čo sa deje na našej radnici, ktorú vedie riadi doslova a do písmena nekompetentný človek ,hoci svojimi voličmi zvolený, je pre mňa nepochopiteľné, a naozaj, som presvedčený, že si mnohí v Novákoch kladú otázku tak ako ja, ako mohol tento človek dostať podporu voličskej základne a dospieť k funkcii , či napr, vo vedení mesta, či mať právo byť poslancom Mestského zastupiteľstva, takí ľudia, hoci ich vystupovanie nenasvedčuje, že by si takýto post zaslúžili a tvária sa, akoby tam mali zostať navždy.
Mnohí z nich, bez akýchkoľvek základných čŕt ,ktoré by dominovali v ich osobnostných vlastnostiach až tak, aby spájali ľudí ku vzájomnému porozumeniu, rešpektovanie , aby použili výsledky nadobudnuté štúdiom, k pokore, slušnosti vzájomnej úcte a porozumenia , etike a morálky.
Hoci sa to dnes naozaj , v niektorých prípadoch nenosí, a keď aj, tak zasiahne kríza stredného veku, ktorá všetky tieto vzorné charakterové vlastnosti zmietne ako jarný lejak, ešte len v začiatkoch vznikajúcu úrodu v záhradkách, na poliach, lebo zdá sa, že väčšina nie je na plné usta vypovedané pripravená na zastávanie takého postu, nepozná kompetencie, nevie ich použiť pre blaho voličov a ak aj take vari len pre seba a svoju rodin.
Zdá sa , že nieto vzoru medzi ľuďmi potácajúcimi sa v politike, nemáme charizmatickú osobnosť, ktorá by dokázala tento malý národ zjednotiť, vzdelávať , doviesť ku systému, k existencii , vzájomného rešpektovania, podobne ako vo veľkej politike, teda najmä politikov rozdielnych politických strán, ich programových vyhlásení, pretože cieľ u všetkých, tak, či onak, by v konečnom dôsledku mal dospieť, k vyššej vzdelanostnej úrovni, životnej úrovni, mnoho iných ďalších úrovní a napokon k akceptácii Slovenska v súčasnom politickom, spoločenskom prostredí, nielen v Európe,ale i na celom svete. Takže áno, za takýchto okolností „Ak štyria robia to isté, nie je to, to isté“.
A tak s dovolením vrátim sa k úvodnému slovu zverejneného v článku môjmu priateľovi Ľubomírovi a prehodím pár slov na podporu toho o čom píše. Poviem na plnú pusu,že nerešpektujem názor,že táto stránka je MAFIÁNSKA“ Nemá to vecnú,ani právnu logiku a je to totálny blud. Nemám preto dôvod zamýšľať sa nad touto otázkou, čo by bolo, keby bolo.
Ak ľudia z BUBLINY konšpirujú o MAFII v našom meste, nech s tým nezaťažujú ostatných občanov, ktorí v našom meste chválabohu zatiaľ len čítajú a nazerajú na seriály v televízii. Tomu by mal byť primátor len rád,keby mal v sebe toľko duševného zdravia, aby dokázal pozitívne usmerňovať spoločensky narušené vzťahy medzi občanmi obyvateľmi.
Priatelia, „Ryba smrdí od hlavy“ A tak názov článku môjho priateľa Ľubomíra, ktorý vyšiel v periodiku SLOVO 19.10.2020, jednoznačne ako odpoveď na sústavné označovanie tejto stránky zo strany ľudí z BUBLINY za mafiánsku stránku skrátim na ,“Ak dvaja robia to isté, nie je to, to isté“
Dôvodom je, že porovnávať kvalitu v prednesoch,vyjadreniach,hodnoteniach primátora na rokovaniach poslancov Mestského zastupiteľstva a kvalitu obsahu príspevkov zverejňovaných na tejto stránke je setsakramentský rozdiel, ktorý jednoznačne vyznieva v neprospech kvality atmosféry,akú primátor pripúšťa a v značnej miere sa aj jeho zásluhou podieľa na nej na rokovaniach Mestského zastupiteľstva.
Pekne to vystihuje citát spisovateľa Jozefa Banáša:
„ Sila človeka sa meria podľa toho ako dokáže pokušeniu odolať. Len vtedy môžeš mať moc nad inými, ak ju máš nad sebou. Inak si len šašo.“ „Ako sa to dá?“ „Žiť podľa morálnych zákonov, ktoré má v sebe každý zakódované. Ak sa nimi neriadiš upadáš do nešťastia a ťaháš so sebou ku dnu aj okolie, na ktoré máš dosah."
A čo my? My sa tomu bránime, práve prostredníctvom tejto stránky. PB.
Hodnotenie: 5   0
12:12:54 22.10.2020 [7443] Nevhodný príspevok?

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - tlačová správa
Tlačová správa
Výsledky sčítania v Trenčianskom kraji

V Trenčianskom kraji sčítali 58 % bytov. K poslednému dňu v mesiaci september to bolo 50 % a sčítanie výrazne napreduje ďalej. V systéme pracuje všetkých 276 obcí kraja. Skokanom mesiaca v Trenčianskom kraji je kúpeľné mesto Trenčianske Teplice, okres Trenčín. Mesto malo ešte 23. 9. 0 % spracovaných bytov a v priebehu pár dní dokázalo editovať 53 % bytov. Vďaka dobrej príprave a kooperácii so správcovskými spoločnosťami dokázali spracovať polovicu bytov v meste za pár dní.
Darilo sa aj mestu Nováky v okrese Prievidza, kde zo 100 spracovaných bytov dosiahli 2 434 rozpracovaných bytov.

Ak tomu niekto rozumel, prosím vysvetliť.
V. Richter


Hodnotenie: 5   0
21:04:56 21.10.2020 [7442] Nevhodný príspevok?
Priatelia, určite aj vy, ste si občas odpozerali aj také filmové drámy, ktorých napínavý dej spočíva v tom, že by ho bolo možné žánrovo zaradiť medzi politické, alebo aj súdne drámy. Veď, niektoré situácie v nováckej občianskej spoločnosti, nášho mesta Nováky, už možno považovať za také bizarné, najmä ak zažívame hustnutie spoločenskej atmosféry, zhoršujúci sa stav v medziľudských vzťahoch a ktoré všetko takéto negatívne spoločenské prostredie, vytvorené v Novákoch sa odvíja hlavne od posadnutosti jedného človeka, žiaľ toho človeka, ktorý je momentálne v postavení najvyššieho predstaviteľa mesta, ktorý je úplne posadnutý túžbou po politickej moci a spoločenskej pomste.
Nuž, ale prečo až s takou posadnutosťou? A tak sa môžeme len domnievať, že len z toho dôvodu, však to mnohí sledujete, možno ako pozorovatelia, ktorých zaujíma spravodlivosť a objektívne ukončenie nielen osobných, pracovných sporov vedených medzi primátorom a tými, ktorých sa spory dotýkajú, alebo tými, ktorí ešte pred nedávnom nemali ani tušenia, že aj oni sú „ v merku“ Ing. Dušana Šimku, primátora mesta, v hľadáčiku jeho túžbe po spoločenskej pomste. Pýtame sa akým právom ?
Spoločenskú pomstu pretavuje do zlých medziľudských vzťahov, medzi obyvateľmi a jeho osobou, len za to, že prejavili svoj, od jeho názoru odlišný , alebo v čase, keď on bol „odložený“, v dôsledku prehry v komunálnych voľbách (r.2014) a nesiahol na mandát primátora- prehral svoj boj o post primátora, mu nepoklonkovali, ako „ZA NEHO“, keď velil mestu. Jeho sťažnosti na stratu mandátu primátora mesta a samozrejme strata dostuonosti k pohodlnému životu na štyri roky ho bičovali až ako vidieť spôsobovali mu bolesť vedúcu k neskutočnej spoločenskej pomste. Ale prečo taká posadnutosť??
Nedá sa nepozorovať priatelia,že primátor sa odúva, ako malé decko, najmä, ak mu nikto nepodá pomyselný bičík, aby strestal spurných poslancov, občanov, ich rodinných príslušníkov, zamestnancov mesta a mestských zariadení, ale trúfa si i na orgány činné v trestnom konaní , policajtov, sudcov ,ako keby boli jeho bíreši, nedokáže uprednostniť potreby iných ľudí pred tými svojimi potrebami a nie je schopný empatie a pokory a navyše ohovára, prehráva súdy s ľuďmi, ktorí sú poškodení jeho spoločenskou pomstou a preto podaním žaloby na neho sa úspešne bránia i napriek tomu, že sa vydali na dlhú cestu boja za ich pravdu, len preto, že primátor nedokáže uprednostniť potreby iných ľudí, pred tými svojimi (v BUBLINE) a nie je schopný empatie.
Keďže nežijeme v uzatvorenom svete a naozaj už dlhšiu dobu mám zvláštny hoci definovateľný pocit, pri stretnutiach s priateľmi, zamestnanými na zodpovedných postoch verejnej správy, samosprávy v súčasnosti, ale aj, nie tak dávno v čase minulom, alebo v hospodárskej sfére na postoch manažérov a pri opýtaní sa ho, ako sa mu darí, ma mnohokrát zarazí odpoveď,fajn by bolo,keby nebolo Novák .
Priatelia ten pocit sa volá hanba. Hanbím sa nielen za otázku, ale i za odpoveď na ňu, ktorá vo mne ničí ilúzie mať rád v tejto chvíli naše mesto, ak si nevieme urobiť poriadok.
Priatelia, veď uprednostniť potreby iných ľudí ,pred tými svojimi a byť schopný pokory a empatie , sú a mnohokrát som to na tejto stránke, vo svojich príspevkoch uverejnil, a napokon, ako mnohí čítate nielen ja, tu v spojení s pokorou uvádzal, poukazoval na ich význam, pretože naozaj , tieto vlastnosti sú kľúčové pre prácu človeka, politika, ktorý sa odhodlal, aby ho ľudia volili a zvolili na post pre ľudí, opakujem pre ľudí. Na post primátora aj mesta Nováky.
Od týchto vlastnosti pán primátor, to od vás vyžaduje, aby ste každý deň išli do práce a zaoberali sa záujmami nás, Nováčanov, nie sebou, pretože potom len veľmi ťažko môžete rozumieť potrebám vašich voličov, ak sa nedokážete vcítiť do ich životov.
Naozaj, nedá sa tomu rozumieť, tento krát nie za krútenia hlavou tých spravodlivých pozorovateľov, ktorí nechápu konanie a výroky primátora, ale možno za potlesku tých, ktorí sa úlisne usmievkajú, ako primátor mesta ,poslancom, občanom nakydal, naložil.
Je naozaj veľmi zlé, ak líder nášho mesta je úplne posadnutý túžbou po spoločenskej pomste. Ale veď už by nemusel. Sledovali sme, medzi (dovolím si s odpustením, teraz ja spočítať počet zvolení za obdobie do roku 2014 - 6 krát) ako sa mu rúcala budúcnosť , avšak sledujeme, že po zvolení v roku 2018 opätovne za primátora (Pyrhovo víťazstvo) v ničom nezmenil svoju pracovnú metódu udržania sa pri moci a chce sa opätovne pozviechať za pomoci a uplatňovania spoločenskej pomsty. Moc, pre politiku primátora mesta , je jeho ópiom.
Keďže pochybujem, že by primátor akceptoval v tejto chvíli náš rady, tak nám nič iné nezostáva len sa pred takýmto poňatím zbližovania ľudí, občanov brániť.
Priatelia verte mi,že budú aj pozitívne výsledky, ktoré preukážu, že indoktrinovaná túžba po moci, spoločenská pomsta, ako ju vykazuje primátor, je pre väčšinu obyvateľov tohto mesta neprijateľná, neakceptovateľná.Rozhodne nie. Očakávame, výsledky z konaní orgánov od ktorých občania žiadajú o spravodlivé a pravdivé rozhodnutia voči konaniu primátora mesta. .PB
Hodnotenie: 5   0
15:38:38 18.10.2020 [7439] Nevhodný príspevok?
Priatelia, takže sa nám náš pán primátor počas víkendu vybúril, vyzúril, až do sčervenania jeho ksichtu Totižto takto on nazýva tváre ľudí, ktorých nemá rád. Asi je to preto, že chce upútať na seba pozornosť, pretože ako sa zdá, nedôstojne ním vedená komunikácia bez záujmu oponentov naviazať na jeho literárne elektronické litánia, sú už mnohým ľahostajné, už i preto, že bulíkovanie len o jeho a len jeho pravde, stráca verejnosť záujem a preferencie mu klesajú . Môže si to sám medzi národom odpočuť,odpočítať. A naše výzvy,žiadosti,aby nás neotravoval svojii e-meilami nebral na vedomie. Nebral na vedomie,že nás bezdôvodne vyrušuje. Ako malé decko.
Čo písal. Písal, že čo všetko ukáže v Mestskej Televízii. Takže pán primátor, v akej že to Mestskej televízii? Nuž, nech všetci účastníci tejto debaty vedia, že v Novákoch neexistuje žiadna Mestská Televízia. Všetci vedia, že súčasné nahrávanie a vysielanie do verejného priestoru je čosi spackané tak, aby líder mesta mal nástroj na akt pomsty, vendety , pretože jeho pracovnou metódou a náplňou práce je od roku 2018 ,teda od volieb pomstiť sa za jeho prehru vo volebnom období rokov 2014-2018, keďže ho s veľkou prevahou prevalcoval Dr.Daniš a Ing.Dušan Šimka zostal tak na štyri roky v poli porazených. A tak zúril celý víkend na Internete..
Naozaj mnohí s hlbokým znechutením konštatujú, že mu ide o obyčajnú detinskú pomstu. Tak, ako keď malý zakomplexovaný pubertiak nenávidí svojich spolužiakov, lebo sa z neho vysmievajú. Na to treba pri voľbách pamätať. Je to memento a platí už naozaj pre mladších, ako je moja generácia, pretože už je nespochybniteľný fakt, že začína nenávidieť každého, kto sa mu odbornejšími, kompetentnejšími znalosťami postaví a oponuje jeho amatérskym nekompetentným názorom, rozhodnutiam.
No a napokon, ak s ním nesúhlasia, alebo sa mu dokonca vysmejú, mstí sa tvrdo, neslušne, až hnusne. Akoby pre nič iné nežil - len pre, pomstu, vendetu. Kvôli sladkej pomste je ochotný ubližovať aj tým slabším – podriadeným ženám, matkám, ich účelovou diskreditáciou, práve prostredníctvom priameho vysielania do domácnosti. Deptá ich doslova a do písmena ich šikanuje, vystavuje ich jeho urážlivým prejavom, aby trpeli nielen oni, ale celé rodiny. Zúri. Zúri na všetko a všetkých. Zdá sa, že inej starosti nemá.
Len škoda je, že už nie je leto, že by si vzal služobné auto, deku a išiel sa pokochať na Zlaté piesky pri Bratislave, ktoré vraj navštívil služobne ,alebo na pláž na ostrove Rhodos, kde v prítmí plážových kaviarničiek, spokojne sa oddával kávičke v spoločnosti mafiánskeho bossa ,alebo čľapkajúc sa v mori, sa tam vyplakal, aké ťažké a náročné pracovné obdobie má za sa sebou pri riadení mesta. Dá sa uveriť, že vari aj on bol spokojný. .... však fotozábery do rodinného alba sú presvedčivé.
Takže ťa pán primátor žiadame, prestaň písať hlúposti, nezúr, nehodí sa takéto tvoje správanie na primátora, zosmiešňuješ mesto, jeho občanov a napokon aj seba samého a tak ako ti odkazuje pán M.O. snaž sa zmestiť do kože.
A tak ako píšem, žiadam a nielen ja, aby pán primátor zverejnil na základe akých dokumentov zneužíva finančné prostriedky z rozpočtu mesta na vyhotovovanie živých prenosov a záznamov z rokovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Novákoch??????
Priatelia, len sa čudujem, že prečo, ako svojmu nástroju kontroly nakladania s finančnými prostriedkami Mestského rozpočtu, takúto úlohu nezadali poslanci MsZ Hlavnému kontrolórovi mesta Nováky Ing. Peťovi Balákovi, pretože takto nemôže fungovať verejné mediálne lynčovanie, ktoré primátor, považuje za mediálny informačný nástroj. Vážení spoluobčania, bez akejkoľvek opory v zákone ju nazýva Mestskou televíziou. Rovnako by mal vystaviť kontrole , zneužívanie Mestského rozhlasu primátorom mesta. Napokon, pán kontrolór, veď aj štátne televízne médiá neslušné slová VYPÍPAJÚ!!!. Už som navrhol ,aby poslanci MsZ nariadili Hlavnému kontrolórovi vypracovať pre poslancov,primátora a zmestnancov úradu Etický kódex,ako záruku,že primátor nezneužije verejný priestor na urážlivé výroky voči občanom mesta a ak áno mala by sa zaoberať jeho výrokmi etická komisia a prinútiť ho prijať sankcie,či osobné konzekvencie za porušenie Etického kódexu. Pretože už dnes mu odpovedám že ma môže pozývať na zasadnutie pred kameru do aleluja krát.To prijme za takýchto neadekvátnych podmienok ako sa pán primátor rád vyjadruje, naozaj len blázon. Pán Ing.Peťo Balák,hlavný kontrolór Mesta Nováky,ako sa môžete pozerať na takéto vysielanie???.
Aj keď to vyložene nedajú najavo, dá sa uveriť, že sa už mnohí hanbou za výroky primátora do verejného priestoru červenajú. Primátorovi sa však azda páčia, ním zverejňované trápne situácie, napr.ako nedávno, keď vstúpil do vystúpenia poslancovi , so snahou dostať sa k podkladom poslanca, ktorý ich vystavuje pred kamerou??? Páči sa mu pohľad, na jemu podriadenú zamestnankyňu Mestského úradu vystavenej mediálnemu lynču a to nehovoriac o šikane a bossingu mu podriadených zamestnancov???. Neskutočná stupidita. A napokon vari sa mu páčia pri nazeraní na svoj ksicht jeho pohyby naznačujúce úsmevnú paródiu z filmu Pacho hybský zbojník s výkrikmi protagonistov filmu Daj sem bičík, nedám bičík,daj sem bičík, nedám bičík.
A tak toľko hlúpostí, stupidity, čo nalial primátor počas víkendu do svojich otravných občanom zasielaných nevyžiadaných e-meilov sa len tak nevidí. Priatelia, budeme sa brániť, nemôžeme zostať ticho, nechať sa bezdôvodne urážať, obviňovať, musíme sa postaviť voči primátorovej nevychovanosti, zanedbanej z domu výchovy, avšak odkazujte mu to slušne, nie k s blenom besnoty v ústach tak,ako to robí on. Step by step. PB
čl. 26 Ústavy SR • Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. • Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu. Sloboda slova alebo aj sloboda prejavu je právo slobodne prejaviť vlastný názor, rovnako ako aj počúvať/sledovať názory ostatných. Je jedna z občianskych slobôd; zakladá sa na slobode myslenia. V dnešnej dobe slobodu slova chápeme širšie ako pôvodný termín, preto sa niekedy používa termín sloboda vyjadrovania sa.

ESĽP rozšíril hranice prípustnej kritiky reprezentanta štátnej moci v porovnaní s kritikou súkromnej osoby. Záver ESĽP: „Človek, ktorý vstúpil do politického života si musí uvedomiť, že jeho súčasťou je aj určité obmedzenie jeho práva na súkromný život a môže byť vo verejnom záujme predmetom širšej i ostrejšej kritiky, nie len zo strany novinárov, ale aj svojich politických oponentov.“
Hodnotenie: 4   0
12:23:43 15.10.2020 [7437] Nevhodný príspevok?
Zopár faktov.
Nováckym „elektronickým priestorom“ v utorok 13.10.2020 preletel e-mail od primátora mesta, s týmto nadpisom:
Subject: Re: V. Trojanová:,, V zmluve nad podpisom primátora mesta nie je uvedený text, že škola bude vybavená kamerovým systémom"!!!!!!!!!!!
(Obsah e-mailu neuvádzam, nie je pre tento môj príspevok podstatný.)
Pochopiteľne, že e-mail sa dostal aj ku mne, keďže menovaná osoba je moja dcéra. Tento „dôkaz“ primátorovi podľa mňa mohol vyrobiť hoci aj náhodný chodec na ulici, keby mu strčil pod nos koniec predmetnej zmluvy s jeho podpisom a otázkou, či je nad jeho podpisom zmienka o kamerovom systéme v škole. Taký „text“ tam teda naozaj nie je a to je neodškriepiteľný fakt.
Ďalším faktom však je, že je tam iný „text“ pre predmetnú zmluvu veľmi, ba mimoriadne dôležitý. V tom texte je uvedené, že neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy,( celkom päť), z ktorých určite najdôležitejšia a najzaujímavejšia je príloha číslo 1- „Vymedzenie predmetu zákazky“ (3 strany). Už nadpis hovorí celkom jasne o jej dôležitosti, lebo obsahuje slovný technický popis prác, ktoré sa majú urobiť a čuduj sa svete, že okrem silno a slaboprúdovej elektroinštalácie je tam ešte uvedené, že škola bude vybavená aj kamerovým systémom AVINGILON a kamera má byť umiestnená aj v priestore telocvične. Je prinajmenšom zvláštne, že obstarávateľa alebo objednávateľa zákazky nezaujímalo, čo si objednával, keďže tento „text“ nebol pre neho dôležitý natoľko, aby si ho pred podpisom zmluvy aj preštudoval. Tomu sa teda vôbec nedá rozumieť. Podotýkam, že o uvedených skutočnostiach je možné sa presvedčiť na internetovej stránke „Digitálne mesto Nováky“-je tam zverejnená predmetná zmluva, vrátane príloh v plnom znení.
Faktom tiež v neposlednom rade je, že v čase prípravy predmetnej akcie na škole - v roku 2014 a ani v čase jej realizácie- v roku 2015, moja dcéra ešte na mestskom úrade nepracovala. Prečo sa teda na predmetnú záležitosť primátor nepýtal niekoho, kto v inkriminovanom čase pracoval na oddelení výstavby mestského úradu? Prečo asi?
Nech si každý odpovie sám.
Najvýznamnejší vedec dvadsiateho storočia Albert Einstein mal určite veľmi veľa skúseností aj s ľuďmi, keď napísal toto varovanie:
„Tento svet nezničia zlí ľudia, ale tí ktorí sa na zlo len nečinne pozerajú.“
Mohlo by to poslúžiť aj našim občanom, pri rozhodovaní sa, keď budú v nasledujúcich voľbách voliť primátora mesta.
V. Richter


Hodnotenie: 4   0
22:18:51 13.10.2020 [7434] Nevhodný príspevok?
Priatelia, každý si vari uvedomujeme, že sa naše myslenie dennodenne ponára do bežných životných radostí a starostí. Naozaj na mnoho spôsobov. Každého z nás pohlcujú predovšetkým konkrétne záležitosti rodiny, práce, zdravia, koníčkov, ale aj vrúcne, či naopak mrazivé vzťahy s blížnymi, so susedmi, ale aj cudzími ľuďmi. Veď napokon sami vidíte, že v dnešnej ,možno až neistej dobe, veľa ľudí zamestnávajú predovšetkým existenčné starosti. Mnohí sme takí zaneprázdnení pozeraním sa pred seba, že nenachádzame ani štipku času, aby sme občas poohliadli ponad nás a pozreli sa na ostatný svet .
Ak som spomenul,čo nás zamestnáva v dnešnej dobe, tlačia sa mi do klávesnice otázky, ako napríklad naložiť s nánosmi stresu a starostí, ktoré sa na nás cez týždeň nalepia, a či vôbec existuje v tejto dobe na to nejaký spôsob ich znížiť, alebo ich odstrániť .
Možnože by som mohol začať tým spôsobom, že si moderne povedané zresetujete“ hlavu nejakým utopením v krčme s pridanou hodnotou hlavybôlu druhodňového. Keďže ja to osobne nemusím a verím, že mnohí z nás tiež nie, pretože existuje lepší spôsob, ktorý spočíva v tom, že si posedíte v rodinnom kruhu, s priateľmi na kávičke a v duchaplnom rozhovore pospomínate predovšetkým o svojich rodinách, o tom čo vás pobaví, rozveselí, a pri čom pookrejete. Všetko je na vašom rozhodnutí. Zatiaľ, chválabohu. Nie vždy tak bolo a nie vždy tak i v našom meste môže byť. Neoplatí sa priznať k tomu, že máte priateľov , navyše gramotných,intelektuálne na výške,na úrovni. A tak pristúpme zodpovedať si otázku, že prečo je zlo? Priatelia, zodpovedať na otázky, že prečo nás postihuje zlo, že prečo človek trpí, je naozaj veľmi zložité.
V mojej spomienke na hodiny náboženstva v Základnej škole pred l.sv. prijímaním, aby sme boli pripravení prijať sviatosti, sme počúvali pozorne, s otvorenými ústami mladého kňaza (pán Rudolf Jurík ho vo svojej knihe „Rozprávanie o dejinách mestečka Nováky spomína, nedávno som si ju opakovane prečítal a tak si dovolím odvinúť z knihy pár myšlienok), ako nás oboznamoval, kto je zlo, kto je dobro, ako vzniklo, od čoho a koho sa odvíja. A ak to vraj pochopíme, vieme, že prečo treba chodiť do kostolíka pretože okrem mnohých iných cností tam nájdeme slušnosť a v jej dodržiavaní v podobe slušného správania sa prežijeme pekný týždeň. Niekoľko spolužiakov tak začalo napokon robiť miništrantov, a takmer všetci boli z kolónie, či už chemickej, alebo baníckej, z ktorých sa naozaj nie veľmi chodilo do kostola, teda až tak boli nadchnutí výukou mladým kňazom. Nebudem ich menovať.
A tak som sa naozaj už viackrát a dávno pred prečítaním príspevku môjho priateľa Milana Oršulu nad otázkou zla a dobra zamýšľal, ako to je. Samozrejme, že nemám v úmysle rozoberať hlboký vzťah medzi Bohom a človekom, medzi duchovnými bytosťami a anjelmi v raji, ktorí sa tiež rozdelili na dobrých, viedol ich archanjel Michal a zlých , ktorých viedol Lucifer, anjel s výsostným postavením a závisťou diabla ,ktorý človeku tento vzťah s Bohom závidel, so snahou tento vzťah narušiť. Ako však možno takýto vzťah narušiť?
Viete priatelia, že najväčšiu úlohu tu zohrala pýcha? Diabol človeku sľúbil, že bude Bohom, a človek mu uveril. Diabol človeka naviedol na hriech, ktorý do jeho života priniesol zlo, bolesť, utrpenie a smrť. Navyše, od tohto okamihu sa človeka boj medzi dobrom a zlom začal bytostne dotýkať.
Ako som povedal nemám v úmysle sa dotýkať u nikoho viery v Boha a návštevy jeho stánku, neprísluší mi to. Ale prečo je to na Slovensku tak, že sa v niektorých ľuďoch skrýva toľko zla počas týždňa nimi vysielaného medzi ľudí, potom sa v nedeľu pekne oblečú a idú do chrámu Božieho,na svätú omšu, na svätú spoveď a sv.prijímanie, aby vraj, je to možno paradox, ale aby z neho odišli odtiaľ s o niečo láskavejším, či zhovievavejším postojom voči svetu. Teda ako slušní ľudia.
Ja osobne som si tým nie celkom istý, že je tomu tak. Sú ľudia, ktorí sa za nijakých okolností charakterovo nezmenia, nestanú sa slušnými ľuďmi, ani keby chodili do Baziliky Sv.Petra v samotnom Ríme a denne. Ostanú stále ľuďmi na tej strane, so svojimi vyprodukovanými e-meilami,kde sa pácha zlo. Nebudú slušní a mohli by sme to prirovnať k tomu, že to je to isté, ako keby si sadli do garáže a čakali, kedy z nich bude auto. No nikdy sa z nich auto nestane
A celkom na záver „„Niektorí uzatvárajú dvojspolok proti svetu a svoje zdvojené sebectvo pokladajú za lásku.“ PB
Hodnotenie: 3   0
10:51:30 13.10.2020 [7431] Nevhodný príspevok?
Keď sú fantázie „nedoceneného“ politika vydávané za pravdu. Dobrý deň priatelia. Tam, kde končia argumenty, nastúpia urážky a vyhrážky. Faktom však je, že primátor asi nepozná zákon. Už vážne dlho poukazujeme na amaterizmus súčasného vedenia mesta pri riadení samosprávy, tak v niektorých prípadoch, to už naozaj vyzerá aj na „právne bezvedomie“. Aspoň súdiac podľa spôsobu argumentácie Ing, Dušana Šimku štatutára mesta pri obhajobe svojho rozhodnutia uskutočniť pracovnú poradu v deň pracovného pokoja 22.12.2018. A tak priatelia, predkladám Vám ďalší skvost nášho primátora. V sobotu 10.10.2020, štvrť hodinu pred pol nocou rozposlal primátor mesta jeho „obľúbencom“ tento e-mail:
---------- Forwarded message ---------
Od: primator@novaky.sk <primator@novaky.sk>
Date: so 10. 10. 2020 v 23:44
https://www.topky.sk/cl/10/1984765/AKTUALNE-Zasadla-pandemicka-komisia--VIDEO-Nove-opatrenia--Matovicova-vyzva-ludom
P. Trojanová(pošli tento email Ing. V. Richterovi,( priatelia,aby ste vedeli,to je otec p.Ing.V.Trojanovej!!!, no neskutočná šikana!!!), ako je možné, že premiér dal pokyn, aby v sobotu(podľa tvojho otca - v deň pracovného pokoja!!! ) bola zvolaná pandemická komisia a dokonca na nedeľu je zvolaný Ústredný krízový štáb!!! Veď premiér porušuje zákonník práce, že toto robí cez voľné dni. A otravuje ženy- matky takou banalitou!!!!
Takéto bláznovstvá napísal Ing. Vladimír Richter na,, mafiánskej" stránke na moju adresu, že som si dovolil( deň po mojom zvolení za primátora mesta) v sobotu 22.decembra 2018 zvolať pracovnú poradu vedúcich oddelení MsÚ!!!!Podotýkam, že vtedy Nováky boli v podobnej,, pandémii" vinou,, gaunerského vedenia", ktoré pripravilo v r. 2015 - 2018 občanov mesta Nováky o milióny eur!!!!!! Ing. Dušan Šimka, primátor mesta Nováky (Koniec e – mailu)
Priatelia, začnem s vašim dovolením najskôr s poukazom na slová Ing.Dušana Šimku,primátora mesta Nováky, vyplývajúce z jeho e-meilu , že problémom primátora je, že nevie byť ani štipku tvorivý, lebo celou svojou dušou je osoba indoktrinovaná neskonalou túžbou po pomste a moci. Tak koná od prevzatia moci v decembri 2018 a nikto nás nepresvedčí o opaku. A tak si kladiem hneď na začiatku spolu s vami otázku. Priatelia, to naozaj nemáme v Novákoch naviac, ako na vyhrážky, točenie sa okolo strachu a obáv vyvolávaných osobou indoktrinovanou túžbou po moci a pomste za nezvolenie do funkcie primátora v období rokov 2014-2018???!!!
Priatelia, tak takto bez škrupúľ (pravdepodobne je to zo strany primátora , minimálne nepodarený pokus o jeho vtipnosť na jednej strane, alebo jeho snaha, či pokus, udržať si nás na červenej niti) nám posiela takéto e-maily. A tak ako ináč, veď čo iné mu zostáva, keď doteraz si vyrábal nepriateľov a teraz sa stal nepriateľom mesta on. Nemá s kým komunikovať, sem, tam sa ako počúvam sťažuje, že všetci sú proti nemu. A on sa ani neobáva, že ostane na posmech tým, ktorí jeho e- mail čítajú. Treba k tomu niečo dodať? Je to skutočný skvost, (priam briliant) veru si ho aj ja odložím.
Napokon, ako vidíte, Ing.Dušan Šimka, primátor mesta Nováky, sa sám usvedčuje o svojich výnimočných „kvalitách“ a vedomostiach, ak porovnáva neporovnateľné. Mám na mysli právne úkony, ktorými môže nadobúdať práva a brať na seba povinnosti v pracovnoprávnych vzťahoch uzatváraných medzi zamestnávateľom a zamestnancom Mestského úradu a premiérom členmi vlády SR a vládnymi inštitúciami, to po prvé
Po druhé s akou aroganciou, len jemu vlastnou, Ing.Dušan Šimka ironicky pristupuje k vážnej úlohe ľudstva na celom svete, vyporiadať sa v súčasnosti s COVIDOM 19 , čoby nebezpečného ochorenia a dáva nám tým i okoliu a verejnému priestoru na vedomie, aká je jeho túžba po pomste za to, že nebol vo volebnom období 2014-2018 zvolený do funkcie primátora mesta Nováky.
Je preto zarážajúce, ak to Ing, Dušan Šimka, primátor mesta Nováky tak vidí,že pri odôvodňovaní zvolania pracovnej porady na deň 22.12.2018,voči ktorému sa ohradil s poukazom ako nanezákonný (resp.v rozpore so Zákonníkom práce) poukázal môj priateľ Vladimír a k zvolaniu Ústredného krízového štábu (ÚKŠ)!!! premiérom vlády SR, si impertinentne kladie otázku- citujem z e-mailu:... „ ako je možné, že premiér dal pokyn, aby v sobotu (podľa tvojho otca - v deň pracovného pokoja!!! ) bola zvolaná pandemická komisia a dokonca na nedeľu je zvolaný Ústredný krízový štáb!!! Veď premiér porušuje zákonník práce, že toto robí cez voľné dni. A otravuje ženy- matky takou banalitou!!!! (koniec citátu)
Tak takáto infantilnosť zaskočila aj mňa samého,pretože normálnemu, racionálne mysliacemu človeku berie dych. Na zasadnutí ÚKŠ sa riešili závažné úlohy v dôsledku II.vlny ,resp. zvýšeného ohrozenia zdravia občanov Slovenskej republiky z titulu pandémie COVIDU 19.
Priatelia, pracovnú poradu, ktorú zvolal primátor na deň 22.12.2018 porovnávať čo do významu a poznania zákonných noriem spôsobom, ktorý čítate ( to nevymyslíte, to je život) ,je zo strany Ing. Dušana Šimku neskutočná samoľúbosť a sebastrednosť, ak nedoložím ,že aj maximálna neúcta nielen k zamestnankyniam, ženám a matkám, ktorým zabránil v čase predvianočnom byť s v kruhu svojej rodiny. Takéto porovnávanie o dobe a termíne zasadnutia ÚKŠ je aj neúcta k členom najvyššieho orgánu ,ktorý rieši problém pandémie.
Aby ste priatelia pochopili ,ide o to, že na príspevok priateľa Vladimíra reagoval primátor Ing.Dušan Šimka vyššie uvedenými srandičkami, pre mňa nepochopiteľne, pretože bez ohľadu na to, že deň 22.12.2018 bol dňom pracovného pokoja (sobota) zvolal bezprecedentne pracovnú poradu zamestnancov Mestského úradu v Novákoch, nezohľadňujúc skutočnosť, že ide obdobie vianočných sviatkov a že zamestnancami mestského úradu sú v prevahe ženy, matky, to naozaj je pravda,že je prefeminizovaný. Uvedomuje si tento človek, že byť mamou je práca na plný úväzok. Vie on čosi o tom?
Takže takto priatelia, jeden primátor mesta , skôr než uvedie do hanby naše mesto svojimi nekompetentnými výrokmi, keď nepozná zákon a nevie si vysvetliť právomoci prislúchajúce mu podľa Zákonníka práce, by mal aspoň toľko úcty mať k sebe ,že bude mlčať . A on bez zábran sa k veci vyjadruje to otvára problém s výkladom ako jeho právny názor.
Takže asi takto priatelia. Podľa Zákonníka práce ,dni dni pracovného pokoja sú dni, na ktoré pripadá nepretržitý odpočinok pracujúcich v týždni, a sviatky. Tiež podľa Zákonníka práce prácu v dňoch pracovného pokoja možno nariadiť len výnimočne, a to po prerokovaní s príslušným odborovým orgánom. V deň nepretržitého odpočinku v týždni možno zamestnancovi nariadiť len také nevyhnutné práce, ktoré sa nemôžu vykonať v pracovných dňoch a ktoré sú explicitne uvedené v Zákonníku práce!!! Pracovná porada v čase tesne predvianočnom nemohla absolútne podľa môjho názoru na jeho zámeroch nič zmeniť a bola vedená v rozpore s ustanoveniami Zákonníka práce,
Za prácu vo sviatok patrí zamestnancovi okrem mzdy aj mzdové zvýhodnenie vo výške 100 % jeho priemerného zárobku. Zamestnávateľ však môže namiesto mzdového zvýhodnenia poskytnúť zamestnancovi po dohode s ním náhradné voľno s náhradou mzdy.
Vychádzajúc z uvedeného sa vážení domnievam, že pokračovanie primátora v urážlivých nádavkách by malo jednoznačne prestať, prípadne by sme mali otočiť garde my. PB Nedajme sa priatelia osočovať urážlivými výrokmi od nášho primátora, nedovoľme mu, aby krivil zákony podľa svojich vedomostí a šikanoval zamestnankyňu mesta. PB
Hodnotenie: 4   0
17:40:16 10.10.2020 [7428] Nevhodný príspevok?
Takže priatelia, už som nie tak dávno napísal, že pán primátor nečíta trpezlivo,moje príspevky. A potom ako človek poháňaný nenávisťou ,uráža nádavkami do gaunerov a vraj píšeme bláznovstvá mi odkazuje vo svojich e-meiloch na moju adresu. Takže napokon píšem presne tak ako som v závere príspevku č.7423 , podotkol,cit. „ ...Takže tak ,alebo má primátor iný peoplemeter na sledovanie počtu sledujucich občanov, ktorí vytvárajú domácnosť, jeho One man show?. Ostatnú štatistiku pripravujem.PB
Keďže za moju snahu Vás oboznámiť, ako je to s priemernou sledovanosťou, podľa píplmetra, ktorý je k dispozícii na stránke „novaky.sk“ ( hoci sa osobne domnievam, že takáto informácia by mala byť podávaná pravidelne ako povinnosť Mestského úradu a najmä primátora mesta Nováky, štatutára mesta, pretože on, primátor by mal v prvom rade odôvodniť „efektivitu“ a efektívne vynakladanie prostriedkov z Rozpočtu mesta Nováky na Jehotelevíziu, na jeho ONEMANSHOW) som bol opakovane označený v e-meiloch mi doručených od primátora mesta za človeka ,ktorý píše bláznovstvá na túto stránku, tak sa pozrime spoločne,ako to vlastne s tým píplmetrom sledovanosti Jehotelevízie je..
Keďže primátor neviduje,resp.neoznačuje túto stránku, ako píplmeter svojej práce vo funkcii primátora, však on vie , že prečo, s dovolením predkladám čísla, ku ktorým som dospel, podľa mne dostupných zdrojov zo stránky novaky.sk Takže, aby môj príspevok nevyznel veľmi siahodlho skrátim to nasledovne (napokon každý má možnosť a právo si to sám a aj mňa skontrolovať).
RELÁCIE VIDEONOVINY k 10.10.2020 Počet relácii v roku 2019 - 2020 - 12, Počet zhliadnutí k 10. 10.2020 (13.10 hod je: 4.413 zhliadnutí
Priemerný počet zhliadnutí na jednu reláciu je :368 zhliadnutí, pri počte domácností - cca 1313 domácností
RELÁCIE Z ROKOVANIA POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA. Počet relácii v roku 2019 - 2020 – 14,, Počet zhliadnutí k 10. 10.2020 (13.10 hod) je: 6892 zhliadnutí
Priemerný počet zhliadnutí na jednu reláciu je :492 zhliadnutí pri počte domácností - cca 1313 domácností
RELÁCIE PRIMÁTOR Ing.DUŠAN ŠIMKA INFORMUJE Počet relácii v roku 2019 - 2020 – 12, Počet zhliadnutí k 10. 10.2020 (13.10 hod) je: 1729 zhliadnutí
Priemerný počet zhliadnutí na jednu reláciu je :144 zhliadnutí pri počte domácností - cca 1313 domácností
RELÁCIA DIANIE V MESTE OD ROKU 2019
Počet relácii v roku 2019 - 2020 – 13, Počet zhliadnutí k 10. 10.2020 (13.10 hod) je:2695 zhliadnutí
Priemerný počet zhliadnutí na jednu reláciu je :168 zhliadnutí pri počte domácností - cca 1313 domácností
Ako z uvedených čísiel vyplýva, že sledovanie v akejkoľvek forme Jehotelevízie , keď občas najmä na zastupiteľstvách sa predvádza ako hlavný protagonista svojej ONEMANSHOW obracajúc sa na kameru so sloganom, aby ľudia videli ,či vedeli , teda ako „nakladá“ poslancom Mestského zastupiteľstva, ako nezákonne a bez akýchkoľvek etických zábran šikanuje zamestnankyňu Mestského úradu a ako sa nezdvorilo vyjadruje k občanom nášho mesta, ľudí nezaujíma až tak, ako by si primátor mesta prial, a ako si domýšľavo namýšľa, pretože z čísel o počte zhliadnutí naopak vyplýva, že ľudia sú unavení jeho správaním sa ,vyjadrovaním, šikanovaním, zamestnancov, a naozaj ľudia sú ním presýtení.
Napriek uvedenému je paradoxné, že nechá sám seba kameramanom natočiť v roli protagonistu a potom to znova propaguje dlho, prostredníctvom káblovky,či YouTube, za podpory odvysielaných relácií v Mestskom rozhlase s výzvami k občanovi, kedy si ho budú môcť pozrieť, v JEHOTELEVÍZII (prečo jeho televízia? Nuž preto, že nemá upravené pravidlá svojej existencie, lebo tie určuje osobne primátor).
Napokon čísla jasne preukazujú neopodstatnenosť takejto formy priamych,či nepriamych prenosov do verejného priestoru JEHOTELEVÍZIOU.
Prosím, spriemerujte počet zhliadnutí v štyroch Reláciách a vyjde vám číslo, ktorému neuveríte. Priemerná sledovanosť zo všetkých štyroch relácií spolu je 293 zhliadnutí pri počte 1313 domácností v Novákoch . Povedzte načo a komu je taká televízia, ktorá naozaj funguje z mestských peňazí a slúži len pre píár primátora. A my, vy, všetko, čo je spojené s nákladmi na jej zbytočnú existenciu to platíme!!!
A na záver priatelia, neobstojí obhajoba zo strany primátora ,ak sa domáha svojej pravdy, len z toho dôvodu, že pri dvoch ,či troch prenosoch zo zasadnutia poslancov MsZ sa objavili vyššie čísla. Však áno, sú započítané, ale v priemere vyšli tak, ako vyšli .
A navyše len taká perlička, ak si niekto myslí, že zvýšený počet zhliadnutí je postavený na odbornom vedení a seriózne postavenom programe, tak práve opak je pravdou, pretože záujem a zvýšený počet zhliadnutí nijako nezvýšil nášmu mestu Public relations (pí ár) ,ale zhliadajúce osoby zaujal zvýšeným záujmom black pí ár nášho mesta, ktorý primátor produkuje A to v popularite nášmu mestu naozaj nijako nepomôže, hoci by si pozrelo,zhliadlo desaťtisíc ľudí.Práve naopak.
Veď takto konfrontačne vedené zastupiteľstvo naozaj málo vídať, najmä ak sa tendenčne, s reprsívnymi následkami na verejnosti konfrontuje so zamestnancom úradu, poslancami a občanmi, ako v nejakej malinkej obci , jedného času veľmi medializovanej. Poviem vám, zle sa mi na to pozeralo, a ani som to nemohol dopozerať . Teda , ako priatelia? Nedajme sa, spoločnými silami to zvládneme. Želám pekný deň.Dúfam,že som sa v počtoch na kalkulačke nepomýlil. S úctou PB
Hodnotenie: 4   0
20:48:51 09.10.2020 [7427] Nevhodný príspevok?
Jeden uhol pohľadu nestačí. Priatelia, ja síce mám veľmi ďaleko od sympatií k lavidovi, lebo tak, ako začal písať a ako dlhé roky píše, je možné, že v súčasnosti cíti , alebo azda pochopil , keď korektne uznám, že čiastočná slepota sa naozaj bez zatĺkania nevyhýbala ani nám, ale to, čo predvádzal on a doposiaľ predvádzajú títo – ľudia blízki primátorovi, je ďaleko, naozaj veľmi ďaleko cez červenú čiaru od dodržiavania úcty k obyvateľom ,od dodržiavania etiky, morálky a pokory, ktorú by sme medzi sebou naozaj mali rozosievať v tejto nedobrej dobe , na čele so samotným primátorom.
Áno lavida, a my sme radi, že aj vás, naše príspevky oslovujú, že je možné,alebo viac ako doposiaľ potrebné vziať v úvahu aj iný uhol pohľadu na konanie Ing.Dušana Šimku súčasného pimátora nášho mesta a nie len taký,ako na to nazerajú ľudia z BUBLINY.
Aj my sme radi, že sme dobre naštartovali a sme presvedčení, že naše príspevky, ako dobre rozbehnutý vlak , sú len dôkazom toho, že určite prispejú k tomu, že tento pomyselný vlak dôjde do nami nastaveného cieľa, t.j. že preukážeme spoluobčanom ,že Ing. Dušan Šimka, dnes ešte primátor nášho mesta, v dôsledku svojho nekompetentného zastávania funkcie primátora nášho mesta, naozaj patrí na smetisko dejín, čím mu dokážeme, že takéto spôsoby realizovania vôle voličov, ktoré nastavil, ktoré vo svojej funkcii uprednostňuje a realizuje ako svoju pracovnú metódu, že takáto politika v našom meste nemá šance. To nijako nepripúšťame.
Lavida, málinko zjednodušujete, ak píšete, že sa jedná len o skupinku, niekoľkých tu píšucich občanoch. Aj keď, ako vidno, sa lavida snaží prejaviť istú empatiu k nám, vo všeobecnosti si to ja si až tak nepripúšťam, po toľkých negatívnych zásahoch do mojej duševnej integrity , napokon i z jeho strany a odkazuje nám svojim poukazom, že rovnako ako my, nezdieľa ani on , s konaním a výrokmi Ing. Dušana Šimku spoločný názor, keďže primátor bez akejkoľvek opory v preukazovaní svojich nepravdivých skutkových tvrdení a neoprávnenou kritikou, nám podľa môjho názoru, v značnej miere zasahuje, najmä tu niektorým píšucím a ich rodinným príslušníkom do zákonom chránených práv na ochranu osobnosti, čím nielen nám, ale aj našim rodinným príslušníkom znižuje našu ľudskú dôstojnosť, vážnosť, profesijnú a občiansku česť a dobré meno nielen u našich spoluobyvateľov, ale i v jeho oficiálnych vyjadreniach ako verejného činiteľa.
Myslím si teda, a aby som lavidu presvedčil o pravdivosti mojich tvrdení a odmietnutí akýchkoľvek pochybností o počte našich sympatizantov, použijem niekoľko slov textu piesne s názvom „ Spočítaj ma“..., ktorej interpret je Richard Muller a dovolím si odprezentovať text prvého odstavca:“ Spočítaj ma koľko ma je, všetky drobné porátaj, ak všetko na halier sadne, to len potom bude raj“. A tak lavida ,počítajte, len počítajte, koľko nás je. Už sa nedáme uspať. Budeme bdelí, pretože aj z príspevku lavidu sa dá vycítiť, že časť nováckych voličov, má aj dnes porozumenie pre primátora mesta (zatiaľ), Otázka je, ako nájsť porozumenie pre nich?
A tak záverom, keďže nechcem plytvať slovami, pretože veľa múdrych postrehov, s ktorými sa dá naozaj bez dlhého rozmýšľania súhlasiť a ako ich vystihol môj priateľ Vladimír, ktoré čítate v jeho poslednom príspevku ,naozaj myslite si čo chcete váženi, ale v tomto prípade, lavida naozaj, až na maličkosti nepíše zle, ale priatelia moji , nie som paranoidný, ale jedna lastovička leto nerobí!!! PB
Hodnotenie: 4   0
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
V Prievidzi spustili prvý automat na rúška
Okrem rúšok automat ponúka dezinfekčný gél či sladkosti. Dobrovoľníci budú rúška priebežne dopĺňať.
zobraziť podrobnosti »
31.03.2020
AKTUÁLNE: Dobrovoľní hasiči začali v Partizánskom s dezinfekciou verejných priestorov!
V týchto dňoch majú dobrovoľní hasiči z Partizánskeho plné ruky práce. Okrem toho, že pomáhajú seniorom s nákupmi, v spolupráci s mestom sa v pondelok 30. marca pustili do ďalšej aktivity. Boj proti koronavírusu zobrali doslova od podlahy – čistením verejných priestranstiev.
zobraziť podrobnosti »
30.03.2020
Usmernenie k nakladaniu s odpadmi: Kam vyhadzovať rúška a respirátory?
V zmysle stanoviska ÚVZ SR sa použité ochranné prostriedky, ktoré vznikajú občanom v domácnosti alebo zamestnancom v bežných prevádzkach – rúška, respirátory, rukavice, vreckovky likvidujú ako bežný odpad. Špeciálny postup sa tu teda neuplatňuje. Tento odpad sa ukladá len do zmesového odpadu.
zobraziť podrobnosti »
30.03.2020
Nových pracovníkov chce prievidzská radnica zamestnať v rámci spoločného projektu s mestami Handlová a Bojnice.
Cieľom tohto projektu je posilnenie koordinačných a implementačných kapacít v týchto troch mestách. Hlavným partnerom je mesto Prievidza, ďalšími dvoma partnermi sú mestá Bojnice a Handlová. Výška finančného príspevku, ktorý budeme žiadať, bude pravdepodobne až 500.000 eur
zobraziť podrobnosti »
28.03.2020
Web pre rodičov: ucimenadialku.sk
V spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a MŠVVaŠ SR vznikla táto webová stránka ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách a prerušenej prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu. Cieľom webovej stránky je pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, manažmentu a zriaďovateľom škôl, ale i žiakom, študentom a rodičom zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení, ako aj pomôcť všetkým aktérom počas prerušenia vyučovania či prezenčnej výučby nachádzať riešenia vzniknutej situácie.
zobraziť podrobnosti »
25.03.2020
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.