Online 3 ľudia. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
1109 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
19:12:24 28.03.2017 [6045] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať, ako občan Novák, v akom stave je situácia okolo kanalizácie pána Šimku, ktora namiesto vyústenia z toalety do kanalizácie, vyúsťuje do rieky, za čo dostal veľmi smiešnu pokutu, či už je teda kanalizácia v poriadku a už sa nemusíme báť chytať ryby v rieke Nitra a znečistenia z toalety pána Dušana Šimku. Pýtam sa preto, lebo žiaľ nikde som nenašiel žiadne vyjadrenie a hľadal som veľmi dlho. Jediné čo som našiel je tento obrázok, kde je ukázané, ako pekne nás pán Dušan Šimka znečisťuje.

Vopred ďakujem za odpoveď.

Hodnotenie: 1   0
11:23:05 21.03.2017 [6041] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Nedá sa nesúhlasiť s názorom Vladimíra. O zvláštnom vykladačstve práva zo strany Mariana Šimku a nicknameov jemu naklonených som už myslím písal, takže k tomu sa vracať nebudem. Mám však za to, že okrem uvedeného názoru v príspevku Vladimíra (je môj priateľ, tak si dovolím neoslovovať ho pán) sa dá rovnako domnievať, že v celej kauze „beží aj o iný rozmer“ . Mám na mysli, že sa spomínaný pán ,teda exprimátor istým spôsobom nedokáže vyrovnať so stratou istej bohorovnosti, ktorú si musí odpustiť, stratou postu primátora, resp. primátorského stolca. Prehra vo voľbách o post primátora, u mnohých, nazvime to občanmi neprijateľných ľudí na poste predstaviteľa mesta, vo voľbách porazený kandidát, a naviac ktorý viac rokov vládol mestu, tento stav v sebe len veľmi ťažko spracováva. Situácia v Novákoch po roku 2014 je toho excelentný príklad. Uvedomuje si, že už nie je osou zemegule, okolo ktorej sme sa všetci mali točiť. No a tak tu vzišiel samozrejme dôležitý faktor, ktorý je dôvodom nezmysluplného konania,v niektorých prípadoch takmer už v rovine trestnoprávnej Mariana Šimku. Je to jednoznačne krutá , takmer neznesiteľná pre Mariana Šimku a jeho brata – exprimátora prehra vo voľbách v roku 2014 o post primátora a s tým spojená ich bratská súrodenecká frustrácia. Marian Šimka a jeho brat namiesto podania pomocnej ruky víťazovi vo voľbách –súčasnému primátorovi, podporu a pomoc v riadení mesta, ktoré mohol odovzdať vraj po toľkých skúsenostiach nastupujúcemu primátorovi neprišla. Nenastúpil z ich strany ani istý spôsob pokory a možno i bázne. A tak absencia takéhoto konania z ich strany, nám dnes dáva možnosť nahliadnuť aj na to, aký záujem o nás občanov a rozvoj mesta má v súčasnosti tento, teraz už len obyčajný občan mesta Nováky.Teda či to zase nie je všetko len o nich. To všetko sme pocítili a pociťujeme a tak sa nedivte, že píšeme a tým sa bránime, najmä ak sa Marian Šimka snaží jeho problémy urobiť mne a mojej rodine problémom, resp. ako vidieť z jeho „ korešpodencie“ mnohým ďaľším tým, že sa uchyľuje k nenávistnej manipulácii. PB
Hodnotenie: 2   6
06:38:53 21.03.2017 [6040] Nevhodný príspevok?
K príspevku 6024.
M. Šimka si je určite vedomý toho, že všetky jeho „písačky“ do ktorých zakomponuje moje meno, sa dostanú aj ku mne. Tak som si prečítal aj jeho zmazaný príspevok, ktorým reagoval na môj príspevok č. 6024 na stránke Nováky.com. Nič nové pod slnkom. „Kde končia argumenty, začínajú urážky.“
Ani po šestnástich rokoch pôsobenia vo funkcii prednostu MsÚ vraj nepoznám Zákon o majetku obcí. V skutočnosti ja som mal ten zákon v rukách určite oveľa skôr, ako sa on dozvedel, že taký zákon vôbec existuje.
To, že sa snaží podporiť svojho brata, mu vôbec nezazlievam, dokonca to kvitujem. Iba nechápem, kde berie takú istotu, že ustanovenie tohto zákona („Všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom mesta musia mať písomnú formu inak sú neplatné.“), sú alfou aj omegou celej kauzy stavby ihriska s umelou trávou. Nezabudol náhodou, že dodávateľ stavby bol partnerom mesta na tejto stavbe a pre takýto vzťah platí Obchodný zákonník? Nemyslí si teda, že mesto Nováky ako investor a Športservis ako dodávateľ, boli dvaja partneri práve podľa uvedeného zákona? Hádam nechce nikomu nahovoriť, že vykonané práce a dodávky „naviac“ oproti pôvodnej zmluve si dodávateľ sám vymyslel a realizoval ich svojvoľne. Práve tam je „pes zakopaný“.
Nezaškodilo by, si trocha priznať aj vlastné chyby. Jediný kompetentný a za mesto zodpovedný človek, štatutárny orgán, je primátor mesta. (Zákon o obecnom zriadení, § 13.) Primátorom mesta v čase keď sa skutok stal a aj neskôr, až do 2.01.2015 bol Ing. D. Šimka – to je alfa a omega celej kauzy.
V. Richter
Hodnotenie: 2   6
07:37:23 19.03.2017 [6036] Nevhodný príspevok?
Neuveriteľné.
O pár týždňov budem mať sedemdesiat dva a nikdy doteraz som nebol pozvaný na políciu na vypočutie v nejakej veci. Kvôli dopravnému priestupku v Nitrianskom Rudne asi pred tridsiatimi rokmi, keď som v dedine prekročil štyridsiatku a odfotili ma, som síce na polícii raz bol, dostal som pokutu a bolo vybavené. Lámal som si hlavu, čo som vykonal tentokrát, keď som doporučenou poštou dostal pozvánku. Vychádzalo mi len jedno vysvetlenie, že to asi bude súvisieť s mojou aktivitou na stránke Nováky.com. Nepozdávalo sa mi to síce, veď žijeme v demokracii, sloboda prejavu je zaručená ústavou a dodržiavam aj kódex prispievateľa. Predtucha sa mi splnila na sto percent.
V. Richter
Hodnotenie: 5   0
22:23:24 18.03.2017 [6034] Nevhodný príspevok?
Prispievateľ lezilo, ako mnohí z jeho partie, opätovne vo svojom príspevku č. 6027 prispel kritickým príspevkom ku konaniu primátora a to zase, ako mnohí blízki jeho krvnej skupine , bez overenia si skutočností vzniku pohľadávok v jeho príspevku spomenutých dlžníkov . Preto na zdôvodnenie svojho nesúhlasu s takouto kritikou pripomínam jedno z asertívnych práv, ktoré má asi takéto znenie: Ak urobím nejakú chybu, musím sa vysporiadať so spätnou väzbou , ktorá moje konanie vyvolá. Významným nástrojom spätnej väzby je kritika – ale len v oprávnenej forme. Problematická situácia o pohľadávkach mesta voči lezilom spomenutých dlžníkov vznikla pred nástupom Dr.Daniša na post primátora . Tým sa dá odôvodniť, že situáciu ,ktorú kritizuje lezilo, považujem za neoprávnenú kritiku , pretože lezilo kritizuje len preto, aby súčasného primátora kritizoval. A to bez akéhokoľvek objektívneho vysvetlenia možností napraviť chyby, ktoré vyplynuli z obdobia nekonania predchodcu Dr.Daniša. Mám za to, že je to maslo na hlave jeho predchodcu a teraz už aj exprimátora. Ak sa tým lezilo nezaoberal, jednoducho dal verejnosti na vedomie, že neodkryl jadro kritiky, lebo to ho netrápi. Chcel len to, aby si kopol do súčasného primátora.
Lezilo len potvrdzuje holú pravdu, ktorú všetci vedia, že zrušenie Technických služieb a Podniku bytového hospodárstva v našom meste a ich zmena na súkromné spoločnosti bola fatálna chyba predchádzajúceho predstaviteľa mesta, teraz už exprimátora. Veď zo samej podstaty podnikať, k čomu sú zriadené obe spoločnosti v našom meste poskytujúce služby mestu a jeho obyvateľstvu vyplýva , že podnikajú a podľa Obchodného zákonníka „ podnikaním sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku (!).“ A tak zriadené spoločnosti z vyššiecitovaných mestských organizácií , hoci by to tak malo byť, ale nie je tomu tak, pretože tieto sa rozvíjali a rozvíjajú bez recipročného prínosu do rozpočtu mesta z ich strany. neodvádzali zisk mestu. Inými slovami odpad sa vyvážal bez akéhokoľvek dopadu pre firmy, ktoré neplatili , ale za odvedené práce si platbu fakturáciou uplatnili a mesto im zaplatilo. Však prečo nie? Avšak dá sa položiť otázka aj inak. Koľko a kedy a čo uplatňovalo mesto od objednávateľa ,( ktorý sa neskôr stal dlžníkom), ak nezaplatil miestne poplatky za odvoz a likvidáciu odpadov v termíne a výške určenej v platnom VZN o poplatkoch za odpady a či bolo zo strany mesta aspoň raz začaté priestupkové konanie? A ďalej, prečo mesto neodstúpilo od zmluvy o odvoze odpadov a neukončilo poskytovanie služieb neplatiacej organizácii, spoločnosti a pod ? Nech si odpovedá na to lezilo. PB
Hodnotenie: 1   4
21:49:03 18.03.2017 [6032] Nevhodný príspevok?
Vladko super. Jednoducho aj ja by som sa cítil mizerne, ak by ma takýto človek hodnotil palcom hore. PB
Hodnotenie: 2   5
21:27:37 18.03.2017 [6031] Nevhodný príspevok?
Žiadosť.
Žiadam webmastera tejto stránky, aby na mojom príspevku č. 6024 vymazal hodnotenie „palec hore“ od M. Šimku. Považujem to za omyl a od tohto pána to ani nechcem. Samozrejme, že pokiaľ to pravidlá dovoľujú.
Ďakujem, V. Richter
Hodnotenie: 3   4
19:49:22 18.03.2017 [6030] Nevhodný príspevok?
Pan primator ma po nastupe do funkcie velmi rychlo presvedcil o svojej nekompetentnosti. Dufam, ze o najblizsich volbach si sadne do kresla niekto, kto dokaze pracovat, nielen sa usmievat do fotoobjektivu a prikyvovat.
Hodnotenie: 4   1
22:08:22 17.03.2017 [6027] Nevhodný príspevok?
Pán primátor, toto treba riešiť, a nie zvyšovať poplatok za smeti.
B-ESPRIT, s.r.o.
A.T.Sitnianskeho 4, Banská Štiavnica Daň z nehnuteľností, MP za komunálne odpady a DSO 3 460,93 €
BYDOS Nováky, spol. s r.o. v konkurze
Medený Hámor 11, Banská Bystrica Daň z nehnuteľností, MP za komunálne odpady a DSO, Daň za psa 14 497,08 €
DAM a.s. v konkurze
Nadjazdová ulica 4, Prievidza Daň z nehnuteľností, Daňové penále, Sankčný úrok, MP za komunálne odpady a DSO 88 491,33 €
LARF NOVA, s.r.o. v konkurze
M.R.Štefánika 1, Nováky Daň z nehnuteľností, Sankčný úrok, MP za komunálne odpady a DSO 54 625,35 €
Novácke chemické závody,a.s. v konkurze
M.R.Štefánika 1, Nováky Daň z nehnuteľností, Daň za ubytovanie, MP za komunálne odpady a DSO 189 300,86 €
ZEDER PLUS, s.r.o.
Rybárska 37, Nitra Daň z nehnuteľností 2 056,43 €
Hodnotenie: 5   0
10:14:57 17.03.2017 [6025] Nevhodný príspevok?
Presne si to vystihol......
Hodnotenie: 0   0
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
VIDEO: Koncert k 60. výročiu založenia umeleckého školstva v Novákoch
Ak máte čas a chuť, určite si pozrite záznam z koncertu k príležitosti 60. výročia založenia umeleckého školstva v Novákoch.
zobraziť podrobnosti »
31.01.2018
Baška zložil sľub a začal nové volebné obdobie (+FOTO)
Predseda Trenčianskej župy Jaroslav Baška sa ako prvý z ôsmich predsedov krajských samospráv ujal funkcie na nové volebné obdobie.
zobraziť podrobnosti »
14.11.2017
Výsledky volieb do VÚC
Výsledky volieb do VÚC
zobraziť podrobnosti »
05.11.2017
MsZ - video záznamy
Záznam z MsZ nájdete online na youtube kanáli Mesta Nováky.
zobraziť podrobnosti »
02.10.2017
TB Hornonitrianske bane a.s. - Odmietame kampaň proti baniam, ktorá ohrozuje 11 tisíc miest!
Ing. Rastislav Januščák, predseda Dozornej rady Hornonitrianskych baní Prievidza, a.s., JUDr.Milan Minárik, vedúci právnik Hornonitrianskych baní Prievidza, a.s., Ing.Jaroslav Šinák predseda predstavenstva Prievidzského tepelného hospodárstva, a.s. reagujú na útoky politikov.
zobraziť podrobnosti »
06.06.2017
Mail:
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa.