Online 2 ľudia. VEPOS Novaky.sk VOĽBY 2022
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
1085 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
09:42:41 06.10.2020 [7421] Nevhodný príspevok?
Súhlasím s pánom Vladimírom a jeho hodnotením primátorovej odpovede na otázku poslanca p.Hajnoviča ohľadom poddimenzovanosti oddelenia výstavby ako rétorickej "perly".Musím sa priznať ,že ja tej rétoricky nesúrodej a ťažko zrozumiteľnej strapatej motanici významových skratiek a možných významových odbočiek nerozumiem.Rozhodne by som privítal,keby terajší primátor popracoval na skvalitnení rečového prejavu jeho skrátením a zjednodušením,lebo to potom pôsobí kontraproduktívne s jeho iste chválitebnou snahou čo najlepšie veci vysvetliť a teda občanov informovať.
Hodnotenie: 0   0
08:06:31 06.10.2020 [7420] Nevhodný príspevok?
F. Voltaire versus D.Šimka
Akosi nevdojak pri úvahách o úrovni a priebehu rokovaní mestského zastupiteľstva nášho mesta, som si spomenul na asi najslávnejší výrok francúzskeho filozofa a spisovateľa sedemnásteho storočia F. Voltaira, ktorý znie:
„Nesúhlasím s tým, čo hovoríš, ale do poslednej kvapky krvi budem brániť tvoje právo povedať to.“
Tak som si ho zo zvedavosti „vygúglil“, v nádeji, že nájdem aj viacero jeho múdrych myšlienok. Vôbec som sa nemýlil, ba skoro by som ho podozrieval, že už vo svojej dobe mal celkom jasnú víziu ako to v našej dobe bude vypadať aj u nás, na rokovaniach nášho mestského zastupiteľstva, keď napísal:
„Len tí, ktorí sa chcú robiť významnými, prenasledujú iných.“
Pri troche spodobenia s kráľovským dvorom, je celkom užitočná aj jeho rada možno vlastnému, alebo fiktívnemu synovi:
„Syn môj, na kráľovskom dvore najdôležitejšie nie je vedieť hovoriť, ale vedieť mlčať.“

Nuž, ale aj Voltaire by iste zbledol závisťou popri rečníckej perle nášho primátora po 26 rokoch vo funkcii, ktorú vykúzlil na rokovaní mestského zastupiteľstva dňa 23.9.2020:

„Pán Hajnovič, nie ste detailnejšie informovaný, samozrejme, ja reagujem hlavne podľa toho čo ako sa situácia vyvíja. Pani Trojanová keď bola vedúcou tak tu diskutovala niekoľkokrát, keď hovorila o poddimenzovaní oddelenia výstavby, tak tým každým mesiacom som zvažoval, až to vyvrcholilo teda koncom roka, minulého roka, že som ju odvolal z funkcie a keby som bol naplnil a to som perspektívne, lebo k tomu som jednoducho bol donútený niečo urobiť z odborného hľadiska, keby som bol naplnil slová pani Trojanovej, keď chcela, že projektového manažéra prijať, tak dneska je ona bez práce. Keby bolo, že príjmeme projektového manažéra, ja som presne bral ako zadné dvierka u Trojanovej, že keď ak skončí a budem mať na to dôvody a tých dôvodov bolo x (iks), teraz som vám ich aj vymenoval, tak že jej bude ponúknuté miesto projektovej manažérky. Keby už na jej mieste, za jej ako keby bola vedúca, a príjmeme niekoho tak ona musí z mestského úradu odísť. To som takto urobil, dostala šancu, ako projektová manažérka funguje. S pánom Antonom Horným, vedúcim oddelenia výstavby súčasným, som si všetky tieto veci rozoberal a samozrejme som povedal, že áno, súhlasím, tam je miesto momentálne pracovníka, ktorý je na materskej dovolenke.....“
(Súvislosti – viď môj príspevok č. 7408.)
V. Richter
Hodnotenie: 3   0
18:58:19 05.10.2020 [7419] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň, priatelia. Neviem, ako by som mal začať, ale po nahliadnutí, či prečítaní si e-meilov, SMS - iek odoslaných Ing. Dušanom Šimkom primátorom nášho mesta, v ktorých nezabúda i na mňa, a v ktorých nálepkuje, ostrakizuje ,zosmiešňuje a urážlivo značkuje občanov, nehľadiac na to, že títo sú už v dôchodkovom veku, som naozaj otrávený. Musím naozaj opakovane konštatovať, že v našom meste zastupiteľská demokracia v dnešnej podobe pod vedením Ing.Dušana Šimku primátora mesta Nováky nefunguje. Ani zo strany primátora, ani zo strany niektorých poslancov, ale i občanov, najmä ktorým je to jedno. Teória a prax sú niekde inde, alebo sa vari len málinko prelínajú.
S odpustením dovolím si pripomenúť výrok Tomáša Baťu, ktorý v súvislosti so zvolením jeho osoby za starostu Zlína vyhlásil: Veci verejné musia riešiť ľudia mysliaci ,nielen zvolení (!!!), Takže, opakovane sa ukazuje, že óda na „pamätník,“ , ktorý si postavil primátor a ako hlasno ju ľudia z Bubliny ospevovali okolitému svetu, ako jeho triumf , že Ing. Dušan Šimka bol sedemkrát zvolený a že to postačuje na to, že by to malo byť dostatočým prejavom jeho kompetentnosti, vládnuť v Novákoch. Tak sa na to pozrime.
Od pádu socialistického zriadenia, po „nežnej“ bola uplatňovaná v Česko-Slovensku ,neskôr v Slovenskej republike tzv. zastupiteľská demokracia a my sme si volili svojich predstaviteľov ,menovite v našom meste v komunálnych voľbách naposledy v roku 2018. Už vtedy sa začala moja mienka o zastupiteľskej demokracii v našom meste hlboko prepadávať do pochybností, či tento model za daných okolností je možné uplatňovať v Novákoch. Veď sama 14% - ná dôvera voličov, čo do počtu hlasov potvrdená v posledných voľbách súčasnému primátorovi je nielen na zaplakanie, ale aj svedčí o nedôvere k nemu u ostatnej časti voličov mesta .
Prečo, priatelia? Nuž, ak som povedal „a“, tak som si vedomý, že očakávate aj moju odpoveď, či lepšie povedané názor „b“., že prečo to niekedy nefunguje. Odvíjajúc svoj názor od najvyššieho zákon Ústavy SR, z článku 2, odsek 1, v ktorom sa hovorí, že: “Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo.“ , pravdou asi je, že niekedy naozaj je ťažké určiť, aká je vôľa väčšiny a aké rozhodnutie zo strany voličov je pre budúcnosť nášho mesta to najlepšie. No a potom je na rade vari tá povinnosť, že nami volení zástupcovia, by sa mali logicky riadiť predvolebnými sľubmi a napĺňať aspoň program, s ktorým išli do volieb a vďaka nemu dostali podporu istej voličskej základne obyvateľov pokiaľ hovoríme o našom meste Nováky. To je myslím,i nespochybniteľné
Ešte raz priatelia, mali by sa riadiť predvolebnými sľubmi, ktoré si zostavili a predstavili v predvolebnej kampani aj so svojou, niekedy možno pre nich dôležito sa tváriacou nastylovanou na plagáte, či v regionálnom periodiku „peknou“ tvárou, lebo nie oni, ale tí ktorých chcel zvolený primátor uraziť majú vraj ksichty. No,nechajme to.
Ale nech vás však Boh opatruje, aby ste ako voliči poukázali, na niektorých kandidátov, uchádzajúcich sa o post, povedzme i ten najvyšší, post primátora mesta v čase predvolebnom, teda i v čase ich predvolebnej kampane, že ku nemu, kandidátovi na post primátora máte výhrady a že ho voliť nebudete.je to nepochopiteľné, keďže takto urazený sám kandidát verejne v predvolebnej súťaži sľubuje, nie vždy slušným spôsobom, čo chce urobiť a ako to chce robiť pre voličov, obyvateľov mesta zjednodušene pre mesto a bez problémov poukazuje na protikandidátov (napr.v Novákoch osobitne vytlačenou a distribuovanou tlačovinou vkladanou do schránok obyvateľov mesta, nie vždy s korektnou faktografiou, údajmi) , nie vždy férovo.
To by si, myslím mal uvedomiť aj primátor nášho mesta, keďže ako tu čítate, nie vždy sa správa, ako náš zástupca. Jeho výroky, konanie a postoje voči občanom často krát nasvedčujú tomu, akoby si neuvedomoval, že nežije v monarchii, že on sám nie je monarcha, ani pánom nášho mesta a že my nie sme jeho nevoľníci. A prečo je to tak?
Priatelia, hoci sme poznali jeho vlastnosti a záujmy, dovolili sme mu to!!!
Je len málo voličov, ktorí občas kontrolujú toho, tých, a Nováky sú excelentný príklad toho, že nespokojnosť ľudia vyjadria až vtedy, ak dôjde k niečomu extrémnemu, čo častokrát zneužijú jednotlivci, na vlastné zviditeľnenie sa. Veď to poznáte, hoci neskôr sa preukáže, že to bolo akosi inak, však čítate i na tejto stránke o pravde a lži, ako sa musí brániť občan proti lži a polopravde, nálepkovaniu, ostrakizovaniu, zosmiešňovaniu a urážlivo sa vyjadrujúcimi výrokmi voči občanovi zo strany vedenia mesta, či priamo primátora mesta.
Ako som vyššie uviedol, aký je to mandát, keď v komunálnych voľbách dostane kandidát na primátora14% aj voľačo z počtu približne polovicu ,teda asi 50,2% z počtu 3633 oprávnených voličov ?
Občania mesta Nováky, si myslím, že musia vyvíjať permanentný tlak na vedenie mesta, avšak zodpovedne a slušne a to najmä preto, priblížiť sa myšlienke, že oni, nami volení zástupcovia majú vykonávať našu vôľu – nie vôľu seba, či iných záujmových skupín. Voľby sú za dva roky priatelia.PB
Hodnotenie: 3   0
11:25:18 03.10.2020 [7418] Nevhodný príspevok?
„ Keď sme zdraví, máme tisíc želaní. Keď ochorieme, máme len jedno.“

Dobrý deň vážení spoluobčania.

Som naozaj veľmi rád, že Peťo Bošiak otvoril jednu z najdôležitejších tém, ktorá sa bezprostredne týka nás všetkých, ktorá je nesmierne aktuálna nielen pre naše mesto, región, ale aj celé Slovensko. Aj ja som osobne presvedčený, že v najbližšom období bude stáť naše mesto pred náročnou úlohou, minimálne zachovať úroveň zdravotnej starostlivosti v Novákoch. Ja sa naozaj teraz nechcem baviť o starej azbestovej Poliklinike v meste. Všetci síce vieme, že sme mali v nedávnej minulosti šancu na jej rekonštrukciu, dokonca i šancu na výstavbu novej. Viesť teraz diskusiu o tom nemá absolútne žiadny význam. Jednak minulosť ešte nikto nezmenil a navyše hľadanie vinníka a obviňovanie sa by ešte viac zhoršilo už aj tak zlú atmosféru v meste. To je jednoducho už pasé. Čomu však treba venovať mimoriadnu pozornosť, je zachovanie úrovne zdravotnej starostlivosti v ďalšom období. Nedostatok lekárov, vybavovanie špičkovými zdravotníckymi zariadeniami ich ordinácie, ako aj moderné a dôstojné podmienky pre ich prácu, to všetko nás možno už vo veľmi blízkej budúcnosti čaká. Peťo správne upozornil hlavne na personálnu hrozbu, ktorá sa môže rýchlo stať u nás veľmi aktuálnou. Lekárov je všeobecne málo a navyše už niektorí pracujú aj v dôchodkovom veku, resp. sú tesne pred ním. Nahradiť ich mladými lekármi bude viac ako zložité, nielen preto, že mnohí odchádzajú do zahraničia, ale aj preto, že azbestová Poliklinika, nebude pre nich veľkým lákadlom. A to nám ešte tikajú nástražné míny v zdravotníckom stredisku v našej chemičke, kde sú obaja všeobecní lekári v dôchodkovom, ako aj v stredisku na bani, kde končí ťažba uhlia a neviem, či niekto už teraz vie čo bude so strediskom a ordinujúcimi lekármi. Peťo veľmi správne pripomenul, že úroveň zdravotnej starostlivosti, by mala byť vždy jednou z priorít vedenia nášho mesta.
Vážení priatelia, je tu aj ďalší veľmi vážny dôvod pre zachovanie i zlepšovanie zdravotnej starostlivosti v Novákoch. Všetci veľmi dobre vieme, že náš región patril a ešte aj patrí medzi najpriemyselnejšie v rámci Slovenska. Na malom priestore bol sústredený ťažký i zdraviu škodlivý priemysel, ktorý na zdraví nás starších zanechal stopy. Určite si mnohí z vás pamätáte, že ak v noci padal sneh a ráno sme šli do práce, sneh nebol biely, ale šedý. Taký vzduch sme dýchali. Pracovné kategórie na bani i v chemickej boli z dôvodu rizikovej, či zdraviu škodlivej práci. Naše deti nechodil do školy prírody preto, lebo nám to niekto z protekcie zariadil. Takže priatelia aj nedávna priemyselná minulosť, ( aj keď ekológia v meste sa zlepšila ) by mesto mala nútiť zabezpečiť pre svojich občanov čo najkvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť. A to už nespomínam spádovú oblasť a obyvateľov v nej.
Vážení priatelia, ja sa naozaj necítim byť nejakým odborníkom v tejto oblasti, som proste obyčajný laik. Pracoval som však takmer päť rokov ako marketingový manažér Unikliniky Kardinála Korca v Prievidzi, tak som trošku do problematiky zdravotnej starostlivosti vnikol. Mnohí z vás si ani nevedia predstaviť aké problémy sme museli riešiť, koľko pracovných stretnutí i určitého lobingu sme museli spraviť, aby Uniklinika plnila to, k čomu bola postavená. Preto mi verte, ak si v tomto nepomôžeme sami, nebudeme mať jasnú koncepciu ako ďalej, neurobíme aj potrebný lobing, tak dnešnú úroveň zdravotnej starostlivosti udržíme veľmi ťažko a sen o jej zlepšení a skvalitnení sa nám úplne rozplynie.


Som však presvedčený, že aj v našom meste žijú ľudia, ktorí nielenže veľmi dobre vedia o súčasnom stave poskytovania zdravotnej starostlivosti v meste, vedia o jeho blízkych problémoch a určite by vedeli, ako problémy ktoré nás možno už „zajtra“ čakajú riešiť. Práve z takýchto ľudí, by mali zodpovední ľudia v meste vytvoriť pracovný tím, ktorý by vedel tieto veci postupne riešiť. Zbavme sa ilúzie, ak problémy v tejto oblasti nastanú, niekto iný to vyrieši za nás.
Ak ste pozorne čítali príspevok Peťa Bošiaka k tejto téme, tak aj medzi riadkami navrhuje postup. Z rokovania MsZ naozaj treba odstrániť invektívy, osočovanie, znevažovanie, treba odstrániť témy, ktoré na rokovanie nepatria, rozvirujú už aj tak nepokojnú hladinu. To všetko treba nahradiť častejším rokovaním o zachovaní a zlepšení úrovne zdravotnej starostlivosti v našom meste. My sme si nevolili primátora a poslancov na to, aby sme sa stále vracali do minulosti, navzájom sa osočovali, či obviňovali. Práve naopak, chceme aby nám zachovali dôstojnú životnú úroveň v meste a starostlivosť o naše zdravie je pre nás všetkých prvoradá. Peťo ďakujem Ti za príspevok. Napísal si ho v mene väčšiny obyvateľov Novák.

S úctou
Ľubo Dzurák


Hodnotenie: 4   0
17:46:33 02.10.2020 [7417] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Téma, ktorú som dnes načal je v súčasnosti veľmi významná, lebo sa nás dotýka takmer všetkých bývajúcich, teda lokálnej verejnosti, ale i pacientov zo spádovej oblasti k mestu (niekedy ich jeden štatistik napočítal vraj až 24 000 tisíc) .
Priatelia, podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti vytvárajú samosprávy. Ak teda chýba lekár , či nie je v obci pohotovosť (v prípade nášho mesta, sa akosi na tento problém zrazu pozabudlo, nikto ho ako agendu už nevedie, hoci boli veľké reči bezprostredne po jej zrušení, zanikli, rovnako tak, ako prestala fungovať ambulancia na pľúcne ochorenia), tak aj tieto kompetencie v rámci mestských politík majú mestá vo svojej kompetencii, vo svojej pôsobnosti . Mám za to, že aj so slabšou mentálnou výbavou funkcionár, teda aj na najnižšom stupni riadenia v samosprávnych orgánoch vie, že dnes zabezpečiť praktického lekára či zubára do dediny alebo do odľahlého regiónu je veľký problém.
Nuž nečudo, že mnohé obecné samosprávy tento stav začali riešiť rôznymi spôsobmi. Kto napríklad sa zamýšľal nad onkologickou -ambulanciou a jej zrušením, najmä o dôvodoch a prípadnej podpory zo strany mesta, aby nezanikla, nepresťahovala sa do Prievidze, alebo neviem kam ??? Pýtalo si to vari len málinko u dotknutých subjektov vzájomného pochopenia, empatie a dať znať záujem o spoluprácu??? Neviem odpovedať. A my v Novákoch, čoby žiaľ, ako onkopacienti, sme ostali hluchí, slepí, mlčiaci, nehovoriac o 24 000 ľudí zo spádovej oblasti, z ktorých určite niektorí výkon lekára v tejto zdravotnej agende požadovali.
A tak sa vrátim k obecnej, mestskej samospráve. Niektoré obecné samosprávy napríklad ponúkajú lekárom byty, či lacnejšie priestory na ambulancie a pod. Ako vidieť, ani rôzne rezidentské programy (myslím, že sa zaviedol v roku 2014) a pod. nie vždy dokážu riešiť problémy s nedostatkom lekárov. A tak mnohí odborníci z prostredia , o ktorom píšem majú za to, že mladých lekárov to len naozaj s veľkými obtiažami privedie na vidiek a hoci sme mesto, nemám nikomu za zlé ,ak mi povie, že bývam na vidieku.
Nuž a tak, ak si niekto myslel, že takto pripravenou (?) rekonštrukciou Mestskej polikliniky, dlhú dobu pertraktovanej a predhadzovanej súčasným primátorom na oči (hoci nikdy nepovedal a podnes nik nemá vedomosť, ako by to realizoval on aj s ansáblom, keby nebol porazený vo voľbách, nepomohol (však na diametrálne odlišné spôsoby vedenia vzájomnej komunikácie to ani nebolo možné ,veď dôvody – charakterové črty a neustále difamačné správanie tu voči nám a tým, ktorí kriticky poukazujú na jeho nedostatky vo vedení mesta. Dokonca ma priatelia, má v tom negatívnom poňatí, v merku aj tých, ktorí lajknú môj príspevok palcom nahor. Nuž taký je život. Ale s tým ja nič nenarobím.
Priatelia, aj z patetického vyhlásenia primátora z posledného zastupiteľstva o „onej smutnej správe“ o stave na Mestskej poliklinike treba otvorene dať verejnosti na známosť, že „Miestne samosprávy majú najvyšší čas na prebudenie a voliči v nastávajúcich voľbách do miestnych samospráv by sa mali informovať u kandidátov na primátorov, starostov a poslancov, aký majú recept na tieto akútne problémy primárnej zdravotnej starostlivosti vo svojom meste či v obci,“ to totižto tvrdia odborníci z oblasti zdravotníctva, pretože sú to mestá a obce pri výkone samosprávy, ktoré vytvárajú v súlade so zákonom o obecnom zriadení podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, no majú aj ďalšie kompetencie v oblasti ochrany zdravia a života, ktoré im plynú z iných zákonov.
To, čo obce a mestá smú či môžu, zákon presne definuje a vymedzuje. No o demgrafickej skladbe lekárov ordinujúcich na území mesta Nováky, sa nechcem a nebudem zmieňovať, neprináleží mi to, že však prídeme o dobrých odborníkov za krátku dobu je fakt, ak ich nenahradíme mladými lekármi. Čo potom bude,neviem. A už sa vôbec nechcem zmieňovať o tom, či existuje nejaká záchranná sieť pre naše mesto, ak sa ekonomické možnosti v dôsledku koronavírusu znížia?
A tak ako v Novákoch? Však to vidíte. Aj vy priatelia ste toho názoru, že byť sedemkrát zvolený za primátora stačí na vedenie nášho mesta? Aj vy si myslíte, že vrátením Ing. Dušana Šimku na post primátora sa neprepásla šanca vytvoriť v našej nováckej spoločnosti lepšiu atmosféru? Prečo? To, že sa menia podmienky v podpore zabezpečovania zdravia našich občanov, ako som ich vyrecitoval, nedáva primátorovi mesta sa takýmto spôsobom správať k zamestnankyni Mestského úradu ,k žene , matke troch detí s intelektuálnym rodinným založením navyše manželky miestneho odborného lekára v oblasti neurológie, ktorý tu má zriadenú ambulanciu a poskytuje ku všeobecnej spokojnosti nás všetkých lekárske služby? Nuž pán primátor spamätajte sa. Či vám mám opakovane pripomenúť, že okrem toho ,že je to odborník - lekár, je aj čestný človek, ktorý v čase výbuchu vo VOP-e ako jediny poslanec Mestského zastupiteľstva odmietol odmenu ako lekár, ktorú ste si nadelili, vraj za organizovanie havarijných prác, ktoré ste vraj riadili? A čo s tými ôsmimi nešťastnými ľuďmi, ktorý v dôsledku výbuchu sublimovali a čo s ich rodinami? A primátor spája moje meno s gaunerstvom, on nám nadáva do gaunerov!!! Posmeškujete sa z poslancov, zo žien matiek, ktoré sa snažili v jarných mesiacoch nastupujúcej pandémie, paradoxne k vášmu správaniu voči nim navodiť príjemnú atmosféru v tom, ako to ľudia využili na to, aby ukázali, že im na druhých záleží. Niekto ušil rúška a, bez ohľadu na to, čo si kto o nich myslí, bolo krásne, milé vidieť, ako ušili aj pre susedov. Iní sa starali o starších, nosili potraviny do bytu. ponúkali starším kontakt a aktivity cez web a telefón, aby sa počas nazvime to „ lockdownu“ necítili osamelí. Bolo to fajn. Proste spolupatričnosť, úcta, empatia. Do toho ste na mestskom zastupiteľstve, ale i mimo neho vošiel vy, so svojím jedom, nekompetentnosťou amaterizmom a nechvályhodne ste sa vyjadrili o dvoch našich občiankach, ženách, matkách, ktoré neurobili nič iné, len ich spojila túžba pomáhať ľuďom.
Nechajte nás na pokoji, nechajte rodiny lekárov a ich rodinných príslušníkov na pokoji. My starší ich potrebujeme a ešte ich možno budete aj vy sám potrebovať. A preto vás žiadam o zaujatie iného postoja, to čo konáte je zle, veľmi zlé!!! PB
Hodnotenie: 4   0
10:15:33 02.10.2020 [7416] Nevhodný príspevok?
Môj pohľad aj do minulosti.
Asi by rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 23.9.2020 ani nebolo úplné, keby sa neobjavilo aj moje meno v ústach primátora mesta. Po jeden aj pol roku, som sa zasa totiž znova opovážil písať kritické príspevky k jeho práci na stránke www.novaky.com a on mi to predsa musí nejako odplatiť. Zaujala ma hláška, že po roku 1990 som vraj bol jeho prednosta . (viď videozáznam na YOUTUBE 3. hod. 41. min.)
Tak to teda nie. Mňa si on za prednostu nevyberal, ako je tomu teraz. Moju „inštaláciu“ do funkcie schvaľovalo mestské zastupiteľstvo myslím, že v decembri 1990 a nastúpil som po Novom roku 1991. No a musím neskromne povedať, že mal šťastie, že prednostom mestského úradu sa stal človek zabehnutý v plnej šírke hospodárskej sféry. Pracoval som totiž predtým 14 rokov ako technický námestník v podniku s okresnou pôsobnosťou zhruba s 1000 zamestnancami. On prišiel do primátorskej funkcie ako okresný funkcionár SZM a do roka 1990 sme sa navzájom vôbec nepoznali. Veď je odo mňa mladší o 16 rokov. Dnes sa tvári bohorovne, kričí a uráža poslancov, ktorí sa nechcú nechať viesť len „Jeho“ jedinou pravdou. Spočiatku bol skromnejší, tichší a pokornejší. Rokovania mestského zastupiteľstva po celých 16 rokov môjho prednostovania asi nikdy netrvali dlhšie ako dve alebo tri hodiny. Mimoriadne rokovania bývali úplne výnimočné. Rokovania spočiatku viedol ako moderátor mládežnícku schôdzu, takže som neraz musel zasahovať, aby rokovanie malo zmysel a dopracovali sme sa k žiadúcim záverom. Dokonca sa stalo že prišiel na rokovanie úplne nepripravený, otvoril ho a potom zistil, že nemal zo sebou ani program. Dnes sa tvári ako skúsený suverén, no kedysi som ho ja musel posmeľovať a učiť byť primátorom. Keby si to aspoň trochu uvedomil, nedovolil by si dnes na úrade šikanovať moju dcéru.( Za jej vystúpenie na poslednom rokovaní zastupiteľstva jej už stihol aj siahnúť na plat, čím naplnil jeho hrozbu.)
Vrátim sa ale k úvodu tohto môjho príspevku. Vraj sme prišli do stretu v súvislosti s poplatkom za komunálny odpad. Ja som údajne chcel všetky náklady na likvidáciu komunálneho odpadu preniesť na občana. On ako primátor to musel zachraňovať, aby občania neznášali predmetné náklady v plnej, teda skutočnej výške. Je fakt zarážajúce, ako sa on neustále potrebuje stavať do pozície kladného hrdinu, ktorý chce len a len dobre pre občana.(Koniec koncov je to i jeho svätá povinnosť.) Použijem jeho obľúbenú frázu, asi si neuvedomil ako mi sám „nahral na smeč.“ Ono to bolo totiž o trochu dosť inak. Bolo to síce po roku 1990, ale možno aj o 10 rokov neskôr, keď bol parlamentom prijatý prvý Zákon o odpadoch a nakladaní s odpadmi a bolo treba na úrovni mesta k tomu prijať aj príslušné VZN o poplatku za likvidáciu komunálneho odpadu. Vedúca ekonomického oddelenia bola vtedy aj teraz tá istá osoba a mohla by si dobre pamätať, ako to bolo s prípravou VZN. Samozrejme, tak ako aj v mnohých iných prípadoch sa musel úlohy dobrovoľne ujať a vyriešiť prednosta – teda ja. (Zdá sa mi, že dnes sa to už „nenosí“.) Bolo potrebné a dôležité v prvom rade napočítať jednotkovú sadzbu nákladov na likvidáciu komunálneho odpadu na obyvateľa a nájsť spravodlivý algoritmus účtovania týchto nákladov podľa počtu obyvateľov jednotlivých domácností a podnikateľských subjektov. Otázka koľko pôjde na občanov a koľko pôjde na úkor mestského rozpočtu bola a je aj teraz pri návrhu VZN otázka druhoradá. Koľko si za svoj odpad zaplatí občan z vlastnej kasy tak vtedy, ako aj teraz záležalo a aj teraz záleží od schválenia mestským zastupiteľstvom.
Takže neviem čo chcel „básnik“ tým „stretom“ povedať. Ba viem - potreboval moju osobu dobre očierniť, aby vynikol on v čo najkrajšom svetle. To je ale jeho pracovná metóda a vôbec ma neprekvapuje.
P.S.
„On“ pokračuje s hlúpymi a urážlivými e- mailovými odkazmi pre mňa, prostredníctvom mojej dcéry. Takže mám jeden aj ja pre neho. Platí to, čo som napísal v P.S. príspevku č. 7396. Prípadné ďalšie e-maily by boli aj pre neho stratou času, lebo ja ich bez prečítania rovno zmažem. Zároveň sľubujem, že pokiaľ mi zdravie dovolí a budem žiť, podľa mojich vedomostí budem na stránke www.novaky.com kritizovať a naprávať každú deformáciu pravdy predvedenú primátorom, poslancami či inými účastníkmi na rokovaniach mestského zastupiteľstva.
V. Richter
Hodnotenie: 5   0
10:53:47 01.10.2020 [7414] Nevhodný príspevok?
Príspevok je schovaný!
Príspevok je dostupný len pre prihláseného používateľa.
07:38:43 01.10.2020 [7413] Nevhodný príspevok?
Priatelia, keď sa stal Tomáš Baťa starostom Zlína, vyhlásil: Veci verejné musia riešiť ľudia mysliaci ,nielen zvolení (!!!), Takže, opakovane sa ukazuje, že óda na „pamätník,“ , ktorý si postavil primátor a ako hlasno ju ľudia z Bubliny ospevovali okolitému svetu, ako jeho triumf , že Ing. Dušan Šimka bol sedemkrát zvolený a že to postačuje na to, že by to malo byť dostatočým prejavom jeho kompetentnosti, vládnuť v Novákoch. Nuž áno, byť aj sedemkrát zvolený ,ale ani jeden človiečik z Bubliny nepíše, prečo sa Ing.Dušanovi Šimkovi kľúč úspechu u občanov zasekol a najmä nespomína nikto z Bubliny dôvody jeho nezvolenia v predchádzajúcom funkčnom období na post primátora.
Už som tu písal, o niektorých knihách spisovateľa Jozefa Banáša, ktorý píše o súčasnosti, histórii a vyslovuje zaujímavé filozofické úvahy ,najmä však s veľkou dávkou kritického myslenia odhaľuje zákutia politickej dvorany, a v nej sa pohybujúcich ľudí, politikov a kvázi politikov, ovplyvňujúcich náš život na Slovensku.
Dá sa s názorom spisovateľa prakticky v mnohom stotožniť, a aj preto sú mi jeho myšlienky sympatické. Budem teda pokračovať, odvíjajúc sa od myšlienok Jozefa Banáša a komparovať ich so stavom v meste Nováky, niekedy sa už naozaj hanbím napísať v našom meste, pretože paralela myšlienok spomenutého spisovateľa, je akoby šitá na postavenie a prejavy navonok našej nováckej elity pozostávajúcej z primátora, časti poslancov a už aj časti niektorých vedúcich zamestnancov radnice, ktorí sa, ako je vidieť i z posledného zastupiteľstva, stavajú do pózy inštruktorov len ich pravdy a nechcú zostať v pozícii zamestnancov radnice, vysvetľovať svoje konanie v pokore a niesť zodpovednosť za svoje pracovné výkony pred zástupcami občanov a v konečnom dôsledku pred občanmi.
A spisovateľ ďalej pokračuje, že kľúčom k úspechu je získať ľudí. Priatelia, ak sa domnieva ktosi, že primátor si získal ľudí, časti poslancov ich nadšenie a pokoru, vzájomnú spoluprácu, napr. ak spomeniem také oduševnené šitie a distribúciu rúšok, ako i nezištnej pomoci pre ľudí v prvej vlne pandémie koronavírus, je na omyle. Nuž, verte, že jeho výstup v Jehotelevízii mal skôr opačný dopad a určite si svojim vystúpením ľudí nezískal. Primátor nášho mesta nešiel osobným príkladom, ktorý mal spočívať v skromnosti, pokore a slušnosti a vďake za obetavosť a nezištnú pomoc od občanov. Len on vie, že prečo? A aby som nezabudol, možno to vari vedia i niektorí z Bubliny.
Priatelia, aj v Novákoch platí, a napokon sa to navonok prejavuje, hoci nie je veľa tých, ktorí to tak nevnímajú, že je zrejmé, že politická sila primátora mesta je v skutočnosti podstatne nižšia, ako si on a jeho ľudia z Bubliny namýšľajú, ako to prezentujú navonok, pretože počet volebných hlasov ,ktorý mu dal možnosť dostať sa na post primátora, nebol z presvedčenia voličov, ale z ich zúfalstva, pretože svojim nepresvedčivým víťazstvom, väčšinu ľudí nezískal a teda neposkytuje im také argumenty, záruky, aby jeho zámerom uverili a povedzme ho nasledovali.
Nevkusné a vskutku primitívne karhanie a nadávanie občanom, aké predvádza primátor, je len obal na zakrývanie skutočného problému. To priatelia, naozaj vrieskaním, nenáležitou gestikuláciou rúk, netaktným poukazovaním prstom na zastupiteľstve (je to naozaj neetické ) na ním oslovované osoby, ktorým sme zverili mandát, aby nás zastupovali, teda poslancov Mestského zastupiteľstva osočovaním a difamačným prejavom o rodinách, najmä ak nezodpovedne zaraďuje ľudí, ktorých nemá rád, za gaunerov. Mal by však vedieť, že ním difamovaní občania si naopak myslia, že on im, byť aj ako primátor, nesiaha ani po členky.
A tak je to prešľap, za prešľapom, dokonca už pomaly sa dajú niektoré momenty zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva ako paródie na slovenský komediálny film„Pacho, hybský zbojník „ znázorňovaním sekvencie, keď si protagonisti tohto filmu, vzájomne preberajú bičík a tak vznikla úsmevná situácia „ daj sem bičík, nedám bičík, daj sem bičík , nedám bičík, zapísať do Mestskej kroniky pre budúce generácie, ako primátor hoci komickým, ale nevhodným spôsobom obmedzoval jeho vstupom do vystúpenia poslanca MsZ pána M.Mištinu, priamo pred kamerou a takpovediac bránil poslancovi v kľude predniesť svoj názor, či podať vysvetlenie. To ku kamere a jej významu pre mňa.
Nuž i takéto komédie sa na našom zastupiteľstve dejú. Takže priatelia, minimálne štvrť hodiny naťahovania sa o „bičík“ znechucovalo poslucháčov, ktorí sa odhodlali sledovať priamy prenos, a to možno ani nie za účelom získania skutočne objektívnych informácií o stave mesta, o požiadavkách občanov sprostredkovaných cez otázky, pripomienky, či interpeláciu poslancov, ale poznať, ako to celé dopadne.
Priatelia a napokon k lavidovi,, preto na záver, lebo mi už nestoja,jeho ich reči za to ,aby som v tejto chvíli im venoval vážnu pozornosť. Takže lavida, čo k tomu dodať. Samoľúbosť, sebastrednosť, ego, pýcha a narcizmus zo strany vašej a niektorých ľudí z Bubliny nepozná hranice. Bez pokory. Je im úplne jedno, že veľa ľudí, občanov, obyvateľov, s ními nesúhlasí, ale „pravdu a legitimitu“(????) ku všetkému si nadeľujú len pre seba :), bez pokory a ospravedlnenia.
Lavida, a tak, byť až tak domýšľavým udavačom, vyšetrovateľom, prokurátorom žalobcom a sudcom v jednej osobe ani vám ani M.Š nesvedčí. Najmä nie proti mne a mojej rodine. Obviňovanie obetí z vašej strany, je typickým obranným mechanizmom manipulátorov. Čo nečítate príspevky od mojich priateľov? Ak áno, prečo im nechcete porozumieť, lebo Bublina?
A tak mi priatelia prepáčte, naozaj nechcem byť osobný, ale ak primátor takýmto spôsobom , takmer na každom zastupiteľstve rieši veci verejné, nie ako človek mysliaci, ale ako sedem krát zvolený (!!!), je to na dve veci, slušne povedané, až na nič. A tak naozaj ideme z prešľapu do prešľapu a ľudia z Bubliny sa v nej zabarikádovali a opevnili ako v stredovekom hrade.
Primátor má ľudí spájať a nie deliť. Každý kto nemá jeho názor je nepriateľ (!!!) Každý kto sa pýta (napr.ja,žiaľ odpovede nedostávam) je pre neho a nim vystrašených občanov konšpirátor a nepriateľ, to v lepšom prípade a v tom druhom prípade gauner? No žiaľ, to sme si ale sedemkrát voľbou jeho osoby za primátora, zase dali na frak. PB
Hodnotenie: 4   0
12:01:36 30.09.2020 [7410] Nevhodný príspevok?
Prešľapy nášho primátora.
Asi na každom rokovaní mestského zastupiteľstva v tomto volebnom období, vrátane posledného - dňa 23.9.2020, sa náš primátor nezabudne pochváliť svojimi skúsenosťami, keďže je vo funkcii už siedme volebné obdobie. Zrejme by to podľa neho mala byť aj záruka kvality jeho práce. Pripomeniem aspoň dva jeho prešľapy a nech si čitateľ utvorí o tom názor sám:
Na poslednom rokovaní sa primátor hrdil tiež svojou náročnosťou na pracovníkov. Chcel to podložiť aj tým, ako na druhý deň po zložení sľubu primátora a nástupu do funkcie, zvolal pracovnú poradu vedúcich pracovníkov a rad radom dával úlohy, aby sa hneď začalo pracovať v tomto meste. (viď na YOUTEBE videozáznam – 1.hod.47.min). Pozrime sa na to trochu bližšie. Ten deň – 22.decembra 2018 bola totiž sobota pred vianočnými sviatkami. O akom dávaní úloh to vlastne hovoril? Aký to malo zmysel, keď nasledovala nedeľa a tri sviatočné dni Vianoc? A to hlavné – on sa nebojí a nehanbí hovoriť aj o tom, ako nehanebne porušil Zákonník prace? Odhliadnúc od toho, že to bolo pred Vianocami, bol to deň pracovného pokoja a to je deň, na ktorý zákon špeciálne ustanovuje možnosť nariadenia práce. Nejdem to rozpisovať, lebo každý čo len trochu rozhľadený človek si dokáže predstaviť, o aké profesie a činnosti ide. Teda „jednoducho a proste“ – už na druhý deň po zložení sľubu, ktorým sľúbil dodržiavať zákony tejto republiky, zákon porušil. Inak sa takémuto počínaniu nadriadeného hovorí aj obyčajná šikana. V neposlednom rade on sa nehanbil s takou banalitou v predvianočnom čase otravovať ženy – matky, keď každý normálny človek vie, aký je pre ne tento čas vzácny. Ak to nevedel, tak mu mal niekto pošepkať, že idú Vianoce.
Okrem iného, informoval ďalej poslancov aj o výsledku súdneho konania na súde v Novom Meste nad Váhom na základe žaloby bývalého hlavného kontrolóra na mesto Nováky, o finančnú náhradu v súvislosti s jeho odvolaním z funkcie. On ako primátor mesta ho totiž navrhol poslancom odvolať hneď na prvom rokovaní mestského zastupiteľstva, v tomto volebnom období - dňa 29.1.2019. (Podotýkam, že žaloba bývalého hlavného kontrolóra nesúvisela s jeho odvolaním, ale iba s jeho istými finančnými nárokmi, ktoré nejdem rozvádzať.) Je evidentné, že hlavný kontrolór mu poriadne musel v úrade prekážať, keď ho nechcel nechať odpracovať celú dobu jeho fungovania určenú zákonom, hoci tá mala trvať už iba cca 60 dní. Dal teda na uvedenom rokovaní svoj návrh odhlasovať. Zo siedmich prítomných poslancov za odvolanie hlasovalo päť, dvaja sa zdržali hlasovania a tak primátor vyhlásil, že hlavný kontrolór bol odvolaný. (viď videozáznam z rokovania dňa 29.1.2019 – 3. hod. 21. min.) Neviem, či ho niekto upozornil , alebo ako sa hovorí – po funuse si pozrel aj zákon, pretože po skončenom rokovaní k uzavretému videozáznamu pridal ešte svoje vyhlásenie o neplatnosti hlasovania. Totiž zákon hovorí, že za odvolanie hlavného kontrolóra musí hlasovať nadpolovičná väčšina všetkých (jedenástich) poslancov, čo musí teda v našom prípade byť šesť a hlasovalo ich iba päť. Najviac sa mi páčil jeho komentár k neplatnému hlasovaniu, ktorý je pre neho príznačný. Vraj si nevšimol, že v priebehu rokovania jeden poslanec odišiel, dokonca- že ho mal na neplatnosť upozorniť aj samotný odvolávaný hlavný kontrolór.
Čo dodať na záver? Asi nič, nech si každý urobí záver sám, ako som uviedol v úvode.
V. Richter

Hodnotenie: 2   0
11:48:56 29.09.2020 [7409] Nevhodný príspevok?
Priatelia, staroba sa nás týka. Je prirodzenou súčasťou nášho života. Nie náhodou mesiac október bol výhlásený za – MESIAC ÚCTY K STARŠÍM. K tomuto rozhodnutiu sa dospelo v decembri v roku 1990 , keď bol mesiac október vyhlásený Valným zhromaždením Organizácie spojených národov za Mesiac úcty k starším a 1. október za Medzinárodný deň starších. Že sa staroba dotýka nás všetkých i v našom meste sa nedá poprieť, hoci nemám k dispozícii štatistiku o vekovej skladbe obyvateľstva som presvedčený ,že aj keby nebol schválený 1. Oktober medzinárodným spoločenstvom za deň úcty k starším, niet vari občianskej spoločnosti v štátoch Európy a celého sveta, ktorá by si primeraným spôsobom nevážila svojich starších občanov.
Hovorím to i preto, že v súčasnosti vo veľmi rýchlom starnúcom svete je potrebné podporovať aktívnu účasť starších na spoločenskom dianí, využiť ich skúsenosti a poznatky. Naozaj múdre poznanie platné pre všetkých nás v tomto mestečku žijúcich občanov, pretože tak, ako končí leto a začína jeseň, prichádza staroba nenápadne a pomaly. Nedá sa jej vyhnúť. Staroba je aj takpovediac výzva, avšak neznamená koniec životnej aktivity Dôležitá je kvalita života, sociálne prostredie i samotný postoj seniora. Kvalitu života v tomto období výrazne ovplyvňujú aj kontakty (hoci v súčasnosti značne na dlhé obdobie obmedzené z titulu COVIDU), s ľuďmi a sociálne prostredie.
No, ako sa však postaviť k vyhláseniam primátora nášho mesta, čoby verejného činiteľa, ktorý v urážlivých mailoch, vyhláseniach a odkazom občanom už naozaj od neho generačne staršej kategórie odkazuje, akí sú gauneri, keď sú priatelia a napokon ,keď sa ako priatelia aj sem tam stretnú Tak to je choré.
Naozaj ,človek, ktorý neprešiel pravdepodobne istou citovou rodičovskou výchovou, rovnako ju nevynakladá voči svojim pokoleniam (však komu?) a nemá v sebe vnútorne zakotvený, postoj k zásade „noblesse oblige“(t.j. vznešenosť zaväzuje), alebo nedospel k nemu výchovou v mladosti , dalo sa predpokladať, že predpoklady k voľbe na post primátora nášho mesta neboli u jeho voličov odhadnuté správne.
Odkladať starších ľudí, ich nepotrebnosť v spoločnosti, najmä ak nemá kontrolu od vlastných rodičov a svojich detí, je zlý postoj a nielen od predstaviteľov mesta. Totižto opakovane si čítať urážlivé maily od primátora mesta s nádavkami do gaunerov a podobných výrokov je neprípustné, najmä ak sa jedná o starších ľudí vekom od neho o viac ako pol generácie starších , ale už i preto, že nikto z týchto, ním urážalivými mailami urážaných ľudí v rodinnom albume nemá vlastné foto s údajným bossom -mafiánom na úteku tak ,ako si ho zariadil on s celou family na dovolenke na Rodose a sám ho zverejnil ku svojej sláve do printových médií. Je potom na zváženie, čo mu zakladá právo urážlivým spôsobom označovať občanov mesta za gaunerov. Takže pán primátor, ak nie ste ako verejný činiteľ schopný akceptovať aj pripomienky seniorov, prosíme odstúpte a prenechajte svoj post ľuďom so vznešenejším prístupom k starobe.
A tak na záver priatelia, dovoľte mi, aby som pozdravil seniorov nášho mesta ,aby si v tomto, nie veľmi žičlivom období, pre dožívanie nášho života a ak Boh dá, počkáme si do volieb. PB
Hodnotenie: 3   0
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
Bane na hornej Nitre skončili, banskí záchranári sú v pohotovosti naďalej. Je otázne dokedy
Banskí záchranári pomáhajú i pri rôznych nešťastiach.
zobraziť podrobnosti »
12.01.2024
FOTO: Elektráreň Nováky odstavila poslednú turbínu, skončila sa tak výroba elektriny z uhlia
Výroba elektriny a tepla z domáceho hnedého uhlia v Elektrárni Nováky po 70 rokoch definitívne skončila.
zobraziť podrobnosti »
21.12.2023
Final coal mining cart pulled from Nováky mine
More trains for Christmas holidays, Bratislava outskirts teeming with culture, and a recipe for Christmas baking.
zobraziť podrobnosti »
21.12.2023
Z nováckej bane vyťažili posledný vozík uhlia, o zamestnanie prídu stovky ľudí
Uzatváranie bane potrvá roky.
zobraziť podrobnosti »
21.12.2023
VIDEO: Karol Mikuláš: Baník, povstalec aj politický väzeň
VIDEO: Karol Mikuláš: Baník, povstalec aj politický väzeň
zobraziť podrobnosti »
15.03.2023
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.