Online 4 ľudia. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
986 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
20:53:47 26.06.2018 [6500] Nevhodný príspevok?
Príspevok je schovaný!
Príspevok je dostupný len pre prihláseného používateľa.
17:12:09 26.06.2018 [6499] Nevhodný príspevok?
Takže i na takéto reakcie, ako v príspevku č. 6496 prispievateľ vyčítavo píše , sme zvyknutí a vieme ich očakávať. Nič nové, len vytiahnutý kostlivec zo skrine prispievateľa príspevku č. 6496, je tiež obvyklou témou jeho donora, pretože niektorí sme už dávno presvedčení, že v elitnom tíme, ktorého členom je prispievateľ príspevku č. 6496 , sa v istej rovine , pripravuje na tvrdý boj o moc, po preplakanej noci po voľbách v novembri roku 2014. A tak sa netreba čudovať, že ak sa chce niekto pripraviť na boj o moc v našom meste, je treba sa radiť, pretože ako sa vraví, každá rad stojí groš. A tak grémium a gremiálky je asi treba, na jednej strane a na strane druhej, keďže začína žatva, teda v zbere obilnín, očakávame tiež žatvu v demagógii, v počte trestných oznámení, osočovania, fabulovania a difamovania. Len poučenie z príspevku prispievateľa l... , alebo akýsi príklad s poukazom na jeho osobnú činnosť, pomoc pre naše mesto ( či práca v komisii, či v zastupovaní občanov, či ako podnikateľská pomoc, organizovanie podujatí v meste, nič) , som doposiaľ, čo obetujem čas tejto stránke, nenašiel. A tak skutek utek. Veď, ak bola kontinuita bývalého vedenia mesta zaznávanou veličinou ( vezmite si prosím do rúk volebný program exprimátora), najmä v poslednom volebnom období a vari aj jedno – dve obdobia pred ním, keďže na mnoho vecí , v mnohých rozhodnutiach bývalého predstaviteľa mesta, na potreby občanov mesta a investičných zámerov v kontinuálnej náväznosti sa nepamätalo z prozaického (?) dôvodu (lebo ten si nezaslúžil ísť na služobnú cestu do Hannoveru, ten zas kanalizáciu, lebo však ani šéfka oddelenia výstavby nemala ani dunstu, aká voda kade tečie a bude môcť tiecť, hoci mala projekty na stole , p. riaditeľka školy si nezaslúžila venovať sa renovácii, modernizácii možno poslednej školy v okrese takto nezmodernizovanej, teda i pertraktovanej materskej školy, nespolupracovala s ním v primeranej submisivite,však vieme o tom svoje, "dôvody" sme odpozerali, pozerali sme televíziu, ten ďalší zas mal problémy s futbalovým klubom a dostal sa do nemilosti najvyššieho aj pred kamerou, ) teda to, či ono, a vraj po zásluhách, bol prvý na rade len on, s vyhlásením. Som tu pre vás, s „vybavenou dotáciou na rekonštrukciu zdravotníckeho zariadenia, voľte ma. V istom zmysle racionálneho myslenia o to, čo všetko z pohľadu samosprávnych možností a potrieb občanov bolo potrebnejšie z pohľadu kontinuálnosti spraviť, sa nie veľmi zaujímal. Samozrejme ,že veci dobiehajú súčasné vedenie a tvrdo musia reagovať, aby predišli ešte tvrdším dopadom. Niektoré veci, aby neiritovali voličov, ani nespomenul. Z hľadiska odbornosti nikomu ,kto rozumie investíciám , neodporuje význam kontinuity, pretože kontinuita je potrebná, pretože nie je slabosť. Podľa názoru mnohých slušných ľudí, ale aj v kruhoch odborne vzdelaných ľudí prevláda taký názor, že žiadny solídny kandidát, by nemal ísť cestou takej kritiky, v ktorej na súčasnom vedení mesta , nenechá suchú nitku. Všeobecná a hlasná kritika typu prispievateľa l... môže síce imponovať malej až zanedbateľnej časti voličov, ale ten, kto má záujem viesť samosprávu, ale aj jeho bezmedzný podporovateľ , ktorý je blízky empatiou k nemu , by mal skôr ukázať, čo svojmu mestu dal doposiaľ, resp. ku dnešnému dňu. PB
Hodnotenie: 1   0
14:22:09 24.06.2018 [6493] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. http://www.velkyzpevnik.cz/zpevnik/filmove-melodie/panikari . Autorom textu je známy český herec Jan Werich . Text piesne je pre jej aktuálnosť v tejto chvíli geniálny. Genialita textu spočíva v schopnosti jeho autora chápať veci neobvyklým spôsobom. Strach je veľmi mocná emócia, o tom nie je pochýb. Manipulátori zneužívajú strach a preto si nikdy nemôžete byť úplne istí, že proti vám strach nebude použitý ako zbraň, s cieľom ublížiť vám a vašej rodine, vašim deťom. Viem o tom svoje. A v Novákoch niekedy ako vidieť, máme s chápaním strachu v komunálnej politike, pri zámeroch riešiť problémy občanov starosti. Nie preto, že by sme nechápali, že politika je živý organizmus a preto boli nevďační za pozornosť prispievateľov , ktorí poukazujú na súčasné problémy v meste. Nikto to občanovi M.Š. a jeho okoliu nebude zazlievať, ale dá sa oprávnene domnievať, že je z jeho strany minimálne nekorektné, ak požaduje na radnici prácu so zámerom riešiť súčasné problémy občanov podľa jeho a predstáv jeho tímu a pritom zámerne zabúda riešiť, či podať návrhy na riešenia pochybení vedenia mesta za vlády občana D.Š., a ktoré ako rezíduá jeho vlády nás stále mátajú a strašia. Veľakrát sme o zanedbaní povinnosti, starať sa o majetok mesta so starostlivosťou riadneho hospodára, KCMN, atď.atď.. Zvláštne, neobjektívne hodnotenie komunálnej politiky v súčasnej nováckej komunite občanom, či niektorými občanmi už nič a nikto nezmení. I napriek tomu, oni však neomylne veria, ba sú už tak opantaní povahou bežného Slováka (závisť, komplexy, nesebavedomie, ohováranie, frustrácia a infantilné vysvetľovanie svojej anonymity), že nás niektorých občanov v mladšom, alebo iných v staršom veku sa snažia prinútiť aj strašením a hrozbou akýmisi konzekvenciami. Však to čítate. Nechcú pochopiť a do dnešného dňa nepochopili, ako je možné to, čo sa stalo v komunálnych voľbách, ktoré boli novembri roku 2014-om, kde sa stala chyba . Nemôžu pochopiť a zabudnúť, že sa našla v našom meste vôľa občanov-voličov, ktorá sňala občana D.Š. z primátorskej stoličky a on to musel na jeho žiaľ prijať, lebo to bolo rozhodnutie – vôľa občanov tohto mesta. Je preto nelogické si myslieť, že je to výsledok pár ľudí, ako si možno mnohí z nich namýšľajú . Nemá to logiku. Rozdiel hlasov vo volebnom výsledku v neprospech exprimátora je jednoznačne evidentný a presvedčujúci. A tak dá sa len domýšľať , že asi prečo v súčasnosti táto skupinka nenávidí všetko, čo sa okolo nich mihne. Nebadať v ich konaní empatiu , etiku a snahu o prínos istej spolupatričnosti, snahu nerozdeľovať občianstvo a najmä byť pokorný. V konečnom dôsledku ak sa človek jednoznačne sám rozhodol pre komunálnu politiku a z jeho osobného záujmu v politike sa angažovať , by mal tento človek vziať na vedomie pokojnejšie i fakt, že v dôsledku straty dôvery u občanov – voličov vyplynulo , že bude musieť strpieť určite, dnes to už vieme, nenaplnené a v tomto čase stratené ambície na komunálnu politiku. Hoci to bol demokratický prejav voličov , zdá sa, že im neimponoval a do dnešného dňa sa s touto skutočnosťou nevyrovnali. Ako vidieť, permanentne sa snažia všemocne pritiahnuť na seba pozornosť a svojimi, nie vždy čistými témami zašpiniť verejný priestor. Nechcú pochopiť, že takto to nemôže ďalej ísť, ak veľmi nevkusne, koniec koncov ako vždy, vnášajú do nováckej občianskej spoločnosti atmosféru hnevu a žĺčovitého revanšizmu. Nechcem sa vracať k otázke slušnosti, lebo u niektorých ľudí, je to ako hádzanie hrachu na stenu a nielen v našom meste, hoci dnes bojom o slušnosť je celé Slovensko pretkané a sa táto téma tiahne Slovenskom ako červená niť. Stačí sledovať celoslovenské komunikačné prostriedky a tlač, vyhlásenia predstaviteľov našej republiky i dnešnú televíznu besedu (Opäť minút dvanásť) troch najvyšších ústavných činiteľov o tejto otázke – o slušnosti aj na Internete. Zahatať,zastaviť, nenávistné prejavy. Niektorí tu píšuci (a anonymné nicky viac) sú takí, akí by boli, keby sa nehanbili, či nebáli sa vymaniť z anonymity. V prípade anonymov sa v "ťažkých" témach najlepšie ukazuje, čo v kom je, pretože najmä u ľudí píšucich pod nickom sa prejavuje ich skrytá podstata. K takémuto konštatovaniu je možno najúprimnejší len ťažký povzdych so slovami , žiaľ, aj taký je človek, aj takí sú ľudia. Faktom však zostane, nech si takýto ľudia myslia čokoľvek, nezvykneme si a nechceme si zvykať na ich difamujúce vyhlásenia, osočujúce prejavy o tom, alebo o onom spoluobčanovi kade – tade týmito ľuďmi rozposielaných, či zvykať si na osočujúce príspevky im naklonených anonymných prispievateľov, skrývajúcich sa za rôzne nicky, telefonáty (lebo vraj im to pravidlá dovoľujú), zvykať si na strašenie, až vyhrážanie. A tak na záver. Idea vzájomnej averzie, ktorá ich spája – tá sa pre nás ostatných nesmie stať modom operandi . Projekt deštrukcie nováckej občianskej spoločnosti sa nesmie dovoliť zrealizovať , najmä preto nie, aby táto malá skupina profitovala zo vzájomnej neznášanlivosti, aj keď možno asi vždy bude v nováckej spoločnosti určité percento ľudí neschopných ( neochotných) zorientovať sa v príčinách svojich nešťastí a vinu za ne budú hľadať mimo seba. Pravda patrí tým, ktorí ju naozaj hľadajú a vôbec nie tým, ktorí sa domnievajú, že ju vlastnia PB
Hodnotenie: 2   2
19:12:46 04.06.2018 [6476] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Končí školský rok a tak skúste so mnou hodinu matematiky. Nebojte sa, je to jednoduché. 1. „Hodina matematiky v 50. rokoch“. Drevorubač predá náklad dreva za 100 dolárov. Náklady na produkciu sú 4/5 ceny. A aký je jeho zisk? 2. „Hodina matematiky v 70. rokoch.“ Drevorubač predá náklad dreva za 100 dolárov. Náklady na produkciu sú 4/5 ceny alebo 80 dolárov. Aký je jeho zisk? 3.“ Hodina matematiky v 80.rokoch.“ Drevorubač predá náklad dreva za 100 dolárov. Náklady na produkciu sú 80 dolárov. Dosiahol zisk? Áno, alebo nie. 4. „ Hodina matematiky v 90. rokoch“ . Drevorubač predá náklad dreva za 100 dolárov. Náklady na produkciu sú 80 dolárov a jeho zisk je 20 dolárov. Vaša úloha: Podtrhnite číslo 20. 5.“ Hodina matematiky po roku 2000“. Drevorubač napokon vyrúbe krásny les, pretože drevorubač je sebecký, bezohľadný a nezaujíma ho ochrana životného prostredia, ochrana lesných zvierat v lese žijúcich , ani ochrana našich lesov, či následkom jeho konania vyschnutých potokov a možno už bez rýb .Koná tak preto, aby dosiahol zisk 20 dolárov. Čo si myslíte o tomto spôsobe obživy? A tak námet na triednu diskusiu (žiakov, ale asi aj dospelých ľudí) po odpovedi na túto otázku: Ako sa cítia vtáci a veveričky, keď drevorubač podrezáva, či vyrubuje ich domovy.? Ako sa cítia ryby vo vysýchajúcich potokoch? ( Len tak mimochodom, žiadna odpoveď nie je zlá , neobávajte sa ale slobodne vyjadriť svoje pocity, teda hnev, rozhorčenie, pocit menejcennosti , bezmocnosti atď.). Pokiaľ budete po skončení skúšky potrebovať akčnú radu, sú vám k dispozícii „poradcovia“ , ktorí vám pomôžu sa prispôsobiť späť do reálneho sveta. A teraz prečo na tému drevorubač ?. Zdroj: https://www.denik.cz/z_ domova/plicni-chirurg- profesor-pavel-pafko-chce-to-vic-pokory-v-medicine-i-politice-201.html Profesor Pavel Pafko je Slovák žijúci a pracujúci v Prahe, je lekárska legenda, ale tiež človek s perfektnými názormi, ktoré vyslovuje veľmi zreteľne ,jednoducho, nenásilne. A tak, len malinké porovnanie drevorubača s lesníkom v jeho vnímaní. Pán profesor hovorí: „Politici by sa mali správať ako lesníci.“ Nechajme však ďalšie slová profesorovi Pafkovi, ktoré vyslovil, napr. ku školstvu, zdravotníctvu, ale všeobecne to asi platí pre všetky rezorty , citujem:“ Víte, politici uvažují v čtyřletých volebních cyklech, tohle jsou ovšem věci s generačním přesahem. Kdysi jsem mluvil s panem ministrem školství ( ...), říkal jsem mu, že by se na věk učitelů a potřeby škol měl podívat v nějaké perspektivě. Odvětil, že politici, kteří o tom rozhodují, myslí jen na čtyři roky dopředu. A já oponoval, že každý prostý lesník, který sází les, neuvidí jeho kácení, a přesto o něj pečuje. Proč takhle neuvažují lidé v čele státu? A pán profesor pokračuje odpoveďou na otázku, že prečo sa politici takto správajú :“ Nevím. Obecně platí, že lidé bez noblesy, dostatečných zkušeností a rozhledu mají tendenci zneužít své formální postavení a ukazovat těm dole svou sílu danou momentální převahou. Svým studentům vždy říkám, že když před nimi sedí člověk s rakovinou plic, je vyděšený a zcela v jejich rukou. Toho, ale nesmějí zneužít a povyšovat se. Vždyť ten člověk je třeba včelař, který – na rozdíl od nich – ví o medu a životě včelstev všechno. Nebo je to odborník přes jadernou fyziku a až se uzdraví, strčí toho lékaře do kapsy. Chce to víc pokory.,“ radí bývalý přednosta III. chirurgické kliniky 1. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Motole. Pokoru by si zasloužila i sama politika. Ako sa však z článku periodika SME - našaPrievidza - dozvedáme o ne-úspechu(?) vodnopólistov s poukazom na problémy, ktorým museli čeliť, aby dosiahli aspoň takéto umiestnenie, je nakladanie s dnes už devastovanou mestskou plavárňou, či s nedokončenou kanalizáciou v mestskej časti Lelovce a v centre mesta porovnateľné s drevorubačovým počínaním. A ani vodné pólo by nedopadlo tak , ako dopadlo, keby už pri rozhodnutí vybudovať v Novákoch Národné centrum vodného póla (NCVP) mysleli orgány Zväzu vodného póla SR a vtedajšie vedenie nášho mesta ako lesník starajúci sa o les. Ako vidieť, nedomysleli, že i takto to môže dopadnúť. Nemáme v meste dostupnú ani Mestskú plaváreň ( ktorá kvôli zisku „ nemala vraj šancu“ na prežitie vedľa NCVP , ani Národné centrum vodného póla ( ktoré bohvie v akom stave je dnes, kvôli zisku ). A to vraj sa plánuje aj jazero k vypusteniu vody. Ako by povedal nebohý Julko Satinsky: Šľak nás ide trafiť . Takže, nech nám slúžia múdre slová pána profesora, a úvaha o zisku drevorubača, ako aj plánovanie lesníka s generačným presahom, ako dobrá poučka či návod, ako sa učiť pokore a slušnosti v našom meste k hodnotám a potrebám občanov nášho mesta a regiónu. PB
Hodnotenie: 1   1
20:37:39 12.05.2018 [6468] Nevhodný príspevok?
Ďakujem za odpoveď p.Oršula. Len stručne okomentujem moju opovážlivosť pýtať sa na plaváreň. Ako nováčan som prežil celý život v tomto extrémne znečistenom mestečku a odovzdal zdravie chemickej fabrike. V tej inkriminovanej plavárni som bol schopný udržiavať si aké také zdravie a kvalitnejšie žiť. Tam plávali moje deti a nepodliehali nástrahám, s ktorými sa tu boria mnohí rodičia. Každého z nás sa nejako bližšie dotýka určitá sféra života....dochodcu seniorský dom, matky materská škola a školka a mňa tá plaváreň, ktorá Vás evidentne dráždi. Koho sa mám pýtať? Kto je kompetentný? Treba opatrne, aby sme sa Vás, alebo pána primátora nedotkli? Ale veď ste predstaviteĺmi tohoto mestečka a ste tu pre nás. Táto stavba je v našom meste, to ju treba nechať schátrať. Myslím, že každé mesto by urobilo všetko a zainteresovalo každého /podniky, štát, právnika, sponzora/, aby naštartovalo niečo , čo nám skutočne slúžilo. Ja len poprosím tiež, trochu úcty ku nám, čo tu žijeme, dýchame nedýchateľné a dovolíme si opýtať sa a aj skritizovať. Dakujem.
Hodnotenie: 0   0
13:19:42 10.05.2018 [6466] Nevhodný príspevok?
5


Hodnotenie: 0   0
11:22:56 10.05.2018 [6465] Nevhodný príspevok?
Reakcia prednostu MsÚ Mgr. Milana Oršulu:
-----------------------------------------------------------------------

Dobrý deň.

Pán surikata,
ja si myslím, že mesto má, malo len jednu plaváreň, tá o ktorej zjavne hovoríte je v rukách súkromnej spoločnosti. Prečo si myslíte, že by mesto malo v tejto veci podnikať? Upravte si prosím už priority. Chcete, aby mesto podnikalo prioritne vo veci bazéna aj keď to nie je jeho majetok? Alebo sa má pokúsiť riešiť technicky opotrebené a energeticky neefektívne budovy ako sú DK, Dom služieb, Gastro pólo, poliklinika, BD č. 118, Kino, ZŠ, ZUŠ, MŠ? Čo myslíte ako budeme na konci dňa smiešni v očiach verejnosti keď dôchodcom, deťom, pacientom bude kvapkať voda na hlavu, splašky budú plávať po chodbách, budú svietiť petrolejkami a podobne?

Kedy nájdete už konečne v sebe súdnosť a pozriete sa na mesto aj očami iných ľudí ako tými svojimi?

My nie sme nikomu na hanbu. Nech sa hanbia tí, ktorí sú a zostatú za tento stav zodpovední. A budeme vďační tým ľuďom, ktorí v tejto veci konali, konajú a podľa mojich informácii konať budú. Držíme im palce a ďakujeme. Pán surikata prosím nehovorte za tých ľudí, nesnažte sa byť ich hovorcom. My s primátorom veľmi dobre o nich vieme a o ich konaní informácie máme.

Ešte jednu vec. Mesto sme my občania. Primátor nie je mesto, ako to vnímate vy. A preto každý kto v tejto veci koná, koná v prospech občanov, teda mesta. A my občania sme týmto ľuďom poskytli dotáciu z rozpočtu mesta pre ich činnosť a tým ich podporujeme, my všetci podporujeme ich aktivity a snahu zachrániť čo sa dá, v tomto prípade NCVP.

Pekný deň.

Mgr. Milan Oršula
Prednosta MsÚ Nováky
-----------------------------------------------------------------------
Hodnotenie: 0   0
07:52:57 10.05.2018 [6464] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Mám otázku na pána primátora, ako mesto pokročilo pri rokovaniach ohľadom plavárne. Teda dúfam, že mesto robí všetky kroky preto, aby bazén fungoval. Už sme na hanbu celému kraju a celej športovej obci, že mesto nič nepidniká a nerieši. Pokiaľ viem, v tejto veci sa angažujú v prospech nováčanov ľudia, ktorí z toho nemajú nič a robia to nezištne. Od kompetentných nemáme žiadne informácie.
Hodnotenie: 0   0
18:55:15 13.04.2018 [6460] Nevhodný príspevok?
Reakcia prednostu MsÚ Mgr. Milana Oršulu:
-----------------------------------------------------------------------

Dobrý deň.

Záznam by mal byť dostupný v priebehu zajtrajška.
Pekný deň.

Mgr. Milan Oršula
Prednosta MsÚ Nováky
-----------------------------------------------------------------------
Hodnotenie: 0   0
18:12:14 13.04.2018 [6459] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Na yotube som zatiaľ nenašiel zverejnený záznam zo zastupiteľstva. Kedy ho zverejníte? Nie každý máme káblovku, neviem si pozriet mestské vysielanie. Ďakujem
Hodnotenie: 0   0
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
VIDEO: Mestské zastupiteľstvo zo dňa 19. februára 2018
www.video.novaky.sk
zobraziť podrobnosti »
14.04.2018
VIDEO: Vyjadrenie primátora mesta k aktuálnemu dianiu
VIDEO: Vyjadrenie primátora mesta k aktuálnemu dianiu
zobraziť podrobnosti »
21.03.2018
Počas likvidácie vetracej šachty nastali problémy (+FOTO)
KOŠ. Pri likvidácii bývalej vetracej šachty v Koši došlo v piatok k poškodeniu jedného z potrubí. Technickú poruchu, v súvislosti ktorej sa ľahko zranili traja zamestnanci Hornonitrianskych baní Prievidza (HBP), už odstránili. Informovala hovorkyňa spoločnosti Adriana Siváková.
zobraziť podrobnosti »
12.03.2018
Zemianskymi Kostoľanmi sa od včera šíri neznámy zápach
Včera vo večerných hodinách zaznamenali obyvatelia obce neznámy zápach. „Približne od osemnástej hodiny sme dostávali od občanov informácie o šírení zápachu. Postupne sme ho mali hlásený zo všetkých častí obcí,“ informovala starostka Zemianskych Kostolian Jana Školíková.
zobraziť podrobnosti »
08.03.2018
VIDEO: Koncert k 60. výročiu založenia umeleckého školstva v Novákoch
Ak máte čas a chuť, určite si pozrite záznam z koncertu k príležitosti 60. výročia založenia umeleckého školstva v Novákoch.
zobraziť podrobnosti »
31.01.2018
Mail:
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa.