Online 4 ľudia. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
1110 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
13:12:25 01.10.2017 [6159] Nevhodný príspevok?
Dobry den. Myslim, ze stranka "novaky com" sluzi uz len ako oznamovatel udalosti v nasom meste. Diskusia nelichotiaca momentalnemu vedeniu mesta je cenzurovana, v lepsom pripade lajkovana negativne predstavitelmi mesta. Cize obcan dostava jednostranne odpovede a argumenty. Webova stranka novaky com je tym padom neobjektivna a dovolim si povedat propagandisticka. Nema zmysel sem prispievat, pytat sa, ani citat.
Hodnotenie: 2   0
12:02:21 29.09.2017 [6157] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Domnievam sa, že tak, ako pre mňa, mal by aj pre mojich oponentov platiť tento odkaz. Keď sa odhodlám kohosi kritizovať, dokazujem, že poznám nielen príčinu kritiky, ale ukazujem príklad regulárneho a morálneho správania sa a preto, aby som neponechal čitateľov v pochybnostiach, že tvrdím isté skutočnosti o Volebnom programe predloženom v roku 2014 čítajte viac: https://nasaprievidza.sme.sk/c/7477538/ing-dusan-simka-zijem-pre-nase-mesto. Html #ixzz4ku KQX1as. bývalým primátorom bez objektívnych podkladov, tak vedzte, že si neviem predstaviť na základe akých, čoho a s kým by bol plnil nasledovný sľub, citujem „ - Pokračovať v rekonštrukcii a technickej vybavenosti objektov v pôsobnosti mesta – MŠ, ZŠ, ZUŠ a CVČ“, potiaľ znenie úlohy. Nuž ,tak si to rozoberme. Veď práve bývalý primátor mal ideálnu a neoddiskutovateľnú možnosť túto principiálnu a významnú úlohu mesta a ním vedenej komunálnej politiky (takpovediac mestskú, našich detí a vnúčat alma mater) realizovať. A čo sme v poslednom volebnom období zažili? Absolútnu neochotu vyjsť manažmentu Základnej školy v ústrety a podporiť vedenie školy v úsilí o podporu v rekonštrukcii školských priestorov, ktoré si ju už z titulu bezpečnosti a ohrozenia detí – žiakov, bezprostredne vyžadovali. Takú nechutnú atmosféru, animozitu, osočovanie, ponižovanie vyhrotené do arogantného nedžentlmenského vyjadrovania a správania sa z jeho strany, ktorú vyvolal vo vzťahu k riaditeľke Základnej školy v našom meste a k istej časti pedagogickej obce, čo by predstaviteľ mesta, čo si ja pamätám a to už mám sedemdesiat rokov, sme v našom meste nezažili. Takže poobzerajúc sa po okolitých obciach s rekonštruovanými školami sľub, ktorý nám dal vo volebnom programe je jednoducho za daných okolností planý sľub. Pamätal vôbec tento človek na tieto skutočnosti ako zriaďovateľ a pozná ustanovenia zákona č.596/2003, o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. A to som sa vôbec ešte nedotkol veľmi, veľmi ambivalentných jeho vzťahov s manažmentom a profesormi Združenej strednej školy v Novákoch. Z akého dôvodu , či ozaj len tak pre istotu, sa vôbec nezmienil vo svojich sľuboch o zachovaní statusu Osemročného gymnázia v našom mestečku, ktoré na veľké sklamanie mnohých rodičov účinkovanie v našom mestečku skončilo? Vo veci zachovania Osemročného gymnázia v meste Nováky sa „za neho“ ako predstaviteľa mesta nepohlo prstom a ak predsa , tak len veľmi, veľmi chabo, hoci rezortne s blízkym VÚC sa mohlo, ba dokonca malo snaživejšie negociovať. Výsledok zanedbaného záujmu mesta je trvalá strata existencie Osemročného gymnázia v Novákoch. A tak pristúpim k ďalším, v jeho Volebnom programe sľubom, citujem: „Naďalej podporovať športové kluby v meste- Klub vodného póla, Mestský futbalový klub, Klub rýchlostnej kanoistiky, Klub lyžiarov Nováky (?), Karate klub Nováky (?), Tenisový klub, Mestský klub v elektronických šípkach, talentovaných športovcov v meste a športové aktivity nadšencov, ktorí vo svojom voľnom čase organizujú športové aktivity pre občanov nášho mesta (Mestská liga?).“ V tejto bývalým primátorom zadanej si úlohe v princípe platí to isté, čo o sľuboch k rozvoju a pomoci školstvu, len možno amatérsky šport pestovaný našimi občanmi, či mládežou byť aj z okolitých obcí, nemôže predchádzať záujmu o školstvo a spolupráci s vedením škôl, či žiakom školy. Dúfam, že každý rodič a občan tohto mesta si uvedomuje , že vzdelaná mládež je naša budúcnosť a teda záujem o naše deti a vnúčatá a ich škole by mal byť prioritou nielen manažmentu školy, ale i primátora porovnajúc vzťahy k počasiu v každom počasí, teda či svieti slnko, alebo sa blýska a hrmí vo vzťahoch. A minimálne v období rokov 2010-2014 nebol taký záujem a ak bol , tak len taký, ako som ho vyššie popísal. Ak si má upevňovať mládež svoje zdravie v športe, musí mať podmienky v škole a navyše žiť, učiť sa a športovať v atmosfére rodičmi, školou a mestom sa vzájomne podporujúcou. A čoho sme boli svedkami za obdobie posledných rokov vlády bývalého primátora? Absolútna nespolupráca, vzájomný odpor, animozita, verejné urážky a ponižovanie manažmentu školy, manažmentov bývalých i súčasných viac, alebo menej úspešných športových oddielov, ktoré nám viažu najväčší záujem detí a dospelých o činnosť v nich a medzi bývalým primátorom nášho mesta. Jednoducho ďalší planý, ťažko plniteľný až nesplniteľný sľub. Dovtedy to bola zo strany primátora vláda premárnených príležitostí. PB
Hodnotenie: 2   0
08:06:55 27.09.2017 [6154] Nevhodný príspevok?
Dobrý večer. Pán(i)surikata, nikdy by som si nedovolil vás len tak z ničoho nič, ako vy mňa urážať, len dúfam, že mi veríte, že som po mnohých vašich výrokoch v obraze. Používaním nadmerného množstva interpunkčných znamienok za vetou, na zvýraznenie svojho osobného ega, hoci to nie je spisovné (prísp.č. 6147 ... a z Novak najrychlejsie????? ) len podčiarkujete, ku ktorej krvnej skupine patríte. Je mi len divné, že po toľkých urážkach a poníženiach, ktoré sme museli zažiť od ľudí z vašej farnosti,vždy začnete bedákať, ako vás niekto uráža, ak reaguje s kľudom na vaše až doterajšie nespôsoby a nielen na tejto stránke. A tak sa posuniem k veci. Oslovil ma, nie tak veľmi dávno, dnes už bývalý občan nášho mesta a položením otázky, že prečo nikto nevenoval a nevenuje pozornosť sľubu, dnes už bývalého primátora z obdobia začiatkov jeho primátorovania mi pripomenul dávno mnou zabudnutú udalosť, keď bývalému primátorovi bol prednostne pridelený byt na ul. Čerešňovej v bytovke č. 19? Dokonca si pamätal, že sa jedná vraj o byt č.4 a poznamenal, že byt bol upravený pred nasťahovaním sa bývalého primátora doňho, podľa jeho potrieb, ako sa povie „na telo“. Dokonca vraj na náklady mesta . Nehrešte ma, ale vy ste ma vyzvali, aby som písal a naopak od vás si myslím, aby sa zabránilo takejto bohorovnosti u niektorých ľudí do budúcna, aj v rámci prevencie sa musí písať o takýchto konaniach, lebo to ľudí zaujíma podstatne viac ,ako to, ak o mne onehdá písal Mariannnnnn ako a kedy a prečo som študoval ja odbor práva, hoci som bol promovaný na právnickej fakulte ešte v roku 1991 . Študovať mohol takmer každý spôsobilý človek, ale dospieť k bytu takýmto spôsobom každý občan nemal nárok. Otázka znie, že prečo? Pár slov vám napovie, resp. pripomenie, o aký sľub išlo. Pán(i) surikata, keď vo vami „ zbožňovanej televízii“ , niektorí občania dali najavo, že takéto protežovanie v prideľovaní a rekonštrukcii bytu na náklady mesta, aj keď sa jedná o primátora, sa im nepáči , dal bývalý primátor na upokojenie celej, pre neho v tej chvíli nepríjemnej záležitosti, ktorá v tom čase nebola pre neho nijako lichotivá prísľub - resp. verejné vyhlásenie vo vzťahu k prednostne mu pridelenému a podľa jeho požiadaviek mu upravenému bytu , že: „ byt bude slúžiť ďaľším primátorom“(!). Inými slovami povedané, že byt zostane v majetku mesta , lebo by to inak ani nemohlo byť, ak malo mestu zostať zachované prideľovacie právo k bytu. Kto bude chcieť si tak, ako aj ja, po stretnutí so spomenutým bývalým občanom nášho mesta, isto spomenie na kritiku takéhoto prideľovania bytu, ( byť aj primátorovi a navyše s patričnou úpravou jeho interiéru) našim bývalým občanom Paľom Zajačkom ( nemám vedomosť,či ešte a kde žije, ale to nie je podstatné), ktorý sa dokonca priamo podieľal na rekonštrukcii, resp. úprave bytu a rovnako si spomenie na reakciu, dnes už bývalého primátora. V archíve tzv. mestskej TV by sa azda kazeta s týmto „príbehom dala vyhľadať“, ak sa „ samonezlikvidovala“. Verím, že občania nestratili pamäť. Pán(i) surikata, ak si myslíte, že kecám, požiadajte vy sám, súčasného primátora, aby vám kazetu vyhľadali, lebo však mňa k tomu, čoby „hovorcu“ MsÚ nepotrebujete, a ďalej požiadajte súčasného primátora vy sám, aby vyhlásenie bývalého primátora o tom, že byt č.4, v obytnom dome č. 19 zostane do budúcna ako byt pre budúceho primátora, bolo odvysielané pred mestským vysielaním ,ktoré sa vraj pripravuje v blízkom čase, aby to nebolo len o nás dvoch, pretože nie je zložité si na internetovom katastrálnom portáli vyhľadať, komu dnes byt patrí. Isté však je, že v ňom nebýva ani primátor, ani nie je vo vlastníctve mesta. Je však rovnako evidentné , že hodnota bytu sa zvýšila o náklady vynaložené na jeho rekonštrukciu a tak aj kúpna cena samozrejme bola zaujímavejšia pre predávajúceho, teda toho, kto na základe zákona č .182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov bol v uskutočnenom právnom úkone, resp. kúpnej zmluve na strane predávajúceho. A tak nech to vysvetľuje ten, kto dal verejné vyhlásenie, že byt ostane v majetku mesta. Ostatné súvislosti spojené s bytom ne – poznám a ani sa mi nechce ich rozvádzať. A ak som sa v predchádzajúcich príspevkoch dotkol môjho obľúbeného článku od Ľudovíta Štúra, oslovila ma okrem iných ešte v tejto súvislosti, keď reagujem na váš príspevok jedna jeho poznámka, či možno to nazvať akousi výzvou; „neosočujme sa“. Len dúfam, že to nie je pre vás zdĺhavé čítanie.PB
Hodnotenie: 2   1
19:06:17 26.09.2017 [6152] Nevhodný príspevok?
Pan Bosiak.

Nie som teda sam, kto ma z Vasich prispevkov dojem, ze ste minimalne hovorcom mestskeho uradu. Reagujete uplne na vsetko a na kazdeho, podla Vasho prispevku chodite medzi ludi, politikarcite, lobujete a vystupujete ako zamestnanec MU. Apelujete na lavidu, aby reagoval v pokoji a kludne. Ale tu kazdy reaguje kludne, az na Vas. Otazky smerovane zadtupcom mesta si osvojujete a odpovedate na ne, pricom prispievatelov urazate, pranierujete a ponizujete. To skutocne vyvolava dojem, ze ste zainteresovany v miestnej politike a ovplyvnujete ju, i kef Vas nik nezvolil. Mne tiez doteraz nik neodpovedal, preco nemame zive mestske vysielanie. Pokial mi budete odpovedat a urazat ma, skratte to prosim. Vase siahodlhe elaboraty plne marinovania vladtneho ega ma nezaujimaju.
Hodnotenie: 3   1
17:11:14 26.09.2017 [6151] Nevhodný príspevok?
Hoci s pojmami ako sú rasizmus, xenofóbia, a multikultúrna tolerancia sa v súčasnej dobe stretávame veľmi často, ba takmer denne a hoci televízne stanice a najmä denná tlač informujú o negatívnych dôsledkoch týchto javov tiež takmer denne, ešte sa nájdu aj medzi nami občania, ktorí to do dôsledkov nechápu. A tak upozorňujem pána Štefana Vidu, alias lavidu , aby sa komparácie mojej osoby, resp. mojich výrokov vo svojich príspevkoch komparáciou s inou rasou zdržiaval a takýmto spôsobom sa ďalej nevyjadroval. Keďže poznám dokonale vzťahy v jeho rodine ( sám ma o nich nie tak veľmi dávno informoval), je pre mňa potom z jeho strany , takáto intolerancia len a len nepochopiteľná. Ak sa snažíte o to, aby som reagoval, alebo nereagoval, tak píšte pokojne ,tolerantne a k veciam, ktoré môžem ja ovplyvniť. Ja totižto nie som ani bývalý primátor, ani súčasný primátor, ba ani poslanec, ani váš priateľ, dokonca ani váš nepriateľ, a na vaše niekedy absurdné názory nebudem predsa reagovať podľa vášho receptu. Som občan, a je mi jedno ( v tomto prípade ešte raz , je mi to jedno), či bude televízia, alebo nebude, pretože som v pokoji, keďže v súčasnosti nikto občanov v nej nebude urážať, tak ako v minulosti a naše deti kriminalizovať, tak ako v minulosti ,okrem dvoch občanov. Už to chápete? A keďže som len obyčajný občan, neriadim mestský úrad ani vysielanie televízie, či organizovanie kedy bude, či nebude vysielaný záznam zo zasadnutia mestského zastupiteľstva. Ak tak túžite vedieť viac, bez sprostredkovania, zdvihnite zadok a zájdite na rokovanie nováckeho parlamentu. Na problematiku v meste zjavne máme rozdielne názory . A preto sa do budúcna ohradzujem voči vášmu intolerantnému výroku vo vašom príspevku č. 6144 a nedovolím, abyste si dovolili s mojim menom nakladať tak intolerantne, ako ste si to dovolili vy pán Štefan Vida. Píšte pokojne, kľudne, ak to vôbec píšete vy. PB
Hodnotenie: 0   2
12:12:29 25.09.2017 [6149] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Pri rozhovoroch so spoluobčanmi v meste, ktoré vediem s nimi ,ale i mimo mesta so stretnúcimi sa bývalými Nováčanmi,napr. v Kanianke, ale aj priateľmi čítajúcimi príspevky na tejto webovej stránke sa stretávam s názorom, aby sme sa nedali odradiť, že ich masírovanie, teda mysliac tým našich oponentov neprestane, pokiaľ sa opäť nedostanú ku „korytu“. A oni nám preto drukujú, lebo tak nechcú. Druhá skupina, ak si to môžeme dovoliť tak povedať, ma nabáda, aby som už nepísal, že ich nič nezmení , pretože túžba po moci, ktorú stratili, je u nich neprekonateľná. Tak som teraz na rozpakoch, keďže veci sa ako vidieť zdajú zložitejšie, než predpokladajú obe strany. Voľby pred štyrmi rokmi, presnejšie dňa 9.11.2013 do orgánov Vyšších územných celkov (VÚC) sa uskutočnili za značne nízkeho záujmu voličov. V istom slova zmysle boli svojim spôsobom obrazom, či vyjadrením, aj istého negatívneho názoru občanov. Nezáujem voličov, čo potvrdzuje ich účasť v počte len pár percent nad 10% hlasov všetkých oprávnených voličov, oprávňuje voličov zvýšiť pozornosť k prístupu k nim v tohtoročných voľbách. To znamená najmä dať pri rozhodovaní väčšiu prioritu v uplatňovaní si svojho volebného práva. Prečo? Pretože ak voliči nesprávne vnímajú a chápu samosprávnu politiku a ekonomiku štátu, verejnej správy, či samosprávy, môže takto ľahostajný postoj voličov viesť ich ruku vo voľbách k takému výsledku, že touto zlou voľbou potom negatívne ovplyvnia nielen seba, ale aj ostatných spoluobčanov. (veď dvadsaťštyri rokov je dosť dlhá doba, aby sme to vedeli zhodnotiť) Jedna z ústredných osobností slovenského kultúrno-politického života polovice 19. storočia Ľudovít Štúr, v článku s názvom „Neopúšťajme sa“ , čítaj tu http://zlatyfond. sme.sk /dielo/1691/Stur_Politicke-state-a-prejavy/12#axzz4lcZf00AD ľúbozvučnou slovenčinou nabáda národ slovenský takto, že,: „ ľudia sa nemajú opúšťať – nemajú hlivieť, že je treba sa zdvihnúť a priložiť ruku k dielu a hlavne nerobiť pre seba, ale pre všetkých“. Ľudovít Štúr sa tiež pýta :„ na čo je to dobré, že ty sám budeš driečny, keď zvyšku dediny trčí slama z vlasov?“ Strom, je iba vtedy pekný, píše ďalej Ľudovít Štúr, keď zakvitne rovnomerne, nie že jedna vetva a zvyšok nič. Až s pohnutím som čítal , že už v 19.storočí sa dalo napísať tak, ako v tejto stati, toľko múdrych, zmysluplných poznaní o nás Slovákoch. Ľudovít Štúr píše: „ Nebuď utúlený (myslím, že to znamená schúlený), nie sme my deti rabstva. A pokračuje : „ Doma hromžíš, doma sa zastrájaš, ale keď dôjde na lámanie chleba, na to, aby si sa niekde ukázal, niečo urobil, zapojil sa, zrazu máš osem výhovoriek, zrazu si srdca babského, sedíš v chyži a vypisuješ statusy“. Potiaľ Ľudovít Štúr V súčasnosti, slová nanajvýš aktuálne. Bolo by hriechom od mladých ľudí, neprečítať a neprevziať pre seba, k zvýšeniu vlastného povedomia, myšlienky nášho velikána z článku „Neopúšťajme sa“. Myšlienky Ľudovíta Štúra sú ozaj vzácnou výzvou pre mladých ľudí, ktorí si trúfajú vykonávať osobne, podľa svojho svedomia a presvedčenia veci v prospech svojich spoluobčanov a navyše ak im voľbou za poslanca zverili mandát k ich zastupovaniu vo veci rozvoja mesta. A tak sa vrátim ku príspevku pána(i) surikata. Samospráva na miestnej úrovni sú pre nás, obyčajných občanov orgány, ktoré svojou blízkosťou ,nám umožňujú veľmi blízke dotyky s politikou, ak nie aj najbližšie. Mestský politik ovplyvňuje mnoho dianí v našom prostredí, ktorým je i to, ako sa rozvíja výstavba v našom meste , v akom stave sú chodníky, cesty, aké školy navštevujú naše deti a v akom stave sa školy nachádzajú, kde a aké sa rúbu stromy, či koľko zaplatí občan daní z nehnuteľností a o.i. povedzme daň za psa, teda aj v konečnom dôsledku, aká je spokojnosť, alebo nespokojnosť občana, či interakcia medzi spoluobčanmi a radnicou a naopak. Preto nič nie je irelevantné a nebodaj len tak zabudnuteľné. Tak, ako jemne opísal p. Oršula st. manipulovanie verejnosťou bývalým primátorom, možno pochopiť len vtedy ,ak sa zdržím všetkých emócií, ktoré ma ovládajú v tej chvíli, keď si spomeniem na písačky jeho brata a vyhlásenia bývalého primátora v televízii, v mestskom rozhlase s cieľom ublížiť, ponížiť, pokoriť, či zastrašiť občanov, prostredníctvom televízie, či mestského rozhlasu. A u mňa to nepripúšťa irelevanciu . Uvedomujem si, že sú veci, ktoré sa dajú odpustiť, ale tu by musela u istých našich občanov nastúpiť do ich vystúpení istá kultúra, morálka a etika, sebareflexia a pokora a tá u nich vo väčšine absentuje. Nuž napríklad, ak sú Nováky vredom Slovenska, tak sa pýtam lavidu, čo je obsah samotného vredu? My, Nováčania, občania, turisti, kto? Pán Štefan Vida mi vystavuje známku manipulátora, zasahuje do mojej rodiny. A tak sa ho pýtam, akým právom? Ja som občan a ja som mu jeho rodinné vzťahy nikdy nevyčítal, nenaznačil, ako on sám žije, veď načo aj? Nuž a tak by sme mohli pokračovať. A preto je v závere aj odpoveď mojim priateľom, ktorí ma podporujú v písaní a obrane aspoň tých základných ľudských, občianskych vzťahov v tomto mestečku, aj napriek tomu, že vraj to je zbytočné, že oni tí druhí, to aj tak nechápu. PB
Hodnotenie: 2   1
01:15:16 25.09.2017 [6147] Nevhodný príspevok?
Neda sa nesuhlasit s lavidom. Ako obcan chcem byt informovany a mam pravo vidiet, ako prebieha zasadanie a ako ma "zastupuje" poslanec z mojho obvodu a ci nelobuje za nieco ine a pre niekoho ineho, ako pre obcana. Preco taky utok na lavidu, nechapem. Operovat s tym, ze vysielanie kedysi "manipuloval" primator Simka je uz snad ireleva7ntne, primatorom je pan Danis, takze ja ako obcan chcem vidiet "live" zasadania. Demokracia odchadza zo Slovenska, a z Novak najrychlejsie?????
Hodnotenie: 1   2
17:52:02 24.09.2017 [6145] Nevhodný príspevok?
Sme vyspelá spoločnosť, aby si každý vedel pre ňu vytvoriť prospešný názor?
Toto je moja otázka a zároveň aj reakcia na príspevok Lavidu. Dovolím si aj tvrdiť, že nie všetci si dokážeme vytvoriť názor, ktorý by bol v budúcnosti, prospešný pre dianie v spoločnosti. Z histórie ďalekej ale i blízkej máme dostatok dôkazov. Manipulácia s informáciami nadobudla vo svete obrovské rozmery. V súčasnosti v USA vyšetrujú, do akej miery boli prezidentské voľby zmanipulované zo strany Ruska. Máme však aj horšie skúsenosti, kedy boli na základe propagandy zmanipulované celé národy a vznikli svetové vojny s následným vraždením odporcov manipulátorov, ale i celých etník. Ale poďme domov. Lavida konštatuje, že v minulosti z odvysielaných všetkých zastupiteľstiev si mohol každý urobiť svoj neskorigovaný a neovplyvnený názor. Pán Lavida, treba aj poukázať na vstupy primátora v TV, ktorými sa snažil masírovať občanov o zlých poslancoch, poukázať aj na vysielanie mestského rozhlasu, v ktorom podsúval občanom informácie ako a ktorí poslanci hlasovali o uzneseniach, ktoré sa jemu nepáčili. A netýkalo sa to len poslancov, dokázal osočovať občanov a nazývať bezcharakternými za to ,že verejne vystupovali a kritizovali jeho primátorskú činnosť. Za bezcharakterné dokázal označovať celé ich rodiny. Dnes si dovolím tvrdiť, že nebyť sociálnych sietí, prostredníctvom ktorých sme vedeli reagovať na takéto výstupy bývalého primátora, tak by sme asi ťažko hovorili o bývalom primátorovi. Vráťme sa však k príspevku v ktorom p. Bošiaka označujete ako schopného manipulátora. Pán Lavida, každý príspevok vyslovený alebo napísaný je do určitej miery manipulácia. Aj váš príspevok aj môj. Je len rozdiel v tom, aký má „manipulátor“ cieľ. Až je to cieľ, ktorý má ochrániť spoločnosť pred zlom, ktoré môže z „manipulácii“ vyplynúť, tak si myslím, že takáto „manipulácia“ je pre danú spoločnosť potrebná. Manipulácia, aká tu bola za bývalého primátora a o ktorú sa neustále pokúša ešte aj teraz, výsledkom ktorej je podsúvanie spoločnosti, že súčasný predstavitelia mesta sú klamári a dokonca toto mesto okrádajú, ja považujem len za zakrývanie jeho prešľapov, ktorých sa v minulosti dopustil a stáli toto mesto desaťtisíce eur, len na okraj futbalové ihrisko s umelým povrchom. Pán Lavida, nechcem komentovať cieľ vašej „manipulácie“, to nechám na našich čitateľov, som si ale istý, že to zlo ktoré tu bolo cíti príležitosť. To zlo sa snaží pôsobiť stále viac a viac a nie len prostredníctvom vysielania miestnej televízie zo zasadnutia MsZ. Zlu by sme nemali vytvárať podmienky, zlo by mali všetci slušní ľudia pomáhať potláčať.
M.O.
Hodnotenie: 3   0
00:59:57 24.09.2017 [6143] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. „Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva.“ Pán Štefan Vida,alias lavida. Máte pocit, že vás poslanci v mestskom či obecnom zastupiteľstve nezastupujú podľa vašich očakávaní? Či si myslíte , že vás dostatočne neinformujú? A tak k začiatku môjho príspevku. Áno samozrejme, že mám informácie od svojho syna, pretože okrem toho ,že Ing.Peter Bošiak je môj syn, je aj poslancom ,ktorého som volil za volebný obvod, kde žijem. Veď áno, aj jemu samozrejme, že okrem synovskej povinnosti mi odpovedať, prináleží i povinnosť odpovedať mi na otázky týkajúce sa mestských vecí, keďže ma zaujímajú a ja od svojho poslanca žiadam informácie o meste. Predsa ,ak hovoríte o zákone v tejto veci, tak ho vykladajte verejne presne a odborne, pretože ak to chcete počuť povinnosť poslanca je schovaná do jasnej vety v § 25 ods. 7 zákona o obecnom zriadení: „Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva.“ Ale pán Števko Vida, je tu predsa len jedno lenže. Totižto hoci je poslanec povinný na takú žiadosť reagovať a občana informovať, formu tejto komunikácie medzi voličom a poslancom zákon podrobne neupravuje. Občan môže zvoliť akúkoľvek vhodnú formu. V praxi to môže byť aj osobné stretnutie s poslancom. Napríklad na ulici ( A vy ho predsa máte ,dokonca bývate na jednej ulici),alebo na zasadnutiach ,alebo ak sú niekde zriadené, tak ako voľakedy, tak na občianskom výbore. V Novákoch ich zrušili. Komunikovať s poslancom sa dá aj mailom, napr. vy sa ani nemusíte na takýto kontakt informovať u pána Mariana Šimku, koniec koncov, veď aj vy sám ste účastníkom meilovej komunikácie,o ktorej hovorím, či vari nie? A či je, alebo nie je televízia? No, povedzte kto už len má v Novákoch záujem na zvyšovaní PR Mariannnnnna? A tak sa posuniem ďalej. V príspevku č. 6095 pán Śtevko Vida – lavida, (sám osobne sa mi k tomuto pseudonymu priznal), v závere tohto svojho príspevku píše: „ Skrátka chcem povedať ,že je to na škodu, keď sa povie Horná Nitra a každý hneď vie--Bojnický zámok, ale Nováky sú známe len ako vred na ekologickej mape slovenska a miesto častých smrteľných nešťastí „. No, ja si to určite nemyslím, pretože vaše tvrdenie o našom mestečku je veľmi, veľmi rozporuplné, a porovnanie s akýmsi vredom až morbídne. Z akej dielne pochádzajú také názory je nám všetkým známe. Nuž lavida – pán Štefan Vida takto. Ak na autostrádach a cestách Slovenskej republiky zahynú ročne tisícky ľudí, z toho väčšina nevinných, nie je aj cestná dopravná sieť a jej užívatelia väčším, x-násobne väčším vredom nielen Hornej Nitry, ale až celého Slovenska a tým celé Slovensko vredom Európy a taká Európa vredom sveta? A i napriek vášmu tvrdeniu turisti navštevujú Slovensko, cestujú po komunikáciách Slovenska a nielen kvôli Bojnickému zámku a je preukázateľné, že pritom neobchádzajú Nováky, ale prechádzajú cez mesto, zastavujú sa v našom meste a nielen na zmrzlinu. A tak pán Štefan Vida , malá rada. Čo keby ste si na internetových portáloch naklikal na Detroit, územie bývalých Fordových výrobných fabrík, čítaj tu: http://dobajedu.cz/autorske-clanky/detroit-mesto-zivych-duchu/ alebo na Černobyľ, ukrajinské územie po havárii atómovej elektrárne presnejšie mesto Pripjať,čítaj tu… https://www.aktuality.sk/clanok/266465/najopustenejsie-miesto-na-svete-takto-vyzera-pripjat-28-rokov-od-vybuchu-v-cernobyle/ , alebo na niektoré mestské satelity, priemyselné aglomerácii s desiatkami dymiacich priemyselných komínov sústredených na malom priestore v Číne, Indii? Nehaňte prosím vás Nováky. Nováky, za nič nemôžu. Uvedomujete si, prispievateľ lavida i napriek súčasnému poznaniu modernej vedy a človeka, že príroda svojimi prejavmi dokáže zaskočiť človeka a vyčíňanie prírodných živlov má niekedy katastrofické následky na životy ľudí, ich zdravie a majetok? Či vari sa „nedívate na televízor“? Príroda je tiež o človeku a o bani a ja tiež viem, o čom práve hovorím. Nebudem reagovať na celý váš príspevok, v ktorom sa hanlivo vyjadrujete o našom mestečku. Pointu jeho príspevku som samozrejme pochopil a ubezpečujem lavidu ,že viem o čo mu išlo, ak začal na túto stránku opäť a takýmto spôsobom prispievať. Po priemyselnej havárii vo VOP-e vznikla vážna situácia i pre naše mesto a jeho občanov. Spoluobčania , ktorí sa obetavo, nezištne a bezodplatne podieľali na odstraňovaní následkov spôsobených nielen na ich majetku následkom spomínanej havárie si zaslúžia vysloviť im všetku česť. Nedovolím si bagatelizovať či nebodaj znevažovať pomocnú ruku radnice, ubezpečujem prispievateľa, že na rozdiel od neho mám istú vedomosť i skúsenosti, ako sa má zachovať predstaviteľ mesta a radnica v prípade havárie, ohrozenia obyvateľstva. Len vám pán Vida pripomeniem jeden fakt, ktorý som čítal v spravodajskom portáli Poprad 24 zo dňa 13.12.2016 , ktorý informuje o tom, že Mestské zastupiteľstvo v Poprade na svojom riadnom zasadnutí schválilo zmeny v zásadách odmeňovania poslancov. Okrem uvedeného, článok poskytuje informáciu, že z návrhu odstránili tzv. mimoriadne odmeny v prípadoch, keď poslanec vykoná nadštandardnú činnosť, ako v prípade živelných pohrôm, dotiahnutia väčších investícií a v situáciách, kedy by si poslanec „zaslúžil“ niečo navyše. Čítaj tu: http://poprad.dnes24.sk/poslanci-v-poprade-si-polepsia-odmenu-dostanu-aj-neposlanci-v-komisiach-258041 . Dokonca na tento fakt reagovala RTVS a občania Popradu na dotazy moderátora v uliciach Popradu takmer unisono odpovedali, že prevzatie odmeny poslancom za takúto činnosť neschvaľujú a padli tam i silnejšie slová. Ja nič nikomu nevyčítam, ani odmeny nie, ani ich výšku, ani zatĺkanie o nich, ktorými sa poslanci a bývalý primátor odmenili, vraj za vynaložené úsilie v odstraňovaní následkov havárie vo VOP-e (písali sme o nich vo veľa príspevkoch a nič, nikto nezverejnil výšku odmeny bývalého primátora). Ale ani vy nevyčítajte ľuďom, ktorí potom i na základe uvedeného, z principiálneho, etického, morálneho a charakterového dôvodu majú veľké výhrady k takémuto sebaoceňovaniu sa v dôsledku akýchsi nadprác tých dobrých poslancov, s ktorými sa podľa bývalého primátora vraj dalo robiť. A tí zlí poslanci, s ktorými sa nedalo robiť, čítaj tu:“ https://myprievidza.sme.sk/c/7477538/ing-dusan-simka-zijem-pre-nase-mesto.html ,však štyri roky vykonávali mandát bez odmeny, lebo si to tak sami odsúhlasili . PB
Hodnotenie: 3   3
20:33:44 23.09.2017 [6142] Nevhodný príspevok?
Ako sa dá pomôcť občanom,aby mohli lepšie kontrolovať prácu všetkých volených zástupcov občanov? Myslím si,že je na to už dávno vynájdený spôsob,a tým je plná informovanosť.Za bývalého Primátora boli v mestskej televízii odvysielané všetky zasadania mestských zastupiteľstiev a každý kto mal záujem si ich mohol pozrieť a vidieť na vlastné oči a uši-kto,čo ,kedy a teda si urobiť aj svoj vlastný nikým neskorigovaný a neovplyvnený názor.
No a deje sa tu úplný opak.Respektíve poviem to tak,že sa nedeje to,na čo boli občania zvyknutí,teda že prebehlo zasadanie MZ a následne bolo odvysielané v plnom a kompletnom zázname a niektoré relácie boli vysielané v priamom prenose.
Možno aj toto mal na mysli p.Bošiak,ak hovoril o niektorých pochybeniach terajšieho p.Primátora vo svojom úplne nekonkrétnom,niekde čosi naznačujúcom ,ale pre neinformovaného občana veľmi málo uchopiteľnom príspevku.
Ja samozrejme chápem,že má pravdepodobne informácie zo zákulisia od syna,ale mali by sme ich mať aj ostatní občania,lebo veď ako inak sa máme zmysluplne a zodpovedne rozhodovať,keď nie sme plne informovaní,respektíve len sprostredkovane a to myslím nie je kóšer,lebo sprostredkovaná informácia môže niesť aj určitý manipulatívny potenciál a zvlášť v prípade p.Bošiaka je táto možnosť veľmi pravdepodobná,lebo ho poznáme z jeho príspevkov na tejto stránke ako schopného manipulátora.
Teda ešte raz,aby to pochopil úplne presne aj ten človek ,čo rozhoduje o tom ,čo dáme občanom spapať a čo nie.Robte záznamy,alebo priame prenosy zo zasadaní MZ a vysielajte ich kompletne v mestskej televízii a nič nezakrývajte,ani svoje chyby a zlyhania, ani kritiku opozície a spoľahnite sa ,že občan otvorenosť ocení.A to ani nehovoriac o tom ,že občan má na to plné právo ukotvené aj v zákone.
Hodnotenie: 2   1
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
VIDEO: Koncert k 60. výročiu založenia umeleckého školstva v Novákoch
Ak máte čas a chuť, určite si pozrite záznam z koncertu k príležitosti 60. výročia založenia umeleckého školstva v Novákoch.
zobraziť podrobnosti »
31.01.2018
Baška zložil sľub a začal nové volebné obdobie (+FOTO)
Predseda Trenčianskej župy Jaroslav Baška sa ako prvý z ôsmich predsedov krajských samospráv ujal funkcie na nové volebné obdobie.
zobraziť podrobnosti »
14.11.2017
Výsledky volieb do VÚC
Výsledky volieb do VÚC
zobraziť podrobnosti »
05.11.2017
MsZ - video záznamy
Záznam z MsZ nájdete online na youtube kanáli Mesta Nováky.
zobraziť podrobnosti »
02.10.2017
TB Hornonitrianske bane a.s. - Odmietame kampaň proti baniam, ktorá ohrozuje 11 tisíc miest!
Ing. Rastislav Januščák, predseda Dozornej rady Hornonitrianskych baní Prievidza, a.s., JUDr.Milan Minárik, vedúci právnik Hornonitrianskych baní Prievidza, a.s., Ing.Jaroslav Šinák predseda predstavenstva Prievidzského tepelného hospodárstva, a.s. reagujú na útoky politikov.
zobraziť podrobnosti »
06.06.2017
Mail:
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa.