Online 6 ľudí. FullHouse Slavio VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
príspevok číslo 7621 v téme Primátor / Poslanci zo dňa 16:28:56 29.11.2021 Nevhodný príspevok?
Uverejňujeme informáciu od Ing. Branislava Adamca, poslanca MsZ, člena MsR a predsedu EK v meste Nováky:
=================================================

Zdravím všetkých čitateľov, obzvlášť občanov mesta Nováky.

Ako som kedysi písal vo svojich príspevkoch uverejnených na tomto portáli, www.novaky.com, tento portál nenavštevujem často, zväčša len, keď som upozornený niekým zo spoluobčanov na nejaký príspevok. No a moje niekdajšie príspevky boli zväčša reakciou na príspevok iného prispievateľa, nakoľko sa týkali aj mňa.

Tentokrát je situácia iná, nereagujem na niekoho samotný príspevok, ale na aktuálne dianie v meste. Okruhov, či tém, na ktoré by sa dalo reagovať na dianie v meste a vyjadriť svoj názor verejne, napr. aj cez tento portál, by bolo dosť veľa, ale v tomto príspevku sa zameriam primárne na jeden aktuálny problém a to je parkovanie v centre mesta, resp. parkovacia politika nášho mesta Nováky.

Len tesne po voľbách (ktoré sa konali koncom roku 2018) sme v priebehu roku 2019 navrhli, spolu s niektorými kolegami poslancami, riešiť parkovaciu politiku v meste. A to komplexne. Ak sa nemýlim, tak túto problematiku s parkovacou politikou v meste sme začali preberať na tzv. pracovnej porade pred zasadnutím mestského zastupiteľstva – malo sa to riešiť komplexne, teda vrátane odstránenia neustálej preplnenosti parkovania na parkovisku v centre mesta, riešenia spoplatnenia parkovísk v meste (predovšetkým pre občanov nemajúcich trvalý pobyt v našom meste), sprejazdenia predovšetkých užších ulíc a uličiek (aby užšími ulicami pohodlne prešli autá našich občanov, návštevníkov mesta, či predovšetkých rôznych záchranných zložiek) a pod.

Realita však bola iná a parkovacia politika sa neriešila. Je síce pravda, že sa uskutočnilo aj stretnutie, na ktoré prišiel odborník na parkovaciu politiku (bolo to myslím už v priebehu roku 2019), ale akýkoľvek výstup zo stretnutia sa nijako neprejavil v praxi. Až donedávna...

V rámci zasadnutia Ekonomickej komisie, správy majetku a podnikateľskej činnosti (ďalej len EK), ktorej som predsedom a ktorá sa posledne uskutočnila dňa 18.11.2021, boli do programu EK zahrnuté aj dva body a to rozpočtové opatrenie (ďalej len RO; na vysvetlenie: RO sa používajú na presun finančných prostriedkov (ďalej len FP) v rámci realizovaného rozpočtu, z položky, kde je peňazí viac, ktoré sa nevyčerpajú a pod., do položky, kde sú potrebné – presun FP prostredníctvom RO sa však môže, zväčša, realizovať len po schválení zastupiteľstvom). Druhým bodom, týkajúci sa parkovania v meste, bol návrh rozpočtu mesta na rok 2022 ako aj nasledujúce roky. V oboch týchto predkladaných materiáloch (RO, návrh rozpočtu) bol navrhnutý presun, resp. naplánovanie FP vo výške cca 7.500,-€ na parkovaciu politiku v meste. (Ešte by som na okraj uviedol, že RO sa realizuje v bežnom roku, teda v roku, ktorý práve plynie a návrh rozpočtu sa týka nasledujúceho roku, či rokov).

Predkladané dva body boli však spracované Mestským úradom (ďalej len MsÚ) Nováky, resp. Ekonomickým oddelením (ďalej len EO) MsÚ Nováky zle. Duplicitne. Už na zasadnutí EK som na to poukázal a preto ani RO nebolo na EK schválené a bolo vrátené EO na prepracovanie. Ma mestskej rade, ktorá sa konala 22.11.2021, už aj samotné EO potvrdilo, že by išlo o duplicitné financovanie a teda naplánované financovanie parkovacej politiky na rok 2022 sa krátilo, resp. nulovalo.

Na samotnej MsR však prebiehala k tomuto bodu programu pomerne rozsiahla diskusia, kde nám (t.j. členom MsR, v ktorej je okrem mňa aj Mgr. Oršula a Bc. Hajnovič) bol ozrejmený princíp, či systém, zavedenia parkovacej politiky na parkovisku v centre mesta a pri pošte. S kolegom Hajnovičom sme namietali financovanie, nakoľko mestu majú vniknúť len náklady a žiaden zisk, resp. akýkoľvek príjem FP do rozpočtu mesta. Namietali sme aj spôsob realizácie, nakoľko o nejakom max. dvojhodinovom státí na parkovisku nebolo doteraz ani len zmienky (že autá, resp. ich prevádzkovatelia, ktoré budú parkovať na jednom z týchto dvoch parkovísk, si zakúpia mechanické parkovacie hodiny, ktoré pri odstavení vozidla nadstavia na čas, kedy vozidlo odstavili a budú môcť parkovať na jednom mieste max. len dve hodiny). Na otázku ako sa daný systém bude kontrolovať, vedenie mesta odpovedalo, že to bude mať na starosti mestská polícia. Sám som zvedavý ako to bude v praxi vyzerať, ako budú príslušníci MsP chodiť každú chvíľku po uvedených parkoviskách a kontrolovať, ktoré vozidlo je ako dlho odparkované, kedy má najneskôr opustiť parkovisko a pod. Pre občanov, či návštevníkov mesta, sa môže zdať následné konanie (kontrola parkovísk s parkovaním na dve hodiny) príslušníkmi MsP Nováky ako humorné, pre samotných príslušníkov MsP to bude ale asi skôr trápne...

Ja osobne hodnotím tento spôsob zavádzania parkovacej politiky, ktoré vymyslelo vedenie nášho mesta, minimálne za neracionálny! Racionalita a výsledný efekt s tým spojený sa totiž negatívne odzrkadlí iným spôsobom (úmyselne sem nejdem písať akým, aby som náhodou niekomu nedal návod, ako s týmto typom parkovacej politiky „vybabrať“, resp. ho obísť).

V rámci diskusie o probléme parkovania v centre mesta, boli na mestskej rade a to opakovane, spomínané aj slová, či slovné spojenia, ako parkovacie, či rezidenčné karty pre občanov mesta Nováky. Nikto z vedenia mesta (konkrétne myslím súčasného primátora a prednostu – spomínam ich dvoch, lebo na zasadnutí EK odznelo, že o parkovaní v centre mesta rozhodli títo dvaja páni), v pomerne rozsiahlej diskusii k tomuto bodu neuviedol, ani len náznakom, že by sa mali vydávať akékoľvek rezidenčné karty minimálne pre obyvateľov najužšieho centra mesta. Ale stalo sa. A ešte ako...

Vo štvrtok, 25.11.2021 som bol niekoľkými spoluobčanmi upozornený na skutočnosť, že pri tzv. „Ú-čku“ sú osádzané dopravné značky označujúce parkovisko s doplnkovou značkou vyhradenosti pre majiteľov rezidenčných kariet. Túto skutočnosť (o parkovaní pre rezidentov) som vzápätí prediskutoval aj s niekoľkými kolegami poslancami, pričom ani jeden z nich mi nepovedal, že by o takom niečom vedel, či počul, len potvrdili, že aj oni boli dopytovaní inými spoluobčanmi na daný problém. Prečo sme sa o tom (ako poslanci, príp. všeobecne občania mesta) nedozvedeli skôr, vrátane mňa (a to som sa zúčastnil aj rokovania MsR dňa 22.11.2021) – to vie hádam len vedenie mesta... Následne, hneď vo štvrtok, som sa telefonicky dopytoval na osádzanie predmetných dopravných značiek, kde od člena vedenia mesta som dostal odpoveď v tom zmysle, že „to sme realizovali my (nebolo konkretizované, kto je to „my“), keď sme prvotne ladili tento projekt“. Na ďalšiu moju otázku, prečo sa minimálne na zasadnutí MsR nehovorilo aj to, že sa majú osádzať aj dané dopravné značky pre rezidentov, resp. vydávanie rezidenčných preukazov, tak na to som odpoveď nedostal, len mi bola povedané, že bola uložená úloha náčelníkovi MsP, aby značky išiel dočasne prekryť. Svojské riešenie... Najprv niekto niečo vymyslí, celkovú realizáciu nedomyslí a potom to dopadne (také moje prirovnanie) ako v tých krátkych rozprávkach o Patovi a Matovi...

No a realizácia osadenia stĺpov s dopravnými značkami, tak to je už čisto „Pat a Mat“... To sa ozaj zastavuje zdravý rozum, keď stĺpik s dopravnou značkou parkovania je osadený v strede chodníka (ako napr. chodník k Ú-čku z Pribinovej ulice, zo západnej strany, teda od autobusovej stanice). Je aj škoda sa zamýšľať, či chybu urobil projektant v projekte, osoba, ktorá kontrolovala racionalizáciu projektu (ak taká vôbec bola), alebo človek/ľudia, ktorí reálne osádzali stĺpik s dopravnou značkou...

Záverom už len stručne toľko, že keby p. Dušan Šimka komunikoval s celým poslaneckým zborom, podotýkam, že vopred, t.j pred realizáciou nejakého svojho zámeru do reality, tak by sa nestávali rôzne faux pas ako je to aj v prípade parkovania v centre nášho mesta Nováky. Prečo tak koná ako koná, to (snáď) vie len on sám...

Z môjho pohľadu ale najsmutnejšie na tom je, že takéto konanie sa netýka len parkovania v centre mesta, ale aj mnohých iných oblastí v meste! Ale o tom niekedy inokedy...

S pozdravom

Ing. Branislav Adamec,
poslanec MsZ, člen MsR a predseda EK v meste Nováky
Hodnotenie: 2   0

Kladne hodnotil:
29.11.2021 18:37:30 Ľubomír
30.11.2021 12:50:50 Jana K
Záporne hodnotil:

K tomuto príspevku boli napísané ďalšie reakcie:
[7622] 30.11.2021 12:52:40 od Jana K otvor reakciu...


Napíšte reakciu na tento príspevok.<<< zoznam tém
<<< späť na najnovšie príspevky

Meno:
Heslo:
Energetici a investicie, výpadky elektriny, problémy s produkciou
Odoberatelia elektriny na Hornej Nitre majú problém s častými výpadkami v sieti. Kým v domácnostiach si na to už zvykli, firmám spôsobujú krátkodobé opakujúce sa výpadky veľké škody v produkcii. Na situáciu sme sa pozreli vo včerajšom Klube komunálnej politiky. Nájdete ho v archíve alebo v podcastoch RTVS.
zobraziť podrobnosti »
13.01.2022
Očkovanie 21.12.2020
Mesto Nováky oznamuje, že termín očkovania 21. decembra je pre veľký záujem zaplnený. Dňa 21. decembra budú v Dome kultúry zaočkovaní všetci občania, ktorí boli zaregistrovaní na uvedený termín.
zobraziť podrobnosti »
19.12.2021
Ľudia, ktorí sa nezúčastnili prvého kola testovania, môžu prísť na druhé
Možnosť tento víkend majú aj tí, ktorí sa uplynulý víkend celoplošného testovania nezúčastnili. „Účasť na druhom kole testovania antigénovými testami spadá pod neodkladné vyšetrenie, môžu sa ho preto zúčastniť aj občania bez certifikátu z 1. kola celoplošného testovania,“ povedal minister zdravotníctva SR Marek Krajčí.
zobraziť podrobnosti »
06.11.2020
Bojnická nemocnica prosí o pomoc, chýbajú jej zdravotníci
Nemocnica vo štvrtok reprofilizovala desiatky ďalších lôžok.
zobraziť podrobnosti »
06.11.2020
V Prievidzi spustili prvý automat na rúška
Okrem rúšok automat ponúka dezinfekčný gél či sladkosti. Dobrovoľníci budú rúška priebežne dopĺňať.
zobraziť podrobnosti »
31.03.2020
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.