Online 2 ľudia. VEPOS Novaky.sk VOĽBY 2022
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
1085 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
13:36:33 12.02.2021 [7517] Nevhodný príspevok?
Už ako aj Ľubomírovi, mi je trápne si dopisovať dookola s človekom, ktorý sa i tak nakoniec nechá počuť a to tak, že sa tvári, že nevidí, nepočuje a mlčí. Lavida,ak niečo prečítate odo mňa ako odporučenie ,tak nezastierajte vašimi manipulatívnymi interpretáciami tento priestor, že to nie je k mestskej problematike, ale že to môj interpersonálny problém, že je to o mne. To vám garantujem, že sa veľmi mýlite .
Veď lavida, sám ste niekedy napísali čosi „o príčine a následku “. To,že nemáte nastavené zrkadlo vlastnej sebareflexie, však napokon potvrdzuje aj môj priateľ Ľubomír,ktorý si to napokon po svojom príspevku odniesol od Šimku ako následok za jeho odvahu čosi písať. Hoci to Ľubomír predvídal a isto ste čítali, len vy samozrejme nechápete, že stupídne SMS s takým obsahom je akt pomsty Šimku, za Ľubov príspevok a že zo strany Šimku je toneúcta k občanovi, stupidny prejav k občanovi.Prečo?
Preto, že podľa legislatívy EÚ, čo sa týka znášania istej miery kritiky, túto musí osoba, verejný činiteľ, alebo verejne činná osoba (politik, sudca, prokurátor, starosta), zniesť s väčšou mierou. Aký je následok na kritiku Šimku? Sprostá SMS-ka. Tak by som lavida ,byť vami, sa k takejto problematike nevyjadroval a ak tak, sa prosím odosobnite, lebo naozaj vám doporučujem, inak byť zalezený v obývačke doma a hladkať proti srsti svojich psov.
Takže opakujem, že nie je to o mne. Je to práve o Šimkovi, o ktorom Úrad na ochranu osobných údajov rozhodol, že porušil zákon, ak zneužil a zverejnil na zasadnutí poslancov informáciu ,ako cestou z Prahy počas služobky vraj, volal na SSC s riaditeľom zo Žiliny ...., atď . Keďže to predstaviteľ SSC nepotvrdil formou vyjadrenia jeho právneho zástupcu.
Keby ste si lavida ,ako som vám odporučil vypýtali a prečítali rozhodnutie spomenutého úradu, zistili by ste čosi o príčine môjho,podotýkam konania v súlade so zákonom a následku, zistili by ste, že choré výplody predstaviteľa mesta,ktoré uviedol vo svojom vyjadrení za mesto Nováky,podotýkam, ako verejný činiteľ, že neboli a nie sú hodné primátorskej cti. Teda rovnako ako som spomenul pri stupídnej SMS-ke..... .Ako píšem, choďte na zasadnutie rokovania poslancov a prečítajte Rozhodnutie Úradu na ochranu osobných údajov.
Nenúťte ma, aby som len tak, podľa vašich hlúpych úvah diskreditoval Šimku. To som bez príčiny ,nikdy na rozdiel od neho ,nemal v úmysle a ani som to doposiaľ neurobil. Lavida,už ste si prečítali Uznesenie Ns SR, v ktorom sa uvádza, že ako ohováral občana na verejnosti a dal podnet k medializácii a akú pokutu „vyfasoval“ za to, čo je v Uznesení uvedené??? Verím a som presvedčený, že áno, ale vy to nechcete počuť, lebo však Šimka,a opakovane ma žiadate ,aby som vám repetíroval už neviem po koľký krát jeho prešľapy. To však márne žiadate,veď napokon aj prečo práve vám.
A tak skúste opakovane ho požiadať - Šimku (je mi úplne jedno akým spôsobom ho požiadate), aby vás informoval o obsahu oznámenia z Úradu pre reguláciu regulácie sieťových odvetví, prečo má tento úrad zatiaľ výhrady ku kanalizácii v Lelovciach. A je len škoda ,že ju Accick Vep nespomenul spolu s asfaltom aj na ulici Kollárovej. Rád by som si vypočul vaše hodnotenie , ako následok príčiny záujmu ÚRSO a doterajšieho postoja k tejto veci , ako aj vyjadrenie mesta k tejto veci.
Takže tak, to maslo nie je na mojej hlave, nie je moje. Rovnako by som bol rád,ak silou vašej odbornosti, ktorú si tak prisvojujete vysvetlíte verejnosti, prečo bola o cca 300 bm ukrátená ulica A.Hlinku o pokládku nového asfaltového koberca. A naopak, bez projektu ,len tak, bola vyasfaltovaná cesta, D. Vestenice - Prievidza ( bez akéhokoľvek odôvodnenia navýšenia jej pôvodného rozpočtu, keďže aby ste vedeli existuje doklad potvrdzujúci ,že vyasfaltovanie tejto št. cesty bolo ukončené tak, ako aj bolo pôvodne ukončené a štátna organizácia potvrdila, že podľa projektu a teda neurobila chybu. No, ale je to majetok štátu. Môže mesto zasahovať do majetku štátu, lavida????. (Viď bývalé javisko na námestí, pre nevysporiadané vzťahy aj s SSC ,vodárenskou spoločnosťou) nedostalo stavebné povolenie a bolo vydané rozhodnuti o jeho zbúraní. Takže ,ako vy tvrdíte vo svojom príspevku, nie tak dávno zverejnenom, vraj ako spomienka na film Pacho hybský zbojník,keď Pacho hovorí družine „rovným dielom chlapci moji,rovným dielom“!
Dá sa prito domnievať, že vo veci asfaltovania št. cesty to bol istým spôsobom klamlivý lobizmus, v prospech tej časti mesta, ( na tlak poslakyne p. Mokrej) kde má Šimka voličskú základňu a bolo mu „putna“, čo si kto bude myslieť o skrátení pokládky asfaltu na cestu Topoľčany –Prievidza. Lavida, je to podľa vás kóšer??? To je podľa mňa,možno aj diskavifikujúci zásah do štátneho rozpočtu a nakladania s financiami štátu. Samozrejme, chlapské by bolo, keby sa vyrobil aj úsek na Ul. Hlinkovej, Nuž, ale príčinu a následok si môžu občania domyslieť. Takže zbytočné bolo vytýkanie Dr.Danišovi,alebo mne. Mám veľa priateľov z tejto mestskej časti,myslím leloviec, hoci, ako sa povie pomaly sa míňame, táto časť príspevku však nikdy mnou nie je a nebola mienená proti občanom a mojim priateľom, bývalým spolužiakom, spolupracovníkom, žijúcim, bývajúcim v Lelovciach.. Vedzte, že si uvedomujem, že by to bola možno samochvála, ale ak by som bol požiadaný, možno že by som vybavil obidve cesty. Jednu bez skrátenia a druhú s predĺžením.To je hodné primátora. Ostatné slová pred aj po, sú kecy.
Lavida, ak mi dávate na vedomie, že sa ja urážam na konanie Šimku, tak prečo vás to trápi, ak je to moja osobná vec. Ak nevnímate dôvod, ako čítate v príspevku od Ľubomíra ako etický prešľap nehodný primátora mesta, tak prosím prestaňte „kecať „, alebo kecajte do foroty“, ale neotravujte slušných ľudí. a iných nechajte na pokoji. ale aj vy len o Šimkovi,rovnako ako adrian, a tak znovu len je to z vašej strany charakteristické,ako pre tri opičky, pretože zase ste si zakryli obe oči,ústa a obidve uši.
A na záver k volebnému programu, ktorý vás vraj zaujíma. Tak mi povedzte,ako sa v tejto pandemickej dobe má realizovať opätovné otvorenie hlavného vchodu. A kvôli komu a čomu?.Poviem vám, jedine z hľadiska historického,aby si stránky pozreli erb rodiny Majthényi,lebo mladí ľudia ho naozaj nepoznajú a mali by. To po prvé. A po druhé .Zrušenie nestránkových dní- Mestský úrad tu musí byť pre ľudí a nie naopak! Nuž áno,ale čo s prácou „home office“??? Lavida ,nechcite mi nahovoriť ,že tieto technicko-organizačné opatrenia sú dôvodom pre úlohu zapísania hodnú ako bod do volebného programu.Nie sú, ani pre školský poriadok v MŚ. K tomu tam slúži vedenie škôlky. a v meste vedenie , ad hog v prípade potreby, aby ich zabezpečili. Napokon aj tak tam zavadzia odparkovaná Šimkova limuzína,PB
Hodnotenie: 5   0
08:39:30 12.02.2021 [7515] Nevhodný príspevok?
Nikdy nič nezmeníš bojom s existujúcou realitou. Aby si niečo zmenil, vytvor novú realitu, ktorá presunie starú realitu do zabudnutia… Buckminster Fuller.
Pán PB vaše osobné súdne spory a traumy ktoré ste si svojimi aktivitami v rámci mestského politického „ekosystému“ zrejme sám sebe privodil, sú len na marginále môjho záujmu.Môj primárny záujem je záujem o prácu primátora pre mňa a pre ostatných občanov ako jeho zamestnávateľov.Teda primárne ma zaujíma,ako je napĺňaný volebný program primátora.Pri mojom hodnotení vychádzam z informácií,ktoré sú verejne dostupné, z tých ktoré si vyžiadam a z tých ,ktoré mi predkladajú tí čo sú presvedčení o tom,že by som ich mal pri svojom hodnotení a vytváraní svojho názoru mať.Teda ak sa domnievate,že som informovaný nedostatočne,jednostranne,alebo sú mi informácie podávané selektovane,tak je zrejme len jedno riešenie.Moju mailovú adresu máte a je už len na vás aké informácie budete považovať za vhodné mi predložiť,aby ste tak prispel k „vytvoreniu novej reality“.Nie je v mojej kompetencii posudzovať do akej miery náležite vyhodnocujete a dostatočne predvídate dôsledky svojich vyjadrení,ale pokiaľ viete o porušeniach zákona zo strany Ing.Šimku,alebo rozhodnutiach ktorými prekročil svoje kompetencie, tak viete čo je vašou zákonnou povinnosťou,ale to,čo v príspevku prezentujete je z môjho pohľadu a tých kritérií,ktoré ja preferujem v práci primátora relevantné len okrajovo,pretože ako píšem môj primárny záujem je práca primátora pre mesto a občanov ako celku,ako fungujúcej samosprávnej jednotky štátu.Tie lapálie,ktoré riešite Vy, sú pre mňa z toho uhla pohľadu preto len na marginále,ale to neznamená,že ich nevnímam.A takisto rozhodne s vami nezdieľam názor,že Šimka už „nemá žiadne brzdy“,pretože domnievam sa je to presne naopak.Ako verejne činná osoba je o to viac v hľadáčiku verejnosti ako laickej,tak i odbornej a zrejme nie je dôvod predpokladať,že jeho oponenti nebudú váhať poukázať na akýkoľvek jeho prešľap,čoho ste sám dôkazom a on si to veľmi dobre uvedomuje.V tej súvislosti domnievam sa ako občan mesta nemám dôvod sa zvlášť znepokojovať,lebo tie prešľapy na ktoré je verejne poukazované ako uvádzam vyššie nie sú pre mňa svojou dôležitosťou určujúce pre hodnotenie práce primátora.A čo je dôležité pripomenúť,je skutočnosť,že Ing,Šimku rozhodne nie je možné považovať za niekoho,kto by mal problém s uplatňovaním zásad transparentnosti v porovnaní s pánom RnDr.Danišom o ktorom sa to povedať nedá.
Ešte k tej /ne/kompetentnosti.Je jasné,že ľuďom sa huby zapchať nedajú a reči sa jednoducho vedú.V konečnom dôsledku to vyzerá tak,že kecajú všetci do všetkého a je len otázkou miery do akej kecajú kompetentne.V tomto prípade je mojim právom a kompetenciou kecať do politík mesta a nikdy som netvrdil,že sa považujem za toho najkompetentnejšieho v porovnaní napr.s takým pánom PB.Ale v komparácii s inými občanmi mesta domnievam sa nie je možné ma považovať za úplne nekompetentného,pretože sa v porovnaní s tzv.mlčiacou väčšinou svojim spôsobom aktívne zaujímam a snažím sa do chodu mesta vnášať svoj pohľad.Nakoľko je môj pohľad kompetentný to posúdia iní občania, s tým rátam a som s tým zrozumený,ale v tomto prípade porovnávam naozaj len s tou tzv.mlčiacou väčšinou.
Záverom a len tak na okraj.V príspevku píšete:“ Mať vo všetkom pravdu je znakom hlúposti „
Domnievam sa,nešťastne zvolený citát.Rozdiel medzi nami je ten,že ja píšem svoje názory ako laik a verejne to prezentujem,takisto ako aj skutočnosť,že netrvám na pravdivosti svojich názorov,pretože uznávam relativitu pravdy/koľko hláv,toľko právd/.Na rozdiel od Vás,ktorý sa tu prezentujete ako etalón pravdy,hoci občania aj vďaka tejto stránke vedia,aká je skutočnosť/účelové klamstvo pred KAS v snahe vyhnúť sa dôsledkom vlastnej nekompetencie/.
Pokiaľ chcete aplikovať tento citát na prácu terajšieho primátora Ing.Šimku,tak buďte konkrétny v ktorých svojich vyjadreniach nemal pravdu,inak mi neostáva iné ,ako označiť vaše konanie za zavádzanie a manipuláciu,pretože vytvárať u občanov dojem,že primátor pravdou ani nedýchne je logicky nezmyslom.
Hodnotenie: 0   1
14:57:15 11.02.2021 [7513] Nevhodný príspevok?
Lavida, niekedy je fakt dôležité, mať čosi málo znalostí z rôznych oblastí, ktoré človeku vytvárajú určitý obraz o ľuďoch ,pre ktorých sa stal z nejakých, niekedy absurdných pohnútok záujmovým typom. Prvým momentom je isté poznanie , že žiaľ, väčšina ľudí sa mnohokrát domnieva, že sú v odlišnosti od iných nadpriemerní, inteligentnejší a možno krajší (Šimka tých ktorých nemá rád, opisuje ako o ksichte a nie o tvári) než ostatní ľudia. Je zjavné preto, že ilúzia nadradenosti, ktorú sme im niekedy voľbou do funkcie v komunálnych voľbách a nielen v nich poskytli, sa ako červená niť tiahne ich životom. Nič by na tom nebolo, keby v záujme tejto ilúzie nadradenosti nezanechávali s takouto charakteristikou – zásluhou v občianskych vzťahoch, v duši mnohých ľudí , spoluobčanov hlbokú brázdu vyrytú ich nesprávne pochopeným a správne užívaním fenoménu ilúzia nadradenosti.
A tak vidieť a aj som už napísal, že pri internetovej diskusii vedenej i na tejto stránke k predmetným článkom pisálkovia skrytí pod anonymom lavida, la vida,napokon i v poslednej dobe adrián, si tvrdo stoja za svojimi názormi a nezmenili ho ani vtedy, keď im ho niekto relevantné vyvrátil (viď taká maličkosť „primariát“). Teraz už lavida viete prečo sa nekompetentní,považujú za kompetentných???. A tak po odpozeraní každého rokovania poslancov Mestského zastupiteľstva , sa asi bude dobré zmieniť o slovách renesančného mysliteľa, humanistu Michela de Montaigne, ktoré geniálne popisujú pravú podstatu nekompetencie,: .“ Mať vo všetkom pravdu je znakom hlúposti „.
Lavida, dobre, ale naozaj dobre si ešte a nielen raz pustite vysielania rokovaní poslancov MsZ a rétoriku Šimku voči zamestnancom MsÚ, dehonestujúco vystupujúc voči občanom , byť aj bez ich prítomnosti na rokovaní,čo je porušenie zákona o ochrane osobných údajov a Kompetentný úrad rozhodol v neprospech mesta Nováky za výroky vyslovené Šimkom voči občanovi, zakladajúce sa na klamstve a ohováraní občana a nechceli by ste určite čítať Šimkove oficiálne vyjadrenie spomenutému ÚOOÚ, pozor, napísal ho ako verejný činiteľ. No chrapúnstvo!!! Ale tiež aj voči bývalým dlhoročným zamestnancom, ktorí riadili chod mesta a úradu vo veciach ,o ktorých Šimka nemal a možno doposiaľ nemá ani tušenia, pretože tých kompetencií o riadení mesta vyplývajúcich zo zákona je okolo 4 200 a tie bolo treba študovať (lavida aj o primariáte), poslancom, voči vedúcim zariadeniam v zriaďovateľskej kompetencii mesta . No a napokon , ak som spomenul, že Šimka bránil česť svojej manželky verejne v televízii za svoje vlastné faux pa, mali by ste čítať, ako píše o otcovi, ktorý bráni česť svojej dcéry. Však vy to viete, len ako vždy, vy lavida, hoci ste sám takýmto príspevkom prispeli, tak vy len okolo misy. Ja nič ,ja muzikant. No rovnaké chrapúnstvo. Lebo veci to nepomohlo, však ako cár Šimka aj tak rozhodol po svojom (viď vyššie Michel de Montaigne,: .“ Mať vo všetkom pravdu je znakom hlúposti „.)
Lavida, ako vidíte, to nie je o mne , to nie je len o mojom názore, ja sa len, my sa len bránime, proti Šimkovej neskonalej obsesivite, indiktrinovanej naozaj neskonalou túžbou po pomste a moci, Šimka sa nezmení ,toho dôvodom je aj to, že mesto v súčasnosti nemá vo vyšších stupňoch samosprávy a štátnej správy zastúpeni. Vy si myslíte, že to mám na svedomí ja? Tak rozmýšľajte. Alebo, to čo mne vytýkate a menujete ostrakizáciou či nespôsobil svojim vystupovaním a ne -reprezentáciou predstaviteľ nášho mesta???!!! Nikde ho nechceli, mali výhrady,(ZMO Horná Nitra, ZMOS ,nominoval sa na kandidátky a...???
Napokon, lavida, požiadajte Šimku, ,aby vám dal prečítať Uznesenie NS SR NS SR č. 16C/85/2010 zo dňa 31.3.2020, ktoré by malo slúžiť ako judikát,v ktorom sa konštatuje, že rovnako ako my, nezdieľa ani NS SR s konaním a výrokmi Šimku spoločný názor, keďže Šimka bez akejkoľvek opory v preukazovaní svojich nepravdivých skutkových tvrdení a neoprávnenou kritikou, nám rovnako ,ako poškodenej strane, ktorá sa uvádza v Uznesení NS SR podľa môjho názoru, v značnej miere zasahuje, bez osobnej sebareflexie (lavida spätné zrkadlo), najmä tu niektorým píšucim a ich rodinným príslušníkom do zákonom chránených práv, na ochranu osobnosti (podotýkam, že moje tvrdenie zakladám na skutočnosti, že mám o tom právoplatné a vykonateľné Rozhodnutie zo dňa 23.11.2020 Úradu na ochranu osobných údajov v Bratislave, ktorý rozhodol a potvrdil, že Šimka konal v rozpore so zákonom,). No, ale on už nemá žiadne brzdy, ako verejný činiteľ s hlavičkou mesta Nováky, s jeho parafou, čoby primátora mesta Nováky zasiela o občanoch vyjadrenia s neskutočne dehonestujúcim hodnotením občanov.
A tak by ste sa vari, ako jeho advokát mali zjednotiť v hodnotení mojej osoby, keď on píše o mne a oznamuje vyšetrovaciemu ÚOOÚ okrem iných znevažujúcich slov charakterizujúc kontrolnému a vyšetrovaciemu úradu , ako o človeku nebezpečnom pre našu spoločnosť a vy naopak aspoň vo vašom príspevku fakticky konštatujete, že cit.: Áno jedno je isté.Pán Bošiak rozhodne zaujíma v kronike mesta čestné miesto a bol by som vrcholne neobjektívny a nespravodlivý,keby som to popieral.Aj argum“ ,potiaľ citent o predávaní skúseností beriem,pretože to je úplne normálne,že zo skúseností sa učíme
Ako tomu mám lavida potom rozumieť??? Ak totižto „sloboda prejavu platí, presne potiaľ, odkiaľ začínajú iné práva fyzických osôb, napríklad právo na rešpektovanie Európskym dohovorom o ochrane základných práv a ľudských slobôd a Ústavou SR zaručenú prezumpciu neviny. Čo sa týka znášania istej miery kritiky, túto musí osoba, verejný činiteľ, alebo verejne činná osoba (politik, sudca, prokurátor, starosta), zniesť s väčšou mierou. Ak tomu Šimka nerozumie tak potom naozaj nech mi je odpustené ,ja len, že možno mu ,aby aspoň v e-meiloch mne zasielaných, ako sa vraví dožičím, cit.: maličkým kúsok slávy, lebo ich bude kráľovstvo nebeské.
Alebo možno i takto sa dá. Už som písal ako reakciu na váš,lavida príspevok o tzv. Dunning – Krugerovom efekte, ktorý sa zaoberal myšlienku v istom slova zmysle ako je to u človeka s jeho kompetenciou. Nechcem k tejto téme polemizovať,treba si to načítať, ale to je môj záver :“ ): „Jediný spôsob ,ako dokázať ľuďom ich nekompetenciu, je urobiť z ľudí kompetentných“. A to sa stalo v Novákoch , a či.... pochybujete??? PB
Hodnotenie: 2   0
11:13:02 11.02.2021 [7511] Nevhodný príspevok?
Ako sa hovorí, kto nič nerobí nič neminie, aj tak sa dá hodnotiť to zlepšenie finančnej kondície :D
Hodnotenie: 0   0
18:20:18 10.02.2021 [7509] Nevhodný príspevok?
Pre Tacitusa, rímskeho senátora, právnika a predovšetkým historika, je významná predovšetkým jeho zásada písať sine ira et studio, teda v preklade to znamená „bez hnevu a zaujatosti „
Lavida, už dlhšie obdobie ma neprekvapuje, že vo vašom „ spätnom zrkadle, ktoré sa nazýva sebareflexia“, ste nastavený tak, že vo vašich príspevkoch – v zrkadle charakterizujúcom vaše postoje je ono zrkadlo poväčšine rozbité , alebo zahmlené. Zvykol som si. I tak ďakujem môjmu priateľovi Ľubomírovi za stručné vysvetlenie rozdielu a významu slova patologický. Práve naopak, hoci často sa kryjete za pragmatizmus, klamete vy a to často. Vyhýbate sa témam, mlčíte, v ktorých vás usvedčuje napokon aj Šimka, tým, že nezobral v potaz vaše názor na historické stavby v našom meste a bezprecedentne dal vykonať zateplenie podľa vás hnilej tristoročnej búdy za eurofondy. A vy,držali ste hubu. Prečo? Ak ste tak premoderný, nezastali ste sa predchádzajúceho vedenia, ktoré zabezpečilo modernú technológiu v súlade so zákonom na budove Domu služieb. A spochybnenie nestihnutých dokončovacich prác s pridanou hodnotou komentára Šimku, bolo postavené na slzavom údolí akejsi kaderníčky. Držali ste hubu. Poradím vám. Skúste požiadať v Nemocnici Bojnice, aby vám ukázali potrubie v priestore röntgenovej miestnosti slúžiace na jej klimatizáciu. To len k vášmu pragmatizmu. Necháte kydať ,ba sám sa nekiepne vyjadrujete svojim „podareným“ pragmatickým príspevkom na ženu, matku vysokoškolsky vzdelanú, ktorej vedomosťami nesiahate ani po päty. A vy držíte aj teraz hubu. Viete ako sa klimatizujú miestnosti na po zateplení úrade? Otvárajú sa na kanceláriách okná. A tak len klamete, Klamete preto, aby ste sami získali výhodu žiť v BUBLINE, alebo výhodu u Šimku a súčasne, aby druhí , povedzme občania s kritickým myslením poukazujúci na Šimkove pochybenia v riadení mesta, poukazujúci na zámernú polarizáciu občanov mesta a znevažovania občanov mesta, vo verejnom priestore nezákonnými výrokmi zaznamenanými kamerou a vysielaných na YOU TUBE, boli u Šimku v nevýhode. Hovorí sa tomu ,zabiť dve muchy jednou ranou.
Lavida, ste napáchnutý smradom a okolo seba šírite smrad pomstychtivosti, hašterivosti, na ľuďoch si všímate to najhoršie, nesnažíte sa byť veľkorysým a súcitným. Komenty vo vašich príspevkoch naznačujú už dlhú dobu,že chcete žiť v prostredí, ktorému sa nechcete vyhnúť i sám. Neberiete do úvahy, ako svojimi nezmyslami škodíte občanom. Vaša obsesivita je ťažko spojená s indokrinovanou túžbou Šimku po moci a pomste. Správate sa ako protagonisti v knihe od Joža Banáša s názvom „Idiot v politike“, alebo ako užitočný idiot.
Dávate nám do zodpovednosti riadenie a chod mesta, hoci nikto z tých ktorí kritizujú pochybenia Šimku nesedia na primátorskej stoličke ,ale pociťujú dôsledky jeho charakterových čŕt a pochybení !!!. (veď i môže byť reč o mojich ,našich, vašich peniazoch).
Ale veď ja nie som Šimka. Ja nezodpovedám za chod mesta, len mám právo sa vyjadrovať k jeho práci a ako nakladá s našimi peniazmi. Veď, keď niekto kriticky poukáže na Šimku, tak on, ako kritizovaný,má dokazovať, ako rozhodol a prečo tak rozhodol v nakladaní s peniazmi? (Viď príklad: spor a ich obviňovanie Remišová-Nicholsonová Ďuriš)!!! A tak si kladiem otázku, že prečo vy, lavida sa tvárite ako advokát Šimku, vyjadrujete sa už psychpaticky a nielen k mojej osobe, a ak áno, tak prečo nevyvracia moje tvrdenie sám Šimka, a ak áno, kde nájdem jeho argumentáciu, proti mojim tvrdeniam?. Ale nikde doposiaľ som nenašiel od neho osobnú argumentáciu, ktorou by vyvracal jeho zaujatosti (Tacius!!!)tvrdenia, že ho ohováram, že zavádzam a klamem . Mnohé jeho tvrdenia sú v už čase keď ich vyhlasuje obsolétne, nikomu neslúžiace, alebo slúžia len ako dôvod odpútať pozornosť od riešenia existujúceho problému útokom na tú, alebo onú osobu s kriticky myslenou pripomienkou. Je to rétorika, ktorá dlhodobo podnecuje nenávisť, rozdeľuje občanov, burcujete skupinu občanov voči inej. A vy nás nútite ísť do vzájomného duelu verejne vysielaného.
Neodmietať Šimkove pozvania na zasadnutia poslancov, z ktorých priam sršal zámer obsesisivity (posadnutosti) indoktrinovanej túžby po pomste a upevnení túžby verejne znevážiť a ponížiť moju osobu,by z mojej strany bol neuvážený krok, pretože v prípade prijatia pozvania, napokon aj dôvodov v pozvánke Šimkom uvedených dať sa mu do rúk a chorých jeho mysle výplodov o mojej osobe lavida , „ buď by som ja bol padnutý na hlavu , alebo vy by ste pred obrazovku duševne aj fyzicky zrútili od smiechu aj so svojimi psami od samého šťastia ako ma Šimka svojou indiktrinovanou túžbou po pomste a moci znevažuje, bez akýchkoľvek etických pravidiel, pretože nielen on ich nemá v sebe zakódované (máme a nielen ja veľa dôkazov) ale ani pre mestské orgány vrátane zverejňovania na YOUTUBE nemá mesto ETICK7 KÓDEX VYPRACOVANÝ(!!! ) a zastupiteľstvom schválený , hoci ho už roky o to žiadame. A tak jeho bláboly vyrieknuté pred kamerou, na ktoré som kriticky poukázal, mi uznal a Úrad na ochranu osobných údajov mu uložil z dôvodu porušenia mojich osobnostných práv , zabezpečiť isté povinnosti. To vám nepovedal lavida.Veď ani poslancov neinformoval,hoci to bola ich záležitosť,keďže ma ohováral na zasadnutí zastupiteľstva. Verím, že sa nájde odvážny poslanec,ktorý ho k tejto téme bude interpelovať, a možno i k ďalším témam.
Lavida, choďte vy osobne na zasadnutie MsZ a položte mu otázky, ktoré kladiete mne a a pýtajte sa Šimku na názory a nech Šimka odpovedá. Rozumiete o čom hovorím??? Hoci si v tomto období užívate, mysliac si, že ste v BUBLINE pupočnou šnúrou zviazaný s ľuďmi, ktorí sa považujú za najdôležitejšiu kastu v meste, uvedomte si ,že si dovoľujete naozaj priveľa ,ale nielen voči mne. Prekračujete hranu.
Ak nedokážete pochopiť volebné postupy a následky pre víťaza volieb, o korektnom kontinuálnom naviazaní na prácu predchodcu, v našom prípade Dr. Dana Daniša, kladiem si otázku, ak predpokladal Šimka a isto vedel, že ho čaká práca a nie bezstarostný život papaláša, z akého dôvodu kandidoval, a napokon sa posadil do kresla primátora, a vôľu k riadeniu mesta mu dalo 14% občanov z celkového počtu vyše 3.000 oprávnených voličov????. Veď dovtedajšia funkcia supervízora mu istila dobrý plat a mohol sa každý deň voziť do Bratislavy ,ale na svojom aute a nie ako teraz, na služobnej, komfortne vybavenej limuzíne zakúpenej za naše peniaze v časoch ako pragmaticky tvrdíte , „ že mesto bolo ekonomicky defaultné“ !!! ( a keď sa len málo poinformujete od občanov, tak je služobná limuzína parkovaná ,no..., všelikade aj počas dní pracovného pokoja ) a my sme mohli byť zbavení od jeho rétoriky z jeho strany ktorá dlhodobo podnecuje nenávisť, rozdeľuje občanov, burcujete aj vy s ním skupinu občanov voči inej.
Lavida, ja som s vami husi nepásol, nepásli všetcí tí ,ktorých ste ako podstatne starších ľudí osočili, znevážili, tvrdo bezprecedentne zasiahli do rodín svojimi neuváženými výrokmi a hlúposťami Trčíte zo zadnej časti tela, niektorým vám blízkym ľuďom z bubliny. Pritom však nechápete, že si iba užívate ich sedlácke maniere. Na pokoj sa nevyzýva s plamenným mečom v ruke. Vy si vážne myslíte, že ja, moji priatelia nechápeme o čo vám ide. Šimka sa nezmení, Šimka si už v tejto dobe u veľa ľudí renomé pokazil. Lavida, kde sa vo vás berie tá odvaha a drzosť, že zabŕdate neoprávnene do života mnohých rodín???!!!, Nie ste ani minister, ani poslanec ,ste presne v takom istom postavení ako ostatní občania tohto mesta, nemáte žiadne ani politické nadpráva a nie ste ani zbavený povinností a zodpovednosti za svoje nezodpovedné konanie a výroky. Dnes ešte nejde o percentičká. Veď napokon ako píšem , vaša a ľudí z BUBLINY rétorika dlhodobo podnecuje nenávisť, rozdeľuje občanov, burcujete skupinu občanov voči inej. Užívate si s ľuďmi z BUBLINY moc a neviete, čo robíte. Vaša túžba po pozornosti je neskutočná.
A tak mám za to, že výroky od múdrych ľudí nech i naďalej pôsobia. MarkTwain, cit.:,, Neboj sa svojich nepriateľov, môžu ti vziať maximálne tvoj život. Je to však stále omnoho lepšie, než médiá. Tých sa boj, pretože ti ukradnú tvoju česť.“ Potiaľ citát Marka Twaina.
Hoci mohol Šimka vyjsť z koronakrízy s istou dávkou obľúbenosti, všetko si pokazil u veľa občanov Novák , najmä u tých, ktorí sa chopili iniciatívy, šitia rúšok v počiatkoch koronakrízy a ak nie celkom, tak sa mu ju – iniciatívu ,podarilo znevážením niektorých iniciatívnych poslancov, občanov, občianok potlačiť, iných ktorí sa podieľali peňažne podporiť následkom jeho obsesivity posadnustosti, aby mu ktosi azda neukradol jeho spôsob a schopnosť zdolať Koronavírus. Testy v našom meste preukazujú, no nic moc.
Lavida, vtedy ste držali hubu, a ak ju otvoríte ,tak si ju otierate o ženy, matky, prenasledované,šikanované a znevažované Šimkom, ktorý i proti nim tak, ako vždy vystupoval , podotýkam, že nie po prvý krát, emotívne ,chaoticky nediplomaticky a znevažujúco, pohrdlivo. Lavida, žene, voči ženám, matkám, občiankam nášho mesta a navyše v televízii sa nevystupuje a bez pravidiel etického prístupu sa to nezverejňuje. Je to chrapúnstvo. To sa naozaj voči ženám, matkám nerobí. Siahol týmto ženám, matkám , ktoré si vo väčšine občania mesta vážia na česť. A poznáte porekadlo o vypustenom slove? U mnohých je názor na poškodeného navždy zlý, tí druhí sa boja ozvať a tí,ktorí sa bránime, už máme v rukách dôkazy, že Šimka, resp. mesto pod jeho vedením často pochybili a zvažujeme požiadať o právne služby. Vôbec mi nevadí, že nás je zatiaľ takto na verejnosti vystupujúcich málo. Už som písal, že mnohí sa boja. Ale čo keď tí, ktorí nepoznajú situáciu v meste zostanú na názore Šimkovom a vašom? Lavida, len tak z pragmatického hľadiska, pamätáte si ako bránil Šimka česť svojej manželky v mestskej televízii onehdá po istých okolnostiach, po služobnej ceste v Bratislave so zapeklitou situáciou na Zlatých pieskoch? Hoci poviem úprimne bol som naklonený Šimkovi,bolo to faux pa, ale napatrilo sa to zverejniť.
Adrián, to sú tie jaloviny a nie čo občania píšu. Ak nechápete ,nechajte si to niekomu vysvetliť. Adrián alebo čítajte, a snažte sa pochopiť význam slova, pokora. Ešte raz pokora a nie absencia pokory ku občanom, ženám, matkám. Alebo poviem veľmi otvorene. Na Šimkovi a na vás z BUBLINY vidieť aj cítiť že ste ľudia pochádzajúci z rurálneho dedinského, vidieckeho) pro¬stredia. Neprekročili ste hranicu mestského občana , bohužiaľ, neprekročili ste túto hranicu myslenia a mnohí ,verte mi, bude ich dosť, sú sklamaní, pretože k čomu je človek múdry, šikovný, ak ale nemá žiadne, alebo len málo EQ (EMOCIONÁLN INTELIGENCIA). Ä
A potom ako vidieť, ak aj sem tam robí racionálnu politiku, ale tá je neprimerane, ak nie celkom naozaj vo veľa prípadoch surová, chladná bez lásky a empatie k ľuďom. Dôsledky nedostatku takéhoto emocionálneho kvocientu pocíti , verte mi, lebo ja v to verím vo voľbách, ale aj vy lavida a Adrián, a všetci tí, ktorí sa na vlne nenávistnej rétoriky, obsesivity a indoktrinovanej túžby po pomste a moci stále veziete (hoci doteraz nechápem, prečo lavida a najmä adrián?
Obnoviť a získať stratenú u občanov dôveru, bude totiž čoraz ťažšie, lebo život občanov je stále ťažší a ľudia sú naštvanejší.A napokon Šimka by si mal uvedomiť, že i my sme o pár rokov,oveľa starší a chválabohu ešte neosprostievame. Už sa Vás nebojíme. Nemáme sa čoho. Už ste všetku hnusobu, špinu a zneváženia k našim osobám povypúšťali do sveta, Orgánom činným v trestnom konaní,od ministrov až po prezidentskú kanceláriu , čitateľom cez Blogy v Sme, e.meily znevažujúce sa orientujúce vo vzťahu k nášmu členstvu v KSS,či k práci na Mestskom úrade.
Lavida,adrián, čisto „z pragmatického hľadiska“, všimli ste si besedu moderovanú , Ľ.J. zamestnancom MsÚ, ako oficiálnu činnosť Domu kultúry so súdruhom PhDr. Jozefom Hrdličkom, ktorý je slovenský politik, súčasný predseda Komunistickej strany Slovenska a Mgr. Romanom Michelkom politológom (ktorých si mimochodom obidvoch vážim) a uverejnenú Mestskou televíziou .) Tak si kladiem otázku,načo toľko znevažovania spoluobčanov, od ľudí z Bubliny, ak beseda bola uskutočnená a zverejnená za “ primariátu(/???!!!) ŠIMKU???!!!.
Choďte lavida z čisto pragmatického dôvodu na zastupiteľstvo a verejne sa Šimku spýtajte,že ak súhlasil s takouto besedou, prečo neumravnil a neumravňuje í svojich blízkych ľudí z bubliny, aby sa k nám vo vzťahu k členstvu v KSS nevyjadrovali znevažujúco, zavádzajúco a posmešne. A tak, kto chce si to prečíta a tým, ktorých to unavuje sa ospravedlňujem.Ale, už Už je toho naozaj dosť.PB
Hodnotenie: 2   0
20:34:26 08.02.2021 [7507] Nevhodný príspevok?
cit...."hľadajme spoločne cestu za niečo a nie proti niečomu a niekomu"

Čisto pragmaticky súhlasím s citovanou vetou z príspevku pána PB,čoby kladným počinom pre potrebu zmeny v celospoločensky,dokonca v dnešnej dobe aj globálne sa v čoraz väčšej miere presadzujúcej potreby zmeny pohľadu na riešenia všetkých problémov,teda vznešene povedané zmeny paradigmy z "My a Oni" na "My".
Ibaže zvyšok jeho prípsevku s tým nekorešponduje a teda musím s poľutovaním konštatovať,že ho vnímam/ten zvyšok/ ako prejav typickej bošiakopatie. Je to smutné a na škodu veci,že ten,čo chce poučiť,sa sám nepoučil.
Hodnotenie: 0   0
10:27:22 08.02.2021 [7505] Nevhodný príspevok?
Však áno lavida, "littera scripta manet" (napísané slovo platí), to znamená, že rovnako platí, hľadajme spoločne cestu za niečo a nie proti niečomu a niekomu. Ľudia sú z politiky unavení, majú dosť svojich starostí v rodine, so zabezpečovaním rodiny a tak ťažko vám uveriť,že chcete hľadať pravdu a nie ako doposiaľ hľadáte len na každého nejaké svinstvá. Veď sa z tej vašej obsesisvity zobuďte, veď sa tej vašej indoktrinovanej túžby po pomste a moci nabažte, ale ľuďom dajte pokoj a nevyzývajte ich k hodnoteniu Šimkovej politiky. Tá sa nezmenila a nezmení,ako sa nezmení jeho vzťah k mnohým spoluobčanom. Toť vsjo.PB
Hodnotenie: 3   0
09:00:59 08.02.2021 [7504] Nevhodný príspevok?
http://www.hospodarenieobci.sk/files/vystupy/analyza_miest_2020.pdf
Pokúsim sa odpovedať/pochopiteľne že laicky/na otázku p.Bošiaka ohľadom finančného zdravia mesta.
Nuž nebudem asi ďaleko od pravdy,ak poviem,že po opätovnom zvolení Ing.D.Šimku je tu viditeľné zlepšovanie finančného zdravia mesta,aj keď ten posun je malý,ale je to posun k lepším číslam.O tom asi spor nebude.
Pravda ak sa teda budeme držať tých štatistických údajov uvedených v linku a zameriame pozornosť na porovnanie čísel z minulých volebných období na obdobie primariátu p.Daniša,/2014-2018/tak je evidentný skokový posun z veľmi dobrých popredných pozícií ako sa zvykne hovoriť v športe na koniec pelotónu.
Hodnotenie: 0   0
23:34:18 06.02.2021 [7502] Nevhodný príspevok?
Nuž, ako to je, a kto tomu rozumie!!!! Naozaj, sa aj ja prikláňam k slovám Ľubomíra v príspevku č.7500, v ktorom sa Ľubomír snaží veľmi sympaticky prispieť k pokojnej atmosfére a s pokorou ďakuje Šimkovi – primátorovi mesta, mestským orgánom, za dodanie rúšok zdarma, pre staršie osoby ,resp. seniorov z radov obyvateľov nášho mesta a takýto prístup zo strany mesta k seniorom považuje za chvályhodný. Napokon i počet lajkov so zobrazeným palcom nahor nasvedčuje o súhlase s obsahom príspevku Ľubomíra ako pozitívnom hodnotení atmosféry v našom meste.
To sa však nedá tvrdiť o témach, ku ktorým sa hlásia vo svojich uverejnených príspevkoch prispievatelia adrián v príspevku č.7492 a lavida v príspevkoch č.7495 a 7501. Domnievam sa, že ich, v tejto chvíli nepatričných príspevkoch, viacmenej polarizujúcich, občiansku spoločnosť, zjavne so snahou názorovo opakovane rozdeliť občanov mesta ako nazerajú na riadenie mesta, je v tejto, chvíli nežiadúce z ich strany, najmä však neobjektívne a neodborné a ničnehovoriace. Jednoducho žvásty,či blá,blá, blá. Keďže ich máme dobre prečítaných, opakovane nič v tej svojej bubline nevymysleli a len iritujú atmosféru vo svojom okolí.
Tak napríklad, ako vyplýva z príspevku lavidu č.7495,ktorý sa významovo stráca v nadmernom používaní cudzích slov snažiac sa občanom nimi argumentovať, ba sťaby ohúriť ich a jeho poznatky podložiť neprimeranou akože odbornou terminológiou. No, nejde mu to. Prečo? Totižto, označiť obdobia vlády exprimátora Dr. Daniša a súčasného primátora Šimku slovom „primariát“ je nepoužiteľné v kontexte príspevku, pretože ani jeden z primátorov nie je primár (lekár).
Avšak „Zákon o obecnom zriadení“, ustanovuje kedy vznikla funkcia primátora a čo všetko s ňou súvisí , aké zákonné znaky odlišujú primára primariátu ,napr. v Nemocnici a starostu obce, či primátora mesta. To po prvé. Po druhé, lavida sa priznáva adriánovi k tomu,že aj on vníma prijaté rozhodnutia v období, v ktorom na primátorskej stoličke sedel Dr.Daniš vraj ako“ekonomicky defaultné“. Nuž to už naozaj stojí za úvahu nazrieť do slovníka cudzích slov, v ktorom sa píše, že ,cit.: „Default : neschopnosť splácať dlh alebo iný záväzok. Tento pojem sa často používa na popísanie situácie, pri ktorej štát nie je schopný dodržať splátky svojich medzinárodných pôžičiek, tzn. nie je schopný plniť svoje záväzky... „ .potiaľ cit.
A tak si kladiem otázku, ak by boli tvrdenia lavidu pravdivé, prečo nie je mesto Nováky po nastúpení Šimku na post primátora v nútenej správe??? Tak lavida, je financovanie mesta kreditbilitné, alebo nie je???
Lavidove úvahy v ostatnej časti jeho príspevku vyššie označeného sú naozaj len jeho úvahy. Zachovám preto pri ich hodnotení svoj dekor a neznížim sa k vyjadreniu, ktoré by nedopadlo dobre i preto, že pre súčasný pandemický stav v republike,v našom meste si myslím, že teda naozaj platí do bodky, čo popísal môj priateľ Ľubomír, vrátane pochvaly pre Šimku.
Samozrejme lavida, ak reagujem na váš posledný príspevok môj názor, je taký, že ste zbytočne veštecký s krištálovou guľou vo vašej ruke. A k pochmúrnemu vášmu príspevku č.7501, len toľko, že naozaj platí,cit.:“ Keď človek plánuje, tak Boh sa usmieva, či tomu uveríte, alebo nie?
Ak som spomenul adriána, tiež si dovolím mu položiť otázku, čo a ako je to v meste s kultúrnou ustanovizňou,kultúrou??? Je alebo nie je produkovaná kultúra, a ako??? Alebo kultúrnik čaká na čas ,kedy mu cinkne mobil a oznámi mu, že mu nabehli na jeho účet euríčka, aby mal z čoho žiť???
Jedno si však neodpustím, keďže som si spomenul na jeden židovský vtip a rovnako súvisí s mentálnou výbavou adriána ,ako sa prejavil vo svojom vyššiespomenutom príspevku. Takže s dovolením, v češtine, cit.: „, Na hodině matematiky se učitelka ptá dětí kolik je 2 + 2.Dlouho se nikdo nehlásí, až tu najednou vyletí Moritzkova ruka, a tak ho paní učitelka vyvolá."A paní učitelko, prodáváme, nebo kupujeme?"
Vážení čitatelia, moji spoluobčania, priatelia, napokon výsledky ukážu, kto sa kedy a na koho bude pri hodnotení Volebného programu a hodnotení Šimkom vypracovaného a poslancami MsZ potvrdeného slávneho PHR mesta Nováky vyhovárať ,že prečo a začo a pod., to nešlo, hoci to mnohí už vopred vieme. I preto pre lavidu a adriána platí:Vox populi,vox dei“ PB
Hodnotenie: 3   0
10:09:58 11.01.2021 [7495] Nevhodný príspevok?
Adrian podobne vnímam celú situáciu aj ja.V časoch primariátu Rndr.Daniša boli zo strany opozície kritizované niektoré jeho rozhodnutia ako ekonomicky defaultné a ako sa ukázalo oprávnene,nakoľko doteraz mesto nesie neblahé konzekvencie tých nekompetentných rozhodnutí.
V rozhodovaní terajšieho vedenia mesta je v smere racionálnejšieho a ekonomickejšieho riadenia viditeľný citeľný posun.Pre dôkazy takého tvrdenia nie je potrebné ísť ďaleko.Stačí si pozrieť záznamy zo zasadaní MsZ,na ktorých terajší primátor informuje o konkrétnych rozhodnutiach a úsporách nimi dosiahnutých.
V tej súvislosti je signifikantných viacero faktorov,ktoré tiež môžu mať pre občana a voliča určitú výpovednú hodnotu.
Po prvé časť poslaneckého zboru vnímaná občianskou verejnosťou ako opozičná k súčasnému vedeniu nenašla v konaní terajšieho vedenia mesta vážne pochybenia.
Po druhé zo záznamov MsZ je verejne známe,že terajší primátor rozosiela verejné pozvánky všetkým aktérom ktorých konania mali v minulom volebnom období najzásadnejší vplyv na chod mesta a jeho hospodárenie aj s prísľubom vytvorenia dostatočného časového priestoru na verejnú prezentáciu a vysvetlenie.Nikto z dotknutých túto podľa môjho názoru najtransparentnejšiu možnosť doteraz nevyužil.
Po tretie ak mám posudzovať dianie v meste a občianskej komunite v celej šírke,tak z celkového obrazu nemôžem vylúčiť aj názory občianskej verejnosti prezentované príspevkami na stránke Nováky.com. a iných internetových portáloch.Tu je možné na základe množstva obsahu príspevkov statusov skonštatovať,že širšia občianska verejnosť nemá zásadné výhrady s akceptáciou konania terajšieho vedenia mesta.
Hodnotenie: 0   0
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
Bane na hornej Nitre skončili, banskí záchranári sú v pohotovosti naďalej. Je otázne dokedy
Banskí záchranári pomáhajú i pri rôznych nešťastiach.
zobraziť podrobnosti »
12.01.2024
FOTO: Elektráreň Nováky odstavila poslednú turbínu, skončila sa tak výroba elektriny z uhlia
Výroba elektriny a tepla z domáceho hnedého uhlia v Elektrárni Nováky po 70 rokoch definitívne skončila.
zobraziť podrobnosti »
21.12.2023
Final coal mining cart pulled from Nováky mine
More trains for Christmas holidays, Bratislava outskirts teeming with culture, and a recipe for Christmas baking.
zobraziť podrobnosti »
21.12.2023
Z nováckej bane vyťažili posledný vozík uhlia, o zamestnanie prídu stovky ľudí
Uzatváranie bane potrvá roky.
zobraziť podrobnosti »
21.12.2023
VIDEO: Karol Mikuláš: Baník, povstalec aj politický väzeň
VIDEO: Karol Mikuláš: Baník, povstalec aj politický väzeň
zobraziť podrobnosti »
15.03.2023
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.