Online 3 ľudia. FullHouse Slavio VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
príspevok číslo 7509 v téme Primátor / Poslanci zo dňa 18:20:18 10.02.2021 Nevhodný príspevok?
Pre Tacitusa, rímskeho senátora, právnika a predovšetkým historika, je významná predovšetkým jeho zásada písať sine ira et studio, teda v preklade to znamená „bez hnevu a zaujatosti „
Lavida, už dlhšie obdobie ma neprekvapuje, že vo vašom „ spätnom zrkadle, ktoré sa nazýva sebareflexia“, ste nastavený tak, že vo vašich príspevkoch – v zrkadle charakterizujúcom vaše postoje je ono zrkadlo poväčšine rozbité , alebo zahmlené. Zvykol som si. I tak ďakujem môjmu priateľovi Ľubomírovi za stručné vysvetlenie rozdielu a významu slova patologický. Práve naopak, hoci často sa kryjete za pragmatizmus, klamete vy a to často. Vyhýbate sa témam, mlčíte, v ktorých vás usvedčuje napokon aj Šimka, tým, že nezobral v potaz vaše názor na historické stavby v našom meste a bezprecedentne dal vykonať zateplenie podľa vás hnilej tristoročnej búdy za eurofondy. A vy,držali ste hubu. Prečo? Ak ste tak premoderný, nezastali ste sa predchádzajúceho vedenia, ktoré zabezpečilo modernú technológiu v súlade so zákonom na budove Domu služieb. A spochybnenie nestihnutých dokončovacich prác s pridanou hodnotou komentára Šimku, bolo postavené na slzavom údolí akejsi kaderníčky. Držali ste hubu. Poradím vám. Skúste požiadať v Nemocnici Bojnice, aby vám ukázali potrubie v priestore röntgenovej miestnosti slúžiace na jej klimatizáciu. To len k vášmu pragmatizmu. Necháte kydať ,ba sám sa nekiepne vyjadrujete svojim „podareným“ pragmatickým príspevkom na ženu, matku vysokoškolsky vzdelanú, ktorej vedomosťami nesiahate ani po päty. A vy držíte aj teraz hubu. Viete ako sa klimatizujú miestnosti na po zateplení úrade? Otvárajú sa na kanceláriách okná. A tak len klamete, Klamete preto, aby ste sami získali výhodu žiť v BUBLINE, alebo výhodu u Šimku a súčasne, aby druhí , povedzme občania s kritickým myslením poukazujúci na Šimkove pochybenia v riadení mesta, poukazujúci na zámernú polarizáciu občanov mesta a znevažovania občanov mesta, vo verejnom priestore nezákonnými výrokmi zaznamenanými kamerou a vysielaných na YOU TUBE, boli u Šimku v nevýhode. Hovorí sa tomu ,zabiť dve muchy jednou ranou.
Lavida, ste napáchnutý smradom a okolo seba šírite smrad pomstychtivosti, hašterivosti, na ľuďoch si všímate to najhoršie, nesnažíte sa byť veľkorysým a súcitným. Komenty vo vašich príspevkoch naznačujú už dlhú dobu,že chcete žiť v prostredí, ktorému sa nechcete vyhnúť i sám. Neberiete do úvahy, ako svojimi nezmyslami škodíte občanom. Vaša obsesivita je ťažko spojená s indokrinovanou túžbou Šimku po moci a pomste. Správate sa ako protagonisti v knihe od Joža Banáša s názvom „Idiot v politike“, alebo ako užitočný idiot.
Dávate nám do zodpovednosti riadenie a chod mesta, hoci nikto z tých ktorí kritizujú pochybenia Šimku nesedia na primátorskej stoličke ,ale pociťujú dôsledky jeho charakterových čŕt a pochybení !!!. (veď i môže byť reč o mojich ,našich, vašich peniazoch).
Ale veď ja nie som Šimka. Ja nezodpovedám za chod mesta, len mám právo sa vyjadrovať k jeho práci a ako nakladá s našimi peniazmi. Veď, keď niekto kriticky poukáže na Šimku, tak on, ako kritizovaný,má dokazovať, ako rozhodol a prečo tak rozhodol v nakladaní s peniazmi? (Viď príklad: spor a ich obviňovanie Remišová-Nicholsonová Ďuriš)!!! A tak si kladiem otázku, že prečo vy, lavida sa tvárite ako advokát Šimku, vyjadrujete sa už psychpaticky a nielen k mojej osobe, a ak áno, tak prečo nevyvracia moje tvrdenie sám Šimka, a ak áno, kde nájdem jeho argumentáciu, proti mojim tvrdeniam?. Ale nikde doposiaľ som nenašiel od neho osobnú argumentáciu, ktorou by vyvracal jeho zaujatosti (Tacius!!!)tvrdenia, že ho ohováram, že zavádzam a klamem . Mnohé jeho tvrdenia sú v už čase keď ich vyhlasuje obsolétne, nikomu neslúžiace, alebo slúžia len ako dôvod odpútať pozornosť od riešenia existujúceho problému útokom na tú, alebo onú osobu s kriticky myslenou pripomienkou. Je to rétorika, ktorá dlhodobo podnecuje nenávisť, rozdeľuje občanov, burcujete skupinu občanov voči inej. A vy nás nútite ísť do vzájomného duelu verejne vysielaného.
Neodmietať Šimkove pozvania na zasadnutia poslancov, z ktorých priam sršal zámer obsesisivity (posadnutosti) indoktrinovanej túžby po pomste a upevnení túžby verejne znevážiť a ponížiť moju osobu,by z mojej strany bol neuvážený krok, pretože v prípade prijatia pozvania, napokon aj dôvodov v pozvánke Šimkom uvedených dať sa mu do rúk a chorých jeho mysle výplodov o mojej osobe lavida , „ buď by som ja bol padnutý na hlavu , alebo vy by ste pred obrazovku duševne aj fyzicky zrútili od smiechu aj so svojimi psami od samého šťastia ako ma Šimka svojou indiktrinovanou túžbou po pomste a moci znevažuje, bez akýchkoľvek etických pravidiel, pretože nielen on ich nemá v sebe zakódované (máme a nielen ja veľa dôkazov) ale ani pre mestské orgány vrátane zverejňovania na YOUTUBE nemá mesto ETICK7 KÓDEX VYPRACOVANÝ(!!! ) a zastupiteľstvom schválený , hoci ho už roky o to žiadame. A tak jeho bláboly vyrieknuté pred kamerou, na ktoré som kriticky poukázal, mi uznal a Úrad na ochranu osobných údajov mu uložil z dôvodu porušenia mojich osobnostných práv , zabezpečiť isté povinnosti. To vám nepovedal lavida.Veď ani poslancov neinformoval,hoci to bola ich záležitosť,keďže ma ohováral na zasadnutí zastupiteľstva. Verím, že sa nájde odvážny poslanec,ktorý ho k tejto téme bude interpelovať, a možno i k ďalším témam.
Lavida, choďte vy osobne na zasadnutie MsZ a položte mu otázky, ktoré kladiete mne a a pýtajte sa Šimku na názory a nech Šimka odpovedá. Rozumiete o čom hovorím??? Hoci si v tomto období užívate, mysliac si, že ste v BUBLINE pupočnou šnúrou zviazaný s ľuďmi, ktorí sa považujú za najdôležitejšiu kastu v meste, uvedomte si ,že si dovoľujete naozaj priveľa ,ale nielen voči mne. Prekračujete hranu.
Ak nedokážete pochopiť volebné postupy a následky pre víťaza volieb, o korektnom kontinuálnom naviazaní na prácu predchodcu, v našom prípade Dr. Dana Daniša, kladiem si otázku, ak predpokladal Šimka a isto vedel, že ho čaká práca a nie bezstarostný život papaláša, z akého dôvodu kandidoval, a napokon sa posadil do kresla primátora, a vôľu k riadeniu mesta mu dalo 14% občanov z celkového počtu vyše 3.000 oprávnených voličov????. Veď dovtedajšia funkcia supervízora mu istila dobrý plat a mohol sa každý deň voziť do Bratislavy ,ale na svojom aute a nie ako teraz, na služobnej, komfortne vybavenej limuzíne zakúpenej za naše peniaze v časoch ako pragmaticky tvrdíte , „ že mesto bolo ekonomicky defaultné“ !!! ( a keď sa len málo poinformujete od občanov, tak je služobná limuzína parkovaná ,no..., všelikade aj počas dní pracovného pokoja ) a my sme mohli byť zbavení od jeho rétoriky z jeho strany ktorá dlhodobo podnecuje nenávisť, rozdeľuje občanov, burcujete aj vy s ním skupinu občanov voči inej.
Lavida, ja som s vami husi nepásol, nepásli všetcí tí ,ktorých ste ako podstatne starších ľudí osočili, znevážili, tvrdo bezprecedentne zasiahli do rodín svojimi neuváženými výrokmi a hlúposťami Trčíte zo zadnej časti tela, niektorým vám blízkym ľuďom z bubliny. Pritom však nechápete, že si iba užívate ich sedlácke maniere. Na pokoj sa nevyzýva s plamenným mečom v ruke. Vy si vážne myslíte, že ja, moji priatelia nechápeme o čo vám ide. Šimka sa nezmení, Šimka si už v tejto dobe u veľa ľudí renomé pokazil. Lavida, kde sa vo vás berie tá odvaha a drzosť, že zabŕdate neoprávnene do života mnohých rodín???!!!, Nie ste ani minister, ani poslanec ,ste presne v takom istom postavení ako ostatní občania tohto mesta, nemáte žiadne ani politické nadpráva a nie ste ani zbavený povinností a zodpovednosti za svoje nezodpovedné konanie a výroky. Dnes ešte nejde o percentičká. Veď napokon ako píšem , vaša a ľudí z BUBLINY rétorika dlhodobo podnecuje nenávisť, rozdeľuje občanov, burcujete skupinu občanov voči inej. Užívate si s ľuďmi z BUBLINY moc a neviete, čo robíte. Vaša túžba po pozornosti je neskutočná.
A tak mám za to, že výroky od múdrych ľudí nech i naďalej pôsobia. MarkTwain, cit.:,, Neboj sa svojich nepriateľov, môžu ti vziať maximálne tvoj život. Je to však stále omnoho lepšie, než médiá. Tých sa boj, pretože ti ukradnú tvoju česť.“ Potiaľ citát Marka Twaina.
Hoci mohol Šimka vyjsť z koronakrízy s istou dávkou obľúbenosti, všetko si pokazil u veľa občanov Novák , najmä u tých, ktorí sa chopili iniciatívy, šitia rúšok v počiatkoch koronakrízy a ak nie celkom, tak sa mu ju – iniciatívu ,podarilo znevážením niektorých iniciatívnych poslancov, občanov, občianok potlačiť, iných ktorí sa podieľali peňažne podporiť následkom jeho obsesivity posadnustosti, aby mu ktosi azda neukradol jeho spôsob a schopnosť zdolať Koronavírus. Testy v našom meste preukazujú, no nic moc.
Lavida, vtedy ste držali hubu, a ak ju otvoríte ,tak si ju otierate o ženy, matky, prenasledované,šikanované a znevažované Šimkom, ktorý i proti nim tak, ako vždy vystupoval , podotýkam, že nie po prvý krát, emotívne ,chaoticky nediplomaticky a znevažujúco, pohrdlivo. Lavida, žene, voči ženám, matkám, občiankam nášho mesta a navyše v televízii sa nevystupuje a bez pravidiel etického prístupu sa to nezverejňuje. Je to chrapúnstvo. To sa naozaj voči ženám, matkám nerobí. Siahol týmto ženám, matkám , ktoré si vo väčšine občania mesta vážia na česť. A poznáte porekadlo o vypustenom slove? U mnohých je názor na poškodeného navždy zlý, tí druhí sa boja ozvať a tí,ktorí sa bránime, už máme v rukách dôkazy, že Šimka, resp. mesto pod jeho vedením často pochybili a zvažujeme požiadať o právne služby. Vôbec mi nevadí, že nás je zatiaľ takto na verejnosti vystupujúcich málo. Už som písal, že mnohí sa boja. Ale čo keď tí, ktorí nepoznajú situáciu v meste zostanú na názore Šimkovom a vašom? Lavida, len tak z pragmatického hľadiska, pamätáte si ako bránil Šimka česť svojej manželky v mestskej televízii onehdá po istých okolnostiach, po služobnej ceste v Bratislave so zapeklitou situáciou na Zlatých pieskoch? Hoci poviem úprimne bol som naklonený Šimkovi,bolo to faux pa, ale napatrilo sa to zverejniť.
Adrián, to sú tie jaloviny a nie čo občania píšu. Ak nechápete ,nechajte si to niekomu vysvetliť. Adrián alebo čítajte, a snažte sa pochopiť význam slova, pokora. Ešte raz pokora a nie absencia pokory ku občanom, ženám, matkám. Alebo poviem veľmi otvorene. Na Šimkovi a na vás z BUBLINY vidieť aj cítiť že ste ľudia pochádzajúci z rurálneho dedinského, vidieckeho) pro¬stredia. Neprekročili ste hranicu mestského občana , bohužiaľ, neprekročili ste túto hranicu myslenia a mnohí ,verte mi, bude ich dosť, sú sklamaní, pretože k čomu je človek múdry, šikovný, ak ale nemá žiadne, alebo len málo EQ (EMOCIONÁLN INTELIGENCIA). Ä
A potom ako vidieť, ak aj sem tam robí racionálnu politiku, ale tá je neprimerane, ak nie celkom naozaj vo veľa prípadoch surová, chladná bez lásky a empatie k ľuďom. Dôsledky nedostatku takéhoto emocionálneho kvocientu pocíti , verte mi, lebo ja v to verím vo voľbách, ale aj vy lavida a Adrián, a všetci tí, ktorí sa na vlne nenávistnej rétoriky, obsesivity a indoktrinovanej túžby po pomste a moci stále veziete (hoci doteraz nechápem, prečo lavida a najmä adrián?
Obnoviť a získať stratenú u občanov dôveru, bude totiž čoraz ťažšie, lebo život občanov je stále ťažší a ľudia sú naštvanejší.A napokon Šimka by si mal uvedomiť, že i my sme o pár rokov,oveľa starší a chválabohu ešte neosprostievame. Už sa Vás nebojíme. Nemáme sa čoho. Už ste všetku hnusobu, špinu a zneváženia k našim osobám povypúšťali do sveta, Orgánom činným v trestnom konaní,od ministrov až po prezidentskú kanceláriu , čitateľom cez Blogy v Sme, e.meily znevažujúce sa orientujúce vo vzťahu k nášmu členstvu v KSS,či k práci na Mestskom úrade.
Lavida,adrián, čisto „z pragmatického hľadiska“, všimli ste si besedu moderovanú , Ľ.J. zamestnancom MsÚ, ako oficiálnu činnosť Domu kultúry so súdruhom PhDr. Jozefom Hrdličkom, ktorý je slovenský politik, súčasný predseda Komunistickej strany Slovenska a Mgr. Romanom Michelkom politológom (ktorých si mimochodom obidvoch vážim) a uverejnenú Mestskou televíziou .) Tak si kladiem otázku,načo toľko znevažovania spoluobčanov, od ľudí z Bubliny, ak beseda bola uskutočnená a zverejnená za “ primariátu(/???!!!) ŠIMKU???!!!.
Choďte lavida z čisto pragmatického dôvodu na zastupiteľstvo a verejne sa Šimku spýtajte,že ak súhlasil s takouto besedou, prečo neumravnil a neumravňuje í svojich blízkych ľudí z bubliny, aby sa k nám vo vzťahu k členstvu v KSS nevyjadrovali znevažujúco, zavádzajúco a posmešne. A tak, kto chce si to prečíta a tým, ktorých to unavuje sa ospravedlňujem.Ale, už Už je toho naozaj dosť.PB
Hodnotenie: 2   0

Kladne hodnotil:
10.02.2021 21:09:24 Vladimír
10.02.2021 22:12:03 Ľubomír
Záporne hodnotil:


Napíšte reakciu na tento príspevok.<<< zoznam tém
<<< späť na najnovšie príspevky

Meno:
Heslo:
Ľudia, ktorí sa nezúčastnili prvého kola testovania, môžu prísť na druhé
Možnosť tento víkend majú aj tí, ktorí sa uplynulý víkend celoplošného testovania nezúčastnili. „Účasť na druhom kole testovania antigénovými testami spadá pod neodkladné vyšetrenie, môžu sa ho preto zúčastniť aj občania bez certifikátu z 1. kola celoplošného testovania,“ povedal minister zdravotníctva SR Marek Krajčí.
zobraziť podrobnosti »
06.11.2020
Bojnická nemocnica prosí o pomoc, chýbajú jej zdravotníci
Nemocnica vo štvrtok reprofilizovala desiatky ďalších lôžok.
zobraziť podrobnosti »
06.11.2020
V Prievidzi spustili prvý automat na rúška
Okrem rúšok automat ponúka dezinfekčný gél či sladkosti. Dobrovoľníci budú rúška priebežne dopĺňať.
zobraziť podrobnosti »
31.03.2020
AKTUÁLNE: Dobrovoľní hasiči začali v Partizánskom s dezinfekciou verejných priestorov!
V týchto dňoch majú dobrovoľní hasiči z Partizánskeho plné ruky práce. Okrem toho, že pomáhajú seniorom s nákupmi, v spolupráci s mestom sa v pondelok 30. marca pustili do ďalšej aktivity. Boj proti koronavírusu zobrali doslova od podlahy – čistením verejných priestranstiev.
zobraziť podrobnosti »
30.03.2020
Usmernenie k nakladaniu s odpadmi: Kam vyhadzovať rúška a respirátory?
V zmysle stanoviska ÚVZ SR sa použité ochranné prostriedky, ktoré vznikajú občanom v domácnosti alebo zamestnancom v bežných prevádzkach – rúška, respirátory, rukavice, vreckovky likvidujú ako bežný odpad. Špeciálny postup sa tu teda neuplatňuje. Tento odpad sa ukladá len do zmesového odpadu.
zobraziť podrobnosti »
30.03.2020
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.