Online 8 ľudí. FullHouse Slavio Slovenská VEPOS Novaky.sk RNDr. Daniel Daniš
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
773 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
21:40:00 03.07.2018 [6508] Nevhodný príspevok?
Pán Ing. Dušan Šimka, ja by som ti želal aspoň elementárnu dávku sebareflexie. Odpovedz nám, kto môže byť v tomto meste zodpovedný za to, že si stále nešťastný ? Kto môže za to, že si mal vo voľbách v roku 2014 neprimerané a nesplniteľné, nielen pre teba očakávania? Osobne mám za to, aby ste mali vážení moji spoluobčania, v jednej veci jasno. Nemyslím si, že súčasné vedenie mesta je bez chýb. Je fakt, že občas nezvláda komunikáciu s ľuďmi, občanmi, poslancami. Domnievam sa preto, že je chybou, že primátor už dávno neurobil mnohé personálne zmeny na postoch ľudí, ktorí ako rezíduá vlády minulej, ostali úradovať na radnici (relatívne s dobrým platom) bez pocitu vyššej zodpovednosti k problémom, ktoré žiadal a žiada podľa Zákona o poskytnutí informácií bývalý exprimátor. (V Košiciach za niekoľko týždňov po voľbách do VÚC bolo uvoľnených 80 , zrejme nelojálnych, či odborne slabých zamestnancov). Prečo sa nikto z týchto úradníkov k veci verejne nevyjadruje, je pre mňa záhadou a dá sa to považovať až za absurditu. Prečo verejne neobhajujú, nevyjadrujú sa k svojmu konaniu do novembra roku 2014 a verejne nevystúpia s faktickými pripomienkami, ako šiel čas na radnici do uvedeného termínu, napr. aj s prípravou rekonštrukcie polikliniky, napr. aj s kritikou za znečisťovanie životného prostredia exprimátorom, v súvislosti s jeho činnosťou (oprostenou – pekné archaické slovo) od znalosti z oblasti ním aplikovaného Stavebného zákona ? Dve zamestnankyne a vyšší úradník bývalý prednosta sú už na dôchodku, s veľkým vydýchnutím si odišli, odíde vraj aj ďalšia. A zase bez zodpovednosti. Veď oni pripravovali niektoré veci a v období exprimátorovho riadenia radnice. Je to nepochopiteľné. A tak sa posuňme ďalej . V „predvolebnom článku“ Ing. Dušana Šimku v regionálnom spravodajsko-reklamnom týždenníku Prievidzsko, v dnešných dňoch vkladanom do našich poštových schránok, sa exprimátor vyjadruje ,teraz už sa dá konštatovať s istotou, prednáškovo, "exkluzívne", totižto predvolebne. Ak niekto so mnou nesúhlasí, je to jeho vec. A tak ku Televízii Nováky. O tej televízii, ktorá bola vyložene jeho nástrojom na podporu jeho ega. Najmä však, aby si ho mohol udržať, ba pozdvihovať, Jehotelevíziu použil (zneužil) na potláčanie odbojných poslancov, občanov, nestotožňujúcich sa s jeho konaním na magistráte. V Jehotelevízii on sám bol manažer, režisér, producent, ba dokonca aj opakované vysielania chodil púšťať osobne. To je všetko o tej televízii, ktorá slúžila na osočovanie mladých poslancov, ich rodinných príslušníkov, na presadzovanie jeho predvolebných sľubov, na presadzovanie len a len jeho osoby . Obyčajne sa postavil v naučenej póze pred kameru, ktorú pred ukončením jeho primátorskej misie na radnici dal na prekvapenie mnohých ľudí zošrotovať a odpísať v rámci inventarizácie z majetku mesta. O tej televízii, o ktorej ku dnešnému dňu, verejnosti nevysvetlil spôsob jej fungovania, štruktúru. Jehotelevízia bola bez redakčnej rady, bez kontroly, teda za plnej jeho cenzúry, bez vypracovaného Etického kódexu, či pravidiel o Mestskej televízii. To o Jehotelevízii nikto v Novákoch nevie, len on. Jehotelevíziu nemožno preto nazvať Mestskou televíziou. Zaujali tiež absurdné jeho výroky, ohľadne používania mestského rozhlasu. Sú neuveriteľné. Ja súhlasím s názorom, že Obecné rozhlasy sú stále dôležitými informačnými médiami ... avšak exprimátor vo svojom článku- predvolebnom letáku na stránkach vyššie spomenutého týždenníka Prievidzsko zo dňa 29.6.2018 uvádza, že vraj poslanci Mestského zastupiteľstva v Novákoch žiadali primátora, aby zverejnil ich písomnú požiadavku – list, v ktorom sa vyjadrovali k činnosti primátora a prednostu MsÚ. Takého vyhlásenia, ktoré ako vidieť, vo svojej podstate už majú slúžiť, ako politikum, (viď exprimátorova fotografia) ako skutočnosti k predvolebnej kampani. Tak som si naklikal pravidlá z dôvodu objektívneho posúdenia o správe obecných a mestských rozhlasov a nič nedávalo dôvod k tomu, aby text, ako relevaná informácia sa prečítala, keďže mestský rozhlas je služobne v kompetencii radnice, ktorá ho má spravovať podľa istých pravidiel (VZN?). Mesto Prievidza na svojom portáli uvádza :“ V tradičnom portfóliu komunikačných kanálov Prievidze nechýba ani mestský rozhlas. Jeho hlavný účel spočíva najmä v ohlasovaní výnimočných a krízových situácií a to obzvlášť v čase prírodných a živelných pohrôm. Okrem toho každý štvrtok sa mestským rozhlasom vysielajú najdôležitejšie správy z mesta Prievidze .... . Alebo si prečítajte Smernicu č. 3/2013 primátora mesta Handlová, o používaní mestského rozhlasu mesta Handlová, ktorá je zverejnená na portáli mesta Handlová. Napríklad v pravidlách mestskej časti Košice- Krásna sa uvádza :“ Média Mestskej časti je zakázané používať na politické účely, reklamnú politickú kampaň., atď, atď... Obce bežne riešia prevádzku obecného rozhlasu všeobecne záväzným nariadením - či už osobitným pre rozhlas alebo spoločným pre viaceré služby alebo médiá. Takéto VZN určite musí upravovať pravidelný vysielací čas a obsah oznamov. Nemám tušenie či ho naša radnica v čase vlády exprimátora mala. Navyše, nezávisle od týždenníka Prievidzsko ,keďže sme ho v tom čase nemali k dispozícii, som napísal v príspevku č.6506 o zneužití mestského rozhlasu exprimátorom , keď občana vyhlásil v mestskom rozhlase bez akejkoľvek opory v práve negatívne a expresívne ho hodnotiac pri svojom novoročnom prejave v snahe ponížiť, pokoriť ho pred občanmi, poslancov mestského zastupiteľstva dal exprimátor bezprecedentne vyhlásiť v mestskom rozhlase ,ako osoby konajúce podvratnú činnosť, v Mestskej televízii neeticky nedžentlmensky sa vyjadroval k ženám ,poslankyni MsZ pani Mgr.G.O.a pani riaditeľke ZŠ a k mnohým ďaľším a tak , našlo by sa toho viac. Tých kostlivcov v jeho skrini je veľa. A tento človek píše o poslancoch, ktorým sa nevyhovelo. Lebo, ak všetci tí poslanci, vrátane bývalej viceprimátorky, ktorí aj dnes, ako naši a nami zvolení zástupcovia si myslia, že práci poslanca rozumie každý, ako futbalu, by si mali pozorne prečítať znenie zákonov v našom Právnom poriadku ,vôbec význam samosprávy v postavení spravovania nášho štátu. Ako vidieť aj z činnosti a aktivity na tunajších mestských zastupiteľstvách, u niektorých poslancov sa dá vyhodnotiť ich spôsobilosť známym bonmotom, že na Slovensku je 5 miliónov odborníkov na čokoľvek a na nič“. Mesto je subjekt, samostatne spravujúce si svoje záležitosti. Žijú tu však ľudia, ktorí nemajú korene, nepoznajú históriu svojich predkov, nášho mesta, nevážia si svoje mesto, svojich spoluobčanov, svoju vlasť a pojem vlasť a vlastenectvo je im cudzí, ľudia, ktorí len vykrikujú, aby sa len zviditeľnili a mali z toho neskôr výhody, ľudia, ktorí nechcú nič dávať, iba brať, nie sú ochotní pre mesto , v ktorom žijú nič obetovať- nemôžu byt preto hlásnou trúbou niekoho a navyše nie sú schopní viesť konštruktívny dialóg , chcú byť len naplnení materiálne, nedopustia iný názor, len ten, čo majú , takíto ľudia pre mňa a možno i ďaľších občanov nemôžu byť smerodatnou veličinou. A tak ani dezilúzia Ing. Dušana Šimku ,ktorú opísal v periodiku Prievdzsko ma nepomýli. PB
Hodnotenie: 1   1
18:02:41 28.06.2018 [6506] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. No konečne. Predsa len úspešný deň. Prišlo na moje slová, ako sme za mlada hovorili a už som v Československu, alebo inak povedané, už sme doma. Moje step by step, a po relatívne dlhom období zatĺkania l..., sa vynorilo na hladinu nováckeho jazera také čudo, aké stojí v týchto slovách, ale aby som nebol zase vyhrešený, že píšem bez citácie , citujem: „Mňa konkrétne spája s pánmi Š.tá skutočnosť, že som si vyžiadal neuverejnené príspevky zo stránky Nováky.com a listinné dôkazy ich tvrdení o ktorých hovoria na zasadaniach MZ ( l....nebolo to zložité, oni ich viacmenej nanucovali, málo si chodil na zasadnutia mestského zastupiteľstva. To oni akceptovali, vidiac ,že som nezneužil ich dôveru ( a ten kto to od nich nepožadoval, lebo navštívil primátora, radnicu, pýtal sa poslancov je pre teba kto, antidemokrat? ... a nedôveryhodný, 1600 voličov dalo primátorovi mandát ,aby ich zastupoval, bona fide, že tak bude)a obmedzujem sa len na využitie komunikačných možností ( dá sa pochopiť, že prečo) tejto doby na to ,aby občania ,ktorí prejavili záujem, mali možnosť dostať informácie ktoré sú pre nich dôležité z toho istého dôvodu ako pre mňa.“ L..., povedz prosím ťa, prečo si nás takú dlhú dobu trápil , aby sme ti dokazovali ,že si jednostranne informovaný, jednoznačne niečim a niekym motivovaný, doručovanými notami, ktoré sú jednoznačne zamerané proti radnici. A l.... tak povedz, že si jednoznačne orientovaný k jednej skupine, povedz verejne, koľko krát si úprimne odpovedal a poukázal na kritiku, keď sme do roku 2014 ,keď sme boli exprimátorom nazvaní gauneri, chrapúni, rozvracači, vyhlasovaní bez právneho dôvodu mestským rozhlasom, spomínaní nadčlovekom v novoročnom prejave k občanom ako podľudia, keď boli podávané trestné oznámenia na mladých ľudí, poslancov len tak z rozmaru primátora , lebo sa stretli s občanmi a medzi nimi sa nachádzal aj občan, s ktorým bol a možnože je doposiaľ v spore , teda keď za vedenia exprimátora sme faktograficky preukázali jeho pochybenia a poukázali na ne. Nikdy, a keď, tak to bolo bla, bla a o elektrárenských komínoch. L..... veď som ti naznačil, len hlupák nemení názory, ak sa zmenia okolnosti, to predsa nemôžeš poprieť a tak, ak sa recykluje je podstatný rozdiel v tom, že sa to vyčlení a použije k výrobe čohosi nového , lebo sa to obnoví, alebo sa zmení na iný tvar, aj preto, že sú voľby, či vec, či to, čo z toho chcem mať, ale ak sa skartuje, ako to robíš ty, od vstupu na túto stránku, nevyhnutne bolo potrebné zistiť dôvody, že prečo. Odtrpeli sme si to od teba, ale vydržali sme a je nám už po tvojom láskyplnom vyznaní jasné, ako sa zariadime. Nie podľa teba. Máš len jeden hlas, tak sa netráp. Konečne sme sa dočkali , (ty rád používaš slová príčiny a dôsledku) dôsledku tvojho konania, príčinu vieme všetci , voľby. Keď sa mladí poslanci exprimátora pýtali v nejakom období pred voľbami v roku 2014 na volebný program, jeho odpoveď znela asi v tom zmysle, há to by ste chceli vedieť a ďalej mlčal. Viac slov ma k tomu nenapadá, okrem toho, že len hlúpy človek zasiahne do dôchodcovského stavu takým spôsobom ako ty, najmä ak je sám dôchodca, a do dôchodku odišiel v podstatne mladšom veku ako ja. Bol by som úctivejší k dôchodcom. Karma je zdarma. Pokora ti chýba. PB
Hodnotenie: 0   1
09:58:23 28.06.2018 [6505] Nevhodný príspevok?
X násobne zrecyklované mantry o chybách bývalého vedenia ,akoby tu pred dverami neboli nové voľby a za nami skoro celé volebné obdobie,kedy mala nová reprezentácia možnosť ukázať,ako to vie robiť lepšie,tak,ako to sľubovala pred voľbami.
Veď je predsa jasné každému občanovi čo nenosí hlavu na krku len na ozdobu,že kto robí ,robí aj chyby “das ist normal”.A ja som tu viac krát napísal,že vnímam u nového vedenia aj dobrú snahu.To ale neznamená,že netreba poukazovať aj na prešľapy. Kritika je potrebná,to je predsa stará známa vec,nebudem o tom viacej,len toľko ,že z chýb sa treba poučiť,tak káže x krát zrecyklovaná múdrosť predkov.
A samozrejme je úplne v poriadku,že na dnešné chyby poukazuje aj bývalý primátor,hoci každému je jasné,že ani on sa tomu imperatívu/každý robí chyby/vyhnúť nemohol.Je to v poriadku preto,lebo tu máme totu demokraciu a jej pravidlá,čo by mali platiť pre každého.
Preto nie je správny váš postoj,že by mal pokorne držať hubu a nevyskakovať.Skutočnosť ,že to robí,teda poukazuje na tie dnešné prešľapy síce môže obťažovať dnešné vedenie,ale vo svojej čistej o expresivitu použitých slov oprostenej podstate môže mať len dobrý vplyv na prácu nového vedenia,pochopiteľne len v tom prípade ,či vôbec je a do akej miery schopné kritiku prijať.Myslím to tak,že keď ja robím a viem ,že niekto pozorne sleduje môj pracovný výkon a to hodnotenie môže mať vplyv na moje ďalšie zotrvanie v “pracovnej “pozícii,tak ma to núti pracovať o to lepšie a to je predsa voda na náš občiansky mlyn,či nie?A nepíšte mi prosím,že bývalý primátor mal v tom tiež vynechané nejaké školenia.Viem to aj sám.
Teda znovu opakujem,čo už som napísal .Toto moje písanie nie je o mne a mojom egu.Je to o princípoch demokracie a ich dodržiavaní.O práve občana -voliča na plnú informovanosť a z toho vyplývajúcu možnosť správnejšie sa rozhodnúť pri voľbách ,kedy je v jeho najvyššom záujme,aby delegoval na mandatórne posty tých podľa neho najlepších kandidátov.
To,čo nijako nemôžem pochopiť,je vaša neustála snaha označovať niekoho za príslušníka akejsi suity straniacej p.Š.Pochopte už konečne ,že nie je nijaká suita,sú len občania so svojimi názormi na dianie v meste a samospráve a to,že vy sa tu pokúšate vytvárať obraz akéhosi vnútorného nepriateľa je obyčajná demagógia.Preto demagógia,lebo prezentovať názory ,že niekomu vyhovuje “Čím horšie,tým lepšie”je mimo logickej argumentácie a patrí to tak akurát do štvrtej cenovej skupiny po vypití pol litra destilátu.
Stále ide len o plnú informovanosť,keby tu neboli zmazávané príspevky,podľa toho,ako si kto zmyslí,tak nemusela byť žiadna podľa vaše ho /samozrejme, že chybného/ hodnotenia
konšpiračná komunikácia.Mňa konkrétne spája s pánmi Š.tá skutočnosť,že som si vyžiadal neuverejnené príspevky zo stránky Nováky.com a listinné dôkazy ich tvrdení o ktorých hovoria na zasadaniach MZ. To oni akceptovali,vidiac ,že som nezneužil ich dôveru a obmedzujem sa len na využitie komunikačných možností tejto doby na to ,aby občania ,ktorí prejavili záujem,mali možnosť dostať informácie ktoré sú pre nich dôležité z toho istého dôvodu ako pre mňa.A to bez akéhokoľvek môjho komentáru.Kto si urobí aký názor,je čisto jeho vec a naviac neriskuje,že by musel strpieť cenzorské zásahy do komunikácie.
Vy preferujete tie citáty,tak nebudem odchodnejší od vás a pridám jeden od Lavidu:
“Od politikov sa zvykne za morálne zlyhania očakávať demisia,ale čo s morálne zlyhávajúcim dôchodcom?”Hodnotenie: 0   0
22:28:31 27.06.2018 [6504] Nevhodný príspevok?
Áno,má pravdu l... .Je potrebné sa zaoberať detailne výplodmi ducha dogmatikov a manipulátorov jeho rangu slovo po slove a vetu po vete logickými argumentmi poukazovať na chyby úsudku a nečisté úmysly v pozadí svedčiace o nekorektnom zámere pisateľa, prerastenom egu a neexistujúcej seba reflexii. Veď tie polystyrénové rekvizity( či makety), ktoré sa dlhú dobu ukazovali návštevníkom z okna kancelárie primátora v rokoch minulých tam sediacimi s odborným výkladom a gestom pravej ruky, tadiaľto pôjde pešia zóna, až po železničnú stanicu, a ktoré veci sa nikdy nezrealizovali a stopili sa ako ten polystyrén na maketách, keď ich hodili do ohňa, ako odpad, tu bude postavený polyfunkčný dom, či budova, vizualizácie obytných domov-len ako predvolebná imidžovka, ktoré sa rovnako nezrealizovali z titulu odbornej vízie rozvoja mesta, či zrekonštruujeme Futbalové tréningové ihrisko za pekárňou, aj sme si s kýmsi ťapli rukou, ktoré sa napokon preoralo a pozemok je vo vlastníctve bohviekoho ( a vraj neexistujú ústne dohody(!) ťapi,ťap), odborne sme manažovali stavbu Futbalového ihriska s umelým trávnikom, až to skončilo sporom s dodávateľom na súde a s odborným právnym zabezpečením, pretože mesto spor prehralo, museli sme tajne navýšiť rozpočet istej stavby, lebo sme sa báli, že nám ho poslanci neschvália (vyhlásenie vedúcej oddelenia pre výstavbu na zasadnutí MsZ), nemala som ani dunstu o druhu kanalizácie v mestskej časti Lelovce, hoci projekty na vybudovanie kanalizácie boli na stole, podpísalo sa kolaudačné rozhodnutie na rodinné domy, hoci absentoval doklad o podstatnej náležitosti ku kolaudačnému rozhodnutiu v zmysle stavebného zákona, ktorou je vyhlásenie správcu kanalizácií, možno by som mohol spomenúť a porovnať odbornosť v cene, ktorá sa vycálovala za vypracovanie PHSR mesta Nováky na roky 2007-2013 cca istej firme, organizácii v sume vyše 500.000 korún cca 20.000,- € , dnes hovoríme o cene za jeho vypracovanie na ďaľšie roky rádovo v sume cca 5000,- až 10.000,- € ako o veľkom prehrešku , lebo to je neodborné a už sa mi nechce pokračovať, tých kostlivcov by zo skrine plnej odbornosti vypadlo hrozne veľa. Takže šťastie, šťastie, už aj bane zaniknú a nikto už nebude hovoriť o odbornosti l..., ani o jeho egu, čo je na jeho škodu a na šťastie baní. Takže takto sme boli na tom odborne l...., Nuž, čo už, tým ale netvrdím, že odborníkov je na radnici ako maku. To vari nikde nie je. Ale títo na radnici sú vyrušovaní, správne si ma pochopil, že kontinuita medzi odovzdávaním a preberaním úradu totálne zlyhala a noví ľudia v roku 2014 nastúpili bez pomoci takej, akej sa dostávalo nastupujúcemu do funkcie po roku 1990 primátorovi. Na to netreba zabudnúť, že nikto, ver mi nikto, by si v čase nástupu exprimátora do funkcie šéfa radnice nedovolil to, čo si dovolil a dovoľuje exprimátor aj s pričinením suity, ktorej členom si aj ty. Zabudol si vari, že nevítal bývalého , dnes už nebohého prezidenta, lebo partajokracia naplno fungovala? Aké to bolo podľa teba konanie? Odborné, neodborné, To nie je o mne , o mojom egu. A už dosťPB
Hodnotenie: 0   2
10:07:01 27.06.2018 [6502] Nevhodný príspevok?
Áno,má pravdu p.B.Je potrebné sa zaoberať detailne výplodmi ducha dogmatikov a manipulátorov jeho rangu slovo po slove a vetu po vete logickými argumentmi poukazovať na chyby úsudku a nečisté úmysly v pozadí svedčiace o nekorektnom zámere pisateľa,prerastenom egu a neexistujúcej seba reflexii.Slovami p.O.so zlom sa musí bojovať,lebo vám prerastie cez hlavu.
Zvlášť je to potrebné,keď je v Novákoch vidieť,ako to dopadne,keď do zložitej problematiky riadenia samosprávnych záležitostí vstúpia nepripravení amatéri.
Hodnotenie: 0   0
22:59:18 26.06.2018 [6501] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Asi mi nič nezostáva, len šliapať v duchu a opakovane podľa mediálneho výroku, ktorý som si zapamätal , a ktorý povedal, napísal a médiá ho mnohokrát opakovali a rovnako, ako jeho autor zverejnili , a mimochodom sa priznám, že ma zaujal a tak ho odcitujem. „každý by bol hlupák , keby nezmenil názor, keď sa zmenia okolnosti. Naproti tomu, si nikdy nezapamätám nič z výrokov l... , lebo je on pre mňa sivá myšička, ktorá čestne plní úlohu člena elitnej skupiny s notami od jej veliteľa. Na tomto mojom výroku nič nezmením a trvám na ňom. Prispievateľ príspevku č. 6500 vie presne, kto tvorí elitnú skupinu,ktorej je členom a kto je jej veliteľ a kto mu nosí a zasiela noty. To, že prečo som zmenil názor, možno zverejním neskôr, však prispievateľ č. 6500 chápe o čom píšem. Preto som nezotrval na výroku „ k lavidovi ani mäkké f „ lebo prišli okolnosti a sľub sebe samému som z týchto dôvodov nútene porušil. Takže takto. Zatiaľ je to všetko k príspevku č.6500, lebo sa aktuálne nedá k nemu nič podstatné povedať , pretože ako zvyčajne ,prispievateľ v príspevku č.6500 nič k obsahu môjho príspevku, len bla,bla a zatĺkanie. Šedá myšička, ktorá sedí celý deň za počítačom a komparuje každú vetu ,slovo, písmeno s mojimi vyjadreniami, ktorá nič pre mesto neurobila, ktorá zneužíva pomerne napätú samosprávnu politiku a vzťahy v meste na svoj vlastný exibicionizmus , aby občianske vzťahy z jednej, alebo druhej strany naťahovala, ako husľové struny a úsmevne sa bavila na tom, píšuca podľa pokynov elitnej skupiny bez akéhokoľvek zodpovednostného názoru, je mi ukradnutá. Šedá myšička, ktorá ako sama tu napísala, s tou konskou dávkou tupoty,bez akýchkoľvek škrupúľ si obhajuje svoju anonymitu a píše pod anonymným nickom, vraj v súlade s pravidlami Internetu a iného zvyklá len preto, že číta knihy,tlač a internet, z ktorých výroky si zapamätá, lebo však preto číta, aby ich vo svojom živote zúžitkoval aj spôsobom ak narazí na takého týpka, ako je prispievateľ č. 6500 a použije cielenie k istému poučeniu( týpek nechápe, že ním citovaný politik nemal v úmysle nikoho osočiť, ale skôr empiricky poučiť ), čo bolo ak som to použil samozrejme aj mojim cieľom, lebo však o samospráve viem určite viac ako týpek, ale človek sa učí do konca života PB
Hodnotenie: 1   2
20:53:47 26.06.2018 [6500] Nevhodný príspevok?
Príspevok je schovaný!
Príspevok je dostupný len pre prihláseného používateľa.
17:12:09 26.06.2018 [6499] Nevhodný príspevok?
Takže i na takéto reakcie, ako v príspevku č. 6496 prispievateľ vyčítavo píše , sme zvyknutí a vieme ich očakávať. Nič nové, len vytiahnutý kostlivec zo skrine prispievateľa príspevku č. 6496, je tiež obvyklou témou jeho donora, pretože niektorí sme už dávno presvedčení, že v elitnom tíme, ktorého členom je prispievateľ príspevku č. 6496 , sa v istej rovine , pripravuje na tvrdý boj o moc, po preplakanej noci po voľbách v novembri roku 2014. A tak sa netreba čudovať, že ak sa chce niekto pripraviť na boj o moc v našom meste, je treba sa radiť, pretože ako sa vraví, každá rad stojí groš. A tak grémium a gremiálky je asi treba, na jednej strane a na strane druhej, keďže začína žatva, teda v zbere obilnín, očakávame tiež žatvu v demagógii, v počte trestných oznámení, osočovania, fabulovania a difamovania. Len poučenie z príspevku prispievateľa l... , alebo akýsi príklad s poukazom na jeho osobnú činnosť, pomoc pre naše mesto ( či práca v komisii, či v zastupovaní občanov, či ako podnikateľská pomoc, organizovanie podujatí v meste, nič) , som doposiaľ, čo obetujem čas tejto stránke, nenašiel. A tak skutek utek. Veď, ak bola kontinuita bývalého vedenia mesta zaznávanou veličinou ( vezmite si prosím do rúk volebný program exprimátora), najmä v poslednom volebnom období a vari aj jedno – dve obdobia pred ním, keďže na mnoho vecí , v mnohých rozhodnutiach bývalého predstaviteľa mesta, na potreby občanov mesta a investičných zámerov v kontinuálnej náväznosti sa nepamätalo z prozaického (?) dôvodu (lebo ten si nezaslúžil ísť na služobnú cestu do Hannoveru, ten zas kanalizáciu, lebo však ani šéfka oddelenia výstavby nemala ani dunstu, aká voda kade tečie a bude môcť tiecť, hoci mala projekty na stole , p. riaditeľka školy si nezaslúžila venovať sa renovácii, modernizácii možno poslednej školy v okrese takto nezmodernizovanej, teda i pertraktovanej materskej školy, nespolupracovala s ním v primeranej submisivite,však vieme o tom svoje, "dôvody" sme odpozerali, pozerali sme televíziu, ten ďalší zas mal problémy s futbalovým klubom a dostal sa do nemilosti najvyššieho aj pred kamerou, ) teda to, či ono, a vraj po zásluhách, bol prvý na rade len on, s vyhlásením. Som tu pre vás, s „vybavenou dotáciou na rekonštrukciu zdravotníckeho zariadenia, voľte ma. V istom zmysle racionálneho myslenia o to, čo všetko z pohľadu samosprávnych možností a potrieb občanov bolo potrebnejšie z pohľadu kontinuálnosti spraviť, sa nie veľmi zaujímal. Samozrejme ,že veci dobiehajú súčasné vedenie a tvrdo musia reagovať, aby predišli ešte tvrdším dopadom. Niektoré veci, aby neiritovali voličov, ani nespomenul. Z hľadiska odbornosti nikomu ,kto rozumie investíciám , neodporuje význam kontinuity, pretože kontinuita je potrebná, pretože nie je slabosť. Podľa názoru mnohých slušných ľudí, ale aj v kruhoch odborne vzdelaných ľudí prevláda taký názor, že žiadny solídny kandidát, by nemal ísť cestou takej kritiky, v ktorej na súčasnom vedení mesta , nenechá suchú nitku. Všeobecná a hlasná kritika typu prispievateľa l... môže síce imponovať malej až zanedbateľnej časti voličov, ale ten, kto má záujem viesť samosprávu, ale aj jeho bezmedzný podporovateľ , ktorý je blízky empatiou k nemu , by mal skôr ukázať, čo svojmu mestu dal doposiaľ, resp. ku dnešnému dňu. PB
Hodnotenie: 1   0
14:22:09 24.06.2018 [6493] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. http://www.velkyzpevnik.cz/zpevnik/filmove-melodie/panikari . Autorom textu je známy český herec Jan Werich . Text piesne je pre jej aktuálnosť v tejto chvíli geniálny. Genialita textu spočíva v schopnosti jeho autora chápať veci neobvyklým spôsobom. Strach je veľmi mocná emócia, o tom nie je pochýb. Manipulátori zneužívajú strach a preto si nikdy nemôžete byť úplne istí, že proti vám strach nebude použitý ako zbraň, s cieľom ublížiť vám a vašej rodine, vašim deťom. Viem o tom svoje. A v Novákoch niekedy ako vidieť, máme s chápaním strachu v komunálnej politike, pri zámeroch riešiť problémy občanov starosti. Nie preto, že by sme nechápali, že politika je živý organizmus a preto boli nevďační za pozornosť prispievateľov , ktorí poukazujú na súčasné problémy v meste. Nikto to občanovi M.Š. a jeho okoliu nebude zazlievať, ale dá sa oprávnene domnievať, že je z jeho strany minimálne nekorektné, ak požaduje na radnici prácu so zámerom riešiť súčasné problémy občanov podľa jeho a predstáv jeho tímu a pritom zámerne zabúda riešiť, či podať návrhy na riešenia pochybení vedenia mesta za vlády občana D.Š., a ktoré ako rezíduá jeho vlády nás stále mátajú a strašia. Veľakrát sme o zanedbaní povinnosti, starať sa o majetok mesta so starostlivosťou riadneho hospodára, KCMN, atď.atď.. Zvláštne, neobjektívne hodnotenie komunálnej politiky v súčasnej nováckej komunite občanom, či niektorými občanmi už nič a nikto nezmení. I napriek tomu, oni však neomylne veria, ba sú už tak opantaní povahou bežného Slováka (závisť, komplexy, nesebavedomie, ohováranie, frustrácia a infantilné vysvetľovanie svojej anonymity), že nás niektorých občanov v mladšom, alebo iných v staršom veku sa snažia prinútiť aj strašením a hrozbou akýmisi konzekvenciami. Však to čítate. Nechcú pochopiť a do dnešného dňa nepochopili, ako je možné to, čo sa stalo v komunálnych voľbách, ktoré boli novembri roku 2014-om, kde sa stala chyba . Nemôžu pochopiť a zabudnúť, že sa našla v našom meste vôľa občanov-voličov, ktorá sňala občana D.Š. z primátorskej stoličky a on to musel na jeho žiaľ prijať, lebo to bolo rozhodnutie – vôľa občanov tohto mesta. Je preto nelogické si myslieť, že je to výsledok pár ľudí, ako si možno mnohí z nich namýšľajú . Nemá to logiku. Rozdiel hlasov vo volebnom výsledku v neprospech exprimátora je jednoznačne evidentný a presvedčujúci. A tak dá sa len domýšľať , že asi prečo v súčasnosti táto skupinka nenávidí všetko, čo sa okolo nich mihne. Nebadať v ich konaní empatiu , etiku a snahu o prínos istej spolupatričnosti, snahu nerozdeľovať občianstvo a najmä byť pokorný. V konečnom dôsledku ak sa človek jednoznačne sám rozhodol pre komunálnu politiku a z jeho osobného záujmu v politike sa angažovať , by mal tento človek vziať na vedomie pokojnejšie i fakt, že v dôsledku straty dôvery u občanov – voličov vyplynulo , že bude musieť strpieť určite, dnes to už vieme, nenaplnené a v tomto čase stratené ambície na komunálnu politiku. Hoci to bol demokratický prejav voličov , zdá sa, že im neimponoval a do dnešného dňa sa s touto skutočnosťou nevyrovnali. Ako vidieť, permanentne sa snažia všemocne pritiahnuť na seba pozornosť a svojimi, nie vždy čistými témami zašpiniť verejný priestor. Nechcú pochopiť, že takto to nemôže ďalej ísť, ak veľmi nevkusne, koniec koncov ako vždy, vnášajú do nováckej občianskej spoločnosti atmosféru hnevu a žĺčovitého revanšizmu. Nechcem sa vracať k otázke slušnosti, lebo u niektorých ľudí, je to ako hádzanie hrachu na stenu a nielen v našom meste, hoci dnes bojom o slušnosť je celé Slovensko pretkané a sa táto téma tiahne Slovenskom ako červená niť. Stačí sledovať celoslovenské komunikačné prostriedky a tlač, vyhlásenia predstaviteľov našej republiky i dnešnú televíznu besedu (Opäť minút dvanásť) troch najvyšších ústavných činiteľov o tejto otázke – o slušnosti aj na Internete. Zahatať,zastaviť, nenávistné prejavy. Niektorí tu píšuci (a anonymné nicky viac) sú takí, akí by boli, keby sa nehanbili, či nebáli sa vymaniť z anonymity. V prípade anonymov sa v "ťažkých" témach najlepšie ukazuje, čo v kom je, pretože najmä u ľudí píšucich pod nickom sa prejavuje ich skrytá podstata. K takémuto konštatovaniu je možno najúprimnejší len ťažký povzdych so slovami , žiaľ, aj taký je človek, aj takí sú ľudia. Faktom však zostane, nech si takýto ľudia myslia čokoľvek, nezvykneme si a nechceme si zvykať na ich difamujúce vyhlásenia, osočujúce prejavy o tom, alebo o onom spoluobčanovi kade – tade týmito ľuďmi rozposielaných, či zvykať si na osočujúce príspevky im naklonených anonymných prispievateľov, skrývajúcich sa za rôzne nicky, telefonáty (lebo vraj im to pravidlá dovoľujú), zvykať si na strašenie, až vyhrážanie. A tak na záver. Idea vzájomnej averzie, ktorá ich spája – tá sa pre nás ostatných nesmie stať modom operandi . Projekt deštrukcie nováckej občianskej spoločnosti sa nesmie dovoliť zrealizovať , najmä preto nie, aby táto malá skupina profitovala zo vzájomnej neznášanlivosti, aj keď možno asi vždy bude v nováckej spoločnosti určité percento ľudí neschopných ( neochotných) zorientovať sa v príčinách svojich nešťastí a vinu za ne budú hľadať mimo seba. Pravda patrí tým, ktorí ju naozaj hľadajú a vôbec nie tým, ktorí sa domnievajú, že ju vlastnia PB
Hodnotenie: 2   2
19:12:46 04.06.2018 [6476] Nevhodný príspevok?
Dobrý deň. Končí školský rok a tak skúste so mnou hodinu matematiky. Nebojte sa, je to jednoduché. 1. „Hodina matematiky v 50. rokoch“. Drevorubač predá náklad dreva za 100 dolárov. Náklady na produkciu sú 4/5 ceny. A aký je jeho zisk? 2. „Hodina matematiky v 70. rokoch.“ Drevorubač predá náklad dreva za 100 dolárov. Náklady na produkciu sú 4/5 ceny alebo 80 dolárov. Aký je jeho zisk? 3.“ Hodina matematiky v 80.rokoch.“ Drevorubač predá náklad dreva za 100 dolárov. Náklady na produkciu sú 80 dolárov. Dosiahol zisk? Áno, alebo nie. 4. „ Hodina matematiky v 90. rokoch“ . Drevorubač predá náklad dreva za 100 dolárov. Náklady na produkciu sú 80 dolárov a jeho zisk je 20 dolárov. Vaša úloha: Podtrhnite číslo 20. 5.“ Hodina matematiky po roku 2000“. Drevorubač napokon vyrúbe krásny les, pretože drevorubač je sebecký, bezohľadný a nezaujíma ho ochrana životného prostredia, ochrana lesných zvierat v lese žijúcich , ani ochrana našich lesov, či následkom jeho konania vyschnutých potokov a možno už bez rýb .Koná tak preto, aby dosiahol zisk 20 dolárov. Čo si myslíte o tomto spôsobe obživy? A tak námet na triednu diskusiu (žiakov, ale asi aj dospelých ľudí) po odpovedi na túto otázku: Ako sa cítia vtáci a veveričky, keď drevorubač podrezáva, či vyrubuje ich domovy.? Ako sa cítia ryby vo vysýchajúcich potokoch? ( Len tak mimochodom, žiadna odpoveď nie je zlá , neobávajte sa ale slobodne vyjadriť svoje pocity, teda hnev, rozhorčenie, pocit menejcennosti , bezmocnosti atď.). Pokiaľ budete po skončení skúšky potrebovať akčnú radu, sú vám k dispozícii „poradcovia“ , ktorí vám pomôžu sa prispôsobiť späť do reálneho sveta. A teraz prečo na tému drevorubač ?. Zdroj: https://www.denik.cz/z_ domova/plicni-chirurg- profesor-pavel-pafko-chce-to-vic-pokory-v-medicine-i-politice-201.html Profesor Pavel Pafko je Slovák žijúci a pracujúci v Prahe, je lekárska legenda, ale tiež človek s perfektnými názormi, ktoré vyslovuje veľmi zreteľne ,jednoducho, nenásilne. A tak, len malinké porovnanie drevorubača s lesníkom v jeho vnímaní. Pán profesor hovorí: „Politici by sa mali správať ako lesníci.“ Nechajme však ďalšie slová profesorovi Pafkovi, ktoré vyslovil, napr. ku školstvu, zdravotníctvu, ale všeobecne to asi platí pre všetky rezorty , citujem:“ Víte, politici uvažují v čtyřletých volebních cyklech, tohle jsou ovšem věci s generačním přesahem. Kdysi jsem mluvil s panem ministrem školství ( ...), říkal jsem mu, že by se na věk učitelů a potřeby škol měl podívat v nějaké perspektivě. Odvětil, že politici, kteří o tom rozhodují, myslí jen na čtyři roky dopředu. A já oponoval, že každý prostý lesník, který sází les, neuvidí jeho kácení, a přesto o něj pečuje. Proč takhle neuvažují lidé v čele státu? A pán profesor pokračuje odpoveďou na otázku, že prečo sa politici takto správajú :“ Nevím. Obecně platí, že lidé bez noblesy, dostatečných zkušeností a rozhledu mají tendenci zneužít své formální postavení a ukazovat těm dole svou sílu danou momentální převahou. Svým studentům vždy říkám, že když před nimi sedí člověk s rakovinou plic, je vyděšený a zcela v jejich rukou. Toho, ale nesmějí zneužít a povyšovat se. Vždyť ten člověk je třeba včelař, který – na rozdíl od nich – ví o medu a životě včelstev všechno. Nebo je to odborník přes jadernou fyziku a až se uzdraví, strčí toho lékaře do kapsy. Chce to víc pokory.,“ radí bývalý přednosta III. chirurgické kliniky 1. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Motole. Pokoru by si zasloužila i sama politika. Ako sa však z článku periodika SME - našaPrievidza - dozvedáme o ne-úspechu(?) vodnopólistov s poukazom na problémy, ktorým museli čeliť, aby dosiahli aspoň takéto umiestnenie, je nakladanie s dnes už devastovanou mestskou plavárňou, či s nedokončenou kanalizáciou v mestskej časti Lelovce a v centre mesta porovnateľné s drevorubačovým počínaním. A ani vodné pólo by nedopadlo tak , ako dopadlo, keby už pri rozhodnutí vybudovať v Novákoch Národné centrum vodného póla (NCVP) mysleli orgány Zväzu vodného póla SR a vtedajšie vedenie nášho mesta ako lesník starajúci sa o les. Ako vidieť, nedomysleli, že i takto to môže dopadnúť. Nemáme v meste dostupnú ani Mestskú plaváreň ( ktorá kvôli zisku „ nemala vraj šancu“ na prežitie vedľa NCVP , ani Národné centrum vodného póla ( ktoré bohvie v akom stave je dnes, kvôli zisku ). A to vraj sa plánuje aj jazero k vypusteniu vody. Ako by povedal nebohý Julko Satinsky: Šľak nás ide trafiť . Takže, nech nám slúžia múdre slová pána profesora, a úvaha o zisku drevorubača, ako aj plánovanie lesníka s generačným presahom, ako dobrá poučka či návod, ako sa učiť pokore a slušnosti v našom meste k hodnotám a potrebám občanov nášho mesta a regiónu. PB
Hodnotenie: 1   1
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
Budú sa preverovať výsledky volieb: Neúspešní kandidáti žiadajú o prepočítanie hlasov
NOVÁKY - Jeden z neúspešných kandidátov na primátora Novák v novembrových voľbách do orgánov samosprávy obcí požiadal Ústavný súd (ÚS) SR o prepočítanie hlasov. Podanie odôvodnil tesným rozdielom hlasov voličov medzi ním a zvoleným kandidátom.
zobraziť podrobnosti »
28.11.2018
Hlasuj za ZŠ Nováky a vyhraj
V hre sú 3x plne vybavené počítačové učebne s interaktívnou tabuľou v hodnote 21 000 € pre tvoju školu a viac ako 120 vecných cien pre teba, hlasovanie prebieha do 31.12.2018
zobraziť podrobnosti »
22.11.2018
Mestské zastupiteľstvo zo dňa 29. októbra 2018
Video-záznam.
zobraziť podrobnosti »
04.11.2018
Komunálne volby 2018 - kandidáti
Zoznam kandidátov.
zobraziť podrobnosti »
09.10.2018
Novácke noviny 2018
Vyšlo nové číslo Nováckych novín - prečítajte si ich online.
zobraziť podrobnosti »
24.09.2018
Mail:
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa.