Stránku si prezeráš sám... VEPOS Novaky.sk VOĽBY 2022
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
1086 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
17:12:27 10.11.2020 [7477] Nevhodný príspevok?
Príspevok je schovaný!
Príspevok je dostupný len pre prihláseného používateľa.
12:06:52 10.11.2020 [7476] Nevhodný príspevok?
Cit...." Ako obvykle je to znôška poloprávd, ktoré tvoria v konečnom dôsledku lož a nejdem ich všetky vyvracať, lebo sa nemienim znížiť na jeho úroveň."
Domnievam sa,že pán Vladimír sa tu dopustil toho,čomu sa hovorí zavádzanie a teda toho,čo v podstate kritizuje u primátora,lebo ako sa hovorí v detailoch je diabol ukrytý a práve preto je dôležité ak sa chceme zodpovedne dobrať objektívnej pravdy,aby boli všetky polopravdy jasne označené, formulované a vysvetlené.Totiž je viac ako isté,že na nedôslednosť sa niekedy aj umiera.
Hodnotenie: 0   0
10:10:41 10.11.2020 [7475] Nevhodný príspevok?
Nevedomosť či úmysel?
Nepredpokladal som, že sa ešte vrátim k téme „Dom služieb“, ktorej som venoval príspevok č. 7460, avšak som k tomu donútený videom zo dňa 4.11.2020 pod názvom „Primátor informuje“, ktoré natočil a zverejnil primátor Ing. D. Šimka účelovo na dehonestáciu mojej dcéry. Ako obvykle je to znôška poloprávd, ktoré tvoria v konečnom dôsledku lož a nejdem ich všetky vyvracať, lebo sa nemienim znížiť na jeho úroveň. Video je znova ukončené zábermi na potrubia vzduchotechniky v Dome služieb s jeho zavádzajúcim - sugestívnym komentárom. V spomenutom príspevku som už naznačil, že vec sa má dosť inak oproti tomu, ako to pochopil a neustále prezentuje on. Ide o akési nóvum, realizované podľa Zákona o energetickej efektívnosti, ktorý platí asi ešte len 6 rokov.
Chápem, že musel byť veľmi sklamaný súdnoznaleckým posudkom od ÚSI Žilina, pretože ho pred poslancami dlhšiu dobu zatajoval. Keď na rokovaní mestského zastupiteľstva dňa 27.4.2020, poslanec Branislav Adamec vyžadoval posudok aj pre poslancov, primátor im oznámil svoj zámer pozvať na konzultáciu autora posudku a predniesol takúto duchaplnú vševysvetľujúcu reč. Citujem:
Dámy a páni, ja vám chcem dať čo najobjektívnejší pohľad, čiže nebudeme vám odpovedať my na otázky, ale ten tvorca ktorý to robil čiže, aby vám odpovedal na detailné otázky. Mne ide o odbornosť. Ja nie som odborníkom v tomto znalectve a nebudem posudzovať ja Dom služieb. (Koniec citátu, viď video z rokovania mestského zastupiteľstva dňa 27.4.2020,4. hod. 30. min.)
Keď sa vrátim naspäť až do obdobia pred komunálnymi voľbami - vtedajší kandidát na funkciu primátora mesta Ing. D. Šimka si do svojho volebného programu dal takýto záväzok:
„Okamžité vypovedanie zmluvy na rekonštrukciu Domu služieb, na základe ktorej má mesto zaplatiť, teda všetci občania nášho mesta neskutočných cca 673 000 € (20,3 mil. Sk)“
Kolaudačné nedorobky – nezamurované otvory prechodov vzduchotechnického potrubia cez steny, po nainštalovaní vzduchotechniky v Dome služieb, znova zvýraznil tým, ako bol zhrozený a šokovaný keď ich uvidel ešte aj mesiac po kolaudácii. Povedal by som, že mu dobre poslúžili na útok proti vtedajšej vedúcej oddelenia výstavby MsÚ. O tom, ako sa mu podarilo v súlade so svojim predvolebným záväzkom narušiť zmluvný vzťah s poskytovateľom predmetnej služby, vo videu nehovorí, tým sa nechváli. Svedčia o tom možno iba údaje v záverečných účtoch mesta za roky 2018 a 2019, v bode 3 – Prehľade o stave a vývoji dlhu mesta, v ktorom v obidvoch rokoch je evidovaná rovnaká suma 672 737,48 €, ako dodávateľský investičný úver z VSE. Nezaškodilo by teda, keby si dôkladne prečítal predmetnú zmluvu a nadväzne aj súdnoznalecký posudok od ÚSI Žilina. Len nie som si istý, či na to vôbec má, aby to pochopil.
My občania mesta, sa celkom oprávnene môžeme obávať, že nedotiahnutie projektu zníženia energetickej náročnosti objektu Domu služieb cez garantovanú energetickú službu, čo je konštatované v závere súdnoznaleckého posudku, môže mať súdnu dohru a nedaj boh s neblahým, či šokujúcim dopadom aj na rozpočet mesta, teda na peniaze nás všetkých.
Dá sa k tomu ešte niečo dodať? Možno iba výrok Bertolda Brechta:
Kto pravdu nepozná je iba hlupák, ale kto ju pozná a vedome zatajuje, je zločinec.
V. RichterHodnotenie: 4   0
19:31:30 07.11.2020 [7474] Nevhodný príspevok?
Príspevok je schovaný!
Príspevok je dostupný len pre prihláseného používateľa.
08:19:49 07.11.2020 [7473] Nevhodný príspevok?
Príspevok je schovaný!
Príspevok je dostupný len pre prihláseného používateľa.
19:40:02 06.11.2020 [7472] Nevhodný príspevok?
Dnes priatelia, musím opatrne začať písať, pretože ma človek z BUBLINY lavida, čoby významný exegéta (vykladač) práva a textov zmlúv, tentoraz konkrétne Zmluvy o garantovanej energetickej službe uzatvorená v zmysle § 17 a 18 a nasl. Zákona o energetickej efektívnosti.
Nebojím sa otvorene, nekompromisne tvrdenia lavidu voči Vladimírovi odmietnuť ako nekompetentné, bezvýznamné, bez právnej relevancie a napokon i zavádzajúce, ak tvrdí to, čo Vladimír nikdy nepotvrdil ,keďže mu odpovedal tak, ako lavida požadoval. To hneď na úvod, aby sme boli spravodliví.
Už hneď v úvode musím pripomenúť , že primátor Šimka niekoľko krát na odôvodnenie svojich pochybných záverov,konštatovaní, poukazoval na to, že ho mal, ak nejaké pochybnosti zo strany poslancov vznikli vtedajší Hlavný kontrolór upozorniť, ak sa ku čomsi Šimka nesprávne vyjadril .
Nuž mal, či nemal. Prečo? Pretože právne vedomie Šimku ,primátora mesta, má byť kvalifikovanejšie ako u bežných občanov mesta (tým je aj vyvrátené nespravodlivé tvrdenie lavidu voči mojej osobe,keďže som bežný občan mesta, už dôchodca, a hoci Šimka mal dostatok informácií prostredníctvom svojho okolia a osôb mu blízkych poskytnutých, že som absolvent PF UK, nikdy ma nepožiadal o akúkoľvek radu, skôr naopak, dehonestovali) primátor podľa § 13 ods.2 zákona o obecnom zriadení sľubuje, že pri výkone funkcie bude uplatňovať právne predpisy a podľa odseku 10 citovaného ustanovenia si primátor mesta prehlbuje vedomosti potrebné na výkon svojej funkcie.
Aj v prípade, ak primátor neovláda všetky predpisy alebo si ich nesprávne vyloží, postupuje sa povedzme v prípade trestnej veci podľa Trestného zákona tak, že primátor je znalý práva (nevyvratiteľná domnienka), a pokiaľ by išlo o negatívny právny omyl, buď je právne bezvýznamný alebo výnimočne sa posúdi podľa zásad o skutkovom omyle (kde pre zodpovednosť za skutok postačí zavinenie z nevedomej nedbanlivosti).
Veľmi dôležité je v tejto veci zdôrazniť,že primátor má o.i. v povinnostiach zavedené tie povinnosti , ktoré vyplývajú z ustanovenia § 8 zák.č.369/1990 Zb. o obecnom zradení v znení neskorších predpisov a zo zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov : všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom obce musia mať písomnú formu, inak sú neplatné, orgány obce sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať, najmä udržiavať a užívať majetok, chrániť ho pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím, včasne uplatňovať svoje práva, viesť majetok v účtovníctve podľa osobitného predpisu a iné.
Tak naozaj ,ak by sme sa vrátili k Protokolu o odovzdaní a prevzatí funkcie primátorov o jeho kvalite a obsahu, nehovoriac o nonkonformnosti pri odovzdávaní a preberaní funkcie medzi odchádzajúcim primátorom a preberajúcim primátorom z dôvodu vzájomnej animozity oboch súperov, to by sme sa točili dookola a napokon,čo ja s tým mám.
Bol som však exegétom lavidom posmešne vyzvaný a tak si položme otázku, ako chodil Šimka,primátor pripravený na rokovania Mestského Zastupiteľstva,ak požadoval od kontrolóra upozornenia pri jeho pochybeniach???
A tak je na mieste otázka, prečo Dr.Lukačovič oficiálny právny zástupca mesta Nováky, s ohľadom na jeho právny výklad, analýzu v kauze Futbalové ihrisko s umelým trávnikom , ktorý bol dlhú dobu v negatívnej optike cieľom Šimku , brával účasť na rokovaniach MsZ ????? Nuž, nemajte mi to za zlé, keďže sa mi pýta do klávesnice otázka, kde je právny zástupca mesta, ak neberie účasť na zasadnutiach MsZ? K tejto otázke sa ešte možno vrátim, myslím právneho zastupovania mesta.
Prečo toľko o kontrole a kontrolórovi??? Peťo prepáč,to nie ja som začal. Teda ešte raz ,nuž prepáč Peťo, ak si bol poslanec v tom čase a mal si sa vyjadriť k Zmluve a jej právnej relevancii, prečo si nepripomienkoval jej neplatnosť? Ako si chodil pripravený na rokovania Mestského zastupiteľstva? A teraz Šimka šikanuje mladú ženu, tvoju kolegyňu a všetci ste v rekonštruovanej budove MsÚ ticho.
Matku troch detí ,zahanbujúco, urážlivo jej rodinu ,ktorá je v našom meste vážená a napokon pre zdravie obyvateľov aj svojim postavením a ochotou tu v našom mestečku žiť významná. Kto mu dal k takémuto konaniu,postoju kredit, mandát, na neetický,nemorálny a neprijateľný postoj chlapa, dokonca v rozpore so zákonníkom práce. muža, ktorý sa tvári, že je džentlmen???
Mimochodom Peťo, načítaj si čosi o význame Zálohovej faktúry , a kto a ako môže s ňou nakladať a kto zodpovedá za majetok mesta!!! Vyššie som ti už čosi naznačil. A tiež porovnaj a urči rozdiel v starostlivosti a zveľaďovania o budovy Domu služieb a budovami Mestskej plavárne, Kina, zatepľovanie základných škôl,Ihrisko za Pekárňou, Dom kultúry etc.etc. Všetky obce na okolí majú školy zateplené. Snaž sa pochopiť filozofiu zákona a nevšímaj si len veci negatívne. Voľakedy som čítal od jedného českého politika knihu Mráz prichádza z Kremľa ako dôsledok rokov 68-ych. Nechcem komparovať, ale je mi niekedy z pohľadu na MsÚ zle, zima.
Aj keď je to, naozaj všetko dôsledok indoktrinovanej túžby Šimku po moci a spoločenskej pomste (ak niekto počul, že Šimka povedal o minulom vedení mesta čosi pozitívne ,nech mi pošepne, budeme sa spolu tešiť, ale nepredpokladám a už vôbec nie o spoluobčanoch, rozpomeňte si na rúška a odmenu od neho iniciatívnym občanom) , osobne sa domnievam, že naozaj hľadajme skôr pozitívum , a až ako negatívne veci riešme následne prosím ťa. Starali sa o zveľadenie majetku ?????. Starali!!!!. A malo sa v tom racionálne pokračovať. To,čo sa deje okolo Domu služieb bez ohľadu na to , ako to skončí doposiaľ iracionálne,v rozpore so starostlivosťou zákona o majetku mesta.
Nuž a ako je to, tak prosím s lavidom spolu nám vysvetlite ,ak primátor ako verejný činiteľ , neoboznámi poslancov s dôležitým dokumentom – Znaleckým posudkom č.152/2019 vo veci posúdenia realizácie rekonštrukcie objektu domu služieb v meste Nováky zrekonštruovaného v zmysle zmluvy o garantovanej energetickej službe č. EXT 085/2018 zo dňa 23.9.2019,ktorý vypracoval renomovaný Ústav,ktorého vyjadrenia akceptuje i Najvyšší súd SR - zamlčí ho (!!!!!) na viac ako pol roka. Čo vy na to – je, alebo nie je to marenie úlohy verejným činiteľom, keď odporúčanie renomovaného ústavu je , klikni na link: http://www.novaky.com/dokumenty/20200923_dom_sluzieb_152_2019_ZP_mesto_Novaky.pdf. Dobre čítaj,tak ako mne radí Šimka vo svojich difamujúcich e-meiloch.
Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí majetok obce ( mestá) tvoria nehnuteľné veci a hnuteľné veci vrátane finančných prostriedkov, ako aj ( pohľadávky!!!) a iné majetkové práva, ktoré sú vo vlastníctve obce podľa citovaného zákona, alebo ktoré obec nadobudne do vlastníctva prechodom majetku štátu, alebo vlastnou činnosťou.
A lavida mieša jablká s hruškami. Porovnávať služby v starostlivosti o zeleň a o službu podľa Zmluvy o garantovanej energetickej službe uzatvorenej v zmysle § 17 a 18 a nasl. Zákona o energetickej efektívnosti je absurdné !!!!
Tak mal, či nemal, kontrolór radiť Šimkovi? . Právne vedomie starostu obce má byť kvalifikovanejšie ako u bežných občanov obce, starosta obce podľa § 13 ods.2 zákona o obecnom zriadení sľubuje, že pri výkone funkcie bude uplatňovať právne predpisy a podľa odseku 10 citovaného ustanovenia si starosta obce prehlbuje vedomosti potrebné na výkon svojej funkcie. Ak aj starosta neovláda všetky predpisy alebo si ich nesprávne vyloží, postupuje sa podľa Trestného zákona tak, že starosta je znalý práva (nevyvratiteľná domnienka), a pokiaľ by išlo o negatívny právny omyl, buď je právne bezvýznamný alebo výnimočne sa posúdi podľa zásad o skutkovom omyle (kde pre zodpovednosť za skutok postačí zavinenie z nevedomej nedbanlivosti).
Platí, že „mesto hospodári so svojím majetkom samostatne alebo prostredníctvom správcu majetku mesta, ktorým je predovšetkým v našom prípade primátor mesta. Nakladanie s majetkom mesta je v kompetencii orgánov mesta, pričom podrobné podmienky hospodárenia Mestské zastupiteľstvo upravilo v zmysle ustanovenia §9 ods.1 zákona o majetku obcí v zásadách hospodárenia s majetkom obce, na ktorých spracovanie sú kladené vysoké požiadavky kvality, zmysluplnosti a zrozumiteľnosti.“
Významným ustanovením je § 8 zákona o obecnom zriadení, ktorý určuje, že majetok obce slúži na plnenie úloh obce, má sa zveľaďovať (!!!!!) a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote a zásadne nezmenšený zachovať a má slúžiť na verejné účely , je verejne prípustný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie obec neobmedzila.
Nie som dokonalý,ale určite by som vzal do úvahy pri riešení tejto pre mnohé obce,mestá ,zariadenia,školske ,mestské ľudskejší a racionálnejší prístup voči svojim podriadeným a požičal by som im svoj osobný automobil ,aby sa odviezli namiesto márnivého míňania benzínu primátorom mesta do tých organizácií a zariadení, kde to funguje a možnože s väčšími chybami,ako v Novákoch, pretože je to nóvum a každý sa učíme za pochodu. Len sa čudujem, že nenaliehali na take služobky. PB
Hodnotenie: 3   0
10:37:19 06.11.2020 [7470] Nevhodný príspevok?
Po prečítaní príspevku bývalého prednostu úradu p.Richtera je nepochybné,že v kauze Dom služieb sú mi ako občanovi a voličovi predložené dva protichodné právne názory.Jeden od hlavného kontrolóra Ing.Baláka podopretý uvedenými citáciami príslušných zákonných ustanovení a druhý od p.Richtera podopretý jediným silne polemickým argumentom o tom,že pokiaľ bol zámer rekonštrukcie Domu služieb schválený jednomyseľne poslancami MsZ,tak primátor už ďalej mohol konať podľa svojho uváženia.
Mám k tomuto názoru p.Richtera tieto pripomienky.Prvá je,že to vyzerá tak,akoby p.Richter výsledok kontroly hlavného kontrolóra nečítal dostatočne,resp.má problém s jeho pochopením v plnom rozsahu.
Teda pokiaľ HK napíše cit…:“ktorým MsZ schválilo vypracovanie súťažných
podkladov k verejnému obstarávaniu na rekonštrukciu formou EPC sa opieralo o finančnú analýzu
neskoršieho víťaza verejného obstarávania, spoločnosti Východoslovenská energetika, ktorá nacenila
práce na predmetnej rekonštrukcii na cca 180 000 € s tým, že konečná cena by sa mala pohybovať okolo
280 000 € vzhľadom na skutočnosť, že úspešný uchádzač mal zabezpečiť kompletnú projektovú
dokumentáciu, rekonštrukciu, všetky administratívne kroky a aj následné meranie a reguláciu v objekte
počas doby trvania zmluvy.
Po vyhodnotení verejného obstarávania však vtedajší primátor mesta podpísal s úspešným
uchádzačom zmluvu, ktorej hodnota bola 734 330,28 € s DPH.
Podľa názoru hlavného kontrolóra tak urobil svojvoľne bez akejkoľvek opory v rozhodnutí
poslancov mestského zastupiteľstva.“
Tak potom je nanajvýš podivné,že p.Richter má iný názor.Tiež ak by som teoreticky prijal argumentáciu p.Richtera,tak potom by bolo úplne v poriadku,keby MsZ schválilo zámer mesta uzavrieť zmluvu s firmou na údržbu mestských pozemkov v sume 200000€ a dnešný primátor Ing.Šimka by bez ďaľšieho schválenia uzavrel zmluvu na údržbu a kosenie mestských pozemkov s nejakou firmou na sumu 1000000€ a bolo by to úplne OK,pretože ide o službu a nie o nakladanie s majetkom mesta a poslanci by nemali na to žiadny dosah,hoci by to bolo zjavné neefektívne nakladanie s majetkom mesta.
Teda domnievam sa ,že sa p.Richter vo svojom úsudku zmýlil.
Druhá moja pripomienka je tá,že je tiež podivné,že p.Richter nepovažuje za dôležité sa bez opory náležitej argumentácie vyjadriť ku tomu do očí bijúcemu rozdielu medzi cenami projektového zámeru a cenou konečnou,ktorý je myslím dostatočným dôvodom na vznik oprávnených pochybností a určitých podozrení o celkovom priebehu a realizácii celého projektu.
V súčasnosti je na Youtube stránke mesta zverejnené video na ktorom terajší primátor Ing.Šimka informuje okrem iného aj o konaní vtedajšej vedúcej stavebného oddelenia Ing.Trojanovej v súvislosti s kauzou Domu služieb a ktoré tiež dotvárajú podobu obrazu,ktorý si môže občan utvoriť v súvislosti s predmetnou kauzou.
Taktiež skutočnosť,že verejné pozvánky terajšieho primátora mesta adresované bývalému vedeniu mesta na vyjadrenie sa ku prerokovaným problémom neboli dotknutými doteraz akceptované,svedčí v ich neprospech.
Taktiež je domnievam sa nepochybné,že v súvislosti s predmetnými problémami skutočnosť,že píšem svoj názor anonymne na internetovej stránke nijako nesúvisí,pretože len slobodne vyjadrujem svoj občiansky názor na každému verejne prístupné informácie.
Hodnotenie: 0   0
20:27:44 05.11.2020 [7469] Nevhodný príspevok?
Príspevok je schovaný!
Príspevok je dostupný len pre prihláseného používateľa.
17:26:33 05.11.2020 [7468] Nevhodný príspevok?
Lavidovi – môj názor
Ako som sľúbil aj konám, hoci sám sebe sa divím, že som sa zaviazal reagovať na nemiestnu výzvu anonyma Lavidu, ktorý sa na tejto stránke prezentuje ako nekritický zástanca primátora mesta D. Šimku. Môj názor je nasledovný:
Áno, exprimátor RnDr. D.Daniš bol oprávnený podpísať Zmluvu o garantovanej energetickej službe v zmysle Zákona o energetickej efektívnosti, §17,18 a nasledujúcich. Išlo o službu mestu a nie o nakladanie s majetkom mesta v zmysle Zákona o obecnom zriadení, ako sa to niekto snaží prezentovať. Dokonca nekonal tak bez vedomia mestského zastupiteľstva, ktoré mu zámer schválilo jednomyselne, uznesením č.542/2017, na zasadnutí dňa 27.2.2017. Nevyjadrujem sa k cene a ani k výberu poskytovateľa, ktorý je na môj vkus až príliš zbyrokratizovaný.
V.Richter
Hodnotenie: 4   0
10:32:21 05.11.2020 [7467] Nevhodný príspevok?
Lavida,je zaujímavé,že vybublinkujete vo svojej BUBLINE svoje táraniny a ako páchnuce splašky z rodinného domu istej rodiny v našom meste, odvediete ich ako kanalizačná stoka takto páchnuce a navyše posilnené svojou toxickou slinou, opľúvate všetko a všetkých, ktorí si dovolia tvrdiť, že pravda je niekde inde.
V tomto prípade nie do rieky Nitry, ale ich zverejňujete do verejného priestoru. Je zaujímavé, že sa na túto stránku prihlásite s príspevkom len málinko po tom, ako sa primátorove extemporé ku mojej osobe (a nie len ku mojej osobe) ukončí,v e-meilových jeho zábavkách, mne a ostatným doručovaných v e-meilovej od neho pošte, čo teda ľudia nemôžu vidieť a vedieť. Tak, teraz už vedia. ????????????????
V niečom sa však s vami dá dá súhlasiť, že je naozaj načim postupne (veď voľby sa blížia) začať našim spoluobčanom ukazovať ,kde je sever, aby pochopili, že nie vy ,ale naši spoluobčania rozhodnú!!!!!! PB
Hodnotenie: 4   0
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
Bane na hornej Nitre skončili, banskí záchranári sú v pohotovosti naďalej. Je otázne dokedy
Banskí záchranári pomáhajú i pri rôznych nešťastiach.
zobraziť podrobnosti »
12.01.2024
FOTO: Elektráreň Nováky odstavila poslednú turbínu, skončila sa tak výroba elektriny z uhlia
Výroba elektriny a tepla z domáceho hnedého uhlia v Elektrárni Nováky po 70 rokoch definitívne skončila.
zobraziť podrobnosti »
21.12.2023
Final coal mining cart pulled from Nováky mine
More trains for Christmas holidays, Bratislava outskirts teeming with culture, and a recipe for Christmas baking.
zobraziť podrobnosti »
21.12.2023
Z nováckej bane vyťažili posledný vozík uhlia, o zamestnanie prídu stovky ľudí
Uzatváranie bane potrvá roky.
zobraziť podrobnosti »
21.12.2023
VIDEO: Karol Mikuláš: Baník, povstalec aj politický väzeň
VIDEO: Karol Mikuláš: Baník, povstalec aj politický väzeň
zobraziť podrobnosti »
15.03.2023
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.