Stránku si prezeráš sám... VEPOS Novaky.sk VOĽBY 2022
číslo príspevku:
Diskusné fórum
nie je nič lepšie ako si všetko povedať
Primátor / Poslanci
1085 príspevkov
Do tejto témy vkladajte sformulované otázky pre pána primátora a pre pánov poslancov.
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
19:46:20 27.11.2013 [4322] Nevhodný príspevok?
Pán primátor
som presvedčený o tom, že si pozorným čitateľom tejto webovej stránky a preto sa ti chcem verejne poďakovať za to, že si moje meno v plnom znení dal dňa 26.11.2013 vyhlásiť do MsRo. Nie je to prvý krát, čo sa moje meno čítalo v správach odvysielaných v spomínanom rozhlase, spomeniem napr. v decembri minulého roka, keď nebol schválený rozpočet, si dal vyhlásiť, že som ( boli sme menovaní viacerí ) znemožnil schválenie rozpočtu na rok 2013.Ďalej v tej istej správe odznelo, že primátor mesta toto považuje za ohrozenie chodu a pokus o znefunkčnenie mesta Nováky. Pýtam sa ťa, ako bol znefunkčnený chod mesta? Rok 2013 je čo nevidieť za nami a mesto žije.

Ďalej 2.7.2013 v MsRo znovu bolo vyhlásené moje meno spolu s niekoľkými mojimi kolegami poslancami v súvislosti s vypnutím video textu Nováky a vypnutím správ do televíznych prijímačov. Odznelo, že šiesti poslanci( menovite) hlasovali za zrušenie mestskej televízie. Dnes je 26.11.2013 a video text, televízia Nováky, aj správy MsRo cez televízne prijímače opäť fungujú napriek tomu, že fungovať nemali. Pýtam sa, prečo je to tak?
K tomu tvojmu stanovisku, ktoré bolo 26.11.2013 prečítané v MsRo, môžem prehlásiť len toľko, že text bol vytrhnutý z kontextu. Dal si prečítať len to, čo si považoval za vhodné a nedal si prečítať celý text listu s názvom: Program a časový harmonogram stretnutia s občanmi 29.11.2013. Ja tak určite urobím a zverejním celý list v plnom znení. Ty si to asi nepochopil, tu nejde o poslancov, tu nejde o primátora, tu ide v prvom rade o občana. Zdá sa mi, že zbabelo utekáš.

Ak dovolíš, vysvetlím širokej verejnosti bližšie tie podľa teba časové obmedzenia. V programe a časovom harmonograme vystúpia poslanci k jednotlivým bodom 2 až 4 ku každému bodu po 5 min. To znamená k bodu 2 - 5min., k bodu 3 - 5min., k bodu 4 taktiež 5min. To je tých 3x5min. Primátor má časový úsek k bodom 2 až 4 -15min. a to je to, čo si nechcel, aby bolo v správach prečítané. Potom nasleduje diskusia. Je samozrejmé, že keď bude občan, poslanec, primátor hovoriť k veci, nikto ich nepreruší. Ak sa téma odkloní od položenej otázky a dotyčný bude zavádzaný, tak slovo mu bude po troch minútach odobrané. To sú tie tri minúty spomenuté v programe. Toľko na vysvetlenie.

Pán primátor, ešte raz Ti patrí poďakovanie za to, akú reklamu robíš môjmu menu. Ak si myslíš, že mojej osobe týmto škodíš, tak je to Tvoj názor a nikto Ti ho vziať nemôže. Ja si však myslím, že ja získavam a Ty strácaš.

Ja nemám strach chodiť po uliciach mesta pešo. Nebojím sa stretávať s občanmi a hovoriť s nimi na ulici. Hovorím s nimi, či už máme rovnaký názor na danú tému alebo nie. Neschovávam sa za kameru a nevpúšťam do sály občanov po jednom. Uprednostňujem formu stretnutia, akú sme zvolili na piatok 29.11.2013 v kine Nováky, aj v budúcnosti, bez ohľadu na to, kto bude organizátor, sa takéhoto stretnutia zúčastním.

A o tomto je život v našom meste, aby sme všetci spolu komunikovali, aby sme hľadali kompromisy, aby sme hľadali dohody. Jedine takto sa môže naše mestečko rozvíjať, jedine takto môže napredovať, toto je jedna z ciest, ktorá vedie k rozvoju mesta, pán primátor.

Poslanec MsZ Ivan HvojnikHodnotenie: 15   0
12:16:34 27.11.2013 [4320] Nevhodný príspevok?
V y h l á s e n i e

Vážení občania,

ako poslanec a občan mesta, sa touto formou vyjadrujem k správe primátora, zverejnenej mestským rozhlasom. Uvedeným vyhlásením primátora vo veci stretnutia občanov s poslancami a primátorom, primátor mesta opätovne znevážil niektorých členov poslaneckého zboru ale i občanov za to, že chcú, aby svoj názor na činnosť vedenia mesta mohli vyjadriť aj občania mesta osobne na verejnej diskusii, ktorá sa organizuje na podnet občanov mesta. Keďže toto verejné rokovanie sa malo niesť v duchu občan a volení predstavitelia mesta, zvolili sa aj vhodné pravidlá verejnej diskusie tak, aby sa k slovu dostalo čo najviac občanov, ktorí chcú a neboja sa verejne vyjadriť svoj názor, poprípade predniesť svoje požiadavky na ďalšie smerovanie mesta.
Musím podotknúť, že pravidlá časového riadenia diskusie boli stanovené pre primátora, poslancov ale i občanov. Stanovené boli z dôvodu využitia čo najväčšieho časového priestoru najmä pre možnosť vyjadrenia sa čo najväčšieho počtu občanov. Reakcia primátora je preto neadekvátna. Myslím si, že jedenkrát za dlhé obdobie jeho primátorovania by mohol občanov počúvať aj on. Svojím odmietnutím účasti na verejnej diskusii len potvrdil, že on počúvať občana nevie a ani nechce. Ako občan má právo nezúčastniť sa akejkoľvek diskusie, ale ako primátor mesta, platený z daní občanov tohto mesta, ktorého na stretnutie s občanmi pozvali poslanci a občania ho očakávajú, má povinnosť zúčastniť sa. V mene usporiadateľov verím, že občania, prípadne iní verejní činitelia, sa zúčastnia tejto verejnej diskusie k problematike mesta a jeho smerovania do budúcnosti, či už za účasti primátora alebo bez nej.

Ďakujem za pozornosť
S prianím pekného dňa

Poslanec MsZ Milan Oršula
Hodnotenie: 14   0
11:36:12 26.11.2013 [4316] Nevhodný príspevok?
Otázka obyvateľa z Kukučínovej ulice:

Dobrý deň.

Posielam otázku smerovanú na pána primátora a ďalších kompetentných, keďže zadávateľ stavby je mesto a pozemky sú tiež mestské, chcel by som sa opýtať, kedy budú bývalé trávnaté plochy uvedené do pôvodného stavu? Ďalej sa chcem opýtať, či sa plánuje aj nový asfalt na cestu na ulici Kukučínovej a ak áno, tak kedy?

Ďakujem vopred za odpoveď

Obyvateľ z ulice Kukučínovej.


Hodnotenie: 2   0
10:50:35 26.11.2013 [4314] Nevhodný príspevok?
Reakcia na príspevok číslo 4313 v téme Primátor / Poslanci zo dňa 10:33:05 26.11.2013 od Lehotan

Dobrý deň Lehotan.

Na Vašu otázku "Prispel snáď obsah niektorého príspevku k vyriešeniu nejakého problému ?". Môžeme s potešením odpovedať, že áno prispel, ako ukážku ponúkame v rýchlosti napríklad tento príspevok:
http://www.novaky.com/?list=forum&prispevok=3883
Bolo poukázané na problémy a problémy sa aj vyriešili.

K Vášmu tvrdeniu "Nájdite si schopnýchľudí čo dokážu zozbierať dostatok podpisov a vypísať referendum a presvedčiť ľudí že je potrebná zmena." dodávame, že ľudia sa žiaľ boja podpísať petíciu aby nemali problémy v práci, lebo vedia o tom, ako sú napríklad zamestnávatelia poslancov obťažovaní v práci a podobne. A táto šikana nie je len u zamestnávateľov poslancov. Preto sa nenašlo dostatok ľudí, ktorí by petíciu podpísali.

Pekný deň.

Webmaster
Hodnotenie: 9   0
09:10:07 25.11.2013 [4310] Nevhodný príspevok?
Reakcia na príspevok číslo 4308 v téme Primátor / Poslanci zo dňa 16:47:03 23.11.2013 od Lehotan

Dobrý deň Lehotan,
skutočne by bolo lepšie, keby na stránke www.novaky.com môžeme denne informovať len o výborných výsledkoch a len pozitívne, ale ako sa hovorí „pravda bolí“, na stránke je viac negatívnych informácií, sťažností a podnetov, čo odzrkadľuje aj situáciu v Novákoch.

Zatiaľ nám neostáva nič iné, ako Vám len závidieť.

Ďakujeme za Váš príspevok.

Pekný deň.

Webmaster
Hodnotenie: 13   0
15:41:41 20.11.2013 [4276] Nevhodný príspevok?
Reakcia na príspevok číslo 4275 v téme Primátor / Poslanci zo dňa 13:00:37 20.11.2013 od dusno

Dobrý deň dusno.

Isto uznáte, že keď niekto rok vypisuje na stránku tie isté príspevky, kde klame a zavádza, snaží sa opakovať stále tie isté klamstvá, tak to nie je úplne v poriadku. Poznáte staré známe „Tisíckrát opakované klamstvo sa nakoniec predsa len stáva pravdou.“?

V každom prípade, ak máte záujem, rád sa s Vami stretnem a poukazujem Vám akékoľvek zmazané príspevky. Budem Vás kontaktovať v rýchlej pošte.

Pekný deň.

Webmaster.
Hodnotenie: 14   0
09:32:39 20.11.2013 [4272] Nevhodný príspevok?
Reakcia na príspevok číslo 4271 v téme Primátor / Poslanci zo dňa 09:20:06 20.11.2013 od lavida:

Dobrý deň lavida.

Prispievateľ Marián Šimka sa takmer vo všetkých príspevkoch opakuje, uvádza nepravdy, zavádza a klame, aj napriek tomu že v príspevkoch uvádza, citujeme: „...lebo som v nich uviedol iba pravdivé a ľahko overiteľné skutočnosti...“, ale tieto “skutočnosti“, nie sú pravdivé. V príspevkoch nie je uvedené takmer nič čo by túto diskusiu posunulo ďalej.

Z posledného príspevku prispievateľa Marián Šimka citujeme:
„To je Vaša skutočná úroveň, pán XXXX XXXXXX, alebo tam zohral istú úlohu alkohol?“
V tomto príspevku uráža osobu, kde uvádza aj jeho skutočné meno.

Naozaj si nemyslíme, že príspevky prispievateľa Marián Šimka sú prínosom pre rozvoj mesta.

Ďakujeme za pochopenie.

Pekný deň.
Hodnotenie: 13   0
14:00:02 19.11.2013 [4263] Nevhodný príspevok?
Reakcia na príspevok číslo 4262 v téme Primátor / Poslanci zo dňa 13:51:16 19.11.2013 od adrian.

Dobrý deň adrian.

Váš príspevok 4251 sme zmazali, lebo sme sa v ňom nevedeli naozaj vyznať a nevedeli sme ohodnotiť čo ním myslíte. Ospravedlňujeme sa, ale naozaj sme si ho čítali niekoľko krát a žiaľ sme sa v ňom stále strácali. Príspevok Vám posielame v súkromnej pošte aby ste ho mohli doplniť a uviesť do takej podoby aby sme ho mohli uverejniť.

Ďakujeme za pochopenie.

Pekný deň.

Webmaster.
Hodnotenie: 0   0
12:04:23 12.11.2013 [4223] Nevhodný príspevok?
Reakcia na príspevok číslo 4222 v téme Primátor / Poslanci zo dňa 11:24:26 12.11.2013 od cenzura.

Dobrý deň „cenzura“.

Dovoľte nám aby sme reagovali na Váš príspevok číslo 4222.
Citujem: „Viacero vtedajších poslancov to potvrdilo ale povedať to priamo sa boja .Ani sa nečudujem u nás totiž trestajú ľidí že hovoria pravdu. Prepáčte že som Vás obťažoval viac krát sa to nestane“.
Máte pravdu, aj dnes sú trestaní ľudia, za to, že hovoria pravdu a preto sa aj boja. Spomenul to prispievateľ karol33 v príspevku 4183 http://www.novaky.com/?list=forum&prispevok=4183
Preto niektoré príspevky sú zmazané a niektoré sú schované pre prihláseného používateľa a ako vidíme, ani Vám to nerobilo veľa problémov sa zaregistrovať a prihlásiť.

Ďakujeme za pochopenie.

Pekný deň.

Webmaster
Hodnotenie: 7   0
11:04:36 11.11.2013 [4217] Nevhodný príspevok?
Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2013


Ďalšie dokumenty:
http://www.novaky.com/dokumenty/20131109_volby_vuc/tab1_suhrnne-vysledky-hlasovania-podla-samospravnych-krajov-a-za-sr.pdf
http://www.novaky.com/dokumenty/20131109_volby_vuc/tab1_suhrnne-vysledky-hlasovania-podla-samospravnych-krajov-a-za-sr.xlsx

http://www.novaky.com/dokumenty/20131109_volby_vuc/tab2-suhrnne-vysledky-hlasovania-podla-volebnych-obvodov-samospravnych-krajov-a-za-sr.pdf
http://www.novaky.com/dokumenty/20131109_volby_vuc/tab2-suhrnne-vysledky-hlasovania-podla-volebnych-obvodov-samospravnych-krajov-a-za-sr.xlsx

http://www.novaky.com/dokumenty/20131109_volby_vuc/tab3-pocet-a-podiel-zvolenych-poslancov-do-zastupitelstiev-podla-politickych-stran-a-nezavisli-kandidati.pdf
http://www.novaky.com/dokumenty/20131109_volby_vuc/tab3-pocet-a-podiel-zvolenych-poslancov-do-zastupitelstiev-podla-politickych-stran-a-nezavisli-kandidati.xlsx

http://www.novaky.com/dokumenty/20131109_volby_vuc/tab4-zvoleni-poslanci.pdf
http://www.novaky.com/dokumenty/20131109_volby_vuc/tab4-zvoleni-poslanci.xlsx

http://www.novaky.com/dokumenty/20131109_volby_vuc/tab5-pocet-a-podiel-platnych-hlasov-odovzdanych-pre-kandidatov-na-predsedov-podla-samospravnych-krajov.pdf
http://www.novaky.com/dokumenty/20131109_volby_vuc/tab5-pocet-a-podiel-platnych-hlasov-odovzdanych-pre-kandidatov-na-predsedov-podla-samospravnych-krajov.xlsx

http://www.novaky.com/dokumenty/20131109_volby_vuc/tab8-vsetci-kandidati-na-poslancov.pdf
http://www.novaky.com/dokumenty/20131109_volby_vuc/tab8-vsetci-kandidati-na-poslancov.xlsx

http://www.novaky.com/dokumenty/20131109_volby_vuc/tab9-kandidati-ktori-neboli-zvoleni-za-poslancov.pdf
http://www.novaky.com/dokumenty/20131109_volby_vuc/tab9-kandidati-ktori-neboli-zvoleni-za-poslancov.xlsx

Zdroj: http://www.volbysr.sk/
Hodnotenie: 0   0
• nový príspevok môžete pridať až po prihlásení.
<<< späť na zoznam tém
Meno:
Heslo:
Bane na hornej Nitre skončili, banskí záchranári sú v pohotovosti naďalej. Je otázne dokedy
Banskí záchranári pomáhajú i pri rôznych nešťastiach.
zobraziť podrobnosti »
12.01.2024
FOTO: Elektráreň Nováky odstavila poslednú turbínu, skončila sa tak výroba elektriny z uhlia
Výroba elektriny a tepla z domáceho hnedého uhlia v Elektrárni Nováky po 70 rokoch definitívne skončila.
zobraziť podrobnosti »
21.12.2023
Final coal mining cart pulled from Nováky mine
More trains for Christmas holidays, Bratislava outskirts teeming with culture, and a recipe for Christmas baking.
zobraziť podrobnosti »
21.12.2023
Z nováckej bane vyťažili posledný vozík uhlia, o zamestnanie prídu stovky ľudí
Uzatváranie bane potrvá roky.
zobraziť podrobnosti »
21.12.2023
VIDEO: Karol Mikuláš: Baník, povstalec aj politický väzeň
VIDEO: Karol Mikuláš: Baník, povstalec aj politický väzeň
zobraziť podrobnosti »
15.03.2023
   Majiteľom domény Novaky.COM a administrátorom stránky je webmaster@novaky.com - občan mesta, ako každý iný.
Administrátor stránky nezodpovedá za obsah príspevkov! Kódex prispievateľa. Zásady ochrany osobných údajov.